Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Minister Schouten, verstandige krimp veestapel is goed voor boer en klimaat

  •  
21-03-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
25299460692_21546fa793_z

© cc-foto: Roel Wijnants

Een verstandige krimp van de veestapel is per euro klimaatsubsidie minder duur dan windparken op zee of zonnepanelen
Donderdag 8 maart debatteerde de Tweede Kamer met klimaatminister Wiebes over de kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord: de helft minder broeikasgassen in 2030. Dit betekent bijna 60 Mton CO 2 -reductie, waarvan maar 2,5 Mton voor de veehouderij. De linkse oppositie vond dit te weinig en vroeg Wiebes om de veestapel te verkleinen. Dit wees hij af: ‘Verminderen van economische activiteiten heeft geen nut als de vraag niet mee daalt, anders verschuift de uitstoot’.
Toch zal Wiebes met landbouwminister Schouten om de tafel moeten om krimp van de veestapel serieus te agenderen. Want krimp van de veestapel heeft volgens hem dus wel zin, als de vraag naar vlees en zuivel daalt. En dat is al 10 jaar aan de gang. Bovendien is de Transitie Agenda Biomassa en Voedsel sinds kort kabinetsbeleid. Hierin is 14 miljoen euro publiek-privaat geld begroot voor een eiwittransitie die moet leiden tot 33% minder dierlijke eiwitconsumptie en 50% meer plantaardige eiwitconsumptie in 2050. Op papier is er ook een Kamermeerderheid voor krimp van de veestapel. In deze verkiezingstijd willen burgers dat partijen zich aan beloften houden.
Volgens het PBL, dat de verkiezingsprogramma’s doorrekende, pleiten zes politieke partijen voor krimp van de veestapel: D’66, GL, CU, PvdA, SP en PvdD. Regeringspartij D’66 zet zelfs in op 25 procent minder varkens en koeien, al is de partij er nu muisstil over (net als over het ingetrokken referendum). PVV heeft als standpunt de “vee-industrie afgebouwd moet worden”. Bovendien heeft het kabinet al 200 miljoen euro in het Regeerakkoord gereserveerd voor ‘sanering van de varkenshouderij’. Een verstandige krimp van de veestapel, in combinatie met technische maatregelen, lost bovendien het acute mestprobleem op.
Voor Schouten is dit een uitgelezen kans het mestprobleem eindelijk op te lossen, voordat de EU ons hiertoe dwingt. Dit veroorzaakt veel broeikasgassen en grote schade aan bodem, water en biodiversiteit. Omwonenden van veebedrijven hebben vaak longproblemen en leven tot drie jaar korte volgens artsen in Noord Brabant. Een verstandige krimp van de veestapel helpt duizend oudere veehouders die graag stoppen. Veel melkveehouders, getroffen door fosfaatregels, zien de derogatie liever gaan. Logisch dat nu veel mensen de petitie tekenen op stopderogatie.nl.
De veehouderij kan meer broeikasgassen verminderen dan het kabinet voorstelt, ook kosteneffectief. In tegenstelling tot alle andere sectoren, is de landbouwkundige broeikasgasemissie de laatste tien jaar nauwelijks gedaald. Gratis ‘krimp’ van de veehouderij is mogelijk door dierrechten bij verhandeling af te romen. Goed nieuws voor VVD, CDA en belastingbetalers, die goedkope klimaatmaatregelen willen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving PBL heeft berekend dat klimaatmaatregelen in de landbouw relatief goedkoop zijn, zoals methaanoxidatie, opslag van koolstof in landbouwbodems en vernatting van veengronden. Een verstandige krimp van de veestapel is per euro klimaatsubsidie minder duur dan windparken op zee of zonnepanelen. PBL adviseert dierrechten blijvend uit de markt te halen, zodat ze niet door andere veehouders benut kunnen worden. Hopelijk zet Carola Schouten nog dit jaar 200 miljoen euro uit het Regeerakkoord in voor het opkopen van 1,8 miljoen varkens, wat 1,5 Mton CO 2 reductie oplevert. Minister Wiebes gaf haar dit advies mee: “De opgave voor de landbouw is om de klimaatbijdrage in synergie met andere maatschappelijke opgaven en met oog voor de consequenties buiten Nederland te realiseren”. Hiermee wordt natuurlijk het mestprobleem bedoeld. De kans is levensgroot dat Nederland dit jaar geen derogatie meer krijgt. Dit is een uitzondering zodat bijna 50 procent meer mest uitgereden mag worden dan in andere EU-landen, waardoor veel meer koeien en varkens gehouden kunnen worden.
Na alle mestfraude gunnen andere EU-landen Nederland die derogatie niet meer. Boze boeren uit Frankrijk zullen net als bij de pulskorvisserij herrie schoppen in Brussel over de onterechte en concurrentieverstorende derogatie. Bovendien is er volgens het Centrum voor Landbouw en Milieu gesjoemeld door de regering met de derogatievoorwaarden. Er zijn veel (il)legale manieren voor boeren om fosfaatregels te omzeilen, naast de massale mest- en I&R fraude. Zonder derogatie is veertien procent van de Nederlandse mest niet plaatsbaar. Daarom is nog deze kabinetsperiode een reductie nodig van achttien procent minder varkens, twaalf procent minder koeien en tien procent vleeskalveren. Dit leidt tot 4 Mton CO 2 reductie.. Die krimp is veel minder dan wat WNF, Natuur en Milieu, Milieudefensie en Greenpeace willen: 30-40 procent in 2030 of 50 procent in 2050. Een verstandige krimp, samen met technische maatregelen is een mooi compromis tussen milieu en economie. Carola Schouten kan beter verstandig zijn en nu al besluiten dat Nederland geen derogatie meer aanvraagt. Dan is er tijd voor een verstandige krimp van de veehouderij, die ook het klimaatprobleem helpt oplossen. Zelfs Jacco Geurts van boerenpartij CDA gaf eerder al aan open te staan voor een ‘verstandige krimp’.

Meer over:

politiek, opinie, groen

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (10)

Minoes&tuin
Minoes&tuin22 mrt. 2018 - 6:40

Mijn argwaan is al gewekt bij het woordje' verstandige'. Als de wolf de passie preekt, boer pas op je kippen.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin22 mrt. 2018 - 10:42

de vos natuurlijk, shame on me!

Hiltermann
Hiltermann22 mrt. 2018 - 0:52

Mooi al die wind energie. Nu nog even een manier vinden om al die energie op te slaan om ook in windarme perioden over voldoende energie te kunnen beschikken. Iemand een goed idee?

1 Reactie
Tina Hosa
Tina Hosa22 mrt. 2018 - 9:13

Er zijn meerdere ideeën. Men kan waterstofgas maken uit zeewater en dat elders verbranden om energie op te wekken. Men kan met het in de lucht aanwezige CO2 methaangas maken, en dat elders verbranden om energie op te wekken. Het idee is om in de windmolenparken fabrieken aan te leggen die dit kunnen doen. De vrijkomende olieplatformen kunnen hiervoor worden ingezet.

Piet de Geus
Piet de Geus21 mrt. 2018 - 19:05

"Een verstandige krimp van de veestapel is per euro klimaatsubsidie minder duur dan windparken op zee" Het is alsof ik de krant van eergisteren op de mat tref. Inmiddels wordt het eerste windmolenpark op zee zonder subsidie gebouwd.

5 Reacties
Tina Hosa
Tina Hosa22 mrt. 2018 - 9:15

Dat kwam ook het eerste bij mij op.

korheiden2
korheiden222 mrt. 2018 - 17:04

Het eerste windmolenpark zonder subsidie. Vattenfall is voor 100% een staatsbedrijf en kan de risico's afwentelen op de belastingbetaler. De rekening voor het aansluiten van het windpark naar de kust legt TenneT graag bij de huishoudens neer. Alleen al voor dit windpark kost dit ca. 20 euro per maand extra. Opmerkelijk is verder, dat geen enkele andere marktpartij brood zag in deze aanbesteding.

Piet de Geus
Piet de Geus23 mrt. 2018 - 0:47

"De rekening voor het aansluiten van het windpark naar de kust legt TenneT graag bij de huishoudens neer." Wat een drogredenering: dat geldt voor het hele netwerk. "Opmerkelijk is verder, dat geen enkele andere marktpartij brood zag in deze aanbesteding." Kletskoek. Statoil, Innogy en een consortium met onder meer Van Oord en Eneco deden ook mee aan de aanbesteding.

Marc Marc
Marc Marc23 mrt. 2018 - 8:06

@Korheiden, er waren tenminste 3 partijen die hebben aangegeven in te schrijven op de subsidieloze windtender. Hoe kom je erbij dat er maar 1 partij was? Dan de Tennet kosten, de transportkosten van Hollands Kust Zuid bedragen 1,3 cent per kWh. 700 Mwh bij 40% aan gemiddelde opbrengst leidt dan tot 32 miljoen aan transportkosten per jaar. De transportkosten moeten de investering van Tennet dekken. Hoe jij komt bij 240 euro per jaar per huishouden aan extra kosten is mij een raadsel.

Bart van Oerle
Bart van Oerle23 mrt. 2018 - 18:50

@Piet de Geus "Wat een drogredenering: dat geldt voor het hele netwerk." Maar kost elke aansluiting van een kolen of gascentrale dan ook 4miljard? Want dat zijn de kosten die TenneT gaat maken. En 4 miljard is een enorm bedrag. Geen 20 euro per maand voor de levensduur van het project per huishouden., maar wel een bedrag ter grootte van projecten als de Betuwelijn, JSF, Oosterscheldedam, HSL en de Noord-Zuidlijn. En daar is zeker langer over gediscussieerd in de kamer dan over deze kostenpost die de burger opgedrongen wordt.