Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte negeerde archiefwet en wiste jarenlang elke dag sms’jes

Landsadvocaat: toestel premier had ruimte voor slechts 20 berichten
Joop

Minister niet zorgvuldig met mensenrechten

  •  
05-11-2010
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Het had niet veel gescheeld of zo'n dertig Irakezen waren deze week uitgezet terwijl het in hun geboorteland hartstikke onveilig is
Minister Leers had het bijna laten gebeuren. En dat terwijl het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hem in een brief had laten weten de situatie in Irak te ernstig te vinden vanwege het grootschalige geweld, en alle verzoeken om opschorting van uitzetting door Irakezen toe te wijzen. Wat deed de minister met deze informatie? Niets. Ik ben enorm geschrokken.
Minister Leers wilde gewoon uitzetten. Heeft hij deze informatie gedeeld met de Irakezen en hun advocaten? Nee. Zelfs tijdens een zitting bij de Raad van State van drie Irakezen probeerde hij in eerste instantie te verbergen dat deze brief bestond. En, even erg: advocaten die de informatie wel kenden kwamen niet bij hun cliënt, omdat ze hen in vreemdelingenbewaring niet konden bereiken.
Het is voor de Irakezen een geluk geweest dat het EHRM de avond voor de geplande uitzetting hoorde van de weigerachtige houding van de minister en meteen heeft ingegrepen. Het Hof wees de minister op de eerdere brief en liet duidelijk weten dat uitzetten naar Irak echt niet geoorloofd is. De minister werd keihard teruggefloten.
Deze gang van zaken, maar ook de uitleg daarover van Leers in een spoeddebat gisteren, vind ik onbegrijpelijk. Nederland, in dit geval de minister, heeft een eigen verantwoordelijkheid dat vreemdelingen veilig kunnen terugkeren naar hun geboorteland. De minister heeft die verantwoordelijkheid niet genomen en daarmee niet zorgvuldig gehandeld. Dat vind ik strijdig met mensenrechten, waar ook het EHRM de bewaker van is.
Ik heb in het spoeddebat minister Leers gevraagd of hij het met de kennis van nu anders zou doen. Helaas was de minister niet in staat zichzelf een spiegel voor te houden, en probeerde hij alleen maar zijn straatje schoon te vegen. ‘Het was een unieke brief’. ‘Het EHRM had de brief zelf openbaar kunnen maken’. ‘De brief van het EHRM was een verzoek om informatie’. ‘Advocaten hebben altijd toegang tot hun cliënten in bewaring’. Deze argumenten zijn ondeugdelijk en kloppen niet. De minister heeft naar zijn eigen, vaste uitkomst toe geredeneerd.
Minister Leers moet niet denken dat hij er de komende tijd met zinnen als “ik sta voor de belangen van de vluchteling, maar we kunnen niet iedereen toelaten” vanaf komt. Ik kijk naar zijn concrete daden en concrete handelen. En daarin wil ik dat hij staat voor de mensenrechten van alle burgers; ook van vreemdelingen die terug moeten naar hun land van herkomst. Daar zal ik de minister steeds aan blijven herinneren.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (16)

joão76
joão765 nov. 2010 - 19:21

Hoewel ik de boodschap van de heer Spekman ten volle onderschrijf en deze eerste scheve schaats van de nieuwe Minister niet veel goeds belooft, wil ik toch even een kanttekening plaatsen. Het besluit om Irakezen, afkomstig uit Zuid- en Centraal Irak, te gaan uitzetten is namelijk door Leers voorganger, Albayrak (van de PvdA), genomen, kort nadat uit de jaarlijkse instroomcijfers van asielzoekers bleek dat de Irakezen met stip op nummer één stonden. Toegegeven, op 't moment dat Albayrak deze beslissing nam waren het aantal geweldsincidenten in Zuid- en Centraal Irak enigszins afgenomen. Echter, haar besluit om vervolgens kort daarna ook het categoriale beschermingsbeleid voor Somaliërs uit Zuid- en Centraal Somalië (na de Irakezen de grootste groep nieuwe asielzoekers) op te schorten en deze actief naar het door strijdende krachten verdeelde Mogadishu te gaan uitzetten, toonde haar werkelijke motivering aan: Een armtierige poging om de huilende wolven van de VVD en de PVV en hun klaagzang over het niet-bestaande fenomeen van de massa-immigratie te doen verstommen over de rug én de levens van deze Irakese en Somalische asielzoekers. Wat we de afgelopen week hebben mogen aanschouwen is slechts één van de vele symptomen van een ziek asielbeleid, waarvan de hoeksteen allang niet meer wordt bepaald door de internationale mensenrechtenverdragen. Nee, het is een misplaatste politieke drang om de instroomcijfers toch vooral zo laag mogelijk te houden die al jaren de boventoon voert in het bepalen van het asielbeleid in dit land.

Rozeboom2
Rozeboom25 nov. 2010 - 19:21

Hoezo veilig ? Dat de media autobomaanslagen in Irak nauwelijks meer de moeite waard vinden om over te berichten, wil niet zeggen dat ze niet nog steeds met regelmaat plaatsvinden. Maar het boeit blijkbaar niet meer als er midden op een drukke markt een auto ontploft. zoveelenveertig doden. Ledematen die in het rond vliegen. Dergelijke berichten hebben de mensen al te vaak vernomen. Daar kopen ze geen kranten meer voor. Dat hoeven ze niet wéér op televisie. Maar stel je eens voor dat het op de Albert Kuyp zou gebeuren. Een bloedbad. 38 doden. Hysterisch zouden alle media zich erop storten, en terecht. Jaren later zou er nog steeds geen dag voorbij gaan zonder dat er naar gerefereerd werd. Maar ja, het is natuurlijk een onzinnige vergelijking. Het gaat immers maar om Irakezen.

TheoJ2
TheoJ25 nov. 2010 - 19:21

[... terwijl het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) hem in een brief had laten weten .... Wat deed de minister met deze informatie? Niets.] Een mening van het EHRM is geen informatie maar een mening.

politinus
politinus5 nov. 2010 - 19:21

Misschien een beetje vroeg om er over te beginnen, maar 'vroeger' was het achterhouden van informatie toch grond voor een motie van wantrouwen? Hoe is deze minister in de toekomst te vertrouwen als hij van zijn eigen belang laat afhangen of hij informatie deelt?

2 Reacties
Rozeboom2
Rozeboom25 nov. 2010 - 19:21

''Misschien een beetje vroeg om er over te beginnen, maar 'vroeger' was het achterhouden van informatie toch grond voor een motie van wantrouwen?'' Helemaal mee eens. Dit is absoluut een motie van wantrouwen waard. Wel was er die motie voor het opschorten van de uitzettingen en als Koppejan en Ferrier kloten hadden gehad, en hadden gestaan voor wat ze gezegd hebben, zouden die hebben gesteund. Erg teleurstellend.

doeidoei
doeidoei5 nov. 2010 - 19:21

Geldt dat ook voor burgemeesters?

[verwijderd]
[verwijderd]5 nov. 2010 - 19:21

Dat Irak zo gevaarlijk zou zijn is vooral gebaseerd op de onderbuik: het aantal doden (per hoofd van de bevolking) dat er valt door geweld is in dezelfde orde van grootte als in Brazilie, Zuid-Afrika, Venezuela, Mexico en de VS, het is echt veel minder dan in 2006-2007. Dat is waarom Nederland het tijd vond om mensen terug te sturen, met uitzondering van de kwetsbare Christenen en homo's. Dat is geen schending van mensenrechten maar gewoon het gebruiken van gezond verstand ipv. de onderbuik.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman5 nov. 2010 - 19:21

Volgens Buitenlandse Zaken: "De veiligheidssituatie was in deze verslagperiode in bepaalde delen van Irak en op bepaalde momenten nog altijd zeer ernstig. Volgens officiële cijfers van de Iraakse autoriteiten kwamen in de acht maanden van deze verslagperiode in Irak ruim 2.000 burgers door geweld om het leven. De niet-gouvernementele organisatie Iraq Body Count (IBC) schat het aantal burgerdoden in dezelfde periode op meer dan 2.800. Er was ook in deze verslagperiode, met name in Centraal-Irak, sprake van etnisch en/of religieus gemotiveerd geweld, politiek geweld en zware criminaliteit. Het geweld kwam voor in de vorm van bomaanslagen, schiet- en steekpartijen, ontvoeringen, intimidatie en andere mensenrechtenschendingen. Over hetalgemeen kan worden gesteld dat het geweld multi-dimensionaal (etnisch, religieus, politiek, crimineel) en soms willekeurig is. Het grootste deel van het geweld is gericht tegen personen die geassocieerd worden met de Iraakse overheid, inclusief politieagenten en militairen, politici, ambtenaren en rechters, en met de sjiitische islam, met name tijdens gebedsdiensten en pelgrimages. Ook deed zich opnieuw geweld voor tegen etnische en/of religieuze minderheidsgroepen, zoals christenen of yezidi’s. Verder lopen onder meer homoseksuelen, tolken of Irakezen die op andere wijze voor internationale organisaties of de Amerikaanse aanwezigheid in Irak werken, advocaten, journalisten, artsen en verpleegkundigen, academici en studenten, artiesten en sportlieden een verhoogd risico doelwit te zijn van geweld."

Yggdrasil
Yggdrasil5 nov. 2010 - 19:21

Ik hoorde laatst een wat ideologische omschrijving van de aanwezigheid van het CDA in deze regering. Die versie vertelt dat het CDA in deze regering is gaan zitten om op die manier aan te tonen dat het PVV inderdaad die abjecte beweging is die we allemaal wel weten dat het is. Het verhaal gaat ook dat Leers op deze wijze onder gedoogsteun van de PVV bepaalde maatregelen uitvoert in de hoop en de wijsheid dat hij door Europa teruggefloten wordt. Het CDA zou op deze wijze aan kunnen tonen dat de wensen van de PVV indruisen tegen iedere Europese regel maar dat Leers op deze manier aantoont dat hij wel het gewenste beleid van Wilders uitvoert maar dat het van tevoren al vast staat dat Europa ons terecht wijst en derhalve aantoont dat de gewenste maatregelen ven Wilders wettelijk onmogelijk zijn. Toen ik dat iemand hoorde vertellen toen klapperden mijn oren even maar voorlopig geef ik het CDA nog even het voordeel van de twijfel.

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen5 nov. 2010 - 19:21

Het CDA voordeel geven van welke twijfel?

nikita72
nikita725 nov. 2010 - 19:21

Yggy, ik vind uw verondersteling een beetje ingewikkeld. Andere verklaringen zijn ook mogelijk, zoals: - Leers (en zijn ambtelijke top) kenden niet goed de dossiers (de uitspraak van het Europese hof is van 24 november, las ik) Als we de alternatieven overwegen, hoeven we niet met onze oren te klapperen.

matrix2
matrix25 nov. 2010 - 19:21

Volgens een reportage van de EO worden 75% van de christenen in asielzoekerscentra bedreigd of zelfs aangevallen. Ik zou het wel weten. Irak is veiliger.

2 Reacties
joão76
joão765 nov. 2010 - 19:21

De bewuste EO-uitzending was gebaseerd op -zo bleek nadien- een emailenquete waar welgeteld 24 mensen aan hadden deelgenomen en waarbij de EO uit sensatiezucht de zaken nogal ernstig had aangedikt. Desalniettemin is er inderdaad een probleem in de AZC's, namelijk de hele opzet ervan en het feit dat mensen gedurende een lange tijd gedwongen worden samen te leven op veel te kleine ruimtes, zonder privacy en iets om handen (werken mogen ze niet, hoewel velen dat wel willen).

Sjiekismigdat
Sjiekismigdat5 nov. 2010 - 19:21

Wil je die christenen terugsturen naar Irak als ze hier worden aangevallen? Ze zitten hier omdat hun aanvraag nog in behandeling is. Als je die wil terugsturen moet je de wet veranderen. Dus je wilt de wet veranderen. Zeg dat dan.

bernd2
bernd25 nov. 2010 - 19:21

Het mooie tegenwoordig is beste meneer Spekman dat men zelf het debat kan volgen. En dan komt dat verhaal van u heel slecht overeen met de waarheid. Deze asielzoekers zijn bijv geen asielzoekers meer,maar bewezen leugenaars en bedriegers. Daarom worden ze ook uitgezet. Nu alleen wat later dan gepland,maar ze gaan wel.

1 Reactie
Sjiekismigdat
Sjiekismigdat5 nov. 2010 - 19:21

U generaliseert. Niet iedereen wiens asiel wordt afgewezen is een leugenaar of bedrieger. Er zijn zat andere gronden. Ik ga ook niet generaliseren en zeggen dat elke post van u de plank misslaat. Maar deze wel.