Joop

Minister Koolmees, word wakker en bescherm arbeidsmigranten beter

  •  
18-09-2020
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
slachthuis

© cc-foto: Jai79

We zijn boos omdat Nederland er in 11 jaar niet beschaafder op is geworden als het gaat om arbeidsmigranten.
Door: Agnes Jongerius en Bart Plaatje
Elf jaar geleden. Serieus, het is al zo lang geleden, zeiden we tegen elkaar. En tot onze verbijstering is er helemaal niets veranderd. Elf jaar geleden staan we naast een ontplofte en uitgebrande caravan op camping De Droomgaard in Waalwijk. Voor de caravan troffen we een zwartgeblakerde man. Verstomd, platgeslagen, mompelend deed hij zijn verhaal aan ons, twee collega’s van de FNV. Een Poolse arbeidsmigrant. Beter gezegd; een mens die probeert zichzelf en zijn familie in leven te houden door ver weg van hen geld te verdienen, zodat er thuis brood op de plank ligt. Zodat er schoenen zijn om aan te trekken, een winterjas om te dragen en geld voor school. En daar zit hij dan… uitgedroomd.
Echt we zijn niet alleen verbijsterd. We zijn ook boos. Boos omdat Nederland er in elf jaar niet beschaafder op is geworden als het gaat om arbeidsmigranten. Vooruitgang, menselijkheid en beschaving worden tegengehouden. Uit hebzucht. Elke vooruitgang wordt geblokkeerd omdat uitzendbureaus willen concurreren ten koste van mensenrechten. En dat weer op commando van hun klanten. Als Bol.com, Jumbo, Albert Heijn, Hema en Action het willen, dan moet de arbeidsmigrant steeds goedkoper. Geen eerlijke beloning, gedwongen huur, geen eigen zorgpas in handen zijn zo een paar manieren om die mensen goedkoper te maken. Arbeiders die rechteloos zijn en die achteloos ter zijde worden gesmeten als ze hun matras niet kunnen betalen.
Deze mensen zorgen al decennialang voor het eten op ons bord, de kiloknallers in de schappen van de supermarkten, de bloemen en planten in de tuincentra en natuurlijk voor onze export. De coronapandemie legt bloot waar een groot deel van politiek Nederland al jaren van wegkijkt en waarbij grote bedrijven hun handen in onschuld wassen. Zieke medewerkers die worden ontslagen en vervolgens op straat worden gezet, zijn nu een gevaar voor de volksgezondheid. Is dit dan het argument wat ein-de-lijk gaat zorgen voor oplossingen?
Het leed wordt veroorzaakt door een tergend gebrek aan goede regelgeving. Er zijn veel te veel uitzendbureaus op de markt, die elkaar meetrekken in een race naar beneden. Daar moet een kwaliteitstoets op komen: de uitzendrichtlijn moet op de schop. Op ons aandringen geeft zelfs de Europese Commissie nu het urgente advies om wettelijke normen voor huisvesting in te voeren. Het kabinet moet hiermee aan de slag, geef arbeidsmigranten normale huurcontracten!
De misstanden blijven ook voortduren door het totaal falende toezicht. De arbeidsinspectie moet tegen de klippen op werken en nog worden de meeste uitzendbazen niet gecontroleerd. Het kabinet moet het rapport van het aanjaagteam, dat ze zelf instelde onder leiding van Emile Roemer, verdomd serieus nemen en er ook iets mee doen. Met alle aanbevelingen.
We zijn niet alleen verbijsterd en boos, maar ook strijdvaardig. Elf jaar en nog steeds heet deze vreselijke camping, huis van vele duizenden arbeidsmigranten, De Droomgaard. Nou je hoeft hier echt geen elf jaar geleden te hebben rondgelopen, om te weten dat dromen hier echt bedrog zijn. Wij zijn er klaar mee! We vechten voor arbeidsmigranten in Europa en we strijden met arbeidsmigranten in Nederland. Wij zullen blijven strijden in de bedrijven, in de parken en in de hotels. Wij zullen wel moeten, totdat minister Koolmees eindelijk wakker wordt.
Agnes Jongerius, PvdA Europarlementariër Bart Plaatje, FNV-campaigner arbeidsmigranten

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (68)

Frans Cobben
Frans Cobben28 sep. 2020 - 16:06

schijnheilige vakbondsleiders beschermen vooral de nederlandse arbeidersaristocratie, in de loononderhandelingen zwijgen zij over Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten.

Drostemannetje
Drostemannetje22 sep. 2020 - 11:23

Men zou gewoon geen goedkope arbeidskrachten uit andere landen meer mogen aannemen. Er zijn hier zat werklozen of asielzoekers/statushouders die het werk ook kunnen doen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 sep. 2020 - 8:41

Als Koolmees nu nog wakker geschud moet worden dan heeft hij wel heel lang geslapen!

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 9:09

Nog even over dat toezicht! Welk toezicht op Nederlandse burgers wel toegepast mag en kan worden m.b.t. bestaande wet-en gevelreling, mag en kan op buitenlandse werknemers niet toegepast worden volgens de EU! Hebben we het hier over dezelfde rechten en plichten en toezicht? Hebben we het hier ook over droomland of niet? Waarom heeft u het niet over het niet mogen en kunnen controleren bij ziekmeldingen en werkeloosheid in het land van herkomst? Dezelfde regels kunnen en mogen toepassen als die voor Nederlanders gelden bij dezelfde wetten waar zij gebruik van maken om dat recht op ziekengeld, het recht op een WW uitkering als het gaat om buitenlandse werkkrachten? Wel betalen voor 'ziek zijn' en niet werken, maar geen controle mogen en/of kunnen uitoefenen daarop. Het misbruik maken van Nederlandse wetten door arbeidsmigranten mogelijk gemaakt door de EU. De fraude gepleegd bij werkeloosheid door het opgeven van valse en niet bestaande adressen in Nederland terwijl ze gewoon in het land van herkomst verblijven waar ze soms met een WW uitkering gewoon werken of ondanks voldoende banen niet zoeken naar werk of werken, omdat de uitkering vele malen hoger is dan daar de lonen zijn? Is dat het waarover u het ook heeft als het gaat over gelijke behandeling en gelijke rechten, gelijke speelvelden, slechte behandeling, fraude en m.n. over toezicht? Het is nu al zo dat Nederlandse werkgevers en buitenlandse werkkrachten samenspannen en daar de Nederlandse samenleving voor laten betalen via dezelfde wetgeving waarin hun rechten staan waar ze gebruik van maken, of misbruik op plegen. Hoezo gelijke rechten en plichten? Hoezo toezicht? Mensen 3 maanden werken, 3 maanden zogenaamd ziek in het land van herkomst verblijven (al dan niet met medeweten van of in samenspraak met de werkgever) zich uit laten betalen volgens Nederlandse wet-en regelgeving terwijl ze niet ziek zijn, waarmee ze tot soms 3 keer zoveel inkomen hebben dan wanneer ze werken in het land van herkomst, het niet gecontroleerd kan en mag worden in datzelfde land van herkomst, tegen dezelfde wetgeving in die ook voor Nederlanders geldig is? Werkgever en arbeidsmigrant die de geldverstrekker totaal buiten spel mogen en kunnen zetten omdat er geen toezicht uitgeoefend kan en mag worden in het land van herkomst? M.b.t. de werkeloosheidswet, lege en niet bestaande of valse adressen opgeven bij werkeloosheid. De Nederlandse samenleving betaalt verplicht voor niet bestaande ziekte doordat die wet blijkbaar wel half moet maar niet helemaal mag uitgevoerd worden door Nederland. Ik hoor u daar niet over! Ik begrijp dat mensen 3 maanden extra hard willen en kunnen werken als ze vervolgens 3 maanden op kosten van Nederland vakantie kunnen houden in eigen land omdat ze niet ziek zijn. Deze fraude gebeurt wat betreft werkeloosheid, de onmogelijkheid tot toezicht, bij al dan niet bestaande ziekte. Bij werkeloosheid worden op steeds grotere schaal valse en/of niet bestaande adressen opgegeven in Nederland terwijl de mensen in land van herkomst zitten. Geen controle mogelijk gemaakt door de EU in land van herkomst en sowieso al onmogelijk gemaakt door regeringen op controle hieromtrent. Waarom hoor ik u daar niet over? Is hier en in de EU in het land der blinden een oog koning? Of knijpt men ook daar een oogje dicht maar hoor ik u daar niet over. Waarom accepteren mensen hier die slechte woonsituatie? Is het naïviteit of ook daar Europese desinteresse!

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 7:25

Pak die uitzendbureaus aan. Wat houdt u Tegen? Veel mensen die vanuit Nederland in een ander Europees land gaan werken moeten geheel zelf voor woonruimte zorgen tegen de regels die daar gelden. Het is juist die uitzondering die het probleem veroorzaakt. Niemand vraagt zich af waarom die mensen toch komen en altijd terugkomen. Blijkbaar valt er iets te winnen? Ze worden door niemand gedwongen nl. Het is het uitermate grote verschil tussen lonen in de verschillende landen. En dat niet alleen, ook in prijzen. Dat moet gelegaliseerd worden volgens de EU. Overal evenveel welvaart, even lage lonen, even hoge prijzen. Ik zou het vreemd vinden als mensen in de oostbloklanden nog steeds niet op de hoogte zijn van de omstandigheden waarin bedrijven, inclusief de uitzendbureaus, ze hier dwingen. Veel dezelfde mensen blijven terugkomen door het grote verschil in uurloon en ondanks de slechte aangeboden woonomstandigheden, die kunnen ze beter in eigen land realiseren. Iedereen is echter vrij zich op de reguliere woningmarkt te begeven onder dezelfde voorwaarden als de inwoners van een land. En niemand behoeft ja en/of nee te zeggen, of iedere dag te pendelen. Die uitbuitende bedrijven hier hebben voordeel bij uitbuiten omdat de EU het oogluikend toelaat. Omdat het mogelijk gemaakt is door de EU., de bedrijven en verschillende landen daar voordeel bij hebben. Het is in andere landen in de EU nl. niet beter. Het gebeurt ook met illegale vluchtelingen die helemaal geen rechten hebben en uitgebuit worden. Ook daar wordt niet op ingegrepen. U moet in het EU parlement zijn en bij de EU commissies om dit door henzelf gecreëerde probleem waar velen nadeel bij hebben en velen voordeel, en velen beiden, aan te kaarten en op te lossen, tenminste als dat de bedoeling is, dat oplossen. Daarvoor bent u nl. daar gekozen. Het is een uitvloeisel van EU regelgeving of het gebrek daaraan, en blind idealisme, niemand dwingt mensen. Dat is het toch waarom er niets ondernomen wordt? Het is toch opgezet om lonen en prijzen gelijk te krijgen in alle EU landen, hoe groot het verschil ook was? Met als uitkomst wel dat lonen in eerste instantie allemaal gaan dalen in de rijke landen omdat het verschil soms gigantisch groot is. Goed voor de economie toch? Goed voor de arbeiders in arme landen. Het is toch de bedoeling dat mensen met lage lonen in eigen land, het geld daar verdiend waar de lonen veel hoger zijn, mee naar huis slepen zodat we op den duur (God weet wanneer) egalisatie krijgen van prijzen en lonen, de bedrijven voordeel hebben, wat de economie opstuwt in de vaart der volkeren en allemaal even rijk of arm. Een groter Europa is een sterk Europa zowel economisch als qua machtsfactor. De uitwassen voor iedere burger nemen we gewoon voor lief. De daaruitvoortvloeiende gevolgen nemen we gewoon voor lief. Het is immers niet uw bedoeling dat heel Polen, Roemenië etc, zich verplaatst, leegloopt naar alle rijke landen? Echter is daar buiten de waard gerekend, mocht u verwacht hebben dat alle bedrijven zich zouden gaan verplaatsen, met ook zo de gevolgen die daarmee gepaard gaan. En zeker geen grondgebonden bedrijven. Op papier is alles vloeibaar maar de werkelijkheid laat zich niet dwingen. Hoeveel Nederlanders zijn er al naar Polen en/of Roemenië verhuisd omdat daar de huizen goedkoper zijn, de werkkrachten goedkoper, de sociale voorzieningen lager, de salarissen lager, de economie slechter? Hoeveel andersom?

10 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 7:27

Dat moet geegaliseerd worden volgens de EU. Overal evenveel welvaart, even lage lonen, even hoge prijzen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 7:41

En wat doen we? We laten steeds meer arme landen toe en corrupte. Ooit was er de regel dat corruptie niet mocht bestaan bij toelating. Ook die is al lang losgelaten, versoepeld. Nu gaat het enkel nog maar om de intentie daartoe.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin20 sep. 2020 - 11:22

Ik geloof niet dat je artikel1 van de grondwet scherp hebt, daarbij ken je natuurlijk alle richtlijnen, de europese wet en regelgeving, aan de internationale hebben we geen boodschap, solidariteit tot aan de grens, niets nieuws onder de zon.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 15:46

Hoezo heb ik dat artikel niet scherp? Je maakt van alles een karikatuur. Ik heb het wel degelijk over gelijke rechten, toezicht (het gaat hier om toezicht dacht ik) en gelijke maatregelen, nergens anders over. Ik heb het over een wet die voor eenieder geldt in dezelfde mate. Wat is daar mis mee? Het enige dat ik zeg is dat de EU maatregelen tegenstrijdig zijn, volstrekt onvolledig en onvoldoende en vol met hiaten zit, de lading niet dekken en dat de EU zelf blijkbaar niets doet aan misstanden die niet gedekt, afdwingbaar blijken te zijn door regelgeving. Het een kan nl. niet zonder het ander.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 16:44

Ratmond Bhagwandin Kun je nu ook nog een reactie plaatsen zonder de SP erbij te halen en de schuld te geven terwijl zij er juist tegen te hoop gelopen hebben?. Houd eens op die in het debat te betrekken. Dat je een hekel aan ze hebt, sowieso aan links hebt, weten we nu wel. Jaren geleden was er heel veel te doen over het werken en wonen in slachterijen van Oost-Europeanen in Duitsland. Maar erger nog de bijgaande controle daarop in de privé-sfeer. Daar was het precies hetzelfde liedje of nog erger, Spanje, precies hetzelfde liedje en daar heb je ook nog de Afrikaanse vluchtelingen in het zuiden die nog ernstiger uitgebuit worden en niet eens woonruimte hebben. Die mensen werken in de 'plastic' kassen voor een appel en een ei, zijn illegaal en hebben helemaal niets te wensen, noch te eisen daardoor. Dat weten ze maar al te goed, de grote bazen. Los daarvan. Dit soort toestanden en misbruik, krijg je als de loon-prijsverhoudingen in Europa zo uit elkaar liggen. Waar een Nederlander hier niet van kan leven, gezien kosten levensonderhoud, is dat in Roemenie en Polen het veelvoudige van het loon daar. Iden dito met sociale voorzieningen en uitkeringen. De prijzen daar zijn enigszins gelieerd aan de lonen daar. Die werkgevers hier weten dat en beseffen dat ze toch wel van daaruit hier komen werken en de mond houden over misstanden. Indien die bedrijven naar de oostbloklanden waren gegaan, hadden ze minder loon betaald maar waren de distributiekansen ook problematisch en duur. De mensen konden dan echter gewoon thuis blijven wonen wat beter is voor vooral hun kinderen en familiebanden, kinderen die nu vaak bij oma en opa gestald worden en hun ouders lange tijden in hun jonge leven niet zien. Die landen lopen leeg en krijgen ook op terreinen een tekort aan werkkrachten. Dat is gewoon een feit, ook in de zorg heeft dat daar gespeeld. Waarom zou je in Polen en Roemenië naar werk zoeken, zo dat er al is, als je hier 2 tot 3 keer zoveel verdient? Wetend dat de prijzen in die landen zelf, de kosten levensonderhoud lager zijn. Door de woningnood hier worden ze in handen gedreven van die arbeidsbureaus en woon-werkbedrijven. We hebben hier al zoveel voorbeelden van gezien. over de werkomstandigheden zijn boeken vol geschreven van mensen die daar incognito tussen verbleven, ook van de wantoestanden in de land en tuinbouw, de vleesindustrie en distributiebedrijven. Mijn vraag is echter. Had Europa dit kunnen voorzien en wat heeft ze daarmee gedaan? Nederland kan niet zeggen: Je hebt hier geen woonruimte dus je kunt hier niet werken! Dat is tegen de wet vrije verkeer van personen en goederen! En er is gewoon geen woonruimte te huur die je met dergelijke inkomens kunt betalen, ook niet voor Nederlanders namelijk. Dat probleem speelt op meer plaatsen. Het is voor die mensen dan ook niet meer zo aantrekkelijk. Dus wat gaat Europa doen? Wat vluchtelingen betreft schijnt er een verdeelsleutel te zijn naar ratio van inwoners of oppervlakte, dat weet ik niet,. Nooit geweten, ook niet hoe die vastgesteld is. Maar voor werknemers is er niet zoiets dat is nl. gewoon vrije markt en vrij verkeer van personen. In dat gat springen die louche uitzendbureaus, landbouw- en distributiebedrijven. Of moeten we dat werk en wonen wettelijk ontkoppelen? Zeg het maar.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 17:17

verdiend=verdient

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 17:38

tegen te loop liepen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin20 sep. 2020 - 22:55

Het begint met een litanie over frauderende buitenlandse werknemers, je speelt in op het feit dat de arbeidsomstandigheden/economie in thuislanden veelal slechter zijn. “Bij werkeloosheid worden op steeds grotere schaal valse en/of niet bestaande adressen opgegeven in Nederland terwijl de mensen in land van herkomst zitten.” Heb je daar cijfers over, niet dat het gebeurt maar dat het erger wordt, volgens jou is er een ongelijk speelveld, nederlandse arbeidsmigranten- buitenlandse arbeids migranten, Nederland is een rijk land, ik denk niet dat er veel nederlanders zijn die huis en haard verlaten om zich in het buitenland te laten afbeulen, nou is Koolmees geen minister in Polen, daar is de aanklacht tegen gericht, ieder EU lid heeft eigen regels en wetten, zo gelden in Hongarije andere wetten dan in Nederland, hoezeer de EU zaken wil harmoniseren, dat gaat niet zonder slag of stoot, voor jou geldt alles op stel en sprong, mag hoor maar zo werkt het niet in Europa weet ik uit ervaring. Terug naar de aanklacht van mw. Jongerius en dhr. Plaatje, er is in dit land regelgeving voor o.a. huisvesting arbeidsmigranten, de SER heeft er een uitspraak over gedaan, Koolmees gaat daarover en daar wordt hij op aangesproken, volgens jou gaat het om toezicht na ellenlang fulmineren tegen frauderende buitenlandse werknemers die er zelf voor kiezen zich in deze omstandigheden te laten vangen, zeker is het zo dat onze overheid controlerende organen aan banden legt omdat ze daar brood in zien maar is het niet een kwestie van waar het hart vol van zit loopt de mond van over. “Ratmond Bhagwandin” Volgens mij voel je je weer danig in de wiek geschoten, ik zal het je niet kwalijk nemen. “Kun je nu ook nog een reactie plaatsen zonder de SP erbij te halen en de schuld te geven terwijl zij er juist tegen te hoop gelopen hebben?.” Ik heb in mijn rectie op jou nergens de sp genoemd, dat je dat er desondanks uithaalt zegt meer over jou, wie de schoen past, maar nu je het erover hebt, sedert gastarbeid en kapitaal vertrouw ik de partij voor geen meter als het om buitenlanders gaat, daarbij wil de partij minder Europa om onedermeer het aantal buitenlandse werknemers te reguleren, als je een beetje gevoel voor context hebt weet je dat daar geen verandering in zit, maar wil je nou meer of minder Europa, enfin lees het brabbelverhaal van Lilian hierover. https://www.trouw.nl/nieuws/lilian-marijnissen-een-beetje-minder-eu-kan-misschien-ook~be5abf48/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F “Dat je een hekel aan ze hebt, sowieso aan links hebt, weten we nu wel.” Dat de pvda voor jou niet links is wist ik al, mw Jongerius zit voor de pvda in het EP, 2 stenen des aanstoots denk ik, reden tot ageren en inderdaad heb ik een hekel aan sektes. “Die landen lopen leeg en krijgen ook op terreinen een tekort aan werkkrachten. Dat is gewoon een feit, ook in de zorg heeft dat daar gespeeld. Waarom zou je in Polen en Roemenië naar werk zoeken, zo dat er al is, als je hier 2 tot 3 keer zoveel verdient?” Het klassieke sp verhaal, hou ze buiten de deur om eigen volk eerst te kunnen propageren, desondanks zijn die landen er beslist op vooruitgegaan in sociaal economisch opzicht dankzij de EU, politiek is een ander verhaal. “Door de woningnood hier worden ze in handen gedreven van die arbeidsbureaus en woon-werkbedrijven.” En daarom wordt Koolmees aangespoord om er eindelijk werk van te maken, tevergeefs naar mijn mening maar niet geschoten is altijd mis. “Mijn vraag is echter. Had Europa dit kunnen voorzien en wat heeft ze daarmee gedaan?” Werk in uitvoering? “Wat vluchtelingen betreft schijnt er een verdeelsleutel te zijn naar ratio van inwoners of oppervlakte, dat weet ik niet,.” Dat is zo, landen als Polen en Hongarije zijn er voor de lusten, niet de lasten maar onze Frans is druk in de weer ze eraan te herinneren dat Europa ook een waarden bolwerk is, ik hoop dat hij een vuist kan maken.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin20 sep. 2020 - 22:58

corr: mijn rectie=reactie.

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 sep. 2020 - 7:41

Wie denk je dat het onderzoek en de voorstellen heeft gedaan tot verbetering? Emiel Roemer mocht je het nog niet weten.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin19 sep. 2020 - 22:43

Koolmees gaat nooit wakker worden omdat hij gevangen zit in de hollandse VOC mentaliteit, waarschijnlijk een fatsoenlijk mens behalve als het om sociaal economische kwesties gaat, de vingerafdrukken van Rutte zitten over het hele dossier, vergezichten die door de olifant in de kamer worden geblokkeerd, welnu, volgens mij heeft Rutte wel degelijk een vergezicht, gemodelleerd naar de republikeinse partij van de VS, dat zien we dag in dag uit, zolang je die vent (Rutte) niet uitkleedt en naakt in z’n hemd zet kan hij ongestoord het land omvormen tot een trickle down constructie waar de honden geen brood van lusten.

6 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin20 sep. 2020 - 17:41

Hier ben ik het met je eens!

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin20 sep. 2020 - 23:00

Ik ben misschien linkser dan je denkt.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 sep. 2020 - 6:36

Het gaat me hier om de inhoud, niet of je jezelf rechts of links noemt!

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 sep. 2020 - 6:39

Kijk je reactie op Bert de Vries eens terug wat de SP betreft zou ik zeggen, en dat is niet de eerste keer dat je dat zegt bij gebrek aan argumenten.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin21 sep. 2020 - 14:53

“Het gaat me hier om de inhoud, niet of je jezelf rechts of links noemt!” Nee, dat moet ik aan jou overlaten, of ik wel links genoeg ben voor jouw bekrompen indeling, zelfs als ik op mw. Karabulut van de sp reageer speel ik niet op de man/vrouw, ik ben blij voor haar dat ze het zinkende schip verlaat en vrij kan zijn.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin21 sep. 2020 - 14:56

“Kijk je reactie op Bert de Vries eens terug wat de SP betreft zou ik zeggen, en dat is niet de eerste keer dat je dat zegt bij gebrek aan argumenten.” O, we gaan “modereren” ook, vraag je hem ook om te stoppen met zeiken over de pvda, niet dat ik ermee zit want mijn schier oneindig arsenaal aan argumenten staan als een huis, ik moet de eerste sp ér nog tegen komen die mijn argumenten en documentatie weet te ontkrachten.

Markzelluf
Markzelluf19 sep. 2020 - 18:55

De salarissen liggen hier beduidend hoger dan in het Oosten van Europa, terwijl ik betwijfel of de arbeidsomstandigheden hier slechter zijn. Dat maakt werken in het Westen aantrekkelijk voor arbeidsmigranten. Als het Jongerius echt om die mensen gaat, span je dan in om de arbeidsvoorwaarden in de landen van herkomst te verbeteren. Dat is veel logischer.

1 Reactie
DaanOuwens
DaanOuwens21 sep. 2020 - 15:18

@ Markzelluf Jij schrijft: Als het Jongerius echt om die mensen gaat, span je dan in om de arbeidsvoorwaarden in de landen van herkomst te verbeteren. Dat is veel logischer. Ik denk dat het bijna onmogelijk is een meer onlogische gedachte op te schrijven dan wat jij hier doet. Jongerius kan op geen enkele manier de lonen in landen van herkomst verhogen. Loonhoogte heeft niets te maken met kostprijzen maar met sociaal economische omstandigheden in het land van herkomst. Het enige dat Jongrius kan doen, en moet doen, is zorgen dat de arbeidskosten van arbeidsmigranten minimaal gelijk zijn aan die van werknemers uit de lokale (Nederlandse) arbeidsmarkt. Dat kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig door de huisvestingskosten volledig te verhalen op de inlenende opdrachtgever.

Piet Helmons
Piet Helmons19 sep. 2020 - 18:31

Ipv arbeiders naar het dichtbevolkte Nederland te laten komen is het beter om bedrijven met dit werk naar het Oostblok te laten verhuizen. Zorgt voor werk daar en voor minder druk op de huizenmarkt hier.

wegmetons
wegmetons19 sep. 2020 - 17:49

Hoe er in West Europa, het gebeurt echt niet alleen hier, wordt omgesprongen met arbeidskrachten uit Oost-Europa is abominabel. Het enige land wat hier wat aan lijkt te doen, zij het ook daar met te weinig middelen, zijn onze zuiderburen. Ik vind het beschamend, geen ander woord voor. Kabinet en vooral EU: DOE ER EINDELIJK EENS WAT AAN!!!!!!!!!!

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks19 sep. 2020 - 7:09

Je kunt beter de kernoorzaak aanpakken en dat is de totaal doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt en de race to the bottom op arbeidskosten die dat veroorzaakt heeft. Daar heeft het FNV de afgelopen 20 jaar volledig verzaakt. Het zou goed zijn als bonden en linkse partijen op dit punt de handen ineen slaan en zich sterk maken voor een herziening van het arbeidsmarktbeleid. De vaste baan moet weer meer het uitgangspunt worden. Als je even door het vrije markt geleuter heen prikt ben levert je dat als samenleving alleen maar welvaarts- en welzijnswinst op.

3 Reacties
gimli55
gimli5519 sep. 2020 - 10:04

je kunt niet alles bij de bonden en links neerleggen, welke politieke partijen en lobbygroepen hebben dit in de politiek door afbraak in wetgeving ingevoerd? Het neoliberalisme met afbraak van de solidariteit en nu de Covid uitbreekt, staan de partijen die het eerst afbraken, om het hardst te roepen om diezelfde noodzakelijke solidariteit Geval van boter en hoofd.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks19 sep. 2020 - 10:36

@gimli55 "je kunt niet alles bij de bonden en links neerleggen, welke politieke partijen en lobbygroepen hebben dit in de politiek door afbraak in wetgeving ingevoerd?" Dat doe ik dus ook niet maar jouw pavlovreactie illiustreert precies waar het bij veel bonden (en linkse partijen) helaas mis is gegaan en nog steeds gaat. Altijd weer die verongelijkte calimero houding, altijd weer het eigen straatje schoonvegene en drukker zijn met interne machtspolitiek dan met het doel van hun organisatie. Ik zie liever bonden en linkse partijen die vooruit kijken en ruimte zoeken om met elkaar besluitvormingsprocessen zo te beinvloeden dat hun achterban resultaat ziet. Die houding zou zo maar de steeds verder krimpende politieke invloed van links kunnen keren.

Brenda T. Glooriks
Brenda T. Glooriks19 sep. 2020 - 14:58

@gimli55 Kenmerkend dat jij je (weer) drukker maakt om het schoonvegen van je eigen straatje dan om de problematiek van de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt en de vraag hoe bonden en linkse partijen hun invloed kunnen aanwenden en vergroten om daar iets aan te doen. Maar ja, zelfreflectie en het lef om fouten toe te geven en te durven veranderen ligt blijkbaar gevoelig.

Deugkeizer
Deugkeizer19 sep. 2020 - 6:54

Men zou er goed aan doen als men de perverse prikkel uit de recruiters markt haalt. Het lijkt anno 2020 de kapitalistische inquisitie wel! Ipv dat bedrijven een recruiter betalen, moet mensenhandel verboden worden op deze manier. Bedrijven betalen een bijdrage aan de overheid en van dat geld betaald de overheid elke recruiter die een werknemer aan een baan heeft geholpen een vast bedrag. Moet je is zien hoe snel het gaat! Op deze manier handel je ook niet meer, maar koppel je. Dat zou een humane samenleving allang door moeten hebben.

DaanOuwens
DaanOuwens19 sep. 2020 - 5:53

Arbeidsmigranten worden niet aangetrokken om de arbeidskosten laag te houden maar om werk te doen waar hier niemand toe bereid is. Arbeidsmigranten doen overwegend zwaar lichamelijk werk tegen het gebruikelijke minimumloon. De mensen die in Nederland in theorie beschikbaar zijn kunnen niet leven van het inkomen dat een minimumloon oplevert en kunnen meestal de lichamelijke belasting niet aan. Het grootste deel van de werklozen is ook nu nog ouder dan 50. Kortom de vraag naar arbeid past niet bij het aanbod en daarom zoeken werkgevers in het buitenland. Daar heeft de EU en andere instituties of partijen weinig mee te maken. Ook zonder EU zou er arbeidsmigratie zijn. Het probleem is wel op te lossen maar het is de vraag of mensen de gevolgen van de oplossingen acceptabel vinden. Een oplossing is het fors verhogen van het minimumloon. Dan gaan niet Nederlanders het werk doen dat nu door arbeidsmigranten wordt gedaan. Immers het beschikbare arbeidspotentieel kan de lichamelijk werkbelasting niet aan. De banen zullen dan verdwijnen. Het gaat immers om werkzaamheden die alleen renderen op het niveau minimumloon. Ik vind dat een goede zaak maar er zijn ook mensen die daar anders over denken. Een andere oplossing is het huisvestingsprobleem geheel op het bord van de werkgever neer te leggen. En dat op Europees niveau te doen. Dan moet een werkgever voor een werknemer geheel kosteloos woonruimte beschikbaar stellen. Dat is terecht want een arbeidsmigrant heeft in zijn land van herkomst ook huisvestingskosten. Daardoor zullen de kosten voor arbeid van arbeidsmigranten ook stijgen en dus ook weer banen verdwijnen. Wat de overheid ook besluit het zou verstandig zijn bij het beleid rekening te houden met de sectoren die je hier wel wil hebben en welke niet. De banen in de agrarische sector en vleesverwerkende bedrijven en andere voedselindustrie en in de logistiek kunnen hier best verdwijnen. Dat is werkgelegenheid die weinig toevoegt aan Nederland. De bouw is weer een ander verhaal. Het is niet anders dan dat de oplossing op Europees niveau gevonden moet worden. En het kabinet moet een intelligent economische beleid voeren. Maar dan zouden ze sowieso al moeten doen vanwege het milieu en corona. Jammer dat daar zo weinig van terecht komt.

10 Reacties
Bert de Vries
Bert de Vries19 sep. 2020 - 13:52

Een oplossing vind je inderdaad aleen op Europees niveau omdat wet- en regelgeving op Europees van kracht zijn. En de oplossing is even eenvoudig als onmogelijk: bedrijven meer belasting laten betalen. Hun belastingafdracht is de afgelopen decennia procentueel enorm gedaald; bij wet betere arbeidsvoorwaarden regelen. Einde flexcontracten Einde werkgeverssubsidie via ZZP-regelingen. En andere. (dit is iets anders dan cao's regelen bij wet) Het is te laat omdat het bedrijfsleven inmiddels de touwtjes in handen heeft. Het vrije verkeer van personen en goederen is bijvoorbeeld bepaald door lobby's van het bedrijfsleven. En dat geeft de touwtjes niet meer uit handen. Ook de politiek komt te laat. Het regent intussen schuldbekentenissen in eufemistische verpakkingen zoals 'dat hadden we anders moeten doen', etc. Maar 'het' is intussen wel gedaan.

DaanOuwens
DaanOuwens19 sep. 2020 - 17:33

@ Bert de Vries Jij schrijft: En de oplossing is even eenvoudig als onmogelijk: bedrijven meer belasting laten betalen. Hun belastingafdracht is de afgelopen decennia procentueel enorm gedaald;Hun belastingafdracht is de afgelopen decennia procentueel enorm gedaald; bij wet betere arbeidsvoorwaarden regelen. Einde flexcontracten Einde werkgeverssubsidie via ZZP-regelingen. Onzin en ook niet de moeite waard om op in te gaan. Die rituale flauwekul verveelt mij te veel. Maar het meest belangrijk is dat het het doet helemaal niets aan de problemen van de arbeidsmigranten.

wegmetons
wegmetons19 sep. 2020 - 17:58

Ik ben het deels met u eens maar grotendeels niet. Laat ik beginnen bij het begin, een minimumloon in Nederland ophogen gaat niet helpen in veel sectoren. In Eindhoven worden ze gewoon ingehuurd vanuit Duitsland, worden elke dag in busjes er heen gereden. Die werken voor Duits minimumloon, wat een stuk lager ligt als hier. Dat helpt dus niet tenzij je een Europees minimumloon invoert, dat zou wel helpen maar is gewoon een illusie gezien de economische staat in landen als Hongarije en Roemenië. Dan is er een punt wat u maakt over bedenken welke sectoren je wel of niet wil hebben. Daarbij noemt u nu net de sectoren die je als Nederland juist wel moet willen hebben: - Voedselproductie en verwerking. Lijkt me toch wel raadzaam als we zelf ons voedsel kunnen produceren, niet? - Logistiek. Nederland is hier enorm sterk in en heeft de gunstige geografische ligging. De Rotterdamse haven zorgt voor enorme werkgelegenheid, als je al die dc's en transportbedrijven de nek wil omdraaien dan draai je die haven ook de nek om. En niet alleen dat maar ook alles wat er aan vast hangt. Alleen al de haven zelf, dan hebben we het nog niet over de distributiecentra, zorgt voor meer als 350.000 directe en indirecte banen. Nee, ik kan me niet vinden in uw verhaal.

DaanOuwens
DaanOuwens20 sep. 2020 - 12:17

@ wegmetons Jij schrijft: In Eindhoven worden ze gewoon ingehuurd vanuit Duitsland, worden elke dag in busjes er heen gereden. Die werken voor Duits minimumloon, wat een stuk lager ligt als hier. Mensen die in Eindhoven werken vanuit Duitsland krijgen het Nederlandse minimumloon. Dus dit is niet waar. En je schrijft: Voedselproductie en verwerking. Lijkt me toch wel raadzaam als we zelf ons voedsel kunnen produceren, niet? Aangezien wij 75% exporteren is een forse sanering geen enkel probleem. En je schrijft: De Rotterdamse haven zorgt voor enorme werkgelegenheid, als je al die dc’s en transportbedrijven de nek wil omdraaien dan draai je die haven ook de nek om. De Rotterdamse haven zorgt nauwelijks voor werkgelegenheid. Die tijd ligt al enige decennia achter ons. De werkzaamheden zijn gemechaniseerd en geautomatiseerd. Niet voor niets is de werkloosheid in Rotterdam enorm. Daarnaast maakt de Rotterdamse haven zich op voor een nieuwe transitie. De olie-industrie gaat verdwijnen. En daarmee nog meer banen inde petrochemische industrie. Een nieuwe kans is zon energie of wind energie. Er zijn plannen voor opslag in het havengebied. Maar dat gaat nauwelijks banen opleveren. De meer fijnmazige logistiek heeft ook Rotterdam niet meer nodig. De logistieke centra waar het laatste transport van magazijn naar klant wordt georganiseerd kunnen overal staan. Met de Chinese zijde route gaat dit transport in de nabije toekomst ook niet meer via Rotterdam. Als ik het samenvat zijn alle 3 je opmerkingen onwaar of onjuist. Er gaat nogal wat informatie langs je heen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 sep. 2020 - 12:29

[De Rotterdamse haven zorgt voor enorme werkgelegenheid] dat is nog maar de vraag. Rotterdam heeft ook een groot aandeel laag opgeleidden. Dat is een beproefd recept voor werkeloosheid en armoede.

DaanOuwens
DaanOuwens20 sep. 2020 - 15:20

@ DanielleDefoe Je was snel. Prima tekstje en een stuk beknopter dan die van mij. Maar je hebt helemaal gelijk.

wegmetons
wegmetons20 sep. 2020 - 18:29

Nou DaanOuwens, de cijfers die ik noemde zijn van 2018 en van het cbs. Ik neem aan dat ik cijfers van het CBS wel voor waarheid mag aannemen? Maar oké, dan sluiten we alle kwekerijen enzo, prima. Overigens wat u denkt over de zijderoute is absoluut onjuist. Er zal wel iets minder vracht via de haven gaan maar dat is echt klein bier. Ik zal u uitleggen waarom: Er zijn qua lange afstand transport grofweg 3 opties tussen Azië en en Europa. Dat zijn vliegtuig, trein en haven. Ik reken transport per vrachtwagen in deze niet mee, dat is alleen interessant voor bijzondere transporten over dit soort afstanden. Het vliegtuig is interessant voor high value goods, oftewel voor zaken waar én tijd een factor is en wat de waarde heeft die de hoge transportkosten interessant maakt. U kunt hierbij denken aan bloemen of parfum. Hier gaat de zijderoute eigenlijk niets aan doen, het zal nog steeds meer als een week duren voor een container van Shanghai naar West Europa is gekomen. Die bloemen zijn in de tussentijd wel verlept zullen we maar zeggen. De boot wordt momenteel voor eigenlijk al het andere gebruikt. Kleding, kerstartikelen, you name it. Alles wat niet bederfelijk en geen haast heeft. Het is dan ook vele malen goedkoper. Het kost echt relatief gezien helemaal niets ten opzichte van de andere serieuze optie. Nu komt er dan de trein. Voor uw idee, op de mega containerschepen die nu rondvaren gaan zo'n 20.000 20' ft containers (TEU). De boot doet er ongeveer 47 dagen over vanaf Rotterdam naar Shanghai. Dat is 3 keer zo lang als de trein, dat is absoluut waar. Echter de boot vaart op super zuinige, je zou het niet zeggen maar het is echt zo, dieselschepen. Om het grootste schip ter wereld, 23.000 containers, een dag lang (zo'n 800 tot 900 km) te laten varen kost zo'n 242.000 liter. Dat is per container 490 liter stookolie. Voor het equivalent te vervoeren per trein heb je 450 treinen nodig. Een passagierstrein heeft een vermogen van ongeveer 1300 kw/h, laten we zeggen dat dit ook geld voor een transport trein dan kom je uit op 356 kw/h per container. 1 liter stookolie staat gelijk aan 10 kw/h. dus kan je gerust concluderen dat het transport per trein ongeveer 7 x zo duur is aan energiekosten als transport per schip. Dan laten we de rest van de kosten even buiten beschouwing, ik doel hier op van het bouwen van schepen en treinbanen. Dus alleen als je enige haast heb in je proces is het interessant om per trein te gaan. Heb je ruim de tijd, de mode voor volgend jaar zomer wordt nu al gemaakt in Azië, dan is zo'n trein heel niet interessant. Dus heb er niet te hoge verwachtingen van zou ik u aanraden.

DaanOuwens
DaanOuwens21 sep. 2020 - 7:39

@ wegmetons Jij schrijft: Nou DaanOuwens, de cijfers die ik noemde zijn van 2018 en van het cbs. Hert CBS heeft een heleboel cijfers. Zoals https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/38/aantal-nederlandse-vakantiegangers-bereikt-dieptepunt-in-tweede-kwartaal En ook de vakantiegangers zijn niet relevant in dit verhaal. Het probleem met CBS cijfers is niet dat de cijfers niet correct zijn maar dat de mensen die er mee gaan wapperen de cijfers niet begrijpen. Het probleem zit bij jou niet bij het CBS. En jij schrijft: Ik zal u uitleggen waarom: Ik zal jou maar uitleggen waarom. Het verhaal is niet tot je doorgedrongen dat de zijderoute een complex van vervoersstromen is. Het gaat niet om treinen het gaat om de combinatie van boot, trein en vrachtauto's. Een combinatie van vervoersmodaliteiten heet dat. Daarom heeft China ook enorme investeringen gedaan in Piraeus. https://nos.nl/artikel/2310016-china-investeert-600-miljoen-euro-in-grootste-haven-van-griekenland.html#:~:text=Griekenland%20en%20China%20zijn%20het,de%20haven%20in%20handen%20heeft. Dat moet voor China de belangrijkste Hub in Europa worden en dus niet Rotterdam. Overigens komen ook in Polen Chinese warehouses. Aangezien ook de vervoersstromen vanuit de VS steeds dunner zullen worden zal het belang van Nederland als logistiek en transport land afnemen. Dat is voor niemand, behalve jij dan, groot nieuws. Voor het Rotterdamse college is het reden om aan een transitie beleid te werken om te voorkomen dat de werkloosheid en armoede nog meer toeneemt. Ik schreef al dat er nogal wat informatie langs je heen gaat. Blijkbaar is dat nog meer dan ik dacht.

wegmetons
wegmetons21 sep. 2020 - 15:35

@DaanOuwens, u heeft geen gelijk. Ik weet dondersgoed waar ik het over heb, ben op deze materie afgestudeerd en werk sindsdien in de logistiek o.a. container transport. Allereerst multimodaal, dat klopt. Echter duurt het nog decennia voor de haven van Pireaus geschikt is voor multimodaal transport, het was een voet tussen de deur en niet meer. China heeft ook de halve haven van rotterdam in handen (ect, rwg en nog zo wat terminals). Maar u weigert in te gaan op de belangrijkste reden waarom de zijderoute geen vervanger van zeetransport zal worden: kostprijs. Het is veel duurder per trein. Daarnaast bediend Rotterdam een achterland wat Pireaus niet kan bedienen, nu niet en nooit niet. De enige concurrentie voor het ruhrgebied zijn Hamburg en Antwerpen. Dat China her en der wat bouwt is leuk en aardig, voorlopig stelt het allemaal nog geen bal voor.

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2020 - 6:47

@ wegmetons Jij schrijft: k weet dondersgoed waar ik het over heb, ben op deze materie afgestudeerd en werk sindsdien in de logistiek o.a. container transport. Blijkbaar heb je nogal wat gemist tijdens je studie. En je schrijft: Echter duurt het nog decennia voor de haven van Piraeus geschikt is voor multimodaal transport Zeker, dit soort zaken verandert ook in decennia. Over 20 jaar is Piraeus voor China en andere landen in het verre oosten de poort voor europa en niet Rotterdam En je schrijft: Maar u weigert in te gaan op de belangrijkste reden waarom de zijderoute geen vervanger van zeetransport zal worden: kostprijs. Het is veel duurder per trein. De kostprijs is van groot belang daarom dus Piraeus. En je schrijft: Daarnaast bediend Rotterdam een achterland wat Pireaus niet kan bedienen, nu niet en nooit niet. Rotterdam is groot geworden dankzij het Ruhr-gebied. Deze oude industrie verdwijnt. De Duitse technologie verplaatst zich meer en meer naar Zuid Duitsland en als gevolg van de Duitse eenwording naar het Oosten. Het belang van het directe achterland van Rotterdam neemt af. Niet voor niets is het belang van de Betuwe lijn voor Duitsland nog steeds nihil. Er is nog steeds geen volledige aansluiting. https://www.spoorpro.nl/goederenvervoer/2019/07/22/duitse-deel-betuweroute-op-zn-vroegst-in-2026-klaar/?gdpr=accept Je wil blijkbaar niet onder ogen zien dat wat je denkt dat altijd zal blijven zal veranderen. Door het ontkennen van de nieuwe realiteit denk je dat problemen weg blijven. Dat is niet het geval. Je beseft blijkbaar nog steeds niet dat de zijderoute niet alleen vervoer per spoor is maar alle Chinese exportlijnen betreft. Je bent dus slecht geïnformeerd omdat je relevante info niet wiel zien. Daar helpt geen studie tegen.

Fredje3
Fredje319 sep. 2020 - 3:31

De EU is niets meer dan een halfbakke project geleid door mensen met mislukte ideeen.. Een beetje afgeleid van de BeNeLux wat dan wel weer succesvol is. Men wil zgn een unie met gelijke landen, maar niets is gelijk en als je dan hier en daar een regeltje maakt die wel gelijk zou moeten zijn, dan is dat gedoemd te mislukken. Landen zoals Polen zijn compleet verschillend, in inkomen en uitgaven waardoor een laag loontje hier daar wel weer heel hoog lijkt. Men mag dan hier wel komen werken, maar we hebben geen behoorlijke huisvesting en dat is dan ook weer niet binnen de EU geregeld, dus gaat dat mis. Want, geachte EU medewerkers, je zou een keer langer nadenken dan dat je neus lang is. Je hoeft ook niet van bedrijven te verwachten dat zij dit zelf goed gaan regelen. Zij moeten hun producten zo veel als mogelijk spotgoedkoop kwijt anders gaan klanten wel bij concurenten kopen en gaan ze failliet en wij Nederlanders hebben zo een zware belastingdruk dat wijzelf niet goedkoper kunnen werken, niet alleen dat, we hebben zoveel rechten verworven dat we een risico zijn geworden voor dit soort werknemers. De BeNeLux werkt wel omdat de onderlinge verschillen tussen deze 3 landen te verwaarlozen is en eer dat de EU zo ver is, zijn we nog wel een paar eeuwen verder en tot die tijd is de EU niets anders dan een geldverslindend clubje voor uitgerangeerde, corrupte politici en ambtenaren.

Bert de Vries
Bert de Vries18 sep. 2020 - 15:09

Arbeidsmigranten, en dat weet Jongerius als weinig anderen, tenslotte was ze er vurig voorstander van, zijn bedoeld als goedkope arbeidskrachten voor het vaderlandse bedrijfsleven. Aan die basis ontbrak per definitie alle menselijkheid, in weerwil van het liberale geleuter over de Europese broedergemeenschap dat door PvdA, D66 en VVD ten beste werd gegeven.

7 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin19 sep. 2020 - 4:33

Beter hadden ze daar de lonen en prijzen in een ruk op hetzelfde niveau gebracht. Was het meteen afgelopen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin19 sep. 2020 - 6:32

Het is bekend dat de sp buitenlandse werknemers wil weren ten gunste van eigen volk eerst, als het om menselijkheid gaat is de sp de laatste partij waar ik aan denk.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194719 sep. 2020 - 6:40

Handel, die achterblijft of onmogelijk wordt gemaakt, zorgt voor stagnerende welvaart. Hetzelfde geldt voor migratie. Wat nodig is wordt door Jongerius goed aangegeven. Of wilt u beweren dat we het vroeger beter hadden? Stel die vraag ook in Polen of Turkije.

gimli55
gimli5519 sep. 2020 - 10:10

@RB Dit probleem is niet ontstaan door de SP, zet je aluhoedje af en stop met onterechte beschuldigingen. Dit probleem is ontstaan door het neoliberalisme waar de SP al heel wat jaren voor heeft gewaarschuwd en nu werkelijkheid blijkt te zijn. De bonden hebben evenveel jaren meegehuild in het neoliberale bos. Kwestie van boter en hoofd voor de regeringspartijen en gedogers, he doet vast pijn om in de spiegel te kijken. Dan is het makkelijker om naar anderen te wijzen.

Deugkeizer
Deugkeizer19 sep. 2020 - 10:18

Het probleem is dat mensen ander werk laten doen wat jezelf niet wilt doen nooit leuk overkomt bij de ander en voor wrijving en neerkijk gedrag zorgt. Ik geloof er heilig in dat de enige oplossing voor alle immigratieproblemen op elk niveau in de arbeidsmarkt zelf opgelost kan worden. Maar dan moeten er meer gedaan worden om mensen aan het werk te helpen. Mensen dus niet van buitenaf halen. Mijn schoonzus die werkt als Hollandse dame in de schoonmaak. Ze wilt gewoon kwaliteit leveren in haar werk maar dat mag niet want werkgevers willen het schoonmaakbudget nu eenmaal zo laag mogelijk houden. Wat doen ze dan? mensen die niks in kunnen brengen omdat ze geen Nederlands kunnen spreken het werk laten doen. Het werk kan ze totaal niks schelen in tegenstelling tot mijn schoonzus, maar dat stukje kwaliteit wordt in de schoonmaak niet gewaardeerd, maar in andere beroepen weer wel. Is dat nu wat we willen voor al die lage loon beroepen? Je kan beroepen ook moeilijker maken door de kwaliteit ervan te verhogen. Dan moeten bedrijven maar wat meer betalen voor schoonmaak. Maar dat is bij andere beroepen toch ook zo?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin19 sep. 2020 - 14:44

“Dit probleem is ontstaan door het neoliberalisme waar de SP al heel wat jaren voor heeft gewaarschuwd en nu werkelijkheid blijkt te zijn.” De sp ten voeten uit, hadden we niet gewaarschuwd, het orakel van Oss, waarschuwen is één, iets doen is van andere orde, als je nou eerst gastarbeid en kapitaal doorneemt begrijp je mijn standpunt wellicht beter want geloof maar niet dat er veel aan de partij is veranderd. “Dan is het makkelijker om naar anderen te wijzen.” Het wezenskenmerk van de sp.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 sep. 2020 - 18:28

Ik vraag me af of je het zelf wel gelezen hebt en weet waar het over gaat!

Quatsch2
Quatsch218 sep. 2020 - 14:51

''Het leed wordt veroorzaakt door een tergend gebrek aan goede regelgeving.'' PvdA/FNV Jongerius slaat de spijker op zijn kop. En die kan PvdA Jongerius dan ook gelijk in eigen zak steken. Na jarenlang in de FNV en EU te hebben gefaald. De zwarte Piet nu door proberen te schuiven naar D66 Koolmees is nogal zinloos, die is geen haar beter. Van het zelfde ''progressieve'' laken een pak. Die heeft al aangekondigd een beter baantje op zicht te hebben, ook op de EU bankjes in Brussel luxueus potverteren?

1 Reactie
Kuifje3
Kuifje318 sep. 2020 - 21:43

Nee, het probleem wordt juist veroorzaakt door een enorm woningtekort. We hebben wel genoeg regeltjes in ons land. Er moet keihard gebouwd worden zodat er ook voor arbeidsmigranten genoeg betaalbare fatsoenlijke woningen zijn.

Oki Doki
Oki Doki18 sep. 2020 - 14:33

Goed dat er mensen zijn die voor de rechten van de arbeidsmigrant opkomen want dat is wel echt nodig. J Het is heel jammer dat mensen zo behandeld worden zoals ze behandeld worden.

1 Reactie
frankie48
frankie4818 sep. 2020 - 17:14

Beste Oki Doki, Je moet de bijl aan de wortel leggen, dus gewoon een voorstander zijn van het feit dat ieders grondrechten gerespecteerd dienen te worden in dit land, want de uitbuiting en onderdrukking van arbeidsmigranten hebben ook een negatieve weerslag op ons aller rechten.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland18 sep. 2020 - 14:25

Jullie wilden graag die EU met vrij verkeer van werknemers zodat men hier goedkopere arbeidskrachten kon importeren opdat de bazen nog meer miljoenen konden binnenharken. Niks tegen dat we elkaar vrolijk kunnen ontmoeten in de EU hoor maar dit is gewoon een uitbuitconstructie waarvoor die hele EU is opgezet . Vinden jullie dat nu leuk trouwens mensen overal in de ellende storten?

1 Reactie
Tampert
Tampert18 sep. 2020 - 17:57

Volledig mee eens, deze “race to the bottom” is voor 99% op het conto van de EU toe te schrijven. Maar daar malen de zwaar overbetaalde apparatsjik in Brussel niet om als donderdagmiddag de werkweek alweer voorbij is.

Bouwman2
Bouwman218 sep. 2020 - 14:23

Nederland is in het algemeen er niet beschaafder op geworden, Agnès. Tenzij je onnodige polarisatie en doordrammen onder beschaafd wilt schikken. Dan heb je helemaal gelijk.

Kuifje3
Kuifje318 sep. 2020 - 14:02

Beste Agnes en Bart, Hoewel ik in de kern uw betoog en boosheid wel deel, vraag ik me af wat uw oplossing dan is. Aan arbeidsnormen verbeteren hebben we echt niet zo veel. Het kernprobleem is dat we veel te weinig bouwen en dat niet alleen de arbeidsmigrant, maar ook de starter op de huizenmarkt, de student, de vluchteling, degene in een echtscheiding geen plek heeft. Waar mijn vader zijn rijtjeshuis een halve eeuw geleden nog voor geen drieduizend guldens kon kopen is dat nu ruim twee ton waard in euro’s. Bijna 200 keer zo veel dus. Voor ons natuurlijk geweldig, maar voor mensen zonder fatsoenlijk startkapitaal natuurlijk onbetaalbaar. Treuren en boos zijn helpt niet. Wat helpt is een rigoureus ander beleid waarbij we vol inzetten op een evenwicht tussen vraag en aanbod. Onder druk van D66 is het veel lastiger geworden een huis te kopen en huren was al onbereikbaar voor velen. Evenwicht bereiken we door OF de poorten een flink aantal jaren dicht te houden voor alle vormen van immigratie OF massaal huizen bij te bouwen OF een combinatie van beiden. Politieke partijen zullen daaraan samen prioriteit moeten geven boven andere zaken zoals PFAS en Stikstof normpjes te bedenken. We hebben een toekomstvisie (niet bij Rutte) nodig en consequent beleid.

6 Reacties
Bouwman2
Bouwman218 sep. 2020 - 14:45

Onder druk van D66 is het veel lastiger geworden een huis te kopen en is huren er al helemaal niet meer bij. Vind je niet dat enige uitleg geboden is? Want zonder kom je al gauw bij smaad uit. Verder merk ik op dat als uw vader in de jaren vijftig een huis kon kopen dat nu twee ton waard is. uw vader er zo af kan. Tenzij het een woning betreft in een aardbevingsgebied, maar elders is het een prijspakker. U zult het huis erven. Tenzij u de erfenis deelt met veel andere kinderen van vader gaat u tzt na aftrek erfbelasting een vrij redelijk bedrag toucheren. Dus u klaagt voor de bijl valt.? Dan om problemen van de categorie "je komt weer niet tot de kern" te smoren: het gaat om de categorie uitgebuite arbeidsmigranten, dus niet over de expats, die hier komen werken en die zich uitstekend redden. Dus als u mevrouw Jongerius zich tot de eerst categorie beperkt, de mensen die het werk doen wat in Nederland als vies. ongezond en stomvervelend dus als te vermijden wordt omschreven, dan vind ik dat ook wellicht nog verschrikkelijker dan u. ..

Bouwman2
Bouwman218 sep. 2020 - 15:08

U refereert aan de uirspraak van meneer Rutte, die van de visie als olifant? Daar had Rutte wel een punt, hoor . Hoeveel visies zijn er niet gesneuveld, hoeveel doctrines leden schipbreuk.? Hoeveel prachtige ideeën zijn er niet vergeten? Hele ideologieën niet verdwenen? Hele religies, hele talen weg. Alleen Elvis blijft en de Rollin' Stones natuurlijk ook Als je een beetje praktisch en realistisch bent zeg je gewoon Rutte na. Ouwe visies moeten weg, bijna alle vises moeten weg, al die visies staan alleen maar in de weg. Futurologie moet niet als amateur bedreven worden, uit impulsen en moties. En de grenzen die volgens u gesloten moeten worden moeten juist open zijn. En meer huizen bouwen is heel fijn, maar hoe en waar doe je dat? En dat gaat niet per visie, want zoals Jan Schaeffer terecht zei: in gelul kan niet worden gewoond.

itsme3
itsme318 sep. 2020 - 15:32

"Waar mijn vader zijn rijtjeshuis een halve eeuw geleden nog voor geen drieduizend guldens kon kopen is dat nu ruim twee ton waard in euro’s." U maakt mij nieuwsgierig waar en wat voorhuis u kocht. Mijn opa betaalde voor zijn woning (bouwval) in de provincie in 1936 al 4000 gulden.

ton14024
ton1402418 sep. 2020 - 15:48

Laat die PFAS en Stikstof normpjes lekker met rust. Verplaats lagelonenbedrijven naar lagelonenlanden zodat je ruimte om te bouwen krijgt.

Kuifje3
Kuifje318 sep. 2020 - 16:49

@bouwman: 50 jaar geleden was het bij mijn weten 1970. Smaad nog wel, poeh. Weet u nog dat Pegtold vond dat we moesten hervormen? Weet u nog hoe trots hij riep dat het dankzij D66 was dat de prijzen zo hard gedaald waren? Dat terwijl een tijdje een flink deel van de huizen figuurlijk onder water stonden. Rekenen en zaken onthouden wordt lastiger met de jaren he?

Kuifje3
Kuifje318 sep. 2020 - 21:40

Itsme: om precies te zijn was het in 1967 in de buurt van het Newtonplein in Den Haag. Het huis is in 1993 op mijn naam gezet door zijn weduwe (gescheiden, hertrouwd, overleden en zo) middels een schenking van 34.000. Daarna gerenoveerd middels een gemeenteproject. De verkoper in 1967 wilde van een groot aantal huizen af en bood ze voor een redelijk bedrag aan zodat huurders konden kopen. @Bouwman: u trekt een conclusie dat ik de grenzen wil sluiten. Nee, ik zeg dat de politiek een keuze moet maken tussen bouwen of de grenzen sluiten. In feite schreeuw ik: BOUWEN SUKKELS. Voor het sluiten van de grenzen is geen meerderheid. U en ik moeten ons daarbij neerleggen. Democratie en zo.

ton14024
ton1402418 sep. 2020 - 13:42

Schandalig. Rot op met je klotebedrijven naar lagelonenlanden.

2 Reacties
Kuifje3
Kuifje318 sep. 2020 - 16:53

Goed idee hoor Ton. Zonder al die vreselijke bedrijven ook geen files meer en zo, geen vervuiling, geen vluchtelingen meer (die kijken wel uit om naar een failliet land te gaan). Echt briljant hoor.

wegmetons
wegmetons19 sep. 2020 - 18:05

Dat lost het probleem wel op natuurlijk, de omstandigheden in die landen en de werknemersrechten zijn daar veeeeeel beter geregeld. Of wacht, toen werden we wakker. Ja: er gaat heel veel mis hier en het is schandalig hoe die mensen worden behandeld. Dat is compleet waar. Echter doe nu niet of het aan de andere kant van de schutting beter gaat. In landen als Roemenië kan je zo ontslagen worden, zonder enige reden. In Hongarije mag je gratis en verplicht overwerken, of mag? Moet je overwerken bedoel ik uiteraard. Er zijn zoveel dingen mis op de Europese arbeidsmarkt dat een centrale aansturing van de EU wenselijk zou zijn, en dan wel graag zonder dat alle premiers van te voren moeten instemmen met een besluit. Want dat is de reden dat er geen zak aan gedaan wordt, bij elke oplossing steekt er wel ergens een regeringsleider zijn vinger op dat hij het niet goed vind.