Joop

Migratiebeperking is geen links thema

  •    •  
11-09-2018
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
288 keer bekeken
  •  
IMG_9024-550x366

© P-blok tijdens de anti-racisme demonstratie op 18 maart 2018 in Amsterdam (Foto: Renate Klinkenberg)

Dat de SP het bouwen van nieuwe kampen in Noord-Afrika steunt, is een concessie aan de rechtse tijdsgeest. Het is te hopen dat kritische leden zich zullen uitspreken.
Twee jaar geleden voerde de SP oppositie tegen de gewelddadige vluchtelingendeal met Turkije. Roemer stelde: ’Dit is een oplossing voor politici in nood en niet voor mensen in nood’ en voegde toe dat hiermee het VN vluchtelingenverdrag door Rutte en Samsom ‘ten grave wordt gedragen’. Nu, twee jaar later, helpt de leiding van de SP mee om de mensenrechten van vluchtelingen te begraven.
In haar toespraak tijdens de opening van een nieuw parlementair jaar roept Lilian Marijnissen op voor een ‘rechtvaardig én beheersbaar’ migratiebeleid. De asielprocedure en opvang moeten ‘dichterbij de mensen’ worden georganiseerd, er moeten ‘regionale opvang- en aanmeldcentra’ komen en Nederland moet ‘haar eerlijke deel nemen’. De SP neemt hiermee de eufemismen over waarmee binnen de Europese Unie wordt gesproken over concentratiekampen voor vluchtelingen en de structurele schending van elementaire mensenrechten.
PvdA’er Samsom sprak twee jaar geleden ook al over het belang van ‘opvang in de regio’ en het creëren van ‘legale routes’ naar de Europese Unie. Het resultaat: miljoenen vluchtelingen worden onder verschrikkelijke omstandigheden vastgehouden of zelfs verhandeld in kampen in Libië of Turkije. De uitzichtloosheid van vluchtelingen in kampen op Lesbos zorgt er zelfs voor dat kinderen proberen zelfmoord te plegen. En dan hebben we het nog niet over het deportatiebeleid.
Waar Samsom nog kon doen alsof hij niet wist waar zijn voorstellen toe zouden leiden – wij geloofden hem niet – gaat dat voor Marijnissen niet meer op. In plaats van te pleiten voor het sluiten van de kampen in Turkije en Libië en het invliegen van de wanhopige vluchtelingen in Lesbos – in lijn met de Europese afspraken over het opnemen van vluchtelingen – wil zij vluchtelingen nog verder in het nauw drijven. Haar toevoeging dat kampen ‘conform onze standaarden’ gebouwd moeten worden, is een gotspe. Welke standaarden, die van de EU?
Volgens migratiecommissaris van de Europese Commissie Avramopoulos voldoen zelfs de overvolle, van basisbehoeften verstoken en in een juridisch limbo verkerende Libische kampen aan de ‘internationale humanitaire standaarden’.
Solidariteit centraal Marijnissen durft migratiebeperking zelfs ‘een links verhaal’ te noemen, maar Marx en Engels stelden in het Communistisch Manifest nog dat arbeiders ‘geen vaderland’ hebben. Het racisme tegen Ierse arbeiders was volgens Marx ‘het geheim achter de machteloosheid van de Engelse arbeidersklasse, ondanks haar niveau van organisatie. Het is het geheim achter het machtsbehoud van de kapitalistische klasse’.
Voor Marx was de nationale bevrijding van Ierland voor de Engelse arbeidersklasse daarom ‘niet een abstracte kwestie van gerechtigheid of humanitair sentiment, maar een eerste voorwaarde voor haar eigen sociale emancipatie.’ Met de steun voor Fort Europa schaart de SP zich echter achter Rutte en de BV Nederland, in plaats van internationale solidariteit centraal te stellen.
Door mee te geven aan racistische en nationalistische sentimenten schildert de SP zich bovendien steeds verder in een hoek. Een steeds groter gedeelte van de achterban neemt zo ideeën over die gevoed worden door (extreem-) rechtse politici en media. De SP laat zo na om mensen te bewapenen met argumenten tegen de zondebokpolitiek waarbij vluchtelingen en moslims worden gebruikt als bliksemafleider voor bezuinigingen op betaalbare woningen en miljardenkadootjes aan het grootbedrijf.
Internationale discussie Ook in andere landen zien we hoe delen van links rechtse talking points overnemen, lees bijvoorbeeld dit heldere artikel van Thomas Decreus. In Duitsland breekt mede-fractievoorzitter en boegbeeld van die Linke, Sahra Wagenknecht, met de partijlijn die stelt dat vluchtelingen welkom zijn. Vorige week riep zij een nieuwe beweging uit, Aufstehen , die sociaaleconomische thema’s loskoppelt van de strijd tegen racisme en fascisme. Door stil te blijven over racisme, vluchtelingenhaat en islamofobie en door te pleiten voor een restrictief migratiebeleid hoopt zij meer mensen aan te spreken.
Dit politieke opportunisme is koren op de molen van extreemrechts. Gauland, de duovoorzitter van de AfD in Duitsland en bekend vanwege het bagatelliseren van de Holocaust , verwelkomde Aufstehen door te stellen dat ‘Wagenknecht op bepaalde punten al heeft laten zien dat zij in staat is haar oogkleppen af te zetten en zich zonder pathos en ideologie te identificeren met de echte zorgen en behoeften van bredere lagen van de bevolking.’ In Nederland werd de draai van de SP enthousiast verwelkomd door delen van het bruine mediakartel zoals de Telegraaf en TPO.
Maar de internationale opkomst van extreem-rechts vergt een links dat zowel strijd voert tegen bezuinigingen als principieel de kant kiest van de onderdrukten. De arbeidersklasse is divers: zowel qua achtergrond, seksualiteit als gender-identiteit. Hoe kun je die organiseren wanneer links zich niet verzet tegen onderdrukking, door Engelen weggezet als ‘identiteitspolitiek’? Dat er ruimte ligt voor een principieel links en internationalistisch verhaal laten de massale mobilisaties in Chemnitz zien. In reactie op de pogroms in die stad, kwamen vorige week maandag 65.000 antifascisten samen.
Het zou goed zijn als kritische SP-leden zich optrekken aan bijvoorbeeld de uitgesproken standpunten van hun zusterpartij in België, de PVDA, of hoe het debat in Duitsland wordt gevoerd. Zo besloot Die Linke in juni tijdens haar conferentie om het open grenzen standpunt te handhaven. Toen Wagenknecht hier nog tijdens hetzelfde weekend tegen in ging met haar toespraak, dwongen partijleden een debat af. Veruit het gros van de partijleden die bijdrages deed, sprak over het belang van solidariteit met vluchtelingen en arbeidsmigranten en het organiseren van gemeenschappelijke strijd. De conferentie wist Wagenknecht niet aan banden te leggen, maar verstevigde op deze manier wel de internationalistische basis van de partij.
De problematische standpunten van de SP over racisme en (arbeids-)migratie gaan langer terug dan de afgelopen week. Het is te hopen dat SP-leden zich op een zelfde manier te weer weten te stellen tegen deze politieke draai en voor het belang van solidariteit met migranten en besluitvorming op basis van democratie en interne discussie.
Demonstreer mee komende zaterdag voor een menselijk asielbeleid! Vanaf 13.00 op de Dam in Amsterdam
Dit artikel verscheen eerder op socialisme.nu
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (148)

Anne van Dijk2
Anne van Dijk212 sep. 2018 - 17:51

Het gebruik van Oost Europese werknemers bij het laag houden van de lonen in Nederland maakt dat migratiebeleid wel degelijk een links thema zou moeten zijn. Net als het tegengaan van afhankelijke arbeidscontracten. Onder Kok-Bolkenstein, is afgeschaft dat de inlenende werkgever verplicht is de arbeidsvoorwaarden van toepassing in het bedrijf ook op de uitzendkrachten toe te passen. Sindsdien concurreren uitzendbureaus ten kosten van het loon van de uitzendkrachten. Het is de SP geweest die in het verleden, tegen wilde gaan dat migranten in dezelfde wijken geplaatst werden. Dat kwam de SP op verwijten van correct links te staan alsof de SP racistisch zou zijn. Nu is spreiding van migranten wel een thema. Net als het niet stapelen van Oost Europese werknemers.

RosaLange
RosaLange12 sep. 2018 - 12:53

Het lijkt wel of voorstanders van deze destabiliserende massa-emigratie het voor zoete koek aannemen dat heel Afrika een soort hel op aarde is met allemaal verschrikkelijk onzelfstandige mensen die alleen met westerse liefdadigheid op de been kunnen worden gehouden of via mensensmokkel naar het paradijs op aarde Europa moeten worden gedeporteerd. Dat heeft echter meer te maken met westerse arrogantie dan met enige feitenkennis. Afrika is verschrikkelijk groot en bestaat uit 55 zeer verschillende landen, met eigen cultuur, geschiedenis en ook problemen. Ik kan hier onmogelijk al mijn kennis over het werelddeel opschrijven en mijn kennis is uiteraard ook weer zeer beperkt, maar je kunt je ook zelf makkelijk inlezen in deze diverse en complexe problematiek. Inderdaad hebben kolonisatie, liefdadigheid, corruptie en andere westerse inmenging van linker- en rechterzijde het continent zeker geen goed gedaan. Maar Afrika is ook een continent met interessante ontwikkelingen, waar naast de massa-emigratie ook vele politieke bewegingen tegen corruptie, onderdrukking en uitbuiting actief zijn, maar dan wel vanuit lokale kennis en lokaal perspectief. Zo zijn er ook groepen die proberen de eigen bevolking juist te beschermen tegen mensensmokkel en te overtuigen dat hun land kan veranderen als niet iedereen wegloopt. Als ik kijk naar de geschiedenis van links, een politieke stroming die ik vooral associeer met de arbeidersbeweging en niet met een liefdadigheidsbeweging van een progressieve elite, dan zie ik met name een emanciperende, solidaire beweging gericht op verandering van machtsverhoudingen. Dat heeft niets te maken met steun aan mensensmokkelaar en de bevordering van een massa-emigratie naar een afhankelijkheid van wederom die westerse liefdadigheidselite. Links zou in plaats daarvan juist een hand moeten uitsteken naar de bewegingen gericht op emancipatie en veranderingen van machtsverhoudingen in Afrika. Volgens mij kan dat het enige linkse antwoord zijn.

3 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen12 sep. 2018 - 15:20

Ik heb de reacties even nagekeken, maar ik heb geen "voorstanders van deze destabiliserende massa-emigratie" aangetroffen.

JvanDeventer
JvanDeventer12 sep. 2018 - 18:29

Erg goed stukje!

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon13 sep. 2018 - 6:11

Verrassende invalshoek. Misschien is de beeldvorming over dit continent idd wel iets te negatief, er zijn ook lichtpuntjes te ontdekken. Laatste zin ben ik het hartgrondig mee eens.

Helen2
Helen212 sep. 2018 - 10:20

Aan solidariteit hebben migranten helemaal niks. Ze migreren omdat ze op zoek zijn naar een beter leven en denken dat in het ‘rijke Europa’ te vinden. Immers iedereen is rijk daar! De realiteit is echter een totaal andere. De migranten komen niet terecht in een ‘rijk’ Europa, waar ze meteen alles geregeld krijgen, zoals werk, woning etc. Nee, ze komen terecht in de onderste regionen van de diverse maatschappijen en zullen ongetwijfeld tot hun verbazing geconfronteerd worden dat ze terecht zijn gekomen op een continent met uiterlijke schijn en vertoon, maar met nog voldoende armoede en mensen die aan de onderkant/zelfkant van de maatschappij leven. Daar kunnen ze terecht, want de meeste migranten komen terecht aan de onderzijde en in de illegaliteit, waar het recht van de sterkste geldt. Huis en werk zijn verder weg dan ooit en ze moeten zich tevreden stellen met losse baantjes waar ze onderbetaald worden (als ze al betaald krijgen). Juist omdat ze de illegaliteit induiken kunnen ze uitgebuit worden en kunnen we rustig spreken van een nieuwe vorm van slavernij. Nu een slavernij waar ze zichzelf in plaatsen. Ik vind het daarom goed dat we paal en perk stellen aan migratie. Beter zou zijn als deze jonge mensen hun leven in Afrika proberen op te bouwen. Dat is misschien hard, maar ik denk dat hun ongewisse toekomst in Europa met allerlei gevaren van illegaliteit, armoede en criminaliteit echt niet beter is dan wanneer ze hun schouders eronder zetten in Afrika. Bovendien geeft dat voor hun een betere toekomst, ook weer voor hun kinderen.

Verwijdert
Verwijdert12 sep. 2018 - 7:06

Wat ik mij afvraag: Stel dat je de inwoners van twee landen (eentje in Afrika en eentje in Europa) volledig omwisselt waarbij de voorzieningen en rijkdommen in het land zelf blijven. Over pakweg 50 jaar, wat zou dan de uitkomst zijn op het gebied van welvaart, economie en baangarantie? Zou het land in Europa nog steeds "beter en welvaarder" zijn dan het Afrikaans land of zijn zaken zoals corruptie, opleidingsniveau en cultuur meer bepalend voor deze zaken dan gestolen rijkdommen uit het verleden?

1 Reactie
hansdetorenkraai
hansdetorenkraai12 sep. 2018 - 11:35

Dat hoeft u zich niet af te vragen, geachte RudolfRendier 12 september 2018 at 09:06. In 1945 was Europa een brandend gat met miljoenen op de vlucht. De economie lag volledig in puin. Amerika heeft toen met een hulpprogramma het z.g. Marschalplan met een hoeveelheid geld die in verhouding met de steun aan Afrika niets voorstelde redelijk snel Europa weer op z'n pootjes gekregen. Als u de bevolkingen van de EU en Afrika zou uitwisselen dan zijn binnen afzienbare tijd de rollen omgekeerd. Wat u aangeeft corruptie, opleidingsniveau en cultuur zijn gewoon bepalend. Een ander voorbeeld zijn de immigranten uit Azië en Somalië. De ene groep presteert bovengemiddeld en de andere blijft ver achter. Zie dan ook enkel nut in bijzonder intensieve en goede hulp in de thuislanden van Afrika, Dan nog, dacht altijd dat de SP voor de zwakkere in onze samenleving opkwamen, maar dat is natuurlijk moeilijk te rijmen met het hebben van open grenzen en een toevloed van kansarmen waardoor de spoeling die toch al dun is dank aan het neoliberale beleid van de 3 regeringen. De druk op de zwakkere wordt steeds verder opgevoerd en zorgt er voor dat een deel van klassiek links zich achter populistische groeperingen schaard. Trouwens een behoorlijk interessante overpeinzing van u

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman12 sep. 2018 - 6:44

Wat ben ik blij dat er nog SP-ers zijn die echt links denken! Zelfs wanneer de SP alleen strategisch het beleid wil uitdragen dat zoveel mogelijk stemmen oplevert, moeten ze stoppen met aanschurken tegen extreem-rechts. Overal waar links dat heeft gedaan - het maakt niet uit welk links- heeft links grandioos verloren. Laat de SP alsjeblieft eindelijk naar Willem Schinkel luisteren, en beseffen dat zijn ideeën bij de SP passen, in plaats van Wilders achterna te rennen... https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/europa-bedrijft-een-politiek-van-de-dood~bd26f72a/

4 Reacties
Helen2
Helen212 sep. 2018 - 10:31

Hou nou eens op met dit soort tweedeling van links en rechts. Daar hebben we helemaal niks aan. Nadenken over migratie en beleid vormen wat recht doet aan de mensen in Europa en de migranten uit Afrika heeft meer te maken met common sense en humanisme dan met jouw zeer beperkte links/rechts indeling.

Henriette3
Henriette312 sep. 2018 - 11:29

@ Sylvia, Je zal verrast zijn als je het partijprogramma van de SP en de PVV naast elkaar legt hoeveel overeenkomsten er zijn. https://www.trouw.nl/home/sp-en-pvv-lijken-sterk-op-elkaar~a989d350/

EricDonkaew
EricDonkaew12 sep. 2018 - 13:08

@Sylvia Stuurman: Wat ben ik blij dat er nog SP-ers zijn die echt links denken! ------------------------------------------------ Maar Ewout van den Berg is geen SP'er hoor. Hij is van de Internationale Socialisten en dat is een club die door de SP buiten de deur wordt gehouden vanwege een te radicale agenda. IS is een kleine muis die brult tegen een grote olifant (SP), dat deed Ewout overigens al eerder hier. Reken je dus niet rijk.

LaBou
LaBou 12 sep. 2018 - 21:13

@Henriette, heb je daar dan ook in gelezen dat Wilders de punten van de SP gewoon jat voor zijn verkiezingsprogramma? En heb je ook meegekregen dat in de praktijk Wilders gewoon economisch rechts met de VVD meestemt? Dat is toch heel wat anders dan: ze zijn hetzelfde.

Tom3
Tom312 sep. 2018 - 2:44

Misschien wordt het tijd om het 1 en ander eens uit een andere hoek te bekijken. U spreekt bijv. over arbeidsmigranten, een ander woord hiervoor zou kolonisten kunnen zijn. Ook imperialisme lijkt hier van toepassing te zijn. Er worden immers plunderingen verricht, het zij op de alhier opgebouwde sociale zekerheden, de bevrijding van religie, emancipatie, kennis instituten. Ik geef toe het zijn geen specerijen uit Oost- Indie of slaven uit Africa, maar toch het zijn waarden, echte waarden in de uitverkoop, zonder dat men er hier om gevraagd heeft.

Henriette3
Henriette311 sep. 2018 - 23:51

In heel Afrika zijn heel veel landen die gewoon veilig zijn. Laat het Afrikaanse continent zorgen voor hun eigen vluchtelingen. In het Midden Oosten houden Saoedi-Arabië, Qatar, Koeweit de grenzen gesloten. Vermenging met "hun eigen stam" willen ze niet; fijn die "broeders" die hun eigen volk laat stikken. En dan nog een ander punt; Als alle twintigers/ dertigers uit een land vertrekken; wie bouwt dan een land weer op? Ik zie namelijk weinig vrouwen/kinderen bejaarden op de boten en bovenop de hekken. Dus je kunt wel zeuren over inhumaan asielbeleid in Nederland en Europa; maar kijk eens naar de rest van de wereld. Zorg voor politieke druk dat de lasten verdeeld worden. Echter hoor je daar niemand over...

Sonic2
Sonic211 sep. 2018 - 22:53

Ik denk dat je als linkse partij zeker aan migratie beperking kan doen. Ik zou echter nooit een PVV of FvD achtige koers op gaan. Het is echter prima als links gewoon dezelfde lijn voert als CDA en VVD. Ik vind migratie beperking overigens minder relevant als sowieso de begrotingsdiscipline overboord wordt gegooid. Als de koopkracht er enorm op vooruit gaat dan kan je denk ik ook vluchtelingen meer toe laten, omdat de lagere inkomens dan minder bedreiging zien in vluchtelingen. Als je een combinatie aantreft van economische terug gang en een vluchtelingen stroom dan krijg je dus nare toestanden. Overigens vind ik dat immigratie beheersbaar moet zijn. Dat is dus niet een hek om Nederland heen bouwen, maar met aantallen komen die we aan kunnen. Die niet voor verdringing zorgen. Ik steun dus de uitspraken van Asscher en Marijnissen. Het is volstrekt normaal om immigratie beheersbaar te maken. Ongecontroleerde immigratie is voor niemand goed. Voordat al dat PVV volk mijn antwoord gaat verdraaien. Dat betekent dus niet dat ik voor een Koranverbod ben of de grenzen wil dichtdoen. Ik weet overigens niet wat ik liever heb. Een aantal leuke Surinamers of Chinezen of Nederlandse tokkies. Mensen denken te vaak in nationaliteiten. Die 50 procent in de grote steden die allochtoon is die is echt niet allemaal slecht of zoiets.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:52

1 reactie die oplossing gericht is. Hm van der meulen, de rest is excuses zoeken in een mooie taal om maar te blijven profiteren en niet de lasten te hoeven voelen.

10 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 sep. 2018 - 20:52

@ Satya Jouw betrokkenheid bij dit onderwerp in begrijpelijk. Maar je kunt de schuld voor het falen van Afrikaanse landen toch niet uitsluitend bij het Westen leggen? Ik denk dat in het hedendaagse Afrika instabiele regimes, bestuurlijk disfunctioneren, corruptie, islamitisch geweld en burgeroorlogen veel meer invloed hebben op de slechte economische ontwikkeling. Als de EU zoals jij voorstelt geen zaken meer zou moeten doen met corrupte regimes betekent dat de facto dat we ons vrijwel geheel uit dit continent moeten terugtrekken, dit zou helemaal desastreus zijn. De Chinezen worden dan de winnaars en de nieuwe neo-kolonialen.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 sep. 2018 - 21:00

is begrijpelijk

HM van der Meulen
HM van der Meulen11 sep. 2018 - 22:22

Zijn die instabiele regimes, dat bestuurlijk disfunctioneren, die corruptie, het islamitisch geweld en die burgeroorlogen dan niet het gevolg van het koloniale verleden? Gaat de uitbuiting van Afrika dan niet op dezelfde voet verder, nu niet in nationaal verband, maar in multinational verband en vaak door dezelfde ondernemingen? Zouden de Chinezen het eigenlijk wel slechter KUNNEN doen, of ben je alleen maar bang dat één van onze bronnen van welvaart opdroogt? Is het enige alternatief voor de Amerikanen en de Europeanen ondernemingen dan "de Chinezen"? Is de uitbuiting van Afrika gewoon een onontkoombaar gegeven, een onontkoombaar feit, voor nu en voor altijd? Is dat het probleem of zijn die vluchtelingen het probleem?

Helen2
Helen212 sep. 2018 - 10:23

De Chinezen zijn al heel lang bezig Afrikaanse landen volledig uit te kleden wat hun natuurlijke bronnen betreft. De ‘handel’ wordt vooral bedreven door corrupte regimes die uit zijn op een ‘instant gratification’ die denken totaal niet verder dan hun eigen broekzak. Hiermee raakt het afrikaanse continent steeds verder af van een zelfvoorzienend continent en kunnen we de komende jaren miljoenen migranten verwachten

Paul250371
Paul25037112 sep. 2018 - 10:24

Gadfly Wat natuurlijk ook niet helpt is dat de EU zijn markt beschermd zodat de goedkopere afrikaanse boer wordt weggeconcurreerd. Er is geen sprake van eerlijke handel.

Helen2
Helen212 sep. 2018 - 10:38

Ik denk ook niet dat de huidige gang van zaken nog veel te maken heeft met oude koloniale regimes. En dat is ook mijn ervaring na jarenlang wonen en werken in diverse afrikaanse landen. De meeste landen zijn al meer dan 50 jaar zelfstandig en kunnen best zelf verantwoordelijk gehouden worden voor hun huidige situatie. Laat onverlet dat er wel degelijk iets gedaan zou kunnen worden aan eerlijke handel op de wereld markt. Dan gaan we gewoon het dubbele betalen voor onze koffie en cacao. Niks mis mee. Maar we kunnen afrikaanse corrupte regimes best aanspreken hoor op hun egoistisch gedrag en de uitbuiting van hun eigen volk.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 sep. 2018 - 12:12

@ HM van der Meulen "Is dat het probleem of zijn die vluchtelingen het probleem? Die vluchtelingen zijn toch echt primair het gevolg van alle tekortkomingen van Afrikaanse landen en de conflicten die ik beschrijf, de verantwoordelijkheid van het Westen is slechts zeer marginaal.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 sep. 2018 - 12:14

@ Paul250371 Ben ik helemaal met jou eens , daar valt nog het nodige aan te verbeteren.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 sep. 2018 - 12:18

@ Helen Klopt. Die Chinezen proberen op een gehaaide wijze de toegang tot Afrikaanse grondstoffen veilig te stellen. Ze investeren vooral in infrastructuur om deze beter te kunnen transporteren, puur eigenbelang dus, maar presenteren het als een win-winsituatie.

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 sep. 2018 - 18:32

Z_edje: "die suggestie van HM van der Meulen is heel sympathiek maar ook wat makkelijk, beter gezegd hij consumeert hier in het westen net als ik vrolijk door" Niet dus, ik woon in een zogenaamde "opkomende economie":

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 sep. 2018 - 19:05

Ik heb de indruk dat het orakel van Oss, pap Jan, nog steeds achter de schermen aan de touwtjes trekt en dochterlief geregeld souffleert. De SP keert weer terug naar de begintijd toen de partij ook zeer kritisch was over immigratie, overigens net als de toenmalige PvdA. Een verstandige koers, de SP is nu de enige linkse partij met een realistisch integratie- en immigratiebeleid en ik voorspel dat dit deze partij electoraal geen windeieren gaat leggen. Jammer van dat malle plan voor een "Nationaal Zorgfonds" anders had ik best op deze partij kunnen stemmen.

7 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen12 sep. 2018 - 2:19

Rechtse mensen schijnen gemeenschappelijk te hebben dat ze dol zijn op voorspellen. En ze voorspellen steevast dat links groot zal worden als het gehoor geeft aan hun rechtse wensen. De wens is blijkbaar ook de vader van de voorspelling

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar12 sep. 2018 - 8:56

Lijkt me juist niet realistisch, het rechtse, dehumaniserende integratie- en immigratiebeleid dat nu mede door de SP wordt uitgedragen. Als ik voor mezelf als derdegeneratiemigrant spreek: ik ben steeds minder gemotiveerd om nog een bijdrage aan de Nederlandse samenleving te leveren in de vorm van belastingen, werkverschaffing aan anderen en vrijwiligerswerk. Waar het pakweg twintig jaar geleden een amibitie van me was om in dit land een gewoon, burgerlijk bestaan op te bouwen, wat gelukt is, worden mijn verworvenheden te veel bedreigd door discriminerende propaganda en openlijk racisme, dat aan alle kanten vergoeilijkt wordt, zodat een vlucht naar pakweg Zuid-Europa steeds hoger op mijn 'bucket list' is komen te staan. Waarschijnlijk goed nieuws voor de onderbuik van extreem-rechts Nederland en ook goed nieuws voor mij, want wie zit er nu op te wachten om bij voorbaat al op grond van huidskleur en afkomst als onwenselijk persoon te worden gezien.

Sonic2
Sonic212 sep. 2018 - 11:42

Waaruit blijkt dat eigenlijk? De SP die de meest conservatieve koers vaart op dit gebied verliest in de peilingen. Groenlinks die de minst conservatieve koers vaart wint. De Groenen in Duitsland winnen en Die Linke blijft stabiel. De Deense sociaal Democraten blijven gelijk. Er is werkelijk helemaal geen enkel voorbeeld te noemen van een linkse partij waar een keihard immigratie beleid werkt. Ik kan hem dus niet opnoemen. Ik ben het dus met HM van der Meulen eens. Een van de beste reageerders hier. Volgens mij is het meer wensdenken van een aantal nationalisten hier. Die denken dat het met alle partijen maar beter gaat als ze FvD en PVV wensen over nemen. Ten eerste komen die kiezers niet meer terug. Daar zijn ze veel te drammerig en onwetend voor. Ten tweede levert het links electoraal en inhoudelijk niets op. Ik had overigens ook nog naar Monasch willen verwijzen. Die haalde niet eens een zetel. Overigens vond ik het jammer dat in 2017 Rutte en Buma niet die rechtse zes partijen coaltie hebben geprobeerd. Dat was een werkelijk enorme flop geworden. Het had meteen drie waardeloze rechts radicale partijen tot schroot gereduceerd. 50 Plus en FvD hadden zich meteen kunnen opheffen. Die zouden in zo'n zes partijen constructie niets voor elkaar hebben gekregen. De PVV had zich nog veel meer geïsoleerd. Het had veel discussies gescheeld. En het had al direct tot grote excuses geleid van veel rechts radicalen hier aan linkse mensen hier.Daar moeten we nu nog op wachten tot 2038. Als FvD en PVV aanhangers eindelijk de moed hebben om te erkennen dat Wilders en Baudet enorme flops waren. Die voorspelling durf ik wel aan. Ik wil er een fles wijn op zetten. Wat dat betreft een strategische fout van VVD en CDA. Die hadden meteen twee a drie concurrenten voor een periode van 2 a 3 decennia kunnen uitschakelen. Zo'n enorme flop was het geworden. En zoveel bewijs dat rechtse politiek nooit werkt en nooit zal werken zal je niet nodig hebben. De enige manier om dat compleet drammerige rechtse radicale volk tot bezinning te brengen. En ze weer normaal te laten doen. Ik moest ook erg lachen om Wilders dat hij beweerde dat hij die coalitie wilde. Dat zes partijen drama.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 sep. 2018 - 12:24

@ HM van der Meulen Nostradamus was extreem-links, uw these klopt niet. @ Applonia De wens voor een restrictief immigratiebeleid heeft voor veruit de meeste landgenoten niets maar dan ook niets met xenofobie of racisme te maken. Er zijn heel legitieme argumenten, ook voor linksmensen, tegen het huidige beleid.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 sep. 2018 - 12:27

@ Sonic Dit is bij mijn weten een recentelijke koerswijziging van de SP. Laten we nog niet te vroeg conclusies trekken

LaBou
LaBou 12 sep. 2018 - 21:18

"Nostradamus was extreem-links, uw these klopt niet" En dat weet jij omdat??? Of je voelt het gewoon aan je water, dat kan ook natuurlijk.

Applonia van Rapengaar
Applonia van Rapengaar14 sep. 2018 - 5:31

Gadfly, Nee, die redenen zijn er helaas niet en jij geeft ze ook niet, bovendien negeer je gewoon de realiteit van de levens van mensen die je hier telkens generalistisch uit dit land wegwenst. Ik heb last van dat wantrouwen en die stemmingmakerij in mijn dagelijkse leven, die mede door jouw propagandistische xenofobe retoriek tegen grote groepen mensen worden opgeroepen. Vandaar mijn gebrek aan motivatie.

Leo Patat
Leo Patat11 sep. 2018 - 18:24

De Ieren gingen tijdens de ''aardappelcrisis'' dood van de honger en werden opgevangen in de regio, te weten het VK. En niet in verwegnistan. Dit is dus een goed voorbeeld hoe het zou moeten en wat de SP ook voorstelt. Dat er destijds vanuit Engeland ook tegenwerking was laat zich raden. Ook in Engeland zat een groot deel van de arbeiders onder het bestaansminimum. En nu nog steeds, het zijn alleen de (elite) EU profiteurs die het voor de wind gaat. Maar met de Brexit is er nu een kans dat dit allemaal gaat veranderen. https://www.ad.nl/nieuws/30-procent-van-de-britten-leeft-onder-armoedegrens~a23a146e/

5 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus11 sep. 2018 - 22:09

"De Ieren gingen tijdens de ”aardappelcrisis” dood van de honger en werden opgevangen in de regio, te weten het VK. En niet in verwegnistan." Alleen al in New York vestigde zich een kwart miljoen Ieren. Maar dat lag dan ook om de hoek...

HM van der Meulen
HM van der Meulen12 sep. 2018 - 2:24

Leo Patat lult weer eens verschrikkelijk uit zijn nek "Toen tussen 1845 en 1851 de aardappelziekte de oogst van dit volksvoedsel deed mislukken, kwamen een miljoen van de zeven miljoen Ieren van de honger om. Nog twee miljoen emigreerden om aan dat lot te ontkomen, vooral naar de Verenigde Staten." - https://www.trouw.nl/home/londen-erkent-schuld-ierse-hongersnood~a7a3ace2/

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 sep. 2018 - 7:41

Heer Patat uw kennis van de historische achtergrond is duidelijk heel beperkt. Ierland was een uitgebuitte kolonie waar Engelse grotendeels in Londen verblijvende grootgrondbezitters de dienst uitmaakten. Dat de ”aardappelcrisis” uitbrak was niet alleen een kwestie van aardappelziekte maar ook een gevolg van het schaamteloze beleid van de Engelse regering die doorging met het exporteren uit Ierland van ander voedsel. De massa emigratie golf die volgde was ook niet exclusief gericht op Engeland.

Leo Patat
Leo Patat12 sep. 2018 - 7:46

Je hebt gelijk Piet, Ieren gaan al heel lang naar de VS. Massaal, om te beginnen als slaven. Kleurlingen denken vaak dat hun eigen elite de enige is die hun medemens verkocht als slaaf maar dat is natuurlijk niet zo. De blanke elite is geen haar beter als het gaat om handel in arbeiders. Spijtig dat daar in het onderwijs weinig aandacht voor is. Je zal ze de kost moeten geven die denken dat alleen kleurlingen eeuwen geleden het slachtoffer zijn geweest van slavernij. Het is de elite die arbeiders uitbuit, kleur maakt daarbij helemaal niet uit.

Helen2
Helen212 sep. 2018 - 10:27

Jawel de ieren gingen massaal naar Amerika. Maar ja dat was een heel groot continent met nog erg veel vrije ruimte. In Europa hebben we die ruimte niet, zeker niet voor zoveel migranten. De hele menselijke geschiedenis bestaat uit migratie. Alleen ja toen was er nog ruimte.

JaapBo
JaapBo11 sep. 2018 - 17:47

Onbeperkte immigratie is geen optie. Veel migranten zijn ook geen vluchteling.Dan zeg ik: probeer het legaal, en blijf anders in je eigen land.

3 Reacties
Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:48

Als jij dat nou eens hier verkondigd wat betreft neo kolonialisme. Barbaar.

Paul250371
Paul25037112 sep. 2018 - 10:28

Probeer het legaal. Dat deed de moeder van de Armeense kinderen ook en dat werd er ook niet in dank afgenomen. Mensen die praten over mijn en jouw land en jij bent hier niet welkom wonen nooit in een arm land. Medemenselijkheid is dit "Eigen Volk Eerst" volk vreemd

Helen2
Helen212 sep. 2018 - 17:14

Je kunt het legaal proberen maar als je niet voldoet aan de vereisten voor het vluchtelingensćhap dan krijg je dus alsnog nee te horen. (O, nee, wacht, tien keer nee en dan uiteindelijk ja. ) Onbeperkte immigratie is een regelrechte ramp, zowel voor de migrant als voor het ontvangende land. Zoals ik al eerder schreef de hele menselijke geschiedenis staat bol van de migratie in alle landen en op alle continenten. Echter was er toen in de landen en de continenten ruimte genoeg om nieuwkomers toe te laten. Hoewel in de oudheid de concurrentie over bewoonbare gebieden ook strijd opleverde. In wezen is er niet veel veranderd, anders dan dat de landen vol zijn evenals de continenten. Dus migratie gaat in de toekomst alleen maar meer strijd opleveren. En die stijd zal vooral gaan over de beschikbare bronnen, geld, landareaal, water, energie etc.

Mr Ed
Mr Ed11 sep. 2018 - 17:24

Ik zou zeggen: ga eens met dit verhaal naar een paar echte arbeiders, in een kantine van een fabriek, op de bouw of ergens in de haven. U zult met gejuich onthaald worden!!

1 Reactie
ruma ankka
ruma ankka11 sep. 2018 - 19:53

Die grijpen hem bij kop en kont en gooien hem de kantine uit.

Bert de Vries
Bert de Vries11 sep. 2018 - 17:20

Eind jaren "80 begin jaren "90 stelde de SP voor om nieuwkomers, i.c. Turkse en Marokkaanse gastarbeiders te verplichten om Nederlands te leren. Reden voor het verplichten was de aanname dat integratie noodzakelijk was om in de toekomst conflicten te voorkomen. Weigeren zou uitzetting tot gevolg hebben, maar dan we met 70.000 gulden om in het land van herkomst aan een nieuwe toekomst te kunnen beginnen. Dit idee werd vrij algemeen weggezet als een vorm van deportatie, met hier en daar een associatie met een recent verleden. Wat de SP toen vreesde, is nu werkelijkheid geworden. Bevolkingsgroepen die ver van elkaar af stonden, zijn in te grote mate tegenover elkaar komen te staan. Wie volhoudt dat er geen stevige spanningen zijn

1 Reactie
Bert de Vries
Bert de Vries11 sep. 2018 - 17:28

excuus: ... slaat de plank mis. Welke oplossing wordt gekozen of gevonden, ik zou het bij god niet weten. Maar dat er iets moet gebeuren om te voorkomen dat angst en woede een bijna Europa-breed ontwrichtend effect krijgen, hoeft geen betoog. Rechtse oplossingen, andere landen opzadelen met een smak geld en een tijdbom, zullen in ieder geval niet werken. En de vijandige eis van integratie die nu domineert, leidt ook tot niets. We moeten begrijpen dat de massa-migratie die nu op gang is gekomen voor tallozen een ontwrichtend effect zal hebben, en niet in de laatste plaats voor de migranten.

Pjotr Kropotkin
Pjotr Kropotkin11 sep. 2018 - 17:05

Lijflied van de SP Een dier is meer dan een lap vlees Een mens is meer dan een consument Een land is meer dan een bv Wat je doet is wat je bent De school is toch geen markt En de zorg toch geen product Wie rijkdom niet kan delen Is als mens totaal mislukt Het rijke westen is geen eiland En Europa is geen fort Wie bang is voor wat vreemd is Doet vooral zichzelf tekort Blijf niet mokkend aan de kant staan Stel een daad en toon je moed Laat je woede hand in hand gaan Met het goede dat je doet Tekst: Karel Glastra van Loon, in samenwerking met: Bob Fosko en Jan Paul van der Meij Muziek: Bob Fosko en Nico Brandsen.

TwoTone
TwoTone11 sep. 2018 - 16:42

Op zich gaat het verhaal wel, of wellicht, op voor oorlogsvluchtelingen. Het probleem is toch juist dat het grootste percentage economische migranten zijn of anders. Er zijn maar weinig nederlanders die niet echte oorlogsvluchtelingen willen opnemen, maar het grootste deel van die kiezers heeft wel problemen met allerlei economische migranten uit. Probleem zit hem dus in de samenstelling van de asielaanvragers, niet in de houding van de kiezers.

3 Reacties
LaBou
LaBou 12 sep. 2018 - 9:57

"Probleem zit hem dus in de samenstelling van de asielaanvragers, niet in de houding van de kiezers" Zolang de kiezer bepaalt wie vluchteling is (bijna niemand) en wie economische migrant (bijna iedereen) is het probleem wel degelijk de houding van die kiezer.

Helen2
Helen212 sep. 2018 - 10:42

LaBou de kiezer bepaalt helemaal niet of iemand een vluchteling of een migrant is. Dat doet de IND en de rechterlijke macht.

LaBou
LaBou 12 sep. 2018 - 16:09

"de kiezer bepaalt helemaal niet of iemand een vluchteling of een migrant is. Dat doet de IND en de rechterlijke macht. " Dat is nou niet bepaald wat ik hier van veel reageerders lees. Dan zijn het wel degelijk de reageerders (lees kiezers) die stellen dat nagenoeg iedereen een economische migrant is. Daar doe jezelf ook aan mee. Overigens, de rechterlijke macht bepaalt of de regeltjes (die we trouwens zelf gemaakt hebben) wel correct zijn toegepast.

Johan eldert
Johan eldert11 sep. 2018 - 16:36

ZUCHT ewout een hele grote zucht..... die opvangkampen zijn er al. Die worden gerund door de UNHCR. weet je wel . de vluchtelingenorganisatie van de VN. die organisatie roept al jaren dat de lidstaten, dus OOK Nederland, een keertje met hun geld over de brug moeten komen ipv steeds zelf van dit soort initiatieven te nemen. Want het is dubbel op. dat was ook het probleem met de deal van Samsom. IN jordanie barst van de kampen waar Europa amper aandacht en geld aanbesteed. Ook de SP keek de andere kant op [GL en pVDD trouwens niet] dus in plaats van hier een epistel op te hangen over het oprichten van vluchtelingenkamp, ga dan eens je sterk maken voor het goed functioneren van de UNHCR. dan is deze domme retoriek van je, totaal niet nodig

1 Reactie
Henriette3
Henriette311 sep. 2018 - 23:39

Dus; zet de economische asielzoeker uit met strak, snel en streng beleid en haal de echte vluchteling uit de kampen van Jordanië! Het één kan niet zonder het ander!

EricDonkaew
EricDonkaew11 sep. 2018 - 16:11

Arbeidsverdringing is een groot nadeel van open grenzen. Het treft vooral mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Laat ik eens een voorbeeld geven: werken in een magazijn, bijvoorbeeld bij Post.nl. Vroeger: 1. Redelijk salaris boven minimumloon. 2. Vaste aanstelling. 3. Andere arbeidsvoorwaarden ook gunstig. 4. Wat jolijt op de werkvloer. 5. Voortgangsgesprekken. 6. Functioneringsgesprekken. 7. Beoordelingsgesprekken. 8. Loopbaanoriëntatiegesprekken. 9. CAO. 10. Ondernemingsraad. 11. Vakbondsinvloed. 12. Solidariteit op de werkvloer. 13, Koffie-/theepauze in de baas zijn tijd. 14, Vrijdagmiddagborrel. 15. Jaarlijks personeelsuitje. 16. Traktatie bij verjaardagen onder werktijd. 17. Kerstpakket. 18. Paaseieren. Anno 2018 1. Minimumloon. 2. Uitzendbaantje zonder enig recht. 3. Andere arbeidsvoorwaarden ook ongunstig. 4. Iedere minuut, zelfs seconde wordt uitgebaat, geintjes zijn verboden. 5. Korte uitkaffergesprekken. 6. Geen functioneringsgesprekken. 7. Korte je-kunt-gaangesprekken. 8. Loopbaanoriëntatiegesprekken, laat me niet lachen. 9. CAO, mwah. 10. Ondernemingsraad, nooit van gehoord. 11. Geen vakbondsinvloed. 12. Ieder voor zich op de werkvloer (men verstaat elkaars taal niet.). 13, Koffie-/theepauze in EIGEN tijd, dus minimaal een half uur onbetaald langer blijven. 14, Vrijdagmiddagborrel, ja ga maar naar huis daarvoor. 15. Geen personeelsuitje. 16. Traktatie bij verjaardagen na afloop van het werk. 17. Geen kerstpakket, zelfs niet halal. 18. Geen paaseieren. Dus 18 verslechteringen vergeleken met vroeger, toen er nog nauwelijks sprake was van arbeidsverdringing. En ik praat 100% uit eigen ervaring. De SP lijkt langzaam maar zeker de goede weg te zijn ingeslagen als het gaat om het immigratievraagstuk.

3 Reacties
Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker11 sep. 2018 - 20:07

Is het je ontgaan dat er bijna geen post meer is om te bezorgen? Dat is de oorzaak van de verslechtering van de arbeidsvoorwaarden van postbezorgers, niet de komst van buitenlanders.

MG1968
MG196811 sep. 2018 - 20:43

En welke van die 18 verslechteringen kun je toeschrijven aan migranten? Of arbeidsverdringing? Zou het niet veel effectiever zijn om deze problemen aan te pakken in plaats van jezelf in slaap te sussen met het benoemen van een zondebok?

EricDonkaew
EricDonkaew12 sep. 2018 - 7:40

@Demesmaeker ------------------------------------------ Pakketpost is enorm toegenomen. Nam zelfs zienderogen toe toen ik er werkte. Wat jij zegt is onzin. @MG1968 ------------------------------------------ Alle 18. Overigens heb ik met migranten prima samengewerkt. Ook teamleiders waren vaak migrant, kon ik het goed mee vinden. Dus daar gaat het mij niet om. Het gaat mij puur om verslechtering van de arbeidsvoorwaarden door arbeidsverdringing.

HM van der Meulen
HM van der Meulen11 sep. 2018 - 16:10

De hele discussie hier gaat over de gevolgen van de migratie en niemand heeft het over de oorzaken. Juist dat is kenmerkend voor het politieke succes van rechts. Bovendien zou het duidelijk moeten zijn dat het probleem nooit opgelost kan worden als de oorzaken niet worden weggenomen: 20% procent van de wereldbevolking consumeert 80% van de beschikbare middelen. Dat zijn jullie, jullie zijn het probleem, niet die vluchtelingen.

7 Reacties
Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:43

Yep eindelijk iets zinnigs. Dikke knuffel. Echt je hebt geen idee wat dit korte tekstje voor mij betekent.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 sep. 2018 - 20:23

@ HM van der Meulen U wilt toch niet beweren dat ontwikkelde landen hun verantwoordelijkheid niet nemen? Vanaf 1960 is er vanuit landen waar die 20% woont ruim 4000 miljard dollar!!! aan ontwikkelingshulp naar Afrika gevloeid. Heeft helaas weinig resultaat opgeleverd.

JanBakker2
JanBakker212 sep. 2018 - 5:42

U bent dus mede het probleem ten minste volgens uw denken.

Satya
Satya12 sep. 2018 - 6:01

Gadfly Eigen geld. Het westen is een stelletje profiteurs en rovers. Het wegkijken begint zielig te worden.

Paul250371
Paul25037112 sep. 2018 - 10:41

Gadfly Als dit waar is dan is er inderdaad een hoop geld verspild. Buiten het feit wie daar de oorzaak van is. Heeft u ook paraat hoeveel miljarden wij jaarlijks uit Afrika trekken. Ik bedoel de migratie zal waarschijnlijk wel een reden hebben en wat de heer Van der Meulen terecht zegt, dat interesseert blijkbaar niemand. De oorzaken zoals o.a., honger, oorlog, droogte, armoede etc wordt gewoonweg niet aangepakt. Als iedereen (daar) een menswaardig bestaan heeft dan is er geen noodzaak tot migreren.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 sep. 2018 - 13:26

@ Paul250371 Als je kennis neemt van de hoogte van dit bedrag duizelt het voor je ogen. Zeker als je in ogenschouw neemt dat het totale bedrag aan Marshallhulp na WOII aan geheel Europa ongeveer 1 miljard dollar bedroeg. In onderstaande link staat hoeveel het Westen in 2014 aan ontwikkelingsgeld naar Afrika heeft overgemaakt. https://www.trouw.nl/home/ontwikkelingshulp-wereldwijd-naar-recordhoogte~a308c8f1/

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 sep. 2018 - 13:27

Correctie: cijfers van 2013

punt2
punt211 sep. 2018 - 15:14

Quote: "Dat de SP het bouwen van nieuwe kampen in Noord-Afrika steunt, is een concessie aan de rechtse tijdsgeest." of is het realisme ingegeven door de omstandigheden? Misschien eerst eens je licht op doen in de opvangkampen in Italië en eens goed kijken naar de problemen die zijn ontstaan door een massale instroom van migranten waarvan ongeveer 4% in aanmerking voor een status als vluchteling, maar waarvan het grootste deel zonder een aanvraag te doen verdwijnt richtig de rest van Europa Het getuigt van realisme bij de SP, en niet het zo door jou gewenste utopisch dromen...

2 Reacties
Paul250371
Paul25037112 sep. 2018 - 10:43

Mensen laten verhongeren, verzuipen en verrekken is zoals bekend jouw vorm van een realistische oplossing.

punt2
punt212 sep. 2018 - 15:46

@paul250371, leuk he' die vooroordelen, maar kan je ze ook waarmaken? Wanneer deze migranten, die zonder enige kans hun landen verlaten om een gevaarlijke reis te ondernemen naar Europa, doorkrijgen dat er geen enkele kans is op een status als vluchteling, zullen ze niet meer komen. Wanneer de NGO's in plaats van bij de kust oppikken en naar een opvangkamp vervoeren zodat ze vandaar door Europa zwerven en een onmenselijk bestaan moeten lijden, de kennis die er is over de onmogelijkheid om naar Europa te gaan , en dat zij hun eigen landen moeten opbouwen.... ligt daar de werkelijke toekomst. Wanneer duidelijk is dat er niemand op een bootje de zee op kan, dat alleen echte vluchtelingen een status zullen krijgen .... is de kans dat er migranten op een zeer gevaarlijke reis gaan met kans op verdrinking enorm afgenomen. Jouw oplossing om ze maar te laten komen via gevaarlijke bootjes zal meer mensenlevens kosten... Dus wie wil ze laten verzuipen, verrekken en of verhongeren? dat ben jij. Jij wil ze de zee op sturen in gammele bootjes, jij wil ze door de Sahara laten gaan achterop een Pick-up...

Zapata
Zapata11 sep. 2018 - 15:12

Ik zou zeggen, richt een internationaal socialistische partij op in Nederland. Stel als 1 van de hoofd programmapunten dat die partij het invliegen van vele migranten uit vluchtelingen kampen voorstaat. Dan moet succes verzekerd zijn toch? En scherm vooral veel met Marx en Engels. Op naar det twintig zetels.

NicoSchouten
NicoSchouten11 sep. 2018 - 15:05

Een beetje meebewegen met de tijdgeest is vaak onvermijdelijk wil je niet te gronde gaan, overspoeld worden door de concurrerende beweging. Een keuze hierin is niet iets wat je alleen abstract kan bekijken. Het getuigt van begrip voor de zorgen van veel mensen, (concreet bestaande mensen!); wat niet geldt voor een houding van moraliseren en beleren. Lesbos is een drama, maar besef wel dat het overgrote deel geen Syriër of andere vluchteling is; en in feite Griekenland in de steek is gelaten door de machthebbers. Wat de tekst van Karl Marx betreft verzuim je verschillen met de huidige tijd te bespreken. En Marx pleit in wezen voor de nationale bevrijding van Ierland, niet voor meer immigratie, want een Ier was in die tijd geen migrant in Engeland.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 14:54

Ewout gelukkig zijn er nog mensen als jij. Nederland is moreel compleet falliet. De sp is weet terug bij haar wortels, nationaal socialisme, dat kinderen zelfmoord willen plegen interesseert deze mensen helemaal geen bal, socialisten zijn het ook niet, ze willen voor een dubbeltje eersterang. Het Nederlanderschap is om je te schamen, fascisten vechten elkaar de tent uit voor kiezers. Ze zijn terug, nationaal socialisten alleen staan de kampen wat verder weg dit keer.

17 Reacties
Mr Ed
Mr Ed11 sep. 2018 - 15:14

Satya, wat is jouw voorstel dan? Vrije instroom van iedereen die zin heeft hier te komen? Maak alsjeblieft een beetje concreet hoe we dat dan in gaan richten, anders blijft het ook maar een beetje roepen.

punt2
punt211 sep. 2018 - 15:16

@Satya, je hebt geen enkel idee waar je over praat, er is een verschil tussen opvangkampen en vernietigingskampen, maar dat maakt jou niets uit ben ik bang voor.

ruma ankka
ruma ankka11 sep. 2018 - 15:54

Allemaal leuk en aardig maar je moet wel realistisch blijven. Nederland kan onmogelijk het leed van de hele wereld op de nek nemen. Iedereen die twijfels heeft over onbeperkte immigratie meteen maar voor fascist uitschelden is niet bepaald constructief.

LaBou
LaBou 11 sep. 2018 - 16:15

Zo af en toe sla je compleet door. Erg jammer.

OlavM
OlavM11 sep. 2018 - 17:00

@ Satya: Zelf ben ik ook kritisch over de SP, met name wat dit betreft dit soort onderwerpen, maar nu vlieg je toch echt uit de bocht. De SP heeft totaal niets te maken met "nationaal socialisme", waarmee je kennelijk nationaal-socialisme bedoelt, dat, zoals bekend, een fascistische en racistische ideologie is, met een bijbehorende afschuwelijke praktijk. De schrijver doet juist een beroep op SP-ers om hun verantwoordelijkheid te nemen, en dat zou hij zelf ook nooit doen als hij geloofde wat jij hier stelt.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 18:50

Abel Ik ben voor vrije instroom tenzij er eens een begin wordt gemaakt met stoppen ondersteunen van corrupte regimes in Afrika. In Kenia wordt er al heel lang samengewerkt met zeer corrupte regimes door het westen. Op dit moment worden er subsidies verstrekt aan Nederlandse ondernemers om in Kenia te gaan ondernemen. Ik ben op het moment bezig te onderzoeken hoe het met arbeidsvoorwaarden zit, het is vrij lastig omdat ik niet in een regio ben waar dit gebeurd. De verhalen die ik tot nu toe van kenianen hoor zijn niet best. Volgens mij zou het Kenia erg helpen om de regering van Kenia te behandelen als wat het zijn, criminelen. Het zou de bevolking van Nigeria ontzettend helpen als shell zou stoppen met corrupte politici samen te werken en hen te betalen. Als ze alleen nog maar olie oppompen zodra er een regering zit die het geld ten goede laten komen aan de bevolking. Dat zou enorm helpen. Het probleem is voor shell dat ze dan ook aan belasting eisen moeten gaan voldoen. Hetzelfde geldt voor Congo. Nederland heeft in Burundi pierre Nkurunziza een jaar of 5 geleden in het zadel geholpen, zijn dictatuur gaat over de grenzen Congo en Tanzania in, deze actie was doelbewust om de regio instabiel te houden. Vind je het raar dat Congolese een beetje van hun eigen rijkdom willen, het komt uit hun grond. Tot Nederland die verantwoording neemt grenzen open. Het is asociaal en barbaars hoe Europa zich opstelt. Natuurlijk doe je dit af als onzin, prima maar zolang de uitbuiting voortduurt zullen de armen willen blijven komen ze in kampen stoppen is misdadig. De ontmenselijking van mijn volk als agressief en profiteurs is stuitend en vernederend, vooral als dat op valse gronden gebeurd en de werkelijke profiteurs in de rest van de wereld wonen. Waar de grondstoffen vandaan komen wordt er door een heel klein groepje van geprofiteerd, begin niet over stemmen op corrupte politici er wordt niet daadwerkelijk gestemd, je moet wel heel blind zijn om niet te zien dat Kenia niet democratisch is, het is een schijnvertoning. Ik ben in Nederland geboren en zie de bevolking afglijden in een algehele staat van fascisme links en rechts, waarheid is niet meer van belang alleen het eigen belang nog. Verwacht jij dat Afrikanen niet de rijkdom van hun continent willen? Denk jij echt dat wij allemaal zo achterlijk en agressief zijn dat een land als Congo in deze staat verkeerd? Dan ben je erg ver heen. Misschien ongeschoold en eenvoudig maar de Congolese cultuur is zacht maar de rebellen gefinancierd door kabila en Nkurunziza, die door uneca aangetoond gefinancierd worden door het westen maken iedereen op hun weg kapot. Het in potentie rijkste continent in deze toestand en dan nog beweren dat het aan de inwoners ligt terwijl de ontginning in volle gang is. Uitbuiting is de enige reden.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 18:57

De geschiedenis van Marcus Garvey is zeer interessant, vooral de tegenwerking. Later is zijn gedachtegoed door extremisten misbruikt zoals de black panters. Marcus Garvey was een man die nooit enig geweld of racisme heeft gepredikt maar inzag welke potentie Afrika had. Hij is door

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:01

Hij is altijd tegengewerkt door de Amerikaanse overheid omdat die inzagen dat als zijn doel gehaald werd Afrika zou domineren in de wereld. The ends you serve that are selfish will take you no further than yourself but the ends you serve that are for all, in common, will take you into eternity If you haven't confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started. We are going to emancipate ourselves from mental slavery, for though others may free the body, none but ourselves can free the mind. Mind is our only ruler; sovereign Een paar van zijn quotes.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:06

Rob Roy Onwetendheid is verwijtbaar. Ik weet niet hoe jij de kampen in noord Afrika noemt. Mensenhandel kinderen die zelfmoord willen plegen. Vindt jij dat de ghetto in Polen geen vernietig idee hadden? Dat er niet actief vernietigd wordt betekend niet dat er geen mensen aan dood gaan.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:16

OlavM Heb je de link die Piet de geus hier laatst plaatse gelezen? Kapitaal en arbeid. De sp is terug bij zijn roots, crypto fascisme. Mocht je het niet hebben gelezen en wel willen ik heb het adres. De kampen in noord Afrika zijn nu al een drama. Dit wordt alleen maar erger. Of denk jij werkelijk dat er door Europa op de mensen rechten wordt gecontroleerd? Dat zien we nu op lesbos. Ze zijn terug Olav. Gelukkig ben jij er nog, dat geeft hoop en dat meen ik. Ik heb liever een rechts anti migratie persoon als Britta van Rees dan een sp lid.

Mr Ed
Mr Ed11 sep. 2018 - 19:59

Grappig dat je die citaten van Marcus Garvey aanhaalt, want in je schrijven klinkt precies het tegenovergestelde door van wat hij zegt. Hij heeft het over kracht, gezamenlijke strijd, zelfvertrouwen, vrijheid van geest. Jij hebt het alleen over slachtofferschap. Als de Afrikanen zelf besluiten dat het afgelopen is met de corruptie, uitbuiting en buitenlandse inmenging dan is het zo gedaan. Liberia is nooit een kolonie geweest, is gesticht door uit Amerika teruggekeerde slaven en is toch 1 van de armste landen ter wereld. Afrika zal het zelf moeten doen, zoals Azie en Zuid-Amerika ook gedaan hebben.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 20:37

Abel Dom gepraat op basis van geen kennis. Wel eens in Burundi geweest of Congo en dan in de arme gedeelten. Zijn er in Azië ook de rijkdommen als in Afrika? Wel grappig dat je zo beperkt naar garvey kijkt. Blijf lekker je eigen leugens geloven. Blijf lekker met corruptie samenwerken. Rotzakken blijven altijd rotzakken ook al maken ze zichzelf wijs een toffe peer te zijn.

Mr Ed
Mr Ed11 sep. 2018 - 21:33

@Satya "Dom gepraat op basis van geen kennis" Kom dan eens met iets verifieerbaars. Ik lees alleen maar tientallen reacties over de rijkdommen van Afrika die worden gestolen door het westen, en hoe wij zonder die rijkdommen in armoede zouden leven. Afrika verkoopt die concessies gewoon, aan het westen en aan China. Ze kunnen er ook voor kiezen dat niet te doen. "Wel eens in Burundi geweest of Congo en dan in de arme gedeelten" Nee, hoezo? Daar heerst ongetwijfeld vreselijke armoede, dat ontkent toch niemand? "Zijn er in Azië ook de rijkdommen als in Afrika?" Nee, toch maken ze daar veel grotere stappen. Wel eens in Azie geweest? "Blijf lekker met corruptie samenwerken. Rotzakken blijven altijd rotzakken ook al maken ze zichzelf wijs een toffe peer te zijn." Hoezo met corruptie samenwerken? Ik heb weleens getankt bij de Shell, bedoel je dat? Of een erfzonde die ik bij mijn geboorte meegekregen heb? Jij bent in Nederland geboren net als ik, jij profiteert ook van de gestolen rijkdom, wat maakt jou zoveel beter? Dat je honderden hysterische reacties post?

Satya
Satya12 sep. 2018 - 10:13

Abel Moet ik hier honderden linkjes gaan plaatsen als voor een schoolklasje. Na de onafhankelijkheid van Congo heeft zich een zeer belangrijke gebeurtenis voorgedaan, de moord op een leider die elke band met Europa wou doorsnijden. Als je enig analytisch vermogen hebt zul je zelf kunnen begrijpen wat er voor in de plaats is gekomen en welke invloed dat tot de dag van vandaag heeft. Alweer marcus garvey en ook daar analytisch vermogen. Grappig dat je mij een slachtoffer rol en hystery verwijt. Om hoeveel vluchtelingen gaat het en toch wordt de morele en economische instorting aan hen en moslims verweten. Ook hier weer analytisch vermogen. Vraag je eens af wat de rol van Europa in de toekomst is? China is Europa aan het opkopen en Europa beseft het niet eens. Het misbruik maken van een cultuur die toen Europa daar aankwam nog in het stenen tijdperk leefde is verwerpelijk. Grote delen leven nog zo. Hoe lang heeft de ontwikkeling van Europa geduurd? Dan van anderen verwachten dat zij het binnen 3 generaties even inlopen, nogmaals verwerpelijk.

KnorretjeBig
KnorretjeBig12 sep. 2018 - 10:54

@Satya "Ik ben voor vrije instroom tenzij er eens een begin wordt gemaakt met stoppen ondersteunen van corrupte regimes in Afrika." Nou dan gaan de corrupte regimes in Afrika wel winkelen bij China. Denk je dat de migratiestroom zich zal verplaatsen naar China?

Paul250371
Paul25037112 sep. 2018 - 11:40

Satya Dank voor je bijdragen. Helemaal eens.

Helen2
Helen212 sep. 2018 - 16:57

Het Nederlanderschap is absoluut niet om zich voor te schamen. Hou toch op met op de spits drijven. Als je het ergens niet mee eens bent hoef je nog niet met grote termen als fascisten en onderhuidse verwijzingen maken naar de nazi tijd. Ik ervaar dat altijd als een zwaktebod, en een devaluatie wat je verder te zeggen hebt en heb ik de neiging je stukjes over te slaan.

JvanDeventer
JvanDeventer11 sep. 2018 - 14:41

Van mij mag je elk gewenst stempel zetten op migratiebeperking. Maar dat een sociaal denkend mens zich realiseert dat het Nederlandse sociale stelsel niet te handhaven is wanneer je onbeperkt toegang biedt aan wie maar binnen wil is niet zo vreemd. Het is nu eenmaal zo dat sociale voorzieningen moeten worden betaald uit belastingheffing. Je mag ervan uitgaan dat de vele tientallen miljoenen aspirant-Nederlanders geen netto-betalers zullen zijn. Dat mag achterdochtig of pessimistisch klinken, maar het zijn gewoon de ervaringen van de laatste 30 jaar. Sinterklaas bestaat niet, luilekkerland ook niet, huizen worden niet kosteloos gebouwd, Nederland is niet zo groot als Australië en een euro kun je maar een keer uitgeven. Allemaal waarheden als koeien. Geen linkse en geen rechtse waarheden, maar gewoon waarheden. Als het de SP behaagt om daarover na te denken is dat niet meer dan verstandig.

7 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus11 sep. 2018 - 16:46

"Je mag ervan uitgaan dat de vele tientallen miljoenen aspirant-Nederlanders geen netto-betalers zullen zijn." Dat geldt ook voor talloze autochtonen. Zullen we die dan ook maar uitsluiten? Nivelleren is tenslotte alleen maar leuk met mensen die meer verdienen dan jij. "Sinterklaas bestaat niet, luilekkerland ook niet" Maar kennelijk moeten we een uitzondering maken voor mensen die toevallig binnen de landsgrenzen zijn geworpen.

JvanDeventer
JvanDeventer11 sep. 2018 - 18:57

@Piet de Geus U denkt dat u iets beweert over rechtvaardigheid. Ik heb het over betaalbaarheid (door wie dan ook). Dat zijn twee verschillende dingen. Ik wil voorkomen dat Nederland afglijdt naar het welvaartsniveau van Mali; u wilt niet over zulke banale dingen nadenken zolang iedereen maar even weinig heeft. Overigens zul je net zien dat juist die ontwikkelingslanden allesbehalve genivelleerd zijn.

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen11 sep. 2018 - 19:00

@Piet deGeus Wat een onzin. Dat het geldt voor talloze autochtonen mag toch geen reden zijn om de grenzen wagenwijd open te zetten voor kansloze immigranten?

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:19

JvanDeventer Waarom zit Nederland in Mali? Uranium winning veilig stellen, oftewel geld. De mensen uit Mali en Niger willen zelf mijnen.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:26

JeffreyKatoen Maar ondertussen die regio's uitbuiten. Gek he dat Congolese een stuk van hun rijkdom willen ervaren. Dat mag zeker alleen voor Surinamers gelden?

Piet de Geus
Piet de Geus11 sep. 2018 - 22:13

"U denkt dat u iets beweert over rechtvaardigheid. Ik heb het over betaalbaarheid (door wie dan ook). Dat zijn twee verschillende dingen." Dat zijn inderdaad verschillende dingen. En wat betaalbaar is hangt af van degenen die de portemonnee moeten trekken, niet van degenen die daar graag uit mee willen eten. "Ik wil voorkomen dat Nederland afglijdt naar het welvaartsniveau van Mali" En ik wil voorkomen dat mijn gated community afglijdt naar het welvaartsniveau van Oost-Groningen of van die buurt met sociale huurwoningen aan de verkeerde kant van het spoor. "u wilt niet over zulke banale dingen nadenken" Ik wil er best over nadenken maar ik denk niet dat jij daar gelukkig van wordt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 sep. 2018 - 12:06

Piet de Geus 12 september 2018 at 00:13 Zodra er een wolf zijn teen over de grens steekt is Nederland plotseling wel vol. Typisch.

Rode druppel
Rode druppel11 sep. 2018 - 13:46

Ben SP lid en ondersteun het plan , opvang in de regio. Ja, ik wil opkomen voor de zwakkeren. Gehandicapten, chronisch zieken en de arbeider. Daar hoort een streng immigratiebeleid bij. Zo worden mensen aan de onderkant van de samenleving enigzins beschermt. Minder concurrentie op de arbeidsmarkt, woningmarkt, is altijd beter voor de onderkant. Meer immigranten is voor echte neoliberalen een vereiste. Zo houdt men lonen laag en winsten hoog.

14 Reacties
Satya
Satya11 sep. 2018 - 14:59

Gelul dat je opkomt voor de zwakkeren. Concentratie kampen interesseren je niet. Nationaal socialisme is terug, ik zie er geen verschil tussen. Ok je zult tegen een eindoplossing zijn, dat geloof ik van jou oprecht maar dat er mensen omkomen onder erbarmelijke omstandigheden is een feit en daar heb je geen probleem mee. In en intriest. Moreel zo diep gezakt. Ik hoop dat je geniet van je oude dag, kinderen zullen ervoor sterven. De westerlingen ze noemen zichzelf verlicht maar zijn barbaren met mooie woorden.

marietje3
marietje311 sep. 2018 - 15:18

Ik wou dat er meer mensen als jij Satya, die alleen maar het goede willen voor iedereen (behalve de extreem rechtsen ;) en die feilloos andere mensen hun tekortkomingen kunnen zien, dan was er nog hoop voor deze rotte samenleving.

Rode druppel
Rode druppel11 sep. 2018 - 15:33

Satya Mij een nationaal socialist noemen is uw zaak, ben het er absoluut niet mee eens. En al die mensen dan die verdrinken in de zee, pech gehad ? Ik ben voorstander van opvangkampen in de regio ( geen concentratiekampen ). Daar wordt uitgezocht wie een echte vluchteling is en wordt vervolgens via een verdeelsleutel verdeeld over de EU lidstaten. Economische vluchtelingen zijn onwelkom wat mij betreft. Zij ondermijnen het draagvlak voor de opvang van echte vluchtelingen. Uw reactie lezende ben ik nog vrij netjes geweest in mijn reactie, voor een barbaar.

Piet de Geus
Piet de Geus11 sep. 2018 - 16:47

Eigen zwakkeren eerst.

rvb2
rvb211 sep. 2018 - 17:48

Niemand is tegen opvang in de regio. Maar wie pleit voor opvang in de regio pleit vaak tegelijk tegen opvang buiten de regio, en daar gaat het fout. Van massa-immigratie is in Europa geen sprake, het kleine aantal vluchtelingen kunnen we makkelijk aan. Dan maar even geen kadootjes aan buitenlandse aandeelhouders. De bijdrage aan de samenleving door bedrijven is de afgelopen jaren steeds minder geworden, een groter gedeelte van de belastingen moet opgebracht worden door mensen. Rechts blijft sinterklaas spelen voor het bedrijfsleven.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:31

marietje Ik kom op voor het Afrikaanse volk waar ik toe behoor. Makkelijk voor een verwend europeaantje die geen idee heeft hoe het in de rest van de wereld eraan toe gaat om hier even makkelijk wat te schrijven. Waar komt jouw uitkering vandaan of je toeslagen? Neo kolonialisme is onzin natuurlijk? Zonder neo kolonialisme geen mobiele telefoon.

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen11 sep. 2018 - 19:34

@Piet de Geus Eigen zwakkeren eerst. Juist, dat bepleit ik. En nu?

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:37

Rode druppel En die kampen die doen het uitstekend. Jouw welvaart is deels te danken aan neo kolonialisme. Neem verantwoording. Ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik niet denk dat je voor een eind oplossing bent. Jouw socialisme houdt op bij de grens, hoe noem je dat dan binnenland socialist? Nationaal socialisme lijkt mij een zeer toepasselijke term. Ik heb je geen nazi genoemd.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 19:40

rvb 85% van de vluchtelingen wordt al in de regio opgevangen. Kenia kan niet eens voor z'n eigen bevolking zorgen. Neem verantwoording voor neo kolonialisme. Alleen de lusten zeker?

DenFlexwerker
DenFlexwerker11 sep. 2018 - 19:56

@Rode druppel: Zo te zien ben jij het type SPer dat ik kan respecteren. Geen luchtfietserij maar realisme. Maar voor een aantal mensen zijn realisme en haalbare resultaten niet belangrijk. Kennelijk deug jij niet omdat je dat wel belangrijk vindt. Maar voor hen is deugen belangrijker dan resultaten.

Satya
Satya11 sep. 2018 - 20:40

DenFlexwerker Deugen krijgen we dat gejammer weer, deug niet. Toch wel heel triest dat je van jezelf toegeeft dat je niet deugd.

MG1968
MG196811 sep. 2018 - 21:01

@Jeffrey "Eigen zwakkeren eerst. Juist, dat bepleit ik. En nu?" Dat nabijheidsprincipe zou logisch zijn, ware het niet dat we leven in een wereld waarvan de nationalist wil dat ie kleiner wordt om dat nabijheidsprincipe maximaal te gelde te maken. Ik heb meer met een vluchteling die het beste wil voor zijn/haar kinderen en daarvoor in aktie komt dan die landgenoot die niet verder komt dan roepen 'ikke-ikke-ikke-want ik ben landgenoot'. En de vluchteling niet eens de afvallende kruimels van de koek gunt. Dan mag wat mij betreft mijn hele stuk van de koek naar die vluchteling ja. Geboorterecht.. kom op zeg.. Als dat het enige is waar je je eisen op baseert houd het toch zeker op.

JvanDeventer
JvanDeventer11 sep. 2018 - 21:27

Citaat Saya: Ik kom op voor het Afrikaanse volk waar ik toe behoor. Sinds wanneer is er een Afrikaans volk (Berbers, Boeren, Masai, Khoi, Tutsi e.v.a.)? Dat lijkt me nou niet echt een saamhorig clubje. Eigenlijk net zo min als het Europese volk (waar ik toe behoor!! Wat zal Guy Verhofstadt blij zijn) en vooral het Aziatische volk (waar ik niet toe behoor). Wat zullen Koreanen en Turken verrast zijn dat ze tot hetzelfde volk behoren.

Piet de Geus
Piet de Geus11 sep. 2018 - 22:15

"dat bepleit ik. En nu?" Nu wordt het tijd om uit te leggen dat ik jou niet als 'eigen' beschouw en dus ook geen enkele verplichting voel.

Arend Wortel
Arend Wortel11 sep. 2018 - 13:18

Of immigratiebeperking wel of geen links thema is weet ik eerlijk gezegd niet. In ieder geval niet bij uitstek links, maar ook niet per se rechts. Maar een keuze voor open grenzen, voor onbeperkte vrije immigratie dus, niet alleen voor vluchtelingen maar voor iedereen die wil, is volgens mij zeker geen links thema. Je kunt wel elke kanttekening bij grootschalige vrije immigratie meteen extreemrechts, racistisch of nationalistisch noemen, maar een geloofwaardig antwoord op de vraag wat vrije, onbeperkte immigratie (nogmaals, niet alleen voor vluchtelingen maar voor iedereen die wil) voor Nederland of Europa zou betekenen, in het bijzonder voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, hoor of lees ik hier nooit. Ik denk niet dat de komst van zeer grote aantallen immigranten goed nieuws is voor de mensen met een marginale positie in de maatschappij, ik denk niet dat je van die mensen kunt vragen om solidair te zijn met iedereen die van waar ook ter wereld hier naartoe wil komen als dat betekent dat hun kansen op een woning of een baan miniem worden en ze flink op hun uitkering gekort worden omdat anders het stelsel bezwijkt. Het is duidelijk dat Van den Berg, die blijkens zijn eerdere publicaties geen onderscheid wil maken tussen vluchtelingen en economische migranten, niets wil weten van welke beperkende maatregel dan ook, maar het zou mooi zijn als hij ook zou kunnen uitleggen hoe we de nieuwe immigranten gaan huisvesten en hoe het stelsel van sociale zekerheid hun komst zou moeten opvangen. En kom nu niet alleen met 'laat de rijken en de multinationals dat maar betalen', want dat is niet alleen te makkelijk, maar het zou wel eens vies kunnen tegenvallen. Stel dat Nederland zou besluiten om de grenzen te openen en onbeperkte vrije immigratie toe te staan, zoals Van den Berg lijkt te willen, hoeveel mensen zullen er dan naar Nederland komen? Ik vind dat we ons dat mogen afvragen, al zal niet iedereen dat met me eens zijn. Ik denk zelf dat er binnen tien jaar miljoenen mensen bijkomen. We zullen die mensen ergens moeten huisvesten en van een uitkering moeten voorzien totdat ze een baan hebben gevonden. Dat wordt erg moeilijk. Het kan in mijn ogen niet anders of dit moet vooral ten koste gaan van de mensen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden, de mensen dus voor wie links vanouds opkomt. Als beperking van immigratie rechts is, wie is er dan nog links? Vrijwel niemand is voor onbeperkte immigratie, ook niet bij links.

Me4
Me411 sep. 2018 - 13:18

Regering Den Uyl stelde in de jaren 70 dat "noch de belangen van de vreemdelingen zelf noch die van de Nederlandse samenleving met hun komst zijn gediend." Rechts Nederland was pro immigratie om de loonkosten te drukken en de vakbonden de wind uit de zeilen te nemen. En nu delen rechts en links dezelfde agenda om verschillende reden maar het hetzelfde resultaat, een sociale welvaartsstaat onder hoogspanning.

Sanaya Khan
Sanaya Khan11 sep. 2018 - 13:00

Veel succes gewenst links om de strijd van de arbeidersstem, als de PvdA en de SP het ook al niet goed doen. Wat ik me afvraag is: - Waar komt de zekerheid vandaan dat migranten geen racisten zijn? - Hoe kun je zeggen dat rechts identiteitspolitiek wegzet, terwijl je hetzelfde doet door bepaalde media bruin te noemen, of met arbeiders die voor migratiebeperking zijn? - Hoe kun je zeggen solidair te zijn, terwijl je dat alleen bent met mensen die je ideologie delen, of voor mensen die je agenda dienen? Het is erg vermoeiend te lezen hoe de realiteit moet wijken en worden ingepast in iemands vooronderstellingen van een links-rechts paradigma, of dat nu vanuit linkse of rechtse hoek komt.

omaoeverloos
omaoeverloos11 sep. 2018 - 12:43

De migranten waar de achterban van de SP mee te dealen heft zijn voornamelijk Polen en andere Oost-Europeanen. Om dan de focus op die paar vluchtelingen te leggen komt op mij wat merkwaardig over.

1 Reactie
Britta van Rees
Britta van Rees11 sep. 2018 - 13:06

De SP is een hybride partij. Op de meeste punten slaan hun standpunten helemaal nergens op. Maar op één of andere manier hebben ze bepaalde thema’s met het volk zo diepgaand besproken dat ze er een verstandig standpunt over hebben kunnen ontwikkelen. 1. De oneerlijke concurrentie door Oosteuropese werknemers op westeuropese arbeidsmarkten. De SP vindt dat sinds jaar en dag onaanvaardbaar, en terecht. 2. Migratie. Sinds kort (sinds Lilian) is de SP bezig een draai te maken naar een “opvang-buiten-Europa–niet-meer-hier”-standpunt. Dat is absoluut een probaat medicijn tegen de opkomst van Lega Nord, AfD, Zweden-Democraten, PVV, Echte Finnen, Vlaams Belang, LePen, en geestverwanten in West-Europa. De SP is daarmee bezig Europa te redden. De partij bestaat uit totale imbecielen wat mij betreft, maar hun denken is op sommige punten echt de allerbeste reclame voor de capaciteiten van de debiele medemens. Ik weet niet of ik het ooit op kan brengen om SP te stemmen, maar erkennen dat ze soms aan de goede kant staan doe ik zonder enige reserve

jandebakker
jandebakker11 sep. 2018 - 12:41

Is migratiebeperking geen links thema of is migratiebeperking geen thema bij (een deel van) de linkse inteligentsia? Als ik kijk naar de linkse beweging durf ik (net als bij vrijwel elke grote massabeweging) te betwijfelen of er sprake is/isgeweest van een eenduidige groep met één duidelijk afgebakenede set van opvattingen en standpunten. Ewout van de Berg verwijst hier vooral naar de standpunten van (prominente) leden van de linkse inteligentisa en beargumenteerd op basis daarvan dat migratiebeperking geen links thema is. Als ik echter kijk naar het handelen van vakbondsleden uit dezelfde tijdsperiode zie ik een heel andere opvatting over migratie domineren bij dit deel van links. Als je bronnen leest over de sociale verhoudingen in bijv. Rotterdam uit die tijd zie je dat de autochtonne arbeider enorm neerkeek op de achterlijke provinciale boeren die van het platteland naar de stad migreerde (Bij Sparta spreekt men nog regelmatig over "die boeren op Zuid") . Ook zijn er legio bronnen te vinden over stakingsoproeren waarbij vakbondsleden gericht geweld gebruikte tegen de Zeeuwse "onderkruipers" en "stakingsbrekers" die door hun komst de positie van de autochtone arbeiders verzwakten. Nu is het dus de vraag of de(ze) vakbonden en arbeidersbewegingen niet links waren, (wat je kunt doen door als een "rode dominee" te verwijzen naar verzen uit het heilige evangelien van Marx en zijn appostelen ) of dat er binnen de bredere linkse beweging sprake is van meerdere stromingen met soms tegenstrijdige opvattingen.

2 Reacties
Kilted
Kilted11 sep. 2018 - 22:24

N.a.w. je slotopmerking... Wat het in ieder geval wel aantoont is dat een van de definities van Autochtoon, namelijk "Inheems in een bepaalde streek." zich wat heeft verruimd naar "oorspronkelijke bewoner van een land" Dat maakte de Zeeuwen uit je voorbeeld ook tot een groep mensen die van buiten kwam. En dat is vaak een bron van twist. En als dan ook nog religie en/of huidskleur gaan meespelen dan ben je te anders.

jandebakker
jandebakker12 sep. 2018 - 12:58

@ Kilted, Exact, Het enige verschil tussen toen en nu is dat het niet gaat over mensen die van 100 km verderop komen maar van 1500km verderop." '"En als dan ook nog religie en/of huidskleur gaan meespelen dan ben je te anders." Het gaat volgens mij nog geen eens over de factoren waarop mensen verschillen maar om het feit dat mensen verschillen. Over Oost Europeanen begin je ook exact dezelfde klachten en vooroordelen te horen als over de gastarbeiders van 50 jaar geleden en de Zeeuwen van een eeuw geleden.

OlavM
OlavM11 sep. 2018 - 12:20

De schrijver heeft gelijk met de kenschets van de Europese migratiepolitiek. "Opvang in de regio" klinkt mooi, maar is in werkelijkheid een manier om het oplossen van de problemen af te schuiven. Want die opvang in de regio vindt al jaren lang grootscheeps plaats. (Denk b.v. aan Turkije, Libanon en Jordanië). En die is onvoldoende gebleken om de grote problemen op te kunnen lossen. [Nu, twee jaar later, helpt de leiding van de SP mee om de mensenrechten van vluchtelingen te begraven.] Migratiebeperking "een links verhaal" noemen is inderdaad bij de wilde spinnen af. Ook al kan een "onbeperkte" immigratie m.i. ook niet realistisch worden genoemd -het blijft een heel gecompliceerd vraagstuk met vele kanten-, dan nog is de regulering van immigratie iets wat uit noodzaak geboren is, en geen wenselijkheid op zich. De SP gedraagt zich politiek steeds meer opportunistisch, zeker op dit vlak. En de omarming van rechts, die te verwachten is, wordt ook steeds weerzinwekkender. Dat moet een duidelijk signaal zijn. Gemeenschappelijke strijd tegen de heersende kapitalistische machtsgroepen, en vooral de rechts-extremistische ontwikkelingen, is noodzakelijker dan ooit, en daarvan vormt solidariteit met vluchtelingen en arbeidsmigranten inderdaad een essentieel onderdeel.

1 Reactie
punt2
punt211 sep. 2018 - 15:23

@OlavM, wanneer deze migranten begrijpen dat er geen mogelijkheden zijn om "zomaar"naar Europa te komen, dat het echt niet meer gaat lukken, zijn de opvangkampen overbodig. Het percentage echte vluchtelingen kan sneller een succesvolle aanvraag indienen. En komen ook niet op de gevaarlijke bootjes voor een overtocht en ook niet in de opvangkampen (waar ze niet thuishoren!!) maar in asielcentra waar hun aanvraag wel succesvol zal zijn.

Robert Follon
Robert Follon11 sep. 2018 - 11:48

Van oudsher heeft de SP de grootste uitwisseling van kiezersblokken met de PVV. Dus kun je nog lang wachten op de 'zich uitsprekende kritische leden'....

1 Reactie
OlavM
OlavM11 sep. 2018 - 13:00

@ Robert Follon: [Van oudsher heeft de SP de grootste uitwisseling van kiezersblokken met de PVV.] Dat is een hardnekkig sprookje. Onwaar dus. Wetenschappelijk politicologisch onderzoek toont het volgende aan. "De kiezers blijken allerminst van hot naar her te springen. Rechtse kiezers maken doorgaans een keuze tussen VVD, PVV en CDA, linkse tussen PvdA, GroenLinks en SP. Van de respondenten was 55 procent ooit van partij gewisseld, maar slechts 12 procent overgesprongen van het linkse naar het rechtse blok of omgekeerd." De SP heeft wel als enige linkse partij uitwisseling van kiezers met de PVV, maar die is dus betrekkelijk gering. (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/niet-kiezers-maar-partijen-vertonen-grillig-gedrag~b594ddd9/}

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde11 sep. 2018 - 11:47

De SP en andere linkse partijen versterken de frame die rechts heeft bedacht om migranten buiten te houden. Het vooropgestelde idee dat migranten onze voorzieningen opeten. Dat er maar weinig van is endat we er daarom met zo weinig mogelijk van mogen gebruiken. Daarmee ondersteunen ze het rechtse afbraakbeleid. En bevestigen bij hun achterban het idee dat migranten een bedreiging zijn.

1 Reactie
Paul250371
Paul25037112 sep. 2018 - 11:48

precies

Charly4
Charly411 sep. 2018 - 11:42

"Lilian Marijnissen : ‘rechtvaardig én beheersbaar’ migratiebeleid." Hoe dan? Wat betekend dit in de praktijk? "regionale opvang- en aanmeldcentra" Dus geen mens meer illegaal naar Europa, alleen mensen die via een aanmeld centrum zijn gekomen mogen naar binnen. Alle andere die op eigen initiatief / mensen handel naar Europa komen. Gaan linea direct terug?

1 Reactie
Britta van Rees
Britta van Rees11 sep. 2018 - 13:04

De SP is een hybride partij. Op de meeste punten slaan hun standpunten helemaal nergens op. Maar op één of andere manier hebben ze bepaalde thema's met het volk zo diepgaand besproken dat ze er een verstandig standpunt over hebben kunnen ontwikkelen. 1. De oneerlijke concurrentie door Oosteuropese werknemers op westeuropese arbeidsmarkten. De SP vindt dat sinds jaar en dag onaanvaardbaar, en terecht. 2. Migratie. Sinds kort (sinds Lilian) is de SP bezig een draai te maken naar een "opvang-buiten-Europa--niet-meer-hier"-standpunt. Dat is absoluut een probaat medicijn tegen de opkomst van Lega Nord, AfD, Zweden-Democraten, PVV, Echte Finnen, Vlaams Belang, LePen, en aanverwanten in West-Europa. De SP is daarmee bezig Europa te redden. De partij bestaat uit totale imbecielen wat mij betreft, maar hun denken is op sommige punten echt de allerbeste reclame voor de capaciteiten van de debiele medemens. Ik weet niet of ik het ooit op kan brengen om SP te stemmen, maar erkennen dat ze soms aan de goede kant staan doe ik zonder enige reserve.

DenFlexwerker
DenFlexwerker11 sep. 2018 - 11:13

De schrijver lijkt rechts op één punt gelijk te geven: de linkse kerk bestaat. Als paus lijkt mij dit een encycliek waarmee ik als links conservatief, wordt geëxcommuniceerd. Ik pas niet in zijn ware beeld van links. Het eerste dogma, wat ik niet onderschrijf, is dat iedere migrant een vluchteling is. Als jij uit een veilig land komt en veel geld voor een overtocht kan betalen, dan ben je geen vluchteling. Zelfs geen economische vluchteling, je kan immers veel geld missen. Ten tweede zie ik het niet. Gesloten grenzen betekent dat we Wilders blindelings gelijk geven, dus nationalisme , dat wordt fascisme en dus een vierde rijk. Nee, je kan grenzen sluiten en zelfs wat nationalistisch zijn, zonder swastika. Maar nu mijn grootste doodzonde: het volgende denkbeeld. Elke inwoner krijgt, dankzij onze sociale voorzieningen, meer dan het modale loon in veel landen. Dat trekt gelukzoekers aan. Dus of sluiten we de grenzen, of schaffen we het sociaal stelsel af of imploderen we door migratie. Je zal zeggen dat als we in Nederland het kapitalisme afschaffen, de hele wereld een luilekkerland wordt, maar mijn geloof ik te zwak daarin. Volgens mij ligt dat veel te complex en is dat denkbeeld leuke romantiek. Verder ben ik blauw-overall-links. Het zijn vooral, de salon-socialisten die voor migratie zijn maar zelf in hun Marcel van Dam-villa's blijven wonen. Ze hebben jaren geleden geen extra woningen gebouwd voor die mensen dus nu woningnood. De echte zwakkeren mogen voor die migratie betalen. Maar ja, rode romantiek is kennelijk belangrijker dan de arbeider en eigen villa eerst. Dus hierbij mijn biecht: als conservatief links, zie ik gesloten grenzen niet als een optie, ze zijn een noodzaak.

3 Reacties
OlavM
OlavM11 sep. 2018 - 12:51

@ DenFlexwerker: [Het eerste dogma, wat ik niet onderschrijf, is dat iedere migrant een vluchteling is.] Beter opletten joh. Dat verzin je maar, want dat schrijft Ewout van den Berg helemaal niet. Hij heeft het expliciet over vluchtelingen én arbeidsmigranten. En kennelijk ben je er niet van op de hoogte dat veel asielzoekers alleen richting Europa kunnen komen doordat een heel grote familie tijden lang geld bijeen heeft weten te sparen. [Nee, je kan grenzen sluiten en zelfs wat nationalistisch zijn, zonder swastika.] Dat beweert de schrijver dus ook helemaal niet. Maar dat nationalisme als verschijnsel ongewenst is in de huidige wereld lijkt me een volkomen logische zaak. En dat extreem-rechtse tendensen zich voordoen lijkt me ook meer dan duidelijk. [Dus of sluiten we de grenzen, of schaffen we het sociaal stelsel af of imploderen we door migratie.] Dat is nonsens. Heb je nooit gehoord van meer solidariteit en eerlijker delen? Je kan zo langzamerhand weten dat een relatief steeds kleinere groep rijken (de "1 % ") steeds rijker wordt, en een steeds grotere groep armen armer. In Nederland valt ook hieraan nog veel te doen. Bovendien neemt de arbeidsproductiviteit nog steeds toe en is het BNP niet stationair. Dus hoezo sociaal stelsel afschaffen of "imploderen"? [Je zal zeggen dat als we in Nederland het kapitalisme afschaffen, de hele wereld een luilekkerland wordt.....] Geijkte truc: iemand woorden in de schoenen schuiven die hij helemaal niet gebruikt, en die vervolgens gaan bestrijden. [Het zijn vooral, de salon-socialisten die voor migratie zijn maar zelf in hun Marcel van Dam-villa’s blijven wonen.....Maar ja, rode romantiek is kennelijk belangrijker dan de arbeider en eigen villa eerst. ] Wat een gemakzuchtige generalisatie weer. Voor PvdA-ers en dergelijken zal het zeker voor een deel gelden, maar niet voor de hele groep links daarvan.

korheiden2
korheiden211 sep. 2018 - 13:03

@Flex : Ik kan het met je reactie volmondig eens zijn. Als we alle vluchtelingen gaan invliegen zullen de tijdelijk lege kampen binnen enkele weken weer zijn volgestroomd. Het potentieel aan economische vluchtelingen, vooral uit Afrika is schier onbeperkt. Het gemak waarmee Ewout van den Berg de 65000 bezoekers van een gratis concert (met grote namen) onder de Antifa's rekent tekent zijn manier van denken. Inderdaad zijn nogal wat linkse voormannen en -vrouwen zelf woonachtig in luxe wijken.

DenFlexwerker
DenFlexwerker11 sep. 2018 - 14:50

@OlavM: De schrijver heeft het over "miljoenen vluchtelingen worden onder verschrikkelijke omstandigheden vastgehouden of zelfs verhandeld in kampen in Libië of Turkije". Vul het woord 'migrant' in de plaats van vluchteling en deze zin klopt op het gebied van aantallen. Maar hoe kan de schrijver weten dat deze mensen allemaal vluchteling zijn? Die cijfers zijn er niet. Maar de schrijver lijkt geen onderscheid te maken. Verder roept de schrijver dat wel: wie de grenzen wilt sluiten, laat zijn oren naar extreem rechts hangen. De schrijver roept zelfs dat "De SP neemt hiermee de eufemismen over waarmee binnen de Europese Unie wordt gesproken over concentratiekampen voor vluchtelingen...". Ja, de schrijver doet erg zijn best om een bruin geurtje over zijn tegenstanders uit te storten. "Heb je nooit gehoord van meer solidariteit en eerlijker delen?". Zeker leuke begrippen. Maar als je als Nederland, of desnoods de EU, denkt dat je alle zielige mensen in de wereld kan helpen, dan valt er op een bepaald moment weinig meer te delen. Eén Mugabe maakt al meer Migranten dan wij kunnen opvangen. "Voor PvdA-ers en dergelijken zal het zeker voor een deel gelden, maar niet voor de hele groep links daarvan": wel, ken je dat lente akkoord nog? GL zette zijn handtekening ook zonder huizen. GL heeft trouwens de rijkste en blankste achterban van alle partijen. Als deze nimby-idealisten eens zelf zouden doen wat ze preekten, dan zou dit niet zo zijn. Maar het is makkelijker om te roepen dat 'we' iets moeten doen dan om het zelf te doen. Ja, in één punt moet ik je gelijk geven: de schrijver heeft niet geroepen dat "dat als we in Nederland het kapitalisme afschaffen, de hele wereld een luilekkerland wordt". Het is erger. Hij roept niets over haalbaarheid. Nee, lekker makkelijk tegen zijn zonder met een werkbaar alternatief te komen hoe je met open grenzen de zaak betaalbaar houdt. Puur romantiek: als Robin Hood lekker rode pijlen schieten maar je niet bezig hoeven te houden waar die pijlen terecht gaan komen en wat de gevolgen gaan zijn.

Miranda7
Miranda711 sep. 2018 - 10:55

Voor solidariteit moet er wel wat te delen zijn. Ik vraag me steeds meer af of we niet een migrant-vriendelijker samenleving kunnen krijgen door het hele roer om te gooien: het is welbekend dat veel lagere inkomensgroepen bepaald wantrouwig zijn naar het idee van een open immigratiebeleid. Ik vind dat heel begrijpelijk als je kijkt naar wat zij ervoor terugkrijgen: nóg meer druk op beperkte voorzieningen, nóg langere wachtlijsten voor woningen, noem maar op. Migranten zijn, of voelens als, directe concurrenten voor de toch al beperkte en verder slinkende pot voorzieningen. De laatste jaren wordt het ''lagere'' klassen steeds moeilijker gemaakt. De oplossing zit niet in het wijzen naar arme Nederlanders en eisen dat ze wat blijer delen wat ze niet hebben; ik denk dat die zit in het ruim vergroten van de voorzieningen en een veel linkser beleid. Als de druk wat van de ketel is, mensen wat meer opties en zekerheid hebben en niet het gevoel hebben dat ze als honden moeten knokken om 1 bot, is er misschien ook meer ruimte om anderen op te nemen. Die solidariteit gaat er niet zijn met dit rechtse kabinet, dat de druk op de ''armen'' alleen maar vergroot. Drommen mensen binnenhalen waar we eigenlijk geen plek voor hebben is een ideologische keuze die ten koste gaat van concrete voorzieningen en sympathie onder De Mensen. Laten we ook de focus wegnemen van identiteitspolitiek, en ons meer richten op materiële realiteit. Identiteitspolitiek, zeker waarin het gaat om allerlei ''genders'' en ''geaardheden'' buiten bi- en homoseksueel, is een behoorlijk bourgeois iets wat verder niets toevoegt of verandert aan de concrete problemen van mensen met sociaal-economische problemen. Je kan het één niet zonder het ander doen en verwachten dat dat goed blijft gaan. Steeds meer mensen hebben moeite met open migratie, waar links ook onder lijdt. Waarom is dat? Omdat we het wel doen/willen, maar we niet de omstandigheden scheppen die maken dat o.a. de SP-doelgroep het gevoel heeft iets te kúnnen delen. Het moet passen in een veel ruimer links beleid, zodat mensen ademruimte krijgen, en die Eritreeër (bijvoorbeed) niet meer zo'n bedreiging vormt. Het is natuurlijk niet de schuld van de immigrant zelf, maar die wordt helaas wel als concurrent ervaren. Tijd voor een samen-maatschappij in paats van tegen-maatschappij, of concurrentie-maatschappij. Zolang die concurrentie-maatschappij er is, gaat immigratie een lastig onderwerp zijn.

4 Reacties
MG1968
MG196811 sep. 2018 - 11:30

"Die solidariteit gaat er niet zijn met dit rechtse kabinet, dat de druk op de ”armen” alleen maar vergroot. Drommen mensen binnenhalen waar we eigenlijk geen plek voor hebben is een ideologische keuze die ten koste gaat van concrete voorzieningen en sympathie onder De Mensen. " Als je zelf schopt naar beneden omdat je zelf niet solidair bent met mensen die het nog wat minder hebben dan jezelf wat verwacht je dan van degene die jou moeten ondersteunen? Meer moraal? Natuurlijk niet, je hebt dan immers net zonder scrupules het 'goede' voorbeeld gegeven het goede voorbeeld gegeven hoe effectief met jou om te gaan. Natuurlijk ben je dan de volgende waar tegen geschopt wordt. Er zijn heel, heel veel redenen om wat aan de armoedebestrijding te doen. Aan de inkomsten van de laagbetaalden. Aan diverse misstanden die met spreiding van geld effectief aangepakt kunnen worden. Maar het afbreken van de breed gedragen consensus in Nederland dat nivelleren loont, zinvol en goed is werkt natuurlijk contraproductief. De legitimiteit en daarmee heet draagvlak verdwijnt als je dwingt mensen solidair te zijn met degene die dat zelf niet zijn. De SP is niet links. Die term behelst meer. Een partij die het als enige taak ziet al het geld naar jou groep te laten vloeien zou ik eerder als rechts betitelen. En dat terwijl er zoveel redenen zijn om de maatschappij toch nog een stukje meer egalitair te maken. Maar roepen dat de koek van jou en jou alleen moet zijn helpt nou niet bepaald mee.

OlavM
OlavM11 sep. 2018 - 11:45

@ Miranda: In grote lijnen begrijp ik je bedenkingen, maar niet het volgende: [Laten we ook de focus wegnemen van identiteitspolitiek, en ons meer richten op materiële realiteit. Identiteitspolitiek, zeker waarin het gaat om allerlei ”genders” en ”geaardheden” buiten bi- en homoseksueel, is een behoorlijk bourgeois iets wat verder niets toevoegt of verandert aan de concrete problemen van mensen met sociaal-economische problemen.] Hoezo "bourgeois"? Het begrip "identiteitspolitiek" is juist door rechts gemunt om actievoerders tegen met name racisme in een hoek te drukken. Strijd tegen racisme is een zeer fundamentele zaak, en racisme is zeer nauw verbonden met het kapitalistische systeem. Voor de onderdrukking en discriminatie van seksuele identiteiten die "afwijken" van de nog steeds algemeen geldende heteroseksuele norm geldt hetzelfde. En waarom worden door jou zo willekeurig bi- en homoseksuele geaardheid uitgezonderd? [Het is natuurlijk niet de schuld van de immigrant zelf, maar die wordt helaas wel als concurrent ervaren.....Zolang die concurrentie-maatschappij er is, gaat immigratie een lastig onderwerp zijn. ] Lastig onderwerp of niet, het kan niet genegeerd worden. Daarom juist moet links zich niet neerleggen bij de verdeel- en heerspolitiek van de machthebbers. Met de strekking van je verhaal ga je uiteindelijk mee met het heersende systeem. Uit electorale motieven.

Mark Huysman
Mark Huysman11 sep. 2018 - 12:13

[Je kan het één niet zonder het ander doen en verwachten dat dat goed blijft gaan.] Daar ben ik het mee eens. Maar dat betekent ook dat links moet oppassen niet in de valkuil te trappen waarbij sociaal-economische strijd tegenover strijd tegen racisme en vreemdelingenhaat gesteld wordt. Beide zijn belangrijk. De SP geeft toe aan rechts op het punt van vluchtelingenopvang en vermijdt verder zoveel mogelijk thema’s als racisme en vreemdelingenhaat. Aan de andere kant is er een partij als Bij1 die fel is op punten als racisme en vluchtelingen maar weinig oog heeft voor sociale strijd. Beide zijn belangrijk. Links kan alleen winnen door zowel op te komen voor herstel van sociale verworvenheden en aanpak van de rijkste 1 procent als voor gelijke rechten voor migranten en een menselijk vluchtelingenbeleid. Labour onder Corbyn laat zien dat dat kan. Ondanks dat de partij het hele establishment en de hele media tegenover zich heeft, gaat de partij aan de leiding in de polls.

Miranda7
Miranda711 sep. 2018 - 12:37

@OlavM Absoluut mee eens! De strijd tegen racisme, homofobie, seksisme etc is extreem belangrijk. Mijn bezwaar ligt meer bij de focus op identiteiten die mensen bij zichzelf voelen, zonder dat dat een representatie heeft in de fysieke werkelijkheid. Seksisme is echt, want vrouwenonderdrukking is echt. Racisme is echt, want mensen worden gediscrimineerd op basis van hun huidskleur of afkomst, homofobie is echt, want mensen die op hetzelfde geslacht vallen worden daarvoor ook gediscrimineerd... enzovoorts. Maar het identiteits-idee schiet tegenwoordig volgens mij nogal door met identiteiten die geen enkele basis hebben in de fysieke werkelijkheid of de daadwerkelijke negatieve behandeling iemand krijgt. Iemand kan zich bijvoorbeeld a-gender sapioseksueel noemen, terwijl diegene in de concrete realiteit ''gewoon'' een hetero man is met een voorkeur voor intelligente vrouwen. Ik had me duidelijker uit moeten drukken. Ik ben voor het bestrijden van discriminatie en rollen die ons door de cultuur en maatschappij zijn opgelegd. Ik ben tegen de groeiende focus op identiteiten die puur uit het individu zelf komen. Zo word ik als wit persoon niet gediscrimineerd op basis van ras, wat ik zelf ook voel of denk. Ik ben hetero, en ik kan me voor mijn part demi-seksueel (oid) noemen, maar homofobie zal ik gewoon niet meemaken, en het is dan ook niet gepast (in die interpretatie) om me deel uit te laten maken van de lhbti(+)-groep omdat het dan niet gaat om concrete discriminatie, maar om een identiteit die enkel in mijn hoofd zit. Ik denk dat dat soort dingen activisme tegen concrete discriminatie en vooroordelen vanuit de maatschappij alleen maar lastiger maakt en ik vind het een zorgwekkende ontwikkeling.

Buitenstaander
Buitenstaander11 sep. 2018 - 10:48

Mijn hemel Ewout, ik begrijp nu waarom de IS niet zoveel van de grond krijgen. Zelden zo'n onsamenhangend verhaal gelezen, tenzij je arbeidmigratie; econmische migratie en asielbeleid kunstmatig in elkaar hebt will schroeven…. Ik denk dat iedereen van links tot rechts, in jouw qualificaties, niets heeft tegen het opvangen van mensen die echt hebben moeten vluchten voor geweld. Maar om dat nu meteen maar de lijn gemakshalve door te trekken en voor iedereen alles open te zetten is toch wel een warrige opstelling. Denk niet dat er in de wereld veel communistische voorbeelden zijn waar dat heeft gewerkt of zal werken: beetje te vrije vertaling van 'arbeiders hebben geen vaderland'....

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander11 sep. 2018 - 10:51

Excuus: … willen schroeven…..en …. om dan nu maar..... :-)

Buitenstaander
Buitenstaander11 sep. 2018 - 11:44

Ewout, ik denk dat mijn reactie iets te spontaan was en te qualificerend: maar ik denk net als Miranda, dat er een gespannen relatie tussen arbeiders en migranten gaat onstaan, voor zover die er al niet is, door dit verhaal. Ik denk dat we echt een modus moeten vinden tussen migranten, ik noem ze toch even voor t gemak in deze; vluchtelingen, en de traditionele arbeidersachterban… Dat zie ik niet meteen terug in jouw verhaal?

DonDonaldSucks
DonDonaldSucks11 sep. 2018 - 10:45

[...aan de rechtse tijdsgeest...] De tijdgeest zoals de SP die in 1983 in Gastarbeid en Kapitaal documenteerde. Sinds toen staat de SP tijd stil.

Timwitten
Timwitten11 sep. 2018 - 10:42

U zegt heel weinig met véél prachtige woorden, conclusie is dat zélfs één van de meest linkse partijen de SP inziet hoe je het beste met de vluchtelingencrisis om dient te gaan, opvang in de regio. U staat alleen als een roepende in de woestijn.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037111 sep. 2018 - 11:39

Beter een roepende in de woestijn dan een smeerlap die mensen laat verrekken in de woestijn. De SP probeert hier over de rug van mensen stemmetjes te winnen.

jandebakker
jandebakker11 sep. 2018 - 12:52

Beter een roepende in de woestijn dan een smeerlap die mensen laat verrekken in de woestijn"" Mensen die verrekken in de woestijn omdat er iemand in de woestijn staat te roepen dat iedereen welkom is in het land van melk en honing aan de andere kant van die woestijn.

Paul250371
Paul25037112 sep. 2018 - 11:57

jandebakker "Mensen die verrekken in de woestijn omdat er iemand in de woestijn staat te roepen dat iedereen welkom is in het land van melk en honing aan de andere kant van die woestijn" Echt waar, wie doet dat dan?

Unlabeled
Unlabeled13 sep. 2018 - 10:36

@Paul250371 Wie dat doen? Merkel en de mensensmokkelaars.