Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Biden: kans op kernoorlog in 60 jaar niet zo groot geweest

Ernstigste waarschuwing voor Armageddon tot nu toe
Joop

Migranten zijn crimineler ... Als je creatief met cijfers omspringt

  •  
06-02-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
454 keer bekeken
  •  
15465779224_73131f5b6f_k
'In het gepolariseerde klimaat rondom vluchtelingen wordt wel erg selectief geshopt'
Migranten komen niet vaker in aanraking met de politie dan autochtonen wanneer je de cijfers naast elkaar legt volgens sociaal-economische kenmerken. In NRC waarschuwen Godfried Engbersen, Roel Jennissen en Jaco Dagevos voor het selectief shoppen in de statistieken.
De drie analyseerden onlangs de mate waarin asielmigranten die in de tweede helft van jaren negentig naar Nederland kwamen, betrokken zijn bij criminaliteit. Hiervoor werd een uniek bestand van 33.000 asielmigranten aan een bestand van de Nederlandse politie over geregistreerde criminaliteit gekoppeld. Wat blijkt: in deze statistieken komen asielmigranten drie keer zo vaak als verdachte voor ten opzichte van autochtone Nederlanders. Namelijk 4 procent tegenover 1,3 procent. Een verdrievoudiging waar door menig politicus en opiniemaker gretig gebruik van wordt gemaakt om aan te tonen dat de grenzen echt gesloten moeten worden voor die criminele asielzoekers.
Maar wat blijkt wanneer je de cijfers wat nader bestudeert? Wanneer rekening wordt gehouden met de samenstelling van de groep, bijvoorbeeld jonge alleenstaande mannen met een laag inkomen en woonachtig in grootstedelijke gebieden, dan begaan autochtonen net zo vaak strafbare feiten als asielmigranten. Ook wordt nogal eens de illusie gewekt dat het om enorme aantallen gaat waardoor de veiligheid in het geding is:
" Sommige scribenten rekenen zich rijk aan criminaliteit door vooral de relatieve verhouding tussen asielmigranten en de Nederlandse bevolking te benadrukken („drie keer zo veel als”). Maar ze noemen dan niet de verhouding, namelijk 1,3 procent en 4,0 procent. Ook laten ze na om te vertellen dat het, net als bij de rest van de Nederlandse bevolking, vooral vermogensdelicten betreft."
Niet alleen blijkt uit het onderzoek dat asielmigranten dus niet vaker verdacht worden dan autochtone Nederlanders met vergelijkbare sociaal-economische en demografische kenmerken, ook valt op dat etnisch-culturele factoren (‘Het komt door de islam!’) vrijwel niet van toepassing is.
Dat er door politici en media creatief met cijfers wordt omgesprongen om de gewenste boodschap kracht bij te zetten, is niet nieuw. Dat gebeurt wel vaker. Maar, zo zeggen de onderzoekers:
"In het gepolariseerde klimaat rondom vluchtelingen wordt wel erg selectief geshopt. Cijfers worden in het extreme geduid: alarmerende duidingen staan tegenover geruststellende interpretaties dat het allemaal wel meevalt en goed komt. Wie zich positioneert aan de ene kant van het spectrum, krijgt het label van de ander (‘Gutmensch’ of populist/racist) toegemeten."
Verschillen met huidige migrantengroepen Hoewel volgens de onderzoekers de asielmigranten van de jaren negentig in grote lijnen vergelijkbaar zijn met de huidige, zijn er ook verschillen. Zo lijkt het erop dat het aantal jonge, alleenstaande mannen dat de oversteek waagt nu hoger is dan destijds. Zoals eerder genoemd is dat een demografische groep die relatief vaker in aanraking komt met justitie, dus valt te verwachten dat ook voor deze groep een dergelijke voorspelling te doen is. Volgens de onderzoekers is het daarom van groot belang dat de overheid voor een goed sociaal-demografisch spreidingsbeleid zorgt.
"Om criminaliteit te voorkomen, moet het beleid er daarom op gericht zijn te grote concentraties van jonge alleenstaanden te voorkomen. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld in het voormalig ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. In dit gebouw is plaats voor asielmigranten met een verblijfstatus, maar ook voor internationale studenten, EU-arbeidsmigranten en startende ondernemers."
Ook achten de onderzoekers het van groot belang dat de asielmigranten die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, snel naar school of aan het werk kunnen en daardoor kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder. Criminaliteit is immers een reëel probleem, zeggen de onderzoekers, maar nog altijd meer een kwestie van maatschappelijke positie, dan van afkomst. ‘Dat bekt misschien niet lekker, maar het beeld is nu eenmaal gelaagd.’
"De maatschappelijke spanningen die het vluchtelingenvraagstuk met zich meebrengt, vragen om beleidsmakers en journalisten die niet alleen op hun woorden letten, maar ook op hun cijfers. Betrouwbare cijfers en precieze duidingen zijn essentieel voor zorgvuldige mening- en beleidsvorming."
Daarbij is ook een belangrijke rol weggelegd voor onderzoekers:
"Ook voor onderzoekers geldt dat zij het hoofd koel moeten houden en nauwkeurig dienen te beschrijven en verklaren. Daar hoort bij dat zorgelijke bevindingen worden gerapporteerd, evenals relativeringen indien nodig. Onderzoekers moeten ervoor waken dat zij als zaakwaarnemer gaan optreden voor asielmigranten of als grensbewaker tegen asielmigranten."

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (186)

Ulltrafox
Ulltrafox8 feb. 2016 - 15:46

Iedereen weet dat cijfers van statistieken etc bewerkbaar zijn. Na Keulen en een intervieuw met ex commissaris Eric Northolt over hetzelfde onderwerp weten we nu ook officieel hoe de vork in de steel zit. Voordien waren het alleen maar "geruchten" van de op sensatie beluste pers en de onderbuik-nederlander. Weliswaar is er natuurlijk een piek te zien bij mensen uit de sociale onderlagen. Maar is dat onlogisch? Het is onlogisch als je al geld zat hebt; dat je dan nóg meer je gaat verrijken ten koste van een ander. Nóg onlogischer is in dit opzicht als je dat ook nog eens gaat doen ten koste van mensen die het al heel moeilijk hebben. Onmogelijk? Het gebeurd onder onze ogen en wel op een legale manier vaak via de wetten die gemaakt worden door onze academische elites. Dus men grijpt in onze opgebouwde pensioenrechten en WW rechten. Men pikt via het middel belastingdienst geld via erfbelasting en overgangsrecht. Men verhoogt accijnzen en loonbelastingen etc etc.Wij worden kaalgeplukt! en zelfs dan heb je nog gevallen waarbij politici opvallen door iets in eigen zak te steken van de gemeenschap of botweg te jatten. Zoals Bert van der Roest (PvdA) van daklozen dat deed. Lijn punt is kortom; dat het natuurlijk de minstbedeelden zijn die hoog scoren op deze lijsten; of je nu getint bent of blank. Maar dat komt omdat deze maatschappij een blind oog heeft voor pure diefstal wat gewoonweg is geïnstitutionaliseerd via de wetgeving, welke het "legaal" maakt. Niet verwonderlijk in een maatschappij waarin we klassenjustitie hebben; klassengezondheidszorg; klassenonderwijs etc.

1 Reactie
7anpau1
7anpau19 feb. 2016 - 12:12

Die 'academische elites' zijn anders zo'n beetje de enige nettobetalers. Als die 'arme minstbedeelden, die kennelijk moeten stelen, roven, afpersen, drugs moeten smokkelen, kweken en gebruiken, overvallen moeten plegen, liquidaties moeten plegen (en zedendelicten want te arm voor een prostitué of datingsite natuurlijk) om te overleven, al belasting betalen dan is dat veel minder dan ze via de sociale voorzieningen terugkrijgen. Dat laatste is overigens prima, maar kom me niet aanzetten met zo'n fascistoïde kulverhaal over de 'academische elites'. Natuurlijk zijn er een klein clubje met graaiende bankiers en frauderende bestuurders en die mogen hard aangepakt worden, maar veruit de meeste mensen met een HBO of universitaire opleiding zijn hardwerkende, belastingbetalende burgers.

slopsma
slopsma8 feb. 2016 - 10:27

Leg dat uit aan het meisje wat omsingeld wordt door hijgerige mannen. Zie link: http://www.volkskrant.nl/opinie/-doe-iets-voor-dat-meisje-dat-omsingeld-wordt-door-een-groep-hijgerige-kerels~a3305480/

1 Reactie
Ulltrafox
Ulltrafox8 feb. 2016 - 15:56

Bedankt voor de link....triest verhaal. Maar zo gaat het al jaren dus.Wat je dus gaat krijgen is dat bepaalde wijken en buurten worden gemeden. Ik wens alle vrouwen sterkte toe onder deze omstandigheden. Mischien is verhuizen de beste optie.

OlavM
OlavM7 feb. 2016 - 22:25

Hieronder wordt van alles geroepen over al of niet kloppende statistiek, maar allen reageerders als “Zakenpief” (6 februari 2016 at 18:11) ,Minoes (7 februari 2016 at 06:47) en 7anpau1 (7 februari 2016 at 14:34) plaatsen het in een juist perspectief: het echt niet zo ingewikkelde verband tussen criminaliteit en sociaal-economische klasse, hetgeen de meest bepalende factor is. Dit is niet zozeer een criminologisch “model” (term van 7anpau1), als wel een wetenschappelijk onderbouwde, sociologische/criminologische verklaring op basis van waargenomen feiten. Absoluut en relatief komen de meeste strafrechtelijk vervolgden en veroordeelden uit de lagere inkomenscategorieën. De hogere inkomens komen onevenredig weinig in de misdaadstatistieken voor. Want het gehele opsporings- en berechtingsapparaat is nog steeds meer ingesteld op eenvoudige vormen van zichtbare criminaliteit (diefstal, beroving, mishandeling., e.d.) dan b.v. “witteboordencriminaliteit”, die in de sociaal-economisch hogere kringen voorkomt. (Belastingontduiking, milieudelicten, bouwfraude e.d. In deze vormen van criminaliteit zijn “autochtonen” én hogere inkomensklassen juist zeer sterk oververtegenwoordigd.) In de hele justitieketen bestaat een selectieproces, waarin mensen met lagere inkomens en van “allochtone” afkomst in het nadeel zijn. Zo letten de politie en beveiligingsbedrijven structureel meer op “allochtone” dan “autochtone” jongeren. Het is dus logisch, dat als men het “migrant” zijn als factor naast “autochtoon” zijn legt, niet uit dit simpele gegeven statistisch significante conclusies vallen te trekken op het vlak van criminaliteit. Uit een onderzoek van Gonneke Stevens, Violaine Veen en Wilma Vollebergh (rapport “Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?”, september 2009) bleek o.a.: -“De meest opmerkelijke uitkomst was dat de “allochtone” jongeren van lichtere delicten verdacht werden dan de “autochtone”. Van de “autochtonen” zat 76 procent vast wegens zwaardere misdrijven, zoals zedendelicten, geweld en brandstichting. De overgrote meerderheid, 80 procent, van de Marokkaans-Nederlandse jongens was opgesloten op verdenking van vermogensdelicten, zoals diefstal, oplichting en fraude. Dat was volkomen in tegenspraak met de heersende opvattingen.” -“Marokkaans-Nederlandse jongens zijn dus oververtegenwoordigd in preventieve hechtenis, terwijl ze relatief minder zware delicten plegen. Volgens Stevens, Veen en Vollebergh kan dat komen doordat ze vaker in groepjes opereren, waardoor ze meer opvallen en eerder worden aangehouden. Dat “allochtonen” oververtegenwoordigd zijn in justitiedossiers wordt ook veroorzaakt doordat veel onderzoek zich richt op misdrijven die vooral door de onderklasse worden gepleegd.” -“Politie en beveiligingsbedrijven houden “allochtone” jongeren stelselmatig meer in de gaten dan “autochtone” jongeren. Onderzoek liet ook zien dat Marokkaans-Nederlandse jongens eerder worden gearresteerd dan “autochtone” jongens. Verder heeft zowel Nederlands als internationaal onderzoek aangetoond dat “allochtone” jongens voor een zelfde delict zwaarder worden gestraft dan “autochtone” jongens.” -“De zogenaamde “harde feiten” over Marokkaans-Nederlandse jeugdcriminaliteit blijken steeds weer in de wereld gebracht door ondeugdelijk en soms zelfs racistisch wetenschappelijk onderzoek. En door snellere verdenkingen en hardere aanpak door politie, en de strengere veroordelingen door rechters. Ook de media werken eraan mee door ingewikkeld wetenschappelijk onderzoek te vertalen in oneliners die goed scoren.” Zie :http://www.doorbraak.eu/gebladerte/60059d03.htm

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2016 - 2:44

"De hogere inkomens komen onevenredig weinig in de misdaadstatistieken voor. Want het gehele opsporings- en berechtingsapparaat is nog steeds meer ingesteld op eenvoudige vormen van zichtbare criminaliteit (diefstal, beroving, mishandeling., e.d.) dan b.v. “witteboordencriminaliteit”, die in de sociaal-economisch hogere kringen voorkomt." Dat heeft (je haalt het zelf ook al even aan) vooral te maken met de bewijsbaarheid. Het makkelijkst zijn verkeersovertredingen: foto maken en boete sturen naar de kentekenhouder. Dus worden verkeersovertredingen het meest bestraft, omdat het oplossingspercentage nu eenmaal erg hoog is. Bij 'kleine' criminaliteit wordt het al wat lastiger. Zakkenrollers die in drukke gebieden opereren zijn er (als je er mankracht op zet, dus als het op bepaalde plaatsen veel voorkomt) makkelijker uit te pikken dan crimineeltjes die een werkgebied kiezen waar (hopelijk) niemand ze ziet. Overvallen idem dito, zeker als er beelden en andere sporen zijn waarop gerechercheerd kan worden. Dus uiteraard zie je meer verdachten uit lagere sociaaleconomische klassen: omdat zij degenen zijn die de domme vormen van criminaliteit bedrijven. Zijn ze iets slimmer dan ziet het er alweer heel anders uit. Bekend is het verschil tussen de vormen van criminaliteit in misdadige milieus uit de Marokkaanse hoek en die van hun Turkse soortgenoten. De laatsten zijn van oudsher veel beter georganiseerd en de vormen van criminaliteit zijn zwaarder, omdat ze niet zelf als loopjongen fungeren. En dus minder makkelijk te pakken zijn. Dat verschil zie je niet alleen tussen de verschillende delen van de onderwereld maar is ook afhankelijk van of het iemand lukt in die kringen carrière te maken. Wie niet doorgroeit blijft aan de onderkant van de criminaliteit hangen en bouwt een steeds groter strafblad op en komt voortdurend in de statistieken voor. Wie wel doorgroeit verdwijnt hopelijk niet van de radar maar wel uit de statistieken. Omdat hij heeft geleerd om zelf op de achtergrond te blijven, daar van een veilige afstand drugstransporten te organiseren, huurmoordenaars aan te sturen en te regelen dat zijn geld wit wordt gewassen. Om zo'n netwerk tot de top op te rollen kost eindeloos veel meer capaciteit dan het oppakken van een tasjesdief. En dat is het niveau waarop slimme witteboordencriminelen opereren: die zijn verstandig genoeg om ervoor te zorgen dat wat ze doen moeilijk traceerbaar is. Vaak zijn dat overigens ook de maffiamaatjes van die andere zware criminelen. Die pak je alleen als je er gericht heel veel capaciteit voor vrijmaakt en er desnoods jarenlang een heel team op zet. Maar dat betekent niet dat witteboordencriminaliteit sterk is ondervertegenwoordigd in de statistieken: een politicus die de kas van de daklozenkrant plundert wordt vroeg of laat echt wel gepakt, veel vaker dan de winkelbediende die een greep uit de kas doet waar volgens de statistieken toch echt de meerderheid van de middenstanders mee te maken krijgt. Het is de top die je minder vaak in de statistieken terugziet: omdat die het moeilijkst te pakken zijn maar tegelijkertijd ook omdat die getalsmatig veel kleiner is. Met hogere of lagere sociaaleconomische klasse heeft de pakkans verder betrekkelijk weinig te maken. Witteboordencriminaliteit van de lagere sociaaleconomische klasse is weer veel moeilijker te bewijzen dan georganiseerde witteboordencriminaliteit. Iemand die georganiseerd zwartwerkers of illegalen inzet is veel makkelijker te pakken dan de beunhaas die er in de avonduren of in het weekend zwart bijklust. Je hebt de capaciteit niet om agenten door de wijken te laten lopen en overal waar er wordt geboord, gezaagd, geverfd of wat voor bouwactiviteit ook plaatsvindt het pand laten betreden om eens uit te zoeken of daarvoor wel keurige facturen worden uitgeschreven die ook netjes in een belastingadministratie terechtkomen. Kon dat wel, dan zou die massale witteboordencriminaliteit aan de onderkant ineens een enorme opmars maken in de statistieken. De uitkomst zou weleens kunnen zijn dat juist de lagere inkomens onevenredig weinig in de misdaadstatistieken voorkomen. Omdat belastingontduiking, milieudelicten, bouwfraude e.d. op grotere schaal een veel hogere pakkans heeft. Het is ook lucratiever om daar capaciteit op in te zetten dan om willekeurig woonwijken te doorkruisen om te kijken of iemand zwart het plafond aan het witten is. Het verband tussen statistiek en realiteit is niet maar een kant op elastisch. Daarom is het ook dom om op die statistiek een ideologie op te bouwen: of dat nu is omdat je graag jezelf vrijpleit door alles in de schoenen van allochtonen te schuiven of juist om met je interpretatie van de statistieken allochtonen vrij te pleiten. Dat is net zo kansloos als op basis van statistieken een ideologie opbouwen waarbij de lagere sociaaleconomische klassen slachtoffers zijn en 'de hoge heren' zogenaamd overal mee wegkomen. Het enige wat je met statistieken kunt is patronen herkennen en op basis daarvan kijken welke middelen ter preventie je in kunt zetten en hoe je recidive kunt voorkomen. En dan moeten het al verdomd specifieke statistieken zijn, anders kun je er werkelijk geen zinnige analyse op loslaten. Het is dan ook vooral het vervolgonderzoek dat van belang is. Maar wat statistieken per definitie niet kunnen is een compleet beeld van de werkelijkheid geven: wat onder de radar blijft zie je er niet in terug. Wat dat betreft is het een kwestie van geen tunnelvisie ontwikkelen zodat je ook signalen oppikt als die niet binnen jouw beeld passen. Helaas vindt het debat vooral plaats tussen lieden die proberen de ander ervan te overtuigen dat de tunnel waardoor zij de werkelijkheid beschouwen de juiste is. Dat schiet niet op.

PvdA lid maar geen PvdA stemmer meer
PvdA lid maar geen PvdA stemmer meer7 feb. 2016 - 22:22

Heren wetenschappers, Als benchmark de "autochtonen" nemen, waaronder begrepen de derde generatie K*tmarokkanen die de cijfers naar boven trekken om het netjes te verwoorden. Dan de "allochtonen" hierheen stratificeren. Vergelijk de uitkomsten eens met "Opsporing verzocht" of kijk eens in een gevangenis. Als wetenschapper neem je jezelf niet serieus; uiteindelijk werkt dit gebruik van wetenschap als een boomerang. Bovendien; onderzoek naar criminele groepen leidt per definitie naar het onderscheid maken, immers daar doe je het onderzoek naar, dus stigmatiseren kan alleen voorkomen worden door het onderzoek zo op te zetten dat het resultaat geen onderscheid geeft; dat is hier opzettelijk gebeurd. Werkelijk wetenschap beneden alle peil, vind ik.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2016 - 2:53

'Vergelijk de uitkomsten eens met “Opsporing verzocht” of kijk eens in een gevangenis.' Waarom zou je het jezelf niet nog makkelijker maken en alleen de Telegraaf lezen? De enige statistiek die in dit opzicht betrouwbaar is is die van snelheidsovertredingen op delen van de snelweg waar wordt geflitst en trajectcontrole plaatsvindt. Omdat alleen daar de pakkans voor iedereen even groot is. Alleen heb ik uitgerekend die cijfers nog nooit naar afkomst uitgesplitst gezien.

x.x
x.x8 feb. 2016 - 9:09

De enige statistiek die in dit opzicht betrouwbaar is is die van snelheidsovertredingen op delen van de snelweg waar wordt geflitst en trajectcontrole plaatsvindt. - ------ Dus er is een grotere kans voor allochtonen om in "Opsporing verzocht". Zit er speciale software in bewakingscamera's om alleen licht getinte daders te registreren? >>Omdat alleen daar de pakkans voor iedereen even groot is. Nee, alleen als je een auto hebt en in die regio van de traject controle NIET woont!

Haastig
Haastig8 feb. 2016 - 9:15

Piet de Geus 8 februari 2016 at 03:53 Mêhh, ook die statistiek is niet betrouwbaar. http://nos.nl/artikel/2082659-politiebond-wil-tijdelijke-stop-flitscontroles.html

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 10:52

Het Opsporing Verzocht argument is echt voor domme mensen. Het zegt helemaal niets over Nederland, Moslims, criminaliteit in Nederland etc.

karel6
karel67 feb. 2016 - 18:08

Tsja, als je creatief met de cijfers omspringt kan je alle kanten op, dat blijkt maar weer. De doorsnee allochtoon afzetten tegen de meest criminele groep autochtonen, erg creatief.

1 Reactie
jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 10:54

@Karel je snapt er niets van.

Jaap Vos
Jaap Vos7 feb. 2016 - 17:12

Media als telegraaf /wnl /elsevier zijn heel goed in het bespelen van het angstgevoel van het grootste gross. Helaas is voor heel velen dit als een soort bijbel net zoals geert wilders altijd kritiekloos wordt geloofd op zijn woord die vaak geen enkel argument heeft voor zijn loze kreten maar toch hij heeft zogenaamd altijd gelijk omdat hij waarschijnlijk een soort ontevredenheidsgevoel van Nederland invult op ongenuanceerde & grove wijze. Toch vinden we van onszelf dat we sociaal & gezellig zijn.......

2 Reacties
truusbeek2
truusbeek27 feb. 2016 - 19:16

Wanneer heeft u voor het laatst Elsevier gelezen?

johannn2
johannn27 feb. 2016 - 23:25

truusbeek, Is die tegenwoordig leesbaar dan ? .

Okke2
Okke27 feb. 2016 - 15:17

Ja klopt als een bus, als je autochtone criminelen met criminele migranten vergelijkt blijkt zelfs dat ze allebei 100% crimineel zijn. Niks aan de hand dus. Je moet gewoon wat creatiever met de cijfers omspringen

7anpau1
7anpau17 feb. 2016 - 13:34

Dit is echt niets nieuws onder de zon. De cijfers kloppen wel en laten ook al decennia hetzelfde beeld zien; bepaalde groepen allochtonen zijn zwaar oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken. Even zolang zijn criminologen het er wel over eens dat die verschillen voor het overgrote deel verklaard kunnen worden op basis van de klassieke criminologische modellen. Dit betekent dat de oorzaak van die oververtegenwoordiging dus vooral te maken hebben met opleiding en sociaal maatschappelijke status en perspectieven en op zich weinig met etnische of culturele achtergrond te maken hebben. Daar zijn maar een paar uitzonderingen op zoals eerwraak. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen probleem is. De vraag verschuift alleen. De vraag is natuurlijk niet waarom bepaalde etnische groepen crimineler zijn, maar waarom zij zich gemiddeld minder goed dan andere groepen weten te ontworstelen aan hun sociale maatschappelijke positie.

Kees Apollo
Kees Apollo7 feb. 2016 - 12:38

Helemaal mee eens. De cijfers komen veel beter uit als je alle migranten afzet tegen 1 specifieke groep vrij kansloze autochtonen zoals dus bijvoorbeeld jonge alleenstaande mannen met een laag inkomen en woonachtig in grootstedelijke gebieden.

2 Reacties
Ravens
Ravens7 feb. 2016 - 14:07

Percentage criminelen uit de gehele groep "autochtonen" met percentage criminelen uit de gehele groep "allochtonen" vergelijken. Eventueel de groep "allochtonen" uitsplitsen in afkomst.

karel6
karel67 feb. 2016 - 18:06

Precies, sterker nog, je moet de doorsnee allochtoon afzetten tegen de meest criminele groep autochtonen, dan valt het allemaal best mee.

H.Witte
H.Witte7 feb. 2016 - 12:04

Het is wat met al die discussies. Betweterigheid viert hoogtij. Bij de een is het linkse oog open en bij de andere het rechtse. Er is zo weinig bereidheid om beide ogen open te doen. We blijven maar tegenover elkaar staan terwijl we allemaal hetzelfde willen (neem ik toch aan). Een vreedzaam Nederland. Een Nederland waar criminelen achter de tralies moeten en criminele niet-Nederlandse allochtonen zijn zo snel mogelijk het land weer uitgezet moeten worden (zodat er meteen plek is voor de echte, wanhopige vluchteling-want links en rechts zijn geen mensenhaters) Tegenstelling, prima, maar het gelijk willen krijgen of halen is een eindeloze tocht. Iedereen heeft wel een beetje gelijk of een beetje ongelijk. Waar het op aankomt is raakvlakken zoeken. Ze zijn er. Verbinding zoeken. Elkaar vinden in het midden en gezamenlijk de democratie verdedigen tegen hen die onze democratie schade willen doen. Harmonie!

2 Reacties
Common Sense
Common Sense7 feb. 2016 - 15:45

Vertel er ook even bij 'hoe', anders is het wel een erg openstaande deur.

H.Witte
H.Witte7 feb. 2016 - 21:46

Common Sense Tijdens mijn OR-periode heb ik kennisgemaakt met het conflict-model en met het harmoniemodel. Ik heb geleerd en let we, dat is ook in het algemeen de ervaring, dat het conflict model weliswaar (soms) mensen wat sneller tot overeenstemming kan krijgen, maar dat in zo'n geval een partij altijd het gevoel heeft teveel te hebben ingeleverd en in onvrede achterblijft en op later moment opnieuw de 'strijd' zal aangaan. en blijft als het ware vijandig tegen over elkaar, ook al is er een (voorlopige) overeenstemming. Bij het harmoniemodel daarentegen gaat het doorgaans wat trager alvorens er resultaten zijn bereikt, maar beide partijen hebben achteraf doorgaans het gevoel dat tot een aanvaardbare oplossing is gekomen omdat niemand met het mes op de keel heeft hoeven inleveren bij het totstand gekomen accoord. Dus hoe; het harmoniemodel. Uiteraard NIET met extremisten, wel wij Nederlanders onder elkaar.

Klazien2
Klazien27 feb. 2016 - 11:54

De CBS cijfers lopen tot en met 2014. Inderdaad selectief dus..

2 Reacties
johannn2
johannn27 feb. 2016 - 23:27

Klazien, Kortom, de laatste cijfers. 2015 moet nog verschijnen. .

Klazien2
Klazien28 feb. 2016 - 13:07

Het hele stuk suggereert dat de vluchtelingen daarin zijn opgenomen terwijl de cijfers van 2015 er niet in zitten. Heel triest dus weer om op deze manier een maatschappelijke discussie in te kleuren.

Patricia5
Patricia57 feb. 2016 - 10:14

Grappig hoe het weer wordt verdraaid, volgens het CBS zijn de cijfers van gepakte criminelen nagenoeg GELIJK, zowel autochtoon als allochtoon, zie je wel zegt links Nederland! MAAR omdat er qua verhouding veel meer autochtonen in Nederland wonen dan allochtonen , zijn de cijfers meer dan zorgwekkend . Dan nog eens te spreken over de programma's zoals opsporing verzocht.

1 Reactie
Frank Lenssen2
Frank Lenssen27 feb. 2016 - 13:25

Spijt me Pat - je hebt het bericht niet begrepen. De kern van het stuk is juist dat men gekeken heeft naar een zekere en gevoelige groep bij dit onderwerp: jonge, alleenstaande mannen, laag inkomen, in steden. Dan blijkt dat per aantal autochtonen en per zelfde aantal allochtonen de misdaadcijfers vergelijkbaar zijn. In dat woordje 'per' zit het 'm. Je zou gelijk hebben als je alleen de absolute aantallen overtredingen zou nemen. Stel je hebt 100 misdrijven per 500 allochtonen, en 100 misdrijven per 10.000 autochtonen. Ik geloof dat de vanuit dit vertrekpunt tot je conclusie kwam: ja maar er zijn zoveel meer autochtonen, dus ook al zijn het in beide gevallen 100 misdrijven, dan moeten we ons zorgen maken over die allochtonen. Maar juist voor deze valstrik hebben de onderzoekers gecorrigeerd. De relatieve aantallen overtredingen (weer dat woordje: 'per') zijn vergelijkbaar.

Freeman2
Freeman27 feb. 2016 - 9:42

Is deze discussie over de criminaliteitscijfers enkel bedoeld om de exclusiviteit van ons-kent-ons autochtonen te bevestigen?

Albert Einstein
Albert Einstein7 feb. 2016 - 9:36

Het meest creatief is natuurlijk om derde (en latere) generatie-migranten als autochtoon in de statistieken te laten verschijnen.

1 Reactie
Frank Straathoff
Frank Straathoff7 feb. 2016 - 18:44

Spot on!

Doppert2
Doppert27 feb. 2016 - 9:28

Migranten zijn wel crimineler, dat staat duidelijk in het rapport: "Er is daarentegen een duidelijke oververtegenwoordiging voor de overige migranten en de overige niet-westerse migranten (eerste en tweede generatie) in de verdachtenstatistiek." In bovenstaande artikel wordt de algemene term 'migranten' gebruikt, terwijl in het rapport duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen asielmigranten, arbeidsmigranten en gezinsmigranten. Zo wordt dus in dit artikel even de criminaliteit van de tweede en derde groep onder het matje geveegd door creatief met begrippen om te gaan en specifiek toe te werken naar een 'gunstige uitslag'. En hoe zit het met de criminaliteit onder de illegale vluchtelingen? Niemand weet exact hoeveel illegale vluchtelingen er zijn, de schattingen lopen uiteen van enkele 10.0000-den tot 100.000. Niemand kan mij wijs maken dat die geen overlast/criminaliteit veroorzaken.

[verwijderd]
[verwijderd]7 feb. 2016 - 8:19

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus8 feb. 2016 - 2:47

'Wie ooit een tijdje “behind the doors” heeft gezeten kent de cultuurverhoudingen binnen de muren.' En wie weleens met open ogen buiten de muren heeft rondgelopen weet dat de verhoudingen daar heel anders liggen en dat wat zich in de bajes bevindt alleen weerspiegelt wie worden gepakt.

Minoes2
Minoes27 feb. 2016 - 5:47

Vermogens delicten worden het meest gezien bij lageropgeleiden? Misschien is dat ook iets om uit te zoeken; Ik geloof er nl. helemaal niets van. Misschien is het effect op het uitknijpen en van de grotere controle op lageropgeleiden, het minder in staat zijn zaken te verdoezelen en het iets veel eerder aanmerken als vermogensdelict, zeker van mensen met een uitkering ook veel meer verantwoordelijk voor de uitkomst van de cijfers in genoemde statistieken. Is daar bijvoorbeeld de belastingontduiking bijgerekend vanaf midden jaren negentig tot op heden door het stallen van vermogen in het buitenland dan wel belastingparadijzen c.q. witwassen van crimineel geld door de bovenklasse. Kijk alleen al naar accountantskantoren, notariseen i.v.m. vastgoed, politici etc.. Tel alleen al het aantal mensen dat ineens de kans heeft gekregen nooit opgegeven vermogen op buitenlandse rekeningen wit te wassen met de enkele consequentie dat zij wel de belasting alsnog moeten betalen maar geen enkele boete dus registratie. Elitair Nederland gaat ook heel wenselijk met de cijfers om in deze. Ze willen vooral zichzelf niet beschadigen. Je kunt nl ook iets niet noteren zodat het buiten schot blijft en dus buiten de statistieken. Ik zou dan ook het woord white privilege willen vervangen.

4 Reacties
RationeleBurger
RationeleBurger7 feb. 2016 - 8:04

Vermogensdelict is dan ook een beetje een misleidende term. Diefstal, overvallen en berovingen vallen ook onder vermogensdelicten.

stokkickhuysen
stokkickhuysen7 feb. 2016 - 9:10

Diefstal valt ook onder vermogensdelicten, vandaar

Van der Wal
Van der Wal7 feb. 2016 - 10:38

Diefstal is een vermogensdelict.

Minoes2
Minoes28 feb. 2016 - 7:42

En wat versta je dan onder diefstal! Dat is dus geheel afhankelijk van de interpretatie daarvan. En juist daar zou het over moeten gaan. Er staat juist niet dat het overgrote deel bestaat uit geweldsdelicten maar vermogensdelicten. Je kunt je er niet zo gemakkelijk uitkletsen.

Minoes2
Minoes27 feb. 2016 - 5:30

"Sommige scribenten rekenen zich rijk aan criminaliteit door vooral de relatieve verhouding tussen asielmigranten en de Nederlandse bevolking te benadrukken („drie keer zo veel als”). Maar ze noemen dan niet de verhouding, namelijk 1,3 procent en 4,0 procent. Ook laten ze na om te vertellen dat het, net als bij de rest van de Nederlandse bevolking, vooral vermogensdelicten betreft." Na sommigen volgt bijna automatisch anderen maar niet bij Joop. Soms irriteert dat wen beetje, helaas zou ik zeggen. Anderen wijzen alleen op de gecorrigeerde cijfers en menen dat er weinig aan de hand is. Maar zij gaan voorbij aan de reële veiligheidsrisico’s die de instroom van asielmigranten met een bepaalde samenstelling kan hebben. Dat 4,0 procent van een bevolkingsgroep in een jaar als verdachte staat aangemerkt is substantieel, zeker als je weet dat het hier om geregistreerde verdachtencijfers gaat die bij lange na niet alle criminaliteit beschrijven.

[verwijderd]
[verwijderd]7 feb. 2016 - 0:05

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
jellevwal
jellevwal7 feb. 2016 - 7:45

De vraag stellen is hem beantwoorden.

tolok
tolok6 feb. 2016 - 21:15

Het CBS heeft het nog wel zo mooi uitgezocht.. http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=81947NED&D1=0-1,12,18,22,25-28,39,45,49,52-53&D2=0&D3=0&D4=0-4&D5=(l-2)-l&HDR=G2,G1,G3,G4&STB=T&VW=T

2 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus7 feb. 2016 - 2:02

"Het CBS heeft het nog wel zo mooi uitgezocht" Alleen heb je daar geen donder aan als de iets te gretig opportunistische lezer niet eens ziet dat daar geen aparte categorie voor asielmigranten is, terwijl dat nu net is waar we het hier over hebben.

Doppert2
Doppert27 feb. 2016 - 14:15

Mooie tabel, waarin zoals A. Einstein hierboven ook al aangeeft, de niet-westerse autochtoon in ontbreekt.

HarryD2
HarryD26 feb. 2016 - 21:03

There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics...

Kees Apollo
Kees Apollo6 feb. 2016 - 20:09

Klopt helemaal. Als je creatief met cijfers omspringt dan valt het best wel mee met het aantal criminelen onder migranten. Bijvoorbeeld door migranten qua misdaden te vergelijken met 1 specifieke groep kansloze autochtonen. - Het wordt echt tijd dat PvdA elite en VVD wat gaan doen aan de hoge werkloosheid. Met afbraak beleid en een cadeau van 5 miljard euro alleen voor mensen die al werk hebben roep je criminaliteit als vanzelf op.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus7 feb. 2016 - 2:05

"Als je creatief met cijfers omspringt dan valt het best wel mee met het aantal criminelen onder migranten." Zeker als je het afzet tegen vergelijkbare sociaal-economische groepen, als mensen in sociale huurwoningen die daar bovenop nog een huurtoeslag krijgen.

Moeder Pietje
Moeder Pietje7 feb. 2016 - 12:34

Ik ben al veel van je gewend maar deze vergelijking is weer echt bijzonder te noemen.

taylor
taylor7 feb. 2016 - 14:13

Piet, zo denkt de gemiddelde VVD'er er ook over en die zit over pak hem beet samen met de pvv in de tweede kamer.

Piet de Geus
Piet de Geus7 feb. 2016 - 14:29

"zo denkt de gemiddelde VVD’er er ook over" Dat is volstrekt irrelevant. Het gaat om wat de statistieken ons erover leren. Vervolgens kun je kijken hoe je die problemen kunt adresseren en iets zegt me dat je dan verdomd weinig aan die VVD'er hebt.

peterh2
peterh26 feb. 2016 - 18:49

Water is nat...

TB2
TB26 feb. 2016 - 18:22

Dit is intressant, de onderzoekers geven namelijk zeer beperkt inzage in de data een paar vragen en eliminatie verzoeken - mogen we de zaken in groepen zien (vermogensdelict, diefstal, beroving, moord, voetbalrellen etc) - graag per etnische/land groep - asielzoekers is een gedeelte van het antwoord, graag ook kinderen en 2e generaties erbij

Doppert2
Doppert26 feb. 2016 - 18:12

Dus in dit onderzoek gaat het alleen om migranten, niet om onze 'eigen' gastarbeiders en kinderen van gastarbeiders van wie een deel ook hoog in de criminaliteitsonderzoeken scoort? Maar waarom die cijfers zo uitbenen dat er een gunstiger beeld ontstaat? Het gaat toch om de eindcijfers, dus totalen, niet om subtotalen specifiek geselecteerd op sociaal-economische kenmerken? "Ook achten de onderzoekers het van groot belang dat de asielmigranten die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, snel naar school of aan het werk kunnen en daardoor kunnen klimmen op de maatschappelijke ladder." Dat geldt toch ook voor onze 'eigen' autochtoonse crimineeltjes. Of worden die nu weer even in de wacht gezet?

5 Reacties
Frans Akkermans
Frans Akkermans6 feb. 2016 - 20:37

Asielmigranten die in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning horen per definitie niet tot de groep criminelen. En ja, het is van belang dat ook criminele autochtonen aan het werk komen.

Piet de Geus
Piet de Geus7 feb. 2016 - 2:09

"Het gaat toch om de eindcijfers, dus totalen, niet om subtotalen" Dat volstaat inderdaad om appels met peren te vergelijken: dan noem je alles simpelweg fruit. En vervolgens roep je heel hard dat tropisch fruit als een kiwi of ananas het toch niet haalt bij onze oer-Hollandse goudrenet.

Nick Ros
Nick Ros7 feb. 2016 - 4:59

Wie gaat criminele autochtonen aan het werk helpen ? Bedrijven vragen gewoon een bewijs van goed gedrag.

Doppert2
Doppert27 feb. 2016 - 8:51

@Piet, hoezo appels met peren? De criminaliteit onder asielmigranten (dus niet onze eigen gastarbeiders?) wordt vergeleken met de criminaliteit onder autochtonen. Dat is een vergelijking tussen twee groepen, waarom zou je in die vergelijking nog weer eens de cijfers gaan uitbenen omdat het resultaat je niet aanstaat? Die criminaliteit onder asielmigranten wordt er niet beter op. En hoeveel van die 'autochtone' laag-opgeleide criminelen zijn in feite allochtoon. We moeten in Nederland kinderen geboren uit allochtone ouders die ook in Nederland geboren zijn weliswaar autochtoon noemen, maar op basis van cultuur en opvoeding (en dus achterstand) blijven het gewoon allochtonen. Is daar ook rekening mee gehouden? Als we dan toch cijfers tot op het bot gaan fileren, wil ik dat ook graag weten.

Piet de Geus
Piet de Geus7 feb. 2016 - 14:37

"Dat is een vergelijking tussen twee groepen" Nee, dat is het op een hoop gooien van ongelijksoortige groepen en dat levert cijfers op waar je werkelijk niets mee kunt. Wat heb je bijvoorbeeld aan het gegeven dat een bepaald percentage van alle Nederlanders (m/v van alle leeftijden) zich schuldig maakt aan aanranding? Gaan we dan alle Nederlanders maar eens goed in de gaten houden en bijvoorbeeld aan bejaarde vrouwen een cursus 'zo zijn onze manieren' geven? "We moeten in Nederland kinderen geboren uit allochtone ouders die ook in Nederland geboren zijn weliswaar autochtoon noemen, maar op basis van cultuur en opvoeding (en dus achterstand) blijven het gewoon allochtonen. Is daar ook rekening mee gehouden?" Als je daar rekening mee houdt blijkt nu juist dat ze zich gedragen zoals de gemiddelde Nederlanders die uit zo'n achterstandsmilieu komt. En dat is mooi meegenomen, want als je die hele groep aanpakt dan ben je meteen van het gezeur af dat de allochtone variant wel alle aandacht krijgt en de autochtone niet. Dat is namelijk hoe je discriminatie (de ene kant op of de andere) aanpakt: zorg ervoor dat de cijfers zo veelzeggend zijn dat daar automatisch een specifieke aanpak uit gedestilleerd kan worden. Alleen dan ben je preventief bezig in plaats van te dweilen met de kraan open.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer6 feb. 2016 - 17:57

Ja, so what, zou ik durven stellen. Mijn kritiek op de ongecontroleerde migratie golf geldt niet de criminaliteit. Met criminaliteit dealt de trias politica. De politiek maakt wetten, de politie handhaaft en de rechter oordeelt bij overtreding. Soms succesvol, soms falend, maar dat is inherent aan het systeem. Mijn kritiek geldt het feit dat we wederom staan voor een grote golf overwegend moslim migranten. De problemen met de eerste zijn duidelijk; slechte aanpassing, slecht gedrag, slechte opleiding, getto vorming door samen clustering in oude volkswijken en een te groot verblijf aan de onderkant van de maatschappij. Slecht voor de groep, slecht voor de maatschappij. De reden een mix van cultuur en religie. Superioriteitsdenken want lid van het enige juiste geloof, minderwaardige posities van vrouwen, LHTGs en anders denkenden, schaamte cultuur en een verstikkende sociale controle resulteren te vaak naar volledig in zichzelf gekeerd zijn, totaal onaangepast gedrag en respectloosheid en intolerantie richting anderen, afstand nemen van de maatschappij, geen zelfkritiek, slachtoffer denken omdat de realiteit niet overeenkomt met het superioriteits-beeld, psychische problemen vanwege te veel neef/nicht huwelijken etc.. Het resultaat is isolatie door zich zelf buiten de samenleving te plaatsen, slechte opleiding van nazaten en een voortgezet bestaan aan de onderkant van de samenleving. En dit ondank honderden miljoenen, zo niet meer, geïnvesteerd in taalcursussen, integratiecursussen en wat niet meer. Niets van dit alles, niet de gedachte, niet de instelling, niet het gedrag achter de voordeur, niet het samen clusteren, niet het krijgen van privileges voor de minderheidsgroep, niet het vrijwillig invoeren van zelfcensuur door niet moslims, niet het niet aanpassen is in strijd met de wet. Zelfs het openlijk stellen dat voor jou religieuze wetten de grondwet overrulen is niet strafbaar. Het eindresultaat is echter overduidelijk en tamelijk dramatisch voor beide zijden. Het steeds fundamentalistischer worden van een groot deel van de latere generaties is een heldere indicator. Het importeren van nog eens een paar honderdduizend overwegend moslim migranten zal de huidige problematiek slechts exponentieel laten toe nemen. De samenleving is niet in staat deze nieuwkomers een werkelijk perspectief te bieden omdat de samenleving -a- overvraagd is en -b- geen aanpassing kan afdwingen. De nieuwkomers zijn niet bereid of instaat voldoende afstand te nemen van de cultuur en hun onderwerpende indoctrinerende totaal niet verlichtte religie welke moeilijk samengaat met de normen en waarden van een westerse democratische samenleving. Kort samengevat. Criminaliteit strafbaar dus handelbaar voor de samenleving, respectloosheid en intolerantie niet strafbaar dus onhandelbaar voor de samenleving, het initiatief zal moeten komen vanuit het individu of de groep, wat helaas nauwelijks gebeurt.. Loss-loss is niet een situatie die we na zou moeten streven als samenleving. Ergo opvang in de regio, dicht bij eigen cultuur en religie.

7 Reacties
HarryD2
HarryD26 feb. 2016 - 20:54

Ware woorden, goede analyse. Ik zou u bijna willen vragen hier eens een column te schrijven met deze strekking, het aantal columns die het tegenovergestelde beweren en mij als witte man de schuld van alles maken, ben ik intussen wel mee klaar.

kapitanlaipose
kapitanlaipose6 feb. 2016 - 22:29

De meeste vluchtelingen worden al opgevangen in de regio. In absolute aantallen maar ook relatief gezien als je bijvoorbeeld alleen al kijkt naar de omvang van de bevolking van Libanon. Verder heb ik het idee dat jij moslims ziet als een homogene groep.

Sol Invictus
Sol Invictus6 feb. 2016 - 22:52

"Met criminaliteit dealt de trias politica. De politiek maakt wetten, de politie handhaaft en de rechter oordeelt bij overtreding." de drie machten zijn niet gescheiden om de criminaliteit effectief te bestrijden, evenmin als een noodstop op een roltrap bedoeld is om iedereen zo snel mogelijk boven te krijgen.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer7 feb. 2016 - 0:07

Maar Kapitan soenniet, sjiiet of salafist verschillen zoeken is geneuzel in de kantlijn, rechtmatige opvolging van mo bijvoorbeeld. Zij zweren allemaal bij de letterlijke tekst van hun boekje. De ene ziet vrouwen nog wat minderwaardiger dan de ander, heeft nog meer afkeer van het goddeloze westen dan de ander. Gradatieverschillen van zwart, pik zwart en pik en pik zwart zijn niet het issue. De totale donkerheid is dat wel.

peterh2
peterh27 feb. 2016 - 7:03

Mooi geschreven!

Sol Invictus
Sol Invictus7 feb. 2016 - 10:36

"Maar Kapitan soenniet, sjiiet of salafist verschillen zoeken is geneuzel in de kantlijn, rechtmatige opvolging van mo bijvoorbeeld. Zij zweren allemaal bij de letterlijke tekst van hun boekje." feiten-vrije nonsens. probeer de wereld niet te benaderen als een reli-gekkie. baseer je mening op de feiten, in plaats van andersom.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer7 feb. 2016 - 11:04

Spitjm help me even s.v.p.. Welke islam groeperingen/stromingen stellen ook al weer massaal openlijk dat de teksten van de heilige geschriften figuurlijk gezien moeten worden om ze aan te passen aan de huidige tijd? Welke imam actief in Nederland predikt die verlichting? Ik heb dat gemist namelijk.

Nick Ros
Nick Ros6 feb. 2016 - 17:43

Namelijk 4 procent tegenover 1,3 procent. Als ik naar de TV kijkt, dan verbaast mij dat niet.

jellevwal
jellevwal6 feb. 2016 - 17:40

Ik vind het merendeel van de reacties wel geestig. Ook al zou het zo zijn dat migranten even crimineel zijn als een statistisch vergelijkbare groep 'Nederlanders', wat dan ook die 'Nederlanders' zijn, autochtonen of allochtoon, is dat een reden ze binnen te laten ?

1 Reactie
Piet de Geus
Piet de Geus7 feb. 2016 - 2:14

"is dat een reden ze binnen te laten ?" Vind je die omkering nou echt zo bijdehand? Werkelijk geen hond beweert dat je asielzoekers binnen moet laten omdat ze niet crimineel zijn, dus dat is een nogal domme stropop. Wel zijn er hele horden halfcriminele tokkies die heel hard roepen dat we ze niet binnen moeten laten omdat ze crimineel zijn. Het is die weigeringsgrond van de onderbuikers die met feiten wordt bestreden. En dan is het gelag kennelijk nogal hard, te oordelen aan de wanhopigheid van het verweer.

Van der Wal
Van der Wal6 feb. 2016 - 17:17

Je mist nog steeds wat als blijkt dat allochtonen veel vaker in de situatie terecht komen dat ze crimineel worden, bv omdat ze veel vaker hun school niet afmaken. Het is namelijk niet zo dat mensen via een loterij een bepaalde maatschappelijke positie hebben, die positie is ook het gevolg van hun eigen handelen. Verder is een pleidooi om juist immigranten werk te geven racistisch, er is namelijk geen inherente reden om dat bij hen wel te doen en bij autochtonen niet.

deVrolijkeCynicus
deVrolijkeCynicus6 feb. 2016 - 17:14

Hier gaat het over migranten en autochtonen (of Nederlandse bevolking?) van 20 jaar geleden, in het verleden werd ongeveer hetzelfde gezegd over allochtonen en autochtonen. Statistische correcties hadden als gevolg dat er weinig verschil was in criminaliteit. Jammer genoeg bleek de werkelijkheid van de gevangenisbevolking helaas ontmoedigend en ook duidelijker. Veel mensen vragen zich dus af hoe objectief en 'wetenschappelijk' die onderzoekers nu precies zijn. Even afgezien van de overweging dat informatie van 20 jaar geleden over migranten niet direct overeenkomt met de huidige situatie.

2 Reacties
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 18:30

@deVrolijke. Veel mensen vragen zich juist af hoe je zo dom kan zijn Islam-onzin te geloven terwijl de wetenschap wel degelijk objectief is en goede informatie vertrekt.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen6 feb. 2016 - 23:48

[Statistische correcties hadden als gevolg dat er weinig verschil was in criminaliteit.] Onzin, er werden 20 jaar geleden helemaal geen statistieken over gemaakt, er was een Bolkestein voor nodig om het doen van statistisch onderzoek waarin ethniciteit een rol speelt acceptabel te maken, en dat het is na hem heel heel langzaam geworden.

Zakenpief
Zakenpief6 feb. 2016 - 17:11

Het enige dat de onderzoekers hebben aangetoond, is dat criminaliteit niet genetisch of naar ras bepaald wordt. Ik denk dat er weinig mensen zijn, misschien met uitzondering van zeer extreem rechts, die dat zullen betwisten. Een sociaal economisch zwakke positie is de meest bepalende factor. Is ook weinig verrassend als je je gezonde verstand gebruikt. Lage opleiding, gebrek aan aansluiting bij de maatschappij en taalachterstand leiden tot die sociaal economische achterstand. De Islam zou ook zeker een versterkende rol kunnen spelen in deze 3 kenmerken. Maar die conclusie durf ik niet te trekken, zonder feitelijke onderbouwing. Feit blijft wel dat juist deze populatie met een sociaal economische achterstand asielmigrant is. Percentueel zal de criminaliteit per hoofd van de bevolking toenemen, dat lijkt me onvermijdelijk. Hopelijk is dat een tijdelijk fenomeen en ik denk dat we dat als maatschappij prima kunnen opvangen. Het principe dat wij als land de verantwoordelijkheid hebben om vluchtelingen voor oorlog en geweld op te vangen, is voor mij die kleine toename in criminaliteit waard.

TheRodge
TheRodge6 feb. 2016 - 17:05

Je zou op grond van deze statistieken ook kunnen concluderen dat allochtonen veel minder vaak gepakt worden dan autochtonen, of dat autochtonen veel slimmer zijn omdat ze minder vaak worden gepakt als allochtonen. Bovenstaande interpretatie is weer een variant op de zoektocht naar de gewenste waarheid. Praat met de eerste de beste agent en vraag hem met wie hij meer gedonder heeft, autochtoon of allochtoon, kijk in de eerste de beste gevangenis en kijk welke bevolkingsgroep oververtegenwoordigd is, of kijk simpelweg naar Opsporing Verzocht.

1 Reactie
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 18:28

Ja hoor daar hebben we Opsporing Verzocht weer. Lees het artikel nog eens en probeer het ook eens te begrijpen deze keer.

jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 16:52

"terwijl beide boodschappen belangrijk zijn: criminaliteit is een reëel probleem, maar vooral het gevolg van algemene sociaal-demografische factoren en niet van etnisch-culturele. Dat bekt misschien niet lekker, maar het beeld is nu eenmaal gelaagd."

Kurtz
Kurtz6 feb. 2016 - 16:48

In andere woorden : we moeten zorgen voor minder jonge mannen met een laag inkomen en een hoog testosteron gehalte en nog een paar van die variabelen! :D

3 Reacties
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 18:27

Dat zou ook minder PVV´ers kunnen betekenen. Als je het zo stelt.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen6 feb. 2016 - 23:28

@jahoor Het zou ons land een stuk leefbaarder maken als we alle jonge testoseronbommen het land uit kegelen, jihadi's en PVV-tokkies gelijk, en het liefst natuurlijk met z'n allen naar hetzelfde onbewoonde eiland.

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 10:58

Jij zegt het @Gerbie :)

Sjors Spruitje
Sjors Spruitje6 feb. 2016 - 16:41

Je kan er lang en breed over praten maar het feit blijft dat allochtonen 3 keer zo vaak voor komen in de foute statistieken. 1 op de 25 allochtonen is een crimineel. Dat verschilt overigens nog aanzienlijk binnen de groep allochtonen. Zo zijn westerse allochtonen maar ietsje crimineler dan autochtonen. Bij Antillianen is 1 op de 14 een crimineel. Nog ietsje crimineler dan Marokkanen. Daar is 1 op de 16 een crimineel.

5 Reacties
Sjors Spruitje
Sjors Spruitje6 feb. 2016 - 17:05

Daar kan je nog aan toevoegen dat het "oplossingspercentage" van de Nederlandse politie echt schrikbarend laag is. Ze maken zich drukker over hun CAO dan over het vangen van boeven. De cijfers over de criminaliteit onder allochtonen moeten daarom zeker met een flinke korrel zout worden genomen. U begrijpt zelf wel in welke richting die cijfers moeten worden bijgesteld.

EricDonkaew
EricDonkaew6 feb. 2016 - 17:19

Kan best hoor, maar ik vind het toch wel netjes om dit soort boude statistieken van een bronvermelding te voorzien.

Ryder
Ryder6 feb. 2016 - 18:14

Het stuk waarschuwt tegen creatief shoppen in statistieken. Maar blijkbaar ben je daar niet van gediend en zwelg je in je eigen waarheden.

jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 18:19

@Sjors je trekt precies de verkeerde conclusies waar het artikel al voor waarschuwt.

Ryder
Ryder6 feb. 2016 - 19:00

"De cijfers over de criminaliteit onder allochtonen moeten daarom zeker met een flinke korrel zout worden genomen. U begrijpt zelf wel in welke richting die cijfers moeten worden bijgesteld. " Je veronderstelt blijkbaar dat het oplossingspercentage bij criminaliteit onder allochtonen lager is dan bij criminaliteit onder autochtonen (want die hoeft niet met een korrel zout te worden genomen volgens jou). Bronvermelding, statistieken of onderzoeken?

[verwijderd]
[verwijderd]6 feb. 2016 - 16:39

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 17:57

of meer vrouwen en kinderen toelaten dus. Maar @stef jij hebt in elk geval wel het artikel begrepen.

Ryder
Ryder6 feb. 2016 - 18:47

Wie kan het daarmee oneens zijn? Ik. En met mij vele anderen. Je wilt jonge, alleenstaande mannen met laag inkomen weigeren aan de grens, want volgens jou zijn ze vaker crimineel. Afgezien van de vraag of je veronderstelling klopt is je 'conclusie' ronduit bizar omdat het pure juridische willekeur is en dat kan en mag niet in een democratische rechtstaat. Maar dat interesseert je misschien niet.

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 11:00

@Ryder,. Ben het met je eens. Om de zelfde redenen kan je dan ook PVV´ers gaan uitzetten bijvoorbeeld.

taylor
taylor6 feb. 2016 - 16:36

Als er had gestaan ze zijn over vertegenwoordigd had er niks geklopt van het onderzoek. Of niet soms????

Sardar2
Sardar26 feb. 2016 - 16:29

Deze onderzoekers bevestigen eigenlijk mede een ander vermoeden; hoe lager de sociaaleconomische positie hoe groot de bereidheid om af te breken met normale deelname aan sociaal maatschappelijke processen. Het gevolg hiervan is niet alleen hetg roei van normale criminaliteit maar ook groei van politieke criminaliteit, extremisme en terrorisme. In werkelijkheid is ook de algemene politieke waarneming niet anders; het groei van autochtone extreme, racistische, xenofobische en islamofobe criminaliteit groeit parallel aan migranten extremisme, jihadisme en radicalisering.

7 Reacties
erwinnijhof
erwinnijhof6 feb. 2016 - 18:01

Wat jij aangeeft is dus groei van allerlei ongewenste sociale processen met als oorzaak de groei van de sociaaleconomische onderklasse. Is er dan nog een logischer uitkomst dan vaststellen dan een verdere groei van deze onderklasse ongewenst is en dus de grenzen dicht moeten om ontwrichting te voorkomen?

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer6 feb. 2016 - 18:06

Bijna goed Bidar maar in mijn ogen is de volgorde: -1- samenclusteren, getto vorming, in zich zelf gekeerd zijn, slecht aanpassen, slechte opleiding of opleiding niet afmaken -2- leidt logischerwijze tot een maatschappelijk laagste positie -3- frustratie hier over leidt tot het vluchten in de religie, uitverkoren, superieur dus meer fundamentalistisch, afzetten tegen de maatschappij, intolerantie en respectloosgedrag -4- irritatie van buiten de eigen groep.

Sardar2
Sardar26 feb. 2016 - 20:44

@ erwinnijhof, 6 februari 2016 at 19:01 Waarom ga je ervan uit dat nieuwkomers in onderkant van samenleving zullen terecht komen? Is dat de traditie van Nederland dat niet meer dan onderkant gegund word aan migranten? Of ben je van mening dat gekleurde migranten perse niet de potentie hebben om de onderklasse ontvluchten? Of… Ik heb persoonlijk geen moeite met het sluiten van grenzen, maar het sluiten van grenzen houdt ook gedeeltelijk welvaart buiten de deur!

Sardar2
Sardar26 feb. 2016 - 20:52

@ Jan Willem deBoer, 6 februari 2016 at 19:06 Wat je aangeeft zou wel gelden voor VS en Canada niet voor NL. In VS en Canada bemoeit overheid zich zo min mogelijk met migratieproces. Nederland heeft een Actieve assimilatiebeleid (inburgering enz.) tov nieuwkomers en asielzoekers. Ik beschouw dit beleid als reden voor institutionele uitsluiting en achterstelling van migranten. Dit beleid creëert ook praktisch en structureel getto’s. Wat je daarna aangeeft zal wel een van de uitkomsten van gettovorming kunnen zijn. Maar andere opties zijn ook degelijk er die niet negatief klinken!

erwinnijhof
erwinnijhof7 feb. 2016 - 5:55

@Bidar We zien allebei om ons heen wat er gebeurt, en dan is het een onmiskenbaar feit dat het overgrote deel van de immigranten in de sociale onderklasse belandt. Het valt niet mee om in een totaal andere cultuur en met taalachterstand er iets van te maken, daar kan ik best in komen. Ze zijn dus vaak ontevreden, radicaliseren soms. Begrijpen is geen probleem, maar al maar meer van dat ontwricht de samenleving. Als dichte grenzen geld kosten moet dat maar zo zijn om erger te voorkomen.

stokkickhuysen
stokkickhuysen7 feb. 2016 - 10:38

@erwinnijhof 'We zien allebei om ons heen wat er gebeurt' nee ik zie het niet. Kun je me precies vertellen wat het is dat jij ziet? Wat jij ziet he, niet NOS of een of andere paniekerend twitterende realmensch, maar jij zelf. Angst verkoopt heel goed, en Erwin is koning klant.

Sardar2
Sardar27 feb. 2016 - 11:38

@ erwinnijhof, 7 februari 2016 at 06:55 Ik heb twee duidelijke vragen gesteld, je geeft geen antwoord en blijf jezelf herhalen. Niemand kan jou als indicatie voor juistheid/onjuistheid van een bewering aannemen!

[verwijderd]
[verwijderd]6 feb. 2016 - 16:18

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
thunderbird2
thunderbird26 feb. 2016 - 16:32

Ik wil hier even verklaren dat ik als Nederlander nadrukkelijk afstand neem van al die Nederlanders die in het buitenland misdaden plegen. Buitenland voor de buitenlanders ! Was trouwens een mooi gevalletje karma.

overlever
overlever6 feb. 2016 - 16:11

Gehannes met cijfers. Neem 20 allochtonen die met een geweer de bank binnenlopen en vergelijk die met 20 autochtonen die met een geweer de bank binnenlopen en je zal zien dat in beide groepen ongeveer evenveel bankovervallers zitten.

jellevwal
jellevwal6 feb. 2016 - 16:02

Nooit geweten dat Opsporing Verzocht een PVV programma was.

jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:59

Ik denk dat we 1 conclusie uit de reacties hieronder veilig kunnen trekken. PVV´er snappen helemaal niets van statistiek en geloven liever in hun eigen onzin dan dat ze zich alleen al in statistiek zouden verdiepen. Blijf lekker ´opsporing verzocht´ kijken om je ongefundeerde vreemdelingen angst te voeden, zou ik zeggen.

6 Reacties
taylor
taylor6 feb. 2016 - 16:35

Hou je lekker vast aan statistieken, daar word mee gemanipuleerd als de pest. Je ziet nu al wat er onder het tapijt word geschoven.

erwinnijhof
erwinnijhof6 feb. 2016 - 17:40

Dat zie ik overal in je reacties terugkomen, hulllie zijn te dom om statistiek te kunnen begrijpen. Nergens doe je ook maar een halve poging om eens te vertellen hoe het dan wel in elkaar zit, hetgeen mij duidelijk maakt dat de werkelijkheid is dat je er zelf niks van begrijpt en er dus maar blind vanuit gaat dat het bovenstaande wel de enig mogelijke uitkomst van statistiek kan zijn. De werkelijkheid zal je verbazen. Statistiek is een exact vak waarmee je ieder gewenst antwoord tevoorschijn kunt toveren door enkel gegevens te gebruiken die naar de conclusie toe werken. Maar hoe je het ook wendt of keert, politie en justitie heeft er een flinke berg werk bij en maatschappelijke overlast neemt flink toe. Zelfs als je de verschillen statistisch wegpoetst.

jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 17:51

@Ger Jij wordt gemanipuleerd als de best door angstzaaiers.

Piet de Geus
Piet de Geus7 feb. 2016 - 2:19

"Hou je lekker vast aan statistieken, daar word mee gemanipuleerd als de pest." Wie een beetje verstand heeft kan exact aangeven waar welke methodische fout wordt gemaakt of waar de uitkomst verkeerd wordt geïnterpreteerd. Wie het daaraan ontbreekt, ziet er een mooie aanleiding in om geen enkel cijfer meer te vertrouwen. Wat goed uitkomt, want als je dat eenmaal meent volgt al snel de conclusie dat je ook lekker fact free mee kunt tetteren omdat jouw mening ineens is getransformeerd tot een mening als alle andere.

DeKist
DeKist7 feb. 2016 - 18:10

"PVV´er snappen helemaal niets van statistiek en geloven liever in hun eigen onzin dan dat ze zich alleen al in statistiek zouden verdiepen". Als je een statisticus met deze quote dit topic in zou sturen met de opdracht de PVV'er(s) er uit te pikken zal hij zo klaar zijn en jou op een presenteerblaadje en zonder twijfel aandragen. 3 opties: - je stemt PVV - je zit qua statistisch inzicht en vermogen je stellingen te beargumenteren onder het niveau van de PVV - je bent een rechtse troll, want je zet jezelf me toch echt iets te makkelijk voor paal, dat het bijna ongeloofwaardig is.

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 11:05

@erwin gewoon het artikel nog een keer lezen en deze keer wel begrijpen wat er staat. Meer uitleg is niet nodig.Gewoon niet gaan schreeuwen als je iets niet begrijpt dat is zo erg PVV.

Frans Akkermans
Frans Akkermans6 feb. 2016 - 15:57

Dit artikel voegt weinig toe aan het debat over de feiten als je niet de gehanteerde definities van de begrippen 'allochtoon' en 'autochtoon' erbij geeft. Zo is er in dit ene artikel al en sprake van 'asielmigranten' en van 'migranten', zo schep je geen duidelijkheid.

RationeleBurger
RationeleBurger6 feb. 2016 - 15:21

Als je de titel wilt koppelen aan het onderzoek dan zou de titel moeten zijn "Migranten zijn crimineler … TENZIJ je creatief met cijfers omspringt". De realiteit laat namelijk zien dat juist die risico groep van jonge mannen uit lagere sociaal economische klassen. Bovendien gaat die om een hele specifieke groep migranten. Kijk je naar het geheel in Nederland, een ook de nakomende generaties, dan is er zelfs na die correctie nog sprake van oververtegenwoordiging. [ook valt op dat etnisch-culturele factoren (‘Het komt door de islam!’) vrijwel niet van toepassing is.] Die stelling is echt te makkelijk, want dan laat je helemaal buiten wegen wat voor invloed diezelfde ethnisch-culture factoren hebben op de sociaal-economische positie van iemand. In de statistiek zou men dat een verborgen variabele noemen. Om een heel simpel voorbeeld te geven; De negatieve relatie tussen religie en intelligentie is wetenschappelijk aangetoond. Lagere intelligentie leidt vaak tot een mindere opleiding. Slechtere opleiding leidt tot een simpelere baan. Een simpelere baan leidt vaak tot een lager loon. Dus minder inkomsten. Qua huisvesting worden je opties dan al beperkt. De kans is dan groter dat je eindigt vlakbij je familie (sociaal) in een portiekflat in kanaleneiland, omdat die goedkoop is (economisch).

10 Reacties
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:31

@RationeleBurger Je hebt helemaal niets van dit artikel begrepen. Het gaat totaal niet om "creatief omspringen met cijfers". Maar op een wetenschappelijk juiste manier interpreteren van cijfers. Juist om domme conclusies te voorkomen.

Kalmthout
Kalmthout6 feb. 2016 - 15:45

Heel juist, Burger. Het omgekeerde komt ook voor, met name bij Oost-Aziatische jongeren, waar religie geen of een te verwaarlozen rol speelt. Hogere intelligentie, die vaak tot een hogere opleiding en een hogere sociale positie leidt enzovoort. Waarbij ik nog wil aantekenen dat religie niet het enige aspect is. Ook enkele culturele kenmerken, die we herkennen in de opvoeding en volksaard, zijn de sleutels tot succes en dus tot aanmerkelijk minder criminaliteit.

Sardar2
Sardar26 feb. 2016 - 16:14

@ RationeleBurger, 6 februari 2016 at 16:21 [wat voor invloed diezelfde ethnisch-culture factoren hebben op de sociaal-economische positie van iemand. In de statistiek zou men dat een verborgen variabele noemen.] Nee, dat heet raciale factoren, de bron van uitsluiting en discriminatie. Als volgens sociaaleconomische patronen er geen verschil is in criminaliteitspercentages, dan is je zoektocht erg ver gezocht, en ben je gedwongen op raciale/etnische verschillen er bij betrekken! En dat doe je degelijk in je benadering!

RationeleBurger
RationeleBurger6 feb. 2016 - 16:35

@kalmthout Absoluut! Bedankt voor uw aanvulling. ? @jahoor Ik denk juist dat jij er vrij weinig van begrijpt. Juist om tot de kop van dit artikel te komen moet je creatief met de cijfers omspringen en corrigeren. De praktijk is echter anders. Waardoor de titel eigenlijk anders zou moeten zijn. @bidar In de theorie van statistiek bestaat er niet zoiets als een raciale factor. Dat is iets wat uit uw eigen brein ontsproten is. Het ras is in principe ook helemaal niet belangrijk, het gaat om de ethnisch-culturele factor, waar het ras slechts een onderdeel van kan uitmaken. De zoektocht naar verborgen variabelen is ook helemaal niet zo vergezocht als u doet beweren.

jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 17:54

@Rationale Je begrijpt helemaal niets van statistiek en dergelijke onderzoeken.

RationeleBurger
RationeleBurger6 feb. 2016 - 20:19

@Jahoor Legt het maar uit dan. Ik kan het beargumenteren. Jij komt niet verder dan 'je snapt het niet', in je andere reacties ook. Wat mij doet vermoeden dat je geen flauw idee hebt waar je het over hebt.

Frank Lenssen2
Frank Lenssen27 feb. 2016 - 13:33

@ Rationele Burger - spijt me voor je, je hebt het niet begrepen. Heb je ooit statistiek gehad? Je haalt er van alles bij om te suggereren dat de interpretatie van de uitkomsten niet klopt. Want je wil kennelijk graag naar een door jou gewenste uitleg gaan. Geeft niet, dat zit in de aard van nogal wat mensen. Eén ding springt er voor mij bijzonder uit: die negatieve relatie tussen religie en intelligentie, die wetenschappelijk aangetoond zou zijn. Nu ben ik er zeker van dat zo een relatie niet bestaat, en dus ook niet aangetoond kan worden. Maar ik ben ruim van hart: vertel me waar ik die opzienbarende resultaten kan vinden. Want ik heb toegang tot de gekende wetenschappelijke databases. Dan kan ik het zelf allemaal eens bekijken. Alvast bedankt voor je moeite in dezen. Wist je overigens dat veel gelauwerde wetenschapsmensen gelovig zijn? Ook in de beta-wetenschappen, hoor. Die dingen gaan kennelijk heel erg goed samen.

RationeleBurger
RationeleBurger7 feb. 2016 - 15:38

@Frank Lenssen U volgt een beetje hetzelfde pad als jahoor. U zegt dat het niet klopt en dat ik er dingen bijhaal, maar vervolgens geeft u niet aan wat er dan niet zou kloppen. Dan heb ik dus mijn twijfels of u het zelf wel snapt. Kunt u mij aangeven wat ik er bijhaal wat niet klopt dan? Is het niet zo dat in de realiteit vooral jonge mannen binnenkomen van sociaal economische lagere klassen? Want er komt geen "gecorrigeerde" migrant binnen, die bestaat alleen in de statistiek. En is het niet zo dat de sociaal-culturele en dus etnische factoren meespelen met in welke sociaal-economische klasse je terecht komt? Ik gaf maar een simpel voorbeeld, maar zo kan ik er nog tig bedenken. Verder wens ik u veel plezier met het lezen van alle 63 studies waaruit deze meta analyse bestaat, en waarvan er 53 een negatief verband vonden tussen intelligentie en geloof. Statistisch gezien een prima score is het niet? Wist u trouwens dat een aantal uitzonderingen, zoals de door u benoemde gelauwerde maar religieuze wetenschappers, niet genoeg zijn om de trend te doorbreken zoals getoond in de meta analyse. Dat het verband is aangetoond wil niet zeggen dat elke wetenschapper per definitie niet slim is als hij gelovig is. Net als dat niet elke Marokkaan een crimineel is, ook al zijn zij als groep oververtegenwoordigd in een aantal misdaadstatistieken. Ook dat is statistiek, daar had u toch zoveel verstand van? Hier kunt u overigens de meta analyse teruglezen... http://m.psr.sagepub.com/content/17/4/325

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 11:14

@Rationele Jij suggereert dat je beter onderzoek hebt gedaan dan het artikel. Dat lijkt me sterk. Je probeert weer een relatie te leggen tussen etniciteit en criminaliteit. Dat is al heel vaak geprobeerd en tot nu toe nooit bewezen.

RationeleBurger
RationeleBurger8 feb. 2016 - 13:43

@ Jahoor, Daar toont u opnieuw aan dat u er werkelijk helemaal niets van snapt. Het onderzoek is namelijk niet alles omvattend. Ik beweer dus nergens dat het onderzoek niet klopt, ik ga slechts in op het feit dat, om het totale plaatje te krijgen, je nog verder moet gaan dan alleen dit onderzoek. Als je "A" zegt, dus criminaliteit hangt samen met de sociaal-economische klasse, dan moet je ook "B" zeggen. Hoe komt men terecht in die sociaal-economische klasse? En hoe groot is de kans dat men er weer uit komt? En daarbij ga ik in op het feit dat ethniciteit, dus de sociaal-culturele identiteit (en dus ook religie), meespeelt met in welke sociaal-economische klasse je uiteindelijk terecht komt en met de mogelijkheden die sociaal-economische klasse te "ontgroeien". Een gedeelte hiervan is al terug te vinden in de meta-analyse uit mijn vorige post. Maar je kunt hier zelfs nog verder mee gaan. Ik zal u nog een voorbeeld geven; een cultureel aspect zoals de neef/nicht huwelijken, die in Islamitische landen toch wel erg veel voorkomen vergeleken met de rest van de wereld. Neef/nicht huwelijk hebben effect op de mentale capaciteiten van de geboren kinderen; lagere intelligentie, meer problemen met mentale ziekten. U ziet waarschijnlijk al waar ik naartoe wil? Opnieuw een ethnische factor (want cultureel bepaald) waardoor er uiteindelijk een grotere kans is op een lagere intelligentie met alle gevolgen van dien. Bronnen: http://download.springer.com/static/pdf/356/art%253A10.1186%252F1742-4755-6-17.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Freproductive-health-journal.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2F1742-4755-6-17&token2=exp=1454938280~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F356%2Fart%25253A10.1186%25252F1742-4755-6-17.pdf*~hmac=fa23c7cebdef659bb6deeb63a81ff593d0980509d6e62de6b61471442979caec http://dare.uva.nl/cgi/arno/show.cgi?fid=152307

Kalmthout
Kalmthout6 feb. 2016 - 15:19

[.....Zo lijkt het erop dat het aantal jonge, alleenstaande mannen dat de oversteek waagt nu hoger is dan destijds. Zoals eerder genoemd is dat een demografische groep die relatief vaker in aanraking komt met justitie, dus valt te verwachten dat ook voor deze groep een dergelijke voorspelling te doen is.....] (!!!) Het feit dat de criminaliteit onder deze nieuwe groep instromers te vergelijken valt met autochtone jongeren met vergelijkbare sociaal-economische en demografische kenmerken, vind ik, gegoochel met cijfers of niet, helemaal niet relevant. Ook al zullen de schrijvers het zo niet bedoeld hebben, voor mij is het artikel één groot pleidooi om dit soort (criminele) instroom met alle mogelijke middelen te weren.

5 Reacties
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:34

@Kalmhout helaas je bent precies aan het ´shoppen´ met cijfers waar dit artikel voor waarschuwt. Tenzij je geen enkel bezwaar hebt tegen grote aantallen vrouwen en kinderen als vluchteling.

Sardar2
Sardar26 feb. 2016 - 16:01

@ Kalmthout, 6 februari 2016 at 16:19 [Het feit dat de criminaliteit onder deze nieuwe groep instromers te vergelijken valt met autochtone jongeren met vergelijkbare sociaal-economische en demografische kenmerken, vind ik … helemaal niet relevant.] Waarom? Omdat de kleur van crimineel hiermee overbodig raakt en men kan niet erop in te spelen?

Kalmthout
Kalmthout6 feb. 2016 - 17:50

@Bidar Ik zou zeggen, blijf je vooroordelen koesteren, beste Bidar, als je daarmee je gelijk denkt te kunnen halen. @jahoor Ik heb geen bezwaar tegen mensen die voor het oorlogsgeweld zijn gevlucht. De echte vluchtelingen dus.

Sardar2
Sardar26 feb. 2016 - 20:56

@ Kalmthout, 6 februari 2016 at 18:50 [als je daarmee je gelijk denkt te kunnen halen.] Ik zou hopen geen gelijk krijgen. Maar mijn gelijk is er: de praktijk en huidige positie van migranten.

Kalmthout
Kalmthout7 feb. 2016 - 17:26

@bidar Met wat je mij in de mond probeert te leggen heb je in ieder geval geen gelijk. Dat belooft niet veel goeds wat betreft andere zaken waar jij het gelijk aan je zijde denkt te hebben.

erwinnijhof
erwinnijhof6 feb. 2016 - 15:08

"in deze statistieken komen asielmigranten drie keer zo vaak als verdachte voor ten opzichte van autochtone Nederlanders" Dat kun je inderdaad statistisch vergoelijken, is overigens ook al wel vaker gedaan. Het neemt echter niet weg dat politie en justitie het er dus wel degelijk een flink stuk drukker mee heeft. Daar komt nog bij dat het met de nakomelingen van asielzoekers pas echt hard begint mis te gaan volgens de statistieken. Ook dit valt te vergoelijken, het valt immers niet mee om op te groeien tussen twee culturen. Heb ik ook best enig begrip voor, maar het neemt allemaal niet weg dat de criminaliteitsproblemen er wel degelijk zijn.

3 Reacties
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:39

Het gaat niet om ´vergoelijken´. Volgens mij snap je geen reet van statistiek en zie je daarom het nut er ook niet van in. Je schreeuwt over ´feiten´ maar als je ze een keer aangereikt krijgt loop je ervoor weg om je eigen xenofobie in stand te houden.

erwinnijhof
erwinnijhof6 feb. 2016 - 17:29

Leuk antwoord, maar je zegt helemaal niets. Je hoort me bovendien (wellicht tot je teleurstelling?) niet schreeuwen. Statistiek begrijp ik wel. Er zijn leugenaars, grote leugenaars en statistici. Leuk voorbeeldje. Er is onderzoek gedaan naar het verschil in lengte tussen autochtone en allochtone mannen. Autochtone bleken 10 cm langer te zijn dan allochtonen. Maar allochtonen hebben schoenmaat 41 terwijl autochtonen gemiddeld maat 43 hebben. Wanneer je het verschil in lengte hiermee corrigeert blijkt dat allochtone mannen eigenlijk helemaal niet kleiner zijn dan autochtone mannen. Dat is wat je met statistiek kunt doen. Het is helemaal waar, al is de uitkomst tegelijkertijd flauwekul.

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 11:26

@erwin er wordt juist niets vergoelijkt in het artikel. Ook jouw ´3 keer zo vaak´ wordt serieus genomen. Met misbruik van statistiek kan je van alles. Maar je kan ook gewoon gedegen onderzoek doen.

thunderbird2
thunderbird26 feb. 2016 - 15:07

Frank Lenssen, ook gezien alle overige reacties op dit stuk twijfel ik ernstig aan je deskundigheid op het gebied van onderzoek en statistiek.

2 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen26 feb. 2016 - 15:16

Hoeft niet, T-bird - die is in orde. Ik vind het jammer dat je je eigen zwenking niet ziet. Je wil heel graag naar een bepaalde conclusie toe, dat begrijp ik, maar op weg daar naar toe maak je een redeneerfout. Dat is jammer en het helpt niet. O, en ik zie ook wel eens wat over het hoofd. Als ik gecorrigeerd word, op vriendelijke toon en met een voorbeeld erbij, dan neem ik dat altijd aan, en erken mijn vergissing. Niemand is perfect.

thunderbird2
thunderbird26 feb. 2016 - 15:45

Frank, als ik zeg dat dit onderzoek appels met appels vergelijkt maak ik volgens jou een redeneerfout, je ongelijk in deze blijkt wel uit de overige reacties hier.

Pietersen2
Pietersen26 feb. 2016 - 15:06

Met diezelfde uitleg zeg je dus ook dat we naar verhouding veel kansarmen binnen krijgen. Of we met die uitleg dan zo blij moeten zijn, vraag ik me af. Het verklaart wel waarom landen als Marokko hun 'vluchtelingen' niet terug willen nemen.

2 Reacties
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:51

@Pietersen dat zegt het artikel niet. En je haalt vluchtelingen en asielzoekers weer eens door elkaar.

Pietersen2
Pietersen26 feb. 2016 - 16:46

@ ja hoor Vluchtelingen staat tussen aanhalingstekens, je begrijpt me dus niet. Overigens, wmb is het overgrote deel een economisch gelukszoeker (al dan niet terecht) Het artikel gaat over interpreteren van gegevens, dat kan op verschillende manieren. Dat wil niet zeggen dat de onderzoekers gelijk hebben, ze geven er hun interpretatie aan

Lo de wijk
Lo de wijk6 feb. 2016 - 15:02

Op dit moment van schrijven is er een grote Pegida demostratie live te zien: https://www.rt.com/on-air/pegida-dresden-counter-protest/ Voor Joopers die zich even willen ergeren.... ; )

4 Reacties
Lo de wijk
Lo de wijk6 feb. 2016 - 15:10

PS: Ze worden gehouden in 16 Europese steden vandaag.

Mark Gh
Mark Gh6 feb. 2016 - 16:08

Ergeren aan het fascisme van de tegendemonstranten ja. Het democratische recht op demonstreren van een groep waar je het niet mee eens bent beperken is niet OK, en al helemaal niet wanneer je zo ver gaat dat die groep vervolgens ontzet moet worden door de politie.

Jan Willem deBoer
Jan Willem deBoer6 feb. 2016 - 18:35

Ik heb me beperkt door af en toe de lifestream van AT5 te volgen en schaam me kapot als democraat. Het feit dat de zgn presentatoren van AT5 dusdanig vooringenomen waren dat ze een absolute schande waren voor het vak stap ik dan nog eenvoudig overheen, wiens brood men vreet ...... Pegida heeft netjes de voorafgaande tegen demonstratie links laten liggen. Hun tegenstanders hun grondrecht laten gebruiken. Vlak voor de Pediga demonstratie begon, goh at een toeval, werd een pakketje gevonden. Pegida mocht niet naar hun demonstratieplaats. Kan gebeuren. De tegendemonstranten rukten echter op en gingen demostreren, clandestien, direkt naast Pegida in de hoop dat het ging escaleren. Toen dat niet werkte wat stenen gooien en vuurwerk, nog geen andere dan verbale reactie van Pegida. ME ontbond niet de tegendemonstratie maar creeerden slechts wat afstand. Daar waar Pegia stond werd het verkeer geblokkeerd, aangezien men niet het plein voor de Stopera op mocht. B&W besloot toen de demostratie, die nog niet eens begonnen was na een uur af te blazen. Daarbij werd vermeld dat GVB bussen zou aanleveren om een veilige aftocht te garanderen. Pegida droop rustig, enigzins morrend, in de aanrijdende bussen af. Een hele slechte beurt voor van der Laan et al, een schande voor Amsterdam die zich heeft laten leiden door linkse fascisten waardoor een aangemelde demonstratie niet kon plaats vinden, qua tijd met de helft werd ingekort en rechtmatige, van hun grondrecht gebruikmakende, rustige demonstranten voor hun eigen veiligheid in bussen werden afgevoerd. Een Amsterdams mes in de rug van de democratie en de rechtstaat. Onze hoofdstad moet zich diep, heel diep schamen. Een groot compliment aan Pegida dat ze dit rustig, zonder excessen anders dan, nog vrij genuanceerd, verbaal, hebben geaccepteerd. Toch een clubje wat hier over het algemeen als de grootste racistische en fascistische riool ratten wordt weggezet.

kapitanlaipose
kapitanlaipose6 feb. 2016 - 22:36

Racisme in Amsterdam niet welkom. Dat heeft Pegida geweten ook.

Jan Pieter2
Jan Pieter26 feb. 2016 - 15:00

De enige conclusie die men kan trekken is dat met de komst van asielzoekers naar Nederland de criminaliteit zal toenemen. We durven dat alleen niet hardop uit te spreken. Struisvogel en wegkijken politiek.

2 Reacties
Jansen & Jansen
Jansen & Jansen6 feb. 2016 - 16:18

Die conclusie kun je niet trekken. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat Nederlanders zelf uit angst voor al die vluchtelingen op straat marginaal vaker thuis blijven en dat de Nederlanders zelf daardoor marginaal minder crimineel worden wat mogelijk de extra criminaliteit van buiten meer dan compenseert en Nederland als geheel dus nog veiliger wordt. Het enige dat je kunt concluderen is dat sommige nieuwkomers crimineel zijn. Maar dat wisten we al, het zijn net mensen, en geen engelen.

jellevwal
jellevwal6 feb. 2016 - 18:09

Dat is wat al wat een tien jaar geleden een Nederlandse politieman tegen me zei 'met Nederlanders is nooit wat'. Of die niet Nederlander nu van binnen of buiten Europa komen, het maakt niet uit.

PietManeo
PietManeo6 feb. 2016 - 14:51

Correctie van de criminaliteits statistieken voor inkomen is wiskundig onjuist. Toepassing van zo'n correctie is alleen juist als er sprake is van een eenvoudig causale relatie. En er is helemaal geen directe causale relatie van inkomen naar criminaliteit, en andersom is het niet uit te sluiten dat criminaliteit mede verantwoordelijk is voor een laag inkomen. Het is immers lastig een goede baan te krijgen als je meerdere malen in de gevangenis hebt gezeten. Dit maakt het uiterst discutabel om zo'n correctie toe te passen. Even een paar simpele voorbeelden: Als je lichaamslengte corrigeert voor schoenmaat is iedereen opeens even groot. Als je zomertemperatuur corrigeert voor afstand tot de evenaar heeft elk land plotseling mooie zomers. Als je de bolling van de aarde corrigeert voor breedtegraad is de wereld plots zo plat als een dubbeltje. Vraag psychologen en sociologen maar eens naar deze kwestie. Hun excuses gaan eigenlijk nooit verder dan: "het is gebruikelijk", "het kan niet zo veel kwaad" en "iedereen doet het".

2 Reacties
OlavM
OlavM7 feb. 2016 - 20:37

@ Piet Maneo: Je slaat de plank volledig mis. Wel degelijk bestaat verband tussen sociaal-economische klasse/inkomen en criminaliteit. Zeker is dat je niet serieus hebt gesproken met een ter zake deskundige psycholoog of socioloog. [Correctie van de criminaliteits statistieken voor inkomen is wiskundig onjuist.] Dat is niet “wiskundig onjuist”, en dus een slag in de lucht van jou. Als een berekening technisch correct wordt uitgevoerd, is die wiskundig juist. Waarschijnlijk bedoel je: er bestaat geen correlatie tussen criminaliteit en inkomen, en daarom is zo’n berekening irrelevant, nl. zonder sociaalwetenschappelijke betekenis. Maar ook dat is niet waar. Wel degelijk bestaat een verband tussen sociaal-economische klasse c.q. inkomen en criminaliteit. Absoluut en relatief komen de meeste strafrechtelijk vervolgden en veroordeelden uit de lagere inkomenscategorieën. De hogere inkomens komen onevenredig weinig in de misdaadstatistieken voor. Want het gehele opsporings- en berechtingsapparaat is nog steeds meer ingesteld op eenvoudige vormen van zichtbare criminaliteit dan b.v. “witteboordencriminaliteit”, die in de sociaal-economisch hogere kringen voorkomt. (Belastingontduiking, milieudelicten, bouwfraude e.d. In deze vormen van criminaliteit zijn “autochtonen” én hogere inkomensklassen juist zeer sterk oververtegenwoordigd.) In de hele justitieketen bestaat een selectieproces, waarin mensen met lagere inkomens en van “allochtone” afkomst in het nadeel zijn. Zo letten de politie en beveiligingsbedrijven structureel meer op allochtone” dan “autochtone” jongeren. Uit een onderzoek van Gonneke Stevens, Violaine Veen en Wilma Vollebergh (rapport “Marokkaanse jeugddelinquenten: een klasse apart?”, september 2009) bleek o.a.: -“De meest opmerkelijke uitkomst was dat de “allochtone” jongeren van lichtere delicten verdacht werden dan de “autochtone”. Van de “autochtonen” zat 76 procent vast wegens zwaardere misdrijven, zoals zedendelicten, geweld en brandstichting. De overgrote meerderheid, 80 procent, van de Marokkaans-Nederlandse jongens was opgesloten op verdenking van vermogensdelicten, zoals diefstal, oplichting en fraude. Dat was volkomen in tegenspraak met de heersende opvattingen.” -“Marokkaans-Nederlandse jongens zijn dus oververtegenwoordigd in preventieve hechtenis, terwijl ze relatief minder zware delicten plegen. Volgens Stevens, Veen en Vollebergh kan dat komen doordat ze vaker in groepjes opereren, waardoor ze meer opvallen en eerder worden aangehouden. Dat “allochtonen” oververtegenwoordigd zijn in justitiedossiers wordt ook veroorzaakt doordat veel onderzoek zich richt op misdrijven die vooral door de onderklasse worden gepleegd.” -“Politie en beveiligingsbedrijven houden “allochtone” jongeren stelselmatig meer in de gaten dan “autochtone” jongeren. Onderzoek liet ook zien dat Marokkaans-Nederlandse jongens eerder worden gearresteerd dan “autochtone” jongens. Verder heeft zowel Nederlands als internationaal onderzoek aangetoond dat “allochtone” jongens voor een zelfde delict zwaarder worden gestraft dan “autochtone” jongens.” -“De zogenaamde “harde feiten” over Marokkaans-Nederlandse jeugdcriminaliteit blijken steeds weer in de wereld gebracht door ondeugdelijk en soms zelfs racistisch wetenschappelijk onderzoek. En door snellere verdenkingen en hardere aanpak door politie, en de strengere veroordelingen door rechters. Ook de media werken eraan mee door ingewikkeld wetenschappelijk onderzoek te vertalen in oneliners die goed scoren.” Zie :http://www.doorbraak.eu/gebladerte/60059d03.htm

PietManeo
PietManeo8 feb. 2016 - 1:32

"Maar ook dat is niet waar. Wel degelijk bestaat een verband tussen sociaal-economische klasse c.q. inkomen en criminaliteit. Absoluut en relatief komen de meeste strafrechtelijk vervolgden en veroordeelden uit de lagere inkomenscategorieën." Je hebt mijn uitleg niet begrepen of je wilt hem niet begrijpen. Je wijst op de correlatie tussen economische status voor crimieel gedrag maar correlatie is nog geen causaliteit. Crimineel gedrag zorgt zelf namelijk ook voor een lager sociaal economisch niveau. Door slechtere schoolresultaten bijvoorbeeld, en een lager carriereprespectief. Vele criminelen komen dus vanzelf in die groep terecht. En dan kun je helemaal geen statistische correcties toepassen, en dan zijn vergelijkingen tussen gecorrigeerde groepen zinloos.

Mark Gh
Mark Gh6 feb. 2016 - 14:30

Cijfers corrigeren om tot een gewenst resultaat te komen is volgens mij juist creatief - dat in tegenstelling tot het kijken naar de rauwe, ongecorrigeerde data.

1 Reactie
Mark Gh
Mark Gh6 feb. 2016 - 15:10

Rekenvoorbeeld: wanneer je het getal 3 vergelijkt met het getal 1 dan is het 3 keer zo hoog. Corrigeer je voor het feit dat het drie keer hoger kom je uit op 1, wat gelijk is aan 1. Dat is het niveau rekenvaardigheid van deze figuren...

Grozny
Grozny6 feb. 2016 - 14:24

Als je voor alles corrigeert is het nogal logisch dat de cijfers hetzelfde zijn. Wat dachten mensen dan dat religie zegt wees crimineler.. Wat veel belangrijker is, is te zorgen dat immigranten sneller de taal leren, sneller een werkvergunning krijgen, minder snel segregeren in monoculturen, een manier krijgen om vaak gebrekkige opleidingsdocumenten op te krikken, de kinderen sneller naar school te sturen ect... Je kan het ook zo zien de meer tijd dat ze op school zitten en aan het werk zijn de minder kans ze hebben om overlast te veroorzaken.

Jhonathan
Jhonathan6 feb. 2016 - 14:14

Je kunt uiteraard overal rekening mee houden en 4 procent verdelen in allerlei categorieën waardoor het anders lijkt: 4 procent tegenover 1,3 procent, blijft 4 procent tegenover 1,3 procent.

JasDon
JasDon6 feb. 2016 - 13:46

"Wanneer rekening wordt gehouden met de samenstelling van de groep, bijvoorbeeld jonge alleenstaande mannen met een laag inkomen en woonachtig in grootstedelijke gebieden, dan begaan autochtonen net zo vaak strafbare feiten als asielmigranten" Worden hier niet gewoon asiel-immigranten voornamelijk vergeleken met andersoortige migranten, dan wel de volgende één/twee generaties?

Nailles
Nailles6 feb. 2016 - 13:38

"Wanneer rekening wordt gehouden met de samenstelling van de groep (= asielmigranten), bijvoorbeeld jonge alleenstaande mannen met een laag inkomen en woonachtig in grootstedelijke gebieden, dan begaan autochtonen net zo vaak strafbare feiten als asielmigranten." Erkent men hier tussen neus en lippen nu zo maar even dat het bij asielmigranten in de afgelopen jaren in drie van de vier gevallen om jonge alleenstaande mannen gaat? Wat een (onbedoelde) relevatie! Dat inmiddels, zoals onlangs in het nieuws (ook hier), de helft uit mannen zou bestaan (en bij dát nieuws niet exclusief alleenstaande jonge werden bedoeld), wat daarop als argument gebruikt werd alsof de verhoudingen inmiddels genormaliseerd zouden zijn, klopt natuurlijk ook niet daar de andere helft dan uit vrouwen én kinderen bestaat, en gezien het feit dat de meeste vluchtende ouders met kinderen uit deze landen gemiddeld meer dan twee kinderen bij zich hebben, bij de verhouding tussen volwassen vrouwen en mannen die bij laatste de andere dik overtreft.

Siphra Spier
Siphra Spier6 feb. 2016 - 13:37

De overheid heeft in haar databanken alleen de nationaliteit of de geboorteplaats geregistreerd als kenmerk van verdachten of achtergestelde groepen. Alle oorspronkelijke Marokkanen, Turken, Antillianen, Surinamers en anderen die de Nederlandse nationaliteit hebben, komen dus in de statistieken terecht als Nederlander. Dat geldt uiteraard ook voor de in Nederland geboren allochtonen van de tweede generatie.

Beerend4
Beerend46 feb. 2016 - 13:28

Kijkt U maar naar opsporing verzocht dan is het snel duidelijk.

6 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen26 feb. 2016 - 14:15

Dan is precies wat duidelijk, Beerend?

Robles
Robles6 feb. 2016 - 15:11

Dat migranten oververtegenwoordigd zijn in de misdaadstatistieken Frank.

jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:54

´Opsporing verzocht´ kijken en dan conclusies trekken is gewoon heel dom. Het onderzoek toont juist aan dat je dan de plank volledig mis slaat.

taylor
taylor6 feb. 2016 - 18:36

Jahoor, oververtegenwoordigd in de HvB's ook maar dan slaan we ook de plank mis.

taylor
taylor7 feb. 2016 - 4:33

Jahoor, in de praktijk zie ik het toch anders waarom zitten de HvB's dan overvol. O,ja ik spreek uit ervaring.

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 11:36

Dit artikel bevestigt juist de oververtegenwoordiging van migranten (namelijk 4% versus 1,3%) maar waarschuwt daarbij voor overhaaste conclusies en legt uit dat er geen verband is met ethniciteit. Daarom is het zo dom om juist onder dit artikel weer over Opsporing Verzocht te beginnen..

Phoenix van Milete
Phoenix van Milete6 feb. 2016 - 13:07

Ach ja. met statistieken kan iedereen zijn gelijk halen; dat is al bekend zolang het vak bestaat. Ook hier wordt weer gegoocheld; rekening houden met de sociaal economische aspecten is niet meer dan een trucje. Bovendien bijzonder hypocriet; tegenstanders van de huidige migratie golf werden luidkeels "terecht" gewezen, als ze het feit belichten dat het voornamelijk jonge lag opgeleiden mannen zijn die hierheen "vluchten" ipv de hoogopgeleide gezinnen. Nu komt het de policor types blijkbaar wel uit om dit feit te vermelden om maar te kunnen zeggen dat ze allochtonen niet meer crimineel zijn autochtonen. En wederom vermijden ze weer het te over hebben waar het echt om gaat: NL is al een van de dichtbevolkte landen, er is niet genoeg werk er zijn nite genoeg huizen en de religiositeit van de migranten brengt onze seculariteit en sociaal liberale waarden onder druk en splijt de samenleving.

3 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen26 feb. 2016 - 14:15

Ach Phoenix - jij komt op mij niet echt als sociaal-liberaal over. Daarvoor moet je toch wat meer in huis hebben dan wat geweeklaag over vluchtelingen, criminaliteit, en policor-mensen. Dat religieuze migranten onze seculariteit bedreigen, dat is echt flauwe kul. Waaruit zou dat dan blijken? Geef me eens een topos, jongen, of een stel daarvan, waar ik wat mee kan.

Robles
Robles6 feb. 2016 - 15:13

Ach Frank, waarom kom je daar zelf niet mee als je dit afdoet als flauwekul? Lijkt me wel zo redelijk als je zo zelfverzekerd bent van je standpunten.

OlavM
OlavM7 feb. 2016 - 19:04

@ Phoenix van Milete: [rekening houden met de sociaal economische aspecten is niet meer dan een trucje.] Dit toont aan dat je geen sjoege hebt van sociaalwetenschappelijk onderzoek, want deze aspecten zij daarvoor juist zeer essentieel. [onze seculariteit en sociaal liberale waarden] "Onze"? Praat voor jezelf. In Nederland bestaat gewoon vrijheid van godsdienst, en waarden zijn niet "sociaal-liberaal", whatever that may be, want dit laatste is een politieke aanduiding.

Cees Groninger
Cees Groninger6 feb. 2016 - 13:05

Er is in het verleden het een en ander gepubliceerd over de correlatie tussen etniciteit/ oorsprong en criminaliteit dat niet strookte met de politiek correcte insteek. Ontkennen en doofpotten was het stramien. Dit stukje ligt in het verlengstuk ervan.

2 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen26 feb. 2016 - 14:12

Ja, die doofpotten - het is wat, hè? Als reactionaire mensen iets horen wat hen niet zint, dan is het altijd de schuld van links. Ze krijgen de waarheid zelden te horen, daar hebben ze Wilders voor nodig. Vallen de cijfers van een onderzoek hen tegen? Dan is er fraude gepleegd. Dalen de misdaadcijfers? Dan zijn ze niet blij, nee, die cijfers, dat zijn leugens. Je ziet toch elke week in 'Opsporing Verzocht' dat de misdaad per week verdubbelt, in ons land? Het zijn alleen die vuile schoften van links die de gegevens onder de pet houden. Links wil de hele wereldbevolking in Nederland opvangen, zo zit het. Maar dat zeggen ze niet, nee hoor. Kan een reactionair niet goed poepen? De schuld van de policor-mensen, hoor. De houden de juiste medicijnen achter de hand, willen ze niet in ons land op de markt hebben, zo zit dat. Was ik op dat gebied onderzoeker, dan zou ik een groot programma van wetenschap opzetten. Onderwerp: hoe breed worden in Nederland samenzweringstheorieën serieus genomen? Wie allemaal ziet er overal geheime linkse vijanden die hem of haar het leven zo zuur mogelijk proberen te maken? Wie slaapt er slecht omdat hij of zij gelooft dat die van links het op hem of haar gemunt hebben? Wie is er bang voor vergiftigd eten of kraanwater, wie gelooft dat er polonium in zijn of haar thee zit, wat dan allemaal gedaan is door links? Daar valt een en ander te leren.

Zakenpief
Zakenpief6 feb. 2016 - 16:18

@Frank Lenssen, zou je dat onderzoek dan ook uit durven breiden naar de complottheorieen die aan de linkerzijde gebezigd worden? Bilderberggroep, Rothschild en de banken, 9-11, falseflag theorieen ter verdediging van Putin?

thunderbird2
thunderbird26 feb. 2016 - 13:05

Weer een leuke frame poging : 'Wanneer rekening wordt gehouden met de samenstelling van de groep, bijvoorbeeld jonge alleenstaande mannen met een laag inkomen en woonachtig in grootstedelijke gebieden, dan begaan autochtonen net zo vaak strafbare feiten als asielmigranten' Wat is de achtergrond van de voornaamste populatie jonge alleenstaande mannen met een laag inkomen in grootstedelijk gebied ?

3 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen26 feb. 2016 - 14:02

Je begrijpt niet wat er hier uitgelegd wordt, en maakt er een drogredenering van. Wanneer ik 1.000 autochtone jonge mannen kies, met de genoemde kenmerken (het zijn er 4), en er 1.000 allochtone mannen met die kenmerken naast leg, dan blijkt (volgens de tekst) dat beide populaties evenveel strafbare feiten begaan. Jij draait het naar: ja maar kijk eens die mannen met die 4 kenmerken die hebben toch vaak een allochtone achtergrond? Dat is suggestief en het heeft niets te maken met goed onderzoek. En waarom noem je het dan weer meteen een frame? De enige die hier heel sluw een frame pleegt (ja, pleegt is wel een mooi woord), dat ben jij zelf. Misschien is een mooie linksige studie met statistiek erbij iets voor je?

thunderbird2
thunderbird26 feb. 2016 - 14:22

Frank Lenssen, dat wat jij suggestief is gewoon de realiteit. Een linksige studie met statistiek heb ik niet nodig om dit soort onderzoekjes af te schieten.

jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:49

@thunderbird dat jij geen statistiek begrijpt is te merken. Dat je zo extreem bent om het niet eens te willen leren is gewoon heel dom.

[verwijderd]
[verwijderd]6 feb. 2016 - 13:03

--- Dit bericht is verwijderd —

4 Reacties
Frank Lenssen2
Frank Lenssen26 feb. 2016 - 14:05

Wat is dat nu voor flauwe kul? Je gaat niet op het verhaal in, en doet even alsof jij de gevangenispopulaties zelf onderzocht heb. Weet je eigenlijk wel zeker dat die groepen een echte weerspiegeling van de aard van de misdrijven, en de daders zijn? Ik weet zeker dat je geen deskundige bent, Tim. Als je het betoog zelf al vermijdt, dan maak je geen sterke indruk.

ToBeOrBecome
ToBeOrBecome6 feb. 2016 - 14:53

Ach Tim, Je ziet de reacties toch? Al praat je met medewerkers van AZC's, met mensen die bij de politie werken, met mensen die bij een rechtbank werken, met mensen die gevangenisbewaarder zijn etc. het maakt gewoon niet uit: De wegkijkers zullen altijd blijven wegkijken, niet benoemen wat ze niet willen benoemen en degenen die in hun ogen als "kwetsbaren-die-beschermd-moet-worden" gelden blijven verdedigen tegen alle feiten en cijfers in. Want dan zijn toch gewoon de cijfers niet juist? Zo simpel gaat dat! Vroeger waren ze er voor de arbeider, de hardwerkende onderdrukte en uitgebuite slaaf van het kapitalisme. Tegenwoordig bestaat die "arbeider" niet meer en wat doe je dan: je creëert een nieuw beschermingssubject....

jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:46

@TobeOr.. @Timwitten Jullie zijn de wegkijkers. Wegkijken voor goed onderbouwde cijfers om je eigen Islamofobie in stand te houden. Als jij in een kut buurt woont is niet gelijk heel Nederland kut. Tegen dat soort onzin is nou juist statistiek uitgevonden.

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 11:07

@Timwitten. weer volledig zonder argumenten en onderbouwing. Dit onderzoek kijkt juist helemaal niet weg. Jij kijkt weg voor dit onderzoek.

Machielse93
Machielse936 feb. 2016 - 13:02

Het is spelen met cijfers. Toch zijn gevangenissen onevenredig bevolkt door personen met een uitheemse afkomst. Het begrip autochtoon is ook relatief. De derde generatie is officieel autochtoon. Toch gaan relatief veel jongeren van deze groep de mist in. Ik geloof persoonlijk niet dat er nauwelijks verschil is in criminaliteit tussen jongeren van Marokkaanse afkomst en Hollandse afkomst. Dit lijkt me een typisch mooi weer onderzoek.

3 Reacties
jahoor2
jahoor26 feb. 2016 - 15:42

Het is geen ´spelen met cijfers´. Je angst voor Moslims neemt religieuze vormen aan. Jouw ongeloof staat tegenover harde statistiek.

Machielse93
Machielse936 feb. 2016 - 18:32

Ten eerste heb ik zeker geen angst voor moslims. Wel heb ik een aversie t.o.v. de islam. Echter woon ik momenteel op een zeer veilige plek in een land met een monocultuur. Statistiek is een numbers game en zonder een duidelijke uitleg van wat er gemeten is (zoals in deze beschrijving) zijn de getrokken conclusies voorbarig en moeilijk te bewijzen. De officiële definitie van een allochtoon is wanneer iemands ouder of beiden ouders in het buitenland is geboren. Door gebruik te maken van deze definitie om resultaten te meten kan je de getrokken conclusies niet hardmaken. Veel probleemjongeren hebben namelijk een migrantenafkomst, maar zijn inmiddels derde generatie en daardoor volgens de statistieken autochtoon.

jahoor2
jahoor28 feb. 2016 - 10:56

@Machielse jouw aversie is gewoon angst. Het gaat hier om een gedegen onderzoek dat jij het liefst ontkent om je eigen vooroordelen te behouden.