Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Migranten weggezet door wetsvoorstel 'geen Nederlands geen bijstand'

  •  
11-11-2014
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
120 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Het kabinetsplan om geen bijstandsuitkering te verlenen aan migranten die geen Nederlands spreken vergroot de kloven in plaats van ze te overbruggen
Taal is de manier om met andere mensen te communiceren. Om deel te kunnen nemen aan de samenleving in een land waar je niet geboren bent is het dus van groot belang dat je de taal leert. Dat vergemakkelijkt je kansen op werk, geeft je de mogelijkheid je verder te kunnen ontwikkelen middels een studie en helpt je bij bijvoorbeeld de opvoeding van je kinderen. Ook voor de samenleving is het van belang dat mensen de taal van het land spreken: elkaar direct kunnen begrijpen bevordert al het intermenselijke verkeer. Taal verkleint de afstand tussen mensen en bevordert de integratie.
Daarom is het ook terecht dat de overheid van mensen die nog geen Nederlands spreken mag vragen om Nederlands te leren. Dat is immers in het belang van zowel de overheid als de persoon zelf. Zo mogen gemeenten als mensen er niet genoeg aan doen om de kennis en vaardigheden die zij nodig hebben om werk te vinden te verkrijgen of te behouden, al korten op de uitkering of deze zelfs stopzetten. En van mensen wordt al gevraagd Nederlands te leren voor zij de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen.
Onuitvoerbaar en overbodig Daarom is het dus raar dat het kabinet nu met een taaleis in de Wet Werk en Bijstand (WWB) komt. Die te snel moet worden ingevoerd, onuitvoerbaar en overbodig is. Die niet besproken is met de uitvoerders van deze wet, de gemeenten. Het kabinet heeft bovendien zelf bezuinigd op inburgeringscursussen!
Ten eerste heet het wetsvoorstel ‘geen Nederlands geen bijstand’. Ik hoor u denken ‘Nederlands leren is toch juist heel belangrijk om aan het werk te komen?’ Natuurlijk! GroenLinks vindt kennis van de Nederlandse taal een cruciale voorwaarde voor economische zelfstandigheid en om uit de uitkering te geraken. Maar laten wethouders sociale zaken met de Wet Werk en Bijstand al mogelijkheden hebben om mensen ertoe te brengen Nederlands te leren. Als mensen zich niet genoeg inspannen om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om aan het werk te komen aan te leren, dan kan de gemeente er al voor kiezen om te korten op de uitkering of deze zelfs stop te zetten. Dit nieuwe wetsvoorstel is dus dubbelop en creëert ten onrechte het idee dat de kaartenbakken van de sociale diensten in Nederland vol zitten met werkweigerende migranten. Niets is minder waar: veel werklozen, allochtoon en autochtoon, willen niets liever dan uit de uitkering komen. Als het kabinet dus echt werk wil maken van mensen aan het werk helpen zou ze juist moeten investeren in taal- en inburgeringsonderwijs. Maar laat hier nou juist de laatste jaren flink op bezuinigd zijn.
Werkschuwe migranten Los van de praktische argumenten, is het beeld dat de kaartenbakken van sociale diensten vol zitten met werkschuwe migranten die geen vinger uitsteken om aan het werk te komen, nergens op gebaseerd en het miskent de inspanningen van gemeenten en werklozen om aan het werk te komen in crisistijd.
Net als het illegalenquotum dat de politie opgelegd heeft gekregen, het oprekken van de naturalisatiegrens van 5 naar 7 jaar, uitspraken van Asscher (‘code oranje’!) en Teevens schromelijke overdrijvingen van de hoeveelheid asielzoekers die er naar Nederland komen past dit voorstel in een kabinetsframe waarin migranten vooral worden weggezet en zich allesbehalve welkom voelen. Daarmee vergroot je juist kloven in plaats van ze te overbruggen. Van de VVD die vooral wil laten zien net zo flink te zijn als de PVV verbaast me dat niks, maar van een PvdA die bijvoorbeeld afgelopen week bij de onderwijsbegroting nog mooie woorden sprak over ‘mensen kansen geven’ valt me dat vies tegen.
Hardwerkende Nederlander Ik pleit ervoor dat we ervoor gaan zorgen dat mensen die hierheen komen echt zo snel mogelijk deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Ten eerste door een asielbeleid te voeren dat humaan is in plaats van op de uitzetcijfers zo hoog mogelijk te houden, een asielbeleid waarin mensen mogen deelnemen aan de samenleving middels vrijwilligerswerk en indien mogelijk ook werk. Ten tweede door wanneer mensen een verblijfsvergunning krijgen ze zo snel mogelijk een huis aan te bieden. Het is idioot dat er nu Syrische vluchtelingen in sporthallen moeten overnachten terwijl het rijk alleen al meer dan genoeg gebouwen leeg laat staan die zo omgebouwd kunnen worden tot woningen. Ten derde door mensen eerder Nederlander te laten worden: de naturalisatie-termijn moet eerder omlaag dan omhoog. Dat geeft mensen allerlei mogelijkheden om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving, bijv door te stemmen.
Maar wat misschien nog we belangrijker is: mensen moeten in de gelegenheid gesteld worden om Nederlands te leren. De bezuinigingen op inburgering moeten daarom worden teruggedraaid. Op die manier stel je iedereen in staat op termijn een hardwerkende Nederlander te worden. Dat is goed voor de mensen om wie het gaat, maar ook voor Nederland. Hoe kleiner de afstand tussen mensen hoe gezonder de samenleving.

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (42)

feitenchecker
feitenchecker11 nov. 2014 - 21:30

GroenLinks stelt het liefst zo weinig mogelijk eisen aan migranten.

panterarosso65
panterarosso6511 nov. 2014 - 21:30

klassieke methode het eens zijn met het idee en dan tegen zijn als er een effectieve maatregel genomen wordt het zal alleen die raken die niet willen

Grozny
Grozny11 nov. 2014 - 21:30

Het probleem is dat veel van die mensen vaak niet eens komen opdagen bij de gratis taalcursussen. Veel mogelijkheden om gratis de nederlandse taal te leren, maar opdagen ho maar. Die klassen zijn bij mij in de buurt altijd leeg.

bakkwast
bakkwast11 nov. 2014 - 21:30

iedereen een huis en uitkering,kom op zeg we hebben geld zat

Donutz
Donutz11 nov. 2014 - 21:30

"Ten tweede door wanneer mensen een verblijfsvergunning krijgen ze zo snel mogelijk een huis aan te bieden" Een bittere verschrijving, de verkeerde term wordt gebruikt. "mensen met een verblijfsvergunning" is bij lange na niet gelijk aan "asielzoekers". Dit had zo door een POWned reaguurder geschreven kunnen zijn. Enkel vluchtelingen die positief de asielprocedure hebben doorlopen krijgen voorrang op een huurwoning. Andere asielzoekers niet. Plus dat ze maar een deel van de groep vormen. Andere immigranten met een verblijfsvergunning zoals partner, studie, kennis, ... migratie krijgen geen voorrang bij het vinden van een huis. Wel iets wat je op rechte sites kunt lezen "die immigranten krijgen een gratis huis, zak geld, gratis onderwijs etc. ". Terwijl dat slechts humane hulp betreft aan erkende vluchtelingen die mogen blijven. De doorsnee verblijfsvergunninghouder krijgt geen enkele stuiver meer van de overheid voor de inburgering. Sterker nog, die moet alleen maar meer en meer dokken. Zo wordt het inburgeringsexamen uitgebreid met een betuttelende "arbeidsmarktmodule" die je verplicht bent af te leggen. Of iemand met alle of specifieke onderdelen geen belang heeft (de immigrant heeft al werk, weet al gangbare omgangsvormen, hoe je te gedragen bij een sollicitatie etc.) doet er niet toe. Je moet en zal alle modules afleggen en dus betalen. Voor de ene reuze handig, de ander zoekt dat liever zelf (met Nederlandse privé contacten) uit en een derde is de hele module nagenoeg zinloos en een verspilling van tijd en geld. Maarja, de immigrant moet zelf de opleiding en examens betalen dus maatwerk is niet nodig zie je Asscher denken. Een taalplicht lijkt me onzinnig. Een inzetplicht wel, voor alle inwoners van dit land. Dat is vaak via de Nederlandse taal maar kan evengoed een vreemde taal zijn (Engels, Chinees, noem een taal). Je moet je voldoende inspannen om weer aan het werk te kunnen, als je zelf amper iets doet om je situatie te verbeteren dan ben je laakbaar. Afstraffen van het "liever lui dan moe" type, de bekende profiteurs. Maar dat is volgens mij al zo per wet geregeld. Overigens kan een vreemdeling de eerste 5 jaren geen aanspraak maken op sociale uitkeringen want dat brengt het verblijfsrecht in gevaar. De IND zal die proberen in te trekken tenzij er andere zwaarwegende redenen zijn dat dit niet zou kunnen. Vreemdelingen kunnen de eerste jaren dus eigenlijk geen Bijstand aanvragen, de jaren daarna (status "zelfstandig verblijf voor onbepaalde tijd") blijft het ook nog tricky. Ze zullen dus moeten naturaliseren als ze zonder al te veel zorgen een aanvraag voor een sociale uitkering willen indienen. Maar dan moet je deze eis dus stellen aan ALLE inwoners van dit land inclusief hen met de Nederlandse nationaliteit. Dan is het dus een verdere vernauwing van de wet voor iedereen. Symbool politiek die eigenlijk slechts een stapje verder gaat dan de huidige inspanningsplicht Iemand kan op allerlei terreinen excelleren, in vakgebieden waar Nederlands niet of nauwelijks gangbaar is en dus tot op heden nooit gehinderd zijn door een beperkte kennis van het Nederlands en met redelijk goed perspectief op het vinden van werk... maar toch geen bijstand want meneer of mevrouw spreekt onvoldoende Nederlands ongeacht een verder prachtig CV en rapport.

pietdeg2
pietdeg211 nov. 2014 - 21:30

"Ik hoor u denken 'Nederlands leren is toch juist heel belangrijk om aan het werk te komen?' Natuurlijk!" Sterker nog: het is een minimale voorwaarde om daadwerkelijk beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. En laat dat nu zijn waar een bijstanduitkering nog steeds voor wordt verstrekt: voor het beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Een vergelijking met mensen onder de 27 jaar die geen startkwalificatie hebben ligt dan ook voor de hand: die zijn verplicht deze eerst te behalen voordat ze in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering, omdat je zonder startkwalificatie de facto niet beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt. Alleen voor wie geen 27 is en niet in staat is om een startkwalificatie te behalen kan een uitzondering gemaakt worden. Waarom zou dat niet gelden voor anderen die de facto niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt?

basOoms
basOoms11 nov. 2014 - 21:30

Ik vraag me af hoeveel geld er totaal in deze gezinnen wordt gestoken aan hulpverlening, ondersteuning, sbsidies, woning, zorg etc. Een bejaarde verplegen kost €200 per dag, een ter beschikking gestelde €500 per dag. En wat kost zo'n onwillig gezin ?

farmacie
farmacie11 nov. 2014 - 21:30

@ de heer Meijerink, Als volbloed Fries, voorgeslacht tot 1650 uitgezocht in de Friese archieven, ben ik niet van plan mijn schotel ooit nog op te geven. Tegen de westerse propaganda is tegengif nodig. Als Canal+ RT niet meer doorgeeft koop ik een tweede schotel, RT is ook rechtstreeks te ontvangen, kan ik Iraanse Press tv ook weer volgen.

rbakels
rbakels11 nov. 2014 - 21:30

Er zijn allerlei banen waarvoor je maar heel weinig Nederlands hoeft te kennen, van bagagesjouwer tot kapper en stratenmaker. Dat je geen kans zou hebben op de arbeidsmarkt zonder het Nederlands te beheersen is gelul. En wat doen we met Japanners die hier in de bijstand belanden? Oh ja, die beschouwen we als Europeanen. Pure discriminatie dus.

bram212
bram21211 nov. 2014 - 21:30

Ja ff hoor, Dus je komt hier heen en je zegt om te werken maar spreekt geen Nederlands en gaat dus dan maar op MIJN kosten met een uitkering de rest van je leven op je reet zitten en onze samenleving bekritiseren , want dan doen die immigranten die zich thuis op internet zitten te vervelen , Zwarte piet moet weg. Wij mogen dit niet en dat niet want dat is beledigend. Maar wij mogen niet aan hun vreemde cultuur komen die niet in Nederland thuishoort, want dan is het huis te klein. Als je In Nederland komt wonen moet je ook onze taal leren , gaan solliciteren en werken en niet zeggen ik niet werk ik niet begrijp. want je begrijpt wel waar je je uitkering en alle toeslagen vandaan moet halen . Of vind je het ook normaal om te gaan solliciteren bij een Vrachtwagen bedrijf als chauffeur terwijl je niet eens een brommer rijbewijs hebt !

Michiel Online
Michiel Online11 nov. 2014 - 21:30

Als je gewend bent aan Nederland mag je best wat extra krijgen t.o.v. het land waar je woont met die Nederlandse uitkering. En in 1 keer die uitkering verlagen hoeft ook niet, dat kan best over een periode. Maar ja dat is de VVD hé. Die gaan het straks zwaar krijgen die arme, arme VVD stemmers en politici. Hoogmoed voor de val.

1 Reactie
lembeck
lembeck11 nov. 2014 - 21:30

Misschien kent mevrouw Voortman dit? http://www.brigitkooijman.nl/wordpress/wp-content/uploads/2008/09/vromnl-nt2-jaargang-10-nr-2-februari-2008.pdf van: BIJ DE LES Hoe leer je het beste Nederlands? Terwijl vele migranten verplicht op cursus gaan, buigen deskundigen zich over die vraag . “De mate van taalcontact is doorslaggevend” door Brigit Kooijman

Cinema2
Cinema211 nov. 2014 - 21:30

"Daarom is het ook terecht dat de overheid van mensen die nog geen Nederlands spreken mag vragen om Nederlands te leren." ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vragen?... Even kijken je bent vluchteling, en jawel je kiest doelbewust voor een veilige haven in het rijke westen. Je krijgt als vluchteling een uitkering, gratis medische voorzieningen, een huis ingericht en al. Mag ik als import kaaskop (afkomstig uit de VS, Nederlands is "gewoon" mijn tweede taal) ook iets vinden mevrouw Voortman?!. En nee ik kom niet uit een oorlogsgebied, en nee ik/ wij (mijn Ned. vrouw en ik) zijn nooit voorzien van een gratis natje en droogje. Het was vechten en ploeteren, maar ik heb overwonnen!. Ik heb mij de Nederlandse taal en cultuur machtig gemaakt! En jawel ik eis mijn plaatsje gewoon op hier binnen een Nederland! Ik heb helemaal niets met de PVV/ SP, maar ik begrijp inmiddels wel waarom deze partijen zo groot (te groot) zijn in de peilingen. De SP kiest voor een opmerkelijke draai....Vluchtelingen eerst zolang een ieder die geen deel uitmaakt van deze club deze kosten kan/ moet ophoesten. (eigen achterban eerst) De PVV kiest voor, voor wat eigenlijk? Waar is/ staat GL? Ik mis het Halsema geluid binnen GL... Sociaal, oprecht en een soort van boter bij de vis verhaal. Je mag best wat inspanningen leveren teneinde deel uit te maken van deze samenleving! U laat dit (doelbewust) in het midden......

1 Reactie
WilWortel
WilWortel11 nov. 2014 - 21:30

Goh, ik had serieus waar nooit gedacht dat Nederlands jouw tweede taal is (niet denigrerend of anderzins bedoeld). Mbt het "vragen".. Ik denk dat Nederlands geen absolute vereiste is. Zolang je jezelf kunt bedruipen. Zodra je dat echter niet kan zie ik niet wat er tegen is om dat van mensen te verlangen. Aangezien het je baanperspectieven in dit land aanzienlijk laat toenemen. Dus wat dat betreft zeer zeker eens. Het is voor je eigen bestwil (als je tenminste echt deel uit wil maken van deze samenleving). Het zo niet zien helpt deze mensen op de lange termijn niet. Dan wil je deze mensen dus eigenlijk aan een bijstandsinfuus houden. Tenminste, zo komt dat op mij over.

HansieVakansie
HansieVakansie11 nov. 2014 - 21:30

Begin dan maar eens met het onmogelijk te maken dat in een dorpje van 200 inwoners 1500 asielzoekers worden opgevangen. Dit in het kader van dat integreren (taal leren) niet makkelijk is als je zelf 80% van de gemeenschap uitmaakt!

1 Reactie
lembeck
lembeck11 nov. 2014 - 21:30

Dat is allang opgelost. Het zijn er 400, dacht ik.

farmacie
farmacie11 nov. 2014 - 21:30

Vrij verkeer van personen is volgens Barroso een hoeksteen van de EU, maar voor velen een steen des aanstoots. Terwijl voor het oog van de wereld die hoeksteen moet blijven, anders stort het gebouw in, zie je steeds meer maatregelen die dat vrije verkeer inperken. Wereldvreemdheid is hèt kenmerk van GroenLinks.

1 Reactie
123456zeven
123456zeven11 nov. 2014 - 21:30

Vrij verkeer van personen met een staatsburgerschap van een EU-lib binnen de EU.

[verwijderd]
[verwijderd]11 nov. 2014 - 21:30

Uitstekend voorstel van deze regering en europees rechter heeft in een Berlijnse zaak ook een uitspraak gedaan in die richting. Mevrouw door een uitkering te verstrekken overbrugt u niets en laat u alles bij het oude, dat wil zeggen dat er tussen maatschappij en betreffende persoon ook met uitkering geen enkele verbinding wordt gelegd. U motiveert mensen niet u pampert ze. Wat een pracht samenleving van afhankelijke mensen wilt u.

2 Reacties
WJansen2
WJansen211 nov. 2014 - 21:30

Geachte mevrouw Beek, Heel goed. U trekt de woorden uit mijn mond!

lembeck
lembeck11 nov. 2014 - 21:30

Truus, wat mevrouw Voortman zegt over welke mogelijkheden de gemeente NU al beschikken, dat klopt. Deze regeling, of wet appelleert alleen aan je onderbuikgevoel. Dat van jou en de andere rechts georiënteerde dames en heren. M.a.w. de nieuwe regeling, of wet is totaal overbodig in het veld en slechts bedoeld om nog meer tweedracht te zaaien en jullie trappen er met twee open ogen in.

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten11 nov. 2014 - 21:30

Zinloos. Waarom geen Engels? Nederlands is een K-taal om aan te leren.

3 Reacties
Andy40
Andy4011 nov. 2014 - 21:30

"Nederlands is een K-taal om aan te leren" mee eens. dat moet dan ook een van de afwegingen zijn wanneer je je wilt gaan vestigen in een ander land.

JanVrij
JanVrij11 nov. 2014 - 21:30

Met engels blijf je ook aan de zijlijn staan. Waarom in NL een andere taal dan Nederlands als voertaal gebruiken? Dat iemand dat wil is te gek voor woorden.

Cinema2
Cinema211 nov. 2014 - 21:30

"Zinloos. Waarom geen Engels? Nederlands is een K-taal om aan te leren." Klopt, Nederlands is een K-taal. Maar wel een essentieel onderdeel om te kunnen functioneren binnen deze samenleving.

JohanV2
JohanV211 nov. 2014 - 21:30

Iemand die na decennia van ongebreidelde massa-immigratie zo'n stuk schrijft is niet voor rede vatbaar.

1 Reactie
lembeck
lembeck11 nov. 2014 - 21:30

Graag met bewijzen komen. Als je ze kunt vinden, tenminste. En liever niet met de spotjes van Geert Wilders, want die stond namelijk keihard te liegen met zijn massa immigratie en tsunami's (meervoud ook nog) van mensen uit moslim landen. Want daar ging het hem om. http://sargasso.nl/migratieonzin-van-bolkestein/

RosaLange
RosaLange11 nov. 2014 - 21:30

Het lijkt mij sterk dat je als emigrant huis en haard achter je laat, een dure en gevaarlijke overtocht maakt met het doel in den vreemde de rest van je leven een bijstandsuitkering te krijgen en daarmee tot de allerarmsten te behoren. Die mensen komen hier om te werken, weten dat ze van nul moeten beginnen en zijn bereid om alles aan te pakken voor een betere toekomst voor zichzelf en hun kinderen. Dan komen ze hier in eerste instantie linkse mensen als deze mevrouw Voortman tegen die ze niet aan werk willen helpen, maar het heil van de migrant in een bijstandsuitkering zien. Nu heeft dat hele bijstandssysteem toch veel weg van drijfzand, wie er eenmaal in terecht komt, komt daar moeilijk weer uit en vele blijven er voor hun leven lang in hangen. Ik denk dat je best in Nederland kunt leven en werken zonder de taal te kennen en volgens mij doen dat ook velen. Een paar woorden Engels doen vaak wonderen en ingeburgde taalgenoten kunnen je ook op weg helpen. Ik denk dat de mensen meer kunnen dan de politici denken zonder dat de overheid van alles voor ze hoeft te regelen. Maar iedere zelfredzaamheid van deze mensen wordt teniet gedaan door ze vast te zetten in bijstandssystemen en inburgeringsprogramma's.

2 Reacties
lembeck
lembeck11 nov. 2014 - 21:30

Sjonge, wat een vooronderstellingen weer. Allemachtig. Dat is een tot kunst verheven bezigheid geworden.

Ryder
Ryder11 nov. 2014 - 21:30

"Dan komen ze hier in eerste instantie linkse mensen als deze mevrouw Voortman tegen die ze niet aan werk willen helpen, maar het heil van de migrant in een bijstandsuitkering zien." --- Ik zou zeggen, lees nog eens heel rustig en aandachtig het stuk door en dan zul je zien dat Linda Voortman precies het omgekeerde wil, namelijk mensen uit de bijstand halen.

[verwijderd]
[verwijderd]11 nov. 2014 - 21:30

Er wonen vooral in Amsterdam maar ook andere grote mensen die niet of nauwelijks Nederlands spreken maar wel 3 andere talen waaronder Engels. Dit soort regels heeft alleen zin als er per individu wordt gekeken of het wel zinvol is. Als van mensen wordt geëist dat zij Nederlands leren moet dat wel mogelijk zijn. Dat aanbod is er niet. Zelfs in grote steden zoals Amsterdam en Rotterdam zijn er nauwelijks goede taalcursussen waar iemand in korte termijn de taal onder de knie kan krijgen. Er zijn commerciële aanbieders die taalonderwijs bieden maar die vragen een prijs die iemand met een bijstand uitkering niet kan betalen. Kortom het aanbod is er niet of er kan geen gebruik van worden gemaakt. Mensen die weinig opleiding in thuisland hebben en geen Nederlands spreken zijn overigens sowieso kansloos op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dus als deze groep basaal Nederlands spreekt vinden zij ook geen baan. Het is niet slecht om druk op mensen te zetten om kennis en vaardigheden op te doen om een baan te vinden. Maar het moet wel zin hebben. Deze regeling gaat ongetwijfeld een hoop gedoe opleveren en uiteindelijk veel geld kosten. Het zou verstandiger zijn tijd, geld en energie te stoppen in het aan het werk krijgen van mensen die wel kans maken op een baan.

1 Reactie
A.M. Heupscheuten
A.M. Heupscheuten11 nov. 2014 - 21:30

Mensen hebben een inspanningsverplichting om in aanmerking te kunnen komen voor een bijstandsuitkering. De Nederlandse taal spreken lijkt mij daarbij een heel voor de hand liggend argument om je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Geen betere prikkel als een financiele prikkel. Door dit wettelijk vast te leggen voorkom je dat gemeenten de reeds bestaande mogelijkheid naar willekeur kunnen inzetten. Prima plan dus. Het is hier geen luilekkerland.

Warren2
Warren211 nov. 2014 - 21:30

Ik snap ook niet waarom iemand uit bijv. syrie niet naar een Arabisch sprekend land vlucht. Als ik op de vlucht moest slaan ging ik ook naar een engelstalig land en niet naar China.

1 Reactie
JStokx
JStokx11 nov. 2014 - 21:30

Simpel: cashen.

msj_meijerink
msj_meijerink11 nov. 2014 - 21:30

Begin eens met al die vermaledijde schotelantennes te verbieden, waardoor men niet meer (nog steeds!) dagelijks kijkt naar de 'gouwe ouwe zenders' van het ontvluchte land.

2 Reacties
WilWortel
WilWortel11 nov. 2014 - 21:30

Nee! Dankzij mijn schotel kan ik mij juist breder laten informeren (bijvoorbeeld Cubaanse of Braziliaanse Tv zenders).. Nu niet de baby met het badwater weggooien. Want wat dan? Commerciëlen er ook maar uitgooien gezien de weinig educatieve waarde die die brengen? Sommige commerciëlen dragen eerder bij aan een beter begrip van het Engels dan van het Nederlands..

Ryder
Ryder11 nov. 2014 - 21:30

Wat kortzichtig om satellietantennes te verbieden, een verbod dat trouwens alleen maar in totalitaire staten een kans van slagen heeft... Waarschijnlijk kijken meer autochtonen dan allochtonen naar satelliet-tv. Bovendien heb je tegenwoordig geen schotel meer nodig om bv. Arabische zenders te krijgen.

misslobena
misslobena11 nov. 2014 - 21:30

Ik sta echt versteld van de harteloosheid die uit de comments naar voren komt. Hoe kun je nou korten op bijstand. Bijstand is wat we met z'n allen hebben afgesproken dat het minimale zou zijn van rond te komen, een menswaardig bestaan te lijden. Alles is duurder geworden, vooral de zorgkosten dus mensen met een inkomen op bijstandsniveau hebben al de grootste moeite om rond te komen. Hoe kun je dan nog korten? Daarnaast ga ik er van uit dat dit wetsvoorstel niet alleen voor migranten is. Ik ken genoeg mensen die alleen maar het lokale dialect spreken. Dat is ook geen Nederlands en verkleint ook je kans op werk. Zelfde maatregelen dan maar? Tegenwoordig kom je sneller in de bijstand dan een aantal jaren geleden door de krimp van de economie en de groeiende werkloosheid. Uit onderzoeken is toch gebleken dat mensen op basis van een buitenlandse naam al minder snel worden uitgenodigt voor een sollicitatiegesprek. Wat haalt zo'n pestmaatregel dan nog uit. Het drijft mensen de armoede in en door de stress die het veroorzaakt zal de schade voor de samenleving uiteindelijk groter zijn dan de opbrengst. Wat heeft de overheid gedaan om banan te creeeren en de economie op gang te helpen? Alle landen die ons omringen hebben een groei laten zien, vooral door te investeren. Nederland kan alleen maar dom bezuinigen en haar bevolking afknijpen, op alle fronten. Zorg, onderwijs, sociale zekerheidsstelsel, alles. Als mensen dan toch in de bijstand terecht komen,stimuleer dan projecten zoals die door veel vrijwilligerscentra zijn opgezet ter bevordering van de Nederlandse taal en biedt mensen perspectief, zonder ze te korten.

2 Reacties
lembeck
lembeck11 nov. 2014 - 21:30

Hoi Loubna. 'Sneller in de bijstand'... precies daardoor zijn de gemeentelijke Sociale Diensten de toelatingseisen flink gaan verscherpen. Er worden ook veel mensen afgewezen. Denk maar aan ZZP-ers bv. http://www.zzp-nederland.nl/nieuws/73524-zzpers-te-vaak-voor-bbz-uitker Hier is het voorgekomen dat iemand die 10 minuten te laat was met de aanvraag, gewoon werd afgewezen. Door toedoen van een bewindvoerder voor mensen met een schuldsanering, is dot weer goed gekomen. Het is niet makkelijk meer om een bijstanduitkering toegewezen te krijgen.

pietdeg2
pietdeg211 nov. 2014 - 21:30

"Bijstand is wat we met z'n allen hebben afgesproken dat het minimale zou zijn van rond te komen" Tegelijkertijd hebben we afgesproken om dat niet onvoorwaardelijk te verstrekken. De bijstand is alleen maar een vangnet voor mensen die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en door omstandigheden zonder werk zijn komen te zitten en ook geen aanspraak meer kunnen maken op opgebouwde rechten (WW). Er wordt dus wel van je verwacht dat je beschikbaar bent voor de arbeidsmarkt en er alles aan doet om je kansen daar te vergroten. Het minimumvereiste om überhaupt beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt is dat je de taal spreekt en een startkwalificatie hebt. Op het laatste word je boven de 27 minder hard aangesproken en voor het overige geldt: mits je daartoe in staat bent.

[verwijderd]
[verwijderd]11 nov. 2014 - 21:30

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
123456zeven
123456zeven11 nov. 2014 - 21:30

Lokale dialecten in Nederland zijn ook allemaal Nederlands, behalve dan in Friesland. Mensen hoeven geen perfect Algemeen Beschaafd Nederlands te spreken.