Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Met natuurwetten kun je het niet op een akkoordje gooien

  •  
18-12-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
215 keer bekeken
  •  
natuur_300-1
De overheid moet stoppen met dit bestuurlijk hooliganisme, en doen wat de wet voorschrijft: onvoorwaardelijke bescherming van Natura2000-gebieden.
Het kabinet heeft vertegenwoordigers van de blokkeerboeren voor een ontbijt op het Catshuis uitgenodigd en daar een ‘principeakkoord’ gesloten over de te nemen stikstofmaatregelen. Een kwart miljard voor de boeren, geen gedwongen krimp en geen gedwongen bedrijfssluitingen.
Prompt vragen partijen als GroenLinks en D66 zich af waarom de natuurorganisaties niet uitgenodigd worden om het ook op een akkoordje te gooien. Slecht plan, met natuur(beschermings)wetten kun je het niet op een akkoordje gooien. De wet dient nageleefd en gehandhaafd te worden, hoeveel trekkers dat ook proberen te voorkomen.
Al sinds eind vorige eeuw wisten we dat de stikstofproblematiek letterlijk de pest is voor de biodiversiteit en dat politieke schuifspelletjes zoals de latere Programmatische Aanpak Stikstof voor de rechter geen stand houden. Sinds 29 mei van dit jaar weten we dat de Raad van State gehakt maakt van politieke compromissen die wetsovertreding gedogen. De overheid moet stoppen met dit bestuurlijk hooliganisme, en doen wat de wet voorschrijft: onvoorwaardelijke bescherming van Natura2000-gebieden en zorgen dat we op het gebied van mest, stikstof en broeikasgassen niet langer de schandvlek van Europa blijven.
We kunnen vanuit een klein landje als Nederland is geen 100 miljoen consumenten in 140 landen voorzien van boter, kaas, eieren, melk en vlees, zonder dat dat de doodsteek is voor onze natuur. De logica om dan de natuur maar af te schaffen, zodat er niks meer te beschermen valt, is niet alleen oliedom, maar gelukkig ook juridisch onhoudbaar.
Natuur heeft niet alleen waarde in zichzelf maar is ook onmisbaar voor ons welzijn. Het is een publiek belang dat door de verantwoordelijke bestuurders verdedigd zou moeten worden – en al helemaal als dat wettelijk is vastgelegd. In plaats daarvan stellen politici die de kool en de geit willen sparen steeds weer voor om kwetsbare, publieke belangen een ongelijke wedstrijd te laten spelen met de private belangen van grote vervuilers.
Natuur- en milieuorganisaties die zich in het verleden min of meer gedwongen hebben gevoeld hun ‘goede wil’ te tonen en mee te werken aan eerdere natuurakkoorden, het Energieakkoord en het beruchte Klimaatakkoord, kwamen telkens van een koude kermis thuis. De noodzakelijke bescherming van natuur en klimaat blijft achterwege, en de verantwoordelijk bestuurder kan het akkoord gebruiken als dekmantel terwijl hij zijn verantwoordelijkheid blijft ontduiken.
Het is aan het kabinet om te stoppen met een beleid dat indruist tegen de natuur, en met het boerenbedrog dat boerengezinnen in problemen brengt en de natuur verwoest. De Spoedwet Stikstof is opnieuw in strijd met het internationale natuurbeschermingsrecht en daarmee illegaal. In strijd met de uitspraak van de Raad van State zegt minister Schouten 3200 veebedrijven die geen natuurvergunning hadden mogen krijgen, alsnog te legaliseren.
Geweldloze demonstranten die zich uitspreken tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart en tegen een laks klimaatbeleid worden in de boeien geslagen en ‘ bestuurlijk verplaatst’. Gewelddadige boeren worden met een ontbijtje op het Catshuis ontvangen en door de politie ongemoeid gelaten ‘omdat je een trekker zonder kenteken nu eenmaal niet kunt bekeuren’. Het resulteerde in een akkoord dat zich niet anders laat samenvatten dan: weg met de natuur.
Er is geen enkele reden waarom natuurorganisaties de minister van LNV rugdekking zouden moeten geven voor haar falen om zelfstandig de wet na te leven en de natuur te beschermen. Het belang van de zwaksten zal beschermd moeten worden tegen het recht van de sterkste trekker.
Het heeft er alle schijn van dat het kabinet tijd probeert te kopen tot de volgende verkiezingen bij gebrek aan overeenstemming in het kabinetsberaad van vier niet gelijkgestemde partijen.
Zachte heelmeesters slaan stinkende wonden in onze natuur. We weten het al jaren, maar het kabinet lijkt niet bij machte er iets aan te veranderen. Misschien moeten de kiezers dat dan maar doen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (97)

Henk Tuinman
Henk Tuinman20 dec. 2019 - 17:20

Zou het niet beter zijn om de EU opnieuw in te richten betreft bestemmingsplannen. Met de verwachte bevolkingsgroei zal dit volgens mij toch echt moeten. Nederlandse grond behoort tot de duurste in Europa. Moet je daar voedsel op telen of natuur aan toekennen? Of juist meer wonen en industrie/diensten? Of meer verticale landbouw in gebouwen zodat de toegevoegde waarde per M2 voor het doel voedsel maximaal is. Wonen gaat dan ook meer in flats of ondergronds. De grond die daarmee bespaard wordt kan dan als natuur en recreatie aangewend worden. Nederland wordt dan bestemming wonen ( een soort Singapore) De landen waar de grond goedkoper is dan landbouw en natuur.

4 Reacties
Katootje2
Katootje220 dec. 2019 - 22:27

Als ik van die foto's die van New York, dan denk ik altijd: "Dat lijkt me wel wat." Vooral hoe ze hun natuurgebied verzorgen: het Central Park.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 dec. 2019 - 8:25

Behalve de boer natuurlijk. Ik wens niet in een megastal voor mensen te wonen. Bovendien betekent dat verstening van Nederland en problemen met de afwatering en oververhitting in steden in de zomermaanden. En de luchtvervuiling neemt enkel maar toe.

Joe Speedboot
Joe Speedboot21 dec. 2019 - 8:55

'De landen waar de grond goedkoper is dan landbouw en natuur.' Dat is als je de centen leidend maakt. Ik ga liever voor welzijn.

Henk Tuinman
Henk Tuinman21 dec. 2019 - 11:38

Ik denk richting het jaar 2100 en een 13 miljard mensen op de aardkloot. We zullen denk ik dan het maximale uit de resources moeten gaan halen tegen die tijd om alle mensen tevreden te houden en het milieu minimaal te belasten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 dec. 2019 - 9:35

https://www.parool.nl/nederland/ontknoping-in-urgenda-voor-hoge-raad~b8a32819/

Katootje2
Katootje219 dec. 2019 - 23:08

Hopelijk laat niemand zich meer misleiden door dat verhaaltje dat de emissies met meer dan 50% zijn afgenomen, want dat was in de jaren '90. In de laatste 20 jaar is er nauwelijks iets verbeterd.

Greendutch
Greendutch19 dec. 2019 - 15:00

en ook vind ik dat er in de politiek mensen rondlopen die nog nooit naar buiten hebben gekeken, beetje dom dus. want men stelt dat er ' gebiedjes' (?) zijn waar niets mee te doen is zelfs niet als je er 'veel geld in stopt '(alsof alles met geld op te lossen is?) als je zo'n stuk met rust laat dan moet je eens kijken wat er in 1 jaar gebeurd, en in 2 jaar, en in 5 , 10, 25 jaar?

Greendutch
Greendutch19 dec. 2019 - 14:56

Go! Esther! ook ik vind dat de natuur in zijn geheel -dus ook zeeën, oceanen, rivieren, gebergten, landschappen en niet te vergeten de dieren- veel meer erkenning, aandacht, respect van de politiek en alle anderen verdienen. de mens heeft al zoveel kapot gemaakt alleen maar voor geldelijk gewin en uit egocentrisme omdat 'men ' zich daarboven vindt staan, meer waard is i.p.v. onderdeel van. geld en economie zijn voor de laatste kabinetten weer belangrijker dan mensen, natuur, het leven op zich. facebook en twitter -waarin men zich te buiten gaat aan ongelimiteerd vuiligheid spuien zonder rekening met anderen te houden- dragen hieraan bij het lijkt er idd op dat men tracht deze stemmen te behouden voordat ze naar PVV en FvD gaan want dat zou pas echt een ramp zijn. dan wordt elk grassprietje nog stuk getrapt en kan de kernenergie ons allemaal braden enkel omdat men niet bereid is een decadent leven op te geven. het zou m.i. ook goed zijn om studenten uit te wisselen van land- en tuinbouwopleidingen zodat men, overal, keuzes kan maken omtrent wat, waar, hoe wel/niet kan worden geïmplementeerd i.p.v. hier van alles laten groeien ik wil graag dat op de nationale zenders meer natuurfilms uitgezonden worden -ik kijk Duitse, belgische en BBC kanalen- om iedereen ook van deze onderwerpen te laten genieten , meer kennis en begrip op te doen en meer tolerantie te verkrijgen en minder verhitte discussies. en dat er meer aandacht komt voor stedelijk groen en beschutting voor dieren. jammer dat men -politici- zich profileert met lijstjes opsommen waarin we goed zijn maar niet erkennen dat er al decennia niets gedaan wordt om datgene dat voor iedereen even belangrijk is, natuur / milieu /klimaat, zo goed mogelijk te behandelen en beschermen. de positieve gezichten en uitspraken worden steeds ongeloofwaardiger. ik ben zelf 25 jaar zzp 'er geweest in een 1 vrouw-bedrijfje, moest belasting betalen en eigen verlies nemen, de boeren gaan voor wanbeleid een gouden handdruk krijgen. als zij 20 jaar geleden hun organisaties opgedragen hadden om supers te dwingen hogere prijzen te geven, en ook betere voor- en inlichtingen van regering en onderzoekers en overgestapt waren op biologisch circulair boeren dan was het probleem klein(er) gebleven of misschien niet ontstaan door hen. dan was nu alle aandacht naar de luchtvaart e.d. gegaan. verder denk ik dat de PvdD goed werk verricht heeft, de partij heeft dieren en hun rechten in beeld gebracht, in meerdere landen. zij stemmen niet in met zwakke regelgeving, nemen geen genoegen met halve maatregelen maar willen alleen het beste, voor mij, voor ons, voor de dieren, natuur, milieu en planeet A. wat gezegd moet worden zegt Esther en zoals met zoveel stukken hier op Joop zou het m.i. goed zijn als men eerst even nadenkt en een paar uur later reageert zodat eigen meningen in goed Nederlands gezegd kunnen worden.

Gefaald
Gefaald19 dec. 2019 - 12:14

Natuur ? In Nederland is dat één groot moerasbos. Natuur is de gemalen slopen, en het land laten onderlopen. Dan heb je de echte natuur, zoals Moeder Aarde & Allah ons hebben aangeboden. Wat wij als Natura2000-gebieden hebben ingericht zijn pure menselijke constructen, allemaal onnatuur. Natuurbescherming in Nederland is een contradictio in terminis. Stikstof er op !

8 Reacties
Katootje2
Katootje219 dec. 2019 - 14:13

Het is opvallend dat de boeren weer eens gesteund worden door de mensen en de politieke partijen die “eigen volk eerst” als belangrijkste programmapunt hebben. “In Drenthe bedraagt het ledental op zijn hoogtepunt 2800 in 1943, van wie de helft in de landbouw werkzaam is. Meer dan de helft van de NSB’ers woont in Noord-Drenthe en een derde in Zuidoost-Drenthe. Tegen het einde van de oorlog hebben 27 van de 34 Drentse gemeenten een NSB-burgemeester – https://www.youtube.com/watch?v=2RrHIHGtpuU

JoostV2
JoostV219 dec. 2019 - 16:15

Beste Gefaald, Natuurlijk zijn natura200 gebieden menselijke constructen. Het is een talig construct en dus menselijk van aard. Waarom zou een menselijk construct niet beschermingswaardig zijn? Zeker als het voor de meeste mensen welzijnbevorderend werkt. De vrijheid van ieder wordt begrenst door de schade die ze aanrichten aan iets beschermwaardig. Dit geld ook voor boeren. De overheid is in een democratie degene die iets tot beschermingswaardig kan maken en beschermende maatregelen kan nemen. Ik snap dus niet goed wat je argument is.

Gefaald
Gefaald19 dec. 2019 - 16:54

@Katootje Anne Frank werd door stadsmensen verraden.

vdbemt
vdbemt19 dec. 2019 - 18:41

Wij hebben NIETS als Natura 2000 gebied ingericht. Op enig moment werd onderkend dat de bestaande natuur beschermd moest worden: De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, landschappelijke en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000, een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Gebieden werden áángewezen als natura 2000 gebied. Dat beleidsmatig bescherming nodig is, heeft Bleker, in RutteI, wel laten zien. Dit kabinet bezuinigde zestig procent op natuurbeleid. Het schrapte de verbindingszones tussen natuurgebieden, het ging de Ecologische Hoofdstructuur slechts onvolledig uitvoeren. Ook legde het de uitvoerende dienst, Staatsbosbeheer, bezuinigingen op waarmee de natuur nauwelijks kan worden onderhouden. Rutte heeft zelf deze problemen gecreëerd.

Joe Speedboot
Joe Speedboot19 dec. 2019 - 19:30

'zijn pure menselijke constructen' En daarom hoef je er niet zuinig op te zijn? Extreem rechts in optima forma. 'Anne Frank werd door stadsmensen verraden.' Kan je nog dieper zinken..?

wegmetons
wegmetons19 dec. 2019 - 21:15

@Katootje, het had u gesierd als u niet alleen dit cijfer had genoemd maar ook de achtergronden er bij had benoemd. Of doet dat teveel af aan uw punt? Ik weet waar u uw punt vandaan heeft, u verteld nog niet eens het halve verhaal maar doet alleen 1 zin kopieren en plakken. Hierbij het volledige artikel, zodat men kan lezen dat het stemgedrag van de Drenthse boeren niets maar dan ook niets te maken had met Duitsland, Nazisme en Antisemitisme: http://www.drentheindeoorlog.nl/?aid=378

Katootje2
Katootje219 dec. 2019 - 23:02

wegmetons - Als het ledental op zijn hoogtepunt was in 1943 en tegen het einde van de oorlog 27 van de 34 Drentse gemeenten een NSB-burgemeester hadden, dan had het stemgedrag van de Drentse boeren van alles te maken met Duitsland, Nazisme en Antisemitisme. Als het onvrede met het regeringsbeleid was geweest, dan had het hoogtepunt wel vóór het begin van de oorlog gelegen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot20 dec. 2019 - 7:15

'dat het stemgedrag van de Drenthse boeren niets maar dan ook niets te maken had met Duitsland, Nazisme en Antisemitisme:' Dat gaat zeker niet op voor heel Drenthe. Bijvoorbeeld Anloo en Rolde stonden bekend als notoire NSB dorpen. Boeren werden oa aangemoedigd door de in Drenthe succesvolle boerenbeweging Landbouw en Maatschappij, die in haar gedachtegoed niet veel afweek van de ideeën van de NSB. FDF doet behoorlijk denken aan die beweging. Holle blikken, zwarte shirtjes, fascistisch logo en termen als strijders, force etc. Ik ken dat soort types uit de tijd dat ik opgroeide en op school zat in Drenthe. Geen fijn volk! Zie: https://www.geheugenvandrenthe.nl/nsb

Rick Hofland
Rick Hofland19 dec. 2019 - 11:39

Beste Esther, Dat park bij jou om de hoek is geen stukje oernatuur en zelfs de Veluwe is dat niet, sterker nog alles wat groeit, bloeit en wat daar tussen leeft is allemaal gecultiveerde natuur. Niets origineels meer aan. En het is heel goed dat we voorzichtig met onze gecultiveerde natuur omgaan want dat is belangrijk voor alles en iedereen in ons land, maar het is bijna kinderlijk naïef om over de natuur in Nederland te doen alsof we hier de amazone aan het verdedigen zijn. En dat er soms iets verandert aan de natuur in Nederland is onvermijdelijk bij het “stadsland” dat Nederland is geworden. En als er iets is wat de natuur verdrukt op plekken waar veel mensen wonen dan is dat wel nog meer mensen die er komen wonen, dus gezien we het komende decennium waarschijnlijk nog zo’n 3 miljoen migranten zullen mogen verwelkomen (merendeel Oost Europa als ik het goed begrijp) kan het haast niet anders zijn dat er nog meer natuur zal moeten verdwijnen. Wat mij betreft is iedereen welkom hier, maar dan moeten we ook accepteren dat we nog meer een “stadsland” worden, een soort Singapore of Hong Kong in het groot.

2 Reacties
Katootje2
Katootje219 dec. 2019 - 14:16

De Nederlandse emissies van de totale hoeveelheid stikstof per hectare zijn het hoogst van Europa, bijna vier keer de gemiddelde waarde. De Nederlandse stikstofemissies omvatten voor 60% emissies van ammoniak (NH3) en voor 40% emissies van stikstofoxiden (NOx). De landbouw is verantwoordelijk voor 61% van de totale uitstoot van stikstof. Dit komt voornamelijk door de uitstoot van ammoniak NH3 (52%) vanuit mest, en in mindere mate door de emissie van NOx emissies vanuit kassen, mesttoediening en landbouwwerktuigen (9%). Daarnaast dragen wegverkeer (15%), Industrie (9%), niet-wegverkeer (6%) en huishoudens en kantoren (6%) ook substantieel bij aan de totale stikstof emissies in Nederland – Bron TNO.

4Vier!
4Vier!20 dec. 2019 - 11:19

Katootje 19 december 2019 at 15:16 "De Nederlandse emissies van de totale hoeveelheid stikstof per hectare zijn het hoogst van Europa, bijna vier keer de gemiddelde waarde." Uiteraard. We zijn namelijk ook één van de kleinste en drukbevolkste landen. Om goed te vergelijken moet je niet alleen naar landoppervlak kijken maar bv ook naar "per hoofd van de bevolking" of "per dier".

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander19 dec. 2019 - 10:53

Goede analyse en geen spelt tussen te krijgen. Nu de oplossingen nog. Die liggen ook op sociaal(ecosociaal) gebied. Daarin, sociaalecologische systeemverandering en een Aarde inclusief is nog een slag door de PvD te maken.

1 Reactie
Gefaald
Gefaald19 dec. 2019 - 16:55

Spelt is dan ook niet zo dun.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat19 dec. 2019 - 10:27

"De wet dient nageleefd en gehandhaafd te worden" Of als de wet niet goed is, aangepast te worden. Ook kun je kiezen voor minder Natura2000-gebieden. Er zijn opties. Het is allemaal zo hypocriet. Esther Ouwehand woont in Leiden, daar heb je vrijwel geen last van Natura-2000 gebieden. Sterker nog, eigenlijk heb je nergens steden en Natura2000-gebieden. Daarvoor zijn steden te miliue-vernielend. Maar wel vanuit die stad lopen klagen over de boeren die veel minder destructief zijn voor de natuur, en daardoor zelfs deel uitmaken van de natuur en tegen de Natura2000-gebieden aan liggen.

13 Reacties
DeKleineSalamander
DeKleineSalamander19 dec. 2019 - 11:07

Inhoudsloos debat. Hier wordt weer een nonargument gebruikt namelijk het verschil tussen 'de stedelijken' (geen verstand van zaken) en de 'plattelander'. Dus als bewoner van een stad heb je geen verstand van zaken en moet je je mond maar houden ook al zijn je argumenten legitiem.Dat is echt onzin en inhoudsloos. Het komt bij ID niet op dat mensen in een breder belang dan hun eigenbelang denken en zich uitlaten. Heel anders dus dan bij de industriële boeren. Op de keeper beschouwt zijn industriële boeren trouwens veel vervuilender dan een stadsbewoner. Niet voor niets dragen inzittenden en bezitters van onroerend goed onevenredig veel bij aan de waterschapslasten, onderdeel waterbeheersystemen. De boeren komen eraf met een koopje. Gemiddeld genomen delen ze maar 1/4 deel bij in de kosten van het waterschap om de vele verschillende peilen ten behoeve van henzelf(droge voeten voldoende eiwitrijk gras) en zeker niet van de natuur in stand te houden. En dan maar weer klagen over te veel ganzen om de door henzelf gecreëerde kunstmatige toendra.Zucht.

Mohawk2
Mohawk219 dec. 2019 - 11:52

Zo werkt het in het wereldbeeld van Inhoudelijk Debat en de zijnen: natuur is iets waar je last van hebt! Compleet los gezongen van de realiteit denkt Inhoudelijk Debat waarschijnlijk dat hij zelf geen natuur is Ik woon in Brabant tussen de varkensboeren (boeren? grootindustriëlen beter gezegd... een juridisch gevecht met zo'n tycoon om een volautomatische varkensflat aan de rand van mijn gemeente tegen te houden is nog niet gewonnen) en de geitenfokkers (Q-koorts... mensen aan overleden weet u het nog?) en dit natuurgebied ligt op nog geen kilometer na zowat in mijn achtertuin - ik kan het vanuit mijn slaapkamer zien: https://www.bd.nl/tilburg-e-o/kampina-is-door-stikstof-verworden-tot-steppegebied-zegt-het-biodiversiteitsteam-van-oisterwijk~a67eefe8/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR2xKz4sB0oYawGDNPyCgtA2PI4QMqp5vsqvBmgl2RHm91Iv1HLN2MopKyk Mensen als Inhoudelijk Debat en de zijnen schreeuwen moord en brand als men 'onze tradities' zoals ZP afpakt, maar hun omgeving, hun fysieke land met alles wat er 'traditioneel' zou moeten groeien en bloeien, kan hen blijkbaar geen moer schelen. Daar wordt geen enkele liefde voor getoond. Als het gaat om de Nederlandse staatsschuld dan roepen mensen als Inhoudelijk Debat dat er niet genoeg bezuinigd kan worden om volgende generaties niet op te zadelen met onze manier van 'potverteren'. Gaat het echter om klimaat & milieu, dan hebben ze in een keer geen weet meer van - en nul verantwoordelijkheidsbesef - voor diezelfde generaties! Dan mag er ineens volop op de pof geleefd worden en vooruitgeschoven... wie dan leeft, wie dan zorgt! Wonderlijk... heel wonderlijk hoe dat in die geesten werkt! De opgetrokken schutting tussen mens & natuur bestaat alleen in het hoofd van de moderne mens: https://www.groene.nl/artikel/het-bos-dat-denkt?fbclid=IwAR07yU45Pa2cFsyv9I0Q9TgWKOx37wJw6JdRHYeYJbs-YeFJpWG65yETPdk "Mijn verblijf op Oekok leert me dat het eigenlijk niet uitmaakt of een berg of bos nou wel of niet denkt, wat ertoe doet is wat een mens gelooft en welke aspiraties een samenleving heeft. Stilstaan en voelen hoe de aarde draait, weten waar je vandaan komt, een relatie aangaan met de dingen om je heen – dat alles helpt een mens om zijn plek te vinden in systemen die de menselijke maat ontstijgen. Je plek kennen en gekend worden door de plek, het is van wezenlijk belang voor de toekomst die we onze kinderen meegeven. Want het maakt uit of het kind opgroeit in de wetenschap dat het bos een levend wezen is met een zelf of ziel, of dat het toekomstig brandhout ziet groeien. In het eerste geval groeien bos en kind samen op, in het laatste geval zullen de bomen op zeker moment worden geveld."

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat19 dec. 2019 - 14:13

@Sjoerd Bonnema “Hier wordt weer een nonargument gebruikt namelijk het verschil tussen ‘de stedelijken’ (geen verstand van zaken) en de ‘plattelander’.” Nee, het verschil tussen stad en platteland. Niet het verschil tussen stedeling en plattelander. Al zie je inderdaad wel dat vooral de stedeling een onterechte haat richting de boer heeft. Uiteraard ook niet elke stedeling. Ik woon zelf ook in een stad. “Dus als bewoner van een stad heb je geen verstand van zaken en moet je je mond maar houden ook al zijn je argumenten legitiem.” Nee als stad breng je meer schade toe aan het milieu dan als platteland. Daarom is het hypocriet vanuit de stad te klagen over de boer/ het platteland. Ik heb het niet over verstand. “Dat is echt onzin en inhoudsloos.” En dat wat jij doet is een stroman. Reactie geven op iets dat ik niet zeg. “stadsbewoner” Nogmaals, ik heb het over de stad, niet over de stadsbewoner. Je punt over waterschapslasten snap ik niet helemaal. Bedoel je dat je per woning meer betaald dan per hectare grond? Als dat je punt is: Je snapt dat waar een huis staat water weggevoerd moet worden, en waar land is het de grond in kan en vervolgens ook nog eens gewonnen kan worden voor drinkwater? Ook daar draagt de boer dus meer bij, logisch dan ook dat hij verhoudingsgewijs minder betaald. En overal waar we niet onder NAP liggen is het eigenlijk zelfs absurd dat je voor een stuk (onbebouwde/ niet betegelde) grond waterschapsbelasting moeten betalen.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat19 dec. 2019 - 14:21

@Mohawk “natuur is iets waar je last van hebt!” Waar zeg ik dat nou weer? Ahja, ik zie het al. Nergens. “denkt Inhoudelijk Debat waarschijnlijk dat hij zelf geen natuur is” Jawel, dat is zelf iets wat ik nog zat te denken op te brengen. Wij als mensheid hebben effect op de natuur, van de andere kant zijn we ook natuur, dus in hoeverre kun je ons effect dan als negatief voor de natuur zien? Ik snap ook dat je onze acties toch als onnatuurlijk kunt beschouwen en dus heb ik dat maar niet opgehaald. Maar inderdaad, hoe onnatuurlijk is het dat door ons toedoen, stukken land die eerst stikstofarm waren nu stikstofrijk worden. Terecht punt. “en dit natuurgebied ligt op nog geen kilometer na zowat in mijn achtertuin” En toch is dit stuk land met al die boeren een stuk meer natuur dan bijvoorbeeld Eindhoven. “Mensen als Inhoudelijk Debat en de zijnen schreeuwen moord en brand als men ‘onze tradities’ zoals ZP afpakt, maar hun omgeving, hun fysieke land met alles wat er ‘traditioneel’ zou moeten groeien en bloeien, kan hen blijkbaar geen moer schelen.” Je snapt het echt niet he? Prima als je wat natuur wilt behouden, maar we moeten niet overdrijven en realistisch blijven. Daarbij verwees ik ook op de hypocrisie. Hoeveel van dat fysieke land met alles wat er ‘traditioneel’ zou moeten groeien en bloeien is er nog in Eindhoven of welke andere stad dan ook? Minder dan bij die boeren waar nu zo over geklaagd word kan ik u vertellen. Het is zo gemakkelijk om te klagen op de boer omdat hij bij het omploegen soms dat ene wilde plantje ook omploegt. Dat is heel gemakkelijk als dat plantje niet op jou stukje land groeit. En in de stad groeit dat niet. Niet omdat het nooit op die plek voorkwam maar omdat die plant beter kan leven in dat land dat zo nu en dan wordt omgeploegd dan onder jouw vloer. Overigens stond half Nederland ooit onder water. Dus als je zo'n natuur als traditioneel ziet, en je wilt dat behouden moeten we ook half Nederland weer onder laten lopen. Dat natuurgebied Kampina waar je het over had zou zo ongeveer Kapina aan de zee moeten zijn. “Gaat het echter om klimaat & milieu, dan hebben ze in een keer geen weet meer van – en nul verantwoordelijkheidsbesef – voor diezelfde generaties! ” Ik hou juist heel veel rekening met volgende generaties. Al deze overdreven acties als reactie op de ‘klimaatcrisis’ zijn enorm schadelijk voor de volgende generatie. De effecten van een eventuele opwarming zijn echter niet per definitie zo enorm desastreus. Op TV vergelijkt Timmermans het met een komeet die op de aarde af komt en probeert zo zijn desastreus beleid (vooral ook voor volgende generaties) kracht bij te zetten. Maar het is een totaal misplaatste vergelijking.

Karingin
Karingin19 dec. 2019 - 14:30

Behalve inhoudsloos is 't ook feitenvrij geblaat. Rond A'dam liggen 3 Natura2000 gebieden.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat19 dec. 2019 - 14:50

@Karingin Ten noorden en ten oosten van Amsterdam ja. Het grootste deel van Amsterdam zit buiten de 3km zone van de Natura-2000 gebieden. Maar misschien een goed idee dan om Amsterdammers in het Noorden en Oosten ook maar verplichten daar te vertrekken en dat terrein brak te gaan laten liggen. Als die mensen die daar wonen daartoe bereid zijn dan mogen ze van mij klagen over de boeren.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander19 dec. 2019 - 17:28

@Inhoudelijk Debat. Je verhaal is niet te volgen. Wat is er nou hypocriet in relatie tot de woonplaats van Esther Ouwehand en haar mening over natuur en Natura 2000 gebieden. Eerder heb ik een volledige uiteenzetting gegeven over hoe dat met Waterschaplasten zit in mijn omgeving. Een journalist heeft dit uitgezocht.Ongeveer 42% van de kosten worden door huiseigenaren opgehoest. Boeren betalen € 60, per hectare terwijl de lasten voor het waterschap € 240 zijn. De rest wordt dus opgehoest door ingezeten en vooral huiseigenaren.

Katootje2
Katootje219 dec. 2019 - 23:04

Laat hem toch lullen, hij is van het Forum van Democratie, dat zegt toch genoeg.

Mohawk2
Mohawk220 dec. 2019 - 2:53

@ Inhoud [“natuur is iets waar je last van hebt!” Waar zeg ik dat nou weer? Ahja, ik zie het al. Nergens.] Je schreef: "Het is allemaal zo hypocriet. Esther Ouwehand woont in Leiden, daar heb je vrijwel geen last van Natura-2000 gebieden." Last hebben van, schreef je, Inhoud... duidelijk toch hoe jouw geest over natuur denkt? Als iets waar je last van hebt. [van de andere kant zijn we ook natuur, dus in hoeverre kun je ons effect dan als negatief voor de natuur zien?] Leef je onder een steen? Dat wij als top-primaat-apen onderdeel zijn van de natuur sluit natuurlijk geenszins uit dat wij als product van die natuur onze natuurlijke omgeving verwoesten. Voorbeelden hoef ik je hopelijk niet te geven... Oké, dan nu een antwoord op jouw vergelijking tussen stad (Eindhoven in jouw voorbeeld) & platteland, waarbij de boeren er dan zouden uitspringen als uitstekende natuurbeheerders in tegenstelling tot de stad die alle natuur verdringt. Ja, de stad verdringt natuur. Dat doen steden. Maar de steden beslaan maar een fractie van het grondoppervlak van Nederland in vergelijking met het oppervlak dat de boeren in Nederland gebruiken - nog geen 10 tot 20% van Nederland is bijvoorbeeld bebouwd door bewoning, industrie en infrastructuur. De rest is, op wat natuurgebieden na, nagenoeg allemaal in gebruik door de boeren. Ik woon al gedurende heel mijn 54 jarig leven in dezelfde rurale omgeving, aan de rand van Oisterwijk, op een steenworp afstand van de Kampina, omgeven door boeren, en ik heb met eigen ogen mogen zien wat de de schaalvergroting in de intensieve veeteelt in de loop der tijd in mijn omgeving heeft verwoest in het toen nog eeuwenoude Brabantse cultuurlandschap zoals mijn vader, opa en overgrootvader dat nog kenden. Het landschap van mijn jeugd is verdwenen. Ruilverkaveling in de jaren '70 tot giga-percelen heeft het aanzien van het landschap hier verwoest. De mono-teelt van mais voor hoofdzakelijk varkensvoer voor de industriële veeteelt heeft sindsdien het aanzien van de vaak eeuwenoude lappendeken van kleinere akkers verwoest. Waar bijvoorbeeld eerst nog koren en rogge groeide (en wat al niet aan andere gewassen) en de korenbloemen 's zomers welig tierden staat er sinds ruim 40 jaar alleen nog maar mais zover het oog strekt. De leeuweriken die ik als kind hier in de velden zag opspringen en duiken... verdwenen. De kieviten die op de weides tussen de koeien (koeien -> hier zelf ook verdwenen in de weides) broedden... foetsie... ik hoor ze al vele jaren niet meer roepen en ik zie ze niet meer vliegen. De zwaluwen die voorheen elke zomer als de avond viel in mijn buurt in grote getallen boven de hemel als zwermen jachtvliegtuigen met luid misbaar achter insecten jaagden... het zijn er inmiddels nog maar een schamel handjevol sinds het - de laatste jaren - met de stand van de insecten zo alarmerend slecht gesteld is door het al het gif dat de boeren hier gebruiken om hun monocultuur onkruid- en insectenvrij te houden. Dus de (industrie)boeren de beheerders van de natuur? Ik merk daar niks van. Maar geloof mij niet op mijn woord. Dat artikel over de vergrassing van de Kampina (onderdeel van het oudste, want allereerste, Natuurmonumentengebied van Nederland) zou je al genoeg moeten zeggen. Disclaimer: ik ben niet tegen boeren... ik ben tegen onze huidige (pakweg laatste 50 jaar) manier van (industriëel)boeren = destructief voor mens, flora & fauna... uiteindelijk onze ondergang. (en ja... ook ander sectoren behalve de boeren moeten aangepakt worden) Voor de rest van je verhandeling over dat de natuur van Nederland eigenlijk moerasbos is (etc)... dat doet er niet toe. Onze verre voorvaderen hebben deze moerasdelta langzaamaan ontgonnen en in de loop van zo'n 2000 jaar gemaakt tot wat het nu is. Maar het is pas sinds de opkomst van onze huidige manier van landbouw bedrijven (en ook industrialisatie en manier van consumeren) dat er een werkelijk zware wissel getrokken wordt op zaken als kwaliteit van leefomgeving & biodiversiteit in een tempo dat voordien onvoorstelbaar was. Het roer moet om voor onze kinderen en kleinkinderen... Heb je kinderen of kleinkinderen - Inhoud?

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat20 dec. 2019 - 9:06

@Sjoerd Bonnema Zo moeilijk is het toch niet. De reden dat de boer op alle vlakken commentaar krijgt waar het op milieu aan komt (Nu specifiek Natura-2000, maar in feite is dat nog irrelevant.. gewoon natuur) is omdat op en rond zijn terrein natuur voor komt. Ondanks zijn werkzaamheden die zeker schade toebrengen, is die schade nog niet zo erg dat de natuur er niet meer is. Dan steden, daar is die natuur gewoon helemaal niet meer. Dat beschermde plantje of beestje waar die boer telkens voor moet wijken, komt veelal in de stad helemaal niet meer voor simpelweg omdat zo’n plant misschien niet zo goed tegen het gif kan wat de boer gebruikt maar al helemaal niet tegen betonnen gebouwen, geasfalteerde wegen en stenen stoepen kan. Dan vindt ik het nogal hypocriet om vanuit de stad waarbij je je geen zorgen hoeft te maken in je eigen leven voor zo’n natuur (want die is al helemaal dood gemaakt) je aan een stuk door loopt te klagen over de boer, en wilt dat de boer inkrimpt enz enz. Ja dat vindt ik hypocriet.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat20 dec. 2019 - 9:31

@Mohawk Er zitten regels rondom Natura-2000 gebieden, en sowieso milieuregels in het algemeen. Van zulke regels kun je last hebben ja. Dat is wat anders dan van natuur last te hebben. Overigens zeg ik ook niet dat we geen natuur-regels moeten hebben, ik stel slechts dat de haat richting boeren op dit vlak hypocriet is en we best iets meer respect mogen hebben. Pak iets specifieker, een bepaalde beschermde dier. Als dat dier voor komt op het land van een boer moet die boer zich aan allemaal regels houden. Maar het feit dat dat beest voor komt op het land van die boer is wel doordat dat land ondanks de misschien niet 100% optimale omstandigheid voor dat dier, toch leefbaar ervoor is. In de stad komt zo’n beest helemaal niet voor omdat de stad totaal onleefbaar is voor zo’n dier, maar daardoor heb je in de stad dus ook niet te maken met de regels ter bescherming voor dat dier. Op die manier heeft de boer, juist doordat zijn leefomgeving veel diervriendelijker is als de stad, te maken met heel veel regels. En dan wordt vooral vanuit de steden geroepen dat die boer toch zo slecht is en de regels nog strenger moeten, want dat beestje kan niet goed leven daar door toedoen van de boer. (Totaal negerend dat dat beestje helemaal niet kan leven in de stad). Zo hebben de boeren juist vanwege hun natuurlijke omgeving (in vergelijking met de stad) met heel veel regels te maken en krijgen ze heel veel commentaar. Ik zeg, dat mag wel wat minder. Je moet niet gaan roepen dat de boeren hun veestapel maar moeten halveren en telkens maar meer en strengere regels. Vanuit de stad vind ik dat hypocriet. Ben blij met die boer en zijn natuur. Kijk waar je oplossingen kunt vinden die werken voor de boer en voor de natuur in plaats van al die gefrustreerde haat richting de boer. Totaal hypocriet. “Leef je onder een steen?” Jij kwam met dat verhaal dat wij natuur waren, niet ik. Wat betreft jou voorbeeld, het lijkt vooral te maken te hebben met de Ruilverkaveling (Zoals je zelf al aan geeft.) De koeien zijn er nog altijd. (het aantal koeien is redelijk stabiel gebleven door de jaren), en het graan enz wordt ook nog altijd geteeld. Alleen niet op het stuk waar jij op uit kijkt, dat gebeurd ergens anders. 40 jaar alleen mais lijkt me overigens sterk. Men moet meestal om de zo veel jaar wisselen. Maar goed, ja jij kunt nu uit op een groot land van een boer, waar je voorheen uit keek op misschien 30 landen van 30 verschillende boeren. Ik kan me voorstellen dat die 30 lossen landen mooier waren door de diversiteit. “Disclaimer: ik ben niet tegen boeren… ik ben tegen onze huidige (pakweg laatste 50 jaar) manier van (industriëel)boeren = destructief voor mens, flora & fauna… uiteindelijk onze ondergang.” Dit is ook weer zoiets. We zijn met steeds meer mensen op deze planeet. JE heb dus steeds meer voedsel nodig. (Zelfs als we zoals links graag wilt, geen vlees eten.) Dan heb je twee opties. Op je gaat meer ‘industrieel boeren’ en kun je dus meer productie leven met dezelfde hoeveelheid grond. Of je gaat meer grond gebruiken, en dus de ‘ongerepte’ natuur gebruiken als land. Maar welke optie de boeren op nemen, het is nooit goed. Ja nee, dan moeten de boeren maar weg hoor je dan, we hebben toch overcapaciteit (Wordt vaak over 80% gesproken, is netto 30%). Maar dat is ook kortzichtig want het voedsel wordt nog altijd geproduceerd, met dezelfde effecten. Is het niet hier dan is het wel ergens anders. Zeker bij voedsel heb ik het dan toch liever in Nederland. En dat is ook mijn punt. Als we met vele zijn heeft dat effect op de natuur. Daar moeten we mee om leren gaan op een redelijke manier, maar ook niet altijd overall 100% proberen vast te houden aan zoals het was. Dat is gewoon niet realistisch. “Heb je kinderen of kleinkinderen – Inhoud?” Die komen er nog aan, en ja ik hou zeker nu al rekening met de toekomst van hun. Boeren massaal kapot maken, daarmee ons afhankelijker maken van het buitenland (en overigens ook de vele klimaat-regels) zie ik als een groter gevaar voor hun. Niet dat ik tegen milieuregels ben. Ik hou net zo van groen als jij en wil net zo goed schone lucht. Maar ik ben voor een wat in mijn ogen realistischere aanpak.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat20 dec. 2019 - 16:19

@Mohawk Nog een kleine toevoeging. Je hebt het over het boerenland dat je hebt zien veranderen en slechter zien worden. Ik verzet me tegen de vele en soms te overdreven regulering. Ik zeg dat we moeten accepteren dat we als mensen altijd wat effect hebben op de natuur. Nou moet je je beseffen dat de boeren met een aantal zaken te maken hebben. Er zijn meer mensen op de wereld dus moet meer voedsel geproduceerd worden. En is zijn meer regels wat soms ook resulteert in duurdere producten in genoodzaakte innovatie. Dat boerenland waar u de voorkeur aan gaf is dus veranderd door voornamelijk twee zaken. De hoeveelheid mensen (dat is een realiteit die er nu eenmaal is) en de vele regulering waarvan ik hier zeg.. het kan wel een stukje minder, maar die u juist verdedigd. Zoals het gezegde gaat "be carefull what you wish for.". Want tenminste een van de dingen waar u hier voor vraagt resulteert in het geen dat u juist niet wilt.

Henk Tuinman
Henk Tuinman20 dec. 2019 - 18:58

@sjoerd. Als de waterniveaus niet beheerd worden dan hebben wij toch allemaal natte voeten? Daarnaast moeten de boeren op hun land zelf de watergangen onderhouden. In stedelijke omgevingen liggen rioleringen voor afvalwater en hemelwater. En de waterzuiveringinstallaties om dat afvalwater te reinigen. Die moeten aangelegd en onderhouden worden. Dat heb je niet in landelijke omgevingen. Ik heb er moeite mee om aan te nemen dat boeren te weinig betalen. Maar ik laat me graag overtuigen.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty19 dec. 2019 - 9:09

Terechte kritiek, maar hoe zit het dan met het afbouwen van de mensenstapel? Demografische prognoses laten een flinke bevolkingsgroei zien in de komende decennia. Al deze nieuwkomers zorgen voor een additionele ecologisch voetafdruk en extra ruimtebeslag omdat al deze mensen ook willen wonen, werken, recreëren en zich moeten verplaatsen. Is de PvdD voorstander van een allesomvattende en sturende bevolkingspolitiek naar analogie met haar beleid voor het beheersbaar maken van de veestapel?

7 Reacties
Phantom3
Phantom319 dec. 2019 - 10:00

Terechte vraag. Ik ben ook benieued naar dat antwoord.

Hendrik5
Hendrik519 dec. 2019 - 12:10

Er is geen enkele partij voorstander van een allesomvattende en sturende bevolkingspolitiek. Omdat dit a) letterlijk het jongste leven van de samenleving wegsnijdt. Er is een gezonde aanwas van kinderen nodig om de samenleving draaiend te houden. En b) je niet iemand kan verplichten zijn/haar zelfbeschikking op te heffen. Verplichte anticonceptie wordt in uiterste zeldzame gevallen toegestaan om het ongeboren kind te beschermen tegen de ouder. Deze wet toepassen op je hele samenleving is zo ontwrichtend dat ik denk dat je in een geweldsspiraal komt. c) In Nederland krijgen vrouwen maar 1,6 kind, ver onder de 2,1 die nodig is om bevolkingskrimp tegen te gaan. En PvdD is denk ik juist een van de weinigen die een programma heeft die van A tot Z rekening houdt met het feit van we maar één aarde hebben en ieder mens gelijk is. https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/overbevolking https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/vluchtelingen https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/vlees-vis-eten

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty19 dec. 2019 - 15:14

@ Hendrik Ik doel niet op een 'eenkindspolitiek in de polder' of iets dergelijks, maar meer op het immigratie- en vluchtelingenbeleid. Dit zorgt nu voor een stevige bevolkingsaanwas. De PvdD zal wel voorstander zijn van een ruimhartig beleid en vind waarschijnlijk dat we best wel wat kunnen inschikken. Maar hoe verhoudt zich dat met het preserveren van ecologisch waardevolle gebieden en overige milieueffecten, de leefbaarheid en de druk op de schaarse ruimte in ons nu al drukbevolkte landje? Daar hoor ik partijen als PvdD, GL en D66 nooit over.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty19 dec. 2019 - 15:15

vindt waarschijnlijk

Hendrik5
Hendrik519 dec. 2019 - 15:36

@Deplorable Lefty PvdD is een partij die elk wezen waardeert. De mens in nood zal dus altijd een plek in Nederland hebben. Maar de partij snapt ook dat Nederland en Europa geconfronteerd wordt met grote stromingen van mensen. Ik vind de partij best wel ferm in het beschermen van de grenzen. PvdD is voorstander van EU-grensbewaking en verspreiding van vluchtelingen over heen Europa. Ze wil meer investeren in ontwikkelingshulp en noodhulp zodat mensen beter lokaal opgevangen kunnen worden. De partij steunt geen/weinig oorlogsmissies en wil werk maken van klimaatopwarming. Ik vind het perfecte combinatie van barmhartig zijn met iedereen op deze wereld, maar ook de belangen van de Nederlanders hier beschermen. https://europa.partijvoordedieren.nl/standpunten/arbeidsmigratie https://europa.partijvoordedieren.nl/standpunten/europees-asielbeleid https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/vluchtelingen

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty19 dec. 2019 - 19:58

@ Hendrik Ik moet eerlijkheidshalve bekennen dat deze standpunten een stuk realistischer zijn dan ik had verwacht. Echter, die verdeling over de lidstaten lijkt mij wensdenken van de bovenste plank. MOE-landen zullen hier nooit aan mee werken

Hendrik5
Hendrik519 dec. 2019 - 23:53

PvdD en de SP zitten dichter bij elkaar dan de PvdD en GroenLinks. Vooral dus over onderwerpen als de macht van Europa en migratie en asiel zijn de verschillen met GroenLinks groot. Het is jammer dat PvdD kwa communicatie een one issue partij is daar bewust voor kiest. Terwijl de partij een brede programma heeft. Ach en aan de andere kant is de SP ook niet succesvol en weet alleen GroenLinks een beetje stand te houden tegen rechts. En dat komt meer omdat het veel eurogezinde (rijkere) jongeren en gezinnen aan zich weet te binden. Terwijl de PvdD veel stemmers heeft van o.a. ook mensen op bijstandniveau tot aan hoogopgeleid.

DenFlexwerker
DenFlexwerker19 dec. 2019 - 8:41

"Prompt vragen partijen als GroenLinks en D66 zich af waarom de natuurorganisaties niet uitgenodigd worden om het ook op een akkoordje te gooien". Wacht even... "Natuur- en milieuorganisaties die zich in het verleden min of meer gedwongen hebben gevoeld hun ‘goede wil’ te tonen en mee te werken aan eerdere natuurakkoorden, het Energieakkoord en het beruchte Klimaatakkoord, kwamen telkens van een koude kermis thuis". Dus er is wel een akkoordje met die organisaties en jullie mede-lobbyisten gesloten. Dat die organisaties niet hun hele zin hebben gekregen, jammer. Jullie hebben meer te vertellen gehad dan de normale Nederlander die niet mee mocht doen aan deze lobbycratie. Maar daar zit de echte pijn. Ineens komen er nieuwe acties. Mensen die niet demonstreren als beroep maar demonstreren vanuit hun beroep en succesvol. Hoe durft dit pleps.

Andy JPL
Andy JPL19 dec. 2019 - 8:31

Wauw, kun je nog liegen, lieg dan mee, kun je feiten nog negeren, negeer dan mee. We weten idd al vanaf de jaren 90 dat er veel veranderd moet worden. De boeren waren daar toen ook mee bezig en hebben enorm veel moeten investeren en bijlenen om ervoor te zorgen dat de uitstoot steeds minder zou worden en uiteindelijk is ook volgens de universiteit van Wageningen de uitstoot met meer dan 50% verminderd. Elke keer weer volgens nieuwe regels. Eerst even 3 ton investeren, dan veranderen de regeltjes weer en moet je weer bij de bank gaan aankloppen. De boeren hebben dit grillige gedrag een kwart eeuw geaccepteerd en het is dan ook niet zo vreemd dat ze nu echt wel pissed off zijn. Vooral omdat er nog steeds politici zijn die dat hele feit negeren en graag willen dat steden uit hun voegen barsten ten koste van al het andere in Nederland.

3 Reacties
Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat19 dec. 2019 - 10:47

Kijk jij snapt het. Als een groep heeft liggen bukken voor de natuur zijn het wel de boeren. Dit terwijl feitelijk ze het minst schadelijk zijn voor de natuur. Hun bedrijf maakt deel uit van de natuur (wat je dus niet hebt in steden en andere industrie). Maar ondanks dat gaat het de stadsmensen (destroyers of nature) nooit vergenoeg. Te dom voor waarden. De boeren zijn allemaal maar niets en moeten het liefst weg. Dat moet allemaal natuur zijn (totdat de steden het stuk land nodig hebben om uit te breiden natuurlijk.). De boeren hebben zich heel lang heel veel laten welgevallen. Het is niet meer dan redelijk dat ze nu eens in actie komen.

DeKleineSalamander
DeKleineSalamander19 dec. 2019 - 10:50

Hoezo omkering van feiten? Op wat voor partijen hebben die industriële boeren al die tijd allemaal gestemd? Dus in wezen hebben vooral de industriële boeren hun eigen beleid gemaakt veel landbouwsubsidies opgestreken en zich met een kluitje in het riet laten sturen. Het was vanaf de jaren '70 met de grenzen aan de groei en de verzuringsproblematiek allang duidelijk dat het zo niet verder kon. Maar de signalen zijn door de politiek en dus ook de boeren genegeerd. Die slachtofferrol past hen dan ook niet. Omkering van feiten en oorzaak en gevolg ook niet. Een vermindering hier en daar van bepaalde uitstoten geeft weinig soelaas omdat vele deposities van stoffen op het land en in Natura 2000 gebieden cumulatief zijn. Dus als iemand de feiten heeft genegeerd dan zijn het wel de industriële boeren en de partijen die zij vertegenwoordigen. Een paar creatieve boeren hebben destijds tegen de richting in het roer omgegooid. Dat blijken nu de boeren te zijn die we 'kringloopboeren' noemen. Helaas zijn zij steeds als onderdeel van het probleem beschouwt waardoor zij ook aan bepaalde saneringen mee moeten doen. Dat er steeds nieuwe regels komen is inherent aan de politiek waar de ind. boeren zelf voor gekozen hebben. Constant met de kop in het zand de grenzen overschrijden levert elke keer weer nieuwe regelgeving op om de natuur en het milieu nog enigszins te beschermen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 dec. 2019 - 7:02

Ach ja, de mestfraude was ook heel goed voor de natuur. Ik zal maar zeggen dat papier zeer geduldig is, en dat dieren er niet toe doen, anders dan als verdienmodel. Koeien, varkens, geiten en kippen, ze kunnen het daglicht niet meer verdragen!

Gefaald
Gefaald19 dec. 2019 - 8:20

De natuur is niks anders als andere onderwerpen : de democratie bepaalt. Anders wordt het een dictatuur.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot19 dec. 2019 - 10:19

'De natuur is niks anders als andere onderwerpen : de democratie bepaalt.' Ja joh. Laten we een referendum houden over wat voor een zomer we willen en mocht je nou worden aangevallen door muggen dan kan je het beste even met ze gaan polderen.

DaanOuwens
DaanOuwens19 dec. 2019 - 8:12

Soms denk ik dat mensen zoals Esther Ouwehand geen internet, smartphone, TV en krant hebben. Zij leven in een volstrekt geïsoleerde bubbel waar eens per maand een postduif het laatste nieuws komt brengen. Want anders kan ik dit soort teksten niet begrijpen. Het land wordt geterroriseerd door extreem rechtse boeren. De samenleving polariseert meer en meer en het kabinet kan niets anders doen dan tussen de grootste klippen door laveren om te voorkomen dat de vlam echt in de plan slaat. Ik denk dat Rutte er weinig van bakt, Rutte een waardeloze MP is en zijn kabinet zwak, maar veel beter dan wat ze nu doen kan het niet. De beleidsruimte van de overheid wordt bepaald door het draagvlak in de samenleving. Wetten maken die niemand wil naleven is een zinloze activiteit. De beleidsruimte is vrijwel 0. Laat Ouwehand zich zelf nuttig maken en ga bij al die geradicaliseerde boeren persoonlijk langs om te vertellen dat ze moeten stoppen met hun waardeloze bedrijfjes. Ik ben benieuwd hoe ver ze komt. Je zou van partijen die streven naar een beter milieu en een betere samenleving een intelligente bijdrage verwachten. Maar dat blijkt dus een grote illusie.

7 Reacties
Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat19 dec. 2019 - 10:51

Heel intelligent ja. Een haat richting boeren. Al die haters kunnen er toch ook voor kiezen om de boeren te boycotten. Gewoon een jaar lang geen producten meer afnemen die direct of indirect van deze sector afkomstig is. Dan hebben jullie boeren eens goed te pakken.

DaanOuwens
DaanOuwens19 dec. 2019 - 13:09

@ Inhoudelijk_Debat Jij schrijft: Heel intelligent ja. Een haat richting boeren. Klopt. De haat van boeren richting anderen in de samenleving is wat mij betreft wederzijds. Voor mij is het gewetenloos tuig dat het milieu verziekt, de omgeving vergiftigt, fraudeert en liegt, arbeidsmigranten uitbuit en met hun actie de samenleving terroriseert. Zeker niet het beste deel van de Nederlandse samenleving. En je schrijft: Gewoon een jaar lang geen producten meer afnemen die direct of indirect van deze sector afkomstig is. Doe ik zo veel mogelijk. Buitenlandse producten en biologisch waar mogelijk. Minder dan 5% van de Nederlands boeren werkt biologisch de meeste biologische producten komen uit het buitenland. Dus dat is prima te doen. Overigens eten we sowieso veel buitenlands voedsel, dat wat de Nederlandse boeren produceren wordt grotendeels geëxporteerd. Een goede intelligente suggestie van jou. Ik sluit mij aan, laten we allemaal de Nederlandse extreem rechtse boeren boycotten! Ik zeg ja!

Greendutch
Greendutch19 dec. 2019 - 13:24

@daanouwens aan ongenuanceerde vegen uit de pan die op de persoon spelen heb ik niet veel. die zijn m.i. beter thuis op twitter, het fenomeen waarop extreem rechts ook ongenuanceerd schreeuwt. zou je de taken van de personen waarop je afgeeft zelf beter doen?

DaanOuwens
DaanOuwens19 dec. 2019 - 15:46

@ Greendutch Jij schrijft: zou je de taken van de personen waarop je afgeeft zelf beter doen? Ja veel en veel beter. Iemand die een dergelijk stukje schrijft na de dagenlange acties van de boeren is volstrekt ondergeschikt voor haar functie. Mijn kritiek is niet eens ongenuanceerd ik geef exact aan wat er mankeert aan het artikel. het is niet op de persoon spelen, het is aangeven waar de persoon faalt haar werk te doen.

Buitenstaander
Buitenstaander19 dec. 2019 - 15:57

@Daan Maar denk je nou echt met deze eenzijdige diarree over hoe jij over boeren denkt, nog iets zinvols te doen met het begrip 'dialoog'? Laat ik het voor de spiegel eens omdraaien vanuit die boeren : "die linkse verheven voelende stadsbourgeoisie, die alleen maar denkt in hun eigen directe incestueuse omgeving, waar steeds dezelfde mensen navelstarend 'de ideale wereld' naar elkaar bevestigen en opleggen aan anderen, en nog nooit een stuiver als eigen ondernemer verdiend hebben, maar gewend zijn hun hand op te houden naar de Overheid…" Zou dat helpen om elkaar te vinden? Denk t niet….

DaanOuwens
DaanOuwens19 dec. 2019 - 22:47

@ Norm Jij schrijft; Maar denk je nou echt met deze eenzijdige diarree over hoe jij over boeren denkt, nog iets zinvols te doen met het begrip ‘dialoog’? Nee ik heb geen enkele verwachting van een dialoog met de boeren. Gezien hun acties, handelen en teksten denk ik niet dat zij ooit bereid zullen zijn de kritiek op hun aanpak serieus te nemen. Overigens heb ik ook geen enkele verwachting van een dialoog met jou. Wij gaan elkaar nooit vinden al zouden we willen.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat20 dec. 2019 - 9:56

@DaanOuwens “Voor mij is het gewetenloos tuig dat het milieu verziekt” Er is meer natuur bij de boer dan in de stad (ondanks gebruik van gif, en als gif te schadelijk is verbieden we het ook). “Buitenlandse producten” Boeren in het buitenland zijn ook boeren en Nederland heeft over het algemeen nog best strenge regels. Je hebt het net ober het vergiftige van de omgeving, maar die boer in het buitenland zou zomaar gif kunnen mogen gebruiken dat hier niet gebruik mag worden. Dus hiermee vererger je het probleem dat je ziet juist. “en biologisch waar mogelijk” Dat is prima, maar wel een luxe product. Biologische boeren hebben veel meer ruimte nodig. Ruimte die van de ‘ongerepte’ natuur zal moeten worden afgesnoept. Het is niet realistisch om alle mensen van voedsel te voorzien via deze weg, en/of zou nog minder echte natuur betekenen. Dus als je echt recht wilt doen aan je eigen zorgen moet je ook de biologische producten vermeiden en al helemaal buitenlandse boeren. De avocado is bijvoorbeeld ook berucht slecht voor het milieu, omgeving en zelfs de maatschappij. Een product afkomstig van buitenlandse boeren. (Veelal zijn dat overigens echt criminele organisaties. Het wordt veel door drugskartels gebruik om geld wit te wassen) “Overigens eten we sowieso veel buitenlands voedsel” Dat klopt, dit komt ook door seizoenen en dat bepaalde planten hier niet groeien. Bananen groeien hier niet dus die importeren we. We exporteren ongeveer 80% van de agrarische (en aanverwante) sector. Van de andere kant importeren we ook weer zo veel dat we nette nog maar 30% exporteren. Op zich wel fijn om met zo’n eerste levensbehoefte wel gebruik te maken van het buitenland om zo divers mogelijk te kunnen eten, maar niet per definitie afhankelijk ervan te zijn.

JoostV2
JoostV219 dec. 2019 - 7:19

Beste Esther, We weten niet of het wel of niet kan 100 mln mensen voeden vanuit Nederland zonder het milieu te overbelasten. Dat gaan we de komende jaren leren. Het probleem is niet het aantal mensen dat we voeden vanuit Nederland, maar de overlast die het geeft aan de omgeving. Wellicht is het technisch mogelijk om dit te bereiken zonder de overlast. Door het stellen van maximale grenzen aan de uitstoot kunnen deze (geleidelijk) worden afgebouwd. Het tempo waarin is aan de Nederlandse bevolking en niet aan de boeren of milieuorganisaties. Dit geld overigens ook voor dierenwelzijn.

3 Reacties
vdbemt
vdbemt19 dec. 2019 - 9:13

"Het tempo waarin is aan de Nederlandse bevolking en niet aan de boeren of milieuorganisaties. Dit geld overigens ook voor dierenwelzijn." Dat is ten dele waar. Het tempo waarin is aan de regering. Er wordt geacht dat daar verstandige mensen zitten, gekozen door het volk, die doen wat goed is voor volk en vaderland EN voor de wereld en leefomgeving waarin we leven (dit laatste is namelijk ook weer goed voor volk en vaderland). Die gekozen, verstandige mensen zullen soms ook besluiten moeten nemen, die het merendeel niet zou willen (omdat ze het niet 'leuk' vinden, of omdat ze slecht geïnformeerd zijn, of eenvoudigweg omdat ze niet zo heel veel verstand hebben van zaken). Die gekozen, verstandige mensen moeten niet hun besluiten nemen na en naar weerbarstige dreiging tot geweld of feitelijk geweld.

JoostV2
JoostV219 dec. 2019 - 16:08

Beste vdbemt, Hopelijk zijn de meeste mensen zijn van nature goed. Vandaar dat een door hun gekozen regeering uiteindelijk het goede zal doen. Niet omdat de mensen in de regering door een godswonder betere mensen zouden zijn dan hun kiezers. Voor mij staat daarom de regering synoniem aan de bevolking.

vdbemt
vdbemt19 dec. 2019 - 18:49

@JoostV. Ik ga er ook nog even vanuit dat de meeste mensen goed zijn. Ik begin echter mijn bedenkingen te krijgen, als ik bijv. Trump zie. Net als jij denk ik dat een regering synoniem staat voor zijn bevolking. Dat maakt mij juist op dit moment niet zo heel erg blij. Wat ik zie kan ik namelijk niet zo erg waarderen. Het zou een ramp zijn als de ontwikkelingen hier gelijkenis met die rond Trump zouden gaan vertonen. Een basis daarvoor is er. Wetenschap en nieuwsfeiten voor (verkeerde) meningen en fake-news uitmaken. Nationalisme. Zelfs weer dreigend racisme.

Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser19 dec. 2019 - 7:13

Wat een geweldig stuk proza, Ester!

Jan Man
Jan Man19 dec. 2019 - 5:59

Rutte is gewoon een ontzettend zwakke leider en Nederland wordt nu steeds erger ondermijnd. Boeren knokploegen die hier de dienst lijken uit te maken en wiens onderbuikgevoel meer als waarheid wordt gezien dan de wetenschap. Gisteren weer twee motoragenten in het ziekenhuis beland omdat ze vanuit een demonstrantenbusje met zwaar vuurwerk werden bestookt, een ambulance met zwaailichten en een patiënt erin expres gehinderd door tractoren...

wegmetons
wegmetons19 dec. 2019 - 5:37

Kan je ook pro natuur zijn en toch niet tegen de boeren protesten zijn? En kan je dan ook vinden dat de boeren helemaal niet gewelddadig handelen? Of kijk ik naar de verkeerde journaals dat ik geen klap heb gezien maar alleen boze mensen die op hun manier protesteren? Ook ik denk als ik gister dan die fileberichten zie "kap er nou is mee" maar dat denk ik ook als ik weer is greenpeace activisten ergens aan vast geketend zie...

Karingin
Karingin19 dec. 2019 - 0:01

Overigens, en nogmaals, het grootste deel van de agrarische sector en ook de export is niet voedsel. Maar daar valt qua ammoniakuitstoot en dierenwelzijn natuurlijk wel veel te halen. Stoppen met sierteelt zou ook een hoop schelen (ik koop al geen bloemen meer en wil ze ook niet krijgen, hoe lief bedoeld ook), vanwege de omvang van die sector. Dat zal een aderlating zijn voor de economie, tenminste, in de huidige modellen. Maar die houden dus geen rekening met de "zachte" kosten zoals milieuschade en de volksgezondheid (al die kids met astma kosten best wel een hoop geld zeg maar). Die modellen moeten dus ook op de schop; er moet rekening gehouden worden met verborgen kosten op de korte en lange termijn. Een warme sanering van de sector lijkt me prima, volgens mij heeft ook niemand gezegd dat we keihard bedrijven zouden moeten onteigenen of gedwongen uitkopen. Ik snap best wel dat veel boeren in de piepzak zitten. Onze overheid is niet erg betrouwbaar gebleken de afgelopen jaren, stelletje nitwits, of nee, klootzakken eigenlijk gewoon, op inmiddels ontelbaar veel dossiers. Maar de huidige agressieve opstelling helpt niemand verder. Het helpt ons van de regen in de drup. En daar gaan zij ook heel veel last van krijgen. Jammer genoeg zien de meeste kiezers niet, gezien de peilingen, dat partijen als VVD en CDA de problemen in onze samenleving niet gaan oplossen. Pappen en nathouden, liegen en bedriegen tot het uiterste, dom beleid hier, pleistertje daar...het is verbijsterend.

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander19 dec. 2019 - 8:23

@Karingin ...geen bloemen…. Mooi voorbeeld, verdiend navolging, maar in Huize Norm maken wij zo min mogelijk gebruik van electriciteit, want wij zijn niet zeker van echt groene stroom. Een electrischeauto vinden wij fake-besparen vanwege de impact van de batterijen, en ook de trein mijden we (stroom). Dus wij hebben ons sinds enigetijd voorgenomen lopend naar ons werk te gaan, is maar 5 km, en proberen zoveel mogeloijk onze (regen) kleding zelf te maken. Onze volgende stap is de stad te onvluchten want wij willen geen deel meer uitmaken van het vervuilende process en system dat 'stad' heet.

de Boer2
de Boer219 dec. 2019 - 8:27

Gelukkig heb jij je agressie keurig in bedwang, Karingin. Compliment daarvoor. De Boer zou je het liefst een bloemetje gestuurd hebben, maar ja die neem je toch niet aan. Dus maar een extra donatie aan Slachtofferhulp gedaan.

Karingin
Karingin18 dec. 2019 - 23:42

Goed verhaal Esther. Het zal helaas tegen vele dovemansoren zijn gericht. Zelfs op een linkse opiniesite. Het slechtse smaldeel wil dit allemaal niet horen. Wet en rechtsstaat bestaan alleen ten behoeve van hun "eigen belangen". Tussen aanhalingstekens, omdat het op de lange termijn helemaal niet in hun belang is, maar dat is nou eenmaal de kortzichtigheid die aan die kant van het spectrum gemeengoed is.

1 Reactie
Greendutch
Greendutch19 dec. 2019 - 12:47

@karingin eens met Karingin

tempest
tempest18 dec. 2019 - 23:36

“ We kunnen vanuit een klein landje als Nederland is geen 100 miljoen consumenten in 140 landen voorzien van boter, kaas, eieren, melk en vlees, zonder dat dat de doodsteek is voor onze natuur. De logica om dan de natuur maar af te schaffen, zodat er niks meer te beschermen valt, is niet alleen oliedom, maar gelukkig ook juridisch onhoudbaar.” Niet om pessimistisch te zijn, maar hoezo zou het niet kunnen dat onze overheid kiest inderdaad “natuur af te schaffen”?? Regels kan je veranderen. We zullen ook voor andere zaken dan voedselproductie de komende decennia nog flink wat natuur gaan verliezen, als de verwachte bevolkingsgroei inderdaad zal plaatsvinden. Die mensen moeten ook ergens wonen, werken en leven. Stellen dat voor dit specifieke doel van voedselproductie de natuurschade juridisch niet houdbaar zou zijn, terwijl het voor andere zaken wel kan, lijkt me wensdenken. Momenteel is er misschien geen duidelijke stellingname in het kabinet, maar dat kan best nog wel eens veranderen in het voordeel van de boer. Het is een sterke en goed georganiseerde groep in de samenleving.

dirkdirk
dirkdirk18 dec. 2019 - 22:32

Die 100 miljoen mensen moeten eten, linksom of rechtsom. Ergens gaat een boer dus die voeding verbouwen, en fokken. Als ik dan mag kiezen, dan wil ik het liefst voeding van een Nederlandse boer om tal van redenen. Ik vermoed ook dat eventuele dieren gefokt in het buitenland slechter af zijn, dus ook voor dieren welzijn lijkt het me beter. Ik gok zomaar dat een kip hier beter af is dan in pak em beet Oekraïne. Ik denk zomaar dat het milieu beter af is als een Nederlandse boer groente gewassen verbouwd, dan pak em beet een boer in Turkije. Al met al denk ik dat het wat betreft CO2 en Stikstof ook een wereld van verschil zal zijn. En die stoffen kennen geen grenzen. Zet nu in op innovatie, er zijn tal van technieken die heel erg veelbelovend zijn, maar door bureaucratie maar niet van de grond komen. Daar is een wereld te winnen, en is iedereen blij, op een paar klimaatdrammers na, maar die zal je altijd hebben.

2 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot19 dec. 2019 - 10:33

'En die stoffen kennen geen grenzen.' Bepaalde stoffen wel degelijk. Bijv ammoniak slaat binnen 100 km voor 80% neer. 'Zet nu in op innovatie' Dat wordt al lang gedaan, je moet het alleen niet allemaal zelf willen uitvoeren, maar de knowhow exporteren. Dat is veel lucratiever en schoner dan het kruideniersdenken wat jij en die boeren tentoon stellen. De marges in de intensieve landbouw zijn, zeker als je de schade meerekend uitermate laag. Kenniswerk levert veel meer op. Ter indicatie: ASML draait in zijn uppie meer omzet dan de hele NL-se zuivelsector.

dirkdirk
dirkdirk19 dec. 2019 - 12:11

Joe Speedboot 19 december 2019 at 11:33 Dat wordt al lang gedaan, je moet het alleen niet allemaal zelf willen uitvoeren, maar de knowhow exporteren.Dat is veel lucratiever en schoner dan het kruideniersdenken wat jij en die boeren tentoon stellen. Als dat zo is dan doet de markt vanzelf z,n werk, geloof me als het geld oplevert dan gebeurt het. De ammoniak ontstaat pas als de mest met de urine samenkomt, en er zijn al tal van technieken om die vroeg te scheiden, waardoor er helemaal geen ammoniak ontstaat. Daar lopen al succesrijke proeven mee, maar het duurt jaren (8 tot 10 jaar wel) voordat er toestemming komt om ze in de praktijk toe te staan. Dat bedoel ik met bureaucratie.

de Boer2
de Boer218 dec. 2019 - 22:04

Op een akkoord gooien met de natuur kan natuurlijk niet want de natuur is geen overlegpartner. en ook ons eigendom niet noch onze vriend. . Maar met name Nederland is ontworpen door menselijk ingrijpen, en zo veranderde de delta in een prachtig land, met stukjes natuur van de omvang van een krant. Dat wist J.C. Bloem al. maar dat kun je uiteraard niet van zo maar iedereen verwachten.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194718 dec. 2019 - 21:48

"We kunnen vanuit een klein landje als Nederland is geen 100 miljoen consumenten in 140 landen voorzien van boter, kaas, eieren, melk en vlees, zonder dat dat de doodsteek is voor onze natuur." OK. Als dat waar zou zijn en je brengt het terug naar 20 miljoen mensen wat betekent dat dan voor de natuur in die landen van de resterende 80 miljoen consumenten?

8 Reacties
vdbemt
vdbemt18 dec. 2019 - 21:54

Alsof jij je daar werkelijk druk om maakt. Maar ik kan een ding noemen. Als zij zelf, volgens onze geweldige landbouwtechnieken (die kunnen we ze leren: dat is business) voor hun voedsel zorgen, scheelt het wereldwijd enorm aan uitstoot door transport. Dat pakt voor die natuur daar dus ook goed uit.

ton14024
ton1402418 dec. 2019 - 22:51

Geen idee, maar 80 miljoen consumenten die minder shit produceren lijkt mij prima.

Folkert2
Folkert219 dec. 2019 - 0:22

80 miljoen consumenten minder Ton? Je pleit dus voor bevolkingskrimp? Dat is niet reëel. Frans vraagt wat het gaat betekenen voor de wereld. En momenteel zitten we in een soort TINA spagaat. De vraag naar goedkoop vlees stijgt nog steeds. Hele bevolkingsgroepen maken een welvaartsgroei mee die onze ouders ook mee hebben gemaakt. (van sporadisch vlees op het menu naar elke dag) Als wij het niet produceren doen ze het wel elders. En wellicht met minder regulering, want dat is waar Frans op duidt. Ik ga niet zeggen dat we de beste zijn, maar ik geloof wel dat we redelijk vooruitstrevend zijn. Daarnaast is het een valse voorstelling van Esther dat sommige boeren alleen maar voor het buitenland produceren. Export is veelal producten die we in NL niet willen eten. Kip bijvoorbeeld, in NL wordt veel kipfilet gegeten. In verschillende Aziatische landen eet men liever kippendij, kippenpoot of het orgaanvlees. Alles wat niet voor binnenlandse consumptie is wordt geëxporteerd, en andersom komen de Vietnamese kipfilets weer naar ons. Goede zaak want op die manier wordt er minder voedsel verspild. Ander voorbeeld, uien. In Nederland worden veel uien geteeld. De grootste afnemer is Senegal. Nu hoor ik de critici al denken, maar kunnen ze in Senegal dan geen uien telen? Jawel, echter hebben die geen bewaarkwaliteit. 3 maanden per jaar ligt de handel naar Senegal stil, want dan zijn de eigen geteelde uien op de markt. Daarna zijn de in NL geteelde uien meer dan welkom. Een ander land wat redelijk afhankelijk is van NL is Duitsland, want die produceren allang niet meer voldoende voor binnenlandse consumptie. Wat ze echter wel veel produceren is bijvoorbeeld koolzaad. De olie daaruit vind zijn weg naar de NL consument in make-up, biobrandstof, huishoud olie en het restproduct eindigt als veevoer. Export is dus niet eens zo kwalijk. Ik ben wel van mening dat het uit balans is geraakt, dat wij meer importeren dan exporteren in de bio industrie. Moeten we hier naar kijken? Absoluut, maar ik kan weinig met de opstelling vanuit de PvdD. Daarnaast doet Esther alsof het bij Natura2000 om een stuk oernatuur gaat terwijl het in werkelijkheid ook maar om natuur op papier gaat wat even zo goed subsidie kreeg. Dat een VVD zich dus er probeert uit te redden door middel van oplossingen op papier is niet zo vreemd.

robheus2
robheus219 dec. 2019 - 2:39

Consumenten produceren geen "shit" (behalve dan letterlijk) want ze produceren niets.

Jasje
Jasje19 dec. 2019 - 4:38

Niets. Het probleem voor de natuur bestaat hier, omdat er ruim 100 miljoen dieren, op zo'n piepklein oppervlak zitten

vdbemt
vdbemt19 dec. 2019 - 9:21

@Folkert van der Vaart. "Als wij het niet produceren doen ze het wel elders" DAT zou al een enorme verbetering zijn. Als ieder land nu eens voor zichzelf produceerde (wij kunnen, wij zijn immers altijd de besten, hun onze geweldige technieken leren, business), zou dat enorm veel uitstoot door transport schelen. Dat is iets waar jij niet aan denkt. " Alles wat niet voor binnenlandse consumptie is wordt geëxporteerd, en andersom komen de Vietnamese kipfilets weer naar ons". Die kipfilets vliegen niet op eigen, schone kracht de wereld over. Beetje onzinnig ook, toch? Wij eten jullie kip. En jullie de onze.

Joe Speedboot
Joe Speedboot19 dec. 2019 - 10:46

'Als wij het niet produceren doen ze het wel elders' Dat lijkt me een uitstekend plan! Dan hoef ik bijvoorbeeld geen NL'se eieren waar 700 km mee is gereden meer tegen te komen in een Zwitsers hotel en dan worden Afrikaanse boeren ook niet meer uit de markt gedrukt door NL'se boeren die kipkarkassen op de Afrikaanse markt dumpen tegen bodemprijzen.

Folkert2
Folkert219 dec. 2019 - 12:23

vdBemt Zoals ik al stelde, wat geëxporteerd wordt is niet voor binnenlandse consumptie. Wordt dat niet meer geëxporteerd dan wordt het vernietigd of men zou hier zijn eetpatroon aan moeten passen. Export zorgt voor minder eten weggooien. Jij doet alsof kip alleen maar uit filet bestaat, en ik schetste al dat elders men veel liever de dijen, poten etc. etc heeft. Allemaal stukken vlees die je verkrijgt als je een kip slacht. Het is onzinnig om goed vlees weg te gooien, dus waarom zouden we dat niet exporteren als men het hier niet eet? Als Vietnam aan zijn eigen vraag wil voldoen zullen ze veel meer kippen moeten gaan houden en gooien ze daar straks miljoenen kip filets weg omdat daar nu eenmaal geen vraag naar is. Joe, die eieren komen straks niet meer uit NL, echter zullen ze dan ook een reis van 700 KM hebben afgelegd naar het hotel. Dan komen ze uit de megastallen van Oekraïne waar men minder streng reguleert. Dan is het wel fijn dat de stikstof uitstoot hier is afgenomen, maar dan kan het zo maar zijn dat de netto winst voor de wereld negatief is. En voor beiden, als we allemaal weer terug gaan naar de basis. Produceren voor de interne markt, dan kan je 90% van het assortiment in de supermarkten wel schrappen.

vdbemt
vdbemt18 dec. 2019 - 21:47

Hier is geen woord verkeerd aan.

ton14024
ton1402418 dec. 2019 - 21:27

´´.. dat het kabinet tijd probeert te kopen ..´´. Nee, ze stelen het van Greta en haar generatie, en generaties die mogelijk nog volgen.

Freek3
Freek318 dec. 2019 - 21:18

Er bestaat in Nederland geen natuur. Alleen (belangrijke) cultuurlandschappen die we natuur noemen.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt19 dec. 2019 - 9:23

Goed. Dan noemen we ze 'belangrijke cultuurlandschappen'. Meer dan belangrijk genoeg om ze in stand te houden.

rupsje2
rupsje218 dec. 2019 - 20:56

er zijn destijds sommige gebieden als natura2000-gebied aan gewezen die daar eigenlijk niet voor in aanmerking zouden komen als de juiste criteria was gevolgd. dus het is helemaal niet erg dat daar nu eens kritisch naar gekeken zou worden . bovendien is het natuurlijk ook niet zo dat je een bepaald gebied waarbij je de natara2000 status opheft die natuur in dat gebied dan opeens verdampt. je kunt op vele manieren natuur beheer verrichten.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt18 dec. 2019 - 21:50

En wat waren dan die juiste criteria? Die gebieden waren al teveel verpest om nog voor een beetje gevarieerde natuur in aanmerking te komen? We blijven dus gewoon verpesten zodat de criteria nooit meer gehaald worden.

ton14024
ton1402418 dec. 2019 - 22:24

Jij bent meer van de scheikunde?

Jerry Bidet
Jerry Bidet18 dec. 2019 - 20:44

Het is in principe vrij simpel, omdat het niet en/en is, maar en/of. Ieder weldenkend mens begrijpt dat ingrijpende veranderingen de gehele economie plat gooien. We hebben al een voorproefje gehad de afgelopen maanden. Kies je voor het klimaat, dan zijn er heel veel aspecten waarop bezuinigd moet worden. Nu blijkt dat er in de huidige situatie al een miljarden tekort gaat ontstaan, heeft de politiek eieren voor zijn geld gekozen. Althans, zo lijkt het. Mijn inziens kan het niet anders dan dat het kabinet binnen nu en zes maanden valt. Teveel schandalen, weinig onderling vertrouwen. Het lijkt me een verstandig plan dat iedere politieke partij dan open kaart speelt welke kant het op wil zodat het volk kan kiezen. En niet zoals tijdens de laatste verkiezingen, waarin met geen woord over klimaattafels werd gerept en de burger geen inspraak heeft gehad.

3 Reacties
korheiden2
korheiden218 dec. 2019 - 23:35

@Jerry :'' En niet zoals tijdens de laatste verkiezingen, waarin met geen woord over klimaattafels werd gerept en de burger geen inspraak heeft gehad.' Precies. Bij de vorige verkiezingen was het klimaat nauwelijks een item. Laat straks in 2021 alle partijen eens duidelijk zeggen waar ze staan, wat de gevolgen zijn voor werkgelegenheid e.d., zodat voor een ieder duidelijk is wat er te kiezen valt.

Greendutch
Greendutch19 dec. 2019 - 12:35

de klimaattafels waren júist inspraakmogelijkheden voor organisaties, bedrijven, onderzoekers, opleidingen, verenigingen en groepen van alle richtingen in onze maatschappij om tot overeenstemming te komen en ideeën uit te wisselen! en partijen zijn duidelijk geweest in hun programma 's (behalve PVV -de 1persoonsgroepering die 1A4 heeft maar geen programma) en juist omdat men met regels buigt en trucs uithaalt is het goed als men nu eens verantwoordelijkheid neemt en problemen oplost. anders komen ze er allemaal mee weg en moeten anderen de klappen opvangen. m.i. heeft de natuur het miljoenen jaren volgehouden en zich ontwikkeld tót 200 jaar industrialisatie de boel stuk maakt. ik ben het eens met je bevinding dat de steden weinig parken en groen bieden en dit mag zonder meer verbeterd worden maar kiezen voor economie en geld zorgt voor meer opwarming en dan is er geen leven meer voor mijn kleinkinderen of zelfs al niet meer voor mijn kinderen, laat staan voor dieren want vergeet niet dat elk jaar soorten uitsterven, zelfs die we nog niet kennen.

Jerry Bidet
Jerry Bidet19 dec. 2019 - 14:03

@greendutch Nee, de klimaattafels, daar zat een zeer select groepje. En vooral instanties die er persoonlijk een slaatje uit konden slaan, die waren uitgenodigd. Over de partijprogramma's, nergens heb ik gelezen over deze ingrijpende veranderingen. Nu heb ik, in alle eerlijkheid, ook niet alle progrramma's gelezen, dus laat ik mij graag verrassen. En iedereen wil een betere wereld, maar mijn kind hoeft ook niet in een hutje op de hei te gaan worden in geschoten berenvel.