Joop

Met het loslaten van het universalisme gaat de bezieling van het westen verloren

  •  
26-08-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
77 keer bekeken
  •  
bhlmassoud
Wat er overblijft is een naar binnen gekeerde xenofobe samenleving met onheilsprofeten aan de top.
Afgelopen week verscheen in The Washington Post een oproep van Ahmad Massoud aan de westerse leiders: wij gaan in Afghanistan in verzet tegen de nieuwe overheersing van de Taliban, maar we hebben jullie steun nodig!
Ahmad Massoud is de zoon van Ahmad Shah Massoud, de legendarische Afghaanse strijder tegen de Sovjet-bezetting en later tegen Taliban. Deze vader Massoud werd twee dagen voor de aanslagen op Twin Towers vermoord door Al-Qaida-zelfmoordterroristen die zich voordeden als journalisten. Hij kwam om in zijn geboorteplaats, militaire basis en nu opnieuw het bolwerk van de strijders tegen de Taliban, de Panjshir Vallei. Er wordt gezegd dat hij door Al-Qaida als een gevaarlijke tegenstander werd gezien.
Zijn zoon Ahmad begint zijn oproep tot het westen om steun voor het verzet tegen de taliban in The Washington Post met een anekdote. Hij schrijft:
"In 1998, when I was 9 years old, my father, the mujahideen commander Ahmad Shah Massoud, gathered his soldiers in a cave in the Panjshir Valley of northern Afghanistan. They sat and listened as my father’s friend, French philosopher Bernard-Henri Lévy, addressed them. “When you fight for your freedom,’ Lévy said, ‘you fight also for our freedom.” "
Een aantal jaar terug, ik meen dat het 2014 was, was ik in Parijs op bezoek bij BHL, zoals Bernahard-Hanri Lévy vanwege zijn grote roem in Frankrijk wordt genoemd. Zijn kantoor voelde als een altaar voor de gevallen Afghaanse strijder. De ruimte was letterlijk bedekt met foto’s van Ahmad Shah Massoud, en hen samen. Op vragen naar hun band reageerde BHL duidelijk geëmotioneerd. Hier was iemand aan het woord die een hechte vriendschap memoreerde.
Ahmad Shah Massoud is niet held van alle mensen uit Afghanistan. Sommige intellectuelen met een marxistisch verleden zien in zijn verzet tegen de Sovjets het begin van de ellende waar Afghanistan nu al ruim 40 jaar in verwikkeld is. Andere wijzen erop dat zijn manschappen ook wreedheden begingen gedurende de lange oorlogsgeschiedenis: eerst tegen de Russen, dan tijdens de burgeroorlog die uitbarstte tussen rivaliserende leiders van de Mujahideen en vervolgens tijdens zijn strijd tegen Taliban.
Dit laatste verwijt lijkt mij plausibel. In het Dari (een zachter klikkend variant van het Farsi), de meest gemeenschappelijke taal van multi-etnisch en meertalige Afghanistan, bestaat een uitdrukking: “Tijdens de oorlog worden geen zoetigheden uitgedeeld.” De Nederlandse veteranen zullen deze eeuwige wijsheid vast (op zijn minst off the record) beamen.
Bernhard-Henri Lévy is ongetwijfeld een van de beroemdste intellectuelen van onze tijd, en niet alleen in Frankrijk. Hij is activistisch en zeer begaan met democratische bewegingen wereldwijd.  Maar zijn reputatie is ook in zekere zien twijfelachtig. Hem wordt door sommigen Donquichotterie verweten. Hij is soms te snel in actiemodus. Zijn foto, poserend samen met zogenaamde bevrijders in Libië (tijdens de hoogtijdagen van de Arabische Lente) die later zich vooral als een roofbende zijn gaan gedragen, is inmiddels berucht.
Toch zouden we deze twee mannen en de geschiedenis groot onrecht aandoen met een karikatuur van hen als oorlogsmisdadiger of Don Quichot.
Het zou absurd zijn om Ahmad Shah Massoud vooral te willen beoordelen op basis van zijn misstappen tijdens zijn lange verzet tegen de Sovjetinvasie en de fascistisch-Islamitische Taliban. En het zou diep cynisch zijn om de oprechte betrokkenheid van BHL met democratische bewegingen buiten het westen als Donquichotterie weg te zetten, en zijn gepassioneerde inzet om het westerse publiek te betrekken bij de strijd om een menswaardig bestaan elders af te doen als aanstellerij.
Ahmad Shah Massoud was een praktiserende moslim, BHL was en is een seculaire jood. Wat bracht de strijder uit Afghanistan en de filosoof uit Frankrijk bij elkaar? Op het gezicht lijken zij mensen uit twee gescheiden werelden.
Mijn stellige overtuiging is dat het het delen van hetzelfde ideaal was dat hen aan elkaar verbond. Het was hun universalistische overtuiging – dat democratie het verlangen is van alle volkeren – die ervoor zorgde dat zij vrienden werden, over de grenzen van het wij/zij-denken. De overtuiging dat “vrijheid, gelijkheid en broederschap” alle mensen wereldwijd toebehoort en toekomt.
Massoud zag geen contrast tussen zijn democratische verlangen en zijn islamitische geloof. Lévy maakte van het democratisch ideaal geen culturele kwestie, die uitsluitend het westen zou toebehoren. Geen van beiden plaatste Afghanistan buitend de moderne geschiedenis van de mensheid.
Zonder in een naïeve uniforme gedachte van one size fits all-democratisering te vervallen, waren beiden idealistische universalisten met een pragmatische oog voor de culturele context.
Zo was Massoud pertinent tegen een centralistisch georganiseerde democratie à la Frankrijk in Afghanistan. De etnische en regionale diversiteiten waren veel te groot. Het sociale vertrouwen in Afghanistan was sterk lokaal van karakter. Hij zag daarom veel meer in een Zwitsers model met vergaande regionale autonomie.
Zo begreep ook Lévy dat in een diepgelovige samenleving als Afghanistan de beste bondgenoot van de democratie de leiders waren die het democratische gedachtengoed konden verbinden en verzoenen met de geest van de Islam, in tegenstelling tot de Franse laïcité.
Opnieuw hangen er sombere wolken boven de Panjshir Vallei waar de zoon van Afghanistans meest legendarische strijder zich met zijn kameraden aan het herpositioneren is. Hij vraagt niet zomaar om steun. Voor hem en voor heel Afghanistan dreigt een nieuw, lang bloedig tijdperk aan te breken.
Ik ken het land, ben er met alle egards opgevangen door haar fijnzinnige intellectuelen en heb mogen genieten van de compromisloze gastvrijheid tijdens een onderzoeksmissie in 2007 voor Cordaid en wat in die tijd Press Now heette (en nu na een fusie FreePressUnlimited heet).
Des te groter zijn mijn zorgen over de terugkeer van een fascistisch-islamisme dat wordt gecultiveerd met regionale gelden. Ik ben bezorgd vanwege de machten die om alles geven behalve de om bevolking en haar verlangen naar democratie. Hoeveel meer bloed van onschuldigen moet er nog vloeien daar? Hoe lang nog?
Maar nog meer zorgen maak ik mij om de ziel van het westen. Iemand als BHL lijkt deze dagen de laatste der Mohikanen. Het ideaal van universalisme maakt plaats voor het cynisme van particularisme.
Hoe beschamend ook de vertoning van de menigte in Harskamp tegen de noodopvang van de Afghaanse vluchtelingen is, het protest komt niet uit de lucht vallen. Of het nu “America First” is of “premier van de normale Nederlanders”: wij hebben al jarenlang te kampen met een toenemende culturele hegemonie van behoudzucht als reactie op voortvarende globalisering.
Als we zo doorgaan gaat de bezieling van democratie verloren. Het universalistische ideaal, het emancipatorische solidaire vuur van de democratie dooft uit. Wat er overblijft is een naar binnen gekeerde xenofobe samenleving met onheilsprofeten aan de top. Wat er dan van het democratische ideaal overblijft is een dictatuur van een behoudzuchtige meerderheid, een door en door bange Polis, een ontzielde democratie.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (25)

Alter
Alter3 sep. 2021 - 12:30

'Ik ben bezorgd vanwege de machten die om alles geven behalve om de bevolking en haar verlangen naar democratie.' Verlangen naar democratie? Waaruit is dat gebleken? Enerzijds zouden wij ons als westerlingen elke dag diep moeten schamen voor ons koloniale verleden, anderzijds zouden we overal op de wereld onze idealen gewapenderhand moeten opdringen. De Afghanen hebben in meerderheid vol overtuiging laten zien dat ze geen enkele behoefte hebben aan democratie, vrouwenrechten, of vrijheid van meningsuiting door zonder slag of stoot de macht over te dragen aan een extremistische minderheidsgroepering. Dat kunnen wij spijtig vinden, maar het is niet anders.

1 Reactie
Antonie de Man
Antonie de Man7 sep. 2021 - 6:44

Over welke meerderheid heeft u het? Zijn de Afghanen gepolst over de machtsovername van de Taliban? Heeft de vrouwelijke helft van de bevolking "uit volle overtuiging" voor de Taliban gekozen? En waarom zouden wij onze waarden moeten opdringen, en nog wel “gewapenderhand”, als u zich tegelijk schaamt voor ons koloniaal verleden? Hoe dubbel is dat.

LeftFuturist
LeftFuturist27 aug. 2021 - 10:52

Ik ben altijd een groot fan geweest van universalisme en democratie. Toen ik jong was kwam ik echter achter dat dit alleen niet genoeg is. Individuele Verlangens waar ik mezelf ook bewust van werd zijn essentieel. Hoe groot we iets ook maken, alles is uiteindelijk een kwestie van wel of niet toegeven aan onze verlangens. We worden er constant bewust mee geconfronteerd Ik ging me meer verdiepen in spiritualiteit om te kijken langs welke weg mijn verlangens moesten lopen. Uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat alle verlangens in zekere mate vervult moeten worden. Ik kwam uit op een soort hedonistisch, democratisch en spiritueel pad.? Toch blijft de vraag nog steeds wat doen we met onze verlangens? 1 Blijven we deze verlangens als massa negeren bij elkaar. Praten we er als open land niet meer over? Wat mij betreft is dit de echte niche van het westen en de moderne samenleving. Onze openheid bij onze gevoelens. 2. Blijven we wachten pp een hoger wezen die raad weet met onze verlangens? 3 Gaan we omgevingen nabootsen die onze verlangens permanent kunnen vervullen. Stopt het daar dan ook bij? Of wellicht stoppen we dan met functioneren waarbij 1 misschien toch wel gewenster is dan gedacht? Zonder dat iemand is eenduidig antwoord hierop geeft, vrees ik dat het een eeuwige herhaling van zetten wordt. Dus als je dit leest…

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland27 aug. 2021 - 10:38

en dan is er nog iets 'het westen' voert NOOIT oorlog om ergens democratie te brengen het gaat altijd om de belangen van de VS en verder nergens om dat democratie en mensenrechtenverhaal is er altijd omdat wij dan gaan juichen in plaats van de straat op te gaan zoals we natuurlijk zouden moeten doen

wittecisnoot
wittecisnoot27 aug. 2021 - 6:45

"Als we zo doorgaan gaat de bezieling van democratie verloren". Eigenlijk is deze gedachtegang het probleem met onze democratie. Dat heel glorieus onszelf op de borst kloppen met allerlei mooie woorden en daden in het buitenland. Jaja, bezieling. Het echte gevaar zijn zaken zoals de toeslagenaffaire. Hoe dus democratie kwetsbare burgers in de steek laat en voor de wolven gooit. Ja, minder glorieus dan tegen de boze taliban of zielige mensen uit het buitenland helpen. Niets bezieling of wazige termen, de houtrot ergens uit werken is hard werk.

RainB
RainB27 aug. 2021 - 5:34

Het zaadje is gezaaid. Vrouwen hebben aan de vrijheid mogen snuffelen en nu is het afwachten of het sterk genoeg is te groeien. Er is sowieso een nieuwe tijd aangebroken en de stuiptrekkingen van de oude tijd zijn hevig, daar moeten we doorheen bijten.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout26 aug. 2021 - 15:22

Sociale hygiène middels een cordon sanitaire tegen dezulken dient het gezonde welzijnsminnend en humanistisch deel van de wereld te vrijwaren van de naargeestige vijanden van de vrije gedachte die beloningen aanbieden voor wie hun Leider gehoorzaamt en die straf eisen voor de dissidenten.

Aziz Taqq
Aziz Taqq26 aug. 2021 - 13:59

Erich Fromm noemde het: Angst voor de Vrijheid. Een schrikbeeld van een obscurantistische samenleving waarin andersdenkenden onder een vergrootglas worden begluurd door een reactionaire volksminderheid vanuit een antidemocratische zucht naar een sterke leider.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen26 aug. 2021 - 12:51

"Het universalistische ideaal, het emancipatorische solidaire vuur van de democratie dooft uit." Voor mij geldt het ideaal nog steeds, maar ik denk wel dat het alleen door middel van het voorbeeld verspreid kan worden, de pogingen om het te 'brengen' zijn nogal eens op narigheid uitgelopen.

DonkerekamervanDamocles
DonkerekamervanDamocles26 aug. 2021 - 12:31

De Taliban is een zegen voor dat land!

2 Reacties
ton14024
ton1402426 aug. 2021 - 14:34

Je bedoelt in verhouding tot het idee dat wij goed bezig waren?

Zandb
Zandb26 aug. 2021 - 16:11

Donkere Kamer Wat een oliedom gezwets. Hoe krijgt u het voor elkaar om zo'n vreselijke opmerking bij dit artikel te plaatsen. Heeft u dan geen enkel medelijden met mensen die gaan zuchten onder een dictatuur? Daarbij: A. U weet helemaal niets van de situatie in Afghanistan, wat de bevolking bv vindt van de taliban. B. Juist de kern van dit artikel is, dat de taliban geen zegen is voor Afghanistan. (De taliban aan de macht levert namelijk per definitie een dictatuur op. En ik zou geen land kunnen bedenken dat gezegend kan zijn met een dictatuur.) U grossiert de laatste tijd met gênant kwetsende dommigheden waarmee u laat zien, dat u noch voldoende inzicht noch voldoende compassie heeft om de situaties waarin uw medemensen zich bevinden, te beoordelen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland26 aug. 2021 - 12:20

bedoelt u nu dat we overal ter wereld met het geweer democratie moeten gaan brengen?

10 Reacties
Zandb
Zandb26 aug. 2021 - 16:13

Griezel Als u een betere manier weet om dictaturen te ontmantelen, maak dan van uw hart geen moordkuil.

henk-alexander
henk-alexander26 aug. 2021 - 21:54

Zandb, Laten we eerst eens definiëren wat een 'dictatuur' exact is voordat we die gaan 'ontmantelen'. We kunnen ze vinden in allerlei soorten en maten. Op zich is het een edel streven om mensen die zuchten onder dictaturen te bevrijden. Maar als dat zonder een rationele afweging wordt uitgevoerd zet men zich vast in een Catch22 met catastrofale gevolgen. Want de wereld verlossen van dictators, die er ook in verschillende soorten zijn, gaat altijd gepaard met de spreekwoordelijke bloed en tranen - dat hebben we gezien in Irak, Libië, Syrië, Jemen en nog wat landen. En dan hebben we het nog niet eens over het 'ontmantelen' van bijv. de 'dictatuur' in Rusland dat als 'Mordor' wordt gedemoniseerd. Kortom, bewijs de westerse democratie een dienst en ga de Russen (en/of Chinezen) bevrijden - het zal een mooi mondiaal vuurwerk opleveren.

Freddy2
Freddy227 aug. 2021 - 5:30

@Zandb, hmm dat hebben we de afgelopen 20 jaar gedaan in Afghanistan en? Werkte het een beetje?

Zandb
Zandb27 aug. 2021 - 10:08

henk Als u mij volgt, weet u, dat ik voor mij een democratie is, die je democratisch kan afschaffen. Als u begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus zoveel soorten en maten zijn er niet. Wanneer je niet met elkaar er voor kan kiezen dat de macht aan anderen toe gaat komen, dan valt die dictatuur niet met democratische middelen te ontmantelen. Dan zul je andere manier moeten verzinnen. Tja. En hoe dat moet, dat weet ik ook niet precies. Ik kom niet veel verder dan er een leger op af sturen, dan het verzet te steunen, dan ....... U schijnt wat beter te weten wat we in het geval, wanneer er sprake is van een dictatuur, kunnen en moeten doen. Freddy Juist. Als dat niet werkt, wat werkt dan wel? Daar gaat het om, slimpie. Dat is waar ik naar vraag. Maar ik ben bang, dat ik van u ook weinig wijzer word.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland27 aug. 2021 - 10:12

ja zand dat weet ik niet doen - volk kan zelf bepalen of ze een dictator willen of niet hebben we franco afgezet met wapens? de willems in ons land? salazar in portugal? pinochet in chili (nee natuurlijk niet want dat was onze grote vriend) er zijn honderden landen die van hun dictator af zijn gekomen zonder dat er een gruwelijke oorlog aan vooraf ging . en is Rutte eigenlijk geen dictator? Ik weet niet want dat begrip is tegenwoordig nogal ruim.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland27 aug. 2021 - 10:14

en waar hebben we het wel gedaan irak - dikke puinhoop libië - dikke puinhoop afghanistan - dikke puinhoop syrie (nog bezig) - dikke puinhoop

henk-alexander
henk-alexander27 aug. 2021 - 15:07

Zandb, Een leger er op afsturen om 'het verzet te steunen'? Daar zou wat voor te zeggen zijn als 'het verzet' de meerderheid van de bevolking representeert. Dus eerst weten wat 'volksverzet' is? Zo kennen we het door de CIA gesteunde rechtse 'volksverzet' tegen de democratisch gekozen regering van Salvador Allende. Verder terug in de tijd het 'volksverzet' tegen de democratisch gekozen Mohammad Mossadeq (premier van Iran) - een 'verzet' ook door de CIA gesteund. De CIA steunde elk verzet, als dat zich maar tegen progressieve regeringen richtte. Tegenwoordig gaat deze dienst subtieler te werk met psyops en via de MSM. Het is allang bekend dat de interventie van NAVO-landen in Libië niet als hoofddoel had om de bevolking te bevrijden, maar om een lastpost voor het Westen te liquideren en de Libische verzorgingsstaat (vrij onderwijs, kosteloze gezondheidszorg e.d.) te ontmantelen. Het door de EU gesteunde Libische 'volksverzet' bleek totaal niet geïnteresseerd te zijn in universele waarden en rechtsstatelijke principes. Want anders had een lynchmob Khadaffi niet kunnen ombrengen in plaats van hem voor het ICC/CPI te brengen. Hetzelfde is gebeurd met Syrië dat meden door de Moslimbroeders en jihadisten is vernietigd. Deze islamisten - feitelijk minderheden die geen (westerse) democratische ambities hebben, oefenen een dictatuur uit in Idlib waar ze nog steeds op steun van de VS en de EU kunnen rekenen. In een ander deel van Syrië bieden de VS en de EU steun aan het verzet van de Koerden, een verzet dat voornamelijk gedragen wordt door de YPG dat ideologisch en militair sterk leunt op de PKK dat op de terroristenlijst staat van de VS en de EU. Hoe hypocriet kun je het hebben. Kortom, alvorens 'het verzet te steunen' is het raadzaam om zich eerst af te vragen wie er verzet pleegt. En nog even wat over 'verzet' dicht bij huis. Hoe zat het met dat van de 'gele hesjes'? En het huidige 'volksverzet' dat de kop opsteekt in de pandemie? Let wel, niet mijn favoriete verzetsgroepen.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland27 aug. 2021 - 17:05

@henk-alexander wat een verademing eens iemand te lezen die een beetje heeft opgelet de afgelopen jaren :) fijn!

Zandb
Zandb28 aug. 2021 - 6:57

henk Dat het raadzaam is om goed na te denken, dat zal ik niet ontkennen. Maar u beschrijft vooral waarom we er maar niet aan moeten beginnen om het leger er op af te sturen en om het verzet te steunen. Inderdaad hebben we een enorme zekerheden te maken maar wel met een zekerheid als de CIA. En is inderdaad niet alles wat het lijkt te zijn. Blijft mijn vraagt: Wat is dan wel mogelijk, want als we gaan onderzoeken tot we precies weten hoe alles in elkaar steekt, dan schiet dat niet erg op. Griezel Er zijn talloze manieren. Nou, die wil ik nu zo graag leren kennen. En inderdaad; ook dictators gaan dood, ook als je helemaal niets doet. Dat zie je wel aan Castro. Of Rutte een dictator is, dat weet ik niet. Ik weet wel, dat wanneer wij van Rutte afwillen dat heel simpel en zonder bloedvergieten mogelijk is. I.t.t. tot Poetin, bijvoorbeeld. Dat het in die landen die u noemt zo'n "dikke puinhoop" is, heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met wat u in de reactie van Henk zo weet te waarderen. Of u moet het sarcastisch bedoelen: "wat een verademing eens iemand te lezen die een beetje heeft opgelet de afgelopen jaren ???? ".

henk-alexander
henk-alexander28 aug. 2021 - 12:23

Zandb, '(...)Blijft mijn vraag: Wat is dan wel mogelijk, want als we gaan onderzoeken tot we precies weten hoe alles in elkaar steekt, dan schiet dat niet erg op.(...)' 'Dan schiet het niet erg op'? Als het aan Zandb ligt worden we zonder al te veel 'onderzoek' een oorlog in gerommeld zoals bv. toen met Irak. Om de bevolking van Cuba en Rusland met een militaire interventie te bevrijden van hun machthebbers, desnoods met nucleaire inzet, gaat het niet lukken. Dat de hele wereldbevolking daarvan kan 'meegenieten' is volgens Zandb het 'onderzoeken' niet waard. Het is waar dat de Cubanen het niet breed hebben en hun ongenoegen in een demonstratie kenbaar hebben gemaakt. Een gebeurtenis die de westerse media selectief heeft opgepakt. Terwijl een massale demonstratie die steun betuigde aan de antikapitalistische regering van Cuba door de westerse MSM nagenoeg geneerd werd. Verzwegen wordt dat de Cubanen al zestig jaar gebukt gaan onder zware sancties van de reactionaire Amerikaanse neocons. Een verlichting van de sancties die Obama afkondigde, is inmiddels teruggedraaid. Dan Rusland. We krijgen hier alleen maar voorgeschoteld dat de Russen moeten zuchten onder een dictatuur, die hen massaal de straat op doet gaan waar ze worden uiteengeslagen en gearresteerd. Vergelijk dat eens met de repressie waarmee demonstranten hier in het westen te maken krijgen. Misschien opgevallen hoe destijds de ‘gilets jaunes’ door de Franse oproerpolitie tot bloedens toe in elkaar werden geslagen? Het is waar dat er ontevredenheid is onder het gewone volk - dat is overal op de wereld het geval. Maar het getuigt van eenzijdig, bekrompen kennis van de Russische samenleving (waar ik familie heb) om degenen die nu in Moskou en andere Russische steden de straat op gaan af te schilderen als een massabeweging die het hele systeem op z’n grondvesten doet trillen. Zoals de westerse media ons wil laten geloven in het geval van Aleksei Navalny - die door de EU in zelfs als de enige oppositieleider wordt erkend. Niet omdat hij zo begaan is met het lot van de bevolking en de corruptie wil bestrijden, maar alleen omdat hij kritiek heeft op Poetin die als 'party pooper' de westerse interventies verstoort. Westerse machthebbers eisen dat Navalny wordt vrijgelaten. Maar deze would be democraten zijn laf en oorverdovend stil als het om Julian Assange gaat. Assange een klokkenluider die westerse oorlogsmisdaden heeft onthuld en die onder zwaar detentieregime wordt vastgehouden - Navalny mag met de buitenwereld communiceren (vgl. interview NYT, 25 aug 2021). Assange wacht uitlevering aan de VS waar hem een niet te benijden behandeling en zelfs een gevangenisstraf van max. 170 jaar wacht - zelfs journalisten laten niets van zich horen. Al met al heeft het allemaal te maken met het gebrek aan zelfkritiek, de dubbele standaarden en de hypocrisie van het vrije westen. Het is bijna onmogelijk om deze hypocriete instelling van de westerse democratieën te doorzien, zonder naast(!) de westerse MSM andere media en bronnen met de nodige objectiviteit door te nemen.

EenMening
EenMening26 aug. 2021 - 12:11

"Het zou absurd zijn om Ahmad Shah Massoud vooral te willen beoordelen op basis van zijn misstappen tijdens zijn lange verzet tegen de Sovjetinvasie en de fascistisch-Islamitische Taliban." De term "fascistisch-islamitische Taliban" is goed gekozen. Bedoeld de auteur dat democratische krachten in Afghanistan samen met het Westen op moeten trekken tegen de Taliban?

1 Reactie
Zandb
Zandb26 aug. 2021 - 16:16

Mening Dat zou mooi zijn, dat democratische krachten in Afghanistan gebundeld worden met die in de rest van de wereld. Maar dan moeten mensen niet de bullshit die Damocles hierboven gaan verkondigen.