Joop

Met het geschreeuw van Frans Timmermans schieten we niks op

  •    •  
10-07-2016
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
173 keer bekeken
  •  
parlement

© Het Europees parlement in zitting bijeen

De problemen beginnen pas als de politieke elite onzeker wordt en gaat twijfelen aan haar eigen functioneren.
Een partij die nooit aan de macht is geweest, kan het zich veroorloven om gouden bergen te beloven. Ze kan zich ongestraft verliezen in retoriek die het bestaande politieke bestel onderuit haalt en kwalificeert als ‘een stel prutsers’. Ze kan zeggen: stem op ons, en wij lossen alle problemen als de bliksem op. Als de sociaaleconomische omstandigheden er rijp voor zijn, of als de goegemeente allerlei andere narigheid aangepraat wordt, trappen hele volksstammen daar in.
Als de politieke elite overtuigd blijft van de democratische principes en het nut van een democratisch systeem, is er nog weinig aan de hand. De problemen beginnen pas als die politieke elite onzeker wordt en gaat twijfelen aan haar eigen functioneren en de democratische essentialia. Die ontwikkeling is in Nederland gaande, met de Fortuynrevolte als opstartfase, langzaam maar zeker culminerend in de huidige PVV-hysterie. Het is een proces dat potentieel ernstige gevolgen heeft.
In zekere zin is ook de SP altijd zo’n partij geweest. Er zijn dan ook ontegenzeggelijk enkele parallellen te trekken tussen de SP en de PVV: het trappen tegen het politieke establishment, de identificatie met ‘de gewone man’, de ontbrekende regeringsverantwoordelijkheid, de altijd latent aanwezige verongelijktheid over de behandeling door de politieke elite, een weinig democratische partijstructuur (Marijnissen zal het ontkennen) en het sterke leiderschap. Immers: wat zou de SP zijn geworden zonder Jan Marijnissen, en wat zou de PVV zijn zonder Geert Wilders?
Waar de SP zich echter op belangrijke punten heeft losgemaakt van haar ideologische oorsprong (het Marxisme) heeft de PVV de denkbeelden van Fortuyn niet alleen overgenomen, maar to the next level gebracht. Waar Fortuyn nog een soort Janmaat-light was, is Wilders een Fortuyn 2.0. Wilders is grof en onbeschoft naar collega-Kamerleden en bestuurders, bedient zich van het met veel ophef de wereld in slingeren van onwaarheden, halve waarheden en houdt informatie achter die hem niet in de kraam te pas komt, zoals de conclusie van het onderzoeksbureau dat had uitgezocht wat de gevolgen voor een Nexit zouden zijn. Die conclusie luidde dat er aanvankelijk sprake zou zijn van armoede en chaos, maar dat we daar op den duur wellicht uit zouden kunnen opkrabbelen. Wilders schermde alleen met de onzekere lange termijneffect en promoveerde die tot eindoordeel.
Het virtuele electorale gewin dat de PVV boekt met haar anti-Europese agenda is een exponent van wat ik de Europese Paradox zou willen noemen. Het inspelen op de populistische onvrede met de EU en haar functioneren is voornamelijk voorbehouden aan partijen met een uiterst linkse of een uiterst rechtse signatuur. Intellectueel en rationeel is er, ondanks de moeilijkheden die er ook zijn, van alles te zeggen vóór een Europese Unie. Je ziet dan ook dat de intelligentsia zich vaak uitspreekt vóór de EU. Het probleem is, dat een groot deel van de rest van de bevolking een EU op nationalistische, irrationele en emotionele gronden afwijst. (Ze schrijven ons de wetten voor, ze pikken onze banen in, we willen de gulden terug, etcetera.) Je kunt die geluiden een hele tijd negeren, maar uiteindelijk gaat die discrepantie toch wringen. Dat uit zich vervolgens bij verkiezingen, (want de natiestaten zijn parlementaire democratieën) waardoor bijvoorbeeld in de Nederlandse situatie de PVV op 35 zetels staat, omdat Henk en Ingrid graag stemmen op een club met een anti-Europese agenda.
Ik noem het de Europese Paradox, omdat je de facto precies het tegenovergestelde bereikt van wat je met een EU wilt bereiken. Bovendien doemt in het verlengde daarvan een ander probleem op: het gevaar dat extremistische clubs als Front National, de PVV of Vlaams Belang aan de regeringstouwtjes gaan trekken, met alle gevolgen van dien.
Een deel van deze problematiek heeft de EU aan zichzelf te danken, niet in de laatste plaats omdat de noodzaak tot hervormingen wel uitgesproken wordt, maar niet in de praktijk wordt gebracht. Frans Timmermans heeft bijvoorbeeld als vicevoorzitter van de Europese Commissie helemaal niets gedaan op dat gebied, terwijl hij juist daar voor is aangesteld. Als het dan goed misgaat (Brexit) kun je wel in het Europarlement voor eigen parochie gaan staan schreeuwen , (applaus voor jezelf!) en dat vervolgens trots delen op je machiavellistische Facebookpagina, maar daar schiet je niks mee op. Ondertussen blijven de anti-EU partijen in de natiestaten groeien, en dat is een gevaarlijke ontwikkeling, zowel voor de afzonderlijke landen als voor de Europese eenheidsgedachte.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (71)

Phil2
Phil213 jul. 2016 - 7:06

Zoals ik Marianne Zwagerman hoorde zeggen op Radio 1: "Hoe durft die man (Timmermans, Ph.)... Farage is gekozen, hij niet!"

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder12 jul. 2016 - 9:38

....tussen de SP en de PVV: het trappen tegen het politieke establishment.... Dat is mijn grote probleem met de SP. Dat trappen doen ze juist helemaal niet meer sinds ze parlementair zijn geworden (bedankt Jan). De SP is establishment.

Woeki Hypo
Woeki Hypo11 jul. 2016 - 20:31

Met het geschreeuw van Frans Timmermans schieten we niks op “De problemen beginnen pas als de politieke elite onzeker wordt en gaat twijfelen aan haar eigen functioneren.” Dit ziet de schrijver volledig verkeerd. De problemen beginnen pas als de politieke elite altijd zeker is en nooit twijfelt aan haar eigen functioneren. Want dit betekent, dat de elite niet over zelfreflectie beschikt. Een competentie voor anderen of de lageren volgens diezelfde elite. Het "populus" constateert gewoon, dat de elite niet voldoet aan haar eigen (elitaire) normen of aan de normen van het humanisme (seculier of religieus) of de Westerse Verlichting. Met de acceptatie van de neoliberale economie, een “top” wetenschap, hebben de gestudeerde elites zelf gekozen voor maximale polarisatie, radicalisering of extremisme (inclusief (structuur) terreur) in binnenland, buitenland en aan de grenzen van Europa (EU). Daarom heeft kritiek van de elite op het "populus" of het populisme (de reactie) ook weinig of geen zin. En is de benoeming van populistische partijen als extremistisch hypocriet. De gestudeerde elites hebben zelf met deze acceptatie van het neoliberalisme het politieke midden radicaal verlaten. De elite zal kritisch naar zichzelf (de activistische actie) moeten kijken, volgens de genoemde zelfreflectie. Maar dit gebeurt natuurlijk niet, als je o.a. “arrogant” bent, d.w.z. als je intellectueel of psychisch geblokkeerd bent. Uiteindelijk kan dit gedrag van de elite resulteren in opstanden of een revolutie. Herhaling van de geschiedenis, waaruit deze gestudeerde elites (inclusief financiers) blijkbaar niet kunnen of niet willen leren in een ethisch positieve zin. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Spelchecker2
Spelchecker211 jul. 2016 - 9:41

'Een deel van deze problematiek heeft de EU aan zichzelf te danken' olgens mij is de onvrede met en over de EU ontstaan uit het volgende: Het Europese project is ooit gestart vanuit idealisme: vervlecht Duitsland en Frankrijk met elkaar en we hebben in West-Europa nooit meer oorlog. Dat Europa-idealisme is gekaapt door (ja, daar zijn ze weer!) het Neoliberalisme en het is verworden tot platvloerse zakkenvullerij voor een kleine mondiale bovenlaag. Dat inzicht is al enige tijd doorgebroken bij de kansarmen en nu gelukkig ook bij de inmiddels ook bedreigde middenklasse. Wie weet zijn onder de kosmopolitische intelligentsia nog mensen die tot het besef komen dat de democratie van origine tot taak had om de zwakken tegen de sterken te beschermen. Ook dat goedwillende deel van de elite zal gaan inzien dat deze neoliberale EU tot staan gebracht moet worden. De EU moet herbronnen en weer een idealistisch sociaaldemocratisch project worden waarvan lusten en lasten eerlijk over de burgers verdeeld worden.

Klapschaats2
Klapschaats211 jul. 2016 - 9:17

@Casparus: precies, dat bedoel ik.

Klapschaats2
Klapschaats211 jul. 2016 - 7:51

Timmermans bedrijft m.i. demagogie in de overdrive van wat we hier in NL van zijn partij gewend zijn. Linksig praten, rechtsig handelen. Van partij voor en van het volk, naar partij over het volk. De huidige virtuele stand in kiezerswaardering is een verklaarbare loon naar werken met het gesjoemel rond de pensioenen als kers op de ontbindende taart die kabinet Rutte Asscher heet. Hoe lang wilt u de lijst hebben? Hoe harder de demagogie, des te duidelijker dat het goed mis is binnen de EU.

1 Reactie
Casparus2
Casparus211 jul. 2016 - 8:58

Leugens.

Minoes2
Minoes211 jul. 2016 - 7:10

De Europese eenheidsgedachte? Die bestaat juist niet bij mensen als bovengenoemde schrijver. Mensen in Europa die dat beginnen te onderkennen worden tot populist gebombardeerd om het grootst mogelijke eigen populisme te maskeren. Verdedigers van Europa zijn populisten uur Sang, leven en leefden van oneliners die in de verste verte voor velen geen enkele werkelijkheid bevatten. Alles wordt en werd niet beter voor eenieder. Want wat is Europa? Is Europa er enkel voor de zogenoemde elitelegers, het establishment of omvat Europa alle mensen in dat Europa? Tellen alle mensen mee. Wat betekent het nog het Europees belang dienen. Wat betekent iets delen als je vervolgens niets anders weet te brengen dan tweedeling binnen dat Europa. Het is geen Europa van de vrede omdat het huidige Europa zelf alle krachten genereert, alle voorwaarden schept tot 'on' vrede wat alleen al binnen Europa tot tegengestelde belangen tegengestelde kampen leidt. Europa gaat over geld, over banken, over beschermen van bezit, van vermogen, over het pleasen van aandeelhouders en multinationals, over de macht uit handen geven van oncontroleerbare gokkers op de markt en aandelenmarkt. Europa is een en al emotie zoals de markt dat is. Dat is het Europa dat uit de klauwen begint te lopen met dank aan de EU. De leugen van nooit meer oorlog en beter voor ons allemaal, die bij uitstek populistische oneliners zijn uitgewerkt naarmate de werkelijkheid zichtbaar werd. Dit was niet het Europa van 'de' mensen. De Eu die allang niet meer gaat over burgers maar over het uitbreiden en in stand houden van vermogen van een bepaalde klasse. De Eu is een klassenmaatschappij geworden op Amerikaanse leest geschoeid. Wat u zegt is; We moeten mensen niet meer vragen aan hun eigen ondergang mee te werken, we moeten ze ertoe dwingen. We moeten niet meer luisteren en vooral niets aan onszelf gaan twijfelen. Ik weet niet of u het weet maar de SP heeft de hoogstopgeleide Tweede-Kamerleden van alle partijen. Wat u hier doet onderscheidt zich in niets van de door u benoemde populist. Het Europa zoals boven omschreven is het Europa van de zichzelf tegoed doende en op de borst kloppende bovenklasse wiens sprookjes wel wat slachtoffers mogen maken ten gerieve van het behoud van de eigen standaard. Het Europa van de ijdeltuiterijen. Het is geen Europa van de mensen, alle mensen, het is bij uitstek het Europa van de uitsluiting. Iemand die niet durft twijfelen aan zichzelf dat is pas achteruitgang. Twijfel is de oorsprong en de legitimatie van de wetenschap maar niet van deze wetenschapsjournalist blijkbaar.

3 Reacties
Minoes2
Minoes211 jul. 2016 - 7:23

De komma's denk je er maar bij! We moeten niet meer luisteren en vooral niet aan onszelf gaan twijfelen. populisten pur sang,

Minoes2
Minoes211 jul. 2016 - 9:10

cruciale fout; correctie; over de macht IN handen geven van oncontroleerbare gokkers op de markt en aandelenmarkt.

Woeki Hypo
Woeki Hypo11 jul. 2016 - 20:21

@Minoes, 11 juli 2016 at 09:10, Precies Minoes. Ik zal in mijn eigen bijdrage je punt van het belang van “twijfel” accentueren via de term zelfreflectie. Woeki Hypo.

boerjan35
boerjan3511 jul. 2016 - 6:25

Nog nooit heeft een bureaucratie zonder dwang macht afgestaan. 'Stapje voor stapje', verder dus, aldus Barroso, voormalig communist, nu in dienst van Goldman Sachs. Drucker drukte zich soortgelijk uit 'wij doen wat, tegen de tijd dat men begrijpt wat er gebeurd is, is er geen weg terug meer'. Vandaar de diepe geschoktheid dat de Britten er uit stappen. Jaren geleden riep Verhofstadt in Buitenhof tegen Arjo Klamer en journalist Visser 'er wordt helemaal niet met de Britten onderhandeld, ze mogen als één van de 26 (toen) aan tafel zitten, ze kunnen niet buiten de gemeenschappelijke markt'. En toen gebeurde het ondenkbare.

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 jul. 2016 - 10:10

Ik denk dat je Juncker bedoelt. Zijn uitspraak is zorgelijk maar geeft aan wat er onder onze ogen dreigt te gebeuren. Sluipenderwijs worden wij meegezogen in steeds verder gaande federalisering. Tot er een "point of no return" is bereikt waarbij alles zo met elkaar is verweven dat een ontvlechting vrijwel onmogelijk wordt.

Corbieres
Corbieres11 jul. 2016 - 16:23

Ja die opportunisten, hadden zelfs niet verwacht dat het kon gebeuren, maar dat kan ook niet anders, met zo'n heel circus van eigenpijperij, terwijl, dat is al gebleken, het een grote incompetente club is, men kan zich niet eens in het Engels verstaanbaar maken, of begrijpen, dat spul beurt dan 250.000+ per jaar, immigratie en grenzen niet geregeld, drama Griekenland, wat alleen "gesteund wordt opdat de banken in Franrijk en Duitsland nog effe niet failliet gingen, maar goed die bankiers hebben ook geen flikker geleerd, want dat hoeft niet omdat ze weten dat de regeringen niet zonder systeembanken kunnen dus men blijft zich blind stelen. Ik hoor zo hier en daar van mensen dat de boel (EU) omgevormd moet maar dat gaat niet, die mensen zijn totaal verpest, die moeten gewoon weg, er is geen weg terug, als we slim genoeg zijn stappen we op tijd uit, maar er is geen andere mogelijkheid dan opheffen.

Bert Vlierman
Bert Vlierman11 jul. 2016 - 6:01

Het is de moeite waard, het filmpje van Timmermans' optreden. Naarmate de tijd verstrijkt neemt het stemvolume toe. De lichaamsstijfheid gaat over in stramheid. De voordracht wordt gedragen. Een arm wordt krampachtig langs het lichaam gehouden. De geest wordt vaardig over Frans. Nog even en hij gaar zweven. Hij lijkt de belofte van dood en verderf. Alsjeblieft, schakel deze man uit. Maak hem leider van de PvdA.

msj_meijerink
msj_meijerink10 jul. 2016 - 21:37

Met achteraf alles beter weten bereik je nog veel minder! Lekker makkelijk.

GMatth52
GMatth5210 jul. 2016 - 20:59

De internationale "Europese" elite laat keer op keer zien, dat ze lak heeft aan de kiezers. Denk aan de verwerping van de "Europese Grondwet" door de Franse en Nederlandse kiezers in 2005. Daarna moesten de Ierse kiezers onder druk worden gezet, voordat de "Grondwet" tòch doorgedrukt werd, voorzien van het etiket "Verdrag van Lissabon" (2009). Tegen de wil van de kiezers, die zich uitgesproken hebben, trekt de Europese Unie steeds meer macht aan zich: Europese Bankenunie, vluchtelingenbeleid, laatst nog de pensioenen (staatssecretaris Klijnsma zet de Tweede Kamer voor het blok). Om maar te zwijgen van het onder dwang kapot bezuinigen en kapot "hervormen" van Griekenland in 2015. Het ging om het veiligstellen van de vorderingen van West-Europese banken aan de Griekse banken. Daar moeten de Grieken èn de Europese belastingbetalers voor boeten. De schuldigen gaan vrijuit. Arme Grieken eten uit de vuilnisbak, zieken zijn onverzekerd en worden vaak niet behandeld. Staatsbedrijven gaan in de uitverkoop ten gunste van Europese bedrijven: als aas voor de gieren. Met dank aan Juncker, Schäuble, Draghi en Dijsselbloem. Wat betreft de vluchtelingen: de Europese Unie heeft de problemen zelf veroorzaakt door de buitengrenzen hermetisch af te sluiten (Fort Europa). Dat had ze niet moeten doen. Vluchtelingen moeten veilig kunnen reizen via het normale verkeer. Ieder EU-land heeft verplichtingen volgens het Vluchtelingenverdrag, en moet die ook nakomen. Daar heeft "Europa" niets mee te maken. De SP en de ChristenUnie hebben in 2005 de kritische kiezers vertegenwoordigd bij het debat over de "Europese Grondwet" . En de NEE-stemmers hebben bij dit referendum gewonnen. Daar kwam Wilders vrijwel niet aan te pas. Zijn PVV bestond nog niet eens. Gard Simons beweert: "Intellectueel en rationeel is er, ondanks de moeilijkheden die er ook zijn, van alles te zeggen vóór een Europese Unie. Je ziet dan ook dat de intelligentsia zich vaak uitspreekt vóór de EU. Het probleem is, dat een groot deel van de rest van de bevolking een EU op nationalistische, irrationele en emotionele gronden afwijst." De schrijver verdoezelt het feit, dat de grote multinationale ondernemingen en banken profijt hebben van het beleid van de Europese Unie, en dat dit ten koste gaat van de middengroepen en laagstbetaalden. Zie Griekenland. Zie Frankrijk, waar de regering een asociale arbeidswet door het parlement jaagt, terwijl het verzet van de vakbeweging door de politie wordt neergeknuppeld. De Nederlandse belastingbetalers hebben betaald voor het overeind houden van meerdere Nederlandse banken (2008). Vervolgens begon de kabinetten Rutte-I en -II aan snoeiharde bezuinigingen op zorg, sociale zekerheid en cultuur (2010 en later). Maar over de banken hebben de Nederlandse kiezers niets te zeggen. "Europa" wel. Over het financieel beleid hebben de kiezers, dankzij de €uro, niets te zeggen. "Europa" wel. De bezwaren van deze kiezers tegen dit afbraakbeleid "irrationeel" noemen is ronduit beledigend. Mensen weten heel goed dat meer macht voor Europa in het voordeel is van de grote bedrijven. En ze wisten heel goed waarom ze tegen de "Grondwet" stemden in 2005. Hou eens op met het schofferen van de meerderheid van de kiezers. Laat het schofferen over aan de Eurocraten en de regeringsleiders, die uitspraken van door henzelf uitgeroepen referenda aan hun laars lappen (Frankrijk en Nederland 2005, Ierland 2008/2009, Griekenland 2015, Nederland 2016). En hou ook op met protesten van de burgers weg te zetten in de rechts-populistische hoek: Wilders maakt enkel misbruik van de onvrede om haat en verdeeldheid te zaaien. Zonder ook maar één probleem op te lossen. Goed gemotiveerde bezwaren van Griekse kiezers en Franse vakbondsleden tegen asociaal regeringsbeleid en EU-beleid hebben met het rechts-populisme niets te maken.

4 Reacties
Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper10 jul. 2016 - 21:37

> En ze wisten heel goed waarom ze tegen de “Grondwet” stemden in 2005 Zijn er volgens jou geen verschillen tussen Lissabon en de grondwet? Dat lijk je te beweren. Er is een en ander veranderd, om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen de grondwet. Ik zal er een paar noemen, zonder volledigheid na te streven: - De Europese Commissie krijgt geen zeggenschap over publieke diensten (zoals volkshuisvesting, sociale zekerheid en gezondheidszorg). Lidstaten houden dus een ruime bevoegdheid op die terreinen. - Er komt geen Europese minister voor Buitenlandse Zaken (zoals voorgesteld in de grondwet). - De bepaling uit de Europese Grondwet dat Europese regelgeving voorgaat boven nationale wetgeving, is vervallen. - De rechtsinstrumenten blijven bestaan: richtlijnen, verordeningen, beschikkingen etc. De Europese grondwet stelde voor deze te vervangen door Europese wetten en kaderwetten. - De doelstelling uit de Grondwet om tot een volledig vrije markt te komen waarin geen ruimte meer is voor protectionisme van nationale industrie, is geschrapt. - Het aantal Eurocommissarissen is op 27 gebleven, zou naar 18 zijn gegaan in de grondwet. - De procedurele vergaderingen van Raad van de Europese Unie, inclusief het stemmen der lidstaten, wordt openbaar gemaakt en per televisie uitgezonden. - De wetgevende macht van het Europees Parlement wordt versterkt, door uitbreiding van de medebeslissingsprocedure. - De rol van nationale parlementen wordt middels het Verdrag van Lissabon vergroot. De landelijke volksvertegenwoordigingen zullen een vetorecht krijgen op het gebied van justitiële samenwerking. De periode waarin parlementen Europese wetsvoorstellen kunnen bestuderen alvorens bij de Europese Commissie een klacht in te dienen wegens schending van het subsidiariteitsbeginsel wordt verlengd van 6 naar 8 weken. En er zijn nog veel meer verschillen, gewoon zelf even verder googelen.

boerjan35
boerjan3511 jul. 2016 - 6:31

@ jumper Een leuke opsomming. De leukste is wel 'geen zeggenschap over sociale zekerheid'. Toch heft Klijnsma het Nederlandse publiekrechtelijke pensioenstelsel op, en levert ons uit aan de commercie, het Zwitserleven gevoel opgelicht te zijn. Toch voert Hollande, tenminste, dat probeert hij, schopstoelbanen in in Frankrijk door de Loi Travail, waar twee derde van de Fransen tegen is. Het zal wel zo zijn dat het met de Grondwet allemaal nog erger was geweest, toch stappen de Britten op, die zo verstandig zijn geweest hun eigen munt te houden, en daarmee veel meer zeggenschap.

Casparus2
Casparus211 jul. 2016 - 7:09

Dom rechtse argumentatie.In 2005 hebben rechtse labbekakken democratisering van de EU afgestemd per referendum .Niet zeuren dus.

Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper11 jul. 2016 - 17:43

> Toch heft Klijnsma het Nederlandse publiekrechtelijke pensioenstelsel op Is Klijnsma een Eurocommissaris? > Toch voert Hollande .... Is Hollande een Eurocommisaris? > Het zal wel zo zijn dat het met de Grondwet allemaal nog erger was geweest Ach, erger, dat weet ik niet, want de EU was ook democratischer geweest, het is niet allemaal zo simpel als jij het wil laten lijken. Maar ik ben blij dat de grondwet is afgeketst omdat ik denk dat de EU er nog niet klaar voor is, en misschien wel nooit klaar ervoor zou komen. > toch stappen de Britten op, die zo verstandig zijn geweest hun eigen munt te houden, en daarmee veel meer zeggenschap. De Britten hebben wel voor de grondwet gestemd. Maar dat terzijde. Die eigen munt verstandig? Ik was laatst een paar dagen in London, dat gedoe met die ponden heeft me toch wel een paar tientjes gekost. Die had ik liever op een terrasje uitgegeven. Dan had die cafébaas er wat aan gehad, en ik ook. Tja, als je bankier bent is het een mooie winstpakker, maar voor het bedrijfsleven en de burgers is het een verliespost. Geld wisselen is niet gratis en het is ook nog lastig.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jul. 2016 - 19:59

--- Dit bericht is verwijderd —

3 Reacties
Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper10 jul. 2016 - 22:21

> wat nu de marxistische oorsprong van de SP zou kunnen zijn. Dat is toch wel goed gedocumenteerd, China heeft de SP veel gesteund, ook financieel. Of je dat nu marxistisch of maoistisch noemt vind ik niet zo belangrijk. http://www.hpdetijd.nl/2010-04-28/sp-heeft-geen-spijt-van-accepteren-geld-uit-china/ Uit HP/DeTijd, 2010 De SP is niet van plan alsnog afstand te doen van de geheime gift van 400.000 gulden die de partij in de jaren zeventig kreeg uit het China van Mao. Dat zegt SP-penningmeester en partijbestuurslid Rosita van Gijlswijk in HP/De Tijd deze week.

insignia
insignia11 jul. 2016 - 7:19

Goh,min de jaren zeventig kreeg een groep mensen een gift, als ik de Jumper (die helemaal niet zo Jolly blijkt te zijn) van uit China. Zal allemaal wel juist, net zo juist als bijv. de Telegraaf in de bezetting fout was. Vanaf de zeventiger jaren is vijftig jaar. In die verlopen tijd is zoveel gebeurd en in elk geval zijn de mensen oud of dood. Nu is de SP een sociale partij die de mensen in Nederland een keuze, een keuze welke ze bijv. in PvvdA of GL niet hebben, die gaan gewoon met de EU stroom mee en draaien zoals het de leider van dienst uitkomt. Dat SP de huidige EU afkeurt geeft mij een keuzemogelijkheid voor 2017. Een waarvan ik redelijk zeker kan zijn dat daaraan vastgehouden wordt.

Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper11 jul. 2016 - 14:08

Beste insignia, het is gewoon een feit, de datum stond erbij, jouw reactie voegt niets toe behalve dat je laat zien dat je je ongemakkelijk erbij voelt. Het was een antwoord op de vraag van boenders over de marxistische oorsprong van de SP.

JanB2
JanB210 jul. 2016 - 19:12

Indedaad, het was geschreeuw. Op het hysterische af.

aburrido
aburrido10 jul. 2016 - 18:51

Ik ben ooit gebanned op Frans Timmermans zijn facebook pagina... Niet omdat ik grove taal bezigde of me niet aan de Timmermans richtlijnen hield, maar omdat ik kritische vragen stelde. Ik vond t nogal lachwekkend. Als je de pagina van Frans T bekijkt zijn 80% van de reacties negatief. Je moet toch een enorme plaat voor je kop hebben als je al die kritiek wegwuift als populistisch gezever.

[verwijderd]
[verwijderd]10 jul. 2016 - 18:47

--- Dit bericht is verwijderd —

5 Reacties
Sjaak4
Sjaak410 jul. 2016 - 21:20

De EU is geen federatie dat slaat helemaal nergens op. De EU is een gefaald project waarbij iets moois veranderd is in een bureaucratische nachtmerrie. De EU zal ook nooit een federatie worden. Nooit of te nimmer komt er een federatie in Europa of de wereld hoe graag u het zou willen.

erwinnijhof
erwinnijhof10 jul. 2016 - 21:54

@Erwin Daarmee laat je wel buiten beschouwing dat de EU doelbewust naar de situatie toe heeft gewerkt dat er een staatsgreep zou plaatsvinden. Er werd door de EU een handelsverdrag aangeboden dat janukovich onmogelijk zou kunnen accepteren, het had een lagere opbrengst voor Oekraïne dan wat de Russen boden en bovendien zou de zware industrie aangepast moeten worden waardoor er miljarden investeringen nodig waren en er pas na vele jaren vruchten van het EU verdrag geplukt konden worden. Twee redenen dus waarom (de wettig gekozen) Janukovich dit verdrag niet kon ondertekenen. Daarbij was het duidelijk dat de bevolking van Kiev anders zou reageren dan een groot deel van het platteland, dat ze de straat op zouden gaan om verandering te eisen. Dat dit slechts deels EU aanhang zou zijn deed er niet toe, revolutie was onontkoombaar en zo werd Janukovich met behulp van de EU en Verhofstadt aan de kant gezet. Na de revolutie bleek er van EU zijde plotseling van alles mogelijk wat voorheen niet mogelijk bleek. Zo zegden Juncker en meerdere hoge EU functionarissen al snel na de coup dat wij hun gas rekening gingen betalen en als hoogtepunt werd er zelfs een EU lidmaatschap in het vooruitzicht gesteld. Ja, ook dat laatste hebben ze letterlijk toegezegd. Hoe je het ook wendt of keert, in alle eerlijkheid kan niemand er om heen dat dit geo-politieke spelletjes zijn, of machtspolitiek zo je wilt. Persoonlijk hou ik niet zo van inmenging van binnenlandse aangelegenheden door buitenlandse partijen, en dit was wel een sterk staaltje van zeer afkeurenswaardig gedrag van degenen die jij verdedigt. Voor mij dus geen scrupules meer, stem PVV voor een NEXIT!

JanB2
JanB210 jul. 2016 - 23:38

Er zijn best wat hervormingsgezinde politici in Europa zoals Verhofstadt, maar als slechts 10% van het electoraat op hem stemt, schiet het natuurlijk niet op met die hervormingen. Het punt is dat datgene wat Verhofstadt onder hervormingen verstaat nu juist niet datgene is waar de burger op zit te wachten. Althans, niet onder de huidige omstandigheden. Verhofstadt is de man van meer Europa zonder wezenlijke veranderingen in de sociaal-economische uitgangspunten. Meer Europa is pas aan de orde als alle andere issues naar tevredenheid zijn opgelost. En ook dan zal er paal en perk gesteld moeten worden aan wat de EU wel in de portefeuille heeft en wat niet (en dus op nationaal niveau wordt geregeld).

JanB2
JanB210 jul. 2016 - 23:40

PS Ik noem Verhofstadt niet voor niets de Nar van Straatsburg.

Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper11 jul. 2016 - 6:27

> Twee redenen dus waarom (de wettig gekozen) Janukovich dit verdrag niet kon ondertekenen. Beste erwinnijhof, zonder iets af te willen doen aan jouw argumenten denk ik dat er nog een reden was waarom Janoekovytsj het verdrag niet wilde ondertekenen. Janoekovytsj was corrupt, hij had in zijn periode als politiek leider van Oekraïne miljarden verduisterd voor zijn eigen persoonlijke vermogen. Dat zou ophouden als hij dat verdrag had getekend, want dan was hij in ongenade gevallen bij de Russische oligarchie.

Kees Ollopa
Kees Ollopa10 jul. 2016 - 18:42

In plaats van te filosoferen/speculeren over partijen die nooit aan de macht zijn geweest kan het geen kwaad om allereerst eens te kijken naar partijen die wel aan de macht zijn. - Neem nu de PvdA. Beloofd gouden bergen voor verkiezing aan sociaal-democratische kiezers maar blijkt na verkiezing a-sociaal rechts om op het pluche te kunnen komen. Dan wordt je als arbeider toch liever niet alweer belazerd en neem je het risico. Kies SP of anders PVV als je meer neigt naar VVD en vrienden.

Sjaak4
Sjaak410 jul. 2016 - 18:35

Daar gaan we weer rondstrooien met leugen over de PVV. De PVV heeft wel verantwoordlijkheid ze hebben Rutte 1 gesteund. Ze waren het niet eens met de bezuinigingen (waar veel linkse interlectuelen het overigens ook niet mee eens waren) maar om de PVV schade toe te brengen wordt er gezegd dat de PVV Nederland in de steek liet. Dat is nog altijd beter als de VVD en de PVDA die hun ideoligie en principes bij het vuilnis zetten om maar aan de macht te zijn. De PVV is niet extremistisch het is controversieel. Althans in elitaire kringen want bij het voetvolk is de PVV nog lang niet zo controversieel. De PVV roept ook niet op tot geweld het wil juist geweld (in hun ogen) bestrijden door islam te bestrijden. Je kan vinden wat je wil maar de PVV is geen extremistische partij.

6 Reacties
Arie Roos
Arie Roos11 jul. 2016 - 4:29

De PVV wil de vrijheid van godsdienst opheffen en de vrijheid van meningsuiting inperken. Dat zijn gewoon extremistische standpunten, hoe je het ook wendt of keert.

Casparus2
Casparus211 jul. 2016 - 7:53

Iedere pvvert is een politiek crimineel die in het cachot thuis hoort.Minderwaardig en dom volk die achter volksmenner Wilders aanloopt. De gemiddelde pvvert kan zelfs met GPS, zijn of haar,kont niet vinden

Bartje822
Bartje82211 jul. 2016 - 9:22

Casparus, En, zijn de argumenten op omdat u zo generaliseerd? Of bent u gewoon een slechte verliezer?

Casparus2
Casparus211 jul. 2016 - 13:35

@bartjens. Alle pvvers zijn zo.dat is geen generalisatie,het is de waarheid....met varkensmutsen getooide,driftig schreeuwen dat er een piemeltje in moet , onderwijl brievenbus bepissend volk. Daar gaat een fatsoenlijk mens niet mee om. Uitsluiten die volidioten.

Sjaak4
Sjaak411 jul. 2016 - 14:29

@Arie Roos Een verbod op godsdienst is nog beter maar elke religie minder is er één minder dat wel. En volgens mij maakt Geert zelf heel veel gebruik van de vrijheid van meningsuiting. Geef a.u.b. een voorbeeld hierover. Graag iets met hun partij programma.

Sjaak4
Sjaak411 jul. 2016 - 14:32

@Casparus U bent wel van de definitie veruiming of niet? Wat is een politiek crimineel? Ook leuk dat u mensen uit alle lagen van de bevolking weg zet. Dat maakt u een beetje een generaliserend iemand en daar hou ik niet zo van.

Dirk2
Dirk210 jul. 2016 - 18:31

Wat is erger Wilders die de waarheid zegt tegen Mark Rutte of Rutte en Samson die liegen tegen de kiezers? Wat zijn de gevolgen voor ons land als wij nog meer miljarden in de waagschaal legt door nog meer aan Griekenland uit te lenen? Wat zijn de risico's van het beleid van de ECB die maandelijks 80 miljard aan obligaties opkoopt? Van die 80 miljard komt 4,8 miljard voor onze rekening. Wat als Italië in de problemen komt omdat grote banken omvallen of de Italiaanse staat nog meer moet lenen omdat ze tegen de regels in toch hun banken gaan redden? Ook Spanje en Frankrijk worstelen met ernstige problemen. Niemand kan zeggen hoe dat afloopt. We weten echter wel dat de schade voor Nederland steeds dramatischer wordt als we zo door blijven gaan. Als er iets gevaarlijk is dan is dat het neo-liberale beleid dat de afgelopen 15 jaar in de EU gevoerd is.

peter e
peter e10 jul. 2016 - 18:19

Als je niet met mensen te maken had, dan zou de EU werkelijkheid kunnen worden!

Acid Prune
Acid Prune10 jul. 2016 - 18:06

Rationele gronden - de EU is een neoliberale unie

Rode druppel
Rode druppel10 jul. 2016 - 17:25

Ik ben voor de Nexit. Voordat wij de puinhopen van buitenlandse banken mogen oplossen. Tevens ben ik er voor om de Nederlandse banken NIET te redden.

Van der Wal
Van der Wal10 jul. 2016 - 17:19

Je zou de zaak ook kunnen analyseren als het botsen van verschillende belangen. dat kom er misschien wel wat zinnigs uit. Dit slaat namelijk nergens op. Europa doet het goed omdat slimme mensen altijd de beste keuzes maken. En dan maken slimme mensen opeens niet de beste keuzes, terwijl het precies dezelfde keuzes zijn? In Europa zie je de bovenkant van de samenleving de zaak zo manipuleren dat zij er in verhouding extra beter van worden vergeleken met de onderkant van de samenlevungen in de lidstaten. De inderkant ageert daartegen, en omdat de onderkant steeds groter wordt, en de onderkant van de bovenkant zichzelf op termijn ook die onderkant in ziet schuiven, wordt er alleen maar meer geageert. De effectiviteit van de traditionele op-de-plaats-zettertjes, dat constante hameren op Nationalisme, snijd al geen hout meer sinds Europa opeens een Grondwet en een Volkslied moest krijgen, de Nationalistische parafernalia bij uitstek. Ook zijn er al wat monarchistische balonnen opgelaten in dat kader ( *kuch*vanderhorst*kuch*), en het dan ook gek vinden dat de Nationalistische boeman niet meer werkt.

1 Reactie
LaBou
LaBou 10 jul. 2016 - 18:53

Je weet hoe vroeger iemand genoemd werd die het niet zo nauw mat de regels nam (vooral in zijn eigen voordeel) oftewel gewwon een sjoemelaar? Hier was de uitdrukking: da's 'ne slimme.

boerjan35
boerjan3510 jul. 2016 - 16:56

De Britten hebben er voor gestemd hun land terug te krijgen. Ook ik wil mijn land terug, geregeerd worden in Den Haag, door politici die geen Brusselse marionetten zijn. Daar komen geen gouden bergen van, de EU implosie wordt een ramp, die ramp is er al, maar wordt door creatief boekhouden nog versluierd. Maar zelfbeschikkingsrecht werd al door Wilson een groot goed genoemd.

panterarosso65
panterarosso6510 jul. 2016 - 16:51

"De problemen beginnen pas als de politieke elite onzeker wordt en gaat twijfelen aan haar eigen functioneren." als je de laatste 20 jaar bekijkt kun je gerust concluderen dat als ze het nu nog niet doen ze het nooit zullen doen het idee dat alles draait om het zelfvertrouwen en ego's van de euroelite is eigenlijk al genoeg reden ze allemaal te vervangen

Meta Foor
Meta Foor10 jul. 2016 - 16:46

Mijnheer Simons kan nu wel fulmineren naar Wilders dat hij infaam in zeggen en handelen is, het is wel zo dat het kiezersvolk van hem een consistent bericht en positie krijgt. Dat kun je van de meeste zgn linkse partijen niet zeggen: die liegen en draaien naar hartelust zodat niemand weet waar ze eigenlijk voor staan. Politiek is een vak en geen hobby, en kiezers kun je niet continue bedonderen.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder10 jul. 2016 - 16:22

[ Je ziet dan ook dat de intelligentsia zich vaak uitspreekt vóór de EU.] Wie zijn dat? Ik zie dat voorstander vaak doen voorkomen dat de race naar het afvalputje kan worden gestopt door in de EU te blijven. Daar hoef je niet intelligent voor te zijn. Dat is intellectueel populisme.

1 Reactie
JanB2
JanB210 jul. 2016 - 19:14

Wie zijn dat? Mensen die zichzelf intelligent vinden. Nuff said zou ik zeggen.

insignia
insignia10 jul. 2016 - 16:21

It weet niet wat Frans Timmermans u gedaan heeft maar het klinkt wel populair dat kop van uw verhaal dat er op neer komt dat u niet begrijpt dat er kiezers zijn die zich afwenden van de oude partijen., Vrije keuze vindt u maar vreemd en de uisluiting door de elite vindt u goed. Ja-knikkers worden gevraagd om de democratie in stand te houden. Uw democratie! Wat ik ook op u tegen heb dat weer dat woord natiestaat boven komt. Waar in hemelsnaam is dat boven komen drijven. Als je het over Nederland hebt, het Koninkrijk der Nederlanden, dan is er in mijn beleving geen natiestaat te bekennen, dat zit alleen in de hoofden van zeer enge lieden.

2 Reacties
boerjan35
boerjan3510 jul. 2016 - 16:57

Ik reken mijzelf niet tot de enge lieden.

Acid Prune
Acid Prune10 jul. 2016 - 18:29

Een meganatiestaat zit dus in de hoofden van mega enge leiden

Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper10 jul. 2016 - 16:02

> Het virtuele electorale gewin dat de PVV boekt met haar anti-Europese agenda is een exponent van wat ik de Europese Paradox zou willen noemen. Ik neem aan dat je het speeltje van Maurice de Hond als bron gebruikt? Dat doen de meeste mensen. Maurice de Hond is een schoolvoorbeeld van hoe je niet aan marktonderzoek moet doen. Maurice de Hond laat mensen die hun opinie geven zichzelf aanmelden, want dat is lekker goedkoop. Je hebt een computertje en wat software, en dat is het. Maurice de Hond weet niets van de mensen die hij bevraagt, hij weet hun inkomen niet, niet waar ze wonen, niet hun leeftijd, niet hun geslacht, niet hun politieke geschiedenis. Hij weet helemaal niets. Mensen kunnen een profieltje vol-liegen, en dat is de wetenschappelijke basis van zijn peiling. Hij weet niet of mensen 25 keer mee doen of 2 keer of een keer. Email adressen zijn gemakkelijk aan te maken. Er zijn ook bedrijven die werken met panels zorgvuldig uitgezochte mensen met geverifieerde profielen, die leveren ook peilingen, en gek genoeg wijken die behoorlijk af van die van Maurice de Hond, tientallen procenten. Kijk hier hoe de onderzoeksbedrijven uit elkaar lopen. http://frontbencher.nl/peilingen/

2 Reacties
Sjaak4
Sjaak410 jul. 2016 - 18:38

Als je de vragen niet weet ga je zeggen dat de toets slecht is.

Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper10 jul. 2016 - 19:05

Ik begrijp Sjaak, dat het geen goed nieuws is wat ik schrijf, voor de PVV aanhanger. Sorry dat ik het toch moest schrijven, het is hoe ik erover nadenk. Sterkte.

Patrick Faas
Patrick Faas10 jul. 2016 - 16:02

Een helder stuk, maar ik wil wel even opkomen voor Timmermans. Niet alleen veel Engelsen zijn geschrokken van de referendumuitslag, ook veel Europeanen. PVV’ers ken ik niet, maar wel enige SP’ers en die hebben nu toch zoiets van: laten we eerst even kijken hoe het de Engelsen vergaat. Ondertussen moet de EU voortgang maken met meer eenheid, wat nu kan zonder die Engelsen, die voortdurend op de rem trapten. De Engelsen zijn altijd al tegen een verenigd Europa geweest en deden slechts half mee, voornamelijk met het doel om meer eenheid te saboteren. Zij hebben Napoleon verslagen immers, samen met de Russen. Teveel van wat de EU wil lijkt op wat Napoleon ons bracht, zoals gelijke rechten, eenheid van maten en centraal bestuur. Nu waren mijn voorouders aanhangers van Napoleon, vermoedelijk zoals de voorouders van de meeste Hollandse katholieken. Daarom blijft het onbegrijpelijk dat de SP zich zo anti-Europees heeft opgesteld. Nationaalsocialisme is niet sociaal. Maar hopelijk komt de SP nu tot inkeer en ziet men dat het vertrek van de Engelsen kans biedt op een meer Napoleontisch Europa. PS "Die ontwikkeling is in Nederland gaande, met de Fortuynrevolte als opstartfase," En waardoor kozen zovelen plots voor het foute pad? Doordat het verraad van Karremans ons een identiteitscrisis had gegeven.

6 Reacties
Flipje Tiel
Flipje Tiel10 jul. 2016 - 17:25

Napoleon had veel dingen uitstekend geregeld, en de staatsgreep van Willem Frederik was zeker geen onverdeeld genoegen voor de Nederlanders. Maar toen Napoleon de dienstplicht begon in te voeren voor zijn grootse leger heeft hij een hoop sympathie verloren.

Patrick Faas
Patrick Faas10 jul. 2016 - 17:52

We hebben een familielid verloren in het Napoleontische leger, maar hij had de dienstplicht kunnen afkopen en was vrijwillig gegaan. "Voor vrijheid, gelijkheid en broederschap."

Sjaak4
Sjaak410 jul. 2016 - 18:43

Napoleon was een generaal en een dictator en vooral competent in de kunst van het oorlog voeren en politiek. De EU is een bejaarden tehuis van incompetente mannetjes zoals dhr. Timmermans, Juncker, verhofstad, Tusk. Ik zie de vergelijking niet. Behalve dat beide het niet zo met democratie voor hadden/hebben. Verder lees ik ook nog het woord nationaalsocialisme weet u wat dat is of is dit gewoon een losse flodder om de SP belachelijk te maken?

insignia
insignia10 jul. 2016 - 18:49

Faas de term NationaalSocialisme heeft een zeer beladen negatieve betekenis. Ik krijg het gevoel dat je dit de SP in de schoenen schuiftl Niets is minder waar. Een belangrijk doel van die partij was de vereniging van Europa, onder Duitse leiding. Dat is niet gelukt met zeer feel slachtoffers als gevolg en een heel volk uitgeroeid. Wat de SP met uw voorouders te maken heeft, ? , zeer vermoedelijk heel weinig maar dan blijft de vraag hangen: waarom staat dat er dan? Mijn hoop is dat de SP zich sterk maakt voor een reorganisatie van de EU, terug tot een handelbevorderende samenwerking.

JanB2
JanB210 jul. 2016 - 19:17

Daarom blijft het onbegrijpelijk dat de SP zich zo anti-Europees heeft opgesteld. Je haalt 2 begrippen door elkaar: anti-europees is heel iets anders dan sceptisch tav de huidige EU.

Flipje Tiel
Flipje Tiel10 jul. 2016 - 19:30

@Patrick Faas 10 juli 2016 at 19:52 Mijn deelname, maar laat het een troost zijn dat hij nu waarschijnlijk toch van ouderdom overleden zou zijn geweest. Misschien had hij officier kunnen worden, die hadden een veel betere overlevingskans. Neemt niet weg dat er een hoop minder fanatieke burgers waren die de dienstplicht noch de afkoopsom zagen zitten voor een oorlog die niet de hunne was.

Bert Vlierman
Bert Vlierman10 jul. 2016 - 15:46

In zijn toespraak illustreerde Frans Timmermans de afstand tussen burger en EU als nooit tevoren. Hij riep: "Jullie vertegenwoordigen 500 miljoen burgers. En als er burgers zij die zeggen dat jullie hen niet vertegenwoordigen, luister dan niet." Hoe schaamteloos kun je laten weten, dat de burger die jij vertegenwoordigt er helemaal niet toe doet.

1 Reactie
Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper10 jul. 2016 - 17:10

Er worden laatste weken veel bedoelingen in de mond van Frans Timmermans gelegd. De Frans Timmermans exegese is volop aan de gang, vooral bij radicaal/extreem rechts. Kun je aangeven in welke seconde hij dit zei, want ik heb deze bedoeling niet uit zijn woorden kunnen halen. Dank

thunderbird2
thunderbird210 jul. 2016 - 15:37

De huidige eu is mislukt. Evt veranderingen too little too late. Terug naar een EG, opsplitsen van de Euro en dan heel langzaam maar eens kijken hoever een samenwerkingsverband (!) op democratische wijze mogelijk is. Uw mening btr blaaskaak Timmermans deel ik volledig.

3 Reacties
Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper10 jul. 2016 - 19:10

> Terug naar een EG Je kan nooit terug in de tijd, dat kon zelfs bij Startrek niet. Je kan alleen maar vooruit. De EEG zoals die was is voorgoed verdwenen, een nieuwe EEG zal er anders uitzien. De wereld wordt nooit meer zoals die was. Vervelend nieuws voor politiek revisionisten, maar zo is het. > hoever een samenwerkingsverband (!) op democratische wijze mogelijk is Nederland heeft tegen een democratische EU gestemd in de grondwet-afwijzing in 2005. Europa is niet democratisch geworden en de lidstaten zijn soeverein gebleven en hebben hun eigen democratische regeringen behouden, die altijd het laatste woord hebben in ieder EU-besluit.

erwinnijhof
erwinnijhof10 jul. 2016 - 21:33

Nu lees ik hier vaak een hoop flauwekul, maar dit is wel de overtreffende trap. Ten eerste: Wanneer mensen het hebben over terug naar de EEG wil dat uiteraard niet zeggen dat we gewoon het verdrag van toen overnemen en het daarbij laten. Het gaat om economische samenwerking zonder politieke integratie. Ten tweede: Je hoogtepuntje, we hebben tegen een democratische EU gestemd in de grondwet afwijzing in 2005. Die grondwet is inderdaad afgestemd maar wel doorgedrukt. En daarmee is meteen bewezen dat die grondwet niets met democratie te maken had, anders hadden we daar na 11 jaar wel iets van terug mogen zien. Word je daarvoor door de EU betaald om dit soort onzin te verspreiden?

Not a Jolly Jumper
Not a Jolly Jumper11 jul. 2016 - 6:10

> Wanneer mensen het hebben over terug naar de EEG wil dat uiteraard niet zeggen dat we gewoon het verdrag van toen overnemen Beste erwinnijhof, Fijn dat ten minste jij weet wat de mensen bedoelen, dan houdt er iemand licht op de discussies. Want anders ontsporen ze soms in onvolledige of onduidelijke mededelingen. > Die grondwet is inderdaad afgestemd maar wel doorgedrukt. Ik heb hierboven ergens een groot aantal verschillen tussen de grondwet en Lissabon benoemd. Lissabon lijkt niet op de grondwet. De EU had heel anders uitgezien als de grondwet was aangenomen. Ik ben van mening dat we blij mogen zijn dat die grondwet niet is aangenomen. In dat geval was de EU zeker geëxplodeerd, en extreem rechts aan de macht gekomen. De grondwet was erg onvoorzichtig, en toonde aan dat je heel voorzichtig moet zijn met het vertrouwen van de machtswellustige bestuurders. Overigens moet je altijd voorzichtig zijn met vertrouwen. > Word je daarvoor door de EU betaald om dit soort onzin te verspreiden? Nu sluit je je zinvolle reactie af met een ad hominem, dat vind ik nou jammer. Dat maakt verdere discussie moeilijk, maar mogelijk wil je helemaal geen discussie? Dat zie je wel vaker. Gewoon iets poneren, vooral niet tegengesproken worden.