Joop

Met Hamas moet gepraat worden

  •  
17-11-2009
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
95 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Harrie Verbon, op 16 november hier op Joop, vindt het maar raar dat er zoveel mensen van ‘links Nederland’, waaronder ik, de advertentie hebben ondertekend dat er met Hamas gepraat moet worden.
Nu lijkt mij dat nogal voor de hand liggen, en het heeft er weinig mee te maken of we vrienden zijn van Hamas. De meeste ondertekenaars zullen dat niet hebben gedaan zonder heel goed te weten dat ook Hamas dringend de mensenrechten zal moeten gaan respecteren. Maar iedereen die uiteindelijk wil dat er een rechtvaardige oplossing komt weet ook dat je geen vrede kunt sluiten wanneer de vertegenwoordiging van een groot deel van de Palestijnse bevolking bij voorbaat is uitgesloten van een mogelijke overeenkomst.
Verder is de advertentie impliciet een pleidooi om op te houden om met twee maten te meten. Wanneer we Hamas kwalijk willen nemen dat zij zich te weinig houden aan mensenrechten, dan geldt dat dubbel en dwars ook voor Israël, dat inmiddels een indrukwekkende lijst op haar naam heeft staan van structurele schendingen mensenrechten, en van het internationale recht.
Ook de Nederlandse regering vindt dat Hamas eerst aan een aantal eisen moet voldoen voor er met hen gepraat mag worden. Ik noem ze nog een keer: van Hamas wordt geëist dat ze Israël erkennen, dat ze ophouden met ‘geweld’ en dat ze zich houden aan de voorafgaande overeenkomsten. Het punt is dat diezelfde drie eisen ook wel eens aan Israël gesteld kunnen worden. Israël is niet van plan is om Hamas als legitieme vertegenwoordiging van hun bevolking te erkennen. Israël is geen moment gestopt met een scala aan geweld, inclusief invasies en bombardementen van Gaza, liquidaties, en kort geleden een zware aanval op Gaza waarbij de wisselkoers van burgerdoden steeg naar honderd Palestijnen op één Israeli. En wie zoals ik Gaza zelf heeft bezocht na de oorlog hoeft het Goldstone rapport niet te lezen om te weten dat er moedwillig dodelijke aanvallen zijn gedaan op burgers. Ook is Israël na de Road Map gewoon doorgegaan met het verder uitbreiden van de nederzettingen in een geslaagde poging om een concrete, rechtvaardige vrede op basis van een staat op driekwart van het land voor Israël en een kwart van het land voor de Palestijnen onmogelijk te maken.
Het probleem, als het gaat om werkelijke ondersteuning van reële onderhandelingen, is dat ook in Nederland veelal uit gegaan wordt van twee vooronderstellingen: dat het belangrijk is dat Israël zichzelf mag verdedigen, maar dat dat kennelijk niet geldt voor de Palestijnen. En dat de Palestijnen, als ze zich verzetten, ‘terroristen’ zijn, maar dat dat nooit geldt voor Israël.
Meneer Verbon bedient zich van twee argumenten, die alle twee geen hout snijden. Helaas begeeft ook hij zich op een terrein waar hij volstrekt geen kaas van heeft gegeten, en dat is de positie van vrouwen in Gaza. Ik werk daar al vijftien jaar, en ik kan, als feministe, uit de eerste hand verklaren dat de zaken die Verbon noemt een zwaar geval zijn van de klok horen luiden en niet weten waar de klepel hangt. Zeker zijn ook Gazaanse vrouwen nog middenin een emancipatieproces, zoals in heel veel landen ter wereld. Maar dit klopt alvast niet, als Verbon zijn best doet om het vijandbeeld Hamas nog wat op te tuigen: vrouwen worden niet alleen ‘gedoogd’ op de werkvloer en scholen, maar Hamas heeft, getuige Palestijnse feministes, meer gedaan voor de activering van vrouwen dan Fatah. Hamas had meer vrouwen op verkiesbare plaatsen dan Fatah ooit gehad heeft. En ook de Islamitische universiteit staat open voor vrouwen, de dochters van mijn vriendin daar zitten er op. Het is wel waar dat Hamas, tegen de afspraken in, vrouwen onder druk probeert te zetten om zich meer ‘islamitisch’ te kleden. Maar duidelijk is ook dat Palestijnse vrouwen al te vrijgevochten zijn om alles maar protestloos met zich te laten doen.
Ik heb in de vijftien jaar dat ik er werk nog nooit een vrouw op een motor gezien – wel als bestuurster van auto’s overigens – en dat dat nu verboden zou zijn lijkt mij een broodje aap. Ook is het onzin om het specifiek Hamas te verwijten dat vrouwen daar gemiddeld zes kinderen krijgen. Er waren in betere tijden programma’s om toe te werken naar geboorteregeling, die zijn niet zozeer door Hamas de nek om gedraaid als wel door de omstandigheden. Net als overal ter wereld zijn geboortecijfers hoog wanneer er veel armoede is en mensen bang zijn door oorlog kinderen te verliezen. Vrouwen die veel kinderen willen, als nationalistisch antwoord op de Israëlische dreiging, zijn er net zo goed als mannen. Ik ken een vrouw die wilde scheiden omdat zij meer kinderen wilde en hij niet. Er valt over de emancipatie in Gaza, en de rol daarbij van Hamas, nog veel meer te zeggen, maar duidelijk is dat de heer Verbon daar geen verstand van heeft en vooral napraat wat hem is ingefluisterd. Waar vrouwen in Gaza werkelijk onder lijden is de blokkade, die maakt dat ze hun kinderen nauwelijks meer fatsoenlijk te eten kunnen geven, en de recente aanval, zogenaamd tegen Hamas maar in werkelijkheid tegen de burgerbevolking, die ook onder vrouwen en kinderen een bloedbad heeft aangericht. Ik weet zeker dat er in heel Gaza geen vrouw te vinden is die er blij mee is dat Verbon hen gebruikt om Hamas mee om de oren te slaan en de boycot, waar zij ook zwaar onder lijden, mee te rechtvaardigen.
Wie echt denkt dat Hamas bezig is om een islamitische staat in Gaza te stichten houdt met twee zaken geen rekening: dat er ook binnen Hamas verschillende stromingen bestaan, onder andere ook van Hamasleden die een seculiere staat voorstaan, en dat de bevolking van Gaza in het overgrote deel niets voelt voor een islamitische staat, maar altijd al gewend is aan een grote mate van vrijheid. 
Veel ernstiger is de manier waarop Hamas afgerekend heeft met politieke tegenstanders. Ik neem aan dat ik in Nederland de eerste was die op mijn weblog melding maakte van jonge mannen die door Hamas moedwillig waren verminkt. Ik vind het dus ook heel belangrijk dat Hamas in het Goldstone rapport niet is ontzien. Het punt is wel dat Hamas niet erg onder de indruk zal zijn van enige druk van buitenaf om de mensenrechten te respecteren, zolang er geen enkele sprake van is dat het democratische westen daar Israël niet eveneens ernstig op aanspreekt, en daar is nog weinig van te merken.
De wijze waarop Verbon denkt de ontstaansgeschiedenis van de joodse staat Israël even te kunnen samenvatten is meer dan schandelijk. Dit zijn, heel in het kort, een aantal feiten die door gedegen historisch onderzoek worden gestaafd:
Het eerste Arabische verzet, nog voor 1948, gold niet ‘joden’, maar ‘zionisten’. Joden woonden er al langer, zonder conflicten, en zij waren overigens de eersten die zich verzetten tegen de zionistische nieuwkomers. Zie het boek van Yakov Rabkin. En het verzet tegen de komst van de zionistische kolonisten had een hele goede reden: de Palestijnen begrepen al spoedig dat de zionisten bezig waren om een eigen joodse staat te vestigen die ten koste zou gaan van de er wonende bevolking. En daar hebben ze meer dan gelijk in gekregen. Nog voor 1948 begon de etnische zuivering, zie Benny Morris en Ilan Pappé, honderdduizenden Palestijnen werden van huis en land beroofd. Wie ondanks dat durft te beweren dat de Palestijnen ‘garen sponnen’ bij joodse cq zionistische immigratie is zonder meer te kwader trouw.
En vervolgens volgde in 1967 de bezetting van het laatste kwart van het traditionele Palestina, waarna regering op Israëlische regering aan het werk ging om met nederzettingen, muur, wegennet en wat er nog meer plaats vond aan de ‘matrix of control’ (Jeff Halper) een werkelijk compromis onmogelijk te maken. Maar al te makkelijk wordt vergeten dat de nu zeer verguisde Arafat een geweldige historische concessie deed toen hij namens zijn volk bereid was om 78% van het land op te geven – op voorwaarde dat er dan wel een Palestijnse staat zou komen op de overige 22%. Israël heeft zonder dankjewel te zeggen die concessie in de zak gestoken zonder er ook maar iets voor terug te doen.
Wie dat niet wenst te beseffen begrijpt ook niet waar het Palestijnse verzet vandaan komt, en sluit graag gemakzuchtig aan bij het vijandbeeld ‘extreme islamisten’, alsof Hamas niet in de allereerste plaats een verzetsbeweging is, naast politieke partij, die gekozen is door een aanzienlijk deel van de Palestijnse bevolking zelf.
Kortom, meneer Verbon, uw krakkemikkige verhaal geeft geen antwoord op de vraag waarom er inmiddels zoveel Nederlanders blijken te zijn die af willen van de kortzichtige boycot van Hamas, en graag zouden willen dat Nederland op hield met twee maten te meten, en een werkelijke bijdrage zou leveren aan een rechtvaardige vrede tussen Israël en de Palestijnen. Daar hoef je niet speciaal een aanhanger van Hamas voor te zijn: zoals Israëli Uri Avnery zegt: vrede sluit je met je vijanden, niet met je vrienden.
Klik hier voor het stuk van Harrie Verbon

Meer over:

opinie, wereld
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (40)

Binnenkijker
Binnenkijker17 nov. 2009 - 13:32

Goed dat u reageert op het stuk van Verbon. Uw betoog om de Hamas activiteiten te verdedigen komt echter in grote lijnen neer op: Zij (Israel) doen het ook! Dat is echter nooit een sterk argument. Ik zie het bij mijn kinderen ook nog wel eens, en die komen daar ook niet mee weg. U zegt ook dat de petitie gezien moet worden als een 'impliciet' pleidooi om op te houden met twee maten te meten. Mooi, maar wilt u dat de volgende keer liever expliciet doen? U heeft volkomen gelijk over Israel, maar het erkennen van Hamas is niet de weg om dat gelijk te krijgen. Als weerwoord op het vermeende fundamentalistische karakter van Hamas zegt u dat er binnen Hamas verschillende stromingen zijn die elkaar op dat vlak nogal tegenspreken. Oftewel, het is niet eens duidelijk met welke Hamas we dan gaan praten. Het is echter onmiskenbaar dat een belangrijk en militant deel van Hamas wel degelijk een fundamentalistische Islamitische staat als doel heeft, ondanks het feit dat (uw woorden) "het overgrote deel van de Palestijnen niets voelt voor een Islamitische staat". Hoe representatief is Hamas dan helemaal? Nogmaals, met wie gaan we dan praten? U toont aan dat Hamas geëmpancipeerder is dan Fatah. Fijn, maar als we zo gaan beginnen doe ik er nog een schepje bovenop door te stellen dat vrouwen in Israel nog geëmanicpeerder zijn. En nu? Ik ben links, en nadrukkelijk van mening dat Israel op een misdadige wijze opereert en een Palestijnse staat op elke mogelijke manier saboteert en onmogelijk maakt. De oplossing is echter niet om dan maar een tweede misdadige partij te gaan steunen ("ja maar, zij begonnen"). Israel moet nu keihard ter verantwoording worden geroepen, en bijvoorbeeld door economische isolatie worden afgestraft. Ik blijf tegen praten met Hamas.

KeesMaf
KeesMaf17 nov. 2009 - 13:32

Van mevrouw Meulenbelt is mij inmiddels bekend dat de blinde vlek voor het geweld uit naam van Hamas/islam ongeveer net zo groot is als het vergrootglas waaronder gewelddaden van Israël worden gelegd. Met een dergelijke grondhouding is het lastig discussiëren.

Nog1web
Nog1web17 nov. 2009 - 13:32

Als je vredesonderhandelingen begint zijn er een paar voorwaarden 1 Er moet een oorlog zijn, anders is het overbodig. Dat betekent ook dat iedere mogelijke deelnemer een geweldpleger is. In dit geval gebruiken zowel Israël als haar tegenstanders (Hamas, Fatah, Hezbollah) geweld. 2 Er moet gesproken worden met de geweldbeslissers; zij moeten immers uiteindelijk goedkeuren om vreedzame middelen ipv geweld te gebruiken. Uitsluiten van een dergelijke beslisser betekent per definitie een mislukte onderhandeling. In dit geval kan er zonder Hamas dus helemaal niet begonnen worden met een onderhandeling, want Fatah kan geen vredesbeloftes doen, die door Hamas uitgevoerd moeten worden. Alle andere voorwaarden zijn niet niet alleen overbodig, maar belemmeren het vredesproces. Partijen en politici die eisen vooraf stellen, willen geen vrede, maar een overwinning. Mevrouw Meulenbelt hoeft Hamas dus niet te verdedigen, net zo min als de heer Verbon Israël hoeft te verdedigen. Onze mening over de strijdende partijen is namelijk niet relevant, aangezien we zelf niet meedoen aan de oorlog en dus ook niet aan de vredesonderhandelingen. Dat betekent ook dat het niet relevant is dat wij (Nederland) met Hamas of de andere partijen gaan praten, de strijdende partijen moeten met elkaar praten. We moeten dus niet met Hamas praten, maar ophouden met onze relaties met de andere partijen, zoals Fatah en Israël. Ze hebben ons niet nodig gehad om oorlog te voeren, ze hebben ons ook niet nodig om vrede te stichten.

Nicci2
Nicci217 nov. 2009 - 13:32

Voordat we met z'n allen het gehele conflict vanaf de start weer door gaan nemen . . . . De kwestie is heel simpel: natuurlijk gaat Nederland niet met Hamas praten. Althans: niet officieel. Hamas heeft zichzelf een positie verworven op de Gaza, maar in het internationale verkeer zijn ze geen gesprekspartner. Sommige mensen stellen dan dat er ook niet met Israel gesproken moet worden. Dat is vreemd. Die mensen lijken te vergeten dat we wel degelijk met de Palestijnen praten via hun Minister President. Sterker nog: die heeft van de EU al de nodige steun gehad. Met beide partijen onderhoudt Nederland gewoon diplomatieke betrekkingen. Alleen niet via Hamas. Misschien veranderd dat in de toekomst, maar voorlopig zie ik het er niet van komen.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman17 nov. 2009 - 13:32

Heel erg goed! Niet-praten is nog nooit een oplossing geweest. Praten is de enige manier om ergens beweging in te krijgen. Wat praten betreft geeft Obama gelukkig het goede voorbeeld.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa17 nov. 2009 - 13:32

Praten om niets te zeggen en als je toch iets zegt heb je niets gezegd terwijl je heel veel gezegd hebt en zo gaat het met praten, in het Midden Oosten 'onder' Amerika!

Andre2
Andre217 nov. 2009 - 13:32

Beide partijen zijn voortdurend op zoek naar redenen om vooral niet met elkaar te hoeven praten. De fundamentalisten van beide partijen bepalen helaas de agenda. De politiek van Israel is er op gericht om de totale Westbank te annexeren en de Palestijse bevolking op de Westbank te "verhuizen". Langzaam maar zeker worden de Palestijnen op de Westbank steeds verder afgesneden van elementaire levensbehoeften zoals water. Onder de fundamentalisten wordt al een paar jaar gewerkt aan de verhuizing van alle Palestijnen naar de Gaza-strook. Pas als de "ethnic cleansing" van de Westbank is voltooid zal Israel bereid zijn tot een vredesverdrag (erkenning van een palestijse staat op de Gaza-strook in ruil voor de erkenning van de totale Westbank als Israelisch gebied), en gaat de bouw van nieuwe nederzettingen gewoon verder. Zonder zeer zware druk van Europa en de VS op Israel, om deze zware schending van de internationale rechtsorde te stoppen, gaat dit proces gewoon door.

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa17 nov. 2009 - 13:32

Wat is Jood ? wat Is Palastijn? Ja, ik weet het toevallig. Jood en Palastijn gaan ook naar de toilet. Deze ruiken de stank alleen van de anderen, als zij aan het toiletteren zijn, maar zijn ruiken eigen stank niet.

naisdena
naisdena17 nov. 2009 - 13:32

Westerse landen hebben allang een uiterst hypocriete houding t.a.v. Hamas Hamas heeft enkele jaren geleden na veel aandringen van westerse landen meegedaan aan de Palestijnse verkiezingen. Nadat Hamas de verkiezingen in de Gaza hadden gewonnen weigerden diezelfde landen met Hamas te praten. Kennelijk was die overwinning niet verwacht en had het aandringen op de Hamas-deelname meer te maken met het verhogen van de legitimering van de verwachte Fatah-overwinning. Het weigeren te praten met een overwinnaar van democratische verkiezingen is een zeer ondemocratische handelswijze. Hamas is een partij in dit conflict waar je gewoon niet omheen kan. Het weigeren hiermee te praten werkt de extremistische krachten binnen Hamas ook nog eens in de hand.

fatima666
fatima66617 nov. 2009 - 13:32

Op Haatetz lees ik net dat een minister van Hamas lid is van een liefdadigheidsvereniging die een miljoen uitgeeft als je erin slaagt om Israelische soldaten te ontvoeren. Dit is dus een minister! Blijkbaar leren de palestijnen het ook nooit. Toch willen sommige personen met dit soort lui om de tafel zitten. De ergste vijanden van de palestijnen zijn ze toch echt zelf.

Vreugde2
Vreugde217 nov. 2009 - 13:32

Waarom wordt wel altijd gezegd dat Israel en de internationale gemeenschap moet praten met de Hamas, omdat ze democratisch gekozen zijn, maar hoor ik nooit iemand erbij vermelden dat dat de verantwoordelijkheid met zich meebrengt voor Hamas om te zorgen voor hun eigen bevolking? Er moet eens gestopt worden met het kant kiezen en gerealiseerd worden dat aan beide kanten groepen zijn die absoluut geen zin hebben in vrede en groepen die er wel voor zijn. En het zijn die laatste groepen aan beide kanten die onze steun verdienen. Overigens noemt mevrouw Meulenbelt wel heel makkelijk Hamas een verzetsbeweging. Dit zou ik beamen als hun gekozen doelwitten niet louter burgerdoelwitten zijn zoals scholen. Die overigens niet zelden leeg zijn gehaald. Dit brengt de palestijnse staat op geen enkele manier dichterbij en brengen hun eigen burgers alleen maar veel schade van de (buitenproportionele) vergeldingsacties van Israel. Op de geschiedsvervalsing die mevrouw Meulenbelt blijkbaar nodig heeft wil ik geeneens ingaan. Er waren in 1948 geeneens honderdduizenden mensen in het gebied. De geschiedenis speelt ook geen rol. Er moet gekeken worden hoe we deze partijen vandaag de dag bij elkaar brengen. Dat zal moeten op een pragmatische wijze. Laten we voor één keer nou eens de wijste zijn en ipv ons te richten wie de schuldige is kijken hoe we het kunnen oplossen. Anders is dit slechts gemekker om te laten zien hoe internationaal bewust men is.

harry12345
harry1234517 nov. 2009 - 13:32

Anja Meulenbelt schrijft: "Wie echt denkt dat Hamas bezig is om een islamitische staat in Gaza te stichten houdt met twee zaken geen rekening: dat er ook binnen Hamas verschillende stromingen bestaan, onder andere ook van Hamasleden die een seculiere staat voorstaan, en dat de bevolking van Gaza in het overgrote deel niets voelt voor een islamitische staat, maar altijd al gewend is aan een grote mate van vrijheid." Sorry mevrouw Meulenbelt. Ik zou ook graag willen dat Hamas zoiets is als destijds FMLN of FSLN. Maar ze zijn het gewoon niet. Lees dan toch hun eigen Hamas-statuten eens een keer! Jemig hoe blind kan je zijn... Uit de Hamas statuten: Article Eight: "Allah is its target, the Prophet is its model, the Koran its constitution: Jihad is its path and death for the sake of Allah is the loftiest of its wishes." Article Two: "The Islamic Resistance Movement is one of the wings of Muslim Brotherhood in Palestine. Muslim Brotherhood Movement is a universal organization which constitutes the largest Islamic movement in modern times. It is characterised by its deep understanding, accurate comprehension and its complete embrace of all Islamic concepts of all aspects of life, culture, creed, politics, economics, education, society, justice and judgement, the spreading of Islam, education, art, information, science of the occult and conversion to Islam." En zo gaat het nog een tijdje door. Gek he mevrouw Meulenbelt dat sommigen zullen denken dat Hamas bezig is om een islamitische staat in Gaza te stichten...

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa17 nov. 2009 - 13:32

Hamas of geen Hamas, wanneer gaat Israel stoppen met bouwen en slopen in het Palastijnse gebied? Israel is niet alleen bezig om de Palastijnen uit de geschiedenis te gooien, maar ook de geografie daar helemaal te Israeliseren.

Depalestijn
Depalestijn17 nov. 2009 - 13:32

De PVV leider is hypocriet die dineert met de Israëlisch minister Lieberman. Hij wil Nederland zuiveren van de Islamieten. Hij is bang dat ze in Nederland een Islamitische staat willen vestigen. De palestijnen waren vroeg in de negentiende eeuw al bang de joden in Palestina een Joodse staat wilden stichten. De Joden hebben de Palestijnen verdreven met geweld en terreur hun dorpen plat gebrand. Hoe is het mogelijk dat de PVV leider een van de grootste steunpilaren is in Nederland. Hoe kan het een dergelijk populaire raker Israel steunt?

hgeenen
hgeenen17 nov. 2009 - 13:32

Geachte mevrouw Meulenbelt, Ik deel uw mening. Bij conflicten heeft de daarmee samenhangende polarisatie zijn eigen dynamiek. Mensen reageren steeds gepolariseerder en gebruiken die extremere uitingen van de andere partij om hun eigen gelijk nog verder aan te dikken. Praten met Hamas, het maakt niet uit met wat voor resultaat of inhoud, helpt om die polarisatie te de-escaleren, zodat ooit normaal overleg mogelijk wordt. . En natuurlijk zelf niet teveel bijdragen aan die polarisatie door te fanatiek partij te kiezen.

McDude
McDude17 nov. 2009 - 13:32

Mostafa Mouktafi, Palestijenen van oorsprong zijn de Joden. De palestijenen zoals u ze (en zij zelf) zich noemen doen dat pas sinds 1964 de naam als eerste ingevoerd door Arafat Dat uitroeien waar u het over heeft gebeurd met dat buitensportige geweld dan wel heel slecht. Je zou verwachten dat met al dat geweld de Israeliers de Ou-Jordaniers waarvan er in beginsel maar 475.000 waren allang hadden kunnen uitroeien! Daarbij Hamas heeft in het handvest staan dat er allen vrede is wanneer alle Joden zijn vernieteigd of gevangen zijn gezet. Lastig onderhandelen met eeen terroristische organisatie die dit openlijk aanhangt! Daarbij is het geweld van Israel 99,9% een reactie op geweld van de Oud-Jordaniers. Die zich op hun beurt dan ook nog eens onder de eigenbevoling verschuilt en hen als schild gebruikt. Een veel geziene strategie onder moslims! Laten de ou-Jordaniers eerst het handvest maar eens aanpassen zodat eruit blijkt dat zij een geweldsloze oplossingen willen. Om daarnaast het direct en constante geweld af te zweren. Er zijn platsen in Israel waar om de zoveel tijd het lucht alarm afgaat omdat onze moslim vrienden weer raketten afschieten. Het enige dat het aantal doden aan Israelische kant beperkt is het feit dat zij op tijd kunnen schuilen. Een aangeleerde zelfbescherming opgelegd door de constante nu al tientalleen jaren duren geweld explosies van de moslims om hen heen! Na 60 jaar zien we links nog steeds symphatien voor de moslims hebben en een afkeer tegen alles was Joods is!

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa17 nov. 2009 - 13:32

Een land dat namens God moet bestaan is wel raar en lachwekend, vooral in deze tijd. Je kan niet met God overleggen over hoe en wat hij dat wilt, net zoals uitleggen met Lieberman of Natanyahou. Joden horen in het Midden Oosten en moeten daar hun land stichten maar niet op deze manier, namens God, want de Palestijnen zijn ook kinderen van Abraham. Mee erven is logisch!

Max13
Max1317 nov. 2009 - 13:32

Israël wil de burgers van hun land beschermen, maar moeten tegelijkertijd voorkomen dat Palestijnse burgers omkomen,terwijl de Hamas en andere groeperingen burgers bewust als menselijk schild gebruiken.Het mag dan ook niet verbazen dat dit ook wel eens misgaat, en soldaten hun machtspositie tegenover de Palestijnen misbruiken en onschuldige mensen moedwillig intimideren, bedreigen ,verwonden of doden.Als de Arabische landen namelijk in 1947 het VN Verdelingsplan hadden geaccepteerd en als ze niet ten strijde waren getrokken tegen Israël in 1948, dan had er al bijna 55 jaar een Palestijnse staat kunnen bestaan!!!

Magikeven!ikheetMostafa
Magikeven!ikheetMostafa17 nov. 2009 - 13:32

Geachte Max L, Met uw laatste zin ben ik met u helemaal eens en zo denk ik altijd, als Arabier. Max! dat heet bij ons gastvrijheid! Ongeloofelijk egoisten waren toen de Arabieren, maar ben erg blij dat de Marokkanse cultuur anders denkt over joden en Jodendom.

dréoudman
dréoudman17 nov. 2009 - 13:32

Natuurlijk, er moet altijd gepraat worden, met welke partij dan ook. Zelfs met extreme zionisten die kennelijk niets anders willen dan de vrede te blokkeren.....

Steven2
Steven217 nov. 2009 - 13:32

Het stuk van mevrouw Meulendijk laat al zien hoe gecompliceerd deze zaak is geworden. Allereerst kunnen stellingen als praten met Israël of Hamas niet in die eenvoud worden beantwoord zoals in veel reacties wordt gesuggereerd. Geloof en het hebben van het alleenrecht over de wetenschap dat je daarin gelijk hebt wordt voortgezet in het onderscheid dat wordt gemaakt in de mening over de gelijkwaardigheid van mensen en het onderscheid dat er gelegd wordt in de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen. Aan beide zijden van het conflict in het Midden Oosten worden de meest gruwelijke humanitaire misdaden gepleegd. Wanneer er een discussie ontstaat met welke partij er wel of niet mag worden gepraat, wordt een begin gemaakt met een excuus om iets niet te doen. Gestart moet worden met het respecteren van elkaars aanwezigheid, de tijd kan immers nooit worden terug gedraaid. Vervolgens moeten de geschillen worden opgelost. Dat kan niet vanuit één kant komen, dus praten moet altijd met minimaal de twee ruziemakende partijen gebeuren.

kurbenwelle
kurbenwelle17 nov. 2009 - 13:32

Natuurlijk moet er worden gepraat, als er iets is bewezen , dan is dat het met de wapens cuntinu gekker wordt. Alleen raad ik Anja Meulenbelt zich een beter pers voorlichter te laten aanmeten als Mevr Duisenberg indertijd, want die meneer Hans de Boer die maakt overal een rommeltje van. Grappig voor Jan en c.s hoe gescout talent brandhout bleek te zijn maar natuurlijk er moet ingezet worden op praten en daarna stappen naar vrede. Het is zo al veel te lang, veel te gek in Palestina

Lieke Meester
Lieke Meester17 nov. 2009 - 13:32

Het collectieve schuldgevoel moet nu maar eens plaats maken voor echt handelen. Vrede begint met praten.

denmol
denmol17 nov. 2009 - 13:32

Zo gaat dit nu al decennia lang en wie heeft er voordeel bij dat de situatie blijft zoals die is ? Iedereen weet hoe de verhoudingen liggen. Wie heeft de macht en wie is er ondergeschikt ? Het zijn altijd de mensen die er het minst aan toe zijn die de zwaarste lasten moeten dragen en wij blijven maar praten en vanuit onze luxe positie van een zeker afstand beoordelen en veroordelen en die patstelling blijft bestaan. Wie spint hier garen bij ?

[verwijderd]
[verwijderd]17 nov. 2009 - 13:32

hoe je het ook neerzet hamas is een organisatie die mensen met explosieven volhangt en ze restaurants in laat lopen, tevens is het moeilijk een "verzetsdaad" te noemen als je burgers in een ander land beschiet, hamas kiest er ook voor om zijn militaire structuur tussen burgers te plaatsen. Niet dat israel zonder schuld is maar hamas hier als de morele partij neerzetten is een gruwelijke oversimplificering van het conflict Hamas heeft ook niets met vrede te winnen, immers dan zou haar stijl van regeren zijn bestaansrecht verliezen, dat is ook de reden waarom ze ooit aanslagen hebben gepleegd zodat likud de verkiezingen zou winnen. het is niet zo ingewikkeld wil je israel vrede laten (accepteren/opdringen) dan zal je ze veiligheid moeten garanderen hamas wil, nog steeds, israel vernietigen ergo er is geen veiligheid

1 Reactie
ietsist
ietsist17 nov. 2009 - 13:32

Ton, vind je het een vreemde reactie van een volk onder bezetting, om die bezetter te willen 'vernietigen'? Hoe denk je dat al die mensen die geleden hebben onder de Nederlandse bezetting door Duitsland, zich op dat moment voelden over Duitsland? Dat heeft nog véle jaren nageijld, tot het voetbal aan toe: Decennia lang een enorme Duitserhaat, richting mensen die niets met die nazi's van doen hadden. Wat ik vreemd vind is dat een land als Nederland, dat de oorlog heeft meegemaakt, via Verhagen weigert Israël als de bezetter te zien. Terwijl je je alleen maar in hen hoeft te verplaatsen door aan je eigen vader of je grootvader te denken, die misschien zijn hele leven geleden heeft in de nasleep van die oorlog. En nee, natuurlijk kan je de *situatie* niet vergelijken, maar bezetting is bezetting. En Hamas, hoe fout ze zich ook mogen gedragen, is een verzetsbeweging. Ik herinner me het verhaal van Hella Haasse jaren geleden, over hoe zij zelf heeft deelgenomen aan het fusilleren van 2 NSB-ers in het bos, bij wijze van "wraakactie". En ze vertelde ook hoeveel voldoening haar dat gaf. Ze werd (tot mijn afschuw) geroemd en geprezen om deze "vaderlandslievende" moord. Maar als Hamas roept dat de bezetter 'dood moet', is het niet meer dan een terroristische organisatie, terwijl ze democratisch gekozen zijn? Dit zeiden ze vroeger ook over Arafat, manman wat een boef. Maar de waarheid is óók dat hij stabiliteit heeft weten te behouden in die regio, en dat met zijn overlijden een belangrijke factor is weggevallen.

Dragon2
Dragon217 nov. 2009 - 13:32

Hamas is een ordinaire terroristenclub opererend vanuit een religieus fanatisme / fundamentalisme. In het Hamas Handvest staat dat Hamas de vernietiging van Israël nastreeft. Zou ik niet mee gaan praten, met zo'n club. Schrijfster is net een klein kind: "ja maar Israel doet het ook, die zijn ook stout". Welja. Wat mij betreft noemen we Israel een land van fascistische kindermoordenaars; dan nog blijft Hamas een ordinaire terroristenclub. Tuurlijk mogen ze zich verdedigen tegen Israelisch geweld en intimidatie, maar lukraak raketjes op steden schieten of stadsbussen en restaurants opblazen met enthousiaste zelfmoordenaars heeft niks met zichzelf verdedigen te maken. Dat is terreur en moord. ("Boehoe, en Israel dan, die moorden ook" - ja, dat is waar). Israel en de Palestijnen, althans diegene die zich druk maken over een stukje dorre grond en daarvoor mekaar willen afmaken - allemaal idioten. Israel is als de grote bullenbak in een zandbak, die kleinere kindertjes pest en om de oren slaat. Hamas is dat ene domme kindje dat steeds de bullenbak met een kiezelsteentje op het achterhoofd gooit als ie niet kijkt. Wat doet de bullenbak dan - die ramt er weer een keer op. En waarom? Ze willen allebei op hetzelfde stukje zand zitten. Pfff... Ik vind wel dat Israel als 'grootste kind' het verstandigst zou moeten zijn. Misschien aan de grote neef (de USA) vragen of die niet nog een stuk lege grond hebben, de staat Montana ofzo, waar ze met z'n alle kunnen gaan wonen. Laat de boel daar in het MO aan de Palestijnen en klaar is kees, geen geruzie meer.

1 Reactie
Nog1web
Nog1web17 nov. 2009 - 13:32

Waarom zijn de raketten op Sderot geen zelfverdediging, maar de raketten op Gaza-stad wél?

Basoalto
Basoalto17 nov. 2009 - 13:32

Het is jammer dat er eerst altijd een paar duizend doden moeten vallen voor men bereid is die aan elkaar vastgenagelde oogleden, met nagels daterend uit de Tweede Wereld Oorlog, uit elkaar te sperren. Voorheen was je bijvoorbeeld altijd een anti-semitist als je een kritisch geluid over Israël durfde te verspreiden, en nu ben je een fundamentalist als je met Hamas wil spreken. Ik snap niet waar die schertsende opmerkingen hier voor nodig zijn over het sterke stukje tekst van mevrouw Meulenbelt, ze stelt hier namelijk iets heel absurds aan de kaak: Israël is de bezetter, Zionisten zijn de oorzaak van het conflict, Israël richt veel meer schade aan en heeft veruit de meeste slachtoffers veroorzaakt sinds 1948, etc., etc. MAAR alsnog blijven we meten met twee maten, alsnog lopen we achter de konten van extreem-rechtse politici uit Israël aan en alsnog durven we niet te spreken van staatsterrorisme van Israël. Ik denk dat zoals mijzelf er niemand bij is geweest, die de advertentie ondertekend hadden om met Hamas te praten, die sympathiseert met het gedachtegoed van Hamas. Wat me wel woedend maakt is dat links nog in grote mate in de hypocriete voetstappen van rechts blijft volgen en à la Verhagen vindt dat een Lieberman wel hier mag komen om te lobby'en tegen het Goldstone-rapport, maar dat Hamas dan als enige als boeman behandeld moet blijven worden. En als argumentatie waarom het proces zo moet verlopen meneer/mevrouw D.E. Buitenstaander? Dan komen pas de kinderlijke argumenten te pas: 'ik wil het niet!' Of we moeten met allebei de partijen praten, of met allebei niet, maar het is tijd dat we eens afzien van deze dubbele standaarden die we alsmaar weer blijven hanteren.

1 Reactie
Binnenkijker
Binnenkijker17 nov. 2009 - 13:32

Shahenshah Yaqut, U leest selectief: Mijn volgende opmerking gemist? "Ik ben links, en nadrukkelijk van mening dat Israel op een misdadige wijze opereert en een Palestijnse staat op elke mogelijke manier saboteert en onmogelijk maakt. De oplossing is echter niet om dan maar een tweede misdadige partij te gaan steunen ("ja maar, zij begonnen"). Israel moet nu keihard ter verantwoording worden geroepen, en bijvoorbeeld door economische isolatie worden afgestraft." Voor u als expliciete aanvulling: Lieberman is een hele foute meneer die nooit en te nimmer door de Nederlandse overheid ontvangen had mogen worden. Ik maak het, speciaal voor u, nog iets duidelijker: Nederland moet alle diplomatieke en economische banden met Israel verbreken totdat de bezetting van de Gaza strook is opgeheven en er concreet wordt meegewerkt aan het realiseren van een Palestijnse staat. En toch blijf ik zeggen: Niet met Hamas praten.

[verwijderd]
[verwijderd]17 nov. 2009 - 13:32

Het is een lange brief geworden van uw zijde, maar zinloze stof. Ik begin zo langzaamaan echt te geloven dat jullie geloven dat terroristen voor rede vatbaar zijn. Voorheen zei ik het nog weleens dat jullie het goed weten dat het allemaal een zinloze missie is. Maar als ik dit soort brieven lees hopen jullie dat "Hamas" net zo roze gaat kijken als jullie westerlingen doen. Forget it! Never of nooit niet! De haat is zo diep geworteld dat vrede tussen Israel en die Islamitische hoek volkomen ondenkbaar is.

1 Reactie
Nicci2
Nicci217 nov. 2009 - 13:32

Wie zijn 'jullie'?

Tammo2
Tammo217 nov. 2009 - 13:32

"dat het belangrijk is dat Israël zichzelf mag verdedigen, maar dat dat kennelijk niet geldt voor de Palestijnen. En dat de Palestijnen, als ze zich verzetten, 'terroristen' zijn, maar dat dat nooit geldt voor Israël." Deze zin begrijp ik niet. Want mevrouw Meulenbelt stelt hierin dat Israel zich verdedigt en dat de Palestijnen zich verzetten... Dat lijkt mij in tegenspraak met elkaar. "Wie echt denkt dat Hamas bezig is om een islamitische staat in Gaza te stichten houdt met twee zaken geen rekening: dat er ook binnen Hamas verschillende stromingen bestaan, onder andere ook van Hamasleden die een seculiere staat voorstaan, en dat de bevolking van Gaza in het overgrote deel niets voelt voor een islamitische staat, maar altijd al gewend is aan een grote mate van vrijheid." Deze zin is in tegenspraak met het feit dat Hamas ondemocratisch aan de macht is gekomen. Dus waarom zou het aannemelijk zijn dat Hamas nu opeens naar de bevolking gaat luisteren? Het is juist dat zij tegen de wens van de meerderheid van de bevolking in heeft gehandeld door de macht te grijpen. Lijkt mij vrij onbetrouwbaar om een uitspraak als deze te doen.

1 Reactie
denmol
denmol17 nov. 2009 - 13:32

Hamas, wat je er ook van mag vinden, is democratisch onder toezicht van westerse waarnemers gekozen maar de uitslag was niet zoals gewenst en de verkiezingsuitslag werd door het westen niet erkend.

GroteGeest
GroteGeest17 nov. 2009 - 13:32

Wat is een Jood, wat is een Palestijn? Zij hebben tenminste gemeen dat ze hun haar wassen met shampoo waardoor er straks geen orang-outangs, oerwoud en biologisch evenwicht zal zijn! Leve de vrede, leve onze zoete hoop! Droom zacht, consumeer en reageer, maar grijp niet in, want u heeft een hypotheek en u heeft een vakantie geboekt!

1 Reactie
KeesMaf
KeesMaf17 nov. 2009 - 13:32

Zo is het, we gaan allemaal DOOD. In 2012 was het toch? Beste Gerard, aan dit soort doemdenkerij hebben we niets.

Cleopatra2
Cleopatra217 nov. 2009 - 13:32

Hamas, seculier of niet is onderdeel van "the old struggle" zoals de Christen arabier Azoury het een eeuw geleden benoemde : In 1994, two leading spokesmen for the Moslem position made typical statements indicating that absolutely nothing has changed since Azoury's prescient remarks almost a century ago. Ibrahim Ghawshal, head of Hamas in Jordan said: ?We think that the conflict between Arabs and Jews, between Muslims and Jews, is a cultural conflict that will continue to rage throughout all time.? Sayyid Muhammed Husayn Fadlallah, spiritual head of Hisballah in Lebanon noted that: ?the struggle against the Jews in which Muslims are engaged is a continuation of the old struggle of the Muslims against the Jews' conspiracy against Islam. Israel is not merely a group that established a state at the expense of a people. It is a group which wants to establish Jewish culture at the expense of Arab culture.? Humans tend to do what they do because they have a sense that their actions are "right." These are moral evaluations. Islamic jihadists do what they do because they are certain that they are morally right. We in the West hold life as the standard of value guiding our actions. Islamic jihadists hold death as the standard of moral value guiding their actions. Each acts morally, but their moralities are totally different from each other. We say they are "evil." They say that we are evil. Who is right? How do we sort all of this out? Het vredig samenleven van Joden en Palestijnen is een utopie, en zal eerst het hele Hamas charter herschreven moeten worden. Als Palestijnen serieus vrede willen zullen ze eerst geweld moeten afzweren , op eigen benen leren staan en admin istratief hun zaken op orde moeten hebben, pas dan kan je serieus over vrede spreken.

1 Reactie
Basoalto
Basoalto17 nov. 2009 - 13:32

Beste Dino, Allicht keuren wij geweld af, en veroordelen we het terecht. Doch, we moeten ermee rekening houden tegen wie we het zeggen en hoe effectief die woorden van u en menig ander persoon zijn die dat zeggen. Wilt u bijvoorbeeld tegen een 17-jarige Palestijnse jongen zeggen dat hij geen geweld moet gaan gebruiken als hij de ledematen van zijn moeder bijeen schraapt die op zijn verjaardag door een Israëlische raketaanval tot flarden zijn geschoten? Het is nogal belachelijk dat mensen nog steeds de reactie van de Palestijnen op de bezetting als eerste willen laten stoppen, negerend dat die voortkomt uit een eerdere actie van Israël. Het probleem moet bij de wortel aangepakt worden, en die ligt niet in Gaza maar in de politieke zalen van Jeruzalem. Laat Israël maar de geannexeerde gebieden teruggeven en zich houden aan het VN-verdelingsplan van '48, laat ze maar hun kernwapens vernietigen, laat hen maar ophouden met het roekeloze en exorbitante gebruik van geweld, dan lijkt het me vanzelfsprekend dat Palestijnen ook geen reden meer hebben om naar gewelddadige praktijken te rijken, en als ze het dan nog doen, dan heb je pas een sterk punt als je zegt dat ze geweld af moeten zweren, tot die tijd zal het bar weinig uitmaken voor een willekeurig persoon in Gaza of ene minister uit een ver Europees land tegen hem zegt dat ie geweld af moet zweren, terwijl hij/zij over de doorzeefde lijken van zijn/haar broertjes en zusjes uit staat te kijken.

Sonia2
Sonia217 nov. 2009 - 13:32

Een ieder die de Israelische bezetting en het geweld tegen de Palestijnen steunt, negeert zodoende het internationaal recht, dat er nota bene is gekomen om o.a. een nieuwe holocaust te voorkomen. Ook hier lees ik weer burgers die lak hebben aan het internationaal recht. Dat zijn dus extremisten. Wanneer je geweld boven het recht plaatst ben je en facist, en wanneer je een religie (judaisme) of ideologie (zionisme) boven het recht zet dan ben je een fundamentalist. Mensen die misdaden onbestraft willen laten, en samenwerken met een bezetter, ja daar hadden we in de oorlog een mooi woord voor: collaborateurs. Door steeds maar met het calvinistische vingertje te wijzen naar het verzet van een decennialang bezet volk, als excuus om de misdaden van israël goed te praten en te steunen, maakt dat mensen bloed aan hun handen hebben.

1 Reactie
Dragon2
Dragon217 nov. 2009 - 13:32

Nou nou Sonja. Extremist, fascist, fundamentalist, collaborateurs. Je gebruikt nogal zware woorden voor mensen die Israel in jouw ogen niet of onvoldoende veroordelen. Pas maar op - mensen die hetzelfde denken en reageren als jij zouden je zomaar een anti-semiet kunnen noemen. Anyway: natuurlijk is Israel een superfout land dat buitenproportioneel geweld gebruikt. Maar dat laat niet onverlet dat Hamas een ordinaire terroristenclub is. Een stel lafbekken die hun eigen volk als schild gebruiken, die als uitgangspunt hebben dat Israel vernietigd moet worden. Zoals Israel kan schuilen achter grote vriend de USA, wordt Hamas gesponsord door Iran. Ook zo'n land dat wil dat Israel van de kaart wordt geveegd. Hamas is heus geen onschuldige belangevereniging van een onderdrukt volk. Zijn de Palestijnen een onderdrukt volk? Ja. is Hamas daarom een goeie club? Nee.