Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Met excuses en nog wat onderzoekjes beteugel je de crisis in het onderwijs niet

  •  
14-03-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Arie-Slob-9518

© cc-foto: Wikimedia

Terwijl de coalitie zichzelf op de borst blijft kloppen vanwege de anderhalf miljard euro die bij het aantreden van het kabinet werd vrijgespeeld maakt het onderwijs zich op voor alweer een staking in Den Haag. Een mooi moment voor minister Slob om eens met wat meer te komen dan excuses en onderzoekjes
Het patroon is intussen bekend: het onderwijs vraagt om veel meer geld dan nu beschikbaar is gesteld, coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zeggen dat ze al heel veel hebben gedaan door middelen voor het primair onderwijs te vinden, het onderwijs staakt en krijgt de oppositie mee en minister Slob komt langs om te zeggen dat hij niet meer geld heeft.
Bij ieder nieuwsfeit over de crisis in het onderwijs herhaalt deze cyclus zich: als blijkt dat het tekort toeneemt, er een vierdaagse schoolweek wordt ingevoerd, of als weer eens wordt vastgesteld dat het passend onderwijs leerlingen en onderwijspersoneel op veel plaatsen niets heeft opgeleverd. Slob staat de pers te woord, schudt leraren de hand, verontschuldigt zich dat er niet meer in zit. Waarbij hij af en toe laat vallen dat het onderwijs niet als eerste aan de beurt is bij nieuwe investeringen. Want elders zitten ze ook om geld te springen.
Probleem is echter dat meevallers niet naar andere plekken in de publieke sector gaan, maar naar het bedrijfsleven: toen de VVD bakzeil haalde rond de afschaffing van de dividendbelasting, werd bedongen dat de vrijkomende miljarden naar meevallers voor het bedrijfsleven gingen om het gezicht van de minister-president te redden. Maar het regeerakkoord was wel veranderd.
De gebeurtenis staat niet op zich. Positief is de verruiming van het kinderpardon: het bewijs dat voortschrijdend inzicht mogelijk is in een VVD-kabinet. Maar als het om onderwijs gaat, doet minister Slob nog steeds alsof het regeerakkoord in steen gehouwen is en rept de coalitie van een mooi substantieel bedrag. Dat de vrijgespeelde anderhalf miljard nooit meer kan zijn dan een begin omdat het beloningsverschil met VO er niet mee is gedicht zoals de sector en ook GroenLinks wil: ach.
Loopt de druk op, dan wordt gewezen naar de miljardenreserves van onderwijsinstellingen.
Slob en de coalitiepartijen creëren hiermee een beeld dat moeilijk te bestrijden is. Terwijl er een staking wordt georganiseerd over de volle breedte van het onderwijs, hebben besturen in alleen al het primair en voortgezet onderwijs 7 miljard aan reserves geparkeerd staan. Dat bedrag nam de afgelopen jaren toe, ook toen de financiering van sector was bevroren. Dankzij dat feit zal vooral de VVD de roep om extra geld weghonen.
Natuurlijk is dat onzinnig, maar die reserves zijn veel te hoog. GroenLinks vindt dat de ministers van onderwijs snel aan de slag moeten met een maximale reserve, waarvan alleen mag worden afgeweken voor forse investeringen die zijn goedgekeurd door het personeel. Want het blijft raadselachtig dat de groepsomvang op veel plekken net zo gestaag groeide als de financiële reserve. Knappe bestuurder die dan nog tonnen naar de bank sluist en beknibbelt op het aantal aanstellingen als het personeel een klap moet geven op de financiële keuzes. Daar bovenop komt dan wat ons betreft nog de afspraak dat 80 procent van het geld naar investeringen in het personeel moeten gaan.
Een aantal bestuurders reageert op zulke suggesties net zo voorspelbaar als de hond van Pavlov: de hakken gaan in het zand en er wordt ‘bemoei je er niet mee!’ geroepen. Terwijl de Kamer toch echt de eindverantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs en op basis van de objectieve cijfers best te stellen is dat de crisis in het onderwijs zich wel voltrekt in het klaslokaal maar blijkbaar voorbijgaat aan een aantal bestuurskamers.
GroenLinks is de eerste om te onderkennen dat er fors meer moet worden geïnvesteerd in het onderwijs, maar realistisch genoeg om in te zien dat bestuurders die wel meer eisen van de overheid maar niet bij zichzelf te rade gaan deze coalitie een prachtexcuus geven om niets te doen.
Toch zijn de onderwijsstakers komende vrijdag ook bij Slob en Van Engelshoven aan het juiste adres. Want terwijl ze de halsstarrigheid van de sparende onderwijsbestuurders als excuus gebruiken om te zeggen dat er nog middelen zijn, weigeren ze ook concrete maatregelen te nemen die deze bestuurders tot een ander keurslijf dwingt.
Daarmee houden ze een patstelling in stand die ze de ruimte geeft om niet met een nieuwe eis naar de Ministerraad te stappen. Blijkbaar trotseren ze liever duizenden stakers op het Malieveld. Ja: als zoethoudertje wordt wat reeds toegezegd geld voor werkdrukbestrijding naar voren gehaald, maar dat is zoiets als een voorschot op je salaris krijgen: uiteindelijk wordt het gewoon verrekend.
Het blijft pijnlijk dat het kabinet het onderwijs nog altijd meer ziet als een kostenpost dan als de investeringsagenda die het in werkelijkheid is. Werd er iets dieper nagedacht over het onderwijs, dan zouden de VVD-kabinetten van de laatste jaren veel eerder geld hebben vrijgemaakt. Zodat er wel fatsoenlijke ondersteuning is voor zorgleerlingen, zodat er wel met kleinere groepen kan worden gewerkt zodat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen, zodat er wel voldoende beloning tegenover het belangrijke werk staat dat onze leraren uitvoeren. Na 20 maart gaat GroenLinks ze een handje helpen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (6)

HM van der Meulen
HM van der Meulen14 mrt. 2019 - 14:23

Bouwman: "Uiteraard is de salarisverhoging wervend, maar of u degenen daarmee lokt die hun geld meer dan waard zijn is dubieus." De mensen die zelf les hebben gehad met de Milgram-methode pik je er zo uit. Voordat je het weet komt er eentje met het argument dat je het onderwijzend personeel juist minder moet betalen, omdat je alleen zo de echte idealisten overhoudt.

Bouwman2
Bouwman214 mrt. 2019 - 9:42

Dat hautaine, dat missionerende, dat drammerige, dat maakt Groen Links tot een nare topclub. Het onderwijs heeft meer dan het verdient al zijn deel gehad, mevrouw. De schaarste is uitgebuit, tijd om niet verder te staken, niet te overvragen. Want dan krijgt u het deksel op uw neus. Dan keert de wal het schip. Uiteraard is de salarisverhoging wervend, maar of u degenen daarmee lokt die hun geld meer dan waard zijn is dubieus .Het zou best de versimpeling van het onderwijs kunnen betekenen.. Nu reeds zie je academici de aftocht blazen, de vak inhoudelijkheid verdampen, full time banen ingeruild door parttimers. Het percentage mannen tot een fractie dalen. Arie Slob ziet dat ook wel. Die zegt simpel dat het nu wel genoeg is. En al die ouders van die in de steek gelaten kindertjes die balen met hem mee. Het onderwijs is bezig het draagvlak te ondermijnen en je weet, zonder draagvlak dat rare fenomeen kunnen we niet. Er was eens een mevrouw van de niet meer bestaande LPF die ineens als een luchtballon zo groot ging opstijgen. Die mevrouw sloot zich op en riep: Jezus, nou moeten we gaan regeren ook. Denk even aan haar, mevrouw Westerveld, als u uw vreugdedansje maakt nadat Groen Links de aarde heeft doen trillen, de sirenes loeien en de vuurpijlen de lucht in gaan, dat kunt u niet meer weglopen als uw leider, dan moet u het waarmaken.

Zwerfstein
Zwerfstein14 mrt. 2019 - 9:19

De stakers in de onderwijs zouden eens in hun naaste omgeving moeten vragen of er veel sympathie is voor hun staking. Ik denk het zomaar van niet. Ja, docent zijn is een zware baan, maar zo zwaar? Is lesgeven dan zoveel anders geworden dan pakweg 20 jaar geleden toen er nauwelijks werd gestaakt?

3 Reacties
Zwerfstein
Zwerfstein14 mrt. 2019 - 9:21

de onderwijs = het onderwijs... terug naar de schoolbanken :-(

KeesVanZundert
KeesVanZundert14 mrt. 2019 - 10:27

Lesgeven niet veel anders, allerlei proefballonnetjes van politiek en schoolbestuurders, en niet te vergeten leerlingen en ouders, wel. Dus ja, in totaal is er wel degelijk veel veranderd.

Bouwman2
Bouwman214 mrt. 2019 - 12:27

Onderwijs als proefballon? Heb ik toch mooi na al die jaren toch bereikt wat ik altijd al niet wilde wilde worden: ballonvaarder.Nou bedankt hoor, Kees.