Joop

Met deze sleetse premier zullen wij de oorlog niet winnen

  •  
28-01-2023
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
1716 keer bekeken
  •  
markrutteeee

Hij laat te veel mensen in de kou staan

Zeshonderdduizend gezinnen leven in energiearmoede. Ze zitten in een koud en tochtig huis. Zonder de maatregelen van de regering zouden het er een miljoen zijn zo blijkt uit een analyse van TNO. Kinderen uit zulke milieus zijn vaker ziek. Ze worden bijvoorbeeld meer dan gemiddeld getroffen door astma. Überhaupt maken gezinnen die door energiearmoede getroffen worden meer zorgkosten. Dit alles wordt geduld door een politieke klasse die in de eigen kantoren een temperatuur van 21 graden handhaaft omdat het technisch zo moeilijk is die naar beneden te brengen.

De zeshonderdduizend gezinnen betalen een hoge prijs voor het feit dat het een Nederlands doel is Oekraïne te helpen bij het winnen van de oorlog tegen Rusland. De energiearmoede wordt immers voor een belangrijk deel veroorzaakt door de economische strijdmiddelen – sancties et cetera – die wij tegen het regime van Vladimir Poetin inzetten. Zo ontstaan omstandigheden waarin de ene burger met de rug tegen de muur wordt geduwd, terwijl de andere juist spekkoper is. Denk hierbij aan de energieproducenten als meest pregnant voorbeeld. Ook in de jaren achter ons  was dat het geval. Corona heeft bijvoorbeeld supermarkten en menig webwinkel aan excessieve winsten geholpen terwijl andere bedrijfstakken alleen dankzij overheidssteun nog net overeind bleven. Ook toen visten tijdens lockdowns tal van slachtoffers helemaal achter het net van de overheidssteun.

In extreme situaties zoals we die al drie jaar beleven, zorgt een verantwoordelijke regering ervoor dat de lusten en de lasten eerlijk verdeeld worden. Wie vanwege de bijzondere omstandigheden in de financiële problemen raakt, moet op effectieve hulp kunnen rekenen. Excessieve winsten daarentegen moeten met de gemeenschap worden gedeeld. Dat kan door een bijzondere belasting. Hoe dan moet, heeft de liberale minister Willem Treub al tijdens de Eerste Wereldoorlog laten zien. Hij vergeleek bij elk bedrijf de winsten uit het laatste vredesjaar met die tijdens de oorlog. Waren zij ongewoon hoog dan volgde belastingheffing tenzij zo’n ondernemer kon aantonen dat het toch echt zijn ongewoon zakenmanschap was, dat er achter zat. De bewijslast was omgekeerd. Dat kan nu ook. Overigens heeft die oorlogswinstbelasting van Treub er toe geleid dat in Nederland het beroep van belastingadviseur ontstond.

Alleen als lusten en lasten over de hele bevolking worden uitgesmeerd, blijft er voldoende draagvlak voor ons non-belligerente bondgenootschap met Oekraïne. Anders gaan mensen zich massaal afvragen waarom zij de rekening gepresenteerd krijgen en een ander profiteert. Ook kunnen er tegenstellingen ontstaan tussen de oorlogswinstmakers en de verliezers.

De regering lijkt dit niet in te zien. Onze sleetse premier heeft samen met zijn beoogd opvolger Edith Schippers de aanval geopend op de PvdA en GroenLinks, die negen belastingen zouden willen verhogen zodat de hardwerkende Nederlander klem komt te zitten. Dat zegt een leider onder wiens eindverantwoordelijkheid Nederland in tal van crises is verzeild geraakt: een wooncrisis, een asielcrisis, een zorgcrisis, een onderwijscrisis, een stikstofcrisis, een energiecrisis, een defensiecrisis. Allemaal ontstaan óf vanwege maatregelen óf vanwege uitstelgedrag door de kabinetten Rutte. Een beleid ook dat bijna alle burgers gedurig of op een gegeven moment in de portemonnee voelt. Of door andere omstandigheden, bijvoorbeeld dat kinderen op hun vijfentwintigste nog noodgedwongen bij vader en moeder thuis wonen.

Dit zijn niet de leiders die wij in de huidige situatie nodig hebben.  Ze zijn te frivool en te zeer behept met verouderde denkbeelden om de werkelijke ernst van de situatie in te zien. Ze zijn in hun warme kantoren niet in staat tot verbindend leiderschap. Met hen zullen wij de oorlog niet winnen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Deze week: staat de vrijheid van meningsuiting onder druk? Of keren oude tijden van onderdrukking terug?

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (35)

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman29 jan. 2023 - 11:50

Astma getuigt niet per definitie van energiearmoede, het wordt toch door koken op gas veroorzaakt? VVD, CDA, D66,CU, GL en PVDA zijn debet aan de huidige trieste situatie van ons land, zien we dit terug in de uitslagen over twee maanden?

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin30 jan. 2023 - 9:46

Vaak ook door vocht, denk aan schimmels. Daarnaast aan luchtverontreiniging.

Pietje Puk139
Pietje Puk13929 jan. 2023 - 10:52

In de nederlandse politiek zijn grofweg 2 soorten partijen te onderscheiden. 1 Liberale partijen 2 Sociale partijen De liberale partijen zijn voor een nachtwakersstaat. Een land waar de overheid voor politie en leger zorgt en het bedrijfsleven voor de rest. De nederlandse bevolking kiest al meer dan 40 jaar massaal voor liberale partijen, ook al ziet iedereen wat voor enorme problemen dat oplevert. De bijna 4 miljoen gepensioneerden, bijvoorbeeld, stemmen voor 99 % op een liberale partij, ook al leven zij allemaal van 1 (AOW) of 2 (uitkering pensioenfonds) sociale voorzieningen. Waarom die mensen dat doen, is mij een raadsel. We gaat er zichzelf nou een mes in de rug steken?

1 Reactie
Mr Ed
Mr Ed29 jan. 2023 - 12:12

"De liberale partijen zijn voor een nachtwakersstaat." "De nederlandse bevolking kiest al meer dan 40 jaar massaal voor liberale partijen" Vreemd dan dat we nog steeds een gigantische overheid hebben. Zou het kunnen dat u niet begrijpt wat liberaal is?

Deugkeizer
Deugkeizer28 jan. 2023 - 22:05

Ik weet nog dat ik mezelf als 10 jarige de vraag stelde of leiders die in tijden van nood en oorlog opstaan naar boven komen drijven, omdat ze nu eenmaal moreel superieur aan de rest en moreel en bescheidenheid 1 zijn of dat ze het eigenlijk gewoon net nodig hadden, omdat ze bijv. al heel lang het verwijt krijgen dat ze over geen moreel beschikken. Ik werd me er van de week bewust van dat uitgerekend Rutte gaat mij dat antwoord misschien wel ooit bezorgen

Volrin
Volrin28 jan. 2023 - 20:53

Het hele '9 belastingen' verhaal van Rutte is sowieso geniepig, aangezien de EK helemaal niet belastingen kan verlagen. Op zijn best kunnen ze een wetsvoorstel vanuit de TK om dat te doen, bevestigen.

1 Reactie
Doomsdayshaman
Doomsdayshaman29 jan. 2023 - 11:52

Rutte is synoniem aan geniepig.

Nivel
Nivel28 jan. 2023 - 18:11

Voorlopig doet de vvd het prima. Er is een lage werkloosheid, de zakken zijn diep (Corona steun , verhoging min loon met ongekend percentage, energie plafond) in de jaren na de grootse crisis sinds de tweede Wereldoorlog, en de economie draait als een tierelier. Hoe anders is het in bijvoorbeeld Spanje of Italië. Geen werk te vinden en komen graag naar Nederland.

9 Reacties
Volrin
Volrin28 jan. 2023 - 20:56

"Voorlopig doet de vvd het prima." Volgens welke maatstaaf? "Er is een lage werkloosheid," En een groot tekort op de woningmarkt. " de zakken zijn diep (Corona steun," Die niet iedereen kreeg. " verhoging min loon met ongekend percentage," Dat zegt niks op zichzelf. Je moet ook naar de economische situatie kijken. "en de economie draait als een tierelier." Wat bedoeld u daarmee precies? Wat hebben werkenden armen eraan dat 'de economie draait als een tierelier'? Wat hebben mensen die niet aan een huis kunnen komen daaraan? "Hoe anders is het in bijvoorbeeld Spanje of Italië. Geen werk te vinden en komen graag naar Nederland." De bekende relativeringsdrogredenatie die Rutte ook veel te vaak uitbraakt

EenMening3
EenMening328 jan. 2023 - 21:30

@Nivel Door de zachte winter zijn de gasprijzen inmiddels sterk gedaald. Zelfs tot onder het prijsplafond. De energiecrisis is dan ook veel minder heftig dan gevreesd. Het beleid moet erop gericht zijn om mensen met een laag inkomen die geen vast energiecontract hebben, voldoende te compenseren. Tijdens de pandemie is er ca 46 miljard extra gespaard. Dat geld vormt een buffer tegen prijsverhogingen. De verwachte recessie is niet gekomen. De beurskoersen stijgen weer. De inflatie is gedaald door de dalende energieprijzen. De arbeidsmarkt is nog steeds krap, er is plenty werk, dat leidt onvermijdelijk tot hogere lonen. Het verhaal van links is erg negatief. En is daarom niet relevant voor de grote meerderheid van de kiezers, die heel andere ervaringen hebben.

pahan
pahan29 jan. 2023 - 7:26

'Volgens welke maatstaaf?' Volgens elke maatstaf.

Panthera
Panthera29 jan. 2023 - 8:51

Beste Nivel, Weet U nog wat de drie doelen waren die in het verdrag van Maastricht werden afgesproken. Één daarvan was: Om de economische, sociale en territoriale samenhang en de solidariteit tussen de EU-landen te gaan verbeteren. Maar wat hebben wij nou juist gezien, dat Nederlandse kabinetten door onze kennisvoorsprong met advance Tax Rulings de multinationale ondernemingen aan ons land konden gaan binden. Of dat nou dat gevoel van verwantschap heeft uitgedragen naar die andere EU-landen met een achterstand op alle terreinen, dat lijkt mij niet. En dan heb je nog de luizenstreken die ons laten zien dat het niet om de samenhang ging, maar om het profiteren over de rug van zwakkere EU-Landen ging. Denk hierbij aan het trucje om de arbeidsmigranten een jaar eerder dan andere EU-landen in ons land aan het werk laten gaan, en hoe wij dat met constructies van list en bedrog als land tot op het bot uitgebuit hebben om bedrijven aan ons te gaan binden die het vooral van ongeschoold en lager opgeleid personeel moest hebben. Terwijl wij op dat moment het hoogstopgeleide land in de hele EU waren. Maar waar de kabinetten Rutte zich wel hard voor gemaakt hebben de laatste jaren, als het om oneerlijke concurrentie en onze economische stabiliteit ging, staatssteun die buiten de EU aan bedrijven gegeven werd. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/05/eu-wetsvoorstel-voor-gelijk-speelveld-tussen-bedrijven-gebaseerd-op-nederlandse-inzet

Gimli1955
Gimli195529 jan. 2023 - 11:13

Er wordt weer gewezen naar de lijstjes, die de overheid zelf laat opstellen. Waarbij alle negatieve gegevens gewist of onzichtbaar gemaakt worden, zoals de bekende overheidsdocumenten bij een WOB verzoek. De beoordeling in de geschiedenis geschiedt gelukkig met medeneming van de negatieve conclusies, die ook aanwezig zijn bij deze overheid Daar worden naast de financiële effecten, ook de morele en ethische factoren, meegenomen en daar schort het met deze overheid ook aan. Uiteraard is met een 1 dimensionale beoordeling en met uitsluiting van de negatieve effecten, een positief verhaal te fantaseren. Echter is dat nooit het hele verhaal, net zo min als de vergelijking van Spanje en Italië, waar wel de negatieve effecten voornamelijk worden gepresenteerd als waarheid. Ik mis bij de goedpraters van dit kabinet en de overheid altijd evenwichtige nuance. Het is altijd een zwart wit (no pun intended) zicht, waarbij voorspelbaar argumenten gekozen worden om hun betoog kracht bij te zetten. De verhoging van het loon is noodzakelijk door de torenhoge inflatie, de Covid steun is voornamelijk terecht gekomen bij de rijksten en multinationals en de functie van het energie plafond moet nog blijken. Als je alle nadelige effecten negeert in het financiële plaatje, dan kun je concluderen dat de economie goed draait. Blijft wel over, welke economie en voor wie?

Volrin
Volrin29 jan. 2023 - 11:16

@Pahan "'Volgens welke maatstaaf?' Volgens elke maatstaf." Dus niet, anders zou iedereen dat vinden.

Nivel
Nivel29 jan. 2023 - 14:38

Sorry, maar de werkloosheid is de afgelopen jaren enorm gedaald. Hoe anders was dat onder den uyl in de oliecrisis. Drama’s en dat na slechts 1 crisis die minder erg was dan Corona.

pahan
pahan29 jan. 2023 - 15:17

@Volrin, Jouw woorden: "Er is een lage werkloosheid," En een groot tekort op de woningmarkt. Dat zijn twee verschillende zaken. Dan kan je inderdaad makkelijk denken dat iedereen het ergens niet mee eens is.

Panthera
Panthera29 jan. 2023 - 17:47

Beste Nivel, Wat een onzin, de economische omstandigheden in de wereld waren toen totaal anders. En het hoogtepunt van de werkeloosheid in de jaren zeventig lag op het einde van dat decennium, na een tweede oliecrisis in een regeerperiode van het kabinet-Van Agt. Maar het einde van een ander economisch stelsel komt pas goed in beeld als in Amerika de inflatie weer uit de klauwen gaat lopen, en daar door de economische krimp de werkeloosheid begint toe te nemen.

Olav Meijer
Olav Meijer28 jan. 2023 - 16:48

Het zal een grote opluchting zijn als bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen niet alleen Rutte van het toneel is, maar ook de VVD niet meer als grootste fractie uit de bus komt. Intussen kan een vernieuwde Eerste Kamer hopelijk.meer tegenspel bieden.

6 Reacties
KritischKijken
KritischKijken28 jan. 2023 - 19:02

Blijf hopen, Olav, blijf hopen. Tot nu toe was al die hoop ijdel de laatste 12 jaar. En links gaat t weer niet redden. Klaver en Kuiken, te middelmatig...

Volrin
Volrin28 jan. 2023 - 20:56

Ik help het je hopen, maar vrees dat het niet gaat gebeuren.

EenMening3
EenMening328 jan. 2023 - 21:34

@KK "En links gaat t weer niet redden. Klaver en Kuiken, te middelmatig... " Het lijkt er inderdaad erop dat afkalvende partijen als PvdA en GL tweederangs politici aantrekken. De echte toppers zien daar geen toekomst meer in en opteren voor een functie het openbaar bestuur of in het bedrijfsleven.

Herr Vorragend
Herr Vorragend29 jan. 2023 - 9:20

Als de linkse partijen zich nu eens vrijwel volledig zouden focussen op de problematiek, die HvdH in dit wederom uitstekende artikel aangeeft, in plaats van op een drammerige manier prioriteit geven aan "randzaken", zou er enige hoop zijn. Ik heb randzaken tussen aanhalingstekens gezet omdat het natuurlijk niet allemaal randzaken zijn. Zoals het klimaatprobleem of het institutioneel racisme. Dat zijn gelukkig voor veel mensen belangrijke thema's. Echter niet voor mensen die financieel met de rug tegen de muur staan. Die hebben aan al dat soort zaken momenteel geen enkele boodschap. Pas in een samenleving met meer economische gelijkheid gaat het lukken om andere idealen uit te venten. Doe je dat niet dan is (extreem) rechts spekkoper.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 jan. 2023 - 10:14

@Meijer Ik zou die opluchting laten afhangen van de uitkomst welke partij dan de grootste is. Het kan altijd nog erger.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans329 jan. 2023 - 10:33

@Vorragend Ik vraag me af of het focussen op meer gelijkheid (nivelleren is een feest) links meer stemmen oplevert. Ik denk dat de meeste mensen liever meer inkomen willen en hun stemgedrag daar op afstemmen. De ongelijkheid neemt toe maar onder rechtse- en centrumregeringen is de welvaart ook toegenomen.

Poeh, poeh
Poeh, poeh28 jan. 2023 - 16:05

De media krijgen de polarisatie op een dienblaadje aangeleverd zonder zich er schuldig bij te voelen. Met dank aan VVD en PvdA/GL.

WillemdeGroot
WillemdeGroot28 jan. 2023 - 15:44

Ik ben het in grote lijnen met Han en de meeste reageerders eens dat het huidige beleid en voorgaand beleid een rechts tot extreemrechts beleid is en was. Maar nu? Verkiezingstijd komt er weer een en, hoewel deze verkiezingen over de provincies gaan, spelen de landelijke besognes alweer de hoofdrol. En de bekende aftrap, qua beeld en geluid, heeft alweer plaatsgevonden. Laat de kletskoek maar even voor wat het is: kletskoek, maar laten we even naar de realiteit kijken. De poppetjes (in dit geval Rutte en Schippers) komen weer met de gebruikelijke kletskoek over hoe gevaarlijk bepaalde partijen voor de toekomst van de 'hardwerkende' Nederlanders zouden zijn. Om een definitie van die hardwerkende Nederlander (hoe hard, in hun ogen, werkt een gemiddelde 80+-er?) te horen, gaat natuurlijk te ver. Oh, ja, al die vluchtelingen werken natuurlijk niet hard en iedere linkse stemmer hangt het idiote begrip 'woke' aan en profiteert van die echt hardwerkenden: degenen die met hun vermogen of absurde inkomen tijd genoeg hebben om de hardwerkende Nederlander uit te hangen. Enfin, dan de werkelijkheid. En die is dat, zoals gebruikelijk in Nederland, de kiesgerechtigden en masse rechts of extreemrechts stemmen en figuren als Rutte grijnzend het torentje blijven bevolken en platte retoriek als 'de hardwerkende' Nedrelander kunnen blijven brallen. We staan erbij en kijken ernaar. En maar mopperen op de democratie. Maar wat doen 'we' eraan?

4 Reacties
Olav Meijer
Olav Meijer28 jan. 2023 - 16:44

Het gaat niet alleen over de provincies, maar ook over landelijk beleid omdat de Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer kiezen.

WillemdeGroot
WillemdeGroot28 jan. 2023 - 18:40

Dank Olav. Tuurlijk, het zijn in wezen getrapte verkiezingen. Ik schreef: 'hoewel deze verkiezingen over de provincies gaan, spelen de landelijke besognes alweer de hoofdrol'. Daarmee bedoel ik, dat het hier in eerste instantie om directe verkiezingen voor de provincies gaat, met provinciale onderwerpen. Vervolgens kan de uitslag later van invloed zijn bij het stemmen in de Eerste Kamer. Deze wijze van besturen is in wezen discutabel, omdat provinciale onderwerpen soms veraf staan van de landelijke. En moet je, hoe vreemd ook, stemmen over zaken die in de provincie spelen, met in je achterhoofd het afwegen van welke gevolgen dat landelijk kan hebben.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jan. 2023 - 5:34

Je wil niet weten hoeveel invloed die provincies hebben op het wel dan niet uitvoeren van landelijk beleid! Meer dan je lief is. En dat niet alleen via de EK.

PamVlam
PamVlam29 jan. 2023 - 9:41

Dat kiezers op partijen als PVV en FvD stemmen komt omdat het de enige partijen zijn die nog oppositie voeren. En of het zinnige oppositie is of niet doet er voor de meeste kiezers niet toe. Partijen als PvdA en GroenLinks zouden weer oppositie moeten voeren. En als het dan ook nog een beetje zinnig is dan is dat mooi meegenomen. Richt je weer op de proteststemmers. Dat is een taak van links die nu overgelaten is aan rechts. Of ze zouden zich moeten profileren als rechtse partijen (wat ze eigenlijk al zijn). Maar dan wordt de spoeling alleen maar dunner en helpt het de ontevreden burgers helemaal niet.

Palipka
Palipka28 jan. 2023 - 15:14

Dit is zo waar dat ik er verdrietig van wordt.

MarjoleinS2
MarjoleinS228 jan. 2023 - 12:55

Op dit moment komen veel dingen samen die voortkomen uit het door de VVD zo bejubelde Neo Liberale beleid. Marktwerking. Neem nu het protest tegen de subsidiëring van de fossiele brandstof. Energie Multinationals die jaarlijks miljarden ontvangen, maar een miljoen huishoudens op hoge kosten jagen zodat zij niet of nauwelijks nog rond kunnen komen. Echter dit gaat verder dan Marktwerking; als deze energiereuzen gesubsidieerd worden is het verkapte staatsteun dat de aandeelhouder helpt, zeker niet de consument en het klimaat. De VVD die de verkiezingscampagne begint tegen PVDA en Groen Links door opnieuw Links te bashen in een Rechtse krant. En als rechtse media daar ook maar al te graag in meegaat want natuurlijk dient het zijn eigen belang: het vermogen van de Belgische eigenaar Mediahuis, een van de grootste mediaconcerns van de Benelux, en zijn aandeelhouders. Dat is waar de VVD voor staat. Ze helpen elkaar. Klimaatactivisten gaan de mediaklappen opvangen terwijl juist zij het belang van iedereen voor ogen hebben en de klimaatverandering willen temperen door deze subsidiëring te stoppen. Geld dat o.a. ook gebruikt kan worden om huishoudens te helpen zodat de zware financiële lasten niet als een wurgkoord om hun nek blijft hangen. Dat is namelijk wat Links wil: eerlijk verdelen. Inkomensongelijkheid aanpakken. Politiek is keuzes maken, de kiezer maakt uit welke keuzes dat gaan worden. Inmiddels moet duidelijk zijn dat de kiezer niet bij de VVD moet zijn!

Gimli1955
Gimli195528 jan. 2023 - 12:15

Rutte klinkt als de eigenaar van 20.000 koekjes in zijn keukenkastje, die tegen twee burgers zegt : wees voorzichtig, want die ander wil het laatste koekje opeten wat voor je ligt. Het werkte in 2012, maar ik betwijfel dat het nu weer werkt. Het klopt, het komt sleets over. Rutte heeft de kluit te vaak belogen en bedonderd, bij iedere verkiezing was er altijd een vijandsbeeld te scheppen, wat de VVD en vooral Rutte stemmen opleverde. Dat houdt een keer op, vergelijkbaar met die ezel en die steen. Als er geen geloofwaardig alternatief geboden wordt, gaan de kiezers vanzelf shoppen. Dan is het niet zo vreemd dat ze zich verspreiden over het hele politieke firmament. Het enige wat de kiezer wil, is een alternatief en perspectief aan de huidige puinhoop en zijn minder geïnteresseerd of dat "links" of (extreem) rechts is. Ze willen een nieuwe bestuurscultuur, die hun beloofd is bij de vorige verkiezingen en niet geboden is door deze regering en/of overheid. Bij ieder nieuw onderzoek van een instantie blijkt het nog slechter, nog meer institutioneel racistisch en discriminerend te zijn, dan vermoedt. Het systeem is alleen geïnteresseerd in het behoud van macht en de status quo na de verkiezingen. Terwijl de burger iets anders verwacht en wat dat dan is, hoort de echte democratie uit te dokteren. Dat partijen hun kiezers en leden vertegenwoordigen en dat het blijkt uit hun beleid. Nu staan de uitkomsten van de compromissen haaks of zijn tegenovergesteld aan wat de meerderheid wil.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa28 jan. 2023 - 12:05

Zeshonderdduizend gezinnen leven in energiearmoede. Ze zitten in een koud en tochtig huis. Zonder de maatregelen van de regering zouden het er een miljoen zijn zo blijkt uit een analyse van TNO. Kinderen uit zulke milieus zijn vaker ziek. Ze worden bijvoorbeeld meer dan gemiddeld getroffen door astma Dat kan VVDers niets schelen. Die mensen zijn allemaal 'losers' en verdienen dit lot. VVD stemmers zeggen dit niet publiekelijk, maar denken het wel en maken er onderling grapjes over, bij hun partijbijeenkomsten etc. Je hebt de theorie, de mooie praatjes en de uiteindelijke maatschappelijke realiteit. Die realiteit spreekt boekdelen en zegt zoveel meer dan de gladde praatjes van politici.

2 Reacties
Pindaklaas
Pindaklaas28 jan. 2023 - 14:04

Dit is wel iedereen enorm over dezelfde kam scheren. Ik ken mensen met geld die wel en niet op de VVD stemmen en andere mensen helpen waar het kan. Ook financieel. Wat betreft de gladde praatjes van politici heb je gelijk. Dat kunnen ze ook doen omdat stemgerechtigden op dezelfde leugenachtige lui blijven stemmen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jan. 2023 - 5:41

Pindakaas En waarom denk jij dat die mensen dat niet via de overheid geregeld willen hebben? Dan behoeven die mensen niet steeds zeer dankbaar te zijn voor de hen toegeschoven aalmoes. Maar ja dan moet je iets anders verzinnen om de hemel te verdienen en anders stemmen, het zien als een recht, tja wie wil en ziet dat nu?

Hannes Achterhout
Hannes Achterhout28 jan. 2023 - 11:05

De woekerwinstliberalen appelleren alvast aan de angsten van het kleinburgerklapvee voor de oppositie, die hen alles wil afpakken waar het zo hard voor heeft gewerkt. Waar kan je dat beter kwijt dan in de Telegraaf op záterdag?