Joop

Met de term 'witheid' in het racismedebat is iets fundamenteels mis, en niet alleen taalkundig

  •  
01-08-2023
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
6514 keer bekeken
  •  
SK-A-19

Witheid is een term uit de natuurkunde die te maken heeft met kleurbeoordeling van oppervlakken. In toenemende mate wordt het in de sociale wetenschappen verkeerd gebruikt als equivalent voor het Amerikaanse whiteness. Dat doet bijvoorbeeld dr. Patricia Schor in een stuk over de rol van de Nederlandse universiteiten bij de doorwerking van het racisme, dat nu enige ophef begint te veroorzaken.

Het artikel verscheen begin juli al in de bundel Doorwerkingen van slavernijverleden, uitgebracht door de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. Titel: Kennisregime als koloniale erfenis & de kritische rol van de universiteit. Het is nu opgemerkt door de nieuwssite Science Guide. Hoofdredacteur Frans van Heest publiceerde een samenvatting onder de kop Nederlandse universiteiten reproduceren een wit koloniaal kennisregime.

Witheid als anglicisme en foute vertaling van whiteness is een centraal element in het artikel van Schor. Dat is volgens haar de kern van onderwijs en onderzoek zoals die tot op de huidige dag door de Nederlandse universiteiten worden bedreven. Zij geven daarmee een intellectuele onderbouwing voor de wit kapitalistische wijze waarop mensen en hulpbronnen worden uitgebuit.

Patricia Schor gaat ervan uit dat het kapitalisme en alles wat in verband daarmee bestaat aan ongelijkheid en onderdrukking, terug te voeren valt op de transatlantische slavenhandel. Ze schrijft: "De transatlantische slavenhandel vormde de basis van de Nederlandse moderniteit". Dat is niet vol te houden, ook al blijkt uit recent onderzoek dat handel en verwerking van door slaven geteelde producten een stuk belangrijker waren dan tot nog toe werd aangenomen. Dominant waren ze nooit. En zo was de slavenhandel niet de drijvende kracht bij de ontwikkeling van het kapitalisme. Het was er een element van, niet meer. Datzelfde geldt voor de bijbehorende normen en waarden. Dat is geen vergoeilijking maar Patricia Schor overdrijft schromelijk en slaat daardoor de plank mis.

In de karikatuur die Schor van het kapitalisme tekent, is het wezenlijke element 'witheid'. Zij brengt het in rechtstreeks verband met de blanke huid. Dat baseert ze, net als de meeste beoefenaren van whiteness studies, niet op biologische of genetische eigenschappen maar op een cultuur van uitbuiting en superioriteitsgevoelens die zich onder (de?) blanken heeft breed gemaakt. In haar wetenschapsbargoens: "De constructie van de Nederlandse, bezittende, raciaal zuivere, rationele mens kon alleen ontstaan door de constructie van niet-Europeanen, niet-christenen als ¨irrationele/sub-rationele¨ volkeren die men kon onteigenen en tot slaaf maken."

De feiten: in christelijk Europa stierf slavernij gedurende de middeleeuwen vrijwel geheel uit, terwijl dit stelsel in Afrika en het Midden-Oosten een wezenlijk onderdeel bleef vormen van het maatschappelijk bestel. De transatlantische slavenhandel kon dan ook alleen ontstaan door nauwe samenwerking van Europeanen en Afrikanen.

Pas in het laatste kwart van de negentiende eeuw slaagden Britten, Fransen, Portugezen en Duitsers er in greep te krijgen op het Afrikaanse continent. Voor die tijd waren zij hier niet toe in staat. Ze wisten hun koloniale heerschappij over het algemeen nog geen tachtig jaar te handhaven. Dit maakt het problematisch de transatlantische slavenhandel in verband te brengen met 'witheid' alleen. Als Patricia Schor gelijk had, dan zou een belangrijk gedeelte van het kwaad in de wereld als vrucht van die transatlantische slavenhandel, samenhangen met zwartheid. Gelukkig houden haar stellingen geen stand.

Dat geldt net zo goed voor het volgende: "Het huidige neoliberale kapitalisme borduurt voort op dit wereldwijde raciale productiesysteem, dat niet los gezien kan worden van de vestiging van een constitutionele monarchie, in andere woorden een democratie onder condities van onvrijheid, ofwel het raciale contract". In Nederland is van een gelijk speelveld voor iedereen bij lange na geen sprake. Vooroordelen komen onder de bevolking te vaak voor. Schor trakteert ons echter op een kwaadaardige verdachtmaking van het democratische stelsel in Nederland . Het komt in het buurt van het wappie-denken.

Terug naar de 'witheid' à l´americaine, zoals in Nederland op het menu gezet, niet door Patricia Schor maar door prof. dr. Gloria Wekker. Er is met deze term iets fundamenteel mis, los van bovenstaande overwegingen.

De beoefenaren van whiteness studies hebben het niet van een vreemde. Vooral in de hoogtijdagen van het kolonialisme zijn – meer nog dan ten tijde van de slavernij – allerlei ideologieën tot ontwikkeling gekomen over de beschavingsmissie van het blanke ras. Soms werd dit biologisch verklaard maar lang niet altijd. Het kon allemaal ook gebaseerd worden op unieke historische ervaringen, die bewoners van andere continenten nu eenmaal niet deelachtig waren geworden. Daarom konden rustig gezegd worden, dat blanken wel in staat waren geweest de stoommachine of het machinegeweer uit te vinden maar Afrikanen en Aziaten niet.

In de Verenigde Staten dachten blanke kolonisten dat hun verovering van een half continent een manifest destiny was, samenhangend met hun voortreffelijke eigenschappen. Een man als Colijn meende overigens wel dat Indonesiërs op te voeden waren tot een Europees niveau maar dat zou zeker een eeuw of drie moeten duren. Men had het tot diep in de twintigste eeuw dan ook over achtergebleven volkeren.

Het gaat hier – let wel – niet over blanke theorieën maar over denkbeelden die door sommige prominente blanken naar voren werden gebracht. Het is van wezenlijke betekenis om dit onderscheid te maken.

Het kan zijn dat Patricia Schor – geboren en getogen in São Paulo – haar bestaan aan dit denken dankt. De Braziliaanse elites achtten destijds de bevolking te zwart. Zij stimuleerden daarom – met succes – emigratie uit Europa om op die manier hun land te verblanken. De meerderheid van de immigranten kwam uit Zuid- en Oost-Europa. Ook de joodse gemeenschap van São Paulo dankt haar bloei aan dit beleid. Het kan zijn dat een voorvader van Patricia Schor zich door wervingsfolders van de Braziliaanse regering tot migratie heeft laten verleiden.

Aan dat verblankingsbeleid is een eind gekomen. In de late jaren dertig begon de populistische dictator Getúlio Vargas aan te kloten met een halfslachtig soort fascisme. Tijdens de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog hield hij zich dan ook op de vlakte maar begin 1942 koos hij toch voor een bondgenootschap met de democratisch geregeerde Verenigde Staten. Aangezien de nazi's – nu de hoofdvijand – racisten waren, was er geen ruimte meer voor de verblankingsideologie. Sindsdien is de officieuze leer dat in de Brazilianen de beste eigenschappen van alle volkeren tot uiting komen. Dit staat een grote mate van anti-zwart racisme overigens niet in de weg maar het gaat hier om de theorie, niet om de praktijk.

De beoefenaren van whiteness studies schiepen als het ware een negatief van dit alles. 'Witheid' hangt niet samen met superioriteit maar met het kwaad. Het kwaad is wit. Dat is krek de manier waarop de pseudowetenschap rond blanke superioriteit  'aantoonde' dat mensen met een andere huidskleur en uiterlijk dan de gemiddelde Europeaan minderwaardig waren.

Als je dat potje opnieuw kookt volgens hetzelfde recept maar met andere ingrediënten en op smaak brengt met een stukje pseudo-marxisme, dan krijg je een schotel 'witheid'. Dan kun je het zoals Gloria Wekker hebben over een wit cultureel archief, dat zich in de hersens van alle blanken bevindt. Dan is het daderschap collectief geworden. Dan moet iedereen met een blanke huid zich verantwoorden.

De trieste geschiedenis van ons continent, van onze bloedlanden, laat zien wat er kan gebeuren als je zulke mosterdzaadjes plant.

Naschrift: in Californië heeft een studiecommissie in 1100 pagina´s uiteengezet wat Afro-Afrikaanse inwoners van de staat in de loop der geschiedenis is overkomen en waarom die van nu recht hebben op herstelbetalingen. Nu moeten de Californische volksvertegenwoordigers zich over de inhoud buigen.

Dit rapport is een must read voor iedereen met belangstelling voor slavernijgeschiedenis en de hedendaagse strijd tegen het racisme. Schrik niet er is ook een executive summary van een pagina of honderd. Allemaal gratis

Doorwerkingen van slavernijverleden met het stuk van Patricia Schor op de pagina´s 29 – 39, ook gratis hier.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu: de toekomst van links.

Beeld: Het kasteel van Batavia, Andries Beeckman, ca. 1662. Collectie Rijksmuseum 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (97)

dirk den boer
dirk den boer9 aug. 2023 - 19:58

Het is hier stil geworden, jammer ik had zo graag geweten wat de heren en dames vonden van de beweringen van Oostindie in zijn boek Rekenschap, gaat helemaal over de details hier aangestipt, het is zijn levenswerk geworden. Zelf vind ik het nogal naief en optimistisch wat betreft de rol van historici, maar ja....

Hahyrningur
Hahyrningur8 aug. 2023 - 0:19

Mooi stuk, goed onderbouwde weerlegging van de totale onzin die mw. Schor uitkraamt.

dirk den boer
dirk den boer3 aug. 2023 - 15:18

Anecdote ivm whiteness: als student op studiereis was ik jaren 1970 in New York. Central Park, de zoo, en daarna was het Harlem, waar ik wel eens van gehoord had. Ik was flabbergasted, na de witte orde, rijkdom, mooie autos, nette supermarkten in de rest van new York en de USA, ineens ondergedompeld in het tegendeel, wat een chaos en ellende en uitgebrande en invallende huizen, en slordige stalletjes met etenswaren, kapotte autos... ik merkte ook al snel de enige blanke op straat nog te zijn, hier was ik niet op voorbereid, kende ik niet van NL (waar we alleen Donald Jones en zijn leuke liedjes over Margotje in een doosje kenden). Ik wist ook niet wat ik hiermee aan moest, en weet het nog steeds niet, maar het begrip whiteness en blackness is daar dus wel een regionaal gegeven, nu nog steeds vrees ik.....

1 Reactie
dirk den boer
dirk den boer5 aug. 2023 - 20:14

Vandaag in het VK magazine een relaas van zekere jennifer Makumbi , dat mijn reactie naadloos bevestigt. Na vele jaren Engeland, ziet ze op het rommelige vliegveld van Entebbe al die zwarte mensen als zijzelf lopen, ze is weer onder ons, ze komt thuis, en neemt ook alle andere ergerlijke aspecten vh land voor lief. Zewaren van mij, terwijl Engeland met zijn ordelijkheid, stabiliteit en punctualiteit dat niet waren. het was alsof de bodem onder haar wegzakte toen ze weer terug moest. Ik denk dat alleen Satya hier aanvoelt wat hier gebeurde...

Frits Jansen
Frits Jansen2 aug. 2023 - 14:41

Activisme hoort niet op universiteiten thuis. De "academische vrijheid", hoewel niet vastgelegd in onze grondwet, is óók een groot goed, maar de ware academicus neemt in een controverse geen standpunt in doch analyseert die. Waar de vrijheid van meningsuiting de overheid verbiedt ongewenste meningen te onderdrukken, brengt de academische vrijheid met zich mee dat wetenschappers niet gedwongen kunnen worden tot bepaalde uitspraken. "Foute" wetenschap moet in het debat bestreden worden, net als "foute" meningen. Maar de wetenschapper die al te eenzijdig partij kiest verliest zijn gezag als wetenschapper. Individuen die aan universiteiten werken houden wel hun burgerlijke vrijheden, maar qualitate qua moeten zij zich inhouden.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens2 aug. 2023 - 18:09

@ Frits Jansen Jij schrijft: Activisme hoort niet op universiteiten thuis. Natuurlijk hoort het daar wel thuis. Er zijn talloze menswetenschappen die gebouwd zijn op visies op de mens of de samenleving. Er is ook niet zo iets als een ware academicus. Sommige studies leiden meer op tot een vak dan tot het bedrijven van academische wetenschap. Ook je stelling dat fouten wetenschap bestreden moet worden in debat is veel te positief. je moet wel beseffen dat wetenschappers in opleiding uitspraken doen als: de heren de nekken van vrouwen zullen breken, om hun lul erin te steken”. Vrouwen werden “sperma-emmers” en “niks meer dan een hoer” genoemd. En juridisch zijn er geen bezwaren dus het mag. Dat kan je helemaal niet meer in een debat bestrijden. Vandaar mijn conclusie dat jouw tekst gebaseerd is op een werkelijkheid die niet bestaat. Nooit heeft bestaan ook trouwens.

JohnVKR
JohnVKR2 aug. 2023 - 19:44

"De ware academicus neemt in een controverse geen standpunt in doch analyseert die." Objectiviteit bestaat niet. Dat is een illusie. Je kan er hooguit naar streven. Zo worden we allemaal van jongs af aan grootgebracht met talloze onbewuste vooroordelen over mensen die niet op ons lijken. Dus ook de ware academicus neemt al een standpunt in zonder dat deze het zelf weet. Alleen al de thema's die de ware wetenschapper wil onderzoeken zijn subjectief. En dan moet het onderzoek zelf nog beginnen.

Markzelluf
Markzelluf2 aug. 2023 - 20:51

John, dat vind ik wel een heel cynische manier om wetenschap te beoefenen en hopelijk toch ook slechts een persoonlijk standpunt. Een beetje wetenschapper probeert juist zijn hypotheses te weerleggen, lijkt me. Schiet me ineens de kritiek op Piet Emmer te binnen die ik nu een stuk beter begrijp. In het vakgebied waar ik werkzaam ben, ligt het (volgens mij) allemaal niet zo ‘politiek gevoelig ‘ en zelf ben ik er ook niet emotioneel bij betrokken wat ik onderzoek, dus ik heb makkelijk praten. Maar toch, het streven naar de waarheid lijkt me belangrijker dan het krijgen van gelijk of de gunstigste uitkomst.

Volrin
Volrin3 aug. 2023 - 1:01

Waar en hoe worden academici gedwongen tot bepaalde uitspraken? U lijkt klakkeloos de Republikeinse 'woke academia' angstzaaierij na te praten.

Paul Spijkers
Paul Spijkers3 aug. 2023 - 1:18

Je verwart wetenschap en de plicht die die maakt met een afgescheden ivoren toren. Wetenschap MAAKT partij. Omdat je niet voor het kwaad tegen de waarheid mag liegen, ook niet als EXXON de universiteit wat geld geeft of er een Republikeinen club is die baantjes belooft. Dan KAN je niet onpartijdig in het midden zitten tussen goed en kwaad, Willem Drees en Hitler.

dirk den boer
dirk den boer3 aug. 2023 - 14:45

- De ware academicus analyseert -, maar wat zou die 150 jaar geleden over het instituut slavernij te zeggen hebben gehad?? Was irrelevant natuurlijk, de daadkracht kwam toen, net zoals nu, van de activisten vandaan, het waren er niet veel (in de USA en Frankrijk veel meer), maar had achteraf beschouwd meer impact....

dirk den boer
dirk den boer4 aug. 2023 - 14:38

Het is nog veel erger. In de jaren 1960 gestudeerd in Wageningen , dat toen nog voor 50% gericht was op de oude verloren kolonies, met zijn vele zgn niet-westerse studierichtingen. Wij werden bedolven onder statistisch verantwoorde feiten en analyses en grafieken, maar geen ervan betoogde enige spijt over het koloniale verleden, dat kwam allemaal pas veel later, en uit andere bronnen. Hahahaha...

dirk den boer
dirk den boer2 aug. 2023 - 12:31

Het is een ding als in de hoek van sociolgen en ativisten over wit kapitalistich kennisregime gestegggeld en gereflecteerd wordt, maar iets heel anders als dat ook in de natuurwetenschappelijke, medische, landbouwkundige hoek zou gebeuren. lieve hemel! Het is nou eenmaal zo dat de egalitaire welvaarts democratieen al die welvaart bijna geheel aan dat soort witheid en kapitalisme en kennis methodologie te danken hebben (uitdelen kan pas als je de taart gebakken hebt). Zelfs in China en India en Afrika is dat witte kapitalistische kennisregime de stevige basis voor de toekomst die ze voor zich zien (al geven z dat nooit toe natuurlijk).

Gerygrr
Gerygrr2 aug. 2023 - 11:09

Bedankt, Han! Zo hartgrondig eens met deze objectieve beschouwing van de geschiedenis. https://historiek.net/familie-coymans-asiento-slavenhandel-op-spaans-amerika/157375 Ook dit is verhelderend. Geld en godsdienst bepaalden de geschiedenis. Niet huidskleur.

3 Reacties
Satya
Satya2 aug. 2023 - 16:08

Apartheid, segregatie, de filosofie die Europa gebruikte om open grenzen af te dwingen. Allemaal zaken die huidskleur in de geschiedenis gebruikte om mensen achter te stellen, ze rechteloos te maken. Vind deze reactie echt walgelijk en van niveau holocaust ontkenning Gery.

Volrin
Volrin3 aug. 2023 - 1:02

"Geld en godsdienst bepaalden de geschiedenis. Niet huidskleur." Bedankt dat u even duidelijk maakt niet op de hoogte zijn van hoe kleur door de eeuwen als excuus is gebruikt om anderen als minderwaardig, uitbuitbaar en bezit te behandelen.

dirk den boer
dirk den boer4 aug. 2023 - 14:41

Objectief ja, hehehe, sarcastisch bedoeld toch?.....

JohnVKR
JohnVKR2 aug. 2023 - 10:26

Er is niets mis met het begrip witheid. Wil je institutioneel racisme bestrijden, dan moeten we benoemen. Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk. "Blank verwijst niet alleen naar een kleur, maar duidt de afwezigheid van kleur aan door de connotatie van reinheid, helderheid en onbevlektheid. Het gebruik van de term blank om witte mensen aan te duiden, draagt op die manier bij aan het onzichtbaar maken van de machtspositie die de witte mens nog steeds bekleedt" Je kan blijven zeggen dat we binnen Europa al voor de transatlantische slavenhandel slavernij kenden, dat er binnen Afrika en Azië slavernij voorkwam en voorkomt, maar daar gaat het niet om. Dat is een afleidingsmanoeuvre. We hebben het hier niet over discriminatie en racisme in Afrika of Azië. We hebben het over Nederland, Europa en de VS. En het institutioneel racisme in het Nederland van vandaag komt grotendeels voort uit het slavernijverleden en de wijze waarop wij van jongs af aan en vaak onbewust zijn opgevoed met het beschouwen van niet-witte mensen als minderwaardig aan witte mensen. Het begrip witheid is geen synoniem voor slecht zoals Han lijkt te willen zeggen. Gebruik van het begrip witheid geeft het bewustzijn aan dat witte mensen op grond van hun huidskleur een bevoorrechte positie in onze samenleving innemen. Dat bevoorrechte witte mensen de gevolgen van een maar liefst 350 jaar durend slavernijverleden bagatelliseren door te wijzen op een slavernijtraditie in Afrika, is en blijft gênant.

6 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2023 - 11:32

1. Als je het hebt over mensen van kleur, dan lijkt me ¨blank¨ in de zin van kleurloos de perfecte aanduiding voor de rest. Of ben ik ook een persoon van kleur met mijn Hollands/Westfaalse afkomst. 2. Sommige ¨witte mensen¨ nemen een bevoorrechte positie in in de samenleving. Bijvoorbeeld Wobke Hoekstra en zijn buren. Voor dak en thuislozen die behoren tot de categorie ´witte mensen´ geldt dit niet. 3. Kom niet aan met het lulverhaal dat ´witte´ daklozen het toh nog gemakkelijker hebben dan daklozen ¨van kleur¨. 4. Als je zegt dat ´witte mensen´ geprivilegieerd zijn, dan geef je aan dat die ´witte mensen´ iets te verdedigen hebben wat ze kwijt kunnen raken want er wordt nooit bij verteld dat die privileges ook tot mensen van kleur moeten worden uitgebreid. Men laat dit hangen. Dit is koren op de molen van Wilders of Baudet. Zij willen immers de blanken verenigen tegen de rest. Met dat witheid-praatje geef je ze een argument in handen. 4. Als je wijst over de belangrijke rol van Afrikanen in de slavenhandel, bagatelliseer je niet de gevolgen van 350 jaar slavernijverleden. Je wijst op een historisch feit en je legt de verantwoordelijkheid waar die hoort: bij Europeanen en Afrikanen en wel bij de personen die machtig genoeg waren om de slavenhandel te reguleren. 5. Om het ouderwets te zeggen: heel die theorie over wit privilege en witheid is niet revolutionair, maar het gedachtenspinsel van losgeslagen kleinburgers.

JohnVKR
JohnVKR2 aug. 2023 - 12:00

Han: 1. Wit is ook een kleur. Daarom gebruik ik vaak het begrip niet-witte mensen of zwart als overkoepelend begrip voor eenieder die niet wit is. Het begrip mensen van kleur gebruik ik daarom bij voorkeur niet, al zal het er misschien weleens tussendoor glippen. 2. Het klopt dat witte daklozen niet geprivilegieerd zijn. Maar er is geen systeem dat structureel (en vaak onbewust) witte mensen benadeelt, achterstelt ten aanzien van niet-witte mensen. Er is daarentegen wel een systeem dat niet-witte mensen structureel benadeelt, achterstelt ten aanzien van witte mensen. Dat is het verschil en daarom spreken we terecht over wit privilege. 3. Zie 2. 4. Zie 2. Los daarvan: vermogende zwarte mensen worden ook etnisch geprofileerd, vermogende witte mensen niet. En ja, de holocaust werd mede veroorzaakt doordat Joodse Europeanen - die vanwege hun Joodse achtergrond geen baan konden krijgen - zelfstandig ondernemer werden. Sommigen werden zo succesvol dat jaloezie jegens de hele groep en uiteindelijk de holocaust het gevolg was. Ook vandaag zien we dat succes van zwarte ondernemers leidt tot jaloezie en racisme door groepen (met de PVV sympathiserende) burgers, wat weer iets anders is dan systematisch of institutioneel racisme. 4 (2). Je wijst op een historisch feit, maar het is een afleidingsmanoeuvre. Want het heeft niets te maken met het systematisch racisme dat we in Nederland kennen. En daar hebben we het hier over. 5. Zie 2.

Satya
Satya2 aug. 2023 - 13:00

Han Ik kan me in jouw artikel wel vinden maar vind dat er wel degelijk sprake is van een vorm van blank privilege. Stagediscriminatie raakt blanke jongens niet bv. Vind het alleen niet verwijtbaar aan die blanke jongens en denk dat daar een fout wordt gemaakt. Vind het daarnaast niet correct om iedere discussie omtrent de transatlantische slavernij dood te slaan met wijzen op Afrika al is dat niet zozeer een verwijt aan jou, jouw artikelen zijn wel breed maar vaak is het een argument dat bagatelliserende gebruikt wordt.

Markzelluf
Markzelluf2 aug. 2023 - 13:40

John, jouw repliek draait vooral om punt 2: zwarten ondervinden de gevolgen van institutioneel racisme. Ik heb er even een recent Amerikaans arbeidsmarktonderzoek bij gepakt en dat zie. Je inderdaad dat zwarte Amerikanen vaker werkloos zijn en ook beduidend minder verdienen dan ‘whites’. Dat geldt ook voor ‘hispanics’. Echter, die ‘whites’ verdienen op hun beurt weet duidelijk minder dan mensen die van Aziatische afkomst zijn. Kijk je naar het opleidingsniveau, dan zie je een duidelijke correlatie (en wellicht een causaal verband): zwarten laagste gemiddelde opleiding, Aziaten het hoogst. https://www.bls.gov/opub/reports/race-and-ethnicity/2021/home.htm Er wordt ongetwijfeld racistisch gedacht in de wereld, dat valt niet te ontkennen. Maar ik denk ook dat een patiënt het niet kan schelen wat de huidskleur is van de arts die hem geneest, wat de huidskleur is van een brandweerman, een kok of docent die hem of haar redt, voedt of opleidt.

Satya
Satya2 aug. 2023 - 17:38

Mark Dan moet je daarnaast eens de Afrikaanse migranten afzetten. Weet je direct dat racisme de achterstand verklaard van afro Amerikanen. Afrikaanse migranten zijn de succesvolste groep migranten in de VS. In de VS is het beleid altijd gericht geweest op zwarte gemeenschappen kapot maken. De rechtspraak rond de crack epidemie maakt dat pijnlijk duidelijk. Dat hebben Aziaten natuurlijk niet meegemaakt. De omstandigheden waaronder afro Amerikanen in bv west Virginia leven zijn in armoede die je moet zien om te begrijpen, de vn vergelijkt het met een 3e wereld. Dat is nog steeds gebaseerd op segregatie gedachten. Worden die gemeenschappen waar de blanken al lang geleden allemaal wegtrekken meegerekend in jouw onderzoek is het natuurlijk zelfbedrog als je denkt daar nog conclusies aan te kunnen verbinden.

Markzelluf
Markzelluf2 aug. 2023 - 20:35

Satya, begrijp ik nu goed dat je stelt dat Afrikaanse immigranten de succesvolste groep in de V.S. zijn? En mag ik aannemen dat het dan om mensen met een donkere huidskleur gaat? Als dat klopt - ik wist dat niet, maar zou dat geweldig vinden - dan is er volgens jou dus geen sprake van racisme (onderscheid naar raskenmerken) maar van iets anders. Daarmee is er nog steeds een fiks probleem voor bepaalde groepen, maar lijkt de oorzaak dus elders te liggen. Maar goed, ik weet dus niet of ik jouw post goed begrijp en of er bewijs is voor wat ik denk te begrijpen.

Dr. Znayder
Dr. Znayder2 aug. 2023 - 8:52

Als ik de schrijver goed begrijp zegt hij: veel postkoloniale theorie is een nageboorte van het racistische denken zelf. Ik denk dat de schrijver dat correct ziet. De activisten komen niet daadwerkelijk los uit het racistische paradigma waar ze beweren tegen te ageren. Het is de spagaat waar veel postmodernisten in terecht komen. Modernistische narratieven worden bekritiseerd als intrinsiek schadelijk, maar hoe doe je dat zonder uiteindelijk weer in een meta-narratief te vervallen? Filosofie daargelaten. Het werkt ook gewoon niet echt zou ik zeggen. Kapitalisme? Steviger in het zadel dan ooit. We zijn een oligarchie. Elite? Steviger in het zadel dan ooit en vrijwel net zo wit. Cultuur? Totale stagnatie door abstracte moralistische meta-discussies Als het nou wel echt subversief was zou ik er nog in mee kunnen gaan. Maar deze vorm van activisme is volledig geïntegreerd in het (laat) kapitalistische systeem, zoals Fredric Jameson jaren geleden al zag aankomen. Natuurlijk hebben verschillende denkers het vermoeden uitgesproken dat het activisme niet is wat het lijkt. Achter onze huidige wereld schuilt natuurlijk altijd weer Nietzsche en de "wil tot macht". En dat is misschien het daadwerkelijke doel: deze intellectuelen en hun klasse vechten vooral voor hun eigen relevantie.

1 Reactie
Deugkeizer
Deugkeizer2 aug. 2023 - 16:47

natuurlijk maken niet alleen blanken zich schuldig aan racisme. Maar als een niet blank racist zijn racisme wilt botvieren zal die dat zeker vanuit een zekere blanke legitimatie doen. Zo iemand plaatst zichzelf onder blanke mensen en ziet zichzelf aan hun zijde staan. Blank racisme bestaat inweze niet. Hooguit ieen spiegelbeleid.

Paul Spijkers
Paul Spijkers2 aug. 2023 - 8:26

Mensen verschillen wat betreft gebruik van taal en theoretische begrippen. Als ze dat doen als middel om vooroorelen een verhaal te geven in strijde met de particulieren van de geschiedenis kunnen ze nog prima carriere maken en ideologie verkondigen. Immer, success en mode is niet hetzelfde als waarheid of werkelijkheid. Alleen het is dan wel slechte geschiedenis.

Zandb
Zandb2 aug. 2023 - 8:09

Zo lang we bepaalde mensen zwart noemen is er niets op tegen om andere bepaalde mensen wit te noemen. En ook al zou dat niet juist zijn, houd dat dan maar eens tegen. Wie liever van ‘blank’ spreekt, zo mogelijk nog fouter dan ‘wit’, die gaat ook gewoon z’n gang, toch?

10 Reacties
Markzelluf
Markzelluf2 aug. 2023 - 8:45

Waarom is het woord ‘blank’ in jouw ogen fout, Zand? De pigmentcellen van zwarten zijn zwart, maar van blanken hebben ze zelden of nooit een echt witte kleur. Ze neigen naar licht roze, maar hopen zich anders op, waardoor ze meer doorschijnend zijn en de huid veel minder goed beschermen tegen uv-straling maar wel makkelijker vitamines laten opnemen. Dermatoloog Njoo schrijft er dit over: https://www.huidarts.com/huidaandoeningen/donkere-huid/ De gedachte dat ‘wit’ beter is dan ‘blank’ omdat het eerste begrip neutraler is dan het tweede, lijkt me trouwens een illusie. Een wit voetje halen, een bruid die in het wit trouwt; het zijn allemaal tekenen van positiviteit en onschuld. En daarbij: als mensen liever als blank beschreven worden, waarom zou je het dan niet doen? Om te pesten?

Satya
Satya2 aug. 2023 - 10:14

"En daarbij: als mensen liever als blank beschreven worden, waarom zou je het dan niet doen? Om te pesten? " Ik ben niet zwart en vind het denigrerend hoe jij mij denkt zwarte te mogen noemen en ik jou niet witte. Zelf geef ik de voorkeur aan donker en blank maar als jij mij zwarte wilt noemen ga je gang.

BartP2
BartP22 aug. 2023 - 10:26

Ik haat de woorden "zwarten" en "witten". Ik gebruik gewoon "blank" en "gekleurd". Maar Aziaten noem ik weer Aziaten. Die zitten er volgens mij niet op te wachten om "gekleurd" genoemd te worden.

stokkickhuysen
stokkickhuysen2 aug. 2023 - 10:33

@Mark Ik word liever wit genoemd. Wat nou?

BartP2
BartP22 aug. 2023 - 10:43

@Markzelluf "En daarbij: als mensen liever als blank beschreven worden, waarom zou je het dan niet doen? Om te pesten? " Ja, dat is waar. Ik heb er nooit om gevraagd om "wit" genoemd te worden. Ik zag dat het voor het eerst gebruikt werd door een vriendin op FaceBook, die omgaat met linkse activisten.

Markzelluf
Markzelluf2 aug. 2023 - 11:41

Dag Satya, waarom denk je dat ik jou zwart zou willen noemen? Ik heb geen idee waar je vandaan komt, maar de gedachte om bijvoorbeeld iemand uit Marokko of Syrië als zwart te omschrijven, is nog nooit bij me opgekomen. En Kick, als jij liever als wit wordt omschreven, dan is dat toch prima. Wellicht doen mensen die je kennen dat al vanzelf wegens je huidskleur of omdat je dat aangegeven hebt. Ikzelf vind dat mijn teint best ver van wit verwijderd is. Mocht je jouw plafond willen witten, dan moet je mij niet als kleurstaal gebruiken.

Satya
Satya2 aug. 2023 - 13:11

Mark Mijn roots liggen in Kenia. Binnen het gezin waar ik uit kom zijn meerdere kleuren bruin maar geen zwart. Ik vind persoonlijk belangrijker hoe je mij tegemoet treedt dan of je woorden gebruikt die mijn voorkeur hebben maar mijn kleur is niet zwart. Ik zal het je zeker niet aanrekenen als je het wel gebruikt als je me verder leuk behandeld.

itsme3
itsme32 aug. 2023 - 15:11

@Satya "Ik ben niet zwart en vind het denigrerend hoe jij mij denkt zwarte te mogen noemen en ik jou niet witte. " Toen ik opgroeide was het woord zwart denigrerend en was er een ander woord dat refereerde aan mensen met een donkere huidskleur. Tegenwoordig moet iedereen zwart zeggen en wordt dat andere woord beschouwd als zwaar racistisch. En u vind zwart weer denigrerend. Help mij, ik ben de weg kwijt.

Satya
Satya2 aug. 2023 - 16:36

"Help mij, ik ben de weg kwijt." Wil het proberen. Ik val er meer over dat mensen willen bepalen hoe ze omschreven worden maar zelf ook woorden gebruiken om anderen aan te duiden die die ander misschien niet prettig vinden. Zoals ik in mijn 2e reactie aan Mark al schreef vind ik het belangrijker hoe je met mij omgaat dan of je mijn voorkeurswoorden gebruikt. Dat iemand dan zwarte vrouw ipv donkere vrouw zegt is niet belangrijk. Ik woon in het noorden en mensen die het daar over zwart'n hebben behandelen me vaak ook niet zo prettig als die het over donkere mensen hebben. Dan krijg ik een voorkeur natuurlijk, daarom is het ook niet zinvol om elkaar het gebruik van woorden op te leggen. Dat geldt trouwens wat mij betreft voor beide kanten in deze discussie. Wat maakt het uit of iemand het over wit of blank heeft? Dit soort woorden strijd zal niets aan de achterstelling van jongeren met migratie achtergrond op mbo niveau veranderen, terwijl dat nu juist belangrijk is in een democratie lijkt mij. Hopelijk ben ik van hulp geweest al vrees ik dat ik geen antwoord heb gegeven op hoe we elkaar moeten aanspreken.

dirk den boer
dirk den boer4 aug. 2023 - 14:50

Er zijn toch ook nog gele? Op de middelbare school geleerd: er waren drie hoofdrassen, het blanke, het gele en het zwarte. Dat hadden wetenschappers (Blumenbach??) zo bepaald. In de jaren 1980 werd dat ineens ondergraven, er waren geen rassen meer (bij de mensen dan, bij het vee bleef je dat wel houden, Friese Roodbonten of Zwartbonten, Texelse schapen, Drentse heideschapen).

Rogier Boers
Rogier Boers2 aug. 2023 - 7:57

Begrippen kunnen verschillende betekenissen hebben in verschillende vakgebieden. Er zijn niet veel wiskundigen verbolgen over het gebruik van het woord hyperbool door neerlandici. In de wiskunde een kegelsnede, elders een stijlfiguur. (De wiskunde was eerst.) Ook veranderen woorden van betekenis. De taal en de woorden zijn geen vaststaande gegevens, maar evolueren. Dat kun je vervelend of moeilijk vinden. Ik stel voor dat we in plaats van blank of wit voortaan spreken over 'gebleekt', of kortweg 'bleek'. Van nature is de mens niet lichtgekleurd. De groepen die naar grotere breedtegraden trokken, waar minder zon is, zijn hun pigment verloren. Gebleekt, zou je kunnen zeggen. Mooie term zonder historische connotaties, niet een anglicisme, gewoon een fraai Hollandsch woord. Zo beter?

9 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst2 aug. 2023 - 10:22

Dan zou de betekenis van bleek moeten verschuiven. Je ziet nu bleek van schrik. Als je bleek bent, kan dat betekenen dat je een ziekte onder de leden hebt.

BartP2
BartP22 aug. 2023 - 10:30

Nee, "gebleekt" is raar. Dat insinueert dat je er iets voor moet doen om die kleur te krijgen.

Eric Minnens
Eric Minnens2 aug. 2023 - 11:22

Ik begrijp niet waarom jij je verlaagt tot dit soort onzinnige discussies Han. Laat toch rusten dit gezeur over blank, wit of bleek. Weleens van homonymie gehoord? Jij bent geschiedkundige. Probeert allerlei verbanden te leggen tussen historische gebeurtenissen. Zo waren er ook revoluties. Zo zijn er echter ook taalrevoluties. Van blank naar wit bijvoorbeeld. Het is net zo interessant om te onderzoeken waar de Beeldenstorm plots vandaan kwam, als waar zo'n taalrevolutie plots vandaan komt. Dat lijkt mij eerder de taak van een historicus, dan dat hij neuzelt over gallicismen of anglicismen.

BartP2
BartP22 aug. 2023 - 12:12

@Eric Minnens Ik vind het bannen van het woord "blank" wel een historische gebeurtenis eigenlijk. Prima dat Han hierover schrijft.

Eric Minnens
Eric Minnens2 aug. 2023 - 15:32

@BartP2 Mijn punt is dat je 'Whiteness studies' net zo goed kunt vertalen met 'Witheid studies', 'Blankheid studies', of als je wilt (lelijk, maar soit:) 'Bleekheid studies'. Het is semantisch allemaal hetzelfde. De voorkeur uitspreken voor het een of het ander, of sterker nog: daarbij de andere termen willen 'cancellen', vind ik onzin. Toch gebeurt dat door sommige schrijvers. Zowel 'blank' als 'wit' hebben hun eigen aanhangers, waarbij volgens mij steeds meer mensen overstappen op 'wit'. De redenen daarvan lijken mij interessanter om te beschrijven dan alleen maar aangeven dat 'wit' een anglicisme is en daarom fout.

BartP2
BartP22 aug. 2023 - 16:48

@Eric Minnens Nou ja, ik denk wel dégelijk dat de term 'blank' gecancelled wordt. En de 'reden' daarvan wordt beschreven in de tweede alinea van de tegel van JohnVKR, op 2 aug. 2023 - 12:26 En ik vind die reden grote onzin.

Peterrr3
Peterrr32 aug. 2023 - 20:40

@Eric Minnens, je weet zelf toch ook wel waar het idee vandaan komt om blank te veranderen in wit. En daarnaast de term niet-wit te gebruiken. Dat is puur om een scheiding te creëren tussen blank en de rest van de wereld. Tja, als je het racismeprobleem wil oplossen, dan moet je vooral zo te werk gaan...

Rogier Boers
Rogier Boers2 aug. 2023 - 21:07

Beste Han, Blank heeft de betekenis: (nog) niet gekleurd of bewerkt. Bleek is daarom meer accuraat: het betekent de kleur kwijtgeraakt. En dat kan komen door schrik, door ziekte, of door een bad met chloor, of door evolutionaire krachten zoals bij mensen met onze huidskleur. (Meteen antwoord op BartP2)

Volrin
Volrin3 aug. 2023 - 1:04

@Han Woorden hebben geen objectieve, natuurlijk betekenis. Ze hebben manieren waarop ze gebruikt worden. Die manieren zijn cultureel bepaald en veranderen constant. Vroeger betekende cool in het Engels dat iets koel was. Nu betekend het dat nog steeds maar OOK dat iets heel leuk/bijzonder is. Het een sluit het andere niet uit.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...2 aug. 2023 - 7:17

Sterke column Han. Wetenschappers als Patricia Schor komen met een uit de VS overgewaaide narratief dat er in dominant witte samenlevingen tot op de dag van vandaag onderdrukkende machtsstructuren bestaan die mensen van kleur -en vooral soortgenoten met een zwarte huidskleur- onderdrukken. In dit simplistische wereldbeeld behoor je op grond van louter je huidskleur tot de daders of de slachtoffers. De werkelijkheid is echter veel complexer, bovendien is de Nederlandse context wezenlijk anders. Ik vind het zelfs naar racisme [reverse racism] neigen om collectief negatieve eigenschappen aan dé witte medemens toe te dichten.

6 Reacties
Satya
Satya2 aug. 2023 - 7:50

"Ik vind het zelfs naar racisme [reverse racism] neigen om collectief negatieve eigenschappen aan dé witte medemens toe te dichten." Dat is het ook. Neemt niet weg dat die structuren van uitsluiting er gewoon zijn.

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...2 aug. 2023 - 12:44

@ Satya Ik weet niet of er ons landje dergelijke structuren bestaan. Ja, er uitsluiting op de arbeidsmarkt en delen van de woningmarkt. Het kindertoeslagenschandaal bracht discriminatoire elementen aan het licht. Maar om te spreken van machtstructeren dwars door de hele samenleving heen, daar is geen greintje bewijs voor.

Satya
Satya2 aug. 2023 - 14:09

Nou ja kijk Je hebt het zelf beschreven.

stokkickhuysen
stokkickhuysen2 aug. 2023 - 17:25

'dat er in dominant witte samenlevingen tot op de dag van vandaag onderdrukkende machtsstructuren bestaan die mensen van kleur -en vooral soortgenoten met een zwarte huidskleur- onderdrukken' Dit laten de statistieken toch zien? het lijkt me dat je dit soort vaststellingen niet op jezelf moet betrekken.

stokkickhuysen
stokkickhuysen2 aug. 2023 - 17:27

Ja, er uitsluiting op de arbeidsmarkt en delen van de woningmarkt. Het kindertoeslagenschandaal bracht discriminatoire elementen aan het licht. Maar om te spreken van machtstructeren dwars door de hele samenleving heen, daar is geen greintje bewijs voor. Dus je struikelt over het woordje 'machtsstructuur'? De rest klopt allemaal? Ik denk dat er daarom daak de term 'systematisch' wordt gebruikt, is dat ietsje makkelijker te accepteren?

Volrin
Volrin3 aug. 2023 - 1:05

@Nou ja, kijk U bent onbekent met racisme op basis van naam bijvoorbeeld, bij sollicitaties?

zeeman aan wal
zeeman aan wal2 aug. 2023 - 7:03

"De wit kapitalistische manier waarop mensen en hulobronnen worden uitgebuit". Dat uitbuiten doen alle groepen die de positie/macht hebben dat te doen. Groepen blanken zijn vaak in die positie geweest. Andere groepen minder vaak. Dat heeft te maken met geografie, technologische ontwikkelingen, toeval. In eerdere periodes en op andere plekken waren chinezen, egyptenaren, azteken de uitbuiters. Uitbuiten is wat er gebeurt tussen een sterkere en minder sterke groep, en is universeel en niet ras- of cultuurgebonden.

2 Reacties
dirk den boer
dirk den boer3 aug. 2023 - 12:28

En in feite gaat dat uitbuiten gewoon door. iedereen die van de welvaart en de geporuceerde goderen geniet (met volle karretjes de Jumbo uitkomen), zijn in feite bezig met het uitbuiten van andere mensen, dieren, planten, de bodems, zeeen en meren en de natuur....

dirk den boer
dirk den boer4 aug. 2023 - 14:53

..en de rest van de natuur....

Pater
Pater2 aug. 2023 - 0:37

Natuurlijk is er, in NL en in het hele westen, sprake van systematisch racisme. Natuurlijk weerspiegelt dat zich binnen de universiteiten. Natuurlijk is 'affirmative action' ook daar noodzakelijk. VdHorst zal het daar denk ik ook mee eens zijn; waarom schrijft hij dat niet op? Het idee van een gezamenlijk witte verantwoordelijkheid vind ik daarentegen simplistisch en beangstigend; het doet me denken aan het Bij1-raadslid van Europese afkomst in Amsterdam dat volgens haar fractievoorzitter vanwege haar 'witheid' nooit volwaardig mee zou kunnen draaien in haar antiracistische partij. Antiracisme koppelen aan kleur is net zo dom als racisme zelf. Het slavernijverleden benoemen als oorzaak van racisme lijkt me op zijn minst discutabel (eens met VdHorst dat die oorzaak meer in het kolonialisme lag), het slavernijverleden koppelen aan het neoliberalisme is m.i. onzin en de koppeling aan de constitutionele monarchie is zelfs gevaarlijke onzin. Het racisme in Europese landen die zich nooit met de slavenhandel hebben beziggehouden is overigens niet minder groot, misschien wel groter, dan in NL. Een land als China, toch al gauw een eeuw of twee onderdrukt door westerse mogendheden, is zeker niet minder racistisch dan NL. Egypte is woedend als Cleopatra als zwart wordt voorgesteld. Hoe verklaart Schor dat allemaal? Gemakzucht?

1 Reactie
Peterrr3
Peterrr32 aug. 2023 - 20:43

@Pater, opvallend dat je geen antwoorden op je vragen krijgt. Misschien is het omdat de 'activisten' ook wel begrijpen dat je gewoon volkomen gelijk hebt...

Mathijsco
Mathijsco1 aug. 2023 - 23:51

Leerzaam. Dank.

Volrin
Volrin1 aug. 2023 - 23:39

Han, veel woorden hebben meer dan 1 manier waarop ze gebruikt worden, ook verschillend tussen wetenschappelijke velden. De manier waarop het door sociale wetenschappers gebruikt wordt is sowieso niet bedoeld als synoniem voor het natuurkundige begrip. In die zin wordt het dus ook niet gebruikt.

Frank Koopmans
Frank Koopmans1 aug. 2023 - 22:19

Als je je ogen sluit voor biologische, geologische en klimatologische verschillen, kan je eigenlijk maar op één manier verklaren waarom universiteiten nog steeds overwegend “wit” zijn: Het is het lange termijn effect van kolonialisme, met de witte mens als het constante kwaad. Als je die constatering onderuit haalt, zal je moeten accepteren dat er daadwerkelijk verschillen zijn tussen groepen mensen. Verschillen die bepaalde machtsverhoudingen in stand houden. Dat komt natuurlijk niet zo goed voor wie diversiteit op de universiteit nastreeft

4 Reacties
Satya
Satya2 aug. 2023 - 7:58

Dit is gewoon biologisch racisme.

Frank Koopmans
Frank Koopmans2 aug. 2023 - 12:53

Zo zou je het kunnen noemen, ja. Aziaten zijn gemiddeld genomen een stuk minder lang dan Europeanen. Ze zullen daardoor nooit zo goed worden in discuswerpen. Zo’n vaststelling voldoet grotendeels aan de term racisme. Als je die kloof toch wilt dichten, ontkom je er niet aan om alle oorzaken te benoemen. Zo werkt dat volgens mij ook met de witheid van universiteiten. Door oorzaken te verzwijgen, worden er verkeerde conclusies getrokken. Zoals Han hier uiteen gezet heeft. Wat vervolgens leidt tot inefficiënte en onredelijke maatregelen.

Rogier Boers
Rogier Boers2 aug. 2023 - 21:26

Leg eens (voor de grap) uit wat je bedoelt met de biologische, geologische en klimatologische verschillen, Frank. De constatering dat universiteiten overwegend wit zijn door bestaande machtsstructuren is nog nergens onderuitgehaald. (Natuurlijk wel de karikaturale weergave zoals in jouw reactie.) Je klinkt als een baron in 1789 beweert dat er echt geen machtsstructuren zijn die ongelijkheid in stand houden.

Paul Spijkers
Paul Spijkers3 aug. 2023 - 1:32

Frank, in landen waar de elites vooral wit zijn, zijn universiteiten deels sociale clubs voor de kinderen van de elites, niet alleen of zomaar onafhankelijke filters voor talent. Je hoeft helemaal niet over kolonialisme of witheid te polemiceren als oer oorzaak. Alleen over de ongelijkheid en structurele sociaal economische verschillen in de maatschappij. Racisme komt er dan bij als symptomatische uitkomst, ook al denken mensen dan dat het DE oorzaak is, omdat ze zich eerder met knie hamerende identiteiten politiek egostisch vereenzelvigen, dan met de onderliggende sociaal economische processen. Net als jij fantaseert over witte en zwarte breinen terwijl het overduidelijk is dat verschillende kinderen gewoon verschillende steun en kansen krijgen.

JaapBo
JaapBo1 aug. 2023 - 20:58

Groot gelijk Han! Mijns inziens is het gebruik van ‘wit’ ipv ‘blank’ een vorm van anti-blank racisme. Je kunt toch niet zeggen dat ‘blank’ automatisch fout is omdat de Atlantische slavenhandel door blanken bedreven werd? Verreweg de meeste blanken hadden en hebben daar part nog deel aan. Net zo goed als het antisemitisch is een willekeurige Jood verantwoordelijk te houden voor de misdaden van Israël, is het anti-blank racisme om een willekeurige blanke verantwoordelijk te houden voor slavernij, en ook om het woord ‘blank’ taboe te verklaren, want daar zit dezelfde gedachte achter!

1 Reactie
Satya
Satya2 aug. 2023 - 10:18

"Mijns inziens is het gebruik van ‘wit’ ipv ‘blank’ een vorm van anti-blank racisme." Ik denk dat mensen die dit soort dingen schrijven overgevoelig zijn en nooit met racisme te maken krijgen als slachtoffer.

RaymondenJoop
RaymondenJoop1 aug. 2023 - 20:42

Als ik voor mijzelf spreek en anderen in mijn omgeving: Ik vind heel de discussie vol staan met zelfbeklag. Blijven hangen in iets, het liefst daar je boterham mee verdienen middels subsidiepotjes en vooral de witte een schuldgevoel aan praten. Dat is ongeveer het model. Vind die 200 miljoen ter bewustwording al van de zotte, gebruik dat geld om discriminatie aan te pakken maar niet voor andere zaken waarvan we het doel nog niet eens kennen. Die verongelijkte, dat gedrag. Maak wat van je leven ipv hangen in een huilend zelfmedelijden complex. Staat overigens los vh gegeven dat we een innige samenwerking moeten aangaan met Suriname op economisch vlak. Doodzonde wat daar gebeurt, maar handje ophouden doen we niet meer aan.

2 Reacties
Satya
Satya2 aug. 2023 - 5:52

"handje ophouden doen we niet meer aan." Dat zou mooi zijn. https://www.mo.be/opinie/het-globale-zuiden-heeft-nood-aan-rechtvaardigheid-niet-aan-hulp

Peterrr3
Peterrr32 aug. 2023 - 20:46

@RaymondenJoop. Jij schrijft: "Als ik voor mijzelf spreek en anderen in mijn omgeving: Ik vind heel de discussie vol staan met zelfbeklag. Blijven hangen in iets, het liefst daar je boterham mee verdienen middels subsidiepotjes en vooral de witte een schuldgevoel aan praten. Dat is ongeveer het model." Haal dat woordje 'ongeveer' in je laatste zin maar weg...

Valkz
Valkz1 aug. 2023 - 20:22

" Schor trakteert ons echter op een kwaadaardige verdachtmaking van het democratische stelsel in Nederland . Het komt in het buurt van het wappie-denken. " Eindelijk worden mensen wakker .Witheid is niet een ras, maar de westerse cultuur en normen en waarden. Daarom kunnen Aziaten en latino's en zelfs zwarte mensen "wit" zijn. Dit is witheid in de ogen van de woke wappies : https://www.newsweek.com/smithsonian-race-guidelines-rational-thinking-hard-work-are-white-values-1518333#slideshow/1610610 En ja deze poster is door de woke wappies gemaakt .De meritocratische, kleurenblinde westerse samenleving is zogenaamd institutioneel racistisch. En daarom moet deze samenleving vernietigd worden. Waarom? Omdat deze mensen allemaal het communisme aanhangen. Ik heb dan ook geen enkele interesse om dit soort mensen politieke macht te geven

Deugkeizer
Deugkeizer1 aug. 2023 - 19:55

"Het gaat hier – let wel – niet over blanke theorieën maar over denkbeelden die door sommige prominente blanken naar voren werden gebracht. Het is van wezenlijke betekenis om dit onderscheid te maken." Was een voedingsbodem voor. Dat is zo gekomen doordat de Franken grote delen van Germaanse religies gingen overnemen. Germanen droomden van een pure bloedlijn en iedereen uitroeien die ze tegenkwamen. Krijgsgevangen kenden ze niet, daar konden ze namelijk mindere kinderen mee krijgen. Die gedachtegang heeft de blanke mens nooit echt helemaal verlaten en is ook langzaam weer teruggekomen toen de blanke mens op zijn top was. Daarbij lijkt me ook niet dat de trans-Atlantische slavenhandel de oorsprong was van de blanke rijkdom. De slavenhandel was de verzegeling dat de blanke mens alle handel op de wereld naar zijn eigen hand kon zetten en dit was de eerste stap om dat in een globale vorm te gieten. Het kapitalisme waren de vervolgstappen. Wat er echt speelt is dat mensen in armere en instabiele landen wel willen maar er steeds niet in slagen, omdat ze geen goede deals rkunnen krijgen. Om grote bedrijven en investeerders binnen te halen minachten die bedrijven het land zelf al. Ze worden gestrikt in wurgcontracten waardoor een bedrijf zijn invloed kan vestigen vooral op het gebied van mensenrechten. Heeeul toevallig zien we nu hetzelfde in Europa gebeuren, toeval lijkt me niet. Bedrijven zijn afgelopen 2 eeuwen opgevoed burgers te minachten en terrein op ze te boeken

6 Reacties
Volrin
Volrin1 aug. 2023 - 23:41

Franken zijn/waren een Germaans volk. Ze hebben juist dingen van de Latijnse cultuur overgenomen.

Pater
Pater2 aug. 2023 - 0:40

Aanvulling op Volrin: "De Franken (Middelnederlands: Vranke, Oudhoogduits: Francho, Oudengels: Franca, Oudnoords: Frakki) waren een federatie van reeds eerder bekende Germaanse stammen, die rond het midden van de 3e eeuw na Christus tot stand kwam.[1] Wellicht verbonden deze stammen zich onder Saksische druk nabij de limes langs de Rijn van het Romeinse Rijk. Vanuit hun oorspronkelijke gebied in het noordoosten van Nederland en het noordwesten van Duitsland, staken ze vanaf de 4e eeuw de Rijngrens over en vestigden zich in de Romeinse provincie Germania Inferior. Later breidden ze hun machtsgebied uit naar het huidige België en Frankrijk." (Bron: Wiki)

Deugkeizer
Deugkeizer2 aug. 2023 - 6:14

Klopt. Ik gebruike Germanen ook omdat die wat bekender voorkomt. hoewel de Franken meer onder invloed waren van het Latijns dan de meer noordoostelijke Germaanse volkeren. Bedoelde ook meer Saksen. Hoewel niet alle Saksische stammen zichzelf Goden waanden. Net zoals niet alle indianen vonden dat ze mensen moesten offeren. Maar het kan geen kwaad om daarvoor indianen te gebruiken om een wat meer herkenbaar geluid te laten horen.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans32 aug. 2023 - 7:27

Kijk, dat noem ik nou eens 'doorwerking'. Nu begrijp ik het pas. "Germanen droomden van een pure bloedlijn en iedereen uitroeien die ze tegenkwamen. Krijgsgevangen kenden ze niet, daar konden ze namelijk mindere kinderen mee krijgen. Die gedachtegang heeft de blanke mens nooit echt helemaal verlaten en is ook langzaam weer teruggekomen toen de blanke mens op zijn top was. "

Deugkeizer
Deugkeizer2 aug. 2023 - 17:12

@ Frans%20Akkermans3 Er zijn hele films over gemaakt bijv. King Arthur. Tacitus rapporteerde oa over het gebrek aan genetische diversiteit onder de noordelijke Germanen en stelde vast dat ze aan religieuze inteelt deden.

Peterrr3
Peterrr32 aug. 2023 - 20:50

@Deugkeizer. Ik heb zelden zoiets komisch gelezen. Alsof je huidskleur bepaalt hoe je denkt en alsof iedereen met dezelfde huidskleur hetzelfde denkt. Bizar...

Viso
Viso1 aug. 2023 - 19:22

Genetisch en dus wetenschappelijk gezien zijn er geen verschillende menselijke rassen. Die zogenaamde strijd tegen racisme is alleen maar een strijd voor racisme. Het blijven benadrukken van het verschil in huidskleur als statement tegen rassenstrijd is alleen maar een niet bestaand rassenverschil in stand houden.

2 Reacties
Volrin
Volrin1 aug. 2023 - 23:44

Typsiche apologetische onzin. De strijd tegen racisme gaat juist tegen het idee van mensen discrimineren en uitsluiten vanwege hun huidskleur. Omdat er dus helaas in 2023 nog veel mensen zijn die menen dat rassen wel bestaan en dingen als criminaliteit en betrouwbaarheid worden beïnvloed zo niet bepaald door huidskleur.

Peterrr3
Peterrr32 aug. 2023 - 20:51

@Volrin en dat los je op door de mensheid in te delen in wit en niet-wit... kom op joh. Je weet echt wel beter.

Johannass
Johannass1 aug. 2023 - 19:21

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Peterrr3
Peterrr31 aug. 2023 - 19:04

Helder verhaal en prima onderbouwd. Compliment.

Markzelluf
Markzelluf1 aug. 2023 - 17:59

Twee interessante artikelen, zowel die van Van der Horst als van Schor. Om op het laatste in te zoomen: het is een essay, dus een persoonlijke visie op een bepaald verschijnsel en geen resultaat van wetenschappelijk onderzoek. Ondanks het veelvuldig gebruiken van bronnen door haar, moet het zo gelezen worden. Ze doet dan ook geen poging haar stellingen zelf te weerleggen. Toch denk ik dat het klopt dat het hoger onderwijs zoals het in Nederland is ingericht, beter aansluit bij de westerse cultuur dan bij andere culturen, al zijn er natuurlijk grote verschillen in hoe individuen daarmee omgaan. Ten eerste komt dat doordat er onbewust van een soort ‘algemene ontwikkeling’ wordt uitgegaan (van ons staatsbestel, de vaderlandse geschiedenis, berichtgeving in reguliere media). Niet iedereen heeft dat ‘van huis uit’ meegekregen. Daarnaast zijn er volgens mij voor studenten met Caraïbische wortels nog extra hindernissen. Ik heb meermaals studenten met die wortels gehad die als begin twintiger alleenstaande moeder waren van een of meerdere kinderen. Dat bemoeilijkt hun studie enorm, want de maatschappij is daar niet op ingericht. Of het onwil is, van onze maatschappij of onderwijsorganisaties om zwarten (of mensen uit andere dan onze cultuur) op te leiden of aan te nemen, betwijfel ik echter sterk. Bij sollicitaties kiezen we zelfs liever voor kandidaten met een niet-westerse achtergrond. Maar de zoektocht is lastig

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 aug. 2023 - 20:07

Er vallen natuurlijk genoeg maatregelen te nemen om zulke studenten te faciliteren. Dat is een kwestie van willen en van organisatie.

Paul250371
Paul2503711 aug. 2023 - 17:20

Zoals vaak, helemaal eens.

GilbertM
GilbertM1 aug. 2023 - 15:53

Ik zei dus het zelfde als Han Van der Horst maar dat was blijkbaar niet goed genoeg!

1 Reactie
Deugkeizer
Deugkeizer1 aug. 2023 - 20:28

Je bedoelt, je denkt ook dat als andere volkeren er nooit waren geweest de wereld er nu hetzelfde uit zou zien alleen dan met veel minder armoede? Want blijkbaar hebben blanken niemand nodig gehad en loopt de rest hen alleen in de weg. Omdat de noodzaak of eer om armoede te bestrijden onder landen blijkbaar een niet heilzame zaak is voor blanke mensen.

Deetje Knol
Deetje Knol1 aug. 2023 - 15:40

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

3 Reacties
Deugkeizer
Deugkeizer1 aug. 2023 - 20:05

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Volrin
Volrin1 aug. 2023 - 23:45

Volgens uw 'logica" zijn criminelen dus nooit criminelen...

Deetje Knol
Deetje Knol2 aug. 2023 - 0:49

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

GilbertM
GilbertM1 aug. 2023 - 15:24

In het Engles/Amerikaans bestaat het woord "blank" niet! Maar welk mens is er nu in feite "wit/white"? Wit is in het adobe keurensysteem een RGB (Rood, Groen, Blauw) van nul (0.0.0)! Wie in de hele wereld is 0.0.0? In het RGB systeem bestaat zelfs Zwart nauwelijks bij mensen! Dus, omdat een taal een gebrek aan woorden en definities heeft, en dus een zeer gebrekkig taalsysteem is, moet iedereen dan maar het Angelsaksisch systeem volgen. Waarom?

1 Reactie
Gio Servas
Gio Servas2 aug. 2023 - 3:24

Euh... wit is 255.255.255. Juist zwart is 0.0.0

Johannass
Johannass1 aug. 2023 - 15:03

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

8 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst1 aug. 2023 - 15:25

Daarom heb ik het er ook in zijn geheel bijgevoegd. Even iets over de witheid. Wit voor huidskleur is een anglicisme. In het Nederlands gebruiken wij voor die huidskleur het woord blank. Dit is een zeer oud Germaans woord dat zich in het Nederlands heeft gehandhaafd. Het is ook doorgedrongen tot de Romaanse talen Frans, Italiaans, Spaans en Portugees blanc, bianco, blanco, branco. Het Latijnse woord voor wit is albus. Dit vinden we ook terug in het Roemeens waar men voor wit en blank het woord alb gebruikt. Daarom blijf ik dus blank gebruiken, alle framing door misleide lieden ten spijt. Mijn stuk gaat over het begrip whiteness naar aanleiding van dit artikel van Patricia Schor. Ik had ook een stuk kunnen schrijven over haar opvattingen over de toestand aan de Nederlandse universiteiten maar daar heb ik niet voor gekozen.

itsme3
itsme31 aug. 2023 - 18:40

@Han. Wit voor huidskleur is inderdaad een anglicisme, maar de term wit zoals die in bepaalde Nederlanse kringen wordt gebruikt is niet zozeer bedoeld als een referentie naar huidskleur,maar om de minderwaardigheid van het blanke ras te benadrukken en blanke mensen met een zogenaamde erfzonde op te zadelen. Goed beschouwd is het gebruik van het woord wit vergelijkbaar met het gebruik van het woord neger.

DaanOuwens
DaanOuwens1 aug. 2023 - 18:59

@ Hanvander Horst Jij schrijft: Wit voor huidskleur is een anglicisme. In het Nederlands gebruiken wij voor die huidskleur het woord blank. Je zal toch onder ogen moeten zien dat de term wit genormaliseerd is. Wat ik opvallend vind aan jouw inbreng hierin is dat je voor je argumentatie grijpt naar het Germaanse woord. Realiteit is dat voor grote groepen Nederlanders wit inmiddels een gangbaar woord is geworden. Ook zijn de VS voor gekleurde bewustwording een relevante bron. Ik geloof ook niet echt in de waarde van de geschiedenis in het heden. Dus ik kijk sowieso met nogal wat afstandelijkheid naar dit soort teksten. Ik denk dat de nogal diverse Nederlandse samenleving nogal wat verschillende "geschiedenissen" heeft. Plat gezegd ik geloof er niet zo in. Sorry. Inhoudelijk heb je overigens wel gelijk met je betoog. De relatie slavernij in het verleden en de huidige Europese economische welvaart is nogal beperkt. Anderzijds is de relatie tussen de slavernij en de huidige identiteit van gekleurde Nederlanders en de discriminatie die ze nu ervaren wel degelijk sterk. Maar het heeft mijn voorkeur liever naar de problemen en de oorzaken anno nu te kijken dan oorzaken te zoeken in het verleden.

Hanvander Horst
Hanvander Horst1 aug. 2023 - 19:08

Daan, de Nederlandse taal is mij lief en ik laat geen woorden afvoeren op oneigenlijke gronden. Dat is met de taboeïsering van blank het geval zoals ik heb aangetoond. Ik laat daarbij zien dat het woord niet uit de koloniale context stamt en dat je als je vindt dat het moet verdwijnen ook Spaans, Frans, Italiaans en Portugees moet aanpakken. En het kan mij niet schelen dat half Nederland wit voor huidskleur gebruikt. Bijna heel Nederland zegt meerdere als men verscheidene bedoelt. Toch blijft dat een germanisme.

Olav Meijer
Olav Meijer2 aug. 2023 - 0:46

@ Han van der Horst: Een interessant artikel, dat ik later eerst goed ga lezen voor ik er verder op reageer, marar toch eerst even dit: [Wit voor huidskleur is een anglicisme. In het Nederlands gebruiken wij voor die huidskleur het woord blank.] Enz. Hierover hebben we in het verleden al diverse discussies gehad. Ik heb uitvoerig beargumenteerd dat er niets op tegen is de term "wit" voor huidskleur te gebruiken, integendeel. Je kan wel zeggen dat het woord "blank" van Germaanse oorsprong is en in Romaanse talen terecht is gekomen (zoals b.v. het Spaanse "guerra" van Germaanse oorsprong is), maar de crux is dat ook in die talen -evenals b.v. in het Engels en Duits- één en hetzelfde woord wordt gebruikt voor aanduiding van kleur sec en huidskleur. (Blanc, blanco, white, weiss, enz.). Je argumentatie om per se de term "blank" te behouden is dus niet sterk. (Het lijkt Zwarte Piet wel! :)).

Olav Meijer
Olav Meijer2 aug. 2023 - 0:55

@ Han van der Horst [.....en dat je als je vindt dat het moet verdwijnen ook Spaans, Frans, Italiaans en Portugees moet aanpakken.] Dat is onzin. Het woord "blank" blijft sowieso bestaan in andere contexten. (Lak, sabel, enz.). Het gaat erom dat één en hetzelfde woord wordt gebruikt voor aanduiding van kleur sec en voor huidskleur, en dat is juist in die andere talen ook het geval! Daar is dus niets abnormaals in. Dit als tegenhanger van: zwart(en).

Olav Meijer
Olav Meijer2 aug. 2023 - 1:04

@ Han van der Horst: [Bijna heel Nederland zegt meerdere als men verscheidene bedoelt. Toch blijft dat een germanisme.] Dit gebruik als bijvoeglijk naamwoord heb ik in vroegere discussies ook juist aangevoerd om aan te geven, dat de taal voortdurend verandert. En dat dit helemaal niet meer als germanisme wordt ervaren, maar als taaleigen. Zo zal "wit" als huidskleur ook steeds minder als anglicisme worden ervaren.

DaanOuwens
DaanOuwens2 aug. 2023 - 14:01

@ Hanvander Horst Er is helemaal geen taboe op blank er zijn grote aantallen mensen waarvoor wit een woord is dat dient om de autochtoon aan te duiden. En inderdaad niet complimenteus bedoeld. Maar wel een terechte kwalificatie voor sommigen. Er is geen gemeenschappelijke samenleving, dus ook geen gemeenschappelijke woordenschat. Je voert volgens mij een achterhoede gevecht en zelfs dat is al verloren. Ik vind je beter op dreef op andere onderwerpen.