Joop

Met de kennis van nu had D66 beter motie van wantrouwen kunnen steunen

  •  
30-06-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
158 keer bekeken
  •  
ANP-429915697
De VVD zou dan gedwongen zijn geweest om een premierwaardige opvolger te kiezen voor Rutte.
Als Kaag in het Omtzigt-debat niet zo’n strategische fout had gemaakt door de breed gedragen motie van wantrouwen tegen Rutte bewust niet te steunen, dan was er nu met zekerheid meer progressie geweest in het formatieproces. De VVD zou dan gedwongen zijn geweest om een premierwaardige opvolger te kiezen voor Rutte. Met misschien wel de eerste vrouwelijke premier van Nederland. Om een lange neus te trekken naar D66, dat Rutte naar huis had gestuurd.
Genoeg vrouwelijke kandidaten in de VVD-gelederen die voor zo’n positie in aanmerking zouden zijn gekomen. Die ontwikkeling  zou voor Nederland een zegen zijn geweest, en het vertrouwen in de politiek weer enigszins hebben hersteld.
De afgelopen maanden zijn nu volledig verprutst aan onzinnige discussies over voor het landsbelang volstrekt irrelevante zaken. Ego-zaken wel te verstaan! Politiek ver plassen door ego’s van alle grote politieke partijen. Zonder dat het ook maar enig tastbaar resultaat heeft opgeleverd voor de kiezers.
Moe gestreden gaan de hoofdrolspelers op vakantie. Rutte en Kaag kunnen nadenken over een eerste aanzet van een coalitieprogramma tussen VVD en D66, waar anderen na de zomer bij kunnen aansluiten.
De economie draait op papier gelukkig goed door. Op papier want de verborgen negatieve gevolgen van de coronacrisis op onze economie zijn nog niet zichtbaar. Dat zal na de zomer wel meer naar boven komen. Misschien valt het mee. Misschien ook niet.
Door het weigeren van D66 om direct schoon schip te maken op het moment dat het kon en voor Nederland uiterst gewenst was, zijn niet alleen kostbare maanden van inhoudelijk constructief overleg tussen partijen in het formatieproces verloren gegaan. Maar Nederland weet nu ook dat ze het de komende regeerperiode met twee duidelijk gemankeerde bewindspersonen, Rutte en Kaag, zullen moeten doen. Ongeacht de verdere samenstelling van het nieuw te vormen  kabinet.
Een treurige vaststelling zo kort voor het komende zomerreces!
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (28)

Division Bell
Division Bell1 jul. 2021 - 8:34

Het blijkt steeds meer dat de bestuurscultuur diep ingeworteld is in de Nederlandse politiek en precies hetzelfde is binnen alle wat langer meelopende politieke partijen. Zie Kaag zelf met haar documentaire, en dat is niet haar eerste uitglijder. Het wordt tijd om te stoppen met deze door Wilders geïnitieerde geintjes en gewoon weer politiek te gaan bedrijven op onderwerpen en resultaten, daar is de kiezer meer bij gebaat.

Bouwman2
Bouwman21 jul. 2021 - 7:09

Het tegendeel van wat Kerstholt naar de lippen dringt is waar, Uit de politieke barometer van IPSOS wordt steeds duidelijker dat Mark Rutte nog steeds de meest gekozen politicus is. Er blijken maar drie personen te zijn die 17 zetels of meer krijgen van de kiezers. De anderen zijn allemaal kleinere partijen. Ook her CDA hoort daar nu bij. De CDA stemmers verkiezen Rutte boven Omzigt. Eens te meer wordt het helder dat Nederland coalities nodig heeft en geen geroep om vooral de verschillen te koesteren. Houd je aan de feiten. Dat is moeilijk dat is duidelijk. De kiezer kiest niet voor extreem en emoties maar voor het midden van de verbinding. en de redelijkheid. Dat geeft uiteraard woede en geknars der tanden. Eens te meer geldt: de honden blaffen en grommen, maar de karavaan trekt zwoegend verder door de woestijn. En de gids is iemand die ervaren en doorkneed is in zijn vak en die democratisch gekozen is. . Uiteindelijk heeft mevrouw Kaag dat ook begrepen. Politiek is pijn durven ervaren. Blaren op je voeten krijgen, te maken krijgen met struikrovers Wat opvallend is dat er twee dingen goed begrepen moeten worden: Nederland is a. meer Europagezind geworden na dat rare referendum en b. er wordt steeds woedender gestraft. Mensen beseffen niet dat misdaad niet op de eerste plaats om vergelding en wraak gaat maar om correctie en om aanpassen. Wie zich niet aanpast sterft uit,

1 Reactie
Sonic2
Sonic21 jul. 2021 - 9:34

@ Bouwman Rutte is gekozen omdat het een natuurlijk neiging is van mensen om in een periode van crisis zich achter de leider te scharen. Voor Corona stond de VVD er niet goed voor. En dat ging over een deel van het electoraat. Ongeveer 22%. Kaag is verkozen omdat veel mensen haar goed in het debat vonden en omdat D66 er goed in is geslaagd om een niet inhoudelijke campagne te voeren. Verkiezing campagnes gaan zelden over de inhoud. Er wordt van alles bij gehaald. Links is uit de mode. Rechts staat op een enorme winst. Het wordt allemaal veel te inhoudelijk bekeken. Volgens ultra rechts is de VVD links. En ook D66. Ik heb het idee dat veel D66 kiezers dat ook van Kaag en D66 denken. Voor de rest weet ik niet of de kiezer niet voor extreem kiest. In 2019 koos Nederland heel extreem voor fout rechts. Beetje 1933 verkiezing. Dus volgens mij is het meer een pendule die heen en weer gaat.

Libertain
Libertain1 jul. 2021 - 6:24

("Als Kaag in het Omtzigt-debat niet zo’n strategische fout had gemaakt door de breed gedragen motie van wantrouwen tegen Rutte bewust niet te steunen...") Inderdaad betreft het een grove strategische fout die vaak door langdurige ambtenaren gemaakt wordt. Je moet over visie beschikken om net over het horizon te kunnen kijken. Tevens is dit feit het bewijs dat het grootste probleem in het weg van de formatie van een nieuwe kabinet voor Nederland heet gewoon Mark Rutte.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman21 jul. 2021 - 7:28

Bedoel je nu die motie van afkeuring? Dat was inderdaad pure emotie, de waan van de dag . gekroond. De steen die de tempelbouwers quasi achteloos dumpten is de toetssteen gebleken.. Staat al in het Bijbelboek van de psalmen.als nuimmer 118. Hel gold daar voor de Heere, maar dus met enige lenigheid ook voor de heer. Rutte.

Sonic2
Sonic21 jul. 2021 - 9:47

Kaag en Segers hadden Rutte natuurlijk weg moeten sturen. Of ze hadden hem moeten houden. Je spreekt of je vertrouwen in iemand echt uit. En dan kun je samen bouwen aan een nieuw kabinet. Of je stuurt iemand weg. Kaag heeft voor een tussenweg gekozen die Rutte laat zitten. Rutte ook laat weg komen met zijn leugens. En Kaag en ook Segers legde met die motie van afkeuring een hypotheek op de rest van de formatie. Niet met de kennis van nu, maar ook van toen een grote strategische fout.

Bastet2
Bastet21 jul. 2021 - 6:09

"Genoeg vrouwelijke kandidaten in de VVD-gelederen die voor zo’n positie in aanmerking zouden zijn gekomen." Wie dan zoal? Ik kom echt niet verder dan Hennis. En dat vind ik al een twijfelgeval. Schippers wordt in dit licht vaak genoemd, maar ik kan me haar niet in die rol voorstellen; die is geestelijk niet lenig genoeg. (Dat is bij uitstek een kracht van Rutte...)

1 Reactie
Karingin
Karingin1 jul. 2021 - 14:39

Het brengt ook Ruttes opmerking bij het aantreden van Rutte II in herinnering: ik kon gewoon geen geschikte vrouwen vinden

Zandb
Zandb1 jul. 2021 - 6:05

Inderdaad, een onvergeeflijke fout.

Ch0k3r
Ch0k3r1 jul. 2021 - 4:01

Met de kennis van nu? Met de kennis van toen had ze de motie al moeten steunen. Maar regeren is belangrijker dan het lot van tienduizenden mensen die kapot zijn gemaakt door de regering. Het is ronduit schandalig dat dit soort volk in de kamer zit. Geen eer, geen medemenselijkheid.

Zapata
Zapata30 jun. 2021 - 21:52

Ik weet niet of de heer Kerstholt links of rechts is. Sociaal economisch rechts zoals ik het inschat en cultureel links. Daar is natuurlijk eenieder vrij in en dat houdt de discussie ook levendig. Neemt niet weg dat de echte linkse geest nu in een beklagenswaardige positie gemanoeuvreerd is. Ze moet kiezen tussen het rechts van VVD/D66/CDA of het rechts van PVV/FvD/Ja21 Als links de eerste drie in het zadel helpt kon dat de laatste drie wel een veel zeteltjes gaan opleveren. Links executeert zichzelf dan na vier jaar.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jul. 2021 - 11:59

"Sociaal economisch rechts zoals ik het inschat en cultureel links." Dat moet welhaast als ik dit zo lees.

Ivan61
Ivan6130 jun. 2021 - 21:26

Samen uit samen thuis moest zij denken destijds. Leugen regeert en wij hebben een onbetrouwbare regering. Zij is belangrijke minister en medeschuldig aan alle crisissen zoals toeslagenaffaire en stikstofaffaire.

DenFlexwerker
DenFlexwerker30 jun. 2021 - 20:53

"Genoeg vrouwelijke kandidaten in de VVD-gelederen die voor zo’n positie in aanmerking zouden zijn gekomen. Die ontwikkeling zou voor Nederland een zegen zijn geweest, en het vertrouwen in de politiek weer enigszins hebben hersteld". Waarom? Oké, Kaag speelde een strategisch spelletje door Rutte te dekken tegen die motie. Ze heeft die leugenaar overeind gehouden. Inmiddels is wel duidelijk: Kaag speelde een vies spelletje met de publieke omroep. Die ongeschreven wet dat grote honden elkaar niet bijten, komt haar ook prima uit. Trouwens: dat 'nieuwe leiderschap' blijkt ook een slogan zonder inhoud. Waarom dus dat rare, seksistische idee dat een vrouwelijke premier het vertrouwen zou herstellen? Kaag blijkt toch als vrouw niet minder onbetrouwbaar dan Rutte. Betrouwbaarheid heeft niets van doen met wat iemand tussen de benen heeft.

2 Reacties
Sonic2
Sonic21 jul. 2021 - 9:30

Ik heb vooral het idee dat veel mensen hier niet eens de behoefte hebben om Kaag een kans te geven. Kaag is nog maar een jaar partijleider van D66. Je kunt beredeneren dat de start verre van vlekkeloos was, maar de komende jaren zullen meer duidelijkheid verschaffen. Het is 15 jaar Rutte tegen 1 jaar Kaag afzetten. Kaag moet kapot. Vooringenomenheid kent kennelijk geen grens. Scheve vergelijking. En voor de rest zie ik weinig nieuws in wat er met Omtzigt gebeurd is. Al sinds Lubbers hangen kamerleden aan het touwtje van de partij top. Al sindsdien worden ze bewerkt. Het stikt van de voorlichters. Het is nu Kaag en nu valt iedereen over haar heen. Kaag moet kapot. Enige objectiviteit is niet mogelijk.

Karingin
Karingin1 jul. 2021 - 14:36

Zucht...nee, het gaat niet om "wat iemand tussen de benen heeft". Waar het o.a. om gaat is dat veel mensen het idee hebben dat we een progressief en egalitair land zijn, maar ondertussen totaal vastgeroest zitten in een ouderwetse machocultuur. Ik kan tientallen voorbeelden opnoemen, maar kijk bijvoorbeeld eens naar de manier waarop Sylvana Simons wordt weggezet; boze zwarte vrouw in een slachtofferrol, die tóón; hysterisch emotioneel...terwijl dat mens de kalmte zelve is, buitengewoon eloquent en met kennis van zaken. Maar juist dat steekt nogal, het lef om de fouten en blinde vlekken in onze cultuur en omgang met elkaar ter discussie te stellen - en dat zie je hier ook in de commentaren. Dat hardnekkige volhouden dat iedereen hier op zijn merites wordt beoordeeld...pfff spare me! Wat een vrouwelijke premier hieraan kan veranderen? Persoonlijk waarschijnlijk weinig, het is vooral de symboliek. En ja, symbolen zijn belangrijk, beeldvorming is belangrijk, rolmodellen zijn zelfs cruciaal. Mensen die klagen over symboolpolitiek begrijpen dan ook niets van sociale verhoudingen en hoe cultuur werkt. Het zijn ook meestal diegenen die zelf nergens last van hebben. Good for you, maar als je zo bang bent voor verandering, als jij begint te miepen als er ergens staat "bij gelijke geschiktheid geven we de voorkeur aan [vul maar in]", dan weet je ergens toch wel dat er iets niet helemaal klopt...omdat je weet dat wanneer dat er niet staat, jij bijna automatisch de voorkeur zou krijgen - want zo werkt dat nou eenmaal, als je niet bewust naar diversiteit zoekt, kies je vrijwel altijd iemand die op jou lijkt. Wat de boer niet kent, dat vreet ie niet...en daarom is het belangrijk dat diversiteit de norm wordt. En daar is voorlopig positieve discriminatie voor nodig, want vanzelf gaat het niet

dordtenaar2
dordtenaar230 jun. 2021 - 19:54

Met de kennis van nu is het juist duidelijk waarom Kaag de motie van wantrouwen niet steunde. Wanneer ze de motie wel had gesteund en Rutte was opgestapt om schoon schip te maken dan had ze nu zelf kunnen opstappen. Er is toch niemand die vindt dat de VPRO documentaire hoogwaardige onafhankelijke journalistiek was.

1 Reactie
The Apple
The Apple1 jul. 2021 - 2:28

Persoonlijk vind ik die uitglijder van de VPRO véél belangrijker dan die 10 jaar wanbeleid door Rutte. En Kaag was het sowieso niet geworden: Jesse for President ....!

RaymondenJoop
RaymondenJoop30 jun. 2021 - 19:39

Als mijn tante klootjes haf gehad was het mijn oom geweest Als politici zichzelf niet zo schromelijk naïef en arrogant zouden gedragen leefden we in een walhalla

Eric Minnens
Eric Minnens30 jun. 2021 - 19:38

"Maar Nederland weet nu ook dat ze het de komende regeerperiode met twee duidelijk gemaRkeerde bewindspersonen, Rutte en Kaag, zullen moeten doen." Bedoeld wordt waarschijnlijk 'met twee gemaNkeerde bewindspersonen'.

1 Reactie
Eric Minnens
Eric Minnens30 jun. 2021 - 19:46

Overigens geheel eens. Zelden zo'n idioot politiek voorjaar meegemaakt, met zo'n stelletje politieke halvezolen (ja ook Kaag) aan het roer.

Henri Zwols
Henri Zwols30 jun. 2021 - 19:38

> De VVD zou dan gedwongen zijn geweest om een premierwaardige opvolger te kiezen voor Rutte. Nee hoor. Rutte is heel populair bij de achterban van de VVD. Een motie van wantrouwen betekent niet dat de VVD de weggestuurde minister-president niet alsnog naar voren mag schuiven bij een nieuwe ronde. De VVD had D66 "heel veel succes" gewenst bij het vinden van een werkbare meerderheid zonder de VVD, wetende dat dat toch niet mogelijk is, en rustig afgewacht. Kaag is ook niet dom dus die zag dat die middag al aankomen. Zij heeft dus uit tactische overweging de motie van wantrouwen niet gesteund.

1 Reactie
lmgikke
lmgikke30 jun. 2021 - 21:25

En zo gijzelt Rutte & VVD heel Nederland. Het was in het verleden gebruikelijk dat een politicus in de regering zat voor het landsbelang. Rutte zit er voor eigen belang. Motie van wantrouwen, motie van afkeuring, demissionair zegt hem allemaal niets. Zijn allemaal zaken voor de ander, Rutte gaat er niet van weg. Zo is het huidige kabinet en de tweede kamer een voorbeeld van een failliete democratie. Men zit er voor zichzelf, vergeet de basisregels, kent onze staatsinrichting nauwelijks en is alleen bezig met eigenbelang (aantal kleine partijen uitgezonderd). En de Nederlanders kibbelen er over verder. Ondertussen regeert Rutte rustig verder zonder enige verantwoordelijkheid af te hoeven leggen. Besluiten van de tweede kamer (zoals de pil weer in het basispakket) worden 'naar een volgend kabinet' geschoven. (kosten 25-70 miljoen) 1 miljard uitgeven voor testen voor toegang wordt echter buiten de afgesproken procedures doorgevoerd. Corruptie op het hoogste niveau, mede mogelijk gemaakt door gijzelnemer Rutte. Hier kan Trump nog wat van leren, die is jaloers.

Greendutch
Greendutch30 jun. 2021 - 19:38

het is ook onbegrijpelijk dat men zo weinig verantwoordelijkheidsgevoel heeft dat men op vakantie waagt te gaan voordat dit probleem is opgelost??

Zapata
Zapata30 jun. 2021 - 19:33

/Die ontwikkeling zou voor Nederland een zegen zijn geweest, en het vertrouwen in de politiek weer enigszins hebben hersteld./ O? Dus het is een zegen als we geregeerd worden door in en in onbetrouwbare partijen VVD\D66\CDA zonder Rutte maar een ramp met Rutte. Volgens mij maakt dat helemaal niets uit. We zijn in beide gevallen een aap gelogeerd.

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin1 jul. 2021 - 11:57

Zapata Mijn gedachte!

Joop den Uil
Joop den Uil30 jun. 2021 - 19:24

Scherpe analyse Antonie, maar ik denk dat Kaag nog even de kurk op de champagnefles moet laten want de situatie is voor D66 en haar management momenteel in een stroomversnelling aan het veranderen ... Inderdaad: een reces zal zeker rust in de tent geven , maar ik vrees dat een vacantie even opgeschoven moet worden in slands belang.

Grietje Genot
Grietje Genot30 jun. 2021 - 19:17

Met de kennis van toen hadden ze dat ook moeten doen. En gelijk een motie van wantrouwen tegen iedereen in dit hopeloos mesjogge kabinet erachteraan. Godallemachtig.