Joop

Mensen zonder geld mogen niet de dupe worden van klimaatbeleid

  •  
15-05-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
42326526735_e1bb56e42b_k

© cc-foto: Antoon Kuper

In 10% van de Nederlandse huishoudens is nu al sprake van energiearmoede. Dat zijn ongeveer 780.000 huishoudens.
Co-auteur: Raf Janssen
De Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid – ook kortweg Sociale Alliantie genoemd – is een initiatief van de vakbeweging, de kerken, de humanisten en uitkeringsgerechtigden. Het samenwerkingsverband begon in 2000 en is doorgegroeid naar een netwerkorganisatie waaraan naast een groot aantal landelijke, regionale en plaatselijke organisaties ook informele groepen en individuele personen deelnemen. Samen strijden zij voor een samenleving zonder armoede. De Sociale Alliantie heeft een wisselend voorzitterschap.
De Sociale Alliantie houdt zich bezig met de diverse aspecten van de bestrijding van armoede, en streeft naar een structurele aanpak: de bestrijding van de oorzaken van armoede.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde vandaag de Monitor Brede Welvaart & SGD’s 2019. Het algemene beeld met betrekking tot de brede welvaart is ‘overwegend positief’, stelt het CBS, maar nadrukkelijk komt naar voren dat er verslechteringen zichtbaar zijn op het gebied van werk, wonen, natuur en milieu. Dat laatste komt helaas niet als een verrassing, maar bevestigt het beeld dat de diverse organisaties uit de alliantie al veel langer hebben. Het is daarom dat de Sociale Alliantie op 6 mei haar jaarlijkse voorjaarsbrief aan de gemeenten in Nederland heeft gewijd aan de energietransitie en het klimaatbeleid, wat dat betekent voor de mensen met een kleine beurs: ouderen, kinderen, uitkeringsgerechtigden en de werkende armen in Nederland, en de rol die gemeenten daarin zouden moeten spelen. De brief put daarbij uit het manifest dat de Sociale Alliantie eerder dit jaar aan staatssecretaris Van Ark heeft aangeboden.
De brief aan de colleges van burgemeester en wethouders, en gemeenteraadsleden luidt als volgt:
Klimaatbeleid en energietransitie zijn ook voor gemeenten en regio’s een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Die uitdaging moet worden opgepakt zonder de tegenstelling tussen rijk en arm te vergroten. Dat vraagt om een scherp oog voor het algemeen belang, een eerlijke verdeling van lasten en lusten, en bovenal een open dialoog met àlle burgers.
Als gekozen volksvertegenwoordigers en als uitvoerders van het gemeentelijk beleid heeft u de taak condities te scheppen die (groepen) mensen en gemeenschappen in staat stellen de uitdagingen met betrekking tot de energietransitie op te pakken. De Sociale Alliantie, een landelijk netwerk dat ijvert voor een samenleving zonder armoede, verzoekt u daarbij speciale aandacht te schenken aan de situatie van mensen met een kleine portemonnee.
Het gaat economisch beter. Tegelijk groeien de tegenstellingen in de samenleving en worden de scheidslijnen groter. Dit uit elkaar groeien van de samenlevende mensen doet zich voor op veel maatschappelijke terreinen: inkomen, bezit, arbeid, onderwijs, gezondheid, digitale vaardigheid, aanpassing aan de klimaatverandering. Eind vorig jaar heeft de Sociale Alliantie aandacht gevraagd voor deze groeiende kloven in de samenleving. In het manifest Voor meer kwaliteit van leven wordt de samenleving opgeroepen in actie te komen om deze kloven te dichten.
Nu wenden wij ons tot alle gemeenteraden en Colleges van B&W in Nederland. Wij roepen u op extra aandacht te schenken aan een nieuwe kloof die dreigt te ontstaan, namelijk de kloof rond het energievraagstuk. In 10% van de Nederlandse huishoudens is nu al sprake van energiearmoede. Dat zijn ongeveer 780.000 huishoudens.
De klemsituatie rond energie dreigt de komende jaren nog groter te worden, omdat de prijzen van energie zullen stijgen en omdat de overschakeling van gas op elektriciteit extra geld gaat kosten. In dit verband wordt gewaarschuwd voor een ‘duurzaamheidskloof’: mensen met voldoende geld kunnen maatregelen treffen waarmee ze in kunnen spelen op de energietransitie; mensen zonder geld hebben die mogelijkheden minder of niet.
De overgang naar duurzame energie kan alleen succesvol verlopen als deze gepaard gaat met sociale maatregelen. Anders lopen we het risico dat klimaat de nieuwe splijtzwam in de samenleving wordt. Dat vraagt ook lokaal om maatregelen. In bijgaande notitie wordt ingegaan op de vraag wat lokaal gedaan kan worden om het ontstaan van een energiekloof te voorkòmen. Mogelijk heeft u een aantal van deze suggesties al opgepakt en voert uw gemeente een beleid dat het ontstaan van energieonrechtvaardigheden tegen gaat. Dan bent u een gemeente waaraan andere gemeenten een voorbeeld kunnen nemen en wensen wij u veel succes met de voortzetting van dit beleid, dat een bijdrage levert aan het realiseren van een samenleving zonder armoede.
Kitty Jong en Raf Janssen, respectievelijk voorzitter en secretaris van de Sociale Alliantie. Het manifest en meer informatie over de alliantie is te vinden op www.socialealliantie.nl.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (58)

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind21 mei 2019 - 23:38

Beste Burgers van Nederland, voorkom energiearmoede, het is simpel, 2 stappen: - Vraag de gemeente om de kans een eigen kavel windpark of zonneweide te kopen - Teken de petitie voor salderen https://salderenvanstroom.petities.nl/ Met dat eigen kavel windpark wek je stroom op voor de kostprijs, 4 cent per kWh. Met salderen kun je die stroom thuis verbruiken Daarmee kun je het huis duurzaam warm houden voor de helft van de kosten van aardgas, zonder dure verbouwing, die je decennia lang moet afbetalen, onder het mom van "eerlijke verdeling van lusten en lasten" Door met de hele wijk, stad of gemeente een windpark te kopen, elk huishouden een kavel windpark, en het dan te laten bouwen, benut je die solidariteit voor de energietransitie. Hoog tijd dat de vakbond dat ook wil snappen, zouden ze sterker van worden. Met een eigen kavel windpark, laat je het kapitaal voor jezelf werken. Ja dat kavel windpark kost geld, dat moet de gemeente je willen lenen. Door het voordeel van de lage energiekosten kun je dat snel afbetalen. Omdat de regering minder energiebelasting krijgt, moet dat gecompenseerd worden door bedrijven, dat is al afgesproken in het klimaatakkoord. En anders met een extra vliegtax. Als iedereen gaat salderen, is 35 EUR per ticket voldoende. En iedereen kan kiezen om wel of niet met vliegvakantie te gaan. Energie heb je altijd nodig.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 22:54

Als we 'ons' werk goed hadden gedaan, waren er geen mensen zonder geld geweest in Nederland.

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 8:16

Nee inderdaad; wie niets heeft kan niets verliezen.

Buitenstaander
Buitenstaander17 mei 2019 - 10:30

Ach misschien zouden we eens kunnen starten om de belastingdruk op zich eens als uitgangspunt te nemen: * Tijdens de crisis heette het: de sterkste lasten op de sterkste schouders, om de crisis te doorstaan,prima. Maar toen de crisis voorbij was zagen we die lasten niet teruggedraaid worden.. Sterker nog: ook de onderkant bleef fors betalen. * De beroemde grote groep sterkste schouders, middenklasse etc, zijn zo belast dat de schouders wel erg zijn gaan hangen….. * Bij elk problem van de overheid, wordt meteen geroepen; extra belasting! terwijl we vergeten hoeveel belasting er al unberghaupt geheven wordt. Voorbeeldje de heilige koe: Accijnzen op benzine, BPM etc, waardoor de gemiddelde auto bezitter zich tov andere landen zich al blauw betaalt; en dan gaan we rekeningrijden invoeren, alsof de rekening nu al niet betaald wordt…

Keilstra
Keilstra17 mei 2019 - 6:50

Even ter relativering : in de vroege middeleeuwen (800-1200) waren de Vikingen bezig met het koloniseren van een gebied dat Ze "Groenland" doopten, om voor de hand liggende redenen. In die periode was het op aarde veel warmer dan nu. De ijsberen konden niet terecht op de Noordpool. Toch kun je de middeleeuwen niet als een onleefbare periode beschouwen, of als een periode zonder biodiversiteit. Eigenlijk was die opgewarmde aarde prima leefbaar !

korheiden2
korheiden216 mei 2019 - 15:14

Niet voor niets geeft 43% van de huizenbezitters aan dat men de komende jaren niet van plan is om geld uit te geven aan verduurzaming. De reden : het is gewoon te duur. De gasrekening verdwijnt bij aanschaf van een warmtepomp, maar de elektriciteitsrekening gaat flink omhoog. Wie duizend euro per jaar weet te besparen is al erg goed bezig. Als je dan minstens 30K moet uitgeven (geld dat velen niet hebben en dan komen de kosten van zo'n lening er ook nog eens bovenop) is de terugverdientijd veel te lang. De overheid zou forse subsidies moeten geven voor isolatie en zonnepanelen (en niet met potjes werken die weer snel leeg zijn), dan wel met renteloze leningen.

4 Reacties
kipzonderkop
kipzonderkop16 mei 2019 - 20:38

Niet zo vreemd natuurlijk dat de subsidie verslaafde eigen villabezitter klaagt dat investering in in een meer energiezuinige villa ''gewoonte te duur'' is. De eigen villa zelf staat al stijf van de subsidie. Is het niet met de hypotheekrenteaftrek dan wel met vrijstelling van vermogensbelasting voor de spaarcenten in de villa. De verlaging overdrachtsbelastingsubsidie van elk jaar weer enkele miljarden etc. En voor besparing op energie de natuurlijk de zonnepaneelsubsidie, geen BTW bij aanschaf, onlangs is de salderingsregeling nog verlengd waarmee de rekening wordt gelegd bij gezinnen zonder zonnepanelen. https://www.accountant.nl/nieuws/2019/4/salderingsregeling-verlengd-zonnepanelen-tot-2023/ Waar de eigen villa bewoner met subsidie nu schreeuwt om ''forse subsidie'' staan paupers die noodgedwongen huren en die helemaal geen poen hebben om zonnepanelen e.d. aan te schaffen in de kou. Woningcorporaties maken wel 25% winst op de huur maar laten laten huurders kou lijden en als er wat wordt gedaan aan woningverbetering met betere isolatie o.i.d. dan wordt de pauper getrakteerd op een forse huurverhoging. En dat terwijl de woonlasten voor huurders al jarenlang hoger zijn dan kopen van een gelijkwaardige eigen villa met subsidie.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat17 mei 2019 - 7:46

@kipzonderkop Wat een onzinnige verdraaiing van de werkelijkheid gevoed vanuit pure afgunst. Die subsidie die ze krijgen weegt in geen enkele manier op tegen de belasting die mensen met geld moeten afdragen. Vermogensbelasting is sowieso pure diefstal en zou moeten worden afgeschaft. men heeft al lang belasting betaald over dat geld. Net als overdrachtsbelasting en erfbelasting overigens. Dat mensen de keuze hebben gemaakt om wel door te studeren, of wel een baan te nemen of wel risico's hebben genomen of wel geld hebben gespaard (of al die dingen samen) en daardoor nu wel een eigen huis of vermogen hebben is geen enkele reden waarom deze mensen financieel zo hard moeten worden aangepakt.

frankie48
frankie4817 mei 2019 - 8:01

Beste Kip, Dit zie je zo vaak langskomen, alleen oog hebben voor de eigen situatie als bezitter die al zeer ruim gesubsidieerd wordt, en als het kan om het hardste lopen klagen dat huurders zulke subsidievreters zijn in dit land.

Autofiets
Autofiets17 mei 2019 - 8:04

@kipzonderkop: Een aantal argumenten deel ik met je, zoals over de salderingsregeling en het handelen van de woningcorporaties. De manier echter waarop je een 'villabezitter' weg zet kan ik echter weinig begrip voor opbrengen. Subsidies worden verstrekt door de staat, het grootste deel van de begroting van de staat wordt gevormd door belastingen op de inwoners van NL, het grootste gedeelte van de belastingen in NL wordt betaald door de meer vermogende personen. De meer vermogende personen leveren dus de grootste bijdrage aan de subsidies. In andere woorden zeg je dus eigenlijk dat de villabezitter verslaaf is aan voornamelijk zijn eigen geld en daar veroordeel je hem om? Vind ik niet zo netjes. De hypotheekrenteaftrek heeft uiteindelijk geen andere gevolg dan het opdrijven van de prijs, in een markt van schaarste (de woningmarkt) is namelijk bepalend voor de prijs van het goed wat men in staat is er voor te betalen. 40% korting op je hypotheekrente resulteert dus automatisch in hogere huizenprijzen. Daarbij is niemand gebaat, behalve die instantie die belastingen over deze huiswaarde int op procentuele basis. Rara wie dat is. De vrijstelling van vermogensbelasting voor het kapitaal in de villa is een logische keus, omdat dat geld vast zit in stenen, als je daar ook geld over moet betalen, betekent het dat een afgelost huis eerder een risico is, dan het beperken van een risico. Gezien de gigantische hypotheekschulden in NL, verdient dat niet de voorkeur. Daarnaast wordt de wet Hillen de komende jaren afgebouwd, waardoor dit vermogen toch deels belast gaat worden! Je mooiste puntje vond ik de "verlaging overdrachtsbelastingsubsidie". Er bestaat geen overdrachtsbelastingsubsidie en dus ook geen verlaging hiervan, ten tijde van de crisis is besloten de overdrachtsbelasting te verlagen van 6% naar 2%, mede omdat de financieringsregels voor hypotheken zijn aangescherpt en de markt op slot zat. Ik neem aan dat je deze bedoelt? Deze verlaging geldt voor iedereen en is door zijn progressieve karakter in absolute zin inderdaad voordeliger voor een duurder huis. Echter is de belasting an sich door zijn zelfde progressieve karakter nog steeds nadeliger voor een duurder huis. Deze kun je dus beide kanten op praten.

Keilstra
Keilstra16 mei 2019 - 13:46

Momenteel is het klimaatbeleid exclusief voor de rijken : mensen die € 60.000 over hebben krijgen verbouwingssubsidie voor hun huis. Mensen die een tesla kunnen betalen krijgen € 6000 cadeau. De armen mogen meer betalen voor benzine, gas en stroom zonder dat ze kunnen verbouwen of electrisch kunnen gaan rijden. Vandaar dat GroenLinks en D'66 zo "groen" zijn : hun achterban profiteert er van.

2 Reacties
vdbemt
vdbemt16 mei 2019 - 15:28

Weer Keilstra. Let toch eens een keer op. Dat met de Tesla,en vergelijkbare maatregelen, komt van het kabinet Rutte, waar ook D66 in zit. GRL niet. En terecht niet, want die willen dit helemaal niet. Die willen wat jij wil. Je hebt het alleen niet door.

Henk Daalder Pak de Wind
Henk Daalder Pak de Wind21 mei 2019 - 23:48

@Keilstra, die verbouwings subsidie is nog niet geregeld. En voor duurzaam warm wonen is dat ook niet nodig. Elk huis, ook als het slecht geïsoleerd is, kan duurzaam warm gehouden worden, voor de helft van de kosten van aardgas. Dat doe je met een kavel windpark, en salderen van de stroom uit dat kavel. Zo heb je stroom voor de kostprijs, 4 cent per kWh 10 kWh stroom geeft even veel warmte als 1 m3 aardgas Die duurzame energie kost dan 40 cent, de m3 aardgas ca 80 cent Je hoeft dan alleen maar de gas CV-ketel te vervangen door een elektrische CV-ketel. Teken deze petitie, om dit mogelijk te maken https://salderenvanstroom.petities.nl/

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat16 mei 2019 - 12:22

Socialisme pushen onder het motto van klimaataanpak. De oplossing voor het probleem is natuurlijk geen socialisme maar minder panisch en dus drastische maatregelen nemen, zoals allemaal snel van het gas af. Stop alle bangmakerij, zelfs al zou het twee graden warmer worden, daar kunnen we prima mee omgaan. Dat we op termijn van fossiele brandstoffen af moeten ontken ik ook niet. Doe dit echter op een gedegen manier, in plaats van proberen voor 2030 allerlei overtrokken maatregelen te trekken, die een hoop geld kosten en op termijn mogelijk niet eens effectief blijven te zijn. De wereld eindigt niet in 11,5 jaar!

3 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot16 mei 2019 - 14:43

'zelfs al zou het twee graden warmer worden' Er is weinig reden daar zo luchtig over te doen. We zitten al op een stijging van bijna 1 graad in de laatste paar decennia, en als het zo door gaat dan gaan we naar een stijging van 3-4 graden voor het eind van de eeuw. Denken dat het allemaal wel meevalt is uiterst naïef. Nu maatregelen nemen betekent straks minder kosten en ellende. Die getallen zijn trouwens vrijwel exact volgens voorspellingen uit 1982 van wetenschappers van de olie industrie zelf. https://earther.gizmodo.com/exxon-predicted-2019-s-ominous-co2-milestone-in-1982-1834748763?/setsession&/setsession

EricDonkaew
EricDonkaew16 mei 2019 - 17:49

@Joe Speedboot: Nu maatregelen nemen betekent straks minder kosten en ellende. ------------------------------------------- Ongetwijfeld. Dus: - Massaal aan de kernenergie (-fusie, thorium). - Bevolkingsaanwas in die landen waar dat nodig is, adequaat tegengaan. - Niet meer naar de F1 kijken, ook niet stiekem. - Speedboten de wereld uit.

Inhoudelijk_Debat
Inhoudelijk_Debat16 mei 2019 - 19:56

@Joe Speedboot "enken dat het allemaal wel meevalt is uiterst naïef. Nu maatregelen nemen betekent straks minder kosten en ellende." Ik vindt dit dan weer uiterst naïef. Tenminste als ik kijk naar de aanpak waar men voor kiest, proberen opwarming tegen te gaan vanuit de gedachte dat het zo'n ramp is. Het tegen gaan gaat heel moeilijk worden, simpelweg omdat je veel meer landen mee moet krijgen, dat terwijl er juist groeiende economieën zijn die niet snel zullen luisteren. (China, India). Dat we zo veel mogelijk van fossiele brandstoffen af willen is prima, maar doe je het vanuit een soort noodscenario (uit angst) dan krijg je nootoplossingen en die zijn zelden goed, en nog erger, waar een noodoplossing zelden goed is maar erger voorkomt gaat dat nu dus ook niet op omdat je met andere landen te maken hebt. Je maakt dus vooral heel veel stuk. En waarom bang zijn voor opwarming? In de Jura was het nog vele male warmer (en meer Co2) en was er volop leven. Opwarming hoeft dus niet het einde van de wereld te zijn en brengt naast problemen ook nieuwe mogelijkheden met zich mee. Een betere aanpak is dus voorbereiden op die opwarming (dijken verhogen, nu al proberen malaria uit te roeien enz enz). Tegelijkertijd inderdaad ook vergroening doorvoeren, maar allemaal niet op een paniekerige manier die vooral schade toe doet en hoogstwaarschijnlijk de temperatuur amper gaat veranderen. Het paniekvoetbal dan met nu speelt is een veel groter gevaar dan de opwarming. En het ergste is, door de huidige aanpak zijn we dus juist niet bezig met ons aan te passen aan de mogelijk nieuwe werkelijkheid, nee we proberen de mogelijke nieuwe werkelijkheid te voorkomen, waarvan we al weten dat het waarschijnlijk mislukt. Heb ik het er nog niet over dat het heel moeilijk is om te weten hoe veel het zal gaan opwarmen.

Anoniempje5
Anoniempje516 mei 2019 - 10:38

Eens maar niet alleen met meest armlastigen zullen in de problemen gaan komen. Kosten kwh huishoudens: +/- 24 cent Kosten kwh industrie: +/- 6 cent Degene die het minst verbruikt en nu al een veelvoud betaald moet het klimaat redden door fors te investeren. Iets zegt me dat het niet helemaal eerlijk is. Laat ze eens beginnen met een paar cent per kwh klimaat belasting o.i.d. op de grootverbruikersprijs te gooien. Inkomsten om wat aan klimaat te doen en aanmoediging om minder te gaan verbruiken wat ze al jaren bij burgers doen om ze tot veranderingen aan te zetten.

5 Reacties
Autofiets
Autofiets16 mei 2019 - 12:09

@Anoniempje, onjuist! Slechts boven een bepaalde hoeveelheid m3 en KWh gaat de energiebelasting naar een lager tarief (er zijn 3 staffels geloof ik). Nu doe je het net lijken alsof elk industrieel bedrijf enkel 6 cent betaalt.

Anoniempje5
Anoniempje516 mei 2019 - 12:29

@Autofiets; De industriële groot verbruikers dan? Over het algemeen is industrie een grootverbruiker anders was het wel een werkplaats o.i.d. Bij elkaar verbruiken ze vele malen meer dan de burgers bij elkaar dus ook veel grotere vervuilers en dus een groter aandeel in het probleem. Daar is ook veel meer winst te halen in besparen op energie maar bijna gratis energie motiveert niet echt om iets te doen.

Autofiets
Autofiets16 mei 2019 - 14:48

@Anoniempje, dat is inderdaad al wel veel eerlijker. Overigens gebruikt de industrie niet vele malen meer dan de burgers bij elkaar. De industrie verbruikt ongeveer 40% van de totale hoeveelheid energie in NL. Waarvan overigens een niet substantieel deel verplichte naverbrandingsprocessen zijn om bv geuroverlast te voorkomen of anderssoortige koolwaterstofemissies. Een relatief kleine naverbrander verbruikt zo 300.000m3 gas per jaar, dat doet de industrie niet omdat ze het 'leuk' vinden, maar omdat het van de overheid moet.

Anoniempje5
Anoniempje517 mei 2019 - 10:54

@Autofiets; Onjuist! Ze krijgen ook enorme subsidie van de overheid op de energieprijs, vandaar dat ze maar 6 cent betalen. Heel zielig dat ze niet zomaar hun rotzooi zomaar in de lucht mogen blazen van de overheid. Krijg jij ook geld toe om je afval niet op straat te donderen maar netjes in een bak? Nee daar betaal je voor.

Autofiets
Autofiets17 mei 2019 - 13:52

@Anoniempje Sorry, maar dat is echt je reinste onzin, ik ben helaas degene die elke maand de gas en elektra afrekening af moet tekenen voor een grote chemische jongen en ik kan je vertellen dat er echt geen cent subsidie bij zit. De commodity prijzen zijn marktprijzen en de belastingopslagen (meerdere) zijn volgens de bestaande staffels inzichtelijk voor iedereen. Ik betaal als prive persoon inderdaad afvalstoffenheffing en in ruil daarvoor wordt mijn afval verwerkt. Als bedrijf zijnde betaal ik echter niet alleen voor de verwerking, maar ook voor de verwerkingsinstallatie. Ik zeg nergens dat ik dat een probleem vind, wat ik zeg is dat we niet zoveel energie verbruiken omdat we dat 'leuk' vinden, maar omdat het van de overheid moet. Jij maakt een in mijn ogen oneerlijk vergelijk, waarbij de 'industrie' de schuld op zich moet nemen. Ik ben het daar gewoon niet mee eens en probeer je uit te leggen waarom.

Peter van Veen2
Peter van Veen216 mei 2019 - 10:06

Ja, laten we een energietoeslag invoeren zodat de middenklasse niet alleen zijn eigen lastenverzwaring hoeft te betalen, maar ook die van de onderklasse. Samen met minimaal 1 miljard euro uitvoeringskosten, zoals ook het geval bij de andere toeslagen. De sociale alliantie kan beter pleiten voor een stop op het huidige klimaatbeleid, dat alleen invloed heeft op de omvang van de overheid en geen enkele invloed op het klimaat.

Bouwman2
Bouwman216 mei 2019 - 8:36

De verandering waarover hier gesproken wordt treft iedereen, ongeacht de beurs waarover hij beschikt.Net als de immigratie alle landen van de Unie treft en het in sommige landen als Polen en Hongarije schort aan solidariteit. .. Nederland is een genivelleerd land door het uitgekiende stelsel van belastingheffing en toeslagen en subsidies. Je kunt dat de dupe noemen, maar dan heb je toch niet goed gekeken.Als er sprake is van bijdragen, dan moet iedereen dat naar vermogen doen. Maar het merkwaardige is dan dat niet de mensen zónder geld het meest moeten bijdragen, maar integendeel de mensen mét geld weer het leeuwendeel opbrengen. Het loffelijk streven van de PvdA naar de sterkste schouders die de zwaarste zakken dragen is keurig naar behoren uitgevoerd en vervolgens ook afgestraft. . Het zal duidelijk zijn, de mot bij de FNV is dezelfde als die de SP teistert.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt16 mei 2019 - 10:53

Mij is duidelijk geworden dat de anti-solidariteitsmot ook mensen teistert.

Anoniempje5
Anoniempje516 mei 2019 - 12:44

"Maar het merkwaardige is dan dat niet de mensen zónder geld het meest moeten bijdragen, maar integendeel de mensen mét geld weer het leeuwendeel opbrengen." Dus als jij het voor het zeggen had zou je de mensen zonder geld het meest laten betalen? Jij kan wel nog een kale kip plukken? Hoe mogen ze dan betalen? Nier, long of een stuk lever doneren zeker.

Dennis F.
Dennis F.16 mei 2019 - 7:48

Mensen met een beetje geld mogen ook niet de dupe worden. Ik woon in 1 van de aangewezen pilotplekken waar we van het gas af moeten. Al een aantal adviseurs over de vloer gehad. Minder dan 50k gaat het niet worden om mijn huis te upgraden. Maar ik moet ondertussen ook sparen voor een elektrieke auto van Femke. En mijn erfpacht loopt ook al bijna af, hopsakee, weer 60k om het af te kopen of een paar duizend per jaar extra. Ik kom straks ook op straat op deze manier.

9 Reacties
Bouwman2
Bouwman216 mei 2019 - 8:41

Tja, de mensheid lijdt nu eenmaal het meest van het lijden dat men vreest. Weet je wel wat een bescheiden uitvaart tegenwoordig kost?

vdbemt
vdbemt16 mei 2019 - 9:17

Wordt het dan niet eens tijd om de hoogste inkomens eens flink af te romen? En dan niet alleen bij de publieke organisaties, maar vooral ook bij de nog hogere, veroorzakende (Tata, Shell, etc.) bedrijven.

Dutchball
Dutchball16 mei 2019 - 9:18

Dat is mooi zuur als je in een van die hobbyprojecten woont. Wat als je niet kan opbrengen? Los van de vraag of je het wilt opbrengen. Zal je spaargeld zijn en je huis wordt er niet magisch 50k meer van waard.

madbako
madbako16 mei 2019 - 10:02

@Dennis F. 16 mei 2019 at 09:48 Duidelijk geheel boven je stand gekocht dus....

Keilstra
Keilstra16 mei 2019 - 13:39

De aanhang van GroenLinks is steenrijk. Ik denk dat Femke gewoon haar eigen achterban op die "pilotplekken" wil laten wonen. Het regime zorgt goed voor zichzelf.

vdbemt
vdbemt16 mei 2019 - 15:35

@Keilstra. Waar haal je toch dat waanidee vandaan? Voor de rijken moet je bij de VVD zijn. Dat is de partij die ze in de watten legt. GRL trekt veel jongeren. De jongeren die tot de eerste generatie behoren die het NIET beter heeft dan hun ouders. Jongeren die ook, voor hun kinderen, een schone toekomst willen hebben, waar de oudere VVDer, CDAer, heel FvD en heel PVV totaal niet om maalt. Lees eens een niet de Telegraaf en kijk eens naar wat anders dan WNL. En laat je GOED informeren.

itsme3
itsme316 mei 2019 - 21:28

@vdbemt Groenlinks is een grachtengordelpartij. Op die kieslijsten van de ps van noord holland was er geen partij die ook maar bij benadering zoveel Amsterdammers op de lijst had staan als groenlinks. Ga er maar vanuit dat die niet in de achterbuurten wonen.

vdbemt
vdbemt17 mei 2019 - 8:46

@itsme. Zeker. Ook voor een deel. Dan wel een totaal ander soort grachtengordel dan VVD- grachtengordel. Maar als het is zoals Keilstra zegt, zou ik steenrijk zijn. Ik heb het grootste deel van mijn leven GRL gestemd (inmiddels PvdD). Ik heb het goed, maar ben niet steenrijk. Ook niet rijk. En GRL scholieren en studenten zijn die steenrijk? Die zijn nog niet eens begonnen. Die mogen hopen überhaupt nog een betaalbaar huis te krijgen. Een kamer is al niet te betalen voor ze.

vdbemt
vdbemt17 mei 2019 - 8:53

@itsme. Keilstra heeft niet door (en jij?) dat dit VVD-kabinet de grote vervuilers blijft beschermen en daarmee juist de burgers voor de kosten op laat draaien. Dat is het tegenovergestelde van wat GRL (en o.a. ook PvdA) willen. Die proberen juist, en vooral, de kleine inkomens te beschermen.

Spanveer
Spanveer16 mei 2019 - 7:24

Het klimaatbeleid, voor zover daar sprake van is, treft de laagste inkomens altijd het zwaarst. Dat geldt ook voor de verhoging van de btw op eerste levensbehoeften. De energiebelasting en de recente verhogingen maken duidelijk dat de overheid niemand ontziet.

3 Reacties
adriek
adriek16 mei 2019 - 8:47

Dat zie je verkeerd: mensen met veel geld en grote bedrijven worden ontzien of zelfs gesubsidieerd - wie zakelijk een Tesla van een ton kan betalen krijgt vele tienduizenden euro's voordeel, wie zich een flinke brievenbusfirma kan veroorloven bespaart miljarden belastingen.

Spanveer
Spanveer17 mei 2019 - 4:27

Lees mijn postje nog eens Eirda. Niemand wordt ontzien, de laagste inkomens worden het zwaarst getroffen. Met een warmtepomp zit je straks voor 50.000 euro in de herrie en in de kou. De Tesla subsidie was de zoveelste blunder van Rutte II. Die subsidie loopt af.

vdbemt
vdbemt17 mei 2019 - 10:09

"De energiebelasting en de recente verhogingen maken duidelijk dat de overheid (DEZE overheid, dit kabinet) niemand ontziet."

COC Rottumerplaat-Oost
COC Rottumerplaat-Oost16 mei 2019 - 6:21

Waarom voeren we dan niet een inkomensafhankelijke energietoeslag in? Een paar tientjes per maand zou toch voldoende moeten zijn om deze armlastigen te helpen, me dunkt. Met de thermostaat niet op 22 graden te zetten maar op bijvoorbeeld 20 kun je middels besparingen een zelfde effect bereiken. Hier staat de thermostaat bijvoorbeeld nooit hoger dan 19,5 graden terwijl we niet bepaald armlastig zijn maar wij doen het voor het klimaat!

2 Reacties
adriek
adriek16 mei 2019 - 8:49

Alsjeblieft niet nog meer subsidieregelingen! Alweer een regeling waar handige zakenjongens (lees: fraudeurs) duizenden euro's mee kunnen incasseren, waar de echt behoeftigen nauwelijks voordeel aan hebben en betaalt via de blauwe envelop van Jan Modaal.

JJP2
JJP216 mei 2019 - 9:22

Omdat je bij de bakker ook geen inkomensafhankelijke prijs van een brood betaald. Het moet niet veel gekker worden.

frankie48
frankie4816 mei 2019 - 5:30

Welke verklaring wordt er aangevoerd die de verslechtering op het vlak van werk, wonen, natuur en milieu zou kunnen gaan verklaren, natuurlijk niet de bevolkingstoename door de ongereguleerde stroom arbeidsmigranten. Als dat wel zo zal zijn, dan weet je met de huidige prognoses over de arbeidsmigratie dat het aantal huishoudens wat moeilijk zijn vaste lasten kan betalen alleen maar zal gaan toenemen. De verdelingseffecten die door het Vrije Verkeer van Personen in de EU aan het ontstaan zijn, zullen steeds duidelijker zichtbaar gaan worden in de landen van de EU, de één krijgt het beter de ander betaald daar als verliezer dan de rekening voor.

Me, Myself and I
Me, Myself and I16 mei 2019 - 5:10

Dit is wel een beetje tegenstrijdig met dat de vervuiler betaald niet? Arme mensen rijden vaak in oude (vervuilende) auto's. Hebben vaak slechter geisoleerde huisen. Kopen goedkopere spullen waarbij bij de productie niet is nagedacht over het klimaat.... De consequenties van de populistische uitspraak dat de vervuiler moet gaan betalen houdt dus in dat armere mensen het dupe gaan worden van het klimaatbeleid.

3 Reacties
Autofiets
Autofiets16 mei 2019 - 7:32

@ Me, Myself and I en @Klaaspizza (hieronder) Daarom is dat ook zo'n dom adagium, 'de vervuiler betaalt'. Het is weinig specifiek en in te zetten zoals je wilt. Jij benoemt het nu alsof de 'arme mensen' vervuilers zijn, als je kijkt naar totale CO2 footprint zijn het juist weer de rijke mensen. Als je op industrieel niveau kijkt, zijn het de productie- en exportlanden. Als je naar consumptief niveau krijgt, zijn het de grootste importeurs. Overheidsbeleid heeft er tot nu toe absoluut toe geleid dat vooral de rijkere mensen konden profiteren van alle subsidies. Een Tesla wordt vrijwel alleen aangeschaft vanwege de 4% bijtelling, dat blijkt wel uit het feit dat de verkoop in Nederland in de eerste maanden van 2019 met zo'n 90% was ingestort omdat de 4% bijtelling alleen nog maar gold tot en met de eerste €50.000 waarde van de auto, daarboven was het gewoon weer 22%. Als je moeite hebt om je energierekening te betalen, kun je al helemaal niet even €5000 ophoesten voor wat zonnepanelen of zelfs het veelvoudige voor een warmtepomp. Waarom de overheid toch kiest voor subsidiering van dat soort onzin is me een volstrekt raadsel. Voor al het geld dat in die Tesla zwendel is gestopt, hadden duizenden huizen in bv de sociale woningbouw geisoleerd kunnen worden met een veelvoudig besparingseffect tot gevolg, dat ook nog eens de juiste groep mensen helpt. Als dit daarnaast in de crisisperiode was gedaan, had dat honderden ontslagen in de bouw kunnen voorkomen, mensen die we nu gigantisch hard missen. Deze Keynesiaanse manier van investeren had dan nu tot een minder oververhitte huizenmarkt geleid, waardoor woningen betaalbaarder waren voor de lagere inkomens en tegelijkertijd lagere energielasten zouden hebben dankzij bv de betere isolatie. Dit soort maatregelen zijn echter niet 'sexy', want wie wil er nou niet in zo'n geile Tesla gezien worden? Een stuk isolatie onder je dak heeft heel wat minder elektrische snufjes Jammer ook dat Kitty de Jong en Raf Janssen wel een brief vol algemeenheden in elkaar weten te draaien, maar nog niet tot concrete maatregelen/voorstellen komen.

MountEverest
MountEverest16 mei 2019 - 8:09

Men noemt dit ook wel "Tesla-socialisme"

vdbemt
vdbemt16 mei 2019 - 15:43

"Dit is wel een beetje tegenstrijdig met dat de vervuiler betaald (corr. betaalt) niet?" Ondanks wat jij noemt, is toch echt de grootverdiener ook, in het algemeen, de grotere vervuiler. Die woont (in het algemeen) in een (of meer) veel groter huis, gaat vaker op vakantie, heeft een (of meer) groter auto's, koopt meer spullen. Allemaal zaken waarmee deze het milieu meer belast dan iemand met een klein inkomen. Deze laatste kan dat eenvoudigweg niet.

KlaasPizza
KlaasPizza15 mei 2019 - 23:52

"Anders lopen we het risico dat klimaat de nieuwe splijtzwam in de samenleving wordt." Dat is het al mede dankzij subsidies aan mensen die al een flink vermogen hebben via zonnepaneel, warmtepomp, isolatie en ev subsidies. Die hele energietransitie is tot nu toe misbruikt door welvarende om nog welvarender te worden via subsidies (opkomst van 'groen'rechts) en via aanbestedingen (overhevelen van publiekelijk geld naar bedrijven).

Woeki Hypo
Woeki Hypo15 mei 2019 - 23:08

Mensen zonder geld mogen niet de dupe worden van klimaatbeleid Neoliberalisme impliceert: (Hoogopgeleide) elites en wetenschap zijn er voor zichzelf. Armen en minder bedeelden hebben weinig of niets aan hoogopgeleid links. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

2 Reacties
Woeki Hypo
Woeki Hypo15 mei 2019 - 23:12

Mijn kritiek geldt ook voor een midden (hoogopgeleid).

Minoes&tuin
Minoes&tuin19 mei 2019 - 8:12

Tot na de verkiezingen!

MountEverest
MountEverest15 mei 2019 - 20:08

Het grootste deel van de energiekosten wordt gevormd door de energiebelasting. Als die om te beginnen eens gehalveerd werd.

DenFlexwerker
DenFlexwerker15 mei 2019 - 20:07

"Mensen zonder geld mogen niet de dupe worden van klimaatbeleid". Mooi woorden. Maar waar was het FNV toen begin dit jaar de energielasten fiks groeide en waar met name de "mensen zonder geld" hard door werden getroffen? Het antwoord is lekker aan de klimaattafel om daar niets mee te doen. Men had natuurlijk boos kunnen weglopen en zo die tafels of op kunnen blazen of tot concessies kunnen dwingen. Maar het FNV liet weer eens die achterban in de steek. Logisch voor de milieuclub die het is geworden.

3 Reacties
LaBou
LaBou 16 mei 2019 - 8:26

De FNV heeft begin dit jaar (samen met de milieuorganisaties) het klimaatoverleg verlaten. Ze hebben je wens dat ze boos zouden weglopen dus gehonoreerd.

DenFlexwerker
DenFlexwerker16 mei 2019 - 10:39

@LaBou: dat weglopen had niets te maken met de hogere lasten. Sterker nog, ze zijn niet alleen met maar ook als milieubeweging weg gelopen.

LaBou
LaBou 16 mei 2019 - 16:19

Jij wou dat ze wegliepen. Krijg je je zin, heb je weer wat anders te zeiken. Het is ook nooit goed, wat die bond ook doet.