Joop

Afkomst bepaalt overlevingskans corona

  •  
23-03-2021
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
388 keer bekeken
  •  
Intensive care unit of the University Hospital Essen

© epa09089701 Medical staff takes care of a COVID-19 patient at the intensive care unit of the University Hospital in Essen, Germany, 22 March 2021. The University Hospital Essen treats several

Mensen met een laag inkomen hebben een verhoogde kans op overlijden door het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral Nederlanders met een migratie-achtergrond, met name Turks en Surinaams, liepen meer risico aan het virus te sterven.
Het CBS bekeek samen met het Amsterdam UMC de sterftecijfers van maart tot juli 2020, de eerste golf van de coronapandemie. In die periode overleden in Nederland 10.067 bij wie covid-19 was vastgesteld, of er een sterk vermoeden daarvan was. Tijdens de laatste weken van die eerste golf hadden mensen met een niet-westerse migratieachtergrond anderhalf keer zo veel kans te overlijden. Dat risico lag hoger onder mensen met een Turkse of Surinaamse achtergrond, dan met een Marokkaanse of Antilliaanse. Het sterfterisico was in de Randstad groter dan daarbuiten.
Het vermoeden bestond al. In november vorig jaar schreef Trouw al dat vooral armere wijken met veel inwoners met een niet-westerse achtergrond getroffen werden door het virus. Uit de oversterftecijfers werd toen duidelijk dat die onder niet-witte Nederlanders 47 procent was, ten opzichte van 38 procent onder witte Nederlanders. Ook die cijfers waren geanalyseerd door het CBS samen met Amsterdam UMC.
“Het idee dat het virus ons allemaal overkomt als een soort ramp, en zich gelijkmatig vanuit Brabant door het land verspreidde, is onjuist. Nu we een jaar later de balans opmaken zien we dat de ziekte vooral mensen die arm zijn treft,” zegt hoogleraar Anton Kunst dinsdag in Trouw. Hij is als sociaal-epidemioloog verbonden aan het Amsterdam UMC:
"We dachten tijdens de eerste golf vooral in termen als leeftijd en aan mensen in verzorgingshuizen, waar covid hard toesloeg. We zagen pas laat dat het virus vaker arme mensen pakt. We moeten het virus niet zien als een ramp, zoals de kogel van een terrorist die iedereen kan raken. Nee, mensen lager op de sociaal-economische ladder lopen een groter risico op covidsterfte. Daar hadden we alerter op kunnen zijn."
Uit eerdere onderzoeken in onder meer de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bleek ook al dat mensen van kleur een verhoogde sterftekans hadden in de coronacrisis. Daarbij spelen een aantal essentiële factoren. Zo hebben zij gemiddeld minder vaak werk dat van huis gedaan kan worden dan witte mensen met een hoger inkomen. Ook wonen ze vaker in stedelijke gebieden waar het besmettingsrisico hoger ligt en is het woonoppervlakte kleiner. In Groot-Brittannië heeft 14 procent van de bevolking een migratieachtergrond, zij maakten 34 procent uit van de coronaslachtoffers. Nadat in de VS bleek dat niet-witte inwoners onevenredig hard getroffen werden, besloot het CDC (het Amerikaanse RIVM) die ongelijkheid in kaart te brengen bij het registreren van de coronagevallen. Het RIVM besloot de registratiemethode ongewijzigd te laten.
Bron: NOS, BBC
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (62)

Maurice073
Maurice07323 mrt. 2021 - 17:08

Zou het misschien komen doordat een deel van de niet witte mensen van kleur met een migratieachtergrond en de witte mensen zonder kleur met een sociale achterstand achtergrond niet goed is in staat is geweest de richtlijnen van de witte media op te volgen? Veel niet witte mensen van kleur met een migratieachtergrond bleken in België niet te worden bereikt door de witte media. Ze bleven vooral de niet witte media van kleur uit hun herkomstland te blijven volgen. Wat gelukkig herkend werd en opgepikt werd: https://nos.nl/artikel/2355768-veel-corona-ontkenners-en-migranten-in-ziekenhuis-brussel-jongeren-gaan-helpen.html En de witte mensen zonder kleur met een sociale achterstands achtergrond hebben mischien teveel naar SBS6 gekeken.

Piet Helmons
Piet Helmons23 mrt. 2021 - 16:15

Dat laag opgeleiden vaker kans op COVID krijgen is te verklaren. Zij wonen kleiner, kunnen vaak niet thuis werken, eten ongezonder omdat gezond eten heel duur is en doen minder aan sport omdat dit nu ook niet gratis is. Maar waarom dan juist mensen met Turkse en Surinaamse achtergrond vaker getroffen worden zou nader onderzoek moeten vergen.

2 Reacties
KM2
KM223 mrt. 2021 - 17:44

"gezond eten heel duur is" volstrekte lariekoek. Voor 2 euro p.p kan een gezonde, warme, smakelijke maaltijd klaargemaakt worden.

Poeha
Poeha23 mrt. 2021 - 19:06

“ eten ongezonder omdat gezond eten heel duur is” Roken is ook duur. https://www.ad.nl/binnenland/rokers-zijn-vaker-laagopgeleid~aa8bf079/

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...23 mrt. 2021 - 15:47

Dat niet Westerse immigranten een verhoogde kans hebben om het virus op te lopen is géén verklaring voor het significante verschil in oversterfte, zijn twee verschillende constateringen. Om vast te stellen of dit ook iets met etniciteit te maken zou kunnen hebben, zal je eerst alle overige risicofactoren [o.a. overgewicht, leeftijd, sekse en co-morbiditeit] er uit moeten filteren. Nog niet zo eenvoudig lijkt mij, kortom meer onderzoek is nodig om hier harde uitspraken over te kunnen doen.

Exkraker
Exkraker23 mrt. 2021 - 15:02

Niet afkomst, maar levensstijl is waarschijnlijk de belangrijkste verklarende factor.

1 Reactie
Markzelluf
Markzelluf23 mrt. 2021 - 16:33

Precies. En ik begrijp eigenlijk niet welke gedachten er achter zitten om - waarschijnlijk onterecht - bij te dragen aan een nog heviger polarisatie. De kop ‘bevestigt’ immers de stelling van Wilders, terwijl het bewijs een heel andere kant op wijst

Leontrotsky
Leontrotsky23 mrt. 2021 - 14:19

Dit heeft ook rechtstreeks met wit privilege te maken. Omdat witte mensen in betere huizen wonen, betere zorg krijgen, betere banen krijgen (discriminatie op arbeidsmarkt) en maar geld verdienen kunnen ze zich beter beschermen tegen corona. Het is dan ook niet de schuld van corona dat het arme mensen vele malen meer treft in een zeer rijk land als Nederland maar de schuld van de sociaal economische factoren in de maatschappij die door wit privilege worden bepaald. Er dient echt iets aan gedaan te worden om arme groepen (migranten, vluchtelingen, mensen met migratieachtergrond) een veel betere positie in de maatschappij te geven zodat deze groepen niet meer onevenredig worden getroffen door de gevolgen van de armoede waarin deze groepen zich buiten hun eigen schuld in bevinden.

1 Reactie
Winterdepressie
Winterdepressie23 mrt. 2021 - 16:32

Op z'n best is "wit privilege" een verzamelnaam voor verschillende effecten vanuit socio-economische systemen. Het is niet een veroorzaken, dus het kan er ook niet zoveel "mee te maken hebben" in de zin dat er een causatief verband bestaat tussen "ons" "witte privilege" en de effecten van corona op groepen die daar buiten vallen. Het is correlatie en daarom nutteloos om die marketing term er überhaupt bij te halen. Ik bedoel, wat wil je er mee bereiken? Het enige dat je potentieel kan doen is dat privilege ontnemen, maar daar los je ook vrij weinig mee op. Je kan het ook niet herverdelen, want het is al "gebrand" als WIT. Het is een beetje nutteloos concept.

Markzelluf
Markzelluf23 mrt. 2021 - 14:11

Het is maar de vraag of de kop klopt. Je moet uitkijken correlaties als causale verbanden te beschouwen. Ik eet vaker erwtensoep als het vriest, maar ik geloof niet dat het gaat vriezen omdat ik erwtensoep eet. Een causaal verband zit er waarschijnlijk wel tussen overgewicht (ook via diabetes) en corona. Bij lagere sociale klassen is er gemiddeld meer sprake van ernstig overgewicht dat bij hogere sociale klassen, al is daar ook onderscheid tussen vrouwen en mannen, waarbij vrouwen duidelijk beter scoren. Niet-westerse allochtonen zitten vaker in lagere sociale klassen dan gemiddeld. Het kan zijn dat er ook een verband is met vitamine d, al is het bewijs dun (maar ik slik extra). Veel bewegen, weinig eten, dat helpt waarschijnlijk beter tegen corona dan nadenken over maatregelen om armoede aan te pakken als dat betekent dat de calorieën inname verder toeneemt.

4 Reacties
GHS
GHS23 mrt. 2021 - 15:55

In de "arme" landen schijnen de mensen minder vatbaar te zijn voor covid.

Herr Vorragend
Herr Vorragend23 mrt. 2021 - 16:15

Het is idd een medisch-wetenschappelijk feit dat mensen met een donkere huidskleur en oorspronkelijk afkomstig uit equatoriale streken, in boreale streken, vanwege te weinig zonlicht, te weinig vitamine D aan kunnen maken.

KM2
KM223 mrt. 2021 - 16:57

Mark, Met "weinig eten" bereik je niets, slechtste idee ooit. Je valt er niet vanaf (lang termijn), je verlies spiermassa (korte termijn), krijgt tekorten aan vitamines en mineralen. Als je iets wilt bereiken, zorg er dan voor dat je gezonder gaat eten. Mensen in lagere sociale klassen eten over het algemeen minder gezonde voeding met lage "nutriënten-dichtheid" en hogere "glycemische index". Een vooral stoppen met roken van tabak/cannabis/etc zou een grote stap vooruit zijn, je longen zijn al zwak door het roken, dan komt corona er nog eens overheen.

Markzelluf
Markzelluf23 mrt. 2021 - 19:11

Prima adviezen, KM.

frankie48
frankie4823 mrt. 2021 - 14:02

Één van de oorzaken dat bij veel mensen in deze inkomensgroep stress voorkomt, dat komt omdat zij door het beperkte aantal vierkante meters van hun woning in vergelijking met de hogere inkomens die massaal de grotere doorstroomwoningen in de sociale huursector hebben mogen overkopen, niet meer van hetzelfde woongenot kunnen genieten. Want de hogere inkomens mogen zonder dat er rekening met de gezinsgrote wordt gehouden, alle grotere sociale huurwoning van de woningcorporaties nog steeds overkopen, en kan het voorkomen dat een alleenstaande met een hoger inkomen in dezelfde straat met arbeiderswoningen nu in een koopwoning woont met meer dan 60m², en een huishouden met een gemiddelde gezinsgrootte en inkomen daar in een sociale huurwoning woont die minder dan 60m² heeft.

Daniel Blank
Daniel Blank23 mrt. 2021 - 13:54

Correlatie en causaal verband worden vaak uit elkaar gehaald. Ik wil niet aangeven wat men dit kan zien, maar waar komt dit door? Slechte huisvesting, waard van het werk? Slechte eetgewoontes? Meer roken? Dit zorgt alleen maar voor een soort verdeling, zonder te zoeken naar oplossingen

Mostafa
Mostafa23 mrt. 2021 - 12:46

Praatjes en conclusies trekken zonder maatregelen? Nou, geef extra geld aan deze groepen gevoelige Nederlanders voor Corona in plaats van zeiken en leuteren. Nederland doet goed aan het juiste en goede vaccin te vinden voor haar burgers in plaats van het vissen in smerige water met hun nare neuzen. Bij dez

Poeha
Poeha23 mrt. 2021 - 12:29

Het is algemeen bekend dat mensen met een lager inkomen een slechtere gezondheid hebben. In het trouw artikel staat bijvoorbeeld: “ Chronische aandoeningen zoals long-, hart- en vaatziekten en diabetes komen meer voor bij mensen lager op de sociaal-economische ladder“ Dat komt ook omdat zij vaker en ook meer geld uitgeven aan roken in plaats van andere dingen: https://www.ad.nl/binnenland/rokers-zijn-vaker-laagopgeleid~aa8bf079/

2 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman23 mrt. 2021 - 13:30

Het is dus hun eigen schuld? Heeft niks te maken met het feit dat mensen met lage inkomens over het algemeen meer in de (vaak essentiële) beroepen werken die je niet thuis kunt doen? Of met het feit dat armen meer op elkaar wonen in krappe flats en dichtbevolkte wijken? Of met het feit dat ze zich vanwege dat werk meer moeten verplaatsen en meer gebruik moeten maken van het OV?

Poeha
Poeha23 mrt. 2021 - 15:38

Met andere dingen heeft het ook te maken. Maar geld uitgeven op te paffen is ook niet bevordelijk.

tempest
tempest23 mrt. 2021 - 11:13

Het nadeel aan dit soort onderzoeken is dat ze een wij/zij indeling aanwakkeren. Dit hokje is veel te breed om er iets nuttigs mee te doen. Want wat is de oorzaak? Een genetische (van nature hoger risico op ernstig verloop)? Een culturele (gedrag, gewoonten etc.)? Een gezondheid/voedings kwestie? Een sociaal-economische (locatie met meer besmettingsrisico, woning etc)? Een educatie probleem (de risico’s en regels niet snappen)? Een communicatieprobleem (overheid bereikt deze mensen niet)? Een racistische (dat artsen bijvoorbeeld klachten niet serieus nemen)?etc. etc. Er zullen gegarandeerd al aspecten zijn waarvoor is gecorrigeerd (leeftijdsopbouw), maar welke wel en welke niet is nogal belangrijk voor de duiding. En uiteraard is er gigantische wisselwerking tussen al deze potentiële oorzaken. Maar waar moet je als overheid aan werken om dit op te lossen? Dat maakt zo’n onderzoek totaal niet duidelijk.

1 Reactie
adriek
adriek23 mrt. 2021 - 12:17

"... een wij/zij deling aanwakkeren." Of zichtbaar maken?

Bouwman2
Bouwman223 mrt. 2021 - 9:45

Naar mate een samenleving welvarender wordt stijgt de levensverwachting. Het is dus goed om binnen een samenleving de verschillen zodanig te te beperken tot de genetische component in de levensverwachting als laatste resteert. De deur naar genetische selectie is al van het slot gehaald. De discussie is nog maar net gestart. De wens tot verbetering en vooruitgang is evident. Tot hoever wil men gaan? Er is sociaal economische progressie bereikt. en de levensverwachting is collectief met jaren omhoog gegaan.Voor de werldbevolking is die voor vrouwen 73 en voor mannen 68. In Afrika sub Sahara 66 en 62. In Nederland 83 en 80. Er treden dus grote en oneerlijke verschillen op. De vraag is wat de verklaring van deze verschillen is. Daar zou een economisch systeem een bijdrage kunnen leveren. Het Nederlandse systeem van samenleven zou wel eens meer voordelen kunnen opleveren voor iedereen die in dat systeem leeft. Systemen die slechter zijn verdwijnen op natuurlijke wijze. Het communisme is dan ook verdwenen in de USSR en ook in de Volksrepubliek. Ook het socialisme was een fase. En verliest zijn glans. Hier wenst men zich tot het liberalisme, met sociale elementen en consensus, die zorgen dat verschillen worden verzacht. Dat is het best haalbarre. Daarom zeggen mensen in Nederland desgevraagd dat ze tevreden zijn en dan meer over zichzelf dan over hun medebewoners. Dat kun je als winst beschouwen, Nederland als gidsland. Je zou de profeten in eigen land dus en niet beschimpen of de spot met hen drijven. . Ga gewoon stil met polderen door. Dat is verre van perfect, maar wat is een betere oplossing?

10 Reacties
Marinus Calamari
Marinus Calamari23 mrt. 2021 - 10:06

De belangrijkste indicatie dat er genoeg alternatieven zijn voor het doorgerotte neoliberale systeem, is het neoliberale dogma TINA (There is no alternative).

Bouwman2
Bouwman223 mrt. 2021 - 12:33

Als er iemand gaat schelden weet ik althans dat ik raak heb geprikt.

Pater
Pater23 mrt. 2021 - 13:41

Kom nou Bouwman. "Voor de werldbevolking is die voor vrouwen 73 en voor mannen 68. In Afrika sub Sahara 66 en 62. In Nederland 83 en 80. Er treden dus grote en oneerlijke verschillen op." De verschillen tussen de gemiddelde leeftijd van rijken en armen in NL lopen op tot 6 jaar, en dat heeft ongetwijfeld sociaal-economische oorzaken, net als de internationale verschillen. Dat maakt de generieke verhoging van de AOW-leeftijd ook zo oneerlijk (zij het dat daar via de CAO's wat aan wordt gedaan). Uit de Vk: "De gezondheidsverschillen tussen mensen in de ‘goede’ wijken en de ‘slechte’ wijken zijn gigantisch. Het CBS zocht het uit: Nederlanders met als hoogst genoten opleiding het vmbo leven ruim zes jaar korter dan hoogopgeleiden. Bovendien leven zij bijna vijftien jaar minder in goede gezondheid dan hun medeburgers die hbo of universiteit hebben gedaan. "

EenMening
EenMening23 mrt. 2021 - 14:31

@Bouwman Je hebt het heel mooi verwoord, mensen worden er oud in ons volgens Marinus "doorgerotte neoliberale systeem". Dat er aan ons systeem nog wel het een en ander te verbeteren is, is zeker. Maar of die alternatieven van Calamari de oplossing zijn waag ik sterk te betwijfelen. Dat is al vaker geprobeerd met nogal droevige resulaten.

EenMening
EenMening23 mrt. 2021 - 14:38

er oud = relatief oud

Marinus Calamari
Marinus Calamari23 mrt. 2021 - 14:44

@Bouwman "Als er iemand gaat schelden weet ik althans dat ik raak heb geprikt." Dat is a) onzinnig gelul, en aangezien ik niet aan het schelden was b) irrelevant onzinnig gelul. Of samengevat: Een typische Bouwman-tegel

Marinus Calamari
Marinus Calamari23 mrt. 2021 - 14:47

Een mening Mensen worden oud in het systeem dat momenteel door de neoliberalen wordt afgebroken. En er valt pas wat te verbeteren als we stoppen met de de sloop en de uitverkoop van dit land.

EenMening
EenMening23 mrt. 2021 - 21:07

@Marinus De levensverwachting in Nederland is ongeveer een jaar hoger dan in Duitsland. Dat heeft waarschijnlijk met het Duitse voedingspatroon te maken. Nederland heeft ook een hogere levensverwachting dan o.a. Denemarken, Ierland, Portugal, Finland, België en het VK. Ondanks de 30.000 Duitse IC-bedden vallen er dagelijks meer coronaslachtoffers per miljoen inwoneners dan hier te lande en vlot het inenten bij onze Oosterburen ook al niet.

Le Chat Botté
Le Chat Botté24 mrt. 2021 - 7:48

@Bouwman Je doet een aanname dat het verschil in systeem de verklarende factor is. Een belangrijke factor voor het succes of achterblijven daarvan is of je als land behoort tot de ingroup of de outgroup van de internationale handelsorganisaties. Door middel van handelsafspraken en regelgeving zorgt de ingroup voor het handhaven/bevorderen van de eigen belangen. Welke economische effecten dat heeft? Heel boud gezegd: de zogenaamde ontwikkelingslanden financieren de welvaart van de zogenaamde ontwikkelde landen. Zie ook: Global Wealth Inequality - What you never knew you never knew (https://www.youtube.com/watch?v=uWSxzjyMNpU)

EenMening
EenMening24 mrt. 2021 - 23:27

Wie wel eens op Urk is geweest weet dat de mensen in het oude dorp met hun kinderrijke gezinnen heel dicht op elkaar wonen. Bovendien is de familieband erg sterk. Ze lijken in menig opzicht op de mensen waar Mark zich terecht zorgen over maakt. Corona heeft een tijdje geleden flink huisgehouden onder de Urkers, er wordt nu zelfs gesproken over groepsimmuniteit. Tot en met 19 januari 2021 vielen er op Urk 12 coronadoden te betreuren, dat is 12 * 1.000.000 / 20.678 = +- 565 coronadoden / miljoen inwoners. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/213561/rivm-12-coronadoden-en-23-ziekenhuisopnames-in-afgelopen-week

Joop den Uil
Joop den Uil23 mrt. 2021 - 8:54

voor mijzelf en geliefde: BMI is OK, opletten op voeding en gezondheid en sport, blank, tuin met vitamines, stressmijdend, niet roken of zuipen, matig vlees, geen vet / suiker, zuinig dus rondkomend. En al die zaken werken we hard aan. als ik de statistieken doortrek zijn mijn kansen op covid besmetting vrijwel nul. Ik geef mijn prik liever wel aan iemand die dat nodig heeft.

4 Reacties
Bouwman2
Bouwman223 mrt. 2021 - 9:48

Als de echte Joop den Uyl nog zou leves, ik weet zeker dat ie gezegd had"Twee dingen goed begrijpen.....".

keetberg
keetberg23 mrt. 2021 - 10:06

@JOOP Den UIL Kans op besmetting is er altijd, al zal u weinig merken van de ziekte zelf. (hoogst waarschijnlijk)

Sailor2
Sailor223 mrt. 2021 - 11:15

Inkomen? Goedkoop eten is vaak slecht voor je BMI.

NN2
NN223 mrt. 2021 - 15:03

@Sailor: Onzin! Slechte goedkope keuzes zijn slecht voor je BMI. Onbewerkte basisproducten die je zelf verwerkt zijn betaalbaar en gezond.

Pater
Pater23 mrt. 2021 - 8:47

" Dat risico lag hoger onder mensen met een Turkse of Surinaamse achtergrond, dan met een Marokkaanse of Antilliaanse." Opvallend. Hoe zou dat komen? Misschien meer op eigen groep gericht, en daardoor meer contacten met mensen die al meer besmet zijn?

4 Reacties
Bouwman2
Bouwman223 mrt. 2021 - 9:49

Tribalisme, pater. je ziet het overal enm het is de dood in de pot. .

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 mrt. 2021 - 10:50

Onder allochtonen zijn vooral ouderen en vrouwen vaak veel te dik. Dat doet denken aan culturele verschillen. Surinamers zijn geen homogene groep ook niet wat betreft eetgewoonten en obesitas. Dat in Nederland geboren Allochtonen die de taal goed spreken en meer contacten hebben met autochtone Nederlanders, een kleinere kans op overgewicht hebben is al geruime tijd bekend. https://www.nemokennislink.nl/publicaties/allochtonen-en-overgewicht/

ona2
ona223 mrt. 2021 - 11:59

DanielleDefoe 23 maart 2021 at 11:50 "Onder allochtonen zijn vooral ouderen en vrouwen vaak veel te dik. Dat doet denken aan culturele verschillen." Dit geldt voor vrijwel elke etnische groep. De vraag is waarom Turken en Surinamers er juist uitspringen. Dat vrouwen er vaker overgewicht hebben zou juist in in hun 'voordeel' moeten werken aangezien het coronavirus vooral mannen treft. Onder deze groepen komen respiratoire aandoeningen zoals astma en COPD relatief veel voor. https://www.nivel.nl/nl/nieuws/allochtonen-hebben-vaker-astma-en-copd

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 mrt. 2021 - 13:38

Volgens het Nivel onderzoek roken Turkse mannen relatief veel en is ook overgewicht en onvoldoende beweging een punt van zorg in het kader van COPD. Bij overgewicht spelen eetgewoonten een rol. Surinamers zijn qua eetgewoonten geen homogene groep. Het RIVM heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar eetpatronen. Geen tijd om de rapporten op te zoeken. Overgewicht & obesitas zijn een nadeel. Ook voor vrouwen.

Sam V
Sam V23 mrt. 2021 - 8:34

De onderzoekers schrijven dit in hun rapport: “Een hoger sterfterisico voor COVID-19 van inwoners uit de lagere inkomensgroepen die geen zorg (thuis of institutioneel) ontvangen, is niet verrassend. Ook voor de overige doodsoorzaken wordt deze samenhang gevonden voor deze onderzoeksperiode. Eerdere publicaties uit Nederland wijzen op de relatie tussen sterftekansen en sociaaleconomische status, waarbij het effect van een laag inkomen op sterfte voor een belangrijk deel verklaard kan worden door leefstijl, zoals roken, voeding en overgewicht.” Al het andere is gissen en wordt ook met zoveel woorden gezegd.

8 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman23 mrt. 2021 - 9:25

[Al het andere is gissen en wordt ook met zoveel woorden gezegd.] Het is natuurlijk vooral logisch nadenken. Als je niet thuis kunt werken dan loop je meer risico. Als je een baan hebt waarbij de werkgever onvoldoende voorzorgsmaatregelen neemt dan loop je meer risico. Als je gebruik moet maken van het OV dan loop je meer risico. Als je in een drukke omgeving woont dan loop je meer risico.

Bouwman2
Bouwman223 mrt. 2021 - 9:58

Gissen is missen. De mensheid strompelt voort en ziet initiatieven tot grote collectieve verbetering als een regelrechte bedreiging voor de eigen groep. Daarom is de partij VOLT als pan Europees initiatief zon 'voortreffelijk idee. Nu nog een luis, maar binnenkort deel van de oplossing en de pels zelf..

JasDon
JasDon23 mrt. 2021 - 11:28

@Mark Het CBS-onderzoek richt zich op relatieve sterfte na infectie. Dus het heeft weinig met de kans op het krijgen van Corona te maken.

JasDon
JasDon23 mrt. 2021 - 11:32

@Mark Nevermind, dat maakte ik er zelf van. Het is wel zeer relevant. Want worden deze mensen nu vaker geïnfecteerd of overlijden ze vaker als gevolg van een infectie. Als dat niet duidelijk is, kan je er maar weinig zinnige conclusies over trekken.

Mark Huysman
Mark Huysman23 mrt. 2021 - 13:26

Ik denk dat het allebei zo is. Armen en etnische minderheden worden meer door het virus getroffen en sterven er meer aan. Dit is ook het geval in de VS en VK. Zie voor VK: https://www.bbc.com/news/health-54907473 "Black people twice as likely to catch coronavirus" Het is nu eenmaal zo dat als je niet de luxe hebt van thuiswerken in een ruim huis in een rustige, ruim opgezette buurt dat je meer kans loopt het virus op te lopen.

EenMening
EenMening23 mrt. 2021 - 14:38

@Mark Je vergeet (bewust?) de vaak ongezonde levensstijl. Hogeropgeleiden leven gezonder, roken niet, doen vaker aan sport, eten gevarieerder etc. We zouden veel meer aan preventie moeten doen. Maar uiteindelijk moeten mensen zelf verantwoording nemen. Elk pondje gaat toch door het mondje.

michellekepen
michellekepen23 mrt. 2021 - 16:11

JasDon, Twee verschillende zaken, die hier door elkaar heen lopen: – het risico om besmet te raken (waar @Mark aan refereert) – het risico dat wanneer je eenmaal besmet bent, de gevolgen ernstiger zijn. Bijvoorbeeld als gevolg van overgewicht, slechtere conditie, suikerziekte etc. (zie @EenMening) Deze zaken staan echter wel met elkaar in verband. (dit is de korte versie. De uitgebreidere heeft het niet gehaald, dus ik censureer mezelf maar bij voorbaat)

EenMening
EenMening24 mrt. 2021 - 23:22

Wie wel eens op Urk is geweest weet dat de mensen in het oude dorp met hun kinderrijke gezinnen heel dicht op elkaar wonen. Bovendien is de familieband erg sterk. Ze lijken in menig opzicht op de mensen waar Mark zich terecht zorgen over maakt. Corona heeft een tijdje geleden flink huisgehouden onder de Urkers, er wordt nu zelfs gesproken over groepsimmuniteit. Tot en met 19 januari 2021 vielen er op Urk 12 coronadoden te betreuren, dat is 12 * 1.000.000 / 20.678 = +- 565 coronadoden / miljoen inwoners. https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/213561/rivm-12-coronadoden-en-23-ziekenhuisopnames-in-afgelopen-week

Frank327
Frank32723 mrt. 2021 - 8:29

Dus het virus discrimineerde al op leeftijd en op gewicht maar nu ook al op huidskleur? Ik weet niet of we heel veel met die informatie kunnen.

Het schrandere konijn
Het schrandere konijn23 mrt. 2021 - 8:24

Hier in Oost-Groningen is er voor bepaalde risicogroepen nog geen enkele vaccinatie door de huisartsen gezet terwijl men in Zeeland al bezig is. Daarna is de rest van het land eerst aan de beurt en als laatste de drie noordelijke provincies. Volgens het RIVM kwam dit logistiek beter uit. Hier dus geen “witte suprematie” maar wordt iedereen gewoon achtergesteld...

8 Reacties
Pater
Pater23 mrt. 2021 - 8:56

Hoe weet je dat? Ik zag het niet op de site staan. Het zou natuurlijk schandalig zijn, als er al een volgorde moet zijn zou dat de mate van besmettingen in de regio's moeten zijn zijn. Die is in Groningen niet minder dan in Zeeland.

Ch0k3r
Ch0k3r23 mrt. 2021 - 9:15

@Pater https://www.dvhn.nl/groningen/Noorden-als-laatste-aan-de-beurt-bij-vaccinatie-van-60-plussers.-Irritatie-in-Drenthe-en-Groningen-groeit-onder-risicopati%C3%ABnten-met-overgewicht-en-huisartsen-26729954.html Groningen is alleen goed om leeg te zuigen en kerncentrales te plaatsen. De bevolking kan verrotten.

o u wisbaar
o u wisbaar23 mrt. 2021 - 10:40

@ Ch0k3r Ho ho in Zeeland staat al een kerncentralen en in Groningen niet. Het is daarom volledig terecht dat de Zeeuwen als eerste aan de beurt zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 mrt. 2021 - 11:03

Het valt niet te achterhalen "hoever" we nu eigenlijk zijn met het prikken van de verschillende groepen. Maar het lijkt me helder dat er regionale verschillen moeten zijn ook op basis van demografie. Autochtone kansarmen (en hun kinderen) zijn al tijden buiten beeld geraakt. Die bevinden zich voor een belangrijk deel buiten de randstad.

Piet Helmons
Piet Helmons23 mrt. 2021 - 11:18

Het vaccinatiebeleid is niet te begrijpen. Mensen met zware COPD van net boven de 65 worden waarschijnlijk als een van de laatsten ingeënt terwijl gezonde mensen tussen de 60 en 65 nu al injecties krijgen. Waarom niet huisartsen een selectie laten maken van patiënten die echt een zeer groot risico lopen wanneer men COVID krijgt? Zij kennen hun patiënten het beste en kunnen dus een goede inschatting maken. De gezondheidsraad heeft weken geleden al gezegd dat Astra Zeneca ook goed werkt voor mensen boven de 65 maar Hugo heeft hier nooit iets mee gedaan. Tevens onbegrijpelijk dat landen niet van elkaar willen leren en vinden dat zij zelf ook overal een onderzoek naar moeten doen. Waarom duurt het zo lang voordat zelf sneltesten hier verkrijgbaar zijn terwijl ze in een hoop andere landen al volop gebruikt worden? Hoe lang gaat het nog duren voordat Spoetnik vaccin hier wordt goedgekeurd en wanneer het goedgekeurd is (gaat volgens mij zeker gebeuren) hoe lang duurt het dan wel niet voordat we het eerste vaccin beschikbaar hebben. Duitsland heeft al besloten om buiten de EU bestellingen te gaan doen omdat de EU op dit moment alleen maar vertragend werkt. Afgelopen weekend in UK 900000 vaccinaties per dag; in Nederland 27000. Ipv versnelling van vaccinatie zie je hier alleen vertraging. Met 27000 injecties per dag gaan we nog maanden in lockdown zitten.

Ch0k3r
Ch0k3r23 mrt. 2021 - 12:11

@o u wisbaar Ik wil er helemaal geen wij/zij van maken. In een paar uur ben ik met de auto in Zeeland vanuit Groningen. Gelul over logistiek van het RIVM is niet ter zake doendend. Waarom mag een Groninger die tot een risicogroep behoort een maand langer een vergrote kans hebben op sterven/ernstige complicaties dan iemand in Zeeland? Het is niet alsof we in een land wonen waarbij je enkele dagen nodig hebt om van grens tot grens te rijden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 mrt. 2021 - 13:50

Ik heb geen auto en ik ben vast niet de enige. De trein doet er bijna 4 uur over tussen Roosendaal en Groningen. Geen optie voor autoloze Groningers lijkt mij. Tenslotte komt er ook nog navervoer bij.

EenMening
EenMening23 mrt. 2021 - 14:48

We hebben met de aankoop van vaccins op de EU vertrouwd, net als de Israëlieten 2600 jaar geleden op Egypte. Maar dat bleek een gebroken rietstaf die onze hand doorboord heeft. De vorige Amerikaanse regering heeft een belabberd coronabeleid gevoerd maar wel voor ruim voldoende vaccins gezorgd. Hetzelfde geldt voor Boris Johnson, die dankzij Brexit grootschalig kon inkopen. Deze landen kunnen daardoor snel vaccineren en hun economie weer opengooien. Wij zullen daardoor op achterstand komen.