Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Mensen met een uitkering blijven nog net in leven

  •  
30-09-2023
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
27741 keer bekeken
  •  
uwv

Het beleid is te weinig gebaseerd op een realistisch mensbeeld.

Het besteedbaar inkomen van veel mensen moet fors omhoog, soms wel met een paar honderd euro per maand.

Hervormingen van de verzorgingsstaat gingen de afgelopen decennia vaak gepaard met bezuinigingen.

Er is sprake van een valse overtuiging dat iedereen kan werken en in staat is om (economische) verantwoordelijkheid te nemen (en betaald werk te verrichten).

De sociale zekerheid moet voorspelbaar en toegankelijker worden en meer uitgaan van vertrouwen in mensen.

Te vaak wordt armoedestijging bestreden met kortetermijnmaatregelen.

Bovenstaande conclusies van de Commissie Sociaal Minimum na onderzoek ingesteld door demissionair minister Schouten zijn te lezen in het rapport, waarvan het 2e deel afgelopen week naar buiten kwam. Deze harde conclusies zijn in mijn ogen het gevolg van ons leidend narratief, het verhaal dat met zijn impliciete uitgangspunten het systeem vormt dat onze samenleving verbindt en richting geeft. In mijn visie is dat een combinatie van neoliberale en materialistische waarden. Ik kom hier telkens op terug, want zonder dit onderliggende mee te nemen in onze analyse, komen we niet verder. Dan blijven we hangen in symptoombestrijding, zonder iets aan de oorzaak te doen.

Met materialistisch bedoel ik dan die wetenschappelijke en filosofische stroming die de werkelijkheid herleidt tot enkel materie. De werkelijkheid (inclusief de mens) is volgens het materialisme kwantitatief, mechanisch, gebaseerd op feiten en data (de werkelijkheid is te vangen in modellen, logaritmen, procedures en van daaruit te controleren). Hier sluit het kapitalisme naadloos op aan, want zo’n werkelijkheid drukt zich perfect uit in geld. De mens, maar ook de natuur heeft geen intrinsieke waarde, maar verkrijgt deze op de financiële markt. In die zin klopt het en is het geoorloofd dat het systeem zowel de mens als natuur als een gebruiksvoorwerp beschouwt.

Dit is de moraal van ons systeem en dan is het niet gek dat naast het ontstaan van een klimaatcrisis, mensen aan de onderkant van onze samenleving in grote problemen komen. Zij hebben namelijk in de ogen van ons systeem geen waarde (zoals natuur dat dus ook niet heeft). Zij werken niet, leveren de economie niets op, kosten de economie alleen maar geld. Dat zeggen we natuurlijk niet hardop, behalve natuurlijk die VVD’er die vergeten was zijn microfoon uit te zetten en mensen met een bijstandsuitkering kakkerlakken noemde. We kunnen ze niet vertrappen, dus laten we ze nog net in leven.

Dat is precies wat je leest als je de conclusies ziet in het rapport van de Commissie Sociaal Minimum; mensen met een uitkering blijven nog net in leven. Het is al erg dat het zo is, maar nog erger is dat hier zich bijna niemand voor schaamt. Dat komt omdat ons systeem zoals ik dat eerder beschreef deze houding rechtvaardigt en beleid vormgeeft gebaseerd op rationele en onpersoonlijke modellen. Waarbij niemand zich verantwoordelijk voelt en zich de onrechtvaardigheid die het veroorzaakt niet persoonlijk aantrekt. Het wordt zelfs gebagatelliseerd. Wederom de VVD die in een eerder verkiezingsprogramma stelde dat ‘een uitkering een lekkere hangmat is’.

Het is veelzeggend dat diezelfde VVD in de huidige peilingen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen wederom de grootste partij dreigt te worden. Dat wil dus zeggen dat heel veel mensen bovenstaande moraal met ernstige gevolgen voor een hele grote groep mensen, prima vindt. Dat biedt weinig hoop voor de toekomst. Uitkeringsgerechtigden vertegenwoordigen democratisch gezien weinig macht. De meerderheid die werkt, is zelf bang hun positie of status te verliezen, dus stemt vanuit het behoud van de eigen situatie. En niet vanuit compassie met minderbedeelden of vanuit het gevoel dat het systeem mensen niet rechtvaardig behandelt. Zo ontstaat de realiteit dat ons democratisch systeem in combinatie met ons huidige materialistische en kapitalistisch narratief deze onmenselijke situatie pijnlijk in stand houdt. Alle onderzoeken met confronterende conclusies ten spijt.

In mijn werk als zelfstandig Maatschappelijk Werker zet ik me in voor met name mensen met een bijstandsuitkering in Tilburg. We hadden bijvoorbeeld eind vorige eeuw een groep geformeerd met vrijwilligers die meegingen met mensen die een gesprek moesten voeren met de casemanager (toepasselijke naam) van Sociale Zaken als een soort van buddy. Dit was nodig omdat de bejegening van deze uitkeringsgerechtigden soms zeer onvriendelijk was. Precies zoals een manager omgaat met mensen, als een nummer, waarbij een doel gehaald diende te worden, namelijk zo snel mogelijk uit de uitkering. Deze onpersoonlijke houding vanuit wantrouwen leidde in Tilburg tot grote agressie van sommige uitkeringsgerechtigden. Hierdoor moesten er glazen wanden in de hokjes worden geplaatst waar de gesprekken plaats vonden als bescherming van de casemanagers. De uitkeringsgerechtigden waren het probleem, niet het beleid dat door de gemeente werd gevoerd.

De vaak strenge houding van de gemeente naar mensen met bijstandsuitkering werd gerechtvaardigd door de fraudegevallen die net als in vele gemeentes ook in Tilburg werd geconstateerd. Dit ging zoals eigenlijk altijd om een laag percentage, maar het beleid dat werd ingezet, richtte zich op alle uitkeringsgerechtigden in plaats alleen op degenen die fraudeerden. Alle uitkeringsgerechtigden waren in potentie crimineel en profiteurs. Een beeld dat over het algemeen nog steeds dominant is, maar in werkelijkheid totale onzin is. Zie ook hier de gelijkenis met de Toeslagenaffaire.

Ik vind het belangrijk om me te richten op de mens achter de uitkeringsgerechtigde. De mens met een intrinsieke waarde, met een talent, met kwaliteiten, die een bijdrage kan leveren aan de samenleving, ook al is dat misschien niet via een betaalde baan. Met stichting Met hart en ziel gaf ik gedurende een aantal jaren allerlei activiteiten vorm door en voor mensen met een bijstandsuitkering. Nog steeds probeer ik voor mensen voorwaarden te scheppen zodat zij zich gezien voelen en hun leven en talent vorm kunnen geven. Juist voor mensen zonder betaald werk, dat zij ervaren dat hun leven zin en betekenis heeft.

Momenteel met name vanuit de WMO, waarbij in Tilburg nu een grote hervorming gaande is. Waarbij ik helaas moet constateren dat ook hier het uit onderzoek gebleken misbruik door een aantal zorginstellingen, nu leidt tot een beleid, waarbij geld (bezuiniging) en controle centraal staan en niet de klant. Waar eerst een samenwerking werd aangegaan tussen 3 partijen; hulpvrager, zorgaanbieder en gemeente, heeft de gemeente nu alle macht naar zich toe getrokken. Klanten en uitvoerders, zoals ikzelf, worden ook hier weer vanuit wantrouwen benadert, als potentiële profiteurs. De zorgverlener wordt geweerd uit het zogenaamde keukentafelgesprek, want wordt gezien als belanghebbende. De klant heeft weinig tot geen keuze meer voor welke zorgaanbieder hij of zij kan kiezen. Het lijkt alsof we helemaal niets leren van de eerdergenoemde Toeslagenaffaire, waar al deze mechanismen duidelijk naar boven kwamen en uiteindelijk voor de burgers negatief uitpakten.

In mijn visie zijn een aantal oplossingen belangrijk om structureel iets te doen aan bestaanszekerheid van mensen, met name aan de onderkant van de samenleving. Ik som ze hierop, waarbij korte- en lange termijn maatregelen door elkaar lopen.

  • Kijk kritisch naar het onderliggende narratief en systeem, waarbij vaak geld en model-denken leidend zijn en hervorm dit tot een mens en ook natuur-gericht systeem. Geld en model moeten de werkelijkheid dienen en niet andersom.
  • Leiders en werknemers werken vanuit die nieuwe mensgerichte, innerlijke moraal waarbij de levende werkelijkheid centraal staat en niet het op kantoor door managers bedachte model met doelen. Neem mensen op deze basis aan tijdens de sollicitatieprocedure. Minder managers, meer mensen die werken met passie voor dit onderwerp.
  • Maak beleid in samenspraak met mensen om wie het gaat, in dit geval mensen met een uitkering. Zij hebben een intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen en weten zelf heel goed wat ze daarbij nodig hebben. Treed hen met respect en vertrouwen tegemoet. Nieuw beleid vanuit Sociale Zaken Tilburg, ingezet door scheidend wethouder Esmah Lahlal, lijkt hierop in te spelen.
  • Zie iedere bijdrage die mensen leveren aan de samenleving als zinvol, ook al is dat misschien geen betaald werk.
  • Geef uitkeringsgerechtigden per direct 200 euro per maand erbij.
  • Laat uitkeringsgerechtigden daarnaast tot 200 euro per maand bijverdienen. Dit motiveert mensen op een positieve manier om hun bijdrage te leveren, ook al lukt het hen niet om volledig uit de uitkering te komen, omdat zij psychisch of fysiek beperkt zijn. Vaak is het nu of een uitkering of er helemaal uit.

De crisis rond de bestaanszekerheid van grote groepen mensen, waaronder uitkeringsgerechtigden, is in mijn visie een symptoom van een vastlopend narratief, dat om een structurele hervorming vraagt. Ook hier weer de vraag; willen we collectief dit signaal oppakken of blijven we hardnekkig vasthouden aan het dominante systeem, dat op vele gebieden grote maatschappelijke problemen veroorzaakt en blijven we dus ook op het gebied van de bestaanszekerheid pleisters plakken, zoals de Commissie Sociaal Minimum constateert en waar zij voor waarschuwt.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (94)

Mark Huysman
Mark Huysman1 okt. 2023 - 20:19

Goed dat in bovenstaand verhaal ook daadwerkelijk concrete maatregelen staan om de ellende te verlichten: -Geef uitkeringsgerechtigden per direct 200 euro per maand erbij. -Laat uitkeringsgerechtigden daarnaast tot 200 euro per maand bijverdienen. Want er wordt veel geblaat over bestaanszekerheid maar zolang daar geen onmiddellijke concrete maatregelen aan gekoppeld worden is het enkel gebakken lucht. Overigens zitten mensen in een bijstandsuitkering dan nog steeds ruim onder het bedrag dat Yeşilgöz dacht dat ze ontvangen.

25 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens2 okt. 2023 - 6:56

@ Mark Huysman Jij schrijft: Goed dat in bovenstaand verhaal ook daadwerkelijk concrete maatregelen staan om de ellende te verlichten: Dat zijn nou net de concrete maatregelen die duidelijk maken dat de voorstellen geen enkel perspectief bieden. Er is trouwens als een regeling voor vrijwilligers die het mogelijk maakt 150 euro extra inkomen te krijgen als onkosten regeling. Dus een soort bijverdienregeling is er al. Het is niet meer dan leuk en het lost niets op. Die 200 euro extra uitkering is al helemaal onzin het leidt slechts tot minder toeslagen. Dit soort ingrepen vergen wat meer denkwerk. Dit soort knullige ideeën helpen niemand uit de problemen. En zijn uitspraken over de concrete maatregelen laten zien dat zijn betoog inhoudelijk weinig voorstelt.

Mark Huysman
Mark Huysman2 okt. 2023 - 11:39

[Die 200 euro extra uitkering is al helemaal onzin het leidt slechts tot minder toeslagen.] Dan stel je een aanvullende eis als hogere toeslagen. Het gaat erom dat mensen daadwerkelijk op korte termijn meer te besteden krijgen. Heb jij betere ideeën?

Jozias2
Jozias22 okt. 2023 - 13:15

@mark Wat de meeste mensen doen: werken?

Daslief
Daslief2 okt. 2023 - 14:42

Wist je dit al Jozias? 'Een baan maar toch niet kunnen rondkomen? Voor 220.000 Nederlanders is het de dagelijkse realiteit. Ongeveer 3 procent van alle werkenden leeft volgens deze definitie in armoede: ruim 220.000 mensen. 125.000 van hen zijn in loondienst en 95.000 werken als zelfstandige. De SER signaleert overigens dat werkenden die net boven deze grens verdienen, dezelfde problemen hebben. Gemeenten mogen volgens de SER ook wat soepeler omgaan met bijstandsgerechtigden die werken naast de uitkering. “Alle inkomsten moeten worden verrekend met de uitkering. Zeker bij onregelmatig en tijdelijk werk kan dit leiden tot ingewikkelde berekeningen, late betalingen en correcties achteraf. Het is dus voor veel mensen lastig is om van tevoren te weten wat er met hun inkomen gebeurt als ze gaan werken. Dit is een gevolg van landelijke wettelijke voorschriften, maar zeker ook van de manier waarop gemeenten deze uitvoeren. Als mensen ook financieel iets overhouden van het werken, dan wordt het interessanter om betaald weer aan de slag te gaan.' https://www.ser.nl/nl/actueel/zicht/op/vragen-werkende-armen Met je 'Wat de meeste mensen doen: werken?'...

Mark Huysman
Mark Huysman2 okt. 2023 - 15:10

@Jozias Wil je beween dat mensen ten onrechte een uitkering hebben? Ze zouden best kunnen werken? Ze zijn lui?

DaanOuwens
DaanOuwens2 okt. 2023 - 20:15

@ Mark Huysman Jij schrijft: Het gaat erom dat mensen daadwerkelijk op korte termijn meer te besteden krijgen. Heb jij betere ideeën? Het gaat erom dat je een serieus betoog schrijft. Met voorstellen die kunnen werken. Als je wil dat mensen direct meer kunnen besteden moet je de toeslagen verhogen. Maar mijn kritiek op het betoog was dat het inhoudelijk een slecht doordacht verhaal is. Ik denk dat je nooit moet kiezen voor dit soort aanpak maar voor maatregelen die houdbaar blijven.

DaanOuwens
DaanOuwens2 okt. 2023 - 20:22

@ Jozias2 Jij schrijft: Wat de meeste mensen doen: werken? Waarom? Het probleem met werken is nou net dat het onvoldoende oplevert om van te leven. Het is toch heel bijzonder om te zien dat die rechtse oogkleppen van jou het zicht op de werkelijkheid volstrekt blokkeren. Al deze discussies ontstaan vanwege het feit dat er te veel banen zijn waar mensen niet van kunnen leven en dat veel mensen niet in staat zijn om een baan te krijgen die dat wel doet. Een niet onbelangrijke oorzaak van al deze problemen is dat werkgevers daarvoor niet voldoende willen of kunnen betalen en dat daarom al een paar decennia de rechtse oplossing van dat probleem is het uitkeren van toeslagen. Dat jij hier doet alsof dat probleem niet bestaat laat zien bij zij de VVD over rechts ver gepasseerd bent. Zelfs Yeşilgöz spreekt uit dat dit probleem er is. Ik denk dat alleen JA21 en het FvD nog op jouw lijn zit.

Jozias2
Jozias23 okt. 2023 - 10:38

@daslief Het gaat hier toch niet om mensen die werken maar niet rondkomen, het gaat over mensen in de bijstand die niet rondkomen. En de beste manier om uit de bijstand te komen en meer inkomen zou moeten zijn door te gaan werken. Als mensen kunnen werken zouden ze dat moeten doen, en in de huidige arbeidsmarkt is dat bij de meesten zo, de bijstand is er voor diegene bij wie dat echt niet lukt. Daar heb ik ook geen enkel probleem mee. Het verhogen van de uitkeringen draagt niet bij aan het lonend maken van gaan werken.

Daslief
Daslief3 okt. 2023 - 12:04

Jozias, heb je misschien hier overheen gelezen: “Alle inkomsten moeten worden verrekend met de uitkering. Zeker bij onregelmatig en tijdelijk werk kan dit leiden tot ingewikkelde berekeningen, late betalingen en correcties achteraf. Het is dus voor veel mensen lastig is om van tevoren te weten wat er met hun inkomen gebeurt als ze gaan werken. Dit is een gevolg van landelijke wettelijke voorschriften, maar zeker ook van de manier waarop gemeenten deze uitvoeren. Als mensen ook financieel iets overhouden van het werken, dan wordt het interessanter om betaald weer aan de slag te gaan.' https://www.ser.nl/nl/actueel/zicht/op/vragen-werkende-armen Ben trouwens met je eens dat het verhogen van de uitkeringen of toeslagen niet bijdraagt aan het lonend maken van gaan werken. Maar het tweede voorstel van Mark ('Laat uitkeringsgerechtigden daarnaast tot 200 euro per maand bijverdienen') draagt daar wel aan bij. Het probleem blijft natuurlijk linksom of rechtsom zeuren zolang we zo'n ingewikkeld stelsel houden met voorwaardelijke uitkeringen en fraudegevoelige toeslagen. Als we serieus vinden dat werk voor iedereen lonend moet zijn én dat mensen in schrijnende armoede belanden, is een onvoorwaardelijk basisinkomen (vgl AOW) de enige praktische oplossing. Het kan uit*) maar gaat alleen de rijkste 15 procent iets minder rijk maken dus ik maak me geen illusies dat het er op afzienbare termijn van komt. *) https://esb.nu/basisinkomen-kan-budgetneutraal-worden-ingevoerd

DaanOuwens
DaanOuwens3 okt. 2023 - 13:46

@ Jozias2 Jij schrijft: En de beste manier om uit de bijstand te komen en meer inkomen zou moeten zijn door te gaan werken. Maar is het dus niet. Zoals ik al had uitgelegd. Het muntje valt kennelijk nogal moeizaam. Blijkbaar wil je de feiten niet onder ogen zien. En: Het verhogen van de uitkeringen draagt niet bij aan het lonend maken van gaan werken. Dat hoeft ook niet het moet bijdragen aan de bestaanszekerheid. Jouw teksten laten zien dat dit niet jouw zorg is. Dat feit dat dus zien dat jij de VVD over rechts ver gepasseerd bent.

Jozias2
Jozias23 okt. 2023 - 18:22

@daslief Ik vraag me af of het kunnen bijverdienen bijdraagt aan het verlagen van de drempel om te gaan werken. Dan is de kans kleiner dat je er met een volledige baan op vooruit gaat.

Jozias2
Jozias23 okt. 2023 - 18:26

@daan Je bent weer aan het invullen voor een ander op basis van je vooroordelen. Ik zegt toch niet dat het nu zo is? Ik zeg dat het zou moeten zijn en kennelijk zijn we het daar over eens. En of de huidige bijstand wel of niet hoog genoeg is om bestaanszekerheid te garanderen is een hele andere discussie. Punt is en blijft dat het lonend zou moeten zijn om te gaan werken. Dat betekent automatisch dat als mensen het nog beter willen krijgen de oplossing zit in het gaan werken en niet in extra bijstand bovenop wat algemeen gezien wordt als voldoende voor bestaanszekerheid.

DaanOuwens
DaanOuwens3 okt. 2023 - 20:54

@ Jozias2 Jij schrijft: Je bent weer aan het invullen voor een ander op basis van je vooroordelen. Het is onmogelijk ten aanzien van jouw opvattingen vooroordelen te hebben. Daarvoor heb je al te veel teksten geschreven. En: Ik zegt toch niet dat het nu zo is? Ik zeg dat het zou moeten zijn en kennelijk zijn we het daar over eens. En je zegt niet dat het nu niet zo is. Dus slaat de rest van je betoog nergens op. En: Punt is en blijft dat het lonend zou moeten zijn om te gaan werken. Wel nee, nergens voor nodig, mensen moeten genoeg inkomen hebben om bestaanszekerheid te hebben. Of ze daarvoor moeten werken is daaraan onder geschikt. Alleen mensen met een extreme opvattingen willen hun buren desnoods laten verhongeren om ze te dwingen te werken. En dat is toch de essentie van deze tekst van jou. Het gaat van kwaad tot erger.

Daslief
Daslief3 okt. 2023 - 21:24

(deel vorige bijdrage viel weg, dus opnieuw:) @Jozias, heeft Mark dan toch gelijk? Denk je inderdaad dat mensen in (langdurige) bijstand altijd wel een beter betaalde baan zullen vinden als ze maar onder bestaanszekerheid gehouden worden? Dat ze lui zijn? Realiseer je je hoeveel gedeeltelijk arbeidsongeschikten er in de bijstand terecht komen? (

Daslief
Daslief3 okt. 2023 - 21:26

@Jozias, heeft Mark dan toch gelijk? Denk je inderdaad dat mensen in (langdurige) bijstand altijd wel een beter betaalde baan zullen vinden als ze maar onder bestaanszekerheid gehouden worden? Dat ze lui zijn? Realiseer je je hoeveel gedeeltelijk arbeidsongeschikten er in de bijstand terecht komen? (

Daslief
Daslief3 okt. 2023 - 21:40

@Jozias, heeft Mark dan toch gelijk? Denk je inderdaad dat mensen in (langdurige) bijstand altijd wel een beter betaalde baan zullen vinden als ze maar onder bestaanszekerheid gehouden worden? Dat ze lui zijn? Realiseer je je hoeveel gedeeltelijk arbeidsongeschikten er in de bijstand terecht komen? (minder dan 35 % arbeidsongeschikt = geen arbeidsongeschiktheidsuitkering, toelichting https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5238006/financieel-drama-duizenden-arbeidsongeschikten-regels, voor zover ik weet nog steeds niet opgelost) Wat zou jij aan de regelgeving willen veranderen om te zorgen dat werken ook voor deze mensen echt loont? Of zou je willen dat deze mensen helemaal niet werken? Want zolang ze niet mogen bijverdienen boven een uitkering, en ze niet fulltime kúnnen werken, en geen werkgever ze een vast deeltijdcontract aanbiedt met een voldoende hoog uurtarief, en onregelmatig/tijdelijk werk leidt ‘ingewikkelde berekeningen, late betalingen en correcties achteraf’ (SER), vind je dat werken in zo’n situatie loont? ‘Punt is en blijft dat het lonend zou moeten zijn om te gaan werken.’ Daar zijn we het roerend over eens, is mijn indruk. Vandaar juist mijn pleidooi voor een basisinkomen, dat garandeert dat werken echt altijd loont. Maar juist daar heb ik je in al je reacties niet over gehoord. Het is natuurlijk mogelijk dat je principiële bezwaren hebt tegen een basisinkomen - mag ik dan weten welke?

DaanOuwens
DaanOuwens4 okt. 2023 - 7:43

@ Daslief Jij schrijft: ‘Punt is en blijft dat het lonend zou moeten zijn om te gaan werken.’ Daar zijn we het roerend over eens, is mijn indruk. Ik denk dat jij onterecht die indruk hebt. Dat werken moet lonen is meer een rechts mantra om rustig van te worden dan de werkelijkheid of zelfs maar een na te streven doel. De consequentie van die stelling is namelijk dat werk dat niet lonend is dan moet verdwijnen. En dat wil de rechtse Nederlander niet. Als oplossing doe je de suggestie na te denken over een basisinkomen. Dat kan, je zou ook al kunnen besluiten dat iedereen in de bijstand 500 euro per maand mag bijverdienen waarover 50% belasting betaald moet worden zonder dat korting op toeslagen plaatsvindt. Dat zou een variant op het basis inkomen kunnen zijn binnen de huidige regelgeving. Maar hoe dan ook, ook voor het basisinkomen of varianten daarop, is geen rechts draagvlak. Niet alleen qua aantallen tegenstanders, maar ook ideologisch. Het basisinkomen blijft gratis geld voor rechts, en het maakt het mogelijk om onder de rechtse plicht tot werken uit te komen. Kortom je start een politieke discussie waarmee je rechts nooit zal overtuigen van jouw gelijk.

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 okt. 2023 - 9:05

Alle projecten die ik ken op het gebied van een onvoorwaardelijk basisloon hebben niet tot invoering geleid. Bovendien waren ze niet hoog genoeg om van te leven.

DaanOuwens
DaanOuwens4 okt. 2023 - 13:30

@ DanielleDefoe Eens, ik denk dat een werkelijk onvoorwaardelijk basisinkomen niet te financieren is. Ik heb trouwens nooit meer een goede evaluatie gezien van alle Nederlandse experimenten. Jij wel?

DanielleDefoe
DanielleDefoe4 okt. 2023 - 16:53

DaanOuwens Nee. Evaluatie is overigens altijd een zwak punt. Een voorwaardelijk inkomen lijkt mij beter. Zelfs aan AOW zitten voorwaarden. Daar zou ik ook graag nog verdergaande individualisering zien. De overheid moet zich ook niet bemoeien of je samenwoont met een man, een vrouw, een kind, een kat of een postzegelverzameling.

Jozias2
Jozias24 okt. 2023 - 19:59

@daan Ik heb me niet uitgelaten over de hoogte van de bijstand noch of dat voldoende hoog is. Ik zeg in een reactie op Mark dat mensen waar mogelijk via werk het beter zouden moeten krijgen. Maar kennelijk vindt jij dat ik dan iets over de bijstand zou moeten zeggen en als ik er niets over zeg dan zeg ik niet dat het onvoldoende is…? Dat bepaal ik toch zeker zelf wel. Daar had ik het niet over. Je zegt: “mensen moeten genoeg inkomen hebben om bestaanszekerheid te hebben.” Dat zeg ik toch ook? Daar ben ik het mee eens. Maar als mensen die bestaanszekerheid hebben en ze willen meer luxe dan is het niet de oplossing om de bijstand te verhogen, dan is de oplossing dat mensen gaan werken als dat kan. En dat is wel het uitgangspunt van het sociale stelsel wat is gebaseerd op solidariteit: - mensen die dat kunnen werken en dragen bij aan de gemeenschap; - de gemeenschap draagt zorg voor de mensen die echt niet kunnen werken dmv o.a. de bijstand. Die solidariteit werkt alleen als het twee richtingen op gaat. En dat die bijstand voldoende moet zijn voor bestaanszekerheid is 1 ding, dat die bijstand er alleen is als vangnet voor diegene die zelf niet in een inkomen kunnen voorzien is de andere kant.

Daslief
Daslief4 okt. 2023 - 21:07

@Daan, ik denk dat je gelijk hebt met ‘Ik denk dat jij onterecht die indruk hebt’. Het lijkt er inderdaad op dat tegenstanders van soepeler uitkeringen werk-als-verplichte-bezigheid zó belangrijk vinden, dat ze niet eens willen nadenken of werk ook op een zinvollere manier kan worden georganiseerd. Het was overigens niet mijn bedoeling om Jozias te overtuigen van mijn gelijk, ik probeer alleen te ontdekken of ik zelf nog belangrijke nadelen van een basisinkomen over het hoofd zie. Want tot nu toe zie ik eigenlijk alleen voordelen - behalve natuurlijk het iets-minder-rijk worden voor de rijkste 15 % (waar ik niet toe behoor). Dus ik begrijp wel waarom die 15 % het tegenhouden (zei al eerder dat ik me geen illusies maak), maar ik begrijp niet waarom ik óók zo weinig enthousiasme zie bij de 85 % die er in inkomen op vooruit zou gaan. Zien zij bezwaren die ik over het hoofd zie? Ik denk dat jij in je bijdrage 9:43 het belangrijkste bezwaar noemt (dank!). En die geldt misschien niet alleen voor ‘rechts’ maar ook voor een deel van ‘links’. Jouw oplossing zal alleen vanwege dat bezwaar al makkelijker geaccepteerd worden (als ik me goed herinner bestond zo’n regeling vroeger zelfs, met 75 % belasting en zonder maximum, geen idee waarom die is afgeschaft). Ook al vind ik zelf een groot nadeel dat daarvoor die hele (geld en menskracht verspillende) bijstand- en toeslagenbureaucratie in stand moet blijven, het is wel een goede stap vooruit wat betreft bestaanszekerheid.

Daslief
Daslief4 okt. 2023 - 21:58

@Danielle en @Daan, ik ken ook geen enkele proef die tot invoering van onvoorwaardelijk basisloon heeft geleid of die hoog genoeg was om van te leven, tenminste niet van overheidswege (alleen een particulier initiatief https://www.collectiefkapitaal.nl) Maar volgens deze economen is een onvoorwaardelijk basisinkomen juist wel goed te financieren, door een extra belasting op inkomsten uit vermogen. (Het voorstel is dus niet het vermogen zelf belasten, maar alleen de inkomsten uit vermogen hoger belasten dan nu gebeurt. Daar pleiten linkse economen overigens al veel langer voor.) https://esb.nu/basisinkomen-kan-budgetneutraal-worden-ingevoerd Ik hoop eigenlijk dat iemand met een stevige economische achtergrond deze studie kritisch kan beoordelen. Online heb ik geen economische tegenwerpingen gevonden (wel ideologische, van het type dat Daan in zijn bijdrage 9:43 noemde). Verder zeer mee eens dat uitkeringen veel individueler zouden moeten worden geregeld. Ik vind het niet meer van deze tijd dat de overheid zich zo bemoeit met samenleef-keuzes, bovendien vergroot het de druk op de woningmarkt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 okt. 2023 - 8:56

Daslief Zweden kent al een belastingsysteem waarin praktisch geen vermogensbelasting wordt geheven. Dat kan dus. Nadenken over een beter belastingsysteem staat in principe los van het idee van een basisinkomen. Het loslaten van voorwaarden zal een groot aantal verwachte (en onverwachte!!) effecten hebben. Verschillende economen zullen dientengevolge ook wel tot verschillende conclusies komen over de wenselijkheid/haalbaarheid. Niet mijn vak uiteraard.

Daslief
Daslief5 okt. 2023 - 12:56

'Zweden kent al een belastingsysteem waarin praktisch geen vermogensbelasting wordt geheven. Dat kan dus.' Natuurlijk kan dat, Nederland heeft toch ook een belastingsysteem waarin praktisch geen vermogensbelasting wordt geheven? Arbeid - waarde toevoegen dus - wordt in Nederland veel zwaarder belast. Of bedoel je dat in Zweden juist wel veel vermogensbelasting wordt geheven? Verder eens hoor. Ik zou alleen graag willen weten wát dan precies de economische tegenargumenten van die andere economen zijn.

Fotosynthiserend
Fotosynthiserend1 okt. 2023 - 20:04

Mooi stuk Tom. Het oprukken van (extreem) rechts mag je gerust ook als consequentie van de samenspraak van (metafysische) materiële filosofie en neoliberaal (ayn randiaans) noemen. Door de groeiende individualisering groeit ook de illiberale democratie. (keuzes maken voor je eigen vrijheid, broederschap en voorspoed in plaats van deze waarden op zichzelf.)

1 Reactie
Volrin
Volrin3 okt. 2023 - 9:51

Het metafysische materialisme doet helemaal geen uitspraken over moraal of waarden. Het bied dan ook geen pad naar liberalisme of extreem rechts. Daar heb je andere filosofische ideeën voor nodig.

Dr. Znayder
Dr. Znayder1 okt. 2023 - 13:50

Net zoals tolerantie en een liberaal drugsbeleid is het idee dat Nederland een schappelijke verzorgingsstaat heeft een begrip uit een andere tijd. Vergeleken bij andere Westerse landen bungelen we redelijk onderdaan wat betreft onze uitgaven aan sociale voorzieningen (als pct van bbp). Een verzorgingsstaat is vaak goed te betalen en blijkt uiteindelijk goed te werken. Zo blijkt uit experimenten met het basisinkomen (in Finland bijvoorbeeld) dat mensen veel beter in hun vel zitten en werkloosheid juist afneemt. Maar er moet ook solidariteit zijn en dat is in Nederland vakkundig afgebroken lijkt het soms wel. Dat is ook wel te begrijpen. Er zijn genoeg berekeningen die situaties laten zien waarin je beter een gezin in de bijstand + toeslagen kan zijn dan een gezin met 1 modaal inkomen. Wie op particuliere huur is aangewezen houdt zelfs met een wat hoger inkomen al gauw minder over dan iemand die gesubsidieerd door het leven gaat. Daarnaast kunnen we niet ontkennen dat grote delen van de bevolking langs elkaar heen leven, waarbij bepaalde groepen het gevoel hebben voor de andere groepen op te draaien. Men hoort dan ook nog eens dat nieuwkomers worden voorgetrokken bij sociale huur. Geen terechte emoties? Misschien. Maar op die manier draai je de solidariteit de nek om bij de kiezer. De verzorgingsstaat moet veel simpeler en iedereen moet er wat aan hebben. Het derdeweg denken moet daarbij in de prullenbak, de markt gaat zaken zoals de woningmarkt gewoon niet oplossen.

3 Reacties
Jozias2
Jozias21 okt. 2023 - 17:03

@dr. “Vergeleken bij andere Westerse landen bungelen we redelijk onderdaan wat betreft onze uitgaven aan sociale voorzieningen (als pct van bbp).” De vraag is of je aan het % van het bnp wel kunt aflezen hoe een land het doet. Als er relatief weinig werkeloosheid is, zoals in Nederland, is de overheid weinig geld kwijt aan uitkeringen. Dat zegt niets over de hoogte van de uitkeringen. In welk Europees land zijn er hogere uitkeringen?

Dr. Znayder
Dr. Znayder2 okt. 2023 - 8:20

@Jozias2 Nee dat kan je op die manier niet aflezen (de VS geeft ook meer uit). Maar het zegt wel iets. Vooral ook omdat de verzorgingsstaat in Nederland natuurlijk wel degelijk versoberd is en vooral heel erg repressief is geworden. Wat alleen maar averechts lijkt te werken. Dat van die lage werkloosheid is ook wel interessant punt. The Economist schreef een paar jaar geleden een artikel dat Westerse landen al tijden een historisch lage werkloosheid hebben, maar zonder dat de reële lonen groeien. Dat is na de pandemie al helemaal het geval. Dit verschijnsel is in 150 jaar nog niet voorgekomen. Zij verklaarden dat de 'gig economy' een deel van werklozen opvangt. Mensen die anders werkloos zouden zijn kunnen nu met amper arbeidsrechten altijd bezorger worden. Het aantal uren en wat je ervoor krijgt wordt dynamisch bepaald door vraag en aanbod, als een spelletje. Daarnaast zie je een ook duidelijke correlatie tussen een gebrek aan loonstijging, arbeidsrechten en vakbondlidmaatschap.

DaanOuwens
DaanOuwens3 okt. 2023 - 14:42

@ Dr. Znayder Jij schrijft: The Economist schreef een paar jaar geleden een artikel dat Westerse landen al tijden een historisch lage werkloosheid hebben, maar zonder dat de reële lonen groeien. Dit is inderdaad een aardige constatering. Dat zou moeten leiden tot de conclusie dat variabele schaarste niet de belangrijkste is die de hoogte van het salaris beïnvloedt. Dus niet de marktwerking tussen vraag en aanbod bepaalt de loonkosten voor een werkgever. En dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Maar veel politieke partijen lijken daar nog steeds van uit te gaan. Terwijl perspectief, secundaire arbeidsvoorwaarden, inhoud van het werk, sfeer en cultuur binnen het bedrijf, ontwikkelingsmogelijkheden en de combinatie werk/privé voor veel werknemers belangrijker zijn dan wat meer salaris. Overigens veel werkgevers laten nog hetzelfde verouderde gedrag zien. Maar dat is de situatie voor werknemers met een baan op het niveau MBO 3/4 en bijbehorende kwalificaties. Voor mensen met minder kennis en vaardigheden en een dergelijke baan is het salaris vaak niet eens toereiken om van te leven. Die hebben ook last van de vakbonden die de laatste jaren meer bezig zijn geweest met het veilig stellen van de belangen van de oudere leden dan de belangen van de zwakkere groepen op de arbeidsmarkt zoals werklozen, jongeren en andere starters. Je moet mensen natuurlijk niet verwijten dat ze geen vakbondslid zijn als die vakbond niets voor hen doet.

Cesario Nardo
Cesario Nardo1 okt. 2023 - 13:45

Deze reactie is verwijderd

1 Reactie
Zandb
Zandb2 okt. 2023 - 7:06

Cesario Klopt er nou iets niet? Zo'n 200.000 mensen leven in een huishouden met een laag inkomen. Maar als dat ruim 5% van de bevolking is, dan moeten dat er toch zo'n miljoen zijn.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 okt. 2023 - 12:09

behalve natuurlijk die VVD’er die vergeten was zijn microfoon uit te zetten en mensen met een bijstandsuitkering kakkerlakken Typerend hé. Het is letterlijk nazistische retoriek. De nazi's zagen linkse mensen, werkelozen, Joden en homo's als 'kakkerlakken' die je moet 'verdelgen' De meeste VVDers hebben ook wel een kampbeul in zich Bij de VVD is nadenken ook heel moeilijk. Want wat zou er gebeuren als je alle bijstandsuitkeringen en toeslagen zou afschaffen? En vervolgens doe je niets aan de woningcrisis (wat de VVD natuurlijk niet doet) . Betaal de 'ondernemer' 1500 huur, als je al een woning vind en dan zonder toeslagen en als je ontslagen bent en even geen werk hebt, ben je gewoon de lul. Het land zou in die toestanden meteen ineen storten. De massa's zouden de hooivorken oppakken. Dit snappen VVDers dan niet, omdat ze nooit stapjes vooruit, of achteruit kunnen denken en ze spreken alleen vanuit hun emoties

1 Reactie
Markzelluf
Markzelluf1 okt. 2023 - 14:35

Bij zo’n stellige bewering over het gebruik van het woord kakkerlakken dat een VVD-kamerlid zou bezigen voor mensen met een bijstandsuitkering, hoort een bron. Anders kun je zo’n verwijt niet uiten of publiceren.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 okt. 2023 - 9:46

Zelfs als het degenen waren die gefraudeerd hadden ( wat was fraude en wat foutje) waren de maatregelen nog steeds schandalig. Bij andere verkeerde opgaven zoals bij de belastingen voor bedrijven en andere burgers veranderen voorlopige aangiften ook wel eens in een hoger cq, lager bedrag op de definitieve aangifte, Mensen maakten dus gewoon een foutje maar werden bestraft alsof het fraude was. Dat als eerste. Maar ten tweede waren de sancties totaal onrechtvaardig. Niet het bedrag werd gecorrigeerd maar mensen moesten alles terugbetalen i.p.v. het bedrag aanvullen tot het juiste bedrag. De belastingdienst kon doen wat ze wilde. Het interesseerde hen niet wat de gevolgen voor mensen waren.

1 Reactie
TheBigLebowski
TheBigLebowski1 okt. 2023 - 13:23

Er wordt door de witte boorden veel meer gefraudeerd en dat gaat om miljoenen. In de bijstand wordt er nauwelijk gefraudeerd. Dat is al lang onderzocht, maar hee die lekkere onderbuik he.

Volrin
Volrin1 okt. 2023 - 9:23

"Met materialistisch bedoel ik dan die wetenschappelijke en filosofische stroming die de werkelijkheid herleidt tot enkel materie. De werkelijkheid (inclusief de mens) is volgens het materialisme kwantitatief, mechanisch, gebaseerd op feiten en data (de werkelijkheid is te vangen in modellen, logaritmen, procedures en van daaruit te controleren). Hier sluit het kapitalisme naadloos op aan, want zo’n werkelijkheid drukt zich perfect uit in geld. De mens, maar ook de natuur heeft geen intrinsieke waarde, maar verkrijgt deze op de financiële markt. In die zin klopt het en is het geoorloofd dat het systeem zowel de mens als natuur als een gebruiksvoorwerp beschouwt. " U blijft maar klakkeloos dezelfde polemische stropoppen herhalen. Het materialisme als filosofie zegt niks over moraliteit en er zijn genoeg materialisten die niet kapitalistisch zijn. Materialisme zegt ook niks over waarde. Uw polemisch gezever draagt echt niks bij aan het vinden van oplossingen voor armoede en armoedebestrijding.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe5 okt. 2023 - 9:07

Ook het zg wetenschappelijke materialisme is bij Ribbens niet in goede handen.

guy yacobi
guy yacobi1 okt. 2023 - 8:58

narratief................? nie ineens moeilijke woorden gaon gebruike

android1984
android19841 okt. 2023 - 8:38

"DE" uitkeringsgerechtigde bestaat niet. En "DE" werkende ook niet. Als jij geluk heb gehad met de sociale huurwoning, (goedkope winkels en voorzieningen dichtbij, geen behoefte aan vervoerskosten. lage huur, goed geisoleerd huis enz) En goed weet hoe de systemen werken van toeslagen. En thuis geleerd hebt met geld om te gaan. Dan is het prima te doen. Zeker als je het vergelijkt met een pakketbezorger in overijssel of een docent in een dure wijk in amsterdam ofzo. We blijven maar "HET" systeem wijzigen voor "DE" persoon in de uitkering. Als we dat niet loslaten zal elke regeling een bonte verzamelijn problemen afroepen.

Rode druppel
Rode druppel1 okt. 2023 - 8:23

Na 30 jaar 3 ploegendienst viel voor mij het doek bij de zoveelste reorganisatie. Kwam in de bijstand terecht in 2013. De sociale dienst kwam op een gegeven moment met de vraag ken je die persoon. Ja die ken ik, toen kwam de vraag of ik deze ambtenaar kon begeleiden tot aan zijn pensioen, hij functioneerde niet naar behoren. Dat deed ik en kwam zodoende in de buitendienst te werken. Alles onder de bijstand uitkering, extra beloning was er niet. Daar werkte ik 32 uur per week, vrijdag mocht niet want mocht niet hetzelfde aantal uren maken. Toen kwam de vraag om ook vrijdags te werken omdat er een vaste aanstelling zat aan te komen. Dat deed ik natuurlijk en u raad het al, toen puntje bij paaltje kwam geen aanstelling. Ik stopte onmiddellijk en kwam toen bij de prullenbakken leegmaken wat door bijstandsgerechtigden werd gedaan. 36 uren werkweek jaar in jaar uit met snipperdagen, alles onder de participatiewet. 200 Euro bonus bijgeschreven per jaar. Dan lees ik dit verhaal en denk, wat is Nederland toch oneerlijk verdeeld. Tenslotte nog dit, vrouw en kinderen kregen een klein stukje vlees, ik deed het met het vet op een boterham, ongelooflijke armoede.

1 Reactie
Hannes Achterhout
Hannes Achterhout1 okt. 2023 - 15:14

Triest verhaal. Sterkte en mijn solidariteit.

Hann63
Hann631 okt. 2023 - 8:14

Over welke uitkering hebben we het? Alleen de bijstandsuitkering of ook over de AOW? Ik hoor niets over mensen die alleen een aow-uitkering ontvangen, terwijl er signalen zijn om de maar niet mee te verhogen. Want mensen met aow zijn rijk, en hebben allemaal een eigen huis en een riant pensioen. Mijn overleden schoonouders, hadden geen riant pensioen, integendeel. Alleen een aow uitkering + toeslagen voor huur en ziektekosten. En ze hebben het nooit riant gehad, integendeel. Dus, ook de aow verhogen. Ong. 200.000 ontvangen alleen een aow uitkering.

5 Reacties
Daslief
Daslief1 okt. 2023 - 13:33

AOW voor alle gepensioneerden flink verhogen en deze verhoging betalen met een belasting uit de pensioenen? (Misschien gaan er nu mensen heel boos worden, maar ik vraag me eerlijk af: vinden we dat er solidariteit gevraagd mag worden van rijke gepensioneerden voor hun generatiegenoten die het veel minder getroffen hebben?)

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 okt. 2023 - 9:43

Daslief De meeste ouderen hebben het redelijk voor elkaar. Van de oudere echtparen leeft slechts ruim 3 procent van alleen de AOW. De huidige financieel kwetsbare ouderen bestaan voor een groot deel uit (gescheiden) vrouwen. De jongere generaties werken en zullen dan ook minder vaak afhankelijk zijn van alleen AOW.

Daslief
Daslief5 okt. 2023 - 13:55

Ben je voorstander van een hogere AOW voor die huidige 3 (?) procent? En voor die 10 procent werknemers*) van de jongere generaties die om uiteenlopende redenen geen pensioen opbouwen? https://www.ser.nl/nl/thema/geen-pensioen/werknemers *) die 10 % betreft werknemers, dus daarbij komen nog de voormalige bijstandsgerechtigden en zzp-ers die te weinig verdienden om zelf een pensioen te kunnen afsluiten

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 okt. 2023 - 15:56

De jongere generaties die geen pensioen opbouwen zijn denk ik het meest zorgelijk.

Daslief
Daslief5 okt. 2023 - 18:44

@Danielle, ik denk ook dat die groep het nog heel lastig kan krijgen, het is te hopen dat de samenleving alsnog een manier vindt om een redelijk inkomen te bieden aan AOW-ers zonder aanvullend pensioen.

Markzelluf
Markzelluf1 okt. 2023 - 8:12

Ribbens schrijft: ‘maak beleid in samenspraak met mensen met een uitkering. Zij hebben de intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen en weten wat daarvoor nodig is.’ Als dat klopt, vind ik dat geweldig. Wel een paar vragen. Het is natuurlijk onbegonnen werk om voor die paar miljoen mensen die uitkeringen krijgen (ww, bijstand, arbeidsongeschiktheid) individueel maatwerk te leveren. Dus er moeten ‘vertegenwoordigers’ komen die inzicht bieden in die doelen en behoeften van groepen uitkeringsgerechtigden. Wie kunnen als zodanig fungeren? Ten tweede: ze willen zich ontwikkelen, maar tot wat? Capabele werknemers? Gelukkige buurtbewoners? Iets anders? Kan iemand dat aangeven? En is er al enig zicht wat ze daarvoor nodig hebben? Laten we eerst eens op de gewenste effecten van beleid inzoomen, zie we daarna wel of het praktisch haalbaar is en vervolgens wat de financiële en maatschappelijke baten en lasten zijn.

11 Reacties
Daslief
Daslief1 okt. 2023 - 13:35

Goede vragen. Zou een algemeen basisinkomen (niveau AOW) niet véél en véél haalbaarder zijn?...

Markzelluf
Markzelluf1 okt. 2023 - 15:49

Maar wat bereiken we daar dan precies mee, Daslief? Nu werken al heel velen in deeltijd en dat komt omdat we het ons kunnen veroorloven. Enerzijds mooi, maar we komen ook ontzettend veel mensen tekort in de zorg, het onderwijs, de politie, de wegenwacht, noem maar op. Dat wordt natuurlijk alleen maar erger.

Daslief
Daslief1 okt. 2023 - 21:55

@Markzelluf, wat bereiken we daar dan precies mee? Om te beginnen bestaanszekerheid voor iedereen (als je het mij vraagt is dit een kwestie van beschaving, zeker in een van de rijkste landen ter wereld zou het vanzelfsprekend moeten zijn) Wat jouw grootste zorg betreft (tekorten op de arbeidsmarkt), met een basisinkomen bereiken we dat er vele duizenden FTE beschikbaar komen: - De meeste medewerkers in het het UWV (kleine 20.000 totaal) en vele duizenden gemeente-ambtenaren (van de totaal ruim 170.000) kunnen stoppen met de allerarmsten controleren/onder druk zetten en in plaats daarvan iets opbouwends gaan doen - Een substantieel deel van de mensen die nu 0 uren werken (uit angst voor armoedeval) zal afhankelijk van hun fysieke en psychische conditie een paar uren of meerdere dagdelen in de week gaan werken - Minder stressgerelateerde ziekten en uitval Dus ik verwacht eerder dat die tekorten 'natuurlijk' minder erg worden. Mensen gaan niet massaal op hun handen zitten, want AOW-niveau is nog steeds geen vetpot, de meesten verlangen meer dan dat; en bovendien vinden de meeste mensen het prettig om zich nuttig te maken. (P.S. enigszins off topic, maar je reactie hier maakt me opnieuw benieuwd naar jouw antwoord op je eerdere vraag naar gerechtvaardigde inkomensverschillen https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/kunnen-we-misschien-de-waarheid-te-horen-krijgen-over-wat-ons-te-wachten-staat vanaf 13:25 Is 180.000 genoeg voor de spreekwoordelijke specialist/ondernemer?)

Markzelluf
Markzelluf2 okt. 2023 - 7:31

Hi Daslief, je hebt gelijk dat we een hele bureaucratie rond uitkeringen en toeslagen gebouwd hebben die ik liever kwijt dan rijk ben. Wat de maatschappelijke effecten van een basisinkomen zijn, blijft onduidelijk. Zijn er dan nog voldoende thuishulpen en leerkrachten? Dat is nu al problematisch en die 20 duizend fte ben je zo kwijt aan extra deeltijd. Ik zie bijvoorbeeld huisartsen en specialisten graag in loondienst en als dat het beste kan bij bijvoorbeeld commerciële bureaus, vind ik dat geen probleem. Als het beter kan bij niet-commerciële, ook geen punt. Goede zorg voor een redelijke prijs moet centraal staan, niet een of andere levensbeschouwelijke visie op kapitalisme

Daslief
Daslief2 okt. 2023 - 10:23

Met veel van jouw opmerkingen eens Markzelluf, vooral met de eerste en laatste zin (en niet alleen als het om zorg gaat!) De vraag is hoe bereik je dat als maatschappij, nietwaar? Gezien deze en je andere bijdragen schat ik in dat je redelijk vertrouwen hebt in marktwerking (=/= kapitalisme!) en dat heb ik ook, juist daarom ben ik voorstander van een basisinkomen. Mensen hebben daarmee juist méér vrijheid om werk aan te nemen, ze lopen minder risico en elk uurtje levert een beloning op (marktwerking!). Ik vermoed dat je onderschat hoeveel mensen nu fulltime aan de kant staan omdat de overstap van nul uur naar fulltime (want laagbetaald) werk te groot voor ze is. En als maar één op de vier bijstandsgerechtigden in Nederland maar één dagdeel per week meer gaat werken, levert dat al 10.000 fte extra op (bovenop die tienduizenden uit de vorige bijdrage). Net als jij verwacht ik dat er meer mensen voor deeltijd zullen kiezen, maar anders dan jij verwacht ik niet dat door een basisinkomen het totaal aantal gewerkte uren in NL omlaag zal gaan. Dat laatste weet ik natuurlijk net zomin zeker dan jij (bij gebrek aan goede onderzoeken kunnen we alleen afgaan op onze levensbeschouwelijk gekleurde verwachtingen…) maar de onderzoeken en experimenten die ik heb gezien gaven stuk voor stuk aan dat de meeste mensen graag blijven bijdragen. Als je onderzoeken weet die het omgekeerde laten zien, wil ik ze graag lezen.

Daslief
Daslief2 okt. 2023 - 10:35

Een onderzoek of mensen graag blijven werken met basisinkomen (met mogelijke verklaring): https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/werkbereidheid-neemt-niet-af-door-basisinkomen) Deze economen zochten uit of een basisinkomen betaalbaar kan worden ingevoerd (antwoord: ja, en levert voor een ruime meerderheid van de bevolking een hoger netto inkomen op, echter niet voor de top 15 %) https://esb.nu/basisinkomen-kan-budgetneutraal-worden-ingevoerd/

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 okt. 2023 - 9:57

Het is zwaar de vraag of de ambtenaren de vrijkomende uren gaan besteden aan thuishulp of iets ander opbouwends. Misschien gaan ze ook liever minder werken dan vrijwilligerswerk te gaan doen.

Daslief
Daslief5 okt. 2023 - 12:48

@Danielle, jij loopt blijkbaar ook niet erg warm voor een basisinkomen (concludeer ik voorzichtig uit je bijdragen van gisteren+vandaag, please correct me if i'm wrong). Wat zijn jouw voornaamste bezwaren?

Daslief
Daslief5 okt. 2023 - 12:49

(P.S. https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2022/01/werkbereidheid-neemt-niet-af-door-basisinkomen)

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 okt. 2023 - 16:02

Daslief De betaalbaarheid schat ik niet hoog in maar ik ben geen econoom. Ik ga geen voor- en nadelen bedenken dat is al vaak genoeg gedaan.

Daslief
Daslief5 okt. 2023 - 18:46

@Danielle, gewoon op gevoel dus. Prima, en dank voor je antwoord.

Frans Akkermans3
Frans Akkermans31 okt. 2023 - 7:40

Bij mensen die nog net in leven blijven moet ik denken aan de daklozen, de bedelaars, de illegalen, verslaafden en andere ongelukkigen zonder uitkering.

1 Reactie
LaBou
LaBou 1 okt. 2023 - 16:22

Deze reageerder wel, ja.

zeeman aan wal
zeeman aan wal1 okt. 2023 - 7:14

Het draagvlak voor een verzorgingsstaat of voor goede sociale voorzieningen neemt ook af als mensen van mening zijn dat we veel uitvreters hebben die gebruik maken van de voorzieningen, of juist specifiek voor die voorzieningen naar hier komen. Dan gaan de mensen niet meer stemmen op partijen die deze goede sociale voorzieningen in het program hebben.

1 Reactie
BrotherV
BrotherV1 okt. 2023 - 8:48

Het draagvlak wordt ondermijnt door mensen die dergelijke haatzaaier uitten. Vooral VVD aanhangers maken zich hier schuldig aan.

Radio-Head
Radio-Head1 okt. 2023 - 6:33

Voor de werkelijke profiteurs binnen het huidige systeem, de hulpverleningsbedrijven, kinderhandelaren, asiel industrie, de psychopaten en narcisten schets je "de Hel" Tom, voor hun moet het zo blijven als het was, het is hun core business, mensen met problemen als een bal (=materiaal) naar elkaar toe schoppen, en ondertussen al joelend en smalend lachend de poet opstrijken. ----------------------- Heb het één en ander wel ééns gemeld, (in reacties hier, bij instanties en politiek) over jeugdzorg/hulp bedrijven, gecombineerd met de corrupte wereld van verslavingszorg bedrijven, de mocro maffia heeft zich er al in gewerkt. Dat verhaal halen, lijkt nu ondersteuning te krijgen, zo ligt jeugdinstelling Woodbrokers nu onder vuur van de Gemeenteraden van Leeuwarden en Smallingerland. Artikel in Volkskrant met verwijzing naar Follow the Money. https://archive.ph/zS8DH#selection-641.5-641.6 "En dat zijn niet de enige problemen. Half augustus onthulde Follow the Money en Pointer dat Woodbrookers ook te maken heeft met zware criminaliteit. De instelling, die door het uitzonderlijk hoge verloop en verzuim veel invalkrachten nodig heeft, bleek te werken met zzp’ers van Ultracare. Dit zorgbureau werd opgericht door Laid E., een man die deze zomer werd veroordeeld tot 8 jaar cel wegens het opzetten van twee enorme drugslabs. Een van deze labs werd omschreven als het grootste van België. Woodbrookers beëindigde in augustus de samenwerking met Ultracare." Fijne zondag.

Robbie 010
Robbie 0101 okt. 2023 - 5:50

Heb meer als 30 jaar gewerkt voor dit land lichaam nu kapot schandalig dat je wordt afgescheept met 1100 euro dat kryg je als je afgekeurd word en in de iva terecht komt andere misbruiken de hele zooi en krygen nog meer dit is myn dank voor ruim 30 werken in dit land schandalig gewoon 3 hernias in me rug twee versleten knieen ohoh wat een fyn k.tland

Pippi langkous
Pippi langkous1 okt. 2023 - 5:30

Beter kan ik 't niet zeggen als zware zieke met laatste fase copd en na een lange verslaving is mijn partner ook in de soos gekomen, met een zwakke rug (schreefgroei) en pols. Hij deed sociaal werk en had 't erg naar zijn zin met 3 dagen van 6 uur pd. Veel vrienden gemaakt (hij is wat teruggetrokken) maar de gemeente vond 't te duur en zei ook steeds dat hij 't maar s moest verdienen door betaald werk te doen, 32 UUR pw, wat onmogelijk was, dus nu werkt hij, 15 uur pw maar eigenlijk 6 1/2 uur pd ivm pauzes, we verdienen er niets mee, krijgen zelfs een stuk minder ivm reisgeld wat word gezien als inkomen en hij is doodongelukkig. Ik vraag me af wanneer 't fout gaat en wanneer hij of een woede aanval krijgt omdat hij alles opkropt en mensen op die manier denken dat ze over 'm heen kunnen walsen, of dat hij weer gaat gebruiken, wat hij ook al heeft gedaan. En die commentaar van velen dat je de toeslagen maar af moet schaffen(dan hebben we geen geld voor eten) en werken dan beloond word in de sociale dienst. Ze denken totaal niet aan 't feit dat de wao niet zieke mensen helpt maar hoog salaris de mensen in de wao zet. Ernstige zieken met eerder laag loon bv leraar, krijgt altijd sociale dienst. Dus niet alleen werklozen zitten 8n de bijstand ook ouderen van boven de 60 en zieken, of vrouwen met jonge kinderen. Denk 's na voordat je roept dat mensen lui zijn

Stefan Vlaminckx VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap
Stefan Vlaminckx VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap1 okt. 2023 - 4:28

UWV en andere overheidsinstanties hebben het altijd over de informatieplicht, dat je als uitkeringsgerechtigden altijd meteen alle relevante shit moet melden. Wat UWV nogal vergeet te melden is, dat als jij 100% wordt afgekeurd en de 70% van je laatst verdiende salaris, op het moment van je afkeuring jou nog ruim boven het bestaansminimum houdt, en je er goed van kan leven, dat in de loop van de jaren langzaamaan allemaal als sneeuw voor de zon verdwijnt. Want ben nu afgekeurd sinds 1994, en toen kon ik vd 70% die ik nog wel kreeg, meer als gemakkelijk rondkomen. Nu val ik inmiddels alweer jaren onder het armoedebeleid. En kan ik alsnog wel rondkomen, maar niet meer zomaar op vakantie, moet voor van alles bijzondere bijstand aanvragen en het gezeik van het jaarlijkse bedelen om je gemeentelijke belastingen kwijtgescholden te krijgen

Mathijsco
Mathijsco30 sep. 2023 - 22:28

Even terug naar waar het ook weer allemaal begon: De Participatiewet is een op Ruttiaanse leest/geest geschoeide spreadsheet- wetgeving, met hulp van de PvdA. Spreadsheet-denken gaat uit van een bepaalde voorspelbaarheid en navenante opbrengsten. Zo wordt een zeker rendement gegarandeerd. Afwijken (ten positieve of ten negatieve) gaat ten koste van beleggers. Onzekere factoren zoals mensen die het (even) moeilijk hebben, moeten daarbij uiteraard zoveel mogelijk buiten het voorspelbare systeem worden geplaatst. Uitkeringsgerechtigden in die participatiewet worden gedwongen te werk gesteld in 'banen' die veelal never nooit bijdragen aan CV of ontwikkeling. In de praktijk: gratis arbeid voor Ruttiaanse patriciërs die er dankbaar gebruik van maken. Fatsoenlijke scholing wordt niet gefinancierd en is zelfs verboden. 'Slavernij', kent u die uitdrukking? Voor de PvdA betekende het haar definitieve afscheid van de sociaal-democratie: Voor AOW'ers met een klein pensioentie de moestuin, voor mensen die het even niet redden de controlestaat, de voedselbank of zelfs de straat. Voor Jan Modaal net boven de inkomensgrens helemaal geen toeslagen en de middelvinger. De PvdA heeft zich na het hierop volgende electorale echec als een bhagwan-ganger snel bekeerd tot de groene secte van Jesse Klaver. Geen contact meer met haar idealen en haar misstappen. Ja zelfs haar iconische roos heeft ze opgeofferd voor de secte: 'te milieuonvriendelijk'.

aeverhoog
aeverhoog30 sep. 2023 - 22:22

Het is allang bekend dat al die aandacht en menskracht op fraude veel meer kost dan de fraude zelf. Medewerkers van het UWV en gemeenten zullen de laatsten zijn om dit aanhangig te maken, want dit kost ze hun eigen baan. Wel of niet stemmen voor een socialere koers? Ik zie geen reden om het niet te doen.

2 Reacties
Rob Matthijssen
Rob Matthijssen1 okt. 2023 - 8:18

Kost veel meer dan de fraude zelf? Ik zie geen bewijs.

LaBou
LaBou 1 okt. 2023 - 11:00

"Ik zie geen bewijs." Maar deze reaguurder is dan ook ziende blind. https://www.rtlnieuws.nl/economie/column/41401/factcheck-het-onnodige-fiasco-rond-uitkeringsfraude#:~:text=Uit%20de%20recente%20informatie%20en,van%20het%20totaal%20uitgekeerde%20bedrag.

Golda
Golda30 sep. 2023 - 22:06

Met een uitkering! Huurverlaging max 585 euro. Witgoed regeling, na vijf jaar uitkering kun je 300 euro krijgen als er iets kapot gaat. Ook na vijf jaar kun je een mobiele telefoon krijgen voor 20 euro, laptops 50 euro zo goed als nieuw. Meerkosten regeling zodat je als je aan de voorwaarde vol doet je je 385 eigen risico terug krijgt is 400 euro. De langdurigheid toeslag voor een alleenstaande 460 euro, Sport&cultuur, als je te weinig overhoud betaalt de gemeente tot 300 euro abonnement kosten Energie toeslag. 500 euro cadeau als je witgoed ouder is als 10 jaar ( nieuw) En je mag vrijwilliger werk doen en tot 180 euro per maand onbelast bij verdienen. Als je niet rookt en drinkt, en nergens gaat benzine in en je koopt de boodschappen in de aanbiedingen hou je met gemak 700 euro van je uitkering over....toen ik werkte had ik dat zelfde bedrag en had nergens recht op en kreeg ook niets erbij! Volgend jaar zal ik na mijn behandeling weer arbeidsgeschikt zijn, maar weet nu ook dat het leven met een uitkering heel riant is, en als je inderdaad werkt met een vrijwilligers vergoeding tot 180 euro is het gewoon echt lachen Stop eens met de minima zielig te vinden, toen ik werkte en er ging witgoed kapot kocht ik het tweedehands om geld te besparen...met een uitkering krijg je alles nieuw, er is geen enkele motivatie om die groep aan het werk te krijgen 0%....zij die fulltime arbeidsongeschikt zijn horen niet in de bijstand thuis, dat moet afgesplitst worden.

4 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine1 okt. 2023 - 8:03

@Golda, ik denk dat je hier (uit ervaring) een goede beschrijving geeft van de armoedeval. Succes met de revalidatie.

Ewout Pool
Ewout Pool1 okt. 2023 - 8:51

Beste Golda, Fijn voor u dat u uit uw uitkering kunt komen. Ik heb mijzelf ook uit een uitkeringssituatie gehaald. Dat maakt het leven een stuk makkelijker. Het klopt dat er vaak voor mensen met een uitkering allerlei extra potjes zijn, hoewel dat per gemeente verschilt. Je moet alleen wel vaardig genoeg zijn om al deze potjes aan te spreken. En niet iedereen is dat. Daarnaast mag je vaak pas na toestemming de vervangende spullen aanschaffen. Ondertussen blijft je wasmachine kapot. Je hebt ook geen enkele autonomie over je leven. Voor alles moet eerst toestemming worden verleend. Om nog maar te zwijgen van het feit dat met dit hele potjescircus veel ambtenaren de hele dag druk bezig zijn. Zou je de uitkeringen verhogen naar een leefbaar niveau, dan zou dit hele circus niet nodig zijn, én geef je mensen weer de keuze waar ze hun geld aan willen besteden. Het enige waar je volgens mij dan geld aan moet uitgeven is het begeleiden naar betaald werk, waarbij het verstandig is om rekening te houden met iemands achtergrond, interesses en mogelijkheden. Daarvoor is wel een menselijke benadering nodig.

Volrin
Volrin1 okt. 2023 - 9:26

Uit welke bronnen haalt u die cijfers en beweringen?

LaBou
LaBou 1 okt. 2023 - 16:24

@volrin: de reageerder heeft maar liefst twee bronnen: een links en een rechts

MG1968-2
MG1968-230 sep. 2023 - 19:00

Nou. Exact dat. Dat is de bestaanszekerheid waar rechts op stuurt. Niet dood laten gaan.

1 Reactie
LaBou
LaBou 1 okt. 2023 - 11:02

Je weet maar nooit waarvoor je ze nog eens nodig hebt.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen30 sep. 2023 - 18:25

"een combinatie van neoliberale en materialistische waarden. Ik kom hier telkens op terug" Vasthoudendheid kan de heer Ribbens inderdaad niet ontzegd worden. "Het is veelzeggend dat diezelfde VVD in de huidige peilingen voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen wederom de grootste partij dreigt te worden. Dat wil dus zeggen dat heel veel mensen bovenstaande moraal met ernstige gevolgen voor een hele grote groep mensen, prima vindt." Prima vinden misschien niet, het kan ook zijn dat andere zaken de doorslag geven en ze dit soort uitwassen op de koop toe nemen. Maar ik kan me voorstellen dat voor wie er onder gebukt gaat dat onderscheid niet veel zegt.

2 Reacties
Stefan Vlaminckx VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap
Stefan Vlaminckx VN ambassadeur rechten van de mens met een handicap1 okt. 2023 - 4:30

Zolang als mensen met een kleine beurs rechts blijven stemmen, zal dat niet veranderen. En dat zijn ze wel gewend bij de Vaak Veroordeelde Democraten... Lang zitten.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen1 okt. 2023 - 10:07

Stefan Vlaminckx, Ik denk niet dat er veel mensen met een kleine beurs zijn die VVD stemmen, maar als je heel rechts bij elkaar neemt dan zijn het er ongetwijfeld wel aardig wat. De vraag die je moet stellen is: als het in het materieel opzicht in hun belang is om links te stemmen, waarom doen ze dat dan niet? Die vraag is vaker gesteld, en er is waarschijnlijk niet één definitief antwoord.

de passie preker
de passie preker30 sep. 2023 - 18:02

Ja laten we de bijstand vanaf nu niet meer gestructureerd met concrete feiten en data managen , maar gewoon lekker op gevoel en met iedereen in discussie gaan. Dan gast het vast veel beter dan nu en blijft er meer dan genoeg geld over om iedere uitkeringsgerechtigde 200 euro extra te geven .

4 Reacties
BrotherV
BrotherV30 sep. 2023 - 21:21

Nihilisme is je niet vreemd?

Zandb
Zandb1 okt. 2023 - 6:37

preker Als je op basis van modellen beslist, dan beslis je weliswaar op basis van concrete feiten maar die die hebben dan niets met iemands werkelijke situatie te maken.Laat staan dat ze daarover iets zinnigs zeggen. Als ik er, op grond van het vastgestelde feit dat mensen liegen, vanuit ga dat u liegt, dan snapt u ook wat er mis is.

Karingin
Karingin1 okt. 2023 - 7:17

Jezus ben jij nou zo dom...? De vraag stellen is 'm beantwoorden. Mensen worden niet "gemanaged" op basis van data en feiten, dat is het hele fucking probleem. Hoe zou jij het vinden als iemand in jouw wijk een moord heeft gepleegd en íedereen wordt zonder enig bewijs opgepakt, urenlang verhoord zonder juridische bijstand en vervolgens wordt een deel van jullie op basis van onderbuikgevoelens, vaag "bewijs" en/of voor een ander klein vergrijp jaren in de bak gezet. Met je passie...🤮

de passie preker
de passie preker1 okt. 2023 - 10:28

@karin, brother , zand: Spreadsheet-management is niet altijd zaligmakend . Maar als je geloofd dat bedrijfskundige management principes overboord gooien een goede oplossing is dan ben je wel erg naïef .

DaanOuwens
DaanOuwens30 sep. 2023 - 17:44

Het antwoord op de vraag van schrijver: willen we collectief dit signaal oppakken of blijven we hardnekkig vasthouden aan het dominante systeem, ..... en blijven we dus ook op het gebied van de bestaanszekerheid pleisters plakken Dat is nee. Er is geen collectief van Nederlandse burgers dat dit een goed idee vindt. Dit is een voorbeeld van mijn probleem met dit betoog. Het is vage luchtfietserij. De stelling dat het beleid te weinig gebaseerd is op een realistisch mensbeeld is correct. En de meest kwetsbare mensen krijgen de hardste klappen. Maar aan de oplossingen mankeert veel. 200 euro bij verdienen is te weinig, 200 erbij is te weinig. Als je dagelijks contact hebt met mensen in de bijstand weet je dat. En natuurlijk moeten en kunnen niet alle mensen aan een betaalde baan komen. Maar dat is een politieke discussie. Een meerderheid van de Nederlandse kiezers vindt dat dit kan en moet. Verder is dat geneuzel over managers en procedures zo gedateerd. Er is geen enkele goede manager die op kantoor doelen verzint. Een manager ondersteunt mensen door voorwaarden te creëren waardoor ze hun werk kunnen doen. Ook valt mij op dat mensen zelf mee moeten sturen op het beleid. Ook dat stoort mij. Mensen in de bijstand worden altijd aan gesproken als lui die moeten meepraten. Maar als het puntje bij het paaltje komt moeten ze dan wat er wordt gezegd. Ik vraag mij af of deze maatschappelijk werker het echt anders doet. Het is een te vaag verhaal om in te geloven.

1 Reactie
BrotherV
BrotherV30 sep. 2023 - 21:30

Totaal niet realistisch inderdaad, de VVD kan weer de grootste worden en die worden op sociaal economisc gebied altijd gesteund door extreem rechts. Iedereen die op de PVV stemt omdat ze ziek zijn van de VVD mag je gewoon dom rechts noemen. Feitelijk zijn zij het geheime wapen van de VVD.

Socialidas
Socialidas30 sep. 2023 - 16:48

Volgens mij heeft Nederland de hoogste uitkering van Europa, en dat was nog voor de 10% stijging afgelopen januari.

3 Reacties
BrotherV
BrotherV30 sep. 2023 - 21:25

Teweinig is te weinig. Harteloos is zo typisch rechts. Heb je de huizenmarkt wel eens bestudeerd in dit land? De inflatie? Dit is misschien wel het duurste land in Europa om te leven.

Zandb
Zandb1 okt. 2023 - 6:38

Socialidas Ja en? Zou je de uitkering die je nu hebt weet ik hoe lang geleden hebben gehad, dan was u toen een rijk mens geweest.

Volrin
Volrin1 okt. 2023 - 9:23

Dat we iets het beste hebben betekend niet dat we het goed doen. Enkel dat andere landen het slechter doen.