Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Meer onderzoek naar de psyche van onze huidige machthebbers is welkom

  •  
02-08-2014
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
362 keer bekeken
  •  
RTEmagicC_ManufacturingSocialDistress.png
We weten nog maar heel weinig over niet-criminele psychopaten. Het goed praten van corruptie en vriendjespolitiek is uniek in de geschiedenis
De afgelopen weken las ik een ‘oud’ boek: Manufacturing social distress: Psychopathy in everyday life, van de Amerikaanse psycholoog Robert Rieber uit 1997. Rieber werkt op dit moment als hoogleraar aan Fordham University in New York. Hij hanteert in zijn boek de gangbare definitie van de psychopathische persoonlijkheid, zoals die is geformuleerd door Robert Hare. Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan innerlijk conflict over het overschrijden van sociale en morele normen, gebrek aan empathie met anderen, behoefte aan macht en overmatig sensatiezoeken (thrill-seeking).
Wetenschappelijk onderzoek naar psychopathie heeft de afgelopen decennia een grote vlucht genomen, maar het is opvallend dat dit onderzoek bijna uitsluitend betrekking heeft op criminele psychopaten, dat wil zeggen op personen die vanwege hun antisociale gedrag in aanraking zijn gekomen met justitie. Rieber richt zich op de niet-criminele “huis-tuin-en-keuken” psychopaten onder ons, en zijn stelling is dat de huidige maatschappij psychopathisch gedrag verregaand normaliseert.
Ik moest hieraan denken toen ik in juni-juli de bobo’s van de woningcorporaties zag zitten bij de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Al deze mannen, en een enkele vrouw, leken zichzelf nog steeds te beschouwen als respectabele individuen. Heel soms werd op een klein puntje toegegeven dat iets “een verkeerde keuze” was geweest, zoals het rijden in een Maserati als dienstauto met eigen chauffeur à raison van ruim 8000 euro per maand: zie hier de video van het verhoor. Dat gaf volgens Hubert Möllenkamp, directeur van Rochdale, “een verkeerde beeldvorming naar de huurders”. Al zijn mededirecteuren van Rochdale hadden volgens hem een regeling dat ze privé in een auto van de zaak mochten rijden, dus dat was “normaal”. Nergens tijdens dit verhoor laat deze directeur op enig moment schaamte zien. Hij claimt geheugenverlies voor belangrijke, mogelijk compromittererde feiten, terwijl zijn geheugen op andere punten perfect functioneert. Rieber noemt dit “the normalized psychopathy of powerful positions” (p. 13).
Nu is corruptie en vriendjespolitiek natuurlijk van alle tijden, maar volgens Rieber is de wijze waarop dit type gedrag in het huidige tijdsgewricht wordt goedgepraat, evenals de apathische reactie van het algemene publiek, uniek in de geschiedenis. Hij vindt dat psychopathisch gedrag verheerlijkt wordt in films (denk James Bond en Gordon Gekko in Wall Street) en andere media. Psychopathie maakt onderdeel uit van de zogenaamde donkere driehoek (dark triad), een groep van drie persoonlijkheidstrekken: Machiavellisme, narcisme en psychopathie. Deze drie trekken overlappen voor een gedeelte en zijn verbonden met een kille, manipulatieve en instrumentele omgang met anderen. Het interessante aan deze persoonlijkheidstrekken is dat ze gemakkelijk verborgen worden achter een overtuigend “masker van geestelijke gezondheid”. Psychopaten en narcisten winnen gemakkelijk het vertrouwen van anderen omdat ze in eerste instantie overkomen als aardig, charmant en goedbedoelend. Alleen in een langerdurend contact openbaren zij hun donkere kanten.
De laatste jaren begint er voorzichtig meer onderzoek te komen naar de “huis-tuin-en-keuken” verschijningsvormen van psychopathie. Zo publiceerden Smith en Lilienfeld (2013) een overzicht van het onderzoek naar psychopathie op het werk. Psychopathie houdt verband met intimidatie en pesten op de werkplek, en met zwakke managementvaardigheden (geen team-player). Er is ook enig bewijs voor een positieve relatie met overtuigingskracht en het durven nemen van risico’s op het werk. De belangrijkste conclusie van Smith en Lilienfeld is echter dat we nog heel weinig weten over niet-criminele psychopaten.
RTEmagicC_WolfenSheep.png
Ik denk dat we als forensisch psychologen veel kunnen leren over psychopathie door onderzoek te doen naar hun slachtoffers. Er verschijnen steeds meer boeken, die de gevolgen van het leven met iemand met psychopatische kenmerken voor de naaste omgeving, documenteren. Dr. Martha Stout schreef The sociopath next door. Cherylann Thomas schreef een boek over de ervaringen met haar vader: Evil eyes: A daughter’s memoir. Dit soort informatiebronnen biedt inzicht in de gedragingen van mensen met psychopathie, inzicht dat we niet van de psychopaten zelf zullen krijgen, omdat zij meesters zijn in liegen en bedriegen.
Sarah Francis Smith & Scott O. Lilienfeld (2013). Psychopathy in the workplace: The knowns and unknowns. Aggression and Violent Behavior, 18, 204-218.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (49)

vriest
vriest2 aug. 2014 - 12:42

Het zou misschien ook een verbetering zijn indien men dit soort onderzoeken houd onder de genen die zowel het land besturen ,en zich op gemeentelijk terrein bezig houden .Zou een stuk ellende besparen .

MollySweet
MollySweet2 aug. 2014 - 12:42

'Het goedpraten van corruptie en vriendjespolitiek is uniek in de geschiedenis. ' Dat valt reuze mee, of tegen, zo u wilt. Niks unieks aan, gebeurt al heel erg lang. All in a day's work.

Grozny
Grozny2 aug. 2014 - 12:42

Wat beter gedaan kan worden is onderzoek naar situaties waar dit gedrag tot stand komt. Praktisch al het social psychologisch onderzoek toont aan dat gedrag voornamelijk voorkomt uit situaties en niet uit persoonlijke eigenschappen. Waar al deze zaken van fraude en corruptie plaatsvinden, laten die nu net allemaal omgevingen hebben waar dit soort gedrag enorm gestimuleerd wordt. Darley, J. M., and Batson, C.D., "From Jerusalem to Jericho": A study of Situational and Dispositional Variables in Helping Behavior". JPSP, 1973, 27, 100-108. Een van de oudste maar nog steeds een van de beste studies naar mijn mening die dit phenomeen laat zien.

WittePiet
WittePiet2 aug. 2014 - 12:42

Ben de laatste jaren berichten tegengekomen over de vondst van sporen van cocaïne op de toiletten van het Europese, het Duitse en ook het Nederlandse parlement. Zou dan ook willen pleiten voor onaangekondigde en regelmatige controles op drugs en overmatig alcoholgebruik door politici en anderen in belangrijke maatschappelijke posities. Zie ze wel eens voorbij komen in late talkshows na een lange werkdag, maar met nog zoveel energie, dat ik denk dat kan niet.

Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman2 aug. 2014 - 12:42

Ik ben het volkomen eens met Erik B., die stelt dat je onderzoek juist moet richten op de omstandigheden die dit soort gedrag stimuleren. Das Experiment (een film naar het beroemde Stanford-prison experiment) laat heel mooi zien dat, in de "juiste" omstandigheden, vrijwel iedereen een sadist wordt. Zoals Corinne de Ruyter het stelt lijkt het alsof we gewoon de mensen die nu aan de top zitten kwijt moeten omdat dat net de verkeerde persoonlijkheden zijn. Zo zit het helaas niet in elkaar: als die weg zijn, veranderen de volgenden ook in antisociale personen. Je moet dus kijken hoe je de omstandigheden, de maatschappij, zo kunt inrichten dat *andere* persoonlijkheden gestimuleerd worden, en op posten kunnen zitten waar beslissingen worden genomen.

wvdstraat
wvdstraat2 aug. 2014 - 12:42

De kiem voor deze problematische ‘creatie’ is gelegd medio jaren ’90, chefs, afdelingshoofden en directeuren moesten ‘managers’ worden. Bij de overheid, semi-overheid, in publieke functies en deels ook in het bedrijfsleven. Het eerste wat me leerde was, dat empathie, betrokkenheid en vakkennis zeer verkeerde eigenschappen waren. Product en saamhorigheid werden ondergeschikt aan het ‘sturen’, en dan vooral op basis van wantrouwen van personeel, klant en eventuele leverancier. Psychologen (!!!) – weliswaar in dienst van organisatie-adviesbedrijven - onderwezen de nieuwe managerskaste op welke wijze men af kon komen van medewerkers wier kop louter niet aanstond. Isoleren, wegpesten, goede prestaties negeren; het was basismateriaal. Net als klanten afpoeieren en zakelijke relaties opzeggen, overigens. Vervolgens werd het organisatorische monstrum van de directeur-bestuurder gebaard. Een éénling die – meestal zonder enig risico – zijn/haar eigen gang ging zonder specialistische kennis en de hele organisatie (klein of groot) ontwrichtte. Het resultaat zijn ontevreden klanten, zakenpartners die nog wel leveren maar niet meer constructief meedenken en bovenal: Personeel dat alleen nog werkt uit angst voor hun baantje, maar niet met plezier en betrokkenheid. Voor dergelijke lieden was de crisis een godsgeschenk, een behulpzaam instrument dat hun, boven alles en iedereen verheven, macht nog maar eens bevestigde. Het zijn de nieuwe ‘bazen’ (dat woord niet waardig) die de reiskosten van hun personeel afschaffen teneinde zelf die spreekwoordelijke Maserati te kunnen rijden.

Woeki Hypo
Woeki Hypo2 aug. 2014 - 12:42

Meer onderzoek naar de psyche van onze huidige machthebbers is welkom. De val van de wetenschap. Goed, dat de schrijfster dit probleem aan de orde stelt. En goed dat er binnen de wetenschap nog een paar kritische geesten zijn. Want dit is niet vanzelfsprekend. We dachten misschien dat de democratie o.a. een middel zou zijn om dit type mensen tegen te houden. Denk aan de verdeling van de macht in drie onafhankelijke machten. Deze gedachte blijkt tot op heden niet uit te komen. Dit type mensen heeft namelijk onze democratie effectief uitgehold. De gevolgde methode hierbij is een top wetenschap, een product van de wetenschap zelf: de neoliberale economie, i.c.m. het globalisme. Het is al lang bij filosofen en economen bekend dat dit type economie op "de ondeugd" gebaseerd is (Mandeville). En "ondeugd" is dan eigenlijk een diplomatieke term voor "Machiavellisme, narcisme en psychopathie" en andere minder fraaie ideologieën uit de geschiedenis (oligarchie, sociaal darwinisme, fascisme, feodalisme). M.a.w.: Binnen de wetenschap zelf is het ook niet pluis. Er is daar te weinig zelfkritiek. De ene hand weet in de wetenschap niet wat de andere hand doet. De psycholoog of psychiater kan wel zeggen (vanuit een humanistisch perspectief) dat dit of dat beter is voor mensen of voor sommige mensen. Maar hun collega "amice" de neoliberale econoom heeft daar geen enkele boodschap aan. Want de huidige homo economicus is de psychopaat. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Michiel Online
Michiel Online2 aug. 2014 - 12:42

Het is ook een illusie/desillusie dat een psychopaat macht heeft. Dat heeft hij niet, want de realiteit en het leven zijn de macht, en niet de psychopathische vorm van macht, want ook dat is een masker voor hulpeloosheid.

Sarah45
Sarah452 aug. 2014 - 12:42

"Nu is corruptie en vriendjespolitiek natuurlijk van alle tijden, maar volgens Rieber is de wijze waarop dit type gedrag in het huidige tijdsgewricht wordt goedgepraat, evenals de apathische reactie van het algemene publiek, uniek in de geschiedenis." De criminele psychopaten kennen we nu wel. Onderzoek naar die apathie lijkt me nuttiger.

RonaldMokens
RonaldMokens2 aug. 2014 - 12:42

Ik ben het idee dat het onderzoeken en bevragen van psychopathie bij niet-criminelen in werkelijkheid functioneert als de voortzetting van politiek discours via psychoanalytische terminologie. Dat vermoed ik omdat datgene dat we macht noemen op zichzelf al gericht is op controle, manipulatie en zelf-interesse. Is het dan niet zo dat als we psychopathie bespreken we heimelijk het bestaan en de validiteit van interpersoonlijke macht, ergo politiek, aan het bevragen zijn?

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos2 aug. 2014 - 12:42

[In achterkamertjes en posities met oncontroleerbare vrijheden, is het goed toefen voor psychopaten. ] Nou, door goed onderzoek zal dat wel snel tot het verleden behoren als ik je goed begrijp.

123456zeven
123456zeven2 aug. 2014 - 12:42

Om de een of andere reden kan deze flutsite niet behoorlijk met commentaar vanaf de iPad omgaan dus dan maar zo. Betreffende het plan om psychopaten te stoppen, laat eerst maar eens zien dat het een probleem is. Dus een representatieve steekproef van managers testen en kijken of de zogenaamde psychopaten in de meerderheid zijn, en ook nog eens grotere verkiezen veroorzaken en niet veel grotere winsten. Want als straks blijkt dat de zogenaamde psychopatische managers gemiddeld beter zijn dan de rest, dan wil je ze juist houden. @Raven63 En de beroepsgroep die niet in staat blijkt te zijn om dat soort kinderen te corrigeren wil jij nu nog veel meer macht geven? Laten ze eerst maar eens zien dat ze hun werk kunnen doen.

Winston2
Winston22 aug. 2014 - 12:42

Even vergeten... Over Wall Street, de film. Of eigenlijk de regisseur: Oliver Stone. Hij heeft een 12 delige serie gemaakt over de geschiedenis van de VS, getiteld "The Untold History of United States". Is ook meteen een goede geschiedenis van de groeiende macht der psychopathie :-) Hier een link naar deel 10, "Bush & Obama: Age of Terror". Ik wil een ieder, zeker ook de redactie van Joop.nl, uitnodigen hier eens naar te kijken. Ook een linkje naar de trailer van "Wall Street" voor iedereen die de legendarische woorden van Gekko nog nooit gehoord heeft. https://www.youtube.com/watch?v=F6TGkpi_vVE https://www.youtube.com/watch?v=aGXhJ4pKpBM

opmerker
opmerker2 aug. 2014 - 12:42

Psygopaty van de markt, heeft een alles overheerseend basisprincipe. Iedereen is continue bezig met zijn gewin. Dat er mensen zijn die daar geen zin meer in hebben ondermijnd het marktdenken wat al zo ingevreten is in de maarschappij, dat regelrechte misdaad niet meer herkend wordt als een daad van een psygopaat. Wat nu plaatsvindt in de Gazastrook is een bevestiging. De machthebbers aan beide zijden accepteren geen verlies alleen gewin telt.

De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten
De redactie van Joop zijn een stel hypocrieten2 aug. 2014 - 12:42

Dat er veel psychopaten in de top van bedrijven en overheid zitten is evident. Iedereen spreekt er schande van maar is te schijterig om er wat aan te doen. In een andere setting hadden Möllenkamp, Staal c.s. wél achter de tralies gezeten. De wetgeving schiet hierin te kort en politiek noch maatschappij gaat hier wat aan doen omdat de meesten van ons waarschijnlijk hetzelfde zouden hebben gedaan. Prima, maar dan geen hypocrisie a.u.b. "Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht."

JoopSchouten2014
JoopSchouten20142 aug. 2014 - 12:42

'Ons geld werd afgepakt door het Rijk via een verhuurderheffing en we mochten niks meer.' 'Dankzij investeringen van corporaties in 'grijs gebied van leefbaarheid en wijkaanpak leeft Nederland in mooie wijken en buurten en dit heeft de overheid niks gekost.' '... in artikel(en) in de regionale kranten van 19-7 wordt uiteengezet dat ik nogal ergerlijk vind dat het psychopatische/narcistische gedrag van een aantal lieden er toe leidt tot een heel sociaal stelsel overboord gekieperd dreigt te worden.' (Aangepast) Groeten uit Anna Paulowna.

neurofrans
neurofrans2 aug. 2014 - 12:42

Psychopathie is geen diagnose maar meer een aanduiding ongewone onmaatschappelijkheid Men zou beter kunnen spreken van genetische minusvarianten David Owen een engelse politicus heeft een boek geschreven over vele psychopathologische verschijnselen bij mensen in wereldpolitiek Bij hen komen veel echte psychiatrische aandoeningen voor van depressies tot verslavingen De schrijver was zelf arts en heeft in het engelse Lagerhuis gezeten en nog al wat politici van nabij "bestudeerd" Kortom het lijkt me beter het onderzoek wat breder uit te voeren

herauthon
herauthon2 aug. 2014 - 12:42

Het bitterste kruid is een bevrijdingspoging door mensen zoals u en ik - die omslaat in een neo-terroriaanse beweging die verkrachting van mensen een trapje noemt op weg naar hun opperste oppersmurf. Verklaard : die mensen hebben nog nooit sexuele omgang gehad met enige inhoud - geen wonder dat ze het een close-up to God noemen. Sexuele onderdrukking is niet te onderschatten Ook in Nederland bestaat het - twee extremen: Alles moeten kunnen zeggen - Niets Mogen Zeggen Tegen deze twee buldozers is niets gewassen een vrijheid zo open en zo ongeremt dat er geen zinnigheid meer bestaat of een zo gesloten bekrompen wereld dat een lichtstraaltje tussen de gordijnen door als een aanval op de lichamelijke integriteit wordt gezien. Als je kinderen van 12 over pijpen hoort praten is dat een bevrijding of een verval ? Iemand benoemde WOIII - niets gemerkt ? We zijn al nummer vier toe

lembeck
lembeck2 aug. 2014 - 12:42

Zie dit nu pas. Ben blij met dit stuk. Als het onderzoek uitwijst dat psychopathie in een vroeg stadium al ontdekt kan worden, dan vraag ik me af, of het bv al op de kleuterschool toegepast kan worden om te zien, welke kinderen een grote kans hebben later af te glijden. Het zou voor de kinderen zelf de grootste verandering en kans zijn die ze wellicht ooit zullen krijgen. En de wereld zak daardoor met minder psychopaten worden opgezadeld. Gedragsstudies worden nu al gedaan op consultatiebureaus. Als dit erbij kan komen, dan zou het zelfs in een heel vroeg stadium ontdekt kunnen worden en naar ik meen zijn consultatiebureaus verplicht voor jonge ouders met een nieuwe baby?

4 Reacties
toshiba
toshiba2 aug. 2014 - 12:42

Gedragsstudies op jonge leeftijd zijn zeer misleidend en verre van te prefereren. Kinderen, en zeker jonge, zijn nog volop in ontwikkeling en mogelijke aanwijzingen voor bepaald gedrag, blijken geen maatstaf voor latere ontwikkeling van persoonlijkheidsstoornis. Dat heeft alles te maken met de verder omgeving waarin het kind opgroeit. Pleiten voor verplichte consultaties, begeleiding, onderzoek etc, leidt tot stigmatisering.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos2 aug. 2014 - 12:42

Ik weet niet of je zelf kinderen hebt? Zowel dan weet je ook dat consultatiebureau's nog al eens de neiging hebben buitengewoon ongepaste vragen te stellen over intieme zaken en daar dossiers over te vormen waar je zelf geen inzage in hebt of invloed op uit kunt oefenen. Om nu baby's te onderzoeken op psychpathie...tja, hoe totalitair wil je het hebben? Baby's tonen over het algemeen nog geen empathie bijvoorbeeld.

Rootman
Rootman2 aug. 2014 - 12:42

Het blijft een zeer gevaarlijke zaak: dit soort maatregelen worden nl door de psychopaten aan de top in hun tegendeel omgedraaid. De wortel van het kwaad ligt in de pseudoreligie van het neoliberalisme en de doodenge ´filosofe´ Ayn Rand, + wat elementen geleend uit het zionisme en uit het Amerikaanse exceptionalisme. Daarnaast de narcistische iMcdonald cultuur. Het moet nog wat meer uitzieken, maar wie weet maakt onze generatie van 60ers de omslag nog mee. Of WO III.

Grozny
Grozny2 aug. 2014 - 12:42

Consultatiebureau`s kunnen al niet eens fatsoenlijk adhd of autisme diagnosticeren, moet je voorstellen dat ze ook dit moeten doen en kinderen onterecht een etiket psychopaat geven. Wat al praktisch niet te diagnosticeren op die leeftijd is. Dat is een recept voor een self fulfilling prophecy.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos2 aug. 2014 - 12:42

[Nergens tijdens dit verhoor laat deze directeur op enig moment schaamte zien. Hij claimt geheugenverlies voor belangrijke, mogelijk compromittererde feiten, terwijl zijn geheugen op andere punten perfect functioneert.] Hier is de valkuil van de wetenschapper huizenhoog aanwezig. Het feit dat hij geen schaamte toonde betekent nog niet dat er geen schaamte is en er geen inlevingsvermogen ontstaat of is ontstaan over de afgelopen periode. Het zegt niet meer of minder dan wat we zien, dat we het niet zien. De reden daarvoor laat zich raden, imagoschade en de mogelijke kans op vervolging. Of dat de reden is weten we ook niet maar het is vooralsnog een sterker motief dan een psychopathische gesteldheid. [De belangrijkste conclusie van Smith en Lilienfeld is echter dat we nog heel weinig weten over niet-criminele psychopaten. ] En daar komt probleem nummer twee. [Nu is corruptie en vriendjespolitiek natuurlijk van alle tijden, maar volgens Rieber is de wijze waarop dit type gedrag in het huidige tijdsgewricht wordt goedgepraat, evenals de apathische reactie van het algemene publiek, uniek in de geschiedenis.] En hier hebben we probleem nummer drie. Welke geschiedenis? Waar, in welk land, in welke cultuur met welke sociale normen en waarden? En door wie wordt het dan goedgepraat? En als dit al zo zou zijn zou dat niet ook komen omdat we in een egalitairdere samenleving leven die aan alle kanten poreus is. Dat wil zeggen, een scheet laten in Maastricht betekent het roepen van schande in Groningen? En heeft de toenemende juridisering van de samenleving, waardoor veel legaal is wat gevoelsmatig moreel onjuist lijkt, hier niet veel mee van doen? Ook hier zegt het eigenlijk niets over 'de geschiedenis' omdat we die niet op een fatsoenlijke wijze met elkaar kunnen vergelijken.

1 Reactie
lembeck
lembeck2 aug. 2014 - 12:42

Benieuwd wat er uit een onderzoek met jou komt... Vermoedelijk in elk geval een tikkie hoogmoed op zijn minst.

123456zeven
123456zeven2 aug. 2014 - 12:42

Het gedrag is niet strafbaar, maar wel vervelend voor een samenleving die niet in staat is om dat soort mensen geen leidinggevende functie te onthouden. Dit soort volk geen leidinggevende banen in de publieke sector geven. Klaar. In het particulier gefinancieerde bedrijfslezen zoeken de eigenaren het zelf maar uit. Maar om direct al kinderen te gaan onderzoeken en te "behandelen" als ze afwijken van een bepaald ideaal, en dat is het, alle mensen moeten gelukkig in een groep anders zijn ze kapot, dan ga je wat mij betreft al veel en veel te ver. Daarmee vervang je de prive-terreur van een paar mensen door de staatsterreur. En staten zijn altijd erger, omdat ze veel meer macht hebben.

2 Reacties
arieroos
arieroos2 aug. 2014 - 12:42

[Het gedrag is niet strafbaar, maar wel vervelend voor een samenleving die niet in staat is om dat soort mensen geen leidinggevende functie te onthouden. Dit soort volk geen leidinggevende banen in de publieke sector geven. Klaar. In het particulier gefinancieerde bedrijfslezen zoeken de eigenaren het zelf maar uit.] Nou ... in het particulier gefinancierde bedrijfsleven hebben dit soort mensen gezorgd voor de grootste economische crisis sinds 1929, dus het lijkt me verstandig om te zorgen dat ze daar ook geen leidinggevende posities krijgen. In ieder geval, jij zegt klaar. Dat is mooi, want als het klaar is, dan heb je vast wel een goed uitgewerkt plan hoe we deze mensen uit leidinggevende posities gaan weren. Zou je dat plan ook met ons willen delen ? [Maar om direct al kinderen te gaan onderzoeken ...] Euh ? Waar heb je het in vredesnaam over ?

lembeck
lembeck2 aug. 2014 - 12:42

Psychopathie is vaak al herkenbaar op jonge leeftijd. Afwijkend gedrag in de vorm van geweld tegen jongere kinderen en dieren en tegen de ouders is een reden om zo'n kind er inderdaad tussenuit te pikken. Met simpele testjes kom je er dan achter of dit kind enigermate sociaal is, of niet. Zelfs kleine kinderen kunnen al laten zien dat ze sociaal zijn, heb ik begrepen van mijn zwager die psycholoog is geworden, omdat hij een trainingen en cursussen gaf aan Management Teams en CEO's. Van hem weet ik dat er nogal wat apart denkende mensen tussen lopen.

JanB2
JanB22 aug. 2014 - 12:42

Goed dat dit weer eens onder de aandacht wordt gebracht. Het wemelt namelijk van de psychopaten op cruciale maatschappelijk en politieke positie's. De moderne samenleving met zijn overwegend op "liberale" principe's gestoelde normatieve kader is immers een paradijs voor de psychopaat. Zijn stoornis, of althans een grote verzameling symptomen ervan, wordt hogelijk gewaardeerd: harde opstelling, assertiviteit, gericht op uiterlijk vertoon en materiële zaken, egocentrisme, job-hoppen (carriere-switch in het moderne jargon). Psychopaten zijn achterbaks en je moet van goede huize komen om ze in het beginstadium van hun activiteiten te doorzien. Aanvankelijk zijn ze de charmeur en lijken de ideale kandidaat. Eenmaal in het zadel laten ze pas zijn ware gezicht zien. De vernietigende invloed van de psychopaat wordt meestal pas in zijn volle omvang duidelijk als het te laat is. Meestal verkast de psychopaat dan snel, op zoek naar "een nieuwe uitdaging" die hem als "perfecte kandidaat" ook snel geboden wordt. U bent bij deze gewaarschuwd!

1 Reactie
Grozny
Grozny2 aug. 2014 - 12:42

"Het wemelt namelijk van de psychopaten op cruciale maatschappelijk en politieke positie's" Complete onzin, zelfs de onderzoeken die een losse definitie van het begrip psychopaat hanteren komen maar maximaal op 1 psychopathische ceo per 25 ceo`s uit.

pietdeg2
pietdeg22 aug. 2014 - 12:42

"Psychopathie wordt gekenmerkt door een gebrek aan innerlijk conflict over het overschrijden van sociale en morele normen, gebrek aan empathie met anderen, behoefte aan macht en overmatig sensatiezoeken (thrill-seeking)." Waarmee psychopathie afhankelijk is van gedeelde sociale en morele normen. Je kunt je afvragen of de graaiers in de collectieve sector daar dan wel onder vallen, want iets zegt me dat ze de sociale en morele normen die ze overtraden helemaal niet delen. Ze meenden waarschijnlijk zelfs dat ze zich volledig hielden aan sociale en morele normen die ze met anderen deelden. Dat dat de normen van het cowboykapitalisme zijn is een heel ander verhaal. Een psychiatrisch beeld ophangen aan iets als vermeende gedeelde normen is in ieder geval uiterst arbitrair en alles behalve wetenschappelijk.

1 Reactie
JanB2
JanB22 aug. 2014 - 12:42

Ze meenden waarschijnlijk zelfs dat ze zich volledig hielden aan sociale en morele normen die ze met anderen deelden. Psychopaten op een kluitje zullen onderling best een redelijk uniform normatief kader hanteren (of juist een uniform gebrek aan zo'n kader). Maar dat wil niet zeggen dat ze daarmee conform de algemeen gangbare normen en waarden handelden. Maar je hebt wel een punt: sociale en morele normen zijn aan verandering onderhevig en plaatsgebonden. De door jou geciteerde definitie is qua formulering daarom inderdaad wat problematisch. Ik vraag me af of het ook is wat de auteur feitelijk wíl zeggen. Het is niet zozeer het gebrek aan innerlijk conflict an sich, maar het feit dat in het psychopatische brein zo'n conflict bij voorbaat uitgesloten is, ongeacht het normatieve kader.

[verwijderd]
[verwijderd]2 aug. 2014 - 12:42

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
lembeck
lembeck2 aug. 2014 - 12:42

Zou handig zijn dat op den duur al die verschillende onderzoeken bij elkaar gebracht kunnen worden. In elk geval eerst in Europees verband, dan later verder met de Amerika's en Australië en Nieuw Zeeland en vandaar ... the sky is the limit. Ik zal het helaas niet meer meemaken, maar dit zijn wat mij betreft de eerste stappen op de goede weg.

Michiel Online
Michiel Online2 aug. 2014 - 12:42

"Het interessante aan deze persoonlijkheidstrekken is dat ze gemakkelijk verborgen worden achter een overtuigend "masker van geestelijke gezondheid"." Dit klopt niet, want "het masker" laat niet je geestelijke gezondheid zien, terwijl dat "masker" wel iets is dat we breed maatschappelijk accepteren. En achter die beredenering ligt weer een hele wereld van oorzaken waarom we die mensen achternalopen. Bij "ons" gebrek aan beter weten gunnen we ze dat masker (ik ben geen psychopaat btw). Psychopaten kunnen het niet helpen, wij wel. Maar wij helpen door ze het masker te gunnen en dat gaat vroeg of laat een keer fout. Maakt niet uit waar, in Nederland of bijvoorbeeld de Gaza. "Er is ook enig bewijs voor een positieve relatie met overtuigingskracht en het durven nemen van risico's op het werk." Dit klopt ook niet. Er is niks positiefs aan een psychopaat. Zodra je er een positieve draai aan geeft misbruiken ze dat. Zodra je één enkel gevoel eraan vastkleeft dan misbruiken ze dat. Het is alleen de gevoelloosheid voor psychopaten waardoor ze kunnen (leren?) begrijpen hoe ze zich tegen zichzelf in bescherming kunnen nemen. Verder had ik graag iets gelezen over de 2 verschillende vormen van psychopathie en hoe ze ontstaan. De ene vorm aangeboren, de tweede vorm aangeleerd. Ik denk dat beide vormen zeer interessant zijn. De eerste vorm is denk ik een speling van de natuur om zichzelf in bescherming te nemen tegen overbevolking door de mensheid. Een soort bacterie voor ecologische leefsystemen. De tweede vorm heeft uiteraard te maken met misbruik. Wat mij bijvoorbeeld de pet te boven gaat is dat men de belangrijkheid niet ziet van het herkennen van dergelijke serieuze aandoeningen en ermee leren om te gaan, en dat ze zo makkelijk leidersposities kunnen verwerven. De wereld bestaat uit normale mensen met een paar die dat niet zijn. Nou ja, prima, maar maak hem niet je CEO. En deze mensen moeten op zijn minst hulp krijgen met het opvoeden van kinderen, afgeraden worden om kinderen te krijgen en wellicht verboden om kinderen te krijgen. Verplicht condoom zeg maar, tot grote ergernis van religies natuurlijk weer.

1 Reactie
lembeck
lembeck2 aug. 2014 - 12:42

Aangeleerd? Dat wist ik nog niet. Weer wat geleerd!

[verwijderd]
[verwijderd]2 aug. 2014 - 12:42

Top 10 Banen van psychopaten 1. CEO 2. Advocaat 3. Media (tv/radio) 4. Verkoper 5. Chirurg 6. Journalist 7. Politieagent 8. Geestelijke 9. Kok 10. Ambtenaar http://www.rechtenstudie.nl/advocaat-top-van-beroepen-met-meeste-psychopaten

2 Reacties
pietdeg2
pietdeg22 aug. 2014 - 12:42

"Top 10 Banen van psychopaten" Merkwaardig dat psychologen en psychiaters ontbreken, terwijl toch bekend is dat die vaak om zeer particuliere redenen aan hun studie beginnen.

bEngel2
bEngel22 aug. 2014 - 12:42

Nummertje 5 !!!! Rechtsreeks uit een Hitchcock scenario. Je zal maar te maken krijgen met zo'n griezel. Tegen die anderen kan ik mij nog wel verweren. Maar een chirurg? Half platgespoten op een ziekenbed.. brrrrrr krijg er kippevel van.

JoopSchouten2014
JoopSchouten20142 aug. 2014 - 12:42

Eerst alvast een globale reactie.: '...gebrek aan innerlijk conflict over het overschrijden van sociale en morele normen' Mensen die zijn gekozen op hun merites en scherpe intelligentie denken automatisch dat zij het beter kunnen weten. Aangezien de huidige management denkwijze op neoliberale denkwijze is geschoeid is hun ingeprent dat hun handelwijze de juiste moet zijn. (...) Deze denkwijze heeft één zeer belangrijk uitgangspunt; winst. De lacune in de wetgeving; 'zelfverrijking', is hier (mede) debet aan. Spiegelen aan anderen in eenzelfde speelveld geeft hun kromme gelijk aan. In het specifieke geval van woningcorporaties wordt aangenomen dat huurders geen mensen zijn die zekerheid behoeven maar louter boekhoudkundige statistieken. Deze 'blindheid' hoeft niet per se een moedwillige vorm van minachting te zijn. (...) Ik ken een directeur (persoonlijk) van een woningcorporatie in de kop van NH - Hollands Kroon (ik kan niet specifiek zijn) die de handelwijze van collega's volledig afwijst. Hij zit er voor zijn huurders, waaronder velen die zich onder de armoedegrens bevinden. Hij en zijn collegae ondervinden veel last van de huidige wetten én tijdsgeest (...) Hij heeft zijn zienswijze in meerdere regionale kranten geventileerd. (Zoek maar op Joop.nl.) 'De apathische reactie van het algemene publiek' heeft ook direct met de neoliberale tijdgeest te maken. ... Dus, lieve en zeer door mij zeer gerespecteerde Corine, ik weet niet of jouw schrijven louter bedoeld is als wake-up call, maar, je vakbroeder Paul Verhaeghe vat deze tijdsgeest, de oorzaak van kritiekloosheid en apathie, samen in zijn boek 'Identiteit'. zij ideeën hebt bestudeerd. ... Het is laat en ik ben net terug uit de Morvan. Morgen lees ik je verder. ... Morgen hoop ik jouw insteek te benaderen met een andere invalshoek. Het feit dat onze gedachten worden aangestuurd door 'drie heren'. (Piet Vroon) ... Wederom bedankt voor je denkvoer. Ik krijg steeds meer honger. X en welterusten.

1 Reactie
lembeck
lembeck2 aug. 2014 - 12:42

Ik had gehoord van Hollands Kroon. In huurdersorganisatie-kringen worden lovende opmerkingen gemaakt. Je opmerking dat voor corporaties huurders geen mensen zijn is te lief. Voor het merendeel van de mensen in koopwoningen en mensen met rechts-politieke overtuigingen gaat dat ook op. Lang leve Thatcher.

Woeki Hypo
Woeki Hypo2 aug. 2014 - 12:42

Meer onderzoek naar de psyche van onze huidige machthebbers is welkom (2). @Sylvia Stuurman, za 02 augustus 2014 19:49, @Ronald Mokens, za 02 augustus 2014 22:10 (eens met je opmerking), De huidige psychopathische maatschappij is niet toevallig ontstaan. Deze maatschappij is het resultaat van een doelbewust project. En niet eens een nieuw project. Maar een psychopathische herhaling, een psychopathische restauratie. Dus belangen behoren ook tot de omstandigheden die psychopathisch gedrag stimuleren. En als het systeem, de structuur, de omgeving, de omstandigheden éénmaal psychopathisch zijn, wie kan zich dan nog verzetten, zonder zichzelf te schaden? Als persoon, als groep, als organisatie, als land. Zullen de leidende psychopaten een breed onderzoek naar zichzelf financieren en toestaan? Veel psychopaten zijn zeer intelligent. Ze weten precies wat in hun straatje past en wat niet. De psychopaten willen die andere maatschappij met andere (leidende) persoonlijkheden niet. Psychopathie is politiek. Als de burgers een andere maatschappij willen, een humanistische maatschappij, dan zullen ze in actie moeten komen. Dan zullen ze nieuwe politieke partijen moeten oprichten. En het hele politieke humanistische proces opnieuw moeten opstarten. Want de tegenwoordig dominante politiek geeft geen krimp. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

3 Reacties
Jensbos
Jensbos2 aug. 2014 - 12:42

"Als de burgers een andere maatschappij willen, een humanistische maatschappij, dan zullen ze in actie moeten komen. Dan zullen ze nieuwe politieke partijen moeten oprichten. En het hele politieke humanistische proces opnieuw moeten opstarten. Want de tegenwoordig dominante politiek geeft geen krimp." Wie begint,.... wij .....? Platform voor sociaal economische herbewapening? (Want bij het leggen van de sociale economie op het offerblok van de financiele, ligt de oorzaak van maatschappelijk verval)

RonaldMokens
RonaldMokens2 aug. 2014 - 12:42

Ik wilde nog een alinea toevoegen en mijn eerdere reactie omdat ik deze triomfantelijke gevolgtrekking al vreesde. Laat met verduidelijken wat ik precies bedoel. Psychopathie is voor mij de naam die gegeven wordt aan het probleem van de macht. Namelijk, dat er vanuit de macht een bepaalde dreiging en spanning vloeit waar we al sinds mensheugenis mee worstelen. Psychoanalytici hebben in mijn optiek een nieuwe naam verzonnen voor een oud probleem. Het gebruik van de term psychopathie vermomt en individualiseert het probleem. Het onderzoeken van machthebbers op psychopathie klinkt voor mij onnozel, niet omdat ik denk dat ze allemaal psychopathisch zijn, maar omdat met de term psychopathie zelf staat voor de spanning die intrinsiek is in de macht zelf. Subtiel, maar belangrijk verschil.

lembeck
lembeck2 aug. 2014 - 12:42

Wauw... Leerzaam topic is dit voor mij! :-))

Winston2
Winston22 aug. 2014 - 12:42

Goed stuk Corine, dank daarvoor. "...het is opvallend dat dit onderzoek bijna uitsluitend betrekking heeft op criminele psychopaten, dat wil zeggen op personen die vanwege hun antisociale gedrag in aanraking zijn gekomen met justitie." Oké, dit is hoe ik het zie... Machthebbers komen nu eenmaal niet in aanraking met justitie. Hoeveel CEO's en CFO's van banken en multinationals, hoeveel politici zijn er na de grootste misdaad uit de hele geschiedenis, de zwendelpraktijken die de hele aarde in een hopeloze crisis hebben gestort, voor het gerecht gedaagd, en hoeveel zijn er veroordeeld? Madoff komt bij me op, een man met een eigen piramidezwendeltje die is geofferd zodat het wereldwijde piramidezwendeltje van de (centrale) banken kon blijven bestaan. Op zich is het niet zo gek dat er pas onderzoek komt wanneer het mis gaat; als er geen probleem is, is er immers ook niets op te lossen. Bij deze machthebbers gaat het echter nooit mis, vanwege het simpele feit dat zij zelf de wetten (helpen) schrijven die bepalen of je te maken krijgt met justitie of niet. Dat doen zij door veel geld te steken in lobbyisten. Vervolgens hebben ze wat geld over om legers advocaten en adviseurs in te huren om daarna gebruik te maken van mazen in de wet die voor Jan Modaal altijd verborgen zullen blijven. Zo vinden we het tegenwoordig normaal dat rijkelui en bedrijven hun geld elders stallen om in eigen land de belastingen te ontwijken; geheel legitiem en niet strafbaar zoals het belasting ontduiken, wat Jan Modaal dan weer doet om vervolgens met justitie geconfronteerd te worden. "Nu is corruptie en vriendjespolitiek natuurlijk van alle tijden, maar volgens Rieber is de wijze waarop dit type gedrag in het huidige tijdsgewricht wordt goedgepraat, evenals de apathische reactie van het algemene publiek, uniek in de geschiedenis." Ik weet niet hoe het met Rieber zit, maar voor mij is dit helemaal geen verrassing. Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft kapitaal (en daarmee de kapitalisten) zoveel vrijheid gekend. Spullen ruilen ging moeilijk. Schelpen, takken en munten maakten het verplaatsen van kapitaal al iets makkelijker en de beurzen werden met papiergeld nog lichter en dus makkelijker te transporteren. Nu leven we in een tijd waarin in no time at all wordt vertaald naar nullen en enen om vervolgens over de hele wereld "geflitst" te worden. Bedenk daarbij dat "laissez faire" sinds Reagan hét modewoord is. We zijn er bijna allemaal ingestonken door te geloven dat de markt altijd gelijk heeft. Het is ook zo logisch en klinkt zo prachtig op papier... In een interactief spel van vraag en aanbod bepalen individuele spelers op een geheel democratische wijze de optimale prijs voor ieder verhandelbaar product. En hoe kan één persoon, of een regering van wijze goedwillende mannen en vrouwen het nu beter weten dan alle mensen samen? Het marktevenwicht wordt door ons allen bepaald en de prijs moet daarom wel juist zijn. En in dit spel wordt ervan uit gegaan dat iedere speler een perfecte calculator is en altijd voor maximaal eigen gewin gaat. Gecombineerde individuele gierigheid leidt op geheel democratische wijze tot een evenwicht waarin ieder individu vanzelf op zijn of haar rechtmatige positie op de maatschappelijke ladder belandt. Dit geloof, deze overtuiging dat de markt inderdaad zo werkt (was het maar waar) heeft ertoe geleid dat Gordon Gekko in de film Wallstreet in volle overtuiging kon zeggen: "Greed is good. Greed works." Dit idee, deze zieke ideologie is ook nog nooit eerder in de geschiedenis zo wijd gepropageerd geweest. Technologisch gezien zijn we inderdaad een "global village" geworden en sinds de val van De Muur in 1989 worden andere ideeën nauwelijks meer gehoord in ons werelddorp. Fukuyama schreef daarom "The End of History". Het is te gruwelijk om te zeggen, maar we geloven dus echt dat egoïsme in essentie goed is, een goede eigenschap om te hebben. Zo goed zelfs dat we onze hele wereldeconomie stoelen op het zo goed mogelijk functioneren van juist die eigenschap in ieder individu. Want pas als we juist die eigenschap zo goed mogelijk ontwikkelen kunnen we ons goed en gewetensvol kwijten van onze taak in het democratische vraag en aanbodspel van de alwetende markt. Daarom leren we onze kinderen dat ze assertief moeten zijn en leren we onszelf verkopen in een sollicitatiegesprek. Gewoon jezelf zijn is niet voldoende... Rieber zegt dat psychopathisch gedrag verheerlijkt wordt, ik denk dat het eerder terug te voeren valt tot wat ik hierboven schrijf en van echte verheerlijking geen sprake is. Lange tijd hebben we Gordon Gekko gewoon echt geloofd, en velen geloven hem nog steeds. Ook van goedpraten is niet echt sprake denk ik, wel van apathie.

1 Reactie
Jensbos
Jensbos2 aug. 2014 - 12:42

Complimenten, uitermate goed gebalanceerd stuk alle relevante zaken opgepakt, wat gaan we eraan doen?

Le Chat Botté
Le Chat Botté2 aug. 2014 - 12:42

Zie het negen minuten durende filmpje van neuro endocrinoloog Robert M. Sapolsky over de invloed van psychopathie (alpha male behaviour) op een samenleving van bavianen en de lessen die mensen daaruit kunnen trekken: "Why hierarchy creates a destructive force within the human psyche" http://m.youtube.com/watch?v=A4UMyTnlaMY#

1 Reactie
omaoeverloos
omaoeverloos2 aug. 2014 - 12:42

Mooi pleidooi om religie af te schaffen.