Joop

Mbo'ers met migratieachtergrond gediscrimineerd bij sollicitaties

  •  
10-02-2020
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
73 keer bekeken
  •  
26531073239_60771370ae_k
Mbo’ers met een migratieachtergrond vinden na het behalen van een opleiding minder snel een baan dan mbo’ers met een Nederlandse achtergrond. Dat schrijft het NRC naar aanleiding van een onderzoek van SEO. De kans op het vinden van een baan is met een migratieachtergrond gemiddeld 20 procent kleiner. Dit kan afhankelijk van herkomst, niveau en gekozen opleiding zelfs oplopen tot meer dan 30 procent.
Vooral bij vrouwen van Antilliaanse afkomst met een mbo-opleiding is de kansenongelijkheid het grootst. Van die vrouwen heeft 58 procent na een jaar een baan gevonden, tegenover 85 procent onder vrouwelijke mbo’ers zonder migratieachtergrond. Bij mannen met een Marokkaanse achtergrond is de achterstand na een jaar het grootst onder afgestudeerden met 63 procent. Bij mannelijke mbo’ers met een Nederlandse afkomst wordt 87,5 procent binnen een jaar ergens aangenomen.
De verschillen in studierichting is volgens SEO een verklaring voor een deel van de achterstand. Maar ook de sociaal-economische status van ouders, de thuissituatie en werkervaring spelen een rol. Daarnaast zijn gebrekkige taal- en sollicitatievaardigheden en arbeidsmarktdiscriminatie oorzaken van de achterstand. SEO vermoedt dat discriminatie vaker voorkomt in tijden van economische crisis, omdat werkgevers dan vaak kunnen kiezen uit een groter aantal sollicitanten.
SEO onderzocht de verschillen tussen mbo’ers met en zonder migratieachtergrond, aan de hand van gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek tussen 2006 tot en met 2018. In die periode steeg het aandeel mbo’ers met een migratieachtergrond van 15 naar 20 procent. Mbo’ers vormen de grootste groep nieuwe werkenden.
Uit het jaarlijks rapport van de Onderwijsinspectie De Staat van het Onderwijs uit 2019 bleek al dat mbo’ers met een migratieachtergrond lagere baankansen hebben. Twee jaar geleden kwam in een ander onderzoek naar voren dat veel mbo’ers met een migratieachtergrond maar moeilijk aan een stageplek komen.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (48)

Henk Tuinman
Henk Tuinman11 feb. 2020 - 15:28

Uit de samenvatting van SEO: Met behulp van een decompositie-analyse is bepaald in hoeverre het verschil in arbeidsparticipatie kan worden verklaard door persoonskenmerken, de gevolgde mbo-opleiding en de sociaaleconomische status (gebaseerd op het inkomen, de hoogst behaalde opleiding en de arbeidsmarktpositie) van ouders. Het resterende ‘onverklaarde verschil’ hangt mogelijk samen met verschillen in voorkeuren, zoekgedrag of bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt. Geen bewijs dat er discriminatie is. Het kan er wel zijn, maar andere oorzaken dragen meer bij. Om nu zo prominent de discriminatie kaart te trekken is niet nodig. Groot Wassink had ook even het onderzoek moeten lezen ipv direct op social media te reageren.

Middenman
Middenman11 feb. 2020 - 10:50

Jammer dat dit artikel niet ook wat positieve punten noemt uit het rapport en andere oorzaken naast discriminatie. Zo blijkt uit de resultaten dat Turkse jongens het veel beter doen; goed nieuws! Verder blijkt dat Marokkaanse jongens het minder goed doen. Inderdaad vanwege discriminatie, maar een nog belangrijkere reden is dat ze veel meer dan de Turkse jongens kiezen voor studies met een slecht arbeidsperspectief. Discriminatie is verwerpelijk en moet aangepakt. Maar je helpt deze jongeren niet door dit als enige oorzaak te zien.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 feb. 2020 - 9:58

Over de hele linie doen de vrouwen het slechter op de arbeidsmarkt blijkt uit de statistieken. Antilliaanse meiden hebben het extra zwaar maar ook voor blanke meiden volgt op de multi-culturele MBO geen gespreid bedje. Zeker met arme laag opgeleide ouders komen ze zelf vaak ook niet verder dan een mbo-2 diploma. Volgens Talitha Stam de Rotterdamse Erasmus Universiteit die er een proefschrift over schreef komen ze dan terecht in het circuit van de bijbaantjes van supermarkt- tot schoonmaakwerk of raken zwanger. Ze halen de statistieken niet eens omdat ze niet als schoolverlaters worden geregistreerd en ook niet als werkelozen. Dat zal voor andere groepen meiden met een soortgelijk opleidingsmanco wel niet anders zijn. Voor hen is economische zelfstandigheid al helemaal een ver van hun bed show.

3 Reacties
Tom7
Tom711 feb. 2020 - 10:49

Beste Danielle, wat bedoel je met een opleidingsmanco als iemand MBO 2 heeft afgerond, en waarom vind je dat iemand die werkt in een supermarkt of als schoonmaker/ster, een bijbaantje heeft? Vind je het daarnaast ook niet, dat iemand die in een supermarkt of als schoonmaker/ster werkt ook een volwaardig salaris hoort te verdienen waar diegene dan indien nodig een gezin van kan onderhouden? Kortom vind je iemand die bijvoorbeeld de Erasmus universiteit heeft afgerond meer volwaardig is als iemand die werkt in een supermarkt, of als schoonmaker/ster. En is zwanger raken voor deze vrouwen volgens jou iets wat eigenlijk niet zou horen te gebeuren. Dat laatste doet me overigens weer denken wat Jan Paternotte (D66) vorige week op TV verkondigde over de verplichte inburgering van de uit Turkije afkomstige medemens, hij vond dat dat moest omdat anders de Turkse vrouwen toch maar achter het aanrecht terecht kwamen. Zulk iets wordt wel ééns, "het wegzetten van hele bevolkingsgroepen" genoemd lijkt mij. En dan nog een vraag voor jezelf, vind jij jezelf beter of slimmer als iemand die MBO 2 heeft afgerond, en eventueel met een schamel salaris de eindjes aan elkaar weet te knopen, zo ja waarom dan, zo nee, waarom reageer je dan vanuit zo,n perceptie?

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 feb. 2020 - 14:31

Ik citeer Tabitha Stam. Met bijbaantjes kun je so-wie-so geen salaris bij elkaar verdienen om van te leven. Voor werk waarvan dat wel kan heb je al gauw mbo-3 nodig.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 feb. 2020 - 14:36

Talitha Stam sorry. https://www.socialevraagstukken.nl/interview/talitha-stam-deze-meisjes-lopen-steeds-tegen-muren-aan/

Jerry Bidet
Jerry Bidet11 feb. 2020 - 7:59

Zou de daadwerkelijke oorzaak niet ergens anders liggen? Dat denk ik namelijk van wel. Middelbare scholen en vervolgopleidingen hebben jaren de grens naar beneden gesteld. Waarom? Omdat ze afgerekend worden op resultaat. Oftewel, hoe hoger het slagingspercentage, hoe hoger de vergoeding vanuit de overheid. Dan moet je niet gek opkijken dat de kloof tussen de theorie en de praktijk groter is geworden. Kan men wel roepen racisme, maar als wanneer je een eigen bedrijf hebt, denk je wel twee keer na voordat je iemand aanneemt. Want een niet functionerende medewerker kost geld, veel geld.

11 Reacties
LaBou
LaBou 11 feb. 2020 - 9:09

Er worden MBO-ers onderling vergeleken. Je weet wel: een allochtoon nmet een MBO-opleiding die niet wordt aangenomen en een autochtoon met een MBO-opleiding die niet wordt aangenomen. Daarmee wordt het wel degelijk racisme.

Thuiszitter
Thuiszitter11 feb. 2020 - 9:50

Jerry- waar ligt nu de oorzaak ? Dat de scholen iedereen maar laten slagen ivm de overheids vergoedingen ? Of als je een bedrijft hebt denk je wel 2x na voordat je iemand aanneemt ? Tuurlijk denkt men, de werkgevers, goed na bij een sollicitatie maar kijkt men dan ook naar de afkomst en laat het daarvan afhangen? Is dat waar je het over hebt ? Dat zou dus niet gepast zijn en discriminerend gedrag zijn daar gaat het hierover.

Jerry Bidet
Jerry Bidet11 feb. 2020 - 10:29

@thuiszitter Mensen die werven willen de beste kandidaten, met de beste kwaliteiten. Afkomst is dan van ondergeschikt belang. Maar bepaalde groepen presteren nu eenmaal minder, waardoor andere uit die groep die wel de kwaliteiten bezit, daar het nadeel van ondervindt. Dat zal ik niet ontkennen. Maar om het dan direct op racisme af te schuiven is mijn inziens te makkelijk.

Jerry Bidet
Jerry Bidet11 feb. 2020 - 10:32

@Labou Heeft het artikel gelezen? Daarin staat namelijk dat racisme de oorzaak kan zijn, maar dat de onderzoekers de daadwerkelijke ook niet achterhaald hebben. Racisme is mogelijke de oorzaak, dus niet definitief.

Jerry Bidet
Jerry Bidet11 feb. 2020 - 10:37

@Mezelf Excuses voor de typo's.

LaBou
LaBou 11 feb. 2020 - 12:10

Ja bidet, ik heb het artikel gelezen. En jij geeft er een uitleg aan die jou het beste past.

Jerry Bidet
Jerry Bidet11 feb. 2020 - 12:49

@Labou Als(!) dat zo is, kunnen we elkander de hand schudden!

LaBou
LaBou 11 feb. 2020 - 16:59

Dacht ik toch niet. Ik lees wat er staat, wat wat je wilt dat er staat. Daar zit, gezien je andere reacties, een wereld van verschil tussen.

LaBou
LaBou 11 feb. 2020 - 17:01

wat wat je = jij wat je

4Vier!
4Vier!11 feb. 2020 - 19:57

Jerry Bidet 11 februari 2020 at 11:29 “Maar bepaalde groepen presteren nu eenmaal minder, waardoor andere uit die groep die wel de kwaliteiten bezit, daar het nadeel van ondervindt.” Je geeft een prima omschrijving van racisme: een individu niet beoordelen op diens eigen kwaliteiten en prestaties, maar op de vermeende beperkingen en tekortkomingen van de groep waar hij/zij eveneens deel uit maakt. Kortom, je opmerking “Afkomst is dan van ondergeschikt belang.” correspondeert niet met de zin erna waar je laat zien dat afkomst wel degelijk uitmaakt bij sollicitaties (bij jouw bedrijf?).

Jerry Bidet
Jerry Bidet11 feb. 2020 - 21:46

@vier Ik begrijp je punt, in theorie klopt het ook. Maar wanneer je meerdere slechte ervaringen hebt gehad als werkgever, kies je vaak eieren voor je geld. Racistisch? Misschien. Menselijk? Ook.

P Haan
P Haan11 feb. 2020 - 6:40

Het probleem staat in de tekst beschreven: gebrekkige taal- en sollicitatievaardigheden Je krijgt je MBO diploma ongeveer cadeau zonder dat je de taal beheerst. Simpele voorwaarde voor een MBO functie, de Nederlandse taal machtig. Scholen zijn zo verkrampt op hun 'targets' dat ze hun doel uit het oog verliezen, opleiden en toetsen of iemand het MBO werk- en denk niveau aankan. In plaats daarvan negeren ze voor de hand liggende afwijkingen en duwen iedereen maar met een papiertje de straat op. Het is al jarenlang een gegeven dat jonge mensen met een taalachterstand worstelen. Het is schandalig dat dat in het basisonderwijs niet opgelost wordt. Dan ben je je hele leven veroordeeld tot stapels bouwen in Duindorp, of hosselen in de marge. En dat is doodzonde, er zit meer dan genoeg talent en werklust in die groepen. En als werkgever is je enige keus je aanname standaard verlagen en ze zelf maar opleiden. Los dat eerst eens op, en ga dan kijken welk deel echte discriminatie is.

1 Reactie
Middenman
Middenman11 feb. 2020 - 15:00

Helemaal mee eens. Het probleem is in veel gevallen taalachterstand. Tweede of derde generatie immigranten die slecht Nederlands spreken en schrijven, omdat het in ons land mogelijk is om je te handhaven zonder dat je de taal spreekt. Overal wordt het je makkelijk gemaakt, met folders in 26 talen bij gemeentes, gratis tolken, politieagenten die jongeren in hun eigen taal (lees Marokkaans of Turks) kunnen aanspreken, etc. Het gevolg is dat er in gezinnen geen Nederlands wordt gesproken, in moskeeën niet, en zelfs op scholen is het toegestaan om op de gang en de kantine in andere talen dan het Nederlands te communiceren. Hoe ga je dan in vredesnaam mensen op de arbeidsmarkt zetten die echt een eerlijke kans krijgen? Het zou fijn zijn als we dit probleem zouden kunnen bespreken zonder dat gelijk de kaart van het racisme wordt getrokken.

Vlaggenroof
Vlaggenroof10 feb. 2020 - 22:08

Tsja.. als blank persoon in niet-blanke landen kom je waarschijnlijk ook minder snel aan een baan (behalve bij Westerse bedrijven misschien). Een kebabboer neemt ook eerder een Turk aan. Big deal allemaal, je kan de aard van de mens niet veranderen. Ik ben er van overtuigd dat de mensen die altijd het hardste roepen tegen racisme te zijn niet meer of minder racistisch zijn dan Henk en Ingrid.

Auslander
Auslander10 feb. 2020 - 21:09

“Mbo’ers met migratieachtergrond gediscrimineerd bij sollicitaties” Ach ja, routine nieuws. Kom eens als er andersom gebeurd. Dan is dan groot nieuws.

Ewout Pool
Ewout Pool10 feb. 2020 - 21:05

Goh, de NRC komt erachter dat het leven niet eerlijk is. Ik zeg altijd tegen mijn leerlingen-met-migratieachtergrond dat ze als ze iets willen ze harder moeten werken dan anderen. Misschien niet eerlijk, wel waar. Overigens geldt dit ook voor mijn leerling met ODD of autisme, evenals voor mijn fysiek beperkte vrienden. Ook je netwerk speelt een rol. Een blonde kakker uit Wassenaar komt eerder aan een goede baan dan zijn mocronederlandse klasgenoot. De enige manier om dit te doorbreken is ze hun ongelijk te bewijzen. Wat mij betreft zou de overheid zich erop moeten richten dat het recht op onderwijs iedereen zoveel mogelijk in staat stelt hun achterstanden in te halen. De rest is aan mensen zelf

I am Legion
I am Legion10 feb. 2020 - 19:50

Degenen die hier witte Nederlanders onderscheidend verwijten bij maken zijn natuurlijk zélf racisten. In ieder geval dat je groepen op grond van hun huidskleur, etniciteit, of afstamming in verbinding brengt met collectief gedrag of eigenschappen maak je je per definitie schuldig aan racisme. Er is ook geen enkele grond die maakt dat het voor deze sollicitatie-discriminatie het nodig is dat witte Nederlanders zich in hogere mate schuldig maken aan racisme. Het is dan ook helemaal niet gefundeerd op feiten. Als onder alle Nederlanders, onafhankelijk van huidskleur, etniciteit, of afstamming b.v. 1 op de 10 mensen racistisch is, wat je moet aannemen zoals dat geldt voor iedere eigenschap of gedrag wil je niet met reden als racistisch gelden, en de witte Nederlanders een 6 keer grotere groep vormen dan een bepaalde niet witte of niet-westerse minderheid dan zullen de leden van die minderheid 6 keer vaker racisme ervaren. Dat is dus bij gelijke mate van racisme onder de verschillende groepen. Dat effect is wat hier invloed heeft. Niet het onbewezen argument van sommigen dat witte Nederlanders racistischer zijn dan leden van allerlei Nederlandse minderheden. Wie anders stelt is juist een racist.

3 Reacties
LaBou
LaBou 10 feb. 2020 - 22:20

ja maar hullie zijn net zo erg en dat is nog veel erger.

I am Legion
I am Legion11 feb. 2020 - 10:57

@LaBou Erger?:))) Ik stel anders dan anderen hier dat doen dat deze bevolkingsgroepen inclusief de groep witte Nederlanders géén verschil zullen vertonen in eigenschappen of gedrag, ook als dat racisme betreft, omdat huidskleur, etniciteit, of afstamming daar per definitie geen oorzaak van is. Ieder die anders beweert is een racist. Natuurlijk heb jij dan als iemand die duidelijk wél uitgaat van verschillen in eigenschappen en gedrag tussen deze zo verdeelde bevolkingsgroepen zoals iedere racist geen argument dat witte Nederlanders in hoger mate racistisch zijn. En dan uit je je zoals de meeste racisten dom.

LaBou
LaBou 11 feb. 2020 - 12:12

Lees jij eigenlijk zelf wel wat je schrijft? Of maak je het zo moeilijk dat je de weg kwijtraakt in je eigen schrijfsel.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 feb. 2020 - 19:29

Ik begreep dat scholieren met een migratieachtergrond ook relatief vaak kiezen voor studies met een ongunstig arbeidsperspectief, zijn ook de verschillen per afzonderlijke studierichting gemeten? Er zou pas echt "iets aan de hand zijn", indien er per studierichting een significant verschil is met "native" studenten. Bovendien zou je ook alle bovengenoemde objectiveerbare oorzaken eruit moeten filteren.

3 Reacties
4Vier!
4Vier!10 feb. 2020 - 23:18

Deplorable Lefty 10 februari 2020 at 20:29 "Er zou pas echt “iets aan de hand zijn”, indien er per studierichting een significant verschil is met “native” studenten. Bovendien zou je ook alle bovengenoemde objectiveerbare oorzaken eruit moeten filteren." Yes, zoals dat bijvoorbeeld al gedaan is door dezelfde sollicitatiebrieven met andere naam te versturen en en dan te kijken naar de algemene scoring. En als je alle verschillen die je kan bedenken er uit hebt gefilterd houdt je als onderzoeker een antwoord over dat zegt "we weten niet waardoor de verschillen worden veroorzaakt".

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 feb. 2020 - 8:42

@ 4vier! In Den Haag is een aantal jaren gelden een experiment uitgevoerd om te toetsen of er onderscheid werd gemaakt op grond van de naam van de sollicitant, bleek daar nauwelijks verschil uit te maken. Er zijn ook onderzoeken geweest, m.n. in de uitzendbranche, die wel racistisch handelen aantoonden. Voor de goede orde, werkgevers die zich hieraan schuldig maken mogen van mij keihard worden aangepakt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 feb. 2020 - 19:48

Met type MBO opleiding dient rekening te worden gehouden omdat verschillende groepen leerlingen verschillende voorkeuren kunnen hebben en naar niet iedere opleiding evenveel vraag is. Geen idee of dat bij dit onderzoek het geval is.

Jerry Bidet
Jerry Bidet10 feb. 2020 - 18:24

Positieve discriminatie is ook discriminatie.

Rechtse Bal4
Rechtse Bal410 feb. 2020 - 18:15

hoeveel onderzoeken en enquetes moeten er nog uitgevoerd worden ? Het is toch duidelijk hoe de situatie in (west-) Nederland is ? Hoogste tijd om oorzaak/gevolg eens te onderzoeken

1 Reactie
Jozias2
Jozias210 feb. 2020 - 21:12

West Nederland? In de rest is het anders? en alleen in Nederland of zou dit in andere landen ook zo zijn?

JohnVKR
JohnVKR10 feb. 2020 - 17:53

Er is misschien nog wel een groter probleem dat in dit soort onderzoeken altijd genegeerd wordt. Want discriminatie bij sollicitaties is erg, maar als je wél een baan hebt, constateren mensen dat witte Nederlanders bij promoties bijna altijd voor gaan. Discriminatie op de werkvloer is dus misschien nog wel een groter probleem.

5 Reacties
Deplorable Lefty
Deplorable Lefty10 feb. 2020 - 19:20

"constateren mensen dat witte Nederlanders bij promoties bijna altijd voor gaan Stemmingmakerij gebaseerd op anekdotische bewijsvoering, zou je eerst grondig moeten onderzoeken.

Phantom3
Phantom310 feb. 2020 - 20:09

Discriminatie is eigenlijk overal een probleem. Op ras, geloof, geslacht, geaardheid. Eigenlijk zijn één grote discriminerende wereld.

4Vier!
4Vier!10 feb. 2020 - 23:11

Deplorable Lefty 10 februari 2020 at 20:20 “constateren mensen dat witte Nederlanders bij promoties bijna altijd voor gaan Stemmingmakerij gebaseerd op anekdotische bewijsvoering, zou je eerst grondig moeten onderzoeken." Ook zonder bewijs geloof ik dat morgen de zon weer opkomt. Nogal wat onderzoeken worden gedaan naar aanleiding van "anekdotische bewijsvoering" en blijken na onderzoek ook vaak (statistisch) te kloppen. Er is namelijk een reden om iets te onderzoeken.

Deplorable Lefty
Deplorable Lefty11 feb. 2020 - 8:48

@ 4vier! Ik wil alleen geven dat je zeer voorzichtig moet zijn om dit soort aantijgingen zo stellig te beweren, en als een "waarheid" te presenteren.

4Vier!
4Vier!11 feb. 2020 - 19:02

Deplorable Lefty 11 februari 2020 at 09:48 “Ik wil alleen geven dat je zeer voorzichtig moet zijn om dit soort aantijgingen zo stellig te beweren, en als een “waarheid” te presenteren.” Precies, dat houdt in dat je ook weg moet blijven van teksten als “Stemmingmakerij gebaseerd op anekdotische bewijsvoering”. Die zinsnede suggereert enigszins dat het níet waar zou zijn. Ik denk/ verwacht/ vermoed dat je uitstekend tot een conclusie kan komen dat de onverklaarbare verschillen zeer vermoedelijk voortkomen uit discriminatie. Ook dat het niet of nauwelijks te bewijzen valt dat er in een specifiek geval sprake is van discriminatie. Om even een voorbeeld te geven: als ik 500 keer gooi met 1000 dobbelstenen en 80% van de resultaten komt op “1” oog, dan kan ik met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat er veel onzuivere dobbelstenen in de set van 1000 zitten; ik kan echter niet op basis van 1 worp, met 1 steen die 1 oog als resultaat geeft, zeggen dat er in dat geval dus sprake is van een onzuivere dobbelsteen. De arbeidsmarkt is natuurlijk een heel stuk complexer dan het meten van zuiverheid van een dobbelsteen, dus de vraag is of de “onverklaarbare” verschillen ook daadwerkelijk ooit verklaard kunnen worden. Niet elke werkgever stuurt een sollicitant een cc-tje met de tekst “Niet aannemen want zwart”. Ik vermoed dat er vaak processen spelen waar wij ons zelf niet eens van bewust zijn. Al is het maar het slappe handje dat wij cultureel niet gewend zijn en op basis daarvan in een gesprek met iemand die alleen z’n naam gezegd heeft onbewust in het hokje “slap”= ongeschikt. Mensen die zo in hun systeem verankerd hebben dat bv mannen en vrouwen andere rollen “horen” te hebben, niet door hebben dat ze een vrouw in sommige functies niet - of minder serieus nemen; zonder dat ze dat zelf door hebben. Het is moeilijker om een negatief vooroordeel positief bij te stellen, dan een positief vooroordeel negatief bij te stellen.

Max6
Max610 feb. 2020 - 17:26

De kop schreeuwt discriminatie, de percentages schreeuwen discriminatie... en dan komt de nuance - "verschillen in studierichting" - "sociaal-economische status van ouders" / "thuissituatie" - "werkervaring" - "gebrekkige taal- en sollicitatievaardigheden" - en uiteindelijk arbeidsmarktdiscriminatie Ik geloof best dat een deel discriminatie is... maar hoeveel blijft zo wel de vraag natuurlijk.

4 Reacties
Audio
Audio10 feb. 2020 - 20:09

Het lijkt een beetje op de loonkloof tussen mannen en vrouwen.

Sam V
Sam V10 feb. 2020 - 20:18

Allemaal veel te lastig. Discriminatie roepen is zoveel makkelijker. Kunnen we namelijk anderen de schuld geven en de “slachtoffers” gaan helpen. Geeft zo’n goed gevoel. Maar serieus is er ongetwijfeld wel sprake van discriminatie. Dat blijkt wel uit andere onderzoeken. Maar laten we het niet overdrijven en vooral ook de eigen verantwoordelijkheid niet vergeten. Stop met mensen te snel als slachtoffer te zien en geef ze een kans er zelf uit te komen. Komt echt wel goed. Zo koester ik de hoop dat er ooit nog twee vrouwelijke stukadoors mijn muren komen doen. Ik ga vrouwen niet in een slachtofferrol zetten. Ik denk echt dat ze dat stukadoorsdiploma zelfstandig kunnen behalen en daarna zelfs nog een eigen bedrijfje kunnen oprichten. Hoop doet immers leven.

F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye
F.M.A. thoe Schimmelpenninck van de Oye11 feb. 2020 - 7:06

Heb tientallen sollicitanten mét en zonder een niet-Nederlandse achtergrond moeten beoordelen. Helaas heb ik moeten constateren dat grosso modo de beheersing van de taal die wij op het bedrijf voornamelijk frequenteerden (ABN) niet al te best was bij de sollicitanten van buitenlandse komaf. Dit heeft niets met racisme of discriminatie te maken!

Jan Lubbelinkhof
Jan Lubbelinkhof11 feb. 2020 - 13:37

@FMA etc. “ de taal die wij op het bedrijf voornamelijk frequenteerden” - met een degelijk taalgebruik zou u bij mij nooit een HRM- positie kunnen bezetten. Taal kun je bezigen, beheersen, gebruiken, veranderen, vern**ken (zoals u doet) etc. Maar taal kan niet gefrequenteerd worden. Misschien handig eerst een woordenboek (al dan niet online) te gebruiken voor u weer iets plempt?

Freek3
Freek310 feb. 2020 - 17:26

Ik hoorde de schrijver van het rapport op de radio vanochtend. Die stelde letterlijk dat een deel van de gemeten achterstelling niet verklaarbaar is uit de data (als opleiding van ouders, buurt waar men opgroeide e.d.) Dat is toch echt iets heel anders dan "gediscrimineerd bij sollicitaties". Daarover zij de man desgevraagd "Dat weten we dus niet, je kunt dat niet uit ons onderzoek vaststellen, dat wordt in een vervolgonderzoek meegenomen"

2 Reacties
Starter2
Starter210 feb. 2020 - 18:54

Letterlijk, we hebben niet onderzocht of er sprake is van discriminatie. Dus waarom NRC hier zo stellig is. Wellicht willen ze het net even te graag.

Audio
Audio10 feb. 2020 - 20:12

"Daarover zij de man desgevraagd “Dat weten we dus niet, je kunt dat niet uit ons onderzoek vaststellen, dat wordt in een vervolgonderzoek meegenomen” " Wetenschappers zullen altijd bij het presenteren van hun onderzoek zeggen dat er vervolgonderzoek nodig is. Dat helpt bij het aanvragen van budget en houdt hen aan het werk. Dat is dus toch wel een beetje preken voor eigen parochie.