Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Manipulatieve verontwaardiging

  •  
12-06-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
De conservatieve columniste en SGP-fangirl Amanda Kluveld ziet het fenomeen christenvervolging als een stok om de islam mee te slaan
In mijn studententijd besloot ik om mij aan te melden bij de mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Ik was in die tijd lid van een orthodox-christelijke studentenvereniging. Hoewel mijn keuze voor Amnesty niet werd veroordeeld, was die allerminst vanzelfsprekend. Als christen moest je in de eerste plaats christelijke organisaties steunen. Je stemde ChristenUnie en las het Nederlands Dagblad (dé krant). Daarnaast hielp je kinderen in de Derde Wereld niet via een neutrale organisatie als Plan Nederland of SOS Kinderdorpen, maar via de christelijke organisatie Redt een Kind. Gewetensvervolgden hoorde je eigenlijk niet via Amnesty te steunen, maar via Open Doors.
Van deze vorm van verzuilingsdenken heb ik mij met moeite vrijgemaakt. Ik heb besloten om uit principe alleen neutrale organisaties te steunen. Christelijke organisaties kunnen soms best goed werk doen. Voor Redt een Kind bijvoorbeeld heb ik veel waardering. Ik snap echter hun noodzaak niet zo goed. Waarom moet er per se een aparte christelijke organisatie worden opgericht, als een neutrale organisatie hetzelfde werk doet? Daarnaast zijn sommige christelijke organisaties nogal beperkt in hun doelstellingen en zetten ze zich alleen/voornamelijk in voor christenen. De tot de SGP-zuil behorende hulporganisatie Woord & Daad heeft bijvoorbeeld niet voor niets Galaten 6:10 als motto: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.”
Met de mensenrechten is het niet veel anders. Amnesty International zet zich in voor de universele mensenrechten en is politiek gezien neutraal. De organisatie is net zo kritisch op de Verenigde Staten als dit land de mensenrechten weer eens schendt, dan op een land als Iran of Wit-Rusland. Open Doors daarentegen komt alleen op voor christenen en is politiek gezien partijdig. Het opkomen voor christenen gaat daarnaast gepaard met kritiek op niet-christelijke levensbeschouwingen.
Ten tijde van de Koude Oorlog steunde Open Doors voornamelijk christenen aan de andere kant van het IJzeren Gordijn, die een heleboel illegale Bijbels kregen via de omgebouwde Volkswagen Kever van ‘God’s own smuggler’ Anne van der Bijl. De beste man doet zijn naam trouwens eer aan en heeft een hele bijlenverzameling thuis. Ofschoon natuurlijk niet in de eerste plaats, was Open Doors in deze tijd een uitgesproken anticommunistische organisatie. De organisatie stond weliswaar kritisch tegenover de apartheid in Zuid-Afrika, in tegenstelling tot de kleine orthodox-christelijke partijen GPV en SGP, maar vond het goddeloze communisme niettemin toch veel erger.
Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 heeft Open Doors de aandacht vooral verlegd naar het Midden-Oosten en de weinige christenen aldaar. Dit past heel erg bij de verschuivende tegenstellingen in de wereldpolitiek, waar de islam in de ogen van velen de rol van het communisme heeft overgenomen als grootste dreiging. Elk jaar maakt Open Doors een top-50 van landen die christenen vervolgen. Het communistische Noord-Korea staat al jaren eenzaam op nummer één, maar de nummers twee tot en met negen zijn allemaal islamitische landen. In tegenstelling tot Amnesty baseert Open Doors het oordeel niet alleen op feiten, maar ook op geruchten. Daarnaast produceert Open Doors propagandafilms en boeken voor de geld gevende ortohodox-protestantse achterban, waarin de islam heel eenzijdig wordt geportretteerd.
Hoewel elke christen (en natuurlijk elk ander mens) die vervolgd wordt vanwege zijn overtuiging er natuurlijk één te veel is, vind ik de eenzijdige wijze waarop Open Doors te werk gaat bedenkelijk. Anderen, die primair in politiek geïnteresseerd zijn, grijpen de onderzoeken van Open Doors met beide handen aan om een bepaald statement te maken. De PVV stelt bijvoorbeeld regelmatig Kamervragen over christenvervolging in moslimlanden , niet zozeer omdat de PVV zo ontzettend begaan is met het lot van de christenen aldaar, maar omdat de daders moslimfundamentalisten zijn die zwartgemaakt moeten worden.
Ook de conservatieve columniste en SGP-fangirl Amanda Kluveld ziet het fenomeen christenvervolging als een stok om de islam mee te slaan. Toen ik haar in een kritisch artikel op Joop.nl over de SGP hierop wees, schreef ze meteen een hele felle column tegen christenvervolging, die op vrijdag 10 juni in de Volkskrant verscheen.
Opvallend was dat Kluveld in haar artikel opeens wel de christenen noemde die in Noord-Korea werden vervolgd, hoewel ze hier in eerdere columns nooit op was ingegaan. Mijn Joop-column waarin ik Kluveld beschuldigde van selectieve verontwaardiging, namelijk dat ze zich alleen maar druk maakte om christenvervolging in moslimlanden, had effect gehad. Niettemin schreef ze over Noord-Korea in abstracte bewoordingen en getallen, terwijl ze voor de christenvervolging in islamitische landen hele beeldende en concrete taal gebruikte. Hier was sprake van een retorische truc. Het feit dat er in de Tweede Wereldoorlog zes miljoen mensen zijn vermoord is erg, maar het doet je pas echt wat als je het dagboek van Anne Frank leest, de film Schindler’s List ziet of foto’s van Holocaustslachtoffers ziet in hun normale doen, namelijk toen ze nog een normaal leven hadden. Van persoonlijke verhalen en persoonlijk leed  trekken wij ons veel meer aan, dan van abstract leed. Kluveld begrijpt dit goed en vraagt terecht aandacht voor het leed dat sommige christenen in islamitische landen overkomt, maar de manier waarop ze dit doet vind ik behalve zeer selectief ook manipulatief. Christenen zijn bij Kluveld altijd slachtoffer, en moslims altijd dader. Zal Kluveld ook opkomen voor sjiitische moslims die in landen als Pakistan en Saoedi-Arabië worden onderdrukt en voor de soennieten die in Iran worden gediscrimineerd? Heeft ze ook oog voor de in Israël woonachtige Arabieren, die daar als tweederangs burgers worden behandeld, of voor de Palestijnen die sinds 1948 van huis en haard verdreven zijn? Ik vraag het mij af. Haar manicheïstische wereldbeeld laat zulke nuances wellicht niet toe.
Mensenrechten zijn universeel, niet particulier. Natuurlijk mogen mensen zich inzetten voor specifieke bevolkingsgroepen die worden vervolgd dan wel achtergesteld, zoals christenen (in sommige landen), moslims (vaak in diezelfde landen), homoseksuelen, vrouwen, gehandicapten, zigeuners, joden, etc. Sommige groepen hebben die extra aandacht namelijk hard nodig. Met een beetje selectieve verontwaardiging is daarom niets mis. Manipulatieve verontwaardiging, verontwaardiging met als doel om een andere groep zwart te maken, helpt groepen die misschien onze extra aandacht verdienen echter geen steek verder. Suggestieve films en boeken van Open Doors, suggestieve Kamervragen van de PVV en suggestieve columns van Kluveld werken eerder contraproductief.

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (25)

leeuwenvanj
leeuwenvanj12 jun. 2011 - 18:37

Heb je haar bron bestudeerd en de reactie van de PVVer uit het Europees parlement(Hartogs als ik mij niet vergis)? Amanda vergeet ook te schrijven over de christenen die in Rwanda en de Congo zijn en worden gedood.Ja je hebt gelijk,ze is zeer selectief en gericht op de moslim als dader.Vorig jaar op een bijeenkomst van het CDA over de trans atlantische relatie CDAer 1ste kamerlid en oud top man van Shell horen zeggen "laten wij niet zo streng zijn voor china.zij hebben vele monden te voeden maar we moeten wel oog hebben voor de Chineze christenen.zelfde selectieve gevoelens.

rgeurtsen
rgeurtsen12 jun. 2011 - 18:37

Ewout ik het het ware genoegen om het nederlandsch Dagblad te kunnen lezen wanneer ik wil, ik zie de foldertjes van Open Doors, ik zie de brute leugenachtige pro-Israel propaganda... Het is mij om het even. Wat ik zie bij vele Christenen is en defensieve houding van een minderheid die nog leeft met de gedachte aan het grootse - zoiets als tien twintig jaar geleden nog menig inwoner van Wenen mij lastig viel over de grote rol van het Habsburger Rijk. Naast dat defensieve is er sprake van identiteit en vereenzelviging, waardoor het wereldbeeld en de informatie die men tot zich neemt goed aanvoelt - dat kan zijn door zich te identificeren met lijden, of dat nou christenen zijn of radikalo's als Thieme. Die identificatie is een prachtig hulpmiddel om je zelf goed te voelen en de buitenwereld te ordenen. Dat dit niets met de werkelijkheid te maken heeft, weet een dertiger of veertiger nog, al heeft die het ook moeilijk om het te erkennen. Een bericht op TV of in de Volkskrant is het bewijs dat ze gelijk hebben, een bijdrage van jou op Joop.nl is lastig en kan niet waar zijn... ook maar een mening. Of men aanvaardt de harde waarheid en beslist zich toch terug te trekken op he eigen honk met het eigen wereldbeeld. Dat defensieve en nu om wat voor reden ook de ruime aandacht voor dit soort minderheden gedoe, geeft een vreemde mix. Ze denken dat zij zich met wereldse zaken bezig houden, maar het is niet het christendom dat cultuur en liefde en welvaart gebracht heeft. De kerk en het geloof is slechts één factor. En mensen verbonden ooit hun geloof in de strijd tegen andere geloven, inclusief de Joden, maar nu is de vijand van de Islam de vriend van de christenen... opportunistisch geneuzel en het pro Assad gedoe dat Open Doors fans promoten wordt ze hopelijk voor de voeten geworpen. vanwege het geloof is de dictator okay.... dat heeft neits met mensenrechten te maken. dat kun je ook niet van Christenen verwachten. Het gaat niet om mensenrechten, het leven draait om god en de inspiratie die God kan geven. Mensenrechten daarin komen misschien van pas, maar zijn ook zoweer over de schutting geworpen. Prachtig Ewout, zoals jij altijd weer de dialoog open houdt. KLasse.

Bagus
Bagus12 jun. 2011 - 18:37

Mijn persoonlijke probleem bij het lezen van berichten over universele mensenrechten -hoe zorgvuldig ik deze ook spel- is dat ik er niet altijd goed achter kan komen waar de onderliggende waardenstrijd feitelijk om gaat. Is hier een (goed verborgen) strijd tussen "godsdienstigen" iha en "secularisten" iha aan de orde ? Of voornamelijk tussen "godsdienstigen" onderling (christenen vs moslims bijv., maar in India bijv. ook tussen hindoeisten en christenen) ? Of tussen bepaalde (minderheids- of meerderheids)belangengroepen in alle "kampen" ? Ik kan met het begrip "neutraliteit" tav de te verdedigen menselijke basiswaarden dan ook niet zo goed uit de voeten. Er is m.i altijd sprake van "gekleurde" berichtgeving, ook bij zog. "neutrale" organisaties. Dat is niet altijd manipulatief bedoeld, maar vaak gewoon niet te vermijden. Neem de discussie hierbeneden over de opvatting dat de huidige universele mensenrechten" een product zouden zijn van de machspositie die het "Westen" na WO II nog innam -en dat zijn zij volgens mij de facto ook-, maar die nu tanende is. Of men zich in afwijking van die "westerse" waarden (materialistisch, secularistisch, individualistisch) op andere plekken in de wereld nu baseert op het confucianise (materialistisch, seculier maar wel collectief gericht) of op de sharia (Allah en het geloofscollectief) is daaraan ondergeschikt. Het gemeenschappelijke is dat het huidige individualistische mensbeeld in die alternatieve opvattingen, eufemistisch gezegd, niet zo dominant aanwezig is als in de "verlichte westerse" variant. "God" (christendom, islam bijv.) en/of. de "gemeenschap" op de eerste plaats ipv het individu zijn de waardengrondslag voor de niet-westerse opvatting over "mensenrechten". En dat maakt wel degelijk verschil uit voor het antwoord op de vraag welke "universele" rechten een individu in een samenleving toekomen. Goed om te lezen hoe Ewout Klei zichzelf heeft ontworsteld aan zijn eigen zuil. Maar onpraktisch bijv. in mijn woonland waar -als defensief mechanisme tegen ongewenste "verwestersing"- juist de eigen "godsdienstige" identiteit/identificatie steeds sterker wordt benadrukt. Wat ik uit tweede hand heb vernomen is dat in de reus China het confucianisme met haar denken en doen in termen van plicht aan de gemeenschap en aan de voorouders (een vorm van niet-seculier denken dit laatste ??) een factor van groot belang is die ook nu nog meer maatschappijstructurerend werkt dan het tot-op-het- bot verrotte communisme. In mijn optiek is om die reden een economische reus als China in het globaliseringstijdperk een zekere winnaar ten koste van EN van het Westen EN de tehnologisch-economisch moderne, maar religieus funamentalistische, dwerg Maleisie resp. de reus op lemen voeten Indonesie die seeds meer begint te wankelen onder de onderlinge strijd van "secularisten" (Pancasila) en "godsdienstigen" (sharia) Allemaal niet zulke pretige signalen voo de "universalisten" en "individualisten" onder ons "westerse cultuurverdedigers". Ik verwacht in de toekomst in de strijd om universele basiswaarden (de enige berargumenteerbare basis voor het mensenrechtenvraagstuk) dan ook, wereldwijd, het ontstaan van een meerstromenland. Ewout Klei draagt m.i. daar zelf ook al voorbeelden van aan. Dat dat tevens voor mij betekent dat ik er een cultuurrelativistische visie aan overhoud is onvermijdbaar. Dat ik tegelijkertijd aan de onaantastbaarheid van het eigen geweten van een individu vasthoud, eveneens. Dat is slechts 1 van de vele spagaatposities waarin een denkend mens in deze dagen terecht kan komen. Een spagaat tussen rede en eigen -cultureel bepaalde- waardeoordeel.

Reinaert de Vos
Reinaert de Vos12 jun. 2011 - 18:37

Tja, niets aan toe te voegen. Helemaal mee eens. Amanda Kluveld past in het rijtje waar ook Hans Jansen in past. Onvermurwbaar en jihadistisch.

sanguei2
sanguei212 jun. 2011 - 18:37

Die opinie waar Ewout Klei naar verwijst is inderdaad een naïef hetzerig stukje. De Volkskrantsite plaatst volgens mij wel meer opinies in die trant. Het zal hun beleid zijn. Ik weet niet of het wel terzake is, maar je kunt ook kijken naar de geschiedenis van religieuze en neutrale rechten- en hulporganisaties. Bij beiden gebeurt er regelmatig iets dat de doelgroep ervan niet ten goede komt. Zo kostte het vertrek van de laatste AI-directeur de leden wel wat erg veel geld. Zo dacht de Engelse ontwikkelingshulp vroeger de Bengalen aan schoon water te helpen door in Bangladesh putten te slaan. Alleen had het laboratorium dat de waterkwaliteit moest testen, vergeten om op arsenicum te testen, met vele slachtoffers tot gevolg. Aan de andere kant gaat er ook wel wat mis. Zo zaten de christelijke organisaties en de oude Latijns-Amerikaanse en Mediterrane dictaturen vaak op een lijn, terwijl Amnestyleden brieven schreven voor de politieke gevangenen ervan. Zo werkten veel christelijke organisaties samen met het apartheidsregime in Zuid-Afrika, terwijl Amnesty aandacht vroeg voor de mensen wier rechten erdoor in verdrukking kwamen. Zo lobbiën christelijke organisaties voor anti-homowetgeving in Oeganda, en bleken ze na de aardbeving in Haïti adoptiekinderen in de VS aan te willen bieden, waarvan de nog levende ouders dachten dat ze naar de VS zouden gaan voor een betere toekomst, en ze contact zouden kunnen houden. Ik ben benieuwd hoe een vollediger telling uit zou vallen. In eerste instantie lijkt het me dat bij de christelijke organisaties het belang van het individu het toch regelmatig aflegt tegen het belang van de religie, terwijl dat individu juist voorop staat bij Amnesty. Een historisch bekende christelijk hulpverlener, Nobelprijswinnares "Moeder Teresa" in India, kwam er eerlijk vooruit dat ze haar werk in essentie deed om haar religie te verspreiden. De stukjes van Amnesty klinken ook altijd veel positiever dan het naargeestige valse stukje van die Kluveld, waarvan ik overigens niet weet of ze representatief is voor de christenen, of zelfs maar de christenfundamentalisten. De SGP zit zelf op een tweesporenbeleid, nu het een steunpilaar van het kabinet is geworden. Enerzijds steunt het het kabinetsidee dat in Nederland opgegroeide Afghaanse meisjes in de regel teruggestuurd kunnen worden, met het argument dat ze zich daar gewoon kunnen aanpassen. Anderzijds komt het in het geweer als er een Afghaanse christen is die gevangen wordt gezet omdat hij video's van zijn doop gaat verspreiden, en op het internet van zich laat horen. Wordt die dan ook niet geacht zich aan te passen ? Het lijkt of ook hier de belangen van de religie prevaleren boven die van het individu. En dat is de verworvenheid van de Franse Revolutie en het Amerikaanse systeem: wij vinden dat het individu belangrijk is, en kunnen beargumenteren dat die prioriteit de kwaliteit van het leven bevordert onder behoud (of zelfs met stimulering) van de maatschappelijke vooruitgang.

msj_meijerink
msj_meijerink12 jun. 2011 - 18:37

Goh, nooit geweten dat in de wereld alleen gristenen omwege hun geloof worden vervolgd, maar het stukje van Amanda Kluveld http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/8692/Iedere_vijf_minuten_sterft_een_christen_vanwege_zijn_geloof deed me de ogen openen. Wat een maf mens, om de vervolging hele bevolkingsgroepen te negeren.Dit soort selectieve verontwaardiging levert bij mij heel veel Godwins op, ik houd ze maar even voor me! De tip hierbij is 'Frans Timmermans'.

marietje.
marietje.12 jun. 2011 - 18:37

Volkomen eens met de schrijver. Selectieve verontwaardiging van Kluveld. De slachtoffers in het christelijke Congo zijn kennelijk niet belangrijk.

heggenland
heggenland12 jun. 2011 - 18:37

Is Amanda Kluveld vergeten hoeveel slachtoffers er in Noord - Ierland zijn gevallen in de onderlinge strijd tussen christenen en waar men elkaar nog steeds het graf in wens. Ook in Spanje waar het nooit lekker gegaan is tussen katholiek en protestant en waar de protestanten zich nog steeds gediscrimineerd voelen. Ook in de VS is het niet veel anders in de strijd tussen de christelijke sekten van de brandende kruisen. Die een veelvoud aan slachtoffers opleverde dan in conflicten van moslims met christenen. De moordpartijen in zuid-Amerika door dictators met de zegen van de bisschoppen.

[verwijderd]
[verwijderd]12 jun. 2011 - 18:37

Politiek neutraal.. universele mensenrechten.. geen verzuilingsdenken Waar staat Ewout Klei eigenlijk zelf voor?

3 Reacties
JanJansen17
JanJansen1712 jun. 2011 - 18:37

Misschien moet u het artikel nog eens overlezen, wellicht dat u het dan begrijpt waar hij over schrijft.

Babette4
Babette412 jun. 2011 - 18:37

"Politiek neutraal.. universele mensenrechten.. geen verzuilingsdenken.." Het is grappig dat u eerst het antwoord geeft, en vervolgens de vraag stelt.... "Non-identiteit is niets, laat staan dat het ergens toe leidt. " Bedoelt u dat je voor een identiteit een opperwezen nodig heeft? .

Ewout2
Ewout212 jun. 2011 - 18:37

D66, een partij die nergens voor staat. ;-)

gsmwebfaal
gsmwebfaal12 jun. 2011 - 18:37

"Van deze vorm van verzuilingsdenken heb ik mij met moeite vrijgemaakt." Klinkt alsof het een soort enge sekte is, die je je leven lang blijft achtervolgen. Maar dat zijn de vrijgemaakt-gereformeerden niet. Toegegeven, in hedendaags Nederland zijn ze alles behalve mainstream. Maar als je die kerk de rug toe wilt keren is dat zo gebeurd: je laat je uitschrijven en begint een nieuw leven. Er ligt een hele wereld open, vol met potentiële nieuwe vrienden. Los daarvan is deze zin weinig functioneel in het geheel, dat immers over totaal iets anders gaat. Ik denk dat Ewout terecht eenzijdigheid aankaart. Maar dat neemt niet weg dat Kluveld terecht gruwelijke misstanden aankaart. Misstanden die in de Nederlandse media nogal eens worden gebagatelliseerd. Bv, als moslims in Egypte Koptische christenen afslachten, dan heet dat volgens de NOS "religieus conflict tussen christenen en moslims". Ik wil als christen voor álle vervolgden opkomen en dus zijn ook mensen die op eenzijdige wijze voor een bepaalde groep opkomen (Kluveld en Klei schaar ik beide in die categorie) mijn bondgenoten. Tot slot mis ik reflectie op de term "universeel", zoals ik ook vind dat Klei, zeker voor een historicus, onzorgvuldig omgaat met de term "neutraal". Amnesty is onafhankelijk, maar niet neutraal. De universele rechten van de mens zijn een product van het Westen en worden vaak ook alleen door dat Westen zo ontzettend serieus genomen. In Afrika, Azië, Latijns Amerika zijn de eigen waarden, die deels met die universele rechten overlappen, belangrijker. Typisch iets voor het Westen trouwens, om zelf iets te verzinnen en dat vervolgens "universeel" te noemen en aan de rest van de wereld op te leggen. Heel christelijk eigenlijk. ;)

2 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen12 jun. 2011 - 18:37

Beautiful blues klinkt goed, mooie woorden, maar wel laf anoniem. Dus niks geen geloof in mensenrechten en het vrije woord en er voor staan wat je schrijft, al is het te snel en vol tpe-fout%en (ik dus) Je schrijft: De universele rechten van de mens zijn een product van het Westen en worden vaak ook alleen door dat Westen zo ontzettend serieus genomen. In Afrika, Azië, Latijns Amerika zijn de eigen waarden, die deels met die universele rechten overlappen, belangrijker. Ik denk dat je intussen beter weet. Amnesty heeft leden en ja er zijn relatief veel meer leden hier in het westen en al helemaal in Nederland. Maar de invloed van Aziatische landen en Zuid-Amerika laat zich wel degelijk voelen, zeker in beleidskeuze en prioriteiten. Wat dat betreft staat Amnesty dichter bij de werkelijkheid van andere culturen dan Human Rights Watch.

GBJTiltjeman
GBJTiltjeman12 jun. 2011 - 18:37

""Maar als je die kerk de rug toe wilt keren is dat zo gebeurd: je laat je uitschrijven en begint een nieuw leven. Er ligt een hele wereld open, vol met potentiële nieuwe vrienden." Maar dan heb je ineens geen sociale contacten meer in je betreffende dorp ,want je wordt door de gehele gemeente uitgekotst. En ja het is een enge sekte die haar kinderen indoctrineert,en anders denkende mensen discrimineert

Archie2
Archie212 jun. 2011 - 18:37

Waarom mocht Monique Samuel, enige tijd geleden tijdens de Egyptische opstand regelmatig te zien bij P&W, haar verhaal niet doen over de slachting bij koptische kerken? ....Samuel is een christen van koptische komaf, en wilde het bij de NOS ook over de islamitische aanslagen op twee koptische kerken hebben. Maar dat mocht niet. ‘De NOS is bang voor islamofoob te worden uitgemaakt’, vertelde ze in een interview met het Nederlands Dagblad.....

3 Reacties
rgeurtsen
rgeurtsen12 jun. 2011 - 18:37

En de link naar de bron is...?

Ewout2
Ewout212 jun. 2011 - 18:37

Maar dit verhaal trok ze in. Spruyt wilde niettemin dit gerucht uitbuiten en schreef er eenm column over. Zie http://www.leugens.nl/2011/02/20/monique-samuel-en-bart-jan-spruyt/

Trees2
Trees212 jun. 2011 - 18:37

Ik vind het Nederlands Dagblad heel goed. Ze schrijven er idealistisch, feiten op humanistische basis, zoals het zou moeten zijn. Ik heb het Nederlands Dagblad bijna niet op dogmatisme kunnen betrappen.

FritsGuevara
FritsGuevara12 jun. 2011 - 18:37

Amnesty International geniet onder christenen ook gewoon sympathie. Dat was een paar decennia terug ook zeer welkom want bij hele volksstammen kon het communisme geen kwaad doen, terwijl we als christenen wisten hoe tyranniek het communisme is. Ik vind het op zich niet te veroordelen als je niet neutraal bent bij het helpen van iemand, zolang je maar iemand helpt. Het is nog altijd beter dan het afpersen van de belastingbetaler voor een of ander "neutraal" socialistisch doel zoals wat hier gebeurt. Waar ook alle christelijke partijen in nogal hoge mate door zijn beïnvloed. Ik steun zelf ook 2 christelijke liefdadigheidsprojecten. Die zijn allebei in ontwikkelingslanden, waar ik me verbaas hoe ontzettend veel hulp voor zo weinig geld mogelijk is! Ik verkies dat boven het peperdure "eigen volk eerst" socialisme waar je gedwongen bent om vooral Nederlanders te helpen, wat hier in Nederland zeer duur is. Met efficiëntie heeft dit absoluut niets te maken natuurlijk. Als ik door de onpersoonlijkheid van het socialisme toch degenen niet ken wie ik help, dan kies ik voor iets waar ik me meer in herken zoals het christendom. De vraag over het overbodige van een christelijke organisatie kun je ook omkeren. Waarom zou je een "neutrale" organisatie oprichten als van oudsher het christendom ook al dergelijke organisaties kent? Als u de reden niet begrijpt, dan zal ik dat nog maar eens uitleggen. Ik vind het griezelig dat ik dat moet doen, maar dat heeft met VRIJHEID te maken. Je MAG als je dat wilt, je wensen te associëren met degenen met wie je wilt associëren, en hulp bieden. Vrijheid van associatie heet dat. Verder zal het woord solidariteit u ook niet geheel vreemd in de oren klinken. Als de onderlinge solidariteit tussen christenen zo als bijzonder opvalt voor jullie socialisten, ga dan niet zo over een ander lopen zeuren met die afgunst maar doe zelf ook eens wat meer voor je kameradski's in nood, dan spelen we weer quitte. Dat het christendom in Galaten aanzet tot een soort positieve discriminatie wist ik niet eens. Het lijkt wel een instructie voor hoe de politiek aan zijn mensen denkt te komen (onze voorkeur gaat uit naar...). Als u dus consequent bent keurt u ook dat natuurlijk af, nietwaar? Als u politieke partijdigheid afkeurt, waarom bent u dan socialistisch? U bedoelt kennelijk positieve discriminatie? Het communisme heeft het er zelf naar gemaakt dat christenen daartegen zijn. Je kunt wel willen dat een christelijke organisatie alle problemen van de wereld op zijn schouders neemt maar dat doet u zelf ook niet. U kunt er met uw lippendienst wel veel noemen als intellectueel maar DOET u er ook wat aan? Geeft het voor jullie socialisten niet te denken dat Noord-Korea (zo extreem links als wat) met kop en schouders boven alle schurkenstaten uitsteekt waar de christenen zich mee bezig houden? Ik vind een eenzijdig beeld over de Islam ook iets wat niet hoort, als het zo is (heb ze zelf nooit gezien die filmpjes). Op school merkte ik dat ook wel, alles wat we ooit over de Islam kregen op de christelijke scholen, is niet meer dan 1 A4-tje groot als je het bij elkaar optelt. Al net zo wat betreft boeddhisme of hindoeïsme. Op een "neutrale" school word je natuurlijk wel veel ruimer voorgelicht over godsdiensten, nietwaar? Ik sluit me na het lezen van dit Joop-artikel ook maar aan bij Kluveld. Wat is dat extreem-linkse regime in Noord-Korea toch een vreselijke vervolger van christenen! Eigenlijk vind ik de laatste alinea van uw artikel het beste. Als je een bepaalde groep zwart wilt maken dan ga ik echter niet aan u vragen welk onderwerp ik moet kiezen, maar bepaal ik dat geheel zelf, en als u het niet wilt horen of lezen dan zet u het maar zeven voet van u.

1 Reactie
hasp52
hasp5212 jun. 2011 - 18:37

ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat u helemaal niets van de inhoud hebt begrepen en dat de "manupalitieve verontwaardiging" ook op u van toepassing is. Zo schrijft u bijvoorbeeld: "eigen volk eerst" socialisme waar je gedwongen bent om vooral Nederlanders te helpen... U bedoelt hier natuurlijk "eigen volk eerst" populisme...zoals door de PVV wordt beleden en door met name de SGP binnen de eigen doelgroep van orthodox crhistenen. U heeft zich kennelijk nauwelijks verdiept in wat socialisme nu eigenlijk in essentie is/doet/gedaan heeft, in tegenstelling tot het communisme. Het staat u wat mij betreft dan ook niet vrij om daar met "manupalitieve verontwaardiging" tegen te keer te gaan.

Tealc2
Tealc212 jun. 2011 - 18:37

--Natuurlijk mogen mensen zich inzetten voor specifieke bevolkingsgroepen die worden vervolgd dan wel achtergesteld, zoals christenen ---- Okey.Hoe zit het nou? Zijn christenen EEN bevolkingsgroep?? Hier een lijst van bevolkingsgroepen: Cahuillia - Cajun - Cakchiquel - Caprivi - Cariben - Cayapas - Cham - Chakma - Chamacocco - Chamorro - Chenchus - Cherokee - Cheyenne - Chibcha - Chickasaw - Chin - Chinezen - Chinezen (Suriname) - Chinook - Chiriguano - Choctaw - Chipewyan - Choi - Choque - Chuj - Colorados - Comanche - Cora - Cree - Creek - Creolen (Suriname) - Criollo - Csángó's Van Wikipedia natuurlijk.

1 Reactie
Ewout2
Ewout212 jun. 2011 - 18:37

OK. Misschien had ik een ander woordje moeten gebruiken. Ik bedoelde bevolkingsgroep in de breedste zin van het woord, dus daar horen ook christenen, moslims, joden en roodharigen bij.

aep123
aep12312 jun. 2011 - 18:37

Ik moet dit toch even kwijt, in het artikel wordt gesteld dat er 6 miljoen mensen zijn vermoord in de tweede wereldoorlog, dit is natuurlijk enkel het joodse deel van de slachtoffers, vermenigvuldig dat aantal met 10-12 en je komt richting het werkelijke aantal slachtoffers. Het stuit mij altijd weer tegen de borst dat in wij nederland bv. de 26 miljoen russen en 20 miljoen chinezen die het leven hebben gelaten in die vreselijke oorlog stelselmatig vergeten.

1 Reactie
Ewout2
Ewout212 jun. 2011 - 18:37

Fotje. Ik bedoelde natuurlijk joden.