Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Je mag wel met Allah dreigen maar niet met geweld door zijn volgelingen

  •  
29-04-2018
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
525 keer bekeken
  •  
6876435285_3cc6e4fffb_z

© Cc-foto: Bryce Bradford

Het is natuurlijk een geweldige onderschatting van God als je gelooft dat hij heel precies en tot in het krankzinnigste detail heeft aangegeven, wat iemand van hem moet denken
Wie door Allah in de hemel is toegelaten, moet niet te vroeg juichen. Hij kan nog van mening veranderen en dan ben je zwaar de klos. Als de Almachtige er achter komt dat je ooit koffie bij Starbucks hebt gedronken, word je alsnog in de hel gestort, zo zegt imam Abdul Somad van het Indonesische Fodarama TV. Heeft dit te maken met de belastingontduiking waarin deze Amerikaanse multinational excelleert? Nee, Starbucks probeert aan klantenbinding te doen door openlijk de LBGTI-gemeenschap te omarmen. Dit zal – aldus imam Somad – aan het licht komen zodra LBGTI-ers na hun overlijden aan de hemelpoort verschijnen. De engelen zullen hen dan vragen: “Hoe komt het dat jullie met zovelen zijn?” Het antwoord: “Dat komt door de donaties.” En dan gaan allen die op enigerlei wijze deze zondaars financieel hebben gesteund, ook naar de hel. Onder hen alle klanten van Starbucks.
Engelen Er is in Indonesië, aldus de Jakarta Post , heel wat afgelachen om dit standpunt. Andere imams stelden vast dat Abdul Somad dankbaar gebruik maakt van Facebook en Twitter, die allebei ook alle ruimte geven aan de LBGTI-gemeenschap. Volgens zijn eigen redenering hoort ook hij dus in de hel thuis. Erger is misschien ook dat de imam de alwetendheid van Allah ontkent want anders hoeft hij zijn engelen niet uit ondervragen te sturen en komt niemand ongegrond in de hemel.
Onder fundamentalistische moslims wordt heel wat bizarre nonsens te berde gebracht waar je alleen maar om kunt lachen. Ernstiger is het als zogenaamde mannen Gods met geweld, moord en doodslag dreigen. Zondagochtend deed de minister voor rechtsbescherming Sander Dekker aan het nodige verbaal handenwringen toen het thema buitenlandse financiering van salafistische moskeeën aan de orde kwam. Ter illustratie zagen we een fragment uit de leerrede van een of andere engerd met een baard die uitlegde dat genitale verminking bij vrouwen niet verboden was maar wel aanbevolen, een standpunt overigens dat binnen de islam hoogst omstreden is.
Aanpakken De minister toonde uiteraard zijn afschuw. Hij kondigde vervolgens nieuwe wetgeving aan. Maar het leek allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Het is helemaal niet moeilijk. Wij kennen in Nederland vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Die behoren tot onze belangrijkste verworvenheden. Tegelijkertijd is het verboden op te roepen tot moord en geweld tegen anderen. We hebben ook nog wetsartikelen tegen haatzaaien. Op grond daarvan kan het Openbaar Ministerie predikers die over de schreef gaan, probleemloos aanpakken.
In zijn serie over de Haagse As-Soenah-moskee citeert NRC enkele predikers die een normaal mens niet graag op de thee zou willen hebben. Zij blijken meesters in sadistische schilderingen van de hel en zijn verschrikkingen. Je wordt daar bijvoorbeeld niet alleen steeds levend geroosterd en dan weer helemaal opgebouwd, je krijgt er alleen maar kokende olie te drinken. De geestelijken die de zondaars zo’n eeuwigheid in het vooruitzicht stelt, past in een oude traditie van alle monotheïstische godsdiensten. Dreigen met hel en verdoemenis was daarvan een vaste karakteristiek. Denk aan Jeroen Bosch of Dante met zijn Inferno. Evenzeer behoort het tot de monotheïstische gebruiken om gelovigen die (enigszins) anders over de heilsboodschap denken, te verketteren. Ook dat gebeurt in de As Soennah-moskee. Sji’ieten, wordt daar gepredikt, zijn geen echte moslims.
Ongerijmd Het is natuurlijk een geweldige onderschatting van God als je gelooft dat hij heel precies en tot in het krankzinnigste detail heeft aangegeven wat iemand van hem moet denken en volgens welk precies uitgewerkt systeem je dan maar hebt te leven. Dat is onmogelijk met almacht, goedertierenheid, alwetendheid en volmaaktheid in verband te brengen ook al zijn Gods wegen dan volgens sommige christenen ondoorgrondelijk. Even ongerijmd is Allah’s obsessie met het seksuele, dat op die manier het hele leven beheerst en een ongezonde spanning teweegbrengt in het contact tussen mannen en vrouwen. Het spijt me heel erg maar als hij bestaat, kan dit niet zijn wat hij wil. Maar je mag best je baard laten staan om vervolgens zulke bizarre nonsens te preken. Het is een vrij land. Het is ieders aangeboren recht om nauwkeurig uiteen te zetten hoe en met welke instrumenten Allah je in het hiernamaals onder handen laat nemen.
Het is daarentegen strafbaar om gelovigen aan te bevelen dit aspect van Gods werk hier op aarde al zélf ter hand te nemen. Het oproepen tot lichamelijke tuchtiging, verminkingen en de doodstraf is verboden. Dat dient dezelfde gevolgen met zich mee te brengen als een twitteraar overkomt die uitroept dat Rutte aan de hoogste boom moet worden opgehangen. Zo’n imam, die genitale verminking bij vrouwen predikt, hoort zich gewoon voor de rechter te verantwoorden. Het is niet zo dat de burgerrechten moeten worden ingeperkt om zulke types in de kraag te kunnen vatten, het is een kwestie van tijd, geld en mankracht bij de politie, de diensten en het Openbaar Ministerie. Dan kost het maar een paar centen.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.