Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Rutte tracht stikstofbom van Hoekstra onschadelijk te maken

Sigrid Kaag wil draaiend CDA aan afspraken houden
Joop

Macron en de illiberale verleiding

  •  
09-02-2019
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
39846508013_ce96b61a0f_o

© cc-foto: Patrice Calatayu

De Hongaren hebben het (tot dusver) beter onder Orban dan de Fransen onder Macron in de zin dat zij tijdens hun betogingen niet het gevaar lopen door ordebewakers te worden verminkt
Illiberaal, nog zo’n woord dat er opeens is. We hebben het over illiberale democratieën. Dat zijn samenlevingen waar de bevolking weliswaar op democratische wijze (al is het soms maar voor de vorm) zijn leiders kiest, maar waar deze leiders gedurende hun regeringstermijn de vrijheid van de bevolking inperken. In Frankrijk heeft president Macron er een handje van sommige andere Europese staatshoofden voor illiberaal uit te maken, Viktor Orban bijvoorbeeld.
Macron heeft vanaf het begin erop aangestuurd om als de toekomstige leider van Europa te worden beschouwd. Landen als Hongarije en Polen deden niet mee met de vreugde die bij veel Europeanen de zege van Macron in mei 2017 wekte: na alle triestigheid rond Brexit, na de opkomst van extreemrechts in Duitsland eindelijk een man van het liberale pro-Europese midden! En jong, knap en dynamiek ook nog. Een frisse wind in het wat starre, muffe Frankrijk, een nieuwe kans voor Europa. Nee, dat vond niet iedereen. En dit hindert Macron. In zijn speeches drijft hij graag de dingen op de spits, wie hem niet toejuicht is illiberaal. Of populist, maar dat komt op hetzelfde neer: populisten vragen om illiberale leiders.
Het fenomeen illiberale democratie, en het bijbehorende populisme, wordt meestal in verband gebracht met het nationalisme. President Macron is het tegenovergestelde van een nationalist. Zijn grote tegenstander bij de presidentsverkiezingen was Marine Le Pen, woordvoerster van het Franse nationalisme. Macron is niet alleen een gedreven pro-Europeaan wiens politiek erop is gericht het weerbarstige Frankrijk strikt aan de Europese verdragen en de regels van Brussel te onderwerpen, hij is ook van huis uit een bankier. En bankiers volgen de flux van het kapitaal, en deze flux is per definitie mondiaal.
Toch weerhoudt deze mondiale visie Macron er niet van een binnenlandse politiek te voeren die met de dag repressiever wordt. Waaruit blijkt dat illiberaal beleid niet altijd met nationalisme samen hoeft te gaan. Orban is illiberaal en nationalistisch. Macron geeft steeds meer toe aan de illiberale verleiding en hij is internationalistisch. Voor de gewone bevolking maakt dit concreet niet zoveel uit. En in die zin hebben de Hongaren het (tot dusver) beter dan de Fransen dat zij tijdens hun betogingen niet het gevaar lopen door de ordebewakers te worden verminkt. In Frankrijk hebben sinds de maand november bij de grote demonstraties van de gele hesjes 144 demonstranten zware verwondingen opgelopen. Bij 15 van hen gaat het om het verlies van een oog. Dit volgens het sociaalliberale dagblad Libération, in een artikel gedateerd van 30 januari.
De Franse president heeft veel macht. Dat wil de constitutie van 1958. Emmanuel Macron beschikt over des te meer armslag daar zijn beweging ‘La République En Marche’ samen met de partner-partij ‘Modem’ een overgrote meerderheid vormt in het parlement: 341 zetels op de 566. Dit komt omdat twee maanden na de presidentsbenoeming de parlementsverkiezing plaatsvond en het in Frankrijk tot nog toe een traditie was dat je op dezelfde partij stemt als die waartoe de pas gekozen president behoort, omdat hij ‘anders niet kan regeren’.
Achteraf hebben veel Fransen hier spijt van en denken: hadden we door op een andere partij te stemmen de macht van Macron maar ingedamd! Want zelfs bij de presidentsverkiezingen was Macron allesbehalve een favoriet. Een bankier met gladde praatjes, en dat minder dan tien jaar na een economische crisis die door juist door de bankiers was veroorzaakt – louche! Het was maar een tamelijk kleine minderheid Fransen die op Macron stemde uit waardering voor zijn persoon en zijn programma, de meesten die uiteindelijk voor hem kozen deden dat schoorvoetend, enkel en alleen om Marine Le Pen de weg naar het Elysée te versperren.
Gedane zaken hebben geen keer, Macron zit in het zadel, hij heeft het parlement in zijn zak, alle voorwaarden waren verenigd om Frankrijk aan een schoktherapie van bezuinigingen, privatiseringen, kortom keiharde op neoliberale leest geschoeide maatregelen te onderwerpen. Om de Fransen even goed in te peperen met wie ze te maken hadden, was een van zijn allereerste maatregelen de afschaffing van de fortuinbelasting (ISF). Zonder blikken of blozen kwam hij hiermee ervoor uit dat hij de ‘president van de rijken’ was. Hij wil Frankrijk besturen als de topmanager van een groot bedrijf, hij noemt Frankrijk een ‘startup-nation’. Dit houdt natuurlijk concurrentie in, Macron wil Frankrijk voor de business ‘attractief’ maken, reden temeer om voor grote bedrijven de arbeidslasten te verlichten en hele sectoren van het publieke domein over te dragen aan op winst beluste handige jongens. Kortom Blair, Schröder twintig jaar later – te laat?
Friedrich Hayek wordt beschouwd als een van de grote denkers van het neoliberalisme. Van hem is de uitspraak bekend dat een dictatuur soms nodig is voor de overgangsperiode die van een minder-liberale naar een liberalere samenleving leidt. Hij zei dat hij fel tegen dictaturen was, maar dat hij niettemin een liberale dictator prefereerde boven een democratische leiding bij wie het aan liberale visie ontbreekt. Kortom, we stellen economisch liberaal boven politiek liberaal. En zo denkt ook president Macron. Maar – zo denken veel Fransen niet. En dat maken ze sinds drie maanden kenbaar door gele hesjes aan te trekken en rotondes te bezetten, en bovendien door op zaterdagen in de grote steden te manifesteren.
De druppel die de emmer deed overlopen was een extra belasting op de dieselbrandstof. Meer in het algemeen gaat het bij de gele hesjes – die nog steeds op de sympathie van een ruime meerderheid van de Franse bevolking kunnen rekenen – om een protest tegen de vermindering van de koopkracht van de middenstand en de laagste klassen. Ook de verwijding van de kloof tussen arm en rijk, waarbij de rijkdom van de bovenste 1% als een pijl omhoogschiet, wekt verontwaardiging. Dit wil niet zeggen dat de gele hesjes antikapitalistisch zijn. Ze zijn voor het overgrote deel wars van politieke ideologieën, pogingen van politieke partijen om hen voor hun karretje te spannen hebben weinig effect. Wel vinden veel gele hesjes dat ze nauwer bij de politieke besluitvorming zouden moeten worden betrokken, vandaar dat het idee van een referendum (een ‘réferendum d’initiative citoyenne’) bij hen ingang vindt.
De afstand tussen het regeringsapparaat en de burgers is in Frankrijk altijd al groot geweest, met Macron en zijn opgeschroefde monarchale allures en zijn geafficheerde minachting voor wie anders denkt dan hij, is deze afstand een kloof geworden. Nee, de gele hesjes zijn voor het overgrote deel géén populisten, slachtoffers van extreme bewegingen, of wat dan ook van dat soort. De eerste reactie van Macron en zijn aanhangers bestond daaruit hen in een brede propagandacampagne als zodanig te bestempelen. Frankrijk is er niet ingetrapt. De daaropvolgende reactie was – en is nog steeds – een keiharde repressie van de manifestaties. Anders gezegd de inperking van een fundamenteel democratisch recht.
Deze inperking heeft met name twee aspecten. Ten eerste is er het gebruik van flashball-geweren. Het gebruik van dit niet-dodelijke wapen is de oorzaak van de honderden gewonden bij de demonstraties (en de 144 zwaargewonden). Normaal gesproken mag de politie het wapen niet op de gezichten van de betogers richten, gezien het aantal mensen dat een oog verloor is dit toch gebeurd.
Ten tweede is er de wet die onlangs door de Macron-gezinde meerderheid van het parlement is doorgevoerd, de zg. ‘loi anti-casseurs’. Deze wet maakt het voor de prefecten van de departementen – vertegenwoordigers van het centrale uitvoerende gezag – mogelijk bepaalde individuen het recht van demonstreren te ontzeggen. Dit doet veel stof opwaaien, zelfs in het kamp van het traditionele rechts. Er wordt namelijk veel overgelaten aan de eigen appreciatie van deze prefecten (en dus van de minister van binnenlandse zaken) omdat de voorwaarden niet erg strikt zijn bepaald. Het gaat om ‘personen die ervan worden verdacht een dreiging te vormen voor de publieke orde’. Tot nu toe kon alleen aan manifestaties paal en perk worden gesteld wanneer van tevoren de rechter was ingeschakeld, nu komt de rechter alleen nog maar na de prefectorale verordening van pas, bij een beroep, maar dan is er grote kans dat de manifestatie al achter de rug is.
Of Macron zijn illiberaal machtsdenken nog verder in concrete maatregelen zal weten om te zetten, is de grote vraag. Vrijheid van het kapitaal boven vrijheid van de burger – is dit niet langzamerhand achterhaald? We zijn aan andere dingen toe.

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (31)

Cliff Clavin
Cliff Clavin10 feb. 2019 - 15:43

Heel vreemd (en onthutsend) dat Emmanuel Macron nog bijval krijgt op Joop - wat is er met deze reageerders aan de hand? Houden ze soms van extreem staatsgeweld tegen ongewapende mensen? Hebben ze, gelijk Friedrich von Hayek, een voorliefde voor dictators en hun methoden (bij Hayek: Pinochet en Salazar)? Ik citeer Edwin (01:06u): "Maar de Fransen hebben gewoon een harde hand nodig om de 21e eeuw ingetrokken te worden. Als het aan de Fransen zou liggen dan zouden we nog steeds met paard en wagen rondlopen." Wat een agressief geformuleerde flauwekul, zeg. Hoe komt iemand erop? Om Macrons geweld vele gezichten te geven, bied ik de volgende link: https://desarmons.net/index.php/2019/01/04/recensement-provisoire-des-blesses-graves-des-manifestations-du-mois-de-decembre-2018/ Wil je graag een oog, een hand, of je tanden kwijt? Kritiseer zonnekoning Emmanuel M., en aan je wens zal gehoor gegeven worden. En zijn we de affaire rond Alexandre Benalla (Macrons bodyguard annex geweldpleger, notabene zelf ook jurist) alweer vergeten? Ja? Nou, lees dan dit nog maar eens: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/22/president-in-het-nauw-affaire-nepagent-is-nu-affaire-macron-a1610817 https://www.nrc.nl/nieuws/2018/07/25/macron-reageert-in-schandaal-lijfwacht-alleen-ik-verantwoordelijk-a1611119

4 Reacties
MG1968
MG196810 feb. 2019 - 18:17

'Extreem staatsgeweld ten opzichte van ongewapende mensen' Je maakt de fout on de gele hesjes niet in de verscheidenheid te willen zien maar deze te reduceren tot dat deel dat evenals jou vreedzame methoden gebruikt voor de goede zaak. Dat is net zo beperkt als ik zou zeggen dat bij de gele hesjes de zaak niet het doel is maar de onrust.

DaanOuwens
DaanOuwens11 feb. 2019 - 16:46

@ Cliff Clavin Jij schrijft; Heel vreemd (en onthutsend) dat Emmanuel Macron nog bijval krijgt op Joop Dat is een kwestie van perspectief. Ik vind het vreemd dat mensen die zich zelf links noemen zich scharen achter de fascisten die wekelijks komen rellen in Parijs, auto's in de brand steken en winkels plunderen. Misschien is onthutsend daarvoor inderdaad een beter woord. En doen alsof je het niet goed hebt gezien kan niet. Vorige week waren er al tienduizenden mensen op straat in Parijs met rode shawls om te protesteren tegen het geweld van de gele hesjes. Je mag er best voor kiezen om hier zo nu en dan hooghartig mensen terecht te wijzen als zij volgens jou de verkeerde keuzes maken. Maar deze tekst van jou hier is vooral dom. Want je wijst mensen niet terecht, maar je zet jezelf te kijk.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout11 feb. 2019 - 19:58

@Daan Ouwens Dat het neoliberalisme in staat is om bakstenen met elkaar te laten (bek)vechten was al bekend en dat kun je @Cliff Calvin moeilijk verwijten. Prima artikel van Caspar Visser 't Hooft, maar ik mis de nadruk op de internationale context. Heiner Flassbeck voorspelde twee jaar geleden al ongeregeldheden in Frankrijk in zijn kritiek op de visie van Macron:„Es fehlt eine gemeinsame Vision“ http://www.taz.de/!5416608/ Flassbeck stelt o.m. dat op die manier in Frankrijk de inkomens met 20% verlaagd moeten worden om te kunnen concurreren met Duitsland. Je kunt je dus afvragen waar het werkelijke geweld vandaan komt.

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 feb. 2019 - 0:57

@Arjan Fernhout, 11 februari 2019 at 20:58, Bedankt voor je verwijzing. Onder de reacties van deze verwijzing zag ik ook de volgende interessante relevante verwijzing m.b.t. je opmerking: https://www.youtube.com/watch?v=Q3i8je4Bm9s

Bert de Vries
Bert de Vries10 feb. 2019 - 13:14

Een uitstekend artikel van Visser 't Hooft. Heldere taal, feiten plus herkenbare en sprekende argumenten. En een leuke verwijzing naar een mondiale trend. Voor mij was Macron van meet af aan een quasi beschaafde versie van Trump. Een campagne boordevol vaagheden en na zijn verkiezing binnen de kortste keren een uiterste versie van neoliberaal beleid. Iets waar in Nederland veel aanhang van D66 en GroenLinks zich gemakkelijk kan vinden. En langzaam maar zeker toch ook wel de VVD. Met alle voor ons rampzalige gevolgen van dien. Visser 't Hooft, graag meer en meer internationale verbanden. Want de processen waarin Macron zijn rol speelt, zijn overwegend mondiaal.

2 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin10 feb. 2019 - 15:14

Juist. Voor mij was het precies hetzelfde. Ik heb me geen zand in de ogen laten strooien. Zelfs Joop liep hier met hem weg volgens mij. Heb dat nooit begrepen. Overigens ex-bankiers en Europa? Wat daarvan te denken? Om nog niet te spreken over degenen die nadien in het bankwezen terecht kunnen en komen. Zelfs al tijdens!

Bert de Vries
Bert de Vries10 feb. 2019 - 16:33

Minoes, je geeft het aan. Het is onbegrijpelijk, maar helaas zo alledaags, dat voor zovelen de werkelijkheid schuil gaat achter die rare 'stip op de horizon'. Je zou zeggen dat intelligentie het vooroordeel de baas zou moeten zijn, maar dat is blijkbaar zelden het geval. Deels onwil, denk ik, maar veel vaker onvermogen. Jouw voorbeeld van gerommel in de financiële sector is alleszeggend.

Anoniempje5
Anoniempje510 feb. 2019 - 10:58

En de straf op demonstreren met gezichtsbedekking gaat een stuk omhoog. Je mag je natuurlijk niet een beetje willen beschermen tegen al dat traangas wat ze gebruiken. Leuk weetje: Traangas is sinds de eerste wereld oorlog een verboden midden onder het verdrag van Genève die gebruik van chemische wapens verbied. Maar zolang het geen oorlog is mag je chemische wapens op je eigen burgers naar hartenlust gebruiken.

2 Reacties
Zapata
Zapata10 feb. 2019 - 12:55

Frankrijk is het enige land in de wereld wat explosieven inzet tegen betogers. Maar de tactiek is al zo oud. Lok geweld uit en leg daar dan de nadruk op in het nieuws. Gebruik ook wat provocateurs. Wedden dat er dan een heleboel fellow travelers gaan mekkeren over het geweld van de demonstranten en dat de politie in haar recht staat om mensen te verminken of zelfs te doden.

Zapata
Zapata10 feb. 2019 - 12:57

Met linkje erbij van een pro EU enigzins links krant. https://www.theguardian.com/world/2019/jan/30/french-police-tactics-scrutiny-gilets-jaunes-injuries-paris

Bouwman2
Bouwman210 feb. 2019 - 10:02

Ik weet niet of het waar is dat je in Budapest open en bloot kunt demonstreren, maar in Frankrijk zijn er wel regels hoe je te gedragen in het belang van anderen en jezelf. Zo moet je bijvoorbeeld beter geen winkelruiten ingooien of het verkeer lamleggen. Het doel heiligt dus niet de middelen. Het is ook overdreven om te stellen dat de vrije uitwisseling van personen, diensten en goederen automatisch leidt tot het verlies van persoonlijke vrijheid. Eigenlijk weet ik wel zeker dat het niet zo is..Hier in Nederland heeft dat wel tot sterke verbetering in de financiële situatie van velen, zo niet allen geleid.En de vrijiheid is hier groot, ze wordt enkel bij de wet beperkt. Het verlagen van de heffing op vermogen is inderdaad juist, het verhogen zou te prefereren zijn. Dat zeg ik ook, tot vervelens toe. Maar als anderen vermogens ongemoeid willen laten - de kans op een erfenis, een verkocht bedrijf of het winnen van een loterij hoog inschatten, door begeerte zijn aangeraakt - dan moet ik me daarbij neerleggen als ze dat in meerderheid wensen. Democratie is geen rozentuin, en de kans dat in een presidentieel systeem de gekozen president zijn invloed laat gelden, een stempel drukt is groot. Franse presidenten hebben veel invloed na De Gaulle. Frankrijk is een republiek met een koning zegt men dan met enig dedain. Nederland is een koninkrijk dat eigenlijk een republiek is., wordt daaraan steeds verheugd bij gezegd. Republiek betekend dan beter passend, eigenlijker, ethischer. Maar als het gaat om de economie doen de Europese koninkrijken het lang niet slecht en.is Italië wel een republiek van allemaal fratelli maar is de economie die van de omvang van Rusland. Dus groot maar dan ook weer niet zo groot dat je andere landen de les kunt spellen. Nederland is altijd een opstandig land geweest, behalve dan in 40-45, dus dat er heel veel verschillen in inzicht zijn is niet raar. Er zijn heel veel partijen. Dat maakt besturen een stuk lastiger dan met twee. Er zijn ook meer dan twee politieke stromingen, naast de christelijke heb je ook nog de liberale en de populistische, de groene niet te vergeten. Benevens de socialistische en zelfs de communistische schijnt nog vaardig. Van één duidelijke koers is in de lage landen geen sprake. Het is van compromis naar compromis in een land van hijgerige geitenpaadjes. Dat is dus heel anders dan in Frankrijk waarmee we in de EU zitten. Maar hier wordt over onze Rutte vaak gezegd die heeft geen visie, die lacht alles weg, die moet zelf weg. Kritiek dus. Maar als Macron wel een visie heeft en zelden lacht moet ie ook weg. Het is ook nooit goed, het even is zoals ik al zei geen rozentuin.En je hebt er maar eentje. Dus Casper "t Hooft besteed je tijd niet tevéél aan activisme, je krijgt het toch net als het onderwijs passend & op jouw leest geschoeid. Het leven is als een schilderij van Herman Brood, kleurrijk en iedereen ziet er iets anders in.

5 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen10 feb. 2019 - 13:48

Verschillen genoeg, maar 1 ding hebben Macron en Rutte gemeenschappelijk: Ze vertegenwoordigen maar 20% van de bevolking. Hun maatregelen komen vooral ten goede aan minder dan 1% en die overige 19% wordt dik betaald door die 1% om hun belangen te vertegenwoordigen. Zo ingewikkeld is het nu ook weer niet.

Meneer Demesmaeker
Meneer Demesmaeker10 feb. 2019 - 16:15

@HM van der Meulen "Ze vertegenwoordigen maar 20% van de bevolking" En wie vertegenwoordigt de overige 80%? Le Pen? De partij van de dieren? Een verdwaalde marxist? Jij doet mij trouwens op een af andere manier denken aan de bokser Rudi Lubbers die in een ver land aan het verpieteren was na wat moeilijkheden met justitie. Hij is net na een inzamelingsactie terug naar Nederland gehaald. Je zit in Brazilie dag en nacht op een Nederlands forum. Heb je heimwee? Zullen we een Joop inzamelingsactie opzetten voor onze hofnar?

HM van der Meulen
HM van der Meulen10 feb. 2019 - 17:39

Het regent.

HM van der Meulen
HM van der Meulen10 feb. 2019 - 17:46

Wat maak je je trouwens ontzettend druk om mij. Niet dat ik je goede zorgen niet op prijs stel, maar daar heb ik toch weinig aanleiding toe gegeven. Het lijkt me dat de lezer meer reden heeft om zich zorgen te maken over jou.

Minoes&tuin
Minoes&tuin14 feb. 2019 - 7:29

De heer HM van der Meulen heeft 'volgens mij' nog gewoon stemrecht. Jij bent toch zo voor de globalisering Meneer Demesmaeker, dus wat maak je je dik. Je vriendjes zitten er met hele bedrijven die de Amazone naar de verdoemenis helpen.

Edwin8
Edwin89 feb. 2019 - 23:55

Linksom of Rechtsom, het wordt tijd dat Frankrijk ook eens aankomt in de 21e eeuw. Dan liever Macron dan Le Pen. En ja, na decennia een pathetisch links semi socialistische regering werd het wellicht ook eens tijd dat Frankrijk een shocktherapie kreeg. Van mijn part mag hij nog eventjes doorgaan. Aanpassen of ten onder gaan. Sla dat chauvinistische rotvolk wat nog geen woordje over de grens kan spreken maar de 21e eeuw in. Caspar Visser ’t Hooft is romancier. Dat moet hij vooral blijven doen in zijn bescheiden werkplek. Maar het volk heeft 2 keuze`s. Onder Macron opstuwen richting de 21e eeuw of weer terug geworpen worden richting de 19e eeuw. Verder wens is Caspar veel succes met zijn onderzoek naar verloren gegane werkgelegenheid dankzij hun protectionistische houding. Elders heb ik al een verhaal gepost hoe het Franse protectionisme ook de Nederlandse ondernemer heeft geraakt maar de uiteindelijke verliezer altijd de Fransman is. Maar de Fransman in de straat zal altijd de verliezer zijn zolang men romantisch socialistisch denkt.Vasthouden aan wat men heeft, en bij elke verandering de kont tegen de krib gooien. Naief, onwetend, dom of ronduit kwaadaardig zijn de zogenaamde propagandisten tegen Macron.

1 Reactie
Mark Huysman
Mark Huysman10 feb. 2019 - 9:14

Die 21ste eeuw van jou is wel heel verschrikkelijk. Kennelijk is er maar één weg, die van het neoliberalisme: iedereen moet die weg opgetrapt worden. There Is No Alternative in de wereld van Edwin.

Hans Zuyderveld
Hans Zuyderveld9 feb. 2019 - 21:27

Dat de Hongaarse orderbewakers tegen de vreedzame demonstranten zo lief zijn dat Amnesty het nodig vond ze op te roepen eens wat minder geweld te gebruiken, en dat de gele hesjes in Frankrijk zo geweldloos zijn dat er mensen aan overleden zijn en dat er bij elk protest opnieuw auto's en winkelruiten sneuvelen en er geplunderd wordt, dat vergeten we gemakshalve maar even. Want ja, het is Macron en daar moet zo af en toe een vervelend stukje over gepubliceerd worden.

2 Reacties
Zapata
Zapata9 feb. 2019 - 23:06

Amnesty International heeft al twee keer geprotesteert tegen de Franse wetgeving inzake het demonstratierecht Maar dat vergeten we maar gemakshalve.

Hans Zuyderveld
Hans Zuyderveld12 feb. 2019 - 11:47

[tegen de Franse wetgeving inzake het demonstratierecht Maar dat vergeten we maar gemakshalve.] Tegen de wetgeving inzake demonstratierecht, dat is nu precies de inhoud van het stuk waar we op reageren, zonder dat daarin Amnesty wordt genoemd. Maar hoezo gemakshalve vergeten? Lees het nog eens.

Juppé🎗
Juppé🎗9 feb. 2019 - 21:01

Beste heer Visser, in mij n stukje Frankrijk hebben de hesjes hun nut gehad , er blijven in het hele land met name steden nog enkele tienduizenden doorgaan. Zoals U in een vorig stukje opperde een combinatie van sociale contacten en je gewichtig voelen. Dat mag her gewoon in dit land. Je hoet het alleen aan te melden...een deel weigert dat. De politie moet dat weten al is het maar om het verkeer te regelen. Verder is het niet de bedoeling dat je gebouwen en winkels ingaat om daar de boel kort en klein te slaan en er zonder te betalen gaat winkelen. Als een agent je daarop wijst, mag je hem tegenspreken, maar slaan is niet de bedoeling, dan gaan ze reageren. Als je daar bent en je hebt het nog steeds niet begrepen....dan kun je traangas of rubberkogel meemaken. Dat moet je toch begrijpen, ik ga ook niet ergens een borrel drinken met mensen die vervelend gaan doen. Een tweede is, dat als je demonstreert of op andere wijze actie voert, je je zin niet automatisch krijgt, maar je deze van de democratie moet krijgen. Een catholieke vriend van me ging een paar jaar geleden naar Parijs om te demonstreren tegen het homohuwelijk. Ze waren met een miljoen (veel meer dan de hesjes nu) en het homohuwelijk kwam er gewoon...en gelukkig...

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai9 feb. 2019 - 20:16

Caspar Visser 't Hooft, complimenten ! goed stuk!

Zapata
Zapata9 feb. 2019 - 20:00

Ach wacht nog even en dat gaat Macron ook de persvrijheid aanpakken. Het gebruik van bepaalde wapens en granaten tegen demonstranten heeft nogal wat stof en verontwaardiging doen opwaaien in Frankrijk (hier keken we er over heen of wilden er niet over berichten). De regering heeft toegezegt te stoppen met het gebruik van die wapens en granaten..... als de voorraad op is. Maar Macron zit met een probleem. Over drie maanden zijn er verkiezingen voor het EU parlement. Toen hij pas verkozen was leek alles nog rozengeur en maneschijn en hij droomde al van de grootste fractie in het EU parlement. Ook bepaalde politici hier zagen dat al gebeuren en begonnen al met amoureuze woordjes richting Macron te komen. Rutte, Pechtold, Klaver. Immers wie wil nu niet als liberale aanhanger van het Groot Europese rijk samen met Macron in een fractie zitten? Helaas gaat het er steeds meer op lijken dat Macron zijn partij heel weinig stemmen gaat krijgen tijdens de verkiezingen voor het EU parlement. Derhalve krijgt hij vanuit eigen land geen mandaat voor zijn federatieve plannen voor de EU. Daarmee slaat de kleine Napoleon een modderfiguur. Dus hij moet wat en komt dan ook met de meest zotte ideetjes aanzetten. Een grote nationale discussie waar geen onderwerp wordt aangesneden wat betrekking heeft op wat de gele hesjes drijft. Een referendum maar waarover weet hij nog niet. Hij geeft wel steeds meer toe maar wil zijn wil toch nog steeds doordrijven. Teveel toegeven kan niet want dan is hij vleugellam, te weinig toegeven betekent een enorme blamage met de Europese verkiezingen. Waar is Tom Poes als je hem nodig hebt? Frankrijk heeft heel wat slechte presidenten gehad, maar Macron is na Petain toch wel de meest beroerde president die het land ooit gehad heeft. Voor wie geinteresseert is hoe het toegaat in de Franse steden zijn er heel wat livestreams die buiten onze mainstream media om gaan. En de beweging van de gele hesjes wordt dus niet kleiner. Wij kijken ademloos naar Venezuela hoe een president daar er een enorme rotzooi van gemaakt heeft maar kijken niet een paar honderd kilometer verderop waar een president de oorlog aan zijn eigen volk heeft verklaard en met wetten een democratie langzaam maar zeker om zeep helpt.

4 Reacties
Edwin8
Edwin810 feb. 2019 - 0:06

Ik was in het begin niet zo overtuigd door Macron. Simpelweg omdat veel D`66-ers met hem liepen te dwepen. En ik heb een hekel aan D66-ers. Maar de Fransen hebben gewoon een harde hand nodig om de 21e eeuw ingetrokken te worden. Als het aan de Fransen zou liggen dan zouden we nog steeds met paard en wagen rondlopen. Dus hup Macron, boe alle azijnzeikerts.

Bouwman2
Bouwman210 feb. 2019 - 10:30

Nou nou nou, je schiet weer aardig uit je zapato, Zapata. En je bent ook wel erg stellig in je mening. Zo zeg je dat Emanuel Macron de slechtste ever is. Je zegt niet dat je.het vindt, maar dat het zo is.Maar het is niet zo: de meerderheid van de Fransen hebben hem democratisch gekozen. Eigenlijk zeg je dat de Fransen dus onbenullen zijn behalve de gele jasjes Marie le Pen en je zelf. Dat moet je niet doen, je zelf zo bloot geven. Dan doen zelfs de gele jasjes niet. Daar schrikken de mensen maar van. Niet meer doen dus!

Zapata
Zapata10 feb. 2019 - 11:34

Natuurlijk, een harde hand om het volk te leiden. Die hebben we al een paar keer eerder gehoord de afgelopen 200 jaar. Als u goed op de vuilnishopen van de geschiedenis zoekt vind u nog wel wat boeken en geschriften van diverse leiders die dat ook dachten. Han zoekt nog wat standbeelden van ze en ze waren heel goed in onkruid wieden.

Zapata
Zapata10 feb. 2019 - 13:09

Nee Bouwman, niet de slechtste ever. Na Petain, die was nog slechter. En omdat dit mijn mening is vind ik dat. Iedere mening hier is op persoonlijke titel. Of iemand wel of niet democratisch gekozen is zegt helemaal niets over zijn/haar kwaliteiten. Maduro en Trump zijn ook democratisch gekozen, en in een donker verleden iemand in 1933 ook. Kom op Bouwman je kan beter.

Stheno
Stheno9 feb. 2019 - 18:38

Caspar, Dank voor je verfrissende artikel. Om 1 kantekening te benoemen: "Macron is niet alleen een gedreven pro-Europeaan wiens politiek erop is gericht het weerbarstige Frankrijk strikt aan de Europese verdragen en de regels van Brussel te onderwerpen, hij is ook van huis uit een bankier." Uiteraard kan hier de nuancering bij dat alle landen landen strikt aan de EU regels gehouden moeten worden, op Frankrijk (en Duitsland) na. Dit heeft de Franse geschiedenis telkenmale bewezen, ook dit kalenderjaar nog.

1 Reactie
PetervdB2
PetervdB29 feb. 2019 - 20:10

Hij had beter kunnen schrijven: 'wiens politiek erop is gericht om Brussel strikt aan de Franse regels te onderwerpen.' Het is trouwens niet verwonderlijk dat hij de Vermogensbelasting heeft afgeschaft. Heel erg veel rijke Fransen zijn naar Brussel verhuisd. In Elsene heeft 30% de Fransse nationaliteit en in Ukkel is het zelfs nog hoger. Van Brussel naar Parijs is het maar anderhalf uur met de TGV. Wanneer Marcon in Frankrijk echt iets wil bereiken, dan moet hij de bureaucratie te lijf. Dat zal hem niet mee gaan vallen.