Joop

Machtsdenker Thierry Baudet ontkent volkenrecht

  •  
16-04-2018
  •  
leestijd 6 minuten
  •  
138 keer bekeken
  •  
37770167286_131a551bec_k

© cc-foto: Frans Peeters

Baudet voert een machiavellistisch beleid van ‘verdeel en heers’
‘Internationaal recht bestaat niet!’, schreeuwde Thierry Baudet in het Syrië-debat. ‘Er bestaan geen internationale coalities…die zijn allemaal in jullie hoofd. Dat is niet echt. De orde in de wereld wordt gehandhaafd door legers, mét wapens!’ En later: ‘Er zijn mensen die geloven dat je door universele regels en door gesprekken met elkaar tot vrede kunt komen en ik zelf geloof dat niet…’ Uiteindelijk concludeerde Baudet dat Assad moet winnen omdat zijn overwinning tot ‘maximale stabiliteit’ zou leiden.
Machtsdenker Op twitter reageerde men verontwaardigd dat Baudet Assad steunde, maar niemand zag dat er nog een gevaarlijker idee in zijn denken bestaat: hij is een machtsdenker. Volgens hem bestaat er geen internationaal recht en je kan geen universele gedragsregels maken: ‘Internationaal recht en andere universele, abstracte normen helpen daarbij niet.’ Later in het debat verklaarde Baudet zich een aanhanger van de ‘ijzeren wet van de oligarchie’ van Robert Michels (die trouwens ook lid werd van de fascistische partij van Mussolini). Deze wet stelt dat alle organisaties onvermijdelijk oligarchisch worden, omdat de leiders hun eigen belangen nastreven en de massa is of dankbaar of te passief om deze machtswellust te beperken.
In 2013 vroeg ik : ‘Wanneer komt Baudet uit de kast als machtsdenker?’ Na 5 jaar komt hij eindelijk uit de kast. We zien dat hoe meer macht hij verzamelt (hij heeft twee zetels in de kamer en 15 in de opiniepeilingen van Maurice de Hond) hoe eerlijker hij wordt over zijn politieke filosofie.
Bestaat er internationaal recht? Volgens Baudet bestaat er geen internationaal recht, het is slechts in ons hoofd. Ik heb goed nieuws, ik ben het met hem eens: internationaal recht bestaat niet. Noch bestaat nationaal recht. Ik heb nog nooit een wet voorbij zien vliegen of de straat oversteken. En de Large Hadron Collider in Zwitserland heeft nooit een wet kunnen versnellen, of laten botsen tegen een ander elementair deeltje. Dus alle wetten ‘bestaan’ slechts in ons hoofd.
Baudet praat over de noodzakelijkheid van natiestaten. Slecht nieuws: noch natiestaten bestaan. Ik heb nog nooit een staat gezien. Baudet praat over de noodzakelijkheid van de grenzen. Slecht nieuws: ik was op de plek waar de grens tussen Nederland en Duitsland zou zijn en ik heb niks bijzonders gezien, slechts akkers. Noch Baudet bestaat, er bestaan slechts elementaire deeltjes die in een bepaalde vorm blijven als gevolg van bepaalde krachten. En zijn ‘ouders’ (die ook niet bestaan) hebben de deeltjes ‘Thierry’ genoemd.
Wat is een wet (of een rechtssysteem) Wetten zijn slechts gedragsregels, waarbij de aangesproken deelnemers zich gedragen alsof deze bindend zouden zijn. Zolang er een voldoende aantal deelnemers gelooft dat deze wetten bindend zijn, blijft een rechtssysteem ‘bestaan’. Dus door te zeggen dat er wetten (of rechtssystemen) bestaan, zeggen we slechts dat sommige mensen zich op een bepaalde manier gedragen, alsof die wetten daadwerkelijk zouden bestaan. Hetzelfde geldt voor grenzen, staten, naties; mensen gedragen zich alsof ze zouden bestaan.
Als voldoende Nederlanders (bijvoorbeeld 95%) morgen niet meer geloven dat het Nederlandse rechtssysteem bestaat of gelooft dat wetten niet bindend zijn, dan is het afgelopen met het systeem. Ik heb dit meegemaakt tijdens de anticommunistische revolutie in Roemenië: wij dachten dat de wetten in Roemenië niet meer bindend waren voor ons (ten minste de wetten over wie er de baas was). Daardoor is het hele systeem ingestort.
Hetzelfde geldt voor volkenrecht. Als voldoende landen zich gedragen alsof het volkenrecht bestaat, ‘bestaat’ er volkenrecht. Zodra voldoende landen niet meer in volkenrecht geloven, ontstaat er anarchie.
Het is echter irrelevant om te constateren dat volkenrecht niet bestaat. De echte vraag is of we een rationeel argument hebben waarom de staten zich zouden moeten gedragen alsof het volkenrecht zou bestaan. Baudet geeft ons geen reden waarom landen dat niet zouden doen.
Ik zeg dat er een goed rationeel argument bestaat waarom staten het toneelstuk van volkenrecht spelen: de nieuwe volkenrechtsregels zijn goede regels, die door rationele en morele mensen als bindend beschouwd worden. Bijvoorbeeld het verbod op oorlog, genocide, slavernij, kolonialisme, apartheid en de meeste mensenrechten zijn regels die we in een contract zetten om ons te beschermen.
Baudet’s inconsistentie In het debat verwijt Baudet zijn opponenten dat ze idealistisch handelen. Hij wil dat ze realistisch handelen, puur rationeel. Dit is in contradictie met zijn stelling dat hij alle slachtoffers betreurt en dat het de bedoeling is stabiliteit te bereiken.
Want wat is stabiliteit? We willen stabiliteit slechts omdat we een overlevingsinstinct hebben, omdat we langer en gelukkiger willen leven. Zonder het overlevingsinstinct zouden we geen waarde aan stabiliteit kennen. Zonder overlevingsinstinct zouden we geen reet om oorlogen geven. In feite, zonder overlevingsinstinct zou er ook geen debat in de Tweede Kamer bestaan.
Abstracte normen Ook Baudet’s stelling dat we niet volgens abstracte normen kunnen handelen, is misplaatst. We hebben alleen abstracte normen: moord, diefstal en oplichterij zijn verboden. Alle goede wetten en morele regels berusten op abstracte normen.
Baudet’s denkfout Baudet’s denkfout komt door het onderscheid tussen descriptieve en normatieve uitspraken. Descriptieve uitspraken beschrijven de wereld, wat het geval is, hoe de wereld werkt, of de menselijke natuur. Bijvoorbeeld: ‘gras is groen’, ‘mensen worden verliefd’.
Normatieve uitspraken daarentegen proberen ons aan te sporen om iets te doen of te laten. Ze hebben iets met normen te maken. Bijvoorbeeld ‘gij zult niet doden!’.
Echter veel mensen maken de denkfout om descriptieve uitspraken als normatief te zien. Zij geloven dat als iets op een bepaalde manier is, dat ook zo zou moeten zijn of blijven.
Uit descriptieve uitspraken over de menselijke natuur, kan je in slechts twee gevallen normatieve conclusies trekken.
Stel je voor dat ik zeg: ‘Het ligt in onze natuur om bang voor de dood te zijn, dus moord zou verboden moeten worden.’ In deze gevallen proberen we de vraag te beantwoorden: Welke gedragsregels zouden we in de wereld willen zien als we weten dat gedragsregels noodzakelijk zijn omdat we een overlevingsinstinct hebben; omdat we onze levens maximaal willen verlengen en zo comfortabel mogelijk willen leven?
In het tweede geval trekken we normatieve conclusies uit situaties waar onze natuur niet bijgestuurd kan worden. Bijvoorbeeld: ‘Het ligt in onze natuur om te ademen, dus we kunnen mensen niet verbieden om te ademen.’ Of het is irrationeel en we zouden extreem lijden als we bepaalde regels zouden maken. Bijvoorbeeld: ‘Je kunt mensen niet verbieden om seks te hebben, want seks is een fundamentele menselijke behoefte.’
Maar in de meeste andere gevallen kan je geen normatieve conclusies uit descriptieve uitspraken doen. Je kan bijvoorbeeld niet zeggen: ‘Ik zie dat het in de menselijke natuur ligt om te moorden, dus moord moet legaal zijn.’
Hetzelfde geldt voor de ‘ijzeren wet van de oligarchie’. Ik ben het met Baudet eens dat alle organisaties (zoals bedrijven, politieke partijen, regeringen en staten) van nature de neiging hebben om oligarchisch te zijn. De machiavellisten, de grootste manipulators, de beste charlatans komen voortdurend overal aan de macht (Baudet bijvoorbeeld). En ook normale mensen proberen aan de macht te blijven en hun macht te verstevigen. We kunnen echter uit deze kennis geen normatieve conclusies trekken; we kunnen niet zeggen: omdat het in de menselijke natuur ligt om macht na te streven, moeten we ook macht nastreven. Zoiets zou tegenstrijdig zijn. Want waarom zou je dan de roeper niet onmiddellijk vermoorden, of ontvoeren en in een kelder opsluiten?
Wat is de beste verklaring voor Baudet’s inconsistentie? Zijn publiek is vooral witte mannelijke autochtone Westerlingen. Zijn boodschap kan je als volgt vertolken: wij het Westen hebben de macht en we moeten er alles aan doen om de wereld te domineren en haar rijkdom te ontfutselen. Wij hebben niets te winnen als we Assad onttronen. Het is beter om Assad aan de macht te laten, want hij bestrijdt de moslimextremisten en Turkije. Dat zegt hij letterlijk in zijn debat: ‘Er is maar één leger dat Turkije kan stoppen, dat is het leger van Assad.’ Dus Baudet voert een machiavellistisch beleid van ‘verdeel en heers’. Zijn ‘wijsheid’ geldt dus niet voor iedereen. Hij adviseert alleen zichzelf (en de groepen waar hij bij hoort): de man, de witte mens, de autochtoon, de christenen in het Westen en het Westen als geheel.
Het Machiavellisme verklaart ook waarom Baudet ontkent dat er universele mensenrechten bestaan.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (55)

omaoeverloos
omaoeverloos17 apr. 2018 - 13:18

Recht is iets kroms dat verbogen is

3 Reacties
johannn2
johannn217 apr. 2018 - 16:57

oma, Klopt. Recht probeert iets kroms recht te buigen. .

Eric Minnens
Eric Minnens18 apr. 2018 - 1:55

"Recht is iets kroms dat verbogen is." Zo lust ik er nog wel een paar. Hard is iets zachts dat gestold is. Grappig is iets saais dat opgeleukt is. Vies is iets lekkers dat bedorven is. Oeverloos is iets beperkts dat uitgedijd is. Oma is iets kinderlijks dat vergrootmoederd is. :)

omaoeverloos
omaoeverloos18 apr. 2018 - 6:42

Ja, Johannn, en hoe moeilijk dat is kun je zelf met behulp van een eenvoudige paperclip vaststellen.

HM van der Meulen
HM van der Meulen16 apr. 2018 - 20:33

Het is duidelijk dat er nogal wat misvattingen bestaan inzake het internationaal recht. Op de eerste plaats is het internationaal recht niet een recht dat afgedwongen kan worden, maar gaat het integendeel om een vorm van verdragsrecht, waarbij de verdragspartijen zichzelf er toe verplichten zich aan de opgestelde -en onderling overeengekomen- regels te houden en zich te onderwerpen aan de uitspraken van een onafhankelijke arbitrage instelling, cq rechtbank. Nogal wat misverstanden zijn ontstaan door de processen van Nürnberg, in welk geval het ontbreken van geschreven recht -wat normaal gesproken een voorwaarde is voor het constateren van overtredingen- werd ondervangen door te stellen dat het zou gaan om misdaden tegen algemeen aanvaardde rechtsbeginselen, of zelfs een vorm van "natuurrecht". Desalniettemin wordt de jurisprudentie die daaruit is ontstaan algemeen aanvaard als een basis (niet de enige basis) voor het volkenrecht en de rechten van de mens. Een ander probleem is dat de partijen die zich tot deze rechtsbeginselen hebben verplicht, die vooral op derden wensen toe te passen en deze zelf misachten zo gauw dat uit machtspolitieke overwegingen het beste uitkomt, niet zelden door zich te beroepen op humanitaire gronden en zonder de daartoe bevoegde instanties (zoals de VN) zelfs maar te raadplegen (vooral in de gevallen dat die instemming twijfelachtig is of niet gegeven zal worden). Sjoemelen bij de uitleg komt ook regelmatig voor, wat hier bijvoorbeeld prachtig wordt gedemonstreerd door Tina Hosa, als ze stelt dat uit het recht op zelfverdediging het recht op bezetting zou voortvloeien. Dat is pertinent onjuist en is slechts bedoeld om de Israëlische bezettingspolitiek te rechtvaardigen. Landen hebben natuurlijk het recht om de hulp van bondgenoten in te roepen en die mogen zich dan ook -op uitnodiging- in dat land verblijven met het doel dat te verdedigen, zoals in het geval van Irak en Syrië. Maar de Amerikaanse aanwezigheid in Syrië is bijvoorbeeld duidelijk in tegenspraak met het internationaal recht, ook als het er om gaat om de IS te bestrijden. Dat zouden de VS aan Assad moeten overlaten of om diens toestemming moeten vragen. De aanvallen van de VS op Irak en Syrië (en van de NATO op Libië) vallen zelfs -zonder enige twijfel- onder de categorie oorlogsmisdaden, gezien de jurisprudentie die ze zelf in het leven hebben geroepen tijdens de processen van Nürnberg. Je kunt kan debatteren over de zin en de onzin van het internationaal recht, maar de chaos die het gevolg is van het niet respecteren van dat recht is in ieder geval een zwaarwegend argument voor het toekennen van een grotere werkzaamheid. Verder is het een belangrijk instrument bij de vorming van de publieke opinie, ook al hebben velen blijkbaar wel de klok horen luiden, zonder dat ze weten waar de klepel hangt.

HM van der Meulen
HM van der Meulen16 apr. 2018 - 19:37

"Zijn boodschap kan je als volgt vertolken: wij het Westen hebben de macht en we moeten er alles aan doen om de wereld te domineren en haar rijkdom te ontfutselen." Juist, -en dat is puur fascisme, per definitie!

Lummel2
Lummel216 apr. 2018 - 19:02

Ik ben niet eens met uw definitie van machtsdenken Baudet schijnt juist van mening te zijn dat burgers meer invloed moeten hebben over zaken met name die nu in achterkamertjes worden beklonken. Iemand die voorstander is van referenda die bindend zijn is geen machtsdenker meneer maar een democraat pur sang. Degene die blijk heeft gegeven van machtsdenken, de wil van het parlement aan haar laars heeft gelapt of degene die gewoon referenda aan zijn laars lapt zoals die van de EU grondwet dat zijn de echte machtsdenkers. Maar meer nog, de machtsmisbruikers. Hier een aantal machtsmisbruikers...Ollengren, Trump Balkenende Juncker en Rutte

JeffreyKatoen
JeffreyKatoen16 apr. 2018 - 17:24

Ik wil Links stemmen. Daar wil ik argumenten voor horen.Dat Baudet slecht is geloof ik wel. Ik wil ideeëen en toekomstbeelden zien van Links.

6 Reacties
HM van der Meulen
HM van der Meulen16 apr. 2018 - 20:37

Misschien kan Karl Marx uitkomst bieden?

quatsch
quatsch16 apr. 2018 - 21:47

#Ik wil ideeëen en toekomstbeelden zien ....# Een LSD trip lijkt me de aangewezen weg!

Sonic2
Sonic216 apr. 2018 - 21:57

Lees de verkiezingsprogramma's en de door berekeningen door. Kijk op Facebook en Twitter en informeer je eens. Overigens zijn de linkse partijen met een alternatief tegen begroting gekomen. https://joop.bnnvara.nl/nieuws/groenlinks-sp-pvda-alternatief-regeerakkoord

Davy ????
Davy ????17 apr. 2018 - 7:55

@HM van der Meulen Karl Marx lezen om links te gaan stemmen... Als je je daar in gaat verdiepen heb je eerder een rede om nooit meer links te stemmen.

Davy ????
Davy ????17 apr. 2018 - 8:06

@JeffreyKatoen Ik denk dat we af moeten van het links/rechts denken. Kies voor een partij die het beste bij je past, lees de partijprogramma's en neem 3 punten speerpunten die voor jou het belangrijkste zijn en erg tegen bent en kijk dan hoe de partijen over denken. Een overzichtje maken en dan turven. Als het goed is komt er dan een partij uit die het dichts bij jou idealen zit. Helaas is er nooit een partij waar je het 100% mee eens bent. Dit is hoe ik het doe, hoop dat het helpt. Succes met de zoektocht.

HM van der Meulen
HM van der Meulen17 apr. 2018 - 19:36

Davy heeft Karl Marx nooit gelezen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin16 apr. 2018 - 16:12

Ik heb een vraag, die in feite indirect aan dhr. Baudet gesteld wordt - is het volgende een voorbeeld van wat U met 'maximale stabiliteit' bedoelt? https://www.theguardian.com/world/2015/oct/01/they-were-torturing-to-kill-inside-syrias-death-machine-caesar Als het antwoord 'ja' is, dan ben ik zo vrij U nog minder serieus te nemen dan ik tot op heden al deed (hoewel die vermindering nauwelijks nog mogelijk is.)

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin18 apr. 2018 - 20:10

Cliff Clavin Als je het kwaad niet serieus neemt komt er niets goeds uit voort.

Inspector Gadget
Inspector Gadget16 apr. 2018 - 15:15

Een betere kop voor dit artikel was geweest: Baudet heeft het eens een aan het juiste eind met 1 van zijn ideeën. Het feit dat Syrië er beter vanaf is als Assad nog heel even aan het roer blijft is gewoon zo. Geen enkele intelligent mens zou anders beweren, want we hebben talloze voorbeelden van gevallen dictators waarvan de landen niet beter, maar juist slechter af zijn geweest. Niet een beetje slechter, maar slechter in epische proporties.

2 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter16 apr. 2018 - 17:20

Het is beter voor het land Syrië . Zullen de bewoners van het land er ook mee eens zijn ? Vraag het eens aan een vluchteling uit Aleppo . Misschien bedoelt men te zeggen dat het beter is dat de dictator weer volledig voor het zeggen heeft, niet goedschiks dan kwaadschiks zijingang kan gaan als voor de oorlog. Een burgeroorlog, de laatste der Arabische lente, is juist ontstaan door handhaving van de man. Maar al die vluchtelingen is ook zo wat dus maar beter als Assad weer zijn gang kan gaan. De oplossing om deze oorlog te beëindigen weet ik niet maar dat Assad niet meer door grote delen van zijn bevolking wordt geaccepteerd is een feit.

DenFlexwerker
DenFlexwerker16 apr. 2018 - 20:31

Help, ik ben het eens met Gadget eens. In het verleden hebben we Saddam weg gehaald. Ook iemand die Chemische wapens gebruikte. Het gevolg: chaos en burgeroorlog en religieuze zeloten die de macht pakten. Met Khaddaffi: idem. Egypte: wederom. Ook In Syrië, toen Assad zwak was: burgeroorlog en religieuze zeloten. Hoewel ik liever in een vreedzame democratie leef, is die optie er niet daar. Dan heb ik liever een dictator waar ik mijn mond moet houden maar wel met rust gelaten wordt en mijn leven kan leven. Dat lukt niet in een burgeroorlog of onder religieuze zeloten die elk detail van mijn leven willen dicteren. Assad dus. Natuurlijk is het makkelijk onder het mom 'internationaal recht' je handen te wassen in onschuld. Maar als je Assas weghaalt, dan komt er meer chaos en oorlog. Dus de simpele vraag aan hen die Assad weg willen: hoeveel extra jaren burgeroorlog en Syrische doden is het waard? Het Syrische volk mag een enorme griffierrechten voor het oppakken van Assad gaan betalen.

NicoSchouten
NicoSchouten16 apr. 2018 - 13:35

1. De laatste alinea boven de laatste zin volgt niet logisch uit de voorafgaande beschouwing. Het valt uit de lucht. Misschien klopt het, maar geef daarvoor dan overtuigende argumenten. 2. Naar mijn indruk was Machiavelli wel wat intelligenter dan wat als machiavellisme aan hem wordt toegeschreven.

1 Reactie
HM van der Meulen
HM van der Meulen16 apr. 2018 - 19:34

Nee, het komt niet uit de lucht vallen, maar slaat terug op de stelling: "Dus Baudet voert een machiavellistisch beleid van ‘verdeel en heers’. "

johannn2
johannn216 apr. 2018 - 12:10

citaat: " Uiteindelijk concludeerde Baudet dat Assad moet winnen omdat zijn overwinning tot ‘maximale stabiliteit’ zou leiden." Daar héeft hij een punt. Uiteindelijk is de meest stabiele toestand immers de dood. .

4 Reacties
Inspector Gadget
Inspector Gadget16 apr. 2018 - 15:11

Dat word zo in het nieuws gebracht omdat veel mensen anti Baudet zijn en de hoop er is dat mensen dit idee van hem ook de prullenbak in gooien. Hij heeft voor deze ene keer100% gelijk. Puur iemand zijn ideeën uitsluiten omdat die gene hele domme dingen doet en zegt is oliedom! Zelfs een kapotte klok heeft 2x per dag gelijk.

Paul250371
Paul25037117 apr. 2018 - 9:44

Inspector Per etmaal.

johannn2
johannn217 apr. 2018 - 16:29

Inspector, Ik begrijp, dat Baudet volgens u het gelijk van een kapotte klok heeft? Dan zijn we het daarin in ieder geval met elkaar eens. En ook die kapotte klok is onbruikbaar, al was het maar omdat je nooit weet wanneer hij gelijk heeft. .

johannn2
johannn217 apr. 2018 - 16:55

Mihai, Mooi omvattend artikel, Mihai. Bedankt. .

JoostdeV
JoostdeV16 apr. 2018 - 12:09

"Er zijn mensen die geloven dat je door universele regels en door gesprekken met elkaar tot vrede kunt komen en ik zelf geloof dat niet" Als hij zelf niet in dergelijke constructies gelooft, waarom staat hij daar dan te oreren in het parlement? Voor hem is het parlement blijkbaar niet meer dan de bühne die hem in de gelegenheid stelt zijn antidemocratische gedachtengoed voor een riant salaris aan de media uit te venten.

1 Reactie
Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer316 apr. 2018 - 15:54

Eind dertiger jaren van de vorige eeuw geloofde Chamberlain (wapperend met een ondertekend documentje op de vliegtuigtrap) dat ook, Churchill niet Joost. De laatste had als realist gelijk, de eerste was een idealistische dagdromer.

Sonic2
Sonic216 apr. 2018 - 10:32

Baudet is een complot denker die veel te veel op sociale media zit en allerlei zaken daarvan overneemt. Ook is hij een onvervalste narcist en neemt hij graag meningen over die hij op het internet heeft gelezen en dan denkt hij daar intellectueel mee uit de hoek te kunnen komen. De invloed van Baudet is trouwens 0,0. De enige invloed die Baudet heeft is dat hij Wilders tempert en dat hij er voor gaat zorgen dat er geen rechts kabinet meer mogelijk is. De Hond peilt altijd de VVD te laag, dus trek van die 15 zetels er maar een paar af. FvD schommelt tussen de 9 a 15 zetels en dat stagneert al maanden. Ik sprak de afgelopen dagen nog twee zeer ontevreden FvD stemmers. Die vonden dat Baudet de plank mis sloeg met Syrie en dat hij vooral altijd in complot theorietjes denkt. FvD is een Facebook dingetje. Een aantrekkelijk alternatief voor de wat rechtsere PVV stemmer. Ik merk een zeer groot verschil tussen de FvD stemmer op internet en op die in het echte leven. De eerste categorie wordt waarschijnlijk betaald om gesteund om slijm berichten over Baudet op FB, twitter te plaatsen.

2 Reacties
Big guy Bane (4u)
Big guy Bane (4u)16 apr. 2018 - 14:05

"Baudet is een complot denker die veel te veel op sociale media zit en allerlei zaken daarvan overneemt. " Vind je het niet hypocriet om mensen te beschuldigen complot denkers te zijn, om vervolgens zelf de grootste onzin uit je alu-hoed te trekken? "De eerste categorie wordt waarschijnlijk betaald om gesteund om slijm berichten over Baudet op FB, twitter te plaatsen."

Thuiszitter
Thuiszitter16 apr. 2018 - 14:29

Baudet is een complot denker dus trek van die 15 zetels er maar een paar af. FvD schommelt tussen de 9 a 15 zetels De eerste categorie wordt waarschijnlijk betaald om gesteund om slijm berichten over Baudet op FB, twitter te plaatsen. De blinde aannames kunnen bij u ook zo maar een complot brengen.

Lummel2
Lummel216 apr. 2018 - 10:17

het internationaal recht bestaat wel. Hierin heeft Baudet geen gelijk. Alleen is het zo dat onze grote weldoeners van deze planeet die denken dat ze voor de rest de politie kunnen spelen (de Amerikanen) het internationaal recht aan hun laars lappen als het hun uitkomt en anderen erop wijzen als ze het denken te schenden. Een voorbeeld....heel simpel.....hoef je geen hoge wiskunde voor te hebben gestudeerd..... En land mag alleen legereenheden plaatsen in een land als een land daartoe uitnodigd. Dat hebben de russen dus gedaan in Syrie op uitnodiging en ook de Iraniërs. De Amerikanen pleuren overal hun militairen neer; maken beses inclusief in Syrie; zo ook Turkije en andere Navo landen die ongevraagd het Syrische luchtruim schenden zonder oorlogsverklaring. Het is allemaal zo fucking duidelijk wie hier de bad guys zijn die het internationaal recht schenden of het VN handvest, Maar in plaats op dit onderwerp in te gaan gaat u helemaal een poging doen om in het brein van Baudet te kijken. Ik zou u adviseren om de focus te zetten op wat er echt aan de hand is in Syrie en dat laatste stukje heeft Baudet zeer goed in de gaten; want als Assad valt; wat komt er na Assad denkt U?? Wat zal er gebeuren met de hier zo hoog geprezen 'diversiteit" in Syrie? Waar alle geloven en religies door zijn seculier bewind worden beschermd tegen de door de VS gefinancierde Jihadisten?? Die diversiteit zal er helemaal aangaan! Wat zal er gebeuren met de vluchtelingen stromen? Er komen miljoenen extra naar Europa. mensen die vluchten voor de doior het westen gesubsidieerde koppensnellers. Zo is het en niet anders. .

3 Reacties
Joe Speedboot
Joe Speedboot16 apr. 2018 - 15:30

'Het is allemaal zo fucking duidelijk wie hier de bad guys zijn die het internationaal recht schenden' Tuurlijk, maar ga het dan ook eens hebben over De Krim, MH17 of de Russische onderzoeksjournalist, Maxim Borodin die recentelijk 'geheel toevallig' uit zijn appartement op de 5e etage is gevallen..

Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer316 apr. 2018 - 15:46

U heeft natuurlijk gelijk Lummel, maar daar wil niemand het over hebben en zeker hier niet. Erg leuk die column van Ticu over internationaal recht en die verwijten richting Baudet. Maar het was toch echt de Obama administratie die begon de "gematigde" oppositie met lichte en zware wapens uit te rusten en zo actief ingreep in een binnenlands conflict van een soeverein land. De EU volgde. Het was diezelfde Obama administratie die het terugtreden van Assad eiste en stelde dat er in de toekomst van Syrië geen plaats voor hem was. De EU volgde. Het resultaat is 7 jaar later duidelijk. Een binnenlands conflict werd een gewapend conflict, werd een binnenlandse oorlog met een 400.000 doden en 10 miljoen vluchtenden. Met gevraagde inmenging van Rusland en Iran, mogelijk zelfs Hezbollah en ongevraagde inmenging van USA, NAVO en gematigde rebellen die ineens hoofdzakelijk islamitische extremisten bleken te zijn, over recht gesproken. Wel weer vreemd dat 8 miljoen Syriërs vluchtten voor de opstandelingen en veiligheid zochten binnen de eigen landsgrenzen, in door regeringstroepen gecontroleerd gebied. Toen de regeringstroepen vervolgens oprukten en de conflict gebieden begon te controleren vluchtten 2 miljoen opstandelingen naar het westen de grens over. Laat ik nu overtuigd zijn dat Assad niet blufte met zijn opmerking dat slechts het Syrische volk over hem mocht oordelen en dat hij geen boodschap had aan de mening van Obama, May, Macron, Merkel en Juncker. Na het beëindigen van de gevechtshandelingen en als de rust is terug gekeerd zal Assad weer met een 70-80% van de stemmen gekozen worden. In het multiculturele en multireligieuze Syrië zijn dat de percentages die niet in een islamitische staat willen wonen, die tellen hun knopen van het leven in beperkte vrijheid, maar in vrede en veiligheid. Ik had het ook wel Ticu's licht willen zien schijnen over de kwestie dat tot in het recente verleden militair werd ingegrepen als alle diplomatieke middelen hadden gefaald en dat schuld wordt vastgesteld, althans in het westen, door een rechter. En toch is het dan ineens mogelijk dat op basis van een zenuwgas aanslag op twee individuen in de UK welke "hoogst waarschijnlijk" door Rusland uitgevoerd was, er door het westen een vijftigtal Russische diplomaten werden uitgewezen. In Douma was het nog erger, voordat het OPCW onderzoek kon doen of er überhaupt gifgas was gebruikt en zo ja door wie, was de waarschijnlijkheid dat dit Assad was geweest al voldoende voor een uitgebreide tomahawk aanval. Een gemeenschappelijke aanval, zonder VN mandaat, door USA, UK en Frankrijk op een soeverein land. Hoe zo internationaal recht. En uiteraard heeft een realistische Baudet gelijk dat niet alle geschillen in overleg kunnen worden bijgelegd en dat er soms na een militair conflict een winnaar en een verliezer moet zijn om onderhandelingen mogelijk te maken en succesvol af te ronden. Het Nazi regime was ook niet zo van onderhandelingen voeren, daarom moest er door gevochten worden tot een volledige en een onvoorwaardelijke overgave.

Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer316 apr. 2018 - 16:16

Tina wie was ook al weer die dame die door de VN verantwoordelijk werd gemaakt voor het vernietigen van chemische wapens, oh ja mevrouw Kaag, onze twee minister van BuZa. VN & Kaag, weinig Russisch aan. Overigens stelden Oboma, Kerry en de VN toen dat alle chemische wapens waren vernietigd. Ik heb me ook twee keer afgevraagd waar toch het voordeel van Assad lag bij beide gifgas aanvallen. De eerste keer was hij zwaar aan de winnende hand en had Trump net gesteld dat een regime change niet langer noodzakelijk was. En binnen een week boem. De tweede keer, Douma zo goed als ontzet en Trump stelde op heel korte termijn zijn troepen terug te trekken. Binnen een week weer boem. Wie heeft daar voordeel van gehad? Niet Assad in ieder geval. Een vorige UK opperbevelhebber begon er bij SkyNews recentelijk ook over. Hij werd heel snel weggedraaid want het beeld moet natuurlijk wel blijven bestaan dat Rusland de vijand is en Assad slecht. https://twitter.com/HaraldDoornbos/status/984908010454704128

Absconditus
Absconditus16 apr. 2018 - 9:25

@Mihai Waar het hier om gaat is niet zozeer de tegenstelling tussen een descriptieve en een normatieve uitspraak, maar veeleer de keuze tussen een utilistische en pragmatische ethiek versus een deontologische en morele ethiek. Volgens de deontologische en morele ethiek moet Assad hoe dan ook ten val worden gebracht omdat zijn regime immoreel is. Volgens de utilistische en pragmatische ethiek kan Assad nog het beste gesteund worden omdat een voortzetting van zijn regime een (ongemakkelijke) vrede kan bewerkstelligen en daarom het minste van twee kwaden is. Overigens was Marx, zoals je weet, een aanhanger van het utilistische pragmatisme van John Stuart Mill. Mill verbond dit utilisme niet expliciet met machtsdenken en keurde dit zelfs af, zoals Frederik von Hohenzollern dat ook in zijn ''Antimachiavel'' deed. Marx deed dit echter wel door onomwonden, en in de lijn van Bakoenin, te stellen dat politieke macht uit de loop van een geweer komt.

4 Reacties
bako2
bako216 apr. 2018 - 9:39

@Absconditus 16 april 2018 at 11:25 @Mihai Waar het hier om gaat is niet zozeer de tegenstelling tussen een descriptieve en een normatieve uitspraak, maar veeleer de keuze tussen een utilistische en pragmatische ethiek versus een deontologische en morele ethiek. Zou Baudet dit ook snappen. Wow man, wat een zin zeg.

mjensen
mjensen16 apr. 2018 - 15:53

Dit soort utilitarisme is nog een stuk abstracter dan deontologie, het is nog verder losgekoppeld van de wereld van vlees en bloed. Want what the fuck is 'the greater good?' Daar kan je alle kanten mee op. Een regel als 'gij zult niet doden' is problematisch, maar het verwijst in ieder geval nog naar een wereld van vlees en bloed. Maar wat moet je met zinnen als 'een ongemakkelijke vrede' of 'het minste van twee kwaden?' Dat is terminologie waaruit elk leven is weggesijpeld. Dat is natuurlijk ook de aantrekkingskracht, de aantrekkingskracht zit hem in die abstractie en in de illusie van redelijkheid. De utilitaire rekensom wordt in de praktijk zelden gemaakt, dat is helemaal niet nodig. Er wordt verondersteld dat als het individu zijn of haar eigen belangen maximaliseert, dat automatisch leidt tot 'the greater good.' Die veronderstelling wordt vervolgens beschouwd als de meest rationele benadering, en dat rationalisme wordt op haar beurt ingezet om de moral high ground van de klassieke liberaal in te nemen. En vanuit die verheven positie kan je eindeloos door ouwehoeren. Libertair-rechts is zo blind en zo gevoelig voor reactionisme, omdat het het eigen irrationalisme altijd weet weg te ouwehoeren.

Jan Willem de Boer3
Jan Willem de Boer316 apr. 2018 - 16:30

Heel juist Absconditus en daar ligt ook meteen het probleem. Daar waar de moralisten Assad weg willen hebben kiezen de pragmatici voor vrede en stabiliteit. Leg die keus voor aan het Syrische volk die lachen om moralisme en een 80% zal pragmatisch kiezen voor vrede en veiligheid, geleverd en gegarandeerd door een verlicht despoot als Assad. Ook al weten ze dat ze wat vrijheid in moeten leveren, maar ze zijn pragmatisch genoeg om in te zien dat ze mogelijk al hun vrijheid kwijt zijn bij een regime wissel en een toekomst in een islamitische staat. De enigen die er anders over denken zijn de Soenieten. It's all about power.

Absconditus
Absconditus16 apr. 2018 - 17:22

Vanitas vanitatum, et omnia vanitas. :)

Pompei
Pompei16 apr. 2018 - 9:11

Nationaal recht roepen wij zelf in het leven. En wordt gehandhaafd door de overheid, die wij - in theoretische zin dan - met zijn allen legitimeren, controleren en een geweldsmonopolie geven. Internationaal recht is een soort van gentleman's agreement, dat gehandhaafd wordt door een niet geheel legitieme (immers is niet iedereen in gelijke mate vertegenwoordigd), vrij ongecontroleerde en machteloze organisatie, de Verenigde Naties. Dit leidt ertoe dat in de praktijk de sterke landen, zoals Rusland, China en de Verenigde Staten bepalen welke regels wel en niet gehandhaafd worden. En het recht eigenlijk vooral van toepassing is op zwakkere landen. Je ziet dit ook terugkomen binnen de Europese Unie, waarbij Frankrijk vrij gangbare bedrijfsovernames blokkeert, en Merkel eenzijdig afspraken maakt namens Europa, wat ondenkbaar is voor kleinere landen. En in Zuid en Oost Europa zijn ze nu ook al begonnen met het selectief shoppen in de migratieregels, dus daar zijn ze het vertrouwen in de rechtshandhaver ook verloren. Dus ik snap Thierry zijn redenatie wel. Het internationaal recht bestaat eigenlijk vooral voor ons. En we kunnen enkel hopen dat er een breder draagvlak voor ontstaat. Thierry zijn redenatie is vrij rationeel. Maar het leuke is dat vaak exact het tegenovergestelde van alles wat je gelooft ook waar is, waar de tegenstellingen tussen links en rechts vaak vandaan komen. De stelling dat er geen internationaal recht is, is even rationeel als de stelling dat er wel internationaal recht is. Dat Thierry rationeel tot een bepaalde conclusie komt, betekent niet dat een tegenovergestelde conclusie niet rationeel zijn.

2 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin16 apr. 2018 - 11:39

@ Pompei - ik geloof in de zin van de Tien Geboden. Hoe kan ik van deze houding komen tot het begrijpen dat het tegenovergestelde van mijn geloof ook waar is? Ik zit daar nogal mee, weet je. Vanochtend had ik een prima humeur, ook al door het mooie weer, maar nu ben ik even de weg kwijt. Dan nog dit: hoe zie je het spanningsveld tussen dat wat iemand gelooft, en dat wat waar is? Kom, ik kamp met een geprangd gemoed, kom me tegemoet.

Pompei
Pompei16 apr. 2018 - 13:46

@ Cliff Clavin Het tegenovergestelde van het geloven in de tien geboden, waarbij een externe factor zoals het woord van God je moraal bepaalt, is natuurlijk je geweten en moraal uit interne factoren halen, zoals het afgaan op je eigen gevoel en logica. En het verschil tussen wat iemand gelooft en wat de waarheid is, tja. Dat kan ik niet beantwoorden, want ik weet niet wat de waarheid is.

Ver Bazing
Ver Bazing16 apr. 2018 - 9:01

Na het lezen en het herhaald lezen van de opinie van M. M. Ticu rijst bij mij de vraag in hoeverre zijn decriptieve stelling dat Baudet niet weet waarover hij het heefft als het onderwerp oorlog en volkerenrecht aan de orde komt de normatieve conclusie mag worden getrokken dat Baudet een Machiavellist is Uit niets is mij tot nu toe gebleken dat ik de rationele conclusie moet trekken dat Baudet niet zo maar wat zwetst om "interessant te doen". Dus een door-de-wol-geverfde Machavellist?? De lezer van deze bijdrage mag zelf haar/zijn conclusie trekken

1 Reactie
Ver Bazing
Ver Bazing16 apr. 2018 - 9:04

Decriptieve moet deScriptieve zijn.

Frank1234
Frank123416 apr. 2018 - 8:25

Auteur verwart analyse met mening. Je hoeft geen voorstander te zijn van "survival of the fittest" om de evolutie theorie als waar aan te merken. Zo hoef je ook geen voorstander te zijn het volkenrecht af te schaffen omdat je signaleert dat dit recht geen betekenis heeft in de meeste oorlogsconflicten. Het valt mij op dat deze manier van redeneren veel gebruikt wordt om niet welgevallige politici de mond te snoeren. Een politicus signaleert een probleem en wordt vervolgens tot voorstander van dit probleem gemaakt.

3 Reacties
tinus1969
tinus196916 apr. 2018 - 10:42

@Frank1234. Je slaat de spijker op zn kop. Mao Zedong wist al dat politieke macht uit de loop van een geweer komt. Internationaal recht (of welk recht dan ook) is niet iets dat zomaar uit het niets kan bestaan; (internationaal) recht bestaat alleen bij de gratie van het mogelijkheid om het zo nodig af te dwingen -anders zijn het slechts mooie maar vrijblijvende woorden. De ongemakkelijke waarheid is, dat in Syrie blijkt dat internationaal recht niet universeel is, en in de praktijk onvoldoende afdwingbaar. Mihai Martoiu Ticu kan nu wel heel boos worden omdat Baudet dat even inwrijft, maar dat doet aa de onderliggende waarheid niets af. Mihai Martoiu Ticu; bent u (althans in principe) bereid om dienst te nemen in het leger, en om uitgezonden te worden naar Syrie, met het risico om in een bodybag terug te keren? Zonee, wat zijn uw pricnipies u dan werkelijk waard?

Frank1234
Frank123416 apr. 2018 - 13:15

@ Tina Hosa Ik zie niet zo snel hoe racisme een focus kan zijn. Een focus zou eventueel tot racisme kunnen leiden maar daarvoor moet eerste een analyse plaats vinden van de situatie in kwestie. Zo zou uit een analyse kunnen blijken dat een religie geweld veroorzaakt. Een oplossing zou dan kunnen zijn deze religie te verbieden. Dit zou uitgelegd kunnen worden als racisme maar ook te verdedigen zijn omdat de rechtstaat gevaar loopt. Baudet maakt de analyse dat het volkenrecht geen macht heeft in huidige militaire conflicten. Dit is geen focus maar een beschrijving van de status quo. Auteur verwijt Baudet vervolgens dat hij dus af wil van het volkenrecht en maakt hiermee de analyse tot een mening. Van eventuele focus is daarbij nog geen sprake geweest.

tinus1969
tinus196917 apr. 2018 - 15:02

@Tina Hosa, Mbt 'Jij koppelt het recht van spreken aan heldhaftigheid.' Nee, ik wil het graag koppelen aan 'practice what you preach'. Rechten zijn geen vrijblijvende uitspraken; ze hebben consequenties voor jezelf en anderen. Wie zulke rechten wil opeisen of toekennen, moet ook bereid zijn om die rechten te verdedigen of vol te houden als het een beetje moeilijk wordt.

spoorsloper
spoorsloper16 apr. 2018 - 8:11

Baudet heeft natuurlijk groot gelijk. Het enige recht dat bestaat is recht dat je kunt afdwingen. De rest is virtueel toiletpapier.

1 Reactie
Herr Vorragend
Herr Vorragend16 apr. 2018 - 9:16

@spoorsloper "Het enige recht dat bestaat is recht dat je kunt afdwingen. De rest is virtueel toiletpapier." Met de grootste hekel aan Baudet kan ik er helaas ook niets anders van maken.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*16 apr. 2018 - 8:07

Goedemorgen. Rechts/ultrarechts zullen het uitvechten de komende tijd, neem ik aan, op weg naar maart 2021 (de volgende Tweede Kamerverkiezingen). Zal de VVD o.l.v. met o.a. Klaas Dijkhoff nog rechtser worden, met o.a. qua haar asielbeleid?. Zal de PVV van Geert Wilders nog radicaler worden, met o.a. qua haar anti-islam standpunt?. Volgens de peilingen van Maurice de Hond gisteren: De VVD: 25 virtuele zetels Het FvD: 15 virtuele zetels De PVV: 12 virtuele zetels Samen hebben ze nu 52 virtuele zetels en samen met het CDA (met 15 virtuele zetels) heeft (centrum) rechts/ultrarechts Nederland op dit moment al 67 virtuele zetels. Een lichtpuntje, GroenLinks is nu blijkbaar al de 2e grootste virtuele partij van Nederland, met 16 virtuele zetels, tenminste volgens Maurice de Hond. Het is niet ondenkbaar dat GroenLinks de grootse partij van Nederland zal worden, over drie jaar, namelijk in maart 2021. Ik zie een GroenLinks-D66-SP-PvdA regering, of met andere woorden, het kabinet Klaver 1, na maart 2021, nog altijd als een mogelijkheid, na Rutte I, Rutte II en Rutte III. Een fijne dag!.

3 Reacties
Dirk4
Dirk416 apr. 2018 - 9:45

Als partijen als Denk, CU, PvdD, SGP niet meer mee doen klopt dit misschien, maar dan is de verdeling waarschijnlijk weer anders. Daarnaast moet GL maar eens laten zien dat ze de chaos in Amsterdam aan gaan kunnen. Je ziet het wel erg pessimistisch in, dat Groen Links met nu 16 zetels een enorme groei gaat maken en de grootste gaat worden. Gelukkig zie ik dat anders.

Minoes&tuin
Minoes&tuin16 apr. 2018 - 18:36

Amsterdammers zijn ook provincialen!

Eric Minnens
Eric Minnens18 apr. 2018 - 2:59

@Mokummer Klaver 1? Jij durft! Niet elke premier leidt immers meerdere kabinetten... Dus, door die nummering, voorzie jij ook al een Klaver 2? Waarschijnlijk kun je dan vooral niet wachten op Klaver 3. En hopelijk zijn Klaver 1, 2 en 3 ook nog eens van korte duur... Want daarna komt, hosanna!, joechei! and justice for all! Klavertje 4...:)