Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Apenpokken nu ook in Nederland opgedoken

RIVM verwacht snel meer gevallen van mysterieuze ziekte
Joop

Maakt de nieuwe minister van integratie en immigratie moslims slimmer?

  •  
01-10-2010
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Op het gebied van integratie wordt slechts één nieuwe maatregel voorgesteld: gedwongen taallessen voor kleine allochtone kinderen. De handtekening van Wilders staat daar niet onder en ouders moeten het wel zelf betalen.
Moslimmannen in Nederland trouwen over het algemeen met moslimvrouwen en samen krijgen zij vervolgens meer kinderen dan autochtone Nederlandse paren. Stel eens, geïnspireerd door onze Duitse vriend Sarrazin, dat Nederlandse moslims dommer zijn dan autochtonen. Dan betekent het voorgaande dat het aantal moslims sneller toeneemt dan het aantal autochtone Nederlanders en we dus ook gemiddeld steeds dommer worden. Of dat laatste waar is hangt er van af of intelligentie (of het gebrek daaraan) erfelijk is. Dat is niet onomstreden, maar wat je kunt zeggen is dat hele slimme ouders een grotere kans hebben om slimme kinderen te krijgen dan hele domme ouders.
Het dommer worden van Nederland is wel een proces van lange adem. Het is al heel lang zo dat mensen met een lage opleiding gemiddeld meer kinderen krijgen dan mensen met een hoge opleiding, maar de universiteiten stromen nog steeds vol met studenten. Het loopt dus zo’n vaart niet met de verdomming van Nederland, maar het loopt wel. Tenminste, als moslims dommer zijn. Het is ongetwijfeld zo dat moslims gemiddeld een lager opleidingsniveau hebben dan Nederlanders, maar dat is voor een deel een gevolg van een gebrek aan integratie. Als je de Nederlandse cultuur en de taal niet in je leven integreert, krijg je en jouw kinderen problemen om vooruit te komen.
Toch is er juist wat de moslims betreft, hoop voor de toekomst. Omdat ze zo weinig integreren in Nederland en daardoor achter blijven, moet er veel onbenut talent onder de moslims huizen. Hoe dat talent te benutten? Door werk te maken van de integratie van de moslims. Als moslims meer ingeburgerd raken in Nederland, zullen ze minder problemen in het onderwijssysteem tegenkomen, succes hebben op de arbeidsmarkt en, als vanzelf, slimmer worden.
Kortom, er is werk aan de winkel voor de nieuwe minister van immigratie en integratie. Ongetwijfeld is integratie een belangrijk onderdeel van het gedoogakkoord. Hoewel? Anderhalve bladzijde, daar moeten we het mee doen. Inburgering moeten immigranten zelf doen, zo lezen we. Naturalisatie wordt moeilijker en als je niet goed integreert, hoef je ook niet op een bijstandsuitkering te rekenen. Verder niets over integratie? Toch wel, alleen staat daar de handtekening van Wilders niet onder. Kinderen met grote taalachterstand moeten gedwongen (“met dwang en drang”) naar voorschoolse educatie. Dat is in ieder geval iets, al staat er direct dreigend met Hollandse zuinigheid achter dat ouders hiervoor financieel verantwoordelijk zijn. Als allochtone kinderen ook nog eens met Nederlandse kinderen in aanraking zouden kunnen komen, helpen die taallessen misschien. Helaas, er is niets te lezen over hoe de gettovorming van allochtonen in de grote steden te doorbreken. Ook niets over hoe jonge, intelligente moslimvrouwen geholpen kunnen worden uit de gesloten moslimwereld te breken (o ja, gedwongen huwelijken worden strafbaar). En wat doen we tegen de onevenredig hoge criminaliteit onder Marokkaanse jongens? Heropvoeden en de ouders erop aanspreken. De zogenaamde veiligheidshuizen moeten hier een rol spelen. Deze bestaan al en pretenderen al te doen wat het gedoogakkoord beoogt.    
Voorschoolse educatie en dan niet eens met de zegen van Wilders, dat is zo ongeveer de enige nieuwe maatregel die integratie moet bevorderen. Onder de nu nog onbekende minister van integratie en immigratie lijkt dat toch te weinig om Nederlandse moslims slimmer te maken.

Meer over:

politiek, opinie

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (7)

Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort1 okt. 2010 - 9:48

Allochtone moslims zijn niet dommer dan autochtonen, beetje een raar verhaal. Wanneer je een vrouw 'haalt' uit land van herkomst, dan creeer je een thuis situatie waarin Nederlands niet de voertaal is, of op zijn best gebrekkig. Als je dan ook nog in een wijk woont waarin iedereen de taal spreekt uit land van herkomst, dan loop je ook buitenshuis niet tegen Nederlands aan. Daarna kom je op een 'zwarte' school, waar je met vrienden ook geen Nederlands hoeft te spreken. Je krijgt derhalve heel weinig mee van de taal, en dus de cultuur. Onbekend maakt onbemind, en de afkeer is maar een kleine stap verder. Daar zit, wat mij betreft, het probleem: het is een driedubbele achterstand die opgebouwd wordt. Thuis, Wijk, School: van baby tot middelbare school is je voertaal niet noodzakelijkerwijs het Nederlands. Ik ben zelf een westerse allochtoon (dus voor de wet helemaal niet allochtoon schijnbaar, wat ik altijd een beetje raar vond). Thuis spraken we altijd Engels, het is de eerste taal die ik geleerd heb, en de afspraak was dat ZODRA we deur uit liepen, we Nederlands spraken. Mijn achterstand was slechts enkel in huis: ik kreeg Nederlandse speelkameraden en op school had ik geen Engelse vrienden waarmee ik samen kon klitten. Ik heb mijn natuurlijke achterstand overbrugd, maar heb me vroeger best weleens een buitenbeentje gevoeld. Dat werd een tijd terug nog eens duidelijk toen Ramses Shaffy overleed: ik had uberhaupt nog nooit gehoord van die vent (in huis keken we altijd BBC), en al mijn vrienden keken me aan alsof ik van een andere planeet kwam: hoe kan je shaffy nou niet kennen?! Moet je nagaan hoe moeilijk het is om te integreren als je driedubbel niets met Nederlands hebt: dat heeft weinig te maken met dom of slim.

Hanvander Horst
Hanvander Horst1 okt. 2010 - 9:48

Het is in heel veel landen gebruikelijk dat de taal van de macht, van het werk, van de staat en de media, een andere is dan die je thuis spreekt. Kijk bijvoorbeeld naar Indonesië. Het zal in Nederland ook steeds normaler worden, dat er thuis geen Nederlands wordt gesproken of naast Nederlands nog een andere taal. Daar moet je het schoolonderwijs op inrichten en dan is er niet zoveel aan de hand. Het betekent inderdaad dat je moet investeren in voorschools onderwijs en dat een bevoegdheid halen om Nederlands te doceren als vreemde taal een vast onderdeel wordt van de ondewijzersopleidingen. Dan is er niet zoveel aan de hand. Wij zijn in Nederland gewend geraakt aan een eentalige omgeving. Die is er niet meer. Dat komt door van alles - de globalisering, het internet, immigratie - en daar moeten we op een praktische manier op inspelen. Ik ben jaloers op Hjalmar. Hij is waarschijnlijk perfect tweetalig. Dat is mijn zoon overigens ook, dus ik weet een beetje waar ik het over heb.

3 Reacties
Hjalmar Hoort
Hjalmar Hoort1 okt. 2010 - 9:48

Een groter cadeau kun je je kinderen niet geven Han, hulde dus! Ik pluk vrijwel elke dag de vruchten van het tweetalig native speakerschap.

rgeurtsen
rgeurtsen1 okt. 2010 - 9:48

Het is en blijft in mijn ogen raar dat zoveel mensen dat ontkennen. In toenemende mate is nederland de afgelopen veertig jaar en meer (drie)talig land geworden. Nederlands als basistaal die we delen, de taal thuis onder elkaar (bv. Turks, Fries, Limburgs, allemaal koeterwaals waar ik echt helemaal geen kaas of baklava van kan maken), de taal thuis in ontspanning (in toenmende mate engels), de taal op het werk en school (in toenemende mate naast Nederlands Engels). Heerlijk - ik wil niet terug naar het bruine café waar ook nog eens grookt wordt en ik alleen in het nederlands kan bestellen. Ik begrijp het echt niet... van die ene taal.

hminkema
hminkema1 okt. 2010 - 9:48

Twee- of meertaligheid is niet het probleem. Dat wordt tegenwoordig zelfs aanbevolen omdat het 'goed voor je taalontwikkeling' zou zijn. Wat daar wetenschappelijk gezien precies van waar is, laat ik even in het midden. Ik vermoed dat er ook een scheutje multiculti policor in de aanbeveling zit, en dat lang niet *elk* kind baat heeft bij *elke* vorm van tweetaligheid in zijn jeugd. Eentaligheid kan het probleem zijn, als de verworven taal afwijkt van de taal die het kind op school moet gebruiken. Dat probleem ontstaat als allochtone kinderen tot hun schoolgaande leeftijd niet serieus in aanraking zijn gekomen met Nederlands. Voorheen waren dat Friese of Limburgse achterstandskinderen, maar nu vaker de niet-westers allochtone kinderen waar Hjalmar op doelt. Ook in de kleuterklas van mijn dochtertje zijn veel kinderen die het Nederlands zeer gebrekkig beheersen. Hier in de (Amsterdamse achterstands)buurt geboren en getogen. Hun taalachterstand is geen natuurverschijnsel, maar het directe gevolg van een of meer bewuste keuzes van hun ouders. Keuzes die ze ook anders hadden kunnen maken. Opgroeien in een vrijwel geheel eigentalige kring. Dus thuis geen Nederlands spreken (ook al is een van de ouders óók in Nederland geboren en getogen). Weinig of geen Nederlandse kennissen maken, wat ook de culturele verschillen bemoeilijkt. Geen Nederlandse vriendjes over de vloer halen om mee te spelen. Thuis geen Nederlandstalig taalaanbod creëren naast de eigen taal (voorleesboekjes, Teletubbies, Sesamstraat) om je kind op school voor te bereiden. Je kind geen dag naar de crèche brengen (mama is toch thuis). Niet met je kind naar de peuterspeelzaal gaan. Je kind niet naar de voorschool sturen die bedoeld is om taalachterstand te voorkomen. Veel allochtone ouders maken niet de keuze om hun kinderen tussen 0 en 4 bewust met het Nederlands in aanraking te brengen, om het daadwerkelijk tweetalig op te voeden. Zeker als er sprake is van een geimmigreerde moeder. Je zou kunnen denken dat moeder en kind dan tegelijk aan het Nederlands leren slaan maar nee, daar komt het niet zo van. Over de mate waarin kinderen op school last hebben van die van huis uit meegekregen taalachterstand wordt zeer verschillend gedacht. Er zijn er die het effect bagatelliseren ("ik heb er toch ook gekomen!"). Er zijn er die de achterstand zelf bagatelliseren ("als je elkaar maar verstaat, en die spelfoutjes, ach wat zou dat nou"). Er zijn er die er genoegen mee nemen dat meer dan 75% van de allochtone jongeren naar het vmbo gaat, en ook de anderen onder hun niveau scoren. Er zijn er ook die menen dat de taalachterstand in het Nederlands de leerlingen hun hele schoolcarrière achtervolgt. Dat het niet zozeer gaat om een accent of spelfouten, maar om woord- en tekstbegrip, wat op school veel belangrijker is. En om verbaal (schriftelijk) uitdrukkingsvermogen, want met minder verbale kleuren op je palet maak je doorgaans eenvoudiger schilderijen. En je wordt er nog op aangekeken ook: op school net zoals in het beroep loopt een povere schrijfvaardigheid in het oog. Ik heb dus wel enig begrip bij de intentie van het kabinet Koehandel-1 om de taalachterstand middels scholing vóór te zijn. Maar stel de ouders niet alleen in gebreke; maak ze ook duidelijk dat Nederlands leren rechtstreeks in het belang van hun eigen kind is. Dat je het kind betere onderwijskansen geeft door het vroeger óók Nederlands te leren. Niet in plaats van, maar naast Turks, Berbers, Somalisch of welke taal dan ook.

vip35
vip351 okt. 2010 - 9:48

Volgens mij is het zo dat er een relatie bestaat tussen de hoogte vd opleiding en het aantal kinderen. Hoger opgeleiden nemen gemiddeld genomen minder kinderen. Trek je die lijn door, dan wordt Nederland op heel lange termijn inderdaad ietsje dommer. Het verband met moslims zie ik echter niet. En dat je moet gaan betalen voor de inburgeringscursus vind ik niet meer dan fair. Je kiest ervoor om in Nederland te gaan wonen (afgezien van politieke asielzoekers), dus vind ik het logisch dat je investeert in met name de Nederlandse taal. Dat is toch de basis om hier te kunnen meedoen.

1 Reactie
Sylvia Stuurman
Sylvia Stuurman1 okt. 2010 - 9:48

[Volgens mij is het zo dat er een relatie bestaat tussen de hoogte vd opleiding en het aantal kinderen] Nee, er bestaat een relatie tussen de hoogte van het inkomen en het aantal kinderen.