Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Amerikaans Hooggerechtshof draait strijd tegen klimaatcrisis de nek om

Zeg maar dag tegen een leefbare planeet
Joop

Maakt Böhmermann kans bij Europese rechters?

  •  
28-05-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
Schermafbeelding-2016-04-06-om-18.18.04
Islamcritici zijn opgefokt want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren, menen ze
De Duitse rechter heeft Böhmermann verboden om gedeelten van zijn gedicht in het openbaar te uiten. De islamcritici zijn opgefokt want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren, menen ze. Maar de uitspraken van Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) tonen aan dat Böhmermann niet makkelijk zou winnen als hij door zou procederen.
Het Europees verdrag voor mensenrechten garandeert het recht op vrijheid van meningsuiting, maar deze vrijheid brengt ‘plichten en verantwoordelijkheden met zich mee en kan worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties,’ bijvoorbeeld voor de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen. Hieronder een paar relevante zaken.
Kunst is niet oneindig vrij Mathieu Lindon publiceerde de roman Le Procès de Jean-Marie Le Pen. Dit fictief boek berust op de echte berechting van Front National-aanhangers, die een Marokkaan in de Seine hebben gegooid en een andere gekleurde man hebben vermoord. De hoofdfiguur in de roman zegt dat Le Pen schuldig is voor de moord, want hij ruit op met zijn retoriek. Hij noemt Le Pen de leider van een bende moordenaars, een leugenaar en een vampier, die tiert op de bitterheid van zijn kiezers en het bloed van zijn vijanden. Achter Le Pen’s woorden ‘doemt het spook van de ergste gruwelen van de geschiedenis van de mensheid.’ De Franse rechters hebben de schrijver en de uitgever tot een boete veroordeeld. De krant Libération publiceerde een brief van 97 schrijvers ter verdediging van Lindon en herhaalde ook de flamboyante uitspraken over Le Pen. Le Pen klaagde de chef van de krant aan en de chef moest rond de 6000 euro betalen voor laster. Het EHRM bevestigde dat deze straffen noodzakelijk waren in een democratische samenleving, ondanks het feit dat ‘de grenzen van aanvaardbare kritiek breder zijn voor een politicus, dan voor een particulier.’
Waardeoordelen vs. feitelijke uitspraken Het hof maakt onderscheid tussen waarde- en feitelijke uitspraken. Waardeoordelen zijn vrij, men kan hen niet bewijzen. Maar ze moeten voldoende onderbouwd zijn, als ze uitspraken zijn over feiten. Dit geldt ook voor fictie als men bestaande personen benoemt. De uitspraken in de roman zijn niet beschermd door de vrijheid van meningsuiting omdat ze de intentie hebben ‘te stigmatiseren, geweld en haat aan wakkeren en gaan verder dan het aanvaardbare in het politieke debat, ook ten aanzien van een extremistisch figuur.’
Op dezelfde manier heeft Böhmermann’s rechter de onbewijsbare waardeoordelen toegelaten: Erdogan is volgens Böhmermann superstom, laf en verkrampt. Maar de rechter heeft de feitelijke uitspraken – zonder grond in de werkelijkheid – verboden, namelijk dat Erdogan zoöfiel en pedofiel zou zijn.
Kritiek vs. belediging Het ECHR maakt ook duidelijk onderscheid tussen kritiek en belediging. Politici en staatsambtenaren moeten een dikkere huid hebben dan de gewone burger. Zij staan immers terecht in de schijnwerpers van kritiek. Maar ook zij hebben recht op bescherming van hun reputatie, zelfs in hun officiële capaciteit. Het hof balanceert hun belangen voorzichtig tegen het belang van open discussies over politieke kwesties.
Otegi Mondragon is een Baskische politicus en veroordeelde ETA-terrorist die vecht voor de afscheiding van Baskenland van Spanje. In een interview zei hij dat het bezoek van de Spaanse koning een politieke schande was. De koning, als opperhoofd van politie en leger, is diegene ‘die folteringen beschermt en zijn monarchistische regime oplegt aan onze mensen door middel van foltering en geweld.’ Hiervoor hebben Spaanse rechters Mondragon tot één jaar gevangenis veroordeeld. Het EHRM beschouwde deze straf echter als een schending van vrijheid van meningsuiting. Het was geen persoonlijke aanval op de koning zijn privéleven, noch op zijn persoonlijke eer, maar een uitspraak over zijn officiële functie. De uitspraak was onderdeel van publiek debat van algemeen belang. Een zekere mate van overdrijving, of zelfs provocatie, zijn hier toegestaan.
De Franse rechter heeft journalisten van het blad Le Monde voor diffameren van de koning van Marokko veroordeeld. De redacteuren hekelden zijn laksheid in de strijd tegen drugshandel. Zoals Böhmermann’s rechter, beriep de Franse rechter zich op een wet tegen belediging van buitenlandse staatshoofden. Het EHRM tikte Frankrijk op de vingers en noemde deze wet (uit 1881) in strijd met moderne praktijk en politieke opvattingen. Je kan buitenlandse staatshoofden hedendaags geen bijzondere voorrechten geven. Maar het hof vond de wet overbodig vooral omdat ook staatshoofden gebruik kunnen maken van normale wetten in geval van belediging en schending van de goede naam. Het hof benadrukte echter dat kritiek wel toegestaan is als het feitelijk onderbouwd is, zoals in dit geval.
Tot slot Böhmermann’s rechter heeft veilig gemanoeuvreerd, waarschijnlijk rekening houdend met een eventueel beroep bij het EHRM. Hij heeft slechts de uitspraken over het privéleven van Erdogan verboden. Hij duldde de kritiek dat Erdogan ‘minderheden onderdrukt, Koerden trapt, Christenen ramt,’ maar verbood de uitspraak ‘terwijl Erdogan kinderporno kijkt.’ Toch een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting.
Ook al willen de islamcritici al hun en onze mensenrechten opgeven voor hun jihad tegen de islam, het zal geen snelle triomf zijn. Want het EHRM garandeert geen vrijheid voor aanzetten tot haat of geweld, gratuite beledigingen of aanvallen op reputatie. Vrijheid van meningsuiting is vooral bedoeld voor feitelijk onderbouwde rationele argumenten.
 

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (68)

voxpopuli2
voxpopuli230 mei 2016 - 10:21

Volgens mij gaat het om een satire op erdogan, niet zozeer om de islam. Op erdogan is heel wat aan te merken , op de islam nog veel meer , net als overigens op andere denkbeeldige collectieve wanen zoals het christendom enz. Maar Bohmermann richtte toch echt op erdowie, erdowan, erdogan..

JanVG2
JanVG230 mei 2016 - 9:10

Hoewel ik tegen kwetsen en beledigen ben, ligt het toch wat ingewikkelder. Wie bepaalt wat 'goede argumenten' zijn? Het is daarom ook dat Reve in het ezelsproces is vrijgesproken. HEEL veel mensen vonden zijn argumenten niet feitelijk onderbouwd etc., maar gewoon bot, beledigend en kwetsend. Desalnietemin gaf juist de rechter daar de ruimte voor .... De discussie over de samenleving is breder dan een wetenschappelijk tijdschrift .. en dat levert onsmakelijke taferelen op. Dat was zo in de jaren 70 toen het 'van links' kwam, dat is nu zo, nu het deels van rechts komt ..

LodeHere
LodeHere29 mei 2016 - 21:05

Als de een een dictator uitscheldt, grappen over hem maakt, of inhoudelijke kritiek op hem heeft, waar het om gaat is dat die man een vreeslijke dictator is die de Koerden met militair geweld uitroeit, IS steunt, en elke journalist die dat bekend maakt of daar iets kritisch over zegt jarenlang laat opsluiten. Daar gaat het om. De rest is volkomen onbelangrijk en enkel een afleidingsmanoeuvre om het niet te zien. Het is een slinkse manier om een bloedige tiran te verdedigen. Alsof die zielig zou zijn en beschermd moet worden om te voorkomen dat z'n gevoelige zieltje gekwetst wordt.

Frans Akkermans
Frans Akkermans29 mei 2016 - 17:08

Met de laatste zin "Vrijheid van meningsuiting is vooral bedoeld voor feitelijk onderbouwde rationele argumenten" ben ik het eens maar in onze grondwet artikel 7 wegen gedachten even zwaar als gevoelens. Over gedachten kun je argumenteren, over gevoelens niet. Overigens ben ik bij dat hier te lezen valt dat er niet iets is als het recht om iemand te beledigen.

theo joubert
theo joubert29 mei 2016 - 15:12

Als een rechter of een buitenlandse dictator de grenzen moet gaan aangeven van wat allemaal wel en niet gezegd mag worden, is de vrijheid van meningsuiting opgedoekt.

BarendDeVries
BarendDeVries29 mei 2016 - 13:13

"De Duitse rechter heeft Böhmermann verboden om gedeelten van zijn gedicht in het openbaar te uiten. De islamcritici zijn opgefokt want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren, menen ze." Zou de schrijver misschien ook kunnen uitleggen wat Böhmermann met islamcritici te maken heeft??? Deze opmerking slaat kant nog wal. Het betrokken gedicht was in zijn letterlijke vorm gericht tegen een despoot waarbij zijn geloof er niet toe deed, maar uitsluitend het feit hij de persvrijheid met voeten treedt. Heeft deze schrijver enig idee wie Böhmermann is? In zijn programma moeten juist islamcritici het ontgelden. Om een voorbeeld te noemen:https://youtu.be/HMQkV5cTuoY Ik zou de schrijver adviseren om eerst de feiten te checken voordat je van leer trekt.

.4
.429 mei 2016 - 8:07

Kent Ticu het lied 'Erdowie, Erdowo, Erdogan' nog, waarin tamelijk feitelijk wordt opgesomd wat Erdogan tot een tiran maakt? Dit lied was voor Erdogan al reden een procedure te starten. Böhmermann zegt daarna: kritiek is geen smaad en geeft een voorbeeld van wat wél smaad zou zijn. Vrijwel niemand die het gedicht vervolgens hoort zal denken dat Erdogan werkelijk sex met dieren heeft, of kinderporno kijkt. Het gaat ook niet over de vermeende kleine pik van Erdogan, maar over zijn lange tenen en lange arm. Dát is de werkelijke kritiek en die mag gewoon gegeven worden, ook verpakt in satire.

[verwijderd]
[verwijderd]29 mei 2016 - 3:57

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Nailles
Nailles29 mei 2016 - 11:31

Zo zou je dus iemand die verantwoordelijk is voorvzeer kwalijke zaken niet meer mogen omschrijven als mannelijk geslachtdeel of onderdeel daarvan omdat deze niet werkelijk een mannelijk geslachtsdeel of onderdeel daarvan is. Hiermee is naar ik mag hopen het onzinnige wat Ticu e.a. aanvoeren in relatie tot Erdogan voorgoed als belachelijk afgedaan.

Nailles
Nailles28 mei 2016 - 23:42

Het blijft verbazingwekkend, als je niet beter zou weten, dat intelligente mensen nu juist in de bewust beledigende satire t.a.v. figuren als een despoot als Erdogan of de Islam in verscheidene van haar kwalijke facetten een aanleiding blijven zoeken daarbij een toetsing aan recht en door hen gewenste beperking in relatie tot de vrijheid van meningsuiting te blijven zoeken. Waarom doen ze dat niet evenzo n.a.v. gelijkende beledigende satire t.a.v. zovele politici, vertegenwoordigers van politieke ideologieën of religieuze overtuigingen, populair bekende figuren, etc? Mijns inziens zouden despoten als Erdogan en kwalijke aspecten van Islam, andere religie, en politieke ideologieën bij algemene moeite met dergelijke satirische beledigingen wel de laatsten moeten zijn dat daaraan te toetsen. Maar juist een sujet als Erdogan en onmiskenbaar kwalijke elementen die met de Islam samenhangen vormen voor sommigen aanleiding de vrijheid van meningsuiting, waaronder nu juist ook satirische belediging van politieke of religieuze machtdragers en machthebbers valt, kritisch te willen beschouwen, en eigenlijk ook de vraag te stellen of deze vrijheid van meningsuiting niet op deze zaken beperkt moet worden met zelfs inperking van recht. Eigenlijk een beetje zoals Erdogan en vele islamitische landen dat geregeld hebben in eigen omgeving. Hierom zeker niet: http://www.volkskrant.nl/opinie/veroordeling-van-oppenheimer-raakt-het-hart-van-de-persvrijheid~a3782445/

panterarosso65
panterarosso6528 mei 2016 - 22:27

"Het ECHR maakt ook duidelijk onderscheid tussen kritiek en belediging" belachelijk Böhmermann gaf juist kritiek als facisten als erdogan meer rechten hebben onder de wet dan satiristen dan is de wet fout

Albert Einstein
Albert Einstein28 mei 2016 - 21:48

"De islamcritici zijn opgefokt want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren, menen ze" Dit is haatzaaien, omdat een hele groep wordt gestigmatiseerd, namelijk de islamcritici. Wat Böhmermann heeft gedaan heeft niets met haatzaaien, noch met islamkritiek te maken. Het is simpel het beledigen van een enkele persoon, een persoon die bovendien zeer vijandig tegenover het Westen staat. Böhmermann verdient een lintje.

1 Reactie
Pawn
Pawn29 mei 2016 - 8:37

Wat voor lintje? Ik heb het niet zo op Duitsers met lintjes.

rechtdoorzee
rechtdoorzee28 mei 2016 - 21:10

Het gedicht over Erdogan vond ik beneden peil, in tegenstelling tot dat filmpje op de muziek van Nena/Kim Wilde die was wel helemaal o.k.. Maar ook dit was de grote sultan al teveel Het gedicht ging uitsluitend over Erdogan, dus ik begrijp niet wat dat met islam kritiek van doen heeft Blijkbaar is kritiek op een moslim gelijk aan kritiek op de hele islam( volgens de schrijver)

Joost2
Joost228 mei 2016 - 20:54

Vind ook dat men in dit geval Bohmermann zijn verlies moet inzien, er is een rechtszaak over geweest en een onafhankelijke rechter heeft bepaalde uitlatingen verboden, zonder de hulp van "lange armen". Uiteraard kan hij nog door produceren, maar dan bestaat de niet onredelijke kans dat hij 2 x een verlies zal moeten incasseren. Er bestaan bijna geen betere propagandisten dan satirici, ze bespelen namelijk vaak de vooroordelen van hun publiek. Het zal satirici dan ook eens sieren als ze de relativiteit van hun vak onder ogen komen, ook bij hun zal altijd de vraag gerechtvaardigd zijn in hoeverre je mag beledigen.

5 Reacties
panterarosso65
panterarosso6528 mei 2016 - 22:27

onafhankelijk ?

FUMF
FUMF29 mei 2016 - 8:07

"Er bestaan bijna geen betere propagandisten dan satirici" O jawel hoor, er zijn velen die veel beter zijn. Namelijk religie en al zijn predikers.

Joost2
Joost229 mei 2016 - 10:46

@Panterarosso Als u met mij daarin van mening verschilt, gelieve aan te geven waarom u hier een vraagteken bij plaatst. Voor een reactie heb ik iets meer informatie nodig.

Joost2
Joost229 mei 2016 - 12:18

@FUMF Kan ik hieruit opmaken dat u bevestigd dat satirici idd propaganda bedrijven, maar godsdienst predikers slechts beter hierin zijn?

cockpol
cockpol29 mei 2016 - 15:57

@ Joost, Erdogan heeft drie miljoen lange armen (x2) in Duitsland, denk je nu echt dat die geen invloed hebben op het oordeel van de rechters. De rechters zullen dit demografisch gegeven zeker in hun achterhoofd hebben, het zijn ook maar mensen, en die houden rekening met de (Duits-Turkse) publieke opinie. Of we dat nu prettig vinden of niet, een groot aantal Europeanen voelen zich Turks.

cockpol
cockpol28 mei 2016 - 20:26

"Want het EHRM garandeert geen vrijheid voor aanzetten tot haat of geweld, gratuite beledigingen of aanvallen op reputatie." (Mihai Martioiu Tico) Komaan meneer Tico, laten we mekaar geen Mietje noemen, de heilige,geschiften van de Islam staan vol van aanzetten tot haat geweld, gratuite beledigingen en aanvallen op de reputatie van mensen die niet tot die godsdienst behoren. De EHRM zou daar werk kunnen van maken; maar doet dit uiteraard, en terecht niet, omdat het geen anderhalf miljard mensen wil kwetsen. Maar u en ik weten dat daar een probleem zit. Het is niet voor niets dat de Islamlanden hun eigen definitie van mensenrechten hebben. Bovendien, en dat zou u toch ook moeten geweten hebben, had Böhmermann eerst een liedje gemaakt over Erdogan, dat wel op feiten gebazeerd was, en pas toen Erdogan zich beledigd voelde voor dit liedje, en juridische stappen nam, heeft Bömermann het hekeldicht, dat opzettelijk beledigend was, gemaakt. Gelieve de chronologie te respecteren en kom aub niet met de mensenrechten goochelen om Erdogan te verdedigen. Er zijn duidelijk aanwijzingen dat Erdogan de mensenrechten minder respecteert dan Böhmermann, niet?

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen29 mei 2016 - 10:26

Ik weet waar het probleem zit: bij iemand die 'religieuze boeken met onverdraagzaamheid erin' gaat opnoemen en dan niet verder komt dan de koran. U en ik weten wel beter, maar u kiest ervoor dat niet te laten zien. Ik snap dat wel, maar dat is wel waar het probleem zit.

cockpol
cockpol29 mei 2016 - 13:05

Meneer of mevrouw stokkickhuysen, het kristendom, dat zolang onze streken in zijn greep hield, is grotendeels van zijn negatieve dictatoriale aspecten ontdaan. We kunnen er mee leven zonder ons geremd te voelen. In tegendeel, ik althans, zie er de voordelen van in. De moraal van het kristendom (de naastenliefde) ligt, samen met het wetenschappelijk denken, aan de basis van het humanisme. De Islam moet nog zijn eigen vrijzinnig humanisme ontwikkelen, dit moeten zij zelf doen, en zij zijn er nog lang niet. Tot dit gebeurt is, wens ik zo weinig mogelijk Islam in onze streken, als dit daar gemeengoed geworden is, zal ik hen met open armen ontvangen, en een gutmensch worden. Er bestaat wel het gevaar dat het katholisisme nu een verband aangaat met de Islam (zie bepaalde uitspraken van de paus) om het beledigen (en waar ligt de grens tussen beledigen en kritiek?) te bemoeilijken. Atheïsten en vrijzinnigen, en dat betreft ook vrijzinnig kristelijk geïnspireerde mensen als ik, moeten op hun hoede zijn voor mensen als Ticu, die erin slagen om een ammalgaam te maken van het beledigen van Erdogan en de Islam. Oh ja, volgens bepaalde juridische interpretaties van de islamitische leer, is geitenneuken inderdaad toegestaan (zie khomeini).

FUMF
FUMF28 mei 2016 - 20:23

"Islamcritici zijn opgefokt want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren, menen ze" Ha! Zonder belediging en haatzaaierij zou er weinig overblijven van de Koran. Als je alle haatzaaierij en discriminatie schrapt uit dat prachtige boek, wat blijft er dan over nog? Boek wordt een aardig stuk dunner dan. Maar je mag natuurlijk iedereen voor rotte vis uitmaken en alles en iedereen bekritiseren. Maar o wee als je de islam kritisch benaderd of de profeet "beledigt". Nee dat kan niet. De profeet mag jou als Jood een verachtte aap noemen, jou als homosexueel de dood toe wensen, jou als ongelovige als onbetrouwbaar en slecht betitelen, jou als vrouw als minderwaardig noemen, en zo veel meer. Ja, dat is doodnormaal. Maar flik het niet om iets terug te zeggen, dan ben je aan de beurt!!! Ja, zo'n prachtige religie moet natuurlijk goed verdedigt worden. Heel belangrijk, want overal waar Islam is zie je hoe prachtig die religie is. Schitterende religie. Want natuurlijk moet het recht van haatzaaien en discriminatie van DE religie verdedigt worden! En vanzelfsprekend is dat alleen voorbehouden aan die prachtige religie. Elke kritiek op die religie moet direct de kop worden ingedrukt natuurlijk. Ja goede zaak om die prachtige zaak te mogen verdedigen hoor!! Gewoon zeggen tegen die rechter, "Uit naam van mijn religie mag alles, want dat is het enige ware woord van God. En jij meneer de rechter hebt geen gezag boven mijn God. Want dat staat in de koran, en daar staat ook in dat het ECHT waar is. Dus meneer de rechter, Carte blanche voor mijn religie graag, en graag een steniging voor een ieder die durft te doen wat alleen mijn religie mag! Tsja goede zaak dit, kat in het bakkie.

Sardar2
Sardar228 mei 2016 - 20:03

[De islamcritici zijn opgefokt want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren, menen ze.] Het meeste beledigende kritiek tegen islam is afkomstig uit islamitische landen zelf, ook overwegend van de hand van moslims. Ze zijn wel tegen islam(itische symbolen) en niet tegen moslims. In de kern van deze beledigingen zit streven tot hervorming binnen islam naar hedendaagse maatstaven en deze vinden ook altijd plaatst, zelfs onder een islamitische theocratie zoals die in Iran of half seculiere Turkije. Hoe meer ruimte en vrijheid voor religie hoe meer kritiek ertegen. Want in vrijheid opereert ook religie vrijer dan onder dictator en laat aan moslims zien waar het mankeert. Buiten een zeer kleine toplaag van gelovigen, willen moslims de islam beleven en niet het leven islamiseren. Het westerse islamkritiek beledigt niet de islamitische symbolen van moslims, zoals moslims zelf dat ervaren maar de heiligheid van wat moslims daarin geloven, ongeacht wie hun religieuze leiders mogen zijn. Met andere woorden in het westen zien critici geen verschil tussen het beleven van islam en het islamiseren van het leven! Zij opereren als de toplaag van religieuze moslims die ook geen verschil willen zien tussen gewoon leven van moslims en de dwang om te leven naar islamitische beginselen. Als een kritiek niet kan een verband leggen tussen (dogmatische) geloof in god en profeet met religieuze symbolen daarvan in dagelijks leven van moslims, komt zeker aan alle individuele moslims niet als kritiek over maar als vijandschap en haat. Tegen haat zal men zeker ook met haat reageren en tegen kritiek met geduld of bevestiging! Het zou wel een gave moeten zijn voor westerse toeschouwer om de grens tussen kritiek, belediging en haat te kunnen schetsen!

2 Reacties
Albert Einstein
Albert Einstein29 mei 2016 - 6:59

"Met andere woorden in het westen zien critici geen verschil tussen het beleven van islam en het islamiseren van het leven!" Dat maakt voor de meeste westerlingen niets uit. Het gaat hen er alleen om dat de islam geen prominente plaats in Europa mag krijgen. Of dat nu door het "beleven van de islam door moslims" is of door "islamisering van de samenleving", dat komt een beetje op hetzelfde neer. Het eerste is kan immers een voorstadium van het tweede zijn?

Sardar2
Sardar229 mei 2016 - 12:36

@ Albert Einstein, 29 mei 2016 at 08:59 “Het beleven van islam” is eigen interpretatie van islam en niet wat anderen binnen en buiten islam de islam toekennen. Hiermee wordt juist aan islamisering een halt geroepen. Met het islamiseren van het leven blijft geen ruimte voor “eigen interpretatie”, en vaak wordt islam gezien als een ideologie, een politiek etc. Het maakt ook niet uit waardoor het tot stand komt, door een deel van moslims of onder druk van anti-moslims, het resultaat is een en hetzelfde: een sterk groeiende islamisering. Zover dat PVV de islam versterkt heeft, zouden geen miljoenen moslims het bereiken! Wilders ziet ook geen verschil zoals jij hier aangeeft!

Bert Vlierman
Bert Vlierman28 mei 2016 - 20:02

Meneer Ticu begrijpt niet dat de agressieve, vernederende beledigingen aan het adres van de Islam rechtstreeks verband houden met het agressieve isolationisme dat middels die religie wordt gepredikt en gepraktiseerd. Natuurlijk staat die agressie niet los van de oorlogsmisdaden die vanuit de westerse joods-christelijke traditie zijn begaan tegen Islamitische volken. En natuurlijk, waar schuld wordt gewogen, weegt de westerse oneindig veel zwaarder. Eenvoudiger kunnen we het niet maken.

2 Reacties
cockpol
cockpol28 mei 2016 - 22:59

"En natuurlijk, waar schuld wordt gewogen, weegt de westerse oneindig veel zwaarder." (Vlierman). Als de volledige geschiedenis, en niet de laatste 150 jaar bekeken wordt, ben ik nog niet zo zeker waar de weegschaal zou uitkomen. Waarom zou de wersterse schuld oneindig veel zwaarder wegen? Tenzij u met twee maten en twee gewichten weegt. Voor de rest kan ik me vinden in uw schrijven.

Pawn
Pawn29 mei 2016 - 8:45

Ik ben benieuwd wat u onder isolationisme verstaat? Klaarblijkelijk iets anders dan wat het is.

FUMF
FUMF28 mei 2016 - 20:01

Maar Erdogan die roept dat een lesbisch stel geen Turks kind kan en mag opvoeden is natuurlijk geen belediging he?

Nick Ros
Nick Ros28 mei 2016 - 19:36

Böhmermann & Co, zullen wat subtieler om moeten gaan met hun teksten. Geitenneuker → Koerdenmepper …. Pedofiel → jongetjesknuffelaar ….. etc.

MarinusCalamari
MarinusCalamari28 mei 2016 - 18:28

[[[want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren]]] Dat is ook lastig inderdaad, en niet alleen omdat het lastig is om beleefd te blijven als je het over de islam hebt. Het is ook omdat kritiek op de islam altijd goed is voor een hysterische reactie van de kant van de moslims, die niet zelden gepaard gaat met beledigingen en haatzaaierij.

Dirk2
Dirk228 mei 2016 - 18:06

Iemand geitenneuker noemen terwijl er zelfs geen spoor van bewijs is dat deze beschuldiging op waarheid berust heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken maar met puberaal gedrag en schaadt juist mensen die terecht kritiek hebben op de politiek van de huidige presidenten van Turkije en de islam. Daarnaast ben ik van mening dat ook de Koran vol staat met beledigingen die niet door de beugel kunnen.

Bram Emanuel
Bram Emanuel28 mei 2016 - 17:55

Een interessante opsomming van feiten maar waarom moet er in aan het begin en eind zo beledigend over islamcritici worden gesproken? Zo valt het hele betoog in duigen door de zin "De islamcritici zijn opgefokt want zonder belediging en haatzaaierij kunnen zij geen goede kritiek op de islam leveren, menen ze". Een gemiste kans voor een respectvol debat. Jammer.

3 Reacties
Dirk2
Dirk228 mei 2016 - 18:19

Iedereen die in westers land op een middelbare school heeft gezeten zal na lezing van de Koran tot de conclusie komen dat de inhoud van dat boek niet van een alwetende God afkomstig is. De Koran staat immers vol met beweringen waarvan wij in ons tijd weten dat ze onjuist zijn. Volgens de Koran staat de aarde op pilaren en draait de zon om de aarde. Volgens de Koran gaat de zon onder in een modderpoel terwijl de zon 300.000 keer groter is dan de aarde. Iedereen begrijpt dat als de zon te dicht bij de aarde zou komen de aarde volledig vernietigd zou worden. Volgens de Koran ontstaat een mens uit een klonter bloed terwijl iedereen met een beetje biologiekennis weet dat een kind ontstaat uit de conceptie van de eicel van de moeder en de zaadcel van de vader. Het bloed ontstaat pas veel later. Volgens de Koran ontstaan eerst de botten en komt daarna het vlees terwijl in werkelijkheid eerst het weefsel ontstaat en het bot pas veel later ontstaat. De vele fouten die in de Koran staan maken duidelijk dat de islam gebaseerd is op drijfzand. Volgens mij heb ik hiermee duidelijk gemaakt dat ik gefundeerde kritiek op de islam kan hebben zonder beledigingen te uiten.

Appi Mohamud
Appi Mohamud28 mei 2016 - 19:22

Dat is ook een feit Bram. Hoe vaak is het zelf hier op joop opgeroepen voor het recht van beledigen? Dat recht is een goed idee mits het voor iedereen geld, maar het nadeel daar van is dat je ook alle minderheden zou moeten kunne beledigen. War door een hoop wetten geschrapt moeten worden waar onder het wet wat antisemitisme regelt. Maar dan hoor je van de zelfde mensen dat dat verboden moet blijven. Oftewel ze willen wel moslims beledigen om kritiek te hebben op de islam maar een jood beledigen om kritiek te hebben over de jodendom is not done.

cockpol
cockpol29 mei 2016 - 13:20

Kritiek op het Jodendom en idioten als Natanyahu zijn schering en inslag, en niemand zal je hiervoor de kop inslaan. Het beledigen van de islam is echter niet zo evident, want kritiek op de islam is niet zonder risico. Wat hier wel niet mag is het in twijfel trekken van de Holocaust. Ik ben geen voorstander van dat verbod. De wetenschappelijke bewijzen dat de Holocaust plaats gegrepen heeft zijn zo duidelijk, dat holocaust ontkenners zich belachelijk maken, net als de personen die beweren dat de aarde plat is. Een verbod is wat mij betreft overbodig, maar Duitsland moet het wel erkennen, net zoals Turkije zijn holocaust moet erkennen. Deze laatste zaken betreffen immers het nemen van verantwoordelijkheid voor een doorgevoerde politiek, en dit moet wel op rede en historisch bewijs gebaseerd zijn.

Arvidos
Arvidos28 mei 2016 - 17:54

Staat Erdogan gelijk aan 'de moslims'? Mogen de haatdragende en racistische teksten in de Koran wel toegestaan worden?

Sadiq Al Masri
Sadiq Al Masri28 mei 2016 - 17:03

... was een reactie...

Sadiq Al Masri
Sadiq Al Masri28 mei 2016 - 17:02

Ik zie nergens in het gedicht van Böhmermann enige kritiek op de Islam. Wel op Erdogan's onderdrukking van de VvM, de journalisten die hij liet oppakken en veroordelen omdat zij bewijzen publiceerden van zijn wapenleveranties aan IS, genocide onder Koerden (onder het mom van PKK terreurbestrijding een hele stad in puin leggen, internationale pers hier niet toe te laten) en gemanipuleer om de grondwet zodanig te wijzigen, dat hij als dictator kan heersen. Böhmermann's provocatie met zijn gedicht was het reactie op de diplomatieke druk die hij uitoefende om een onschuldig liedje over zijn wandaden (Erdo Wie Erdo Wo) van de buis en internet te krijgen.

Jetze2
Jetze228 mei 2016 - 16:27

Ik stel mezelf zomaar voor, dat ik dit artikel lees zo'n 40,50 jaar geleden en dat het dan gaat over schrijvers die het christendom beledigen. Jan W., Gerard R., je weet wel. Dat het niet gaat over geiten, maar ezels. Deze schrijvers werden niet bedreigd (door gelovigen of door de staat, mind you), men schudde over het algemeen het hoofd of sprak afkeuring uit. En dat dan weer meestal in de kerk of vergelijkbare situaties. Het is een feit dat islam en christendom niet een-op-een vergelijkbaar zijn, maar dat enkele feit kan toch niet verklaren waarom er zo'n enorm verschil is tussen de Vrijheid Van Meningsuiting zoals die nu wordt beleden door de goegemeente die Nederland heet en 40,50 jaar geleden. Een verschil dat niet hoopvol stemt, laat dat duidelijk zijn. Ik ben zelf gelovig, en ben dus -als je wilt- talloze malen beledigd door kunstenaars, schrijvers, wat dies meer zij. 't Was natuurlijk altijd mijn keuze om überhaupt te luisteren, maar dat terzijde. Nog nooit is het in mij opgekomen om aangifte te doen, zoals dat tegenwoordig bon ton schijnt te zijn bij Zij Die Beledigd Worden vanwege een mening van een ander. Nederland heeft een historische traditie wat betreft de Vrijheid Van Meningsuiting. Een vrijheid, die veel groter is dan in de ons omringende landen. Een vrijheid die er vroeger voor heeft gezorgd dat mensen die vanwege hun geloof of mening vervolgd worden, in dit land een veilig heenkomen vonden. Een vrijheid die zo ongelooflijk belangrijk is, dat deze ten alle tijde bewaart moet blijven. Wat mij betreft gaan we in Nederland van Vrijheid Van Meningsuiting naar Vrijheid Van Uiting (Freedom Of Speech), en leggen we dat als een unalienable right vast in onze Grondwet, net zoals in de USA. Dan zijn we van alle gezeik af.

3 Reacties
Events, dear boy, events
Events, dear boy, events28 mei 2016 - 19:52

''Deze schrijvers werden niet bedreigd (door gelovigen of door de staat, mind you), men schudde over het algemeen het hoofd of sprak afkeuring uit.'' Ja Jetze, maar dat was in een heel ander Nederland, een Nederland waar we als Nederlanders nog onder elkaar waren, een gemoedelijk Nederland, een 'vrij' Nederland, een Nederland dat allang niet meer bestaat. En het zal er niet beter op worden.....slechter, dat wel ja.

DaanOuwens
DaanOuwens28 mei 2016 - 20:26

@ Jetze Ik snap de intentie wel, vind dat ook positief maar ben er niet voor. Wat daarmee namelijk wordt gedaan is dat de openbare ruimte wordt weggeven aan de asocialen, de lui met de grote bek die er lol aan beleven anderen te beledigen. Ik heb geen behoefte aan de powned samenleving. Ik vind het prima dat ze zendtijd hebben, ik zal ze geen strobreed in de weg leggen, maar ik wil dat gedrag in mijn omgeving niet hebben. Ik mag daarvoor kiezen vind ik. Ik zou het hetzelfde vinden als wij voorstelden dat binnen onze wettelijke afspraken mensen die iemand vervelend vinden het recht hebben een paar flinke tikken uit te delen. Geen zware mishandeling maar als iemand tegen jou zegt je bent een klootzak, dan mag je 1 of 2 keer slaan. Niets aan de hand. En je hoeft niet terug te gaan schreeuwen. Wat je daarmee doet is dat de openbare ruimte wordt afgegeven aan mensen die prima klappen kunnen uitdelen. Ik vind dat een zelfde mechanisme. Een soort powned maar dan irl. Dan kan je nog zeggen schelden doet geen pijn en slaan wel. Het punt is dat schelden en beledigen ook pijn doet. Mensen kwetst en sommigen tot wanhoop brengt. Bijvoorbeeld een jong kind dat kanker heeft, en dagelijks het woord kanker hoort dat sommige mensen gebruiken om iemand uit te schelden. Ik heb kinderen gezien die daar tegen in verzet komen. Maar ook huidskleur, seksuele geaardheid of geloofsovertuiging kunnen een achilleshiel zijn. Mensen kunnen op die manier tot op het bod beledigd worden. En er zijn nu mensen die het als het toppunt van beschaving zien, als zij iemand tot op het bot kunnen beledigen. Ik vind dat niet, ik wil niet zo'n samenleving en aangezien informele fatsoensnormen niet algemeen gedeeld worden zullen we toch de wetten moeten gebruiken die er nu al gewoon zijn. Kortom als je de bedoeling hebt mensen uit te schelden of te beledigen of smaad te verspreiden kan je daarvoor gestraft worden. Dat houdt de samenleving een beetje leefbaar.

Jetze2
Jetze228 mei 2016 - 23:52

Citaat: "Ik zou het hetzelfde vinden als wij voorstelden dat binnen onze wettelijke afspraken mensen die iemand vervelend vinden het recht hebben een paar flinke tikken uit te delen. " En daarmee het Woord vergelijken met het Zwaard. En daarmee helaas in de val trappen van diegenen die het Woord met het Zwaard vergelijken...

rbakels
rbakels28 mei 2016 - 15:46

Ticu is een goede jurist, het klopt als een bus.

3 Reacties
Contramine
Contramine28 mei 2016 - 20:01

Op wezenlijke punten zit Ticu helemaal mis. Dat gedicht was satire. De extra ruimte die dat hoort te geven, onderkent hij helemaal niet. Het was puur kritiek op Erdogan en Ticu doet net alsof het een aanval op de islam was. Kennelijk zit er in zijn kop een koppeling 'kritiek op Erdogan is kritiek op de islam'. Inderdaad, het klopt. Als een zwerende vinger.

Jetze2
Jetze228 mei 2016 - 23:55

Maar hij profileert zich als "filosoof". Vrij zorgelijk... Echt waar, google maar "filosoof". Verder, welterusten...

rbakels
rbakels29 mei 2016 - 6:55

Satire is geen argument om een belediging goed te praten (alleen het auteursrecht kent een uitzondering voor satire, maar dat is hier niet aan de orde). De uitingen waar de Duitse rechter bezwaar tegen maakt zijn helemaal geen kritiek, zoals de suggestie dat Erdogan zoöfiel en pedofiel zou zijn. Als Böhmermann wilde testen hoe ver hij kon gaan dan wordt hij op zijn wenken bediend.

pmolenaar71
pmolenaar7128 mei 2016 - 15:46

Voor kunst en religies gelden volgens mij andere regels. Ik zou dat niet graag willen opgeven. Als je kunst aan banden kunt leggen, dan kan dat ook voor religieuze geschriften. In de koran wordt immers vele malen opgeroepen tot het doden van ongelovigen en worden de grofste beledigen geuit richting joden, christenen en homo's. Moet de koran verboden worden? Durf je ook te stellen: 'religieuze geschriften zijn niet oneindig vrij'? Waarom zijn religieuze geschriften meer vrij dan kunstuitingen? Als ik delen van de koran citeer, maar dan het woordje 'ongelovige', 'christen' of 'jood' verander in 'moslim', dan moet ik volgende week voor de rechter verschijnen. En de week erna moet ik me laten beveiligen... Ten slotte. Je schrijft: "Ook al willen de islamcritici al hun en onze mensenrechten opgeven voor hun jihad tegen de islam..." Is dit niet een erg trieste zin voor iemand die zich 'filosoof' noemt? Ik vind het prima als mensen hun onderbuik laten lopen. Soms kan ik er zelfs smakelijk om lachen. Maar noem jezelf dan gewoon 'tokkie' of 'reaguurder'.

1 Reactie
rbakels
rbakels29 mei 2016 - 7:03

Als je nu een nieuwe Koran zou publiceren zou dat inderdaad op bezwaar stuiten, maar de Koran is al 1400 jaar oud. De "jihad" tegen de islam gaat inderdaad erg ver. Wilders suggereert dat de islam geen aanspraak kan maken op de Vrijheid van Godsdienst omdat het geen godsdienst zou zijn maar een "achterlijke ideologie", een zo vergezochte kunstgreep dat ik vermoed dat die hem door een advocaat is aangereikt. Of door PVV "filosoof" Martin Bosma, de griezel.

shrew
shrew28 mei 2016 - 15:23

Is de schrijver dan ook voor een verbod op de Bijbel? Daarin staan nogal wat teksten die aanzetten tot haat, geweld, gratuite beledigingen (homo's zijn een gruwel). Zo niet waarom mogen christenen wel dit soort teksten lezen, horen en spreken, maar ik als atheïst niet.

8 Reacties
Van der Wal
Van der Wal28 mei 2016 - 15:31

Niemand verbied je om de Bijbel te lezen. Of de Koran.

rbakels
rbakels28 mei 2016 - 15:40

De Bijbel.is al een tijdje geleden gepubliceerd. Ik heb trouwens Mein Kampf op mijn laptop. Zoooo saai dat de geen slaapmiddel meer nodig hebt.

Buzzer
Buzzer28 mei 2016 - 15:47

Kijk hier maar eens: http://www.mihai.nl/ het oordeel is aan u.

Dick3
Dick328 mei 2016 - 17:40

Ja maar hullie doen het ook, boehoe huile huilie.

shrew
shrew28 mei 2016 - 18:38

@van der wal. Klopt Bijbel lezen is niet verboden. Het satirische gedicht in Duitsland wel. Waarom dit verschil? @ Frits. Datum van publicatie maakt niet uit. Bijbel wordt nog steeds gebruikt en er zijn nog steeds heel veel mensen die die beledigingen als waarheid beschouwen. @ buzzer. Ik zie in die link nergens dat de schrijver oproept tot een verbod op de Bijbel of andere beledigende heilige teksten. Kan je mij dat specifiek aanwijzen, misschien zie ik wat over het hoofd. @Dick. U draait het om, ik huil niet, ik vind niet dat de Bijbel verboden moet worden. Ik vind dat beledigen niet strafbaar moet zijn. Maarrrr als mensen zoals deze schrijver zich hard maken voor een grens in vvmu, dan wil ik wel dat het consequent gebeurt en dat voor iedereen geldt. Als hullie meer mogen dan ik dan vind ik dat niet eerlijk, en mag ik dan op zijn minst een uitleg op mijn vraag waarom hullie meer mogen dan ik, of ben je nog niet oud genoeg om die vraag te begrijpen?

aburrido
aburrido28 mei 2016 - 18:51

@ shrew Het verschil is dat er geen gereformeerde of katholieke terroristen rondlopen in Nederland die zich intolerant gedragen t.o ander denkenden of gelovigen. Sterker nog... De meeste christenen passen hun geloof aan de tijdsgeest aan.

Van der Wal
Van der Wal29 mei 2016 - 4:59

Het gedicht is niet verboden, sommige stukken mogen niet meer voorgedragen worden door de auteur.

shrew
shrew29 mei 2016 - 13:40

Nou de bijbel hoeft dan niet helemaal verboden te worden, alleen bepaalde teksten eruit.

Van der Wal
Van der Wal28 mei 2016 - 15:21

En daarom is het maar goed dat rationele, feitelijke en ter zake doende kritiek op de Islam leveren geen enkel probleem is.

2 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗28 mei 2016 - 20:39

Van der Wal: u bedoelt dat dat niet moeilijk is. U kunt er wel heel grote problemen door krijgen. U wordt al heel gauw islamofoob als u niet alles voor zoete koek slikt. Als u in een voorbeeld één bijvoeglijk naamwoord toevoegt bent moslimhater en bij een zin met een bijzin bent u racist.

Contramine
Contramine29 mei 2016 - 7:43

@Juppé: Bij een kleine groep sta je dan inderdaad al snel als islamhater bekend, maar bij mensen die hun verstand gebruiken, hangt het echt af van de argumenten die je te berde brengt. De spoken niet groter maken dan ze zijn.

Flipje Tiel
Flipje Tiel28 mei 2016 - 14:56

Sinds wanneer zijn opmerkingen over Erdogan's seksuele voorkeuren hetzelfde als kritiek op de islam in zijn geheel? Zowel Lindon als Böhmermann zouden moeten kunnen zeggen en publiceren wat ze willen. Voor gevoelige kwetsmensen is genoeg ander cultureel afval te vinden.

Lester2
Lester228 mei 2016 - 14:54

"Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet." Punt.

1 Reactie
rbakels
rbakels28 mei 2016 - 15:45

Nee, het is niet zo simpel. Onze strafwet is soms strenger dan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, en dan moet de strafwet wijken. Zeg maar eens "klootzak" tegen een politieagent. Dan is het "zero tolerance". Het is inderdaad geen "inhoudelijke kritiek". Kwetsend? Alleen voor agenten die vrezen inderdaad een klootzak te zijn!

voxpopuli2
voxpopuli228 mei 2016 - 14:47

Juist, bohmermann heeft het verkeerd aangepakt, Allah en de dode profeet of God en Jezus, die mogen ongebreideld beschimpt worden. Fictie is grenzeloos, met levende personen mag dat alleen na bewijzen. Of met satire natuurlijk in een lollige setting. Zoals Monty Python deed, of father Ted.. Echte aanraders

1 Reactie
pmolenaar71
pmolenaar7128 mei 2016 - 15:53

Zouden we het ooit nog meemaken dat linkse 'filosofen' de beledigingen van het christendom afwijzen? Een oproep om de film 'life of brian' te verbieden? Regressief links in zijn volle glorie!