Joop

Maak de wereld socialer door begrenzing van vrijhandel

  •  
19-05-2017
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
79 keer bekeken
  •  
24835497150_b1f808a879_k

© cc-foto: Kees Torn

De burger moet weer echt iets te zeggen krijgen over het handelsbeleid van zijn of haar land.
De Europese Commissie presenteerde vorige week een discussiestuk onder de naam: “Het beteugelen van globalisering”, waarvan een deel over handelsbeleid gaat. Het is de eerste keer dat de Commissie vrijuit spreekt over de negatieve effecten van globalisering, zoals de toenemende ongelijkheid, maar stevige voorstellen blijven uit. En toch, als er iets is waar de Commissie haar koers moet veranderen, is het wel het handelsbeleid.
Al jaren wordt vrijhandel gepresenteerd als het enige antwoord op al onze problemen, en dat geluid is nog sterker geworden na de verkiezing van Trump en zijn protectionistische agenda. De Commissie maakt haast met de onderhandelingen met Mexico, Japan, de Latijns-Amerikaanse landen en Chili, en begint binnenkort de besprekingen met Australië en Nieuw-Zeeland.
Ze willen ons doen geloven dat er maar twee smaken zijn: volledige vrijhandel of compleet protectionisme. Maar beide paden brengen ons welzijn in het geding. Globalisering mag dan een gegeven zijn, maar we kunnen het zeker beteugelen door middel van het juiste beleid. Dit is het beste pad voorwaarts. Het is al vaker gezegd: als Europa haar handelsbeleid niet radicaal aanpast is het gedoemd te mislukken. We plaatsen geen vraagtekens bij het belang van handel voor de Europese economie maar wijzen op het falen van de algemene vrijhandel zoals hij nu bestaat. Wij, een groep Europese sociaaldemocraten, komen daarom met concrete voorstellen om ‘eerlijke handel’ echt vorm te geven.
Het nieuwe handelsbeleid waar wij om vragen heeft één zeer duidelijk beginsel. De burger moet weer echt iets te zeggen krijgen over het handelsbeleid van zijn of haar land. Daarom zouden alle onderhandelingsmandaten openbaar bediscussieerd moeten worden door de relevante parlementen. Het gehele maatschappelijk middenveld moet bij de overwegingen betrokken worden. We moeten een einde maken aan de huidige situatie waarin een kleine groep machtige lobby’s de onderhandelingen achter de schermen domineren.
Maar dit is niet genoeg. We moeten de inhoud van verdragen revolutionair aanpassen; door nieuwe vereisten te combineren met nieuwe doelen. Europese onderhandelaars moeten onbuigzaam zijn in het respecteren van onze collectieve standaarden. Wij zouden juist ons sociale model over de wereld moeten verspreiden. Ook moeten we stoppen met publieke diensten in de uitverkoop te zetten door een einde te maken aan verplichte concurrentie. We zouden in onderhandelingen moeten eisen dat alle toekomstige handelsverdragen leiden tot opwaartse convergentie en alle vormen van ‘dumping’ bestrijden. Concurrentie mag nooit een excuus zijn om sociale-, milieu-, en gezondheidsstandaarden te verlagen. Daarom moeten we handhaafbare afspraken over duurzame ontwikkelingen introduceren.
Europa kan niet langer twijfelen aan haar rol om de publieke zaak te beschermen tegen de markt. Daarom wijzen wij elke vorm van private arbitrage van de hand. Alle conflicten moeten als eerste worden voorgebracht bij nationale publieke gerechtshoven. En alleen een feitelijk en onderbouwde risicoanalyse kan eventuele alternatieve systemen rechtvaardigen. Ook dan alleen op basis van transparantie, onafhankelijkheid en soevereiniteit.
Europese leiders moeten meer oog krijgen voor de verliezers van de globalisering. Dit gaat vooral op voor kleinschalige landbouwers die keihard worden geraakt door de import van spotgoedkope producten. Het Europees handelsbeleid moet erop gericht zijn onze landbouwsector om te vormen naar kleinschalige en lokale producenten in plaats van de grootschalige, exportgeoriënteerde richting die we nu op gaan. Daarom zouden gevoelige producten zoals onder andere rundvlees, gevogelte, rijst en suiker geen deel moeten uitmaken van toekomstige handelsverdragen.
Tenslotte moet, met het oog op de excessen die de ongereguleerde globalisering van de 21ste eeuw met zich meebrengt, handelsbeleid een instrument zijn om internationale doelen te bereiken… Flitskapitaal en belastingontwijking aanpakken, klimaatverandering tegengaan en ervoor zorgen dat in 2030 de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN zijn behaald. Alleen als we ons handelsbeleid op deze manier inzetten voor een eerlijkere, sociale en betere wereld zorgen we voor een echte ‘beteugeling’ van de globalisering.
Agnes Jongerius en Marie Arena, België, Emmanuel Maurel, Frankrijk, Georgi Pirinsky, Bulgarije. Jude Kirton Darling, Engeland, , Pier Antonio Panzeri, Italie Ana Gomes, Portugal Dietmar Koster, Duitsland Karoline Graswander-Hainz, Oostenrijk

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (61)

Marc2406
Marc240631 mei 2017 - 11:59

Ik vind de met het "beteugelen" van globalisme een compleet verkeerde term wordt gebruikt. Het gaat ervan uit dat globalisering een vooral neoliberaal politiek project is die je dus kan "beteugelen", dat vooral minder globalisering gewenst is. Ik denk dat mensen hier het verkeerde beeld wordt voorgespiegeld; vooral die mensen die dus hopen dat de aan het buitenland verloren (industriële) banen terug te halen zullen bedrogen uitkomen. Dat is vrees ik een sprookje die je als politici maar beter niet zou moeten willen verkopen. Het ruikt teveel naar het sentiment waarvan rechts-populisten misbruik maken door als het ware de grote boze buitenwereld de schuld te geven van het verdwijnen van banen richting China en India. Het ruikt veel te veel naar het idee van opwerpen van muren, wat alleen maar kan leiden tot een confrontatie met mensen wereldwijd die ook de welvaart willen en gewoon verdienen. De realiteit is ook dat het verlies van goed betaalde industriële banen hier niet alleen het gevolg is van neoliberale deregulering en vrijhandel, maar van technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken veel meer te produceren met veel minder handen. De technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben zich dus vertaald in een enorme sprong in productiecapaciteit. Het probleem is alleen dat de winst van die productiecapaciteit niet eerlijk verdeeld wordt over de gehele bevolking. Het is een simpel gegeven dat om welvaart te produceren er simpelweg minder mensen nodig zijn vergeleken met vroeger, waardoor naast het outsourcen veel banen verloren zijn gegaan aan technologische ontwikkelingen. Het zijn op dit moment ook niet alleen industriële banen maar banen in de dienstensector die bedreigd worden en die niet zo maar ingevuld kunnen worden door kwalitatief vergelijkbare nieuwe banen. Maar ik denk dat die trend van technologische werkeloosheid alleen maar sterker zal worden naarmate nieuwe technologieën de economische status quo verstoord. Zelfs al zou je de productieketen weer kunnen terughalen naar eigen bodem (met alle negatieve internationale gevolgen van dien), dit zal waarschijnlijk nog steeds niet betekenen dat banen automatisch terugkomen, tenzij het zeer specialistische hoog opgeleide banen zijn, waar niet iedereen automatisch gekwalificeerd voor is. Ook zou je met het beteugelen van de vrijhandel enorme problemen oproepen voor landen die dankzij globalisering te maken krijgen met iets meer welvaart, en ik vrees dat dit de geopolitieke stabiliteit wereldwijd geen goed zal doen. Het bouwen van muren grensen en het opwerpen van barrières zijn eigenlijk nooit een goed idee. Het voelt misschien lekker veilig om te schuilen tegen de boze buitenwereld in het zelfgebouwde fort, maar isolatie leidt juist tot stagnatie en teloorgang. Omdat globalisering voor een groot deel een gevolg is van technologische ontwikkelingen zoals het internet, moet je dit zien als een mogelijkheid, niet als een belemmering. En in plaats van deze te beteugelen zou men deze op zichzelf juist moeten toejuichen, omdat het voor de wereld als geheel het juist goed zou zijn als de verschillen tussen rijk en arm worden geslecht. De sleutel is alleen hoe je dit doet. De neoliberale manier heeft in ieder geval niet geleid tot meer welvaart voor iedereen (gezien het inzakken van de westerse middenklasse en daarmee groeiende populisme). Dus globalisering zou anders benaderd moeten worden en beter gereguleerd, maar niet zozeer beteugeld (wat dus een belemmering, een rem impliceert). Je zou het proces van globalisering juist moeten faciliteren, maar niet op de neoliberale manier waar iedereen het maar voor zichzelf moet uitzoeken, maar juist in samenwerkingen wereldwijd waar niemand wordt geïsoleerd of achter wordt gelaten. Je zou (a la Breton Woods) kunnen denken aan een nieuwe New Deal waarin dit keer de gehele wereld wordt meegenomen richting een nieuwe economie waarin de winst van technologische vooruitgang ten goede komt voor ons allemaal, niet een steeds kleinere corrupte elite. Want het blijkt gewoon dat het neoliberale idee van een zelfregulerend netwerk van mensen simpelweg niet leidt tot het dynamische equilibrium waar iedereen min of meer gelijkwaardig is. Een prachtig idee, bijzonder radicaal op haar eigen wijze maar helaas een vooral onmogelijk idee gebaseerd op compleet naïeve aannames over wie wij zijn als mensen. Er is dus een taak weggelegd voor overheden om te reguleren waar nodig is, natuurlijk niet zozeer op de communistische centraal geplande wijze (wat ook niet werkt), maar wel meer gebaseerd op het Westerse New Deal model van sociaal-democratie hier een veel beter voorbeeld (weliswaar niet perfect) is van hoe je een economie opbouwt en zorgt voor een gedeelde welvaart. Je zou dan kunnen denken aan het verspreiden van het idee van een basisinkomen, het idee dat mensen gewoon minder hoeven te werken (bijvoorbeeld 4 uur per dag ipv 8 uur). Die nieuwe economie zou bovendien (heel erg belangrijk!) duurzaam moeten zijn. Het kan duurzaam gemaakt worden doordat bijvoorbeeld het industriële proces uiteindelijk gedecentraliseerd in verschillende gebieden kan worden hervormd (mogelijk met nieuwe technologieën op het gebied van bijv. robotica en 3d printing), en als we van afval de primaire (zo niet enige) bron van grondstoffen maken kunnen we een nieuwe wereldeconomie creëeren die werkelijk een circulaire is, waardoor we niet meer drie of vier planeten nodig hebben om aan de vraag naar welvaart voor iedereen te voldoen. Kortom economie zou in dat geval moeten gaan over hoe wij verstandig omspringen met ons huis, de wereld door geen grondstoffen te verspillen, en het milieu te vervuilen, en het zou moeten zorgen voor meer stabiliteit doordat de welvaart eerlijker verdeeld wordt waardoor niet alleen oorlogen, maar ook armoede, criminaliteit en hoge ziektekosten beteugeld kunnen worden (dit zou je dus moeten beteugelen, niet de globalisering). Oftewel in plaats voor een soort neo-nationale politiek, zou Agnus Jongerius juist moeten pleiten voor een werkelijke internationale beweging die de globalisering en de technologische revolutie van vandaag de dag in de juiste banen leidt. En dat betekent per definitie vaarwel zeggen tegen neoliberale/neoklassieke dogma's. Zeg maar een beweging waar juist de vroegere PvdA als socialisten altijd voor stond een van internationale sociaal-economische verlichting. Oftewel kom op, Agnus, ga niet mee in de neo-nationale rechts populistische sentimenten, hoe verleidelijk ook (mede omdat dit natuurlijk graag gehoord wordt door de oude verstokte PvdA kiezers die naar Wilders zijn overgelopen) maar pak die verloren ideologische veertjes nu echt eens op en formuleer nu een werkelijk alternatief die midden in de realiteit van de huidige tijd van technologische veranderingen en milieuvraagstukken staat.

1 Reactie
Marc2406
Marc240631 mei 2017 - 12:15

Goed, ik heb het artikel nog een keer gelezen en het lijkt dat wat zij voorstellen veel meer op een lijn ligt met wat ik denk. Ik zou alleen als ik hen was nog meer aandacht besteden aan het duurzaamheidsvraagstuk (en dan hebben we het niet alleen over duurzame energie, maar een volledig duurzame circulaire economie). Overigens over vrijhandel. De sectoren waarin de vrijhandel vrijwel overal compleet uit de hand lopen zijn in sectoren waarin primaire goederen en diensten worden aangeboden. Met name op het gebied van wonen, zorg, onderwijs en voedsel zie je dat zodra deze wordt "vrijgegeven" de handel ontspoort in onhoudbare bubbels met allerlei sociale onrust van dien. De reden hiervoor is denk ik simpel: We zijn allemaal afhankelijk van de beschikbaarheid van goede woningen, zorg, educatie etc waardoor in een gedereguleerde situatie de aanbieders een veel te machtige positie hebben. Het resulteert dan altijd in onhoudbare en ongewenste prijsstijgingen, en dit is evident wereldwijd, zodra de markt voor dit soort zaken wordt "geliberaliseerd". Oftewel vrijhandel is gewoon niet mogelijk als iemand min of meer iets moet afnemen. Als politici nu eens op dit vlak zorgen voor een stabiliserend beleid, bijvoorbeeld door via de overheid de woning-, energie-, zorg-, educatiemarkt te manipuleren en als aanbieder onder de opgeblazen marktprijzen te gaan opereren, dan denk ik dat je al heel wat hebt bereikt om de excessen van de vrijhandel in betere banen te leiden.

watsgebeurt
watsgebeurt27 mei 2017 - 16:14

1. Toen men dit riep begin jaren 2000 was men anti-Europa en nu nog steeds worden mensen zo weggezet; 2. Europa is voor de multinationals en niks anders. De politici zijn slechts marionetten van deze bedrijven; 3. Globalisatie is een race to the buttom. De vorming van de EU moet in dat licht ook gezien worden. Ze willen goedkope arbeiders; 4. Uitholling van de middenklasse is thans gaande en deze groep zal uiteindelijk ook in een armoede val terecht komen; 5. Niet alleen VVD, maar ook CDA, D66, PvdA en GroenLinks zijn pro EU en daarmee pro groot kapitaal.

Jensbos
Jensbos26 mei 2017 - 19:12

VBA, Verloren Banen Accijns, ter compensatie van de verschillen in kosten van levensonderhoud tussen producerend en consumerend land lijkt me een goed en eerlijk begin.ie Expat Index/Big Mac Index) Dus een importbelasting die ongeveer tussen de 30 (China) en 65 (Bangla Desh)% van de CIF (Cost Insurance Freight) waarde van alle geimporteerde INDUSTRIELE goederen (en diensten - 100%?) dient te bedragen.

Kepler
Kepler22 mei 2017 - 6:41

Te laat Agnes, we hebben de EU omarmd en zijn overgeleverd aan het grootkapitaal. Zo wilden we het en zo krijgen we het. Grenzen gaan verdwijnen.

McMacaroni
McMacaroni20 mei 2017 - 21:51

Dat word wel gezegd ja, maar als je concreet kijkt naar de voorstellen om marktwerking tegen te gaan in dit stuk, worden alleen maar maatregelen en oplossingen geopperd die in de hoek va het protectionisme zitten. Dit is boe-roepen van de zijlijn zonder oplossingen. Dat is de taak van het volk. Zij is Europarlementariër. Als je echt wat wil veranderen moet je toch met nieuwe ideeën komen.

Phil2
Phil220 mei 2017 - 12:27

Prima streven. Op de achtergrond speelt bij laissez faire denkers mee dat je economy of scale moet nastreven. Doen waar je goed en goedkoop in bent. Waardoor je bij massaproductie het kostenvoordeel kunt doorgeven aan de consument. Twee hele grote bezwaren. Eén: Het voortdurend maar moeten produceren en daarmee consumeren staan haaks op milieu en klimaatdoelstellingen. Twee: Gaat gepaard met grote transportstromen die op zich zeer vervuilend zijn. Je kunt je goed voorstellen dat als je alle kosten mee gaat nemen (ook die van het milieu), locaal produceren misschien duurder is, maar dat overall de consument en milieu er meer baat bij hebben. Er wordt al gewerkt aan produceren en afnemen van groente en vlees op een locaal level. Mensen zijn meer betrokken; ze weten waar het vandaan komt. Past ook goed bij het stadstuin denken bijv. Goed beschouwd gaan we dan weer terug naar de 19de eeuw. In die eeuw konden voor het eerst producten en masse van verder weg (dan locaal) op de markt worden gebracht door trein en schuit. BBC heeft daar nog eens een mooi programma aan gewijd.

2 Reacties
Klaas Vaak2
Klaas Vaak220 mei 2017 - 19:34

"Goed beschouwd gaan we dan weer terug naar de 19de eeuw." Als je de technische vooruitgang, die andere en betere oplossingen mogelijk maakt buiten beschouwing laat, dan wel.

Jensbos
Jensbos26 mei 2017 - 19:15

laissez faire is niets anders dan "the race to the bottom" voor de gewone man en "the race to the top" voor de "entrepreneur", het verschil denken (Trickle down werkt absoluut niet)

[verwijderd]
[verwijderd]20 mei 2017 - 12:10

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
Klaas Vaak2
Klaas Vaak220 mei 2017 - 19:31

Nou snap ik het pas: jij kunt links en rechts niet uit elkaar houden.

LaBou
LaBou 20 mei 2017 - 20:14

Kortom, je bent gewoon een rasechte neoliberaal. Maar dat was al langer bekend, grapjas.

Mira2
Mira220 mei 2017 - 10:12

Een mooi streven. De tragedie is echter dat de Europese sociaaldemocraten sinds de jaren negentig net zo goed medeplichtig zijn geweest aan het nastreven van absolute vrijhandel. Het feit dat de S&D-fractie zich niet eens verenigd tegen CETA kon opstellen biedt niet veel hoop voor de nabije toekomst.

Jonas DeRidder
Jonas DeRidder20 mei 2017 - 9:04

Als ik leest wat Europa allemaal moet doen krijg ik ondanks al die mooie woorden een hopeloos gevoel.

mordicant
mordicant20 mei 2017 - 5:52

Ik kan best een eind meegaan in deze redenering en er is zeer zeker regulering nodig om te voorkomen dat BigCorp, BigBank en BigPharma nog meer dan nu al het geval is onze nieuwe heersers worden maar dan moet je zeker niet terug naar kleine nationale regerinkjes zoals hier gesteld: "De burger moet weer echt iets te zeggen krijgen over het handelsbeleid van zijn of haar land" Als de "lokale" overheden weer onder elkaar gaan bakeleien lachen de BigCorps zich de penis uit de pantalon en spelen alle landjes weer tegen elkaar uit. Met gemak. Wat we wel moeten hebben is een Europese overheid die in het belang van zijn zijn Europese burgers gaat werken. De EU heeft (nog net) voldoende macht de multinationals iets te beteugelen. (zie zaken tegen MS, FB en Google) Kortom niet terug naar nationalistische "oplossingen" maar pak de problemen van de EU in de kern aan en geef de EU een duidelijke opdracht mee.

3 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten20 mei 2017 - 9:01

De hele infrastructuur is er, ik denk alleen dat er een lastig probleempje is: de EU wordt bestierd door de regeringsleiders, en die zijn veelal centrumrechts. Dat geldt in iets mindere mate ook voor het Parlement. Hoewel er wel iets aan de EU te sleutelen valt - ik heb het idee dat de ambtenarij misschien iets meer moet neerdalen uit Brusselse torens - denk ik dat het grootste geheim toch ligt bij zowel de nationale electoraten die hun regeringsleiders met het juiste mandaat op pad moeten sturen. Dat kan gewoon, je moet je daar als kiezer alleen wel van bewust zijn.

Piet de Geus
Piet de Geus20 mei 2017 - 12:18

"ik denk alleen dat er een lastig probleempje is: de EU wordt bestierd door de regeringsleiders, en die zijn veelal centrumrechts" Los van de politieke kleur zijn de niet-gekozen vertegenwoordigers in hun achterkamertjes veel gevoeliger voor (nationale en internationale) lobby's dan de rechtstreeks gekozen Europarlementariërs. Kenmerkend is dat de transparantie nergens zo groot is als in het Europarlement (met een openbaar register waarin alle lobbycontacten vermeld moeten worden) en nergens zo klein als bij de niet-gekozen nationale vertegenwoordigers (waarvoor zo'n register niet bestaat). Dat verschil blijkt ook uit het stemgedrag, waarbij in het Europarlement veel vaker dwars door alle grenzen voor het belang van consumenten en minderheden wordt gekozen en de loyaliteiten veel minder verbonden zijn aan nationaliteit. Om een serieus tegenwicht te bieden is het daarom van belang dat er binnen de EU meer macht naar de gekozen vertegenwoordigers gaat.

Paddy3
Paddy311 nov. 2017 - 23:06

@SpijkerMaarten, het was toch echt een rechte eurocommissaris die onrechtmatige bedrijfsafspraken en kartelvorming voortvarend aanpakte.

Jeroen van der Smissen
Jeroen van der Smissen20 mei 2017 - 5:17

Goedbedoeld inderdaad en een hartverwarmend tegengeluid, maar wat Daan Ouwens zegt (hieronder). Burgers willen toch het liefst nog ergere goedkopere plofkip uit Oekraïne en meer spul van de Action. Daar gaat zeker het EU verband niks aan veranderen.

2 Reacties
SpijkerMaarten
SpijkerMaarten20 mei 2017 - 9:09

@Kees Trol: Jeroen had het over burgers, niet over arbeiders. Verreweg de meeste mensen in dit land zitten boven het minimumloon. Er zijn ook daarbij vast mensen die het lastig hebben, maar behalve als je in het allerlaagste segment zit heb je redelijk veel keuzevrijheid. Voor de Action kwam deden we het zonder, en bij de Action is echt heel veel meuk te vinden die je niet echt nodig hebt. Ook iemand met een niet al te hoog inkomen kan minimale inspanningen verrichten om niet te kopen in het allerlaagste segment, ook zonder meteen de hoofdprijs te hoeven betalen. Dat is dan toch echt een keuze.

Piet de Geus
Piet de Geus20 mei 2017 - 12:20

"De arbeider wil best kwalitatief betere spullen kopen maar dan moet er wel geld voor zijn." De praktijk leert toch echt dat ze eerder voor meer dan voor beter kiezen. Waarbij die meuk van de Action doorgaans ook nog eens wordt gekocht vanwege het kopen en niet omdat het noodzaak is. Zie de koopzieken in die prachtige documentaire serie van de mensen van de Keuringsdienst over dit onderwerp.

Andre Smid
Andre Smid20 mei 2017 - 3:00

Internationale vrijhandel in haar huidige vorm is alsof we allemaal een spelletje spelen, maar er eigen regels op nahouden. Echter willen we het spelletje zolang blijven spelen als mogelijk dus passen we vaak onze eigen regels nog maar even aan zoals met TTIP. Met mooie woorden dat we dan wel "garanties" willen hebben (PvdA) doen we dan alsof we onze eigen spelregelels niet aanpassen en gaan lekker door met spelen.

Pater
Pater20 mei 2017 - 2:01

De EU (en de sociaaldemocratie) heeft decennia lang de agenda van het grote bedrijfsleven heeft gevolgd en vrijhandel als absoluut doel gehanteerd. Ook niet zo héél vreemd: vrijhandel heeft reële voordelen, leidt tot concurrentie en internationalisering, kwaliteit gaat door concurrentie omhoog en kosten gaan omlaag. Heel positief dat deze europarlementariërs vrijhandel niettemin eindelijk weer eens serieus door beleidsmakers, en niet alleen door actiegroepen en vakbonden, ter discussie wordt gesteld. Vrijhandel leidt tot internationale handel en concurrentie en kan prima uitvallen, maar is over het algemeen vooral in het belang van de grote bedrijven, en niet van het milieu en de werknemers. China stelt bijv. zo veel minder milieu-eisen aan de productieprocessen en betaalt zoveel lagere lonen dat de productie daar altijd veel goedkoper kan. Voor grote bedrijven geen probleem, die besteden delen van de productie uit en halen nog grotere winsten. De concurrentie van de lage lonen landen legt ook druk op de arbeidsvoorwaarden in het westen: opnieuw een voordeel voor delen van het bedrijfsleven. Maar ook een voordeel voor de consument: bijv. auto's en consumentenelectronica zijn veel goedkoper geworden en binnen ieders bereik gekomen, kleding en voedsel maken nog maar een schijntje van de huishoudelijke uitgaven uit vergeleken met vroeger. De kiezers waren lange tijd tevreden. Net zolang tot de nadelen duidelijker voelbaar worden: verdwenen werkgelegenheid en koopkracht, eerst alleen bij de lage lonen, nu ook bij de middengroepen. De landbouw is geïndustrialiseerd en voorbij alle grenzen gegaan van dier en milieu. Het milieu kraakt sowieso in alle voegen, klimaatakkoorden zijn veel te laat tot stand gekomen en worden nog slap uitgevoerd. De vakbonden zijn ernstig verzwakt omdat welvaart toch wel binnen bereik kwam. De marktwerking heeft de publieke diensten ernstig aangetast. Zelfs binnen de EU is de volledige vrijhandel uit de boze: zie de arbeidsmigratie uit de arme EU-landen tegen veel lagere arbeidskosten waardoor in de rijke landen juist de werknemers in de lager betaalde groepen kansloos raken. Het is wel nodig dat dit signaal breed wordt opgepakt. Heel opvallend vind ik het ontbreken van Scandinavische en Spaanse ondertekenaars en van bijna alle M- en O-Europese landen. Kennelijk is niet gezocht naar samenwerking met groenen en linkssocialisten, terwijl daar natuurlijk brede steun te vinden is. Maar in principe zou ook de christendemocratie hier open voor moeten staan. Een breed reveil is nodig, machtsvorming tegen vrijhandel als absoluut doel!

peter e
peter e20 mei 2017 - 1:13

[Wij, een groep Europese sociaaldemocraten, .,.....,] Ben van de oude garde en ken sociaal in de betekenis socialist! Partijen die zich tegenwoordig de benaming sociaaldemocratisch aanmeten, zijn neoliberaal! En wat heeft dat alles nog te maken met sociaal, mvr. Jongerius?

1 Reactie
RU486
RU48620 mei 2017 - 9:03

Ben van de oude garde en ken sociaal in de betekenis socialist! Tja, gewoon eens je oude dogma's vergeten en met de tijd meegaan. Dat lijkt mij de beste optie

Hertog2
Hertog219 mei 2017 - 23:31

De globalisering van deze wereld en de EU heeft vooral te maken met de race to the bottom agenda. Laat ik mij tot de EU beperken, er is voor gewaarschuwd door tal van economen. Dit muntje (de Euro) drijft landen uit elkaar, heb je Europa lief dan ben je tegen de Euro!. Europese burgers onderling worden tegen elkaar uitgespeeld, op de meest giftige manier die mogelijk is. Hier in ons kikkerlandje zijn tal van Polen actief op onze arbeidsmarkt, naar tevredenheid van tal van werkgevers. In Polen huurt men massaal Oekraïense arbeidskrachten in. Lijkt mij een ongezonde ontwikkeling, ik zie enkel verliezers. Wereldwijd, dikke kans dat u een vriendelijke dame spreekt, die keurig Nederlands spreekt. Maar wel telefoon contact heeft met u vanuit Bangladesh...Mevrouw helpt u uit de problemen, voor aanmerkelijk minder.... Wij hier in Nederland hebben iets te verdedigen en dat is onze soc. zekerheid, zeg ik als rechts balletje. Wellicht komen de heren en dames actief in politiek den haag ooit tot de conclusie dat ze in de eerste plaats op hebben te komen voor de Nederlandse netto belastingbetaler!. Wij netto belastingbetalers actief in Nederland kunnen niet heel de wereld financieren. Ik heb het beste met een ieder voor, zeg ik als (kleine) werkgever (dus graaier volgens linkse lieden). Vroeg of laat kan ik de waanzin van deze globalisering ook niet meer financieren. Moet ik meedoen aan het achterlijke spelletje race to the bottom, hier in mijn land!. Anders ga ook ik op de fles.....

3 Reacties
rbakels
rbakels20 mei 2017 - 9:10

Het is een oude economische waarheid dat "volmaakte" concurrentie op den duur tot verlies leidt. De oplossing is geen protectie maar differentiatie: iets unieks bieden dat een bedrijf onderscheidt van zijn concurrenten. Managers missen vaak de creativiteit om zoiets te bedenken maar als ze slim zijn weten ze wel creativiteit van medewerkers te mobiliseren. Zo kom je tot een veel hogere toegevoegde waarde dan met stom productiewerk. Dat kunnen we beter aan de Chinezen overlaten.

H.Witte
H.Witte20 mei 2017 - 11:48

Frits die differentiatie is na verloop van tij d ook geen unicum meer. Wat we vooral nastreven is overconsumptie.

Hertog2
Hertog220 mei 2017 - 11:52

Helaas Frits, Differentiatie is voor (MKB) Nederland niet de oplossing, deze jongens en ook ik hebben te maken met een ongelijk speelveld, ik wij (Nederland) kunnen onmogelijk concurreren met de de kinderhandjes afkomst uit China. Co 2 uitstoot daar heeft de gem. Chinees nog nooit van gehoord, laat staan dat men daar stil staat bij de veiligheid van zijn of haar eigen werknemers.. Ik moet dit wel, en terecht! U kiest als consument gewoon voor de goedkoopste prijs....En kiest voor de race to the bottom. Laat het bezinken, denk er diep over na, en kom dan met een reactie. Ter weet, ik koop enkel Europese producten.

Joop Schouten
Joop Schouten19 mei 2017 - 22:04

Ik zie dit als goed bedoelde stappen met een slappe benadering. Het is al decennia duidelijk, zo niet eeuwen (...), wat de hoofdoorzaken zijn van het falende economisch systemen die een onevenredig groot aantal mensen benadeelt. Het is een 'trickle up' fascistoïde dieven-economie van een handvol hoofdrolspelers met absolute macht die wrede wetten in stand houden en mensen afhankelijk maakt met behulp van woekeraars. Of niet soms?

1 Reactie
Joop Schouten
Joop Schouten19 mei 2017 - 22:51

'van falende economische systemen' prdn

NicoSchouten
NicoSchouten19 mei 2017 - 19:31

In de jaren 80 van de vorige eeuw werd nagedacht over het principe van gedeelde veiligheid in plaats van de eenzijdige veiligheid met zijn wapenwedloop. Voor de economie is het nodig ook na te denken over gedeelde veiligheid omdat het kapot concurreren van hele regio's en landen drama's oplevert en ook de spanningen in de wereld vergroot en mensen massaal gaan migreren. Iedere regio heeft er voor de leefbaarheid belang bij dat er enige spreiding bestaat van productiesectoren. Bij internationale afspraken over handel zal hiervoor aandacht moeten komen. Dus een zekere beperking van de vrijhandel is nodig.

McMacaroni
McMacaroni19 mei 2017 - 19:13

Volgens mij gaat het in je verhaal al mis door vrijhandelsverdragen en protectionisme tegenover elkaar te zetten als enige mogelijke oplossing en als tegenpolen. Een Vrijhandelsverdrag heeft in praktijk vergelijkbare uitkomsten als protectionisme, maar gaat het om een andere schaal, dus voordeel van een groepje landen onderling vs de rest ipv een land vs de rest. Ik denk dat we wat anders moeten verzinnen.

1 Reactie
Pater
Pater20 mei 2017 - 1:06

Je moet wel lezen wat er staat. De europarlementariers keren zich juist tegen de keuze tussen vrijhandel en protectionisme, ze zoeken tussenwegen.

GerritHoltland
GerritHoltland19 mei 2017 - 18:36

"Het nieuwe handelsbeleid waar wij om vragen heeft één zeer duidelijk beginsel. De burger moet weer echt iets te zeggen krijgen over het handelsbeleid van zijn of haar land.". Dat lijkt mij niet zo'n duidelijk beginsel. Over welke burger hebben we het? De arbeider van een produkt dat eigenlijk niet meer concurerend is, die wil de markt beschermen. Of consument van dat steeds duurdere product? Verder is het nu natuurlijk al heel goed mogelijk dat nationale parlementen hun regering strikte opdrachten mee geven voor elk verdrag. Natuurlijk doen ze dat niet. Als 27 parlementen dat doen komt er nooit een verdrag. Of we het leuk vinden of niet, er zal altijd een achterkamertjes geur kleven aan elk verdrag. Wat socialisten moeten doen is op het juiste moment aandacht vragen voor de evt. verkeerde keuzes die dreigen genaakt te worden te waarschuwen. Hoewel er heel aardige dingen staan (stop het dumpen van landbouw producten) ben ik toch bang dat de basis / ondertoon van het verhaal te veel aansluiten op het Trumpiaanse denken. Dat denken is een soort achterhoude gevecht. In dat denken is het nog niet doorgedrongen dat de bordjes in de wereld voorgoed verhanghen zijn. Het aaandeel van de export in de Chinese economie is drastisch gedaald. Die economie, met 1.4 miljard mensen, groeit met ruim meer dan 5% per jaar op basis van de binnenlandse vraag. Zij gaan in een toenemend tempo westerse produkten van de wereldmarkt duwen. Protectionisme helpt daar niks aan. We schieten ons alleen in onze eigen voet. Ik denk dat Pikkety het beter ziet: laat de (internationale) markt zijn werk doen, maar hef meer belasting op de hogere inkomens en vermogens. Bedrijven betalen op dit moment maar een schijntje belasting. En vergroen het belastingsysteem waardoor arbeid goedkoper wordt en het gebruik grondstoffen duurder.

1 Reactie
Pater
Pater20 mei 2017 - 1:07

Hoe kom je erbij dat Piketty voor volledige vrijhandel is?

Meta Foor3
Meta Foor319 mei 2017 - 18:13

prachtig voorstel; waar blijft nederland ? of verschuilen we ons achter dat er nog geen regering is ?

1 Reactie
RU486
RU48620 mei 2017 - 9:05

Geduld is één wonderschone zaak.

Jantje68
Jantje6819 mei 2017 - 17:58

Mevrouw Jongerius. Ook de laagstbetaalden willen graag goedkope Chinese spulletje kopen bij de Action . Zij profiteren het meest van de globalisering want Jolante Cabeau shopt daar niet. Het zorgt er voor dat niet vernieuwende winkels als de V&D, HEMA en Blokker om vallen. Die zuivering is nodig. Het stimuleert tot ondernemen ipv achterover leunen. Dat helpt de mensheid verder. Je kunt de klok niet terug draaien.

3 Reacties
Jhonathan
Jhonathan19 mei 2017 - 23:17

@ jan1234 19 mei 2017 at 19:58, U heeft een tweedimensionale wereldbeeld. Dat probleem is nu juist het punt dat in het artikel aangestipt wordt.

Jhonathan
Jhonathan19 mei 2017 - 23:20

** tweedimensionaal **

Jan Vries
Jan Vries20 mei 2017 - 8:32

Jhonathan. Zoals door jan al aangegeven. Je j kunt de klok niet terug draaien. zie de handel door consumenten via internet. Bij mij in de straat rijden de witte busjes af en aan.

Bouwman2
Bouwman219 mei 2017 - 17:44

Als de burger iets te zeggen moet hebben dan wordt het nog een hele klus met 18 miljoen. Bedoeld is natuurlijk dat ik het voor het zeggen moet hebben en omdat een individu als een korrel is op het strand van Dona Ana worden die zandkorrels samengevoegd tot een zandkasteel en dat noemen we dan democratie. En met behulp van die democratie worden dan de vaker dan eens de rechten van vrije burgers afgepakt. Democratie is best belangrijk, maar wat begon met democratie wordt vaak de dictatuur van een toevallige groep.

Henk Grijze
Henk Grijze19 mei 2017 - 16:36

Wellicht moet de vakbond naar de grondstofproducerende landen verhuizen. Leer de mensen daar dat niemand ze verplicht om tegen 10 cent per uur te werken. Ze kunnen ook werkweigeren. Samen. Verenigd. Wellicht dat de afnemers dan fair&square willen betalen. We weten allemaal dat deze Utopia projectjes het effect van een hand en een waterballon hebben. Men knijpt op één punt, het water stroomt naar een ander punt. Succes met het vechten tegen de bierkaai.

Hamid2
Hamid219 mei 2017 - 16:26

Vrijhandel beperken maakt de wereld ook armer, maar daar hoor je politici dan weer niet over

1 Reactie
Jhonathan
Jhonathan19 mei 2017 - 23:18

@ Hamid 19 mei 2017 at 18:26, Dat moet u eens uitleggen.

DaanOuwens
DaanOuwens19 mei 2017 - 15:35

Er mankeert eigenlijk altijd wel iets aan een verhaal van Jungerius. Soms is het inhoudelijk net niets en vaak helemaal niets. Deels zijn dit onderwerpen die binnen de EU al aan de orde komen, deels onderwerpen die bijvoorbeeld Frankrijk op de agenda wil hebben. Op zich een goede manier om de toekomst in te gaan. Maar een onderwerp zoals landbouw beschrijft zij totaal verkeerd. In feite zou hier moeten staan dat de Nederlandse landbouwsector voor 50% gesaneerd moet worden en omgezet in duurzame activiteiten. Het hoeft niet perse kleinschalig maar wel duurzaam en diervriendelijk. Tegelijkertijd moet ook Frankrijk zijn landbouw saneren. De Frans landbouw is kleinschalig, niet diervriendelijk en zonder Europese subsidies verliesgevend. Als deze onderwerpen op een landelijke niveau geregeld worden komt de noodzakelijke sanering nooit tot stand. Waarom is Nederland een grootste producent van varkensvlees? Waarom komen de tomaten uit de kassen als ze in zuidelijke EU landen gezonder en beter groeien in de open lucht. Noodzakelijk maatregelen kunnen alleen op Europees niveau tot stand komen dus wederom slaat Jungerius de plank mis. Helaas. Overigens de productie en in- en export van zaken zoals auto's, consumenten elektronica, huishoudelijke artikelen, kleding, inrichting e.d. op landelijk niveau regelen is echt volstrekte onzin als je even nagaat waar dit soort zaken wordt geproduceerd.

Ratelaar
Ratelaar19 mei 2017 - 14:59

Dit begint weer sociaal democratisch te klinken. Denken aan de grote eigen belangen op Europees en nationaal niveau maar ook op microniveau, de middenklasse. Hop, hop werk ervan maken!

Buzzer
Buzzer19 mei 2017 - 14:50

Ai Agnes, op zich een prima pleidooi en ik ben het helemaal met u eens dat er grenzen gesteld moeten worden, echter ik lees "Agnes Jongerius Europarlementariër namens de PvdA" juist de PvdA gaat helemaal mee in de neo liberale gedachtegang van totale vrij handel. Ik ga er dus maar van uit dat u op persoonlijke titel spreekt.

1 Reactie
RU486
RU48620 mei 2017 - 9:09

Ik ga er dus maar van uit dat u op persoonlijke titel spreekt... Daar zou je zomaar gelijk kunnen hebben. Gelukkig is dat binnen de PvdA mogelijk. Dat kan je van sommige andere partijen niet echt zeggen

Barney460Et
Barney460Et19 mei 2017 - 14:15

Niks aan toe te voegen. Uitstekend betoog had Asscher van de PvdA een speerpunt van moeten maken VOOR de verkiezingen.

Vondel3
Vondel319 mei 2017 - 14:02

Helemaal mee eens! Maar... betekent dit ook dat we vanaf nu weer vraagtekens mogen zetten bij globalisme, en zelfs kritiek mogen hebben op ondemocratische beslissingen van de E.U., zonder voor xenofobe onderbuiktokkie uitgemaakt te worden?

2 Reacties
rbakels
rbakels19 mei 2017 - 14:45

Beslissingen van de EU zijn niet ondemocratisch. De Raad van Regeringsleiders heeft zich ontwikkeld tot het machtigste orgaan van de EU, en die leiders worden alkemaal gecontroleerd door hun parlementen. Dat de Kamer vaak verzuimt ministers met duidelijke opdrachten naar Brussel te sturen is hun fout.

KeesV3
KeesV319 mei 2017 - 15:03

Het is inderdaad te bizar voor woorden. Maar ik hoop dat dit een goed begin is.

Bruggenbouwer2
Bruggenbouwer219 mei 2017 - 13:36

"Maak de wereld socialer door begrenzing van vrijhandel" Dat is ook de agenda van de Donald.

1 Reactie
stokkickhuysen
stokkickhuysen19 mei 2017 - 18:01

Dat heeft u misschien in de Duckstad Daily gelezen, maar de D. die op dit moment aan de echte touwtjes trekt heeft maar heel weinig op met de wereld socialer maken

rbakels
rbakels19 mei 2017 - 13:27

Is Agnes Jongerius overgestapt naar de SP? Vrijhandel is een ingewikkeld probleem, dat makkelijk ten prooi kan vallen aan gevaarlijk populisme. Je loopt meteen al tegen de beruchte "socialistische paradox" aan: door nationale bedrijven te beschermen tegen concurrentie stijgen de prijzen - wat vooral mensen belast met een smalle beurs. Protectionisme leidt er ook toe dat ontwikkelingslanden geen eerlijke toegang hebben, en daardoor arm blijven. Dat kenmerkt Agnes Jongerius al SPer: van de Internationale solidariteit tussen arbeiders is niets meer over.

1 Reactie
Muxje3
Muxje319 mei 2017 - 16:44

Zelfs veel rechtisge types als ik kunnen zich wel in dit verhaal vinden. Onze doelen zijn misschien anders, maar ook wij zien problemen met een ongecontroleerde vrijhandel en politici die de oren teveel naar het bedrijfsleven laten hangen. Aan de andere kant kleven er zeker ook nadelen aan protectionisme zoals de genoemde enorme schade die bijvoorbeeld het landbouwbeleid van Europa aan de 3e wereld toebrengt. Maar dat is precies wat Jongerius hier aankaart: het is niet het één of het ander. Die private arbitrage die zij noemt is een mooi voorbeeld: het is niet direct iets dat grote economische gevolgen gaat hebben, maar wel iets dat bedrijven wat te veel macht geeft. En dat laatste is een algemeen probleem: bedrijven vinden veel gemakkelijker de weg naar de achterkamertjes in de politiek dan de burgers. Niet zo vreemd als ex-politici moeiteloos overstappen naar het lucratieve lobbycircuit of de directie van het bedrijf, alwaar zij hun netwerk van nog actieve politici te gelde kunnen maken. De oplossing is overigens niet om de burger mee invloed op het economisch beleid te geven, dat brengt het gevaar van populisme met zich mee. Wat moet gebeuren is dat de beleidsmakers gaan beseffen dat het economisch beleid in de eerste en laatste plaats de burger dient. Niet het bedrijfsleven... een gezond bedrijfsleven mag dan ook goed zijn voor de burgers, het gaat uiteindelijk wel om die burgers; gezonde bedrijven zijn daarin een middel en geen doel. Als je met zo'n lens naar het economisch beleid kijkt, dan kom je al snel uit op iets zonder TTIP of geheime tribunalen, zonder verstikkende regelgeving, ingekakte lokale industrie, maar dat ook zonder buitenlandse investeerders weg te pesten. Op het moment is juist het omgekeerde gaande, dat zie je aan handelsverdragen, wetgeving rond patenten en copyright, enzovoort.

omaoeverloos
omaoeverloos19 mei 2017 - 13:27

Globale handel is tegenwoordig een kwestie van een muisklik, dat valt niet meer te stoppen, laat staan terug te draaien.

2 Reacties
rbakels
rbakels19 mei 2017 - 16:03

Er komt glasvezel- en satelietpolitie die precies kijkt wat voor bits de grens over gsan. Wie op heterdaad wordt betrapt op globalisering kan een draconische straf verwachten. Uiteraard gaan de grenzen dicht voor buitenlandse experts die hun Nederlandse collegae het brood uit de mond stoten. Silicon valley klaagt dat Trump de kip met de gouden internet-eieren slacht, en die is vast het voorbeeld voor Agnes.

Hamid2
Hamid219 mei 2017 - 16:27

Klopt, de PvdA voert weer eens een achterhoede gevecht.