Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Geweldsorgie van agrarische testosteronbommen bij huis minister

Politie staat machteloos tegenover overmacht fundamentalistische boeren
Joop

Maak seksisme strafbaar

  •  
10-04-2017
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
131 keer bekeken
  •  
3980431823_5a8c8985ec_z
Omdat seksisme niet strafbaar is in Nederland ligt de drempel om aanstootgevende en intimiderende berichten te sturen laag. De gevolgen kunnen enorm zijn
Zoals bekend stelt Artikel 1 van de grondwet:
"

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."
Vandaag ben ik een procedure gestart bij de Raad voor Journalistiek tegen Theodor Holman en het Parool (over het artikel waar ik eerder dit als reactie op schreef ). Bij de Raad voor Journalistiek, omdat dit het enige orgaan is waar deze vorm van seksisme, in dit geval dus in de media, eventueel aangepakt kan worden. Seksisme is officieel niet toegestaan in Nederland maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld racisme, is het gek genoeg niet strafbaar. Toen ik bij de politie aangifte deed van de bedreigingen tegen mij , kon ik simpelweg geen aangifte doen van de seksistische en vulgaire aanstootgevende berichten die ik naast de bedreigingen óók heb ontvangen, en ik ben niet de enige die daar tegenaan loopt.
Omdat seksisme niet strafbaar is in Nederland, is het vrij gemakkelijk om aanstootgevende en intimiderende berichten te sturen zonder daarbij de wet te overtreden, terwijl het wel grote nadelige gevolgen voor de ontvangers kan hebben. Bovendien speelt het de institutionalisering van seksisme in de hand. Wetgeving wordt niet aan seksisme getoetst, mediamakers kunnen vrij hun gang gaan (en zelfs met belastinggeld seksistische tv-programma’s produceren), maar je kan bijvoorbeeld ook om seksistische redenen benadeeld worden op je werk of in de eerste plaats helemaal niet aangenomen worden. En dat allemaal legaal.
Mijn oproep aan het nieuwe kabinet is dan ook: neem seksisme eindelijk serieus en maak het ( net zoals bij onze zuiderburen ) strafbaar, zodat institutionalisering en normalisering van seksisme afneemt en de slachtoffers van seksisme via de rechter hun gelijk kunnen krijgen en bijvoorbeeld een schadevergoeding kunnen eisen.

Meer over:

seksisme, opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (121)

Ganneke
Ganneke26 nov. 2019 - 12:48

Kijk al die mannen reageren hier, die vinden het wel best dat seksisme niet strafbaar is. Wat een patriarchaat dit land.

Minoes2
Minoes213 apr. 2017 - 5:30

Dan hebben we zo dadelijk wel te maken met een overschot aan beschikbare vrouwen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin12 apr. 2017 - 17:36

Gaat seksualiteit strafbaar worden? - tegenwoordig acht ik alles mogelijk.

dijkhuis2
dijkhuis211 apr. 2017 - 9:22

Erg verwarrend. Vraagt Anne Fleur Dekker aan de raad voor de journalistiek om artikel 1 van de grondwet te handhaven? . . . De reguliere rechter mag niet toetsen aan de grondwet . . . In de beleving van Anne Fleur Dekker mag de raad voor de journalistiek dat wel. . . . De raad is blijkbaar grondwettelijk bevoegd om vast te stellen welke opinies toegestaan zijn. Volgens het internet is de raad voor journalistiek een beroepsvereniging die toetst of een journalist niet uit de bocht vliegt. De raad baseert zijn oordeel op een leidraad. Anne Fleur moet haar bezwaar tegen de opinie van Holman baseren op de regels in die leidraad lijkt mij. . . . Artikel 1 wordt hier duidelijk misbruikt. https://www.rvdj.nl/leidraad PS Complimenten voor het creatief gebruik van artikel 1, niet iedereen zou op het idee gekomen zijn om artikel 1 te gebruiken voor het onderdrukken van haar onwelgevallige opinies.

2 Reacties
7anpau1
7anpau111 apr. 2017 - 16:41

Klok/klepel. In een notendop: De Nederlandse rechter mag slechts niet toetsen of een wet in formele zin voldoet aan de grondwet. Bij het scheiden der machten is bedacht dat de formele wetgever dat al moet doen. Voor de rest mag de rechter dus best zaken als overheidsoptreden, lagere regelgeving etc. toetsen aan de GW. De GW is primair een norm voor de overheid in de verhouding tot de burger (verticale werking). Dat neemt niet weg dat de rechter voor de invulling van normen voor de verhoudingen tussen burgers onderling (horizontale werking) best kan kijken naar de grondwet, bijvoorbeeld om te bepalen of iets onrechtmatig is. Wat de Raad voor de Journalistiek wel of niet toetst en op grond van welke normen en regels volgt uit het reglement. Zie: https://www.rvdj.nl/over-de-raad/reglement

dijkhuis2
dijkhuis214 apr. 2017 - 18:36

7anpau1 - mbt de bevoegdheden van de rechter zeg jij het inderdaad completer dan ik deed. Als je helemaal compleet wilt zijn kun je er op wijzen dat burgerrechten die de grondwet garandeert ook gegarandeerd zijn in internationale verdragen. De rechter mag wel toetsen aan die verdragen. In de praktijk is het handiger je te beroepen op die verdragen ipv op de grondwet. De kern van mijn bijdrage heb je m.i. gemist . . . is een beroep op artikel 1 GW een adequate manier om een klacht bij de RvdJ te motiveren? Terzijde . . . als je zou moeten kiezen . . . is artikel 1 grondwet primair . . . een verbod op discriminatie van burgers onderling (de lezing van Anne Fleur). . . of is het een opdracht aan de staat om alle burgers aan dezelfde wetten te binden (maw voor allen in geldt dezelfde wet)?

Robert Follon
Robert Follon11 apr. 2017 - 8:48

Ik snap gewoon niet goed wat Anne Fleur beoogt met dit artikel. Seksisme is in Nederland strafbaar, het staat alleen *anders* in de Nederlandse wet dan in bijv. de Belgische wetgeving (zoals zoveel andere dingen). Verbod op discriminatie staat in de grondwet, de vrijheid van meningsuiting net zo goed. Alles wat zij verder verboden wil zien staat al in de wet (Wetboek van Strafrecht, art. 137 - voor de zware gevallen - en art. 429quater voor onopzettelijk discrimineren) en is daarmee ook strafbaar gesteld. Er is ook al ruim voldoende jurisprudentie voorhanden waarin seksisme onder art. 429quater strafbaar is gesteld. Daarnaast kan iemand zich beroepen op de Algemene wet gelijke behandeling (waarin art. 1 grondwet nader is uitgewerkt) bij o.a. de Commissie gelijke behandeling (en daarna ook nog de rechter). En als dat allemaal nog niet genoeg is kun je nog o.a. putten uit: de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, Art. 14 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. Dus kan Anne Fleur gewoon nu al gewoon aangifte doen tegen Holman (aangifte tegen de mensen die haar allerlei naars toewensen is een ander verhaal) of een schadevergoeding eisen als ze dat wil, daarvoor bestaat er meer dan voldoende wetgeving. Vraag is wel of er ook vervolging wordt ingesteld (maar iedereen weet dat zoiets niet gebeuren zal, omdat een column onder de vrijheid van meningsuiting is beschermd) of er schadevergoeding wordt toegekend (ook niet). Seksisme is dus strafbaar, alleen ligt de norm voor de vrijheid waarbinnen iemand iets vervelends mag zeggen vrij ruim in Nederland. En dat is maar goed ook; want anders ben je voor je het weet strafbaar omdat je in een hyperbool oproept om 500 stenen op iemand te gooien.

2 Reacties
ratio2
ratio211 apr. 2017 - 13:24

@Robert Follon "Daarnaast kan iemand zich beroepen op de Algemene wet gelijke behandeling (waarin art. 1 grondwet nader is uitgewerkt) bij o.a. de Commissie gelijke behandeling (en daarna ook nog de rechter). En als dat allemaal nog niet genoeg is kun je nog o.a. putten uit: de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, Art. 14 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten. " Als mevrouw Dekker iemand wil aanklagen, moet er wel een strafbepaling zijn. Ik kan me vergissen, maar het EVRM bevat volgens mij geen strafbepaling. Dus een rechter kan geen straf opleggen op basis van het EVRM in dat geval.

Robert Follon
Robert Follon11 apr. 2017 - 15:05

[het EVRM bevat volgens mij geen strafbepaling] Dat klopt (en ik beweer ook niet het tegendeel). Maar ze kan bijvoorbeeld wel de Staat der Nederlanden dagen, als ze van mening is dat het seksisme hier welig tiert bij gebrek aan wetgeving en strafbaarstelling (evengoed kansloos, maar de weg ligt voor haar wel open).

Josef K
Josef K11 apr. 2017 - 7:39

Ik vraag me af of wanneer de dame een puisterig puberjongetje was geweest, hem dezelfde aandacht was deelgevallen. Ergo, looks matter (is dit dus seksistisch?). De drang waarmee de verschillende 'ridders' haar eer denken te moeten verdedigen is hilarisch en bewijst ook wel Buadet's stellingen. Een ding houden we zowiezo over aan 'seksistisch' - prima woord voor galgje :-)

5 Reacties
Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 12:34

Josef 1. Op welke stellingen van Baudet doelt u? 2. Het valt me op dat u ik zegt: "Ik vraag me af....." en daarna keihard concludeert: "Ergo, looks matters". Daar klopt natuurlijk niets van. 3. Ik weet wel zeker, dat ik niet anders naar het artikel van Anne Fleur kijk, dan ik naar dat van Ticu doe. (Daarmee wil ik niet zeggen, dat de laatste een "puisterig puberjongetje is.) Ik kan niet voor anderen spreken. U meent dat wel te kunnen. Dat gaat wel wat ver.

Josef K
Josef K11 apr. 2017 - 14:04

Ik acht het niet opportuun om in dit kader op persoonlijke gevallen in te gaan.

Voice of Reason
Voice of Reason11 apr. 2017 - 21:20

"Een ding houden we zowiezo over aan ‘seksistisch’ – prima woord voor galgje" Nee, te veel risico. Veel mensen vragen toch al vrij snel om de S, en wanneer die geraden is dan zijn ze al halverwegen.

Zandb
Zandb12 apr. 2017 - 6:21

Josef Ingaan op persoonlijke gevallen? Uitvluchten. U bent gewoon niet in staat tot een passende repliek.

Josef K
Josef K12 apr. 2017 - 7:34

VoR: ja die s'en zijn lastig maar men vraagt meestal eerst om klinkers. En dan nog, s..s.s..s.. , en dan die ch op het eind, hmmmm. Zandb: enerzijds wel, anderzijds misschien maar we leven nog altijd in een rechtsstaat!

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 7:35

“Vandaag ben ik een procedure gestart bij de Raad voor Journalistiek tegen Theodor Holman en het Parool (over het artikel waar ik eerder dit als reactie op schreef).” Heel goed al vraag ik me af of er geen sprake van belediging is. “Seksisme is officieel niet toegestaan in Nederland maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld racisme, is het gek genoeg niet strafbaar.” Seksisme kan heel geniepig zijn, aan de andere kant zijn er ook vrouwen die eraan meewerken waarmee ik het onder geen beding goedpraat maar om aan te geven dat het een ingewikkeld probleem is. Dat neemt niet weg dat ik het streven het strafbaar te krijgen van harte ondersteun al vrees ik dat het in de praktijk zal tegenvallen gezien de bagger die dagelijks over het internet gaat, ik pleit al langer voor het opheffen van anonimiteit op b.v. social media wat een dempend effect zal hebben op de uitingen, daarmee zal je seksisme niet tegengaan noch zal het je vrijwaren van bedreigingen, heel vervelend allemaal

10 Reacties
Robert Follon
Robert Follon11 apr. 2017 - 12:30

[ik pleit al langer voor het opheffen van anonimiteit op b.v. social media] En? Schiet dat al een beetje op..? Wat stel je voor: dat je bijv. met je paspoort eerst langs loket Facebook moet? Dat je enkel met DigID mag inloggen op social media? Dat er bijv. maar één "Bas Jansen" @basjansen op Twitter mag zijn en de overige Bassen hun beurt dan maar moeten afwachten?

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 14:23

Er zijn mogelijkheden genoeg om mensen van een digitaal kenteken te voorzien, b.v. een nummer dat in een openbaar register valt te achterhalen, (dat kan je dus niet aan bedrijven overlaten lijkt me)ik noem maar wat, ik ben geen deskundige, er zullen misschien betere methoden zijn, misschien heb je een beter idee.

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen11 apr. 2017 - 17:00

"ik pleit al langer voor het opheffen van anonimiteit op b.v. social media wat ..." Moet er juist niet zijn. Anders lees je op een geven moment alleen de gewenste mening. Het is juist goed om anoniem tegengeluid te kunnen spuien, hoe lelijk dan ook.

KrokodilGena
KrokodilGena11 apr. 2017 - 17:26

ik pleit al langer voor het opheffen van anonimiteit op b.v. social media Ik denk dat dan het middel erger is dan de kwaal Raymond. Daarnaast is er soms ook belang bij anonimiteit op Internet. Denk bijvoorbeeld eens aan klokkenluiders. Als er echt strafbare uitlatingen gedaan worden op internet/social media, dan kun je daarvan aangifte doen bij de politie. Vervolgens kan het OM beslissen er een zaak van te maken en heeft de politie opsporingsbevoegdheid. Zie bijvoorbeeld de zaak van Sylvana Simons.

Voud Gespelt
Voud Gespelt11 apr. 2017 - 18:25

Raymond. Stel je voor dat dit idd wettelijk verplicht wordt. Dat betekent het einde van het 'vrije' internet. Wat men moet doen, en het daarom ook doelbewust NIET wordt gedaan, is al die anonieme trollen negeren. Het zijn maar internetmeninkjes die door dappere toetsenbord ridders vanuit een veilige 'safespace', of gewoon bij oma op zolder, de wereld worden ingeslingerd. Want bij echte structurele dreiging is iedereen te traceren. Veel belangrijker is; wat het doel van de twitteraar. Waarom schenken zij zoveel aandacht aan deze anonieme roeptoeters? Is het om een bevestiging te zoeken? Of komt het omdat je gewoon meer aandacht krijgt wanneer je bedreigd of beledigend wordt? Een voorbeeld: Ik twitter: 'Ik haat pinguïns.' Dan krijg je reacties variërend van "Waarom? Pinguïns zijn superlief" tot "Als je een probleem hebt met pinguïns dan maak ik je af!" In de regel geldt: hoe bedreigender het commentaar, hoe anoniemer de afzender. Ik heb vervolgens twee keuzes: Ik kan de commentaren negeren óf ik kan mij concentreren op de posts die mijn doel het meeste dienen. In dit hypothetische geval (want pinguïns zijn lief) kies ik voor de aandacht op de meest negatieve posts, want deze anonieme 'bedreigers' stellen mij in staat om mij bevestigd te voelen in mijn haat voor pinguïns. Hoewel het nu lijkt of ik pleit voor het opheffen van anonimiteit, pleit ik voor minder validiteit te geven aan het anonieme van het Internet. Want het zijn maar internetmeninkjes. NB. Ik lees je posts regelmatig Ray. +1

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 21:44

reactie op MarkvanLeeuwen – 11 april 2017 at 19:00 “Moet er juist niet zijn. Anders lees je op een geven moment alleen de gewenste mening. Het is juist goed om anoniem tegengeluid te kunnen spuien, hoe lelijk dan ook.” Daar zit wat in, anderzijds denk ik dat het wel mee zal vallen met gewenste meningen, bovendien zijn wetten en regels ook in het leven geroepen om een leefbare samenleving na te streven.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 21:47

reactie op KrokodilGena – 11 april 2017 at 19:26 Ik denk dat dan het middel erger is dan de kwaal Raymond. Daarnaast is er soms ook belang bij anonimiteit op Internet. Denk bijvoorbeeld eens aan klokkenluiders.” Ik heb vanavond toevallig naar opsporing verzocht gekeken, je kan anoniem of anders afgeschermd je verhaal doen, een dergelijke constructie kan ik me voorstellen voor klokkenluiders, mijn voornaamste bezwaar is dat anonimiteit gedrag ontlokt dat een grote impact kan hebben op betrokkene, het is niet zo dat er genoeg opsporingscapaciteit is om in te zetten tegen vervelende bedreigingen, bedreiging kan je leven zo beheersen dat er van ontwrichting sprake kan zijn, te vergelijken met stalken. “Als er echt strafbare uitlatingen gedaan worden op internet/social media, dan kun je daarvan aangifte doen bij de politie. Vervolgens kan het OM beslissen er een zaak van te maken en heeft de politie opsporingsbevoegdheid. Zie bijvoorbeeld de zaak van Sylvana Simons.” In dit geval wordt er inderdaad iets aan gedaan, ik geloof dat menig burgemeester dat voorrecht niet heeft, al weet ik dat niet zeker.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 21:52

reactie op Voud Gespelt – 11 april 2017 at 20:25 “Wat men moet doen, en het daarom ook doelbewust NIET wordt gedaan, is al die anonieme trollen negeren.” Je zou ook bedrijven als twitter meer aansprakelijk kunnen stellen voor publicaties, kijk maar eens hoe ze de wereldopinie met b.v. nepnieuws beheersen, een paar flinke boetes en de zaak wordt gekuist, nou ben ik helemaal niet voor een saai internet waar het allemaal pais en vree is, maar nu loopt het m.i. de spuigaten uit, ik weet niet hoe twitter werkt, ik heb niets met social media, of er filters op zijn e.d. “Want bij echte structurele dreiging is iedereen te traceren. “ Zeker, via het ip adres en provider, je hebt zelfs programmas die via ip adressen je kunnen vertellen waar de afzender zit, al is het niet altijd even nauwkeurig. “‘Ik haat pinguïns.’” Ik word doodziek van panda’s, suffer dan een teddybeer. “Hoewel het nu lijkt of ik pleit voor het opheffen van anonimiteit, pleit ik voor minder validiteit te geven aan het anonieme van het Internet.” Ik ben ook absoluut niet voor een enorme internet politiestaat zoals in sommige landen gebeurt maar ik weet uit eigen ervaring dat anonimiteit iets met je gedrag kan doen, zo heb ik jaren op een forum gezeten, anoniem, wat een broeinest van pvv érs bleek te zijn, daarbij was modereren afwezig, ik kan je vertellen dat ik me er behoorlijk heb uitgeleefd, varieerde van diplomaat tot straatvechter, als straatvechter was ik er berucht, niet onderschat mag worden hoe anonimiteit gedrag in negatieve zin kan beïnvloeden. “NB. Ik lees je posts regelmatig Ray. +1” Waarvoor dank, weet ik tenminste dat het niet allemaal in het luchtledige verdwijnt.

Robert Follon
Robert Follon12 apr. 2017 - 6:28

[Ik ben ook absoluut niet voor een enorme internet politiestaat] Dat ben je juist wel. Ook al beweer je (of denk je) van niet.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 apr. 2017 - 7:04

reactie op Robert Follon – 12 april 2017 at 08:28 En daarom ben ik voor het opheffen van anonimiteit, de gedachte is dat mensen zich meer gaan inhouden, je hebt minder politie nodig.

Don Quichote
Don Quichote11 apr. 2017 - 7:19

Beste Anne Fleur, Ik vind het naar om te moeten zeggen maar volgens mij draaf je een klein beetje door met deze actie, ik begrijp dat het niet leuk is om in column zo neergezet te worden maar......... andere personen vinden het misschien ook niet leuk om door jou in een column op een bepaalde manier neergezet te worden. De afgelopen tijd is zeer zwaar voor jou, moeten onderduiken omdat jij jouw mening geeft is absurd. Dan ook nog eens geen steun ontvangen van jouw geliefde partij voelt dan natuurlijk ook nog eens als verraad. Dat verdien je niet! laten we het daarover eens zijn. Maar deze stap van jou tegen een andere columnist voelt een beetje als Don Quichot, je hebt zelf gekozen om de arena van de columnisten te betreden, en dan zal je ook andere columnisten tegenkomen die een mening verkondigen in een column, waar jij het niet mee eens bent. De zware aanval waar jij nu mee komt lijkt mee op de actie van een jongere wat haar zin niet krijgt, en dat is jammer. Jij bent columnist en als je het niet eens bent met de column van Holman schrijf jij er ééntje over hem op de manier waarbij jij jouw gevoel over hem wegzet. Het is slechts onze mening, van mij en van mijn dochter , jouw voormalig klasgenootje, waarmee ik het een aantal keer over jou heb gehad, en of het het geplaatst zal worden en of je er ook maar iets mee zou doen maakt me eigenlijk niet uit. We wilden het gewoon als opinie meegeven.

4 Reacties
Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 12:47

Don Vito Je kunt toch een artikel, waarin onderbouwde kritiek gegeven wordt, niet wegstrepen tegen een column waarin niet ter zake doende facetten van de persoonlijkheid van een bepaald type vrouw neergezet wordt; waaruit dan iedereen kan opmaken dat artikelen van dergelijke vrouwen alleen maar als verzoek om genomen te worden opgevat kunnen worden..... Een artikel is een artikel en een column is dat zeker niet. Een andere vraag is, of dat dan strafbaar moet zijn. Dat vind ik niet. Maar wat u doet, vind ik ook niet kunnen. En uw "goede raad" om "kwaad met kwaad te vergelden", vind ik minstens zoveel bijdragen tot een werkelijke oplossing, als een voorstel om ondeugende columns strafbaar te stellen; niets dus.

Don Quichote
Don Quichote11 apr. 2017 - 14:20

@ZandB, dat mag u vinden , daarom staat er duidelijk dat het slechts een mening is. En daar mag u het niet mee eens zijn.

Zandb
Zandb12 apr. 2017 - 6:25

Don Vito Dat is wel erg makkelijk. Een mening, die mag je hebben. U en ik. Ik val u niet aan op uw mening maar op uw argumentatie. Dat verwacht ik van u ook.

Don Quichote
Don Quichote12 apr. 2017 - 6:59

Beste ZandB, u mag reageren, sterker nog, u reageert alleen maar, maar als u de moeite had genomen om de kop te lezen, net voor u direct het toetsenbord aan begon te slaan, had u kunnen zien dat dit niet aan u gericht is. Er staat boven : "Beste Anne Fleur..." Dat u er een mening over heeft mag best, maar de gebruikte argumentatie was niet aan u gericht, dus dat u daar over valt zal mij een zorg zijn.

Govi
Govi11 apr. 2017 - 7:18

Beste Anne Fleur, Een goedbedoeld stukje womansplaining: met alle respect, uit je stuk blijkt dat je - niet weet hoe de wisselwerking van art. 1 Gw met art. 7 Gw en art. 10 EVRM in elkaar zit; - niet weet hoe weinig uitingen en ander gedrag worden 'gedekt' door de Belgische wet die je noemt; - niet weet wat het begrip 'seksisme' betekent (hint: het gaat niet over seks); - niet weet hoe impotent het strafrecht is (je lijkt werkelijk te denken dat strafbaarstelling leidt tot afname van dit gedrag); - mensen die jou met kwinkslagen en conventionele stijlfiguren tegengas geven in het publieke debat, waar jij je zelf nadrukkelijk in hebt begeven, in de gevangenis wil zien. Gefeliciteerd, er is een beroemd boek over jou geschreven, The Open Society and its Enemies. Je mag zelf bedenken welk stukje van de titel naar jou verwijst.

Evert Baptist - sjomp
Evert Baptist - sjomp11 apr. 2017 - 6:47

Kom op Anne Fleur, je bent mijn held want wat heb je al veel bereikt in korte tijd!

6 Reacties
kindval
kindval11 apr. 2017 - 8:48

Heb ik iets gemist?

Josef K
Josef K11 apr. 2017 - 10:34

Miscchien bij Evert?

Voice of Reason
Voice of Reason11 apr. 2017 - 11:02

"wat heb je al veel bereikt in korte tijd!" Kan je het even opsommen?

Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 12:56

Kindval Ja. Ik bedoel, dat Anne Fleur nul op het rekest krijgt bij de RvJ. En dat vind ik jammer om de genoemd reden. Eek Columinsten mogen meer dan andere mensen, als het gaat om de vrijheid van meningsuiting. En dat is prima maar dat houdt wel in, dat je dan extra verantwoordelijk bent, voor hoe je dan met die positie omgaat. Precies zoals een politicus in bepaalde situaties meer vrijheid gegund wordt en dat ook daar de voorbeeldfunctie erg belangrijk is. MijnMening Als u meent dat het alleen om fatsoen gaat, dan zou die hele column nooit geplaatst mogen worden. Onfatsoenlijke columns zijn uitstekend, als dat onfatsoenlijke een positieve bijdrage levert aan de inhoud er van. Maar wat is deze column nu meer dan alleen maar onfatsoenlijk?

MijnMening3
MijnMening311 apr. 2017 - 15:42

@Zandb: ''Maar wat is deze column nu meer dan alleen maar onfatsoenlijk?'' Niets.

MijnMening3
MijnMening311 apr. 2017 - 15:51

''Niets.'' Herstel: Platte satire, waarvan ik de humor wel kan inzien, maar u kennelijk niet.

Voice of Reason
Voice of Reason10 apr. 2017 - 22:55

Ik vond die column ontzettend meevallen, ik hoop en verwacht dan ook dat die procedure in niets uitloopt.

9 Reacties
Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 6:25

Ik vind het een vreselijke column. Maar het leed is geschied. Columnisten mogen nu eenmaal meer dan andere mensen, zo meent men. De idee, dat "adeldom verplicht" is helaas ten prooi gevallen een vals populistisch homeopathische verdunning. Ik ben dan ook bang ben dat Anne Fleur geen enkele kans maakt.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 7:39

Die column gaat niet over jou, misschien dat je daarom niet kan invoelen hoe misbaksel Holman op een gluiperige manier iemand naar beneden wil halen.

EektheCat
EektheCat11 apr. 2017 - 7:58

@Zandb Waaruit blijkt dat columnisten 'meer mogen' dan andere mensen?

MijnMening3
MijnMening311 apr. 2017 - 8:21

''Ik ben dan ook bang ben dat Anne Fleur geen enkele kans maakt.'' En dat is maar goed ook. Je kunt van mening verschillen of de column netjes was of niet, maar Anne Fleur wordt niet bedreigd, nog is er sprake van smaad of andere verboden zaken (bij twijfel ga naar de rechter). Als fatsoen de leidraad moet worden van wat wel en niet mag worden gepubliceerd dan wordt onze wereld wel erg klein en benauwd. Vooral als ik mij voorstel wat voor soort mensen zich gaan opwerpen als de hoeders van het fatsoen en gaan beoordelen wat wel kan en wat niet. Brrrr..........kippenvel!

kindval
kindval11 apr. 2017 - 8:45

Zandb...je zegt bang te zijn dat fleur geen enkele kans maakt..bedoel je daar nou mee te zeggen dat je dat jammer vindt?

Voice of Reason
Voice of Reason11 apr. 2017 - 11:10

@Raymond Ik vond de column slap, niet interessant om te lezen. Maar als een of andere ouwe vent over mij schrijft dat zijn hart bonkt van verliefdheid omdat ik hem aan zijn moeder (of vader) doe denken, dan lig ik daar echt niet van wakker. Als iemand zou schrijven dat mijn politieke tegenpool (laten we het op een vrouw houden (mag jij kiezen uit Clinton, Simons of Merkel)) 'een goede kans bij me zou maken' dan zou ik zeggen dat hij ze niet op een rijtje heeft. Maar ik zou er verder geen punt van maken.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 16:38

reactie op Voice of Reason – 11 april 2017 at 13:10 “Maar als een of andere ouwe vent over mij schrijft dat zijn hart bonkt van verliefdheid omdat ik hem aan zijn moeder (of vader) doe denken, dan lig ik daar echt niet van wakker.” Jij niet, maar iedere vergelijking gaat vroeg of laat mank, deze is volgens mij dood geboren, ik heb niet de indruk dat je een 20 er bent, ik neem aan dat je geen activist bent, ik denk dat je geen vrouw bent maar kan het mis hebben, daarbij heb ik sterk de indruk dat het Holman niet is te doen om een liefdes verklaring maar om te vernederen met manipulaties waar de honden geen brood van lusten

Voice of Reason
Voice of Reason11 apr. 2017 - 21:29

" ik heb niet de indruk dat je een 20 er bent, ik neem aan dat je geen activist bent, ik denk dat je geen vrouw bent maar kan het mis hebben, " Ouder dan Anne Fleur maar nog steeds in de 20, geen vrouw dat niet. En wat is een activist? Ik ben actief op zoek naar mensen op het internet die rare dingen zeggen, en probeer ze wat wijsheid te schenken ;) "Jij niet, maar iedere vergelijking gaat vroeg of laat mank" En dan hebben we een discussie. Dus alles wat eventueel door iemand als beledigend kan worden opgevat mag niet worden uitgesproken? Want dan bepaald de meest heetgebakerde persoon van het land wat de norm is. Van mij mag de drempel wel wat hoger liggen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 apr. 2017 - 21:02

reactie op Voice of Reason – 11 april 2017 at 23:29 “En wat is een activist? Ik ben actief op zoek naar mensen op het internet die rare dingen zeggen, en probeer ze wat wijsheid te schenken “ Dat is toch niet de gangbare definitie van activist, ik denk eerder aan een wijsheid guru in jouw geval. “En dan hebben we een discussie. Dus alles wat eventueel door iemand als beledigend kan worden opgevat mag niet worden uitgesproken?” Misschien moet ik dat een beetje voor je toelichten, ik maak ook vaak gebruik van vergelijkingen, ook die gaan vroeg of laat mank, als ik zeg dood geboren dan bedoel ik dat het een slechte vergelijking vind. Maar waar haal je uit dat ik vind dat alles wat eventueel door iemand als beledigend kan worden opgevat niet mag worden uitgesproken, dat een eventueel beledigde daartegen in het geweer komt is natuurlijk een andere kwestie. “Want dan bepaald de meest heetgebakerde persoon van het land wat de norm is.” Dat is zeer wel mogelijk, maar uit vorenstaande mag blijken dat ik die weg niet opga. “Van mij mag de drempel wel wat hoger liggen.” Soit.

Tigerlilly
Tigerlilly10 apr. 2017 - 21:47

Anne Fleur Dekker haalt niet alleen ten onrechte artikel 1 erbij, daar dit slechts garandeert dat i.c.m. dat andere grondwettelijk gegarandeerde recht, de vrijheid van meningsuiting, eenieder gelijkelijk bloot staat aan kritiek en satire en dat die mogelijk als beledigend of ontheiligend ervaren kan worden, maar zit ook mis met betrekking tot haar begrip van seksisme. "Seksisme is het vellen van een waardeoordeel op grond van iemands sekse. Dit kan leiden tot discriminatie waarbij mensen verschillend behandeld worden, bijvoorbeeld in taalgebruik, op grond van hun geslacht/sekse. Seksisme kan leiden tot vormen van onderdrukking. Het omgekeerde is sekseneutraliteit. Het woord seksisme wordt ten onrechte vaak gebruikt in associatie met seks of erotiek." https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Seksisme Een waardeoordeel op grond van iemand's sekse kàn dus leiden tot kwalijke discriminatie, maar zeker niet dat discriminatie op grond van sekse algemeen kwalijk is. Er is niet per definitie iets mis met het maken van onderscheid, ook niet bij sekse. Bovendien kan het als het kwalijk is ook mannen treffen, bijvoorbeeld wanneer je ze als "oude witte mannen" duidelijk negatief generaliseert. Dat vrouwen nog steeds vaker kwalijk seksistisch behandeld worden, wat dus niet noodzakelijkerwijs een seksueel/erotische betekenis inhoudt, is een feit. Zo is het ook zeker dat vrouwen nadelig seksistisch behandeld of beoordeeld worden door andere vrouwen. Het geslacht en cultureel of religieus bepaalde preoccupaties spelen bij seksisme een rol en op basis van samenhangende verwachtingspatronen heeft dat invloed op zowel vrouwen als mannen. Dat seksisme is echter niet per definitie kwalijk. Het kàn kwalijk zijn en het kàn met seksualiteit te maken hebben waarbij laatste ook zeker lang niet altijd kwalijk is omdat het door geen van beide partijen als kwalijk ervaren hoeft te worden. Wat sekses betreft is er, zolang het niet kwalijk is, niets mis met de stelling: Vive la difference! Dat Anne Fleur Dekker Holman's duidelijk satirische column als reactie op haar eigen prikkelende column als kwalijk ervaart mag zo zijn. Hij reageert echter duidelijk op haar polemische stijl en daarna haar vurige activistische optreden bij Pauw. De column van Holman dat zij hem op erotisch opwindende wijze deed denken aan zijn moeder en militant-activiste Gudrun Enslinn, en dat in zijn ervaring jonge links-activistische vrouwen vaak een geheime passie hebben voor sterke, stoere, dominante mannen, en dan niet zelden ook nog met een rechtse rakker als partner eindigen was duidelijk satirisch. Het erotische aspect in de satire is niet serieus als middel en zeker niet seksistisch daar op deze wijze mannen net zo gemakkelijk een satirische behandeling ondergaan als slachtoffer wanneer ze ophef veroorzakend in het nieuws komen. Juist ook Baudet is daar een goed voorbeeld van. Met de satire over hem liggend op de vleugel als lachwekkende Adonis, of zoals hij zich kleedt, zijn haren, etc. is niets mis. En wie zou Anne Fleur's verwijzing naar het bekend diep-erotische verhaal van Roodkapje over Baudet als de wolf in schaapskleren over het hoofd willen zien laat staan strafrechtelijk vervolgd laten worden?

5 Reacties
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 8:11

Dat vrijheid van meningsuiting niet onbeperkt is hoef ik je niet te vertellen en anders hier een link. http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbj1z0qzw “De column van Holman dat zij hem op erotisch opwindende wijze deed denken aan zijn moeder en militant-activiste Gudrun Enslinn, en dat in zijn ervaring jonge links-activistische vrouwen vaak een geheime passie hebben voor sterke, stoere, dominante mannen, en dan niet zelden ook nog met een rechtse rakker als partner eindigen was duidelijk satirisch. Dat mag hij vinden maar als je dat aan een persoon koppelt kan dat door betrokkene als beledigend worden ervaren, daarbij vind ik zijn columns dermate onsmakelijk dat ik ze soms lees als abject object en vaak ter bevestiging van het beeld dat ik van hem heb, maar goed smaken verschillen.

Tigerlilly
Tigerlilly11 apr. 2017 - 15:01

@Raymond Je hebt dus niet begrepen dat als iemand kritiek of satire als beledigend ervaart, wat inderdaad heel goed mogelijk is, dat daarmee nog lang geen wet overtreden wordt.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin11 apr. 2017 - 16:53

reactie op Tigerlilly – 11 april 2017 at 17:01 Natuurlijk heb ik dat begrepen, het is eventueel aan een rechter om dat te bepalen en anders de raad van de journalistiek, waar haal je uit dat ik dat niet begrepen heb, jij noemt de column satirisch, ik denk dat het beledigend kan zijn, het is niet voor niets dat Anne-Fleur in het geweer komt, ik kan me voorstellen dat als je denkt met serieuze zaken bezig te zijn dat dit misbaksel het op deze manier naar beneden wil halen je in je waardigheid voelt aangetast en dat niet zomaar wilt laten passeren.

Tigerlilly
Tigerlilly11 apr. 2017 - 21:24

Geen rechter zal Holman's duidelijk satirische hyperbool in reactie op Dekker's veel meer serieus getoonzette, maar niet serieuzer inhoudelijk te nemen, hyperbolische uitingen veroordelen en al helemaal niet omdat Dekker die van Holman als beledigend erváárt. De Raad van de Journalistiek, die als het erop aankomt geen enkele status heeft, zal evenmin een uitspraak ten nadele van Holman doen, en indien toch, als ze serieus genomen wil worden, dan ook richting de zeker polemische en daarbij hyperbolen gebruikende Dekker die zelf veroorzaker is van deze polemiek maar blijkbaar geen scherp weerwerk verdraagt. Zomin Baudet werkelijk een wolf (in schaapskleren) is, in gezicht geworpen taarten verdient, fascist is, zo mag je, zeker daarop, beweren dat Dekker een heimelijke liefhebster van stoere rechtse rakkers is.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin12 apr. 2017 - 21:32

reactie op Tigerlilly – 11 april 2017 at 23:24 “Geen rechter zal Holman’s duidelijk satirische hyperbool in reactie op Dekker’s veel meer serieus getoonzette, maar niet serieuzer inhoudelijk te nemen,” Ik zou om te beginnen niet op de stoel van een rechter gaan zitten, in jouw perceptie gaat het om satire, ik zie daar eerder een suggestieve gore leugen in, H. begint met een disclaimer, oude mannen geleuter, zo laf is hij ook, ze zou stenen naar Wilders willen gooien, ook ik vind Baudet fascistoïde tendensen aan de dag leggen, om vervolgens te vertellen dat ze geweld niet helemaal uitsluit, gelooft hij, dat zou je kunnen opvatten als haatzaaien, zelfs het aanzetten tot geweld gezien de bedreigingen daaraan voorafgaand.. Vervolgens gaat hij vertellen dat hij Ensslin gekend heeft met een verwijzing naar z’n roman, ik kan dat niet verifiëren maar geloof er geen barst van, ik ga bovendien z’n bagger dat zeer matige recensies heeft gekregen niet kopen. Leutert wat over Freud ter verklaring en om een mechanisme in gang te zetten, gaat vervolgens het wel en wee van z’n moeder beschrijven en koppelt dat aan Ensslin en Anne Fleur, wat zoveel betekent dat als je het niet met ze eens bent dat steevast tot fascisme wordt bestempeld. Vervolgt met: “Uiteraard was ik destijds ook radicaal als de pest en ik weet dat dit soort meisjes ideologische seks bedreven. (Ik probeer het zo netjes, antiseksistisch mogelijk te schrijven.)” Weer zo’n laffe en gluiperige disclaimer om wat jij satire noemt te bedrijven, indirect koppelt hij z’n bloedeigen moeder aan dit soort praktijken, hij schrijft immers:” Mijn moeder was ook een Gudrun en een Anne Fleur.”, of hij heeft niet goed nagedacht of hij is in en in pervers, schuwt niets om z’n punt te kunnen maken, voor jou is dat satire. Dat slap klappertjes pistool is hij zelf vermoed ik, oftewel met z’n pik in het zand. Vervolgens:” Als hij wil geef ik Thierry een goede kans bij Anne Fleur Ensslin, maar ik zou mezelf bij haar toch ook beleefd willen aanbevelen.” Volgens mij komt het erop neer dat hij zich dolgraag bij Baudet wil inwerken en z’n aandacht trekken, ik heb het altijd een meeloper gevonden. Als ik naar de commentaren kijk onder zijn stuk wat zeer gemengde reacties oplevert valt toch ook op dat hij reacties losmaakt en bevestigd in de trend van: “Een koekje van eigen deeg voor Anne Fleur die mensen met wie zij het niet eens eens gewelddadig wil aanpakken en hen fascisten noemt. Zo voelt dat dus Anne Fleur.” Hoewel ik niet uitsluit dat andere bronnen tot deze meningen leidt heeft zijn stukje toch een duidelijk bevestigend effect. “De Raad van de Journalistiek, die als het erop aankomt geen enkele status heeft, zal evenmin een uitspraak ten nadele van Holman doen, en indien toch, als ze serieus genomen wil worden, dan ook richting de zeker polemische en daarbij hyperbolen gebruikende Dekker die zelf veroorzaker is van deze polemiek maar blijkbaar geen scherp weerwerk verdraagt.” O, dat bepaal jij even zelf, laten we dat even afwachten, lijkt me wel zo netjes i.p.v. te dicteren wat ze hebben te vinden. Polemiek is het probleem niet volgens mij, wat jij hyperbolen noemt was naar zeggen van Anne Fleur bedoeld als spiegelen om de hypocrisie van stenen gooiende boze burgers aan te geven, voor het taart gooien geldt een reactie op uitspraken van Baudet naar vrouwen toe, hoewel ik dat qua ingrediënten onsmakelijk vind kan ik de gedachte volgen, al weet ik niet precies hoe dat in geschrift is vormgegeven en hoe de context tot deze gedachte heeft geleid, ik hou hier een slag om de arm.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194710 apr. 2017 - 20:11

Ooit schreef Hein Donner in Het Parool dat vrouwen niet kunnen schaken. Hij vond verder dat er nooit iets door een vrouw was bedacht of gemaakt is dat de moeite van het kennismaken waard is. Ik weet niet goed wat sexisme is en wat ik er van moet denken maar hij lijkt mij een schoolvoorbeeld van een sexist. Lees hier hoe zijn dochter daarover denkt: Het was een vorm van entertainment. (https://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/04/vrouwen-kunnen-wel-schaken-1512788-a1449)

4 Reacties
Karel Karstens
Karel Karstens10 apr. 2017 - 20:54

Maar moet je nou zo iemand in de gevangenis gooien of een boeter opleggen om zo’n uiting?

Voice of Reason
Voice of Reason10 apr. 2017 - 22:44

Slechts 1% van de schaak grootmeesters is vrouw.

Nick the Stripper
Nick the Stripper10 apr. 2017 - 23:26

FransAkkermans1947 10 april 2017 at 22:11 [Ooit schreef Hein Donner in Het Parool dat vrouwen niet kunnen schaken.] Om dat te weerleggen hoeven wij - zo dicteert de logica - slechts één vrouw te vinden die het wel kan. Voice of Reason 11 april 2017 at 00:44 [Slechts 1% van de schaak grootmeesters is vrouw.] En hoera! VoR heeft de zwarte zwaan gevonden!

Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 5:44

Karel Dat ligt er aan; als zo iemand een politieke partij opricht en gebouwen waarin vrouwen schaken wil sluiten of scholen die gesticht zijn om meisjes (naast gewoon onderwijs) ook te leren schaken of als hij in het algemeen tegen feminisering, dus tegen een invloed van vrouwen op de samenleving is.......

Karlofça
Karlofça10 apr. 2017 - 20:07

Heeft AFD belasting betaald?

Tigerlilly
Tigerlilly10 apr. 2017 - 19:34

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Dat houdt in onze vrije samenleving, met ook andere grondrechten als die van vrije meningsuiting, eenieder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond ook in gelijke mate bloot staat aan kritische of satirische uitingen die mogelijk als beledigend, respectloos, en ontheiligend worden ervaren. Alleen in geval van b.v. persoonlijke smaad, of aanzetten tot geweld kan men zich tegen expliciet dat soort zaken verweren middels het recht. Maar die weg geldt tevens voor eenieder en dat heeft ook niets met het recht op kritiek of satire te maken. Die heeft eenieder te verdragen of kan anders genegeerd worden.

3 Reacties
Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 6:32

Tigerlilly Noch de column van Holman, noch de reactie via de asociale media hebben ook maar iets met kritiek of satire te maken. Die zijn toch echt veel beter te vatten als "persoonlijke smaad". Of vindt u bv dat Anne Fleur terecht als een terroriste neergezet kan worden, als drijfveer voor de seksuele behoefte naar mannen als Baudet?

Voud Gespelt
Voud Gespelt11 apr. 2017 - 8:55

Zandb. Omdat u het niet als satire herkent wil nog niet zeggen dat het geen satire is. Verder vind ík het niet terecht dat AFD zinsneden uit zijn context mag halen en daarmee TB tot fascist bombarderen, maar zij wel verwacht van anderen haar tweets in een bredere context te plaatsen. Hypocriet, of niet?-

Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 13:04

Voud Wat is het dan, dat Holman met deze "satirische column" wil duidelijk maken? Anne Fleur heeft kritiek op Baudet. En dat komt haar te staan op een ontleding van haar persoonlijkheid waarbij haar kritiek, haar zijn, geseksualiseerd wordt en waarin ze in een adem genoemd wordt met iemand die als terroriste lid was van de Baader Meihof Groep en waarvan uiteindelijk gezegd wordt: Als mijn moeder wapens had gehad, was ze als dergelijke vrouwen geweest! Het artikel met een onderbouwde mening over Baudet is geen maat voor de column van Holman, of u moet mij dat maar eens haarfijn uit de doeken doen.

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen10 apr. 2017 - 19:03

Mark, de kraan lekt. Wil jij er even naar kijken? Mark, de zomerbanden moeten weer onder de auto. Mark, zet jij dadelijk die container aan de weg? Mark, het plavond moet weer gewit worden. Mark, er zit een spin op de wc! Mark, kan jij zo eens naar die computer kijken? Mark wil jij de boodschappen even binnen zetten? Wat? Maar jij bent toch een man?!! Fleur, doe er wat aan! Ik ben dit zo zat dat dit soort dingen altijd maar aan mij gevraagd wordt alleen omdat ik een man ben. En dat in deze tijd waarin iedereen zelf kan klussen en genderneutraal is.

14 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper10 apr. 2017 - 21:46

MarkvanLeeuwen 10 april 2017 at 21:03 [Ik ben dit zo zat] Misschien moet u dan op zoek naar een andere vrouw.

Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 5:47

Fleur, de droger is klaar. Fleur, het kind huilt. Fleur, vader moet verzorgd. Fleur, wat eten we vandaag. Fleur, heb je al kleren klaargelegd........

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen11 apr. 2017 - 6:54

"Misschien moet u dan op zoek naar een andere vrouw" Dit is al de derde, daarin zoek ik de oplossing niet meer. Nee, er moet iets fundamenteel fout zitten. Ik hou het erop dat men wel voor eigen rechten opkomt maar toch terugvalt op het oude als het even zo uitkomt. Vrij vertaald: egoïsme

Vuurrood
Vuurrood11 apr. 2017 - 7:48

MarkvanLeeuwen: En dat moet jou allemaal verteld worden? Te dom of te lui om het zelf te bedenken? Dat er nog een vrouw ingetrapt is bij jou.

MijnMening3
MijnMening311 apr. 2017 - 8:34

''Ik hou het erop dat men wel voor eigen rechten opkomt maar toch terugvalt op het oude als het even zo uitkomt.'' Hahaha, inderdaad. Ik moest meteen denken aan een optreden van standup comedian Bill Burr dat gaat over deze "hypcrisie". Het is wat uitvergroot en gechargeerd, maar dat mag in cabaret, toch?! https://www.youtube.com/watch?v=Zr162OZ2Z0w&t=7s

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 apr. 2017 - 8:58

Nick, dat was ook mijn eerste gedachte.

DanielleDefoe
DanielleDefoe11 apr. 2017 - 9:01

Nee Mark, je vervalt gewoon in herhaling. Dat doen vrouwen die op foute mannen vallen ook nog wel eens.

Nick the Stripper
Nick the Stripper11 apr. 2017 - 9:24

MarkvanLeeuwen 11 april 2017 at 08:54 [Dit is al de derde, daarin zoek ik de oplossing niet meer.] Dan zou ik het toch maar eens bij me zelf gaan zoeken.

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen11 apr. 2017 - 14:55

"Dan zou ik het toch maar eens bij me zelf gaan zoeken." Naja, dat zou inderdaad ook nog kunnen, dat ik op foute vrouwen val. Of in ieder geval niet geschikt om mee samen te leven.

7anpau1
7anpau111 apr. 2017 - 19:26

Zandbergen, ik geloof waarachtig dat u nog een lange weg te gaan heeft qua emancipatie. Of ging het niet over u zelf? Kent u Mark en Fleur?

Zandb
Zandb12 apr. 2017 - 6:28

7anpua1 Ik ken noch Mark noch AnneFleur en u kent mij niet.

7anpau1
7anpau112 apr. 2017 - 11:36

@ Zandbergen. Ik ken u niet, maar concludeer dat het Fleur, de droger is klaar. Fleur, het kind huilt. Fleur, vader moet verzorgd. Fleur, wat eten we vandaag. Fleur, heb je al kleren klaargelegd…….. slechts over u zelf kan gaan nu u noch Mark noch zijn partner kent.

7anpau1
7anpau112 apr. 2017 - 18:55

Beste Mark, Het is geen egoïsme. Jack Nickelson verwoord het goed. https://www.youtube.com/watch?v=hbA-KAgj-ko Vooral het ontbreken van accountability. Dat zie je bij AFD ook. Feit is wel dat het een uitvloeisel is van de patriarchale maatschappij waarbij vrouwen eeuwenlang als 'niet redelijke' en niet 'handelingsbekwame' wezens werden beschouwd als het mannen zo uitkwam.

MarkvanLeeuwen
MarkvanLeeuwen12 apr. 2017 - 19:19

@ Vuurrood 11 april 2017 at 09:48 "Dat er nog een vrouw ingetrapt is bij jou." Laten we het er dan maar op houden dat ze op mijn uiterlijk gevallen is. Beetje valse opmerking en dooddoener, zo kennen we ons kent ons weer als je tegen de haarrichting in aait. Toegegeven, de situatie is wat overtrokken en niet helemaal realistisch maar ik ervaar het hedendaagse feminisme vaak als egoïsme. Alleen waar men zelf tegen aan loopt #ophef, zelden werkelijk gelijke rechten beogen, of gewoon menselijk benaderen. Of zaken eens door andermans bril bekijken.

DaanOuwens
DaanOuwens10 apr. 2017 - 18:45

Aardig idee dit. Een wet om uitvoering te geven aan artikel 1 van de grondwet. Mooi om te zien dat velen en vrijwel altijd dezelfden het recht op belediging claimen. Mensen beledigen is voor een deel van de nederlanders hetzelfde als de vrijheid van meningsuiting. Mensen kwetsen, bedreigen, treiteren is een grondrecht voor sommigen. Persoonlijk vind ik het een grondrecht dat niet iedere willekeurige gek mij en anderen kan beledigen en treiteren. Wat mij overigens hierin fascineert is het feit dat geweld niet mag. Dus een jongen in de tiener leeftijd op de middelbare school net zo lang treiteren en kwetsen totdat hij zelfmoord pleegt dat mag. Klasgenoten via social media treiteren bedriegen en kwetsen dat mag. En een groot aantal jongeren, zeker tieners, hebben daar grote problemen mee. Maar ook volwassen ervaren dit soort problemen op hun werk. Voor mij is het een soort logisch gevolg van een liberale marktconforme samenleving. Als je niet mee kan doen volgens de regels ben je niets waard. En zo brengt doet deze manier van handelen en denken een groot aantal mensen veel pijn. En het voorspelbare antwoord is dan moet je maar wat harder worden, vrijheid van meningsuiting is de hoeksteen van de democratie. Ik vind vind het dan nog steeds merkwaardig dat mensen beweren dat geweld niet mag maar dit soort dingen wel. Ik denk dat velen liever de klap een keer hebben dan de belediging keer op keer. Mooi dat Dekker haar irritatie omzet in een zaak voor de raad voor journalistiek. Winnen of verliezen maakt niet eens uit. Duidelijk maken dat niet iedere vrijelijk geuite mening geen pijn kan doen daar moet het om gaan. Spelregels die er zorgen dat mensen een beetje rekening houden met elkaar, je geeft ook niet iedere willekeurige voorbijganger een klap voor zijn bek. Dat is volgens mij een logische vergelijking. Ook niet dodelijk en doet maar een beetje pijn. Best een onderwerp waar je als columnist iets zinnigs aan kan bijdragen.

8 Reacties
Nick the Stripper
Nick the Stripper10 apr. 2017 - 22:04

DaanOuwens 10 april 2017 at 20:45 [Aardig idee dit. Een wet om uitvoering te geven aan artikel 1 van de grondwet.] Art. 1 Grondwet beoogt - hoe vaak moeten we het herhalen - de verhouding tussen de overheid en de burger te regelen. Burgers die elkaar dwars zitten kunnen naar de rechter stappen wegens belediging of smaad. Columnisten en opiniemakers die elkaar dwars zitten kunnen natuurlijk naar de RvJ stappen, maar het is toch een pijnlijk zwaktebod. Als Anne Fleur Dekker vindt dat ze in het openbare debat het recht moet hebben om mensen voor fascist uit te maken (en ik ben voor dat recht) dan zal ze ook moeten accepteren dat vergelijkbaar krachtige kwalificaties haar kant uit komen. Hoe onterecht, kwetsend of abject die kwalificaties soms ook mogen zijn. If you can't stand the heat, etc. Een debat waarin abjecte gedachten niet meer geuit mogen worden omdat ze verboden zijn ís helemaal geen debat. Dekkers pleidooi voor een 'seksismeverbod' dat zo breed is dat ook Holmans column daar onder zou vallen is niet anders dan een pleidooi voor een Thought Police. Het maakt het denken van Dekker een tikje - hoe zal ik het noemen - totalitair.

Piet de Geus
Piet de Geus10 apr. 2017 - 23:53

"Aardig idee dit. Een wet om uitvoering te geven aan artikel 1 van de grondwet." Je bedoelt iets als een Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen? "Best een onderwerp waar je als columnist iets zinnigs aan kan bijdragen." Mits je ook maar minimaal op de hoogte bent... http://wetten.overheid.nl/BWBR0003299/2015-07-01 Je kunt net zo goed pleiten voor een wet die het verbiedt om dronken achter het stuur te kruipen. Ook zo'n wet bestaat al lang.

DaanOuwens
DaanOuwens11 apr. 2017 - 5:37

@ Nick the Stripper Ik heb geen idee hoe vaak je dit wil herhalen: Art. 1 Grondwet beoogt – hoe vaak moeten we het herhalen – de verhouding tussen de overheid en de burger te regelen. In ieder geval is het onzin. Geen enkele burger kan direct bescherming van artikel 1 inroepen. Maar via nederlandse wetten en internationale verdragen is het heel goed mogelijk af te dwingen wat Dekkers wil. Dus wat is nou precies je probleem? Daarnaast is fascist geen scheldwoord maar gewoon een omschrijving voor een deel van de nederlandse bevolking. En dat jij Dekkers opvattingen totalitair vind is ook maar een opvatting. Ik vind het erg meevallen.

Vuurrood
Vuurrood11 apr. 2017 - 7:52

Misschien is het een goed idee om Holman dagelijks te beledigen. Dagelijks tot onder het maaiveld af te branden. om Holman dagelijks weg te zetten om wat hij werkelijk is. Een uitermate platvloerse hork. Maar wel onder de noemer COLUMN! Dan schijnt iedereen, nou ja iedereen dezelfde platvloerse horken dan, dit normaal te vinden.

RoBru
RoBru11 apr. 2017 - 8:12

Daan, Ik hoor bij degenen die vinden dat de vrijheid van meningsuiting heel ver gaat. Maar ik zie dat niet zo zeer als een recht om te beledigen, maar als het ontbreken van een recht om niet gekwetst te worden.

7anpau1
7anpau111 apr. 2017 - 8:53

Belediging en bedreiging zijn al strafbaar. Discriminatie op grond van geslacht ook op grond van artikel 429quater juncto artikel 90quater. Pesten en treiteren zijn ernstige problemen. Er is niemand die dat verdedigt op grond van de vrijheid van meningsuiting. Zeker op scholen is er veel aandacht voor. Inzetten van het strafrecht lijkt me daarbij niet de meest voor de handliggende oplossing. Los daarvan gaat het idee van AF Dekker niet over treiteren of pesten. Het lijkt mij dat er beargumenteerd wordt dat een nieuwe strafbepaling toegevoegde waarde heeft.

Nick the Stripper
Nick the Stripper11 apr. 2017 - 9:40

[Geen enkele burger kan direct bescherming van artikel 1 inroepen. Maar via nederlandse wetten en internationale verdragen is het heel goed mogelijk af te dwingen wat Dekkers wil. Dus wat is nou precies je probleem?] En als dat met die wetten en verdragen al kan - wat is dan haar probleem? Anyways. Ze beroept zich in haar klaagzang niet op wetten of verdragen - ja, een Belgische symboolwet - maar ze roept - vrij prominent in haar stuk - Art. 1 Gw. aan. Om een fittie tussen haarzelf en een andere opiniemaker te beslechten. Dat is onzin. En onzin is voor mij een probleem. U ondersteunt haar betoog, u neemt haar onzin over en overgiet die ook nog eens met een kleffe deugsaus. En zoals ik al zei: onzin is voor mij een probleem.

Voud Gespelt
Voud Gespelt11 apr. 2017 - 9:42

DaanOuwens. Leuk geprobeerd, maar AFD wil haar eigen rechten en vrijheden beschermen door die van anderen in te perken. Dat moeten wij toch niet willen met zijn allen.

Robert Follon
Robert Follon10 apr. 2017 - 18:26

[Vandaag ben ik een procedure gestart bij de Raad voor Journalistiek tegen Theodor Holman en het Parool] Kansloos. Holman is een columnist, geen journalist. Je kunt de toon of de boodschap walgelijk vinden, de RvJ toetst aan journalistieke beginselen (feitelijkheid, hoor & wederhoor e.d.) en niet of de boodschap 'fatsoenlijk' of van 'goede zeden' is. Wat Anne Fleur Dekker echter (helemaal) niet duidelijk maakt is waardoor Holman's column seksistisch zou zijn in de zin van de (nu alleen nog Belgische) wet. Ze kan er aanstoot aan nemen, maar daarmee is de feitelijkheid (seksisme) nog niet aangetoond. En daarmee evenmin waarom ze hiermee geholpen zou zijn.

ratio2
ratio210 apr. 2017 - 18:05

Heeft u misschien voorbeelden (arresten) van wat in België de praktijk is bij de rechtspraak over dit artikel. Ik ben eerlijk gezegd erg benieuwd wat daar precies strafbaar is.

Django3
Django310 apr. 2017 - 17:49

Op naar een samenleving waarin we allemaal op eieren moeten lopen uit angst per ongeluk iets verkeerd te zeggen, een iets te inpertinente of te langdurige blik op een ander te werpen of überhaupt een vreemde aan te spreken in de kroeg of op straat. Het ding met seksisme is namelijk de puur subjectieve aard van die beleving. Er zijn mensen die zich nooit seksistisch bejegend voelen, anderen echter de hele tijd: door hun baas, collega's, reclames, porno, buurkinderen, mensen in een cafe, door mannen en door vrouwen. Dit spuit gif in intermenselijke interactie en zal omgangsvormen steriel en onpersoonlijk gaan maken.

5 Reacties
Paul!
Paul!10 apr. 2017 - 18:06

Ik wilde reageren maar was nog op zoek naar de juiste woorden. Jij had ze al gevonden zie ik. Top!

Mark Huysman
Mark Huysman10 apr. 2017 - 21:27

@Django Sexisme bestaat volgens jou niet? Racisme dan?

Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 5:54

Django Iemand die werkelijk meent dat die iets moet zeggen, die kan dat gewoon doen. Soms is het opportuun om achteraf te constateren, dat iemand daarin te ver gaat. En als mensen de mazen in de wet zoeken en vinden en misbruiken, kun je je afvragen of het loont om die mazen te repareren.

RobSon2
RobSon211 apr. 2017 - 8:44

Helemaal eens. De subjectiviteit van een gekwetst gevoel is niet in een wet te vangen.

kindval
kindval11 apr. 2017 - 8:47

Django +1

Haastig
Haastig10 apr. 2017 - 17:38

"Om als seksistisch veroordeeld te worden, moet het gedrag tegelijkertijd vijf kenmerken bevatten. Het gaat om: - Elke uitspraak of handeling… - in de openbare ruimte… - die duidelijk bedoeld is… - om één of meerdere specifieke personen… - te vernederen omwille van hun geslacht, met een ernstige aantasting van de waardigheid van die persoon tot gevolg." Ik vermoed alleen dat deze wet je niet zou helpen in een proces tegen Holman, want dit blijkt niet duidelijk uit zijn artikel: "die duidelijk bedoeld is om te vernederen omwille van geslacht".

Okke2
Okke210 apr. 2017 - 17:31

Maar Theodor vernederde je toch helemaal niet omwill je geslacht? Omwille je naiviteit en puberale jaren70 activisme wellicht, dat dan weer wel. In plaats van gelijk willen verbieden zou je je ook op een intellectuele manier kunnen wapenen, een volwassen antwoord bieden bijvoorbeeld, een discussie aangaan inplaats van gelijk straf eisen. Iemand anders de ruimte geven een andere mening dan de jouwe te hebben, het is misschien wat veel gevraagd, ik snap het.

1 Reactie
Zandb
Zandb11 apr. 2017 - 6:15

Okke In het geval van Holman is nu juist helemaal geen sprake van een "andere mening". De man beweert dat Anne Fleur alleen maar bezig is om haar seksualiteit vorm te geven. En dat daarin terrorisme een rol speelt. Ik zou me dus minder storen aan het feit dat ik, ad hominem, weggezet wordt als seksueel gefrustreerde vrouw, dan dat ik een terrorist genoemd wordt.

Gerda rozendal
Gerda rozendal10 apr. 2017 - 17:18

Een aforisme van een van onze zuiderburen, Hugo Olaerts: 'Als een feministe kookt, is het meestal uit woede'. Hugo zit bij mijn weten nog niet vast.

2 Reacties
Irons
Irons10 apr. 2017 - 18:51

:-) Het zal wel niet 'deugen', maar voordat t verboden wordt wil ik toch nog even kwijt dat ik dit een heel grappige opmerking vindt.

Irons
Irons10 apr. 2017 - 18:53

Ai... vind.

foxdie
foxdie10 apr. 2017 - 17:11

Lijkt me een redelijke eis als andere ismes dat ook zijn. Neemt niet weg dat sexisme nooit betrokken kan worden op het stuk van Holman. Een column is namelijk weinig journalistiek. Zo kan ik Wolkers ook wel sexistisch en een oude viezerik vinden, dat maakt de wet geen fuck uit. Want je kan mensen wat dat betreft niet monddood maken en er moet wel ruimte in de marge zijn, en of je er nu echt een onevenwichtige plaats in de samenleving door krijgt vraag ik me af. Als minder minder minder het al afbrengt met een symboolstraf dan kan Holman lekker door blijven typen. En ik zou zeggen, typ ook lekker verder, woorden hebben meer effect dan slappen procedures.

2 Reacties
foxdie
foxdie10 apr. 2017 - 17:42

"Omdat seksisme niet strafbaar is in Nederland ligt de drempel om aanstootgevende en intimiderende berichten te sturen laag. De gevolgen kunnen enorm zijn" Daarnaast heeft het op racisme gebied ook niet bijster veel effect helaas. Kijk maar naar de Pieten discussie.

JanB2
JanB210 apr. 2017 - 22:45

Zo kan ik Wolkers ook wel sexistisch en een oude viezerik vinden, dat maakt de wet geen fuck uit. Het leest wel lekker.

wouterw2
wouterw210 apr. 2017 - 17:07

Als je denkt dat je onrecht is aangedaan op basis van Artikel 1 van de grondwet, dan ga je naar de rechter en niet naar de raad van de journalistiek. Met alle respect, die hebben geen enkele bevoegdheid, en dat is ook prima zo. Maar blijkbaar is er geen rechtsgrond anders dan beledigd zijn.

2 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen10 apr. 2017 - 18:44

De Nederlandse rechter toetst niet aan de grondwet, dus een beroep op de EVRM ligt meer voor de hand. Je tweede zin begrijp ik niet (misschien zeg je wat ik zeg in bovenstaande regel, maar dan ben ik wel benieuwd waarom dat 'ook prima is zo'.

7anpau1
7anpau111 apr. 2017 - 6:37

Stokkickhuysen De Nederlandse rechter mag wetten formele zin (https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Wet_in_formele_zin) niet toetsen aan de grondwet. Dat zou de wetgever al gedaan moeten hebben. De rechter kan dus bijvoorbeeld wel degelijk overheidshandelen toetsen aan de grondwet. Neemt niet weg, @Wouterw., dat de grondwet in beginsel de verhoudingen tussen overheid en burger regelt. Het is dus niet een zelfstandige basis voor een procedure. De door AF Dekker gekozen ingang is dus misschien niet zo vreemd, hoewel ik verder niet precies weet wat de raad wel en niet toetst als het gaat om een column.

Jan Woei
Jan Woei10 apr. 2017 - 16:46

Anne Fleur, advies je wat te verdiepen in het recht. Tav de zogenoemde seksismewet in België is een brede consensus dat dit slechts symbool wetgeving is. Wat jou is overkomen valt echt niet onder wat in deze seksimewet strafbaar is gesteld. Lees de memorie van toelichting eens. Kort door de bocht: als iets strafbaar is ogv deze wet was het ook voordien als strafbaar als discriminatie of belediging. http://www.demorgen.be/opinie/5-juridische-misvattingen-over-de-seksismewet-bc729bfb/

Mazzeli
Mazzeli10 apr. 2017 - 16:32

Groot gelijk. En maak alle onwelgevallige commentaren strafbaar. Niemand moest zich ooit nog beledigd hoeven voelen. De hele wereld één grote safe space. Wie zich volgens iemand bezondigt aan misogynie, misandrie, misantropie of andere gevoeligheden aanspreekt, laten we zeggen de godslasteraars, of het geboefte dat zich ongevoelig toont voor het leed van veldmuizen, het vergiftigen van mieren of het opzettelijke uithuisplaatsingen van wespen. Als deze duivels de tongen zijn uitgerukt en hun zielen zijn gelouterd in het zuiverende vuur van auto da fe's, dan pas zullen alle slachtoffers die zijn overleden aan ongeoorloofd verbaal geweld, gemarteld en verzopen in het visuele venijn van cartoons zijn gewroken. Een mooi bedrag per ommegaande over te maken aan een ieder die zich beledigd voelt is ook goed natuurlijk. En een ieder die het waagt te suggereren dat ik dit alleen vind om een nieuwe bron van inkomsten aan te kunnen boren heeft mij diep beledigd. Ongeveer ter waarde van 1000 euro denk ik zo.

3 Reacties
Zandb
Zandb10 apr. 2017 - 17:32

Mazelli Ach, als mensen overdrijven kunnen ze dat naar de ene of naar de andere kant doen. U kiest voor de ene dan wel de andere kant.

harry6
harry610 apr. 2017 - 18:34

Mazzeli 10 april 2017 at 18:32 Hahaha Mooi man!

Voud Gespelt
Voud Gespelt11 apr. 2017 - 9:53

Mazzelli. +1 mien jong.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus10 apr. 2017 - 16:24

Weer een mooi voorbeeld van "regressief links" logica. Meer anti-kwetswetgeving. Bij wet regelen dat niemand ooit meer iets zegt of schrijft waarover mw Dekker van over haar theewater raakt. #VvMU alleen als het mij uitkomt. Het aardige is dat als je de anti-kwets wet leest die ze blijkbaar in België hebben aangenomen... Daar staat: iets is pas sexisme als de uitspraak gedaan is om "te vernederen omwille van hun geslacht, met een ernstige aantasting van de waardigheid van die persoon tot gevolg. Nou - mw Dekker is zeker vernederd door Theodor Holman... Maar omwille van haar eigen gedrag en eigen uitlatingen. Maar ja - fanatisme laat zich nou eenmaal moeilijk verenigen met incasseringsvermogen. Dus ik denk dat deze saga nog wel een vervolg krijgt.

2 Reacties
Voice of Reason
Voice of Reason10 apr. 2017 - 18:40

Doe doe je dat? Schuine en dikgedrukte tekst?

Voice of Reason
Voice of Reason10 apr. 2017 - 18:40

*Hoe doe je dat

thunderbird2
thunderbird210 apr. 2017 - 16:23

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Nou, klaar toch ?

Reltiet
Reltiet10 apr. 2017 - 16:15

Een idealistisch verhaal maar ik vind niet dat columnistenvrijheid moet wijken voor Het Grote Gelijk van Anne Fleur Dekker.

2 Reacties
Ziegler
Ziegler10 apr. 2017 - 16:39

Die hoofdletters van het Grote Gelijk, kunnen niet groot genoeg zijn.

Zandb
Zandb10 apr. 2017 - 17:23

Reltiet Als u goed leest, dan is dat niet wat mevrouw Dekker betoogt.