Joop

Maak ruimte voor non-binaire mensen op de kieslijsten

  •  
19-02-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
655 keer bekeken
  •  
4684956884_3ee0abdb7d_c

© cc-foto: Kruidhof

Dit lijkt misschien een kleine kwestie, maar het legt een systeem bloot dat altijd uitgaat van een bepaalde norm. Daarbij moet alles en iedereen wat daarvan afwijkt genoegen nemen met op zijn best een schijnoplossing
Binnenkort vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In Utrecht doet ook BIJ1 mee. We hebben een prachtige lijst, bomvol mensen met ervaringskennis en radicale ideeën om van Utrecht een stad voor ons allemaal te maken. Ook ik sta als lijstduwer tussen die mensen, en daar ben ik heel trots op. Het gebeurt niet vaak dat (non-binaire) trans personen verkiesbaar zijn in Nederland. Tenminste, tot BIJ1 kwam. In tegenstelling tot die van de andere partijen staan de kieslijsten van BIJ1 altijd vol met trans personen. Een representatie die heel erg nodig is, gezien de discriminatie waar trans personen in Nederland mee te maken krijgen.
Toch is er een probleem. De achterstelling van trans personen komt namelijk ook terug bij de Kiesraad, waar politieke partijen hun kandidaten moeten registreren. De Kiesraad maakt die lijsten waar je straks in het stemhokje een rood vakje in kan kleuren bij iemands naam.
Voor die lijsten gebruikt de Kiesraad de persoonsgegevens die op iemands identiteitsbewijs staan.
Ten eerste moet je dus een identiteitsbewijs hebben om verkiesbaar te zijn, wat mensen die in Nederland wonen zonder papieren al helemaal uitsluit om voor hun belangen op te komen. Maar ook trans personen leven vaak met een ander gender en een andere naam dan die op het identiteitsbewijs staat. Ik ben bijvoorbeeld non-binair en zou (omdat je een paspoort moet) daar graag een X op hebben in plaats van een V of M. Dit kan niet zomaar, en ik ben dan ook bezig met een rechtszaak om dit proces mogelijk te maken. Ook binaire trans vrouwen en trans mannen hebben niet altijd de mogelijkheid om hun gendermarker aan te passen, door lange wachtlijsten en andere institutionele hobbels die opgeworpen worden.
Door de gegevens op iemands identiteitskaart te volgen ontneemt de Kiesraad non-binaire trans personen ons recht op zelfbeschikking. Als ‘oplossing’ geven ze de mogelijkheid om de gehele kieslijst zonder gender in te leveren. Ze wissen dus nog liever iedereens gender uit dan (non-binaire) trans personen de kans te geven als zichzelf op de kieslijst te staan. Een non-binair persoon is niet een afwezigheid van iets, maar juist een aanwezigheid in zichzelf. Net zoals mensen voor een M of een V kunnen kiezen, zouden wij ook voor een X moeten kunnen kiezen. Dit laat ook potentiële kiezers in het stemhokje zien dat er non-binaire mensen op de lijst staan, en dat er dus meer opties zijn dan het traditionele man of vrouw.
Dit lijkt misschien een kleine kwestie, maar het legt een systeem bloot dat altijd uitgaat van een bepaalde norm. Daarbij moet alles en iedereen wat daarvan afwijkt genoegen nemen met op zijn best een schijnoplossing, bedacht door zij die wel aan de norm voldoen.
Dit voorbeeld is één van de vele redenen dat het heel erg nodig is dat trans personen in de politiek kunnen gaan. Jarenlang heeft het systeem er alles aan gedaan om ons uit te sluiten, om er voor te zorgen dat wij niet serieus genomen zouden worden en voor onze belangen op konden komen. Deze uitsluiting zit onder andere in wetten en regels vanuit de overheid. Eén van die wetten stelde bijvoorbeeld tot 2014 nog dat trans personen gesteriliseerd moesten worden voordat zij hun gender officieel konden veranderen. En nog steeds moeten trans personen die in transitie willen daarvoor allerlei tests doen om te bewijzen dat wij zijn wie we zeggen te zijn, met jarenlange wachttijden en ellende tot gevolg. Deze wetten en regels zijn onder andere in de politiek bedacht, door cis mensen. Cis mensen zijn mensen bij wie het bij geboorte aangewezen gender toevallig bleek te kloppen en die dus niet trans zijn. Zij zien zichzelf onterecht als de natuurlijke norm en hebben vanuit hun machtspositie wetten voor trans personen bedacht. Zo ontstond een combinatie van discriminatie en stigmatisering, wat ervoor zorgde dat trans personen niet in de politiek vertegenwoordigd waren, op een aantal uitzonderingen na.
Sinds BIJ1 er is, zijn er meer opties om op allerlei prachtige en deskundige trans personen te stemmen. Daarom mijn oproep aan de Kiesraad om zelfidentificatie mogelijk te maken, en mijn oproep aan jou om op een (linkse) trans persoon te stemmen deze gemeenteraadsverkiezingen!
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (87)

Minoes&tuin
Minoes&tuin23 feb. 2022 - 7:40

Hanneke Kouwenberg Bedankt voor de interessante bijdragen!

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe23 feb. 2022 - 10:28

Voor wat geschiedenis zie: April Ashley https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-59816881

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 feb. 2022 - 13:01

De Deense transvrouw Lili Elbe (geboren in 1882) was een van de eersten die meer dan een eeuw geleden (gedocumenteerd) een chirurgische ingreep onderging. Zij stierf aan de complicaties.Toentertijd een levensgevaarlijke operatie.

Teun Kollen
Teun Kollen20 feb. 2022 - 23:34

Krijg toch sterk het gevoel, voor kringen als die van BIJ1 alleen daarom al van meer waarde, dat net als bij de roep bij toiletten om aparte hokjes voor non-binairen buiten die voor mannen en vrouwen, dit louter een actie is t.b.v. de keuze voor BIJ1 in het stemhokje. Als man staand hierachter m'n behoefte ledigend zal ik dan tot ergernis van de anderen bij gedeelde ruimtes er volgens hen wel weer teveel naast zitten met m'n gezeik.

nDialectics
nDialectics20 feb. 2022 - 15:19

Tijden een interview is Theodore W. Adorno, representant van de geweldloze vleugel van de Frankurter Schule, opgestaan en vertrokken. Reden hier voor was de vraag wat de Frankfurter Schule deed voor kleurlingen. Indien de interviewer zich had ingelezen had deze kunnen weten dat streven naar rassengelijkheid een samenstellend onderdeel is van de ontmanteling van de klassenmaatschappij, een inrichting van de samenleving waar de bovenklasse zich ongehinderd kan verrijken ten koste van de onderligende klassen. De auteur nodigt uit tot prioriteren Streven naar rechtvaardige behandeling van vrouwen, kleurlingen, HBTIQAPC'ers staat voor mij op de gedeelde tweede plaats. Op de eerste plaats kinderen in een eerlijker wereld laten leven. In het themastuk beschrijft de auteur een surrealistisch landschap waarin lobbygroepen strijden om een aandeel in de machtsuitoefening terwijl er nog niemand van BIJ1 verkozen is. Tevens ccnfirmeert de auteur de status quo van het nodeloos ingewikkeld zijn van de huidige politiek. Een nodeloos ingewiikkeld zijn dat 16 maart a.s. de niet-stemmers (thuisblijvers) waarschijnlijk met voorsprong de gemeenteraadsverkiezingenn (percentueeel) zal laten winnen. En BIJ1 in Utrecht? Op deze manier weinig kans. Naschrift Een gedeelde klacht van politiek en burgers is polarisatie. Ik kan iets over het hoofd hebben gezien, maar ik heb nergens iets kunnen vinden over het verschil tussen gezonde polarisatie en ongezonde polarisatie. Bij het opkomen voor kinderen, vrouwen, kleurlingen en HBTIQAPC'ers moeten er coalties gevormd worden met godsdienstverdwaasden die eisen dat HBTIQAPC'ers minstens worden doodgezwegen. Capituleren voor deze eis heeft als gevolg dat er opslitsing is, die opslitsing doorzet en er vele organisaties onstaan die strucutureel langs elkaar heen werken met als mager resultaat nauwelijks vooruitgang en feitelijk stevig bijdragen aan de emancipatie van godsdienstverdwaasden. Het zou goed zijn om met als doel eenheid in emancipatie afstand te nemen van iedereen weet wie ik bedoel en eens duidelijk nee te gaan zeggen.

Blijvertje
Blijvertje20 feb. 2022 - 14:20

Volgens sommigen identificeren steeds meer (vooral jonge) mensen zich als non-binair of trans omdat er sprake is van social contagion: het is "in" om non-binair of trans te zijn en "uit" (problematisch) om heteroseksueel en cisgender te zijn. Dit idee wordt door anderen dan weer als transfobisch gezien: die jongen mensen ontdekken en uiten slechts hun ware aard! Als er inderdaad geen sprake is van social contagion en non-binaire identiteit van nature voorkomt, dan zou er in principe geen correlatie moeten zijn tussen ideologie en genderidentiteit. Toch lijkt het er verdraaid op dat non-binaire mensen bijzonder vaak geloven in ideeën zoals intersectionaliteit en queer theory die zijn over komen waaien uit Amerikaanse academische "onderzoeksvelden" zoals genderstudies.

jandebakker
jandebakker20 feb. 2022 - 13:48

" Daarom mijn oproep aan de Kiesraad om zelfidentificatie mogelijk te maken, en mijn oproep aan jou om op een (linkse) trans persoon te stemmen deze gemeenteraadsverkiezingen!" Ik neem aan dat deze oproep alleen bedoeld is voor trans personen. Want zodra niet transpersonen op transpersonen gaan stemmen klopt er natuurlijk niets meer van de representativiteit. Sterker nog de in dit artikel benoemde oplossingen zijn natuurlijk ook schijnoplossingen. Want zolang je kiezers de mogelijkheid geeft om te stemmen op iemand met een andere genderidentiteit zorg je voor een situatie waarin het democratische orgaan qua genderidentiteit niet representatief is voor de samenleving die het vertegenwoordigd. De enige echte oplossing is dat je verschillende lijsten samenstelt op basis van genderidentiteit. En er daarmee voor zorgt dat de kiezer alleen kan stemmen op mensen met dezelfde identiteit zodat een juiste vertegenwoordiging gewaarborgd is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2022 - 11:21

‘sekse’ voor natuur en ‘gender’ voor cultuur zou een verstandig onderscheid kunnen zijn al is het vrij onduidelijk waar biologie ophoudt. Voor de echte conservatief is alles biologie.

2 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 15:27

Het interessante is dat er op demografisch niveau wel degelijk verschillen zijn tussen mannen- en vrouwenhersenen. De kenmerken vertonen echter een enorme overlap en hebben geen enkele voorspellende waarde op individueel niveau. Het zou dan weer niet verbazen, als genderstereotyperingen voortkomen uit deze gemiddelden. Zonder stereotyperingen is de wereld echter onvoorspelbaar en chaotisch, dat is niet te doen. Met andere woorden: je kunt niet zonder, je kunt niet met. Het enige wat helpt, is je bewust te zijn dat àlle perceptie door een gekleurde bril verloopt, met alle nadelen van dien. Of: assumption is the mother of all fuckups, zoals een vriend van me dat zo eloquent verwoordt...

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2022 - 9:45

Weet ik Hanneke. De crux is wat je er mee doet. Wat betreft punt 2 aan a.s. sociale wetenschappers wordt dat onderwezen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop20 feb. 2022 - 11:02

Ook dit is bekrompen denken. Net of die ene non binaire er toe doet als ie gekozen wordt. Een Bosma wordt ook nooit kamervoorzitter terwijl hij slachtoffer is van koehandel tussen kaag en rutte en het uitsluiten van een miljoen kiezers, hoezo inclusief? Gezien de problematiek mbt milieu en migratie zou juist een bij1 zich 'ns sterk moeten maken voor wereldburgerschap. Anders blijft polarisatie over, en lekker uitsluiten als het je niet bevalt.

Daniel Blank
Daniel Blank20 feb. 2022 - 10:02

Ik mis een stukje pragmatiek. Soms moet je een van je hardliner afwijken, om je doel te bereiken. Zelf is dit wel spijkers op laag water zoeken. Je kunt ook je achterban bewegen om te stemmen voor specifieke kandidaten. Daarmee kun je je doel bereiken, via de democratie. Een stem van een non-binair persoon telt net zo zwaar als van een individu die zich als man identificeert.

Minoes&tuin
Minoes&tuin20 feb. 2022 - 9:55

Alsof we continue lopen te denken aan de sekse cq. geaardheid van mensen als het gaat over wel dan niet een brug over het water, een windmolen in je achtertuin of de achtertuin van een ander!

tinekea2
tinekea220 feb. 2022 - 9:42

ja, laten we vooral alle mensen zoveel mogelijk opdelen in hokjes en niet meer zien als "mensen". Hoe meer hokjes hoe beter. Het is tegenwoordig iets met lhbtqi plus en weet ik veel wat nog meer. iedereen onderscheiden met zijn eigen hokje met het doel te laten zien dat we allemaal gelijk zijn. Ik snap de logica steeds minder. Mijn idee: het kan me geen moer schelen wat je wel of niet bent, als je maar de juiste persoon op de juiste plaats bent. Ik behandel iedereen hetzelfde en iedereen is voor mij gelijkwaardig, tot je als persoon het tegenovergestelde laat zien

RudolfRendier
RudolfRendier20 feb. 2022 - 6:57

Het feit dat iemand non-binair is is geen reden om voor iemand te stemmen of "ruimte te maken" in de politiek. Identiteitspolitiek is geen echte politiek. Daar heb je toch betere standpunten nodig dan ik ben non-binair en stem op mij. "We hebben een prachtige lijst, bomvol mensen met ervaringskennis en radicale ideeën" Is dit niet gewoon een verkapt propaganda stuk van Bij1? Het is dan ook erg jammer dat Bij1 daadwerkelijk politieke standpunten heeft, waarvan sommige erg goed, maar een lijstduwer in Utrecht niet verder komt dan zijn eigen geslacht te gebruiken als argument om op een partij te stemmen. Je kan de beste politicus in de wereld hebben maar ik moet stemmen op iemand non-binair want niet representatief in de politiek.

1 Reactie
Hernandez
Hernandez20 feb. 2022 - 13:22

'Is dit niet gewoon een verkapt propaganda stuk van Bij1? ' Zou je denken..??

ergveel
ergveel20 feb. 2022 - 5:49

Dus illegalen mogen niet stemmen. Dat is toch het enige juiste?

RainB
RainB20 feb. 2022 - 4:36

We hebben geen gender op ons ID bewijs staan, maar geslacht. Er zijn met hoge uitzonderingen maar 2 geslachten. Dat dit op het ID bewijs dient te staan zal toch zeker niet u in de weg zitten? Daarmee beperkt u zichzelf wel heel erg. Zo heb ik een Europees/Nederlands paspoort waarop vermeld staat dat ik Nederlandse ben, maar dat ben ik niet. Ik ben namelijk een wereldburger en eigenlijk nog meer een universum burger en het feit dat er Nederlandse op staat beperkt mij veel meer dan dat er een M, een V of een X op staat. Echter waar het mij niet in beperkt is in wie of wat ik ben, want dat maak ik zelf wel uit. Ik snap dat gefrustreerde hokjes denken niet. Dat zelfde denken frustreerd u duidelijk, maar u maakt het zelf alleen maar erger door er hokjes bij te gaan verzinnen. Zo is plotseling er ook een hokje verzonnen voor mensen die zich wel thuis voelen bij hun geslacht? Kom op zeg. We zijn allemaal mens en als u zich door uw m/v predikaat gedwongen voelt u te gedragen naar een m/v dan beperkt u uzelf. Daar kunt u het beste maar mee stoppen.

7 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 9:14

"Nederlandse" is het bijvoeglijk naamwoord bij "nationaliteit", een woord dat grammaticaal vrouwelijk is, en dus een -e krijgt. Bij niemand staat achter het kopje nationaliteit Nederlander, het verwijst, heel zuiver, alleen naar iemands nationaliteit, en niet geslacht. En even voor de duidelijkheid: BIJ1, net als bijvoorbeeld OneWorld, hanteren een andere definitie van man en vrouw, namelijk: Man is, wie zegt man te zijn. Vrouw is wie zegt vrouw te zijn. Wie wijst op een biologische, objectiveerbare realiteit, wordt als transfoob weggezet, en dat is voor bijvoorbeeld OneWorld mensen van hun forum te weren cq. hun account te blokkeren. Overigens is het herdefiniëren van de begrippen "man" en "vrouw" precies wat de wijzigingsvoorstellen aangaande de transgenderwet bewerkstelligen. Dat wordt de nieuwe realiteit. Lees Jan Kuitenbrouwer in HP/DeTijd. Biologie doet er niet meer toe. En als u deze situatie hallucinant vindt, dan bent u degene die zich binnenkort bij de GGZ mag melden.

spelregeltoerist
spelregeltoerist20 feb. 2022 - 11:00

@ Hanneke Die definitie van wie man of vrouw is doet me sterk aan mijn vrienden van Jiskefet denken en dan in het bijzonder aan Oboema, de eerste blanke neger zoals hij zichzelf noemde…

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2022 - 11:02

In de meeste Germaanse talen is grammaticaal geslacht aan het verdwijnen. Alleen in de pronomen blijft het nog wel even hangen. Een geslachtsloze derde mogelijkheid naast hij/zij zou best handig kunnen zijn met name in situaties waar het geslacht niet relevant is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2022 - 11:14

NB bij het overgrote deel van onze woordenschat is er geen band met de biologie. Daarom is "gender" ook zo'n probleem bij het leren van talen. Woorden die mannelijk zijn in de ene kunnen vrouwelijk zijn in de andere en vice versa.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 15:30

@ Spelregeltoerist Dan had jiskefet een vooruitziende blik, want binnenkort is de nieuwe definitie de juridische realiteit.

nDialectics
nDialectics21 feb. 2022 - 0:20

@RainB Er zijn met hoge uitzonderingen maar 2 geslachten Nee. voor mij geen enkele uitzondering. Er zijn twee geslachten, niet meer. De hier beschreven reeële transformaties zie ik als goedaardige DNA methylation (methylering?) in en rond de amygdala. Zie eventueel zoekmachine en/of website EUR..

RainB
RainB21 feb. 2022 - 11:00

Ach metvrouw Hanneke, dat hokjes denken alweer. Bij 11 en OneWorld hanteren een andere definitie. Ik probeer u alleen maar duidelijk te maken dat ik geen definitie hanteer. Ik geloof in dat alles energie is en met elkaar verbonden is en dat m/v of nationaliteit er nu eenmaal niets toe doen. Ik weet overigens dat Nederlandse niet op geslacht (m/v) duidt, maar dit terzijde. Het MV gebeuren heeft nu eenmaal te maken met chromosomen en heeft niets te maken met hoe iemand zich voelt, het probleem zit 'm meer hoe mensen er zelf op reageren, welk belang zij er zelf aan hechten. Ik ben niet diegene die het hallucinant vind, ik ben diegene die het onzin vind dat mensen zich druk maken om wat er in een boekje of op een kaartje geschreven staat. U bent u, een unieke samenstelling van energie, net zoals dat ik dat ook ben. Dat is niet te vatten in een boekje of op een kaartje, dus waarom zou iemand zich daar druk om gaan maken.

watcher3
watcher320 feb. 2022 - 0:16

Dat sommige mensen dit soort shit gewoon op durven schrijven is denk ik een bewijs voor gebrek aan IQ van de schrijvende zijde :) "Bij1 noemt zichzelf radicaal. En dat is precies wat er mis is met Bij1. Het is een verzameling van radicale en soms ronduit tegengestelde belangen. Eén ding is echter leidend: afgeven op alles wat mainstream is." ALs je dit echt denkt heb je hulp hodig.

8 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 9:20

Oke, is "BIJ1 is als partij fundamentalistisch aanhanger van het denkkader van de Kritische Theorie, en ziet de wereld als ten principale door intersectionaliteit bepaalde identiteiten, waarin empirie en objectiviteit van ondergeschikt belang zijn" adequater? Ik weet niet of dat ze in een gunstiger daglicht plaatst.

nDialectics
nDialectics20 feb. 2022 - 14:23

@Hanneke Kouwenberg Theodore W. Adorno en Max Horkheimer belden bij ongeregdheden in de collegezaal naar de politie. Hun motivatie was dat dit soort wangedrag erg ondankbaar was tegenover degenen (de gewone mensen) die die studenten het privilege hadden geschonken om te mogen studeren. Desalniettemin zijn de twee geleerden de Frankfurter Schule uitgetrapt om plaats te maken voor figuren die kickten op straatgeweld e.d. Socioloog Willem Schinkel, adviseur van BIJ1 is iemand waar ik iets van kan leren. Hij zou kunnen helpen aan te geven waar BIJ1 staat t.o.v. de Frannkfurter Schule (de geweldloze - of de 'straat-activistische' vleugel'). in een gunstiger daglicht In hetzelfde daglicht als alle andere politieke partijen? Ik ben er zelf nog niet over uit.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 15:43

Een groot verschil tussen de Frankfurter Schule en de Kritische Theorie van heden ten dage, is dat de eersten het belang van empirie en verificatie van theoriën niet afzworen. En over "in een gunstiger daglicht": ik ben blijkbaar te zeer geschoold in een klassiek wetenschappelijk denkkader om de Kritische Theorie als wetenschap serieus te nemen. Of, vanuit het andere perspectief: ik heb een koloniaal denkkader, waarschijnlijk. Of anderszins een vorm van hersenspoeling achter de rug die mijn blik gewhitewashed heeft. Activisme met een pretentieus semi-wetenschappelijk sausje ken ik ook van clubs ter rechter zijde van het politieke spectrum, en mijn minachting voor hen is, terecht of onterecht, net zo groot.

nDialectics
nDialectics21 feb. 2022 - 1:22

Hanneke Kouwenberg 20 februari 2022 at 10:20 het belang van empirie en verificatie van theoriën Haha. Dit is de tweede keer binnen een week dat ik dit lees (DanielleDefoe schreef dit ook). Zelf heb ik hier nooit over nagedacht omdat het voor mij na Negatieve Dialectiek schluß is. Of ik 'wetenschappelijke vlindertjes' of niet in mijn buik krijg bepaalt of ik een boek al dan niet lees. Je mag dit schandalig noemen, maar ik ben er tevreden mee. Kritische Theorie als wetenschap Hulpwetenschappen (sociologie, psychologie) als toelichting op filosofische antropologie. ik heb een koloniaal denkkader Dacht het niet. Gemeten met patriarchale maatstaven denk je waarschijnlijk te vrouwelijk . . .but the tables are turning! mijn minachting voor hen is, terecht of onterecht, net zo groot Vandaar (nogmaals) Willem Schinkel. (uit zijn promotie-onderzoek Aspects of Violence) "De centrale vraag van zijn onderzoek luidde: ontlenen geweldplegers bevrediging aan het plegen van geweld? Dit blijkt het geval te zijn, stelt Schinkel op basis van interviews met veroordeelde plegers van zware geweldsdelicten." ik heb zelf helemaal niks met we ziijn o zo gefrustreeerd vanwege onze [luxe] eerste wereld problemen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2022 - 9:55

Adornos bijdrage aan de sociale wetenschappen bestaat uit een aantal vragenlijsten. Overigens is de meerkeuze vragenlijst voor het eerst succesvol toegepast door de Groningse filosofiehoogleraar Gerard Heymans. Hij ontwikkelde in 1905 een van de eerste psychologische vragenlijsten, zijn zogenaamde heriditeitsenquête. Doel hiervan was om na te gaan of psychologische eigenschappen erfelijk waren - een nog steeds actuele vraag. NB: Willem Schinkel's proefschrift niet gelezen.

nDialectics
nDialectics21 feb. 2022 - 16:19

@DanielleDefoe De vragenlijsten waren voor The authoritarian personality (Berkely LAX). Hij heeft sociologie gestudeerd aan Oxford. En daar is het tweeluik 'De dialectiek van de Verlichting' en 'Negatieve Dialectiek' uit voort gekomen. Verder heeft hij niet al te interessant over o.a. muziek geschreven. De Dialectiek van de Verlichting was het handvest van de mei 68 beweging die gestencilde illegale kopiën uitdeelde aan iedereen die belangstelling had. In 1966 werd Negatieve Dialectiek uitgebracht waarin wordt beschreven hoe het uitbuitingssysteem iedere impuls tot vooruitgang weet te absorberen en te inverteren tot een verdedigingswapen waardoor de uitbuiting ongehinderd door kan gaan. En toen werd het mei 68 . . . Rechtse reactie (Australië) op The authoritarian personality: https://jonjayray.tripod.com/halfauth.html P.S. Promotie-onderzoek heb ik ook niet gelezen.Met anderen lees ik vaak de laatste dingen die hij geschreven heeft en dan vullen we elkaar aan. De boeken van Adorno ga ik in de lente bespreken met een inmiddels gepensioneerde ex-pastor die ik tegen het lijf liep toen hij op zoek was naar een spoorloos verdwenen hoogbejaarde. (gevonden uiteindelijk). Het gesprek kwam uit op Adorno omdat Anders Breivik de Frankfurter Schule ziet als een van de oorzaken van de verloedering van de mensen die hij heeft vermoord. Naast Adorno staan het gepruts van Tariq Ramadan in 2005, I Ching muntjes werpen (het onbewuste stuurt de fijne motoreik aan en niet een externe geest) op de agenda.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2022 - 18:40

Off Topic zo langzamerhand: [De vragenlijsten waren voor The authoritarian personality]. Dat weet ik natuurlijk ook. De F-scale heeft vanuit moderne opvattingen over schaalconstructie de nodige tekortkomingen. De onderliggende neo-Freudiaanse (?) theorie is betwist. Ramadan? Meer een voice of holland topic momenteel. schluß !

nDialectics
nDialectics21 feb. 2022 - 20:35

@DanielleDefoe 21 februari 2022 at 19:40 Vragenlijsten? Dat weet niet iedereen: your bad Tariq Ramadan? Betreft een foutieve afbeelding in 'Western Muslims and the future of the Islam (2005). Dat weet niet iedereen: my bad. schluß ? Wir gehen spaß machen!

TwoTone
TwoTone19 feb. 2022 - 21:34

? Je stemt op iemand vanwege politieke kunde, niet op basis van geslacht toch ? Vindt dit een oproep waar de discriminatie van afdruipt.

2 Reacties
watcher3
watcher320 feb. 2022 - 13:51

dat is langzamer hand ook versleten, iemand uitmaken voor racist omdat hij/zij antiracistische standpunten inneemt. Deze techniek om de discussie om zeep te helpen wordt voornamelijk door rechtse sujetten gehanteerd.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 15:45

@ watcher Ter linker zijde ben je verdacht als je vindt dat iemand die ooit iets verwerpelijks gezegd heeft, soms ook iets zinnigs zegt. Of by association, als de persoon in kwestie rechtse fans heeft. De werkelijke inhoud doet er niet meer toe. Het is zo kleinzielig.

Jozias2
Jozias219 feb. 2022 - 21:04

Wat een geneuzel, je kiest toch op iemand op basis van de partij standpunten en het vertrouwen dat die persoon die punten zal realiseren, ongeacht de geaardheid en gender. Het is onzin dat wetten alleen gemaakt kunnen worden die direct met die wet te maken hebben. Wetten over voltooid leven of over kinderen worden door een brede meerderheid geaccordeerd. En: “Zij zien zichzelf onterecht als de natuurlijke norm en hebben vanuit hun machtspositie wetten voor trans personen bedacht. Zo ontstond een combinatie van discriminatie en stigmatisering, wat ervoor zorgde dat trans personen niet in de politiek vertegenwoordigd waren, op een aantal uitzonderingen na.“ Is het gek om te stellen dat hetero en verdeeld over m/v biologisch en getalsmatig de norm is en al het andere is helemaal prima als mens maar niet de norm. Dat zegt overigens niets over hoe deze mensen behandeld moeten worden maar je moet natuurlijk niet stellen dat non binaire mensen de norm zijn.

wittecisnoot
wittecisnoot19 feb. 2022 - 19:56

Ik weet het nog een jaar geleden. Stem op de eerste vrouwelijke premier. Stem op Kaag want met een vrouw wordt het beter... Slimme mensen hebben geleerd dat je op een competentie en integer mens moet stemmen. Die zijn er al te weinig dus maakt het niet uit wat er tussen de been zit.

4 Reacties
watcher3
watcher320 feb. 2022 - 0:12

Ha, weer zo'n smerige misogyne kaag hater. Hij beweert van zichzelf dat hij slim is en gooit vervolgens 2 open deuren in de strijd. Waarom moeten mensen hun tijd verdoen aan de onzin die dit soort lieden uitslaan?

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 9:49

@ Watcher Wat een rare reactie. Waar zit de misogynie? De bijdragen van wittecisnoot zijn meestal helder en logisch, dat moet ik ook onderkennen als ik het niet met hem eens ben. Houd op te schelden, speel het niet op de man, maar ga inhoudelijk in op wat hij te zeggen heeft. Schelden en beledigen doen mensen die geen argumenten kunnen aandragen cq. zich retorisch ontmaskerd weten. Daarvan hebben we er in het debat meer dan genoeg.

Sonic2
Sonic220 feb. 2022 - 22:22

@ Wittecisnoot Je kunt best op een vrouw stemmen omdat de eigenschappen die (de meeste) vrouwen hebben je bevallen. Als je geen haantjes gedrag wilt bijvoorbeeld. Of als je een meer empathische premier wilt. Inmiddels wordt dat "anti woke" zijn ook een ideologie op zichzelf. Ik stem liever op een vrouw. Die wat minder haantje gedrag vertonen. Die wat minder "mannelijk" onderhandelen. En waar ik wat minder narcisme bespeur. Heeft niets met woke zijn te maken. Of seksisme. Je mag toch wel een voorkeur hebben? Of moeten we dat eerst via drie schriftelijke formulieren aan u voorleggen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 feb. 2022 - 14:23

Sonic Maar als allereerste is toch van belang waar zij voor staat! Vervolgens kun je in gelijke gevallen in deze, een vrouw kiezen i.p.v. een man als je dat wil. Maar het is toch niet zo dat ongeacht de denkbeelden je voor een vrouw gaat?

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg19 feb. 2022 - 17:32

Pfff, een buitengewoon intersectioneel identiteitspolitiek-verhaal weer. Weten mensen dat ieder parlementslid, in welk politiek orgaan ook, dansel gekózen is door zijn achterban, maar in zijn politieke afwegingen, de belangen van álle leden van de bevolking hebben te overwegen? Dat dat zelfs wettelijk bepaald is? Natuurlijk helpt het om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te hebben, mensen brengen eigen inzichten mee. Maar die kunnen ze ook verzamelen onder hun achterban, of daarbuiten. Procentueel zijn het vooral de laagopgeleiden die ondervertegenwoordigd zijn, er zit een transgender in de Tweede Kamer, en transgenders zijn daarmee procentueel proportioneel vertegenwoordigd. "mensen zonder papieren al helemaal uitsluit om voor hun belangen op te komen" Nee, het maakt het passief kiesrecht onmogelijk. Dat is iets anders. Je belangen kun je ook prima buiten een raad of ander parlement verdedigen. "Door de gegevens op iemands identiteitskaart te volgen ontneemt de Kiesraad non-binaire trans personen ons recht op zelfbeschikking." Tsja, die hoor ik van Lisa van Ginneken ook, maar het is niet waar. Niemand in Nederland heeft volledige zelfbeschikking over zijn juridische persoonskenmerken. Emile Ratelband kon zijn leeftijd niet laten aanpassen, en ik kan mijn naam niet zomaar wijzigen. Het is ook geen mensenrecht. De stelling dat het weglaten van m/v/x mensen uitwist, is natuurlijk tamelijk onzinnig: juist transmensen weten dat hun primaire geslachtskenmerken niet hun identiteit, waarde of relevantie bepaalt. Ook hun gender niet, trouwens. Je kunt als man prima feminine trekken hebben, je kunt je als vrouw prima in mannenkleding hullen - en alles wat daar tussenin zit. Het zou zinniger zijn, te proberen stereotype genderrollen tegen te gaan, omdat de verwachtingen die genderrollen op individuen projecteren, erg beperkend kunnen voelen. Over gender gaat de m/v/x echter niet, die gaat over geslacht - en dat maakt dat de x naar mijn mening ook gereserveerd zou moeten blijven voor mensen die geboren zijn met de intersekseconditie. "Cis mensen zijn mensen bij wie het bij geboorte aangewezen gender toevallig bleek te kloppen en die dus niet trans zijn." Eh nee, dat is niet toevallig. Meestal voelen mensen zich prima bij de genderrol die de maatschappij koppelt aan hun primaire (en secundaire) geslachtskenmerken. Gelukkig biedt de maatschappij veel vrijheid, anders dan tot na ruim tweederde van van de vorige eeuw, om niet genderstereotyp gedrag te vertonen. Wel is het zo dat vrouwen zich meer masculiene trekken kunnen permitteren, dan mannen zich feminine. In dat opzicht hebben mannen een heuse emancipatieslag te maken. Ik zou zeggen: maak er werk van! "Zij (cis mensen, HK) zien zichzelf onterecht als de natuurlijke norm en hebben vanuit hun machtspositie wetten voor trans personen bedacht." Onterechte norm, onterechte norm... laten we zo zeggen: het voortbestaan van de mensheid heeft absoluut iets te maken met hetero-cis-seks. Dat er versmelting van mannelijke en vrouwelijke gameten nodig is voor de voortplanting, is niet normatief, het is een fact of life. De natuur heeft die "norm" (als je het al zo kunt noemen) gesteld, niet mensen met hun cultuur. Transitie bestaat nu zo'n honderd jaar. Dát transitie mogelijk werd, heeft te maken met empathische mensen, die bereid waren om het enorme lijden van hun, zeker toentertijd als pervers afgeserveerde, medemens te zien en daar op in te grijpen, hen een ingreep aan te bieden die het lijden verzacht. Er is een wereld gewonnen sindsdien. Ja, de wachtlijsten zijn te lang. En ja, daar moet absoluut wat aan gedaan worden. Maar "de machtspositie van cismensen"...? Niets weerhoudt transmensen ervan arts te worden, en zich te specialiseren in de reconstructieve chirurgie of psychiater te worden.

12 Reacties
Jozias2
Jozias219 feb. 2022 - 21:23

Goed verwoord Hanneke, 100% eens.

Eric Minnens
Eric Minnens20 feb. 2022 - 2:15

@Hanneke Kouwenberg "Natuurlijk helpt het om mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te hebben, mensen brengen eigen inzichten mee. Maar die kunnen ze ook verzamelen onder hun achterban, of daarbuiten. Procentueel zijn het vooral de laagopgeleiden die ondervertegenwoordigd zijn, er zit een transgender in de Tweede Kamer, en transgenders zijn daarmee procentueel proportioneel vertegenwoordigd" Dat is waar. Aan de andere kant: Wat voor bezwaar zou er tegen zijn om proportioneel OVER-vertegenwoordigd te zijn? Mijns inziens: geen enkel. Voor het merendeel van de beslissingen maakt gender immers niks uit. Voor mij hoéft gender X dan ook niet vertegenwoordigd te zijn in de Kamer, maar het màg wel, zelfs al waren alle 150 Kamerleden non-binair. Al is het natuurlijk wel prettig als er een zekere proportionaliteit is op allelei terrein, ik denk hierbij met name aan kleur, maar ook aan jouw laagopgeleiden. Maar als iedere 'sectie' dit in het kader van de intersectionaliteit gaat verlangen, zouden we het parlement fiks moeten uitbreiden. Om ook de kleinste promillages aan bijzondere secties de Kamer in te kunnen krijgen. Bovendien moeten de verschillende kieslijsten dan ook aan die wensen tegemoet komen..., allemaal uiterst onwerkbaar. Proportionaliteit is in zijn algemeenheid dus een onmogelijk streven. (Overigens meen ik hiermee in het verlengde van jouw betoog te hebben geredeneerd. Maar als je het niet met mij eens bent, hoor ik dat graag.)

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 6:30

Eric, ik ben het van harte met je eens. Het lastige aan het uitgangspunt van clubs als BIJ1 is het verabsoluteren van het identiteitsdenken en intersectionaliteit. Ja, er zijn vooroordelen, mensen denken nu eenmaal in stereotypen, en dat betekent dat je harder moet knokken als je afwijkt van de norm. En inderdaad, er zijn racisten, er zijn vrouwenhaters, er zijn mensen die lichamelijk of geestelijk gehandicapten (en psychiatrisch patiënten) beschouwen als een soort untermenschen. Maar ze zijn echt in de minderheid. Roepen dat iets “institutioneel” is, vind ik toch een beetje een hyperbool. Kom vooral met cijfers na een multivariate analyse. Geldt voor het “patriarchaat” ook trouwens. Ik gelóóf dat het bestaat, maar om dingen van de maatschappij te verlangen of af te dwingen is alleen redelijk als ik de noodzaak kan aantonen. Het verabsoluteren van een beleefde identiteit, zoals binnenkort per wet geregeld, nota bene ten koste van biologisch geslacht, is draconisch, want lost helemaal niets op. In tegendeel, er komen problemen bij. Vanuit mijn professie: gender is niet hetzelfde als geslacht. Het veranderen van de letter geeft daarmee problemen, omdat geslacht voor medici (maar ook tal van andere wetenschappen) relevant is. Maar waar het om te doen was: de klootzakken in de wereld blijven minderheden grof behandelen, en het goedwillende deel loopt straks op eieren, bang om fouten te maken met de taalkundig ontstane Frankensteins als “hen baalt ervan dat hix nog altijd haar blijft zeggen, en vindt het toch, hoewel dat voor hun na dier transitie een compliment zou kunnen zijn, een vorm van cisseksisme”. Vergeet het mensen, aktivisties heeft het ook niet gered, en de gynaecologie gaat heus niet “utero-et-ovariologie” heten.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2022 - 11:42

Wat minder juristen in de kamers en wat meer andere achtergronden zou nuttig kunnen zijn. Het aantal politici met een chinese achtergrond houdt ook niet over. Mei Li Vos is de enige die me momenteel zo te binnen schiet.

nDialectics
nDialectics20 feb. 2022 - 21:56

DanielleDefoe 20 februari 2022 at 12:42 chinese achtergrond (Samenvatting uit lesboekje anno 2070) Kijken we naar Arabische landen dat is het meest opvallende kenmerk dat daar de islam wordt beleden. De islam wordt daar gezien als allesomvattende godsdient. Kijken we naar China dan is het meest opvallende kenmerk dat daar (neo-)Confucianisme wordt beleden. Neo-Confucianisme wordt daar gezien als alles omvattende godsdienst. Wat is het verschil tussen Confucianisme en neo-Confucianisme? Confucianisme heeft als bronboek de I Ching (boek van verandering) wat 64 (8x8) hexagrammen heeft als toelichtende visualisatie. If years were added to my life I would dedicated fifty to study the book of I, and then I might to be without great fault (Confucius at the age of 70) [citaat Confucius is in het Engels omdat er tegenwoordig vrijwel niets meer naar het Nederlands wordt vertaald] Neo-Confuciansme heeft als, de aanvulling op de I Ching, het bronboek <iTai Xuan Jing wat 81 (9x9) trigrammen heeft als toelichtende visualisatie. De 81 trigrammen kunnen toegepast worden in de wiskunde; bijvoorbeeld bij de in 1878 (heruitgevonden) *'Clifford (sub)algebra en **Triality (Euclides). *http://www.tony5m17h.net/clfpq.html (naar beneden scrollen voor 9x9 vierkant) **https://link.springer.com/article/10.1007/s40062-014-0094-3 P.S. Door ineenstorting van het bibliotheekstelsel kan het maanden duren voordat een echt interessant boek op je leestafel ligt. Een goede vriend van mij komt bij tijd en wijle over de vloer bij een oud lid van de Hoge Raad. De laatste vindt het een goed idee om moelijk te verkrijgen boeken online te zettem met daarbij het verzoek ze na 2 weken te wissen van de schijf en eventueel opnieuw te downloaden: https://drive.google.com/drive/folders/1GzPZ8F120ogjHgINydG19iDIyn6q9I2X

OlavM
OlavM20 feb. 2022 - 22:21

@ Hanneke Kouwenberg: [Wel is het zo dat vrouwen zich meer masculiene trekken kunnen permitteren, dan mannen zich feminine. In dat opzicht hebben mannen een heuse emancipatieslag te maken.] Dat klopt. Bij jongeren lijkt tegenwoordig in dit opzicht een geleidelijk voortgaande mannenemancipatie plaats te vinden.

nDialectics
nDialectics21 feb. 2022 - 8:26

DanielleDefoe minder juristen in de kamers Dit schiet me ineens te binnen: En alsjeblieft geen politicologen zoals Ad Melkert (PvdA). Een politocoloog in de kamer(s) is als een voetbalcommentaar die mee gaat voetballen (Champions League?).. P.S. Dec. 2021 Rotterdam biedt excuses aan vor slavernijverleden. Dec. 2121 Rotterdam biedt excuses aan voor Melkert banen. Of ga ik nu te ver?

Eric Minnens
Eric Minnens21 feb. 2022 - 11:01

@nDialectics "Een politocoloog in de kamer(s) is als een voetbalcommentaar die mee gaat voetballen" Mooie beeldspraak. (Was Cruijff niet zo'n voetballer? ????) Maar dan... Wat hebben Melkertbanen met mee gaan voetballen te maken?

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 feb. 2022 - 14:27

Eric Minnens Eens!

nDialectics
nDialectics21 feb. 2022 - 16:29

@Eric Minnens 21 februari 2022 at 12:01 Wat hebben Melkertbanen met mee gaan voetballen te maken? Met: de vergelijking tussen slavernij en Melkert-banen. Ik ken ex-Melketiers en huidige participatieplichtigen. Jij?

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2022 - 19:04

Beleidsmakers moeten zich vaker realiseren dat 1 op de 8 mensen zwakbegaafd is: als iemand een IQ van 80 heeft, hoe ziet de wereld er dan uit? De samenleving moet daar iets mee en niet alleen in het onderwijs, maar ook in het aanbieden van diensten. Zij dreigen steeds meer te verdwalen en kunnen zichzelf niet of nauwelijks representeren.

nDialectics
nDialectics21 feb. 2022 - 20:42

DanielleDefoe 1 op de 8 mensen zwakbegaafd De sociale werkplaats en de cliënt met extreme obesitas: Laat maar doodgaan. En zo geschiedde: De ambtenarij was superblij want er kwam een huisje vrij. R.I.P.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland19 feb. 2022 - 15:33

[ Als ‘oplossing’ geven ze de mogelijkheid om de gehele kieslijst zonder gender in te leveren. Ze wissen dus nog liever iedereens gender uit dan (non-binaire) trans personen de kans te geven als zichzelf op de kieslijst te staan.] Prima toch. Iemands gender hoort geen rol te spelen. Daarbij dit is een lijst met genders en deze is niet compleet https://young.scot/get-informed/national/gender-identity-terms Wil je voor al die genders een apart lettertje in je paspoort?

Joopinie
Joopinie19 feb. 2022 - 15:10

Bij1 noemt zichzelf radicaal. En dat is precies wat er mis is met Bij1. Het is een verzameling van radicale en soms ronduit tegengestelde belangen. Eén ding is echter leidend: afgeven op alles wat mainstream is. Uit dit artikel moet ik afleiden dat nonbinaire en transgender mensen gediscrimineerd worden tot en met. Mag ik even een kanttekening maken om aan te geven hoe deze maatschappij echt werkt? Ene H. Wiegel heeft even meebepaald dat wanneer iemand "te duur" is geen medisch noodzakelijke behandeling meer krijgt. De overheid heeft met de behandelend artsen afgesproken dat 70plussers niet of niet automatisch gereanimeerd worden, wat de wens van de patiënt zelf ook is. Denk even aan hoe huisartsen in 2020 bejaarden afbelden om ze warm te maken voor een geen behandelings beleid. Want de ziekenhuizen lagen zo vol. Veel Bij1ers zijn (relatief) jong, maar denk maar niet dat het aan jou of je ouders' deur voorbij zal gaan later omdat je je anders voelt. Maar transgenders krijgen hun operaties zonder medische noodzaak. Tot de dag van vandaag. Bij1 wil een andere maatschappij. Bij1 is voor boze non mainstreamers die elke dag, ieder uur van de dag zich willen laten gelden. Ik vat het op als een wrokpartij. Bij1 wil niet naast mij komen zitten, maar op mijn plek zitten terwijl ik buitengeramd op straat sta. Want te blank, te ver van de islam af, en als ik mijn familiegeschiedenis na ga kom ik vast wel iemand tegen die bakker was in een stad waar ze VOC schepen bouwden, dus schuldig. Zo probeert Bij1 iedereen die van mainstream afwijkt op te zetten tegen de mainstream. Er zijn in Nederland veel mensen met een etnisch en religieus andere achtergrond. Er zijn veel mensen die geen hetero kunnen of willen zijn. Er zijn veel mensen die niet gezond geboren zijn. Hun belangen zijn wat mij betreft te divers om ze te verenigen in één partij. Sommige belangen vindt Bij1 hoger staan dan anderen. Dat schept een valse hiërarchie die precies doet wat Bij1 zegt te willen gaan uitsluiten, namelijk met onzinargumenten de ander laten zwijgen en opzij schuiven. Bovendien doe je met dat gedrag precies wat Rutte wil. Je vecht je als Bij1er agressief in in deze concurrentie samenleving. En zo vallen we elkaar precies aan hoe lieden met zijn denkwijze dat veertig jaar geleden dat al voor ons bedacht hadden.

8 Reacties
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 6:56

Voor mensen met een genderdysforie die niet voortvloeit uit andere psychoproblematiek, dan hun beleefde geslachtsincongruentie, is een transitietraject de enige therapeutische oplossing. En in die zin een vorm van palliatieve behandeling. Het maakt wel duidelijk dat het wel zo humaan is om na te gaan of het lijden (en de genderdysforie zelf) niet veroorzaakt worden door iets anders. Het is bekend dat bij transgenders bovengemiddeld veel psychische comorbiditeit bestaat. Als die oorzakelijk is (dat komt veel voor), dan moet je natuurlijk eerst die behandelen, voor je ingrepen doorvoert die irreversibel zijn, en invasief. Ik snap dat transgenders urgentie voelen, en de wachtlijsten zijn onacceptabel lang, maar de zorgvuldigheid is humaan en een medische plicht. Het idee dat de operaties “onnodig” zijn, is juist als je transseksualiteit ziet als waanstoornis (en een minderheid van de psychiaters doet dat ook). De meerderheid van de psychiaters ziet echter verschillen; bij wanen zijn er meestal ook begeleidende symptomen (positieve symptomen), en daar is bij transseksualiteit (meestal) geen sprake van. De lijn is echter vrij dun, en voor de buitenwacht, ook binnen de gezondheidszorg niet goed zichtbaar. Transseksuelen met óók bijvoorbeeld een schizofrenie zijn daardoor voor genderteams een ingewikkelde puzzel. Soms blijft de genderdysforie als de schizofrenie behandeld wordt, soms verdwijnt hij, en dus is de vraag: wat te doen bij mensen wier onderliggende beeld zich niet goed laat behandelen? Het zijn medisch en ethisch ingewikkelde vraagstukken. Ik denk dat het wel belangrijk is, onder ogen te zien dat de lijdensdruk echt heel veel groter is, dan dat velen die zich min of meer happy voelen in hun lichaam en genderrol, bevroeden. Voor mensen met een niet anderszins behandelbaar probleem, is een operatie noodzakelijk, geen luxe.

Joopinie
Joopinie20 feb. 2022 - 9:24

@Hanneke. Ik geef weer hoe het in Nederland gaat. Urgente medische hulp wordt met politieke argumentatie aan veel patiënten niet gegeven. Transgenderoperaties wel, terwijl deze mensen medisch gezien niet op de rand van de afgrond staan. Dat zijn politieke keuzes, heeft niets met mijn mening te maken maar met hoe de politieke partijen in Nederland omgaan met patiënten. Het is vreemd dat een transgender wel een ok krijgt omdat hij zich anders bijvoorbeeld verwaarloost en suicidaal wordt, maar een ander met een ernstige fysieke ziekte niet. De schrijver moet zich dus niet zo presenteren als een totaalslachtoffer tussen gepriviliseerden, want Nederland is in het algemeen een onrechtvaardig land.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 10:07

@ Joopinie: Er is absoluut sprake van discriminatie op basis van mondigheid en zichtbaarheid, ten nadele van mensen die om welke reden dan ook, zich niet goed in de kijker weten te spelen. Het speelde ook in de discussie omtrent de vergoeding van weesgeneesmiddelen. Bij SMA (een progressieve spierziekte) werd na enorme media-aandacht besloten een buitengewoon duur middel met een matige werkzaamheid wel voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Maar toen de Gezondheidsraad een maand later in een vergelijkbare kosten-baten-analyse vergoeding van een middel bij MS ontraadde, vond deze patiëntengroep geen momentum, en bleef met lege handen achter. Het is het probleem van politici die zich laten leiden door populariteitspolls en andere vormen van populisme - zelfs als de uitwerkingen catastrofaal zijn. De betekenis ervan is, hoewel zich afspelend in een ander domein, zichtbaar in de toeslagenaffaire. Transgenders hebben thans de wind mee, en zijn buitengewoon succesvol in het herdefiniëren van begrippen, het hernoemen van entiteiten, waardoor de maatschappelijke perceptie is gaan schuiven. Er zijn weinigen die kritische vragen stellen, uit angst voor sociale en maatschappelijke repercussies. Dat is ernstig, omdat het een gebalanceerde belangenafweging ondermijnt. Maar de angst van mensen in leidinggevende en opiniërende posities is wel logisch als je ziet hoe ernstig het debat in bijvoorbeeld Groot-Brittannië is ontspoord. Alleen instituties met een zekere autoriteit zouden het debat met aandringen op een objective belangenafweging vlot kunnen trekken, maar ik zie het nog niet gebeuren. En ja, dat kan betekenen dat we straks puin moeten ruimen, en ons retrospectief afvragen waarom we in vredesnaam niet goed nagedacht hebben over de uitwerkingen die veranderde wetgeving heeft buiten de leefwereld van transgenders. Mensen leren niets van de geschiedenis.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2022 - 14:23

Schrijver Maxim Februari schreef een boek over zijn transitie. Ik denk dat er in zijn geval niets anders op zat.

OlavM
OlavM20 feb. 2022 - 22:04

@ Joopinie: Nou nou, wat ene evrhaal weer. [Maar transgenders krijgen hun operaties zonder medische noodzaak.] [.....terwijl deze mensen medisch gezien niet op de rand van de afgrond staan.] Dat hangt er maar van af hoe je "medische noodzaak" definieert. Er bestaat ook zoiets als psychische gezondheid. En die kan heel bepalend zijn.Transgenders hebben het zwaar (gehad) met hun ervaring in het verkeerde lichaam te wonen of hebben gewoond, en het zelfmoordpercentage onder hen is relatief hoog. (Hanneke Kouwenberg zegt het in haar commentaar uitgebreid in medisch verantwoorde terminologie).

OlavM
OlavM20 feb. 2022 - 22:06

Sorry, eerste regel niet gecorrigeerd.

Minoes&tuin
Minoes&tuin21 feb. 2022 - 14:30

DanielleDefoe Ik wist eerst niet eens dat hij transgender was. Lees zijn columns graag!

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2022 - 18:55

Ik las zijn columns al toen hij nog schreef onder het pseudoniem Marjolein Februari. Dus vandaar.

agnar123
agnar12319 feb. 2022 - 14:35

Alleen non-binaire mensen? Hoe zit het met sjamanen, winti-genezers en andere zwaar gediscrimineerde spirituele mensen? En hoeveel andere mensen zijn er die geen kans maken op deelnemen aan de samenleving? De oproep klinkt sympathiek, maar is in Nederland niet zinvol. Ien Dales was openlijk lesbisch en is nog steeds een van de meest gewaardeerde ministers in de afgelopen 100 jaar. Niemand die zich stoorde aan haar seksuele identiteit. Ik vind het beter om meer ingenieurs op de kieslijsten te zetten. Minimaal 30%. En bij de eerste vijf minimaal twee ingenieurs. Met name ingenieurs Informatie Technologie en ingenieurs Klimaat Transitie. We zijn een high-tech samenleving. Tijd om dat te erkennen.

3 Reacties
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland19 feb. 2022 - 17:18

Ik wil een bijstandsmoeder/vader/genderneutraler in de kamer - teveel mensen die hun moker keihard op de onderkant laten neerkomen zonder een idee te hebben wat de realiteit daar is. Volgens Jesse Klaver zijn dat niet eens normale mensen. Dat is waar de moker van discriminatie het hardst aankomt. Wie in een arme wijk woont heeft een stigma. Tevens ben ik het beu dat mensen met enorm veel privileges deze mensen vertellen dat ze vinken, koolmezen of privileges hebben alleen om hun huidskleur of geslacht. Links was er ooit voor de armen - nu kijkt links daar net als rechts op neer. De normale mensen die Jesse Klaver weigert als normaal te zien, hoeveel er elk jaar ook maar bijkomen, hoe meer daklozen, hoe meer bezoekers van de voedselbanken, hoe groter de groep van deze abnormalen ook wordt.

Oki Doki
Oki Doki19 feb. 2022 - 17:55

We zijn een samenleving van robots? Als dat zo was dan zou het wel op z'n plaats zijn als we bestuurd zouden worden door ingenieurs. Het zou ook mooi zijn als er mensen in de regering zouden zitten die verstand hebben van mensen. We zijn nog steeds mensen, hoe high-tech we zogenaamd ook mogen zijn.

nDialectics
nDialectics20 feb. 2022 - 14:04

@Griezel in post-gezellig Nederland Aan de getroffen groepen wordt goed geld verdiend ???? Om te zorgen dat deze kip die gouden eieren legt niet geslacht wordt is de aanval ingezet op allen die vooruit kunnen helpen. Arm dient arm te blijven! . (*Wetenschappelijk Bureau Groen Links:) Nomaden zijn veelal hoogopgeleide werknemers die moeten concurreren met gelijkaardige profielen in het buitenland. Sedentairen zijn mensen die lokale goederen en diensten verzorgen of die noodgedwongen op een uitkering terugvallen. Dus nomaden zijn slechts (pedante) werknemers (arrogante BSN-nummers) in tegenstelling tot sedentairen die echte mensen zijn. En om nomaden, die maar niet willen, begrijpen dat ze ALLES aan Groen Link hebben te danken, worden ze Pol Pottish aangepakt om ze bescheidenheid en nederigheid te leren . ???? *https://www.wetenschappelijkbureaugroenlinks.nl/tijdschrift/zomer-2021/bouwstenen-voor-progressieve-totaalpolitiek Degenen diie het kotsverhaal lezen, kunnen zien dat Martha Nussbaum wordt aangeprezen. Vogende stap Ayn Rand en als afronding; Margareth Thatcher was eigenlijk best wel toppie.

spelregeltoerist
spelregeltoerist19 feb. 2022 - 14:28

De beste kandidaat moet op de lijst komen, het interesseert me echt geen ene jota of je een m, een v of een x bent. Dus laat die aanduiding op de kieslijst maar achterwege.

1 Reactie
Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg19 feb. 2022 - 17:36

Eens. Ik kies ook nooit pas in het hokje.

mordicant
mordicant19 feb. 2022 - 14:19

Even uit nieuwsgierigheid: Hoeveel procent van de Nederlandse bevolking is eigenlijk non-binair, trans of fluïde? Ik ben er helemaal voor om minderheden alle ruimte te geven maar maken we ons tegenwoordig niet iets te druk voor iets te kleine minderheden?

14 Reacties
khuat
khuat19 feb. 2022 - 17:21

Het Sociaal en Cultureel Planbureau schatte in 2018 dat 1 op de 200 mensen een intersekse ervaring heeft.Dus als er in een groep van 150 personen -de Tweede kamer bijvoorbeeld- een transgender zit, is hij/zij oververtegenwoordigd. Nederland telde in 2020 8587 gemeenteraadsleden. Daarvan zouden er 43 trans moeten zijn om een juiste verhouding trans en cis te hebben.

Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland19 feb. 2022 - 17:45

7,5 procent leeft in armoe in ons land hoeveel armen moeten er dan in de kamer?

mordicant
mordicant19 feb. 2022 - 21:12

11,25 armen denk ik?

Eric Minnens
Eric Minnens20 feb. 2022 - 6:59

@Griezel "hoeveel armen moeten er dan in de kamer?" Contradictio in terminis. Wie in de Kamer zit, verdient een bak geld.

Eric Minnens
Eric Minnens20 feb. 2022 - 7:31

@Frans1955 En dan moet je ook nog uitrekenen hoeveel van die 43 trans lid zouden moeten zijn van de VVD, D66, CDA, en zo verder t/m Bij1 aan toe... Storm Vogel zou in dat geval als Bij-ener waarschijlijk niet eens een plaats mogen krijgen in de gemeenteraad.* (Die ik hem overigens best gun.) * Immers, voor het rekengemak met het Parlement als uitgangspunt: ruwweg geschat 43/150 x het aantal Bij1'ers in de Tweede Kamer.

Eric Minnens
Eric Minnens20 feb. 2022 - 7:41

Oeps foutje: "(Die ik 'hun' overigens best gun.)"

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 9:36

@ Eric Heb een grafhekel aan al die neologismen. Taalkundig levert het volkomen kromme zinnen op, iets waar ik, die waarde hecht aan zuiver en nauwkeurig taalgebruik, echt de kriebels van krijg, om niet te zeggen: ik vind het verkrachting van de taal. En over je paradox: transitioning the poor away. We kennen het van The Angry Young Men, die waren ook niet meer "angry" toen ze in het establishment waren opgenomen. Zo kun je iedereen die niet past in de hokjes "oplossen". Jammer, want zo blijvend de minder assertieven onzichtbaar.

OlavM
OlavM20 feb. 2022 - 9:51

@ mordicant: [Ik ben er helemaal voor om minderheden alle ruimte te geven maar maken we ons tegenwoordig niet iets te druk voor iets te kleine minderheden?] Elk individueel persoon heeft recht op genot van mensenrechten en non-discriminatie. Een minderheid is derhalve nooit "te klein".

OlavM
OlavM20 feb. 2022 - 9:58

Het is dus niet zinnig statistisch "exact" te gaan berekenen hoeveel vertegenwoordigers van welke minderheid dan ook in een bepaald vertegenwoordigend orgaan zitting zouden moeten hebben, maar het gaat om gelijkheid van kansen en mogelijkheden daartoe zonder discriminatie.

Eric Minnens
Eric Minnens20 feb. 2022 - 11:19

@Hanneke "Heb een grafhekel aan al die neologismen." Ik ook eigenlijk hoor Hanneke, al til ik er misschien iets minder zwaar aan, en wil ik in een rechtstreekse discussie met (of commentaar op) een binair persoon best een zeker respect uitdrukken voor diens wensen. Of is het medeleven? Ik hoor er toch een soort noodkreet in... Overigens vraag ik Storm Vogel toch ook even goed te kijken naar het prachtige zinnetje dat jij hierboven ergens plaatste, en zich af te vragen of dat nou precies is wat hij wil. Ik in ieder geval, met jou, niet: ------------ "hen baalt ervan dat hix nog altijd haar blijft zeggen, en vindt het toch, hoewel dat voor hun na dier transitie een compliment zou kunnen zijn, een vorm van cisseksisme”. ------------ Voor je het weet moeten er voor deze taal aparte cursussen worden gegeven.

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 13:27

...en daar ga je al, Eric. Storm wil met "hen/hun" aangesproken worden. Hun moet er dus naar kijken. Ik weet niet hoor, maar op basisschool deed de leraar ontzettend moeite om kinderen aan het ABN te krijgen. De lieden voor wie dat nodig was, hadden in ieder geval nog juist dat "hun" en "hen" meervoud zijn. De Newspeak uit 1984 was lange tijd surrealistisch, maar die sensatie is inmiddels achterhaald.

DanielleDefoe
DanielleDefoe20 feb. 2022 - 18:45

Dat “hun” en “hen” onderscheid is dan weer een bedenksel van een overijverige schoolmeester die naamvallen zo mooi vond,

Hanneke Kouwenberg
Hanneke Kouwenberg20 feb. 2022 - 20:41

@ Danielle Hahaha... :) Één van de charmes van in Duitsland wonen, vind ik de naamvallen. Vooral de genitiv. En dan nog de Konjunktiv I en II... Maar ja, ik houd wel van archaïsch en gedragen taalgebruik. Woon er gelukkig inmiddels lang genoeg om er gevoel voor gekregen te hebben - alleen op gevoel is het als vakantietaal niet te doen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe21 feb. 2022 - 19:16

Voor een uitbundig casus systeem moet je bij IJslands zijn. Grappig dat zo'n modern land ook zo behoudend is waar het taal betreft.