Joop

Maak het redden van boerenlandvogels top verkiezingsthema

  •  
08-03-2019
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
7020851093_d0f932e54d_z

© cc-foto: Remy Remmerswaal

Vogels kunnen zich slechts beperkt aanpassen aan hoe wij de wereld inrichten. Maar wij kunnen ze daarentegen wel de ruimte geven
Vogels zijn grenzeloos en staan voor vrijheid; een veel gebezigde kreet maar eigenlijk flauwekul. Vogels houden zich niet aan ónze grenzen. Maar ze zitten tegelijkertijd behoorlijk vast in hun eigen, door de evolutie getrokken grenzen. De boerenzwaluw die in onze ogen zo vrolijk vliegt, maakt zijn monstertocht naar Afrika natuurlijk niet uit vrije wil. De vogel kan eenvoudig niet anders.
En die grenzen botsen met onze, vanuit het perspectief van de evolutie, zeer recentelijk bedachte grenzen: gemeentegrenzen, provinciegrenzen, rijksgrenzen. Voor vogels onzichtbare grenzen die in de hoofden van mensen zitten. En in wetten en regels die uit de hoofden van die mensen zijn ontsproten. In het Antropoceen, het tijdperk waarin de mens de dominante factor in de ontwikkeling van de aarde is, bepalen wij waar plek is voor wilde dieren en planten; wij bepalen waar zij mogen leven. Helaas laten we bitter weinig plek over voor vogels en andere dieren. De groeiende rode lijsten van bedreigde planten en dieren vormen een pijnlijk bewijs.
Politici spelen de hoofdrol Vogels kunnen zich slechts beperkt aanpassen aan hoe wij de wereld inrichten. Maar wij kunnen ze daarentegen wel de ruimte geven in onze provincie, ons land en uiteindelijk de wereld. Politici spelen daarin een hoofdrol. Zij nemen in onze naam beslissingen die het verschil maken tussen leven en dood voor veel andere wezens. Helaas staat dat zelden hoog op de politieke agenda; natuur scoort zelden als hot verkiezingsthema.
Willen we in ons land ruimte voor natuur dan zou dat de komende provinciale verkiezingen anders moeten. Provincies spelen in het natuurbeleid een steeds belangrijker rol, vrijwel al het natuurbeleid is door de rijksoverheid gedecentraliseerd. Ten provinciehuize wordt bepaald of de patrijs straks meer bloemrijke akkerranden vol insecten krijgt, de grutto natte graslanden en de smient, een soort eend, een schot hagel. Kort gezegd of vogels in ons boerenland nog een toekomst hebben. En buiten het boerenland of natuurgebieden goed beheerd en met elkaar verbonden worden. Met de waterschappen (ook op 20 maart verkiezingen) kan de provincie er voor zorgen dat de waterstand eindelijk omhoog gaat, goed voor de natuur, goed voor de weidevogels en in de veengebieden tegen klimaatverandering.
Het is erop of eronder Vooral voor de vogels die afhankelijk zijn van het boerenland zoals de grutto, kievit en veldleeuwerik is het erop of eronder. Daarom vraagt Vogelbescherming politieke partijen die mee doen met de provinciale verkiezingen in de coalitieakkoorden vast te leggen dat de neergaande trend de komende vier jaar stopt en het herstel inzet. Dat vergt een forse investering, maar initiatieven van onder andere koplopers onder de boeren laten zien dat het kan. Gebeurt het niet dan faalt de provincie in haar verantwoordelijkheid.
Stemmen op de partij waarvan je denkt dat die goed voor natuur is, is één. Minstens zo belangrijk is het om provinciale politici te laten weten dat goed natuurbeleid een hoofdzaak hoort te zijn. Vogelbescherming spant zich daarvoor in, en u kunt ons daarbij helpen door de  petitie te tekenen op www.vogelbescherming.nl.
Vogels zijn begrensd in wat ze kunnen; onze grenzen hebben voor hen geen betekenis. Juist daarom mogen die geen enkele belemmering vormen voor de overleving van vogels!
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (23)

Minoes&tuin
Minoes&tuin10 mrt. 2019 - 20:42

Of dat boerenland van nu, vergeven van de mest, nog zo gezond is voor de vogelstand, valt te bezien. Daarnaast zijn de machines juist een probleem. Maar afgezien daarvan, wat te denken dat grasland gebruikt wordt om zonnepanelen op te leggen. Ik vind dat zo vreemd. Dat wordt allemaal onttrokken, evenals de bomen die steeds maar weer gekapt worden. We hebben daken genoeg in Nederland, dus waarom? Voor mij onbegrijpelijk.

Poezenmens
Poezenmens9 mrt. 2019 - 14:13

Een aanvulling: https://nos.nl/l/2275166

Keilstra
Keilstra9 mrt. 2019 - 13:52

Die vogels waren er überhaupt niet geweest als de boeren de bossen njet hadden gekapt voor de akkers en graslanden. En nu zouden de vogels er horen te zijn en de boeren niet ?? Sorry hoor, maar dat is mij te cynisch. De natuurlijke situatie is een moerasgebied vol met bossen waarin weidevogels niks te zoeken hebben. Die weidevogels hebben niks aan de natuur, en hebben alles aan de boeren te danken. En nu zouden zij de boeren mogen wegdrukken ? Omgekeerde wereld en bijzonder oneerlijk.

4 Reacties
vdbemt
vdbemt9 mrt. 2019 - 16:12

Neen, Keilstra. Dat gaat helaas niet op. In de jaren 50, 60, 70 waren er op de landbouw nog heel veel bosjes en hagen waar deze vogels prima overleefden. Sinds de landbouw veel machinaler is geworden (grotere oppervlakten waar bosjes en hagen verdwenen) met tegelijkertijd het gebruik van bestrijdingsmiddelen, zijn de vogels de dupe.

koffieleut2
koffieleut29 mrt. 2019 - 17:03

Ze waren er sowieso niet geweest als we dijken hadden gelegd en gemalen hadden aangebracht. Nederland is een kunstmatig land.

vdbemt
vdbemt10 mrt. 2019 - 13:53

Het is maar hoe je het bekijkt, Keilstra. "Als ....niet" is dus voor jou een reden om te negeren wat er gebeurt. Als jouw vader niet jouw moeder had bevrucht, bestond je niet. Volgens jouw filosofie genoeg reden om jou te negeren.

vdbemt
vdbemt11 mrt. 2019 - 9:43

Ik zie dat mijn laatste opmerking aan Koffieleut gericht had moeten zijn.

Rechtse Bal2
Rechtse Bal29 mrt. 2019 - 10:52

een prima onderdeel voor de PvdD ... maar het wordt me steeds minder duidelijk waar die partij nu eigenlijk voor staat behalve de wereld rond te reizen ... sinds Van Kooten als lijstduwer fungeerde stemt iedereen die VPRO kijkt en luistert op hen ... dat kan dus niet lang goedgaan.

1 Reactie
vdbemt
vdbemt9 mrt. 2019 - 16:15

Het lijkt me niet alleen een prima onderdeel voor de PvdD. Het lijkt me dat iedereen zich dit aan moet trekken. En als je wilt dat dit gekeerd wordt, is een partij als de PvdD, of GRL, een goede om op te stemmen. Maar kennelijk doet het jou geen bal.

ruma ankka
ruma ankka9 mrt. 2019 - 10:12

Er bestaat geen boerenland meer waar deze vogels zich prettig bij voelen. Je ziet alleen eindeloze vlakten van hoogproductief engels raaigras waar alles dat géén engels raaigras is vanaf ge-roundupt wordt. En verder die vreselijke stront injectiemachines die de structuur van de bovenlaag verwoesten en de wormen, waar de vogels van leven, doden.

2 Reacties
KM2
KM29 mrt. 2019 - 13:34

De wormen in de grond waar meststof geinjecteerd word doen het juist heel goed is mijn ervaring. Afgelopen jaar een "klein" zonnepark gebouwd in oosterwolde waar dit (injectie) voorheen aan de orde was. De rijplaten in het veld waren bezaait met wormen, honderden per plaat. In de zomer, na plaatsing panelen, honderden molshopen omdat de mollenvanger dat veld niet meer hoefde te doen.

ruma ankka
ruma ankka9 mrt. 2019 - 18:52

Whah... https://www.trouw.nl/groen/nadat-vloeibare-mest-in-een-weiland-gespoten-is-hebben-de-worm-en-grutto-het-nakijken~a95b0595/

WillemdeGroot
WillemdeGroot9 mrt. 2019 - 10:03

Heel sympathieke bijdrage, maar helaas weer getuigend (zoals je aan de lopende band ziet tijdens dagen voorafgaand aan verkiezingen, van kokervisie. Politiek bedrijven behelst zoveel meer dan een onderwerp eruit pikken en daar je stemgedrag mee bepalen. Ik zal al die duizenden andere punten maar niet gaan opsommen, want wel bekend. Het aardige is dat het hier aangedragen zeer sympathieke onderwerp naadloos past in de visie van bepaalde partijen, als onderdeel van een menselijke, sociale en 'duurzame' totaalkijk op de maatschappij. In elk programma van politieke partijen is wel een voor jou sympathiek punt te vinden. Maar laat het alsjeblieft gaan om genoemd totaalplaatje i.p.v. afzonderlijke items!

M7
M79 mrt. 2019 - 9:47

De roze olifant in de kamer , wanneer het gaat om de klimaatproblematiek in de breedte , is natuurlijk de overbevolking. We kunnen nog zo goed bezig gaan met energiebesparing. Co2 emissie reductie , bescherming van volgels en andere dieren, maar binnen een decennium weer een miljard extra bewoners van onze planeet : daar is geen kruid tegen gewassen. Hoogstens kunnen we enig uitstel bewerkstelligen , maar een oplossing .....

Bouwman2
Bouwman29 mrt. 2019 - 9:43

Wat een lelijk woord: boerenlandvogels. Ik denk dat meteen aan vogelverschrikkers.En aan meneer Wilders, chef vogelverschrikker. Maar de laatste zin is dan weer heel mooi, vogels kennen geen grenzen. Die vliegen hun snavel achterna, niet in hun eentje altijd in geformeerde groepen. Fantastisch, is dat. Vogels die geen Brexit kennen, geen Catalonië, geen Rusland. Daar vliegen ze gewoon lachend overheen. Voor hen is zelfs de EU alleen een eind vliegen. Maar die voorlaatste zin, is dan weer een dissonenant. Stem op een partij die goed is voor de natuur? Dat is de partij die dat altijd zegt. Wij zijn voor de natuur, voor alles wat leeft, groeit en bloeit en altijd weer boeit. Je zult die partij nooit horen over de wolf waarover in de Esopus staat hoe die het lam de baas wordt. Dus het klinkt allemaal heel romantisch, wat die partij allemaal te berde brengt maar van romantiek gaat de schoorsteen in de hofstee niet roken. Want hoe raar het ook klinkt, ook de mens is natuur. En zijn natuurlijke drift is strijd,.koppen laten rollen en zichzelf van eminent belang achten.. Wie wijs is zegt: de natuur is een gegeven, de cultuur,met zijn beschavend karakter is van een hogere orde. Dus ik ga eens kijken naar de partij die zich inzet voor de verheffing en de beschaving, voor de cultuur. Bloem schreef meesmuilend : wat is natuur nog in dit land? Zelf zou ik me liever in tranen neerzetten en vragen wat is cultuur nog in dit land? Ik vrees dat ik de komende verkiezingen toch maar oversla. Dat ik alleen ga stemmen voor de waterschappen die tenminste zorgen voor de natuur maar ook dat ik geen lieslaarzen hoef te kopen. Eens kijken op wie? Nou wat zie ik me daar, op nummer een?.Een vrouw? Een oude en vertrouwde kennis? Nou dan weer ik het wel.Die krijgt- heel romantisch- mijn stem. Dat dan weer wel..

1 Reactie
WillemdeGroot
WillemdeGroot9 mrt. 2019 - 11:53

Heer Bouwman. Je beschrijvende bijdrage sluit je af met een kenmerkende alinea. Enig nadenken zou je niet misstaan. Hoe krijg je het in je politieke hoofd om op een (Waterschaps)partij te stemmen enkel en alleen omdat daar op nummer een een vrouw of een 'oude en vertrouwde kennis' staat? Laat het programma van die partij je dan koud en ook hoe deze de afgelopen periode handelde? Armoe troef...

Jay K
Jay K9 mrt. 2019 - 7:40

Tja wij willen. -Vogels de ruimte geven -Wilde dieren de ruimte geven -Landbouw de ruimte geven -Veeteelt de ruimte geven -Mensen de ruimte geven -Iedereen die het slechter heeft de ruimte geven. Ondertussen hebben we veel meer ruimte die we willen geven dan dat we hebben. Probleem is dat we in Nederland wonen en van alles wat we hebben, ruimte is daar geen onderdeel van. Een partij die de natuur de ruimte wil geven is vanzelfsprekend tegen ruimte voor (nieuwe) mensen Een partij die sociaal wil zijn en veel mensen wil toelaten is vanzelfsprekend slecht voor de natuur.

4 Reacties
Lanca
Lanca9 mrt. 2019 - 10:20

En als we het hele land op zonne-energie willen laten draaien zal dat 43% van de beschikbare ruimte in beslag nemen. De natuur graag vervangen door zonnepanelen.

KM2
KM29 mrt. 2019 - 13:47

Lanca, Waar zonneparken verrijzen is het voor sommige vogels juist goed vertroeven, mits de constructie gebouwd is op palen en dus niet op betonplaten. De 43% is het oppervak waar gebouwd word/kan worden, het daadwerkelijke vloeroppervak in nog niet 10% van wat de panelen bedekken. Het gras groeit samen met andere planten weelderig. Het maaien hoeft niet zo vaak, afhankelijk van de hoogte van de constructie natuurlijk, maar vind vaak ruim na het broedseizoen plaats of soms zelfs helemaal niet. De constructie van het park geeft veel ruimte voor insecten, achter de afdekplaatjes van de paneel-profielen vind je heel vaak nestjes van spinnen, in de palen wemelt het van de lieveheersbeestjes en in de plassen onder de panelen stikt het soms van de bloedzuigers, soms wel 15 cm lang.

Joe Speedboot
Joe Speedboot9 mrt. 2019 - 14:31

'Een partij die de natuur de ruimte wil geven is vanzelfsprekend tegen ruimte voor (nieuwe) mensen' Flauwekul, je gebrek aan kennis speelt je op. Er is krimp in bepaalde provinciegebieden en er is teveel riant gesubsidieerde landbouw in dit land. Ga dat eens gaan aanpakken! Lanca, Het hele land op zonne-energie laten draaien stelt helemaal niemand voor. Zelfs GL heeft het over een mix van alternatieve energiebronnen, wat technisch haalbaar is.

vdbemt
vdbemt9 mrt. 2019 - 16:22

Je schetst wel goed het dilemma dat er speelt. Je slotconclusie deel ik niet. Bij het innemen van de steeds schaarser wordende ruimte kan de mens een stuk ruimte- (dier-, milieu-, klimaat-)vriendelijker te werk gaan, dan nu gebeurt. Waarom persee in een villa willen wonen met een groot landgoed? Wat te denken van meer hoogbouw?

Tom8
Tom89 mrt. 2019 - 6:28

Dank, een provinciale partij heeft gisteren over de grenzen heen resultaten geboekt in Europa. Mede aangejaagd door bwoners van die provincie. Die de aandacht voor het landschap, zoals uit eerder onderzoek onder die bevolking is gebleken, als een prioriteit van het welzijn zien. Want de kaalslag van het landschap is immers een projectie van de staat van het Zijn. https://www.lc.nl/friesland/FNP-krijgt-Europese-steun-in-strijd-vogeljacht-24245153.html

malou3
malou39 mrt. 2019 - 2:48

Aan politici heb je helemaal niks, en vele anderen raken totaal vervreemd van de natuur en verslaafd aan virtualiteit. Dit, ondanks dat de natuur ons zo ongelooflijk veel te vertellen heeft, ons ook serieus waarschuwt en zo'n belangrijke rol speelt voor de aarde, en zo mooi is en zoveel echter ook, Zoveel meer, dan wij mensen ons momenteel ontwikkelen.. Gelukkig lees ik ook nog dit soort berichten. Dank je wel Kees de Pater. Ik ga nu de petitie tekenen. Dank, dank! Dieren zijn zo mooi..en steeds meer onderschat. Dit mag niet zo zijn..