Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Hoe lang nog?

Boris Johnson verder in het nauw: kabinet loopt leeg, ministers vragen premier af te treden
Joop

Maak het onderscheid tussen islam en islamisme

  •  
28-06-2015
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
116 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Want dan wordt het ook voor moslims makkelijker zich uit te spreken tegen islamistisch extremisme en zich te spannen om dit te bestrijden
De discussie over hoe we het beste kunnen reageren op het extremisme dat zowel in het Midden-Oosten als in Europa steeds sterker aanwezig is blijft voortwoeden. De recente aanslagenen in Somalië, Tunesië, Koeweit en Frankrijk hebben deze weer doen oplaaien. Vanuit de gedachte dat dit extremisme door de islam geïnspireerd is wordt er naar moslims gekeken of zij zich hiertegen willen uitspreken. Een deel van hen doet dit dan ook, een ander deel weigert dit te doen omdat zij van mening zijn dat dit extremisme niets te maken heeft met hun islam, en dat zij ook geenszins verantwoordelijk zijn voor wat extremisten doen. Maar als burgers van dit land hebben we in wezen allemaal de verantwoordelijkheid om ons uit te spreken tegen extremisme.
Politisering Het islamisme is de politisering van de religie islam. Islamisten geloven dat islam meer is dan een religie alleen, maar ook een politiek systeem dat alle facetten van het leven en de maatschappij bepaalt. Islamisten willen daarom een utopische, op theocratische leest gestoelde, samenleving stichten, waarbij de islam de basis vormt voor alle wetgeving. Het kent verschillende takken, de politieke tak, maar ook een gewelddadige tak, het jihadisme.
De jihadistische tak is voornamelijk geïnspireerd door het jihadistisch-salafisme, een van de meest voorname stromingen binnen het salafisme, een puriteinse vorm van islam die weliswaar religieuze principes, maar niet noodzakelijkerwijs politieke overtuigingen, deelt met het islamisme. Groepen als IS en Al-Qaeda plaatsen zichzelf dan ook binnen deze traditie, waarbinnen zij behoren tot de meest extreme variant van het islamisme, het islamistisch extremisme. Ze hangen het gedachtegoed aan dat teruggaat op extremistische splintergroeperingen die sinds de begintijd van de islam al actief zijn geweest. IS en Al-Qaeda claimen daarom religieuze bewegingen te zijn, die staan voor de enige ware islam. Het enige waar zij echter voor staan is het islamisme, en dan met name haar jihadistische variant. De islam is een religie die zoveel meer is dan alleen de politieke islam. Het is tijd om dit te erkennen, de politisering van de islam te stoppen, het islamisme te isoleren en het te bestrijden.
Hervormingen Want wat betreft de religie islam zijn er zeker hervormingen nodig. Veel moslims erkennen dit ook. Maar de ideologie van het islamisme dient niet zozeer hervormd, maar eerder bestreden te worden. Zowel door moslims als door niet-moslims. Voor beiden is het van belang om eerst dit onderscheid te maken, en om daarna over te gaan tot het bestrijden van het islamisme. Om het islamisme te bestrijden moeten we ons allereerst uitspreken tegen de islamistische ideologie. Het is belangrijk om hier te erkennen dat deze ideologie, naast structurele sociaal-economische, psychologische en maatschappelijke factoren, een cruciale rol speelt bij het radicaliseren van moslims overal ter wereld. Want het is niet zo dat extremisten deze ideologie inspireren, maar het is de ideologie die extremisten inspireert. We kunnen de extremisten weliswaar verslaan, maar de ideologie blijft voortbestaan, net zolang totdat zij een nieuwe drager zal vinden. Daarom is het zaak dat we ons hier niet alleen tegen uitspreken, maar ook de strijd hiermee aanbinden.
De vraag is nu hoe we dit het beste kunnen doen. Hierbij spelen de overheid, niet-moslims en moslims allen een rol. De overheid dient recht en rechtvaardigheid na te streven, zowel in Nederland als in het buitenland. Niet-moslims zouden op moeten houden moslims als ‘de Ander’ te zien, en zouden er goed aan doen om vanuit horizontaal perspectief om te gaan met hun islamitische medeburgers. En moslims zouden zich moeten realiseren dat het islamisme de islam steeds verder dreigt te corrumperen, en haar uiteindelijk van binnenuit kapot zal maken. Wil men de religie islam van dit lot redden, dan is het zaak om het islamisme, en dan met name het islamistisch extremisme, te bestrijden binnen de mogelijkheden die men heeft.
kharidjieten Hierbij kan men hoop putten uit het verleden. De Ummah, de wereldwijde moslimgemeenschap, is er in het verleden vele malen in geslaagd om extremisme binnen haar eigen rangen uit te bannen. De eerste keer dat zij dit deed was met de opkomst en de ondergang van de Kharidjieten. De kharidjieten waren een extremistische stroming uit de begintijd van de islam, die veel overeenkomsten vertoont met het islamistisch extremisme. De kharidjieten werden door de vroege moslims als vijanden van de islam gezien, en als gevolg daarvan bestreden en uiteindelijk door de Ummah verslagen. In de begintijd van de islam waren moslims in staat om extremisme uit te bannen op het moment dat zij de noodzaak hiertoe inzagen en zich ervoor inspanden. Het is zaak om nu die noodzaak opnieuw in te zien, en er opnieuw inspanning voor te verrichten.
Alleen op deze manier kan het islamisme, de politisering van de islam, en het islamistisch extremisme dat uit haar midden voort komt een halt toegeroepen worden. Natuurlijk ligt er hiernaast ook een grote verantwoordelijkheid bij overheden wat betreft haar binnen- en buitenlandbeleid, en bij niet-moslims voor hun houding jegens moslims. Maar het voorbeeld van de kharidjieten toont aan dat niet-moslims niet de sleutel in handen hebben tot het verslaan van deze vorm van extremisme. Zij kunnen zich hiervoor inspannen, en moslims bijstaan, maar uiteindelijk kan het islamisme en dan met name het islamistisch extremisme alleen vanuit de islam van binnenuit, en niet van buitenaf, bestreden en verslagen worden. Daarom is het tijd om het onderscheid tussen islam en islamisme te maken, ons uit te spreken tegen het islamistisch extremisme en deze extremistische politieke ideologie te bestrijden, opdat we gezamenlijk in staat zullen zijn haar te verslaan. 

Meer over:

opinie, leven

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (65)

Ton4
Ton428 jun. 2015 - 7:57

"De Ummah, de wereldwijde moslimgemeenschap, is er in het verleden vele malen in geslaagd om extremisme binnen haar eigen rangen uit te bannen." Deze zin bevat ook een omgekeerde stelling: De Ummah, de wereldwijde moslimgemeenschap, heeft in het verleden vele malen extremisme ontwikkeld. De conclusie van de auteur van dit stuk zou dan ook moeten zijn dat de Islam (wellicht niet als enige godsdienst) het in zich heeft extreme uitwassen te creëren. Daaruit zou je kunnen concluderen dat de Islam (wellicht niet als enige godsdienst) als geheel het beste bestreden kan worden en niet alleen het extremisme binnen de Islam. Mijn persoonlijke mening is dat iedere religie ontmoedigd dient te worden. Dat gebeurd vanzelf als je een scheiding van kerk en staat creeert. Dat is (zelfs) in Nederland nog niet het geval met een overheid die religieus onderwijs subsidieert.

Gewoneman
Gewoneman28 jun. 2015 - 7:57

Dit zinnetje van je : - Want wat betreft de religie islam zijn er zeker hervormingen nodig - zeker waar maar als je de Koran volgt onmogelijk de religie laat geen hervorming toe wat je je eigenlijk moet afvragen,wie heeft gelijk de terroristen die zeggen dat ze de pure islam volgen ingegeven door de Koran en Hadith of de z,g gematigde moslims die de gewelddadige passages negeren of anders interpreten. Zelfs de islamitische wereld is hier nog niet uit vervolgens probeert jij het te splitsen en pleit voor een scheiding kerk en staat en dat is zelfs als je nu kijkt haast onmogelijk zonder een dictator in de islamitische wereld zodra er ook maar enige vorm van democratie is pakken de islamieten de macht en scheiding kerk en staat gaat het raam uit. met alle gevolgen van dien Egypte is daar een goed voorbeeld van. Politisering en islam gaan hand in hand ook in Europa zie je dat effect op kleine schaal al. Je hele verhaal is dus helaas een utopie

Sardar2
Sardar228 jun. 2015 - 7:57

Reactie op” Ginger Ted, zo 28 juni 2015 10:38 JT TJ, zo 28 juni 2015 11:06 Dit soort onderzoeken zijn zelf de bron van probleem en bevestiging van wat de extremisten willen bereiken: de religie als basis van politiek en maatschappelijke onderwerpen nemen. Als ik een moslim vraagt wat denkt hij als moslim over homo’s. De enige antwoord is afkeuring. Als ik een moslim vraagt wat denkt hij als Europeaan over homo’s, dan krijgen we een veel genuanceerde antwoord. Het link ligt in waar we de moslims willen laten bijhoren en vanuit welke context willen we hem attenderen om te reageren. Nu wilt Europa dat de moslim uit eigen islamitische context en liever in een context van islam-radicalisme reageert. Dat is onze eigen probleem. Dus dit soort onderzoeken zijn geen onderzoeken maar richting gevende propaganda materiaal om bepaalde politieke ontwikkelingen onderbouwen en stimuleren.

juliusvold
juliusvold28 jun. 2015 - 7:57

Ik zie alleen toekomst voor de islam als ze een enorme verlichting doormaken. Het lot zal snel bezegeld zijn als de de huidige volstrekt archaische manier van religie bedrijven wordt voortgezet. Maar het is niet aan ons om daarover te beslissen.

longlivemokum
longlivemokum28 jun. 2015 - 7:57

Goededag. Waar zijn op dit moment die wat mij betreft nogal opportunistische en sowieso altijd populistische PVV'ers met onder andere Geert Wilders, Martin Bosma enz. (en hun PVV aanhangers), met hun blijkbaar afschuwelijke *...maar die meeste terroristische acties zijn wel veroorzaakt door moslims enz.* verklaring van een tijdje geleden?. Hebben ze ook die beelden in de moskee in Koeweit op tv gezien?. Ik wel. Ik leef zeker 100% mee met die nabestaanden van die slachtoffers van die twee verschrijkkelijke incidenten in Tunesië en Frankrijk maar waren die slachtoffers van die andere aanslag deze week, met name die aanslag in de moskee in Koeweit, niet allemaal moslims zelf?. De volgende keer moeten deze wat mij betreft nogal opportunistische en sowieso altijd populistische PVV'ers met o.a. Geert Wilders, Martin Bosma enz. (en hun aanhangers), juist direct die vreselijke daders van IS als verschrikkelijke terroristen benoemen (en dat zijn ze in eerste instantie) en deze kleine groep slechte moslims rechtsreeks beoordelen en die grote schuld geven, net zoals elk weldenkend mens, waar dan ook, in de hele wereld, maar de rest van die 1.8 miljard moslims overal ter wereld gewoon met rust en in zijn of haar waarde laten, vooral tijdens die heilige moslim maand van de Ramadan. Tot nu toe waren veel van die slachtoffers van die blijkbaar monsterlijke IS toch vooral moslims zelf, met name in Syrië en Irak, zover ik weet. Nogmaals heeft de Nederlandse moslima b.v., in de tram of bus of achter de kassa in AH of Lidl of de Hema, in uw kantoor/school/universiteiten enz., helemaal niets met deze afschuwelijke incidenten deze week (en sowieso verwerpelijke blijkbaar terroristische acties in Tunesië, Frankrijk en Koeweit) te maken. Zij is gewoon een Nederlandse burger met een islamistische komaf, in eerste instantie in Nederland geboren en getogen, en dat is het dan. Ik wens jullie allemaal een heel fijne dag verder.

Sardar2
Sardar228 jun. 2015 - 7:57

Gematigdheid, extremisme, individualisme, collectivisme, en alle “isme”s zijn sociaalhistorische ontwikkelingen die een natie, een klasse, een (religieuze)gemeenschap etc. kan onderling opdelen en tegen of naast elkaar zetten. Diegenen die geloven dat ideologieën zelf die “verdeeldheid creëren, zonder de maatschappelijke context, zijn religieuzen (met of zonder) religie. Zij ontheffen de feitelijke mensen van hun fouten en belasten hun ideeën en denkwijzen met foute ontwikkelingen. Dat kan door dogmatische benadering komen, maar ook door het wens om die mensen met foute aannames en sporen bezig houden. Maar een ding is keer op keer bewezen: De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor wat zij kiezen, bewust of onbewust, vrij of gedwongen, individueel of in een collectief etc. Men kan en mag niet de foute keuzes toeschrijven aan sprookjes zoals religies, ideologieën, politiek en zelfs wetenschap, kunst en cultuur. Ook die volgen is onze keuze. Kortom Islam of Islamisme, zijn de producten van moslims, zij horen de fouten daarin zelf corrigeren en waar dat de andermans benadeelt natuurlijk kunnen samen optrekken. De enige nut van onderscheid tussen islam en islamisme is de manier dat we kunnen met apolitieke moslims en politiek gemotiveerde moslims omgaan.

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

U hebt een theoretisch gelijk. Maar in de praktijk zal je met de religie van een ander te maken krijgen. Al was alleen maar uit een eigen belang. Verder geldt uw bejubelde standpunt alle religies. En dan hebben we nog wel even werk om de puin op te ruimen waarmee we door de religies van anderen dagelijks mee te maken hebben. Ik denk niet dat iedereen zich realiseert dat onze samenleving vergeven is van religieuze invloed en hoe we dagelijks daarmee moeten leven en schipperen. Dat de islam er in dit verband er een "schepje" boven op doen, doet aan het principe niet af: We hebben een democratie en daarom te maken met religie ook al zijn kerk en staat gescheiden.

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Wat u als punt 6 beschrijft: "Zeker, zij die (de Waarheid) verwerpen, het is hun om het even, of gij hen waarschuwt, of dat gij hen niet waarschuwt - zij zullen niet geloven." Kijk dat gevoel bekruipt mij ook steeds als ik mijn mening geef. En u kunt zich daar ongetwijfeld ook wel wat bij voorstellen. Trouwens, wel eens met een Jehova's Getuige gediscussieerd?

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Nou en? 7. "Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hun wacht een zware straf." Dat zien we dan tzt wel. Net als we bij de christenen ons voor God moeten verantwoorden - en volgens velen zal dat oordeel ook niet meevallen - zal dat bij Allah ook wel moeten.

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Bij het volgende: Ja dat kan op iedereen naar believen slaan. Zoek maar iets of iemand uit! 11. Wanneer hun wordt gezegd: "Richt geen onheil op aarde aan" dan zeggen zij: "Wij zijn slechts vredestichters". 12. Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet. Dit soort uitspraken heeft de waarheid van een voorspelling. Als ik u waarschuw voor de kleur rood, heb ik altijd gelijk: Als er niets gebeurt hebt u goed opgepast. Gebeurt er wel wat, dan heeft u niet goed opgepast. Wat kunnen bijbels en korans toch makkelijk zijn......

Klapschaats2
Klapschaats228 jun. 2015 - 7:57

http://tarekfatah.com/how-to-tell-islam-from-islamism/ zelfde verhaal stond hier al. Diende wellicht zelfs tot inspiratie.

rabotnikeh
rabotnikeh28 jun. 2015 - 7:57

De vinger op de zere plek. Zo verslaan we met een grote meerderheid, stap voor stap, de spectaculaire effecten die zo'n kleine groep op de gehele samenleving kan uitoefenen. Complimenten aan de auteur.

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Als u goed had gelezen trek ik niet het onderzoek in twijfel maar constateer dat iemand een onderzoeksresultaat als een waar feit aan ons voorlegt. Dan sputter ik zeker even in algemene zin tegen maar zeker als het Ginger Ted betreft. Niet omdat mij de resultaten niet aanstaan. Maar om de manier hoe dit feit - elk feit is nl waar of niet waar! - gepresenteerd wordt. En, mocht u dat "gezever in de marge" dan is dat natuurlijk uw goed recht.

LoLiTa2
LoLiTa228 jun. 2015 - 7:57

Ach, het islamisme is het probleem niet. Het islamisme is als ideologie niet knulliger dan het communisme van weleer of het hedendaagse fascisme van de PVV. Het probleem zit 'm in het gebruik van geweld. Dat wordt gerechtvaardigd door het mengsel van nihilisme en epistemologie dat het islamisme deelt met honderden gewelddadige groepen in het verleden en heden. En het is dit mengsel dat ervoor zorgt dat er over dertig jaar, als de laatste resten van het islamisme op de vuilnisbelt van de geschiedenis liggen te vergaan, er weer knullen en grieten zullen opstaan die met grofgeweld iedereen en alles zullen trachten neer te maaien.

Armagaddon
Armagaddon28 jun. 2015 - 7:57

>>> Citaten: Maak het onderscheid tussen islam en islamisme Want dan wordt het ook voor moslims makkelijker zich uit te spreken tegen islamistisch extremisme en zich te spannen om dit te bestrijden >>> Hm...zeer zeker niet de bedoeling, maar deze citaten geven helaas de indruk van de westerse suprematie....daar het bovendien door een westerse Historicus, Theoloog en Arabist >>> het is inderdaad volledig in handen van de moslim gemeenschap zelf zoals op het einde van uw betoog, zie: Citaten: Maar het voorbeeld van de kharidjieten toont aan dat niet-moslims niet de sleutel in handen hebben tot het verslaan van deze vorm van extremisme. Zij kunnen zich hiervoor inspannen, en moslims bijstaan, maar uiteindelijk kan het islamisme en dan met name het islamistisch extremisme alleen vanuit de islam van binnenuit, en niet van buitenaf, bestreden en verslagen worden. Daarom is het tijd om het onderscheid tussen islam en islamisme te maken, ons uit te spreken tegen het islamistisch extremisme en deze extremistische politieke ideologie te bestrijden, opdat we gezamenlijk in staat zullen zijn haar te verslaan

123456zeven
123456zeven28 jun. 2015 - 7:57

Allemaal kul. De misdaden van het Communisme en het Fascisme waren van dien aard dat geen enkel normaal mens daar nog mee geassocieerd wil worden. Niet dat ze allemaal kampbeul of politiek commissaris waren, dat was ook maar een klein deel van de bevolking. Het blote feit dat die misdaden begaan werden was al meer dan zat. En verder hebben religieuzen nog een extra veantwoordelijkheid, lmdat ze nog grotere verwachtingen wekken dan de seculieren met hun heilsboodschappen. Ik zie dus geen enkele reden om religieuzen uit de wind te houden als blijkt dat een deel van hen aan het kloten is. Meedoen geeft aan dat je het metbze eens bent . Het niets doen geeft aan dat je het met ze eens bent. Protesteren en ze de club uitgooien geeft aan dat je het niet met ze eens bent. Meer smaken zijn er niet.

2 Reacties
Sardar2
Sardar228 jun. 2015 - 7:57

Dus... laten we eerst de islam aan de macht komen, zoals fascisme en nazisme, daarna kunnen we hetzelfde bereiken wat we met ze hebben bereikt: niemand die wit met hen geassocieerd worden! Doe jij ook het met de westerse democratieën die in Arabische en islamitische landen alleen maar dood en ontwrichting met zich mee brengen? Want ik geloof dat IS, Boko Haram en de rest een reactie zijn op westerse democratische acties in die landen.

Multikul
Multikul28 jun. 2015 - 7:57

"Ik zie dus geen enkele reden om religieuzen uit de wind te houden als blijkt dat een deel van hen aan het kloten is. Meedoen geeft aan dat je het metbze eens bent . Het niets doen geeft aan dat je het met ze eens bent. Protesteren en ze de club uitgooien geeft aan dat je het niet met ze eens bent. Meer smaken zijn er niet." +1

GingerTed
GingerTed28 jun. 2015 - 7:57

Feit is dat een meerderheid van de Europese moslims er extremistische opvattingen op nahoudt: http://www.wzb.eu/sites/default/files/u8/ruud_koopmans_religious_fundamentalism_and_out-group_hostility_among_muslims_and_christian.pdf

2 Reacties
Warren2
Warren228 jun. 2015 - 7:57

Dat klopt. Ik vraag mij ook wel eens af wat een gematigde moslim is. Want veel gematigde moslims zijn wel voor de sharia en tegen homos etc. Ik vraag me dan af wat het gematigde in hun is.

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Feit is, dat een subjectief onderzoek uitwijst dat..... Zoals gezegd; dat onderzoek is in de aard van de uitvoering natuurlijk noodzakelijk subjectief. En in de formulering van het resultaat natuurlijk ook. Lijkt me toch een belangrijk verschilletje. Helaas moet ik constateren dat uw zucht naar feitelijkheid dan weer niet zo ver reikt dat u zichzelf tot de orde roept zoals u anderen wel doet.

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

Die vreedzame moslims hebben hun eigen boek en het voorbeeld van de profeet gewoon niet goed begrepen. 6. Zeker, zij die (de Waarheid) verwerpen, het is hun om het even, of gij hen waarschuwt, of dat gij hen niet waarschuwt - zij zullen niet geloven. 7. Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hun wacht een zware straf. Wel gedeelte van zware straf begrijpen u en de vreedzame moslims niet? 8. En er zijn mensen, die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de laatste Dag, hoewel zij geen gelovigen zijn." 9. Zij trachten Allah en de gelovigen te bedriegen, zij misleiden echter niemand dan zichzelf en zij beseffen het niet. 10. Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen. Huppakee al het vechten van de verschillende stromingen binnen de Islam verklaart..die andere, die liegen en zijn geen echte moslims. 11. Wanneer hun wordt gezegd: "Richt geen onheil op aarde aan" dan zeggen zij: "Wij zijn slechts vredestichters". 12. Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet. En die westerlingen die ingrijpen in het midden oosten die zijn dus ook niet te vertrouwen.

1 Reactie
HanvanderHorst1
HanvanderHorst128 jun. 2015 - 7:57

Gelukkig begrijp jij de koran wel en doe je dagelijks je best om die misleide moslims van de dwalingen huns weegs af te houden zodat zij koers zeten naar IS en passen binnen de pokhouten kaders van je geest. Bedoel je het zo?

JasDon
JasDon28 jun. 2015 - 7:57

Ik ga er van uit dat je de koran hebt gelezen, en als je dat hebt gedaan weet je dat dit geen boekje is om naar te leven. In ieder geval niet in een beschaafde westerse samenleving waar mensen op basis van humanisme goed met elkaar om proberen te gaan. Christenen hebben een plaats gekregen in deze samenleving door veel van de ideologie uit het humanisme te adopteren en zelfs te prefereren boven de achterlijke regeltjes uit bv. het oude testament. Een groot deel van de moslims heeft deze stap nog niet gemaakt en neigen nog steeds naar een letterlijke interpretatie van de koran, met alle vervelende uitwassen die er bij horen. Christenen hebben mede een nieuwe plek gevonden in de samenleving onder druk van de maatschappij, door het leveren van kritiek of zelfs het weglachen van hun oorspronkelijke achterlijke ideeen door de maatschappij. Moslims vinden veelal geen nieuwe plek in deze samenleving omdat hun geloofsbeleving vooral boven elke vorm van kritiek staat. Dat de ramadam, het niet eten van varkensvlees en offerfeestjes achterlijk zijn weten we allemaal, echter mogen we het niet zeggen. Zolang we achterlijke ideeen niet tackelen zal je ook te maken krijgen met de uitwassen er van, op individueel, groeps of landelijke niveau. Begin daar eens mee, godsdienst vrijheid be damned!

1 Reactie
JannesJ2
JannesJ228 jun. 2015 - 7:57

“Zolang we achterlijke ideeen niet tackelen zal je ook te maken krijgen met de uitwassen er van, op individueel, groeps of landelijke niveau. “ Ok, laat ik dan maar eens beginnen. Op individueel niveau. “Ik ga er van uit dat je de koran hebt gelezen, en als je dat hebt gedaan weet je dat dit geen boekje is om naar te leven. In ieder geval niet in een beschaafde westerse samenleving waar mensen op basis van humanisme goed met elkaar om proberen te gaan.” Vertel dat even tegen de vele moslims die binnen de door jou zo gadoreerde “westerse beschaving” leven. Die gewoon hun dagelijkse dingetjes doen, net als ieder ander. “Christenen hebben een plaats gekregen in deze samenleving door veel van de ideologie uit het humanisme te adopteren “ Een plaats “gekregen”? Ach, hoe lief van die “humanisten”. Je weet dat het humanisme een basis heeft binnen de Klassieke Oudheid? Nee, dat heb je niet. https://en.wikipedia.org/wiki/Humanism#Medieval_Islam “Christenen hebben mede een nieuwe plek gevonden in de samenleving” Eerst 'gekregen' en nu zelfs ook 'gevonden'? (PROEST) “Moslims vinden veelal geen nieuwe plek in deze samenleving omdat hun geloofsbeleving vooral boven elke vorm van kritiek staat.” Ja joh, dagelijks staan er vele duizenden moslims op het Mailieveld te protesteren tegen de uitsprkane van Wilders. Oh, wacht... “Dat de ramadam, het niet eten van varkensvlees en offerfeestjes achterlijk zijn weten we allemaal, echter mogen we het niet zeggen.” Als je het -volgens jou- niet mag zeggen, waarom zeg/ schrijf je het dan? Overigens, de vele christelijke feestdagen zijn inderdaad “achterlijk” (sic) -en toch “vier” je ze- en het is uitermate bespottelijk dat christenen niet bepaalde dieren mogen eten, krachtens de bijbel. Ik kan nog wel even doorgaan met reageren op je stupiditeit, maar ik vrees dat juist dat verloren moeite zal zijn.

hansdekkers
hansdekkers28 jun. 2015 - 7:57

"hun wacht een zware straf. Wel gedeelte van zware straf begrijpen u en de vreedzame moslims niet?" De meest verspreide uitleg daarvan is dat god die straf uitdeelt in het hiernamaals en dat het niet aan moslims is om dat te doen. "omdat zij plachten te liegen. Huppakee al het vechten van de verschillende stromingen binnen de Islam verklaart..die andere, die liegen en zijn geen echte moslims." Zeker, reden te meer om niet over 'de islam' te praten, maar mensen te beoordelen op hun daden. "11. Wanneer hun wordt gezegd: "Richt geen onheil op aarde aan" dan zeggen zij: "Wij zijn slechts vredestichters". 12. Pas op! Voorzeker zij zijn het die onheil stichten, doch zij beseffen het niet. En die westerlingen die ingrijpen in het midden oosten die zijn dus ook niet te vertrouwen." Deze passage gaat dan ook net zo goed op voor IS, die ook zeggen uiteindelijk vrede na te streven, die bereikt zal zijn als hun kalifaat gesticht is en de vijanden overwonnen. Het is echt maar hoe je het wil lezen en het wordt dan ook door verschillende moslims heel verschillend gelezen.

1 Reactie
hansdekkers
hansdekkers28 jun. 2015 - 7:57

Was een reactie op: Johan Stavers, zo 28 juni 2015 10:39

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
hansdetorenkraai
hansdetorenkraai28 jun. 2015 - 7:57

Mooi weergegeven geachte Dirk Jan helemaal mee eens.

hminkema
hminkema28 jun. 2015 - 7:57

Ik zie een zekere schizofrenie in de verhouding van individuele gelovigen met de groep waartoe zij zich - inderdaad vrijwillig - bekennen. Enerzijds voelen ze zich verbonden en gebonden aan het collectief, noemen elkaar 'broeders en zusters' (ook internationaal, 'de ummah'), erkennen ze autoriteiten, hechten ze aan ondubbelzinnige statuten, hechten ze er aan dat groepsleden zich aan de collectieve afspraken houden, en organiseren vormen van sociale druk op het naleven daarvan. Anderzijds, als het misgaat, als groepsleden uit naam van het collectief wandaden verrichten, dan worden de individuele en de groepsverantwoordelijkheid gebagatelliseerd, dan worden de bewuste leden ontkend, dan is er ineens ruimte voor een eigen voortreffelijke interpretatie van de statuten, die als schaamlap voor de wandaad wordt gehangen, zodat elke causale relatie met de groep ontkend kan worden. Zo'n religie is geen zelfreinigend systeem. Het is een zelfbeschermend systeem, waarbij (zelf)bedrog, inconsequent zijn, schizofrenie en ontkenning als beschermingsmiddelen worden benut. Ze zeggen wel eens dat religie het mooiste in mensen naar boven kan halen. Het lijkt me niet de gehele waarheid.

HarryD2
HarryD228 jun. 2015 - 7:57

Inderdaad kul; islamisme is een westers verzinsel, zodat alle struisvogels met een gerust hart hun kop in het zand kunnen laten zitten en geen kritiek hoeven te leveren op deze godsdienst van de vrede. Lees maar eens dit Trouw artikel: http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1542152/2006/08/18/De-gematigde-islam-bestaat-niet.dhtml Wordt het niet eens tijd dat de moslims eerst zelf hun koran en geloof eens kritisch onder de loep gaan nemen? Dat nog steeds de doodstraf staat op het uittreden uit de islam zegt genoeg lijkt me.

1 Reactie
Bubblethink
Bubblethink28 jun. 2015 - 7:57

" Moslims vinden veelal geen nieuwe plek in deze samenleving omdat hun geloofsbeleving vooral boven elke vorm van kritiek staat." Nee een klein deel van de moslims voelt zich vervreemd en buitengesloten door een groep agressieve zwart wit denkende mensen die niet kunnen relativeren, zaken van elkaar kunnen onderscheiden en die uberhaupt niet meer helder kunnen denken door hun angst. Een angst die ze nog niet eens durven erkennen, want ja dat knaagt zo aan het misplaatste superioriteitsgevoel. In die zin zijn dat soort mensen net zo hopeloos verdwaald als een fanatieke geloofsidioot. Als ik jou 15 jaar lang voor achterlijke barbaar uitmaak en je cultuur achterlijk noem dan voel jij ook weinig behoefte meer om samen te werken met mij. Daarom is het haast een godswonder dat juist de grote meerderheid dat WEL nog steeds wil. Dat zij een heleboel vergeven. Ondanks de eindeloze stroom aan bagger die mensen als jij over ze uitstorten. " Dat de ramadam, het niet eten van varkensvlees en offerfeestjes achterlijk zijn weten we allemaal, echter mogen we het niet zeggen." Dat is jouw persoonlijke nogal primitief barbaarse mening. Ik heb groot respect voor het feit dat men gezamenlijk een dergelijke traditie in stand houdt waar niemand last van heeft behalve dan een stel opgefokte PVV'ers. Je zou het ook eens moeten proberen. Misschien leer je weer wat nederigheid en dankbaarheid. Hoe het voelt als je niet constant je behoeftes kan bevredigen. Dan weet je misschien weer hoe het voelt wanneer je niet als zelfvoldane westerling met je volgevreten buik op de bank hele groepen mensen achterlijk noemt omdat zij bepaalde zaken anders aanpakken dan jij. Of ben je echt overtuigd dat je superieur bent aan anderen omdat je wel een specifiek dier eet en zij niet.... De wereld is niet zo zwart wit. Daar wil meneer Geling ook op wijzen, maar die boodschap begrijpt u duidelijk niet. Helaas.

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

Vraagje: was het niet hun profeet die ook de politieke islam volgde? dus een staat gebaseerd op Islamitische wetten en de verspreiding hiervan, desnoods met het zwaard. Zou je dus niet kunnen stellen dat als de grondlegger de Islam en ''Islamisme'' samen heeft gevoegd dat dat de werkelijke islam is? Dus in hoeverre verschilt een IS/ Boko Haram/ Al qaeda, die Islam en Islamisme aanhangen, van hun profeet.

2 Reacties
Sardar2
Sardar228 jun. 2015 - 7:57

“Zou je dus niet kunnen stellen dat als de grondlegger de Islam en ''Islamisme'' samen heeft gevoegd dat dat de werkelijke islam is?” Dus de anderhalf miljard moslims zitten fout en zij moeten het voorbeeld van IS, Boko Haram, Al Qaida en de rest volgen. Jij met je visie hebt geen boodschap behalve oorlog en terrorisme aan de wereld! En noem je dat kritiek?

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

U vraagt: "Was het niet hun profeet die ook de politieke islam volgde? Dus een staat gebaseerd op Islamitische wetten en de verspreiding hiervan, desnoods met het zwaard." Hadden de joden niet ook een staat gebaseerd op joodse wetten en zijn er niet diverse volken "als heidenen" in de pan gehakt? Trouwens, in de Middeleeuwen kenden wij ook een staat gebaseerd op roomse wetten en was de bescherming en de verspreiding van dat geloof ook niet zo zachtzinnig en een onlosmakelijk onderdeel van dat geloof. Wij kijken nu heel anders tegen deze zaken aan. Dat doen moslims ook. We moeten heel veel moslims nog wel "een handje helpen" meen ik. Niet omdat wij beter zijn, vooral niet, maar omdat ik er van overtuigd ben, dat we een beter systeem hanteren.

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

Prima idee dat splitsen van geloof en ideologie. Maar wel zelf doen als moslimgroep. Afstand nemen, kritische reflecteren, zelf denken en verantwoordelijkheid nemen. Dan gaan we de anti sharia verklaring van Wilders veranderen in een gedragscode welke een paar simpele punten omvat: -1- Accepteren scheiding kerk en staat -2- Accepteren dat grondwet altijd boven religieuze wetten staat -3- Accepteren dat geloof iets is in het prive- niet in het publieke domein, dus geen religieuze uitingen in de openbare ruimte -4- Accepteren dat vrouwen, homo's, minderheden en andersdenkenden dezelfde rechten hebben -5- Accepteren dat kritiek, spot, verloochening op iedere godsdient toegestaan is Hoe moeilijk kan het zijn?

4 Reacties
panterarosso65
panterarosso6528 jun. 2015 - 7:57

denk dat dat heel moeilijk is bijna net zo moeilijk als accepteren dat kritiek op de islam geen racisme is maar islamallergie

Sardar2
Sardar228 jun. 2015 - 7:57

De eerste 4 zijn terecht. Maar met de vijfde krijg je straks veel problemen: “5- Accepteren dat kritiek, spot, verloochening op iedere godsdient toegestaan is” Als jij grondwettelijk kan zorgen dat de religie privé issue is, elke “kritiek, spot, verloochening”op religie van de man zal als een schending van privé zaken van mensen worden. Dus men krijgt straks veel rechtszaken op zijn broek. Nu iedereen kan er spotten omdat die juist niet “privé” is!! Dat is toch de grens van de vrijheid van meningsuiting?

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

En dan moeten ze dat als een schriftelijke verklaring, getekend bij u inleveren? Inderdaad: Hoe moeilijk kan het zijn! En hoe dom kan je zijn.

Haastig
Haastig28 jun. 2015 - 7:57

Jan Willem de Boer, zo 28 juni 2015 12:09 "-4- Accepteren dat vrouwen, homo's, minderheden en andersdenkenden dezelfde rechten hebben" Beter is: accepteren dat alle mensen dezelfde rechten hebben.

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Hoe weet u nu hoe uw "islamkritiek" bij een willekeurige moslim aankomt? U weet niet eens òf die kritiek - als het al kritiek is! - wel eens aankomt.

1 Reactie
DitBenIk2
DitBenIk228 jun. 2015 - 7:57

Die kritiek in de vorm van een tekening schijnt redelijk binnen te komen.

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Dat artikel beschrijft een mening van iemand. En die mening ventileert u hier. In het kort komt het er op neer: De islam is niet vreedzaam. Als een moslim vreedzaam is, laat hij een deel van de islam links liggen. (Staat ook min of meer letterlijk in het artikel.) Dit zal elke fundamentalist met u eens zijn: Onze opvatting is de juiste en iedereen die er anders overdenkt heeft het fout. Ik kan daar helemaal niets mee. Geen zinnig mens kan daar iets mee. Dat zou bv betekenen dat de islam doodeenvoudig nooit kan evolueren zoals bv het christendom bewezen heeft te kunnen doen. Als elke dissident van dat christendom vanaf de M.E. beschouwd moet worden als iemand die een deel van de leer links laat liggen, dan is het christendom ook nooit geëvolueerd, natuurlijk. Laat u toch niets wijsmaken met zo'n redenering waar je zo doorheen prikt. De zaak is te ernstig om zulke onzin ook nog eens serieus te nemen.

3 Reacties
dino_radja
dino_radja28 jun. 2015 - 7:57

Het christendom is ook niet geevolueerd, er zijn een aantal christenen die een deel van hun heilige boeken en leer negeren. Maar die heilige boeken zijn nooit aangepast, en de leer blijft hetzelfde. Het christendom is nog steeds dezelfde gewelddadige woestijnideologie, en in nederland is het absoluut de gevaarlijkste godsdienst door de grote politieke macht.

DitBenIk2
DitBenIk228 jun. 2015 - 7:57

Hoe moet ik die evolutie dan zien? Komt Allah terug om z'n handleiding te herschrijven? Tot die tijd is de Koran zijn woord en zullen er altijd mensen zijn die dat woord letterlijk nemen.

DitBenIk2
DitBenIk228 jun. 2015 - 7:57

'Ik kan daar helemaal niets mee. Geen zinnig mens kan daar iets mee.' Dus iedereen die deze mening niet met u deelt is geen zinig mens? Daarmee zegt u precies hetzelfde als wat u probeert tegen te spreken, hilarisch.

BlowingBubbles
BlowingBubbles28 jun. 2015 - 7:57

Even een voorbeeld. Is de hierna beschreven moslim nu extreem of gematigd? In de mooie serie Om de oude wereld zee kwam vorige week zondag een Marokaan in beeld. Hij verklaarde enerzijds dat de IS strijders 'niet bij ons horen, zij zijn geen echte moslims'. Mooi zou je denken. Kort daarna verklaarde hij de Koran te heilig om door een Christen aangeraakt te mogen worden. 'Rare kerel, gevaarlijke gedachtengang' dacht ik toen. Ik merk steeds vaker op dat er echt een enorm verschil in belevingswereld is tussen 'de moslim' (radicaal of niet) en de democratische westerling.....

2 Reacties
Ton4
Ton428 jun. 2015 - 7:57

Ja ik heb het fragment ook gezien. Prachtige serie inderdaad, topkwaliteit TV, maar dat ter zijde. Wat er volgens mij gebeurde was het volgende: De man was bang, niet devoot gelovig denk ik. Je zag in de shots die van de omstanders gemaakt werden de verbazing, ze hadden de man volgens mij nog niet eerder zo zien bazelen. Hij ging zich voor de camera uitgebreid wassen ook voordat hij de Koran aanraakte. Allemaal overdreven reactie van een bange man. Waarvoor was hij bang ? Dat sommigen hem op TV zouden zien en hem niet gelovig genoeg zouden vinden denk ik. Bang om onthoofd te worden ofzo. Verder in dezelfde aflevering ook een christen die verklaarde dat per wet in Marokko is vastgelegd dat het verboden is. Dat blijkt te kloppen: http://nieuws.marokko.nl/28766/marokkaan-gearresteerd-voor-bekeren-moslims-naar-christendom/ Kortom, lekker landje dat Marokko waar kerk en staat muurvast aan elkaar geklonken zijn en de angst regeert.

sjaakie2
sjaakie228 jun. 2015 - 7:57

==== Ik merk steeds vaker op dat er echt een enorm verschil in belevingswereld is tussen 'de moslim' (radicaal of niet) en de democratische westerling.....===== In mijn ogen hebben de overgrote meerderheid van de mensen een barbaarse en simplistische kijk op de wereld. Daar reken ik u ook onder met uw opmerking dat castratie wel een gepaste straf is.

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

Islamisme betekent leer van de islam, die inherent politiek van aard is. Ik denk dat de schrijver islamofascisme bedoelt.

1 Reactie
JannesJ2
JannesJ228 jun. 2015 - 7:57

---Ik denk dat de schrijver islamofascisme bedoelt.--- Kom maar terug als je weet/ beseft wat https://en.wikipedia.org/wiki/Clerical_fascism is. Oh, en: https://en.wikipedia.org/wiki/Islamofascism#Criticism

hminkema
hminkema28 jun. 2015 - 7:57

Goed hoor. Het is erg belangrijk niet de gevoelens van moslims te krenken. Daar gaan we onze taal en ons denken op aanpassen. Dus we zeggen voortaan 'islamisme', en geen 'islam' meer. Net zolang tot de islam als zorgpuntje verdwenen is. Zo hebben ook de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog niets misdaan. Het waren immers de nazi's! Anders is het zo zielig voor de Duitsers, en dan zullen die hun betrokkenheid nooit toegeven. Stalin was natuurlijk ook niet echt communistisch. Die hele Sovjetunie was niet communistisch. Het was allemaal de schuld van de bolsjewieken, zeg maar. Anders is het sneu voor die brave, goedbedoelende communistische mensen, die niets anders wilden dan eerlijk met elkaar delen. Dus onthoud: het lag niet aan het communisme, maar aan het bolsjewisme. Katholieken moet je ook niet verantwoordelijk houden voor kruistochten, inquisitie of heksenverbrandingen. Daar konden de echte katholieken natuurlijk niks aan doen! Het kwam allemaal door de extreme eh... katholiekisten. Die waren natuurlijk niet echt katholiek, ben je mal. Ze hingen het katholiekisme aan, de politieke tak van het brave katholicisme. Dat maakt het katholieken ook gemakkelijker hun betrokkenheid toe te geven, als je ze eerst doet alsof ze er niet bij betrokken waren. Echte Nederlanders hebben ook nooit meegedaan aan de slavenhandel en het uitbuiten van koloniën. Dat was eigenlijk maar een raar handjevol 'extremen', zeelui en zo. Maar één procent van de toenmalige Nederlanders heeft ooit een slaaf in elkaar geslagen; 99% dus niet! En de mensen mochten nog niet stemmen, misschien waren ze er allemaal wel tegen. Dus daar houden we het maar op. Anders durven we het nooit toe te geven. Nee echt, de islam heeft niets te maken met Al Quaeda, Boko Haram, ISIS, Al Shabaab, de Taliban, Al-Nusra, Hezbollah, Hamas, Muslim Brotherhood, en de talloze aanslagen en gewelddaden die deze mensen-met-een-onbekend-geloof in de afgelopen jaren hebben gepleegd. Helemaal niks. Dus waar hebben we het over.

2 Reacties
Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Ik snap wat u bedoelt met uw opmerking "Zo hebben ook de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog niets misdaan. Het waren immers de nazi's! Anders is het zo zielig voor de Duitsers, en dan zullen die hun betrokkenheid nooit toegeven." Maar "de" Duitsers....... Je zal maar toevallig Duitser zijn en inderdaad niets misdaan hebben, integendeel. Verder blijfik er bij dat "de islam" en religie is en iets wat je dan islamisme kan noemen een ideologie. Ik geef toe, dat het erg lastig is te bepalen waar de grens ligt tussen een religie en een ideologie. Maar ieder mens heeft recht op zijn geloof met de eventueel bijbehorende idioterie. Mits hij anderen niet daadwerkelijk belemmert.

hansdetorenkraai
hansdetorenkraai28 jun. 2015 - 7:57

Wel complimenten geachte Hannes Minkema!

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

--- Dit bericht is verwijderd —

2 Reacties
dino_radja
dino_radja28 jun. 2015 - 7:57

nee, dat is politiegeweld. Politie houdt van geweld, en maakt er gretig gebruik van. Leuk! Demonstranten lastig vallen! Het lijkt de nederlandse politie wel.

Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Dat is gewoon een verkeerde vraag.

bEngel2
bEngel228 jun. 2015 - 7:57

Gert Jan Geling, Historicus, Theoloog en Arabist, verzuimt te benoemen dat de Islam in beginsel een dualistische doctrine is. De Koran kent 2 onderscheidende en elkaar tegensprekende versies. De 1e is de vroege Koran geschreven in Mekka en de 2e is de latere Koran afkomstig uit Medina. Deze tegenstrijdigheid wordt opgelost door het principe van 'intrekken'. ...De latere versie (Medina) gaat boven de eerdere versie (Mekka), maar aangezien beide versies van Allah komen zijn beide versies de waarheid omdat Allah perfect is. een voorbeeld: Soera 2:256 Er is geen dwang in religie: de juistheid ten opzichte van het afgeschafte is duidelijk. Dus wie de afgod afwijst en in Allah gelooft heeft een stevig handvat gegrepen dat niet zal afbreken. En Allah hoort en weet. Soera 9:5 "Als de heilige maanden zijn verstreken, doodt dan de veelgodendienaars waar jullie hen vinden, grijpt hen en belegert hen en wacht hen op in elke mogelijke hinderlaag. Maar als zij berouw tonen, de gebeden verrichten en de aalmoes geven, legt hun dan niets in de weg. God is vergevend en barmhartig" Het eerste vers is tolerant, maar het tweede en latere vers roept op tot het doden van de Kafirs Het eerste vers werd geschreven toen Mohammed zwak was en het tweede vers toen Mo sterk was. De interpretatie is als volgt: Het eerste vers wordt toegepast wanneer de Islam zwak is en het tweede vers wordt toegepast wanneer de Islam sterk is. Dit principe is terug te vinden in de belijdenis van alle Moslims. In een land waar de Islam een ondergeschikte rol speelt zal het eerste vers worden aangehouden, maar daar waar de Islam een sterke positie inneemt zal men over het algemeen het 2e vers hanteren. Dezelfde 'oplossing' vind men terug bij bijvoorbeeld het voeren van de Jihad. Deze dualistische benadering werkt voor de westerse wereld zeer verwarrend. In dit dualistische systeem bestaat er namelijk nooit één eenduidig antwoord op een vraag. Wanneer we daarbij ook het plegen van takkiya betrekken, maakt de Islam naar mijn mening betrouwbaar in haar onbetrouwbaarheid. ...wanneer misleiding tot voordeel van de Islam strekt, is misleiding geen zonde. (Bukhari 5,59,369)

1 Reactie
Gewoneman
Gewoneman28 jun. 2015 - 7:57

Kijk duidelijker kan haast niet de gematigde moslim houd de eerste aan en de terrorist de tweede wie heeft er gelijk waarschijnlijk allebei mits de gematigde deze ook maar even vergeet. (2:106 De koe ) Als Wij een vers herroepen of bewerkstelligen dat het wordt vergeten, zullen Wij het vervangen door een beter of een een soortgelijk vers. Wist je dan niet dat God de macht heeft over alle dingen?’ En daar is het grote probleem welke vers was er eerder en welke later volgens mij weet niemand het precies welke vers gehanteerd moet worden en welke niet of gebruikt men de vers maar die op dat moment het beste uitkomt ?

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

Ik postte eens op het door veel Moslims gelezen en actieve forum van OntdekIslam dat diegene die aan het begin van 113 van de in totaal 114 sûras "De Barmhartige Erbarmer" wordt genoemd ook wel Liefde moest zijn. Een liefdeloze barmhartigheid bestaat niet, net zomin als een onbarmhartige liefde, schreef ik. Ik kreeg een definitieve ban, want dat was een veel te "Christelijk" idee, en dat was verboden. Ziehier het probleem voor Moslims in een notendop: Allah zou geen Liefde zijn.

1 Reactie
longlivemokum
longlivemokum28 jun. 2015 - 7:57

Ik heb de Koran niet gelezen. Een vraagje aan u: denkt u echt dat de meerderheid van alle 1.8 miljard moslims ter wereld de Koran zo letterlijk neemt, in het praktijk en in het dagelijkse leven?. Ik denk van niet.

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

"Maak het onderscheid tussen islam en islamisme" Waarom? Iedere islamist is per definitie een islamiet zoals iedere moslimterrorist per definitie een moslim is. Ik snap echt de behoefte niet om dit allemaal uit elkaar te trekken, behalve dan om te bagatelliseren wat er in naam van de islam allemaal wordt uitgespookt. Lijkt me totaal onwenselijk en vertroebelt onnodig de discussie. Het moet juist benadrukt worden dat de ideologie waar gewone islamieten en islamitisch terroristen zich op baseren precies dezelfde is en dat het die ideologie is die nu juist het probleem is.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

Inderdaad: "Iedere moslimterrorist is per definitie een moslim". Maar niet iedere moslim is niet per definitie een terrorist. Wat u maar steeds nog niet begrijpt is, dat we ervan uit moeten gaan dat de islam een religie is, tenzij...... En dat een moslim vredelievend is, tenzij....... Ik snap dat het daardoor voor u wat "onoverzichtelijk" wordt en dat u wat meer moeite moet doen om anderen voor uw standpunt te winnen; dat u niet zo makkelijk kunt framen en dat uw gemakzuchtige populistische manier van reageren wat onder druk komt te staan en u misschien wel voor schier onoverkomelijke problemen doet staan. Maar om mensen recht te doen, is het gewoon nodig om de ideologische stromingen binnen de islam apart te benoemen en te onderscheiden van de religie bv met een verzamelnaam: Islamisten of islamistische organisaties. Binnen het christendom blijken de verschillen ook onoverbrugbaar. Niemand zou het in zijn hoofd halen om rooms-katholiek en reformatorisch op een hoop te gooien en voorstellen dat we beter van christenen kunnen spreken, godbetert "om de discussie niet te vertroebelen"! De waanzin ten top.

[verwijderd]
[verwijderd]28 jun. 2015 - 7:57

Onderscheid? Zoek juist de overeenkomsten! De islam verhoudt zich tot islamitisch terrorisme zoals het nationaalsocialisme tot de holocaust. Dat kun je wel proberen van elkaar te scheiden om bijvoorbeeld te zeggen dat het nationaalsocialisme ook heel veel goeds heeft gebracht, bijvoorbeeld eindelijk goed ontworpen legeruniformen, de autobahn, een goede anti-rook campagne, vegetarisch eten, etc. maar dat is toch echt allemaal bijzaak vergeleken met de verschrikkingen van de holocaust. Zo ook met de ideologie van de islam die per definitie, 'ik onderwerp mij', aanzet en oproept tot islamitisch terrorisme, sla de koran, de hadith en de sharia er maar op na! Al het andere dat binnen de zgn. religie ook ter sprake komt is gewoon toch echt slechts bijzaak vergeleken met de verschrikkingen van het islamitisch terrorisme waar het uiteindelijk om te doen is. Je hoeft maar een tekeningetje te tonen en de vlam slaat letterlijk in de pan, een simpeler lakmoesproef is er niet.

1 Reactie
Nuanimo
Nuanimo28 jun. 2015 - 7:57

U gaat regelmatig de mist in. Maar dit slaat toch wel alles. Hoe kunt u nu nog steeds niet uitgaan van het verschil tussen een ideologie en een religie. Dit is dan ook de grootste kolder: "De islam verhoudt zich tot islamitisch terrorisme zoals het nationaalsocialisme tot de holocaust." Misschien dat een analoge stelling uw vertroebelde brein wat kan verhelderen: "Het christendom verhoudt zich tot de slavernij als het nationaal-socialisme tot de holocaust." Nogmaals: De islam en het christendom noemen we niet voor niets religies, tenzij...... Het nationaalsocialisme is een ideologie. Daarom is het zo belangrijk dat we ideologische stromingen (al dan niet gebaseerd op religies) die onze democratische rechtsstaat bedreigen geen enkele kans geven.