Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

LTO wil oppervlak Nederland verdubbelen

  •  
08-06-2022
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
5315 keer bekeken
  •  
6961129948_5e633e66c6_o

© cc-foto: Red Junasun

Om de stikstofcrisis te lijf te gaan wil landbouworganisatie LTO het grondoppervlak van Nederland verdubbelen. Door op deze innovatieve manier de uitstoot per vierkante kilometer te halveren verdwijnt een belangrijke economische rem voor boeren en bouw.

Het nog geheime plan komt voort uit de weerstand van VVD’ers en CDA’ers in diverse provincies tegen kabinetsplannen om daadwerkelijk iets aan de uitstoot van stikstof te doen. Sjaak van der Tak, voorzitter van landbouworganisatie LTO: “Als het kabinet zijn plannen doorzet, moeten we werk maken van reductie van de veestapel. Dat kan niet de bedoeling zijn, want wij willen juist groei. Daarom pleiten wij ervoor nog eens creatief naar het zogenaamde probleem te kijken.”

Verantwoordelijk minister Christianne van der Wal (VVD) noemt de gedachte van landsuitbreiding ‘interessant’: “Alle opties moeten onderzocht worden, ook als ze kennelijk alleen bedoeld zijn om uitvoering van het coalitieakkoord tegen te werken. Mijn partij staat traditioneel pal voor gelijke behandeling van reële en irreële ideeën, zeker als er geld mee gemoeid is.”

Dat de huidige crisis het gevolg is van jarenlang falend beleid is voor het kabinet geen overweging. “Dan kunnen we wel bezig blijven”, aldus een zichtbaar geïrriteerde premier Mark Rutte na afloop van kabinetsbereid over de kwestie. “Wij kijken liever vooruit dan dat we blijven hangen in het verleden. Er is nu een situatie. Die situatie moeten we oplossen met zo min mogelijk pijn voor iedereen. In afwachting van het onderzoek naar verruiming van ons grondgebied, schorten we daarom andere maatregelen op. Het heeft geen zin nu veel geld uit te geven aan pijnlijke ingrepen, als we met een eenvoudige aanpassing hetzelfde kunnen bereiken.”

Lobbykringen
Hoe Nederland precies zijn grondgebied moet verdubbelen is nog niet duidelijk. Haagse bronnen vermoeden dat deze taak uitbesteed zal worden aan de gemeenten. Die moeten dan binnen hun grenzen op zoek naar niet eerder opgemerkte oppervlakten, bij voorkeur om natuurgebieden heen, zodat de milieubelasting door nabije bouwterreinen en intensieve veeteelt vermindert.

Een andere optie die in lobbykringen circuleert is het veranderen van de definitie van oppervlak. Nu tellen verdiepingen van gebouwen niet als oppervlak in de zin van de omgevingswet, maar bijvoorbeeld wel in het kadaster. Gelijktrekken van de definities zou de uitstoot per vierkante meter drastisch kunnen reduceren. De VVD zou daar wel wat voor voelen, omdat de frase ‘gelijk’ erin voorkomt. Het CDA geeft door voorkeur aan ‘solidaire oppervlaktemaat’.

“Zo’n wetswijziging zou boeren in staat stellen hun veestapel te reduceren door een verdieping op hun stal te bouwen”, aldus Van der Tak. “Dat bouwen veroorzaakt zelf ook weer stikstof, dus moet je die verdieping zo laag mogelijk maken. Er zijn sandwichpanelen op de markt waarmee je in een handomdraai tien verdiepingen aan een stal toevoegt. Daar zal de milieubeweging wel weer bezwaar tegen hebben. Altijd zeuren en zieken, die lui, nooit eens met een open geest doorkachelen zoals we altijd gedaan hebben.”

cc-foto: Red Junasun

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (26)

vdbemt
vdbemt9 jun. 2022 - 12:59

Oh jee. Ben ik er, na lange tijd, toch weer in gestonken. Christian Jongeneel.!!!!!!

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe11 jun. 2022 - 23:23

Varkensflats kunnen natturlijk ook op de Maasvlakte worden gebouwd. Hun welzijn wordt verhoogt door meer toezicht dan bij de industrie-boer. Ook handig vanwege de aanvoer van veevoer! In China hbben ze er geen moeite mee!!! https://animalfreedom.org/paginas/informatie/varkensflat.html https://www.bnnvara.nl/vroegevogels/artikelen/overleg-varkensflat-leidt-tot-niets

vdbemt
vdbemt9 jun. 2022 - 12:56

Wauw. Typisch VVD/CDA. Een oplossing presenteren, die geen oplossing is, maar het kwaad instandhoudt. We stoten teveel uit. Dat wordt gemeten naar oppervlakte. Hoe lossen we dat op? Niet door minder uit te stoten. Maar door het oppervlak te vergroten. Er zijn zat stemmers die daarin stinken. Het klimaat niet. De LTO is tegen de reductie van de veestapel. Waarom? Dat kan niet de bedoeling zijn, want wij willen groei. Oh, daarom. Goed argument. Dit is dan de organisatie waar het kabinet mee moet gaan praten voor de goede klimaatoplossingen????

Sam V
Sam V9 jun. 2022 - 9:38

Grappig, maar anders dan de schrijver zal bedoelen. Nederland had inderdaad dit probleem niet gehad met meer oppervlakte. Als we een deelstaat waren van Duitsland of als er al een Verenigde Staten van Europa was, hadden we nooit deze postzegelnatuur opgenomen onder de Europese richtlijnen en dan nu ook niet kosten wat het kost hoeven te beschermen. Het hele stikstofprobleem is een bewijs van klein en star denken en doen, maar wel met een gigantische kostenplaatje dat niets doet voor klimaat en maar zeer beperkt voor de leefomgeving. Laten we in Nederland zeker land- en tuinbouw en veeteelt anders inrichten, maar niet met drogredenen en ten koste van tientallen miljarden die we hard nodig hebben op andere terreinen.

9 Reacties
Mohawk2
Mohawk29 jun. 2022 - 12:12

"Als we een deelstaat waren van Duitsland ... " Als... als... maar dat zijn we niet, dus de redenering gaat gewoon niet op. Ik weet niet hoe het met jou zit maar ik wil voor mijn natuurbeleving geen honderden kilometers moeten rijden naar Duitsland of ergens anders in de EU omdat alles bij mij in de buurt vergrast en verbrandneteld is. Want dat is wat er hier op de Kampinase heide, waar ik vlakbij woon, zich aan het voltrekken is. Het is geen drogreden, het is niet eens theorie - het gebeurt gewoon.

Sam V
Sam V9 jun. 2022 - 14:36

@ Mohawk2 Het gaat erom dat we postzegelbeleid voeren. Door stomme keuzes (mijn mening), onwil om dat terug te draaien en starre eisen vanuit de E.U.. Daarbij is mooie natuur een kwestie van smaak waar ik geen 20 miljard voor zou uitgeven. Ook zonder heide kan de Nederlandse natuur prima overleven. Er zal flora en fauna verloren gaan, maar niet de natuur!

stokkickhuysen
stokkickhuysen9 jun. 2022 - 18:20

Als Sam V niet het plan oppert om de oplossing en rekening van onze vervuiling bij toekomstige generaties neer te leggen dan is hij het vergeten. Zijn berichten zijn stuk voor stuk bewijs van klein en star denken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 jun. 2022 - 18:39

[Er zal flora en fauna verloren gaan ..] de biodiversiteit gaat inderdaad hollend achteruit. Aan de verpostzegeling is wel gemakkelijk iets te doen. Meer ruimte voor de natuur.

vdbemt
vdbemt9 jun. 2022 - 21:39

@Sam V. " Daarbij is mooie natuur een kwestie van smaak". Hoe vervreemd kun je zijn geworden. Dit is net zoiets als het niet eens zijn met wetenschappelijk bewijs. Of je natuur mooi VINDT, is een kwestie van smaak. Het belang van natuur heeft niets met mooi vinden te maken. Natuur is in wezen een zelfstandig zichzelf regelend systeem waar de mens deel van uitmaakt, maar zichzelf steeds meer ontwikkelt als de kanker in dat systeem, zonder welk deze planeet niet zou zijn wat hij is. De mens vernietigt het, verarmt het en put het uit. En verknalt daarmee de gezondheid van haar leefgebied van het klimaat en uiteindelijk zichzelf.

Gimli1955
Gimli195510 jun. 2022 - 7:40

De Duitsers hebben een grens van 100 mg per hectare, in Nederland is de grens gelegd op 0.7 mg per hectare. Terwijl Duitsland gemiddeld 25 kg stikstof per hectare uitstoot ligt dat in Nederland op 50 kg per hectare. De EU legt geen stikstof norm op en de Duitsers gebruiken ook een marge van 20% door de onnauwkeurigheid van hun rekenmodellen ten opzichte van de werkelijke metingen. België gebruikt niet eens grenswaarden. Daarnaast is het gebruik van grenswaarden door een rechtszaak verboden. Ik snap niet dat onze media deze informatie niet deelt en het staat toch echt op de site van het RIVM. Als je de grens op vrijwel 0 zet, ben je altijd in overtreding. De grens voor de uitstoot houdt niet op bij Duitsland en België, het lijkt wel alsof ze in Den Haag de weg een beetje kwijt zijn met de stikstof dossier, vergelijkbaar met vele andere dossiers. Het is de bekende verdeel en heers tactiek van groepen tegen mekaar opzetten en dan de macht behouden ten koste van alles.

Sam V
Sam V10 jun. 2022 - 7:54

@ vdbemt Ja, dus? Wat heeft dit met het stikstofprobleem te maken? Dat probleem gaat over de soort natuur, niet de hoeveelheid natuur. Waarom is heidegebied van een hogere kwaliteit dan een bosgebied? Waarom is dat 20+ miljard kosten waard? Ook met een hogere stikstofconcentratie kan er natuur zijn met voldoende diversiteit. Weet u wel hoe de huidige natuurgebieden in Nederland tot stand zijn gekomen?

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 jun. 2022 - 10:35

Behalve natuurlijke heeft Nederland ook cultuurlandschappen die onder druk staan en het behoud waard zijn. De maisakkers en raaigrasvelden met hier en daar een megastal vallen daar niet onder. Voor de gezondheid van mensen is een gezonde natuur van groot belang. Voor recreanten is schoonheid ook een puntje. Niemand is geinteresseerd in enkel brandnetels.

Gimli1955
Gimli195510 jun. 2022 - 11:46

Natuurgebieden produceren ook stikstof, of denk je dat everzwijnen en edelherten niet poepen? Dat vogels en eenden stikstof loos leven? Wat denk je dat al die wilde paarden en grote grazers uitschijten in de natuurgebieden? En dan bestaat Nederland grotendeels uit natuurgebied en zijn alle boeren weggesaneerd, wie gaat dan die gebieden onderhouden? Daar hoor ik deze regering niet over, of laten ze alles overwoekeren met onkruid? De boeren weg is geen eindpunt, maar een begin van nog veel meer gekakel door de verschillende partijen die allemaal een eigen mening hebben en als je ziet hoe de overheid bijvoorbeeld de woningbouw heeft aangepakt, en het onderhoud van de infrastructuur, dan ziet het er niet best uit voor de natuur. Dan zijn we helemaal afhankelijk van andere landen voor onze voedsel voorziening en gezien de oorlog in de Oekraïne, was dat niet echt slim voor de zonnebloemolie aanvoer. Nu worden de kosten stijging nog enigszins getemperd door de productie van onze boeren. In andere landen is de shit veel groter, omdat ze volledig afhankelijk zijn van andere landen. Wat weg is, is weg en komt ook niet meer terug, dat zijn de ervaringen van het verleden. Bezint eer ge begint is een sterke opmerking, ook uit het verleden.

Anke Groenewoud
Anke Groenewoud9 jun. 2022 - 7:49

Hoeveel gekker moet het nog worden. Ik denk dat de expansiedrang van de boeren uit de hand is gelopen. Altijd maar meer, meer, meer en groter, groter, groter houdt ergens op in dit kleine land. Waarom niet terug naar de kerntaak: het voeden van de eigen omgeving met biologische landbouw. Probleem opgelost en veel mensen zullen bereid zijn meer te betalen in de boerderijwinkel voor eerlijke producten. Wèg met uitbreiding van de landbouw! Terug naar kleinschaligheid en diervriendelijkheid! Mvrgr, Anke Groenewoud.

1 Reactie
Jan vd Akker
Jan vd Akker9 jun. 2022 - 10:01

Anke,schaalvergroting is niet een keuze geweest, maar een noodzakelijk kwaad. Een boer met 10 koeien, 6 varkens en 20 kippen had voorheen een inkomen waar hij van kon leven. Nu wordt het al lastig als hij (maar)80 koeien heeft of 10000 kippen. De schaalvergroting heeft voor de boer alleen maar meer schuld ( miljoenenschuld aan hypotheken) opgeleverd en inkomen is nog net zo als toen. Uit laten kopen is geen optie. Overheid biedt bedragen waar alleen de schuld aan de bank mee kan worden afbetaald. Dat doet die boer logischer wijs niet. Je land weg, je indentiteit weg en op je 57ste nog een baan moeten gaan zoeken na 40 jaar 7 dagen in de week te hebben gewerkt. Gaat niet gebeuren. Boeren willen echt wel worden uitgekocht maar wel via een marktconforme prijs, niet voor een appel en een ei.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout9 jun. 2022 - 7:46

Naar verluidt heeft het COA dit iniatief toegejuicht en treft het alvast voorbereidingen voor extra faciliteiten instroom nieuwkomers die mettertijd welkom worden geheten.

Mohawk2
Mohawk28 jun. 2022 - 18:19

Hier heb ik smakelijk om gelachen - treffend! Niet in de laatste plaats omdat de laatste jaren de werkelijkheid steeds meer de satire lijkt voorbij te streven. Hulde aan de auteur!

Backtobasics
Backtobasics8 jun. 2022 - 15:20

Van de " groei" obsessie die heerst onder bepaalde CDA ers en VVD ers zijn we voorlopig nog niet af.

1 Reactie
LaBou
LaBou 8 jun. 2022 - 16:51

Misschien de tags eens lezen?

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert8 jun. 2022 - 15:14

(hoe verwoord je gul gelach met het hele lijf, de buik voorop? Was dat niet ROTFLOL of LMAO?) Het is hem weer gelukt, die Christian Jongeneel. Het tweede stuk van zijn hand, op rij, dat het verdient om tweemaal gelezen te worden. Doordacht en verzorgd tot in de puntjes, en toch informeel; alsof het losjes uit de mouw geschud werd. Gebiedsuitbreiding van Nederland met honderd procent, en dat zonder een vriendelijke overname van België... je moet er maar opkomen. In een dorre, miserabele, en loodgrijze tijd als de onze is geslaagde satire een zeldzaamheid. ('Context is everything, and God is in the detail')

1 Reactie
Minoes&tuin
Minoes&tuin9 jun. 2022 - 16:33

drs. H.C. Queyncken Tollaert in andere tijden, noemden we dat 'schuddebuiken'.

Peter1957
Peter19578 jun. 2022 - 14:46

Torenflats voor het houden van koeien, zo lossen we het stikstofprobleem op. Handig bedacht. Een geweldige oplossing. En de milieubeweging maar zeuren en zieken.

Mokker
Mokker8 jun. 2022 - 14:22

Boekhoudkundige oplossingen voor grotendeels boekhoudkundige problemen. De wereld heeft er helemaal niets aan.

Mag ik even?
Mag ik even?8 jun. 2022 - 14:06

Mooi, vandaag toch nog even gelachen. Fijne illustratie van het denkvermogen in dit gave landje. Voor het overige ben ik van mening dat de slechte werking van deze website niet uit de aandacht mag verdwijnen.

2 Reacties
Backtobasics
Backtobasics8 jun. 2022 - 16:15

Inderdaad werkte de oude Joop site veel fijner.

Jan Wijn
Jan Wijn9 jun. 2022 - 7:56

Ik ben blijkbaar niet de enige die ervaart dat deze website veel slechter en trager werkt dan de oude: elke vernieuwing is nog geen verbetering, maar misschien vindt de redactie de vormgeving belangrijker dan de functionaliteit. Maar er is hoop wanneer de Nederlandse regering een aanvang maakt tot verdubbeling, te beginnen door Friesland en Limburg te annexeren.