Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Loop liever met een boog om lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten heen

  •  
03-12-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
5223 keer bekeken
  •  
Kerk op Urk laat coronaregels deels varen en stroomt vol

© Foto: ANP

Lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten blijven ondanks de ernstige situatie bij elkaar komen. Ze negeren een belangrijk deel van de restricties die de overheid op advies van deskundigen met nadruk adviseert. Zij zijn ook nog eens vaker niet dan wel gevaccineerd.
De Gereformeerde Gemeenten verdomstralen het hun kerkgebouwen om 17.00 uur te sluiten ook nu Omikron door het land raast. Dat woord verdomstralen wordt hier met opzet en koel gemoed zo gebruikt want de houding van deze sekte, die in zijn bestaan al heel veel mensen ongelukkig heeft gemaakt en tot gevallen voor de psychiater, kan niet anders worden omschreven.
De Gereformeerde Gemeenten schokten beschaafd Nederland al eerder door tijdens de zware lockdowns van de afgelopen twee jaren doodgemoedereerd hun kerkdiensten voort te zetten terwijl er dankzij livestream een uitstekend alternatief voor handen is. In de bijbel staat nergens dat gelovigen ook fysiek in een enkele ruimte hoeven te verkeren om in Zijn Naam bijeen te zijn.
En dan te bedenken dat in dit soort kringen afwijzing van vaccinatie veel voorkomt! Een enquête van het Reformatorisch Dagblad leerde in mei al dat 53% van het zwartekousenvolk niet gediend is van een prik.
Lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten plegen op zondag tweemaal naar de kerk te gaan, een keer in de ochtend en een keer in de namiddag. Het is een kleine moeite de middagdienst ietwat te vervroegen zodat de gelovigen voor vijf uur weer op straat staan. Niemand kan zich beroepen op andere afspraken. Voor dit soort gelovigen staat de zondagsheiliging immers centraal. Ze hebben volgens hun eigen uitgangspunten niets beters te doen.
Natuurlijk: in Nederland is van scheiding tussen kerk en staat geen sprake. De overheid stelt zich neutraal op tegenover kerkgenootschappen en kiest in godsdienstige kwesties geen partij. Laïcisme zoals in Frankrijk kent ons land niet. Daarom genieten aanhangers van een geloof in een of meer opperwezens allerlei privileges die niet opgaan voor wie er een andere levensbeschouwing op nahoudt. Zo mogen aanhangers van het historisch materialisme of aanhangers van het logisch positivisme na 17.00 uur geen bijeenkomsten beleggen.
Vrijwel alle kerkgenootschappen in Nederland maken uit beginsel geen gebruik van de voorrechten die zij in deze coronatijd ondanks alle maatregelen toch nog genieten. Integendeel, zij doen hun uiterste best die naar letter en geest zo volledig mogelijk door te voeren omdat zij menen dat zulk een houding het meest in overeenstemming is met de bijbel, de koran, de veda’s, het boek van Mormon of welke heilige geschriften ook de basis vormen van hun geloof.
De Gereformeerde Gemeenten zeggen daarentegen tot de samenleving: “Fuck you”.
Dat verdient geen enkel respect. Het antwoord behoort geen dialoog te zijn maar een totale afwijzing. Dat doen zij namelijk zelf ook met geloofsgenoten die niet helemaal in het pulletje vallen zoals homoseksuelen of lidmaten die het wagen buiten de eigen gemeenschap te trouwen. Of de bijbel anders durven te interpreteren dan de dominee en zijn ouderlingen.
Samengevat: lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten blijven ondanks de ernstige situatie bij elkaar komen. Ze negeren een belangrijk deel van de restricties die de overheid op advies van deskundigen met nadruk adviseert. Zij zijn ook nog eens vaker niet dan wel gevaccineerd.
Je kunt daar beter maar met een hoog om ze heen lopen. Daar hebben zij het zelf naar gemaakt.
Naschrift: Lees hier het meest recente coronabericht van de Gereformeerde Gemeenten. Mijn advies; lees dit stuk van de eerste tot de laatste regel. Laat je daarbij niet misleiden door de omhaal van woorden en de blijkbaar als een soortement van concessie bedoelde terughoudendheid met betrekking tot het verenigingswerk. Zelfs de catechese kan niet digitaal worden gegeven.
De godgeleerde opstellers durven de profeet Jesaja te citeren die het heeft over een volk dat in duisternis wandelt.
Als er een volk in duisternis wandelt dan zijn dat de lidmaten en de liefhebbers van de Gereformeerde Gemeenten zelf.
Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin
Beluister het Geheugenpaleis www.praatkast.nl/show/geheugenpaleis van Han van der Horst en John Knieriem.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (106)

Nelisje
Nelisje5 dec. 2021 - 13:25

Een groot deel van deze groep zal corona hebben gehad en natuurlijke weerstand hebben. Dat geld overigens voor alle ongevaccineerden. Dat wordt echter om het vaccin te slijten nooit meegenomen in de cijfers. We doen om de een of andere reden ook niets met de gegevens van een sanquin. We doen sowieso om de een of andere reden liever geen onderzoek naar het hebben van antistoffen. Als gevacineerde vindt ik dit zeer kwadelijk, mede omdat dit uiteindelijk ook de sleutel kan zijn naar andere vormen van vaccineren wat weer de bereidwilligheid van antivaccers zou kunnen vergroten. Meestal is namelijk niet het vaccineren zelf, maar het experimentele karakter van de huidige waar men problemen mee heeft ( ja dat is het nog steeds). Je zou mischien ook tot de conclusie kunnen komen dat de overgrote meerderheid van de ongevaccineerden mischien al voldoende weerstand heeft waardoor je beleid kan bijsturen. Mischien hoef je kinderen helemaal niet te vaccineren omdat ze allemaal al een snotneus hebben gehad. We nemen allemaal beslissingen, maar echt meten doen we niet. Alleen maar registreren is geen onderzoek en rechtvaardigd zeker niet het uitsluiten van mensen in de samenleving.

2 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst5 dec. 2021 - 19:09

Hoe verklaar je dan dat ze zo massaal op de Ic terecht komen?

Nelisje
Nelisje5 dec. 2021 - 20:04

Han, als ik uitga van Urk gemiddeld 1 per dag naar het ziekenhuis ( dus niet op de IC). Dan hebben we het echt over forse aantallen ( cynisme) . Ik beweer overigens ook niet dat de IC cappaciteit niet moet worden uitgebreid. Als het hebt over masaal verwacht ik op zn minst tientallen in een korte periode op de IC of nog beter honderden. Niet een krap dozijn in een maand. Geeft wel aan dat Covid een ding heeft bloot gelegd. Cijfers worden uitgelegd zoals het uitkomt. En voor de goede orde, ik sta er net zo in voor andere levensbeschouwingen waar je denk ik dan ook ook niet naast wil zitten, en die zich ook in grote getale niet laten vaccineren. Een tip , ik zou niet te veel bevolkingsgroepen gaan uitsluiten. Ook een historicus moet niet alleen in het verleden leven :).

Pater
Pater5 dec. 2021 - 5:34

De vergelijking met Jesaja en een volk dat in duisternis wandelt is van een ongelooflijke brutaliteit. Tja, ze weten dat met CDA en CU in de regering toch niet tegen ze opgetreden wordt.

1 Reactie
DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2021 - 9:56

Nee op optreden hoeven we niet te rekenen. Het blijft wachten op een onverdiend wonder....,

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 dec. 2021 - 19:20

Je vraagt je weleens af waar die onzin met die chips vandaan komt. Ik begrijp het nu! https://www.gkv.nl/wp-content/uploads/2020/03/Wat-is-gereformeerd-Reformatienummer.pdf

Bazip
Bazip4 dec. 2021 - 16:45

Ik vraag me af of de heer van der Horst wel eens twijfelt aan zijn "gelijk". Ik vind het best wel moeilijk om in deze tijd de juiste keuzes te maken en durf ook niet te beweren dat ik de juiste keuze maak. Ik weet wat Covid-19 aan kan richten, maar ben toch niet gevaccineerd. De belangrijkste reden is dat ik geen Amerikaans vaccin wil en al helemaal geen mRNA-vaccin. Ik heb geleerd dat als je onzeker bent over een situatie dat het dan verstandig kan zijn om even op je handen te gaan zitten, de kat uit de boom te kijken, even niets te doen, geen mening te hebben, tot er meer duidelijkheid is. Ik vind dat zelf een gezonde houding, niet in alle gevallen, soms moet je snel handelen, maar vaak wel. In het geval van jezelf laten vaccineren vond ik niet dat er noodzaak was om snel te handelen. En hoe langer ik nu wacht hoe minder ik geneigd ben om me nog te laten vaccineren. De heer van der Horst lijkt totaal geen last te hebben van onzekerheden. Hij weet, gezien zijn stellige meningen, blijkbaar precies waar we naar toe moeten, wie de schuldigen zijn, gelovigen en niet-gevaccineerden, en hoe we die koste wat het kost aan moeten pakken. Ik lees niets van hem over hoe het toch kan dat we maar tussen twee vaccins kunnen kiezen, beide mRNA en beide Amerikaans, terwijl er zoveel vaccins op de markt zijn. Geen enkele ander vaccin wordt goedgekeurd. Dat moet toch een beetje een ongemakkelijk gevoel geven? Net zoals de QR-code waar we misschien nooit meer van afkomen. Als ik die ontwikkelingen rond corona zie dan zie ik de Shockdoctrine, zoals beschreven in het boek van Naomi Klein, in volle werking. Er wordt nu in een razend tempo van alles doorgevoerd wat tot voor kort ondenkbaar was. Ik mis bij onze historicus een visie op juist dat belangrijke onderdeel van het hele corona-verhaal. Het gaat alleen maar over die prik van Pfizer of Moderna die er gewoon in moet. Dat is nog het enige dat voor hem telt en dan zijn we gered. Een beetje twijfels hebben over je eigen gelijk kan nooit kwaad en dat raad ik de heer van der Horst ten zeerste aan..

4 Reacties
FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 dec. 2021 - 19:16

Dit soort anti-amerikanisme was ik nog niet tegen gekomen.

Pater
Pater5 dec. 2021 - 5:46

"De heer van der Horst lijkt totaal geen last te hebben van onzekerheden." Ik weet zeker dat VdHorst net zo goed twijfels kent als ieder ander. Maar hij, en velen met hem, weet heel goed dat massabijeenkomsten in coronacrisistijd oliedom zijn. Wilt u dat ontkennen? Het lijkt er veel op dat uw onzekerheden niet zover gaan dat u die massabijeenkomsten in twijfel trekt. Die bijeenkomsten zijn nu juist níet "...even niets te doen, geen mening te hebben,...", dat zijn daden met daarachter een grote zekerheid, hoe onzinnig die ook is. Als het feit dat 70 % van de coronagevallen in de ziekenhuizen niet gevaccineerd zijn u niet overtuigt van de werkzaamheid van de vaccins, wat dan wel? Overigens, de mRNA-vaccins zijn zeker niet de enige die erkend zijn, ze werken wel beter. Kunt u uitleggen waarom Amerikaanse roots kennelijk zo afkeurenswaardig zijn? Het gaat toch gewoon om de kwaliteit?

Bazip
Bazip5 dec. 2021 - 9:08

Pater, Het gaat in dit specifieke geval niet over massabijeenkomsten, maar om het tijdstip waarop deze plaatsvinden. Tenzij bewezen wordt dat het coronavirus aan middagdutjes doet en na 17.00 uur weer actief wordt zie ik hier geen grove schending in waar onze samenleving enorm onder te lijden heeft. Bovendien is het blijkbaar hun goed recht om deze diensten te houden. Er zijn wel gekkere dingen gebeurd de afgelopen anderhalf jaar. Niets mocht behalve de hele wereld overvliegen bijvoorbeeld. De Verenigde Staten is het stinkende centrum van het neoliberalisme. Deze stroming kenmerkt zich onder andere door een nietsontziende jacht naar winstmaximalisatie. De grote corporaties zullen alles doen en ook alles laten voor die zo groot mogelijke winsten, met volledige steun van de Amerikaanse overheden. Dat is geen prettige basis voor een burger om vertrouwen te hebben in de kwaliteit van een product. Microsoft, Facebook, Google, de grote farmaceuten, ze volgen allen dezelfde koers en dat is geen koers waar de burgers in de wereld beter van worden. Je kunt jezelf de vraag stellen, als Pfizer een manco ontdekt in hun vaccin hoe zullen ze dan handelen? Hoeveel vertrouwen heeft u in die organisatie dat ze dan het juiste doen? Een groot verschil met China is bijvoorbeeld dat daar de staat niet in dienst van, maar duidelijk boven de grote bedrijven staat, waardoor daar de CEO's weten dat er een bovengrens is die ze beter niet kunnen passeren in hun zoektocht naar winstmaximalisatie.

Pater
Pater6 dec. 2021 - 4:43

@Bazip Wie organiseert er nog meer driemaal daags massabijeenkomsten, en dan ook nog na 17 uur? Pfizer cs verdient goudgeld met het vaccin en dat is een godvergeten schande. Maar ze leveren natuurlijk wel het beste vaccin. Zodra ze dat niet meer doen, door bedrog of wat ook, verdienen ze niet meer. Wat een dwaasheid om vanwege het verdienmodel het vaccin niet te willen gebruiken. Doe wat aan het neoliberalisme (dat loopt trouwens toch op de laatste benen), gebruik wel de vaccins. Wat een merkwaardige naïviteit over China: het land waar ze de burgers verbieden over het virus en over de maatregelen daartegen te communiceren en waar ze trouwens een minder goed functionerend vaccin gebruiken. Zo te lezen beschik je over heel wat zekerheden, maar zijn die niet of nogal complotterig onderbouwd.

AlexanderVolken
AlexanderVolken4 dec. 2021 - 15:23

Naastenliefde, medemenselijkheid en solidariteit is deze mensen vreemd. Ze minachten anderen en denken alleen aan zichzelf.

gimli55
gimli554 dec. 2021 - 13:12

@Han Ik heb nog steeds geen steenpuist, en je reactie op een ander onderwerp is precies het bewijs van de onverdraagzaamheid van de antiwappies. Die reageren net als een kleuter als ze inhoudelijke argumenten missen, door heel hard te roepen dat de ander dom of lelijk is, of er volgt een andere toewensing. Niet inhoudelijk, niet wetenschappelijk en alleen lui en gemakzuchtig. Hoe grover het taalgebruik, hoe zwakker de overtuigingskracht en de discussie op inhoud. De antiwappies hebben constant de oplossing voor anderen bedacht en dat blijkt steeds vaker niet effectief en niet adequaat. Dat blijkt wel nu de revaccinatie nodig is voor alle gevaccineerden.

6 Reacties
Radio-Head
Radio-Head4 dec. 2021 - 14:15

@Gimli "De antiwappies hebben constant de oplossing voor anderen bedacht en dat blijkt steeds vaker niet effectief en niet adequaat. Dat blijkt wel nu de revaccinatie nodig is voor alle gevaccineerden." Dit is een fenomeen wat typisch is voor wanneer het gedachtegoed Totalitair is geworden, men kan dan continue ingebrachte veronderstellingen die een Fata Morgana bleken te zijn, veranderden als een blad aan de boom, de op hol gelagen massa blijft gewoon weer achter een andere ingebrachte Fata Morgana aanhobbelen, zonder op of om te kijken. En het behoud op macht gebruikt altijd een (be)dreiging, de Gereformeerden hebben de Duivel als een bedreiging, de geradicaliseerde Maakbaarheid Gelovigen de andersdenkenden. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Als je de promo van Allen tegen Allen bekijkt, dan hoor je de toen populaire Jan Baars (een man van de straat), een fascisten leider van voor de oorlog, die hier een boekje over open doet, hij sloot een weddenschap af dat hij tijdens een toespraak, zijn algemeen bekend zijnde stellingname 180 graden zou draaien, maar dat de massale toehoorders nog harder zouden applaudiseren, hij won de weddenschap. Hij sloot ook altijd af, ongelijk wat hij ook verkondigd had, met een zelfde zin. Promo "Allen tegen Allen" https://www.youtube.com/watch?v=fbmF2D4CqTg

Radio-Head
Radio-Head4 dec. 2021 - 15:21

Ter verduidelijking, het ga mij dus om hoe taal in een narratief kan worden gebruikt. Dus niet op de persoon.

gimli55
gimli554 dec. 2021 - 20:23

@Radiohead Ik reageer vrijwel nooit op de persoon, dit is een inhoudelijke reactie met onderbouwing en komt voort uit een ander onderwerp van Han over de noodzaak dat Rutte en De Jonge dezelfde besluiten moeten nemen als in Duitsland. Dit is de reactie die Han gaf bij mij bijdrage, die ik altijd met voorbeelden en inhoudelijke argumenten geef. HanvanderHorst 3 december 2021 at 14:06 Gimli55, je krijgt ook wel eens wat anders dan Corona. Kijk eens naar die puist die maar niet weggaat en juist groter wordt helemaal bovenin je bilnaad. Ik weet niet wat je met je bijdragen wil aantonen, of wil zeggen.

Radio-Head
Radio-Head5 dec. 2021 - 6:41

Hoi Gimli, wat ik zou kunnen bedoelen: Is dat de kudde op hol is door het narratief. Bijvoorbeeld voortdurende waarschuwingen dat de wolven achter hun aanzitten. Jij gaat in de kudde staan om ze met de beste bedoelingen, voor hun dystopische lot te waarschuwen. Je weet als ze zo in blinde paniek door blijven rennen, ze tussen de hekken komen, rijp voor een doorfok programma en de slacht. Maar keer op keer wordt de kudde bij afwijkend gedrag gecorrigeerd door de herdershonden, en hup daar gaat de kudde weer. Wat ik zelf dan wel weer interessant vind, is hoe de zogenaamde socialen hun maskers afvallen, en veranderen in bloedhonden. Vaak zijn dit mentaal gekneusden of sexueel gefrustreerden, en die ga jij of ik niet redden.

gimli55
gimli555 dec. 2021 - 10:00

@Radio-Head Het opzoeken van de kudde gebeurt aan allebei de kanten van de groepen, waardoor de leden van die groepen elkaar niet meer begrijpen. Ze spreken een andere taal met de bekende Babylonische spraakverwarring. Er loopt een scheidslijn door iedere discussie met onbegrip en onwil om tot een oplossing te komen. Versterkt door de politiek en het uitschakelen en sensibiliseren van andersdenkenden. Geen alternatief, geen perspectief voor oplossingen uit deze crisis. De genomen besluiten blijken naderhand toch niet de bescherming te bieden, waardoor iedere partij zich dieper ingraaft in het eigen gelijk. Het is een algemeen probleem, wat uitstrekt naar meerdere gebieden als milieu, klimaat, energie transitie, en meer noodzakelijke onderwerpen als onderwijs, politie en zorg. De huidige politiek heeft geen visie en geen stip op de horizon meer om de fundamentele problemen adequaat aan te pakken. Het polderen is doel geworden tot uitstel en niet meer een middel om een consensus te bereiken. Door gebrek aan alternatief en perspectief en de wens tot sensibiliseren is het verworden tot een totalitair systeem, waarbij het niet uitmaakt wat de burger stemt. Het systeem moet in stand worden gehouden, incluis de macht. Daarvoor worden alle instituten gekoppeld en alle systemen geïntegreerd tot een overkoepelende controle en repressie. De zwarte lijsten en het institutionele racisme en discriminatie waren geen ongelukjes, maar doelbewuste politieke keuzes door een falend systeem. Ze gaan veel dieper en zijn veel verder verbreid dan nu te zien is. Mensen ondervinden, behalve de nu bekende slachtoffers, nog niet veel schade van. Dat geeft echter geen garantie voor de toekomst, en ervaringen uit het verleden zijn een zekerheid voor de toekomst.

Radio-Head
Radio-Head5 dec. 2021 - 11:03

@Gimli Ga echt wel mee in je veronderstellingen, dat ze zich geen slachtoffer voelen is logisch, ze voldoen aan het narratief. Dat het heersende systeem geen stip op de toekomst heeft zie ik anders, maar goed dat heb ik al verwoord in m,n laatste reactie. In een eerder item waar ik reageerde op @Woeki Hypo, geef ik aan hoe ik denk hoe je het best met die dystopische toekomst om kunt gaan. In de omgeving waar ik woon, is dat wat ik stel in die reactie al langere tijd min of meer geruisloos aan de gang, na de laatste financiele crisis waren er veel die wakker schrokken, en initiatieven namen om parallelle onafhankelijke, diverse en cooperatieve verbanden op te zetten, en daar worden nu al op gebied van gezondheid en welzijn, de vruchten van geplukt. Toegegeven we hebben hier het landschap wel mee.

PGS
PGS4 dec. 2021 - 12:13

Dat een bepaalde vooroordelen uit de pen van de schrijver komt, is een understatement. Echter jammer dat hij op een paar zaken de plank mis slaat. Er is wel een bijbelgedeelte die oproept om regelmatig fysiek samen te komen. En als hij zich een beetje verdiept had in welke bijbelversie deze kerken gebruiken, dan kon hij kort en bondig duidelijk zijn: een Staten Vertaling. Het zal hem sieren als volgende week zo'n zelfde stukje wordt geschreven over moslims of over feestende gevaccineerden ? Dat houdt de beeldvorming mooi in balans.

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 dec. 2021 - 13:51

Kom maar met een vers dan. I dare you!

PGS
PGS4 dec. 2021 - 14:18

Wat dacht je van Hebreeen 10: 25. Ik ga er gemakshalve uit dat je niet weet waar dat staat aangezien je ook niet weet welke bijbelversie de Gereformeerde Gemeentes gebruiken. Maar het staat in de 2e gedeelte van de Bijbel oftewel het Nieuwe Testament. Succes met het lezen van dit vers.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 dec. 2021 - 23:13

Deatatenvertaling was voor die tijd, bijna 400 jaar geleden, een fenomenale prestatie. Inmiddels is de tekst verouderd en beschikken wij over een veelbetere vertaling maar ik wil je wel ter wille zijn en de statenvertaling gebruiken. Het vers dat je mij suggereert te lezen luidt als volgt: ¨En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen die gewoonte hebben, maar (elkander) vermaken en dat zozoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert¨. In mijn editie van de Statenvertaling, die van Jacob en Pieter Keur, zoals in 1957 opnieuw uitgegeven staat daarbij een verklarende voetnoot. Deze voetnoot luidt aldus: ¨Namelijk in de Christelijke vergaderingen,die tot gehoor van Gods woord, algemeene gebeden, en gebruik der heilige sacramenten aangericht zijn. Er wordt verwezen naar Handelingen 2:42 en20:7 Handelingen2;42 luidt aldus: En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap, en ik de brekinge des broods, en in de gebeden. Ook hier is een verklarende voetnoot: ¨Daaronder wordt verstaan óf dat zij tezamen aten en dronken óf dat zij het Heilig Avondmaal met elkaar hielden, Hand. 20-7, hetwelk zij somwijlen tezamen deden hetgeen men zien kan 1 Cor. 11: 21,22 Handelingen 20:7 luidt aldus: En op den eersten (dag) der week, alsde discipelen bijeen gekomen waren om brood te breken, handelde Paulusmet hen, zullende des anderen daags vertrekken; en hij strekte (zijne) rede uit tot den middernacht,¨ Nergens valt uit deze teksten een voorschrift op te maken. Ook de voetnoten - opgesteld door de makers van de statenvertaling zelf - wijzen daar niet op. Nergens gaat het over tijdstippen en dat de gelovigen op die bewuste tijdstippen bijeen moeten komen of dat zij wenken van de overheid om op bepaalde uren de kerken gesloten te houden moeten negeren. Nergens. Ook valt uit de tekst niet op te maken hoe men dat die bijeenkomsten moet houden en waar precies met gebruikmaking van welke middelen. De christelijke vergaderingen waarover Paulus bij Hebreeën spreekt, kunnen prima voor vijf uur gehouden worden zonder dat de kwaliteit er onder lijdt. Datzelfde geldt voor het avondmaal. Het is zelfs mogelijk die christelijke vergaderingen te houden middels Teams, zoom of Jetsi. Dan is zelfs samenzang mogelijk . En het Heilig Avondmaal dan? Brood en wijn van de avondmaalstafel worden bij de gelovigen thuis bezorgd. Na een daartoe ingerichte pauze gaat het avondmaal verder. Niets maar dan ook niets in de bijbel verzet zich hier tegen. De Gereformeerde Gemeenten hanteren dan ook een onschriftuurlijke praktijk. Zo eenvoudig ligt dat. Ze kunnen aan de bijbel niets ontlenen dat het wettigt na vijf uur nog in de kerk bijeen te komen of catechisatie te houden. Niets. Helemaal niente. Nada.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 dec. 2021 - 23:16

Het moet niet vermaken zijn maar vermanen trouwens in dat vers van Hebreeën

PGS
PGS5 dec. 2021 - 6:57

" In de bijbel staat nergens dat gelovigen ook fysiek in een enkele ruimte hoeven te verkeren om in Zijn Naam bijeen te zijn." Dit zijn jouw woorden, niet de mijne. Ik geef alleen aan dat wat jiij schrijft, niet klopt. Er staat weldegelijk iets geschreven over fysiek bij elkaar komen. En ik ga toch echt geen theologische discussie voeren. Het zoudt je sieren dat jij zou toegeven dat jij het verkeerd had in die exacte zin. Maar goed: in dit corona-tijdperk weigeren mensen in beide kampen toe te geven als zij een keer het mis hebben.

Hanvander Horst
Hanvander Horst5 dec. 2021 - 8:43

PGS, ik dacht dat je die nu juist wél wilde voeren want je stelt dat ik het bij het verkeerde eind heb. Als ik nu met de statenvertaling in de hand aantoon, aantoon dus, dat jij het bij het verkeerde eind hebt, wordt dat verder zonder enige argumentatie ontkend en nog eens herhaald dat wat ik schrijf niet klopt. Wat ik schrijf, klopt als een bus. Nergens in de bijbel staat dat christenen om in Zijn naam bijeen te komen bepaalde uren nodig hebben. Er staat zelfs niet dat het fysiek moet zijn, nergens. de Gergem zijn zeer, zeer onschriftuurlijk bezig. Hun houding berust op koppigheid, niet op hun geloof. Trouw citeert een ds. Zondag, die zegt dat de kerk een eerste levensbehoefte biedt omdat deze geestelijk voedsel biedt. Dat is een goedkope debatingtruc door het hanteren van dezelfde termen voor iets dat geheel anders is. Geestelijk voedsel is immers niet stoffelijk en heeft dan ook geen specifieke ruimte nodig om te worden uitgedeeld.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2021 - 13:00

De Statenvertaling was een monumentale verrrichting en van groot belang voor de ontwikkeling van geschreven Nederlands. De King James vertaling ditto voor het Engels. Wel was de vertaling meer gericht op een correcte weergave van de Griekse en Latijnse teksten, dwz brontekstgetrouw, dan doeltaalgericht. Maar als derde generatie atheist lees ik liever "De Bloempjes van St Franciscus" en consulteer ik King James als naslagwerk. Geestelijk voedsel kan overal worden genoten.

JoepJos
JoepJos4 dec. 2021 - 12:03

Ach, niet alleen de kerken doen wat zij willen. Hier in 't dorp onder de rook van Amsterdam kan men zonder enig probleem (want geen handhaving) zonder QR code naar de sportschool en het cafe. Straks zal er uiteraard veel worden gejankt als er toch weer een lockdown wordt ingesteld.

henk-alexander
henk-alexander4 dec. 2021 - 11:46

Laten ze maar als vanouds met z'n allen hagenpreken houden en een lekkere frisse neus halen.

ljhbouwman
ljhbouwman4 dec. 2021 - 11:11

Godsdiensttwisten zijn er altijd geweest. Van Gommer en Armijn tot de kwestie Geelkerken. Het magnus opus van Jan Siebelink gaat over diens vader, die een kwekerij had in Velp.en die in de ban kwam van gereformeerden. zoals je die nu nog zelden ziet.Ze kwamen in zwarte jassen door de haag gekropen Het is met mededogen geschreven voor die vader. Dat is het aangename van Jan Siebelink, Tioh een kordaat man die zijn collega op een keer het ziekenhuis in schopte. Mededogen is een ouderwets woord, maar het verdient om opgefrist te worden. Ikzelf heb mededogen met de mensen in Jemen. Maar als je zo wat de enige bent, sta je machteloos.

Rechtvznraap
Rechtvznraap4 dec. 2021 - 11:10

Toch wel schokkend dat Han hier zo te keer gaat over gereformeerden (sektes ?). Indien dit over moslims zou gaan hadden we een hele andere discussie ben ik bang. Gaaf land. Fijne middag.

6 Reacties
Marcus A.2
Marcus A.24 dec. 2021 - 11:51

Logisch. Het leven moet voor Han ook wel comfortabel blijven. Er zal geen gereformeerde een vinger uitsteken naar Han, hoe hij hen en hun religie ook belachelijk probeert te maken.

Gerygrr
Gerygrr4 dec. 2021 - 12:10

Roepen imams dan op om de moskee na 17.00 open te stellen voor hun dienst?

Geen3
Geen34 dec. 2021 - 12:51

Het gaat niet om gereformeerden, maar om mensen van de Gereformeerde Gemeente (dus: SGP).

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 dec. 2021 - 13:54

OK, OK waar is dan de nachtmoskee?

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 dec. 2021 - 14:12

De moskeeën hebben zich juist zeer goed aangepast gedurende de pandemie.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2021 - 13:02

Imams doen ook niet moeilijk over vaccineren. Sommige moslims wel.

frankie48
frankie484 dec. 2021 - 10:37

Het vervroegen van een dienst die daardoor ruim voor 17:00 gaat eindigen, en de logische gevolgtrekking ten aanzien van een coronaverspreiding als dat niet zou gebeuren, die zie ik niet, wel als er een livestream voor in de plaats zou gaan komen.

1 Reactie
gimli55
gimli554 dec. 2021 - 13:01

Het zijn symbool maatregelen, alsof na 17:00 uur opeens de kans op besmetting vele malen hoger is dan voor 17:00 uur. Hou je je aan regels als doel of worden regels opgelegd als middel? Die symbool politiek geldt voor veel maatregelen van dit kabinet. Ik mag niet uit eten in een restaurant, maar wel voor de klas met 32 leerlingen in een school met 1200 leerlingen. Net als dat 2G en 3G zullen worden aangenomen en toegepast op 1 niet kloppend model, waar de wetenschappers zelf van zeggen, dat de positieve conclusie niet eens getrokken kan worden. Gebruik zelf je hersens, van deze regering hoef je gezien de resultaten uit het verleden weinig fiducie te hebben.

Jaco38
Jaco384 dec. 2021 - 9:03

Han, voor de beeldvorming / solidariteit had men er verstandig aan gedaan om 1700 te sluiten, maar praktisch gezien is dit waarschijnlijk veiliger. Dit soort kerken houden nu vaak 3 diensten per dag waardoor bezoekers worden gespreid om zo de 1,5 te kunnen waarborgen. Verder nogal eenzijdig dit inzoomen op de kerk, we weten allemaal dat heel veel Nederlanders zich niet aan de adviezen houden. Hoeveel werknemers moeten nog gewoon naar het werk komen terwijl thuiswerken ook zou kunnen? De sluitingstijd geldt ook niet voor werkgevers toch?

4 Reacties
Zandb
Zandb4 dec. 2021 - 10:27

Jaco Vindt u nu, dat mensen zich moeten houden aan de regels of vindt u dat niet? Dat is de vraag. Ik ga er maar zo van uit, dat mensen die vinden dat de een zich aan regels moet houden ook vinden dat anderen zich daaraan moeten houden. Hoe komt u er bij, dat Han daar een uitzondering op is? Deze zin vat ik niet helemaal: "De sluitingstijd geldt ook niet voor werkgevers toch?"

lmgikke
lmgikke4 dec. 2021 - 10:53

'praktisch gezien is dit waarschijnlijk veiliger'. Dat is totale kwats. 3 diensten op een dag is prima. De kerk kan om 8 uur open tot 17:00. Dat is 9 uur. En het gaat hier niet om individuele Nederlanders, het gaat hier om een Religieus instituut. Een groep mensen die vind dat de samenleving gevormd moet worden naar hun interpretatie van een sprookjes boek. Een organisatie (hadden ze de meerderheid) die er geen probleem mee heeft hun bekrompen zienswijze op te leggen aan de rest van de wereld. Dus al je betoog slaat nergens op. Niet de doelpalen verzetten.

Gerygrr
Gerygrr4 dec. 2021 - 12:16

Dit zijn niet zomaar Nederlanders, die de regels welbewust ontduiken. Dit zijn de volgers van de SGP van vd Staay. Hun zuil is een bolwerk, waar men de voorgangers gehoorzaamt. Zij weten immers wat God wil, wat God van de mensen wil. Daarom staan zij ver boven de rest van ons ongelovige zondaars. En heb je pech, dat je bij ze in de buurt woont, dan moet jij ziek worden en uiteraard ben jij gestraft door God.

Jaco38
Jaco386 dec. 2021 - 18:31

Imgikke, wat u persoonlijk van geloof vindt is helemaal niet interessant, feit is dat de sluitingstijd niet geldt voor kerken, ook niet voor werkgevers maar dat ter zijde. Zoals ik al schreef zou het voor de beeldvorming verstandig zijn als een kerk zich ook - vrijwillig - houdt aan deze sluitingstijd, maar als dit praktisch gezien lastig uitvoerbaar is omdat men meerdere diensten wil houden dan heb ik toch echt liever dat het nog wat doorloopt met een kleinere groepen. Het virus is na 1700 niet actiever, wat boeit het u eigenlijk of ze om 1600 klaar zijn of 17:30?

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 dec. 2021 - 8:51

Zijn er dan moskeeën waar ze na vijf uur een godsdienstoefening houden? Kom eens met een lijstje. Chok3R, Twotone houdt mij geen spiegel voor maar het bord voor zijn eigen kop.

3 Reacties
Benaa
Benaa4 dec. 2021 - 15:17

@HanvanderHorst, "Zijn er dan moskeeën waar ze na vijf uur een godsdienstoefening houden?" Ik ben van beide religies geen fan, maar zijn er dan gereformeerde kerken waar men 5 keer per dag naar toe gaat om te bidden?

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 dec. 2021 - 23:25

Benas, zo lang ze het voor vijven doen is er niets aan de hand.

Benaa
Benaa5 dec. 2021 - 16:18

@HanvanderHorst "Benas, zo lang ze het voor vijven doen is er niets aan de hand." Nee hè, tot 17 uur is het virus minder actief.

Mirzas
Mirzas4 dec. 2021 - 8:08

Feitelijk gedraagt de kerk zich hier niet anders dan veel sectoren of ondernemers: wij zijn te belangrijk, te anders, wij dienen een uitzonderingspositie te krijgen. Het grote verschil is dat zij de gelegenheid hebben gebruik te maken van een uitzonderingspositie die anderen niet kunnen claimen. Alle ruimte voor eeuwenoude illusies. Ik herinner me de diensten van vroeger. Juist in deze tijd zal er weinig vreugde te halen zijn in de kerk. En dan krijg je er nog kerona bij...

2 Reacties
PGS
PGS4 dec. 2021 - 12:19

Het is jammer dat je van mening bent dat er weinig vreugde te halen valt in de kerk. Als ik naar mijn gemeente gaat, haal ik juist vreugde uit de boodschap dat er meer is in het leven dan wat wij om ons heen zien; dat ik er niet alleen voor sta en dat er hoop is in en na het leven. Een verademing om in elk geval 1 uur per week bezig te zijn met andere zaken dan alleen maar corona. En ja: er worden mondkapjes gedragen als je loopt. En ja: er is ruimte om de 1,5 meter afstand te houden aangezien waar normaal er 300 mensen een dienst kunnen bijwonen, zijn er nu maximaal 120 mensen per dienst. Voordeel is dat er 2 diensten per zondag zijn.

Mirzas
Mirzas5 dec. 2021 - 7:39

Oh ik vond het ook altijd leuk om samen te komen. Pepermuntjes bij de vleet,om je stiller te houden, vriendjes en vriendinnetjes. Totdat de preek begon. Al die schuld en noodzaak tot verootmoediging. En ondertussen gebeurde er zoveel in het dorp dat geenszins door de beugel kon. Hoe dan ook, ook sporters vinden het leuk om samen te komen. Of toneelverenigingen, of zangkoren. Maar zij kunnen niet na 17u. Het is idioot dat religies een status aparte hebben in dit land. Maar voel je ook niet enige gene naar de maatschappij als jij daar dan zit tot later op de avond?

Nou ja, kijk...
Nou ja, kijk...4 dec. 2021 - 8:02

Tja Han, 'Some animals are more equal than others'. Onbegrijpelijk dat anno 2021 gemeenschappen die een onwrikbaar geloof hebben in het bestaan het van een imaginair opperwezen zich kennelijk meer kunnen permitteren. Al kan het kabinet indien de politiek wil aanwezig is wél optreden, het recht op de vrijheid van godsdienst is immers niét absoluut. Er is ook nog zoiets als het schade-beginsel, er mag mag géén schade worden toegebracht aan anderen buiten de geloofsgemeenschap. Dat lijkt mij hier opportuun. Het ruim baan geven aan kerkdiensten zal onvermijdelijk zorgen voor onnodige extra besmettingen en belasting van de zorg. Maar ja, de CU zal hier pal voor gaan liggen.

2 Reacties
lmgikke
lmgikke4 dec. 2021 - 10:55

Sterker nog, alleen een paar imaginaire opperwezens worden op deze manier erkend. Als ik zelf een geloof begin waarin ik geloof in de heilige hof nar, dan gelden al die uitzonderingen niet voor mij. De vrijheid van godsdienst gaat slechts op voor een paar sektes. En die sektes houden de rest van Nederland in gijzeling. Toegestaan door CDA, D66 en VVD. Want die willen graag hun agenda (ook vorm van religie, maar dan neo-liberaal) doorvoeren en hebben de steun van de CU minderheid nodig.

JasDon
JasDon4 dec. 2021 - 11:16

CU, SGP, wellicht CDA, maar ook partijen als GL met het zicht op potentieel electoraat en de mannenbroeders van De Linker Wang.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout4 dec. 2021 - 7:58

Artikel 31 kerkgangers, bezwaarden, bevindelijken en vrijgemaakten uit de calvinistische wereld doen niet onder voor zelfverklaarde viruswappies, want de Waarheid zal hen bevrijden. Ergens aan gene zijde komen ze elkaar wellicht tegen in verlossing van gramschap en verwondering om het waarachtige Zijn in heel haar goddelijke aanschijn.

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst4 dec. 2021 - 8:46

Artikel 31 kerkgangers zullen zeker het vaccin gaan halen.

Radio-Head
Radio-Head4 dec. 2021 - 7:37

Hoi Apple Je schrijft: "aan de andere kant gaat Han soms toch teveel uit van zijn eigen situatie en opleiding en denkt dan dat de gedachten die zo opbloeien altijd en overal van toepassing zijn." Wat bedoel je in deze, met opbloeien, en waarin zie jij het nut van dit soort gedachten als toepassing. Uit "Aldus sprak Zarathoestra" van Friedrich Nietzsche. "Ziet! ik toon u de laatste mens. `Wat is liefde? Wat is schepping? Wat is verlangen? ' - zo vraagt de laatste mens en knipoogt. Dan is de aarde klein geworden en op haar hipt de laatste mens, die alles klein maakt. Zijn geslacht is onuitroeibaar gelijk de aardvlo; de laatste mens leeft het langst(...) Een beetje gif af en toe: dat geeft zoete dromen, En veel gif tenslotte om zacht te sterven. Men heeft zijn pretje voor de dag en zijn pretje voor de nacht; maar men eert de gezondheid. `We hebben het geluk ontdekt´- zeggen de laatste mensen en knipogen. Dan is de aarde klein geworden." Tommy (1975) -The Who- See Me, Feel Me / Listening to You ~Scene uit de film~ https://www.youtube.com/watch?v=Q8blcTsC5bw

1 Reactie
Radio-Head
Radio-Head4 dec. 2021 - 7:38

Was reactie op Appel, 3 dec. 2021 21.43

Zandb
Zandb4 dec. 2021 - 7:35

Ik blijf zeggen: Als gods almachtige voorzienigheid zo makkelijk te beïnvloeden valt als vele gereformeerden denken, dan maken die van god een clown. (Lees het boekje van Guus Kuyer: Hoe een klein rot godje, god vermoordde.)

FredD2
FredD24 dec. 2021 - 6:23

Dus als ik het goed begrijp is de regel van 17.00 uur sluiten eigenlijk achterlijk? Het beperkt spreiding van bezoekers waardoor er meer bezoekers in een kortere tijd komen waardoor meer mensen boven op elkaar zitten wat gevaarlijker is dan een goede spreiding, behalve als het gaat om gereformeerden, want die zijn achterlijk. Ok, duidelijk.

1 Reactie
lmgikke
lmgikke4 dec. 2021 - 10:57

Ja. Het gaat niet om de maatregel zelf, het gaat om het feit dat de religieuzen zichzelf een uitzonderingspositie toedichten. En ja, als je gelooft in een sprookjesfiguur en je mening nooit bijstelt o.b.v. feiten dan ben je achterlijk.

Paul!
Paul!3 dec. 2021 - 23:26

Sommige mensen ontwijk je vrijwel, dus daarin hoef ik eigenlijk niks te veranderen. Ik heb op de link geklikt, vooral het bovenste deel van hun tekst klinkt erg dreigend, zeker als je bedenkt dat er ook kinderen in betrokken raken. Maar dat dat, hoe akelig ook, geen juridisch probleem is wist ik natuurlijk al wel. Toch snap ik 1 ding niet zo goed. Waarom worden er niet gewoon eisen gesteld aan de kerktijden, zoals bij de horeca? Gewoon eisen die alleen over de tijden gaan, bedoel ik, zonder enige andere beperking. Ik zie totaal niet in hoe een kleine verschuiving in de tijden strijdig zou kunnen zijn met de godsdienstvrijheid. Net als elke vrijheid houden de grenzen van de vrijheid toch wel ergens op? Bijvoorbeeld bij de wet. Maar ook op het gebied van de veiligheid voor bijvoorbeeld de gezondheid. Als een kerk besluit dat de gelovigen elkaar voortaan ritueel in het gezicht moeten hoesten, kan dat toch ook niet zomaar?

1 Reactie
lmgikke
lmgikke4 dec. 2021 - 10:59

Dat is het ook niet. Maar omdat VVD, D66 en CDA graag willen regeren. En daar de CU voor nodig hebben gaan ze mee in de uitleg dat dat vrijheid van religie is. En zo wordt onze grondwet verkracht. Net zoals de wappies met hun argumenten. De laatste paar jaar, versneld door corona wordt ons democratisch stelsel en de grondwet vakkundig afgebroken.

Effie2
Effie23 dec. 2021 - 21:57

‘De herder in de kerk leidt zijn schapen. En de schaapskooi waarin ze leven heeft geen deuren. Opgesloten in de dogma’s van hun geloofscultuur, gaan ze gehoorzaam verder met wat ze altijd dachten en deden, terwijl de wereld om hen heen nog evolueert. Geheel naar God’s plan. En zij staan stil. Want ze weten niet beter. Arme schapen’.

1 Reactie
PGS
PGS4 dec. 2021 - 12:26

Dus jij beschrijft iets wat voor elke groep mensen geldt. Want elk mens is een sociaal wezen en die zoeken nu eenmaal gelijkgestemden op. En bij elke groep hoort nu eenmaal een aantal regels. Sommige worden verheven tot dogma's en anderen zijn veranderbaar. Ook jij hebt een aantal dogma's die je weigert op te geven. Of dit nu te maken heeft met ontstaan van de wereld; de mens; hoe men zich moet gedragen in de maatschappij; wat normaal gedrag is etc. In feite zit je ook in je geloofscultuur. Je noemt het geen geloof maar het is wel een set van waarden en normen die richting geeft aan je leven. In hoeverre ben jij dan anders dan die arme schapen ?

FransAkkermans1947
FransAkkermans19473 dec. 2021 - 21:20

De vrijheid van godsdienst ligt vast in internationale verdragen. Dat kun je moeilijk een privilege noemen. Dat dit geen vrijheid inhoudt om besmettelijke ziekten over te dragen spreekt voor zich. Regel nu gewoon in de wet dat de vrijheid van godsdienst beperkt kan worden om redenen van volksgezondheid en de oud-gereformeerden zullen gehoorzamen. Een wet is geen advies.

6 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin4 dec. 2021 - 12:23

De vrijheid van godsdienst kun je overal beleven. Daar behoef je niet voor naar een gebouw te gaan, midden in een pandemie. God is immers overal. Een bijbel en zingen kun je ook thuis doen als het zo nodig moet. De geboden zeggen ook dat jij niet mag doden. Zelfmoord is ook al zo'n ding. En je lichaam als tempel etc... Dit is puur menselijk egoïsme en je beter wanen als ieder ander.Of je een besmetting krijgt laat je over aan 'de voorzienigheid' Je wil echter na een besmetting je genezing niet aan diezelfde voorzienigheid overlaten. Nee dan eis je een bed op t.k.v. anderen. Het is een vorm van grootmoedswaan wat je hier ziet! We komen immers ook in het verweer als men homegeneeskunde wil toepassen in die kringen. Of is dat ook de vrijheid van godsdienst?

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 dec. 2021 - 12:25

als=dan grootmoedswaan = hoogmoedswaan! Je beter wanen dan ieder ander. Heb een ander lief zoals uzelf, nou nee dus!

PGS
PGS4 dec. 2021 - 12:30

Jammer dat jouw voorstel een vrij kort door de bocht-oplossing is. Je maakt er een wet van en men houdt zich er aan. Als dat waar zou zijn, dan hadden wij geen politie en boa's en beveiligingsbedrijven nodig. Iets tot een wet maken wilt niet automatisch leiden dat mensen daar authoriteit en gezag aan geven. In alles draait het om wat de hoogste authoriteit is in iemands leven.

Minoes&tuin
Minoes&tuin4 dec. 2021 - 14:12

Voor de duidelijkheid. Ik vind wel dat als mensen doodziek aankomen in het ziekenhuis artsen moeten helpen zonder aanziens des persoons, dus gevaccineerd of niet. Dit voordat er een misverstand over bestaat. Ik zou het echter in de filosofie die zij aanhangen, dan ook weigeren en het aan de voorzienigheid overlaten. Enige grootmoedigheid t.o.v. de ander en barmhartigheid met de ander, zou ik in dat geval echter zeer waarderen.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19474 dec. 2021 - 19:38

@PGS Voor sommige orthodoxe protestanten maakt het wel uit. Romeinen 13 levert ze het dogma op dat je de overheid gehoorzaamheid bent verschuldigd. De bijbel is glashelder. Dat gaat heel ver. Lees de reactie van Van Bemmelen hieronder er maar op na. Overigens, ik ken geen SGP stemmende boeren die hun aardappelen niet preventief tegen Phytophthora spuiten. En ook de zendelingen van orthodoxe snit lieten zich inenten tegen de gele koorts als ze het woord van God gingen verkondigen in de tropen. Ook hun geloofsgenoten in Schotland en de VS denken over vaccineren anders. Hun 'worsteling' met moderniteit hangt van drogredenen aan elkaar. Dat is geen reden om ze te ontzien als daar gewichtige redenen voor zijn. Volksgezondheid is zo'n reden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2021 - 13:08

Hun ‘worsteling’ met moderniteit zouden ze op dit punt even kunnen uitstellen tot corona zo over een jaar of vijf endemisch is geworden. Medegezien de opmerkelijke inconsistentie in het huidige gedrag.

nikita72
nikita723 dec. 2021 - 21:09

Ik denk dat het voor de besmettingen niet veel uitmaken zal als de kerkdiensten een uur vroeger beginnen. (de regel dat sporten tot 17 uur mag, is in feite een beetje raar.) Overigens vind ik het niet nodig om voor mijn religie in grote groepen bij elkaar te komen, en we kunnen als samenleving ook beperkingen opleggen aan religieuze gebruiken die we schadelijk vinden. Of dat hier nodig is, vind ik moeilijk te beoordelen.

Thuiszitter
Thuiszitter3 dec. 2021 - 21:05

Hoe kan ik ze herkennen Han ?, er lopen er nog weinig in klederdracht .

8 Reacties
LaBou
LaBou 4 dec. 2021 - 11:25

Kom een keer langs, dan wijs ik ze je zo aan.

Gerygrr
Gerygrr4 dec. 2021 - 12:21

De dames dragen geen make-up. De rokken en twinsets bedekken alle rondingen zedig, de rokzomen hangen op of onder de knie. De vreugdeloosheid straalt ervan af….. Op zondagen wandelen zij tweemaal daags naar de kerk in een troosteloze vreugdeloze optocht. Hoeden op.

Thuiszitter
Thuiszitter4 dec. 2021 - 18:18

Gijsje- dat snap ik op de zondagen maar velen zien er op de maandag niet zo herkenbaar uit . LaBou- ik woon naast Spiekendurp die herken jij niet na de zondag

LaBou
LaBou 5 dec. 2021 - 11:34

Thuiszitter: ik kan het niet helpen maar die mensen hebben een bepaalde uitstraling, of dat nou op zondag is of een andere dag in de week. Vaak heel aardig, dat wel, maar als je ook maar iets doet wat tegen hun overtuiging is kom je er achter wat de uitdrukking "als blikken konden doden" precies inhoudt.

DanielleDefoe
DanielleDefoe5 dec. 2021 - 22:18

De jongere dames dragen ook gewoon broeken begreep ik maar niet op zondag. Mijn medestudenten gebruiken ook geen make-up maar ik krijg niet de indruk dat het allemaal orthodoxe christenen zijn al zullen die er ook wel tussen zitten.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 dec. 2021 - 5:00

DanielleDefoe Ze hebben het kwaad niet buiten de deur kunnen houden! https://www.trouw.nl/religie-filosofie/revolutie-in-refoland-de-smartphone-is-erin-geslopen~bc8ba57d/

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 dec. 2021 - 11:34

Ach ja, de smartphone. De TV buiten de deur houden is makkelijker.

DanielleDefoe
DanielleDefoe6 dec. 2021 - 17:26

Off topic: De term “zwartekousenkerk” verwijst naar Grefo mannenkleding. In de achttiende eeuw gingen mannen gekleed in "culottes" of te wel korte broeken. Daaronder droeg men kousen. Grefo mannen drukten hun zwarigheid uit dmv zwarte kousen. Deze dracht heeft zich in grefobolwerken weten te handhaven tot in de 19de eeuw. Lui met meer moderne opvattingen kozen voor de lange broek en de kleur van de sokken is inmiddels een smaakkwestie geworden. Zelfs witte sokken in sandalen mogen weer!

The Apple
The Apple3 dec. 2021 - 20:43

Een hele nuttige raad voor iemand die in zijn vrienden- en kenniskring dagelijks met veel gereformeerden in contact komt, of in zo'n dorp woont. Aan de andere kant gaat Han soms toch teveel uit van zijn eigen situatie en opleiding en denkt dan dat de gedachten die zo opbloeien altijd en overal van toepassing zijn.

1 Reactie
The Apple
The Apple3 dec. 2021 - 20:58

Overigens barst het hier van de "krenten", maar daarvan blijf ik altijd op GROTE afstand, zelfs in de tijd vóór corona was dat al zo. Ook -vooral- als het betalende gasten zijn. Ooit zat hier een kindje te kijken naar zo'n religieuze video, waarschijnlijk over de 10 plagen van Egypte (?) De vuurballen daalden uit de hemel alsof er een hele meteorietzwerm op drift was geraakt en richtten dood en verderf aan. "Wat gebeurt daar nou?", informeerde ik. "Dat komt van de heere" was het antwoord van het kindje. "Dat is dan niet zo aardig van de heere", antwoordde ik. "Wat de heere doet is welgedaan", reageerde de moeder, als door een wesp gestoken. "Wegwezen hier", was mijn enige gedachte.

EenMening
EenMening3 dec. 2021 - 20:16

@Han "of lidmaten die het wagen buiten de eigen gemeenschap te trouwen" Dit klopt niet..Je kunt in principe met iedereen trouwen. Dat kan iemand van een andere kerk zijn of zelfs iemand die nergens aan doet, mits die persoon"overkomt".naar de Gereformeerde Gemeenten.. Dat gebeurt dan ook regelmatig. Als iemand uit een andere protestantse kerk, bijvoobeeld de PKN of de GGiN, wil trouwen met een GerGemmer, is meestal een attestatie voldoende..Een niet-gelovige of Rooms-Katholiek moet eerst catechisatie volgen, belijdenis doen is wel gewenst maar niet strikt noodzakelijk, zoe iemand blijft dooplid. Iemand die niet gedoopt is, moet natuurlijk eerst gedoopt worden (volwassen doop). De doop van andere christelijke kerken wordt gewoon erkend, mits die in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is geschied.. Regelmatig kiest he bruidspaar zelf tussen de twee kerken ,kiest een derde kerk of breekt zelfs met de kerk, Dat is vaak tegen de wil vande ouders maar die schikken zich er op termijn wel in.

2 Reacties
EenMening
EenMening3 dec. 2021 - 20:17

vande = van de

EenMening
EenMening3 dec. 2021 - 20:19

persoon” overkomt”.

Kees van Bemmelen
Kees van Bemmelen3 dec. 2021 - 19:42

Ik vermoedde wel dat ze in die kringen corona als een soort straf van God zouden begrijpen, maar in deze passage uit het coronabericht maken ze het toch weel heel bont: "Jesaja ziet dat het volk in nood is. Vanwege ernstige zonden en gruwelijke afgoderij. Men vraagt niet naar de Heere. Intussen is er de tuchtroede Gods: de vijand is er met machtige legers. Overal is er nood; gevaar is nabij; de dood gaat rond. Er is in deze levensomstandigheden onzekerheid, benauwdheid, angst. Intussen zoekt men het in allerlei zaken, maar niet in verootmoediging en met schulderkenning bij de Heere." Ik moest meteen denken aan wat ds. Kersten in De Banier schreef vlak na de Nederlandse overgave aan Duitsland, ik heb het voor de gelegenheid even opgezocht: "Hoezeer ware toch te wenschen, dat ons volk in de harde slagen, die het ontving, de hand des Heeren mocht opmerken, Die om onzer zonden wil, Zijn rechtvaardige gramschap over ons heeft uitgestort." En iets verder in datzelfde stuk: "Voor opstand en murmurreering behoede de Heere ons. Laat ons tot ons zelf inkeeren en naar Boven mogen opzien. God doet geen onrecht, ook niet als Hij den Duitscher gebruikt om ons te slaan." Die uitgang "-sch" is verdwenen, maar verder schrijven ze nog vrijwel hetzelfde als tachtig jaar geleden.

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr4 dec. 2021 - 12:23

Precies! Men wordt geacht God te vrezen!

Satya
Satya3 dec. 2021 - 19:33

Laten we sommige moslims niet sparen Han. Nu kom je een beetje eenzijdig over. Ook mensen die vinden dat ze voor de lockdown op de laatste avond nog gauw even hutspot moeten halen hebben er volgens mij weinig van begrepen.

3 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗3 dec. 2021 - 22:19

Hutspot halen, hoe doe je dat en waarom?

Satya
Satya4 dec. 2021 - 9:15

Juppé Vraag maar aan Han. Op de avond voor de tweede lockdown ging hij naar zijn favoriete stampot restaurant om nog even te eten en beklaagde zich over het gebrek aan anarchistisch denken van de bevolking. Terwijl de zorg onder druk stond. Nu ben ik natuurlijk niet tegen voortschrijdend inzicht. Ik mag Han graag plagen.

Juppé🎗
Juppé🎗4 dec. 2021 - 13:04

Dank voor de uitleg Satya, ik wist dit niet. Ik steun Han overigens met anarchistisch denken. Het ten uitvoer brengen van dit denken moet je idd niet doen als je daar anderen mee in serieuze problemen brengt.

Norsemen
Norsemen3 dec. 2021 - 19:14

Prima dat die figuren zich nergens wat van aantrekken. Als ze dan maar wel ziek worden.

1 Reactie
Zandb
Zandb4 dec. 2021 - 7:41

Norsemen Daar had u wat mij betreft wat langer over na kunnen denken. Als alleen die gelovigen de gevolgen zouden ondervinden van wat ze doen, dan zou dat wat u beweert misschien niet zo'n probleem zijn. Maar onder de gereformeerden zelf en daarbuiten raken mensen betrokken die daar niet voor hebben gekozen.

TwoTone
TwoTone3 dec. 2021 - 18:38

“Volgens onder meer de gelderse gereformeerde gemeenten en zeeuwse kerkgangers getuigen uitspraken als “Loop liever met een boog om lidmaten van de Gereformeerde Gemeenten heen‘, maar ook inzake culturele dingen en allerlei gekke gewoontes’, niet alleen van onwetendheid omtrent christenen en de geteformeerde gemeenschap, maar voeden ze ook de (linkse) anti christengevoelens in dit land. ,,Een grote groep mensen in onze samenleving wordt weggezet en gedemoniseerd.’’

7 Reacties
Hanvander Horst
Hanvander Horst3 dec. 2021 - 19:18

Waar komen die citaten vandaan?

Volrin
Volrin3 dec. 2021 - 23:16

Gedemoniseerd insinueert onterechte kritiek. Daar is hier geen sprake van.

Zandb
Zandb4 dec. 2021 - 7:46

Tweetoon En waarom zijn die woorden die u anderen in de mond legt, dan A. geen dooddoener, en B. geen poging tot wegzetten en demoniseren?

Ch0k3r
Ch0k3r4 dec. 2021 - 7:47

@hanvanderhorst Dit is volgens mij een persiflage op dat gemiep over wat die Meiland schreef over moslims. TwoTone houdt je volgens mij een spiegel voor. "Een grote groep mensen in onze samenleving wordt weggezet en gedemoniseerd.’’ was de reactie van de SPIOR op dat boekje van Meiland.

Hanvander Horst
Hanvander Horst4 dec. 2021 - 8:51

Zijn er dan moskeeën waar ze na vijf uur een godsdienstoefening houden? Kom eens met een lijstje. Chok3R, Twotone houdt mij geen spiegel voor maar het bord voor zijn eigen kop.

Ch0k3r
Ch0k3r4 dec. 2021 - 18:45

@HanvanderHorst Als je het puur op het sluiten vanaf 17:00 hebt, klopt dat helemaal. Als je je zou focussen op je stukje "Dat verdient geen enkel respect. Het antwoord behoort geen dialoog te zijn maar een totale afwijzing. Dat doen zij namelijk zelf ook met geloofsgenoten die niet helemaal in het pulletje vallen zoals homoseksuelen of lidmaten die het wagen buiten de eigen gemeenschap te trouwen. Of de bijbel anders durven te interpreteren dan de dominee en zijn ouderlingen.", dan ligt het volgens mij net wat anders. Meiland had het over burka's. Niet alle moslima's dragen burka's. Niet alle christenen horen bij de Gereformeerde Gemeenten. Dus waarom zou je een aanval op burka's (gedragen door een specifieke subgroep van de moslims) betrekkenen op de algehele algemene groep gelovigen, maar een aanval op de Gereformeerde Gemeenten niet op het gehele christendom? Dat was volgens mij de spiegel die hij probeerde te laten zien. Maar goed, ik ben TwoTone niet. Dit maakte ik er van. Ik spreek ook absoluut het gedrag van de GG niet goed. Maar volgens mij was het allang duidelijk dat ik geen fan van religie ben, en alles wat daar uit voorkomt.

Norsemen
Norsemen5 dec. 2021 - 9:08

@Han Het maakt niet uit wat andere mensen doen, moslims zijn altijd erger. Dat weet je nu inmiddels toch wel.

Thuru
Thuru3 dec. 2021 - 18:13

Tijdstip om naar de kerk te gaan kan uitstekend in de ochtend. Natuurlijk slaat sluiting winkels en horeca nergens op 17:00. Beter gewoon te spreiden en horeca weer open tot 3:00 Uiteraard wel met G2 en QR pas.

spelregeltoerist
spelregeltoerist3 dec. 2021 - 18:10

Han, je snapt het niet, God zorgt voor deze mensen dus laat ze toch lekker met rust…

1 Reactie
Hanvander Horst
Hanvander Horst3 dec. 2021 - 19:15

Dat stel ik nu juist voor. Om ze heen lopen.