Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

Ultraconservatieve vrouwenhaters in Amerikaans Hooggerechtshof schaffen recht op abortus af

Zware klap voor vrouwenrechten in de VS
Joop

Klimaatmars brengt 40.000 mensen op de been

  •  
10-03-2019
  •  
leestijd 1 minuten
  •  
WhatsApp Image 2019-03-10 at 12.46.29
Vanuit het hele land zijn zondag mensen naar Amsterdam getrokken om in de stromende regen deel te nemen aan de klimaatmars. In totaal kwamen zo’n 40.000 mensen naar de hoofdstad. De mars, georganiseerd door Milieudefensie, FNV, Oxfam Novib, Greenpeace, De Goede Zaak en de Woonbond, roept het kabinet op tot het maken van ‘eerlijk klimaatbeleid’ en te kiezen voor ‘echte oplossingen’.
Voorafgaand aan de mars zijn er vanaf 13:00 uur op de Dam waren er optredens van onder meer Claudia de Breij en Typhoon. Daarna trok de stoetdoor de Amsterdamse binnenstad richting het Museumplein. Rond 16.00 uur was de klimaatmars afgelopen.
Voor het bekijken van de livestream is het nodig de cookies van de NPO op deze website te accepteren

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

Rechtse Bal2
Rechtse Bal211 mrt. 2019 - 18:09

dit was dus een demonstratieve mars van ''wij'' die tegen ''zij'' duidelijk maakten wat ''zij'' allemaal moeten doen zodat ''wij'' gewoon door kunnen gaan met consumeren. Goed voorbeeld doet volgen doch de verandering moet toch echt van de politiek komen.... ben benieuwd hoe er derhalve gestemd zal worden.

1 Reactie
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde11 mrt. 2019 - 21:02

Er is geen zij, er is alleen wij. Alleen mensen met een vijandbeeld hebben een zij nodig.

Gaitj
Gaitj11 mrt. 2019 - 17:41

@rvb Waarom zou Nederland een voortrekkersrol moeten spelen? Ik kan geen enkele reden bedenken waarom we dat zouden moeten doen.

1 Reactie
MartinvanderLinde
MartinvanderLinde11 mrt. 2019 - 21:04

Nederland heeft geen voortrekkers rol, we doen dit om niet nog verder achter te lopen bij andere landen.

Heinz2
Heinz211 mrt. 2019 - 17:13

0,3 % van Nederland wil honderden miljarden uitgeven voor een temperatuurverlaging van 0,0003 graad. Lijkt me niet verstandig om hierop in te gaan.

5 Reacties
Peter van Leusden
Peter van Leusden11 mrt. 2019 - 17:43

In de psychologie noemen ze dit het "bystandereffect". Het is een paradox. Als iemand in problemen is en er is maar één ander persoon in de buurt die kan helpen dan komen de meeste mensen meteen in actie. Maar als er 195 personen omheen staan, denken veel mensen "mijn rol is niet belangrijk, anderen kunnen dit ongetwijfeld beter, dus ik hoef niks te doen". Zo dreigt het nu ook met het klimaat te gaan. We moeten het met 195 landen samen doen. Maar er gebeurt niks, omdat iedereen naar elkaar loopt te wijzen. Het uiteindelijk effect van die houding: niemand neemt adequate maatregelen het het klimaat ontspoort. Niet zo'n erg handige houding dus..... :-)

stokkickhuysen
stokkickhuysen11 mrt. 2019 - 18:01

Cijfers noemen zoals jij hier doet maakt meteen duidelijk dat we aan jouw mening niet teveel waarde moeten hechten (maar je mag hem natuurlijk uiten joh).

OlavM
OlavM11 mrt. 2019 - 20:49

@ Heinz: Dwaasheid ten top, die kennelijk niet grappig is bedoeld. De betere Heinz, Heinz Hermann Polzer oftewel drs. P, zou naar aanleiding van jouw commentaar een grappig liedje hebben kunnen schrijven. (Ware hij niet overleden).

Peeman
Peeman11 mrt. 2019 - 21:38

Peter Als Nederland dan wel een voortrekkersrol op zich neemt en miljarden gaat investeren, welke garantie heeft de belastingbetaler dan? Als opkomende economieën onze uitstoot 'overnemen' zijn wij miljarden lichter maar is er niets gebeurd.

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 mrt. 2019 - 11:00

'welke garantie heeft de belastingbetaler dan' Garanties bestaan niet in de politiek.

JasDon
JasDon11 mrt. 2019 - 9:24

Nederland heeft invloed vanwege zijn economische machtsbasis. Indien dat wordt weggenomen betekent Nederland minder op het internationale front en heeft de gemiddelde Nederland veel minder te besteden. Ik ben wel voor elke stap waarin Nederland geleidelijk meebeweegt met globale initiatieven. Waar ik niet mee kan leven is dat we hier de economie om zeep helpen met hoge belastingen en strenge limieten of regels t.o.v. concurrerende economieën. Ik heb namelijk niet de illusie dat Nederland door een leidersrol andere landen gaat meenemen. Als we tot globale oplossingen komen, komt het misschien nog goed met het klimaat, zo niet dan zijn we hier in Nederland op zijn minst veel geld kwijt aan het verhogen van dijken.

10 Reacties
rvb2
rvb211 mrt. 2019 - 12:40

waar ik niet mee kan leven is dat alles ondergeschikt moet worden gemaakt aan de economie. Nederland moet juist een voortrekkersrol spelen op het gebied van klimaat- en milieubeleid. Dan maar een wat mindere economie.

Sam V
Sam V11 mrt. 2019 - 12:47

@JasDon Helemaal mee eens, maar bij veel mensen aan de linkerzijde van het politieke spectrum (van GL tot D66) lijkt dat besef er maar niet de willen zijn. Multinationals moeten zwaar belast worden zonder oog voor de economische en daarmee uiteindelijk ook ecologische gevolgen. Daarnaast moet elke burger verplicht zijn energiehuishouding anders inrichten met grote financiële consequenties, waardoor gekort moet worden op andere (duurzame) uitgaven. Vergeet biologisch vlees of een electrische auto. Iedereen over op het veganisme (met seizoensproducten van Nederlandse bodem), het OV, kamperen op de veluwe met de fiets, een warme trui in huis en vooral consuminderen. Allemaal afgedwongen door het vakkundig om zeep helpen van onze economie, banen en welvaart. Leuker kunnen we het niet maken, maar we zijn wel zeer tevreden met onszelf.

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 mrt. 2019 - 14:58

'Indien dat wordt weggenomen ' Dat wordt helemaal niet weggenomen. Je praat de Telegraaf lobby na.

H.Witte
H.Witte11 mrt. 2019 - 15:41

JasDon de vraag die wij ons allemaal zouden moeten stellen is of de huidige economische wereldorde, waarbij groei kennelijk het toverwoord is voor vooruitgang, in de pas kan lopen met het veilig stellen van het leven op onze aarde. Het zou goed zijn als geleerden zich daar eens nadrukkelijk mee bezig houden. Is er nog groei mogelijk zonder afbreuk te doen aan (de kwaliteit van) duurzaam leven op aarde of moeten we meer en meer het verschil tussen welvaart en welzijn gaan onderkennen en er naar gaan handelen. Het lijkt me de intelligente discussie die we zo nodig hebben en niet het slap geklets vanuit bestaande structuren waarvan zo volstrekt duidelijk is dat ze zich eerder tegen ons keren dan ons, de massa, ten dienste staan.

Gaitj
Gaitj11 mrt. 2019 - 17:39

@rvb Waarom zou Nederland een voortrekkersrol moeten spelen? Ik kan geen enkele reden bedenken waarom we dat zouden moeten doen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin11 mrt. 2019 - 19:19

@ Henk Witte (16:41u) - je hebt gelijk. De dominante economische modellen en structuren zijn onhoudbaar. Oneindige groei op een eindige planeet*) is onmogelijk. Ik zie vandaag de dag in allerlei discussies voorstellen die slechts neerkomen op marginale modificaties van de produktie- en consumptiewijzen die wij kennen; maar de bedenkers menen dat zij de sleutel in handen hebben om én onze levensstijl (welvaart, comfort, en hyperconsumentisme) te kunnen garanderen, én een significante bijdrage aan de redding van een leefbaar klimaat te leveren. Dat is onmogelijk. De mensen die dit mogelijk achten houden zich bezig met moderne vormen van alchemie. Je kunt ook zeggen: ze leven in cognitieve dissonantie; of anders: zijn behept met compulsief magisch denken. Veel wetenschapsmensen houden zich bezig met de vraag hoe toch de doctrine van het late kapitalisme (het neoliberalisme), met haar achterhaalde uitgangspunten en haar bizarre, reductionistische, en sciëntistische opvattingen over, en beschrijvingen van het denken en handelen**) van de mens nog altijd toonaangevend kan zijn (i.e. hoe deze dwaalleer de gigantische crisis van 2008 en daarna kon overleven).***) ------- Henk, je spreekt de wens uit dat geleerden zich eens nadrukkelijk met die vragen over kwaliteit van leven, welvaart, welzijn, en groei gaan bezighouden. Welnu, dat gebeurt al volop. We zullen inderdaad de nadruk moeten leggen op het essentiële verschil tussen welvaart en welzijn; dit verschil is in de voorbije decennia uit het centrum van de belangstelling verdwenen, sterker nog: het lijkt warempel of veel mensen hun welbevinden alleen menen te kunnen vergroten door spullen te kopen; spullen die zo vaak slechts van luxueuze aard zijn, en die alleen op de korte termijn enige bevrediging schenken. Daarnaast is de omloopsnelheid van menig standaardprodukt veel te hoog, omdat we het fenomeen van 'planned obsolescence' kennen (heel vluchtige modieusheid, of anders wel ingebouwde slijtage, bewust ingeperkte gebruiksduur). De verslaving aan technologie (gadgets, gizmo's, 'innovaties' die niets toevoegen, enz. enz.) is immens, en draagt bij aan de vereenzaming, vervreemding en anonimisering van de moderne burger; dat we alle voorliggende problemen van de mensheid met technologie zouden kunnen oplossen, dat is een gevaarlijk bijgeloof; en erop gokken dat steeds meer en sneller te vernieuwen technologie überhaupt alleen maar vooruitgang kan bieden, dat is een verkeerde aanpak: alle apparatuur en infrastructuur die daarmee samenhangt, die moet eerst gemaakt en aangelegd worden; daar zijn onwaarschijnlijk grote hoeveelheden grondstoffen en energie voor nodig (en de produktie van die technologie is onontkoombaar een enorme belasting voor leefmilieu en klimaat). Ik hoor vaak: ja maar dit of dat apparaat, die nieuwste mogelijkheid, die bespaart toch zoveel tijd? Raar is dat. Want als de mens anno 2019 aan één fenomeen permanent een enorm gebrek heeft, dan is dat: tijd. Samenvattend: leven wij in een era van progressie? Nee. 'Vooruitgang' houdt in dat we vanuit een menselijke, sociale, maatschappelijke situatie die slecht is, een weg aan het gaan zijn naar een toekomst, nieuwe omstandigheden, waarvan we mogen verwachten dat die aanmerkelijk beter zal zijn. Mij lijkt dat we veeleer leven in een (al lang durende) periode van geestelijke en sociale achteruitgang; we kennen zoveel hogepriesters van het occulte, van de Mammon en andere afgoden; en ook nogal wat mensen uit de wetenschap zijn inmiddels weggezakt in het moeras van wensdenken, science fiction, en geheel eigen versies van astrologie. Ik zie veel primitieve fantasieën, die immens populair zijn: ik noem post- en transhumanisme als voorbeelden. Welvaart? Wat is dat? Geld en bezit alleen? Hoe dan ook: met ons aller welzijn is het droevig gesteld. De prevalenties van klinische depressie, angststoornissen, gevallen van burn-out, en verslaving (chemisch, anderszins) zijn zeer hoog (ik zag recent dit: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/overdoses-met-pijnstiller-oxycodon-nemen-snel-toe~bf3649eb/ ). Kortom; het gaat niet goed, en het roer moet om. *) 'eindige planeet' is mijn vertaling van 'finite planet'. De uitdrukking is enigszins meerduidig, maar pakkend genoeg om 'uitputbaarheid' of 'begrensdheid' duidelijk te maken. **) ik doel op het idee van het maken van vrije, rationele keuzes, vooral in het eigenbelang; en ook op concepten als symmetrie en asymmetrie in het bezit van informatie; beide worden in de vigerende economische ideologie voorgesteld en beschreven op een manier die met de menselijke realiteit niets te maken heeft. ***) enkele namen van de auteurs die zich deze vraag stellen: Wendy Brown, David Harvey, Colin Crouch, Philip Mirowski, Gérard Duménil & Dominique Lévy, en Pierre Dardot & Christian Laval. Volgende keer meer.

OlavM
OlavM11 mrt. 2019 - 20:09

@ Henk Witte: Dat is inderdaad het kern van de huidige problemen. De logica van het (neo-)kapitalisme, waarin het voortdurende streven naar winstmaximalisatie (of eventueel: optimalisatie) en privé-toeëigening de motor is, is volkomen in strijd met de werkelijke gemeenschappelijke behoeften van een waardig bestaan van alle mensen, evenwicht in natuur en milieu, en een duurzame toekomst van de planeet. Mensen die nauwelijks verder (willen) kijken dan hun eigen egoïstische behoeften zijn in het licht van de huidige klimatologische ontwikkelingen cynici van wie de samenleving weinig goeds kan verwachten.

OlavM
OlavM11 mrt. 2019 - 20:13

Aanvulling: Niet verrassend dat die cynici precies die smoezen gebruiken die Roos Vonk gisteren hier op een rijtje heeft gezet. ("Klimaatsmoezen").

Minoes&tuin
Minoes&tuin12 mrt. 2019 - 8:20

OlavM Je moest eens weten hoeveel bos hier in en om het dorp de laatste jaren verdwenen is t.b.v. villa-wijken, ook een verdienmodel. Dat brengt immers extra WOZ opbrengsten in de gemeentekas. Hoe moet je dat in godsnaam een halt toeroepen. Dat alles was eerst vrij toegankelijk gebied voor de inwoners en van onschatbare waarde, dit anders dan in geld uitgedrukt. Bovendien zijn die huizen zo groot terwijl men er maar met een paar mensen inwoont, dat het gebruik aan energie de spuigaten uitloopt.

H.Witte
H.Witte13 mrt. 2019 - 13:21

Cliff De discussie onder de geleerden vindt al volop plaats, ja, ongetwijfeld, maar ze speelt zich te veel op academisch niveau af en blijft bovendien nogal binnen de muren van de discussieruimte hangen. We hebben behoefte aan mensen die vanuit die discussie meer dan nu het geval is een praktische vertaalslag maken en in huis-tuin-en keukentaal de boodschap aan de burger gaan overbrengen. Nu is het nog steeds zo dat die burger in veel gevallen maar liever de kop in het zand steekt. De opkomst van FvD is daar een goed voorbeeld van. Het ontkennen van het klimaatprobleem geeft mensen het gevoel dat ze kunnen weglopen voor de kosten die omschakeling van de enerigevoorziening voorziet. De kop in het zand dus. Ik erger me hopeloos aan Baudet die maar kan blijven verkondigen dat Nederland het enige land is dat iets wil doen aan o.a. Co2 beheersing en dat dit niet een keer klip en klaar weerlegd wordt met goede feiten zoals die voorhanden zijn. Waarom kan er in ons land in vredesnaam iemand met Trumpiaansgedrag wegkomen. Geleerden moeten meer 'in het veld' gaan staan en figuren als Baudet enorm om de oren slaan.

Bouwman2
Bouwman211 mrt. 2019 - 9:03

En, vroeg de volgende dag dr Zielknijper aan meneer Bommel, heeft de therapie een beetje gewerkt? Zeker, professor, ik gevoel mij geheel ontspannen, was het antwoord. Op uw placebo heeft u al patent?

webmaatje
webmaatje11 mrt. 2019 - 8:47

Zolang roetdeeltjes van o.a. verkeer, industrie en branden op gletsjers waaien, zullen die sneller smelten omdat zwart het zonlicht niet reflecteert. Zo smelten de Himalaya-gletsjers nu sneller door roetdeeltjes afkomstig van o.a. de oliebranden tijdens de oorlog in Irak, Op de noordpool zijn veel roetdeeltjes gewaaid van o.a. verkeer en bosbranden in o.a Alaska. Op opzettelijk brand stichten, ook uit protest of door oorlog, zou wereldwijd een enorm hoge boete moeten staan. Bron o.a.:Die dunkle Seite der Gletscher Steigende Temperaturen lassen Eis nah der Pole tauen. Als wäre das nicht genug, beschleunigt Feinstaub diesen Prozess. https://www.tagesspiegel.de /wissen/feinstaub-foerdert-gletscherschmelze-die-dunkle-seite-der-gletscher/24042236.html

Tom8
Tom811 mrt. 2019 - 8:37

Zag hier gisteravond een Belgische nieuws reportage over de klimaatmars in Amsterdam. De antwoorden op de vragen gaven een beeld van betrokken goed geinformeerde deelnemers. 1 van de antwoorden was ook dat Nederland zich graag op de borst mag kloppen over hun voortrekkersrol op allerlei progressieve veranderingen, maar dat daar nu op klimaat gebied geen sprake van is. Toch zegt mijn gevoel dat de uitslag van de komende Staten verkiezingen, wel eens een duidelijk signaal van progressieviteit kunnen afgeven. De PVDD kon wel eens hogere ogen gooien dan voorspeld. En ergens onder de bodem lijkt, de ook bij dit land horende mentaliteit en boerenslimheid, van het kan anders dus we doen het anders te groeien.

1 Reactie
korheiden2
korheiden212 mrt. 2019 - 17:05

@Tom : de PvdD won er bij Ipsos inderdaad een zetel bij, ten koste van GL. Ik weet het, het zijn peilingen en volgende week weten we het zeker. Maar het ziet er naar uit dat GL, PVV en FVD ongeveer even groot gaan worden en dat de coalitie zoveel zetels verliest dat men aan de eventuele steun van GL niet genoeg heeft. Nu is Rutte wel wat gewend, want tijdens de 9 jaar dat hij premier is hadden zijn coalities meestal geen meerderheid in de EK.

Andy P
Andy P11 mrt. 2019 - 7:15

De vervuiler betaald. Wat een euforie. Maar wie is de vervuiler? De grote bedrijven die veel CO2 uitstoten? Of hun klanten? Die de benzine, voedsel en overige producten afnemen? Ik weet zeker de laatste. Denk nu maar niet dat de top van Shell iets gaat betalen aan de CO2 belasting, dat worden de eindklanten die de milieu rekening gepresenteerd krijgen door verhoging van de prijzen van de producten die ze afnemen. Of het nu gaat om brandstof, voeding of de plasting wegwerp regenmantels die ik op de bovenstaande foto's in overvloed heb mogen aanschouwen. Het gaat dus uiteindelijk om ons. Buiten het feit om dat we de CO2 belastingen gaan betalen voor de grote bedrijven, zal de regerin ook nog extra belastingen gaan heffen op de gemeente en de rijksbelastingen, want zeg nu eerlijk. Belasting heffen werkt verslavend. Goed, tot zover de kostendekking. De regering bulkt van het geld en wat gaan ze er nu mee doen? Het hele land volpompen met windmolens waarvan al is aangetoont dat ze geen bijdrage leveren aan een beter klimaat en alleen maar subsidie kosten? Of gaan we allemaal over op elektrisch rijden zodate we na 700.000 km een beetje schoner zijn dan een benzine auto. Gaan we met z'n allen nog minder vlees eten waardoor onze groente industrie nog minder duurzaam wordt? Met z'n allen 5 minuten per week douchen? 1 velletje wc papier gebruiken per keer? Er is geen enkele politieke partij die echt nadenkt over het milieu... Ze gebruiken mooie termen zoals duurzaamheid en CO2 tax.... Maar dat doet me een beetje denken aan kantoor taal zoals piketpaaltjes en revitaliseren. Daar is enige tijd geleden een boek over geschreven en dat het Bullshit Management. Dat doen de politieke partijen ook. Bullshit management met hun prachtige niets zeggende jargon waarmee ze stemmen proberen binnen te slepen. Heel simpel gezegd, het enige waar die prutsers mee kunnen komen is.... belastingverhoging. Dit werkt overigens averechts. Hoe meer belasting een bedrijf moet betalen, hoe minder deze geneigd is te investeren in hetgeen deze belasting over betaald. Immers dat geld uit dat potje is al uitgegeven aan het rijk die er vervolgens niets mee doet. Ik heb als bedrijf dan daar ook mijn verantwoordelijkheid afgekocht en overgedragen aan het rijk. Voor de burger geldt hetzelfde. Elke cent die ik meer moet steken voor het mooie jasje van Rutte (belasting) kan ik niet meer steken in het aanpassen van mijn woning zodat deze meer energie neutraler gaat worden. Overigens voel ik mij er dan ook niet meer verantwoordelijk voor, want dat geld voor dat potje is al uitgegeven. Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is dat de overheid de vooruitgang alleen maar tegenwerkt (zoals gewoonlijk). Zei moet zeker geen meer geld meer eisen, maar bedrijven en burgers ondersteunen in het klimaat neutraler maken van de diensten die geleverd en afgenomen wordt. Daar zijn geen extra belastingen voor nodig, want die hebben we met z'n allen al descennia betaald en het wordt nu een keer tijd dat de overheid daar ook iets nuttigs mee gaat doen. Elke partij die ons probeerd duidelijk te maken dat er hogere belastingen betaald moeten worden door wie dan ook is een partij die ons probeerd te beduvelen. Neem dat maar even mee in je keuze bij de verkiezingen.

1 Reactie
Joe Speedboot
Joe Speedboot11 mrt. 2019 - 14:56

'windmolens waarvan al is aangetoont dat ze geen bijdrage leveren aan een beter klimaat en alleen maar subsidie kosten? Of gaan we allemaal over op elektrisch rijden zodate we na 700.000 km een beetje schoner zijn dan een benzine auto.' Jij leest blijjkbaar alleen de Telegraaf. Die 700.000 gaat uit van vuile stroom. Gebruik je groene stroom dan hoef je maar 30.000-40.000 km te rijden. Dat windmolens meer kosten dan ze opleveren is ook achterhaalde flauwekul. Zie: https://decorrespondent.nl/4256/factcheck-windmolens-kosten-meer-energie-dan-ze-opleveren-en-helpen-het-klimaat-niet/470456652512-9b612b13 'Neem dat maar even mee in je keuze bij de verkiezingen. Ga je eerst zelf eens wat beter informeren alvorends te denken dat je anderen kan adviseren.

Le Chat Botté
Le Chat Botté11 mrt. 2019 - 7:12

Ik stel het volgende voor: Loon wordt niet meer belast (je moet niet belasten wat je wilt stimuleren) Het maximale BTW tarief wordt 95%. Het minimale BTW tarief wordt 5%. Ieder bedrijf krijgt per product en/of dienst de mogelijkheid om aan te tonen - op basis van een objectieve meetmethode en volledige transparantie in de keten - wat de sociaal-ecologische voetafdruk is. Hoe groter de afdruk, des te hoger het BTW tarief. (je belast wat je wilt ontmoedigen). Voer dit in Europa in en leg ieder extern bedrijf dat zaken wil doen met Europa langs dezelfde meetlat. Boy, wat zal er geïnnoveerd worden!!!

6 Reacties
Andy P
Andy P11 mrt. 2019 - 12:43

@Le Chat Botté, Dat is helemaal geen slecht idee eerlijk gezegd.

Elias Unique
Elias Unique11 mrt. 2019 - 13:41

Beroerd plan. Veroorzaakt ontzettende bureaucratie en gouden tijden voor boekhouders. Hoe denk je dat een BTW-aangifte er dan uitziet? En is dat te controleren door de fiscus?

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 mrt. 2019 - 15:04

'op basis van een objectieve meetmethode en volledige transparantie in de keten' Probleem is dat dat soort sommetjes al heel snel vreselijk gecompliceerd worden. Ik heb eens een voorbeeld gezien van de berekening van de milieubelasting van een huiskat. Daar zitten als zoveel variabelen in dat er al nauwelijks is uit te komen. Ga je zo'n sommetje proberen te maken van bijv een auto dan wordt je helemaal gek. Op zich wel goed idee om de btw ipv de IB te verhogen, maar een specifiek tarief per product maakt het onmogelijk complex en fraudegevoelig.

Le Chat Botté
Le Chat Botté11 mrt. 2019 - 19:28

Aan Elias en Joe: Ik begrijp jullie zorg dat de meetmethode complex, bureaucratisch of fraudegevoelig zou kunnen ingericht worden. Maar eerlijk gezegd twijfel ik of dat werkelijk zo uit zou moeten pakken. De fiscus is al ingericht op het werken met meer dan 1 BTW tarief. In mijn beoogde systeem ligt de bewijslast bij het bedrijfsleven, de toetsing bij een toezichthouder. De meetlat is zo moeilijk of eenvoudig te maken als men zelf verkiest. Mijn advies zou zijn om deze zo in te richten dat er een optimale balans tussen eenvoud en gewenst resultaat ontstaat. Op deze manier kan de consument uiteindelijk een bewuste keuze maken. Het BTW tarief op het product of de dienst is immers een gemeenschappelijk geaccepteerde maatstaf voor de sociaal-ecologische voetafdruk. En als je dan echt graag een smerig en/of asociaal product wilt, dan zul je voor de maatschappelijke kosten moeten compenseren door een significant hogere prijs. Ik denk dat er in een dergelijk systeem overwegend gekozen zal worden voor de meest sociale en duurzame oplossing. Maar ook als jullie gelijk hebben, zelfs al zou de bureaucratische overhead toenemen, is dat dan niet te verkiezen boven de huidige wereld waarin het vrijwel onmogelijk is voor consumenten om te kunnen kiezen voor producten en diensten met de kleinst mogelijke voetafdruk? Is dat dan niet vele malen beter dan een economie in stand te houden, waarin vrijwel uitsluitend gestuurd wordt op 1 principe: die volstrekt van de menselijke samenleving losgezongen winstmaximalisatie? Let wel: ik gun iedereen een goed inkomen, maar ik voel mij nooit en te nimmer geroepen om wie dan ook financieel rijk te maken of rijk te houden.

Elias Unique
Elias Unique12 mrt. 2019 - 15:41

@Le Chat Botté: Hoe weet de klant het btw-percentage per product? Zie ik niet in de supermarkt. Klanten die bewust willen inkopen, hebben toch genoeg mogelijkheden om zich te informeren?

Joe Speedboot
Joe Speedboot12 mrt. 2019 - 16:01

'is dat dan niet te verkiezen boven..' Deel je mening dat (over)consumptie hoger belast zou mogen worden en arbeid dan minder maar met een overgecompliceerd systeem schiet je ook niemand wat op. Beter zou m.i. zijn: het hoge btw tarief meer omhoog en de inkomsten belasting omlaag.

EricDonkaew
EricDonkaew10 mrt. 2019 - 22:35

Je hoort vaak: "De vervuiler moet betalen". Dat klinkt heel stoer en eigenlijk ook wel logisch, maar is het geen van beide. 1. Uiteindelijk is de consument, de eindgebruiker, de vervuiler. Een bedrijf maakt producten voor de consument. 2. De opmerking ligt in dezelfde orde als "De overheid moet meer geld binnenkrijgen en daarom moet mijn buurman meer belasting betalen. 3. Bedrijven berekenen de hogere kosten door aan de consument. Het is dus lood om oud ijzer. Verliezer is de consument. 4. Bedrijven kunnen door de hogere kosten om een product maken, slechter concurreren met de landen om ons heen. Met mogelijke faillissementen en massaontslagen tot gevolg. Eigenlijk best wel veel argumenten tegen "De vervuiler moet betalen". Die kant moeten we dus naar mijn smaak niet op.

robheus2
robheus210 mrt. 2019 - 19:36

Het klimaat probleem had al lang opgelost kunnen worden. Als de 5 triljoen die sinds 2001 besteed is aan de fake 'war on terror' (o.a. besteed aan het bewapenen/uitrusten van terroristen) zou zijn besteed aan bomen planten en hernieuwbare energie, was het klimaat probleem al lang opgelost. Maar de NATO stuurt liever tanks naar oost-europa dan hoogrendements ketels, en werpt liever bommen af dan dat ze bomen planten.

4 Reacties
ruma ankka
ruma ankka10 mrt. 2019 - 20:04

Dat is een eeuwig terugkerend probleem. In Noord Korea geeft de regering ook liever geld uit aan wapensystemen dan aan de voedselvoorziening van de eigen bevolking. En als er nou serieus met alle beschikbare middelen ingezet zou zijn op de ontwikkeling van kernfusie reactoren waren er misschien helemaal geen kolencentrales meer nodig.

JanDuine2
JanDuine210 mrt. 2019 - 20:16

Jawel.... dàt is het: de NATO heeft het gedaan, natúúrlijk! Heus Rob?

ton14024
ton1402411 mrt. 2019 - 8:35

ruma ankka, van ´misschien´ komt er geen brood op tafel.

Buitenstaander
Buitenstaander11 mrt. 2019 - 9:56

@Verrekijker Was al blij dat het niet alleen de VVD was die de schuld moest krijgen… :-)

ton14024
ton1402410 mrt. 2019 - 19:29

Hoeveel stemmen waren er nodig voor één zetel in ons parlement?

2 Reacties
Le Chat Botté
Le Chat Botté11 mrt. 2019 - 7:00

Misschien moet je een inburgeringscursusje doen? Leer je iets over staatsrecht en de werking van onze democratie.

madbako
madbako11 mrt. 2019 - 7:59

Meer dan 40.000. Maar ja, als je het daar aan afmeet dan zou wilders ook nergens zijn. Bij zijn laatste evenement in Amsterdam waren er 200. Niet zo flauw grappig proberen te zijn Tonnie

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde10 mrt. 2019 - 18:55

Ik zie de mars als een oproep om allemaal dezelfde kant op te kijken. We weten wat we willen, alleen nog niet hoe. De afgenomen bereidheid van burgers is te verklaren door het geschutter binnen de coalitie. Vanwege de verkiezingen en dus het electorale belang gingen de meningen alle kanten op. De burger vraagt zich daarom af of de regering wel weet wat ze wil. Daarnaast werd er met allerlei prijskaartjes gestrooid en werden deadlines gesteld die iedereen in paniek bracht. De regie was ver te zoeken, de onzekerheid nam toe. Ik denk dat we even een pas op de plaats moeten maken in de politiek en in de samenleving om eerst alles eens goed op een rijtje te krijgen. Alle opties op tafel, alle berekeningen op orde om dan met een zo groot mogelijke meerderheid tot eenbewuste keuze te kunnen komen.

2 Reacties
Perezoso
Perezoso10 mrt. 2019 - 20:22

Ach ja, nog maar een keer voor onbepaalde tijd uitstellen. Tegen de tijd dat ´een zo groot mogelijke meerderheid´ die rekensommetjes en opties op een rijtje heeft (het debat over hoe groot die meerderheid dan wel moet zijn alleen gaat al jaren duren), zijn mijn nog ongeboren kleinkinderen met pensioen en is het toch al te laat.

MartinvanderLinde
MartinvanderLinde11 mrt. 2019 - 21:09

Perezoso, ik heb het over de komende maanden.

DePisang2
DePisang210 mrt. 2019 - 18:55

Vereniging Eigen Villa was er natuurlijk niet bij want die willen helemaal geen ‘eerlijk klimaatbeleid’. Laat staan kiezen voor ‘echte oplossingen’. Wat die echte oplossingen dan ook moge zijn. Huiseigenaren (huisjesmelkers en villabewoners) willen milieusubsidie. En wel zoveel mogelijk. Dat de Woonbond daar tegen protesteert is logisch. Huisjesmelkers willen gratis geld om hun huurwoningen op te knappen. Om vervolgens de huurders die geen milieusubsidie krijgen daarvoor een hogere huur in rekening te brengen.

4 Reacties
Mr Ed
Mr Ed11 mrt. 2019 - 5:57

Straks moet u zelf ook nog een bijdrage leveren, gekker moet het niet worden. Laat de verhuurder uw huis maar isoleren, en geen cent huurverhoging! Dat halen ze maar bij de villasubsidieslurpers in hun rijtjeshuis!

punt2
punt211 mrt. 2019 - 8:49

Komt deze haat tegen woningbezitters uit het feit dat jij geen koophuis hebt? Het leven bestaat uit keuzes en de meeste boosheid komt voort uit verkeerd gemaakte keuzes.

DePisang2
DePisang211 mrt. 2019 - 14:53

Waarom zou het belangen van huurders verdedigen gebaseerd moeten zijn op haat tegen villabewoners? Als de belangen van villabewoners verdedigd moeten worden gebeurd dat evengoed, echter zolang villabewoners stijf staan van subsidie is dat natuurlijk idioot. Maar stel je eens voor dat villabewoners helemaal gaan subsidie meer zouden krijgen. (geen hypotheekrenteaftreksubsidie, geen verlaging overdrachtsbelastingsubsidie, geen vrijstelling vermogensbelasting sparen in de villa subsidie, geen 100.000 euro vrij van belasting voor de villa schenken subsidie etc.) Sterker nog, dat er ook nog in navolging van de jaarlijkse villa hypotheekcrisisverhuurbelasting van elk jaar 2 miljard ook een jaarlijkse villahypotheekkoopbelasting van elk jaar weer 2 miljard zou worden geheven bij villabewoners. Wat dan?

Mr Ed
Mr Ed11 mrt. 2019 - 21:52

Tja, u tovert hier een lastenverzwaring van 16 miljard per jaar uit uw hoge hoed. Ik kan me veel voorstellen, maar niet dat hier ooit een meerderheid voor te vinden zal zijn.

Satya
Satya10 mrt. 2019 - 13:59

Een livestream? Zullen er echt mensen kijken?

3 Reacties
Arjan Fernhout
Arjan Fernhout10 mrt. 2019 - 14:59

Jazeker. Ik heb al menig interview via AT5 gevolgd.

Xitipu
Xitipu10 mrt. 2019 - 15:22

Ja

madbako
madbako11 mrt. 2019 - 8:00

Waarom zo schamper Satya'tje?

korheiden2
korheiden210 mrt. 2019 - 12:44

Dat eerlijke beleid zal dan vooral inhouden, dat de grootste vervuilers moeten betalen. Men wil een CO2-heffing voor grote bedrijven, die eigenlijk zo ongeveer alles zullen moeten betalen. Telkens wordt weer de dividendbelasting van stal gehaald, zojuist ook weer door Asscher bij Buitenhof. Maar zelfs al zouden bedrijven een heffing betalen (als enige in Europa) en zelfs al zouden die klimaatvriendelijke bedrijven de prijzen niet doorrekenen of vertrekken naar het buitenland, dan nog gaan de groene plannen heel erg veel geld kosten. Eens kijken hoeveel steun er is voor eerlijk beleid. De meeste kiezers hebben hier hooguit een tientje per maand voor over. Evenmin wil men de all-inclusive vakantie naar Turkije afzeggen, of de auto laten staan. Een demonstratie trekt altijd veel ontevredenen.

11 Reacties
Xitipu
Xitipu10 mrt. 2019 - 15:21

"Men wil een CO2-heffing voor grote bedrijven, die eigenlijk zo ongeveer alles zullen moeten betalen." Dat zou terecht zijn, dan moeten ze maar op zoek naar minder vervuilende productie methoden. Die tax zou een goede stimulans zijn. Maar als die niet wereldwijd wordt ingevoerd, dan is het zinloos, dan vertrekken de bedrijven naar het buitenland, produceren daar hun producten en verkopen die op de Nederlandse markt, voor zolang die het kan betalen, want hier komen dan heel veel werklozen. Dus dat is geen oplossing. Dan de producten belasten, zou dat iets zijn. Want uiteindelijk is de burger die de producten koopt degene die de bedrijven tot vervuilende productie aanzet. Dat zou het eerlijkste zijn. Een extra belasting op producten die op vervuilende wijze zijn geproduceerd. Ook dit zou bedrijven stimuleren om de producten op minder vervuilende wijze te produceren.

Handige harry
Handige harry10 mrt. 2019 - 15:34

Je hebt helemaal gelijk, dat is het pijnpunt ook. Iedereen wil een beter milieu en als gevolg daarvan een beter klimaat. Maar niemand wil het betalen. Ben benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen.

koffieleut2
koffieleut210 mrt. 2019 - 16:33

Een vakantie dag is al teveel, daarom pas weer in actie als de vakantie voorbij is.

Stheno
Stheno10 mrt. 2019 - 16:44

Xitipu "Dan de producten belasten, zou dat iets zijn. Want uiteindelijk is de burger die de producten koopt degene die de bedrijven tot vervuilende productie aanzet." Dat klinkt heel plausibel. Maar realiteit is dat het niet zal werken. Tata Steel (bijvoorbeeld) produceert vooral voor het buitenland; het is een internationaal bedrijf. En NL kan geen heffingen opleggen aan het buitenland. Omgekeerd kan ook: NL/EU legt heffingen op aan buiten de EU geproduceerde goederen. Dit gebeurt al, wereldwijd trouwens; de laatste tijd vooral door de VS. En dit is 1 van de redenen waarom de wereldeconomie afkoelt (mede dankzij Trump, de grote vijand hier op dit forum). "Ook dit zou bedrijven stimuleren om de producten op minder vervuilende wijze te produceren." Het is in de toekomst belangrijk om de term 'vervuiling' preciezer te definieren. Want op dit moment is de tendens om alle CO2 te belasten. Dit houdt ook in dat de bakker om de hoek (die niet internationaal opereert) een vervuiler is, immers hij gebruikt gist in zijn brooddeeg om het te laten rijzen. Deze -ahem- 'vervuiler' produceert dus CO2 om het brood op te plank te leggen; letterlijk in meerdere opzichten. Met de eventueel te verwachten wet/regelgevingsvoorstellen zou een 'milieubewuste economische bakker' (gechargeerd) kunnen besluiten om brood niet zelf te bakken maar dit in het buitenland te laten bakken en in te vliegen: - invliegen valt buiten de CO2 normen - CO2 vorming door gist komt ten laste van het 'buitenland' ergo de bakker is ineens CO2 neutraal! Wellicht krijgt hij dan subsidie van D66/GL. Het 'klimaat'(/CO2 ppm), zal er verder niet op vooruit gaan, intengedeel. (/ja, neem het met een korreltje zout (zeker brood), maar de teneur mag duidelijk zijn)

Hans Welbedagt
Hans Welbedagt10 mrt. 2019 - 18:27

Heer Korheiden. Ik lees regelmatig u mening over verschillende onderwerpen. En vaak heeft u, naar mijn mening goede inhoudelijke argumenten over bepaalde onderwerpen.. Maar als een onderwerp over energie transitie of de opwarming van de aarde gaat, vervalt u in cynisme en mis ik een visie bij u over het eventueel aanpakken van dit ingewikkeld probleem. Als een persoon een visie aangeeft hoe dit probleem eventueel te kunnen aanpakken, vervalt u in herhaling dat het allemaal veel geld gaat kosten, en dat wij vooral niet het knapste jongetje van de klas moeten zijn. Ook in uw bovenstaande betoog, heeft u het weer, over wat het ons allemaal gaat kosten, als we een energie transitie eventueel gaan uitvoeren. Ieder weldenkend mens weet, dat een energie transitie of het aanpakken c.q aanpassen van de opwarming van de aarde een berg geld gaat kosten. Ik heb u al eens eerder een vraag gesteld bij deze onderwerpen, maar tot nu toe geen enkele reactie gehad. Mijn vragen aan u zijn : 1) Vroeger veranderde het klimaat door andere oorzaken. Volgens de wetenschap komt de opwarming van de aarde, doordat wij nu in een vrij korte tijd veel fossiele brandstoffen verbruiken en zorgen voor ontbossing. Deelt u deze conclusie van de wetenschap ? 2) Er zijn nog maar een paar wetenschappers die deze algemene conclusie niet delen. En zij beweren dat de opwarming van de aarde vooral door andere oorzaken wordt veroorzaakt. Stel dat die paar wetenschappers gelijk hebben, vind u dat we dan moeten doorgaan met het verbranden van fossiele brandstoffen? 3) Op papier is het mogelijk om op lange termijn binnen de EU, zelfvoorzienend te zijn betreft de energie productie. Voorwaarde is, dat we dan gezamenlijk gaan investeren en verder gaan innoveren. Of wilt u liever in de toekomst nog meer afhankelijk worden van Rusland en het midden Oosten voor het leveren van fossiele brandstoffen ? 4) Wat vind u van de visie van de heer Sijbesma ? Zie onderstaande: https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2019/Buitenhof-20-januari-2019.html 5) Laatste vraag: Trump heeft een streep gezet door de zeer moeilijk tot stand gekomen afspraken in Parijs. Vind u, dat daarom de EU ook maar de afspraken van Parijs naast zich neer moeten leggen?

toshiba
toshiba10 mrt. 2019 - 19:10

de eeuwige valkuil van jou en vele reageerders. je denkt alleen maar na over wat het kost om climatchange tegen te gaan. niemand die zich afvraagt wat het gaat kosten als we niets doen. die kosten liggen vele, vele malen hoger. dus je mag kiezen dus een paar tientjes[tegengaan climatchange] of een paar honderd euro per maand.[niets doen] wat gaat het worden?

korheiden2
korheiden210 mrt. 2019 - 22:04

@Hans Welbedagt en @toshiba : 1.Ik denk dat de aarde sterker opwarmt door menselijke invloed en 2. Ik wil eveneens van fossiele brandstoffen (behalve uranium en thorium) af, dan zijn we dus (3) niet meer afhankelijk van dubieuze regimes. 4.De visie van de heer Sijbesma zal ik later nog eens terugkijken 5.De EU moet de afspraken van Parijs nakomen. Dat alles gezegd hebbende : ik denk dat de energietransitie heel veel geld gaat kosten. Kosten die niet alleen door de industrie kunnen worden opgebracht. Verder vind ik dat teveel wordt gefocust op wind, zon en aardwarmte. De KU Leuven heeft zonnepanelen ontwikkeld, die waterstof kunnen maken uit de buitenlucht. Waterstof is sowieso veelbelovend, ook m.b.t. de opslag van duurzame energie. Kernenergie is taboe, o.a. omdat het tien jaar duurt om een kerncentrale te bouwen, terwijl die tijd ook zeker nodig zal zijn om de Noordzee vol te zetten met windmolens. Verder heb ik moeite met blije figuren als Nijpels en Samsom, die doen alsof het allemaal een feestje van snel geld terugverdienen wordt. Niet alle huizen kunnen zomaar van het gas af, doe dat dan ook niet. De energietransitie zal een enorme verandering in ieders leven betekenen. Voor velen wordt het bezit van een auto onbetaalbaar, vliegvakanties worden alleen voor de happy few (met alle gevolgen voor het toerisme in vakantielanden) en ook het boerenbedrijf zal veranderen. Vandaar dat velen (ook ik) deze toekomst vrezen. Dan nog blijft de vraag of de rest van de wereld op dezelfde wijze meedoet. Het is uiteraard een whataboutism, maar als grote landen als Rusland, Brazilië, Australië en de VS (hoewel sommige staten goed bezig zijn) niet meedoen, wat dan? Tot nu toe kan duurzame energie net genoeg produceren om de groei van de jaarlijkse energieconsumptie bij te benen.

Joe Speedboot
Joe Speedboot11 mrt. 2019 - 6:43

' Waterstof is sowieso veelbelovend, ook m.b.t. de opslag van duurzame energie. ' Waterstof IS een drager. M.a.w. je hebt altijd een energiebron nodig (wind, zon, aardwarmte, blue energy etc) om het te kunnen produceren.

Xitipu
Xitipu11 mrt. 2019 - 8:51

"Vandaar dat velen (ook ik) deze toekomst vrezen." Dat vind ik overdreven, beetje calvinistisch, we hebben het nog nooit zo goed gehad, er zijn enorme technologische ontwikkelingen geweest, en die komen er nog aan. Gezondheidszorg wordt veel op gemopperd, maar het huidige peil is nog nooit eerder bereikt. We hebben te eten, een warm dak boven het hoofd, 107 televisiezenders, alleen al 20 zenders in de Nederlandse taal, bliksem snel Internet. Tja, en dan moet je maar met de TGV naar Spanje in plaats van het vliegtuig. Oh oh oh, wat hebben we veel te vrezen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin11 mrt. 2019 - 12:02

@ Xitipu (09:51u) - dit is weer een aanvechtbare bijdrage van je. Mocht je prijs stellen op kritiek van mijn kant, laat dat dan even weten, wil je?

Hans Welbedagt
Hans Welbedagt11 mrt. 2019 - 19:32

Beste meneer Korheiden Dank voor u reactie. Uw antwoorden op mijn vragen, ben ik het deels mee eens. Een correctie: Uranium en Thorium vallen niet onder fossiele brandstoffen.

Bouwman2
Bouwman210 mrt. 2019 - 12:26

Het gaat niet om een mars tegen of voor het klimaat, want tegen wijzigingen in het klimaat valt niet op te marcheren.Het gaat om een demonstratie van onvrede en die is veel breder dan het klimaat alleen. Wat mensen gemeen hebben met elkaar is hun eigen ongenoegen tonen.. Ongenoegen demonstreren helpt vaak wel voor de bewustwording. En daaruit kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Die kunnen ongemakkelijk zijn. Of ze ons vooruit brengen is niet uitgesloten, maar dat is geen vaststaande uitkomst. Wie twijfelt doet vaak verstandig om niet plankgas te gaan inhalen op een tweebaansweg.

7 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander10 mrt. 2019 - 13:29

En de meest boeiende vraag is Wat is eerlijk? Qua effect; qua prijs, en wie vindt dat ie wat zelf moet betalen…..

Xitipu
Xitipu10 mrt. 2019 - 13:45

"Het gaat niet om een mars tegen of voor het klimaat" Leuk Bouwman, was jij er om een andere reden dan de rest. Grappig toch. Wat stond er op jouw spandoek?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout10 mrt. 2019 - 14:55

Hmm ... tot nog toe heb ik weinig boze gezichten gezien bij deze mars. Misschien ben je in de war met gele hesjes of zo. De interviews doen me meer denken aan een stukje wat ik deze week las: = Als je je ogen even dichtdoet en een fijne wereld voor de geest haalt. Zie jij dan alleen maar het beeld van economische groei? Ik niet, ik denk aan een samenleving waarin ik iedereen kan vertrouwen, waar iedereen kansen krijgt zich te ontwikkelen, waar onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen beschikken over de rijkdommen van de Aarde en waar samenwerken de norm is in plaats van competitie. Kortom een economie van broederschap. En niet alleen broederschap binnen de huidige generatie om samen te werken, maar ook naar toekomstige generaties met compassie voor hun behoefte.= Uit: Hoe verander je de economie? https://www.duurzaamnieuws.nl/hoe-verander-je-de-economie/ van Maarten Nijman. Maar er zullen er ongetwijfeld een aantal meelopen die meer vaart in die verandering willen zien en meer denken zoals Willem Schinkel in zijn essay 28/2 over het klimaat en de politiek van de toekomst: = Tegen de huidige liberalen, die met hun obsessie voor groei de destructie van de aarde bespoedigen, moet een obstructieve macht in stelling worden gebracht die ons leidt naar stilstand en vertraging. Voor generaties die wij moeten vertegenwoordigen nog voordat ze bestaan. = Pleidooi voor prepresentatie https://www.groene.nl/artikel/pleidooi-voor-prepresentatie Dat er, zeker wat het klimaat betreft, een eind moet komen aan het liberale gebabbel is simpelweg niet te vermijden. En als dat niet lukt via fase1, dus broederschap zoals nu in Amsterdam te zien is, dan maar via fase 2 a la Willem Schinkel. In het stuk van Maarten Nijman wordt zoiets als 'gefinancialiseerde economie' kiezersvriendelijk uitgelegd. Mooi stuk om het naast de verkiezingsprogramma's te leggen voor een beslissing 20 maart a.s.

madbako
madbako11 mrt. 2019 - 8:07

@Bouwman 10 maart 2019 at 13:26 Het gaat niet om een mars tegen of voor het klimaat, want tegen wijzigingen in het klimaat valt niet op te marcheren Daar maak ik dus uit op dat u naast alle andere maatschappelijke onrust ook overtuigd bent dat er klimaatsprobleem is

Xitipu
Xitipu11 mrt. 2019 - 8:54

"Ik niet, ik denk aan een samenleving waarin ik iedereen kan vertrouwen, waar iedereen kansen krijgt zich te ontwikkelen, waar onze kinderen en kleinkinderen ook kunnen beschikken over de rijkdommen van de Aarde en waar samenwerken de norm is in plaats van competitie." Zeg Arjan, we hebben het wel met mensen te maken, de engelen zitten in de hemel. Het blijft schipperen, het wordt beter, maar het wordt nooit goed.

korheiden2
korheiden211 mrt. 2019 - 11:38

@Joe : Ik weet dat waterstof een drager is, althans, het moet m.b.v. electrolyse worden gemaakt. Dit is dus een prima oplossing voor de opslag van duurzame energie. @Xitipu : Ik ging toch al niet met het vliegtuig naar Spanje, hoor. Maar ik word er een beetje moe van om telkens te horen, hoe goed we het wel niet hebben. Ik kan u verzekeren : nogal wat mensen hebben nu al moeite om rond te komen. Van alle tv-zenders kijkt men er een stuk of 6. Snel internet betaalt geen rekeningen. De gezondheidszorg mag dan goed zijn, het kost ook nogal wat. Tien maanden lang wordt er 77 euro afgeschreven vanwege het eigen risico. Vele behandelingen zijn (gedeeltelijk) voor eigen rekening. Ik ken mensen die de fysiotherapie niet kunnen betalen. Het gaat hier goed als je geld hebt.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout11 mrt. 2019 - 15:24

@Xitipu 11 maart 2019 at 09:54 Hahaha ... prachtig: "Zeg Arjan, we hebben het wel met mensen te maken, de engelen zitten in de hemel. Het blijft schipperen, het wordt beter, maar het wordt nooit goed." Nou, da's lang geleden dat ik een dergelijke reactie mocht ontvangen. Ik kan u garanderen dat ik een dergelijke reputatie bij velen niet heb. Wie het stuk van Maarten Nijman leest en een beetje begrijpt wat 'Finanzkapitalismus' *) inhoudt, begrijpt bovendien dat zijn visie voor de meeste politici in Den Haag een behoorlijk stekelige 'hemel' oplevert. Dat er sprake zou zijn van een utopie is ook prima, omdat deze confronterend werkt tegen de 'heterotopieën' van het 'liberale gebabbel' (Willem Schinkel) war we al 25 jaar mee geconfronteerd worden. Even een stukje Foucault: = Utopieën brengen troost, al kennen die geen werkelijk bestaande plaats op aarde. Toch ontvouwen ze zich in een wondermooie, gladgestreken ruimte; ze openen steden met brede lanen, fraai beplante parken en gemakkelijk toegankelijke landen, ook al is de toegang erheen een droombeeld. Heterotopieën echter zijn verontrustend; stellig omdat ze op verborgen wijze de taal ondermijnen, [....] omdat ze al van te voren de 'syntaxis' stukslaan, en dan niet alleen die, welke de zinnen construeert, - maar die, minder in het oog lopend, welke woorden en dingen (naast en tegenover elkaar liggend) 'tot één geheel laat worden.' Daarom laten utopieën fabels en verhandelingen toe: ze zijn immers gelegen aan de goede kant van het taalweefsel. Heterotopieën drogen het spreken als het ware uit en bestrijden elke mogelijkheid van grammatica reeds bij de wortel. = Michel Foucault: "De woorden en de dingen" (1966) p.17 Zijn daar in de praktijk voorbeelden van? Jazeker, dat was 25 jaar geleden zo en het is nog steeds zo. Men neme de kritiek van Thijs Wöltgens op een werkje van Frits Bolkestein, getiteld 'Het heft in handen' waaruit een stukje: = Hij prijst de spaarzin van de Europeanen. Dat hangt onder andere samen met de pensioenplicht. Je kunt niet tegelijkertijd de bestedingsvrijheid van de Amerikanen bewonderen en hun geringe spaarlust diskwalificeren. Evenmin kun je je ergeren over het Amerikaans systeem van publieke voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur) en tegelijkertijd de hoge belastingen in Europa afwijzen. Bolkestein ziet de keuzes uit verschillende ordes als een keuze in een cafetaria. Maar wie de Amerikaanse banengroei bestelt, bestelt ook een samenleving, waarin 30 miljoen mensen beneden de armoedegrens werken= 'De paradoxen van het gezonde verstand' https://www.nrc.nl/nieuws/1995/03/25/de-paradoxen-van-het-gezonde-verstand-7261515-a1071419 Waar de heterotopieën, de obfuscatie en agressie (want dat is het; zie bijvoorbeeld de 'debatten' tussen Bolkestein en Noam Chomsky, Peter Sloterdijk, Dick Pels etc. etc. op youtube) van dit soort politici toe geleid hebben wordt o.a. beschreven door Lieven De Cauter in Entropic Empire - On the City of Man in the Age of Disaster en Alain Joxe’s in Les Guerres de L’Empire Global. Pepe Escobar hierover: = This state of things is what Flemish philosopher and art historian Lieven De Cauter, in his book Entropic Empire, calls “the Mad Max phase of globalization” Meet the neoliberal Adam Now for post-history’s favorite weapon: war neoliberalism. The best analysis these past few years by far is to be found in French geostrategist Alain Joxe’s book Les Guerres de L’Empire Global. Joxe mixes it all up, because it is all interconnected – the eurocrisis, the European debt crisis, occupations and wars, restriction of civil liberties, totally corrupted elites – to unmask the project of Neoliberalism’s Global Empire, which goes way beyond the American Empire. Financialization’s ultimate goal is unlimited accumulation of profit – a system where the wealthy get much wealthier and the poor get literally nothing (or, at best austerity). The real-life Masters of the Universe are a denationalized rentier class – cannot even call them noblesse, because mostly their absence of taste and critical sense is appalling, as in purveyors of unabashed bling bling. What they do is to the benefit of corporations, instead of the protecting functions of states. In this state of things military adventures become police doctrine. And a new information technology – from drones to “special” munitions – can be used against popular movements, not only in the South but also the North. Joxe is able to show how a technological revolution led at the same time to the IT management of that goddess, The Market, as well as the robotization of war. So here we have a mix of economic, military and technological mutations, in parallel, leading to an acceleration of decisions that totally pulverize the long span of politics, generating a system incapable of regulating either finance or violence. Between the dictatorship of the “markets” and social democracy, guess who’s winning hands down = A Post-history Strip Tease http://www.informationclearinghouse.info/article34751.htm Het is al vaak gezegd: de gefinancialiseerde markteconomie en de democratie hebben een problematische relatie. En om daar met klimaatbeheersing een driehoek van te maken is een volstrekt onbegaanbare weg. Wat mij voor ogen staat, is een herstel van evenwicht tussen markt, staat en burgermaatschappij. Die verhouding ligt nu zwaar uit het lood. We betalen er een hoge prijs voor. Joseph Stiglitz (interview de Volkskrant, 6/2/2010) *) Finanzkapitalismus is een (beter) woord voor neoliberalisme. Gisteravond volgde ik een debat van een uur tussen Janos Varoufakis en BD'ers (bekende Duitsers): https://daserste.ndr.de/annewill/archiv/Die-Gaeste-im-Studio,gaesteliste1126.html Kunt u zichzelf een Nederland een dergelijk programma voorstellen? Varoufakis een uur in gesprek met fractieleiders? Op de NPO wordt bezuinigd vanwege te weinig reclame-inkomsten. Marktwaanzin, onbestaanbaar in de ons omringende landen. Nederlanders tonen wat inhoudelijkheid betreft weinig zelfrespect.