Joop

LIVE: Algemene Politieke Beschouwingen

  •  
22-09-2021
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
89 keer bekeken
  •  
Woensdag debatteert de Tweede Kamer tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De eerste spreker van de dag was Geert Wilders, die zijn spreektijd gebruikte om zijn gebruikelijke emotionele riedel af te steken. Zoals vrijwel altijd vuurde hij zijn eerste pijlen af op D66, wiens leider Sigrid Kaag hij lafheid en wegduiken verweet, omdat zij zich tijdens het debat laat vervangen door Rob Jetten. Die laatste ging op zijn beurt met graagte in op de aantijgingen van Rutte, die hij een obsessie met Kaag verweet (“meisjes plagen, kusjes vragen”).
Daarnaast sneed Jetten een bij de PVV gevoelig punt aan, namelijk dat Wilders zijn fractiegenoot Dion Graus uit de wind zou houden, terwijl de Kamer de nodige vragen heeft over de vele beschuldigingen van seksueel misbruik door Graus. Wilders vervolgde zijn spreekbeurt met een keur aan misstanden in het land, van woningnood tot criminaliteit, die volgens de PVV-leider niet alleen de schuld zijn van Mark Rutte, maar toch vooral ook van vluchtelingen, migranten en niet-westerse allochtonen. Huisjesmelker Wybren van Haga mengde zich kort in het debat door het huurbeleid van het kabinet te bekritiseren.
Overigens kwam Kaag even later alsnog de plenaire zaal in, mogelijk om Wilders te laten zien is dat ze toch niet ‘laf’ is.
VVD Na Wilders was het de beurt aan plaatsvervangend VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans om de beleidskeuzes van de kabinetten-Rutte te verdedigen. Ze begon haar vuurdoop bij de Algemene Beschouwingen met de constatering dat politici te veel met zichzelf bezig zijn en hoe dat haar pijn doet. Direct erna sloeg ze op Ruttiaanse wijze de jubeltrom over de veerkracht van Nederland. Dat leverde haar direct een interruptie op van PvdA-leider Liliane Ploumen die opmerkte dat er nogal wat ruimte zit tussen die zogenaamde Nederlandse welwillendheid en de houding van de VVD die werkelijk elke vooruitgang lijkt te blokkeren, waaronder de kabinetsformatie.
Ploumen wilde van de VVD horen dat de voorgenomen belastingverlaging voor bedrijven van tafel gaat en om het geld dat daarmee vrijkomt wordt besteed ‘aan gewone mensen’ en het verhogen van de koopkracht. Hermans liet hierop weten mogelijk open te staan voor een andere besteding van het geld, maar pas aan het eind van het debat te beslissen wat dat dan wordt. Jesse Klaver (GroenLinks) had nog een suggestie: het afschaffen van de verhuurdersheffing, iets waar inmiddels een groot deel van de Kamer voor is. De VVD was vooralsnog tegen, maar volgens Hermans staat de partij open voor een verlaging van die verhuurdersheffing. Wel is haar partij nog altijd voorstander van het verkopen van sociale huurwoning, ondanks dat vrijwel alle experts het er inmiddels over eens zijn dat dit funest is voor het aanbod betaalbare huurwoningen.
Kersvers zelfstandig opererend Kamerlid Pieter Omtzigt wil van Hermans weten of zij één land kan noemen, ‘behalve Nederland, dat een speciale belasting heeft op betaalbare huurwoningen’:
SP-leider Lilian Marijnissen heeft nog een andere vraag aan Hermans over die sterke schouders die de VVD’er zo roemt. Namelijk of ze maandagavond de documentaire ‘ Alleen tegen de staat ’ heeft gezien, waarin vijf slachtoffers van het toeslagenschandaal onomwonden uit de doeken doen hoe hun levens moedwillig zijn verwoest door de Belastingdienst. Hermans heeft niet gekeken, wat bij Marijnissen tot de conclusie leidt dat de VVD nog altijd geen oog heeft voor de slachtoffers.
D66 Rob Jetten begon zijn betoog met een verwijzing naar Alleen tegen de Staat. Anders dan Sophie Hermans had hij deze documentaire over de slachtoffers van de toeslagenaffaire wel gezien. “Het vertrouwen in de politiek is daardoor bijna onherstelbaar beschadigd.”
De D66’er verklaarde begrip te hebben voor de “beleidsarme begroting” van het “driedubbel demissionaire kabinet” en nodigde de Kamer uit om voorstellen te doen voor aanpassingen. Jesse Klaver (GroenLinks) probeerde uit te vinden hoeveel ruimte er is. Als D66 voorstellen van de oppositie steunt, is er namelijk een meerderheid in de Tweede Kamer voor het afschaffen van de verhuurdersheffing en voor hogere salarissen in het basisonderwijs. Jetten liet doorschemeren dat er valt te praten met D66. “Ik heb minister Hoekstra ook horen zeggen hoe goed het gaat met de economie.”
Jetten verdedigde de uitgaven voor klimaatmaatregelen van het demissionaire. Tijdens een werkbezoek had hij gezien hoe het verduurzamen van huizen ertoe leidt dat mensen een aangenamer huis en een lagere energierekening krijgen. De D66’er riep in herinnering dat de klimaatcrisis grote gevolgen heeft. Hij wees op de overstromingen in Limburg, de bosbranden elders in Europa en de hongersnood in Madagaskar.
CDA Pieter Heerma rekende in zijn bijdrage af met het neoliberalisme, waarvoor zijn partij toch decennia een van de vaandeldragers was. “Een prachtig verhaal”, reageerde Jesse Klaver. “Ik heb maar een vraag: wanneer gaat u met de PvdA en GroenLinks om tafel?”
Het CDA wil evenals veel andere partijen af van de verhuurdersheffing. Ook pleitte Heerma voor een minister van Volkshuisvesting. Na Rutte-II werd de functie van minister van Wonen afgeschaft. “Ik ben de eerste VVD’er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen”, verklaarde minister Stef Blok (VVD) destijds.
SP Lilian Marijnissen vroeg aandacht voor de tweedeling in Nederland. “De rijkste 10 procent bezit tweederde van het vermogen. Het aantal miljonairs is toegenomen tijdens de coronacrisis.” Voor mensen met de cruciale beroepen waarvoor vorig jaar nog werd geapplaudisseerd, gebeurt ondertussen niets. “Het minimumloon wordt niet verhoogd.”
PvdA Lilianne Ploumen vertelde het verhaal van het Maastrichtse Limmel , waar bewoners op de proppen kwamen met plannen voor de bouw van betaalbare woningen. Een miljonair die zijn fortuin vergaarde in de nertsenfokkerij, zette de bewoners de voet dwars. Hij kocht de grond op om er een distributiecentrum te bouwen.
Volgens Ploumen staat Limmel symbool voor veel problemen in Nederland. “Van wie zijn onze steden en dorpen eigenlijk? Van het grote geld of van ons allemaal?” De PvdA-leider meent dat het tijd is om te breken met “veertig jaar doorgeslagen liberalisme”.
Ploumen hekelde de inertie van het demissionaire kabinet. De aandeelhouders worden geholpen, burgers blijven in de kou staan. “Slachtoffers van de aardbevingsschade en het toeslagenschandaal worden niet geholpen.” Aan Rutte vroeg Ploumen: “Schaamt u zich niet?”
GroenLinks “Wat wij besluiten in deze zaal doet ertoe”, aldus Jesse Klaver. “Iedere dag hebben we de keuze: halen we het beste in Nederland naar boven of het slechtste?” De GroenLinks-leider vertelde dat hij vorige week aan tafel zat met een man die was opgegroeid in een gezin dat de dupe was in het toeslagenschandaal, “in de problemen gebracht door een nietsontziende overheid”.
Hij wees erop dat er ook zaken wel goed gaan. Klaver prees Kamerleden uit het heden en verleden: van PvdA’er Corry Tendeloo die in de jaren vijftig bewerkstelligde dat gehuwde vrouwen in overheidsdienst niet langer ontslagen werden, tot Gert-Jan Segers die een kinderpardon voor elkaar kreeg.
Klaver vroeg aandacht voor de klimaattoestand. Waarom kiest het demissionaire kabinet ervoor om Lelystad Airport te openen, de A27 te verbreden en te boren onder de Waddenzee? “Are you kidding me?”, vroeg de GroenLinks-leider.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (148)

DaanOuwens
DaanOuwens23 sep. 2021 - 10:21

De pest van die verhuurdersheffing is dat de afschaffing geen huis meer oplevert. Ik zag een bestuurder van een Haagse coöperatie op TV. Die lepelde een paar aardige cijfers op. Zijn coöperatie heeft 20.000 huizen, betaalde 24 miljoen aan de heffing en zou 100 huizen extra kunnen bouwen. Dat is dus 0,5 % van zijn totale woningbezit. Daar schiet dus niemand veel mee op. Het gaat dus niet om de heffing. Het helpt wellicht een beetje maar er zijn meer problemen op de woningmarkt. In Hoek van Holland is een coöperatie die heeft 2000 huizen, verhuurt er jaarlijkse 80 en levert volgend jaar 75 nieuwe huizen op en er werken 18 mensen. Dat zijn cijfers waar ik wel blij van kan worden. Dat lijkt mij een club die aan de weg timmert en zij verhuren bij voorkeur aan inwoners van Hoek van Holland. Lokaal beleid dus. Ik weet er verder weinig van en heb niet gekeken naar de financiële positie van de clubs maar het lijkt aannemelijk dat er coöperaties zijn die het prima doen en coöperaties die er weinig van bakken. Dat is volgens mij het probleem. Een coöperatie moet financieel sterker worden van veel nieuw bouwen. Zeker in het sociale segment. Dus of de staat moet heel goedkoop lenen aan de coöperaties, of er moet goedkoper gebouwd worden, of er moet meer grond komen tegen lagere kosten of een combinatie van al dat soort maatregelen. Maar alleen het afschaffen van de verhuurdersheffing lost weinig op.

9 Reacties
adriek
adriek23 sep. 2021 - 11:42

"...de staat moet heel goedkoop lenen aan de coöperaties..." Ik schaar gemakshalve coöperaties onder vermogenden en/of grote bedrijven, die kunnen op de vrije markt geld lenen tegen negatieve rente, toch? "...moet goedkoper gebouwd worden..." Dat kan, maar dan worden huizen ineens weer kleiner. Dan moeten we ons weer behelpen met woonkamers van zes bij drie meter en slaapkamers van de helft. Dat voldoet niet meer aan moderne standaarden (al kunnen kamerbewoners nog prima leven op achttien vierkante meters. Goedkoper bouwen als in: "laat de kieren maar zitten, doe maar wat minder isolatie, een verzakkingkje na tien jaar moet kunnen, twee stopcontacten in de woonkamer is genoeg..." lijkt me niet echt een goed idee. "...grond komen tegen lagere kosten..." Dat zou mooi zijn, maar om een of andere reden is grond die voor nog geen tientje van een boer gekocht wordt na een paar transacties ineens minimaal vijfhonderd euro per vierkante meter waar, meestal nog veel meer.

Gerygrr
Gerygrr23 sep. 2021 - 12:06

Daan Ouwens, Het lijkt mij logisch, dat de huidige coörporaties er niet voor zijn ingericht met hun marktdenken. Een ministerie van volkshuisvesting kan de vrijgekomen gelden reserveren voor gemeentelijke bouwprojecten, bouwfondsen. Verkoop of verhuur zonder winstoogmerk, met bewoningsplicht en verbod op verkoop aan beleggers en verbod op airbnb verhuur. De huurders huren uiteraard onder dezelfde voorwaarden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2021 - 13:06

Gezinshuizen in de polder zijn wellicht ook niet de beste oplossing. Kleinere huizen lijkt me prima de huishoudens zijn het inmiddels ook. Studenten wonen tegenwoordig wat vaker communaal. Voor ouderen zouden woongroepen ook wel eens goed kunnen werken en die moeten ook faciliteiten in de buurt hebben. Zelf 6 jaar gewoond op minder dan 18 vierkante meter en later opnieuw een "studio" bewoond maar minder dan 6 jaar. Niks tegen communale voorzieningen zoals bv wasmachines. Mijn zus woonde in Zwitserland toen ze daar werkte als verpleegkundige in een appartementengebouw met een huismeester .

DaanOuwens
DaanOuwens23 sep. 2021 - 16:08

@ Eirda Jij schrijft: ie kunnen op de vrije markt geld lenen tegen negatieve rente, toch? Volgens mij betalen bedrijven en projectontwikkelaars zelfs nog een hogere rente dan particulieren. Althans dat las ik deze week over de financiering van hypotheek en nieuwbouw. En je schrijft: Dat kan, maar dan worden huizen ineens weer kleiner. Dat is de vraag, maar het kan. Het kan ook simpeler, meer in massa productie, meer standaardisatie, meer vooraf bouwen in de fabriek en niet op locatie. realiseer jezelf goed dat er in de bouw al enkele decennia geen fundamentele innovatie heeft plaatsgevonden. Dat begint de laatste 2 jaar een beetje op gang te komen. En je schrijft: wordt na een paar transacties ineens minimaal vijfhonderd Dus moet je na een bestemmingswijziging en kort daarvoor zorgen dat er een verbod komt op het verhandelen van de grond. Of eerst onteigenen en dan bestemming aanpassen. @ Grijsje63 Jij schrijft: Het lijkt mij logisch, dat de huidige coörporaties er niet voor zijn ingericht met hun marktdenken. Welk marktdenken? Er is een enorm tekort en er wordt niet als gekken gebouwd. Er is helemaal geen marktdenken. Niet in de bedrijfsvoering, niet in de tarieven, niet in de marktanalyse. @ DanielleDefoe Jij schrijft: Kleinere huizen lijkt me prima de huishoudens zijn het inmiddels ook. Ik denk dat het afhangt van de levensfase hoe groot een huis moet zijn. En ouderen zijn bereid te verhuizen uit een te grote woning als er een goed alternatief is. Die communale vormen zijn natuurlijk aardig, maar slechts een deel van de ouderen wil dat. Ik heb een paar jaar geleden een globale berekening gezien waarbij 100.000 genoeg was om in communaal verband 1 individu te huisvesten. En dan nog een centrale ruimte voor algemeen gebruik. Maar dat is spielerei voor de elite. Voor mensen die willen experimenteren. Bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom. Er zijn nogal wat van dit soort initiatieven. Maar de bulk zal geregeld moeten worden door de coöperaties. Ik zag een paar maanden geleden dit: https://wos.nl/nieuws/artikel/nieuwe-appartementen-bij-korrelbeton-moeten-doorstroming-hoek-van-holland-op-gang-brengen Sociale woningbouw. Ik denk dat ze er ook 150 hadden kunnen bouwen. En misschien gebeurd het ook wel. Door het lokaal te doen is het aantrekkelijk voor ouderen die nu in dezelfde buurt wonen. Ik denk dat dit de goede aanpak is.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2021 - 17:57

Dat ouderen bereid zijn te verhuizen als er een alternatief is klopt wel maar naar ik begreep hebben ze vaak een waslijst aan eisen waaraan niet voldaan kan worden. Oudere ouderen zijn een "dubbel" probleem op het platteland omdat de jongeren die hen zouden kunnen helpen vertrekken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2021 - 18:01

Helaas dragen bejaarden ook bij aan de groeiende automobiliteit omdat ze tot op hoge leeftijd blijven doorrijden.

DaanOuwens
DaanOuwens23 sep. 2021 - 20:54

@ DanielleDefoe De oplossing voor de problemen is blijft dingen die je moet doen gewoon heel goed doen. Ik kan er helemaal naast zitten met dat voorbeeld van Hoek van Holland maar die ouderen kunnen naar een prima appartement terwijl het centrum bereikbaar is, de markt om de hoek en het strand op loopafstand. Ik geloof dat goed intelligent beleid dat goed wordt uitgevoerd een tovermiddel is waar je veel mee kan bereiken. Helaas is het beleid te vaak klote en wordt het ook nog eens slecht uitgevoerd. Maar soms loop je toch tegen zaken aan die zelfs een cynicus als ik erg tevreden maken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 sep. 2021 - 9:02

[een prima appartement terwijl het centrum bereikbaar is, de markt om de hoek en het strand op loopafstand. ] ideaal, behalve dat strand dan. Dat zou het voor mij niet worden maar een oudcollega die in Scheveningen woonde maakte er druk gebruik van.

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 sep. 2021 - 10:19

Op het Friese platteland zijn er volgens deskundigen drie groepen dorpsbewoners die zich gedwongen voelen te verkassen: minder mobiele ouderen, autoloze inwoners en mensen met een laag inkomen. Het leven op het platteland is relatie duur.

Arend Wortel
Arend Wortel23 sep. 2021 - 9:46

In 2012 hebben de PvdA en CDA (inclusief Omtzigt) zelf nog voor de verhuurdersheffing gestemd. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2012Z15963&dossier=33407 https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=16723681-031b-40c8-8618-8a3e32a95180&title=Stemmingen%20in%20verband%20met%20het%20wetsvoorstel%20Invoering%20van%20een%20verhuurderheffing%20%28Wet%20verhuurderheffing%29%20%28%2033407%20%29.pdf Onder andere GL en SP stemden tegen. De SP had het bij de behandeling van het wetsvoorstel al goed gezien: "Iedereen ziet dat het fout zit en toch gaat het door. Door de verhuurderheffing zullen woningbouwcorporaties onmiddellijk stoppen met bouwen, renoveren, groot onderhoud en energiebesparing. Daar is geen geld meer voor. Daardoor zullen nog eens tienduizenden bouwvakkers hun baan verliezen. Mensen die een woning zoeken en geen koopwoning kunnen betalen, kunnen ook niet meer huren. Deze wet zal leiden tot verpaupering, werkloosheid, woningtekort en faillissement" Natuurlijk is het goed dat PvdA, CDA en Omtzigt van de verhuurdersheffing af willen. Het is gezien de geschiedenis alleen wel wat apart dat ze de heffing nu presenteren als een soort typisch neoliberaal plannetje van Rutte, terwijl ze er destijds zelf vóór hebben gestemd.

4 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman23 sep. 2021 - 11:36

Klopt.

adriek
adriek23 sep. 2021 - 11:46

Beter ten halve gekeerd... of zijn ze al ten hele verdwaald?

Gerygrr
Gerygrr23 sep. 2021 - 12:01

Gelukkig is Pieter Omtzigt inmiddels verlost van de afgedwongen fractiediscipline!

DaanOuwens
DaanOuwens23 sep. 2021 - 16:11

@ Arend Wortel Jij schrijft: In 2012 hebben de PvdA en CDA (inclusief Omtzigt) zelf nog voor de verhuurdersheffing gestemd. Op 15 mei 1940 is ook met de overgave aan Duitsland ingestemd. Ook dat is nu niet meer van toepassing. De bedoeling van het besluit is 2012 was dat het tijdelijk was. Net zoals de overgave dat uiteindelijk was.

OlavM
OlavM23 sep. 2021 - 9:25

Eerlijk is eerlijk: Azarkan (DENK) interrumpeerde de meest langdurige plucheplakker Wilders heel scherp over de tweedeling die hij zelf veroorzaakt door zijn racisme, vreemdelingenhaat, enz.

1 Reactie
OlavM
OlavM23 sep. 2021 - 9:26

N.B.: "hij zelf" slaat uiteraard op Wilders!

jantje
jantje23 sep. 2021 - 9:04

(.) Wilders vervolgde zijn spreekbeurt met een keur aan misstanden in het land, van woningnood tot criminaliteit, die volgens de PVV-leider niet alleen de schuld zijn van Mark Rutte, maar toch vooral ook van vluchtelingen, migranten en niet-westerse allochtonen. (.) Het bekende stokpaardje van Wilders. Altijd anderen overal de schuld van geven. Maar nooit daadwerkelijk iets doen aan de situaties. De hele zomer hoor je niks van hem, staat aan de zijlijn te wachten op zijn kans om er bovenop te springen als er ergens iets mis gaat.. En dan maar scoren.. Aan Mark Rutte zou ik willen zeggen: Zorg dat er meer en goedkopere huizen worden gebouwd zodat er meer doorstroming mogelijk is en jongeren niet tot hun 40ste bij hun ouders hoeven te wonen. Dat is ook beter voor de gemoedstoestand van mensen. Want als mensen het goed/ beter hebben, zijn ze ook toleranter tegen andere volken die hier een schuilplaats komen zoeken. Want die mensen kunnen het niet helpen dat het hier in regerend Den Haag zo'n zooitje is.

Effie2
Effie223 sep. 2021 - 8:45

Neoliberaal beleid lijkt van Nederland een BV te hebben gemaakt. En de directeur heet VVD. Hij betaalt. En hij bepaalt. Het bedrijf is naar de beurs gegaan. Met als doel geld binnen te harken om te kunnen investeren. Hij heeft Nederland, mede door te privatiseren, al deels verkocht aan rijke aandeelhouders, die menen nog niet rijk genoeg te zijn, en aldus naar winstmaximalisatie streven. Dit vereist een personeelsbestand zo veel mogelijk uit goedkope arbeidskrachten bestaat. Zijn voorgangers hebben van Nederland een té duur land gemaakt. Een land waar werknemers genoeg inkomen moeten hebben om rond te komen, zich massaal in de schulden moeten steken, en met geleend geld massaal verder studeren om de onderbetaalde werkvloer te kunnen verlaten. Om dit gat op te vullen werft BV Nederland goedkope arbeidsmigranten, die Nederland draaiende moeten houden. Efficiëntie daarbij is de norm. Om maximale productie uit haar werknemers te halen is het controlemiddel bureaucratie opgetuigd. ...En zie, het werkt. Het bedrijf maakt flink winst. Dat dit ten koste gaat van de mentale en de fysieke gezondheid van haar werknemers lijkt van ondergeschikt belang. Het winst genereren staat immers centraal. Door het introduceren van extra bestuurslagen heeft de directeur zich echter van de werkvloer vervreemd. Hij is een soort godheid geworden, die de indruk wekt ontastbaar te zijn. ...En de aandeelhouders worden intussen rijker en rijker.

2 Reacties
develhunt
develhunt23 sep. 2021 - 9:10

Rutte, hij heeft zich nooit opgesteld als minister president voor alle Nederlanders, hij heeft Nederland geleid alsof het land een multinational is, Rutte heeft het land geleid als een CEO, een topmanager, die slechts op economische winst gericht is terwijl een land veel meer is dan economische winst, door dat eendimensionale denken en handelen zijn vele onderdelen die van levensbelang zijn voor een goed functionerende maatschappij zwaar verwaarloosd geraakt, met alle gevolgen van dien.

Paul250371
Paul25037123 sep. 2021 - 10:00

Goede samenvatting

Bouwman2
Bouwman223 sep. 2021 - 8:31

Het is schijnbaar zo gruwelijk gesteld in dit land dat je je afvraagt, waarom doen al die mensen zo veel moeite en lopen ze zo vele dagmarsen en varen ze in bootjes over zee richting Delta? En waarom pakken zij die hier wonen in dit gruwelijke land niet hun valiezen om elders,positie te kiezen? Daar is immers de ruimte, de grond en de stikstofcrisis minder pregnant. En er zijn ook bouwvakkers, timmerleiden en vrouwen die weten hoe je een huis moet kuisen. Kerken met uivormige koepels. .Krachtige leiders met gezag. . , Dat bestaat hier allemaal niet. Waarom vertrekt men niet naar gebieden waar toeslagen onbekend zijn en schandalen dienaangaande volledig onmogelijk? .De vraag WAAROM TOCH werd niet gesteld, mag ook niet gesteld worden.. En het antwoord kun je niet lezen op de aangeplakte muurkranten. Herscher des Himmels, erhöre das Lallen ( BWV 248) ligt hier op de pastorie naast de geluidsinstallatie. Het wordt altijd gezongen op het feest van Onnozele Kinderen. op 28 december. Maar eigenlijk mag het van dominee elke dag wel klinken. Want elke dag is voor de onnozelaars.en politieke beschouwingen. Maar als je liever hoort rappen of "spoken word" je ten diepste ontroert dan mag dat uiteraard ook . Mijn kleine kerk is vrijzinnig in dubbele betekenis.Maar groter dan je denkt. .

1 Reactie
Libertain
Libertain23 sep. 2021 - 9:14

("De vraag WAAROM TOCH werd niet gesteld, mag ook niet gesteld worden..") @Bouwman, u bewijst uzelf geen goede dienst indien u steeds met deze PVV-retoriek zou blijven doorgaan.

develhunt
develhunt23 sep. 2021 - 8:01

Nee, Rutte is de schaamte al lang voorbij!

Meowww
Meowww23 sep. 2021 - 7:45

Haar partij was mede grondlegger van de verhuurderheffing. Indirect betalen huurders de koopsubsidie. En dan worden huisjesmelkers ontzien. Ze zullen er vast van geleerd hebben. Maar kijk naar wat ze gesteund hebben in het verleden in plaats wat de PvdA nu zegt. Op het pluche wordt veel vergeten. Participatiewet ook mede uit hun koker. De VVD is er ten minste eerlijk over voor de rijken en bedrijven te zijn, ten koste van de onderkant. Wat doet 'het eerlijke verhaal Samsom ' tegenwoordig eigenlijk?

1 Reactie
Gerygrr
Gerygrr23 sep. 2021 - 14:55

Vergeet niet de huursubsidies voor de minima. De huren kunnen zo tot de huurgrens sociale huur worden verhoogd. Dat wordt betaald uit de belastingen betaald door vooral middeninkomens, die zelf niets meer kunnen huren of kopen!

Sam V
Sam V23 sep. 2021 - 7:44

Het blijft opvallend en onbegrijpelijk hoe links alleen redeneert vanuit de aanbodkant (i.c. rol van de overheid) op het moment dat een rechtse partij over immigratie begint. Alsof immigratie een voldongen feit is. Natuurlijk is immigratie niet de enige reden voor de woningnood, de hoge zorgkosten, de hoge kosten voor de sociale zekerheid, de criminaliteit of de CO2 uitstoot in Nederland, maar het gewoon niet willen erkennen dat het een belangrijke factor is, is struisvogelpolitiek. Waar is links bang voor? Anti-immigratie sentiment? Een tweedeling in de maatschappij? Dat krijg je door het bagataliseren, door mensen die er over beginnen weg te zetten als fout en door alleen naar de aanbodzijde van problemen te kijken. Frappant is dat als het over bedrijven gaat, er wel door links naar de vraagzijde (rol van bedrijven) wordt gekeken.

1 Reactie
Zandb
Zandb23 sep. 2021 - 10:35

Sam Wanneer je meent dat bepaalde mensen 'het' meer verdienen dan anders, dan kom je weg met degelijke in wezen zo kromme redenering. We moeten wat afspreken en we moeten wat regelen, maar wie meent dat hij ook maar iets op deze aarde 'verdiend' heeft, meer dan een ander, die moet dat maar eens feitelijk aantonen. En ik, garandeer u dat zoiets niet lukt.

Joop den Uil
Joop den Uil23 sep. 2021 - 7:32

afgezien van de Wilders riedel had hij wel wat cijfers en statistieken die tamelijk onthutsend waren. Was er wel een factchecker bij het debat aanwezig ? want niemand ging erop in.

Ch0k3r
Ch0k3r23 sep. 2021 - 6:29

Nee Ploumen. Rutte schaamt zich niet en als je had opgelet de afgelopen jaren dan had je dat ook geweten. Daarnaast is er ook weinig ethiek, oralisme en zelfkritiek bij die oplichter te vinden, dus de intentie van de vraag komt ook niet bij hem aan. Kap met die foei-gesprekken en ga echt de strijd aan.

Break on through
Break on through23 sep. 2021 - 6:14

Kun je toch zien dat de VVD willens en wetens onze woningnood wil handhaven. Als je een situatie creëert waarin mensen die gewoon functioneren hun huur onmogelijk meer kunnen betalen terwijl kopen onbetaalbaar is geworden dan wil je gewoon dat ze aan lager wal raken. Dat ze dak en thuisloos raken. "De VVD vindt het best om sociale huurwoningen (tot 753 euro per maand) te verkopen. Ze worden dan midden huur (tot 1100 euro). Maar de wachtlijsten zijn vaak 10 jaar. En veel mensen kunnen echt geen 1100 euro per maand aan huur betalen." Dit alleen al bewijst dat de VVD een onmenselijk, haatdragend beleid tegen de bevolking nastreeft. Gewoon weer een ministerie van Volkshuisvesting in het leven roepen en de verhuurdersheffing afschaffen, ook als de VVD tegenstribbelt. Beste wat we kunnen doen is de VVD afschaffen trouwens.

2 Reacties
GHS
GHS23 sep. 2021 - 12:09

Break on through: Huren toe € 1.100 per maand. Vergeet dan ook niet, dat bij dergelijke huren er vaak ook nog servicekosten in rekening worden gebracht ( en die zijn ook niet mis)

Break on through
Break on through24 sep. 2021 - 6:29

Klopt! Wonen is zo praktisch onbetaalbaar. Terwijl het best betaalbaar kan. Gewoon de woningbouwcorporaties hun ding laten doen. Maar kom daar de VVD eens mee aan

Petra Privacy
Petra Privacy23 sep. 2021 - 5:23

Maar het is de SP dit jaar al gelukt, samen met vele huurders in dit land, om dit jaar geen huurverhoging te hebben. Overal zijn huurders actief geweest in hun eigen wijk en samen met andere huurders en vaak zelfs bewoners van koopwoningen. Om door inzet en solidariteit de huurverhoging dit jaar te blokkeren. Dat succes willen we voor alle huurders in dit land volgend jaar ook weer. En de verhuurderheffing moet ook uit het beleid. De wooncampagne van de SP gaat dan ook door, alle meldingen van wanbeleid van verhuurders of corporaties, mag u indienen bij de hulpdiensten van de SP in de eigen gemeente of 'buurgemeente'. Grote afdelingen van de SP hebben een hulpdienst, voor sociale en juridische hulpverlening voor iedereen. Maar ook voor het melden van wanbeleid, fraude en corruptie van instanties of bij gemeenten, kan u daar terecht.

Freddy2
Freddy223 sep. 2021 - 2:58

(“meisjes plagen, kusjes vragen”). Ik vind dat nogal een extreem sexistische opmerking van Jetten. Sexistisch omdat je dus geen kritiek mag hebben op een politica omdat zij van een ander geslacht is en denigrerend voor Kaag om haar maar een meisje te noemen. Dat niemand hem heeft terug geroepen.

2 Reacties
Paul250371
Paul25037123 sep. 2021 - 8:00

Hahahahaha. Heks hoort u liever?

Freddy2
Freddy223 sep. 2021 - 10:58

@Paul250371, ik zal de grapjes die ik in mijn hoofd maar even in mijn hoofd houden, maar ik zou het zelf als professional m/v niet leuk vinden vergeleken te worden met een meisje of jongetje eerlijk gezegd.

Paul Spijkers
Paul Spijkers23 sep. 2021 - 0:41

Zolang de sociale woningen in de uitverkoop blijven blijft de staat in instrument tegen de natie. Ooit was Nederland een sociale democratie. Maar binnen de EU mag de staat niet meer opkomen voor het volk. Wat de VVD natuurlijk prima vind, dat technocraten elite feestje. Ze zijn wat dat betreft niet minder vernielers als Thatcher, die met woningsrechten in de UK hetzelfde deed.

Winterdepressie
Winterdepressie22 sep. 2021 - 19:33

Aan Rutte vragen om hij zich schaamt is natuurlijk een retorische vraag. Rutte is de schaamte ver voorbij.

FLex2
FLex222 sep. 2021 - 18:49

Omtzigt als President!!! De man goed voor de onderdanen De koning zal wel blij worden van deze man.

RechtdoorZee93
RechtdoorZee9322 sep. 2021 - 17:10

Die Rob Jetten vind ik toch wel iemand van inhoudsloze oneliners. Immigratie en asiel is toch wel degelijk een factor in o.a. het woningprobleem. Mag best over gesproken worden mijn inziens

11 Reacties
vdbemt
vdbemt22 sep. 2021 - 20:16

Het speelt natuurlijk wel mee. Maar zij zijn het toch niet die zo veel woningen opkopen om ze, na lang leeggestaan te hebben, voor enorm veel meer te verkopen of verhuren? Wat door VVD-beleid mogelijk is gemaakt. Dit verander je niet door migranten tegen te houden

johannn2
johannn222 sep. 2021 - 21:17

RechtdoordeZeein, Relatief minieme factore, ja. .

Karingin
Karingin23 sep. 2021 - 4:16

Are you kidding me? Daar wordt de hele tijd over gesproken, door papegaaitjes zoals jij, die asiel en immigratie op een hoop gooien en daarbij het anti-asielsentiment lekker blijven opstoken. Dodelijk vermoeiend om steeds weer uit te leggen… zucht. Weet je wat, sluiten we vandaag de grenzen voor asielzoekers. Heb je wel, pak ‘m beet, 3 % van de immigrerende woningzoekenden getackeld. Goed gedaan man! Krijg jij een sticker in je schrift, gefeliciteerd

Break on through
Break on through23 sep. 2021 - 5:59

Je hebt het over je grote voorbeeld en Fuhrer Geert natuurlijk. Jetten laat je gewoon zien dat Dion Graus een walgelijke seksmaniak is man.

J.janssen2
J.janssen223 sep. 2021 - 6:26

Over inhoudsloze oneliners gesproken......het tekort aan betaalbare woningen is bewust gecreëerd door onze overheid om de woning/bouwmarkt op te drijven, de van de bouw afhankelijke economie maar in stand te houden, investeerders van een goed rendement te verzekeren, banken te spekken e.d. Het idee dat bepaalde bevolkingsgroepen daarvoor gedeeltelijk voor verantwoordelijk zijn en daarmee bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten is ook een tactiek om de aandacht af te leiden van de bewerkelijke beweegredenen van het bewust gekozen overheidsbeleid. Hitler gebruikte ook dat soort primitieve methodes. En al die Wilders en Baudet aanhangers trappen er nog in ook....

Mohawk2
Mohawk223 sep. 2021 - 7:09

Naast wat Karingin al terecht aanstipt wordt door rechts altijd voor het gemak maar vergeten dat de wooncrisis eerst een vooral een crisis van woonrecht is. Een grondrecht dat met name door de Kabinetten Rutte zowat tot de grond is afgebroken. Wonen is vermarkt tot in het absurde. Tegen al die oneindige kapitaalstromen en financieringsmogelijkheden van beleggers - ook uit het buitenland sinds Blok daar de boer opging met onze huizen - valt simpelweg niet op te bouwen! De vraag van rendementzoekend kapitaal is namelijk schier onuitputtelijk en beleggers kunnen iedere particulier eenvoudig overbieden in de jacht op onze huizen. Zolang dit krankzinnig neoliberaal feestje niet wordt aangepakt kunnen we bouwen tot we een ons wegen. Het zal nooit genoeg zijn. Ook al sluiten we vandaag nog voor altijd onze grenzen voor iedere migrant of asielzoeker!

MG1968
MG196823 sep. 2021 - 7:51

"Immigratie en asiel is toch wel degelijk een factor in o.a. het woningprobleem." Ja. Vast. En hoe wij met ouderen en gehandicapten omgaan heeft ook negatieve invloed op jou huishoudboekje. Hopelijk daar niet wat betreft wie je bent en hoe je in het leven wilt staan. Besef dat dat laatste voor nogal wat mensen óók geld wat betreft immigratie en asiel. Het is géén punt op mee te wegen. Immigratie en asiel is een gegeven. We zullen altijd mensen blijven opvangen. Mensen die hier zijn hebben alle rechten en plichten zoals jij die ook hebt. Ze zijn géén aparte categorie die je de woningnood kunt verwijten. Net zo min je dat de ouderen of gehandicapten kunt verwijten.

Starter2
Starter223 sep. 2021 - 11:24

Natuurlijk is immigratie een factor van belang, naast alle andere demografische veranderingen. In 2020 was het netto migratiesaldo ruim 68.000 mensen. Dat is elk jaar een stad ter grootte van Assen er bij. Dat is uiteindelijk niet houdbaar meer.

MG1968
MG196823 sep. 2021 - 12:48

@Starter Vergelijk: Ieder jaar komen er te veel ouderen bij. De aow is niet houdbaar. Als ik nu met oplossingen kom conform de normen die een Wilders voor asielzoekers hanteert kom ik -terecht- niet door de moderatie.

Starter2
Starter223 sep. 2021 - 14:36

MG, het probleem van meer ouderen houdt een direct verband met de bevolkingsgroei. De 68.000 mensen die er elk jaar bij komen maken dat probleem alleen maar groter.

MG1968
MG196823 sep. 2021 - 15:33

@Starter Nee starter, daar zijn ook oplossingen voor die in het verlengde van jou en Wilders denken liggen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik de problemen waar Nederland voor staat op een gelijke manier jou (en wilders) toereken als dat jij dat met migranten en asielzoekers doet. Je zult niet willen dat ik de normen die jij hanteert bij de oplossingen onverkort toepas op jou. En nee, er is wat mij niet zoiets als 'geboorterecht' waardoor jij denkt dat je wel uit de wind wordt gehouden. Wederkerigheid vind ik een belangrijke waarde. Begrijp je?

RaymondenJoop
RaymondenJoop22 sep. 2021 - 16:13

Mijn huis heeft groot onderhoud nodig, dus laten we eens kijken wat voor kleurpotje Flexa verf we voor de voordeur kopen. Zoiets is het met die ene miljard. Dat schept geen vertrouwen. Verder vond ik Wilders niet zozeer emotioneel maar meer een schreeuwerd. Terwijl zijn argumenten best scherp waren en bijv Jetten ontwijkend was. Ook weer geleerd dat als hier een koe verdwijnt we in het buitenland die vervangende koe 3x zoveel rommel geeft. Geeft goed aan dat reduceren v/d veestapel in NL geen zin heeft, en je dus in moet zetten op minder vlees eten hier. Mits je werkelijk wat voor het milieu wilt doen, dat stopt niet bij de grens. Ook dat we immigratie omarmen terwijl we hier een 3x zo grote footprint hebben werd zwak gereplied door Jetten. En zo gaat deze poppenkast maar door...ieder overtuigd van zijn eigen politieke (on)gelijk.

7 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 17:02

@ RaymondenJoop Jij schrijft: Ook weer geleerd dat als hier een koe verdwijnt we in het buitenland die vervangende koe 3x zoveel rommel geeft. Dat kan je niet geleerd hebben. Het is namelijk niet waar.

Sonic2
Sonic222 sep. 2021 - 17:07

Omtzigt heeft argumenten. Die haalt ook bijvoorbeeld wet teksten aan. En blijft niet hangen in het kleuterschool niveau van Wilders. Ik heb Wilders vooral op een grijs gedraaide plaat en veel oneliners kunnen betrappen. Bij elke andere partij was hij er allang al uitgegooid. En bij normale kiezers was hij allang weg gestuurd. Het beeld schetsen dat Wilders een debat voert. Of dat er bij hem argumenten mee spelen. Of dat Wilders van de inhoud is. Het is allemaal theater voor paar zeteltjes winst in de peilingen. Sneu figuur. Mensen die er op stemmen moeten zich schamen. Er zijn echt betere alternatieven. Jetten is ontwijkend omdat hij waarnemend fractie voorzitter is en ook coalitie belangen heeft. Al is dat niet helemaal zijn rol. Ik vond Jetten vandaag sterk. Die is erg gegroeid. Terwijl Kaag de omgekeerde richting bewandeld.

Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!
Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft!22 sep. 2021 - 19:42

Daan, “Hoewel de overgrote meerderheid van de groei waarschijnlijk in het zuiden van de wereld zou plaatsvinden, zullen China, Brazilië, de VS en de leden van de Europese Unie de grootste producenten blijven. In 2029 produceren deze landen mogelijk nog steeds 60% van de wereldwijde vleesproductie. Alleen al in Brazilië is 175 miljoen hectare bestemd voor het houden van vee”, een oppervlakte die ongeveer gelijk is aan de “hele landbouwgrond van de Europese Unie”. “We weten ook dat de gemiddelde uitstoot van broeikasgassen [broeikasgas] in de EU door vee de helft is van het wereldwijde gemiddelde. Het wereldwijde gemiddelde is ongeveer 14% en het EU-gemiddelde is 7%”, voegde hij eraan toe. Dan vraag ik mij af of het slim is om hier zo drastisch te willen verminderen. Hier uitstoot van (laten we gemiddelde van Europa aanhouden terwijl wij weten dat in Nederland het “schoonst” geproduceerd wordt) 7%. Moet je dan productie willen verplaatsten naar landen waar de uitstoot misschien wel 20% is? Wat schiet de wereld daarmee op?

De Lieve Heer
De Lieve Heer23 sep. 2021 - 0:36

Natuurlijk ben ik geen voorstander van het afbranden van oerwoud voor de veeteelt, maar an de andere kant lopen koeien etc. in Brazilië alleen maar vrij rond en vaak zóóó lang om een beetje gras te vinden dat het vlees aan kwaliteit verliest. Het barst van de boeren die magere beesten opkopen tegen de regentijd, om ze dan na de regentijd weer te verkopen als ze kilo's zijn aangekomen. Maar waar het hier vooral om gaat is dat de poep en pies bijna altijd gescheiden op de grond vallen en er dus veel minder sprake is van ammoniak ontwikkeling. Vaak moet je je zelfs afvragen of het niet gewoon om natuurlijk bemesting gaat binnen een soort "kringloop-landbouw", ware het niet dat ze er bossen voor afbranden. Maar dat "in het buitenland die vervangende koe 3x zoveel rommel geeft" is dus volstrekte onzin.

Karingin
Karingin23 sep. 2021 - 4:33

En hier wordt co2 en stikstof op een hoop gegooid. Zucht…laat ik maar niet verder naar beneden scrollen…het is nog te vroeg om me kwaad te maken over de simpletons

DaanOuwens
DaanOuwens23 sep. 2021 - 7:25

@ Tweede Kans/zelf nadenken alstublieft! Jij schrijft: Moet je dan productie willen verplaatsten naar landen waar de uitstoot misschien wel 20% is? Wat schiet de wereld daarmee op? Waarom niet. Zoals je zelf beschrijft is de hoeveelheid beschikbare grond in Brazilië enorm. Veel vee loopt daar rond en staat niet in stallen. Zolang ze daar niet dezelfde industriële veehouderij beginnen als hier is er niets aan de hand. Bovendien blijft de vervuiling daar en niet in een van de dichtst bevolkte landen ter wereld.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2021 - 9:48

DaanOuwens 23 september 2021 at 09:25 Dat grasland is vnl te vinden in Argentinie. Het vlees kan in bevroren toestand worden ingevoerd, maar beperking van vleesconsumptie blijft noodzakelijk.

ManekiNeko
ManekiNeko22 sep. 2021 - 16:10

Had iemand wat anders erwacht van Wilders? De algemene beschouwingen is het platform waarbij hij weer even in het middelpunt staat. De man vertelt al 20 jaar hetzelfde. Na zijn grote boodschap te hebben gedaan, zakt hij weer weg in zijn bankje en hoor je hem het hele jaat niet meer. De man is een politieke mislukkeling

1 Reactie
RaymondenJoop
RaymondenJoop22 sep. 2021 - 16:46

Juist de rest vd politiek mag blij zijn dat ie daar al 20 jr zit. Controleerbaar en makkelijk weg te zetten gezien de consensus aangaande zijn gedrag. Dat was ook het gevaar met Baudet, die was oncontroleerbaar. Daar waren lieden binnen de fvd die het de nek omdraaiden. Dat aanvalle'tje van Jetten op Graus gaat nergens om, binnen D66 is ook genoeg gerommel wat dat betreft geweest. Dat overleeft Wilders makkelijk. Wil je werkelijk extremen binnen de politiek geen bestaansrecht geven, doe dan wat op korte termijn aan de grote problemen en zet je eigen belang even opzij.

Gerry Jöris
Gerry Jöris22 sep. 2021 - 16:01

Wilders wordt steeds meer een karikatuur van zichzelf. Ik begrijp absoluut niet dat hij zó veel ruimte krijgt om zijn gif in het huis der democratie te spuien. Hulde voor Rob Jetten van D66 en Laurens Dassen van Volt die hem wél de oren durfden te wassen. Volgens mij een taak van de kamervoorzitter die Wilders alle ruimte gaf.

1 Reactie
Thuiszitter
Thuiszitter22 sep. 2021 - 17:10

Zoveel ruimte krijgt ? Elke partij komt aan het woord , hij is de grootste oppositiepartij dus mag beginnen overigens wilde Klaver daar een stokje voor steken maar hij mocht uiteindelijk toch starten. Ik mot hem ook niet maar ook hij mag zijn verhaal vertellen ook al is het zijn vaste riedel.

EUpiet
EUpiet22 sep. 2021 - 15:56

Nederland en haar tradities. Bij de algemene beschouwingen is iedereen weer boos op die gemene Wilders die toch zulke nare dingen zegt de populist. Dit al een jaar of 12 lang. Eenieder met een zuivere inborst doet zijn plasje er over en feitelijk is dit ook het enige wat een beetje interessant is aan die hele algemene beschouwingen. Immers, gelukkig hebben wij een regering die de nare Wilders nooit laat meeregeren. En die dwaze Baudet ook niet. Dat is super belangrijk. Daarom moet iedereen het volgende kabinet Rutte 4 onvoorwaardelijk gedogen Dan blijft het net zo fantastisch gaan als de afgelopen 10 jaar. Zet hem op heer Rutte, mevrouw Kaag en de heer Hoekstra. Op u kunnen we bouwen de volgende 10 jaar.

2 Reacties
Zandb
Zandb22 sep. 2021 - 16:55

Piet Bent al zo woke, dat we Nederland als vrouwelijk moeten zien? Moet toch niet gekker worden. En bijna niemand is boos op meneer Wilders; waarom? Wat zou dat voor nut hebben? Wat namelijk een feit is, is dat Wilders al 12 jaar lang voor spek en bonen mee mag doen. Onze democratische rechtsstaat maakt dat mogelijk. Helaas voor Wilders maakt die zelfde rechtsstaat het niet mogelijk, dat hij zijn giftige pijlen doelgericht afschiet. Hij moet het hebben van een vreemd soort 'politieke correctheid', die hem noodzaakt met meel in de mond te praten en te klagen. En zijn frustratie moet afreageren; zo sneu.

EUpiet
EUpiet22 sep. 2021 - 17:41

@ZandB U heeft helemaal gelijk dat Nederland met een zijn aangeduid dient te worden. Dank voor de correctie. En u heeft ook helemaal gelijk dat De PVV en de heer Wilders helemaal niets bereikt hebben de afgelopen 10 jaar. Maar gelukkig hebben we de VVD, D66 en het CDA die nu juist wel heel veel bereikt hebben voor ons land en andere landen op deze wereld. Daar moeten we blij om zijn. Vindt u ook niet?

Joop den Uil
Joop den Uil22 sep. 2021 - 15:41

wel grappig dat Kaag gehoorzaamt aan Wilders om aanwezig te zijn in de Kamer. Dat wordt lachen bij een coalitie waar geen D66 in voorkomt.

1 Reactie
Zandb
Zandb22 sep. 2021 - 16:55

Joop Hoe weet u dat Kaag Wilders op dat punt gehoorzaam is?

robert vos
robert vos22 sep. 2021 - 15:30

Wat verfrissend om Rob Jetten weer te zien als voorman van D66. Geef Kaag ergens een baantje en laat Rob zijn werk weer doen. Goed voor Rob, Kaag, D66 en de samenleving.

Break on through
Break on through22 sep. 2021 - 15:21

Volgens mij kunnen de progressieve partijen beter gewoon onderling zaken gaan doen over overeenkomsten desnoods met Hermans als vertegenwoordiger van de VVD. Is heel dat VVD/CDA gedrocht overbodig en kunnen Rutte en Hoekstra naar huis. Misschien dat Rutte dan in de gaten krijgt dat het thuis ook wel fijn toeven is, af en toe eens wat les geven en verder fijn een stukkie fietsen in dat gave land van ons. Maar goed, over tot de orde van de dag. De PVV bestaat uit racistische seksmaniaken met een repeat knop die vast zit... Of wilders z´n interne harde schijf slaat over want ik hoor iedere keer dezelfde grijsgedraaide riedel :)

Phantom3
Phantom322 sep. 2021 - 14:44

Gebruikelijke onzin riedel van Wilders. Eén vraag was echter wel terecht. Waar is Kaag?

4 Reacties
Marcus A.2
Marcus A.222 sep. 2021 - 16:09

Kaag is alsnog gekomen:) wat een meesterzet weer he;)

itsme3
itsme322 sep. 2021 - 17:00

@marcus Meesterzet? Afgang. Misschien dat ze nu keert dat ze niet steeds kan blijven duiken.

Zandb
Zandb22 sep. 2021 - 17:02

Phantom Voor mensen met een beperkt denkvermogen is dat misschien een terechte vraag. Zo'n vraag heet men ook wel eens: "Een vraag naar de bekende weg." Niet veel meer dan holle retoriek, dus. Maar voor de mensen die het nog niet weten, Kaag was er niet om dezelfde reden als dat de fractieleiders Rutte en Hoekstra er ook niet waren.

itsme3
itsme322 sep. 2021 - 22:35

@zandb U bedoelt omdat zij in het regeringsvak zit? Ik dacht dat ze daar niet meer in mocht.

Oki Doki
Oki Doki22 sep. 2021 - 13:20

Het is natuurlijk hartstikke dom om de sociale huurwoningen te verkopen in deze instabiele woningmarkt. De sociale huurwoningen zijn juist een stabiele factor in een onzekere woningmarkt. De koopwoningmarkt is ziek, niet de sociale huurwoningen. Daarnaast verkoop je betaalbare woningen die dan onbetaalbaar worden. Vroeger konden mensen een sociale huurwoning krijgen maar omdat er nu minder van zijn kan dat niet meer en zijn dezelfde mensen gedwongen om een dure koopwoning te kopen.

Sonic2
Sonic222 sep. 2021 - 13:09

Een nogal saai debat. Waarbij alle politieke leiders hun riedeltjes afdraaien. Het is duidelijk dat partijen vooral bezig zijn met alleen hun eigen achterban. Voor de rest vind ik het niet echt heel sterk dat Mevrouw Kaag er alleen op de achtergrond bij is. Ze laat de kastanjes uit het vuur halen door Jetten. Voor de rest wordt het tijd voor daden. De problemen in Nederland zijn van dien aard dat heel lang wachten geen optie meer is. Dat doet Nederland al een half jaar.

4 Reacties
Gerry Jöris
Gerry Jöris22 sep. 2021 - 16:04

Mevrouw Kaag had een volledig legitieme reden om niet aan dit debat deel te nemen. Zie haar schriftelijke verklaring. Het siert haar dat zij haar rollen duidelijk gescheiden houdt.

RaymondenJoop
RaymondenJoop22 sep. 2021 - 16:18

Kaag toont zich inderdaad zwak en m.i. ook verongelijkt. Icm met een wat zwakke Jetten is dit niet goed voor D66. Een partij waar ik ooit 's op heb gestemd. Nu dus niet meer door de poppetjes en hun flexible overtuiging. En ja, NL kent een aantal zeer grote problemen. Dat miljard idee'tje geeft het gebrek aan visie weer bij de grootste partij. Praten over peanuts. Dan wil je niet eens een begin maken met het oplossen vd problemen.

Stheno
Stheno22 sep. 2021 - 17:13

Gerry Joeris 1804u, "Het siert haar dat zij haar rollen duidelijk gescheiden houdt." Gelukkig maar dat dat de nieuwe ongeschreven regel is. Tot deze week was Kaag juist trots op haar meerdere petten rol in de TK, zoals zij regelmatig TK leden onder de neus wreef om haar belangrijkheid te onderstrepen. Dit geldt uiteraard ook voor de door haar goedgekeurde benoeming van D66 Kamerleden die in het demissionaire kabinet mogen plaatsnemen. Denk dan aan iemand als staatssecretaris S.v. Weyenberg, haar campagneleider tijdens de afgelopen verkiezingen. Ik miste bovendien je kritiek bij het artikel van F v Jole waarin het gaat om de meesterzet van Kaag d.i.: zo heeft ze haar handen vrij om los van het (ex)kabinet haar eigen inbreng te leveren, dat was het credo. En nu ineens is die meesterzet toch niet zo'n meesterzet?

Kuifje3
Kuifje323 sep. 2021 - 9:23

@Sonic: Er is geen enkele reden om Jetten dit debat niet te laten doen. Hij had zich al voorbereid en is net als bijvoorbeeld Hermans van de VVD de plaatsvervangend fractieleider van een regeringspartij waarvan de fractieleider zelf aan de andere kant van de tafel zit of zat. Ik neem het liever niet op voor Kaag, maar hier is de kritiek ongepast. 3 weken geen Sonic… vakantie gehad?

Stijn Gillesen
Stijn Gillesen22 sep. 2021 - 11:48

Wat heeft Wilders dan zo uitgesproken over "niet-witte Nederlanders" gezegd? Toon eens aan dat hij allemaal door hem onderscheiden als niet-wit deze tegenover witte Nederlanders zette? Ik geloof er niets van. Het onderscheid maken tussen witte en niet-witte Nederlanders in een beschuldigend onderscheid naar de eersten is iets van de extremisten van de andere kant.

4 Reacties
Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 12:09

Te hard gestoten?

Zandb
Zandb22 sep. 2021 - 15:25

Stijn Waar hebt u het in godsnaam over!

Stijn Gillesen
Stijn Gillesen22 sep. 2021 - 17:27

@Zandb Waar ik het over heb? Wat dacht je van de chocoladeletters op de voorpagina van de Joop-site? "LIVE: Algemene Politieke Beschouwingen: Wilders opent debat met gebruikelijke riedel tegen vluchtelingen en niet-witte Nederlanders, wil sociale huurwoningen blijven verkopen."

DaanOuwens
DaanOuwens23 sep. 2021 - 8:39

@ Stijn Gillesen Jij schrijft: Toon eens aan dat hij allemaal door hem onderscheiden als niet-wit deze tegenover witte Nederlanders zette? Ik geloof er niets van. Ga eens naar youtube en zoek zijn bijdrage op. Waarom moeten mensen moeite doen jou iets aan te tonen wat je niet wil geloven?

korheiden2
korheiden222 sep. 2021 - 11:46

Ach het was weer het bekende werk. Dedain66, Kaag en haar bezem. Asielzoekers die de schuld krijgen van de woningnood. Azarkan stelde hier goede vragen. Ik had het van Kaag sterker gevonden als ze er vanaf het begin bij was geweest. Joost Eerdmans had een goede opmerking mbt het rondbellen van de fractieleiders van kleinere partijen door Sophie Hermans. Dat riekt naar achterkamertjes.

8 Reacties
Sonic2
Sonic222 sep. 2021 - 13:22

Ik vind het van groot dedain getuigen hoe er met Kaag wordt omgegaan. Het gebeurt vooral door mensen die zelf altijd klagen dat ze ( in politieke zin) niet gehoord worden. D66 is een grote partij en vertegenwoordigd veel kiezers. Wellicht zou het sympathiek van velen zijn om het in ieder geval te accepteren. En te stoppen met heks, bezem en meer van dat soort fraaie "juweeltjes". Ik bedoel niet zo zeer daar u mee. U gaat over uw eigen woorden en over uw eigen formuleringen. Ik beschrijf meer een algehele stroming. En over Eerdmans gesproken. Ik denk dat we wel kunnen raden hoe dat in onze media cultuur gaat lopen. De media zal winnaars en verliezers aanwijzen. De pijn van de ene partij zal worden uitgemeten. En de winst van de andere partij ten koste van de ene partijen zal ook door iedereen gezien worden. Helemaal aan achterkamertjes ontkom je toch niet. Meer openheid is prima, maar is het realistisch?

Dronevliegenier
Dronevliegenier22 sep. 2021 - 14:53

@Sonic "Ik vind het van groot dedain getuigen hoe er met Kaag wordt omgegaan." Sigrid Kaag's dat zij alleen haar gezin vertrouwt begrijp ik dat haar gezin de plaats is om verdriet te verwerken. om verdriet te verwerken. Het gezin als haar hoeksteen voor het omgaan met de gevoelens als zij machteloos toe moet kijken hoe mensen vermorzeld en vermoord worden. "En te stoppen met heks, bezem en meer van dat soort fraaie “juweeltjes”. Op de wijs van o denneboom: O zwaktebod, o zwaktebod, wat zijn uw takken dor en droog.

Dronevliegenier
Dronevliegenier22 sep. 2021 - 15:19

begrijp ik dat = begrijp ik als dat om verdriet te verwerken. = per ongeluk 2x Excuses voor het leesongemak.

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 15:56

@ Dronevliegenier/Negatieve Dialectiek Jij schrijft: Excuses voor het leesongemak. Je kan beter excuses maken voor je onzinnige tekst.

RaymondenJoop
RaymondenJoop22 sep. 2021 - 16:19

Die heks opmerkingen zijn beneden alle peil. Zo ga je niet met elkaar om

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 sep. 2021 - 17:55

@Sonic een welonderlegde beschaafde dame werkt kennelijk op sommige mensen/mannen nog steeds als een rode lap op een stier.

EricDonkaew
EricDonkaew23 sep. 2021 - 5:29

@Dronevliegenier: O zwaktebod, o zwaktebod, wat zijn uw takken dor en droog. --------------------------------------------- Als we gaan rijmelen moet het wel rijmen natuurlijk. Ofschoon boom ook niet op schoon rijmt.

Dronevliegenier
Dronevliegenier23 sep. 2021 - 9:03

@EricDonkaew 'dor en droog' wordt 'zwaar verrot' maar het blijft broddelwerk

Norsemen
Norsemen22 sep. 2021 - 11:33

Wat maakt het uit wat Wilders en Baudet zeggen. Zij en hun aanhangers doen er niet toe. Lach ze gewoon uit, en laat het daar verder bij.

2 Reacties
KM2
KM222 sep. 2021 - 13:20

Kijk, dat komt toch een stuk fijner over dan ze maar deporteren, of is dat nog steeds van toepassing op SGPers...?

Norsemen
Norsemen22 sep. 2021 - 14:53

Ik vind SGP'ers nog erger. Veel FvD/PVV'ers zijn FvD/PVV'ers omdat ze gewoon rukkend dom zijn, ze snappen het gewoon allemaal niet. SGP'ers daarentegen zijn racistisch en discrimineren vanuit een diepe overtuiging. Die mensen zijn veel enger. En het is niet dat ik vind dat ze gedeporteerd moeten worden. Het is dat ik liever een samenleving zonder SGP'ers heb. Ze zijn voor niets of niemand goed.

Tony Soprano
Tony Soprano22 sep. 2021 - 10:54

Onvermeld blijft de bijdrage van Wilders over de doorgeslagen woke-cultuur. Misschien omdat hij hierin 100% gelijk had?

27 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 11:47

@ Tony Soprano Jij schrijft: Misschien omdat hij hierin 100% gelijk had? Aangezien Wilders nooit gelijk heeft doe je een rare suggestie. Gezien dit soort opmerkingen van jou kan men niet woke genoeg zijn.

korheiden2
korheiden222 sep. 2021 - 11:48

@Tony : daar had Wilders zeker een punt. En vroeg of laat moet toch ook de vraag gesteld worden over bevolkingsgroei. Bijna 18 miljoen inwoners is best veel.

Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 12:06

Nee.

MarcoG
MarcoG22 sep. 2021 - 12:20

De ontkenners van jouw vraag komen met zeer goede argumenten Tony dus je zal het wel verkeerd zien (kuch).

Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 12:57

MarcoG Dat Tony geen argumenten aandraagt (kuch) vind jij natuurlijk geen probleem.

MG1968
MG196822 sep. 2021 - 13:10

@MarcoG Argumenten terug krijg je op een onderbouwde stelling. Tony gaf een als vraag verklede stelling zonder argument.

Sonic2
Sonic222 sep. 2021 - 13:16

@ Tony Soprano Het is altijd goed om tegen racisme, seksisme te zijn. Ik zie daar niets verkeerd in. Het is altijd goed om voor LHBTI rechten op te komen. Of het doorgeslagen is? Dat is mogelijk. Ik vind Wilders compleet door geslagen. En ook zijn aanhangers hier. Wellicht zou u dat er in uw reactie ook bijna kunnen zetten. Om een keer een poging te doen om iets van een objectieve weergave van de werkelijkheid te geven. Ultra rechts claimt wanhopig en arrogant hun gelijk. Terwijl er overal grijstinten zijn. Een gelijk kan niet 100% zijn. Behalve bij bekrompen mensen met tunnelvisie. Wilders en Baudet zijn zo bezig met hun extreme narcisme dat ze niet door hebben dat mochten ze al "gelijk" hebben( wat niet zo is) dat ze het in ieder geval nooit zullen krijgen. Ik wil het wel toegeven hoor. DENK heeft soms gelijk. Ouwehand ook soms. De SP ook. In al hun krankzinnigheid zullen PVV en FvD ook wel ergens gelijk hebben. Dat PVV en FvD altijd averechts uitpakt en dat ze in wezen een geschenk zijn voor andere partijen dringt niet tot hun door. Wilders is niets. Het wordt niets. Het zal niet worden. Erken eens je ongelijk. En met je nog wat "maatjes" van je hier. Net als de CPN vroeger niets werd. Erken het. Hoef je ook minder te schelden op mensen die wel gelijk hebben.

Duralex
Duralex22 sep. 2021 - 13:43

Ja viel me ook op. Gelijk, gelijk is een groot woord voor ienand die nogal zwartgallige taal uitslaat, vrijwel zonder nuance. Hij maakt mi een terecht punt. dat zal niet iedereen met me eens zijn, maar zeker wel een aantal partijen in de kamer. Blijft staan dat wanneer Wilders een topic aanraakt, de rest er omheen loopt tenzij ze diametraal tegenover hem staan. Door het riedeltje Moslims, misdaad, buitenlanders woningnood, durft niemand zich meer af te vragen of we zonder bevolkingsgroei minder woningnood hadden gehad. Of dat 18 mio misschien genoeg is. Vroeger riep de socialistische roerganger nog dat Nederland vol was. En een emigratieland in plaats van een immigratie land (Drees). Maar als je dat nu zegt, dan hoor je in het verkeerde kamp. Terwijl als ik de cijfers goed in mijn hoofd heb, we natuurlijke krimp hebben. Asiel instroom van vergelijkbare omvang als de krimp en immigratie overschot, m.n van andere EU landen. Dat laatste zouden we ook anders kunnen organiseren, alleen vrij intra EU verkeer zolang saldo 0 is, bijvoorbeeld. Het zou goed zijn als de dames en heren zich minder lieten afpakken door dhr Wilders die de discussie kaapt. Daar ben je zelf bij dus zeg waar het op staat zelfs als dat voor een deel Wilders agenda is. Maar ik loop op de zaken vooruit. Misschien wordt ik verrast door de bijdragen van vandaag.

Satya
Satya22 sep. 2021 - 15:07

Nee dat heeft hij niet. Hij gebruikt het enkel om iedere strijd voor gelijke kansen de kop in te drukken, hij vindt een klasse onder zich om op te trappen heerlijk. Woke is een term die misbruikt wordt.

Satya
Satya22 sep. 2021 - 15:11

"daar had Wilders zeker een punt. En vroeg of laat moet toch ook de vraag gesteld worden over bevolkingsgroei. Bijna 18 miljoen inwoners is best veel." Waar maak jij je druk om? Zo te zien ben je al op hoge leeftijd, jij gaat echt niet mee maken dat er 19 miljoen komen. Al jaren zaaien oude mensen angst voor vreemden en elke keer blijkt die angst ongegrond.

Zandb
Zandb22 sep. 2021 - 15:31

Tony Hoe kan een woke-cultuur doorslaan? Is het kenmerkende van een 'woke-cultuur' niet dat er niets afgedwongen kan worden? Dat men vrijwillig voor het een of ander kiest? Of meent u dat ik u kan dwingen om iets te doen waar u geen zin in heeft? Erger nog: Wanneer Wilders 100% gelijk heeft met z'n doorgeslagen 'woke cultuur', dan moet hij maar eens gauw stoppen met 'buitenlanders' en Marokkanen of moslims de schuld van van alles en nog wat te geven; dat is in zijn uitwerking erg 'woke'

Tony Soprano
Tony Soprano22 sep. 2021 - 15:58

@Daan Tsja, als dat je vooringenomen stelling is, vraag ik me af wat je op een discussie forum doet.

Tony Soprano
Tony Soprano22 sep. 2021 - 16:58

@Zandbergen Zoals gewoonlijk maak je er weer een (vermoeiende) semantische discussie van. Het slaat door wanneer basisschoolleerlingen wordt onderwezen wat genderqueens zijn. Of dat valt onder woke of een andere term is niet het punt. Maar een ieder, behalve jij dan, begrijpt wat ik bedoel.

Tony Soprano
Tony Soprano22 sep. 2021 - 17:07

@Sonic Je draaft wel heel ver door. Je geeft aan dat het goed is om tegen racisme te zijn. Eens. Opkomen voor LHTB rechten. Eens. Vervolgens de vraag: te ver doorgeschoten? Jouw antwoord: mogelijk. Mijn antwoord: ja. Allemaal uit de VS overgevlogen meest bizarre flauwekul. Dat is alles. Jij maakt er een heel PVV epistel van. Ik stem geen PVV. Ik zie Wilders als de ultieme hofnar.

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 17:10

@ Tony Soprano Jij schrijft: Tsja, als dat je vooringenomen stelling is, vraag ik me af wat je op een discussie forum doet. Weerwoord leveren aan mensen zoals jij die vanuit vooroordelen iedereen die anders is als zij zelf van alles verwijten. Voor jou geldt voor mij hetzelfde als voor Wilders; ook nooit gelijk hebbend. Verder heb ik ook weinig geloof in de dialoog. Ik denk niet dat het mogelijk is jou met goed onderbouwde eerlijke argumenten tot een nieuw inzicht te brengen. Ongeacht het onderwerp. Dus typ ik wat tekstjes zoals dit. Daarmee maak ik duidelijk dat er naast jouw opvattingen ook andere meningen zijn. Dat doe ik omdat sommige mensen vaak stellen dat ze spreken namens het volk. Dat zou betekenen dat ze ook spreken namens mij en dat heb ik liever niet. Snap je het een beetje?

Tony Soprano
Tony Soprano22 sep. 2021 - 17:30

@Daan Sportief dat je een reactie geeft. Helaas is het wel een uitermate zwakke reactie. [...mensen zoals jij die vanuit vooroordelen iedereen die anders is als zij zelf van alles verwijten.] Ik vind dat Wilders (zowaar) een keer een punt heeft. Ging alleen om dat voorbeeld van onderwijs over LHGTBQ+ aan zeer jonge kinderen. Jij legt dat uit zoals bovenstaand beschreven.Schiet mij maar lek.

Sonic2
Sonic222 sep. 2021 - 18:27

@ Tony Soprano Je reactie( en dat zie je vaak met mensen uit uw hoek) laat een enorm berg met dedain en morele verhevenheid richting links zien. En richting mensen die woke zijn. U bent een prima kerel. Daar ligt het niet aan. En daar moet nog bij worden betrokken dat u inderdaad niet de stereotype PVV"er bent. Daar bent u inderdaad te fatsoenlijk voor en dat zie ik u inderdaad niet stemmen. Dus voordat ik aan mijn tegen reactie begin wil ik wel laten weten dat PVV en FvD veel en veel erger zijn. Er is een enorm dedain en enorme arrogantie richting linkse mensen met terechte zorgen. U zet het als Woke weg. U mag dat inderdaad doen. U mag het overtrokken vinden. Het gaat om de achtergrond. 16% minder betaald krijgen als je vrouw bent. Onderaan de stapel gelegd worden als je voornaam Mohammed of Fatima is. Het is afschuwelijk. Net als dat mensen met toeslagen en vooral met uitkeringen door rechts worden neergezet als profiteurs. Als mensen die liever in een hangmat liggen. De toeslagen affaire komt voor een belangrijk deel door (ultra) rechts revanchistisch drammerig beleid. Elke euro moet 30 keer omgedraaid worden. In de sociale zekerheid zitten ook veel allochtonen en "rechts" vertrouwt dat niet. En mensen met een uitkering moet je dag en nacht in de gaten houden anders jatten ze het geld van de loodgieter die om half 7 op staat. U bent inderdaad nog gematigd, maar ik merk 0,0 begrip bij "rechts" en zeker bij ultra rechts voor linkse gevoelens. Ik heb niet het idee dat u zich wilt verdiepen in Woke. U wilt het slecht weg zetten als iets krankzinnigs. Meer niet. Dus ik herhaal tegen u wat links wel eens wordt verweten door "Henk en Ingrid". Probeer je eens te verplaatsen in de achtergronden van Woke. Waarom mensen zo denken. Probeer eens wat empathie op te brengen. Er is een groot verschil tussen intens, intens slechte partijen met boosaardige leiders die af en toe iets verstandigs zeggen en mensen en partijen die hele goede bedoelingen hebben en inderdaad soms wel eens doorschieten.

korheiden2
korheiden222 sep. 2021 - 18:46

@Satya : mijn leeftijd heeft niets met de vraag mbt bevolkingsgroei te maken. Gaat ons land naar 20 miljoen? 25? Dat zou kunnen maar als je dan tegelijkertijd ook nog natuurgebieden wilt hebben en ruimte voor recreatie, als je wilt dat iedereen vervoer heeft en een fatsoenlijke woning, dan zul je daar toch echt beleid op moeten maken. We gaan dan lijken op Greater New York, in feite een stadstaat met een paar parken. Of we dat moeten willen, is de vraag.

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 19:07

@ Tony Soprano Jij schrijft: Ging alleen om dat voorbeeld van onderwijs over LHGTBQ+ aan zeer jonge kinderen. Jij legt dat uit zoals bovenstaand beschreven.Schiet mij maar lek. En je statement was dit: Onvermeld blijft de bijdrage van Wilders over de doorgeslagen woke-cultuur. Ik heb helemaal niet de behoefte je lek te schieten. Maar het is wel goed je even te wijzen op je gedraai en gelieg. En hoe ik naar mensen zoals jij kijk. Dan hebben we daar nooit meer een misverstand over.

Tony Soprano
Tony Soprano22 sep. 2021 - 19:11

@Sonic Allereerst mijn complimenten voor jouw bijdragen op deze site. Je komt altijd met argumenten (ongeacht of ik het daar mee eens ben) en probeert altijd een nuance aan te brengen en dat kan lang niet van iedereen gezegd worden hier. Soms wat lang van stof, maar kom op, ik ben ook niet perfect. Toch denk ik dat we enigszins langs elkaar heen praten. Jij begint over links en rechts, maar ik zie mezelf toch als iemand van het midden (voor wat het waard is). Natuurlijk moet onrecht zoals racisme, seksisme en discriminatie worden aangepakt. Dat is tussen ons de discussie niet. Dit moet gaan over onrecht op de arbeidsmarkt of woningmarkt. Of schofterige racistische scheldpartijen op internet. Of strenger straffen van geweld tegen homo's op straat etc etc. Wat mij echter zo stoort is dat dit zo doorslaat (en grotendeels uit de UK en USA komt overgewaaid). Voorbeelden: Discussies over gendervrij beschuit met muisjes Discussies over gendervrij maandverband Brandweer Sam gaat te ver, vrouwen kunnen immers ook blussen Witte Amerikanen die massaal op de knieën gaan voor gekleurde landgenoten vanwege slavernijverleden vele generaties terug Koentunnel-discussie Straatnamen-discussie Trouwringen-discussie Naast LHGTB nog 24 letters van het alfabet De rel rond JK Rowling (people who menstruate) Gendervrije toiletten En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik was trouwens onlangs in Artis voor het eerst in een gendervrije toilet. Alles liep door elkaar: vrouwen, mannen en kinderen. Moest ik voor een pisbak gaan staan. Sorry, maar ik zie echt geen voordeel. Beetje privacy kan geen kwaad. Ook niet voor vrouwen toch? Het is geen prettig beeld om mij te zien pissen. Resumé: door dit soort non-discussies neemt slechts de polarisatie toe en schiet alles zijn doel voorbij. De school-les die Wilders liet zien pas wat mij betreft ook in bovenstaand rijtje. Dat is alles.

Eric Minnens
Eric Minnens23 sep. 2021 - 3:44

@Tony Soprano "Het slaat door wanneer basisschoolleerlingen wordt onderwezen wat genderqueens zijn." Ja, vind ik ook. Want waar maakt Wilders (en jij) zich druk om? Knappe onderwijzer die zijn leerlingen uitlegt wat genderqueens zijn. Genderqueens bestaan namelijk niet. Genderqueens zijn een contaminatie van dramaqueens en genderqueer. (Dit als grappige constatering hoor. Want voor het betoog van Wilders -en jou dus- doet het er helemaal niet toe of genderqueens wel of niet bestaan. ????)

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2021 - 8:57

Noord-Holland waar ik vandaan kom is sinds mijn schooldagen praktisch dagelijks lelijker aan het worden door de gestaag uitdijende woonwijken en infrastructuur. Het zou mooi zijn als er nog iets te "redden" valt van de (voorheen) zeer gevarieerde landschappen. Daar zou bevolkingskrimp enorm bij kunnen helpen. Niet dat ik die nog ga meemaken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2021 - 9:20

Eric Minnens 23 september 2021 at 05:44 achja, al die leenwoorden, met allerlei fijne nuances die ons waarschijnlijk ontgaan. Het Noorse woord voor queer is skeiv maar een equivalente term voor genderqueer heb ik nog niet gevonden, ikke-binær is weer geen probleem. Ik ben ook benieuwd hoe de IJslanders met genderqueer omgaan. Ze hebben er vast wel iets ijslands op gevonden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2021 - 9:44

Het neologisme cissexual ( zissexuell in het Duits ) is een uitvinding van de Duitse seksuoloog Volkmar Sigusch die het in een wetenschappelijke publicatie uit 1991 introduceerde: "Die Transsexuellen und unser nosomorpher Blick" ("Transsexuals and our nosomorphic view").

Eric Minnens
Eric Minnens23 sep. 2021 - 10:58

@Danielle, Ik kan het ook niet allemaal meer bijhouden hoor. Ik heb ook allerlei woordenboeken en internetsites nodig om mijn kennis bij te spijkeren. In die zin hebben Wilders en @Tony Soprano gelijk. Je moet er basisschoolleerlingen niet al te zeer mee lastig vallen. Wellicht alleen met het besef dat je naast m en v ook transgenders hebt. Overigens ben ik het met de coclusie(s) die Wilders trekt niet eens. Uit Wikipedia: "Genderqueer (GQ) is een overkoepelende term voor genderidentiteiten die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn. Andere termen hiervoor zijn non-binair en genderexpansief, een wat verouderd woord is transgenderisme. Een genderqueer identiteit staat los van iemands seksuele voorkeur; genderqueer mensen kunnen alle mogelijke seksuele oriëntaties hebben. Genderqueer moet ook niet verward worden met queer, waar alle genders onder vallen die niet cisgender zijn èn alle seksuele identiteiten die niet heteroseksueel zijn. De belangrijkste identiteiten die onder genderqueer vallen zijn: Het hebben van twee of meer genders: bigender, trigender, polygender, pangender Het hebben van geen gender: agender (ook wel nongender, genderloos, gendervrij genoemd), postgender, neutrois. Het wisselen tussen genders: genderfluïde. Het hebben van een derde geslacht. Genderqueer wordt gezien als een categorie binnen de parapluterm transgender."

Eric Minnens
Eric Minnens23 sep. 2021 - 11:06

PS 'coclusie(s)' moet zijn: 'de radicale conclusie(s)' [die Wilders trekt].

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 sep. 2021 - 11:11

@Eric wiki gebruik ik niet. Maarik ben het er mee eens dat het basisschool curriculum niet van elastiek is en dat we vooral de "basics" niet uit het oog moeten verliezen.

vdbemt
vdbemt22 sep. 2021 - 10:50

Wat is dat toch een walgelijke, inconsequente, zielige man.

2 Reacties
nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 13:42

@vdbemt "inconsequente" Toen het dreigingsgevaar voor Wilders begon te minderen, is Wilders zo slim geweest om 'minder minder' te declameren. Zo kan zijn leventje van koning-martelaar Wilders, omringd door persoonsbeveilgers, ongehinderd door blijven gaan. Consequent in zijn sympathieën is hij: Wilders geeft net zoveel om zijn achterban als dat hij geeft om Marokkanen.en andere migranten.

DaanOuwens
DaanOuwens22 sep. 2021 - 17:15

@ Dronevliegenier/Negatieve Dialectiek Jij schrijft: Wilders geeft net zoveel om zijn achterban als dat hij geeft om Marokkanen.en andere migranten. Na een kort en intensief programma ben je bijgeschoold tot psychiater en hebt met grote voortvarendheid de behandeling opgepakt van een van de meest belangrijke sociopaten van Nederland. Nu moet je alleen nog wel leren je beweren het een beetje te onderbouwen. Wilders wekt namelijk de indruk heel goed te weten wat zijn achterban wil horen en die band is ook wederzijds. De kans is groot dat jij hier niet de juiste diagnose hebt gesteld.

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine22 sep. 2021 - 10:46

Je zal daar maar de hele dag moeten gaan zitten om naar dat geouwehoer van 20 fracties te luisteren. En dan nog te bedenken dat er mensen zijn die daar vrijwillig naar gaan zitten kijken uit interesse. Soort van SM voor gevorderden.

1 Reactie
Zandb
Zandb22 sep. 2021 - 15:33

zonneschijn Waar maakt u zich druk om; u kijkt niet en hoeft niet te kijken. Of wilt u alleen maar laten weten, dat u verstandiger bent dan menigeen?

develhunt
develhunt22 sep. 2021 - 10:43

Zeker, die Geert, maar dat het vreemd is dat Kaag er niet is, linksom of rechtsom, daar heeft hij wel een punt, zij is nu eenmaal de leider van de 2de partij van Nederland ????

1 Reactie
Zandb
Zandb22 sep. 2021 - 15:35

devel Het is niet vreemd, u VINDT het om vreemde redenen vreemd. Rutte en Hoekstra voeren het woord ook niet, namens hun partij.

Thuiszitter
Thuiszitter22 sep. 2021 - 10:42

Omtzigt is back in town, ik hoop dat hij nog lang aanblijft in de kamer.

GabrielMokummer*...And Justice for All!*
GabrielMokummer*...And Justice for All!*22 sep. 2021 - 10:22

Hallo. Sinds jaren kijk ik niet meer naar de live uitzendingen van de Algemene Politieke Beschouwingen op tv. Waarom? Ik vind het zeer vervelend om naar Geert Wilders te kijken vooral hoe hij dit Haags podium elk jaar gebruikt als een soort far right propaganda als entertainment of radicaal-rechtse politieke showtime voor zijn eigen PVV achterban thuis voor de buis. Sorry hoor maar ik wil gewoon niet bij horen. Tijdens deze paar dagen luister ik liever naar iets leuks op de radio. Een fijne dag✌

2 Reacties
Thuiszitter
Thuiszitter22 sep. 2021 - 10:41

Je kan allang weer inschakelen , Wilders heeft zijn ding gedaan , hij vertegenwoordigt 1 miljoen medelanders dus Tsja ook hij heeft recht van spreken . Dat je daar niet tegen kunt zegt dan ook wel weer iets over jouw .

Le Chat Botté
Le Chat Botté22 sep. 2021 - 10:58

You and me both, Gabriel. Jij ook een fijne dag!

Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 10:20

Het is en blijft een nare veroordeelde criminele haatzaaier.

9 Reacties
MG1968
MG196822 sep. 2021 - 10:59

Pas maar op. Voor je het weet lijkt het of je je moreel verheven t.o.v. hem bent (wat ook zo is, en niet zo lastig is) en dan ben je volgens sommigen hier arrogant ;)

Paul250371
Paul25037122 sep. 2021 - 12:08

Arrogant is in dit geval een geuzennaam.

nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 13:01

@Paul250371 "criminele haatzaaier" Peter R. de vries, niet vergeten in de Troonrede, noemde Geert Wilders de gevaarlijkste politicus van Nederland. Een soort Ridouan Taghi maar in een ander circuit.

Sonic2
Sonic222 sep. 2021 - 13:32

@MG 1968 Morele verhevenheid is inderdaad een term die door uiterst rechts vaak wordt gedrukt op linkse realisten. Er wordt op ons neergekeken en we worden buitengesloten. Het is een fraaie verduistering van de werkelijkheid. Een mooie fantasie. De realiteit is anders en weerbarstig voor velen aan de rechterkant van het spectrum. Het zijn sektes. Die worden geleid door leiders die het eigenlijk niet zo goed kunnen. Die wel heel veel roepen( en vaak ook nog veel wat Bolkestein en Fortuyn al eerder zeiden), maar nooit iets voor elkaar krijgen. Dat verwoorden roept nogal wat agressie op kennelijk. Morele verhevenheid staat gelijk aan links realisme. Die van Boer Koekoek tot Janmaat en van Fortuyn tot Verdonk gelijk krijgen. Of van Pastors tot Jan Roos. En van Baudet tot Wilders. Altijd krijgen ze gelijk. Geen enkele van dit soort "volkspartijen" brengt ook maar iets wezenlijks tot stand. En we weten het allemaal ook wel. We krijgen geen van der Plas 1 of Eerdmans 1. We krijgen geen Baudet of Wilders 1. De PVV wordt niet de nieuwe CDA die de komende 12 of 15 jaar gaat regeren. Maar dat benoemen mag kennelijk zelfs hier niet. Dat is links, moreel verheven, elitair. En je moet als je links bent naar je zelf kijken omdat "rechts" meer stemmen hebt. En het nut van dit soort stemmen aankaarten mag ook niet. En je mag het ook niet dom of achterlijk noemen. Als ik trouwens hier zeg dat er teveel Joden of PVV/FvD stemmers zijn dan kan ik de reactie wel raden. Zal ik nooit doen. Maar op Wilders zijn veroordeling wijzen ligt kennelijk heel gevoelig. Geen idee waarom. Wilders doet uitspraak die nogal schurend is en weigert als een vent de gevolgen te erkennen. Dat is het wel eigenlijk.

nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 14:26

@Sonic " Het zijn sektes." Onlangs heb ik een film gezien, slecht uitgevoerd (ik noem de naam niet), over een afdeling van de KKK in Tenessee die 'blacks' als een natuurlijke voedingsbron zag. Ofwel kannibalisme. Fictie? Nee. De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen die zich tot in de jaren 70 afspeelden. Het filmvoorbeeld isheel extreem, maar onderschatten van op hol geslagen rechts is onverstandig. "wat Bolkestein en Fortuyn al eerder zeiden" Na Bolkestein is Mark Rutte een verademing. Hij is duidelijk niet zo hardvochtig als Bolkestein. Bolkestein's ideeën zijn gegrondvest op terug naar de jaren 1950. Mark Rutte staat in het hier en nu van mondiaal denken en is, vergeleken met zijn voorganger, een kosmopoliet.

Phantom3
Phantom322 sep. 2021 - 14:45

Laten we nu niet roomser doen dan de Paus. We zijn toch ook moreel verheven boven rechts?

Sonic2
Sonic222 sep. 2021 - 15:41

@ Negatieve dialectiek Nederland heeft een verkeerd beeld van zich zelf. En dat zie je vooral op het internet en de sociale media. En dan vooral bij mensen die zich "rechts" noemen. Trump wil geen Koran verbieden. Le Pen ook niet. Wilders staat nog rechts van hun. Om over Baudet nog maar te zwijgen. Rutte lijkt me een old school VVD"er. Die helemaal niet zo links is. Hij is geen klimaat ontkenner. Maar ook iemand die gelooft in de macht van de markt. Gewoon doorsnee VVD. Omdat de huidige tijdsgeest zo enorm rechts is lijkt hij een linkse VVD"er. En omdat veel mensen ook hier de racistische drek van Wilders/ Baudet als "rechts" typeren en niet in staat zijn om te benoemen wat het nu echt is blijft het rondzweven als iets rechts. Nou dat is het dus niet. Het staat nog rechts van Trump. Rutte zou ik niet als een kosmopoliet willen typeren.

nDialectics
nDialectics22 sep. 2021 - 16:30

@Sonic "Nederland heeft een verkeerd beeld van zich zelf." Helaas maar al te waar. We zijn met ons allen veel racistischer/seksistischer etc. dan we zelf denken. Soms is het moeilijk om een evenwicht te vinden tussen er iets aan doen en andere verantwoordelijkheden. "Rutte lijkt me een old school VVD”er." Als echte baas van Nederland zie ik de ECB (Europese Centrale) met als lokaal filiaal de DNB. Vanaf de bankencrisis 2008 is er een monetair beleid gevoerd (geldbeheer). China koos voor een keynesiaans beleid (conjunctuur) en heeft daarmee een behoorlijke economische sprong gemaakt. Het monetair beleid betekent beknibbelen en beknotten. Dit kun je old school VVD noemen omdat Rutte de macht aan de ECB laat of moet laten. Ik kan niet in zijn geest kijken. "Rutte zou ik niet als een kosmopoliet willen typeren." Ben ik toch te beknopt geweest. (ik was afgeleid, tekstaanvulling schreef: Rutte is een kokosnoot). Vergeleken met Bolkstein is Rutte een kosmopoliet.. Sigrid Kaag is een echte,authentieke kosmopoliet.

Paul250371
Paul25037123 sep. 2021 - 9:06

Phantom "We zijn toch ook moreel verheven boven rechts?" Nee dat zijn we niet, niemand is beter of verhevener dan een ander. Dit in de zin van waardevoller als mens. Iedereen is gelijk.