Joop

Links laat zich wegdromen

  •    •  
27-03-2011
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
115 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Als de linkse politiek niet snel inziet dat verbeelding de politiek in de 21ste eeuw bepaalt, zal deze door een golf van dromerige en nostalgische rechtse kabinetten nog verder de marge in worden geduwd
Het was even slikken voor de regering-Rutte afgelopen dinsdag, toen de linkse oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks een motie van PVV’er Ronald van Vliet onverwacht aan een Kamermeerderheid hielpen. De motie draagt minister van Financiën De Jager tot zijn ontsteltenis op om alle bonussen die vanaf 2008 zijn uitgekeerd bij instellingen die staatssteun kregen met 100% te belasten. In de bekende PVV-retoriek haastte Van Vliet zich om de motie tegenover de pers te brengen als een rechtse triomf op het grootkapitaal: “Nu weten de banken, die met het geld van Henk en Ingrid overeind zijn gehouden, dat het ons menens is.” En zo speelde links de zoveelste glansloze bijrol in de politieke superheldenfilm van de PVV.
Waar radicale, bijna utopische dromen over een betere wereld vanaf de jaren ’60 leidden tot een linkse revolutie en marginalisering van de op de status quo gerichte rechtse politiek, gebeurt op dit moment het omgekeerde. In de huidige onzekere tijd van globalisering, migratie en neoliberalisme heeft links nog altijd geen overtuigend verhaal bedacht en krijgt rechts de ruimte om met racistische en nostalgische retoriek radicale vergezichten te schetsen waarbij veel angstige Nederlanders graag wegdromen. We leven in de jaren ’60 van rechts.
Het gebrek aan verbeelding op links bleek ook uit de eerste reactie van de Partij van de Arbeid op de PVV-motie. Ronald Plasterk gaf aan dat hoewel hij “de verontwaardiging die in deze motie is vervat” volledig deelt, hij toch geen ruimte zag om de motie te steunen vanwege zorgen over de juridische uitvoerbaarheid. Plasterks opstelling doet denken aan de Realpolitik, grootgemaakt door de Duitser Otto von Bismarck in de 19de eeuw: een zakelijke en hardvochtige vorm van politiek bedrijven die uitgaat van de feitelijke toestand en niet wordt geleid door enig ideaal. Pas toen de PvdA er niet in slaagde om steun te krijgen voor diverse minder ingrijpende moties om het beloningsbeleid aan te pakken besloot de fractie om de PVV-motie alsnog te steunen, maar de regie was toen allang uit handen gegeven.
Duncombe maakte een uitgebreide studie van de rol van fantasie in de hedendaagse populaire cultuur, van reclames tot Las Vegas en van computerspelletjes tot filmsterren. Zijn conclusie: als linkse politici een rol van betekenis willen blijven spelen in de 21ste eeuw, zullen zij de Realpolitik moeten verruilen voor een Dreampolitik en moeten leren denken en communiceren in de taal van de hedendaagse verbeelding. Alleen met de kracht van de radicale verbeelding kan de linkse politiek uit het dal klimmen en een vuist maken tegen de maar voortwoekerende rechts-populistische xenofobie.
Voor een van de laatste voorbeelden van politieke verbeelding van links moeten we alweer terug naar 1996, toen de PvdA en D66 geen genoegen namen met de door het kabinet voorgestelde partnerschapsregistratie. De partijen namen het initiatief tot een vergaande motie die het homohuwelijk zou legaliseren. Toen was het niet de PvdA maar de VVD die met juridische bezwaren kwam. Met name VVD-leider Frits Bolkestein verzette zich tot het bittere eind fel tegen het homohuwelijk, zelfs nadat de motie al was aangenomen door de Kamer. Hij zei te vrezen dat Nederland zich hiermee juridisch zou isoleren, wat ons imago en dus de handelsrelaties zou schaden. Maar het homohuwelijk kwam er toch, en door de politieke verbeelding van links vieren wij aanstaande vrijdag dat Job Cohen precies tien jaar geleden het eerste wettelijk geldige homohuwelijk ter wereld voltrok.
Natuurlijk zijn er ook allerlei juridische bezwaren aan te dragen tegen de PVV-motie die de bonussen belast. Het zou bijvoorbeeld nog een hele klus zijn geweest om de bonussen die de ING-top onlangs op de bankrekening kreeg bijgeschreven weer terug te vorderen. De toeslagen waren niet meer dan eenmaal het vaste salaris, werden niet alleen op financiële doelen vastgesteld en werden niet uitgekeerd in een jaar waarin ING verlies maakt. De bonussen waren kortom volledig volgens de Code Banken, en daarom ook gezegend door de aandeelhouders, DNB en Lodewijk de Waal (nota bene een PvdA’er). Maar dat maakt de motie niet minder waardevol: ook als terugvorderen niet lukt kunnen bonussen in de toekomst wel verder worden ingeperkt. Maar belangrijker: de kracht van de motie ontstijgt het juridische, en stuurt een sterk signaal naar de financiële instellingen met hun hardnekkige geloof in exorbitante beloningen.
Als de linkse politiek niet snel inziet dat verbeelding de politiek in de 21ste eeuw bepaalt, zal deze door een golf van dromerige en nostalgische rechtse kabinetten nog verder de marge in worden geduwd. Links moet weer leren dromen te formuleren. Dromen die soms zelfs best onmogelijk mogen zijn, want ook die kunnen de verbeelding in gang zetten. Of zoals Duncombe het formuleert: “Bismarck mag er dan op gehamerd hebben dat ‘politiek de kunst van het mogelijke is’, tegenwoordig kun je beter stellen dat politiek de kunst van het onmogelijke is.”
De lezing van Stephen Duncombe op 14 februari 2011 in De Balie in Amsterdam is hier terug te kijken. Hier meer over zijn boek Dreampolitiks. 

Meer over:

politiek, opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (37)

Sternenstaub
Sternenstaub27 mrt. 2011 - 18:43

Het voorstellingsvermogen, met als bloem de verbeelding, de visie, het visioen, kan, gezien de Rechtse tunnelvisie met het valse licht aan het eind ervan, nooit in voortreffelijke mate worden aangetroffen bij bedenkers en volgelingen van een Rechts mens- en wereldbeeld, daar hun intellectuele faculteiten immers te zeer zijn verdord om zoiets als een "bloem der verbeelding" voort te kunnen brengen. Meer dan valse profeten en valse pretendenten zijn en worden het dus nooit. Dat gezegd hebbende, het artikel wijst volkomen terecht op het enorme spanningsveld tussen foute pratijken en goede ideeën.

trujac
trujac27 mrt. 2011 - 18:43

Uitstekend artikel dat laat zien wat we als links allemaal al weten. De linkse elite is uitgeblust en niet in staat tot enige initiatieven te komen. Wie naar de politieke debatten in de kamer kijkt ziet dat het de dames en heren van links zich verliezen in debatten met een hoog woordspelletjes gehalte inplaats van dingen bij de naam te noemen. Het zelfreinigend vermogen van met name de PvdA is verschrompeld. Hoe anders is het te verklaren dat lieden zoals Wim Kok en Lodewijk de Waal nog niet door de partij geroyeerd zijn.

xatr0z
xatr0z27 mrt. 2011 - 18:43

Klinkt alsof hij negatieve ideeën die al veel langer rondgaan (maar dan vaak veel fatalistischer - einde der ideologieën, enz.) heel mooi heeft geformuleerd. Dit heeft links hard nodig; wat meer creativiteit en durf die ons heel lang geleden bestaansrecht gaven. Maar dan moet met name de PvdA een behoorlijke koerswijziging maken, die zijn nu zo behoudend als het maar kan.

JoopSchouten
JoopSchouten27 mrt. 2011 - 18:43

Concretiseer doelen en organiseer medestanders... (Of kies SP.) ; )

arieroos
arieroos27 mrt. 2011 - 18:43

De meeste dromen zijn bedrog ... ik hoop dat dit pleidooi voor nog meer fact-free politics niet al te serieus genomen wordt. Ik denk niet, dat de vlucht in onhaalbare voorstellen en populistische praatjes die de auteur voorstaat ons veel verder zal brengen, integendeel zelfs. Laten we even doorredeneren op de casus die hij presenteert: de bankiersbonussen. Wat is er mis met die PVV motie ? Het belangrijkste bezwaar tegen de motie is de terugwerkende kracht. Dat kan helemaal niet; je kan niet mensen bestraffen voor zaken die legaal waren toen ze gebeurden. Daar gaat deze motie ook op stuklopen; de Hoge Raad zal korte metten maken met elke poging om bonussen uit voorgaande jaren terug te vorderen. En terecht, natuurlijk. Welk effect zal dit hebben om het electoraat ? Dat zal natuurlijk weer teleurgesteld zijn. Het volk is beloofd dat we de bankiers dit keer eens echt hard zouden aanpakken, maar alweer gaat daar niets van terechtkomen. Deze motie bevestigt slechts het beeld van de politiek als een praatclubje in Den Haag, dat alleen maar mooie praatjes verkoopt en verder hun graaiende vriendjes hun gang laat gaan. Voor PVV volgelingen is dat niet zo erg; de PVV kan altijd weer hun standaardverhaaltje ophangen dat de multiculturele elite bezig is met hun totale oorlog om de gewone burger te bestelen en te onderdrukken. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat die terugwerkende kracht in die motie is opgenomen; Wilders weet best, dat dat onhaalbaar is, en dat levert hem weer een mooi verhaaltje naar zijn kiezers toe over D66-rechters en dergelijke. Zo werkt Wilders dreampolitik; onhaalbare voorstellen doen, en de reeele bezwaren tegen deze voorstellen afschilderen als machtsspelletjes van een grachtengordelelite. De PvdA en GL kunnen dit echter niet. Zij staan straks met hun mond vol tanden, en moeten gaan uitleggen waarom hun mooie droom in duigen is gevallen. Hun electoraat gelooft niet in de totale oorlog van de multiculturele elite. Ze zullen dus een andere droom moeten verzinnen om uit te leggen waarom de bankiers de dans ontsnappen. Maar een andere droom is er helemaal niet. De kiezers zullen deze motie dan ook gewoon weer zien als loze praatjes om de PvdA vriendjes bij de financiele instellingen hun zakken te laten vullen. De meeste dromen zijn bedrog, en bedrog komt bijna altijd toch aan het licht. Het probleem van de politiek in de afgelopen jaren is volgens mij niet het gebrek aan dromen, maar juist de overdaad ervan. Job Cohens droom van een Eerlijker Nederland heeft niet gezorgd voor electorale winst voor de PvdA, terwijl Pechtolds realpolitik een forse zetelwinst voor D66 heeft opgeleverd. Roemers dromen van een socialistisch Nederland hebben hem zetels gekost, terwijl Saps reeele opstelling bij de Kunduz missie opvallend weinig zetelverlies heeft veroorzaakt voor een principieel pacifistische partij. Politiek bedrijven op basis van dromen is korte termijn politiek. Je kan er makkelijk even mee scoren. Maar als de mooie droom in duigen valt, kan je er ook enorm mee verliezen. Obamas change droom heeft hem in het Witte Huis gebracht, maar het ziet ernaaar uit dat hij daar bij de komende verkiezingen weer uit mag, omdat zijn droom geen realiteit is geworden. En dat is wat er nu speelt in de westerse politiek. Er is helemaal geen jaren 60 van rechts. Dit weekend heeft juist links weer fors gewonnen in zowel Frankrijk als Duitsland. Wat er echt aan de hand is, is dat politici van alles en nog wat roepen en beloven in wanhopige pogingen om kiezers aan zich te binden. Die beloftes maken ze niet waar, zodat ze de volgende verkiezingen hun nieuwe kiezers alweer zien vertrekken naar de volgende dromer. Het antwoord op deze ontwikkeling is geen verdere vlucht in de verbeelding ... die vlucht is juist de oorzaak van deze ontwikkeling. Er komt geen golf van nostalgische rechtse kabinetten; ondanks alle retoriek is de links/rechts verhouding in de Tweede Kamer niet noemenswaardig veranderd in de afgelopen jaren. Dat lijkt misschien zo, omdat de PVV wint en de PvdA verliest; maar er zijn meer partijen dan deze twee. Ondertussen winnen GL en D66, en verliest het CDA. Grosso modo blijft de links/rechts verhouding gelijk. En bij de volgende verkiezingen zal rechts moeten toegeven, dat hun droom van hard aanpakken en de puinhopen opruimen niets anders is dan mooie woorden voor lastenverzwaring; hoogstwaarschijnlijk gaat dat links winst opleveren. En de linkse partijen hebben maar heel weinig winst nodig om in een kabinet te komen ...

pedens@numeo.fr
pedens@numeo.fr27 mrt. 2011 - 18:43

Ja meneer Buijs, sinds het sociale gedachtegoed in NL en Europa ca. 3 deccenia geleden op brute wijze aan de kant is gezet door de bekende uit de USA gekopieerde politiek waarbij Lubbers en Thatcher voorop liepen verbeeldt deze politiek zich inderdaad heel wat; alles behalve iets wat lijkt op samenhang in een samenleving, met normen en waarden, en cultuurbehoud. Uitspelen, dat is het spel nu: Men is al zo murw , dat de voormalige politiek met ideën en idealen, met “radicale, bijna utopische dromen over een betere wereld” (zoals u zegt) nu gezien wordt als onmogelijk, en beland is in een museum; en we stonden erbij, we hebben het allemaal laten gebeuren…. want het was de vooruitgang. Realpolitiek, dreampolitiek… Socialisten hebben allang hun dromen geformuleerd voor een (andere) samenleving aangepast aan 2011; “… voor …elkaar” , kan men daar in lezen. Maar zolang men in hokjes denkt als links en rechts – (zoals rechtsen zijn werkers en linksen zijn lui) en meer van dat soort onzin, kunnen we nog lang wachten op openingen, aangezien iedereen graag comfortabel bivakkeert in zijn eigen overtuigingen. En om daar uit te stappen is durf nodig. Ik adviseer iedereen dat boekje te lezen van Stéphane Hessel “indignez-vous” (vertaling komt) kunnen we snel stappen maken

cisca2
cisca227 mrt. 2011 - 18:43

De PvdA heeft in de loop der jaren eigenlijk haar legitimiteit verloren omdat de oorspronkelijke kiezers van die partij niet meer bestaan. De fabrieks- of havenarbeider die met lichaamskracht voor een karig weekloontje moest werken is bij mijn weten uitgestorven. Voormalige coryfeeën zoals Wim Kok en Lodewijk de Waal behoren nu ook tot de elite die ze vroeger zo verfoeiden en graaien gezellig mee. Links is gedegradeerd tot een stelletje grachtengordelsocialisten die mijlenver van de dagelijkse praktijk af staan. Ze hebben nog steeds een Fata Morgana voor ogen van de maakbare samenleving waar alle culturen van de wereld vreedzaam samenleven. De PVV heeft het lef om bepaalde onderwerpen die door de linkse partijen jarenlang onbespreekbaar zijn gehouden te benoemen en op de agenda te zetten. Jammer dat ze dat vaak op een onbeholpen manier en door de verkeerde mensen laten doen: hierdoor gaat het effect verloren en worden ze vaak weggehoond. Goed dat er een PVV is, dat houdt de politiek scherp.

2 Reacties
BenJoosten
BenJoosten27 mrt. 2011 - 18:43

"De fabrieks- of havenarbeider die met lichaamskracht voor een karig weekloontje moet werken is bij mijn weten uitgestorven. " Uitgestorven? Ik zou u adviseren om nog eens goed te kijken. Er wordt nog steeds, ook in Nederland, met de handen gewerkt, voor een habbekrats. In de tuinbouw, in de schoonmaak, ik noem maar wat branches. Maar ja, dat zijn Polen, Roemenen, Dominicanen, Thai, vult u maar aan. Niet bepaald Jan de arrebeider, in zoverre hebt u gelijk. Maar alleen in zoverre!

ruudh2
ruudh227 mrt. 2011 - 18:43

Mooi en bondig samengevat, Francisca. Volgens is dit de essentie van het probleem van de PvdA. Helaas wil de ideologische mist maar niet optrekken voor de ogen van de inmiddels bemiddelde grachtengordeldieren...

grolschje2
grolschje227 mrt. 2011 - 18:43

Ah het gebruikelijke verhaaltje. Socialisten zijn geweldig. Prachtige wereldverbeteraars. De helden van deze generatie. Alleen dat stomme klootjeskutvolk snapt dat maar niet. En iedereen die mij tegenspreekt is een xenofobe racist.

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten27 mrt. 2011 - 18:43

Klopt.

JoopSchouten
JoopSchouten27 mrt. 2011 - 18:43

Egoïsme dring je terug door 'civil society' te versterken. Neoliberalisme breekt dit af.... Dit is oorzaak in essentie. Het moet anders: 'Het is belangrijk altruïsme en egoïsme weer in balans te brengen'. (Richard David Precht.) De strategie van de huidige zogenaamd rechtse partijen, de zogenaamde elite laat de PVV haar 'marketing leugens' verkondigen die de ontevredenen naar de mond praat met versimpelde kromme praatjes... De zogenaamde elite, ik noem het gajus, houdt op deze wijze voorlopig een meerderheid in de Kamer. Ontmasker deze leugens op eenvoudige wijze zodat de doorsnee, niet al te leergierige mens deze waarheid leert. Neem een voorbeeld aan de door zogenaamd rechts verketterde jaren zeventig (...). Dromen werden werkelijkheid tot dat de zelfontplooiing in de jaren tachtig door neoliberale gecorrumpeerd werd. Neoliberalen zie ik als een kanker. Ik kan er geen andere ziekte van maken.

4 Reacties
Sternenstaub
Sternenstaub27 mrt. 2011 - 18:43

Ik zie het als een pest, naar analogie van de middeleeuwse; toen lichamelijk dodelijk, nu geestelijk. Men vermijde contact ermee, of men wasse zich erna grondig.

flipse2
flipse227 mrt. 2011 - 18:43

"Neoliberalen zie ik als een kanker." Ik wou erop reageren, maar ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen. Het is toch nutteloos. Wie volgt mij in mijn verbazing? Of vinden jullie deze opmerking normaal?

JoopSchouten
JoopSchouten27 mrt. 2011 - 18:43

'... tot dat de zelfontplooiing in de jaren tachtig door neoliberalen gecorrumpeerd werd...' Tja... (Klote taal.)

JoopSchouten
JoopSchouten27 mrt. 2011 - 18:43

´... is DE oorzaak in essentie....´ Ik ben wel weer lekker bezig zeg...

JohnnySack
JohnnySack27 mrt. 2011 - 18:43

Goed stuk Laurens! Om weer terug te keren naar de politieke verbeelding denk ik echter dat het hele links rechts verhaal naar beter naar de prullenbak kan. Het wordt tijd voor een nieuwe elite die de grote problemen die op ons af komen aan gaan pakken

1 Reactie
Sternenstaub
Sternenstaub27 mrt. 2011 - 18:43

Het kan pas naar de prullenbak als het niet meer relevant is, en het is relevant zolang de scheiding van onzin en ideeën, kaf en koren, populisme en eerlijkheid, bij lange na niet voldoende is geschied. Er is al een nieuwe elite, maar die zal zich meer moeten organiseren om zich meer te kunnen manifesteren, wil er een doorslaggevende invloed vanuit kunnen gaan.

Pjotrs
Pjotrs27 mrt. 2011 - 18:43

Het is fantasieloos en bovendien hardvochtige Realpolitik dat Plassterk niets zag in een motie (achteraf belasting verhogen) die juridisch volstrekt kansloos is? Het failliet van de PvdA blijkt er juist uit dat ze uiteindelijk toch met zo'n kansloze missie van de populisten hebben meegestemd. Geen wonder dat ze met de mond vol tanden stonden en dat de PVV er met de "eer" vandoor ging. En ik voorspel nu maar vast dat de PvdA nogmaals voor schut zal gaan vanwege het steunen van SPVV: zo de motie al door de Eerste Kamer komt (we mogen hopen dat die hun werk doen en hem afschieten), dan zal de rechter ze wel terechtwijzen. En wat voor situatie hebben we dan? Wilders kraait voor de zoveelste keer over het falen van de rechtsstaat en de PvdA duikt van schaamte onder de bankjes. Fantasie in de politiek is leuk, maar sommige fantasietjes zijn dodelijk.

3 Reacties
boeie
boeie27 mrt. 2011 - 18:43

Precies! Het is het failiet van de PVDA dat ze een onzinnige motie op het laatst toch steunen. Hoe kun je ooit nog serieus kritiek op de PVV uiten als je zelf meedoet met populistische onzin.

Sternenstaub
Sternenstaub27 mrt. 2011 - 18:43

"Fantasie in de politiek is leuk, maar sommige fantasietjes zijn dodelijk." Juist. Neoliberaal-xenofobe fantasieën bijvoorbeeld ratelen nu met andere fundamentalistisch-totalitaire perversies als een danse macabre door de gemartelde wereld en over de geplaagde Aarde. En dat al 500 jaar na wel 1000 jaar Roomse sinisterheid en grenzeloze makaberheid! Allemaal angst voor de vrijheid van lichaam en geest.

boeie
boeie27 mrt. 2011 - 18:43

Dit stuk gaat voorbij aan het feit dat er meer is dan uiterst links en uiterst rechts. Tegenover de PVV staat de SP als populistische partij. Daartussenin zit een groot midden, waarbij de ene partij wat linkser is, de ander wat rechtser, maar in grote lijnen komt het op hetzelfde neer en ze hebben niet al te extreme standpunten. De VVD/CDA/D66 en PVDA waren toch juist van de realpolitik, de VVD doet het daar heel goed op, de PVDA is zoekende, en beland dan in dit soort onzinnige moties. Daar gaat het mis, en daarom krimpt de PVDA. Ik ben het met veel van de PVDA eens, maar niet met afgunst-belasting.

RobvanderHilst1
RobvanderHilst127 mrt. 2011 - 18:43

Zolang het kernbegrip, en daarmee het wezen, van de sociaal-democratie bij het oud vuil blijft staan, zal afkalving van de PvdA doorzetten. Dat luidt en is: Verheffing. Met hoofdletter. Wat vanaf de 1960er jaren dus in eigen PvdAgelederen als voltooid verleden tijd werd bestempeld, gedumpt werd, maar waarvoor niets substantieels in de plaats kwam. Of beter: niet kón komen. Vanuit economisch oogpunt bezien bereikte de emancipatie van de arbeidersklasse - kennen wij deze uitdrukking nog? - toen zijn voltooiing, wat in PvdAkringen ten onrechte werd geïnterpreteerd als voltooiing van de gehele eigen sociaal-democratische missie. Het 'antwoord' op deze kolossale vergissing? Het ontstaan, de groei en de bloei van de qua origine maoïstische SP die op ouderwetse arbeiderscultuurachtigheden inspeelt. En in zekere zin ook van Groen Links, waardoor almetal het uiteenvallen van de Rode Familie inmiddels volstrekt verankerd lijkt. Verheffing dus. Wedden, dat geen mens binnen de (top van de) PvdA dit meer begrijpt, laat staan het ook maar zou kunnen hanteren op een levendige, overtuigende, vroeg-21ste eeuwse manier ? En daar gáát de PvdA dus... Bizar.

2 Reacties
Sternenstaub
Sternenstaub27 mrt. 2011 - 18:43

De SP houdt zich vooral bezig met de sociaal-economische emancipatie van individuen en groepen die in de kapitalistische, nu verder gedegenereerd tot neoliberalistische maatschappij, gekenmerkt kunnen worden als "verliezers". Deze strijd is nog net zo relevant als in de 19de eeuw, en sinds die dodelijke variant van het kapitalisme, het neoliberalisme, de wereldheerschappij zoekt, is deze strijd overduidelijk weer een klassenstrijd, wellicht met hier en daar wat gewijzigde classificeringen en etiketten, maar die doen er in wezen maar heel weinig toe. Gelieve de SP dus niet te diskwalificeren met demagogische associaties als "van origine maoïstisch", en "ouderwetse arbeiderscultuurachtigheden", terwijl de emancipatie-/klassenstrijd overal volop aan het woeden is.

PetervanDijk
PetervanDijk27 mrt. 2011 - 18:43

Wie moet er nou nog `verheft´ worden? Nu de hele samenleving is `genivelleerd´?

brunobraakhuis
brunobraakhuis27 mrt. 2011 - 18:43

Opmerkelijk dat weinigen door lijken te hebben wat er werkelijk gebeurde. Er waren twee moties om de bonussen in de wet te verankeren, namelijk Irrgang-Braakhuis en Plasterk-Braakhuis. Beide hadden de steun van de financieel woordvoerder van de PVV. Maar zoals dat gaat bij de PVV: woordvoerders mogen niets beslissen zonder óf naar de fractie te zijn gegaan óf naar dhr. Wilders. Het is tenslotte geen democratische partij. En zo toog de woordvoerder ook met zijn advies om vóór deze moties te stemmen naar de baas. Maar die vond het niet goed. Niet vanwege de inhoud, maar omdat het linkse moties waren. Dat zijn de spelletjes waar hier niet over wordt gerept. Voor de oppsitie was er nog maar één weg open om nog te pogen iets aan de verankering van de bonussen te doen: voor de PVV-motie te stemmen. De terugwerkende kracht is niet wat we willen, maar we zullen er alles aan doen om de minister te bewegen de motie zó uit te leggen, dat alsnog e.e.a. in de wet wordt verankerd. Hoewel ik respect heb voor intellectuele betogen, is de zaak in dit geval dus iets platter: de oppositie heeft de PVV regelmatig nodig voor een meerderheid, maar de PVV laat hetgeen ze beweren voor te staan - waaronder het belang van Henk en Ingrid - graag vallen voor het bashen van links. Dat vraagt soms om ongewone politieke kunstgrepen. Wellicht was deze niet de juiste, maar het was in elk geval wel een poging voor ónze principes te staan. Dat verdient meer credits.

2 Reacties
Pjotrs
Pjotrs27 mrt. 2011 - 18:43

"de oppositie heeft de PVV regelmatig nodig voor een meerderheid" Maar in dit geval lijkt het er wel erg veel op dat we moeten spreken van een gedoogoppositie...

arieroos
arieroos27 mrt. 2011 - 18:43

[ Wellicht was deze niet de juiste, maar het was in elk geval wel een poging voor ónze principes te staan. Dat verdient meer credits. ] Sorry, maar meegaan in populistische, onhaalbare moties verdient in mijn ogen geen credits.

[verwijderd]
[verwijderd]27 mrt. 2011 - 18:43

Ontmoet Laurens Buijs wel eens mensen van buiten z'n eigen autistische faculteit? De 'linkse revolutie' van de jaren '60 en '70 was er één die zich vrijwel uitsluitend beperkte tot jongeren. Meest studerende jongeren. Daar waren er toen relatief 'n heleboel van. Babyboom, weet je nog? Enkele jaren nadat ze enthousiast de instituties hadden bestormd, kwamen ze tot de ontdekking dat ze daar best lekker zaten. En opeens had Nederland 'n nieuwe generatie regenten. Minstens zo zelfingenomen, incompetent en dogmatisch als de vorige. Maar ze noemden zichzelf nog steeds 'links' en 'progressief'. Kritische vragen over de ongelimiteerde instroom van buitenlandse kanslozen op de arbeidsmarkt? Over toenemende criminaliteit en vandalisme? Misbruik van sociale voorzieningen? Een overheid die middeleeuwse religieuze opvattingen faciliteert? "Bek houden, jullie zijn allemaal fascisten. Wij weten 't beter." De meeste mensen geloven helemaal niet in utopische vergezichten. Ze geloven in 't hier en nu. En de zaken die ze in dat hier en nu als 'verkeerd' of 'onrechtvaardig' zien, willen ze graag aangepakt zien. Van mij mag 'links' best nog wat harder hetzelfde blijven schreeuwen. "Als de realiteit niet bevalt, wenden jullie je gezicht maar af. Het gaat om de utopische vergezichten! En nou g.v.d. heel rap met z'n allen hand-in-hand onder 'n regenboog gaan staan!" Maar verwacht niet dat er nog veel applaus voor komt.

3 Reacties
arieroos
arieroos27 mrt. 2011 - 18:43

[De 'linkse revolutie' van de jaren '60 en '70 was er één die zich vrijwel uitsluitend beperkte tot jongeren. Meest studerende jongeren. Daar waren er toen relatief 'n heleboel van. Babyboom, weet je nog? Enkele jaren nadat ze enthousiast de instituties hadden bestormd, kwamen ze tot de ontdekking dat ze daar best lekker zaten. En opeens had Nederland 'n nieuwe generatie regenten. Minstens zo zelfingenomen, incompetent en dogmatisch als de vorige. Maar ze noemden zichzelf nog steeds 'links' en 'progressief'. Kritische vragen over de ongelimiteerde instroom van buitenlandse kanslozen op de arbeidsmarkt? Over toenemende criminaliteit en vandalisme? Misbruik van sociale voorzieningen? Een overheid die middeleeuwse religieuze opvattingen faciliteert? "Bek houden, jullie zijn allemaal fascisten. Wij weten 't beter."] A, daar gaan we weer met de lekkere rechtse revisionistische geschiedschrijving. Alles is de schuld van de Lincksche Kerck ! Verdiep je eens in de parlementaire geschiedenis van Nederland, en kom dan eens terug met een onderbouwd verhaal. Napraten van Bosma''s volksverlakkerij zien we al teveel.

JoopSchouten
JoopSchouten27 mrt. 2011 - 18:43

Onzin Mike.

Tom Meijer
Tom Meijer27 mrt. 2011 - 18:43

"Ontmoet Laurens Buijs wel eens mensen van buiten z'n eigen autistische faculteit?" Heb je nog meer flauwekul te debiteren?

objectivist
objectivist27 mrt. 2011 - 18:43

Ja mag rechts veel verwijten maar dromen? Dat is toch een exclusieve linkse bezigheid. Rechts moet trouwens werken en heeft geen tijd om te dromen.

2 Reacties
Pjotrs
Pjotrs27 mrt. 2011 - 18:43

"Ja mag rechts veel verwijten maar dromen?" Jazeker! Natte dromen van vlag, volk en vaderland. Met een muziekje eronder over de roomblanke top der duinen.

JoopSchouten
JoopSchouten27 mrt. 2011 - 18:43

Zogenaamd rechts zijn luie flikkers. Die laten voor zich werken en strijken de winsten op. Kijk maar naar de loonontwikkelingen sinds 1983.

JoopSchouten
JoopSchouten27 mrt. 2011 - 18:43

Zogenaamd Links heeft de individualisering in de jaren 70 onderschat. Zogenaamd Rechts heeft de individualisering in de jaren 80 geclaimd en gecorrumpeerd. Een gemeenschap gaat altijd kapot aan egoïsme (...). Individualiseren doe je dus samen ! (En anders rot je maar op....)

1 Reactie
pedens@numeo.fr
pedens@numeo.fr27 mrt. 2011 - 18:43

hij is leuk , Joop! en het is waar, alles is beter samen ..... hoe was het ook alweer, "iedereen samen voor ze eigen" ? samenleving . hierin vind je "samen" ... dat richt je in, dat maak je samen, delen dus. Maar veel mensen worden bang van het woord delen, want ze zijn bang dat ze alles moeten weggeven.....Ja Joop, we zijn nog ver weg van echte openingen....