Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Liever méér dan minder Voedselbanken!

  •  
14-03-2013
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
83 keer bekeken
  •  
BNNVARA fallback image
Ongeveer 70.000 Nederlanders zijn afhankelijk van de Voedselbank en dat aantal groeit nog steeds
“Het is toch schandalig dat we in een rijk land als Nederland zoveel Voedselbanken hebben?!”, hoorde ik laatst iemand zeggen. “Daar moet de overheid écht iets aan doen.” Een absolute misvatting in mijn ogen. Het is inderdaad beschamend dat zoveel Nederlanders onder de armoedegrens leven, dagelijks vechtend om te overleven. Maar het is een groot goed dat Voedselbanken als symbool van intermenselijke solidariteit bestaan.
Geïnstitutionaliseerde vormen van solidariteit – zoals in een doorgeschoten verzorgingsstaat, waarin vadertje staat van wieg tot het graf voor je zorgt – gaan niet uit van de eigen kracht van mensen, maar van hun zwakte. Met de toenemende werkloosheid en daarmee gepaard gaande groeiende armoede in Nederlandse huishoudens hebben we juist meer positieve vormen van solidariteit tussen mensen als Voedselbanken nodig.
Zoals voor mensen als Bert. Bert is 43 jaar en na 20 jaar trouwe dienst bij een middelgroot bouwbedrijf krijgt hij te horen dat hij samen met een groep andere collega’s wordt ontslagen. Het gaat slecht met de woningmarkt en de overheid investeert weinig, dus moet het bedrijf reorganiseren. Bert is echter kostwinner van een gezin van twee schoolgaande kinderen en zijn vrouw Jessica. Na zijn ontslag heeft Bert echter moeite een nieuwe baan te vinden; het gaat immers bij alle bouwbedrijven slecht en werken in de bouw is het enige dat Bert kan en wil. Bert raakt gefrustreerd en is met de dag nukkiger en nukkiger. Zeker als het einde van de WW in zicht komt.
Bert en Jessica hebben hun uitgaven echter niet naar beneden bijgesteld en hebben steeds meer moeite hun rekeningen op tijd en volledig te betalen. Uiteindelijk wordt het Jessica te veel en besluit ze een scheiding aan te vragen. Bert is verplicht alimentatie te betalen voor zijn ex-vrouw en kinderen en moet ondertussen zo snel mogelijk zijn huis zien te verkopen. Dat is al bijzonder lastig in deze tijd, laat staan voor een goede prijs. Na zes maanden staat het huis nog steeds te koop.
Bert komt figuurlijk om van alle rekeningen. Hij ziet geen uitweg meer om zijn financiële en persoonlijke misère op eigen kracht te ontvluchten en ziet zich genoodzaakt een beroep te doen op de schuldhulpverlening van de gemeente. Hij staat op een enorme wachtlijst, terwijl zijn schulden met de dag toenemen.
Bert heeft steeds meer moeite om voldoende geld over te houden om fatsoenlijk te eten. Daarom schrijft hij zich in bij de plaatselijke Voedselbank. Via het lokale krantje heeft hij daar iets over gelezen. Dankzij de inzet van vrijwilligers van de Voedselbank en bedrijven die hun overtollige voedselvoorraden gratis beschikbaar stellen, kan Bert weer wekelijks ‘normaal’ eten. Bij de eerste keer dat hij zijn voedselpakket mag ophalen, rollen de tranen spontaan over Bert’s wangen. Na maanden van ellende heeft hij eindelijk weer een beetje hoop op een betere toekomst.
Bert is helaas niet de enige en laatste Nederlander die een beroep moet doet op de Voedselbank. Volgens de Stichting Voedselbanken Nederland zijn ongeveer 70.000 Nederlanders afhankelijk van de Voedselbank – en dat aantal groeit nog steeds. De nodige politici hebben bij de oprichting van de eerste Nederlandse Voedselbank in 2002 gezegd dat de Voedselbank “over vier jaar niet meer bestaat!”. Misplaatste arrogantie en een grove onderschatting van het probleem.
In onze samenleving zal het helaas altijd voorkomen dat er mensen, door welke omstandigheden dan ook, onder de armoedegrens leven. Als dat gebeurt, moeten deze landgenoten kunnen rekenen op de steun van hun medemens. Medemensen die op basis van compassie omzien naar de ander. Een samenleving die beschaafd genoeg is te voorzien in de eerste levensbehoefte van mensen, zonder bij het minste of geringste de (bureaucratische) hulp van de overheid in te schakelen.
De ruim 6.200 vrijwilligers van de Voedselbank, verspreid over 135 verschillende vestigingen, zijn onze helden van de moderne samenleving. Samen met de maatschappelijk verantwoorde bedrijven gaan zij ons voort in de dagelijkse strijd tegen onrecht en zetten zij zich onbaatzuchtig in voor een menswaardig bestaan van iedere Nederlander. Laat hen juist een lichtend voorbeeld zijn in deze donkere en onzekere tijden. Liever meer vrijwilligers en meer Voedselbanken met een maatschappelijk hart dan meer kunstmatige vormen van solidariteit door de overheid. Voor mensen als Bert, maar ook voor behoud van de waardigheid van onze Nederlandse samenleving.
Dave Ensberg-Kleijkers (28 jaar) is bestuurskundige. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 stond hij de kandidatenlijst (27) van het CDA. Volg hem ook op Twitter

Meer over:

opinie, leven
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (19)

robvaniren
robvaniren14 mrt. 2013 - 13:53

Dave, doe t me goed de ochtend te beginnen met je positieve geluid. t Zal jou wel goed gaan, denk ik er dan wel bij. Inhoudelijk ben ik het geheel met je eens. Zo. nu beginnen aan de litanie der zwartkijkers.

Zjenny
Zjenny14 mrt. 2013 - 13:53

28 jaar en al zo wijs en opbeurend. Fijn.

lembeck
lembeck14 mrt. 2013 - 13:53

Dave, ik vind je een lieverd, maar ik ben het mordicus oneens met je. Voedselbanken is een verschijnsel dat hier niet eens zou moeten voor kunnen komen. Een beschaafd land zorgt voor de zwaksten in de samenleving en heeft geen graaiers aan de top die al het geld voor de neus van de anderen wegsnaaien en er tweedracht mee zaaien. Laat onverlet dat nu er voedselbanken zijn, ze fatsoenlijk voorzien moeten worden van het broodnodige, gezonde voedsel dat de mensen nodig hebben. De huidige voedselbanken bedienen bij lange na niet alle arme mensen. Rutte weigert toestemming voor de Federatie Voedselbanken om deel te nemen aan de Europese voedselbanken en daardoor komt er nog minder voedsel naar onze voedselbanken toe. Dat is niet alleen vanwege de crisis en dat bedrijven minder voorraden aanleggen, maar komt rechstreeks vanuit Rutte 1 dat fabrikanten en producenten wat ze over hebben moeten zien te verkopen. Rutte 1 en 2 willen niet dat die extra voorraden naar de voedselbanken gaan. Rutte zelf zegt dat er geen armoede in ons land is en ondertussen creëert hij meer en meer armoede hier. Moedwillig en heel bewust. Over beschaving gesproken. Hmm - eigenlijk allemaal nogal dubbel, zie ik nu. Maar je snapt het vast wel als geleerder heer. :-))

1 Reactie
DagnyTaggart
DagnyTaggart14 mrt. 2013 - 13:53

Een beschaafd land zorgt voor de zwaksten in de samenleving ... Voelt dat niet vreemd, dat u behoort tot de zwaksten in de samenleving?

JoopSchouten
JoopSchouten14 mrt. 2013 - 13:53

Voedselbanken zijn paternalistische instellingen. Mensen moeten aan neerbuigende regels voldoen. http://www.ido-lelystad.nl/node/126 Ons sociaal stelsel deugt niet. Dát dient te worden gewijzigd.

1 Reactie
lembeck
lembeck14 mrt. 2013 - 13:53

Misschien, maar daar is dan wel een reden voor. De mogelijkheden de boel te beduvelen zijn nu in ieder geval voor het overgrote deel weggenomen. Ooit een bijstanduitkering aangevraagd? Daar is de voedselbank lief bij.

dino_radja
dino_radja14 mrt. 2013 - 13:53

meer ruimte voor de maatschappelijk verantwoorde bedrijven en mensen is goed. Maar daarbij hoort ook het straffen van maatschappelijk parasitaire mensen en bedrijven, die niet willen meebetalen naar draagkracht. denk aan de graaiende bankiers, de belastingontwijkende multinationals en racistische werkgevers.

2 Reacties
robvaniren
robvaniren14 mrt. 2013 - 13:53

'racistische werkgevers.' Ik herhaal het maar weer eens: Racistische wergever bestaat helemaal niet (kop Volkskrant 20-12-2012). Artikel geschreven door A El Haji en Moh. Aadroun, UVA en Hogeschool A'dam. Ze citeren een onderzoeksrapport naar discriminatie van het SCP. "...aard van discriminiatie is niet racistisch maar statistisch: .. de werkgever op basis van beperktde informatie een keuze moet maken en etniciteit is is slechts een stukje informatie. Een sollicitant van een etnische groep met een slecht groepsbeeld heeft dus een kleinere kans om aangenomen te worden". Het artikel is uiteraard uitgebreider, ik kan dat hier niet geheel citeren.

DagnyTaggart
DagnyTaggart14 mrt. 2013 - 13:53

... straffen van maatschappelijk parasitaire mensen ... IK vindt het echt ongehoord dat u op een dergelijke manier over mensen met een bijstanduitkering of een andere uitkering durft te spreken! Net of iemand voor z'n lol een uitkering heeft. Walgelijk.

Sternenstaub
Sternenstaub14 mrt. 2013 - 13:53

Als de overheid niet voor allen een sociaal, humaan hart heeft, met inachtneming van de universele rechten - ja, die bestaan, en zijn sinds WO II niet meer weg te denken - van de mens, waaronder rechtvaardigheid en waardigheid, dan heeft een overheid geen filosofisch, democratisch, rechtsstatelijk of zelfs praktisch bestaansrecht, en op die crux mankeert de redenering die in het stuk op even sympathieke alsook demagogische en ietwat neerbuigende wijze naar voren wordt gebracht. Terwijl "Vadertje Staat" allang Wolfje Staat is geworden, of de Heks met het Koekhuisje, stuurt de schrijver ons Roodkapjes, Hansen en Grietjes graag op herhaling het bos in om ons geluk nog maar eens te proberen, om over het op straat aan haar eenzaam lot overgelaten Meisje met de Zwavelstokjes nog maar te zwijgen. Ten tijde van dat Meisje, en (tous) Les (autres) Misérables, was het volk reuze solidair. Charitativiteit alom. De kerken zaten bomvol. Maar hoe verging het het volk? Armen zaten in werkhuizen als gevangenissen, en in gevangenissen als werkkampen. Een heel leger kinderen groeide op in armoede, om nooit meer uit armoede te komen. Willen wij terug naar die tijd? Willen wij de negentiende eeuw nog eens eeuw dunnetjes overdoen? Waaruit volgt: epidemieën, oorlogen, revoluties? Misschien is de (ook weer niet zo héél erg) stiekeme wens van de neoconservatieven in de gelederen van het CDA: rechteloosheid en armoe voor het volk, geen vakbonden, kerken vol, regenten om de tafel, Jan, met de Pet in de hand en de ogen nederig naar de grond gericht, lekker net als vroeger, toen de elite van meneer de dominee of pastoor en de andere notabelen - de goeden niet te na gesproken, maar deze vormen helaas de uitzondering op de regel - de wil van het volk brak en de hoop voor een betere toekomst de bodem insloeg. Demancipatie van het volk dus. Wie een dergelijke sociaal-culturele, sociaal-economische regressie wil, is dom. Of gek. Of slecht. Armen kúnnen niet concureren, slechts verliezen, en dat is wat de neoconservatieven én de neoliberalen wellicht graag zien, al zeggen ze dat uiteraard niet eerlijk, en rond verkiezingstijd wordt men nóg schijnheiliger. Het is maar goed dat we hypocriete politici af en toe nog naar huis kunnen sturen, of het bos in wat mij betreft, want daar zien ze óns (het volk) immers graag dwalen, want anders was het gedaan, over en uit met ons.

2 Reacties
robvaniren
robvaniren14 mrt. 2013 - 13:53

'Wie een dergelijke sociaal-culturele, sociaal-economische regressie wil, is dom. ' Oh Jan Peter, maak ons allen wijs!

lembeck
lembeck14 mrt. 2013 - 13:53

Als we de complot theorieën mogen geloven willen de Rothchilds en Goldmann Sach's, Morgans en die andere neoliberalen maar 500 miljoen mensen op deze planeet hebben en in dat licht bekeken zou je misschien nog gelijk kunnen krijgen. Al vraag ik me af of ze het zo willen doen, want het duurt te lang. Ziekten introduceren via voedsel en water gaat sneller. Ons voedsel wordt sinds januari bestraald en ze willen onze waterbedrijven verkopen.

Bakoe
Bakoe14 mrt. 2013 - 13:53

Hebben we al een tijdje gehad, charitativiteit bij kerken en gaarkeukens. In de nachtwakerstaat. Was geen doorslaand succes. Overigens maakt de overheid het de voedselbanken steeds moeilijker, door ze te behandelen als normale bedrijven, dit druist een beetje in tegen uw enthousiasme. Ook treed de overheid op tegen particulieren die voedsel uitdelen aan daklozen omdat ze de stelling hanteerd dat iemand er eerst iets voor moet doen voordat hij/zij voedsel krijgt. Als je een waardige samenleving wilt hebben moet je ervoor zorgen dat er geen mensen afhankelijk zijn van voedselbanken. Dit is gewoon een pleidooi voor het nog verder terug trekken van de overheid overgoten met een enthousiast sausje

2 Reacties
koos3
koos314 mrt. 2013 - 13:53

"Was geen doorslaand succes." Wat noem je succes? Hun doelstelling was arme mensen te eten geven, is dat niet gelukt?

koos3
koos314 mrt. 2013 - 13:53

"Rutte weigert toestemming voor de Federatie Voedselbanken om deel te nemen aan de Europese voedselbanken" Voedselbanken zijn geen overheidsorganisatie. Ze mogen deelnemen aan elke federatie die ze willen.

Sternenstaub
Sternenstaub14 mrt. 2013 - 13:53

"rob van iren, vr 15 maart 2013 07:52 in reactie op Jan-Peter Scheffer Oh Jan Peter, maak ons allen wijs!" Ik doe mijn best om wijsheid te bevórderen, maar wijsmáken laat ik over aan de demagoog, aan wiens betoog de wijsheid zich onttrekt.

1 Reactie
DagnyTaggart
DagnyTaggart14 mrt. 2013 - 13:53

Goh, je zou SP moeten stemmen. Daar pas je prima tussen.

JanB2
JanB214 mrt. 2013 - 13:53

Voedselbanken zijn hooguit een tijdelijke oplossing. Het lijkt me beter om het kwaad bij de bron aan te pakken: het neoliberalisme uitbannen.

1 Reactie
DagnyTaggart
DagnyTaggart14 mrt. 2013 - 13:53

... het neoliberalisme uitbannen ... Nou, nou en hoe ziet u dit proces voor u?