Sfeerfoto van Joop
Joop
Joop

GroenLinks-leden mogen stemmen over fusie met PvdA in Eerste Kamer

Ledenreferendum over verdere linkse samenwerking
Joop

Libië en de taak van links

  •  
01-04-2011
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
BNNVARA fallback image
Om verdere escalatie van de Westerse inmenging te voorkomen is het nodig dat anti-imperialistisch links de handen ineenslaat!
De Westerse interventie in Libië is inmiddels bijna twee weken gaande. De interventie heeft in die korte tijd voor hevige debatten binnen links gezorgd. Progressieven over heel de wereld hebben normaliter een haast automatische reactie tegen elke vorm van Westerse inmenging. Toch bleek er ditmaal ook binnen anti-imperialistisch links relatief grote verdeeldheid te zijn.
Enkele argumenten van hen die deze interventie niet steunden zijn gemakkelijk te erkennen voor de rest van links zonder dat dit hun pro-interventiepositie verandert. De voornaamste daarvan is dat we weten, zoals ik hier vorige week al schreef, dat de beweegredenen van de interveniërende machten niet humanitair zijn. Ook de NRC erkende dit impliciet, met referenties (e.g. 21 maart, p. 2, 6) naar het simultane niet-ingrijpen in Bahrein. (Accurater is het om dit tevens te omschrijven als ingrijpen, alleen dan aan de kant van de zittende machten.) Ik kom hier verderop op terug.
Het is correct dat, ondanks het overweldigende bewijs voor de beweegredenen van het Westen, dit geen voldoende reden is om tegen te zijn. Er zijn hypothetische gevallen denkbaar waarbij acties ingegeven door hypocriete of zelfs criminele intenties positieve gevolgen hebben. Waar het echt om gaat zijn de werkelijke gevolgen van handelingen. Voordat we daarop verder gaan, moeten we ons wel bedenken dat de eigenlijke bewijslast ligt bij hen die geweld bepleiten, niet andersom. Zoals Peter Zantingh zich afvroeg in de NRC.Next , “waar is het bewijs” van die “als onontkoombaar feit geponeerde massa’s burgerslachtoffers”?
Voor Obama, Sarkozy en Rutte is het politiek zeer zorgelijk dat het niet lukt om bewijs te vinden voor Gaddafi’s ‘massale wreedheden’. Mogelijk bestaan deze evenmin als de Iraakse massavernietigingswapens. Honderden mensenrechtendeskundigen en journalisten schuimen het land af of bellen naar elk ziekenhuis in elke uithoek van de woestijn. Miljoenen Libiërs hebben mobieltjes waarmee alles gefilmd en op YouTube gezet kan worden. Dat doen ze nog steeds massaal. Het is nu al de meest gefilmde oorlog uit de geschiedenis. En wat zien we? Dat aan beide zijden de doden en gewonden grotendeels volwassen mannen zijn. Vaak komen ze direct van het front.
In tegenstelling tot bij onze bondgenoten Yemen (50 vreedzame demonstranten werden doodgeschoten) of Bahrein. Desondanks gaat het te ver om de opgeklopte zorgen voor een bloedbad geheel teniet te doen. Ook voor erkend anti-imperialist en Midden Oosten-expert Gilbert Achcar waren deze zorgen reden om met een “kritische houding” de VN-resolutie te steunen. Hier in Nederland pleitte de SP sterk voor een No Fly Zone.
Het is echter niet duidelijk hoe je praktisch gezien slechts een deel van de resolutie kunt steunen. Dit is politieke naïviteit, en komt in de politieke realiteit neer op steun voor de hele interventie. Daarom is het ook niet verbazingwekkend dat enkelen die de interventie initieel schoorvoetend (Achcar) of enthousiast (de SP) steunden zich nu keren tegen de overschrijding van de door hun gestelde grenzen.
Dan nu de andere kant. Zoals gezegd zal iedereen de hypocrisie van het Westen erkennen. Het probleem is dat het hier vaak bij ophoudt. Erkenning van de beweegredenen en de historische precedenten zou de te verwachten uitvoering en gevolgen van deze interventie moeten beïnvloeden. Op basis van de gruwelijke geschiedenis van Westerse interventies viel op zijn minst te verwachten dat zij 1) zich niet ging houden aan de gestelde grenzen van de VN-resolutie, 2) haar eigen belangen nastreeft en alles in het werk zal stellen bevriende of gehoorzame vervangers van Ghadafi aan de macht te helpen. Het is moeilijk in te zien hoe uit deze situatie nog een werkelijk authentieke Libische revolutie kan volgen. Vervolgens kan beredeneerd worden dat dit spanningen met zich meebrengt die een groot gevaar zijn voor de stabiliteit van het land, en eventueel tot nog grotere gruwelijkheden kunnen leiden. Deze laatste stap is moeilijk hard te maken maar is wel een reële mogelijkheid, net als de angsten voor een bloedbad in Benghazi.
Verwachtingen 1) en 2) zijn al uitgekomen, en kunnen nog escaleren. Kevin Ovenden, in zijn reactie op Achcar, speculeert dat de rebellen in de weken voor de interventie wapens geweigerd zijn omdat het Westen wachtte op “guarantees that the Benghazi rebels would not use them against their vested interests in Libya, established under Gaddafi over the last decade.” Wat we zeker weten is dat er “geen poging was tot het installeren van een no-fly zone”, zoals Noam Chomsky ons herinnert ; er werd meteen overgegaan tot militaire hulp aan de kant van de rebellen, “as they advanced to the West, soon securing the major sources of Libya’s oil production”. Dit laatste werd bevestigd door het bericht dat “de Britten de controle over de oliehandel in Libië zullen overnemen” en Qatar een handelsovereenkomst met de rebellen heeft gesloten
In nauwere zin is waar ik op Joop.nl voor waarschuwde ook bewaarheid; we werden vanaf het begin voorbereid op de volgende fase. Op woensdag 30 maart kopte Trouw met een juiste weergave van de Londen-conferentie: “Bombarderen tot Kadafi vertrekt. Landen op Libië-conferentie zijn het erover eens dat Libische leider weg moet (…)”. Dat dit ruimschoots voorbij gaat aan het internationaal recht en resolutie 1973 is een bijzaak. Stel je de krantenkoppen voor als Hezbollah besluit Israël te bestoken met raketten tot zij een einde maakt aan de 44-jaar durende wrede bezetting van de Westbank, Gaza en Oost-Jeruzalem. Waar halen ze het recht vandaan, zal men zich afvragen. Maar wat als zij hiervoor gevraagd zijn door Palestijnse rebellen die strijden tegen de mensenrechtenschendingen van Israel?
Deze reële vragen zijn een ander deel van de reden waarom we niet simpelweg voorbij mogen gaan aan de motieven van het Westen. Voor mensen die begaan zijn met het lot van onderdrukten in de wereld zou het een prioriteit moeten zijn zich te richten op die gevallen waar wij 1) zelf aan onderdrukking doen, en 2) iets ten goede kunnen veranderen. Om terug te komen op het voorbeeld van Palestina; daar hebben we een veel grotere verantwoordelijkheid. In dat conflict steunt het Westen actief één van de twee strijdende partijen, en is het zeer waarschijnlijk dat het terugtrekken van steun door de VS voldoende is om een einde te maken aan de bezetting.
Dit alles gezegd hebbende, en ondanks het feit dat het debat over de rechtvaardigheid van het begin van de interventie belangrijk is, is het van nog groter belang dat we vooruit kijken. Nu het karakter van de interventie steeds duidelijker naar voren komt lijkt linkse eenheid op dit punt weer mogelijk. De situatie kan in de komende maanden escaleren, en experts waarschuwen zelfs voor de opsplitsing van Libië. Wat voor extra oorlogshandelingen dit tot gevolg zou hebben kunnen we slechts over gissen. Echte solidariteit met de Arabische revolutionairen betekent dat wij moeten bijdragen waar wij, als Westerse bevolking, dat kunnen. Eén ding staat daarbij als een pijl boven water: om verdere escalatie van de Westerse inmenging te voorkomen is het nodig dat anti-imperialistisch links de handen ineenslaat! 

Meer over:

opinie, wereld

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (18)

Harmen2
Harmen21 apr. 2011 - 10:17

Weer geleuter, meer geleuter. Links kan het niet eens worden, ze zijn hopeloos verdeeld.

Turksnl
Turksnl1 apr. 2011 - 10:17

Een belangrijk detail is natuurlijke dat Khaddafi zelf geen doel is ??? Maar zijn volgelingen zijn dat wel. Dat de westerse machten het alleen deden om "onschuldige" burgers te beschermen heb ik nooit geloofd. Deze "onschuldige" burgers waren overigens tot hun tanden bewapend op weg naar Tripoli om het te veroveren.

FransAkkermans
FransAkkermans1 apr. 2011 - 10:17

" Voor mensen die begaan zijn met het lot van onderdrukten in de wereld zou het een prioriteit moeten zijn zich te richten op die gevallen waar wij 1) zelf aan onderdrukking doen, en 2) iets ten goede kunnen veranderen." En zo praat Bruinsma ons weer zijn anti-amerikanisme aan. In navolging van Chomsky als deze geconfronteerd werd met kritiek op de gruwelen in China, Cambodja of de SU. Blijf me verbazen dat Joop dit soort sektarische bijdragen uit de Trotskistische hoek blijft plaatsen.

leeuwenvanj
leeuwenvanj1 apr. 2011 - 10:17

Als mens voel ik mij verward door al de ellende die gaande is. Vandaag demonstreren Syrische mensen in Amsterdam tegen de president ,ga ik er naar toe? Naast het feit dat ik andere dingen te doen heb,ben ik niet voor internationaal ingrijpen maar ik begrijp dat Syriers dat wel willen. Ook tijdens een demonstratie tegen het staatshoofd in Bahrein zei een demonstrant"de VS mag alles hebben in het land"als ze maar optreden. Ook een Syriër zei dat tegen mij. Nou nee,het westen bombardeert als er wat te halen valt. Ik maak mij kwaad om het niet optreden als er misstanden plaats vinden waar geen bombardementen aan te pas komen. Mijnbouwbedrijven die alles vernietigen ,landje pik voor biodiesel of voedsel in Afrika,oneerlijke handel terwijl men weet dat arme landen daar ernstig onder gebukt gaan en ga maar zo door. Multinationals die mensen als slaven laten werken en dan nog durven te praten over duurzaamheid. Geen rechten voor werknemers en dat maakt men geen reet uit,als er maar geproduceerd wordt . Men zit geen kogelgaten,bommen,vernielde steden dus zij kunnen hun gang gaan. Europa heeft landen met dictaturen jaren gesteund met heel veel geld. Frankrijk die oliemaatschappijen heeft werken in landen die mensenrechten ernstig schaden,uraniummijnbouw in arme landen en de zooi laten zij voor de bevolking. Dan durven ze nog te praten over humanitair ingrijpen terwijl ze op andere plekken juist het humanitair recht schenden. Ik zou willen dat de mensen uit de diverse landen die in opstand zijn en hier wonen zich verenigen en protesteren op de juiste plek. De dam in Amsterdam is te ver,te onzichtbaar. Het moet op het Binnenhof en in Brussel. Stop het steunen van dictators,stop het schenden van mensenrechten voor eigen belang en het belang van multinationals(wereldwijd)

Ginerted
Ginerted1 apr. 2011 - 10:17

"anti-imperialistisch links"? Dat is een contradictio in terminis. Het Russische Sovjet- en Chineze imperium was en is een rechtstreeks uitvloeisel van de socialistische internationale intenties. Dat was en is zover ik weet nog steeds inherent aan het ware socialisme. Of is de Internationale niet aan u besteed? Dat zou dan een nieuw soort socialisme dat naar macht en invloed zoekt binnen de grenzen van een natie. Een soort nationaal-socialisme dus, naar dat etiket is al achterhaald door anderen. Of bedoeld u samenwerking van sociaal-democraten, die de socialistische, en daarmee ook supranationale imperialistische idealen afgezworen hebben? Dan begrijp ik niet waarom u de samenwerking beperkt tot links om een zo belangrijk doel te bereiken en daarnaast alleen de bestrijding van imperialisme door het westen aankaart, en niet ook de Chineze, Arabische, Russische, of overig vooral Aziatische imperialistische bewegingen wenst te bestrijden. Het zo bekende 'weg met ons'-sentiment? Desondanks kiezen bijna alle mensen die een niet-westers (andersom gebeurt vrijwel niet) land ontvluchten dat vermaledijde westen als hun heiland zien waar ze hun dromen hopen te kunnen verwezenlijken. Ze geloven er meer kans te hebben dan elders.

nfajansen
nfajansen1 apr. 2011 - 10:17

Libië en de taak van het westen om de samenleving tot de orde te roepen …. niets meer en niets minder … daarna moet Libië het zelf doen. Wij als westen zijn tevreden over de manier waarop we onze samenleving hebben vormgegeven … we zijn de fase van vallen en opstaan voorbij omdat we niet alleen het vallen hebben geaccepteerd maar ook erkennen dat geregeld vallen een corrigerende werking heeft op ons denken waardoor we steeds weer sterker kunnen opstaan … het aanvaarden van vallen en hier mee om te weten gaan is de basis van onze westerse samenleving. Wat is nu het bruggetje naar Libië vraag je je af …. Wij helpen een klein deel van de mensen daar opstaan terwijl ze zouden moeten leren het vallen te accepteren en van daar uit een samenleving vorm te geven en die kans geven we ze op deze manier niet. We hebben partij gekozen terwijl we de partijen niet echt kennen

nfajansen
nfajansen1 apr. 2011 - 10:17

Libië en de taak van het westen om de samenleving tot de orde te roepen …. niets meer en niets minder … daarna moet Libië het zelf doen. Wij als westen zijn tevreden over de manier waarop we onze samenleving hebben vormgegeven … we zijn de fase van vallen en opstaan voorbij omdat we niet alleen het vallen hebben geaccepteerd maar ook erkennen dat geregeld vallen een corrigerende werking heeft op ons denken waardoor we steeds weer sterker kunnen opstaan … het aanvaarden van vallen en hier mee om te weten gaan is de basis van onze westerse samenleving. Wat is nu het bruggetje naar Libië vraag je je af …. Wij helpen een klein deel van de mensen daar opstaan terwijl ze zouden moeten leren het vallen te accepteren en van daar uit een samenleving vorm te geven en die kans geven we ze op deze manier niet. We hebben partij gekozen terwijl we de partijen niet echt kennen

StanB.
StanB.1 apr. 2011 - 10:17

Het interessante is dat kolonel Kadhafi het anti-imperialisme ook hoog in het vaandel heeft staan; dus achter wie moet ik nu aanmarcheren, kameraad Moammar of kameraad Bruinsma?

1 Reactie
JoopSchouten
JoopSchouten1 apr. 2011 - 10:17

Eem moordenaar blijft een moordenaar.

JanVG2
JanVG21 apr. 2011 - 10:17

Kortom, van "anti-imperialistisch links" mag de gemiddelde onderdrukte verrekken. Immers, er mag enkel iets gedaan wrden als EN "wij zelf aan onderdrukking doen" EN we " iets ten goede kunnen veranderen". Alleen die zielige gevallen mogen in principe op hulp van "anti-imperialistisch links" hopen - alleen hopen, want wie hieraan voldoet, daar wordt tenminste overwogen te helpen, maar niet per definitie geholpen. Verdrukten aller landen verenigt u ... maar niet met "anti-imperalistyisch links"... want die zijn drukker met imperialisten dan met verdrukten. Daar is geen eer aan te beleven ... Verder de selling: "Voordat we daarop verder gaan, moeten we ons wel bedenken dat de eigenlijke bewijslast ligt bij hen die geweld bepleiten, niet andersom." wat natuurlijk onzin is... Als ik voor mijn ogen iemand in elkaar geslagen zie worden en ik ben duidelijk sterker dan de mepper, maar ik grijp niet in ... dan ben je weldegelijk verantwoordelijk (juridisch kan me niet zoveel schelem, maar gewoon als mens ben je harstikke schuldig aan het leed van het slachtoffer!!) En ja, dan ben je VERPLICHT expliciet rekenschap te geven waarom je het vertikt een slachtoffer te helpen. (NB: opvallend hoe goed "anti-imperialistisch links" steeds elke vorm van verantwoordelijkheid voor eigen handelen probeert af te schuiven op derden.) Ik ben echt niet zo naief om te denken dat ingrijpen niet op z'n minst mede gebaseerd is op andere belangen. Maar - en tenminste wordt dat toegegeven - door (deels) andere motieven kunnen handelingen gepleegd worden die positieve gevolgen hebben. Klassiek voorbeeld: Communistisch Vietnam geraakt in oorlog met Polpot en slaat zijn bewind aan diggelen. Niet omdat ze zo begaan waren met die arme Cambodjanen, maar gewoon, omdatz e ruzie hadden met de Cambodjaanse regering. Het resultaat was dat de killing fields ophielden te bestaan. Er brak geen paradijs op aarde aan .. de vietnamezen en hun cambodjaanse handlangers hebben duizenden mensen vermoord!!! ... maar het was veel beter dan het onder Polpot was. Geen enkel handelen is belangeloos - zelfs niet het handelen van "anti-imperialistisch links" (vaak mede ingegeven om de eigen naamsbekendheid te vergroten en nog een paar andere zaken ...) - en daar moet je ook niet over zeuren. Het is de mens (elke mens) eigen. Heiligen zijn erg zeldzaam .. (NB: zelfs Ghandi had extra motieven ...) Als je een groep mensen - mede om humanitaire - bij elkaar kunt krijgen om slachtoffers te helpen - dan ben je blij en helpt hen. Het eindresultaat zal niet "het ideale" zijn, maar dat is nog geen enkele mens gelukt dat te bereiken. We modderen allemaal lekker aan en proberen het hier en daar minder slecht te maken - in allerlei vreemde coalities op elk niveau. Iets afwijzen omdat het eidnresultaat waarschijnlijk niet het ideaal bereikt is erg gemakkelijk - als je zelf niet het slachtoffer bent van niet ingrijpen. (Maar de verantwoordelijheid daarvoor schuiven we ook maar weer op iemand anders ...) Ik geloof dat ik BLIJ ben dat er geen linkse eenheid is ... want als ik me met de standpunten over zwakkeren van "anti-imperilistisch links" zou moeten verenigen (laat maar verrekken als de daders niet de boze imperialisten zijn) zou ik me 's morgens in de spiegel niet meer recht in de ogen kunnen kijken...

1 Reactie
FransAkkermans
FransAkkermans1 apr. 2011 - 10:17

" Dan nu de andere kant. Zoals gezegd zal iedereen de hypocrisie van het Westen erkennen." Ik onderschrijf uw slotzin. Goed dat de hypocrisie van de anti-imperialisten aan de kaak wordt gesteld.

Jansen & Jansen
Jansen & Jansen1 apr. 2011 - 10:17

"anti-imperialistisch" Is het nu serieus het einddoel dat Libië deel gaat uitmaken van het keizerrijk Nederland, Groot Brittanie ofzo? Dit mag je allemaal best ongewenst vinden, maar met imperialisme heeft het niets te maken.

1 Reactie
heggenland
heggenland1 apr. 2011 - 10:17

'Dit mag je allemaal best ongewenst vinden, maar met imperialisme heeft het niets te maken.' .' Dan begrijpt u niet wat de term imperialisme inhoud. .

[verwijderd]
[verwijderd]1 apr. 2011 - 10:17

MILITAIRE ACTIES TEGEN LIBIE EN DE POLITIEKE NAIVITEIT VAN DE LINKSE PRO INTERVENTIE AANHANG HET WESTERSE TROJAANSE PAARD Geachte Redactie en lezers van Joop.nl, Met auteur Jelle Bruinsma heb ik mij de afgelopen twee weken verbaasd over de politieke naiviteit van belangrijke delen van de linkse beweging, die met wisselend enthousiasme de door het Westen geleide interventie hebben toegejuicht [1] Langzamerhand wordt daarop in kringen van Groen-Links en de SP teruggekomen, maar dat doet niets af aan het feit, dat bij velen een afgewogen en scherpe analyse van de aard van zowel deze VN Resolutie als het daarop volgende Westerse optreden heeft ontbroken Ik constateer drie grote gedachtefouten, namelijk het ''wij'' denken, de onvoldoende onderkenning van de Westerse beweegredenen en de Westerse hypocrisie En tenslotte het verdrongen inzicht in tot nu toe plaatsgevonden bloedige Westerse interventies in de wereld VOORAF: Laat er geen misverstand over zijn, dat de Kaddafi dictatuur zich schuldig gemaakt heeft aan ernstige mensenrechtenschendingen [2] en dat het verzet hiertegen meer dan legitiem is Het is dan ook niet zozeer de vraag OF Kaddafi het veld moet ruimen, maar wel de wijze waarop dat moet gebeuren En voor mij is er maar een optie, namelijk een door de Libische verzetsbeweging geleide strijd, voor en door de Libische bevolking zelf Alleen zo kan in authenticiteit en waardigheid een bevrijding uit de huidige dictatuur ontstaan HET ''WIJ'' DENKEN Waarschijnlijk uit goede bedoelingen wordt er ook vanuit linkse kring geroepen Moeten ''wij'' niet iets doen om een einde te maken aan dit regime van onrecht In die ''wij'' vraag schuilt zowel impliciete arrogantie als onbegrip voor de reele politieke verhoudingen Want die ''wij'' houdt in, dat het Libische volk daartoe kennelijk zelf niet in staat is, waarbij haar verzetskracht en fighting spirit wordt ontkend Er moet niets ''voor'' het Libische verzet worden gedaan, maar samen Samenwerking dus en geen bevoogding Maar belangrijker is de vraag: Wie zijn dan die ''wij''? [3] Zijn dat linkse activisten, die afreizen om deel te nemen aan de strijd van de rebellen? Neen, daarvan is geen sprake Die ''wij'' slaat op de door Westerse Staten geleide militaire acties tegen Libie Het is eigenlijk al een blamage, dat links zich idenrificeert met deze zogenoemde imperialistische krachten met hun eigen agenda, verbijsterender is dan nog de klaarblijkelijke naiviteit, dat dit in het belang zou zijn van de Libische bevolking Of sterker nog, dat de intentie zou zijn, het beschermen van de Libische burgerbevolking WESTERSE BEWEEGREDENEN EN HYPOCRISIE/ZIE OOK DE ARABISCHE LIGA VN VEILIGHEIDSRESOLUTIE Dat het Westen van Kaddafi af wil, moge duidelijk zijn Steeds vaker wordt er door Westerse Staatslieden gesproken over een regime change, omdat men er kennelijk niet meer van overtuigd is, dat de sinds 11 september 2001 pro-Westerse Kaddafi de Westerse politiek-economische belangen afdoende kan verdedigen De hypocrisie van het Westen ligt er hier duimendik bovenop Dezelfde landen namelijk, die nu moord en brand roepen over de mensenrechtenschendingen van Kadaffi, zagen er geen been in, voordelige deals met hem af te sluiten in een periode, dat er evenzeer sprake was van een bloedige onderdrukking van iedere oppositie [4] Berucht is de o.a. dirty deal van Kaddafi met Berlusconi, waarbij Kaddafi tegemoet kwam aan de Europese wens, zoveel mogelijk vluchtelingen buiten Fort Europa te houden [5] Een ander voorbeeld van hypocrisie is de door het Westen geinstigeerde VN Veiligheidsraadsresolutie 1973 betr de instelling van een no fly zone Nog even los van het feit, of de VN Veiligheidsraadsresolutie met die aanvallen wordt overtreden, is het feit als zodanig al verregaand hypocriet Zo is er nu een no fly zone boven Libie, maar was daarvan geen sprake tijdens de bloedige Israelische militaire invasie in Gaza ''Operation Cast Lead'' [6] Waar was de roep om militair ingrijpen, toen er bloedig werd opgetreden tegen vreedzame demonstranten in Myanmar? Die hypocrisie is er overigens ook bij de Arabische Liga, die grotendeels bestaat uit pro Westerse dictatoren en Koningshuizen, al is de rhetoriek, vooral in het Midden-Oostenconflict [maar meer dan lippendienst wordt aan de bezette Palestijnse bevolking niet bedreven] soms anders Zo is Libie als lid geschorst door de Arabische Liga, maar is Soedan, dat reeds jarenlang in Darfoer oorlogsmisdaden en etnische zuiveringen pleegt, nog steeds gewaardeerd lid [7] Sterker nog is er door de Arabische Liga destijds zeer verontwaardigd gereageerd op het ICC arrestatiebevel tegen de Soedanese president Omar Bashir [8] And what about Bahrein, Jemen en Syrie, waar eveneens bloedig wordt opgetreden tegen demonstranten, die nota bene niet eens de wapens hebben opgenomen, maar vreedzaaam protesteren? Alle drie de landen zijn nog steeds vrolijk lid en van schorsing is geen sprake HET WESTEN EN DE ''ZORG'' VOOR BURGERSLACHTOFFERS Het door het Westen aangevoerde argument voor militair ingrijpen, namelijk de ''zorg'' voor de Libische burgerbevolking, is bijna lachwekkend, ware het niet zo ernstig Men hoeft niet in het kolonialisme te duiken om deze hypocrsie te ontmaskeren Het Westen heeft nooit iets gegeven om burgerslachtoffers De Servische in de Kosovo oorlog, de Afghaanse en Iraakse spreken voor zich En dan niet te vergeten het grote aantal Palestijnse burgerslachtoffers door de nu reeds 44 jaar durende Israelische bezetting, die daadwerkelijk militair door de VS in stand wordt gehouden en politiek ondersteund door de EU, die noch ooit sancties tegen Israel genomen heeft, noch de guts heeft, Israel op te roepen, de bezetting te beeindigen En deze zelfde Westerse landen zouden nu ineens begaan zijn met de Libische burgerbevolking Alleen mensen, die in sprookjes geloven, trappen in die valkuil Staten hebben belangen en handelen daarnaar en niet uit de niet bestaande goedheid hunner harten MILITAIRE AANVALLEN ''COALITION OF THE WILLING'' BURGERDODEN? In een eerder artikel [9] waarschuwde ik voor het grote risico op Libische burgerdoden door de Westerse aanvallen, met name vanwege de in eerdere oorlogen gebruikte vuile wapens [zoals clustermunitie, verarmd uranium, fosforbommen etc] Bovendien baarde de aanvallen op het militair depot van Kaddafi in Tripoli ook zorgen, vanwege het verhoogde risico voor de burgerbevolking Deze zorg werd gedeeld door het Rode Kruis, dat waarschuwde voor schending van het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht door alle partijen [leger Kadaffi, rebellen, Westerse coalitie] [10] Nu lijkt die vrees wellicht bewaarheid door zowel door een hoge functionaris van het Vaticaan als een Libische arts gedane beweringen over burgerdoden [11] Met mij spraken auteurs van naam zich uit tegen Westerse interventie [12] Op niveau van Staten is de Afrikaanse Unie tegenstander, evenals een groeiend aantal Zuid-Amerikaanse landen [13] Zij hebben weet van interventie en kolonialisme VUILE OORLOG: Al gauw kan dit Westerse optreden gaan ontaarden in een vuile oorlog, waarbij de burgerbevolking Kop van Jut is Daarom zou het verzet de zogenaamde Westerse ''hulp'' niet moeten toejuichen, maar zich ervan distancieren en hun eigen plan trekken Ze zouden anders weleens kunnen merken, dat zij het Paard van Troje binnenhalen [14] POLITIEKE NAIVITEIT LINKSE PRO INTERVENTIONISTEN MISDADEN REBELLEN? Vooral tegen de achtergrond van bovengenoemde argumenten, die door de mainstream linkse kringen doorgaans tegen buitenlandse interventie terecht naar voren worden gebracht, is het verregaand naief en zelfs gevaarlijk, dat delen van links de Westerse interventie zo omhelzen Vanwege ''de redding van de Libische burgerbevolking?'' Kom nou, het Westen heeft nooit om burgerbevolkingen gegeven en zou nu ineens begaan zijn met de Libische? De Serviers, Afghanen, Iraki's, Palestijnen en anderen kunnen de linkse interventieaanhangers een heel ander verhaal vertellen Een verhaal dat heel links maar al te goed kent Handelt het Westen deze keer ineens uit de goedheids zijns harten Uiteraard niet Politieke en economische belangen hebben altijd geprevaleerd en doen dat nu weer De enige kracht die gerechtigd en gelegitimeerd is om de troepen van Kadaffi te bestrijden is het Libische volk en solidaire activisten uit andere landen, die bereid zijn mee te vechten tegen de dictatuur van Kadaffi Verder dient men de ogen open te houden voor eventuele mensenrechtenschendingen door de rebellen [15] Zo zijn er geruchten, dat er een massaslachting zou zijn aangericht onder arbeiders uit Tsjaad, die ten onrechte voor huurlingen van Kadaffi zouden zijn aangezien [16] Evident is, dat de rebellen zich als iedere andere partij moeten houden aan het Internationaal Humanitair Oorlogsrecht [17] Opvallend is trouwens, dat berichten over mogelijke misdaden van de rebellen niet in de door oorlogspropaganda aangestoken mainstream media te vinden zijn Over objectieve journalistiek gesproken Wanneer de pro interventionisten onder links werkelijk wil ''helpen'' dient zij zich solidair te verklaren met de strijd tegen de dictatuur en veroordeelt zij EN Kadaffi, EN de Westerse aanvallen Anders lopen zij het risico, voor het interventie-karretje gespannen te worden, begaanheid met de ''Libische burgerbevolking'' of niet Vriendelijke groeten Astrid Essed [1] INDYMEDIA PROTEST TEGEN BOMMEN OP LIBIE/WAAR WAS IEDEREEN 27 MAART 2011 Onder dit bericht een discussie met voor/tegenstanders van militaire interventie in Libie http://www.indymedia.nl/nl/2011/03/75051.shtml PETER STORM [Anti interventionist] AFWEGINGEN ROND LIBIE ACTIE http://peterstormschrijft.wordpress.com/2011/03/29/afewegingen-rond-libie-actie/ [2] MENSENRECHTENSCHENDINGEN LIBIE HUMAN RIGHTS WATCH/LIBYA [www.hrw.org] http://www.hrw.org/middle-eastn-africa/libya [3] HET ''WIJ'' DENKEN Het effect hier van is dat veel progressieve mensen het gevoel hebben dat ‘we’ toch ‘iets’ moeten doen. Maar ten eerste is er in deze geen sprake van ‘we’. Er zijn de westerse staten die voor het belang van hun eigen multinationals oorlog voeren en bereid zijn over ontelbare lijken te gaan. Daarnaast zijn er progressieve mensen die de democratiseringsbewegingen willen steunen. De intenties van die twee zijn elkaars tegengestelden. Bron: SOCIALISME.NU HOE HUMANITAIR IS DE INTERVENTIE IN LIBIE 22 MAART 2011 http://socialisme.nu/blog/nieuws/13011/hoe-humanitair-is-de-interventie-in-libie/ [4] WAPEN EN OLIECONNECTIES LIBIE/HET WESTEN LIBYA'S ENERGY AND ARMS LINKS TO EUROPE http://www.stratfor.com/content/libyas-energy-and-arms-links-europe VREDE.BE QADAFI VAN PARIA TOT BEVRIENDE LEIDER EN TERUG GEORGES SPRIET 25 MAART 2011 http://www.vrede.be/nieuws/52-afrika/2100-qhadafi-van-paria-tot-bevriende-leider-en-terug [5] HUMAN RIGHTS WATCH [www.hrw.org] ITALY/LIBYA: GADDAFI VISIT CELEBRATES DIRTY DEAL 9 JUNE 2009 http://www.hrw.org/en/news/2009/06/09/italylibya-gaddafi-visit-celebrates-dirty-deal [6] UITPERS [www.uitpers.be] VUILE OORLOG TEGEN DE PALESTIJNSE BURGERBEVOLKING FEBRUARI 2009 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=2278 [7] ''Darfur, in western Sudan, saw continued large-scale attacks by government forces on rebel forces and civilians, as well as an increase in armed clashes between ethnic groups, particularly in South and West Darfur. The United Nations and humanitarian agencies increasingly came under attack and were targeted for robberies, kidnappings, and killings by armed elements in Sudan's western region. '' HUMAN RIGHTS WATCH www.hrw.org WORLD REPORT 2011: SUDAN http://www.hrw.org/en/world-report-2011/sudan HUMAN RIGHTS WATCH SUDAN: NEW ATTACKS ON CIVILIANS IN DARFUR 28 JANUARY 2011 http://www.hrw.org/en/news/2011/01/28/sudan-new-attacks-civilians-darfur [8] NU.NL ARABISCHE LIGA VERWERPT ARRESTATIEBEVEL BASHIR 30 MAART 2009 http://www.nu.nl/algemeen/1941122/arabische-liga-verwerpt-arrestatiebevel-bashir.html?zoomPage=10&px_feedsPage=32 [9] ASTRID ESSED MILITAIRE ACTIE TEGEN LIBIE/OPSTANDELINGEN HALEN PAARD VAN TROJE BINNEN http://www.ekudos.nl/artikel/294577/militaire_actie_tegen_libieopstandelingen_halen_paard_van_troje_binnen [10] HET INTERNATIONALE RODE KRUIS [www.icrc.org] LIBYA: CIVILIANS AT HIGH RISK AMID ESCALATING CONFLICT 19 MARCH 2011 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/news-release/2011/libya-news-2011-03-19.htm [11] NU.NL ONDERZOEK NAVO NAAR LIBISCHE BURGERDODEN 1 APRIL 2011 http://www.nu.nl/buitenland/2482230/onderzoek-navo-libische-burgerdoden.html DE PERS VEERTIG DODEN DOOR COALITIEBOMMEN LIBIE 31 MAART 2011 http://www.depers.nl/buitenland/557824/Veertig-doden-door-coalitiebommen-Libie.html NOS NIEUWS KADHAFI TROEPEN VALLEN MISRATA AAN 31 MAART 2011 http://nos.nl/artikel/229757-kadhafitroepen-vallen-misrata-aan.html [12] CHOMSKY '[INTERVIEW] ON LIBYA AND THE UNFOLDING CRISES 30 MARCH 2011 http://www.chomsky.info/interviews/20110330.htm THE IRISH TIMES STRIKES WILL ANTAGONIZE MANY IN ARAB WORLD, SAYS CHOMSKY 21 MARCH 2011 http://www.irishtimes.com/newspaper/world/2011/0321/1224292709087.html VREDE.BE DE MILITAIRE LOGICA DOMPELT LIBIE IN EEN OPEN OORLOG LUDO DE BRABANDER/SOETKIN VAN MUYLEM 31 MAART 2011 http://www.vrede.be/nieuws/60-standpunten/2105-de-militaire-logica-dompelt-libie-onder-in-een-open-oorlog SOCIALISME.NU VN INTERVENTIE LIBIE IS DODELIJKE OMHELZING PEPIJN BRANDON 18 MAART 2011 http://socialisme.nu/blog/nieuws/12917/vn-interventie-libie-is-dodelijke-omhelzing/ [14] ASTRID ESSED MILITAIRE ACTIE TEGEN LIBIE/OPSTANDELINGEN HALEN PAARD VAN TROJE BINNEN http://www.ekudos.nl/artikel/294577/militaire_actie_tegen_libieopstandelingen_halen_paard_van_troje_binnen [15] ECHTE/VERMEENDE MENSENRECHTENSCHENDINGEN REBELLEN LIBYAN REBELS MASSACRE BLACK AFRICANS 31 MARCH 2011 http://dearkitty.blogsome.com/2011/03/31/libya-war-and-racism/ ''One Turkish construction worker told the BBC: "We had 70-80 people from Chad working for our company. They were cut dead with pruning shears and axes, attackers saying: 'You are providing troops for Gaddafi.' The Sudanese were also massacred. We saw it for ourselves." '' SOURCE BBC AFRICAN VIEWPOINT: COLONEL'S CONTINENT? 25 FEBRUARY 2011 http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-12585395 DE GELDERLANDER GROEIENDE ZORG OVER ZWARTE AFRIKANEN IN LIBIE 1 MAART 2011 http://www.gelderlander.nl/nieuws/algemeen/buitenland/8245590/Groeiende-zorg-over-zwarte-Afrikanen-in-Libie.ece [16] Volgens berichten heeft Kadaffi Afrikaanse huurlingen ingehuurd [17] INTERNATIONAAL HUMANITAIR OORLOGSRECHT www.icrc.org BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED CONFLICTS http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm AMNESTY INTERNATIONAL [www.amnesty.org] LIBYA: Q AND A: HUMAN RIGHTS AND WAR IN LIBYA 21 MARCH 2011 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE19/009/2011/en/48e7a934-80ca-443e-a165-7c150e74b656/mde190092011en.html

2 Reacties
grolschje2
grolschje21 apr. 2011 - 10:17

Er was 0 , 0 kans dat de Libische rebellen ook maar een klein dorpje hadden behouden als het leger van Khadaffi niet was gebombardeerd. Er zijn geen huizen, geen burgers etc gebombardeerd. Enkel militaire instellingen, tanks, luchtafweer. Vervolgens gaan de rebellen nu weer verder het land overnemen. Er is geen Westers leger op Libisch grondgebied.

Harmen2
Harmen21 apr. 2011 - 10:17

Fijne tekst, te lang om te lezen. Veel plezier er mee.

[verwijderd]
[verwijderd]1 apr. 2011 - 10:17

Ik ben het helemaal met Bruinsma eens dat we niet moeten interveniëren in Libië. Het kan wel zo zijn dat Kadaffi dan zijn halve volk uitmoordt maar wij hebben in ieder geval geen bloed aan onze handen. Dat geldt natuurlijk ook voor Ivoorkust, Afghanistan en alle andere landen waar mensen vermoord worden. Het is níet ons probleem.

1 Reactie
NNenNN
NNenNN1 apr. 2011 - 10:17

Hieruit blijkt dat je het betoog niet hebt gelezen of niet hebt begrepen.