Joop

Leuk zo’n College voor de Rechten van de Mens

  •  
31-01-2017
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
205 keer bekeken
  •  
7584635420_23d082e70c_z

© cc-foto: Roel Wijnants

Opnieuw wordt duidelijk dat we voor een gepassioneerde verdediging van fundamentele mensenrechten niet bij de VVD moeten zijn, zeker niet als het gaat om de rechten van moslims
Internationale verdragen, vooral die over mensenrechten, moeten “aansluiten bij de moderne tijd” stelt het verkiezingsprogramma van de VVD. Verdragen die dat niet doen moeten worden aangepast of opgezegd. In het radioprogramma Stand.nl noemde Halbe Zijlstra mensenrechtenverdragen vorige week “achterhaald”. De aanwezigheid van groepen moslims heeft de hedendaagse praktijk zo veranderd dat we deze verdragen opnieuw tegen het licht moeten houden.
Zijlstra, die Ruttes stelling “doe normaal of ga weg” kwam verdedigen, begint zijn verhaal met het onschuldige voorbeeld van de bumperklever, maar al snel wordt duidelijk welke vormen van ‘abnormaal’ gedrag hem werkelijk dwars zitten. Hij komt uit bij een voorbeeld dat Rutte eerder naar voren bracht: de moslim die omdat hij vrouwen geen hand wil geven, werd afgewezen voor een baan als buschauffeur en in het gelijk werd gesteld toen hij dit besluit aanvocht. Net als de minister president vindt Zijlstra dat een bizar besluit. Zijlstra: “Gaan we dan in Nederland zeggen ‘leuk zo’n College voor de Rechten van de Mens, nou top hoor?’”
Twee dingen vallen hier op: de zelfverzekerde morele veroordeling van de handenweigerende moslim en de relativering van het belang van mensenrechtenverdragen, en het College dat in Nederland toezicht houdt op de naleving van het recht op gelijke behandeling.
Zijlstra lijkt precies te weten hoe het zit. Moslims die vrouwen geen hand willen geven doen dat omdat ze vrouwen minderwaardige wezens vinden, “Dat is wat er achter zit”. En juist de aanwezigheid van groepen mensen uit islamitische landen die “een heel ander normbesef hebben”, is volgens Zijlstra de reden om mensenrechtenverdragen kritisch tegen het licht te houden. De verdragen, opgesteld in de jaren zestig en zeventig, zijn niet toegesneden op hedendaagse problemen. Natuurlijk is vrijheid van religie belangrijk, maar op deze manier wordt het volgens Zijlstra een “alles overheersend instrument” en “leven we straks in een streng religieus land”.
Blijkbaar vindt Zijlstra het niet nodig zich daadwerkelijk in de zaak te verdiepen. Zowel de VVD’er als presentator Sven Kockelmann noemt het College voor de Rechten van de Mens abusievelijk een ‘internationale organisatie’. Ook gaan zij op geen enkele manier in op de argumenten van het College om de sollicitant in het gelijk te stellen. Uit het oordeel van het College rijst namelijk een ander beeld van de aspirant buschauffeur dat niet strookt met Zijlstra’s barbaarse vrouwenhater. De sollicitant geeft vrouwen inderdaad geen hand, maar begroet ze op een andere manier en geeft daarbij uitleg over zijn beweegredenen. Ook raakt hij vrouwen wel aan wanneer zij hulp nodig hebben bij het in- of uitstappen of wanneer er BHV toegepast moet worden. Daarbij lijkt het College de vrijheid van godsdienst geenszins te beschouwen als alles overheersend principe. Er wordt in het oordeel een zorgvuldige afweging gemaakt tussen verschillende rechten en vrijheden. De sollicitant wordt in het gelijk gesteld omdat handen schudden voor een chauffeur die 95% van zijn tijd op de bus zit een ondergeschikt onderdeel van zijn functie is. In twee andere gevallen kregen de organisaties die kandidaten om de zelfde reden weigerden wél gelijk. Voor een parkeerwachter en een leerkracht werd het belang van handen schudden voor hun functie te groot geacht en daarmee de vrijheid van religie ondergeschikt.
Zijlstra voelt geen noodzaak om in te gaan op de overwegingen van de sollicitant of de afwegingen van het College. Met zijn stelling dat het weigeren van een hand slechts voort kan komen uit minachting voor vrouwen draagt hij bij aan het voortbestaan van een angstbeeld van Islam en orthodoxe moslims. Met het wegzetten van het genuanceerde oordeel van het college als ‘bizar’ houdt hij het idee in stand dat er in Nederland sluipende Islamisering plaatsvindt die alleen kan worden afgeremd met een stem op de VVD. Maar daar houdt Zijlstra niet op. Hij betoogt niet dat het College in dit geval tot een ander besluit had moeten komen; de aanwezigheid van de zo “abnormale” Islamitische ander is voor Zijlstra een reden om het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan te passen.
De VS discrimineert ondertussen openlijk islamitische vluchtelingen, migranten en bezoekers. Ook in Nederland is er een partij die op niet mis te verstane wijze betoogt dat bepaalde mensenrechten niet voor moslims zouden moeten gelden. De grootste regeringspartij heeft besloten daar niet tegenin te gaan, maar zelf het belang van mensenrechten te relativeren -Top, hoor zo’n College voor de Rechten van de Mens. Rechten van mensen die niet normaal doen, zijn blijkbaar nepmensenrechten.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (43)

PieterBr
PieterBr1 feb. 2017 - 12:56

Wat mij het meest stoort in de overweging van de uitspraak van het college is dat het dus expliciete discriminatie op basis van geslacht toestaat, omdat je gelovig bent. Ze geven aan dat er ook op een andere manier respectvol begroet kan worden. Ze dan op zij minst: meneertje we staan discriminatie op basis van geslacht niet toe, u wordt geacht iedereen, zowel mannen als vrouwen op een alternatieve manier te begroeten. Vrouwen geen hand geven, dan mannen ook niet.

Gluteus Maximus
Gluteus Maximus1 feb. 2017 - 10:51

> De verdragen, opgesteld in de jaren zestig en zeventig, zijn niet toegesneden op hedendaagse problemen. Natuurlijk is vrijheid van religie belangrijk, maar op deze manier wordt het volgens Zijlstra een “alles overheersend instrument” en “leven we straks in een streng religieus land”. Ik denk dat Zijlstra volledig gelijk heeft - individuele rechten om te geloven wat je wilt, daar gaan die verdragen over en daar is an sich niks mis mee. Het probleem is echter dat die individuele rechten misbruikt worden om religieuze statements naar de samenleving te maken. Geen hand willen geven is hoe je het ook went of keert een statement - ik behandel je naar mijn religeuze voorschriften. De interactie is niet neutraal meer. Je dwingt de ander in jouw religieuze paradigma. En dat bijt de seculiere status van het publieke domein. Voor mij heeft het waarde dat we (nog) in een seculier land leven, dat recht is nergens beschreven. Wat er gebeurt met de sluimerende islamisering is dat de openbare ruimte en de sociale interactie steeds meer religieuze trekjes krijgen. Anders gezegd - dat niet gelovigen te maken krijgen met een religieuze context zodra ze deur uit lopen. Die chauffeur mag geloven wat hij wil, hij mag denken wat hij wil. Dat hij effectief religieuze statements gaat maken naar niet gelovigen vind ik zeer kwalijk. En in die zin heeft Zijlstra een punt.

linkserakker
linkserakker31 jan. 2017 - 21:31

"Opnieuw wordt duidelijk dat we voor een gepassioneerde verdediging van fundamentele mensenrechten niet bij de VVD moeten zijn, zeker niet als het gaat om de rechten van moslims" Voor fundamentele rechten van de mens moet je inderdaad niet bij de VVD zijn. De fundamentele rechten van de mens worden het beste verdedigd door de Islam. De moslims hangen de Islam aan. Daarom is het inderdaad, zoals Anna Blijdenstijn terecht constateert, stuitend om te zien dat juist moslims die fundamentele mensenrechten ontzegd word.

2 Reacties
Break on through
Break on through1 feb. 2017 - 9:03

Poging links en/of Islam onderuit te halen?

Haastig
Haastig2 feb. 2017 - 19:13

Vrouwen zijn geen mensen? Praktiserende homo's zijn geen mensen? Afvalligen zijn geen mensen?** Of zijn de nazaten van Mohammed, wonend in het land met het, of tenminste één van dé, meest religieuze islamitische centrum ter wereld -Mecca*- gewoon slechte moslims? *Mecca, waar niet alleen de moskee niet toegankelijk is voor niet moslims, maar ook de stad verboden voor niet moslims. **Of vind je het wel prima "mensenrecht" dat vrouwen niet mogen autorijden, homo's vervolgd worden en afvalligen/blasfemisten ter dood worden veroordeeld?

de Haas
de Haas31 jan. 2017 - 17:47

Het College voor Rechten van de Mens, net als andere Europese of wereldwijde colleges, verdedigt in alle gevallen het recht van mensen individueel, politieke en religieuze organisaties, NGO's een mening te mogen uiten en acties te voeren m.b.t. bepaalde landen, ook als deze als beledigend, schokkend, of storend worden ervaren door welk deel van de bevolking ook. Echter veroordelen al deze colleges, en in ieder geval ieder Europees, daadwerkelijke acties of oproepen die het isoleren, weren, of boycotten van die landen beogen. Daar is duidelijke jurisprudentie over.

Richard555
Richard55531 jan. 2017 - 17:16

Afgezien van een enkeling die het echt niet begrijpt hier toch vooral veel kritiek op Zijlstra. Maar laten we ook niet vergeten dat Zijlstra een socioloog is die blijkbaar niet zo goed heeft opgelet tijdens de colleges. je kunt het hem dus niet kwalijk nemen hij weet niet beter. Hij heeft nog nooit van de universele rechten van de mens gehoord en dat deze rechten onvervreemdbaar zijn waar ook ter wereld. Dat veel onprettige landen en regeringen zich daar niet aan willen houden maakt dat niet anders. De reactie van Johan Eldert is precies de juiste.

Mark Gh
Mark Gh31 jan. 2017 - 16:15

Het zou vreemd zijn als een verdrag nooit herzien zou hoeven worden. Een verdrag wordt opgesteld in een bepaald tijdgeest, in een bepaalde context. Die context verandert, de tijdgeest verandert, wanneer verdragen niet mee veranderen raken ze uit de tijd en uit de gratie. De uitgangspunten van verdragen als het EVRM mogen dan prachtig zijn - en volgens mij onomstreden - de interpretatievrijheid die er in is gecreëerd is funest. Groepjes als het CvdRM zijn daar debet aan.

adriek
adriek31 jan. 2017 - 15:55

Voorwoord bij de grondwet: Alle hierna volgende artikelen zijn slechts van toepassing zolang ze de economie niet schaden en ons bovendien niet te veel geld kosten.

ATM2
ATM231 jan. 2017 - 15:28

Het CvRM doet geregeld zinnige uitspraken. Maar, het CvRM kent een belangrijke tekortkoming. Uitspraken van het CvRM zijn niet bindend, dus kunnen door de overheid naar believen aan de kant geschoven worden. Rechters, daarentegen, gebruiken de uitspraken van het CvRM vaak wel als een van de argumenten om iemand in het gelijk te stellen.

1 Reactie
ATM2
ATM231 jan. 2017 - 15:41

Aanvulling: In de laatste alinea op de pagina achter deze link https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-klacht-indienen-bij-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens staat dat oordelen niet juridisch bindend zijn.

rbakels
rbakels31 jan. 2017 - 15:26

De VVD heeft al vaker laten weten het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM, uit 1950) "uit de tijd" te vinden. Ik denk dat dit is ingestoken door de de extreem-rechtse prof. Cliteur, die graag VVD-filosoof speelt. Eigenlijk vindt hij dat rechters politici helemaal niet terecht mogen wijzen, want dat zou "het primaat van de politiek" aantasten. Dat zogenaamde primaat klinkt op het eerste gezicht logisch, maar dat is het niet: in de klassieke rechtsstaat met gescheiden machten kan de rechter ook politieke beslissingen toetsen op rechtmatigheid (niet op doelmatigheid, dat blijft het prerogatief van de politiek). Helaas heeft de geschiedenis één en andermaal laten zien dat dit alles behalve overbodig is. Het EVRM uit de tijd? Wie de tekst leest (wat de politie vast niet hebben gedaan) zal zien dat dit verdrag nog volop bij de tijd is. Niemand zal het recht op leven of de vrijheid van meningsuiting serieus ter discussie stellen. Maar er zijn wel meer omstreden grondrechten, zoals het recht op gezinsvorming. Bedacht moet wel worden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een internationaal gerechtshof in Straatsburg dat beoordeelt wat het EVRM wel en niet toelaat er juist voor is om politici te controleren. Dat is soms inderdaad vervelend voor ze. En dan is de reflex van de VVD: "wie ons tegenspreekt schaffen wij af". Zoiets als dat je voetbalt en het vertrek eist van de scheidsrechter omdat die niet op je hand is. Nederland heeft eigenlijk al een achterlijk systeem van grondrechtenhandhaving. Waar landen als Duitsland en de VS een toetsbare grondwet hebben, en (hoge) rechters politici terecht kunnen wijzen, is het in Nederland verboden om ("formele") wetten aan de grondwet te toetsen. Dat is een overblijfsel uit de tijd dat onze grondwet tot stand kwam, in 1848. Thorbecke schreef die met het oog op één belangrijk doel: het centrum van de macht moest worden verschoven van de Koning naar het Parlement, want onze eerste Koning, Willem I, ging heel eigengereid te werk. Thorbecke schoot in zijn ijver echter door, en gaf het Parlement praktisch volledige vrijheid. Veel grondwetsbepalingen bevatten clausules in de trant van "tenzij het Parlement anders beslist", en dan wordt politici dus geen strobreed inde weg gelegd. Naar moderne maatstaven moeten ook de daden van politici op rechtmatigheid worden getoetst. Je hoeft daarbij niet meteen aan vreselijke dingen zoals foltering of persbreidel te denken. In Duitsland veroordeelde het Bundesverfassungsgericht de regering een belastingwet te veranderen die discriminatoir zou uitwerken. Zoals meestal stelde de rechter daarbij een termijn: zouden de politici niet bijtijds met een betere wet komen, dan zou de wet vervallen. Wat in deat geval inderdaad gebeurde. . Ook het U.S. Supreme Court kan politici terecht wijzen. Dan wordt er wel gemopperd, maar ze gehoorzamen wel. Als Trump straks een oordeel van dat Hof naast zich neerlegt is het land rijp voor een revolutie. In Nederland vallen we voor grondrechtszaken terug op het EVRM. Dat kan trouwens ook door de gewone rechter worden toegepast, want in onze grondwet staat dat nationale wetten niet gelden voor zover ze indruisen tegen internationale verdragen. Dus als je wordt gearresteerd voor belediging kun je vaak met succes een beroep doen op art. 10 EVRM dat de vrijheid van meningsuiting regelt. Nationalistische critici die het systeem net snappen vinden het soms raar dat internationale verdragen vóórgaan boven nationale wetten. Zijn we dan nog wel baas in eigen huis? Tast dat onze soevereiniteit niet aan. Nee hoor want we gaan die verdragen vrijwillig aan. En externe afspraken gaan altijd voor boven interne. Als je een contract tekent voor een wasmachine kun je er niet meer vanaf met het argument dat je echtgenote er tegen is. Met grondrechten is echter nog iets anders aan de hand. VVD-ers menen dat je vast "lastige" grondrechten af kunt komen door verdragen op te zeggen (of te heronderhandelen). De essentie van Grondrechten is echter nu juist het besef dat die door alle beschaafde landen worden nageleefd, ook als er geen expliciet sanctiemechanisme is. We zijn daarin ook wel inconsequent. Als een land de doodstraf niet afschaft (of weer invoert) spreken we daar schande van, en niemand zal zeggen: dat zijn nu eenmaal de regels in dat land. Als ze in Iran vrouwen onderdrukken zegt ook niemand dat dit in overeenstemming is met de Iraanse wet, en het Iraanse systeem waar alle wetten uiteindelijk door geestelijken worden beoordeeld. Kortom we erkennen grondrechten zover ons dat te pas komt. Dat "college voor de rechten van de mens" is niet meer dan een schaamlap. Ik noemde al Duitsland en de VS: daar worden grondrechtenschendingen door de hoogste rechters beoordeeld, die desnoods hele wetten buiten werking kunnen stellen. Dat College is hoogstens een soort klachtencommissie. . VVD-filosoof Patrick van Schie, directeur van het "wetenschappelijk" bureau van de VVD, heeft de rechters van het EVRM wel eens uitgescholden voor "politici in toga", omdat ze politieke beslissingen zouden nemen zonder democratische legitimering. Daarmee geeft deze historicus blijk van een schrijnend gebrek aan kennis van "de juridische methode", want (zoals ik hierboven al schreef) beperken rechters zich tot de beoordeling van de rechtmatigheid, en beslissen ze op basis van een gedetailleerde motivering vanuit wetgeving, jurisprudentie en relevante literatuur. Die motivering kan iedereen beoordelen. Ja, soms maken politici er zelf een puinhoop van. Omdat de Amerikaanse poltiie het niet eens kan worden over abortuswetgeving willen ze dat het Supreme Court deze uitgesproken politieke vraag beantwoordt. In Duitsland hebben ze een instituut dat Verfassungsschutz heet, een instelling die dus tot taak heeft de naleving van de Grondwet te handhaven. Die gaat niet over geschillen of wetten, maar houdt in de gaten of subversieve elementen het Grondgesetz in gevaar brengen. Daar hebben ze namelijk hele nare ervaringen mee in Duitsland (1933). In Nederland zouden ze de tijd rijp achten voor een onderzoekje of de VVD zich niet langzamerhand tot staatsgevaarlijke club ontwikkelt. Ik zou wel eens willen meemaken dat een politicus wordt veroordeeld op grond van meineed op zijn eed aan de Grondwet. Als dat nooit gebeurt kalft het gezag van die eed af.

4 Reacties
pieterkamper
pieterkamper31 jan. 2017 - 16:52

" Bedacht moet wel worden dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, een internationaal gerechtshof in Straatsburg dat beoordeelt wat het EVRM wel en niet toelaat er juist voor is om politici te controleren. " Geestig, politici, die wij gekozen hebben, geven hun macht af aan rechters, zodat wij nooit meer de regeltjes democratisch kunnen veranderen. Verder zie ik niemand hier zich realiseren dat dit de door het westen bedachte mensenrechten zijn, of de overgrote meerderheid van de bewoners er net zo over denkt, voor mij de vraag. Dan, houdt het westen zich zelf aan de zelfbedachte regels ? Hoe zat het dan met Obama, die dagelijks moordpartijtjes in verre landen goedkeurde, door luchttuigjes, die geen vorm van proces kennen.

pieterkamper
pieterkamper31 jan. 2017 - 16:53

bewoners, bedoeld is alle bewoners van dit planeetje

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten31 jan. 2017 - 18:12

Dank voor dit uitgebreide antwoord Frits.

thunderbird2
thunderbird231 jan. 2017 - 20:42

"Zijn we dan nog wel baas in eigen huis? Tast dat onze soevereiniteit niet aan. Nee hoor want we gaan die verdragen vrijwillig aan. " En kunnen ze dus ook weer vrijwillig opzeggen, wat is daar zo vreemd aan ?

RoBru
RoBru31 jan. 2017 - 13:28

"Uiteraard mogen werkgevers dan nog steeds niet expliciet discrimineren op basis van geloof". Niet expliciet nee. Maar naarmate rationaliteit belangrijker is in een bepaalde functie, is de kans groter dat een werkgever een sollicitant die expliciet gelovig is niet wil aannemen.En terecht lijkt me. Door de ruime formulering van de wettelijke regeling moet je het dan nu gooien op "past niet in het team", o.i.d., maar het lijkt me uitgesloten dat je in rationeel of inhoudelijk uitdagende functies iemand aanneemt voor wie de bijbel (of een vergelijkbaar boek) en het geloof in een bovennatuurlijk wezen leidend is bij zijn/haar doen en laten.

4 Reacties
Cliff Clavin
Cliff Clavin31 jan. 2017 - 14:52

Isaac Newton was gelovig, en heeft enkele amusante bijdragen geleverd voor de rationele wetenschap. Kepler, Leibniz, Newton, Faraday, Maxwell, Mendel, Planck en Heisenberg: ook religieus, en ook deze mensen hebben wat aardige opstellen, rekensommetjes, en ook nog enig vermakelijk gefröbel met de Lego en Mecano van hun tijd ten beste gegeven, tot groot plezier van hun broers, zusjes, ouders, en grootouders. Ik bezie met een glimlach dat je 'talentvol', 'rationeel', en 'gelovig', alsmede 'produktief in het bedrijfsleven' allemaal in één pannetje laat sudderen, en dan ons laat weten wat dat voor een gerecht (conclusie) oplevert. Dus: laat het even weten of je de verdiensten van die figuren die ik noemde, en van wie jij dan wellicht vindt dat ze in alle zaken irrationeel, onkundig, en totaal ongeschikt zouden zijn voor 'inhoudelijk uitdagende functies', uiteindelijk irrelevant geleuter vindt. (Ik ben blij dat de maatstaven van het bedrijfsleven voor mij niets zeggen over iemands talenten en kwaliteiten - meestal gaat het toch over winstgevendheid, en dat is een heel andere wereld.)

johannn2
johannn231 jan. 2017 - 15:34

Ik denk, dat zulke vergaande gevallen als jij hier postuleert helemaal niet zullen solliciteren op de functies die jij je voorstelt. "Het team past huns inziens dan niet bij hén", in dat geval. .

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon31 jan. 2017 - 17:50

Precies. In veel vakgebieden is religie een handicap. Dawkins en Hitchens hebben hier zinnige dingen over gezegd

Bertien Sour
Bertien Sour1 feb. 2017 - 7:17

Wat verstaan we nog onder expliciet gelovige,die gelovige die met zijn moeder naar een ziekenhuis gaat en er opstaat dat ze alleen maar door een vrouwelijke arts mag onderzocht worden,die zelfde gelovige die op zaterdag met zijn zoon naar het voetbal gaat en naar afloop een broodje halal frikandel besteld voor het gemak even wil vergeten dat die halal frikandel in hetzelfde vet word gebakken als een gewone frikandel,idem met een kaastostie die word op dezelfde bakplaat gebakken als een ham/kaas tostie hoe hypocriet kan men zijn.

Muxje3
Muxje331 jan. 2017 - 12:04

Zijlstra brengt zijn zaak misschien niet zo best, maar ik kan wel een heel eind meegaan met de gedachte achter zijn verhaal. Die gedachte is: het belijden van een religie kan/mag geen automatische vrijwaring van de gevolgen van die keuze betekenen. Daar ben ik het mee eens. Je mag hier geloven in wie je wil, en je mag dat geloof ook openlijk belijden, maar dat zou niet moeten betekenen dat iedereen zich daar maar naar heeft te schikken. De gevolgen van die belijdenis moeten in de eerste plaats voor de gelovige zelf zijn. Uiteraard mogen werkgevers dan nog steeds niet expliciet discrimineren op basis van geloof, maar als een werkgever stelt dat werknemers de klanten met een handdruk behoren te begroeten, dan is dat geen discriminatie of een inbreuk op de vrijheid van religie, ook al treft die regel vooral bepaalde gelovigen. Die hebben namelijk nog steeds de keuze: toch maar handen geven, of ergens anders solliciteren, maar in beide gevallen zelf de gevolgen van je keuze dragen. Dat is meer keus dan iemand heeft met bijvoorbeeld een flinke tatoeage in zijn nek waar een potentiële werkgever niet zo van gediend is: van die tatoeage kom je niet zomaar af.. Waar Zijlstra (en ik) botsen met het College is de afweging die gemaakt wordt, of het feit dat deze zaak überhaupt voor het college komt. Het zou er niet toe moeten doen of iemand handen weigert te schudden vanwege een of andere fobie, vanwege zijn geloof of omdat hij gewoon een hekel aan vrouwen heeft: het feit dat de werkgever hier om vraagt is mijns inziens geen aantasting van de vrijheid van religie, en dus geen zaak voor het College. Wat wel een zaak voor het college zou zijn is als dit soort weigeringen dusdanig veel voorkomen dat bepaalde groepen significant minder kans op een baan hebben. In dat geval zou het College zich niet over een individuele zaak uitspreken, maar over een maatschappelijk probleem. En dan wordt het een heel andere afweging: beïnvloed het gedrag van werkgevers de kansen van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt significant, in hoeverre zijn die functie-eisen relevant, en in hoeverre mag van de gelovigen verwacht worden zich aan de eisen aan te passen? Mocht het nodig zijn om een maatregel te treffen om te voorkomen dat moslims nergens meer aan de bak komen, bijvoorbeeld door werkgevers te verbieden mensen af te wijzen op niet-relevante functie-eisen, dan zou ook bij die maatregel religie geen rol mogen spelen of zwaarder moeten wegen. Als moslims handen mogen weigeren, dan moeten wij dat ook mogen. Als joden ritueel mogen slachten, dan moeten wij dat ook mogen. Als gereformeerde ambtenaren mogen weigeren om een homo-stel te trouwen, dan mogen andere ambtenaren ook weigeren om welk stel dan ook te trouwen. Of iedereen moet gewoon handen geven, dieren normaal slachten, en de stelletjes die op komen dagen allemaal trouwen. De staat dient er op toe te zien dat bepaalde wetten of regels in het zakenleven gelovige groepen niet onevenredig hard treffen (al dan niet onbewust), maar de oplossing is niet om allerlei uitzonderingen op basis van geloof toe te passen, dat is namelijk ook discriminatie. Overigens: de VS discrimineert niet met het recente immigratiebeleid, in elk geval niet openlijk. Ze weigeren iedereen uit een bepaald groepje landen, een lijstje "problematische landen" dat nota bene onder Obama is opgesteld. Waarbij de regering zelf toegeeft dat de maatregel bijvoorbeeld ook een grote groep Syrische christenen treft. Daarnaast zijn er allerlei andere landen die niet als brandhaard zijn aangemeld, en waarvan de islamitische staatsburgers dus nog gewoon naar de VS mogen reizen.

2 Reacties
johannn2
johannn231 jan. 2017 - 12:50

Muxje, Jij stelt: " Zijlstra brengt zijn zaak misschien niet zo best, maar ik kan wel een heel eind meegaan met de gedachte achter zijn verhaal. Die gedachte is: het belijden van een religie kan/mag geen automatische vrijwaring van de gevolgen van die keuze betekenen. " Of: de gevolgen voor hen die jíj c.s. daaraan wenst te verbinden, misschien ? Klein verschil. Niet zo klein, eigenlijk. .

pieterkamper
pieterkamper31 jan. 2017 - 14:32

Wie is 'wij', in dit betoog ? Kan een Nederland van 'wij' en 'zij' functioneren.

johannn2
johannn231 jan. 2017 - 11:49

Het neoliberalisme met zijn rat-race enz. is utilitistisch. Het waardeert mensen naar het nut dat ze hebben. Minder nut, minder waard, minder mens. Dat staat tegenover de eigen intrinsieke waarde van de mens, en staat dus diametraal tegenover de deontologie van Kant, waarop de Rechten van de Mens zijn gebaseerd. Het neoliberalisme is, voorzichtig gezegd, moeilijk te verenigen met de mensenrechten. Neoliberalisme moet niet verward worden met liberalisme. Het heeft het liberalisme verdrongen. Juist omdat de VVD niet liberaal meer is maar anti-liberaal, heeft prof. Frank Ankersmit, jarenlang VVD-ideoloog, in 2009 zijn VVD-lidmaatschap opgezegd. “Neoliberalisme is de ontkenning van het hart van het liberalisme: die scheiding tussen privaat en publiek“ Zo stelt hij in een interview met Filosofie Magazine in 2009. (zie de link hieronder) Het neoliberalisme van de VVD is volgens hem anti-liberaal. https://www.filosofie.nl/nl/artikel/30012/frank-ankersmit-ik-kan-de-schok-nog-voelen.html

5 Reacties
johannn2
johannn231 jan. 2017 - 13:30

zie boven: " Het neoliberalisme met zijn rat-race enz. is utilitistisch. Het waardeert mensen naar het nut dat ze hebben. Minder nut, minder waard, minder mens. " En te bepalen door wie? -- Door een gedereguleerd bedrijfsleven bijvoorbeeld. Arbeidsvoorwaarden, bevochten in meer dan 100 jaar, worden nu in hoog tempo afgebroken. Vaste banen afgeschaft en vervangen door losse zzp-aanstellingen ("iedereen is zijn eigen onderneming"- bullshit). Rat-race, Survival of the fittest. -- Door een deregulerende en bezuinigende overheid, die m.n. bezuinigt op de zwakkeren: zorg, rechtsbijstand, goedkope huurwoningen, enz. enz. enz. En die belanghebbend bedrijfsleven toelaat in regelingen die neutraal en rechtvaardig behoren te zijn, zoals Arbo-artsen die betaald worden door de werkgever; schadevergoedingsregeling van de aardbevingsschade in Groningen, waarin Shell een zeer dikke vinger in de pap heeft. ()0% van het uitbetaalde geld tot nu toe is bij de regelaars en adviesbureaus terecht gekomen i.p.v. bij de gedupeerde woningeigenaars. enz. enz. enz. Onderlinge vervlechting van groot bedrijfsleven en banken met ministeries. Onderlinge uitwisselingen van beleidsambtenaren die stage gaan lopen bij die bedrijven en banken, en hoge bankemployees bij de ministeries. En bedrijven en banken die wetteksten schrijven op hun belangengebied voor de ministers. Enz. enz. enz. Een enorme grens- en nórmvervaging. Zoals prof. Frank Ankersmit het zegt: het schenden van het grondbeginsel van het liberalisme, de scheiding tussen publiek en privaat belang. Neoliberalisme: het is het afbreken van de rechtsstaat, de zorg, de mensenrechten ten behoeve van de grote particuliere machten in de staat. Het bedrijfsleven bepaalt in toenemende mate wat u waard bent. Je moet die erkenning bij hén gaan verdienen. De neoliberalen met ver voorop de VVD leveren ons over aan het bedrijfsleven. De mensenrechten, de waardigheid en gelijkwaardigheid van de mens, zijn zijn voor onze neoliberalen en m.n. de VVD een allang gepasseerd station. .

johannn2
johannn231 jan. 2017 - 13:41

CORRECTIE op johannn 31 januari 2017 at 14:30 " schadevergoedingsregeling van de aardbevingsschade in Groningen, waarin Shell een zeer dikke vinger in de pap heeft. ()0% van het uitbetaalde geld tot nu toe is bij de regelaars en adviesbureaus terecht gekomen i.p.v. bij de gedupeerde woningeigenaars" ()0% moet zijn: 90% .

SpijkerMaarten
SpijkerMaarten31 jan. 2017 - 18:34

Dat is een enigszins beperkte uitleg van het woord utilitarisme. https://nl.wikipedia.org/wiki/Utilitarisme dat 'morele waarde van een handeling (!) afmeet aan de bijdrage die deze handeling levert aan het algemeen nut, waarbij onder algemeen nut het welzijn en geluk van alle mensen wordt verstaan (!).' Waarbij vermeld dat dit uigangspunt van 'zo veel mogelijk geluk voor zo veel mogelijk mensen' niet altijd eerlijk hoeft uit te werken. Als het neoliberalisme een utilitaistische inslag heeft, is ook die beperkt, omdat het volgens jou a) gaat over personen en niet over handelingen en b) niet over het algemeen nu volgens bovenstaande definitie. Feitelijk laat jij door je eigen definitie van neoliberalisme utilitarisme nauw definieren, waardoor het een soort stropop wordt. Namelijk, een utilitarisme KAN leiden tot het oordeel over of mensen iets waard zijn of niet, maar dat HOEFT niet. Daarvoor moet je de stap van handeling naar mens maken, die het utilitarisme niet voorschrijft. Overigens schuilt in utilitarisme wel een gevaar, namelijk de wet van de gemiddelden waarbij de maximale hoeveelheid geluk gemiddeld bij een bepaalde groep terechtkomt (groot of klein) en andere groepen of groepjes egenlijk nooit profiteren. Een utilitaristisch beleid KAN een uiteindelijk redelijk eerlijke verdling tot gevolg hebben, maar het HOEFT niet.

johannn2
johannn231 jan. 2017 - 21:40

Spijker, Utilitisme heeft een heel spectrum van mogelijke realisaties. Éen vorm daarvan is die van het neoliberalisme, zoals door mij beschreven. En dat is inderdaad niet de moreel hoogwaardige vorm van een John Stuart Mill. .

johannn2
johannn231 jan. 2017 - 21:48

Gezien deze uitspraken van Halbe Zijlstra vraag ik me af, waarom ze eigenlijk absoluut niet willen samenwerken met de PVV, die immers in dezelfde richting redeneert en hetzelfde betoogt. .

Cliff Clavin
Cliff Clavin31 jan. 2017 - 11:17

Zijlstra is een gevaarlijke griezel. Hij maalt niet om feiten, afspraken, en ook al niet om de werkelijkheid zelve. Zelfde geldt voor Mark Rutte. Ook al zien beiden er uit als nette heren, ze zijn het bepaald niet. Geldzucht, enghartig patriottisme, en onversneden haat gaan bij deze sinjeurs hand in hand. Er zit een onbedoeld grappige kant aan. Halbe wil de humanitaire afspraken herzien, omdat ze niet meer van deze tijd zouden zijn. Hij suggereert hiermee zelf 'modern' te wezen, en dingen die hem niet zinnen te willen actualiseren. Helaas voor hem: beste Halbe, dat is iets minder dan de halve waarheid. Hij wenst terug te gaan in de tijd. Hij wenst afspraken in verdragen af te schaffen, die in feite voor altijd en overal bedoeld zijn: universele rechten van mensen. Van Halbe moet er weer afkeer en haat jegens anderen terugkomen, Omdat die anderen andere gewoontes hebben, die ze nog vriendelijk willen uitleggen ook. (Persoonlijk vind ik Halbe Zijlstra de Vieze Man in de Nederlandse politiek - maar dan niet in de zin van het weergaloze typetje van Kees van Kooten. Halbe is zo vies, dat ik hem te allen tijde de hand zou weigeren.)

4 Reacties
Peter Smit2
Peter Smit231 jan. 2017 - 12:25

Fijn, zo'n inhoudelijke reactie

Shalin Paradizo
Shalin Paradizo31 jan. 2017 - 12:46

(Hij wenst terug te gaan in de tijd. Hij wenst afspraken in verdragen af te schaffen, die in feite voor altijd en overal bedoeld zijn: universele rechten van mensen.) Nee juist niet. Hij wil het verdrag aanpassen omdat het te ouderwets is, en volgens hem niet aansluit bij de huidige tijd. Mensen die vasthouden aan alle rechten en instituten zijn juist degene die wensen terug gaan in de tijd. Zou ik ook wel willen als 70ies child maar realistisch is het niet. De maatschappij is sterk veranderd en de rest vd wereld ook; we zullen mee moeten veranderen.

Cliff Clavin
Cliff Clavin31 jan. 2017 - 12:51

@ Peter Smit - hij is inhoudelijk. Dat je dat niet kan zien, zegt een en ander over jou. Ik verwijs je naar Johann (12:49u); daar ben ik het mee eens. Weet je, als ik merk er lieden in de politiek zijn, die constant het elementaire fatsoen aan hun laars lappen, dan kan het me zomaar overkomen dat ik uit mijn slof schiet. Die slof is comfortabel, een echte Blenzo, huishoudkwaliteit. Daar wil ik niet uit. Nou, dan weet je het wel.

Cliff Clavin
Cliff Clavin31 jan. 2017 - 15:05

@ Shalin Paradizo (13:46u) - interessant. Ik begrijp je betoog niet. Het verdrag is niet ouderwets (dat 'te' was niet nodig); het heeft de bedoeling boven de tijd te staan. Onze tijd is in menig opzicht veel meer barbaars dan die jaren '70, waar je over spreekt. Zie hiervoor de gedreven opmerkingen van Johann, hierboven. Als ik me wil blijven beroepen op goede afspraken en verdragen, dan doe ik dat. Halbe wil terug in de tijd, naar de 18e en 19e eeuw - toen hadden werknemers geen rechten. En er was een rijke klasse van de adel en het grootkapitaal - beide blonken uit door vulgariteit. Het menselijk goede is niet tijdgebonden, hoewel politieke gangsters het altijd weer trachten kapot te maken. Dat gebeurt nu ook, overal ter wereld. De maatschappij is heel erg ten slechte veranderd. Nu menen velen ten onrechte dat er altijd zoiets als 'vooruitgang' is. Dat je 'bij moet blijven'. Laat ik je uit de droom helpen. Dat we zaktelefoons hebben, en internet, en designer-drugs, en duizenden festivals per jaar met de meest primitieve idiotenmuziek die er ooit geweest is - dat betekent niet dat er vooruitgang is in menselijk opzicht. We hebben ook: flexbaantjes als slavenarbeid, grootschalige corruptie in de politiek en het daarmee eng verknoopte bedrijfsleven, een heel hoge verborgen werkloosheid, en alarmerend toenemende aantallen diagnoses van geestelijke aandoeningen, die zonder uitzondering met stress samenhangen. Onze tijd is barbaars. En helaas maken heel veel mensen politieke keuzes die het niveau nog verder omlaag zullen brengen. Ja, de maatschappij is sterk veranderd, dat ben ik met je eens. Dat ik dan mee zou moeten veranderen, dat vind ik nou net helemaal niet. In dit opzicht moet ik niets. Oh, een persoonlijke vraag: als jij een '70s-'child' bent, dan mag ik toch van jou een verzetshouding verwachten tegen het viezige reactionaire gedoe van 2017? Of ben je in de voorbije jaren een burgerconformist geworden?

poeslief
poeslief31 jan. 2017 - 11:12

Mogen individuen en/of organisaties die de belangen van andere individuen & organisaties enkel erkennen indien die voldoen aan hun goedgekeurde wereldbeeld en er duidelijk geen moeite mee hebben om ongenuanceerd rechten van die afgekeurde ander af te kalven of zelfs volledig te ontkennen, en derhalve onverdraagzaamheid aanbidden/aanhangen, zelf nog wel verwachten dat er met hun rechten genuanceerd omgegaan wordt? De gemiddelde VVD/PVV politicus gebruikt hetzelfde riedeltje als iedere piramidespelpromotor (of economische theoreticus): Zolang iedereen zich aan de regels van het spel houdt werken die regels als een tierelier. Vraag me af hoezeer deze personen zelf reeds beseffen dat zo'n insteek enkel past bij een dictatuur?

shrew
shrew31 jan. 2017 - 11:11

"De sollicitant geeft vrouwen inderdaad geen hand, maar begroet ze op een andere manier en geeft daarbij uitleg over zijn beweegredenen." En wat zijn die beweegredenen dan? Dat moet je wel vertellen want anders kunnen we niet oordelen of de man nu wel of niet vrouwen als minderwaardig ziet en ze daarom geen hand geeft. Door die beweegredenen niet te geven werkt de schrijfster net zo goed mee aan het instandhouden van de angst voor orthodoxe moslims. Want we blijven in het duister over waarom geen hand aan vrouwen wordt gegeven. Het is inderdaad voor een buschauffeur niet essentieel om elke klant een hand te willen geven daar geef ik de schrijfster gelijk in.

Ahmedje
Ahmedje31 jan. 2017 - 11:02

Met uitspraken als 'handschudden hoeft niet' die regelmatig het nieuws halen, heeft dit college zich ook behoorlijk gediskwalificeerd als leidend instituut. Het is toch ook raar dat de Rechten van de Mens worden aangewend om ten koste van eigen bevolking duizendenden handophoudende gelukszoekers van alles wat ze begeren te voorzien zonder daar maar iets voor terug te verlangen? Nou ja, mensen als Zijlstra vinden dat raar in ieder geval.

Johan eldert
Johan eldert31 jan. 2017 - 10:37

wat zijlstra al helemaal niet snapt dat mensenrechten fundamentele waarden zijn die voor elk mens van toepassing zijn en niet tijdsgebonden. vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vrees, vrijheid van overtuiging [of religie], vrijwaring van gebrek, zoals roosevelt heeft opgesteld. deze waarden dienen niet herzien te worden. deze waarden dienen juist verdedigd te worden. de internationale verdragen zijn juist nu meer dan ooit van belang. de vvd met zijlstra en rutte voorop, bereiden het pad voor wilders waarbij de fundamentele vrijheden voor mensen, elitair wordt gemaakt voor een kleine groep. een groep waarvan zijlstra / rutte vinden die 'normaal' doet. dat daarmee onze rechtstaat in de prullenbak wordt gegooid, wil zijlstra / rutte niet horen. dat ze daarmee extreem rechts in de kaart spelen, kijken ze voor weg en bagatelliseren zij de ontwikkelingen. wie ook maar enige waarde hecht aan onze democratie, vrijheid en rechtstaat, heeft niets te zoeken bij de vvd,sgp en pvv.

NicoSchouten
NicoSchouten31 jan. 2017 - 10:32

Er zijn ook joden die vrouwen geen hand geven. Maar daar spreekt Zijlstra niet over.

1 Reactie
Haastig
Haastig2 feb. 2017 - 18:45

http://www.nik.nl/2004/11/een-hand-met-verstand/

doewellenzieniedom
doewellenzieniedom31 jan. 2017 - 10:17

Dit is een keurig betoog, waar, op de laatste alinea na, juridisch gezien nauwelijks een speld tussen te krijgen valt. De enige kanttekening die men kan maken, en mevrouw Blijdenstein had dit misschien zelf, als politiek filosoof, moeten doen, zit 'm juist in de strikt juridische benadering. Ik kan uiteraard niet namens de VVD of Zijlstra spreken, noch haar of zijn rechtsmiddelen lukraak aanvullen, maar ik heb het sterke vermoeden dat wat Zijlstra eigenlijk in twijfel trekt juist dat constante hameren op die strikt juridische benadering betreft, vanuit het idee dat in een gezonde samenleving mensen niet louter in een juridische relatie tot elkaar kunnen staan, hoe graag men dat ook zou willen, dat men dat ook niet van mensen kan verwachten, en dat er 'meer' is tussen hemel en aarde. De vraag of er niet ook een soort niet in wetten of verdragen vervatte onge- en onbeschreven psychische component aan een samenleving kleeft, waarin zaken als onderling vertrouwen etc.een rol spelen, is een veel interessantere kwestie. Het is jammer en merkwaardig dat een politiek filosoof geen oog heeft voor een meer 'holistische' benadering. In grote haast geschreven dus hoekig, sorry.

thunderbird2
thunderbird231 jan. 2017 - 10:04

Geen handen schudden van vrouwen is een teken van respect ofzo ?