Joop

Lesjes voor Baudet en waar de informateur over moet praten

  •  
06-04-2021
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
SK-A-434

© Satirische voorstelling op de Hollandse politiek omstreeks 1620. Adriaen Pietersz. van de Venne. Collectie Rijksmuseum

Er zijn aan de lopende band incidenten die precies aangeven wat in Nederland misloopt
In de Tweede Kamer ging het dinsdagmiddag nogal over macht, tegenmacht en een overheid die zich niet gedroeg als vijand maar als bondgenoot van de burger. Als je de parlementariërs zo hoorde, zou een en ander veel studie vergen en diepgaande analyses. Het kon ook best lang duren, drie weken informatie om te beginnen en daarna nog maanden om een regeerakkoord te formuleren. Zo ernstig is het gesteld met het vaderland. Zo radicaal moet de cultuuromslag zijn. Aldus – speciaal voor Thierry Baudet – de communis opinio op het Binnenhof.
Dat hoeft niet. Er zijn aan de lopende band incidenten die heel duidelijk aangeven wat over het geheel genomen in Nederland misloopt. Opnieuw voor Thierry Baudet: zij vormen een pars pro toto.
Aanhoudend wordt er geklaagd over kansloze asielzoekers uit veilige landen die zich continu misdragen en de wijde omgeving van AZC´s onveilig maken. Helaas, het is vrijwel onmogelijk ze kwijt te raken. Dat lukt echter wel met Jacob. Acht jaar geleden raakte Jacob gewond in de Syrische burgeroorlog. Met de scherven in zijn lijfje droeg moeder Ina hem naar Turkije. Ze vroeg asiel aan in Nederland. Inmiddels zit Jacob in één Havo. En verdomd, hem en zijn moeder weten ze wél uit te zetten. Net als zo veel in Nederland getogen minderjarigen die volkomen ingeburgerd zijn en een goede toekomst tegemoet gaan. Die weten ze, in tegenstelling tot de straatschenders voornoemd, wél de grens over te pleuren.
Er lopen in Nederland ongeveer tienduizend asielgerechtigden rond die niet in aanmerking komen voor ons papoort omdat zij bepaalde documenten uit hun voormalig vaderland niet kunnen overleggen. Die mensen hebben politiek asiel. Die hadden volgens Nederland genoeg reden om voor hun leven, hun vrijheid en hun veiligheid te vrezen. En nu verwacht datzelfde Nederland dat zij van een hen vijandig gezinde overheid bepaalde officiële papieren los krijgen. Het is te krankzinnig voor woorden maar staatssecretraris voor Vreemdelingenzaken Broekers-Knol weigert aan deze misstand een einde te maken. Ze wil steeds maar studies en onderzoek zodat de tienduizend statenlozen in de kou blijven staan.
Tien jaar geleden kon Tristan van der Vlies zijn bloedbad in Alphen aan den Rijn aanrichten omdat de politie er geen bezwaar tegen had dat hij een wapenvergunning kreeg. Dit ondanks het feit dat zijn gekte in brede kring bekend was. Om compensatie te krijgen moesten de slachtoffers tot in 2019 procederen. De politie vocht door tot aan de Hoge Raad waar onze dappere beschermers eindelijk definitief bakzeil haalden. De slachtoffers hebben nog nauwelijks enige schadevergoeding ontvangen. De afhandeling verloopt ongenadig traag en de overheid verschuilt zich achter allerlei gelul over ‘maatwerk’.
Voorafgaand aan het debat over de informatie hield de Kamer nog een Vragenuurtje. Staatssecretaris Blokhuis moest zich verantwoorden voor het feit dat jongeren met zware psychische problemen maanden tot meer dan een jaar moeten wachten op een behandeling. Dat is zo sinds het kabinet Rutte II de gemeentes de regie gaf over die hulp met veel te weinig geld om het allemaal behoorlijk te financieren. Blokhuis had het voornamelijk over vergadercircuits die soelaas zouden moeten bieden. Hij vond eigenlijk ook dat de gemeentes aan zet waren. En dat was het dan.
Eerder werden er vragen gesteld aan minister Koolmees. Kamerleden hielden hem voor dat veel wanhopige zelfstandigen achter het net blijven vissen vanwege de partnertoets die deel uitmaakt van verschillende coronaregelingen – met name de nieuwe Tonk. Daardoor maakt de overheid ze effectief failliet. Uit de antwoorden van Koolmees bleek niet dat hij een gemakkelijke oplossing zag, terwijl het niet ingewikkeld moet zijn de opdracht ‘schrap partnertoets’ zijn bureaucratisch labyrint in te sturen, zeker nu je tegenwoordig overal email hebt.
Kort samengevat: met dit soort dingen moet het godverdomme afgelopen zijn. Ze staan niet op zichzelf. Het zijn voorbeelden van hoe de Nederlandse staat te werk gaat. Ze bewijzen dat de toeslagenaffaire geen aberratie was maar een logisch gevolg van een bestuurlijke houding en manier van doen. Net zoals de bizarre omgang met het vaccin dat is: een logisch gevolg.
Ziedaar – om maar eens Binnenhofs bargoens te gebruiken – de aanvliegroute voor de formatie. Het hoeft niet zo moeilijk te zijn. Begin hier eens over.
Voor het overige ben ik van mening dat de toeslagenaffaire niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen net zo min als de kwestie rond het Groninger aardgas.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (43)

Jaco38
Jaco387 apr. 2021 - 17:07

“vdbemt 7 april 2021 at 09:29 @Jaco38. “Olav, het systeem is niet met Rutte begonnen” Hij heeft het wel 10 jaar in stand gehouden. Dus MET Rutte verdwijnt het zeker niet. Voor verandering is de kans dus groter ZONDER Rutte.” Vanuit emotie snap ik uw reactie, maar rationeel niet zo. Het politieke systeem is niet opgehangen aan Rutte. Het begint met reflectie bij alle partijen. Als dat niet gebeurt raken we eerder meer gedesillusioneerd als blijkt dat het ook zonder Rutte gewoon doorgaat. Dus met het weghalen van Rutte hoeft het helemaal niet perse beter te worden, dat hangt helemaal af van wat hiervoor terugkomt en / of partijen daadwerkelijk werk maken van meer transparantie. Ik moet dat eerlijk gezegd nog zien. Anders dan u ben ik er helemaal niet van overtuigd dat dit vanzelfsprekend beter gaat als bijv Marijnissen of Klaver het voor het zeggen zou krijgen. In navolging van de reactie van Sam V is het bovendien nuttig in de analyse een onderscheid te maken tussen datgene wat nu “gesloten bestuurscultuur” genoemd wordt en datgene dat “gewoon” voortvloeit uit politieke keuzes waar he het al naar gelang eigen politieke kleur wel of niet mee eens bent. Een streng immigratiebeleid en/of fraude aanpak kan je om allerlei redenen verwerpelijk vinden, maar het heeft in beginsel niets te maken met een gesloten bestuurscultuur. Wel zijn we met z’n allen hypocriet genoeg om de gesloten bestuurscultuur minder snel een probleem te vinden als dit leidt tot beleid waar we achter staan, maar principieel gezien zou dat natuurlijk niet uit moeten maken. De gesloten bestuurscultuur raakt het hele systeem van links naar rechts waarbij dit uiteraard eerder in het oog springt bij de regeringspartijen dan bij oppositiepartijen.

2 Reacties
OlavM
OlavM7 apr. 2021 - 23:55

@ Jaco38: [Dus met het weghalen van Rutte hoeft het helemaal niet perse beter te worden,.....] Dat zegt vdbemt dan ook niet. Het verdwijnen van Rutte is op zich geen voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor verandering, voel je wel?

Jaco38
Jaco388 apr. 2021 - 8:06

“Olav: Dat zegt vdbemt dan ook niet. Het verdwijnen van Rutte is op zich geen voldoende, maar wel een noodzakelijke voorwaarde voor verandering, voel je wel?” Snap prima wat vd Bemt zegt, maar ben het daar niet mee eens. Het toespitsen op Rutte zoals nu gebeurt weerhoudt andere partijen van reflectie, ze hebben kennelijk een belang net te doen alsof zij zelf niet net zo besmet zijn met deze cultuur. In feite geldt voor alle politici dat ze niet het meest geschikt zijn om deze cultuur te doorbreken waar - sommigen - al jarenlang deel vanuit maken. De focus op het weghalen van Rutte werkt m.i juist averechts. Echte vernieuwing gaat er alleen komen als alle partijen collectief tot het zelfinzicht komen dat ze (zelf ook)een probleem hebben en stappen zetten dit te doorbreken. Dat start in de eigen partijorganisatie. Juist de eenzijdige focus op Rutte (hoe terecht het ook is dat hij wordt aangepakt) getuigt van de gesloten bestuurscultuur, immers er is kennelijk een politiek belang om net te doen alsof zijzelf niet besmet zijn. Dit zie je bij bedrijven die bezig zijn met cultuur verandering ook en dan wordt het nooit wat.

CharlesdeValois
CharlesdeValois7 apr. 2021 - 11:09

Kan de verhoging van de aow leeftijd daarbij betrokken worden. Al die mensen die hun recht op aow, twee jaar lang in (van 65 naar 67) rook hebben zien opgaan moet toch voor een gigantische besparing hebben gezorgd. Hoe is het met ze gegaan?

Sam V
Sam V7 apr. 2021 - 10:45

Dhr. Van der Horst gaat hier volledig voorbij aan de echte redenen waarom zaken plaatsvinden en verkiest liever een eigen interpretatie in een poging een dun verhaaltje voldoende aan te dikken om er nog wat van te maken. Enkele voorbeelden: “Die mensen hebben politiek asiel. Die hadden volgens Nederland genoeg reden om voor hun leven, hun vrijheid en hun veiligheid te vrezen. En nu verwacht datzelfde Nederland dat zij van een hen vijandig gezinde overheid bepaalde officiële papieren los krijgen.” Van die mensen was voor het overgrote deel het standpunt van de bevoegde instanties juist dat ze NIET voor hun veiligheid hoefden te vrezen, maar vanwege lange procedures en mede daardoor ontstane “schrijnende” situaties alsnog van de politiek “pardon” kregen. In het voorbeeld van Van der Vlies is het juist goed dat de overheid doorprocedeert in het belang van een duidelijke afbakening van de verantwoordelijkheid van de overheid in het maatschappelijk verkeer. Ook voor latere gevallen van belang. In de voorbeelden van Blokhuis en Koolmees is er eerder besloten tot decentralisatie naar de gemeenten. De gemeenten gaan er nu over. Niet de regering. Het is dan zo dat in overleg tussen gemeenten en regering de gemeenten om hulp kunnen vragen. Daar moet dan wel degelijk voldoende over gesproken worden. Het is nu vooral een klaagzang over politieke keuzes door een meerderheid van het parlement die door de dhr. Van der Horst incidenten waardoor zaken mislopen, worden genoemd. Dat mag, maar hoe dat een cultuurkwestie is, laat hij niet blijken. Wel wat hij van politieke keuzes vindt, maar dat is een andere kwestie.

1 Reactie
Karingin
Karingin7 apr. 2021 - 17:11

Hoe dat een cultuurkwestie is? Onder welke steen leef jij? Behalve het despotisme van Rutte en co - die er ook geen geheim van maakt dat hij doet wat hij wil en daarvoor gerust de wet opzij schuift - is er bij onze "bestuurders" een cultuur ontstaan van zo min mogelijk verantwoordelijkheid nemen. Ze hebben zo'n beetje alle belangrijke taken gedelegeerd of geprivatiseerd, zonder zich een seconde druk te maken over de kwaliteit van de uitvoering. Als er een lijk uit de kast dondert, lullen ze wat voor de bühne, maar zelfs een keiharde toezegging wordt vrijwel nóóit waargemaakt. Het is gewoon een feit, dat kan iedere jan lul zien dus ook jij, dat de overheid "die mensen" al 10 jaar geleden heeft beloofd ze te naturaliseren, zónder die kutpapieren. Het is ook een feit dat een gestoorde gek zonder problemen een papiertje kreeg waarmee hij een vuurwapen kon aanschaffen. Nog een lullig feitje; de decentralisatie is eenzijdig door de firma Sloop, Schandaal en Blunder opgelegd, oftewel over de schutting geflikkerd met een kwart minder budget! Ook hier kan iedere jan leuter zien waar dat op uit gaat lopen; zeker als je erbij optelt dat de zorgmarkt dankzij het beleid van SSB een walhalla is voor cowboys die flinke winsten maken met de makkelijke gevalletjes en de ingewikkelde, dure gevallen gewoon niet in behandeling nemen. Ik hoorde gister dat de politie inmiddels 100.000x (!) per jaar uitrukt voor "verwarde mensen", soms wel 5-6 keer voor dezelfde persoon - dus ja, misschien niet zo gek dat een background check erbij in geschoten is. De firma SSB is totaal niet in staat om behoorlijk beleid te maken of regelingen te treffen, dat blijkt keer op keer op keer op keer. En af en toe komt er dan een of ander lapmiddeltje waar niemand op zit te wachten, en die lappenmand is inmiddels gigantisch - hoor ik iemand nog klagen over dat enorme ambtenarenapparaat? Dat bovendien nauwelijks in staat is om die fucking warboel te doorgronden, en mede daardoor een ongelooflijke kutmentaliteit ten opzichte van de burger heeft ontwikkeld. Maar die burger wordt dan ook als bijzonder lastig ervaren, en dát is precies de cultuur die inmiddels diep is ingesleten, zowel in Den Haag als bij de uitvoerende onderknuppels

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 apr. 2021 - 10:29

Bedankt voor dit inkijkje. Opstand is het doel, de oplossing. Een aan alle kanten falende overheid de methode. Maar dat laatste gaat toch vanzelf? En wat was er zo bijzonder in 1976 dat dit vermeld moet worden als het jaar dat uw strategie bedacht werd? En wanneer had u de hoop opgegeven en waarom?

7 Reacties
The Apple
The Apple7 apr. 2021 - 16:57

Ik wist dat toen nog niet, maar in wezen gaat het om dezelfde strategie als Gandhi toepaste in het geval van de zoutmars, maar dan met een oer-hollandse insteek - https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutmars Maar daar werd ik me pas van bewust toen ik de film zag. Of zoiets ook vanzelf gebeurd, of dat ik daar werkelijk invloed op had en in hoeverre heb ik me vaak afgevraagd. Als je op je eentje tegen iets staat te duwen en het komt in beweging, dan weet je dat zeker. Komen er velen die ook mee gaan duwen, dan kun je natuurlijk ook denken dat je er net zo goed mee op kunt houden. Er is niets bijzonders aan het jaar 1976, ik wilde slechts aangeven hoe lang dat soort processen in beslag neemt. Toen Paars 1 kwam en er werd en geen verandering ten goede ingezet, maar het neo-liberalisme vorm begon te krijgen, ben ik de aftocht gaan voorbereiden. Daar waren ook meerdere persoonlijke redenen voor, maar het bleek achteraf wel het goede moment te zijn geweest. Daar kan ik om persoonlijke redenen niet verder op ingaan. En toen gebeurde er van alles: het internet kwam, 9/11, de oorlog tegen Irak, Wilders, Verdonk en Rutte en het verdween het allemaal steeds verder naar de achtergrond. Tot de toeslagenaffaire kwam en dan vraag je je toch even af of het kantelpunt nu misschien toch is gekomen. Maar ik ben nu oud en der dagen zat en niet meer dan een geïnteresseerde toeschouwer. Zo gaat dat Frans: het was een groot avontuur, moeilijke momenten gekend, maar ook veel plezier aan beleefd - https://www.youtube.com/watch?v=xRJszsqoGJs

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 apr. 2021 - 17:03

Dit had onder de bijdrage van The Apple moeten staan. Excuus.

FransAkkermans1947
FransAkkermans19477 apr. 2021 - 18:19

Bedankt voor de toelichting. In de jaren zeventig was ik een recalcitrant, radicaal en opstandig figuur en achteraf heb ik me vaak een dwaas gevoeld.

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 19:46

Het moet ook wel heel erg zijn als je nu in Brazilië zit. Alhoewel?

The Apple
The Apple7 apr. 2021 - 22:56

Minoes&tuin - Nee hoor, ik heb de op de halve wereld rond gekeken en min of meer gevonden wat ik zocht. En het is toch hartstikke leuk en spannend om daar dan iets te bouwen wat je helemaal zelf verzint, terwijl je dat nog nooit gedaan hebt?

The Apple
The Apple7 apr. 2021 - 23:02

FransAkkermans1947: "achteraf heb ik me vaak een dwaas gevoeld." Wat vervelend voor je. Maar het helpt wel om te begrijpen hoe je nu steeds reageert. Nee, daar heb ik geen last van en bovendien ben ik "forever young".

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2021 - 11:09

The Apple Jazeker! Ik heb daar veel bewondering voor.

Sarkastje1
Sarkastje17 apr. 2021 - 10:26

PFFFFFFF....Ik heb een MEDESTANDER!!!!Dank je JOOP!

Bouwman2
Bouwman27 apr. 2021 - 9:51

Ik las een stukje in de krant van Arnon Grünberg en eentje van Max Pam. De eerste zegt dat de tegenmacht in handen is van Mark Rutte en de tweede relativeert en spot. Op het stukje van Grünberg staan ook commentaren, die zoekt de krant uit op basis van tegenmacht. Nou Grünberg wordt er weer even gemangeld, je bent - kort samengevat- een schrijvende lul. Het klopt precies, de macht berust bij degene die hun emoties luchten bij gebrek aan rede. De tegenmacht bij Rutte, de minpres. . Ik las dat Herman TW van 1942 is, ik zou zeggen, er is nog best een weg te gaan. Als het mededogen als klassiek deugd teloor is gegaan is er nog altijd de hoop......

The Apple
The Apple7 apr. 2021 - 7:16

Het was ons in 1976 al duidelijk dat de burger nooit in opstand zou komen als deze niet zelf aan den lijve zou ondervinden hoe de overheid te werk gaat en dus bedachten we een strategie om zoveel mogelijk burgers in conflict te brengen met de overheid. Het heeft effe geduurd, maar het lijkt erop dat die strategie nu uiteindelijk toch zijn vruchten begint af te werpen. Ik had eerlijk gezegd de hoop al opgegeven.

2 Reacties
Bouwman2
Bouwman27 apr. 2021 - 9:54

Nooit de hoop opgeven, je weet wat Wim Kan zei: je kunt altijd weer nieuwe oliebollen bakken zolang de kookplaat onder onder de frituurpan nog functioneert...

The Apple
The Apple7 apr. 2021 - 17:02

Bouwman - Weet je wat Freek de Jonge zei?

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 5:11

Het is Gods-geklaagd dat mensen uit Syrië terug zouden moeten. Waar moeten die in Godsnaam heen? Naar een land dat in puin ligt en een dictatoriaal bewind en haar geweld waarvoor ze weggevlucht zijn. Dat moeten ze ook nog op gaan biechten bij dat regime, bij Sadat? Hoezo papieren halen.

11 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 5:20

Ik vraag me weleens af of Broekers-Knol haar eigen papieren wel kan vinden. Heeft ze ze eigenlijk wel. Ik heb haar in al die tijd dat ze daar zit alleen maar zien niets-doen. Ze had er wel heel veel woorden voor nodig om dat steeds in de kamer uit te leggen. Dat is ook niet gemakkelijk, dat moet je niet onderschatten.

Bouwman2
Bouwman27 apr. 2021 - 10:17

Je probleem is Minoes je tuin. Zolang je die niet verbouwt tot opvangcentrum met een extra hypotheek is je verhaal wel idealistisch, maar lever je zelf geen substantiële bijdrag. bijdrage aan je eigen idealen. Je weet wat er gezegd werd: door de man naar wie die de mooie brug is genoemd: in fraaie woorden kan niet worden gewoond. Zo lang je de sport niet zelf bedrijft, moet je even met lopen mond toezien. Dat zei Wim Kan, Wim Kan is van 1911.oud genoeg om een brug vernoemd te krijgen. Hij zou ook best de vader van HermanTW geweest kunnen zijn. die is van 1942. .Maar in 1942 wat het oorlog en bezetting, kommer en kwel en bovendien was er die Corry. "Ik vertollek ik vertollek het Nederlandse vollek, met me vlaggetje me hoedje en me toeter...... " Dat is dus de Macht ten voeten uit. Tegenmacht is geboden..... .

LaBou
LaBou 7 apr. 2021 - 11:19

Bouwman, je kakelt als een kip zonder kop.

Hanvander Horst
Hanvander Horst7 apr. 2021 - 11:27

Dat is ook zo'n makke van Nederland, dat je met regelmaat zo'n welgedane lul tegenkomt die zegt: als je zelf geen vluchtelingen in je huis opvangt, moet je je mond houden.

Karingin
Karingin7 apr. 2021 - 16:36

Han: Ach, dat is zo'n cliché-argumentje als iemand nix anders weet te bedenken. Komt ook altijd uit 't rechterkamp, die lui hebben geen inlevingsvermogen, laat staan dat ze begrijpen wat collectieve verantwoordelijkheid is

Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 19:28

Het offerblok.

EenMening
EenMening7 apr. 2021 - 22:44

@Karingin Toch geven rechtse mensen veel meer aan goede doelen, doen veel meer vrijwilligerswerk en steunen via hun kerken maar ook via clubs als Rotary duizenden projecten hier te lande en in het buitenland, met mensen en geld. Daarnaast zijn er talloze fondsen, honderden miljoenen aan private filantropie, schenkingen aan musea, het Concertgebouw, legaten etc. Rechtse mensen nemen hun persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarbij vergeleken zijn de linkse bijdragen op dit vlak zeer beperkt. Waarschijnlijk omdat men alles aan "duh staot" overlaat. Enkele voorbeelden: - Urk (!) en Rozendaal (Gld.) staan elk jaar met stip bovenaan bij deurcollecten. - De jaarlijkse kerstcollecte op Urk voor Eritrea en Ethiopië levert probleemloos 125.000 euro op. En dat geld wordt ook nog eens veel beter besteed dan reguliere (strijkstok) Ontwikkelingshulp. - Ontwikkelinsgorganisatie Woord en Daad haalt met 64.000 donateurs ruim 21 miljoen euro bij elkaar https://www.destentor.nl/urk/kerstcollecte-urk-brengt-125-000-euro-op~a0aab124/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F https://woordendaad2020.inzine.nl/kort-en-bondig

EenMening
EenMening8 apr. 2021 - 5:21

Ter aanvulling: De meest vrijgevige gemeenten van Nederland zijn Urk, Rozendaal (Gld.) en Bunschoten. https://www.cbf.nl/nieuws/4185/meest-vrijgevige-gemeenten-in-nederland-urk-rozendaal-en-bunschoten

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2021 - 5:53

Bouwman Daar heb ik al een moestuintje!

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 apr. 2021 - 11:16

Een Mening Dat kan niet, want dat ben ik al! De meest vrijgevige mensen lopen daar nooit mee te koop. Weet je hoe die mensen dat doen. Die stemmen rechts. Die halen het (politiek) eerst bij de meest behoeftige mensen weg, via de overheid, om een deel vervolgens persoonlijk terug te geven als aalmoes, waar je vervolgens heel erg dankbaar voor moet zijn. Ik heb daar later ook nog een typische bevestiging van gekregen.

EenMening
EenMening8 apr. 2021 - 16:33

@Minoes Rechtse mensen werken voor hun geld, linkse mensen hebben een uitkering of een BS job. Rechtse mensen zijn royaal en vrijgevig, daarom staan Urk, Rozendaal (Gld.) en Bunschoten in de top 3 van gulle gevers. Daarbij komen nog de duizenden projecten en het vele vrijwilligerswerk. Ze nemen hun verantwoordelijkheid. Bij links vind je dit veel en veel minder, die laten alles over aan "duh staot" en klagen ook nog eens continu.

OlavM
OlavM6 apr. 2021 - 22:51

[…..dat de toeslagenaffaire geen aberratie was maar een logisch gevolg van een bestuurlijke houding en manier van doen. Net zoals de bizarre omgang met het vaccin dat is: een logisch gevolg.] Dat is zeker waar. De CU-fractie heeft er dus volkomen gelijk in, dat ze niet op een geloofwaardige wijze aan een nieuw kabinet kan deelnemen onder leiding van degene die jarenlang dit soort bestuur verder heeft ontwikkeld, terwijl dat nieuwe kabinet juist een cultuuromslag zou moeten gaan bewerkstelligen. Al praat opportunist Rutte zijn tong nog zo blauw over zo’n omslag.

5 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 4:57

En D66 stond erbij en keek ernaar. Maar ze konden er niets aan doen toch?

Jaco38
Jaco387 apr. 2021 - 5:59

Olav, het systeem is niet met Rutte begonnen en zal ook niet met het terugtreden van Rutte stoppen. Zolang niet alle partijen de hand diep in eigen boezem steken gaat er niets veranderen. Cultuur in een bedrijf wijzig je ook niet door alleen de ceo te vervangen. Zittende kamerleden zijn in het gunstigste geval slechts besmet met mogelijkheid tot herstel in het slechtste geval denken ze dat ze hier zelf buiten staan. Helaas lijkt dit laatste het geval, muv dhr. Segers die gisteren heel mondjesmaat iets van reflectie toonde zie ik daar nog niets van. Dat maakt mij heel sceptisch over de zogenaamde bestuurlijke vernieuwing die men wil. Doet mij denken aan een verhaal van een wijkagent in een buurt waar steen en been geklaagd werd over te hard rijden, de wijkagent dacht daar wat aan te doen en ging op snelheid controleren, de hardrijders bleken vooral de buurtbewoners zelf......die bovendien kwaad werden dat ze een bekeuring kregen.

vdbemt
vdbemt7 apr. 2021 - 7:29

@Jaco38. "Olav, het systeem is niet met Rutte begonnen" Hij heeft het wel 10 jaar in stand gehouden. Dus MET Rutte verdwijnt het zeker niet. Voor verandering is de kans dus groter ZONDER Rutte.

Sonic2
Sonic27 apr. 2021 - 9:36

@ OlavM Hoewel Segers( en veel CU 2e kamer leden) uiterst sympathieke mensen zijn en ik Segers en zijn gezin een warm hart toe draag, moet ik zeggen dat Segers een van de redenen is dat politici zo slecht aanzien hebben. Segers praat met zijn mond over het einde van het neoliberalisme, over meer invloed voor de burger. Die weer de regie moet krijgen. Segers praat over een nieuwe bestuur cultuur. In de praktijk werkte hij mee aan het afschaffen van de dividend belasting. Schafte hij het referendum af. En liet hij Rutte vier jaar zitten. Wel is Segers wereldkampioen meloenen door slikken. Bij op1 was Segers ook weer voorzichtig aan het draaien. Dat is een probleem.

OlavM
OlavM7 apr. 2021 - 23:41

Voor alle duidelijkheid: ik ben geen aanhanger van Segers of de CU. Zij zijn ook niet direct de belichaming van een "nieuwe bestuurscultuur". Ik geef Segers hier alleen gelijk in de huidige, concrete keuze die hij maakt. En, zoals vdbemt zegt: "Hij (=Rutte) heeft het wel 10 jaar in stand gehouden. Dus MET Rutte verdwijnt het zeker niet. Voor verandering is de kans dus groter ZONDER Rutte."

Zapata
Zapata6 apr. 2021 - 20:40

Uiteindelijk zijn een heleboel zaken weer een platte centenkwestie en die gaan deze demissionaire en een volgende regering niet oplossen. Deelproblemen van groepen individuen behoren niet tot de prioriteiten. Grote lijnen, algemeenheden en uiteindelijk verzanden in onhaalbare vergezichten dat is wat de toekomst weer gaat bieden. We gaan iets doen met nieuw leiderschap en met tegenmacht dus tel je zegeningen. Je bent ook niet snel tevreden Han.

5 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin7 apr. 2021 - 5:03

Zapata Wat heeft Kaag daar dan de afgelopen 4 jaar lopen doen? Ik denk niet dat ze veel tegen'kracht' zullen ondervinden met al die rechtse partijen in de TK.

Zandb
Zandb7 apr. 2021 - 7:19

Zapata Klopt, wat u stelt. Maar mag ik eens vragen: Wie moet/en dan wat precies hoe veranderen?

vdbemt
vdbemt7 apr. 2021 - 7:32

"Uiteindelijk zijn een heleboel zaken weer een platte centenkwestie" Dat is logisch onder liberaal. Zeker gezien de nog op te lossen schandalen, wordt het hoog tijd dat de mens voorop gaat staan.

Karingin
Karingin7 apr. 2021 - 11:47

Wat er moet veranderen Zandie, is voor iedereen wel duidelijk. De regering moet ten eerste de eigen Grondwet, internationale verdragen en andere wetten en besluiten voor de volle 100% respecteren. Burgerrechten dienen te allen tijde voorop te staan, voor íedereen op Nederlands grondgebied en in feite ook daarbuiten (maar begin maar eens in eigen lang gvd), dus die bull shit met de Belastingdienst en sociale rechercheurs die zonder enige aanleiding mensen kapot maken, moet per direct afgelopen zijn. Als je dat niet op een normale, rechtsstatelijke manier kunt doen, dan doe je het dus gewoon niet. Als je zegt; jullie mogen allemaal hier blijven en je krijgt gewoon een paspoort, of, jullie krijgen allemaal zonder enige voorwaarden een flinke vergoeding, dan ga je niet nog 10 jaar lopen kutkammen en traineren. Je zorgt dat het linksom of rechtsom wordt uitgevoerd. Je zorgt dat er voldoende geld en capaciteit is om alle taken uit te voeren. Je gaat dus niet bezuinigen om belastingen voor bedrijven af te schaffen of de staatsschuld naar beneden te brengen. Als we daar nou eens mee beginnen, dan denk ik dat we al een heel eind op weg zijn

EenMening
EenMening7 apr. 2021 - 22:26

"Wat er moet veranderen Zandie, is voor iedereen wel duidelijk. De regering moet ten eerste de eigen Grondwet, internationale verdragen en andere wetten en besluiten voor de volle 100% respecteren." Laten we dicht bij huis beginnen en de Vrijheid van Godsdienst en van Onderwijs garanderen en artikel 6 en 23 Grondwet ONVERKORT handhaven. De Vrijheid van Godsdienst stond, zoals je wel weet, de afgelopen weken nogal onder druk... Dan de internationale verdragen. Waarschijnlijk bedoel je het Vluchtelingenverdrag. Volgens dat verdrag zijn we verplicht om elke asielzoeker toe te laten. Dat lijkt me niet erg realistisch dus is het toch wel verstandig om daar grenzen aan te stellen. "Burgerrechten dienen te allen tijde voorop te staan, voor íedereen op Nederlands grondgebied en in feite ook daarbuiten " In een groot deel van de wereld is het inderdaad zeer droevig gesteld met de mensenrechten. Nederland kan misstanden bij regeringen ter sprake brengen maar is meestal niet in staat om elders zaken af te dwingen. Jij mag, zeker als vrouw, God elke dag op je knieën danken dat je het voorrecht hebt om in Nederland te wonen en niet in een of andere hell-hole. "Je gaat dus niet bezuinigen om belastingen voor bedrijven af te schaffen of de staatsschuld naar beneden te brengen." Zodra de economie weer draait, moeten we de staatsschuld aflossen zodat we voorbereid zijn op de volgende crisis.