Joop

Leren van speciaal onderwijs om terreur te voorkomen

  •  
11-04-2016
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
68 keer bekeken
  •  
23013326579_82342f939d_o

© cc-foto: Alisdare Hickson

Hoe meer inclusief we onze samenleving maken, hoe minder jongeren zullen radicaliseren
“Wij zijn met meer”, zei premier Rutte na afloop van de terreuraanslagen in Parijs en Brussel. “Nederland is in oorlog met terreurbeweging Islamitische Staat”, zei hij eerder. Hoe relevant is een dergelijk numeriek overtal in de oorlog met IS? Als er al sprake is van een oorlog of strijd, lijkt er mijns inziens veel meer sprake van een sociaalpsychologische strijd tussen conflicterende ideologieën uit uiteenlopende culturen. Een strijd die niet eindigt wanneer het terreurleger van IS fysiek is overwonnen, want dan staat de volgende terreurbeweging weer klaar. Deze strijd vraagt om een aanvullende, duurzame en vooral preventieve aanpak die zich richt op het wegnemen en voorkomen van de voedingsbodem voor het gedachtegoed van terreurbewegingen als IS. Gericht op ‘onze’ jongeren in en uit West-Europa die zich daarbij aansluiten. Jongeren die zich momenteel klaarblijkelijk onvoldoende onderdeel voelen van onze westerse maatschappij. Het fenomeen van jongeren die zich niet thuis, geaccepteerd en gewaardeerd voelen, komt uiteraard vaker voor. Waaronder in het type onderwijs waarin ik werkzaam mag zijn: het speciaal onderwijs. Wat kunnen we leren van het speciaal onderwijs om te voorkomen dat jongeren radicaliseren, afreizen naar Syrië en Irak en vervolgens terreuraanslagen plegen?
Niet jezelf mogen en kunnen zijn In het (voortgezet) speciaal onderwijs van Stichting Biezonderwijs gaan verschillende jongeren naar een speciale school die eerder naar een reguliere basisschool of middelbare school gingen. Sommigen van hen zijn uitgevallen, omdat ze daar grensoverschrijdend gedrag gingen vertonen. Gedrag als het verbaal en fysiek agressief bejegen van medeleerlingen en/of leerkrachten. In ons speciaal onderwijs – al dan niet samen met specialistische zorgpartners en ouders – gaan we op zoek naar onderliggende oorzaken om vervolgens tot op maat gesneden onderwijsaanpak te komen. Daarin valt geregeld op dat de oorzaak van het grensoverschrijdende en oppositioneel gedrag van jongeren onder meer het gevoel is niet (volledig) bij de groep te horen. Ze voelen zich gepest, anders behandeld en buitengesloten. Soms, omdat ze er anders uitzien dan de meeste leerlingen. Maar soms ook, omdat ze daadwerkelijk als gevolg van een lichamelijke en/of verstandelijke beperking dan wel psychische stoornis ander gedrag vertonen. Het gebrek aan eigenwaarde, zelfrespect en liefde voor jezelf is dan groot. Zeker als een veilige, stabiele en aandachtrijke thuisbasis vanuit de ouders ontbreekt.
Dit soort jongeren maakt relatief grote kans op grensoverschrijdend gedrag dat kan uitmonden in verschillende vormen van radicalisme en extremisme. Hoe eerder we als onderwijsspecialisten signalen hiervan (kunnen) opvangen, hoe effectiever we zijn om te voorkomen dat jongeren daadwerkelijk radicaliseren – in welke vorm dan ook. Vervolgens is het zaak de jongere weer een gevoel van eigenwaarde te geven, onder meer door ons te richten op datgene waar ze goed in zijn (talentontwikkeling), hen te helpen te reflecteren op eigen gedrag en handelen en door sociale relaties met anderen te stimuleren. Wat daarnaast nodig is, is duidelijkheid, structuur en discipline. De jongere moet weten dat er consequenties zijn verbonden aan grensoverschrijdend gedrag en dat disciplinaire sancties kunnen worden opgelegd – in het uiterste geval een schorsing. Op al onze scholen is voor leerlingen klip en klaar helder welk type gedrag gewenst is. Vanuit ons ‘pedagogisch optimisme’ stimuleren we gewenst gedrag van onze jongeren. Grenzen stellen en tegelijk perspectief bieden, talenten ontwikkelen en het stimuleren van het gevoel van eigenwaarde: dat is de essentie van de succesformule van ons speciaal onderwijs.
Lessen voor religieus radicalisme Wat ik beleidsbepalers als premier Rutte zo enorm gun in de strijd tegen conflicterende ideologieën, is een uitbreiding van het oppervlakkige en symptoom bestrijdende handelingsrepertoire die verder gaat dan landsgrenzen beter controleren en het nog eens stoer bombarderen van strategische doelen in Syrië. Ik gun deze beleidsbepalers de lessen die wij met onze jongeren in de praktijk brengen. Want de jongeren die gevoelig zijn voor religieus radicalisme en uiteindelijk terrorisme, begonnen hun psychologische reis met het vergelijkbare gevoel dat ze in onze westerse of Nederlandse samenleving niet zichzelf mochten of konden zijn. Ze groeiden op zonder goed toekomstperspectief door toenemende discriminatie op de arbeidsmarkt en continue vooroordelen. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren die zich volwaardig en gelijkwaardig onderdeel voelen van onze gezamenlijke samenleving minder vatbaar zijn voor religieus radicalisme. Hoe meer inclusief we onze samenleving voor iedereen maken, hoe minder jongeren zichzelf letterlijk en figuurlijk buiten diezelfde samenleving zullen plaatsen om vervolgens te streven die samenleving gewelddadig omver te werpen. En ja, dat kan niet zonder tegelijk harde en duidelijke grenzen te stellen aan gedrag van deze jongeren. Je mag en je kunt volledig jezelf zijn in ons land, binnen de kaders van onze wet en onze gemeenschappelijke set van waarden en normen. Alleen zo kunnen we de strijd pas écht winnen. Ik nodig onze premier dan ook van harte uit een kijkje te nemen op onze scholen in Goirle en Tilburg!
Dave Ensberg-Kleijkers, voorzitter College van Bestuur Stichting Biezonderwijs , de overkoepelende stichting voor zeven scholen en een expertisecentrum voor specialistisch onderwijs in Midden-Brabant voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar.
Dit artikel verscheen in een ingekorte versie eerder op 9 april 2016 in het Brabants Dagblad.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 apr. 2016 - 15:08

Leren van speciaal onderwijs om terreur te voorkomen. Als dat zou kunnen. “Hoe meer inclusief we onze samenleving maken, hoe minder jongeren zullen radicaliseren” (samengevat). Ik hoop dat ook. “Ik ben ervan overtuigd dat jongeren die zich volwaardig en gelijkwaardig onderdeel voelen van onze gezamenlijke samenleving minder vatbaar zijn voor religieus radicalisme.” Ik zou deze overtuiging graag delen. En denk dat dit voor een groot aantal jongeren (voldoende) geldt. Maar dit zou de schrijver beter moeten weten. Het verhaal van de schrijver komt bij mij wel erg glad over, hij vertelt niet expliciet van problemen bij de uitvoering. Als totaal visie is deze visie volgens mij echter naïef. Dit blijkt al uit een zin van de schrijver zelf: “Als er al sprake is van een oorlog of strijd, lijkt er mijns inziens veel meer sprake van een sociaalpsychologische strijd tussen conflicterende ideologieën uit uiteenlopende culturen.” Eén negatieve factor bij de oplossing of vermindering van het ideologie conflict is de tegenwoordig dominante ideologie binnen het Westen en Europa (EU) zelf. Deze ideologie is o.a. verbonden met negatieve (sociaal) psychologische verschijnselen, zoals narcisme en psychopathie, bij de hogere klassen en de hogeropgeleiden. De door de schrijver genoemde verwante elementen strijd, oorlog of conflict zijn al binnen de (sociaal) psychologie aanwezig. Een eenzijdige religie, ideologie of wetenschap kan een ((sociaal) psychologisch) conflict rationeel of wiskundig (maximaal) uitvergroten (als een theorie of model). In de praktijk gebeurt dit ook. Zie hierna. Er is dus een probleem (minimaal 1): Onze huidige maatschappij is een neoliberale economie, een “top” wetenschap. Deze economie is geen maatschappij, geen samenleving en niet inclusief. Deze economie is wel heel erg radicaal en zelfs extreem en werkt net zo fundamentalistisch als een klassieke religie. Deze economie is 3 in 1: religie, ideologie en wetenschap. Onze gestudeerde elites zijn hier vatbaar voor. Het (radicaal eenzijdige) neoliberale denken veroorzaakt zeer grote problemen in binnenland en buitenland. Maximale polarisatie. Via dit denken en deze economie kunnen gestudeerde elites hun exclusiviteit (maximaal) botvieren. Privatisering, liberalisering en deregulering zijn (veel en veel te vaak) het tegengestelde van wat de schrijver aanbeveelt, o.a.: “Wat daarnaast nodig is, is duidelijkheid, structuur en discipline.” “De jongere (mijn invulling: de gestudeerde elite) moet weten dat er consequenties zijn verbonden aan grensoverschrijdend gedrag en dat disciplinaire sancties kunnen worden opgelegd – in het uiterste geval een schorsing (mijn invulling: o.a. boete (en terugpakken) of gevangenisstraf).” Misschien zouden de technieken van het speciaal onderwijs ook op deze gestudeerde elites toegepast kunnen worden. Dan vang je twee vliegen in een klap. Oorzaak en gevolg. Actie en reactie. Het stoppen van de / een ingang van een spiraal. Als het lukt. De geschiedenis en de ervaring tegenwoordig weer geeft echter weinig hoop. Misschien is het toch iets complexer. Maar waarom ook niet, een nog bredere en meer complexe aanpak. Nog meer integraal. Misschien komt er een politieke kentering. Bemoeizucht voor de onderklasse? Dan ook bemoeizucht voor de bovenklasse. Ik hoor graag van nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

2 Reacties
Dunya2
Dunya212 apr. 2016 - 16:28

"Bemoeizucht voor de onderklasse? Dan ook bemoeizucht voor de bovenklasse." Nou nee, ze zijn op veel gebieden niet gelijk aan elkaar gewaagd.

Woeki Hypo
Woeki Hypo12 apr. 2016 - 22:16

@Dunya, 12 april 2016 at 18:28, Grappig, dat je hier het gelijkheidsbeginsel of het equivalentiebeginsel afwijst. Meten met twee maten? Bovenklasse en onderklasse. Het kenmerk van het huidige (neoliberale) Westen, deze kennis “maatschappij”. Of het nu over belastingen gaat of over iets anders (bijvoorbeeld (structuur) terreur). De kennis “maatschappij” regelt het wel, het meten met twee maten: http://www.joop.nl/nieuws/corbyn-er-zijn-regels-voor-de-superrijken-en-regels-voor-de-rest Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Bram Emanuel
Bram Emanuel12 apr. 2016 - 13:23

"Daarin valt geregeld op dat de oorzaak van het grensoverschrijdende en oppositioneel gedrag van jongeren onder meer het gevoel is niet (volledig) bij de groep te horen. Ze voelen zich gepest, anders behandeld en buitengesloten. " Dat zal best kloppen voor jeugd met gedragsproblemen, maar niet voor aanslagplegers. Die komen immers allemaal uit wijken/scholen met een moslimmeerderheid. Me dunkt dat het probleem eerder is dat alles maar getolereerd en mogelijk gestimuleerd wordt in de wijken/moskee waardoor ze stapje voor stapje radicaliseren. Interessant in deze zijn de nieuwe bevindingen op Amerikaanse scholen (zie link) nadat de black-lives-matter beweging op gang kwam en vanuit de Obama regering nieuwe richtlijnen kwamen. Daar mogen nu zwarte leerlingen niet meer disproportioneel gedisciplineerd worden. Maw, als op een school 50% zwarte leerlingen zitten mogen ook maar 50% van de nablijvers zwarte leerlingen zijn. Gevolg: een sterke stijging van criminaliteit en geweld in het klaslokaal. Dat moeten we hier niet willen. http://nypost.com/2016/04/10/youre-now-a-racist-if-you-say-schools-need-to-be-safer/

jellevwal
jellevwal12 apr. 2016 - 6:53

De opleiding bestuurskunde houdt kennelijk niet in het verkrijgen van politiek inzicht. De terreur is volgens het Franse spreekwoord 'dat is een gemene hond, als je hem slaat bijt hij'. Zo lang wij doorgaan met slaan zal de hond wel blijven bijten.

1 Reactie
Neill Page
Neill Page12 apr. 2016 - 8:49

Probleem is er wordt niet geslagen, de hond is vals en zal blijven bijten.

truusbeek2
truusbeek212 apr. 2016 - 6:25

Volgens mij hadden de terroristen van Parijs en Brussel een aardige opleiding genoten en sommigen hadden in het verleden een baan. Ook bij andere aanslagen in het westen waren het toch hoog opgeleiden.

DaanOuwens
DaanOuwens11 apr. 2016 - 21:06

Ik maak mij meer zorgen over de jongeren in het normaal onderwijs dan die in het bijzonder onderwijs. Het probleem is dat 1 of 2 jongeren een hele klas in de problemen kunnen brengen. Ik wil liever jongeren die zich misdragen zo snel mogelijk uit de groep. Nu lopen dat soort procedures soms 2 leerjaren. De aangerichte schade levert meer radicalisering op, jongeren die slecht onderwijs krijgen en geen perspectief hebben. Ik vind de aanpak van Klaas Dijkhoff goed. Degenen die voor onveiligheid zorgen in de AZC-s moeten naar een Tuig AZC. Of hij heeft goede adviseurs of hij is per ongeluk zelf zo slim. Dit is wat ontbreekt aan het onderwijs. Ik ken deze aanpak ook van goede re-integratie bedrijven. Die hadden een aantal jaren geleden een speciaal etter-programma voor lui die alles verziekten. Intensief en heel gestructureerd met hele duidelijke normen. En het werkte prima. Dat heb je nodig voor radicaliserende jongeren. helderheid, harde aanpak, maar vooral volstrekt eerlijk en transparant. En niet in normale groepen laten zitten waar ze de boel voor 30 anderen ook verzieken.

Frans Akkermans
Frans Akkermans11 apr. 2016 - 20:34

"Ik ben ervan overtuigd dat jongeren die zich volwaardig en gelijkwaardig onderdeel voelen van onze gezamenlijke samenleving minder vatbaar zijn voor religieus radicalisme." Het zou sterker overkomen zijn als deze overtuiging empirisch onderbouwd kan worden en dat het om mee gaat dan de wens als vader van deze gedachte.

msj_meijerink
msj_meijerink11 apr. 2016 - 19:47

Door wie worden de 'bevattelijke' jongeren gepest en of buitengesloten, door hun buurtgenoten, hun ouders of door klasgenoten? Je ziet ook vaak dat ze 'bewonderend' opzien naar de 'grotere jongens' in hun veel te dure limousines van meestal Duitse makelij. Dat willen die jongetjes ook, liefst morgen nog!

voxpopuli2
voxpopuli211 apr. 2016 - 19:40

Dat internaat van vroeger gestoeld op rust regelmaat en regels was zo slecht nog niet. Idee van Lubbers overigens

hminkema
hminkema11 apr. 2016 - 19:32

Ik heb toch wel wat bezwaren tegen dit stuk. Het Speciaal Onderwijs is geen product van de multiculturele samenleving. Het is ook geen product van de arbeidsimmigratie, of van de gezinshereniging, of van het asielbeleid. Het Nederlandse Speciaal Onderwijs is sedert lang een onderwijstype waar kinderen die in het reguliere onderwijs moeilijk meekomen - door leer- en/of gedragsproblemen - worden opgevangen, en bijzondere, op het individuele geval aangepaste zorg & onderwijs ontvangen, in kleine groepen, met aandacht voor zowel leren als persoonlijke ontwikkeling. Het Speciaal Onderwijs is niet bedoeld als opvangplek voor kinderen die slecht kunnen aarden in de Nederlandse samenleving. Het is niet bedoeld als opvangplek voor kinderen die zich 'buitengesloten' achten in de autochtone samenleving, en die om die reden onhandelbaar gedrag vertonen. Het Speciaal Onderwijs heeft ook niet tot taak om radicalisering te bestrijden of jihadisme in de kiem te smoren. Zo'n stukje symptoombestrijding help weinig als het probleem niet bij de bron wordt aangepakt. Er zjin in het vrij recente verleden wel meer kinderen geweest die reden hadden zich 'sociaal achtergesteld' te voelen. Arbeiderskinderen, meisjes, joodse kinderen, kinderen van gezinnen uit onze voormalige koloniën uit oost en west. Nooit is daarbij het probleem gerezen dat zij door middel van structureel wangedrag, geweld en zelfs misdaden, oorlogshandelingen en terrorisme uitdrukking gaven aan hun verongelijktheid. Er moet bij die radicaliserende kinderen die zich anno 2016 tot terroristen ontpoppen dus nog een andere factor in het spel zijn. Tjonge, welke zou dat nou toch zijn? Door het Speciaal Onderwijs medeverantwoordelijk te maken voor hun identificatie en deradicalisering, maak je dat onderwijs ook medeverantwoordelijk voor evident mislukte pogingen op dat vlak. Ik denk dat we dat niet moeten willen. Het Speciaal Onderwijs heeft het al druk zat. Er is een grens aan wat het vermag. Het bestrijden van radicalisering moet bij de bron beginnen. Symptoombestrijding helpt niet. De school kan niet of nauwelijks opwegen tegen het wij-zij-denken dat kinderen van huis uit meekrijgen.Ook hoeft de school zich niet tot de idee laten verleiden dat zij 'te weinig doet' of dat de kinderen in de Nederlandse samenleving structureel worden misdeeld. In maar weinig landen worden allochtone kinderen gunstiger onthaald in het onderwijs dan in Nederland. Daar moeten we dus niet de oorzaak van latere radicalisering zoeken - en evenmin de oplossing.

4 Reacties
Piet de Geus
Piet de Geus12 apr. 2016 - 1:11

"Het Speciaal Onderwijs heeft ook niet tot taak om radicalisering te bestrijden of jihadisme in de kiem te smoren." Dat heeft het wel. Net zoals het de taak heeft om te voorkomen dat leerlingen de criminaliteit in worden gezogen. Wat gebaseerd is op dezelfde problematiek. Dave Ensberg-Kleijkers schetst dat goed en ter zake kundig. Dat schiet meer op dan wilderiaantjes die qua analyse niet verder komen dan dat het aan de islam en de ouders ligt. En dat dat vooral zo moet blijven, omdat het 'minder minder minder' anders minder gehoor vindt. Iedereen die zich ook maar een beetje professioneel met probleemjeugd bezig houdt kent inmiddels de profielen van de top 500 draaideurcriminelen in Amsterdam waarop eindelijk (met succes) een integrale aanpak wordt losgelaten in plaats van dat ze ad hoc met hulpverleners in aanraking komen die niet verder kijken dan hun eigen niche. Die draaideurcriminelen in Amsterdam hebben niet alleen voor een groot deel een islamitische achtergrond, een ander gemeenschappelijk kenmerk is dat hun IQ zelden groter is dan hun schoenmaat. Plus dat de hulpverlening hen nooit echt heeft weten te bereiken, net zomin als de ouders de benodigde hulp hebben weten te krijgen: ondanks vaak vele incidentele contacten met hulpverleners. En dat geldt niet alleen voor knapen met een laag IQ maar ook voor knapen met gedragsproblemen. Wie het nieuws een beetje volgt, weet dat de schotten tussen het criminele wereldje waarin ze terechtkomen en het jihadisme erg dun zijn. Wie vandaag een winkel overvalt kan morgen een bomvest aantrekken. Dus reken maar dat het speciaal onderwijs daar een taak heeft, al begint het met de toegankelijkheid ervan. Het grootste deel van de problemen met kutmarokkaantjes betreft knapen waarvan hun autochtone soortgenoten wel keurig in een hulpverleningstraject en/of op een bijzondere school terechtkomen en vervolgens aanzienlijk minder problemen ondervinden en veroorzaken, omdat ze niet door de straat en het criminele milieu worden 'opgevoed'. In hoeverre de ouders aan wij-zij-denken doen (ze hadden het van jou geleerd kunnen hebben!) en in hoeverre ze machteloos toezien omdat ze de weg naar de instanties niet zo goed weten te vinden als autochtone ouders die voor hun kind wel een labeltje ADHD of dyslectie weten te scoren om het door de middelbare school te loodsen, dat doet er helemaal niet toe. Als je tenminste de bedoeling hebt om problemen op te lossen in plaats van een partijtje te zwartepieten. Het enige relevante feit is dat waar hun autochtone soortgenootjes doorgaans goed worden bereikt door de hulpverlening Marokkaanse jongens met problemen vaak door 'de straat' de criminaliteit worden ingezogen. Laat populistische volksmenners zich maar beperken tot het 'benoemen', mensen met iets meer verstand moeten dat probleem adresseren. "Ook hoeft de school zich niet tot de idee laten verleiden dat zij ‘te weinig doet’ of dat de kinderen in de Nederlandse samenleving structureel worden misdeeld." Tevreden dat je je handen hebt schoongewassen? Alleen jammer dat je daarvoor een stropop op hebt moeten richten. Het klinkt toch een beetje als iemand die in een drukke Kalverstraat ineens tegen voorbijgangers begint te schreeuwen: ik ben echt geen verkrachter! Daarmee maak je je toch een beetje verdacht. Geeft verder niets, zolang je met zo'n mentaliteit maar niet voor de klas staat. Weet je wie niet zeurde over dat hij al genoeg deed en dat hem niets te verwijten viel? De wijkagent die zag dat een nogal kwetsbaar knaapje steeds vaak op straat rondhing en daarbij steeds dichter in de buurt kwam van het pleintje waar de crimineeltjes uit de buurt rondhingen. Die agent snapte: als hij nog een stukje opschuift met zijn interesse voor de mooie auto's en het stoere gedrag van die crimineeltjes, dan wordt hij erin gezogen en zijn we een strafblad van vele pagina's verder voordat hij ooit in rustiger vaarwater terechtkomt. Die wijkagent waste zijn handen niet in onschuld maar greep in, hoewel hij daar zelfs geen enkele titel toe had omdat de knaap nog niets had misdaan. Hij alarmeerde alles en iedereen: als er nu niet wordt ingegrepen dan heeft dat vriendelijke maar niet al te slimme joch zijn leven verknalt en kunnen we er als samenleving vele jaren 'plezier' aan beleven. Dat soort mensen hebben we nodig, die net als Dave Ensberg-Kleijkers hun verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van problemen. Wat we node kunnen missen zijn de Minkema's die al vingerwijzend (ik ben toch niet verantwoordelijk voor het ontstaan van die problemen dus waarom is het mijn pakkie-an?) duiken voor hun verantwoordelijkheid en al handen wassend tot hun pensioen de plek innemen van iemand die daar veel geschikter voor is. En vooral een stuk verschilliger.

Zandb
Zandb12 apr. 2016 - 5:36

Volgens mij bedoelde de schrijver het zo, dat de manier waarop het speciaal onderwijs werkt, een bijdrage kan leveren om radicaliseren te voorkomen. Verder wordt ook niet beweerd, dat die wijze waarop het speciaal onderwijs werkt het middel is tegen radicaliseren. Er staat meer, dat "wie zich niet gekend weet, problemen oplevert". Al met al maakt vind ik, dat uw reactie dus niet zo relevant is.

Dunya2
Dunya212 apr. 2016 - 10:05

"Als je tenminste de bedoeling hebt om problemen op te lossen in plaats van een partijtje te zwartepieten." Inderdaad. Helaas willen de meeste PVV-sympatisanten geen oplossing, maar wel graag een partijtje zwartepieten. Stel je eens voor dat er een oplossing komt voor het probleem, dan moeten ze op zoek gaan naar een ander partijtje zwartepieten. Hun comfortable positie hierin willen ze niet opgeven.

hminkema
hminkema14 apr. 2016 - 10:15

Dag Piet, We zijn het oneens, geloof ik. Daar kan ik prima mee leven. Vooral ook omdat je een aantal onzinnige aannames doet, die het gemakkelijk maken mij niets van je rare aantijgingen aan te trekken. Probeer het de volgende keer eens inhoudelijk. En lees vooral eens wat beter wat ik schrijf. Misschien heb je dan meer succes. Groet, je Hannes

ZoekEenVrijeNick
ZoekEenVrijeNick11 apr. 2016 - 18:01

Tanja Nijmeijer en jihadi John waren mensen voor wie de toekomst open lag. Alle kennis en filosofie lag klaar voor hen gereed. Toch kozen ze voor terrorisme. Kan die hele mythe van mensen die door de nare samenleving tot terrorisme gedwongen worden, een naar het sprookjesbos waar die thuis hoort. Mensen kiezen vaak om het verkeerde pad op te gaan uit zichzelf.

1 Reactie
Zandb
Zandb11 apr. 2016 - 18:51

U bent in staat om in het hoofd van Tanja en John te kijken, begrijp ik. En daarom weet u precies wat hen ertoe bracht om te doen, wat ze tot nu toe gedaan hebben. En van mensen waarvan u niet eens het bestaan kunt vermoeden, weet u ook al wat hen beweegt. Knap hoor......

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 apr. 2016 - 17:19

Ik heb heel veel respect en bewondering voor uw medewerkers die dagelijks met deze uiterst kwetsbare kinderen en jongeren werken. Ik vind het lovenswaardig dat uw instellingen ook oog hebben voor radicalisering en daar specifiek beleid en een gerichte aanpak voor hebben ontwikkeld. Ik hoop echter wel dat de jongeren die resistent blijken te zijn voor uw programma voor deradicalisering na het verlaten van uw onderwijsinstelling nog door andere instanties worden gemonitord.

4 Reacties
Zandb
Zandb11 apr. 2016 - 18:56

Wie resistent blijk te zijn voor deradicalisering, die is toch geradicaliseerd.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon11 apr. 2016 - 20:20

Ja dat klopt. Daarom is het blijven monitoren van deze jongeren noodzakelijk.

Zandb
Zandb12 apr. 2016 - 5:49

Ik snap wat u bedoelt maar dat vind ik erg onlogisch: Er is geen sprake van een doelgericht "deradicaliseringsprogramma". Er is sprake van een onderwijskundige aanpak gebaseerd op inclusief denken. Die aanpak levert resultaat. Maar ook al zullen in principe maar heel weinig mensen resistent zijn voor die aanpak, er zullen er zijn. Mensen werken namelijk met mensen. Als we ze kennen, dan is het inderdaad niet onverstandig ze te "monitoren". Maar zo zwart wil werkt dat allemaal nou ookj weer niet, ben ik bang.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 apr. 2016 - 7:52

@ Zandb 19.19 Ik denk dat er alle reden is om bezorgd te zijn over juist deze groep jongeren met een islamitische achtergrond die niet kunnen worden gederadicaliseerd. Te meer omdat er ook spake kan zijn van een verstandelijke beperking en/of psychische stoornissen. Dit zijn natuurlijk "sitting ducks" voor ronselaars. Vandaar dat ik hoop dat deze groep in beeld is of in beeld komt bij bv de geestelijke gezondheidszorg en politie en veiligheidsdiensten.

slopsma
slopsma11 apr. 2016 - 17:09

[Gericht op ‘onze’ jongeren in en uit West-Europa die zich daarbij aansluiten. Jongeren die zich momenteel klaarblijkelijk onvoldoende onderdeel voelen van onze westerse maatschappij. ] De generaties voor hun hadden dat ook al hoor, alleen zat daar in het achterhoofd het idee dat ze ooit weer terug zouden gaan. Dat heeft deze generatie niet. En nu dat besef doordringt, en opgevoed met weerzin tegen de westerse normen en waarden, en vrijheid, lopen ze in de val van de (radicale) islam. We zitten er mooi mee.

1 Reactie
slopsma
slopsma11 apr. 2016 - 21:52

4 jongeren die alle kansen hadden gingen toch mooi maar naar syrie. dat uitgesloten voelen is een fabeltje! http://www.theguardian.com/uk-news/2016/mar/31/brighton-to-battlefield-how-four-young-britons-drawn-to-jihad-syria?CMP=fb_gu

Sardar2
Sardar211 apr. 2016 - 16:59

Neem een paar duizend jongeren aan voor speciale terrorismebestrijding opleiding en je hebt meer resultaat bereikt dan jongeren (via onderwijs) wijs willen maken om radicalisering en terrorisme niet in te gaan. Er wordt al in islamitische landen enorm geïnvesteerd door predikers van religie om de jongeren wijs maken eerder hun geweten aanspreken dan hun materialistische bewustzijn! Te vergeefs! Radicalisering is niet het gevolg van het ontbreken van informatie en kennis maar het besef op te veel van ongewenste in jongere leeftijd!

masturwasbeer
masturwasbeer11 apr. 2016 - 16:51

Misschien is buurtvaders, clubhuizen, werkprojecten etc een goed idee. Laten we het nog eens proberen en er een hoop geld tegenaan gooien.

3 Reacties
Zandb
Zandb11 apr. 2016 - 19:07

Ik ben bang dat u niet hebt begrepen dat de schrijver kort door de bocht beweert, dat wie zich niet begrepen voelt, problemen veroorzaakt. En dat we als samenleving moeten proberen de schade zo goed en kwaad mogelijk te beperken. Ik zal mijn steentje ook bij moeten dragen; door in te zien dat wie zich niet begrepen voelt, zo maar kan ontaarden in een "bezorgde burger" of, een "PVV-stemmer" of nog erger: Beide.

rechtdoorzee
rechtdoorzee11 apr. 2016 - 19:14

Kopje thee wil ook vaak goed helpen

Hank Nozemans
Hank Nozemans11 apr. 2016 - 20:09

Of nog erger, een arrogante betweter, met alleen maar kritiek op anderen heeft zonder zelf ook maar een keer het begin van een mening te hebben gevormd.