Joop

Leren participeren was nog nooit zo actueel

  •  
16-01-2022
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
92 keer bekeken
  •  
onlineonderwijs

© cc-foto: mohamed_hassan

Het op een onzekere manier verzorgen van zogenaamd jojo-onderwijs brengt noodzakelijke herzieningen met zich mee.
In 2013 werd de nieuwbakken term ‘participatiesamenleving’ door het Genootschap Onze Taal gekroond tot woord van het jaar. Voorafgaand hieraan sprak de koning tijdens zijn eerste troonrede dat de klassieke verzorgingsstaat zou gaan veranderen in een samenleving waarin iedereen verantwoordelijkheid zou moeten gaan nemen over zijn of haar leven én dat van elkaar. Ondanks de ingezette goodwill van dit voorstel, kwam er ook enige kritiek. Voor velen voelde het aan alsof het Rijk minder ging doen en de gemeenten en de bevolking het  grotendeels zelf moesten gaan oplossen, in het kader van het creëren van meer sociale cohesie. Het landelijke onderbuikgevoel ging ondertussen van ‘omkijken naar elkaar’ tot ‘zoek het zelf maar uit’ en alles wat daar tussenin zit.
Ondanks de plussen (bijvoorbeeld het inzetten op minder individualisme en minder ongelijkheid) en de minnen (waaronder de overbelasting van de (mantel)zorg en het floppen van het Passend Onderwijs) die de voorgestelde participatiesamenleving met zich meebracht in de jaren die volgden, leek het destijds een slimme zet om het volk in z’n geheel aan te spreken en zodoende iedereen te betrekken bij dit plan. Het ging hier immers om de belangen en de inzet van elke Nederlander. De koning had gesproken en de achterliggende politieke ideologieën werden voor even overschaduwd door het op subtiele wijze motiveren en stimuleren van het volk.
Begin 2020 volgde de huidige coronacrisis en al snel was de impact hiervan enorm. En net als bij de eerdere participatietoespraak in 2013 werd wederom een beroep gedaan op de gehele bevolking. Corona trof ons immers allemaal en samen zouden we het virus onder controle gaan krijgen. Het werd uiteindelijk de ultieme participatieproef die nog steeds voortduurt en in eerste instantie leken we glansrijk te slagen in het zorgen voor en omkijken naar elkaar. Het zou zomaar een herpakte aanzet kunnen zijn om de ingedommelde participatiesamenleving nieuw leven in te blazen. Nu we inmiddels twee jaar verder zijn weten we dat de eerdere verbondenheid en eensgezindheid helaas al enige tijd sleetse vormen heeft aangenomen.
Inmiddels heeft ook het nieuwe kabinet vorm gekregen en zijn de nieuwe ministers en staatssecretarissen bekend. Op de agenda staat onder andere de ontwikkeling van een langetermijnvisie, om nu en in de toekomst accuraat om te kunnen gaan met een virus dat waarschijnlijk voor altijd onder ons zal blijven. Participatie is ook nu gewenst. Neem de situatie in het primair- en voortgezet onderwijs. Waar in maart 2020, tijdens de eerste aangekondigde lockdown van drie weken, nog weinig tot geen sprake was van mogelijke achterstanden, ongelijkheid en mentale problemen, hangt de vlag er na twee jaar, minimaal zes maanden van online onderwijs, een aantal maanden van half fysiek en half online onderwijs en de bijkomstige quarantaineperikelen anders bij. En dan heb ik het nog niet eens over de situatie op de mbo- en hbo-instellingen en universiteiten.
Het op een onzekere manier verzorgen van zogenaamd jojo-onderwijs brengt dan ook noodzakelijke herzieningen met zich mee. Vooralsnog zijn er voorstellen om bijvoorbeeld tijdens de winterperiode drie maanden in te zetten op online onderwijs en staat de vakantiespreiding ter discussie. Het is aan Dennis Wiersma, als nieuwe minister van Onderwijs (PO en VO), de taak om een breed gedragen structuur aan te gaan brengen in de onderwijssector. Ik stel voor dat hij hierbij onder andere inzet op de participatie van alle betrokkenen in het werkveld. Zo zou hij bijvoorbeeld provinciale werkgroepen kunnen initiëren die regelmatig bijeenkomen om constructieve plannen op te stellen die het onderwijs verder zouden moeten helpen. Door deze plannen te delen met Wiersma en zijn achterban krijgt de gehele onderwijssector de kans om gehoord worden, mee te denken in oplossingen én toont de minister zijn goodwill aan de mensen die met de voeten in de klei staan. Leren participeren was nog nooit zo actueel.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (5)

The Apple
The Apple17 jan. 2022 - 3:28

"Voor velen voelde het aan alsof het Rijk minder ging doen en de gemeenten en de bevolking het grotendeels zelf moesten gaan oplossen, in het kader van het creëren van meer sociale cohesie." Op zichzelf is er natuurlijk niets tegen om te kijken hoe je de sociale cohesie kunt vergroten, maar als je dat op deze manier doet, terwijl het eigenlijk gaat om een verkapte bezuinigingsoperatie, dan zul je al gauw zien dat die je op die manier het tegenovergestelde bereikt. Niet dat Rutte & Co daar wakker van zullen liggen, want het doel was immers een -verkapte- bezuinigtingsoperatie om de diepe zakken van Wopke te vullen.

adamgmail
adamgmail16 jan. 2022 - 19:24

De afbraak van het onderwijssysteem begon al eerder met de zogenaamde Tweede Fase. Gooi de leerlingen kapot met onnodige informatie, te veel vakken en minder inhoud. Lekker voor jonge mensen die nog niet stabiel genoeg zijn om hun eigen leven te leiden. Dit doet me veel denken aan de waarschuwingen welke door de ex KGB'er Yuri Bezmenov aan het westen zijn gedaan: "Wat Moskou wil in het westen is dat er massa's mensen zijn die niet meer weten wie ze zijn, die elke dag te veel keuzes moeten maken, die hun toekomst niet zeker zijn, die het gevoel hebben steeds meer achter te lopen op de rest. Dan kiezen zij een systeem die hun geen keuze meer laat, die het voor hun bepaald. Moskou wil geen democratie in het westen, Moskou wil een overvloed aan democratie, een overvloed aan keuzes. Moskou steunt rechts en links, zodat deze continue in gevecht blijven en de burger continue dwingen om te blijven kiezen tussen rechts en links, geen middenweg meer. Maak ze gek, en zij zullen vanzelf onze medicijn nemen".

Gerygrr
Gerygrr16 jan. 2022 - 12:37

Participatiesamenleving in het onderwijs was bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Scholen hadden vernieuwingen ingezet onder begeleiding van de deskundigen van de onderwijsadviescentra. Dat gging met vallen en opstaan, maar aan achterstandsleerlingen werd daadwerkelijk extra geld uitgegeven. Nieuwe didactische werkvormen werden geïntroduceerd en daarbij werd er onderwijs eigen taal en cultuur plus multicultureel onderwijs vergoed. Geïntegreerde taal- leesmethodes en extra lesuren in deze lessen naast rekenles gaven goede resultaten. Toch is alles hierboven afgeserveerd. De resultaten zouden omhoog gaan als die leerkrachten zich maar wilden ontwikkelen, of zouden studeren. Doelstellingen werden nietgehaald, dus het zal wel aan het niveau liggen! Ach en toen werd er niets meer extra gefinancierd, alle leerlingen zoveel mogelijk naar dezelfde school. Gooi er digiborden en ipads in en de leerlingen moeten nu eigenaar worden van hun eigen leerproces…… Zet ergens een stip op de tijdlijn van “onderwijsvernieuwing” kijk naar de resultaten en ga weer terug naar de oude werkvormen en bekostiging. Trouwens deCITO eindscores zijn geen goede indicatie. De uitkomst staat immer vast. De beste 20% krijgt de hoogste en meest gewenste score die toegang geeft tot het vwo. Bijles geven is alleen voor rijke ouders. Zij kunnen zo hun kinderen vooruithelpen. Zij hebben geen belang in goed onderwijs voor iedereen!

Erik20
Erik2016 jan. 2022 - 11:40

"Participatiesamenleving" was vooral een mooi woord voor mensen met een uitkering te laten werken zonder loon, en het moestuintje natuurlijk niet te vergeten. Eén van de vele redenen waarom ik sindsdien nooit meer PvdA heb gestemd.

1 Reactie
Griezel in post-gezellig Nederland
Griezel in post-gezellig Nederland16 jan. 2022 - 16:30

Een van de vele redenen waarom heleboel mensen nooit meer PvdA zullen stemmen - en die idioten hebben dezelfde club er gewoon nog zitten hè, Ploumen was toen ook van de partij . Hadden ze daar een beetje verstand gehad dan was de hele club die met Rutte de beest uithing eruit geschopt voor een cosmetische transformatie die in ieder geval 2 zetels aan kiezers had kunnen foppen.