Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Leg de slachtoffers uit wat er niet meer te snappen valt bij het UWV

  •  
05-10-2021
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
753 keer bekeken
  •  
389601455_bc60dc8bf7_h

© cc-foto: thgmx

Zolang over feitelijke onrechtvaardigheid rond het begrip ziekte in ons systeem door politiek en overheid niet eerlijk en transparant wordt gecommuniceerd kun je zwartboeken opstellen tot je een ons weegt
De SP heeft recent een zwartboek over het UWV openbaar gemaakt. Een verzameling van schokkende ervaringen van ernstig gedupeerde slachtoffers die een grote gelijkenis vertoont met wat de slachtoffers van de toeslagenaffaire is overkomen. Met één heel groot verschil. De chaos bij het UWV is voor 100 procent te wijten aan slechte wetgeving en slechte informatie over hoe de vork daadwerkelijk in de steel steekt in individuele probleemsituaties. Dat valt het UWV in haar uitvoeringsbeleid en communicatie naar de gedupeerden en de politiek als wetgever zeer kwalijk te nemen.
De bestuursvoorzitter van het UWV, de heer Maarten Camps, gaf in een recent televisie-interview glashelder aan dat het UWV als uitvoeringsinstantie gebonden is aan wetgeving. Waarin naar zijn oordeel de menselijke maat onderbelicht blijft. Een nuchtere uitleg van een overheidsfunctionaris die zich strikt dient te houden aan de wet. Maar ook bewijst dat het UWV niet eerlijk en duidelijk wil communiceren naar haar klanten als er een probleem ontstaat in een individueel geval.
Dan kan je als gedupeerde een klacht indienen. Vaak is dat het begin van een eindeloos traject van steeds meer oplopende frustraties. Zoals in het zwartboek glashelder geïllustreerd werd. Frustraties en onbegrip die volstrekt onnodig zijn als het UWV eerlijker en duidelijker zou communiceren naar deze gedupeerde klanten van ze.
Die klanten zijn niet dom en snappen het vaak heel goed als de zaken zoals ze werkelijk zijn aan hen eerlijk worden uitgelegd. Zoals de door elke burger volstrekt niet te snappen situatie dat bij een een onterecht ontvangen UWV uitkering niet het netto bedrag, dat het slachtoffer heeft ontvangen, terugbetaald moet worden maar het bruto bedrag. Ga dit probleem maar eens uitleggen aan een niet juridisch geschoolde burger. De uitleg over dat verschil tussen netto en bruto is namelijk heel simpel. Zo bleek uit het interview met de UWV voorzitter die aangaf dat de gedupeerde het verschil tussen het nettobedrag en het bruto bedrag bij de belastingdienst moet terugvragen.
Als dat als antwoord direct door het UWV aan elke gedupeerde wordt gemeld, weet die direct zonder omwegen waar deze feitelijk aan toe is. Maar die heeft vanzelfsprekend dan nog geen oplossing voor het ontstane betalingsprobleem om zelf eerst dit brutobedrag voor te moeten financieren. Daarvoor moet dan een andere overheidsinstantie of een gemeente benaderd worden om niet snel geheel kopje onder te gaan. Zoals met zeer veel toeslagen slachtoffers gebeurd is.
Dit terugbetalingsprobleem is niet het belangrijkste probleem dat vanuit het UWV en de politiek duidelijker gecommuniceerd moet worden. De naamgeving van het woord arbeidsongeschiktheidsuitkering is voor burgers verwarrend als ze er een beroep op doen vanuit hun individuele ziektegeschiedenis. De overheid en politici houden altijd angstvalig hun mond als het om gedupeerde slachtoffers gaat die objectief gezien zeer ernstig ziek zijn en toch niet, of slechts voor een klein gedeelte in aanmerking kunnen komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Die gedupeerden zijn terecht vaak woedend als hen dat als ernstige zieke overkomt. De reden is heel eenvoudig uit te leggen maar dat gebeurt gewoon niet.
Een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft namelijk slechts heel weinig te maken met de ziekte waar iemand aan lijdt maar hoofdzakelijk met het verlies in inkomen als gevolg van de ziekte. Dus iedereen die al een laag inkomen heeft kan door zijn ziekte in inkomen slechts in zeer geringe mate nog terugvallen naar het absolute minimuminkomen dat een werknemer moet kunnen verdienen. Die zal omdat die al een relatief laag inkomen heeft, heel moeilijk de minimale grens van een arbeidsongeschiktheid percentage van 35% of meer kunnen behalen. Dat heeft dus helemaal niets met de ziekte te maken maar met het inkomen van voor de ziekte en de inkomensdaling dat na de ziekte op papier nog in een functie verdient kan worden.
Om het in een voorbeeld helder weer te geven. Een chirurg die door een herseninfarct zijn werk niet meer kan doen valt in zijn inkomen direct terug naar een functie met een aanzienlijk lager loon. Die haalt dus gemakkelijk een hoog afkeuringspercentage voor een uitkering. Maar de werknemer die gezond ongeveer het minimumloon verdient en een vergelijkbaar herseninfarct verkrijgt valt maar heel bescheiden in zijn loon terug. Of in het geheel niet. Dan haalt deze werknemer maar een heel gering afkeuringspercentage dat niet eens boven de verplichte minimumdrempel uitkomt. Dat is de terechte ergernis en frustratie bij die groep laagbetaalde werknemers als ze ziek worden.
Zolang over deze feitelijke onrechtvaardigheid rond het begrip ziekte in ons systeem door politiek en overheid niet eerlijk en transparant wordt gecommuniceerd kun je zwartboeken opstellen tot je een ons weegt. Voor de SP was het beter geweest als ze naast de verzameling van klachten ook dit onderwerp eens breed in de publiciteit hadden gebracht. Dat scheelt een hoop werk voor de UWV klachtenambassadeurs. Een prachtige naam voor functionarissen die in de kern niets kunnen oplossen over wat er in de wetgeving totaal fout zit.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (26)

Effie2
Effie26 okt. 2021 - 12:38

Toen sociaal nog niet door liberaal was verdreven hadden we een ordentelijk vangnet voor de zwakkeren. Dat was een verzekering waar iedereen aan meebetaalde. ‘Ieder voor zich liberaal’ vond dat ‘pamperen’, o.a. door misbruik ervan door werkgevers, te duur, en heeft toen het aan de macht kwam, het individu centraal gesteld en zelfredzaamheid ingevoerd om dat sociale vangnet te kunnen slopen. Wie na lang en hard werken, en altijd de WAO premie te hebben betaald, arbeidsongeschikt raakte, werd al gauw als profiteur gezien. En dat deed pijn. We zien, als we naar elkaar omkijken, waartoe alles wat van de burger was privatiseren, en het uitkleden van de overheid, tot nu toe heeft geleid. Wanneer gaan we het algemeen belang weer boven het eigenbelang stellen, en een samenleving organiseren waar mensen er voor elkaar zijn als ze de ander nodig hebben? Wanneer stemmen we weer sociaal?

3 Reacties
frankie48
frankie486 okt. 2021 - 14:35

Beste Effie, Het hoge aantal arbeidsongeschikte in Nederland was niet het gevolg van ziektes bij werknemers, ondanks dat onze toenmalige Minster-president Ruud Lubbers wel zei dat Nederland ziek was, en hij daar de inwoners van ons land mee bedoelde. Maar hij als lobbyist van het bedrijf van zijn vader als geen ander wist dat de werkgevers in ons land er een zieke mentaliteit op gingen nahouden als zij afscheid gingen nemen van het overtallige personeel. Want dat hoge aantal was vooral te danken aan de crisissen van begin jaren zeventig en tachtig en de manier waarop bedrijven via de bedrijfsarts afscheid konden nemen van personeel wat overbodig was geworden, en dit kwam weer omdat veel van onze fabricagefaciliteiten na lage lonenlanden gingen verhuizen.

DaanOuwens
DaanOuwens7 okt. 2021 - 9:05

@ Effie/ frankie48 De WAO is door werkgevers en werknemers als afvloeiingsregeling gebruikt. Uiteindelijk zaten 60.000 mensen in de WAO die anders werkloos waren geworden. Vaak door instroom via sociaal plannen. De bedrijfsverenigingen werden geconfronteerd met grote aantallen mensen met nauwelijks opleiding en vaak ook nog eens slecht Nederlands spraken. Ik dit tijd ontstond ook het loopbaan perspectief loempiavouwer en en bonsaiboonsnoeier. De arbeidsdeskundigen van de bedrijfsverenigingen kregen mensen voor hun neus waarvoor geen zinnige functie te bedenken viel. En groot deel van de WAO-er had zwaar lichamelijk werk gedaan en dat was vaak het excuus voor de WAO. Maar in feite ging het om mensen die overbodig waren geworden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat mechanisme betekende het einde van de WAO.

DanielleDefoe
DanielleDefoe7 okt. 2021 - 13:34

De WAO-wetgeving werd gebruikt om gemakkelijker van overtollige werknemers af te komen dan door ze te ontslaan, maar de WAO was echter ook gunstiger voor de werknemers dan werkeloosheid. Zo steeg het aantal WAO'ers al snel wat tot wetswijzigingen leidde. https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/bijlagen/2003-2004/het-oordeel-van-de-twijfel--herhaling-/de-geschiedenis-van-de-wao.html

frankie48
frankie486 okt. 2021 - 9:53

Hoe kan onrechtvaardigheid blijven bestaan bij een keuring van onafhankelijke artsen en die later bij een bestuursrechter getoetst kan worden, en die toch ondanks allerlei grondwettelijke bepalingen tegen het discrimineren van burgers in ons land, voor de groep burgers in de lagere sociale klasse die ook elke maand hun premies tegen mogelijke arbeidsongeschikt afdragen zo oneerlijk blijven uitvallen??????

2 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens7 okt. 2021 - 13:08

@ frankie48 Jij schrijft: Hoe kan onrechtvaardigheid blijven bestaan bij een keuring van onafhankelijke artsen en die later bij een bestuursrechter getoetst kan worden Blijkbaar kan die onrechtvaardigheid waarvan jij zo overtuigd bent niet objectief en helder aangetoond worden.

frankie48
frankie488 okt. 2021 - 7:41

Beste Daan, De parlementaire ondervragingscommissie over de toeslagenaffaire zei. "De ‘grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden’ en ouders hebben jarenlang ‘geen schijn van kans’ gehad."

EUpiet
EUpiet6 okt. 2021 - 9:19

Eerst krijg je een zwartboek om zaken onder de aandacht te brengen om vandaaruit dingen te verbeteren. Dat zien mensen die alles beter weten natuurlijk anders maar als er geen aandacht voor het probleem is volgt er ook geen pad naar verbetering. UWV, tja wie is er niet heel droevig van geworden. Praktijk voorbeeld: Na een herseninfarct hanteren artsen een kans op verbetering van motorieke functies binnen een periode van 12 maanden. Dat achten ze reëel. Het UWV daarentegen hanteert 24 maanden. Bij de vraag waarom aan de keuringsarts kwam alleen maar naar voren dat het nu eenmaal zo is. (is natuurlijk een financiële kwestie) Dus iemand die volledig verlamd is aan de rechterkant kan geen vervroegde WIA krijgen. Ook niet als die persoon al ruim boven de 60 is. Het UWV en de wetgeving erachter is een instituut wat er op gebouwd is om zieke mensen het leven nog wat meer onaangenaam te maken vanwege een diep wantrouwen van de overheid tegen haar eigen burgers. Maar goed, we mogen over een maand of vier opnieuw het gevecht aan gaan, de papiermolen in en hopen dat zij na haar 47 jaar werken en haar handicap iets aan clementie of medegevoel kan krijgen. Ik ben blij dat ik digitaal wel heel erg goed van wanten weet en ook juridisch mijn mannetje sta. Andere mensen die niet in het Kafka paradijs hun weg kunnen vinden zijn aan de goden overgeleverd.

Joopinie
Joopinie6 okt. 2021 - 9:16

Het UWV weigert de patiënt als patiënt te erkennen. Met de eeuwigdurende smoes dat er bij chronische patiënten nog kansen zijn voor verbetering en de eeuwigdurende smoes dat werken juist góed is voor de patiënt komt die erkenning er ook op termijn niet. De bijstand ontkent dat er arbeidsongeschiktheid bestaat. De bijstand zit vol arbeidsongeschikten die volledig arbeidsonbemiddelbaar zijn, maar de wetgever kent zogenaamd alleen maar tijdelijke arbeidsontheffing en tijdelijke ontheffing voor de dwangparticipatie. Bedenk daarbij dat veel arbeidsongeschikten vanuit het UWV de bijstand zijn ingejaagd, en dat veel bijstandsgerechtigden nooit serieus gekeurd werden de afgelopen decennia omdat de maatschappij en politiek het wel best vonden dat 'moeilijke groepen' via de achterdeur zachtjes de bijstandsgoot werden ingeschoven. Toen het economisch feest was had niemand hen nodig en was er geld genoeg voor de bijstand. Het is onredelijk en onetisch deze gemarginaliseerde groepen nu met dwang en drang, zelfs met shaming and blaming, weg te zetten als werkzoekenden met een rugzakje omdat door internationale ontwikkelingen dit feest voorbij is. Het UWV valt nieuwe patiënten aan op dezelfde wijze en laat hen als snel naar bijstandsniveau zakken. Ook wanneer ze wel (gedeeltelijk) afgekeurd zijn. Nieuwe gevallen zakken dus sneller de financiële structurele tekorten in. We leven in een land waar het patiënt zijn door overheidshandelen leidt tot een bestaan alsof je een dwarse werkschuwe egoïst bent. Het geldtekort is je eigen schuld want kansen genoeg hoor. Een inclusieve samenleving waarbij patiënten erkend worden als patiënt en waar voldoende financiële compensatie gegund wordt aan deze groep bestaat niet. Iemand die maar moet blijven zeuren over zijn of haar gezondheid is niet interessant.

CharlesdeValois
CharlesdeValois6 okt. 2021 - 8:17

Heel veel burgers hebben al de instelling dat ze hun portie maar aan Fikkie moeten geven. Hebben hoog en laag gesprongen om de boute feiten op tafel te leggen, maar het helpt helemaal niet. Zien dus alleen maar mensen die glazig uit de ogen kijken.

Petra Privacy
Petra Privacy6 okt. 2021 - 7:27

Alle grote afdelingen van de SP beschikken over een hulpdienst. Daar zijn uw meldingen welkom van corruptie, fraude of de effecten van wetgeving waar mensen in de realiteit mee te maken hebben. De SP is nog steeds de enige partij, die mensen daarmee voorziet van sociaal juridische hulp, waardoor ze aan feiten en cijfers komt over de effecten van wetgeving. Maar bij 'lokale onderwerpen' is een meldpunt vaak een persoonlijke manier. Deze gegevens zijn nodig in het politieke en maatschappelijke debat. Maar ook om mensen te organiseren die elkaar actief gaan helpen als het gaat om verbetering en solidariteit. Op zondag 17 oktober is het volgende Woonprotest in Rotterdam, omdat we een modern en betaalbaar woonbeleid willen voor iedereen. En wie wil weten wat de SP verder nog doet voor mensen, kan op iedere moderne vorm van media terecht of bellen met het partijkantoor in Amersfoort. Zelfs het maandblad de Tribune kan u vinden in de meeste bibliotheken, maar leden ontvangen het thuis.

DaanOuwens
DaanOuwens6 okt. 2021 - 6:11

Ik vind dit geen sterk verhaal. Ik snap waar het omgaat maar ik denk dat er meer ernstige dingen misgaan bij het UWV, Het netto/bruto probleem speelt ook in de bijstand. Dat levert inderdaad vervelende situaties op. Gemeenten vorderen vaak te veel terug om dat ze niet in staat zijn de netto/bruto berekening goed uit te voeren. Dat zal bij het UWV ook wel voorkomen. Ook worden door het UWV soms 3 jaar later nabetalingen gedaan omdat ze te laag uitgekeerd hebben. Er zijn nogal wat mensen die denken dat de uitkeringen volledig netto bedragen zijn. Ook bij het UWV. Veel uitkeringsgerechtigden weten dat ook niet. Maar zelfs in de bijstand kan je soms recht hebben op teruggave van de belastingdienst. Het salaris bepaalt de hoogte van de WW of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De premie afdracht is ook gebaseerd op dat inkomen. De maximum WW uitkering is ongeveer 5000 bruto. Een chirurg verdient in gezonde toestand het dubbele. Zou het dan rechtvaardig de uitkering voor iemand met een minimumloon ook de helft van zijn salaris toe te kennen? De chirurg zal sowieso afstand moeten doen van huis, boot en auto. Dus dit betoog wringt. Ik heb een allergie van zwartboeken. Dat is de onderzoek aanpak van luie onderzoekers. Het geeft nooit goed inzicht in de vraag of er echt iets fout zit. Het laat zien dat er fouten zijn gemaakt. Maar het levert geen input voor verbeteringen. Deed een functionaris iets fout of functioneert de organisatie niet goed? Zwartboeken worden gemaakt om politieke statements te maken vandaar dat de SP frequent voor deze aanpak kiest. Maar het UWV zal op basis van een zwartboek niet beter gaan functioneren.

6 Reacties
Pindaklaas
Pindaklaas6 okt. 2021 - 7:28

"Maar zelfs in de bijstand kan je soms recht hebben op teruggave van de belastingdienst." Dat klopt, maar deze moet je opgeven aan de uitkerende instantie en dit wordt verrekend met je uitkering, waardoor je er per saldo alleen maar bij inschiet.

adriek
adriek6 okt. 2021 - 8:32

Maar de SP heeft geen inzicht in het intern functioneren van het UWV, dus meer dan vanaf de buitenkant constateren wat er fout gaat kunnen ze niet. Als je niet weet (kunt weten) wat er in de zwarte doos gebeurt kun je ook niet vertellen wat er beter moet (of kan). De keus is niet: een zwartboek of een verbeterplan, maar: een zwartboek of niks.

DaanOuwens
DaanOuwens6 okt. 2021 - 9:33

@ Pindaklaas Jij schrijft: Dat klopt, maar deze moet je opgeven aan de uitkerende instantie en dit wordt verrekend met je uitkering, Dat vraag ik mij af. Het is natuurlijk gewoon bruto inkomen dat je terug krijgt vanwege extra kosten. Is daar al een uitspraak van de centrale raad voor beroep over? Een belastingschuld maakt dat de belastingdienst de teruggave inhoudt, maar van een korting op de uitkering heb ik nog nooit gehoord. Als een gemeente dit doet vraag ik mij af of het rechtmatig is. Weet jij hier meer van?

DaanOuwens
DaanOuwens6 okt. 2021 - 10:12

@ Eirda Jij schrijft: De keus is niet: een zwartboek of een verbeterplan, maar: een zwartboek of niks. Dat is niet de keus. Er zijn talloze middelen om binnen het UWV zaken boven tafel te krijgen. Er is een tamelijk stevige cliëntenraad, er zijn bezwaar en beroepsprocedures, er zijn klachten procedures. Als je dit goed wil doen biedt je slachtoffers goede juridische ondersteuning, goede bezwaar schriften en beroepsprocedures, die je gaat winnen als er echt fouten zijn gemaakt. Dan verzamel je stevige info van individuele gevallen. En help je mensen daadwerkelijk. Niet met wat loze symboliek. En je gaat met hun cliëntenraad in gesprek met het management. Vraagt om kwantitatieve informatie over de procedures. Hoeveel afwijzingen, hoeveel toekenningen. Je gaat over de schouders van het management meekijken naar het werkproces. Als je dan bij elkaar voegt het je een degelijk verhaal. Een zwartboek is waar het voor bedoeld is. Een politiek statement maken. Maar meer kan je er niet mee doen. Ik denk dat de SP zwartboeken opstelt als PR-activiteit niet als middel om problemen op te lossen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 okt. 2021 - 12:08

Kijk eens naar de kamervragen die gesteld zijn door de SP en de beantwoording van het UWV. Daar staat het allemaal bij. Het is voor iedereen toegankelijk, dus dat is geen belemmering. Daarnaast nog publicatie in oktober, start september. Moet het nog sneller! https://www.sp.nl/sites/default/files/meldpunt_uwv.pdf

DaanOuwens
DaanOuwens6 okt. 2021 - 14:24

@ Minoes&tuin Jij schrijft: Moet het nog sneller! Het moet beter. Het zwartboek is exact wat ik schets. Daar heb je geen zak aan. Volgens mij kan een dergelijke aanpak nooit tot enig resultaat leiden. Het is matig onderbouwd. Er ligt geen relatie tussen meldingen en het aantal juist afgewerkte zaken. De tekstuele bijdrage van de SP aan hey zwartboek is minimaal het is rijk aan citaten van mensen die in de shit zitten maar daar los je niets mee op. Er moet een antwoord zijn op de vraag hoe vaak het mis gaat en waarom het mis gaat. En opmerking zoals mensen worden telefonisch niet goed te woord gestaan is VMBO-niveau. Dat moet je onderbouwen. Bedankt voor het linkje het laat mij zien dat de aanpak van de SP inderdaad net zo slecht is als ik dacht. Ook het stellen van vragen naar aanleiding van een krantenartikel lost niets op. Die kamervragen doen weinig. Dit is bijvoorbeeld een antwoord: UWV spant zich al jaren maximaal in om (verzekerings-)artsen te werven, op te leiden en te behouden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het coördineren van de wervingsactiviteiten, het inzetten van activerend personeelsbeleid richting verzekeringsartsen die langer en/of meer willen werken en om het toekennen van een arbeidsmarkttoeslag op hun loon. Bovendien zet UWV in overleg met de verzekeringsartsen steeds meer in op verdergaande taakdelegatie. Wat moet je daar nou mee? Dat leidt niet tot enige oplossing behalve dat het een mooie kluit in het riet is voor de vragenstellers. Dit zijn nou de redenen waarom ik niet geloof in een aanpak als deze, Doe goed onderzoek. Besteed dat uit aan mensen die er verstand van hebben en reken politici af als ze echt falen. Dit zijn totaal zinloze rituelen. Als de kamer wil controleren moet ze beter werk afleveren. Niet alleen de SP maar ook de andere partijen.

Minoes&tuin
Minoes&tuin6 okt. 2021 - 5:58

Ik weet niet wat u wil, maar wat moet de SP nog meer doen als kleine partij dan het al doet. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/29/beantwoording-kamervragen-over-uwv-gedupeerden-bij-kafkaeske-keuringen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/08/30/beantwoording-kamervragen-over-het-artikel-mensen-in-financiele-nood-door-achterstand-bij-uwv https://www.openkamer.org/kamervraag/2021Z14229/

3 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin6 okt. 2021 - 6:22

Het is de UWV zelf die steeds te laat is met beoordelingen en van daaruit voorschotten en soms teveel voorschotten moet uitbetalen en de clienten niet en/of onvoldoende informeert. Dit rapport is nb. pas in september opgemaakt. Bovendien zijn er al vaak kamervragen gesteld door de SP nog voor dit rapport uitkwam!

DaanOuwens
DaanOuwens6 okt. 2021 - 14:50

@ Minoes&tuin Jij schrijft: maar wat moet de SP nog meer doen als kleine partij dan het al doet. De SP moet zijn werk beter doen. Meer politici trouwens. Ik doe eens een poging uit te leggen wat ik bedoel. Beetje lang verhaal sorry. Enkele jaren geleden vroeg de Rotterdamse gemeenteraad van de Leefbaar wethouder Struijvenberg de jaar productiecijfers van de dienst werk en Inkomen. Daar werd een ritueel babbeltje in de raad over gehouden. Ik kreeg die cijfers ook en ben eens beter gaan kijken. Inhoudelijk was het een enorme bende. Er werd per aanvrager aangegeven waarom een uitkering werd geweigerd of toegekend. Maar sommige motieven overlapten, waren eigenlijk gelijk of waren volstrekt onduidelijk. Ook het hele proces van bezwaar en beroep miste. Dus de informatie die de dienst en de wethouders aan de raad leverde was totaal waardeloos. Je kon er helemaal niets van vinden. Ik ben eens gaan spelen met de data en met mensen gaan praten. Door de weigeringsmotieven te clusteren kreeg ik meer overzicht. Mij bleek dat meer dan 50% van de aanvragen voor bijstand werd geweigerd. Op talloze gronden maar veruit de belangrijkste grond was administratieve onvolkomenheden aan het dossier. Dat moet je even goed tot je laten doordringen. IEMAND heeft RECHT op een uitkering maar die wordt geweigerd omdat er administratief iets aan schort. De dienst repareert een administratieve onvolkomenheid niet maar stuurt een brief naar de aanvrager waarin staat dat zijn dossier niet compleet maar daaruit kan de aanvrager niet opmaken wat niet goed is. Die aanvrager kan een nieuwe aanvraag indienen maar dat duurt sowieso 3 maanden en een aanvraag wordt niet met terugwerkende kracht toegekend. Ik ben vanuit dat besef gaan praten met mensen bij werk en inkomen. Een manager van de dienst die er al 20 jaar werkte vertelde mij dat het al 20 jaar zo is. Een contact van mij in Amsterdam vertelde mij dat zij hetzelfde probleem zagen. Een beleidsmedewerker van de VNG vertelde mij dat landelijke cijfers hetzelfde laten zien. En ook bij Divosa zie je hetzelfde terug in de data. Een van de Rotterdamse Sociaal Raadslieden vertelde mij dat hij een ouder echtpaar had geholpen bij het indienen van hun 7de aanvraag om bijstand. Twee mensen die al meer dan een half jaar zonder enig inkomen zaten. Er gaat dus iets serieus fout. Er zijn bergen valide informatie beschikbaar. En dan komt de SP met een zwartboekje. Ik wil politici die weten waar ze het over hebben en die echt een resultaat willen bereiken. En dus het bestuur te lijf gaan met een goed verhaal en geen zwartboek.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 okt. 2021 - 9:15

In ken een geval van iemand die eens een keer met de UWV van doen had. Dat was nog ten tijde van de wet poortwachter die m.i. ook totaal niet functioneerde. Ik ga hier niet uitweiden over het probleem. Maar ook dat was diepe ellende, zelfs klachtafhandeling was een farce.. Het leek alsof je er niet door kwam. Het enige dat je dan nog kunt is naar de ombudsman. Maar de rapporten daarvan worden door de overheid niet gelezen. Mij is toen al gebleken dat je van overheidsinstelling als het UWV altijd verloor. Diegene was toch echt niet dom. Het voelde op dat moment voor meerdere mensen alsof er niet doorheen te komen is. Nooit hadden zij het gevoel gehad dat waarheidsvinding er ook maar ooit iets toe deed, of dat men er überhaupt naar op zoek was. Dit gedonder is al veel langer aan de gang als dit de manier van werken is.

FredD2
FredD26 okt. 2021 - 5:00

Ik heb 2x met het UWV te maken gehad. 1x meer dan 25 jaar geleden en daarna nog eens 11 jaar geleden. Ik denk dan ook dat dit op de belastingdienst na de meest gevaarlijke bende is van Nederland en ook in dit geval zou elk bendelid opgepakt en opgesloten moeten worden. Helaas zijn er in Nederland een aantal criminele organisaties welke beschermd worden door de regering.

3 Reacties
adriek
adriek6 okt. 2021 - 8:34

Je overschat de macht van de individuele ambtenaar. Het UWV is een uitvoerende instantie, de regels worden hen opgelegd, en ze moeten die met een opgelegd budget uitvoeren. Zorgvuldigheid kost geld, u moet met uw klachten toch echt in Den Haag zijn.

FredD2
FredD27 okt. 2021 - 4:25

@Eirda, had u maar gelijk. De ambtenaar maakt een beslissing naar aanleiding van zijn of haar interpretatie van de regels en om daaromheen te komen moet je door een cordon van ambtenaren die hun collega in bescherming nemen totdat het echt niet meer kan. Het is een enorme zieke situatie waar we bij de overheid mee zitten. Met ergste zieke bij de belastingen, daarna het UWV gevolgd door de sociale dienst.

Minoes&tuin
Minoes&tuin8 okt. 2021 - 9:22

FredD heeft gelijk.

Kuifje3
Kuifje35 okt. 2021 - 22:50

Een kleine nuance… allereerst is iemand die te veel ontvangen heeft lang niet altijd een slachtoffer. Soms is er sprake van fraude, soms wordt het bedrag niet eens terug gevorderd en soms kan het gewoon worden verrekend met een volgende uitkering. Dan het belastingverhaal: als het bedrag terug wordt betaald in hetzelfde jaar als waarin het teveel ontvangen bedrag is verkregen dan kan bijna altijd gewoon het netto bedrag worden betaald. De verrekening met de fiscus wordt dan door het UWV gedaan. Ook als de verrekening kan worden gedaan met een andere uitkering is het effect dat er netto een verlaging is van die uitkering. Als het jaar voorbij is dan heeft het UWV het bedrag aan loonheffing al definitief doorgegeven aan de fiscus en middels het jaaroverzicht aan de verzekerde. Het jaar is afgesloten en de verrekening kan het UWV niet meer netto afhandelen. Zo zit helaas nou eenmaal de belastingwetgeving in elkaar. Dit is niet het UWV te verwijten, maar de wetgever. De 2e kamer dus.

2 Reacties
adriek
adriek6 okt. 2021 - 8:37

Zoals de baas van het UWV in Radar al aangaf: het gaat heel vaak goed. Dat is helemaal waar, maar heel soms (relatief gezien) gaat het fout, en net zoals bij uw energiemaatschappij en telefoonaanbieder is het systeem niet ingericht op dingen die fout gaan. Veelvoorkomende problemen zitten in het telefoonscript en worden 'automatisch' opgelost, maar alles dat niet standaard is is moeilijk, en voor 'moeilijk' is simpelweg onvoldoende capaciteit.

GHS
GHS6 okt. 2021 - 12:04

Ik heb gelukkig niets met het UWV te maken. Maar als ik deze reacies lees, dan beklaag ik de mensen die wel met het UWV te maken hebben. Je moet er bijna een "kenner" van het UWV krijgen om te begrijpen wat er allemaal gebeurt en waarom. Dat is toch niet uit te leggen.