Joop

Leeuwarder Courant voortaan ook in het Arabisch te lezen

  •  
22-01-2023
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
2649 keer bekeken
  •  
ANP-322931095

De Leeuwarder Courant verschijnt binnenkort ook in een Arabische editie, zodat nieuwkomers die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn het nieuws uit de regio ook kunnen volgen. Journalist Abbas Nashab, initiatiefnemer van het project, wijst erop dat ook grote nieuwsmedia als CNN en de BBC het doen, dus “waarom de LC niet?”.

Nashab komt zelf uit Syrië waar hij in Aleppo journalist en tv-presentator was. Ook vertaalde hij er nieuwsberichten vanuit het Arabisch naar Farsi, een taal die onder andere in Iran wordt gesproken. Vierenhalf jaar geleden belandde hij in Nederland en woont nu in Leeuwarden. Een half jaar geleden besloot hij de artikelen uit LC wel te willen vertalen, en dat gaat nu gebeuren.

“Er zijn duizenden nieuwkomers in Friesland met Arabisch als voertaal,” zegt Nashab tegen de krant. Ze hebben moeite met Nederlands lezen, maar willen wel graag het nieuws volgen. Nieuwkomers kiezen niet waar ze gaan wonen. Ze worden ergens geplaatst. Veel zijn verdrietig als ze horen dat voor hen Friesland is gekozen. Omdat er in Friesland moeilijk werk te vinden zou zijn, omdat het ver weg zou zijn. Maar we wonen in een prachtige provincie. Met de Arabische verhalen kan ik nieuwkomers informeren. Het is goed om te weten wat er in Friesland gebeurt.”

Nashab krijgt hulp bij zijn vertaalwerk van Diana Al Mouhamad uit Dokkum. Zij ziet hoe onder andere haar ouders Nederlands nieuws meekrijgen van Arabische YouTubers die al eerder zagen dat er behoefte aan was. “Maar dan heb je geen Fries nieuws. En zij zijn geen journalisten, dit is professioneler. We willen kwaliteit leveren.”

Volgens Nashab is het ook belangrijk om te onthouden dat Nederlands een lastige taal is om te leren. Ook wijst hij erop dat veel nieuwkomers lang moeten wachten in azc’s waar gen taalles wordt gegeven. Ook voor hen is het “toch fijn om al nieuws over je omgeving te kunnen volgen”. 

De eerste artikelen in het Arabisch verschijnen vanaf aanstaande vrijdag op Facebook, op de pagina Facebookpagina LC Arabisch.

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar

Reacties (75)

Abbas Nashsb
Abbas Nashsb25 feb. 2023 - 11:57

Dag iedereen, Ik heb de opmerkingen gelezen en ik wil graag een paar dingen verduidelijken. Ten eerste, zijn we het erover eens dat nieuwstaal een moeilijke taal is?! Daarom biedt NOS wekelijks nieuws in makkelijke taal voor de nieuwkomers die de taal hebben geleerd maar het nieuws niet kunnen volgen omdat de taal van het nieuws te moeilijk is? Weet u hoeveel asielzoekers die in AZC's wonen en niet naar school kunnen omdat ze op een huis wachten, en het wachten op een huis duurt maanden en soms jaren! Is het goed voor hen om zich niet bewust te zijn van wat er om hen heen gebeurt?! Er zijn ook ouderen die de taal niet kunnen leren, dus die krijgen een vrijstelling! Hebben deze mensen niet het recht om wat nieuws in hun moedertaal te krijgen?! Ten tweede proberen we artikelen te vertalen die de integratie bevorderen, bijvoorbeeld nieuws dat wijst op de beschikbaarheid van vacatures op verschillende gebieden, wetten in Nederland, straffen voor het overtreden van verkeersregels en schending van de vrijheden van mensen. via nieuws. De nieuwkomer kent zijn rechten en plichten. Als u een verhaal vertaalt over iemand die een boete krijgt voor rijden zonder rijbewijs, of iemand die een boete krijgt omdat hij in een parkeergarage at, help je hen de wetten van het land te leren kennen en te respecteren. Daarnaast geven we een samenvatting van het nieuws in het Arabisch en vragen we de lezer om naar de nieuwslink in het Nederlands te gaan voor meer informatie.

Abbas Nashsb
Abbas Nashsb25 feb. 2023 - 11:56

Wist u dat sommige Nederlandse docenten contact hebben opgenomen met onze pagina en ons vertelden dat ze hun leerlingen adviseren om het nieuws in het Arabisch te lezen en dan de link naar het nieuws in het Nederlands te openen en wat woorden en termen te leren. Wist u dat de grote organizaties en instellingen die in nauw contact staan met de nieuwkomers dit initiatief hebben gewaardeerd, omdat ze heel goed weten dat de nieuwkomers dringend moeten weten wat er om hen heen gebeurt? hierdoor burgeren ze sneller in. Stel je uiteindelijk voor dat je naar Frankrijk gaat, hoe lang duurt het voordat je de taal leert en het nieuws kunt lezen en begrijpen?! Is het tot die tijd niet goed om een pagina te hebben die het belangrijkste nieuws voor u vertaalt om dagelijks te lezen? Ik merkte ook dat sommige mensen het initiatief leuk vonden, ze zeiden dat het in het Engels was! Dus, het is een geweldig idee als het in het Engels is, maar het is een slecht idee als het in het Arabisch is! Ik denk dat LC het ook toejuicht om zijn nieuws in het Engels te vertalen als iemand zich vrijwillig aanmeldt om dit te doen een duidelijk project over de doelgroep heeft! Ik ben erg blij met verschillende meningen, maar probeer jezelf eerst in de ander te verplaatsen voordat je je mening geeft en voordat je oordeelt. Dit project werd maandenlang bestudeerd, aangezien het pas werd goedgekeurd na een studie door gespecialiseerde personen. Met vriendelijke groet, Abbas Nashab

Gerygrr
Gerygrr23 jan. 2023 - 13:58

Wie weet hoeveel inwoners van Friesland de Arabische taal meester zijn? Ik ben voor het naast elkaar plaatsen van de Nederlandse tekst en de vreemde taal. Het NT2 onderwijs was ooit zo opgezet. Nederlands plus vreemde taal. Het een spreken en het andere leren dus. Echter met de Marokkaanse leerlingen was er een groot probleem. Hun eerste taal was niet Arabisch, maar Tamazight, uitsluitend een gesproken taal. De jongste generatie Marokkanen en Turken krijgen dit onderwijs niet meer, omdat zij hier geboren zijn! Is dat bezuinigen niet verkeerd opgevat, vraag ik mij af. De onderzoeken geven aan, dat juist de jongste generaties zich vaker gediscrimineerd voelen en achtergesteld bij sollicitaties en het vinden van stageplaatsen.

3 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2023 - 14:51

Alleen het Fries heeft speciale rechten. Het Fries is erkend als een officiële taal in Fryslân. Inwoners hebben onder meer recht op het vak Fries in het onderwijs. Eenzelfde soort speciale status geldt voor diverse minderheidstalen in andere Europese landen zoals het Welsh (Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden). Migrantentalen zoals Urdu, Tagalog, Arabisch, Turks enz enz vallen hier niet onder. Voor tweede generatie anderstaligen zou Nederlands leren in de kinderopvang de aangewezen route moeten zijn.

Gerygrr
Gerygrr24 jan. 2023 - 12:13

Danielle, Zeker is dat nodig! Wij gingen op huisbezoek om ouders over te halen hun peuters naar de voorschoolse opvang te doen of naar de basisschool te sturen zodra dat kon. Het probleem bleek de tradie uit het land van herkomst, de grootouders die de schoondochter niet toestonden de kinderen eerder naar school te sturen dan de verplichte 5 jaar! En toen de vroeg en voorschoolse opvang wel eindelijk werd mogelijk gemaakt, met veel drempels voor de scholen, kregen we te maken met juffen, die zelf “de meisje” zeiden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 jan. 2023 - 22:30

De schoondochters hadden ook tegelijkertijd naar school moeten worden gestuurd.

Pietje Puk139
Pietje Puk13923 jan. 2023 - 12:48

"dat Nederlands een lastige taal is om te leren" Enkele jaren geleden woonden er 3 minderjarige (!!!!!!!!!) asielzoekers uit Eritrea naast ons. Binnen een jaar kon je een gesprek met ze voeren IN HET NEDERLANDS. Een van de jongelui ging naar de M.E.A.O. na een jaar. Als de asielzoekers in een AZC 40 uur per week les krijgen in het Nederlands, dan laten zij na een jaar de nederlanders nog een poepie ruiken. Want die kunnen er zelf niks van, gezien de enorme missers op het internet. Waarom geven wij die asielzoekers geen les in onze taal? Omdat we dan geen werkelozen meer over houden. En dan kunnen de bazen niet meer roepen: voor jou honderd anderen.

5 Reacties
Gerygrr
Gerygrr23 jan. 2023 - 14:03

Nou, de inburgeringscursussen zijn in handen van lieden, die er grof geld aan kunnen verdienen Een Syrische vluchteling hielp ik door hem eenvoudig de grammatica uit te leggen, stillezen te leren. Hij kreeg bij zijn echte lessen geen andere uitleg dan zet je laptop aan en ga oefenen. Hij was de eerste keer geslaagd voor zijn inburgering en is meteen aangenomen bij een restaurant. Het is schandalig hoe mensen zonder enige lerarenbevoegdheid of leservaring zich kunnen verrijken.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2023 - 14:52

Er zijn ook niet genoeg gekwalificeerde NT2 docenten

Eric Minnens
Eric Minnens24 jan. 2023 - 1:57

@Gregyr "zet je laptop aan en ga oefenen" Op ROC's wordt vaak uitstekend lesgegeven. Juist ook met behulp van computerprogramma's! Er zijn ook veel 'zij-instromers' ja. Terwijl er inmiddels een aparte opleiding tot NT2-docent bestaat. Die was er 'in mijn tijd' nog nauwelijks. Ik ben zo'n 20 of 15 jaar geleden acht jaar leraar NT2 geweest. Zelfs met mijn MO-opleiding Nederlands was dat in het begin nog flink bijpoten. Nederlands leren aan 'buitenlanders' vergt totaal andere vaardigheden dan Nederlands geven aan Nederlanders. (Voor geboren Nederlanders spreken woordjes als 'de' en 'het', de plaats van 'er' in een zin, samengestelde werkwoorden, het gebruik van sterke of zwakke vervoegingen, etc. bijvoorbeeld vanzelf; voor nieuwkomers niet.) Daar moet je in je lessen uiteraard langzaam naartoe groeien, via de niveaus A1 t/m C2. Wat jij gedaan hebt, zegmaar als 'taalmaat', kan daarbij als extra ondersteuning heel goed werken. Maar er zijn net zoveel goede of slechte taalmaatjes, als goede of slechte docenten. Taalmaten moeten ook zekere educatieve en taalgevoelige kwaliteiten hebben. (En er was in de tijd dat ik lesgaf ook aardig wat kaf onder het opleidings-koren. Maar pas op dat je niet alles over één negatieve kam scheert.)

Gerygrr
Gerygrr24 jan. 2023 - 11:58

Eric Minnens, Vanaf de komst van de eerste kinderen van arbeidsmigranten hebben we in Utrecht gewerkt met methoden NT2 vanaf de kleuterleeftijd. Ik was deels gewoon klasse leraar als NT2 leerkracht. De leservaring en het zelf helpen ontwikkelen van lesmateriaal deed ik op in de jaren tachtig vorige eeuw. Het citaat over de laptop komt uit de mond van mijn leerling.

Gerygrr
Gerygrr24 jan. 2023 - 13:37

Eric, https://nos.nl/l/2154576 Over het succes van de computerprogramma’s….

Thuiszitter
Thuiszitter22 jan. 2023 - 22:46

De Syrische vluchteling, Nashab, vertaald artikelen van de LC op een FB pagina , uit eigen ervaring weet hij dat hier behoefte aan is. En dan spreken diversen hier dit idee tegen …… ondanks de logische uitleg. Hulde voor Nashab zou ik zo zeggen.

2 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens23 jan. 2023 - 9:45

@Thuiszitter Eens.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2023 - 12:47

Als het om een project zou gaan waar subsidies voor nodig zijn mag de vraag naar het nut niet ontbreken. Maar daar gaat het hier neem ik aan niet om.

Wir sind Pabst
Wir sind Pabst22 jan. 2023 - 22:38

Als boertje uit een andere provincie moet ik constateren dat ik het Fries en het Arabisch wel wat verwantschap vind hebben, allebei namelijk onverstaanbaar…

5 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2023 - 13:07

Taalkundigen doen onderzoek naar "mutual intelligility" (onderlinge verstaanbaarheid) van nauwverwante talen. De verstaanbaarheid ( intelligibility) van het in Friesland gesproken Fries (West- Frisian) scoort voor Nederlanders hoog. Helaas zit het artikel dat daar verslag van doet in het Dutch Journal of Applied Linguistics achter een betaalmuur.

Paul Spijkers
Paul Spijkers24 jan. 2023 - 4:15

Een vroeger vorm van het tijdschrift is tenminste open. bv: "How easy is it for speakers of Dutch to understand Frisian and Afrikaans, and why?" https://benjamins.com/catalog/getpdf?webfile=a344058012 De hedendaagse vorm (het is een paar keer van naam en plek verandert) volgens mij ook, (https://dujal.nl/index) maar het kan best dat een meer algemene dienst waar het ook tezien is een slot heeft.

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jan. 2023 - 1:32

alleen abstracts zijn vrij dacht ik

Paul Spijkers
Paul Spijkers25 jan. 2023 - 4:09

Werkt de PDF link niet? Ik vond die op Benjamins en nu zitten ze op Openjournals, ook Open Access. Ook heeft een van de schrijvers van dat betreffende artiekel alles vrij link of PDF op haar universiteits pagina, maar dat is iest andetrs ( http://www.let.rug.nl/gooskens/?p=publications ) Nog eentje: ‘Kinsto it Frysk ferstean? ’Intelligibility of West Frisian for Dutch native speakers' https://benjamins.com/catalog/getpdf?webfile=a437417203 Link onderaan op de abstract pagina https://benjamins.com/catalog/dujal.19034.bel

DanielleDefoe
DanielleDefoe25 jan. 2023 - 11:20

Paul ik heb toegang tot wat ik nodig heb via mijn UNI.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 22:04

Sinds de blokkeerfriezen is dit weer de eerste keer dat ik me een beetje trots voel als fries.

2 Reacties
Eric Minnens
Eric Minnens23 jan. 2023 - 9:47

Trots? Begrijp ik. Wat moet jij geleden hebben onder die blokkeerfriezen. Wat is oproerkraaier eigenlijk in het Fries?

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2023 - 12:56

@Eric de samenstelling komt niet voor in het Nederlands Friese woordenboek.

Ivan61
Ivan6122 jan. 2023 - 20:10

Ik kom bijna dagelijks bij mensen naar binnen en grote meerderheid zijn nieuwkomers . Bijna altijd staat tv aan en bijna altijd kijken zij naar de zenders uit vaderland. Dat wil zeggen dat zij vooral behoefte hebben naar de nieuws uit eigen land en niet zo veel vertrouwen hebben in herkauwde Nederlandse versie. Hier wordt nog altijd te veel aandacht aan VS besteed en de andere landen komen niet zo snel aan de beurt, tenzij iets slecht gebeurt en dan ook meestaal heel kort en opervlakkig. Met andere woorden hele dome actie van LC.

4 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 22:02

"Met andere woorden hele dome actie van LC." Sorry hoor, maar ik zie de relatie met de eerdere door jou genoemde feiten niet. Ik denk dat het alleen maar helpt om mensen te informeren.

omaoeverloos
omaoeverloos23 jan. 2023 - 9:39

Lokaal Fries nieuws komt uit de VS?

Eric Minnens
Eric Minnens23 jan. 2023 - 9:56

@omaoeverloos "Lokaal Fries nieuws komt uit de VS?" Welzeker! https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Friesland_(Wisconsin)

Thuiszitter
Thuiszitter23 jan. 2023 - 21:57

Ivan heb je het artikel wel gelezen of alleen de kop ? LC pleegt geen actie het is een actie van een vluchteling op een FB pagina , so what !!

Prisunic
Prisunic22 jan. 2023 - 18:00

De LC in het Amerikááns! Waarom niet? Ze hebben er ook de nieuwste Amerikaanse straaljagers, op airbase Leeuwarden. Plus een paar Mc Donalds.

4 Reacties
Volrin
Volrin22 jan. 2023 - 20:27

Waar haal jij Amerikaans vandaan?

r v b
r v b22 jan. 2023 - 20:44

Wat is dat voor taal, Amerikaans?

Jan Wijn
Jan Wijn23 jan. 2023 - 10:59

rvb , Amerikaans is Amerikaans zoals Fries is Fries . maar Amerikaans kan ook Spaans en Portugees, Iers en Frans zijn, absoluut geen Engels.

Hannes van Achterhout
Hannes van Achterhout23 jan. 2023 - 17:43

Geeneens zo'n gèk idee, middels kauwgummie-amerikaans knauwende podcasts, doorspekt met diepfriezen die solidèr binne mei Trumpgeboerte dat lulk is op de wrâld omdat links hen alles ófpakt het.

Rutger Groot
Rutger Groot22 jan. 2023 - 16:11

We weten allemaal dat onderwijs, werk en taal essentieel zijn bij een succesvolle integratie, dus dit initiatief is contra-productief. Dat CNN en BBC wereldnieuws in diverse talen aanbieden is te begrijpen, maar dat de regionale krant hier ook aan denkt is potsierlijk. En.... welke artikelen worden dan vertaald? Je bent als arabische lezer dus weer afhankelijk van wat anderen voor je bepalen te lezen - censuur ligt eenvoudig op de hoek - en dat werkt integratie per definitie tegen. Dus hupsakee, nieuwkomers ondersteunen met taal lessen, zodat ze zichzelf verder in NL kunnen verdiepen en ontwikkelen.

5 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 17:36

"We weten allemaal dat onderwijs, werk en taal essentieel zijn bij een succesvolle integratie, dus dit initiatief is contra-productief." Je kunt vast wel uitleggen waarom toch? Het is juist goed dat mensen belangrijke informatie tot zich kunnen nemen. Dat het van jou alleen in het Nederlands mag geeft aan dat je nogal dictatoriale neigingen hebt imo.

Martin van der Linde
Martin van der Linde22 jan. 2023 - 17:49

Nee, je bent als lezer afhankelijk van wat een Arabische journalist er voor jou uitpikt. En hoezo censuur? Wat mogen ze niet weten?

Peterrr3
Peterrr322 jan. 2023 - 18:41

Het één (nieuwkomers ondersteunen met taallessen) hoeft het ander (artikelen vertalen naar het Arabisch) niet uit te sluiten. Dus prima initiatief. Dat je er moeite mee hebt dat je afhankelijk bent van wat anderen bepalen wat nieuws voor je is, daar hebben we allemaal last van. Aan alles wat in de media komt gaat een keuze van de redactie aan vooraf. Dus ook dat probleem zie ik niet zo...

Adaestuo
Adaestuo23 jan. 2023 - 10:01

@Martin van der Linde "Nee, je bent als lezer afhankelijk van wat een Arabische journalist er voor je uitpikt. En hoezo censuur? Wat mogen ze niet weten?" Toevallig hoorde ik vanochtend vroeg op radio 1 een interview over dit initiatief van de Leeuwarder Courant. Abbas Nashab gaat de vertaling doen, en selecteren uit de artikelen voor vertaling doet hij samen met chef nieuws bij de al genoemde krant, Walter Monster. De selectie wordt dus niet door de vertaler alleen gedaan. En Abbas Nashab heeft juist vrij snel Nederlands geleerd door daar bij de redactie te werken. Wellicht kan jij desnoods nog wat verdachts vinden in de achternaam van Walter... Maar nu even mijn hamvraag aan jou: zou je kunnen definiëren wat censuur is, en wil je er daarna bij vertellen waarom jij gewag maakt van (mogelijke) censuur bij de selectie voor vertaling bij de Leeuwarder Courant? Geen creatieve definitie van de term censuur maar de concrete. Ik ben echt zeer benieuwd...

Martin van der Linde
Martin van der Linde24 jan. 2023 - 16:11

Adaestuo, dat kwam niet van mij, dat was een opmerking " - censuur ligt eenvoudig op de hoek - " van Rutger Groot waarbij ik mijn vraagtekens zet. Waarom zou er censuur zijn, om welke reden?

Doomsdayshaman
Doomsdayshaman22 jan. 2023 - 15:35

En na hoe lang is men dan het Nederlands machtig?

7 Reacties
r v b
r v b22 jan. 2023 - 18:22

In Friesland lijkt mij de prioriteit bij het Fries horen te liggen, dat is immers de taal van het gebied.

Martin van der Linde
Martin van der Linde22 jan. 2023 - 20:07

Rvb, iedereen in Fryslân spreekt Nederlands. Ze willen niet eens dat alles in het Frysk gaat. Het gaat ze om de taal en de cultuur, niet om het nationalisme. De LC is een Nederlandstalige krant.

Volrin
Volrin22 jan. 2023 - 20:28

@r v b " In Friesland lijkt mij de prioriteit bij het Fries horen te liggen, dat is immers de taal van het gebied. " Zo zwart is het niet. In het onderwijs is Nederlands, zeker als het op examens aan komt, nog steeds de voertaal.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2023 - 20:29

De status van de Friese taal uitleggen gaat mij teveel tijd kosten.

Gimli1955
Gimli195523 jan. 2023 - 9:06

@Volrin Dat "zwart" komt op mij wat racistisch over.

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2023 - 15:04

Kennelijk weten weinig Nederlanders buiten Friesland weinig af van deze officiele tweede taal. Ongveer de helft van de bewoners heeft Fries als moedertaal. Onderwijs in de Friese taal is verplicht voor de lagere en middelbare school. Zou het Fries buiten Friesland niet gepromoot kunnen worden, bv als keuzevak in het VO?

DanielleDefoe
DanielleDefoe23 jan. 2023 - 15:09

streep eerste weinig door

JoepJos
JoepJos22 jan. 2023 - 14:38

Het lijkt me handiger en effectiever de Leeuwarder Courant qua Nederlands te hertalen zodat deze voor anderstaligen makkelijker te lezen is. Hiervoor kun je overigens ook de Kidsweek gebruiken.

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2023 - 20:55

De LC is al in het Nederlands

JoepJos
JoepJos23 jan. 2023 - 7:20

@Danielle: ik ben er van op de hoogte dat t LC in t Nederlands (duh!). Ik had t over hertalen.

Radio-Head
Radio-Head22 jan. 2023 - 13:47

Doe wel wandelingen en daarna wat eten met mensen uit het AZC, we proberen dan alles in het Nederlands te doen, en willen ze wat in het Fries weten, prima dan kan dat ook. En dat laatste daar gaat het hierom. Mooi is ook dat ze de kans gegeven wordt om mee te helpen bij cultureel of sociaal-maatschapelijke zaken. Toen een keer het klimaat ter sprake kwam, begon iemand over dat hij meegeholpen had met "Bosk", een verplaatsbaar koelend bomenpark tijdens de laatste zomer in Leeuwarden, top vind ik dat. Enfin afgelopen week ontroerde mij het optreden van een gevluchte Oekrainse zanglerares, die voor de wedstijd begon in Heerenveen, het Friese Volkslied in een goed gevuld stadion met pure emotie en kracht vertolkte. https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1187499/oekraiense-nataliia-zingt-het-fries-volkslied-in-het-abe-lenstra-ik-ben-zo-trots

A little bit of sunshine
A little bit of sunshine22 jan. 2023 - 13:47

Op zich wel een leuk initiatief, waar wel een beetje selectief, de meeste nieuwkomers uit 2022 kwamen uit Oekraïne, Polen, Turkije, India en wat landen waar ze Arabisch spreken.

r v b
r v b22 jan. 2023 - 12:47

Niks mis mee, en door nieuwkomers bij de omgeving te betrekken zal het de integratie ten goede komen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2023 - 12:31

Talen leren is moeilijk voor volwassenen. Nederlands is niet speciaal moeilijk, en Fries ook niet. Met Nederlands kun je ook in Friesland uit de voeten. Bij vertaling in het Arabisch is de vraag al snel welk Arabisch. Fries nieuws in het Engels vertaald is wellicht zinvoller als je immigranten wilt bereiken.

4 Reacties
Juppé🎗
Juppé🎗22 jan. 2023 - 17:19

« Fries nieuws in het Engels vertaald is wellicht zinvoller als je immigranten wilt bereiken. « ……geheel mee eens.

Martin van der Linde
Martin van der Linde22 jan. 2023 - 18:03

Daniëlle, de LC is een Nederlandstalige krant met een apart katern gewijd aan regionaal nieuws. Daar gaat het om. Dat ze leren wat er in hun directe omgeving speelt. Integratie is meer dan een taal leren en voor de rest in je sociale isolement blijven omdat je de buitenwereld niet kent. Het grootste probleem bij integratie is dat men te weinig weet hoe zaken georganiseerd zijn in Nederland. Dat is de reden waarom alle overheidscommunicatie meertalig is. Een krant in de eigen taal is daar een logisch vervolg op. Meer kennis en begrip van Nederland stimuleert het aanleren van Nederlands alleen maar. Weet je nog dat je je vroeger met wiskunde af vroeg waarom je dat allemaal moest leren, want je ging er later toch niks mee doen? Dit idee is er om die vraag te beantwoorden.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2023 - 20:36

Dat de LC nederlandstalig is weet ik natuurlijk ook maar veel reageerders hebben denk ik geen flauw benul van de status van officiele minoriteitstalen in Europa ihb van het Fries.

DanielleDefoe
DanielleDefoe24 jan. 2023 - 22:33

wiskunde vond ik gewoon harstikke leuk en natuurkunde nog iets meer.

Martin van der Linde
Martin van der Linde22 jan. 2023 - 12:17

Prima idee. Integratie is niet alleen een kwestie van de taal beheersen. Het is veel meer een kwestie van je thuis voelen en weten wat er in je omgeving gebeurt. Dan volgt belangstelling voor de rest vanzelf. Zeker omdat asielzoekers niet staan te springen om in Fryslân weg gestopt te worden. Het eerste dat dan nodig is zorgen dat ze zich welkpm voelen. Het taalargument in de reacties hieronder komen daarom nogal obligaat over.

5 Reacties
GeenProbleem
GeenProbleem22 jan. 2023 - 13:15

'Zeker omdat asielzoekers niet staan te springen om in Fryslân weg gestopt te worden. ' ' Integratie is niet alleen een kwestie van de taal beheersen. Het is veel meer een kwestie van je thuis voelen en weten wat er in je omgeving gebeurt.' En dat gaat nogal lastig als je geen Engels of Nederlands spreekt. Ik denk dat die asielzoekers heel blij mogen zijn dat ze uberhaupt 'weggestopt' worden in Friesland.

Ivan61
Ivan6122 jan. 2023 - 15:58

Martin. Mijn eerste adres in Nederland was in Langweer. Heb nog steeds heel leuke herinneringen aan. Jij kraamt onzin uit Martin.

Martin van der Linde
Martin van der Linde22 jan. 2023 - 17:43

Geen probleem en Ivan, dat weggestopt worden is iets dat zij zelf vinden. Er is weinig werk, dat is waarom de meesten naar het westen of zuiden willen. Niet omdat Fryslan een slechte plek zou zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe22 jan. 2023 - 20:38

Veel statushouders verkassen binnen drie jaar zonder dat dat hun baankansen vergroot.

Martin van der Linde
Martin van der Linde22 jan. 2023 - 22:53

Danielle, dat zou best kunnen. Ik denk dat ze verkassen omdat mensen die ze kennen in de randstad wonen. Ze willen onder elkaar zijn. Dat is heel normaal. Dat doen Nederlanders die naar Canada of de VS vertrokken ook. En in hun local stores kopen ze onze dubbelzoute drop.

Ranonkel2
Ranonkel222 jan. 2023 - 12:15

Leuk initiatief. Nu nog in het Fries, toch wel de moedertaal van de grootste doelgroep.

Boning
Boning22 jan. 2023 - 11:41

Dit is koren op de molen voor de extreem rechtse en racistische partijen zoals PVV.. .De PVV mutanten zullen vast en zeker Kamervragen gaan stellen..

2 Reacties
Adaestuo
Adaestuo22 jan. 2023 - 14:54

Ja, alles om hun eigen zo 'succesvol geïntegreerde' achterban aan boord zien te houden...

PGS
PGS22 jan. 2023 - 16:53

Op zich niets mis mee dat er kamervragen worden gesteldt. Het is pas een slechte zaak als de desbetreffende minister of staatssecretaris er geen goed antwoord op kan geven.

Gio Servas
Gio Servas22 jan. 2023 - 11:21

Mijn ouders en ik hebben juist Nederlands geleerd door onze interesse in het nieuws en het lezen van kranten (voor mij veelal kinderboeken). Het idee is sympathiek, maar niet echt goed voor integratie.

GeenProbleem
GeenProbleem22 jan. 2023 - 11:20

Wat een dom idee, als je wil dat mensen integreren moet je dit juist niet doen.

4 Reacties
Oki Doki
Oki Doki22 jan. 2023 - 16:10

Als de krant alleen maar in het Nederlands of het Fries is dan lezen deze mensen de krant helemaal niet. Als ze de krant in het Arabisch leren dan krijgen ze toch nog iets mee van het nieuws in Friesland en bevorderd dit de integratie.

oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 17:38

Hoezo niet? Jij plempt hier gewoon onzin neer.

GeenProbleem
GeenProbleem22 jan. 2023 - 19:12

@Oki Doki Het is wishful thinking, er zijn nu immers ook nog migranten van de 1e generatie waarvan de vrouwen vaak geen Nederlands kunnen spreken.

Gio Servas
Gio Servas23 jan. 2023 - 11:45

@Oproerkraaier, uit eigen ervaring weet ik dat het lezen van Nederlandse kranten, boeken of tijdschriften, het puzzelen met Nederlandse woordpuzzels en het kijken naar Nederlandse tv/luisteren naar Nederlandse radio wel degelijk bijdraagt aan een goede taalbeheersing. Je moet wel echt heel erg kortzichtig zijn dit niet te willen inzien. Als je een volledig deel wil uitmaken van de Nederlandse maatschappij, dan moet je uit je bubbel stappen en dat brengt idd in het begin wat ongemakken, maar de rest van je leven heb je er alleen maar profijt van.

Joop  den Uil
Joop den Uil22 jan. 2023 - 11:12

als proef is dit wel interessant, maar, ... daar gaat ons streven naar integratie .. inburgering was toch al een hoge kostenpost; daar kan nu dus op bezuinigd worden.

2 Reacties
oproerkraaier
oproerkraaier22 jan. 2023 - 17:43

wat een nare reactie weer. Mag de LC zelf weten wat ze met hun geld doen?

Karingin
Karingin23 jan. 2023 - 7:34

Als je écht naar inburgering streeft, geef je mensen direct taalles, psychische zorg en de mogelijkheid om te werken. Zonder dat ze zich daarvoor diep in de schulden moeten steken

Volrin
Volrin22 jan. 2023 - 11:03

Op zich een sympathiek idee, maar is het dan niet handiger het in het Engels te doen? Dan bereik je denk meer immigranten, dan enkel de mensen die Arabisch spreken. Dat het net als Nederlands ook gebruik maakt van het alfabet, maakt het ook makkelijke om de letters te leren.