Joop

Leesvaardigheid is geen kwestie van boeken maar van leraren

  •    •  
09-12-2019
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
210 keer bekeken
  •  
41314364251_eb1d70f7e0_o

© cc-foto: Roel Wijnants

Het kan zo niet verder, want wat is ons onderwijs waard als zelfs een kwart van de jongeren na school niet zelfredzaam is?
Het was geen nieuws , toch is het groot nieuws: uit de internationale PISA-onderzoeken blijkt dat Nederlandse tieners weer lager scoren op leesvaardigheid. Maar liefst een kwart van de tieners is onvoldoende geletterd en de kloof in de samenleving (tussen opleidingsniveaus) wordt groter. De PISA-resultaten lokken altijd veel hapsnap-commentaar uit en meer of minder voorspelbare ‘oplossingen’ van opiniemakers, schrijvers, twitteraars, ministers en onderwijzers. Maar niemand durfde de koe bij de horens te vatten: het is belabberd gesteld met de onderwijskwaliteit in Nederland.
Laat ik eerst deze open deur intrappen: dat PISA op het gebied van taal alleen de leesvaardigheid test, betekent nog niet dat we alleen iets moeten doen aan leesvaardigheid. Ook als we de oorzaken zoeken van de verminderde leesvaardigheid, moeten we verder kijken dan alleen naar de toenemende ontlezing. Welk kind schrijft nog elke week een opstel? Welke jongere luistert nog wel eens langer dan een kwartier onafgebroken naar een spreker zónder Powerpoint?
Ontluisterend gegeven, of toch niet: juist de kern uit een tekst halen blijkt het moeilijkst voor de Nederlandse leerlingen – die van basisschool tot eindexamen leren van kant-en-klare samenvattingen in de lesmethodes en uit hun schrift waarin ze overpennen wat leraren voorgekauwd en juist gespeld op hun digibord projecteren.
Toch kiest het ministerie van Onderwijs voor een eenzijdig antwoord op de PISA-resultaten: een leesoffensief. Er moeten meer boeken komen, bibliotheken gaan fantastische dingen doen, projecten zullen er zijn op vmbo-scholen, en er moet een ‘goede leesaanpak’ komen. Voorlezen en lezen, lezen, lezen. De brief van de ministers zegt niet welke rol leraren hebben in beter taalonderwijs. Het plan zegt niets over didactiek (tenzij er gezinspeeld kan worden op de luchtkastelen van Curriculum.nu ), niets over taalvaardigheid in brede zin of over onderwijskwaliteit. De ministers ontlopen hun verantwoordelijkheid in dezen en dat is precies waarom wij op dit dieptepunt zijn beland.
Dat is ook pijnlijk, omdat wel degelijk uit onderzoeken bekend is dat goed onderwijs het verschil maakt of, beter gezegd: het verschil verkleint. David Mitchell zette in zijn boek Gelijke kansen in de school de bewezen effectieve aanpakken voor meer kansengelijkheid op een rij.
Waar we het hebben over de verschillen tussen kinderen met lagere dan wel hogere sociaaleconomische status (SES), zijn de volgende zaken van doorslaggevend belang: goede leraren (die goed ondersteund worden), goede schoolleiders, geen vroege selectie en wél heterogene scholen. Op de laatste twee zaken – die met elkaar samenhangen, want leerlingen met een lage SES komen dóór de vroege selectie op andere scholen terecht dan leerlingen met een hoge SES – ga ik nu verder niet in, al is het wel zo dat alleen al ons systeem die kloof vergroot. Maar ik zoek eerst de goede leraren…
De pabo stelt duidelijke eisen aan haar studenten: ze moeten een taal- en rekentoets halen en extra toetsen indien het vakkenpakket van de vooropleiding niet helemaal past. Er is wel een enorm lerarentekort in het primair onderwijs en veel leerkrachten ervaren een te hoge werkdruk. Bovendien zijn er enorme verschillen tussen wijken en scholen, waardoor de achterstanden van kinderen met lage SES nog groter worden.
In het voortgezet onderwijs zijn voor de meeste vakken wel leraren, maar zij hebben niet altijd de juiste bevoegdheid. Hier heeft men namelijk als ‘oplossing’ voor het tekort de eisen aan bevoegd lesgeven opnieuw ‘benoemd’ – verlaagd dus. Hoewel een school formeel maar tijdelijk een ‘benoembare’ docent voor de klas mag zetten, wordt hier in de praktijk niet eens meer naar gevraagd door de inspectie.
Toen er veel discussie was over het lerarenregister dat de nascholing van leraren zou moeten registreren, was dit het veelgehoorde argument: ‘Als je naar het ziekenhuis gaat, wil je ook weten dat een arts zijn diploma heeft gehaald.’ Welnu, in de grote steden is bijna elke chirurg een verpleegkundige – op sommige scholen. De cijfers worden niet bijgehouden, maar zeker is dat dit verschijnsel het ergst is op de vmbo-scholen in achterstandswijken.
En de academische eerstegraads docent Nederlands, die zou kunnen onderzoeken (of allang weet) welk taalonderwijs nodig is voor deze generatie jongeren, is een uitstervende soort, zo lijkt het, ingehaald door de ‘versnelde eerstegraads’ die je nu ook aan hogescholen kunt behalen en bezweken onder de werkdruk van moedertaalonderwijs waarin het nu eenmaal nodig is om schrijfproducten van feedback te voorzien, hoe tijdrovend het ook is – om maar iets te noemen.
Een aantal jaren geleden is Nederlands wel een kernvak geworden, wat betekent dat het met Engels en wiskunde zwaarder telt voor het eindexamen; in de lessen Nederlands zit de klas altijd vol, want het is geen keuzevak; maar toch hebben de meeste leraren Nederlands hetzelfde maximum aantal uren per werkweek als hun collega’s. Dat wordt overigens per school bepaald, voor alle vakken, dus alle leraren in het voortgezet onderwijs zijn voor hun werkdruk afhankelijk van de samenwerking en kwaliteit van schoolleiding en MR. Andere landen, die het wél goed doen in PISA, zetten het laagste maximum aantal lesuren op het moedertaalonderwijs: 18.
Het kan zo niet verder, want wat is ons onderwijs waard als zelfs een kwart van de jongeren na school niet zelfredzaam is? De trend moet gekeerd worden. Laat leraren in primair en voortgezet onderwijs hun werk goed doen; verlaag de werkdruk. Bij taalonderwijs is daar extra tijd voor nodig; minder lesuren per week. Op scholen in achterstandswijken is daar extra tijd en samenwerking/ondersteuning voor nodig. Stel geen lagere eisen aan leraren, maar doe er alles aan om goede leraren te behouden.
‘Een lezer is weerbaar,’ zei Adriaan van Dis vorige week in DWDD. ‘Die kun je niet zomaar iets wijsmaken.’ Goed taalonderwijs heeft zo veel positieve impact op de samenleving, op de toekomst. Laat die kans niet liggen.
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (30)

Ganneke
Ganneke11 dec. 2019 - 10:12

Je geeft het onderwijs de schuld. Dat ze minder uren hebben, ja dat zou kunnen. Dat is het echter maar voor een klein deel. Voor mij is de grote schuldige de boeken die je moet lezen. De boeken die je op school moet lezen zijn niet leuk. Als je een meisje bent en je moet de boeken lezen, dan kom je ook nog eens veel seksisme tegen. 2D geschreven vrouwelijke personages, walgelijk geschreven seksscènes, geilen op minderjarigen in boeken tot zelfs een boek waarin een vieze oude man naar bed gaat met iemand van 13, de vrouw op de achtergrond en de man als tragische held. Dat soort schijt wil een meisje meestal niet lezen. Dat wordt bestempeld tot literatuur, maar de literatuurhelden is gewoon een bolwerk van voornamelijk oude witte mannen die elkaar prijzen. Als er iets voor zorgt dat je niet meer wil lezen zijn het wel die seksistische schijtboeken. Als je boeken schrijft of laat lezen die mensen leuk vinden, gaan ze meer lezen (denk er dan ook eens aan om boeken tot literatuur te bestempelen die niet hetzelfde gaan als de oude mancentrische werkjes die nu tot literatuur worden uitgeroepen. Wees eens ruimdenkend en bestempel niet iets dat over vrouwen en meisjes gaat dat niet louter uit stereotyperingen bestaat tot lectuur ipv literatuur). 1 + 1 = 2. Maar ik heb gehoord dat het met de wiskundevaardigheden ook al niet goed gaat op school, dus waarschijnlijk is niemand op deze oplossing gekomen.

1 Reactie
hminkema
hminkema13 dec. 2019 - 5:16

Ik denk dat ca. 90 procent (wellicht meer) van de Nederlandse literatuur NIET lijkt op de karikatuur die jij er van maakt. Loop naar de bibliotheek. Vind de kasten met Nederlandse literatuur. Begin bij de A. Leg de boeken op twee stapeltjes: een met seksistische schijtboeken waarin wordt gegeild op minderjarigen en 13-jarige meisjes naar bed moeten gaan met mannen van 60, en een stapel waarin dat niet zo is (op geen enkele manier). Ga door tot je de Z gehad hebt. Ik weet wel welke stapel hoger wordt. Maar ja, dat wil jij natuurlijk niet weten. Want dan gaat je identiteitspolitieke standpunt in rook op. Dat kunnen we natuurlijk niet hebben.

Wilma3
Wilma310 dec. 2019 - 13:52

Ben het totaal oneens met de titel. Ik heb twee kinderen waarvan de één graag en veel leest en de ander vindt de ondertiteling bij een film al een probleem. Welk boek, welke leraar of wat ik als ouder ook deed het maakte niet uit hij ging niet lezen. Dus het is in mijn ogen vrij naïef om te veronderstellen dat een goede leerkracht een kind aan het lezen krijgt. En anders.....ik zou zeggen bewijs het, ik stel mijn zoon beschikbaar voor de proef.

JanB2
JanB210 dec. 2019 - 10:55

"Het was geen nieuws, toch is het groot nieuws: uit de internationale PISA-onderzoeken blijkt dat Nederlandse tieners weer lager scoren op leesvaardigheid" Als dat betekent dat de jeugd van tegenwoordig het nog slechter doet dan de generatie's voor hen (en dat betekent het impliciet dus ook) dan hebben we feitelijk te maken met een generatie die nauwelijks het (begrijpend) lezen machtig is (gezien hoe weinig menigeen hier er van bakt).

2 Reacties
DanielleDefoe
DanielleDefoe10 dec. 2019 - 12:06

Zal de rapporten er weer eens bijpakken.

mayhem
mayhem15 dec. 2019 - 13:10

Generatie's?

de Boer2
de Boer210 dec. 2019 - 9:49

Leren lezen is een ingewikkeld en deels onbegrepen proces van een code die moet worden gedecodeerd. Daarin zijn grote verschillen in potentie en vaardigheid op te merken. Het ene kind leest na een half jaar als een trein. het andere staat voor raadsels. Zo'n juf kan dat ook niet oplossen, die doet wat ze kan en wat de leesmethode voorschrijft. Maar ze is een juf en niet de tovenaarsleerling. waar Paul Ducas. zo beroemd van is geworden. Wat een opvoeder moet doen is duidelijk: met geduld en tolerantie kom je verder dan met korzeligheid en concurrentie. En die eerste combinatie wordt niet zo vaak ingetoetst en dan blijft de safe dus dicht. En dan vraag jij dus wat bedoelt die de Boer nou weer? Wat betekent het wat ie schrijft op de muurkrant? Lezen is een ingewikkeld en deels onbegrepen proces.......

4 Reacties
JanB2
JanB210 dec. 2019 - 10:58

En dan vraag jij dus wat bedoelt die de Boer nou weer? Nou nee. Ik zie gewoon een aantal open deuren en gemeenplaatsen die in de helft van de tekst een stuk duidelijker weergegeven hadden kunnen worden. Socioloog?

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 dec. 2019 - 12:41

Geen socioloog denk ik aan gewoon boerenpraat.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 dec. 2019 - 13:13

aan= maar

JanB2
JanB211 dec. 2019 - 9:32

Dat zal het zijn.

mjansen2
mjansen210 dec. 2019 - 7:34

Moet altijd denken aan de reguliere basisschool waar mijn zoon op zat en ook maar niet wilde leren lezen. Na een paar maanden in groep 3 kwam hij bezorgd thuis...."iedereen kan lezen maar mam ik kan het niet" Achtervolgd door citotietsen en aviscores raakte mijn kind steeds meer gedeprimeerd. Lag op de bank en wilde niet meer naar school. Getest, tja ernstig dyslectisch maar zou genoeg compensatiemogelijkheden hebben om toch te leren lezen...maar het kwam niet. Uiteindelijk na een paar jaar tobben hebben we hem naar de vrije school gedaan . Daar ging de druk eraf en lag de nadruk bovendien ook veel meer op de creatieve vaardigheden dan rekenen en taal en mijn zoon las binnen 3 maanden dikke pillen. En nu? Hij koos voor een studie aan de universiteit en kiest n.b. allerlei talen als bijvakken. Het zeer beperkte lesstofaanbod op de reguliere basisschool waarbij het passief kunnen reproduceren op toetsingsmomenten het doel lijkt van het leren(want de school moet goede resultaten halen) plus de competatieve druk stimuleerde mijn kinderen in ieder geval niet om te leren. Stel de ontwikkeling van individuele kind weer centraal , met kleine klassen veel tijd en ruimte voor creatieve en motorische verwerking/toepassing van de lesstof . En de leraar is ook een soort rolmodel en geen stampmachine, ook die heeft ruimte/tijd nodig om zijn vaardigheden optimaal te kunnen overbrengen en kinderen te kunnen stimuleren..

Tafelpoot
Tafelpoot10 dec. 2019 - 7:02

Gewoon weer herwaardering voor de ouderwetse encyclopedie in boekvorm uiteraard. En alles komt weer op zijn pootjes terecht.

Lowieke de Vos
Lowieke de Vos10 dec. 2019 - 5:10

Ik heb het stuk gelezen. Ik heb de reacties gelezen. Ik mis het stuk tussen de geboorte en het einde van de kleuterschool. Wanneer een stel met Turkse of Marokkaans bloed in de aderen doch beiden in Nederland geboren en getogen een kind krijgen, leren ze deze eerst Turks of Arabisch praten. Waarom is dat? Krijgen ze dan een bonus van Dyanet? Het kind heeft, zodra het naar school gaat, een dusdanige taalachterstand dat diens hele leven daar de gevolgen van moet dragen. Kinderen konden vroeger buiten spelen. Dat kan en mag niet meer. Wanneer een kind buiten lawaaierig is, is er altijd wel een babyboomer die daar last van heeft. Weg speeltuintje. Wanneer een kind met vieze kleding thuis komt, dan is mamma boos en mag het kind niet meer buiten spelen, maar wordt het de playstation. Zo worden er lamlendige papkindjes aan de deur van de lagere school afgeleverd. Probeer dan er als docent nog maar wat van te maken.

Frits Jansen
Frits Jansen10 dec. 2019 - 5:06

De is ook wel gezegd dat de mobiele telefoon geschreven tekst opnieuw belangrijk heeft gemaakt. Het Nederlands van WhatsApp-jes wordt ongetwijfeld bekritiseerd door taalmeesters, maar de vereiste beknoptheid kan ook tot kleine gedichtjes leiden. Verder vrees ik dat er gewoon veel domme mensen zijn. Een samenvatting maken van een tekst die de kern vat is waarachtig geen kleinigheid, zeker als de oorspronkelijke tekst door een warhoofd geschreven is.

Jaap88
Jaap889 dec. 2019 - 19:30

25 jaar geleden zat ik in groep 6. Als ik mijn werk af had mocht ik lezen, dat was een beloning. Als je nu je werk af hebt mag je zogenaamde leerspelletjes op een chromebook doen. Lezen op het basisonderwijs bestaat uit oefenen voor een leestoets (dmt). Supersaai Het aanreiken van mooie boeken staat niet hoog op de agenda. Tevens zijn de boeken van tegenwoordig erg simpel geschreven. En welk kind leest er thuis nog? Het internet heeft alle aandacht overgenomen, bij kinderen EN ouders.

Gandalf2
Gandalf29 dec. 2019 - 16:53

Wat ook een oorzaak is, is dat kinderen bijna geen krant meer lezen. Krant is zeer goed voor begrijpend lezen. Het allerbelangrijkste is dat je kinderen plezier in het lezen geeft, laat kinderen verhalen lezen die zij leuk vinden, als je je kind een beetje kent, dan kun je best een leuk boek vinden dat bij zijn/haar interesses aansluit, daarna is het hopen op dat ze meer willen lezen. Verplichte leesstof/boekenlijst doe maar later.

1 Reactie
hminkema
hminkema13 dec. 2019 - 16:07

Wat ook een oorzaak is, is dat volwassenen c.q. ouders zelf bijna geen krant meer lezen, geen boek meer, onder de schemerlamp. Kranten, boeken en tijdschriften zijn, zo beweert men, zeer goed voor begrijpend lezen. Juist als de inhoud je interesseert, dan gaat het lezen vanzelf en ben je zo uren aan het 'oefenen' zonder dat je er bewust moeite voor moet doen. Maar ja, we zijn een land in 'ontlezing'. Appjes, ja, die lezen we. En de ondertiteling bij Netflix. Of een Joop-pagina, als je mazzel hebt. Maar zitvlees? Voor lezen? Dat wordt ouderwets. Een van de allerbelangrijkste dingen die je op school én thuis kunt leren, is dat niet alles direct 'leuk' moet zijn. Dat je voor sommige dingen moeite moet doen, en dat die moeite 'later' vaak de moeite waard blijkt. De hang naar gemakzucht, vermaak en passiviteit is de grootste bedreiging in het Nederlandse onderwijs. Voor lezen moet je moeite doen. Je moet er tijd in steken. Daarom is het zo belangrijk dat je iets kiest dat je interesseert. Dan vallen tijd en moeite mee. En je kunt best met jezelf afspreken dat je vandaag in ieder geval tien pagina's leest van een boek. Of twintig. Elke dag iets 'haalbaars' doen. Een klein beetje zelfdiscipline kweken, met bescheiden succesjes. Ook daarmee bouw je een ruggengraat. En zitvlees. Maar daar moeten we onze kinderen wél mee helpen. Leren lezen is een a-natuurlijke ontwikkeling. Het gaat niet vanzelf. De Homo Sapiens - wij dus - leest pas 0,1% van zijn bestaansduur op Planeet Aarde. Ja, heus. Dat gedoe met letters en woorden en zinnen, dat doen we nog niet zo lang. Maar computeren doen we ook nog niet zo lang, en daar steken we óók tijd en en zijn we óók goed in geworden. Nog niet alles is dus verloren. Aan de slag.

Martinel
Martinel9 dec. 2019 - 16:42

Waarom heeft niemand het over het feit, dat de gemiddelde mens geen tijd meer heeft voor zijn/haar kinderen? Volgens het Ruttesysteem moet iedereen zijn/haar talent uitbuiten. Nog meer werken, nog minder tijd, te moe, te druk, te debielig op zijn/haar mobiel kijken. Ik zie het in de bus waar ouders hun kleine kinderen negeren. Allemaal op dat vreselijke scherm. Kinderen krijsen. Allemaal vervelend toch? En Rutte maar schateren om zijn economisch nummer 1 landje. Want je moet, je moet, je moet. Haasten. Snel. En dan klagen dat er te weinig boeken gelezen worden? Waar halen die mensen nog de tijd om te lezen, dat betekent namelijk aandacht, concentratie, rust, stilte. Dat is er niet meer. Bibliotheken wegbezuinigd, onderwijs wegbezuinigd en noem maar op. De mens doet nou eenmaal wat hem wordt voorgeschoteld. En niemand staat in dit walgelijke rechtse Rutteland eens op om hem, kinderloos als hij is, eens van repliek te dienen. Zelf lees ik al vanaf mijn 12de iedere dag, met veel plezier (kan je overigens ook weer als verslaving kwalificeren...), las een tijdje terug ook nog, dat lezen empathie kan bewerkstelligen. Zou het één met het ander te maken kunnen hebben? Dat dit land en zijn/haar 'volksvertegenwoordigers' zich nergens meer om bekommeren? Dat ze dat scherm ook als favoriet bestempelen? Rutte die altijd en eeuwig tijdens debatten op zijn mobiel zit? En lacht als daar iets over wordt gezegd door nog verder lachend en kwijlend even zijn mobiel naast zich neerlegt? Welk voorbeeld krijgen mensen van zo'n premier? Dit digitale Nederland is volgens de nationale ombudman een land van regeltjes bovenop regeltjes en nog meer regels. Dit land is volledig failliet als het gaat om menszijn.

4 Reacties
Martinel
Martinel9 dec. 2019 - 16:50

Eerkijk gezegd denk ik, dat docenten geen boek meer aanraken.

Martinel
Martinel9 dec. 2019 - 16:51

Eerlijk..

MountEverest
MountEverest9 dec. 2019 - 20:26

@Martinel De afnemende leesvaardigheid heeft weinig te maken met Rutte maar veel meer met de digitale ontwikkelingen. Kinderen zijn uren bezig met hun telefoon of iPad en raken nauwelijks boeken aan. Ouders kunnen hun kinderen wel stimuleren door ze voor te lezen, boeken voor ze kopen of naar de bieb te sturen (tot 18 jaar gratis).

DanielleDefoe
DanielleDefoe12 dec. 2019 - 11:55

Je kunt boeken voor kinderen kopen maar ze dwingen om die te lezen gaat niet.

Sam V
Sam V9 dec. 2019 - 16:13

Als ik de kern goed begrepen heb, is dit artikel een pleidooi voor minder lesuren per docent Nederlands om de werkdruk te verlagen voor de docent. Ik heb echter geen idee na lezing van dit stuk, hoe dit de kinderen echt helpt. Worden de lesuren dan effectiever want we hebben “uitgeruste” docenten? Of hebben docenten dan meer tijd voor bijlessen aan kinderen die er meer moeite mee hebben? Of moeten er meer deeltijddocenten komen? Of zou met minder lesuren het vak aantrekkelijker worden, waardoor er meer nieuwe docenten komen?

Bert de Vries
Bert de Vries9 dec. 2019 - 15:22

Leesonderwijs begint op de basisschool. Als daar het leesplezier niet wordt verworven, is de strijd verloren. Na je twaalfde plezier in het lezen krijgen, is weinigen gegeven. In het basisonderwijs heeft men dus vrijwel alle sleutels in handen. Het geval wil, dat inspecties, uitgevers, betuurders en leerkrachten strakke schema's hanteren waarin voor iets zo oppervlakkig als 'plezier' geen aandacht is. Lang geleden kon een leerkracht zijn leerlingen nog verrassen met het laten vallen van een k-les ten gunste van een uurtje vrij lezen. Als ie dat nu zou doen, wordt dat voor de meeste leerling een uurtje 'zich vervelen'. Ingaan op het waardoor van het verlies van leesplezier is hier niet relevant. Maar voornaamste oorzaak daarvan is het niet of veel te laat verwerven van de geautomatiseerde vaardigheid. Als daar onderbemanning en incompetentie (niet opgeleiden) aan wordt toegevoegd, is het kwaad al gegarandeerd.

de Boer2
de Boer29 dec. 2019 - 14:28

De hand tast naar de boezem, maar dan stokt het gebaar toch nog. In eens denkt de Boer sterk aan Ien, Dales, die van de PvdA was, en ook dagvoorzitter. Zij had een hele serie handtassen. O, had ie maar één zo'n tas.

1 Reactie
LaBou
LaBou 9 dec. 2019 - 17:23

Wat heeft de handtassen van Ien Dales met leesvaardigheid van doen?

MountEverest
MountEverest9 dec. 2019 - 14:09

Het lerarentekort is het ergste in achterstandswijken in de grote steden. Door het tekort hebben de leraren nu de keus waar ze willen werken. Dit pakt vooral negatief uit voor voornoemde scholen.

2 Reacties
Thuru
Thuru9 dec. 2019 - 19:28

Als een goede leraar kan kiezen tussen een zeg witte school of een zwarte school kan je de uitkomst voor 99% al voorspellen. Feit is ook dat leerlingen kilometers met de fiets om naar een witte school te komen, zelfs als dat meer dan 20km is per dag. Dus ja kan je inderdaad voorspellen waar de klappen vallen als er te weinig leraren zijn. Leraren probleem moet worden opgelost, meer leraren, dan krijgt elk kind de lesstof wat het verdiend. Iedereen verdiend goed onderwijs.

MountEverest
MountEverest9 dec. 2019 - 20:22

Dat speelt ook in de Westelijke Tuinsteden. De directeur van een van die scholen, de Huizingaschool, vertelt in een interview in de Volkskrant dat er veel collega's zijn vertrokken of ziek zijn. Het is erg zwaar om er les te geven. Veel kinderen spreken bij binnenkomst geen of nauwelijks Nederlands: "De Huizingaschool zag de afgelopen jaren flink wat mensen vertrekken. Zeven leerkrachten en een goede onderwijsassistent in de zomer van 2018, zes leerkrachten in de zomer van 2019. Ze kregen een baan dichter bij huis, zegt Herrings. Ze vertrokken uit de stad waar de huizen onbetaalbaar zijn met een lerarensalaris. Of ze vonden het werk te zwaar op een school als deze, waar de helft van de kinderen binnenkomt zonder een woord Nederlands te spreken." https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/op-de-huizingaschool-hangt-het-onderwijs-van-noodverbandjes-aan-elkaar~ba5be412/