Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Lees Gramsci, start een links populisme

  •  
21-02-2020
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
161 keer bekeken
  •  
Gramsci

© cc-foto: Wikimedia

Wellicht kan een dergelijk links populisme ervoor zorgen dat de politieke macht uit handen blijft van het eveneens door Gramsci geïnspireerde nieuwrechts.
Het is hoog tijd dat de filosofie van Antonio Gramsci weer op waarde wordt geschat. Hij wordt tegenwoordig helaas vooral aangehaald door nieuwrechts. Zo spreekt Paul Cliteur namens Forum voor Democratie à la Gramsci over ‘ een mars door de instituties ’ en wordt Gramsci regelmatig door reactionaire denkers, als Thierry Baudet en Sid Lukkassen, aangehaald als de genius achter het zogenaamde cultuurmarxisme.
De centrale gedachte hierbij is dat door Gramsci geïnspireerde marxisten in rap tempo westerlingen zouden hersenspoelen met ideeën die de westerse identiteit vernietigen. Probleem met dit vijandsbeeld is dat zowel de grote invloed van links, zeker marxistisch links, als de teloorgang van het Westen zeer twijfelachtig zijn.
Dergelijke rechtse waanbeelden leiden af van de belangrijke ideeën van Gramsci. Zo benadrukt hij hoe belangrijk het is om niet alleen gelijk te hebben, maar ook brede steun te krijgen voor je politieke ideeën. Daarnaast biedt zijn filosofie ook praktische aanknopingspunten om die steun te verkrijgen. Links kan dus wijze lessen trekken uit Gramsci’s filosofie over hoe juist deze reactionaire denkers en hun politieke partijen afgetroefd kunnen worden.
Van de relevantie van Gramsci’s filosofie werd ik mij de afgelopen maanden meer bewust doordat ik met veel genoegen Alle Mensen zijn Intellectuelen las. Deze recente vertaling van Arthur Weststeijn bevat een selectie van Gramsci’s Gevangenisgeschriften. Dit werk geldt al jaren als een essentiële tekst binnen het marxisme en de politieke filosofie in het algemeen. Hopelijk leidt deze uitstekende vertaling tot een bredere kennis van Gramsci’s zeer actuele gedachtegoed. De tekst gaat namelijk over urgente vragen, als hoe de opkomst van extreemrechts verklaart kan worden en hoe een progressieve politiek zich opnieuw kan uitvinden om steun van de bevolking te krijgen.
Gramsci schreef deze tekst tijdens de chaotische periode tussen 1927 en 1937 in Italië. De economische crisis en de Eerste Wereldoorlog hadden toen aangetoond dat het bestaande politieke systeem failliet was. Voor veel van Gramsci’s tijdgenoten leek de weg daarmee vrijgemaakt voor een definitieve doorbraak van het marxisme. Toch waren het niet de marxisten die de Westerse cultuur te hulp kwamen. Gramsci, die als hoofd van de Italiaanse Communistische Partij oppositieleider een fel tegenstander van Mussolini was, belandde in de gevangenis. Tijdens die gevangenschap leerde hij van het falen van het marxisme en schreef hij zijn inzichten op, in wat later bekend zou worden als zijn meesterwerk, de Gevangenisgeschriften.
In deze geschriften zette Gramsci zich af van het te simplistische orthodox marxisme. Daarin werd volgens hem te veel nadruk gelegd op de economische factoren als bepalend voor sociale verhoudingen. Zo zou volgens het orthodox marxisme de kapitalistische uitbuiting logischerwijs moeten resulteren in de communistische revolutie. Dat dit perspectief te eenzijdig was werd voor Gramsci aangetoond door het uitblijven van de voorspelde revolutie. Economische factoren speelden volgens Gramsci wel een belangrijke rol, maar niet alles kan ertoe worden gereduceerd.
Wat de orthodox marxisten volgens Gramsci over het hoofd zagen, was het belang van de acceptatie van denkbeelden. De fascistische denkbeelden werden immers meer geaccepteerd door de bevolking dan de marxistische denkbeelden. Hierin zien we een opvallende parallel met vandaag de dag, want ook nu is het zo dat een groot deel van de bevolking tegen hun belang in rechtse partijen steunt. Juist FvD, PVV en VVD kunnen op verbazingwekkend veel steun rekenen bij de kiezers. Dit kan verklaard worden aan de hand van wat Gramsci ‘de hegemonie’ noemde. Hiermee doelde hij op de ideologisch dominante positie, oftewel de denkbeelden die breed worden geaccepteerd door de bevolking. Gramsci dacht tijdens zijn gevangenschap uitvoering na over de vraag hoe links de hegemonie weer in handen zou kunnen krijgen. Gelijk hebben is immers niet genoeg als de bevolking je geen gelijk geeft.
Om weer gelijk te krijgen ziet Gramsci een grote rol weggelegd voor wat hij “organische intellectuelen” noemde. Dit zijn geen zolderkamer geleerden, maar intellectuelen die een band hebben met de bevolking. Volgens Gramsci moeten zulke intellectuelen een historisch front vormen met de arbeidersklasse. Alleen gezamenlijk kunnen zij de hegemonie van de heersende klasse doorbreken en zo de maatschappij ten goede veranderen. Deze gedachte roept natuurlijk de vraag op hoe dit in de praktijk precies vormgegeven zou kunnen worden. Gramsci schreef hierom meerdere cultuuranalyses om zo te achterhalen hoe de hegemonie tot stand kan komen.
Hierbij benadrukte hij onder andere het belang van een volkse literatuur, waarbij hij Dostojevski als voorbeeld noemde van een intellectueel die zo aantrekkelijk kon schrijven dat hij de arbeiders kon vormen naar zijn ideaal. Er zouden volgens Gramsci dan ook meer progressieve journalisten en auteurs moeten komen die even aantrekkelijk kunnen schrijven als Dostojevski om zo de arbeidersklasse meer klassenbewustzijn te geven. Deze intellectuelen zouden onophoudelijk een progressieve boodschap moeten herhalen om op die manier instemming van de arbeidersklasse te verkrijgen voor een nieuwe hegemonie.
Deze gedachten kunnen we naar vandaag de dag vertalen door alle vormen van massamedia te gebruiken om links gedachtegoed te verspreiden. Dit moet op een aantrekkelijke manier gebeuren zodat de bevolking haar accepteert. De Belgische filosofe Chantal Mouffe stelt dan ook dat we ons door Gramsci moeten laten inspireren om een nieuw links populisme vorm te geven. Hierbij kan hoop worden geput uit het recente succes van Bernie Sanders in Amerika. Hij weet brede steun te vergaren voor zijn – naar Amerikaanse maatstaven – linkse ideeën.
Wellicht kan een dergelijk links populisme ervoor zorgen dat de politieke macht uit handen blijft van het eveneens door Gramsci geïnspireerde nieuwrechts.
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (69)

Tom7
Tom724 feb. 2020 - 9:40

Nog een voorbeeld hoe organisch intellectualisme, wanneer ze traditionele intellectuelen hun dominantie bureaucratie bedreigen, uitgesloten wordt. Let op de clickbait kop, lijd weer ééns af van een waarheid. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/23/collegas-voelen-zich-in-de-rug-aangevallen-a3991458 =========================================================================== En in het boek "Alle mensen zijn intellectuelen" o.a. op 143 144 uit Notities over Machiavelli, geeft Gramsic aan dat Populisme (voorbeeld radiacaal populist generaal Boulanger), vanwege de eigen aard niet van lange adem en organisch kan zijn:het zal vrijwel altijd gaan om acties van het type restauratie en niet om een actie die hoort bij een stichting van nieuwe staten en nieuwe nationale en maatschappelijke structuren. Denk dat het woord duurzaam, hier dus van toepassing is.

MG1968
MG196823 feb. 2020 - 12:58

Populisme is per definitie rechts. Ook als het zich met linkse onderwepen aficieert. Het gaat immers bij populisme alleen om het ikkeikkeikke. Dus ja, mensen die -als voorbeeld- de sp rechts noemen hebben zeker op die punten gelijk waar het hoefijzer inderdaad het extreme rechtse gedachtegoed in doel (en methoden?) tracht te benaderen.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo23 feb. 2020 - 20:46

Als je termen of begrippen met een "per definitie" en dialectisch aspect (wiskunde dus), zoals bijvoorbeeld "populisme" en "hoefijzer model", interpreteert vanuit een eenzijdig elitair retorische visie, dan zijn de drogredenen nier ver weg meer. Woeki Hypo.

Mark Huysman
Mark Huysman23 feb. 2020 - 11:18

Er bestaan allerlei vormen van populisme. De term heeft in Nederland zo veel negatieve bijklank omdat de extreemrechtse partijen vaak zo genoemd worden. Een andere negatieve invulling van dit begrip bestaat uit het aanpassen van het eigen programma aan de heersende opvattingen, iets waar sommige linkse partijen ook nog wel eens last van hebben: ‘de mensen vinden dit of dat, dus dan moeten wij dat gaan uitdragen’. ‘Luister naar het volk’, iets wat veel reageerders op Joop ook vaak zeggen. Het populisme wat Schleicher bepleit is een andere vorm van populisme die er op gericht is om de eigen linkse opvattingen dominant te krijgen. De inhoud wordt dus niet veranderd, maar wel de vorm waarin het gecommuniceerd wordt. De verwijzing naar Bernie Sanders is wat dat betreft zeer terecht. Bernie doet geen enkele concessie maar is er wel in geslaagd om een groot deel van het electoraat te overtuigen van linkse ideeën. Dat doet hij door de klassentegenstellingen in zeer heldere en voor iedereen tastbare bewoordingen te vatten. Cruciaal daarbij is zijn totale onafhankelijkheid van Wall Street, de grote bedrijven en zijn vijandigheid tegenover het politieke establishment. Zijn beweging wordt gefinancierd en gedragen door de bevolking, een echte populistische beweging dus, zowel qua samenstelling als qua doelen.

1 Reactie
Tom7
Tom723 feb. 2020 - 12:42

`Stem tegen, Stem SP´ dat was links populisme. Organisch intellectualisme is dat niet, organisch intellectualisme is bijvoorbeeld de lasser in een worsten fabriek die vanuit die achtergrond zijn intellectuele kennis gaat verbinden met vakbonden de politiek. Maar dat kan ook met cultuur en kunstvormen zijn, waarmee overstijgende (open) verbindingen worden gelegd vanuit een bepaalde klasse, identiteit of economische achtergrond. Mooie voorbeelden van dat laatste vind je in Friesland bij de schilder Jopie Huisman, of de dichter Tsjêbbe Hettinga die op diverse plaatsen in de wereld zijn gehoor vond ondanks dat ze hem niet letterlijk konden verstaan.. Tsjêbbe Hettinga - It gers it hea en de rook van beide (Het gras het hooi en de geur van beide) https://www.youtube.com/watch?v=8hDr2FA-UkY

Purper Floyd
Purper Floyd23 feb. 2020 - 10:17

Alle politici zijn populist, en ook in zekere zin narcist. Een andere reden is er niet om je in de kleuterschool van de hedendaagse politiek te begeven. Misschien zijn er hier en daar op lokaal niveau nog wat oprecht bevlogen mensen actief, maar dat is het dan ook wel. Ergo, we hebben al links populisme.

Frank van der Laar
Frank van der Laar23 feb. 2020 - 7:53

Maar Jesse Klaver stond al met opgestroopte hemdsmouwen in de fabriekskantines! Moet het nog populistischer?

Greendutch
Greendutch23 feb. 2020 - 0:25

Een pittig stuk -ik heb wat dingen op moeten zoeken- maar ik begrijp goed dat dit een luxe-vertaling is van het idee dat al ruime tijd in mijn gedachten speelt maar dan in de jeugdjournaal-taal. Hopelijk lezen Asscher en Ploumen, Nijboer, Klaver etc dit en gaan zíj op pad met juiste entourage om aan promotie te doen want ik denk al langere tijd dat veel van de aanhang van de extreem rechtse flank onvoldoende beseft wat hun stem/steun nú voor hen betekend voor later, als het te laat is en te veel stoelen in de kamers bezet zijn

Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 21:46

Het staat weer vol met reacties van rechtse lieden, die van mening zijn dat het probleem is, dat links niet komt met een vrolijk, optimistisch en constructief geluid. Alleen natuurlijk niet het vrolijke een vrolijke, optimistische en constructieve geluid van een Hugo Chavez, want dat is maar van beperkte houdbaarheid. Maar wat in werkelijkheid volledig ontbreekt is een vrolijk, optimistisch en constructief geluid van rechts, want wat rechts vooral doet tegenwoordig is reageren op links en het liefst zo negatief mogelijk. In werkelijkheid is rechts slechts geobsedeerd door economische groei en vijandbeelden.

Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 20:57

De sociaaldemocraten hebben het kapitalisme en de instituties geaccepteerd en door wetgeving veel van hun doelen te bereikt, maar daar zijn ook grenzen aan. Kapitalistische economen hebben daar een aardige theorie voor, de zogenaamde "Laffer-curve", die gebaseerd is op de stelling dat de inkomsten uit belastingheffing boven een bepaalde grens niet langer stijgen als de belastingen nog verder worden verhoogd, maar juist dalen - https://nl.wikipedia.org/wiki/Laffercurve Dat was natuurlijk koren op de molen van rechtse populisten zoals Ronald Reagan en Margaret Thatcher en het logische antwoord maakte geen deel uit van het instrumentarium van de sociaal-democraten. Toch is dat vrij simpel: Als het via een hogere belastingheffing niet lukt om de maatschappelijke ongelijkheid beter te bestrijden, dan zullen we naar andere middelen moeten grijpen. Merkwaardig genoeg hadden de economen van de PvdA in de tijd van Den Uyl daar al het passende antwoord op gevonden en de vorm van de VAD, de vermogensaanwasdeling - https://nl.wikipedia.org/wiki/Vermogensaanwasdeling Ik heb al geprobeerd om een populistische slogan voor dat idee te verzinnen, maar dat is me nog niet gelukt. Heeft iemand een idee?

1 Reactie
Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 21:02

"We zijn niet langer tevreden met de visjes, we willen de hengel." - zou dat wat zijn? Erg pakkend vind ik het nog niet.

Uitgekleed
Uitgekleed22 feb. 2020 - 16:11

Links heeft het uit handen gegeven. De populist wil duidelijkheid wie of wat zijn tegenstander is. Maar de PvdA is er mee gaan heulen. FvD ziet Rutte als haar tegenstander uitgerekend een rechtse meerderheid. Baudet schiet keer op keer gaten in de optimistische betogen van Rutte welke later bleken leugens te zijn. Geen wonder dat zijn aanhang groeit. Dit had evenzo goed de verdiensten kunnen zijn van de PvdA.

2 Reacties
Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 21:27

"De populist wil duidelijkheid wie of wat zijn tegenstander is." Inderdaad, het wereldbeeld van de rechtse kiezer wordt niet gedefinieerd door positieve ideeën, maar door vijanden die het weinige van hem af willen afpakken dat van hem is; zelfs zijn identiteit: als je "ze" hun gang laat gaan, dan zijn er binnenkort zelfs geen echte Nederlanders meer over. En die "optimistische betogen van Rutte" hebben niet als inhoud dat dat onzin is, maar dat we het niet zover zullen laten komen. Dat is geen politieke overtuiging, dat is een ziektebeeld.

Uitgekleed
Uitgekleed23 feb. 2020 - 18:41

2 Ulrike Heel schrander opgemerkt omdat ik mezelf al had afgevraagd waarom zo strijdbare opstelling. Dit heeft een voorgeschiedenis omdat je tegenstander zich anders voor kan doen dan hij aangeeft. Als andere heimelijke belangen een rol spelen. Het duo Rutte Samson presenteerde zich als bruggenbouwers toen de symbiose VVD/PvdA kenbaar werd gemaakt. Nou wat er is nu tegen zulke positieve ideeën. Bruggen bouwers. Maar na enkele jaren kwam de aap uit de mouw. Het mislukken van een kabinetsformatie met gedoogpartner PVV was door het CDA afgedwongen. Toen werd mij duidelijk waarom het tamboeren op het weglopen van Wilders zo belangrijk was. Daarna vielen alle puzzelstukjes samen voor mij. Zie hieronder mijn toenmalige post op Joop. De symbiose PvdA – VVD is nog altijd niet te verklaren. In de formatie van Rutte 2 van half september tot begin november. 2012 kwam de aap uit de mouw, een Kabinet wat geen kiezer wenste. Dat had al een voorgeschiedenis . Tijdens de val van Rutte 1, in april 2012 waarbij op vakkundige wijze Wilders werd geloosd. lag al vanuit Brussel de opdracht dat in Nederland als belangrijk Noordeuropees land het ESM te ratificeren. Daartoe was een meerderheid in de kamers een vereiste.. Het gedoogkabinet was niet bepaald daarvoor geschikt. Pasgeleden mochten wij vernemen dat het CDA eigenlijk de oorzaak is geweest van het afhaken van Wilders. De onbegrijpelijke symbiose VVD-PvdA heerste al in de kamer met beleidsbepalende PvdA mensen als Dijselbloem en Timmermans. Samson zag als vriend van Dijselbloem ook geen problemen met de VVD. Samen konden zij van grote steun zijn voor het inlossen van toegezegde medewerking aan de EU door het fel bekritiseerde ESM in Duitsland, alhier te ratificeren. Met gezwinde spoed gingen zij te werk tijdens het interregnum Rutte 1 en Rute 2 en het kamer zomerreces 2012, met ratificering van dat onzalige ESM . Bij Merkel kon Rutte niet meer stuk. De Duitse en Franse banken waren gered met hun waardeloos geworden obligaties. Het logische gevolg hiervan, de door Kamp ingezette formatie van een VVD- PvdA kabinet. Zo’n belangrijk besluit in een interregnum is bij wet verboden maar niemand zou hen iets verwijten. Tenslotte waren er mooie posten te verdelen in de EU.

tinus1969
tinus196922 feb. 2020 - 10:35

Schleicher begitn aardig, door vast te stellen dat je niet alleen gelijk moet hebben, maar het ook moet krijgen, om vervolgens toch te ontsporen op het punt waar links juist de afgelopen kwarteeus in de problemen is gekomen. Citaat: [Hierbij benadrukte hij [Gramsci] onder andere het belang van een volkse literatuur, waarbij hij Dostojevski als voorbeeld noemde van een intellectueel die zo aantrekkelijk kon schrijven dat hij de arbeiders kon vormen naar zijn ideaal. ] Nee. Je moet juist NIET de arbeiders vormen van jouw ideaal. Houd nou juist op met die vorming, en houd je nou eens bezig met de problemen van arbeiders, en met wat arbeiders zelf willen, in plaats van wat je vindt dat ze zouden moeten willen.

4 Reacties
Luneau
Luneau22 feb. 2020 - 14:17

"Houd nou juist op met die vorming, en houd je nou eens bezig met de problemen van arbeiders, en met wat arbeiders zelf willen, in plaats van wat je vindt dat ze zouden moeten willen." Denk je echt dat dat werkt? Baudet en Wilders doen niets voor de arbeiders en toch hebben ze een behoorlijke achterban, die ze naar hun ideaal gevormd hebben. Als ik tenminste zo afga op hoe hun fanboys Wilders en Baudet papegaaien.

dirkdirk
dirkdirk22 feb. 2020 - 15:51

Luneau 22 februari 2020 at 15:17 Baudet en Wilders doen niets voor de arbeiders en toch hebben ze een behoorlijke achterban, die ze naar hun ideaal gevormd hebben. De arbeiders die op PVV en ook het FvD stemmen hebben gewoon andere prioriteiten. die willen minder islam (PVV) en minder EU en meer soevereiniteit (FvD) even kort door de bocht gezegd.

tinus1969
tinus196922 feb. 2020 - 16:15

@Luneau [Baudet en Wilders doen niets voor de arbeiders en toch hebben ze een behoorlijke achterban, die ze naar hun ideaal gevormd hebben.] Genuanceerd: Zowel Wilders als Baudet (de eerste wat meer dan de tweede) vissen in een vijver van geschoolde arbeiders en (lower) middle class. Mensen die veel last hebben van overlast in slechte buurten, maar geen geld hebben om ergens anders een huis te kopen of te huren door de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Die merken dat harder werken nauwelijks loont, omdat extra inkomen wordt gekort op huur- en zorgtoeslag. Die zich afvragen of hun kind wel HBO-verpleegkunde moet doen, omdat dat een studieschuld oplevert, maar verpleegkundige net als de meeste banen in de zorg slecht betaalt voor hard werken. Die mensen zijn, zoals @Sonic hieronder ook signaleert, helemaal niet bezig met ideologie, maar vragen zich af of ze straks wel een tweedehands elektrische Tesla kunnen betalen - want de belastingvoordeeltjes gelden alleen als je een leasebak hebt, niet als je die auto van je verpleegkunde salaris moet betalen.

Purper Floyd
Purper Floyd23 feb. 2020 - 10:21

Exact Tinus1969, FVD en PVV kiezers zijn vooral bezig met hun pragmatische ‘hoe overleef ik’. Ideologische praatjes van diverse politieke stromingen zijn voor deze mensen irrelevant.

[verwijderd]
[verwijderd]22 feb. 2020 - 10:04

--- Dit bericht is verwijderd —

8 Reacties
Sonic2
Sonic222 feb. 2020 - 12:54

Wat is voor u eigenlijk het alternatief? Wat stemt u eigenlijk? Als links het allemaal zo fout doet. U komt met een lang betoog over wat er allemaal mis is met links. En u haalt indirect ook uit naar mensen die Wilders en Baudet aanhangers als domrechts verslijten. Ten eerste schets u mijn inziens een wat negatief beeld over links. De SP waarschuwde in de jaren 90 al tegen het neoliberalisme. Over de nadelen van de EU. Over de afbraak van sociale voorzieningen. De uitholling van de publieke sector. Ver voordat Baudet en Wilders politiek actief waren waarschuwde de SP al met een manifest voor arbeidsmigratie. Waar ze niet geheel ongelijk hebben. De onderwerpen die nu zo erg tot de verbeelding spreekt bracht Groenlinks al 30 jaar geleden aan de orde. Het klimaat. Een deel van de overwinning van Baudet komt ook omdat GL op dit dossier de toon aangeeft. En de PvdA heeft fouten gemaakt. Maar meldt er dan ook even bij wat VVD/ CDA/ PVV allemaal op hun kerfstok hebben staan. https://www.nu.nl/politiek/4986104/linkse-partijen-presenteren-alternatief-regeerakkoord-rutte.html Links heeft wel degelijk plannen. Lees bovenstaande link maar. En voor de rest zet rechts zich genoeg tegen links af. Dus heel goed dat Han elke keer meldt wat voor nationalistische troep PVV en FvD is. Zeker omdat er ook hier nog lieden zijn die in Baudet een soort messias zien. Dat is hij niet. Baudet is een racist. En ik zeg dat omdat ik weet dat u een tijdje geleden exact hetzelfde gezegd heeft. Dus dan kan ik het zeggen. Het is EN/EN. Je moet en laten zien wat jezelf wilt. En je moet je afzetten denk ik tegen wat de andere kant van het politieke spectrum doet. Het ware links bestaat niet. Net als het ware rechts niet bestaat. Je hebt socialistisch links. Je hebt centrum links. Je hebt grachtengordel links. Je hebt islamitisch links of rechts. Net hoe je er tegen aan kijkt. En bovendien moeten we het allemaal niet te groot maken. Plaats het in een Amerikaanse context. En ik had op een Vrij links kandidaat gestemd als het alternatief Trump was bijvoorbeeld. En ik had ook op een Bij1 kandidaat gestemd als het alternatief Trump was. En waarschijnlijk ook een DENK kandidaat( al wordt het dan lastiger). En een PvdA/ SP/GL kandidaat. Het charmante van Nederland is dat het altijd een "oorlog" is op de vierkante centimeter. Maar in de basis ben ik niet zo tegen Vrij Links, maar ook niet tegen Bij 1. Ik haat niet Vrij Links. En over Labour. Sanders wint met een soort van Corbyn geluid voorverkiezingen. In Denemarken werkt het als de sociaal democraten het over rechts gooien. In Zweden werkt het als ze liberaliseringen terug draaien. In Finland weer anders.

Luneau
Luneau22 feb. 2020 - 15:06

Ik denk dat je te kort door de bocht gaat al je alle linkse partijen op 1 hoop gooit. PvdA heeft inderdaad flink ingeleverd tov 20 jaar geleden, terwijl SP, GroenLinks en D66 juist gegroeid zijn. En PvdD en DENK zijn er nu ook bij gekomen. (1998 vs 2017). Dan heb je het over 75 zetels in 1998 vs 64 zetels in 2017. Een verlies van 11 zetels. Kijk je vervolgens naar de rechtse partijen (VVD, CDA en SGP), dan hadden die 70 zetels in 1998 vs 55 zetels in 2017. Een verlies van 15 zetels. Ongetwijfeld moet ik bij 2017 ook nog 50PLUS (4 zetels) ergens mee rekenen, maar die worden eerder tot het centrum gerekend. Beide kanten zijn kiezers kwijt, maar specifieker de gebruikelijke regeringspartijen PvdA, CDA en VVD. De andere partijen zijn juist gegroeid. Overigens ben ik het wel deels met je eens dat partijen hun eigen boodschap moeten uitdragen. Maar dat geldt vooral bijv voor CDA en VVD, die de retoriek van radicaal rechts nu overnemen en het zo normaliseren. Een beetje als de politiek die Brüning voerde begin jaren '30 jegens Hitler. Maar naast het uitdragen van de eigen boodschap, vind ik er niks mis mee om inhoudelijk te benoemen waar populistische politici mee bezig zijn. Daarmee noem je hun kiezers niet fascisten, maar wel de radicaal rechtse politici. Fascistische ideeën zijn iets waar we ons, mijns inziens, allemaal tegen zouden moeten uitspreken.

Ulrike2
Ulrike222 feb. 2020 - 22:39

"Het is overigens al jaren de SP" Z_edje laat geen middel onbeproefd om de SP verdacht te maken.

Becausky
Becausky23 feb. 2020 - 0:51

@Z-Edje "Links fundamentalisme als minderheidsbeweging is blijkbaar het enige ware links" Je had weer veel woorden nodig voor deze conclusie Wordt het niet eens tijd dat je een hoofdredactioneel stuk schrijft op JOOP? Volg de raad van hem die u doet huilen, niet van hem die u doet lachen #WiseUpSucker

Becausky
Becausky23 feb. 2020 - 15:39

Z-Edje mijn suggestie om eens een hoofdredactioneel stuk te schrijven was serieus bedoeld. Ik denk werkelijk dat je schrijftalent te groot is om alleen maar te reageren, op hetzelfde podium waar trollen die niet kunnen lezen en alleen maar oneliners gebruiken ( en , om een eerdere reactie van je te parafraseren " op kosten van de samenleving levende individuen zijn") Gelukkig ben jij (nog) niet degene die bepaalt welke mensen "af" zijn (de eenvoudige luyden? ) Je duldt tegenspraak alleen als iemand minstens zoveel woorden gebruikt als jezelf, en zelfs dan druipt het dedain er van af Niemand begrijpt het, behalve jij, en iedereen hier moet je dankbaar zijn dat je een artikel "niet zuchtend terzijde hebt gelegd" maar weer eens al je energie steekt in het nog maar eens duidelijk "uitleggen" hoe de diverse vorken in de steel zitten - daarbij vanzelfsprekend nooit paden nemend die al eens door anderen zijn genomen. In mijn jonge jaren heb ik gestemd op de CPN ( RIP ), PSP ( RIP ) en PvdA; later op de SP. Om het behapbaar te houden : links Ik zat op school in de klas met voornamelijk jongetjes die op hun 16e al kaderlid van de JOVD waren ; het was voor mij , als "anarchist", ( waar vanzelfsprekend geen parij voor bestond) elke dag een feest. Het waren simpele tijden, er was den Uyl en er was Wiegel(plus een beetje VanAgt) en dat was dus links tegen rechts. En het was allemaal reuze vermakelijk, terugkijkend zelfs aandoenlijk. Sinds het "aantreden" van het neo -liberalisme ( Reagan, Thatcher , Lubbers ) , is de economie het leidend beginsel , groei en winst halfgoden geworden. Toen ook de PvdA onder Kok op die trein is gestapt was het wel zo'n beetje klaar met links, een enkele stuiptrekking van de SP daargelaten. Natuurlijk bestaan ze nog, linkse denkbeelden en idealen, maar het is gebleken dat ze niet, zoals rechts-populistische denkbeelden in hapklare brokken kunnen worden opgediend : ze bekken gewoon minder , en vragen misschien meer inspanning van mensen zelf ( de "schuld ligt bij de ander ( die ook nog eens je vrouwtje, en je baantje en uiteindelijk je hele leven overneemt) klinkt nu eenmaal makkelijker als "alle mensen zitten in hetzelfde schuitje, en we zullen het samen moeten rooien, maar dat vraagt misschien wel offers") Ik ben me ervan bewust, meneer Z-Edje dat mijn "analyse" het niet haalt bij die van u, zelfs aan alle kanten rammelt. Uw gelijk is aan uw kant Links populisme, als het ooit al heeft bestaan , is waarschijnlijk een contradictio in terminis, terecht, wat mij betreft Het vereist dat mensen ( eenvoudige luyden, zoals u ze liefkozend noemt ) de kans krijgen om zelf na te denken, en praatjes van mensen als Baudet ( daar istie weer ) honend weglachen. Ik zie het niet gebeuren, en dat stemt mij droevig. Maar om tegen mensen die niet al te zeer onder de indruk zijn van uw briljante betogen, te zeggen dat ze af zijn : dat lijkt me niet aan u om te beslissen, en dat stemt mij dan weer enigszins hoopvool

4Vier!
4Vier!23 feb. 2020 - 20:32

Z_edje 22 februari 2020 at “ Maar wat dit stuk vooral bewijst is dat links het moet hebben van het op eigen kracht hervinden van een aansprekende geluid” Precies. En gezien de ontwikkelingen in de maatschappij liggen de kansen voor links voor het grijpen. Maar inderdaad: adresseer de problemen en zorgen die er zijn door begrenzingen te formuleren.

Becausky
Becausky24 feb. 2020 - 16:47

@Z_Edje Vijanddenken is mij altijd vreemd geweest de anekdote over mijn middelbare schooljaren als "anarchist" was slechts een illustratie van hoe in die tijd de LINKS vs RECHTS "strijd gevoerd werd"; op het persoonlijke vlak kon ik met veel van mijn JOVD klasgenoten prima over de baan ( Goeie feesten! ). Net als ik vermoed dat ik met u , mochten wij elkaar onder de juiste omstandigheden "live" tegenkomen, een prima boompje zouden kunnen opzetten over welk onderwerp dan ook. En, om wat hedendaags idioom te gebruiken: Ik herken me niet in uw kwalificatie van mij als trol ; mensen beledigen of aanvallen vanwege hun denkbeelden is niet het leidend beginsel in mijn leven. De politieke ideeenwereld van Gramsci waren mij onbekend, en dus moet ik u gelijk geven dat ik niet had moeten reageren op het artikel zonder mij ingelezen te hebben ( en inderdaad ,de neiging om het dan toch te doen , zou ik wat beter onder controle moeten hebben, de emotie wat meer achterwege laten) De begrippen links en rechts zijn sinds de "simpelere en duidelijkere" dagen van mijn jeugd gedevalueerd, zoals de begrippen liberalisme en socialisme , qua betekenis weinig meer van doen hebben met de betekenis die er 100 jaar geleden aan werd gegeven. De meeste mensen ( noem het de massa, de gewone man, eenvoudige luyden ) zijn niet meer te porren voor grootse politieke denkbeelden, laat staan voor filosofische theorieen; je kan het ze moeilijk verwijten. En als ze dan toch verleid moeten worden zijn de praatjes van populistisch rechts ( of het nu leugens zijn of niet ) eenvoudigweg makkelijker te verteren ("Jullie hebben niets te klagen, want er is welvaart en jullie hebben allemaal je smartfoontjes, en als je toch per se wilt klagen, richt dan je aandacht op alles wat "van buiten het dorp komt", want daar schuilt het gevaar ) "Links" heeft daar uiteraard niets tegen in te brengen, want het zijn "drammers die alle mooie feestjes weten te verstoren " Why so serious? zei de Joker Nogmaals, ik beschouw mezelf niet als een trol die er genoegen in schept stampvoetend en tierend over het internet te surfen, ik heb geen facebook account , noch twitter ik mezelf suf. Wel geloof ik nog steeds in het "Baas noch Knecht principe" uit mijn jeugd, tegen beter weten in. En soms doe ik dat met oneliners, omdat die vaak evengoed de lading dekken als een pamflet dat doet Als ik er de energie voor kan vinden binnenkort een stuk over de Ideeen van Anton Constandse met vriendelijke groet

Becausky
Becausky25 feb. 2020 - 11:11

Z_Edje dank voor je reactie

Audio
Audio22 feb. 2020 - 9:55

"Dit kan verklaard worden aan de hand van wat Gramsci ‘de hegemonie’ noemde. Hiermee doelde hij op de ideologisch dominante positie, oftewel de denkbeelden die breed worden geaccepteerd door de bevolking. Gramsci dacht tijdens zijn gevangenschap uitvoering na over de vraag hoe links de hegemonie weer in handen zou kunnen krijgen. Gelijk hebben is immers niet genoeg als de bevolking je geen gelijk geeft." De meeste mensen zijn van nature conservatief en willen de maatschappij zoveel mogelijk houden zoals die is en daarbij vooral hun eigen belangen verdedigen. Nationalistische partijen spelen hierop handig in. Progressieve mensen vormen een minderheid. Hun ideeën over de inrichting van de maatschappij wijken meestal sterk af van het bestaande situatie en zijn bovendien vaak theoretisch en onpraktisch - luchtfietserij. De progressieven zijn bovendien ongeduldig en willen hun doelen snel bereiken door ingrijpende maatregelen te nemen die slecht samengaan met vrijheid en democratie. Het resultaat is bijna altijd rampzalig: extreme onderdrukking en armoede. De door extreemlinks geminachte sociaaldemocraten hebben een tussenweg gevonden. Zij accepteren het kapitalisme en de instituties en proberen door wetgeving hun doelen te bereiken. Daarin zijn ze verassend goed in geslaagd. Hun aanpak is in Popperiaanse zin “piecemeal social engineering”. Vandaar dat de landen met het Rijnlandse model het meest welvarend en vrij zijn.

4 Reacties
Audio
Audio22 feb. 2020 - 9:56

Daarin zijn ze verassend goed in geslaagd. = Daarin zijn ze verassend goed geslaagd.

Woeki Hypo
Woeki Hypo22 feb. 2020 - 15:04

@Audio, 22 februari 2020 at 10:55, "Daarin zijn ze verrassend goed geslaagd." Maar te oppervlakkig en niet stabiel genoeg. Voor het neoliberalisme al een reden en een gelegenheid het af te breken. En dan werkt (o.a.) hoogopgeleid "links" (of "sociaal democraat" of een "midden") ook nog mee aan deze afbraak. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Tom7
Tom722 feb. 2020 - 17:36

@Audio De progressieven die jij bedoelt zijn Elitair, zij hebben niks met organisch gevormde intellectuelen, daardoor stellen zij zich ook regressief op naar een bepaalde klasse (lees D66), zei beroepen zich op de klassieke intellectuelen en zijn overgegaan op bureaucratische besluitvorming (helft van boeren moeten weg). Het luchtledige wat hiermee gecreëerd wordt is een mogelijke voedingsbodem voor rechts extremisme. Interessant is het gegeven dat de boeren zelf klassiek intellectuelen aan het werk gezet hebben, was niet voor niks dat binnen een bepaalde klasse dit rapport gelijk al met hoon ontvangen werd -> het vormt n.l. een bedreiging van hun dominantie. ====================================================================== Daarnaast hebben we de pogingen om terug te keren naar de dominantie van de geestelijke intellectuelen, afgelopen week was daar een mooi voorbeeld van, van hoe klukluk zich opstelde en zijn verspreiding van zijn intellectuele gedachtegoed verdedigde. Een reactie daarop van Grijsje 63 eerder deze week , "Inhoudelijk ben ik het zeer eens met dit artikel van Han v. d. Horst. In mijn werk als leerkracht op een “zwarte” school in Utrecht, waar de meeste kinderen de koranlessen volgden, kwam ik jaren geleden al achter de invloed vanuit deze moskee. Het bleek steeds lastig om onze Nederlandse gewoonten en gedragingen uit te leggen. Kinderen zag ik in een spagaat komen, waar het gewenste gedrag in conflict kwam met de islamitische regels. Te vaak hoorde ik, dat iets haram was. Te vaak werden niet gelovige ouders geconfronteerd met diep wantrouwen: “Het maakt niet uit wat jullie doen, jullie zijn slecht, zegt Mohammed,” Nu dus vol in beeld op nationale tv! Maar de schadelijke invloed is dus al jarenlang op deze jeugd uitgeoefend….. " Ook het onderwijs mist organisch intellectualisme, dit doordat het grotendeels is geprotocolleerd. (dichtgetimmerd en verdronken in bureaucratie). Zulke types als klukluk of eerder en nog steeds de zwarte kousen fundamentalisten, stappen in dat gat waarin geestelijke organische vloeibaarheid ontbreekt.

Tom7
Tom722 feb. 2020 - 18:18

@Audio Nog een recent voorbeeld van klassieke (geestelijke) intellectuele uitspraak en daad, waarin het organische intellectuele te weinig in betrokken is, "Wir schaffen das". Interessant naar mijn idee(gedachtekronkel) is de hernieuwde intrede van een soort van feodalisme, die zich bij elke mislukking van de klassieke intellectuelen en hun klasse lijkt te versterken. Het produceren van data door de horigen die via de landheren, (justitie en veiligheid, belastingdienst, zorgverzekeraars/gezondheidszorg, financiele instellingen) afgedragen wordt aan de Data-Koningen, en zij van hun, die hun legers- algoritmes en AI -, op volle sterkte hebben voelen zich momenteel de Master of the Universe. https://www.marxists.org/nederlands/gramsci/19xx/praxis/5.htm

Buitenstaander
Buitenstaander22 feb. 2020 - 9:42

Is er niet al veel links populisme te zien bij GL? Allerlei (milieu) plannetjes lanceren, zonder goed eerst onderzoek te verrichten naar de werkelijk (bij-) effecten? inspelen op angst zonder eerst goed de feiten en cijfers op een rijtje te hebben? Iedereen electrisch willen laten rijden, en geen inzicht hebben in wat voor effect dat heeft op stroomvoorziening? iedereen van t gas af en dan zien dat de alternatieven net zo problematisch zijn? roepen dat de helft van de veestapel (of eigenlijk de boeren?) terug moet, maar de effecten niet doorrekent?

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 feb. 2020 - 9:31

Nee, ik prefereer in deze de poging van Geert Mak om de geschiedenis van het anno nu te analyseren en niet te verzaken door vergelijkingen met het verleden. Ik zou waarachtig niet weten hoe Gramsci zou reageren op vragen betreffende bijvoorbeeld de financialisering van de economie.

Handige harry
Handige harry22 feb. 2020 - 8:36

Er is al heel veel links populisme. GroenLinks, D66 en de PvdA zijn tegenwoordig heel populistisch.

2 Reacties
Freek3
Freek322 feb. 2020 - 11:35

Alle partijen gedurende gehele geschiedenis en overal ter wereld zijn in meer of mindere mate populistisch. Maar niet alle partijen worden populistische genoemd, dat gebeurd uitsluitend met partijen die vrijwel uitsluitend populistisch zijn, in het huidige Nederland dus SP, PvdD, 50+, Denk, PVV, FvD.

Arjan Fernhout
Arjan Fernhout22 feb. 2020 - 15:06

Mèêèh (PvdD)

Jaap1002
Jaap100222 feb. 2020 - 8:36

Links populisme als tegenhanger van rechts populisme? Ik heb van beide vormen van populisme al lang al mijn buik vol. Ik ben de loze beloftes van de SP nog niet vergeten. "Veel beloven en weinig geven doet de gek in vreugde leven" zeiden we vroeger al. Lang leve het antipopulisme. Praat maar eens een keer de kiezer NIET naar de mond.

2 Reacties
Freek3
Freek322 feb. 2020 - 11:35

Wat zou dat een verademing zijn ja...

Woeki Hypo
Woeki Hypo22 feb. 2020 - 15:44

Jaap100, 22 februari 2020 at 09:36, "Links populisme als tegenhanger van rechts populisme? Ik heb van beide vormen van populisme al lang al mijn buik vol." (Sommige) populisten hebben "al lang al hun buik vol" van elitisten of elitaristen (bijvoorbeeld: het neoliberalisme of het globalisme). Woeki Hypo is gematigd liberaal.

de Boer2
de Boer222 feb. 2020 - 7:49

Het verspreiden van gedachten is op zichzelf een delicate kwestie en als het populistische gedachten zijn moet je al helemaal oppassen. Want in dat geval heb je zo een massa achter je aan, dan kan je verkiezingen winnen en dan moet je nog met je gedachten aan de slag. Dan slaat de paniek toe, net als bij hen die hun leven placeren onder het teken van geluk vergaren. Want heb je het geluk eenmaal betrapt dan moet je dat koesteren en verdedigen tegen degenen die je het geluk willen afpakken. Vanmorgen las de Boer in het ochtendblad over een vrouw ene Bo, die dacht dat ze het geluk had gevonden: ze was ten huwelijk gevraagd, en ze maakt zich grote zorgen over de bruiloft. Maar Bo, dacht de Boer, je had toch gewoon hard kunnen lachen toen je een aanzoek werd gedaan? Je had toch kunnen zeggen: het huwelijk is als een benauwde veste, zij die buiten staan willen er in, en wie binnen zijn er uit. Je moet praktisch zijn in het leven en je niet te veel occuperen met allerlei gedachten en filosofieën. Dat is zonde van je tijd, voor je het weet ben je voor altijd gedachteloos. Houd je leven overzichtelijk, want eenmaal populist, de ellende is niet te overzien.

Pater
Pater22 feb. 2020 - 1:23

Gramsci was zijn tijd ver vooruit als bestrijder van het platvloerse marxisme, hij werd herontdekt door de zogenaamde eurocommunisten. Dat waren op hun beurt sterk verlaatte aanhangers van de aloude sociaaldemocratie, die decennia lang zonder het te weten Gramsci in praktijk had gebracht: verbonden met het volk, schrijvers die tussen de mensen stonden. Wat het met populisme te maken heeft blijft een raadsel: Floris had zeker behoefte aan een pakkende titel. Eigenlijk een beetje min.

1 Reactie
Woeki Hypo
Woeki Hypo22 feb. 2020 - 16:06

@Pater, 22 februari 2020 at 02:23, "Wat het met populisme te maken heeft blijft een raadsel: ... " Sommige (politieke) termen, waaronder populisme (maar ook nationalisme) hebben verschillende betekenissen (of kunnen verschillende betekenissen hebben). Sommige van die (mogelijke) betekenissen worden als negatief gezien, andere als positief en weer andere als (eventueel) neutraal. Met deze betekenissen met een waarde oordeel wordt retoriek bedreven. Ook retoriek kan zowel negatief als positief of neutraal zijn. Woeki Hypo.

Paul!
Paul!22 feb. 2020 - 0:32

Links populisme doet het goed in de titel, maar klinkt te negatief, dekt ook niet de volledige lading van dit artikel. Of je het populisme noemt of niet, het gaat er gewoon om dat er wordt nagedacht hoe je de bevolking beter kunt laten reageren op linkse en progressieve ideeën. Er is een deel van de bevolking dat daadwerkelijk open staat voor zaken als klimaatontkenning, homeopathische omvolking en complottheorieën, dit het zelfs geloofwaardig vindt. Wat maakt het dat juist dit deel van de bevolking zo afwijzend reageert op linkse of progressieve ideeën? Dat is heus niet zo omdat ze daar allerlei intellectuele bezwaren tegen hebben. Het is eerder een emotionele reactie, een soort allergie voor "linkse, elitaire betweters" en voor "langdradige verhalen vol moeilijke woorden". Om die groep te bereiken moet links dus op zoek naar een andere, passender vorm, zoals je dat al (beperkt) terugziet bij de SP. Links moet gewoon een vorm vinden die zich veel meer richt op primaire emoties en veel minder op complexe argumentaties vol ingewikkelde details. Wat we van het populisme hebben kunnen leren is overduidelijk: Ook al is de inhoud niet onbelangrijk, uiteindelijk is het de verpakking die de doorslag geeft.

Sonic2
Sonic221 feb. 2020 - 21:03

Naar mijn mening bekijken veel mensen het veel te ideologisch. Wij hier op deze site voeren prachtig ideologische discussies. Over de linker en rechter vleugel van de PvdA. Over de derde weg. Over de opkomst van de SP. Over het leiderschap van Marijnissen. We turven peilingen. En weten nu al dat Biden supporters in Amerika niet op Sanders gaan stemmen en andersom. Bij wijze van spreken. De doorsnee kiezers( de massa dus) is het allemaal om het even. Die is de dividend belasting allang al vergeten. En al helemaal in Maart 2021. Vandaar dat VVD/CDA en PvdA/GL altijd electoraal scoren als ze dan wel PVV/ FvD na doen of aan de linker kant SP. Ik bedoel dat niet met dedain, maar zal het aantal niet overschatten wat weet welke partijen in de regering zitten. Vanuit daar kan je ook het ongemak van de SP voelen en het Hans Brusselmans filmpje. Zolang de SP met GL en PvdA samenwerkt ziet de linkse kiezer het als 1 pot nat. En heeft in de huidige politieke situatie de neiging PvdA of GL te stemmen. Maar is een prachtig betoog. Hierboven. En ook in de comments. Maar met de huidige peilingen zie ik vooral de PvdA profiteren. En de PvdA doet altijd de light versie in de oppositie van SP en GL. Dat werkt al decennia lang. De kiezer vergeet snel. Dat weet de politiek en daar spelen ze op in. En eerlijk is eerlijk. Rutte is ook wel een goede premier als je voor elke verkiezingen 2 dagen voor de verkiezingen met politiek gaat bezig houden.

3 Reacties
Pater
Pater22 feb. 2020 - 1:31

"En de PvdA doet altijd de light versie in de oppositie van SP en GL." Dat ging de hele naoorlogse periode op, Sonic loopt gevaar de lessen uit het verleden tot wet te verheffen. Er is nu een enorm verschil: de PvdA is nog nooit zo klein geweest. Dat brengt een partij wellicht tot nederigheid. De PvdA heeft ook nog nooit zozeer in een paar jaar tijd de koers verlegd van centrumpolitiek naar links, denk bijv. aan de omslag bij de grote handelsakkoorden. Misschien heeft Sonic gelijk, maar ik betwist op zijn minst de vanzelfsprekendheid van zijn redenering. Zoals het was zal het blijven ??? Ik blijf liever denken en vragen stellen.

tinus1969
tinus196922 feb. 2020 - 10:31

@Sonuic [De doorsnee kiezers( de massa dus) is het allemaal om het even. Die is de dividend belasting allang al vergeten.] Het eerste klopt als een bus; het tweede (daarom juist) niet. Kiezers hebben weinig boodschap aan abstracte ideologie; ze stemmen vanwege tamelijk concrete problemen en issues. Daarbij hebben kiezers juist een geheugen als een olifant voor sommige van die concrete issues, zoals 'het kwartje van Kok', dat de PvdA nog jarenlang is nagedragen. Rechts is hierin op dit moment zo succesvol, omdat Wilders&Baudet juist aanhaken bij die concrete issues. Zoals Martin Sommer verleden week al signaleerde, is een deel van de Baudet stemmers helemaal niet bezig met boreale ideologie, maar met de rekening van hun gasloze woning: https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wij-moeten-van-het-gas-af-en-tegelijk-gaan-we-veel-meer-gas-verstoken~be9e29c4/

Sonic2
Sonic222 feb. 2020 - 11:31

@ Pater Goed betoog moet ik zeggen. Het zou kunnen dat we in de jaren 20 inderdaad die switch krijgen. Groenlinks en SP die de PvdA verslaan. Al zou ik GL die rol eerder toedichten als de SP. En FvD en PVV die de rol van de VVD overnemen. Dan zou ik FvD op dit moment veel waarschijnlijker vinden als PVV. Ik wil er nog verder 2 dingen aan toevoegen. De PvDA heeft in 2017 niet zozeer verloren. Haar coalitie aan kiezersgroepen viel uit elkaar. Dat zag je ook een beetje bij Clinton, waar haar vooral demografisch en diverse kiezersgroepen uit elkaar vallen. Die coalitie van kiezersgroepen vielen uit elkaar door bezuinigingsbeleid uitgevoerd onder een VVD premier. Nu de PvdA daarvan verlost is, zie je ze in de peilingen weer terug gaan naar een gemiddeld niveau. 18 zetels bij de Hond. In Mei vorig jaar verenigde Timmermans alle kiezersgroepen met elkaar. Toen was het al 19 procent of zoiets. Is de nederlaag van de PvdA in 2017 een begin van een structureel patroon naar beneden? Zou kunnen. Naar mijn mening staat de PvdA er van de linkse partijen op dit moment electoraal het best voor. En ik ga uit van peilingen in dit geval. Doen heel veel mensen. Niets mis mee. En die laatste zin breng ik nu ook in uitvoering. Ik betwijfel als het over links gaat bijna alles. Ik betwijfel of de PvdA de lijn omhoog kan volhouden. En niet in dezelfde fout blijft vervallen. Ik betwijfel zeer of Klaver het kan vasthouden. GL maakt nog wel eens fouten als ze invloed hebben. Ik verwijs naar Kunduz en ook naar de APB van 2019. Toen Klaver alles overnam. En ik twijfel ook of links populisme werkt. Of Corbyn/ Sanders of Marijnissen werkt. Geen idee. Ik zie bewijs dat dingen de ene kant op kunnen gaan en de andere. Natuurlijk zal ik zeer waarschijnlijk op 1 van die 3 stemmen. Alles beter als economisch of ultra rechts. Maar de toekomst van links is onduidelijk. Het is niet zozeer dat als je SP/ PvdA/GL stemt dat je echt de zekerheid hebt dat we echt links beleid krijgen. Of dat het beleid in de regering komt. Als je SP stemt. Ik had eerst in de voorgaande alinea de toekomst van links onzeker genoemd. Dat heb ik vervangen door onduidelijk, maar onvoorspelbaar is ook een goed woord. Al neig ik op dit moment naar een wederopstanding van de PvdA. Mag u met mij van mening over verschillen.

Freek3
Freek321 feb. 2020 - 20:09

Hoezo starten? Dat gebeurde toen de SP door de BVD werd opgericht.

Mark Huysman
Mark Huysman21 feb. 2020 - 19:43

Eens met de grote lijn van dit artikel. Overigens denk ik dat Sanders ook voor Europese begrippen een aardig links programma heeft. Medicare for All zou voor ons ook een flinke verbetering zijn. 15 dollar minimumloon is anderhalf keer zo veel als wat wij hier kennen. Overheveling van deel winsten naar de arbeiders kennen we nog uit de tijd van Den Uyl. En de green new deal gaat ook veel verder dan de programma’s hier.

Satya
Satya21 feb. 2020 - 19:32

We hebben vrij links al.

JohnVKR
JohnVKR21 feb. 2020 - 18:44

De headline nodigt me niet uit het artikel te lezen..Of populisme nu van rechts of links komt, het is altijd fout. Het leidt altijd tot een oversimplificering van de werkelijkheid.

1 Reactie
Tom7
Tom721 feb. 2020 - 19:17

@john VKR Helaas pindakaas je hebt gelijk, het artikel verkleint eigenlijk op schaamteloze wijze de denkkracht van Gramsci, die de notities schreef in gevangenschap (door de fascisten), waar "deze gebochelde sadijn met een goed stel hersens" ondanks het wegteren weigerde om zijn gedachten stop te zetten, en dat uitwerkte in notities waarvan 25 notitieboekjes worden behandeld in `Alle mensen zijn Intellectuelen´ (Dat Latijnse gewauwel wat zo,n FVD Pipo doet, zet hij bijvoorbeeld ook historisch gezien, volledig in de hoek.) Hij was juist geen populist, dat is dit artikel met z,n clickbait dan weer wel.

FransAkkermans1947
FransAkkermans194721 feb. 2020 - 18:40

Het links populisme van Labour in de UK, zie het laatste partijprogramma hier samengevat door NRC, heeft de overwinning van Johnson niet tegen kunnen houden. Integendeel, het was eerder een reden op Johnson te stemmen. Inderdaad, volg Gramsci en onderzoek de denkbeelden van de kiezers op acceptatie. "Labour-leider Jeremy Corbyn heeft donderdag in Birmingham een uitgesproken links, op sommige punten socialistisch, manifest gepresenteerd. De partij wil met plannen om privatiseringen terug te draaien en de rijken en multinationals meer te belasten richting de verkiezingen van 12 december. Door hun ideologische veren weer bij elkaar te rapen hopen de sociaal-democraten drie weken voor de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk het gat van ruim 10 procentpunten in de peilingen te dichten met de Conservatieven. Corbyn wil onder meer fors investeren in sociale woningbouw, collegegeld schrappen, gratis internet en gratis busvervoer voor Britten onder de 25. Ook wil de partij nutsbedrijven, zorg-, spoor- en busbedrijven nationaliseren. Werknemers in de publieke sector moeten 5 procent meer gaan verdienen. Daarnaast moeten er meer brandweer- en politiemensen bijkomen en wil Corbyn geld vrijmaken voor de ouderenzorg en voor ouders met jonge kinderen. De plannen gaan omgerekend 100 miljard euro kosten. Dat geld wil Corbyn onder meer ophalen door de belastingen voor de rijken en bedrijven te verhogen. Mensen die meer dan 80.000 pond (93.000 euro) per jaar verdienen moeten 5 procentpunt meer belasting gaan betalen. Ook wil Corbyn belastingontduiking en -ontwijking harder gaan aanpakken. (NRC)"

3 Reacties
Mark Huysman
Mark Huysman21 feb. 2020 - 19:35

Het is de vraag of het linkse partijprogramma de reden was dat Labour verloor. Ik denk dat er andere oorzaken waren: 1) brexit, 2) sabotage vanuit de (rechtse) parlementaire fractie, 3) gigantische manipulatie door media.

itsme3
itsme321 feb. 2020 - 20:49

@Mark Huysman U vergeet nog drie andere redenen: Corbyn, Corbyn en Corbyn

Mark Huysman
Mark Huysman22 feb. 2020 - 20:32

@itsme Corbyn was niet impopulair vanwege de linkse standunten maar vanwege: 1) brexit -waarbij hij door de rechtervleugel gedwongen was om een slecht te verkopen standpunt in te nemen 2) de sabotage vanuit de (rechtse) parlementaire fractie: de eigen parlementsleden ondermijnden hem op alle mogelijke manieren 3) gigantische manipulatie door de media, waaronder de antisemitisme hoax. Hij is de strijd aangegaan voor een ander, socialer, beleid maar heeft die strijd helaas verloren. Zo gaat het soms. De tegenstander is sterk.

Frits Jansen
Frits Jansen21 feb. 2020 - 18:09

Nee dus. Populisme is altijd verkeerd want het is oneerlijk. En dan heiligt het doel ook niet de middelen.

2 Reacties
Klaas Punt
Klaas Punt21 feb. 2020 - 19:35

Voor mij blijft populisme een scheldwoord voor de anderen. Dus nee. Waarom niet gewoon een soort socialisme, waarbij de lasten van de samenleving eerlijk naar draagkracht verdeeld worden. Als dat populisme is Floris, dan ga ik daarvoor.

Woeki Hypo
Woeki Hypo22 feb. 2020 - 15:36

@Frits Jansen, 21 februari 2020 at 19:09, "Populisme is altijd verkeerd ... " Populisme heeft te maken met dialectiek: actie en reactie; terugkoppeling (meekoppeling of/en tegenkoppeling). Frits kan eens denken aan zijn eigen vakken, bijvoorbeeld: de Wet van Behoud van Impuls (reactie = (-) actie). Woeki Hypo is gematigd liberaal.

I am Legion
I am Legion21 feb. 2020 - 18:01

Ers is net zo weinig begrip op te brengen om een communistische marxistische politicus en filosoof en daarmee ook populist als Gramsci iemand met een voorbeeldige en na te volgen leer te zien als die van een fascistische of nationaalsocialistische politicus, filosoof en populist. De volksbewegingen die zijn aanjoegen en verheerlijkt, inderdaad vaak ook met gebruik van het populistische middel, hebben in de vorige eeuw tot de meest gruwelijke rampspoed geleid. Het is omdat de linkse en rechtse populistische volksbeweging veel meer overlap dan verschillen kennen aardig te zien dat onder tegenwoordige rechtse populistische kringen de geest van Gramsci meer rondwaart dan onder links populistische kringen.

4 Reacties
Tom7
Tom721 feb. 2020 - 18:58

@I Am Legion Hoe Phillips vroeger zijn bedrijf organiseerde, vaste dienstverbanden, leerscholen, cultuurverenigingen en sport, dat was een afgeleide van Gramsci. lees hfdst. 4 "De intellectuelen", en dan notieboek 12 van "Alle mensen zijn intellectuelen" Maar lees ook Ardono of Luxemburg, doe wat, verhef jezelf, en blijf niet hangen in je eigen modderstraal. ( dat notitieboek 12 geeft ook een uitleg aan het gelijk van Woeki Hypo zijn stelling in op Jole elders op dit Weblog. "Het neoliberalisme met globalisme is ook te gek om los te lopen en een extreemrechts. Toch bestaat het al decennia en bestaat het nog steeds. O.a. via (actieve) medewerking van “midden” partijen van hoogopgeleiden (waaronder hoogopgeleid “links”). Wanneer gaan deze hoogopgeleiden het eigen (o.a. economische) extremisme (weer) eens bestrijden?")

Zapata
Zapata21 feb. 2020 - 19:44

https://www.ad.nl/binnenland/de-vvd-is-verworden-tot-een-populistisch-proefballonnenkanon~a1f07a03/ En hoe populistisch is de PvdA altijd voor de verkiezingen (nooit meer dat rechtse rot beleid!) Welke partij is er niet populistisch? Er is alleen een verschil. Je hebt vals populisme, veelal tijdens de verkiezingstijd die door partijen zoals VVD/CDA/PvdA wordt gebezigd en partijen die volgens de gangbare theorie echt populistisch zijn. Wat niet eens intrinsiek slecht is. Het is een manier van politiek bedrijven.

Audio
Audio22 feb. 2020 - 9:35

@Legio "Het is omdat de linkse en rechtse populistische volksbeweging veel meer overlap dan verschillen kennen aardig te zien dat onder tegenwoordige rechtse populistische kringen de geest van Gramsci meer rondwaart dan onder links populistische kringen. " "Hoefijzermodel" Vermijd daarom de extremen, stem op het midden, maak het midden groot (MHMG)!

Woeki Hypo
Woeki Hypo22 feb. 2020 - 14:22

@Audio, 22 februari 2020 at 10:35, “Hoefijzermodel” Door exceptionalisme m.b.t. extremisme passen anti populisten het hoefijzermodel in de praktijk verkeerd toe. Zij vergeten hun eigen extremisme. Dan geeft dat hoefijzermodel een fundamenteel verkeerd beeld. Woeki Hypo.

C. Pietersen
C. Pietersen21 feb. 2020 - 17:54

M.a.w. verspreid propaganda, zowel via nieuws als andere media. Moet je wel hopen dat de bevolking zo dom is om de propaganda niet naast de werkelijkheid te leggen.

1 Reactie
Verdulleme
Verdulleme22 feb. 2020 - 0:39

Waarom zou ze anders nu op de VVD stemmen? Op het Malieveld groeit allang geen grassprietje meer. En dat is niet omdat het gras op het Malieveld zo slecht onderhouden wordt.

Zapata
Zapata21 feb. 2020 - 17:51

Oeh, een nieuw links populisme. Mijn zegen heb je maar ik ben bang dat je een enorme shitload over je heen krijgt van het wat men tegenwoordig links noemt maar wat de facto systeempartijtjes zijn. Tegen rechts vechten kan prima. Tegen "links" wordt moeilijker.