Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Leerlingen uit arme wijken kampen massaal met leerachterstanden

  •  
08-05-2019
  •  
leestijd 2 minuten
  •  
816 keer bekeken
  •  
800px-Werkplaats_Kindergemeenschap_Klaslokaal_02
Bassischoolleerlingen in arme wijken hebben massaal te maken met leerachterstanden. Uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de leerlingen een taalachterstand heeft. Daarnaast kampen de kinderen met leer- en concentratieproblemen en zijn de ouders vaak niet in staat hen te helpen.
Het verschil met leerlingen in reguliere wijken is groot. Waar kinderen daar in 23 procent van de gevallen een taalachterstand hebben, is dat in achterstandswijken maar liefst 90 procent. Ook heeft bijna driekwart van de kinderen concentratieproblemen tegenover iets meer dan de helft in reguliere wijken. De kinderen uit armere wijken vertonen daarnaast vaker gedragsproblemen.
Volgens onderwijzers en schooldirecteuren zijn de verschillen te wijten aan het feit dat de kinderen geen gelijke kansen hebben. Vaak komen ze uit gebroken gezinnen of complexe thuissituaties en leven ze vaker in armoede als gevolg van bijvoorbeeld werkloosheid. Ook het sociaal vangnet is minder sterk en zijn ouders vaak minder goed in staat het woord te voeren of om bijlessen te bekostigen.
Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van ABN Amro, de Stichting Kinderpostzegels en het Jeugdeducatiefonds, dat opkomt voor achterstandskinderen. Voor het onderzoek werden driehonderd leraren, begeleiders en basisschooldirecteuren ondervraagd. Hans Spekman, directeur van het Jeugdeducatiefonds, laat in het AD weten : ‘Ik ben zeer geschrokken. Dat de kansen zó ongelijk zijn verdeeld, is erger dan ik dacht. Het moet echt anders.’
De ondervraagde docenten laten zelf weten dat om de problemen te bestrijden, er werk gemaakt moet worden van kleinere klassen, meer ondersteunend personeel en vermindering van de tijd die zij nu kwijt zijn aan administratie. Daarvoor is vanuit de overheid meer geld nodig.
cc-foto: Wikimedia
Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (67)

Rechtse Bal2
Rechtse Bal29 mei 2019 - 6:47

als het meetbaar is dat er inderdaad een achterstad is , moet er direct ingegrepen worden. Desnoods met andere leermethodes. Een hele generatie wordt momenteel verwaarloosd en gedwongen naar een leven met minder welvaart. Schande voor Nederland

1 Reactie
hminkema
hminkema10 mei 2019 - 13:53

Dag Rechtse Bal, heb je het al gehoord? Het blijkt zo te zijn dat in jouw woonplaats maar liefst vijftig procent van de kinderen *onder het gemiddelde scoort*! Dat is toch echt te gek. Laten ze dáár nou eens iets aan gaan doen. We moeten keihard inzetten op de onderwijskwaliteit, met een heldere stip aan de horizon. We mogen niet tevreden zijn voordat *alle* leerlingen boven het gemiddelde scoren! Zodat ze ook *allemaal* dezelfde kansen hebben op een baan als chirurg, of als partijleider van FvD.

4Vier!
4Vier!8 mei 2019 - 21:38

Volgens mij zou “gewoon” saai, klassikaal onderwijs voor veel kinderen ook erg nuttig zijn. Van die (onnodige) mix-klassen (2-3 groepen bij elkaar), levert volgens mij veel onrust op en extra werkdruk..,

Bert de Vries
Bert de Vries8 mei 2019 - 14:47

In 'De onzichtbare hand' van Bas van Bavel wordt glashelder aangetoond dat boven beschreven verschijnsel het gevolg is van 'neoliberaal' (mijn typering) beleid. Een beleid dat kenmerkend is voor het einde van een brede economische bloeiperiode. Een beleid dat in sterke mate wordt bepaald door economische machthebbers die de bestuurlijke elite onder controle hebben. Een beleid waardoor steeds minder geld naar de samenleving gaat en steeds meer naar de economische elite. Door dat beleid verpaupert de samenleving. In dit geval verpaupert het onderwijs, maar hetzelfde geldt voor de zorg, voor defensie, voor politie, voor justitie, voor staatstoezicht, voor grote delen van de materiële infrastructuur. De goedkoopste duiding bestaat in de schuld leggen bij de slachtoffers. Zoals in een deel van onderstaande reacties gebeurt. Die duiding is kenmerkend voor de meerderheid. Ze maakt ook duidelijk dat er geen oplossing komt. Integendeel. Immers, eigenlijk is het probleem, net als de andere bovengenoemde, al lang bekend en sindsdien alleen maar gegroeid. En dat blijft zo.

10 Reacties
Sam V
Sam V8 mei 2019 - 17:32

Dus je mag van buitenlandse ouders die al decennia lang in Nederland wonen niet verwachten dat ze hun kind Nederlands hebben geleerd als de kinderen met 4 (of 5) naar school gaan? Het woord Taalachterstand zegt het al: achterstand! Geen goed begin van je schooltijd. Dat is volledig de ouders aan te rekenen.

Tom7
Tom78 mei 2019 - 17:47

@Bert Misschien als aanvulling een leestip "Stadsleven" van Richard Sennet. Een duizelingwekkend boek over open of gesloten steden, sociologische verhoudigen, verklaringen over de Gated Communities, met o.a. een verwijzing naar Richard Florida welke een Groen Links - D66 Goeroe lijkt te zijn. https://www.archined.nl/2018/12/ambiguiteit-en-eenduidigheid/

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander20198 mei 2019 - 20:15

Toch kun je in dit land als allochtoon alles bereiken. Dat bewijzen mensen als Aboutaleb, Marcouch en Arib. Aboutaleb kwam als veertienjarige uit een arm bergdorpje naar Nederland en begon op de LTS.

Bert de Vries
Bert de Vries8 mei 2019 - 20:22

Tom, dank voor de tip. Heb even gesnuffeld. Denk dat ik het koop. Denk al heel lang dat urbanisatie de oorzaak is van zowel de enorme ontwikkeling van beschavingen als de ondergang van de soort mens. Voornaamste argument: sociaal-biologisch gezien is de mens ongeschikt voor het stadsleven terwijl hij er toenemende mate van afhankelijk wordt. SamV, hoe kom je bij die constateringen? Natuurlijk mag integratie worden verlangd. En uiteraard moet integratie worden gefaciliteerd. Je zou eens kennis kunnen nemen van het integratiebeleid, uitstekend gedocumenteerd in Winnaars en Verliezers van de gebroeders Lucassen.

Sam V
Sam V8 mei 2019 - 21:55

@Bert de Vries Ik zal dat boek eens lezen. Ik ben benieuwd of dat mij van gedachten zal doen veranderen. Op dit moment ga ik er nog steeds van uit dat elk mens verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes. Natuurlijk hebben sommige mensen meer geluk dan anderen. Het geboren worden in een achterstandswijk zal het inderdaad dan niet makkelijker maken. Integratie is daarbij de afgelopen decennia te vrijblijvend geweest. Het is door veel politieke partijen als niet nodig gevonden. De bijstand en gemeentelijke toeslagen worden ook wel zonder integratie verstrekt. Daardoor hebben we inmiddels een te grote groep mensen die zichzelf buiten de maatschappij heeft geplaatst door te blijven hangen in de eigen cultuur en omgeving in plaats van volledig mee te doen met de Nederlandse maatschappij. De kinderen van deze mensen lopen dan achterstanden op. Door de lakse houding van de overheid in de afgelopen decennia moet integratie nu wel gefaciliteerd worden. Maar niet alleen dat, ook echt verplicht worden en daarbij handhaven. Dat laatste is voor Nederland nog steeds moeilijk. Je kan in ieder geval niet de schuld van taalachterstand leggen bij het gebrek aan geld voor onderwijs.

Bert de Vries
Bert de Vries9 mei 2019 - 9:14

SamV, verantwoordelijkheid voor keuzes is lastig. Wat versta je onder verantwoordelijkheid, en wat onder keuzes. En in welke mate worden keuzes bepaald door factoren waarop je geen enkele invloed hebt. Welke rol spelen diverse inteligenties bij het maken van een keuze, enzovoort, enzovoort. Integratie werd aanvankelijk doelgericht tegengehouden. Zelfs Nederlands spreken op de werkplek werd vaak ontmoedigd. Integratie werd bemoeilijkt door grote armoede en veblijf in pauperghetto's. Zelfs na de invoering van gezinshereniging in de jaren 70, op dringend verzoek van het CDA, ontbrak elk integratiebeleid. Na de treinkapingen heeft de PvdA hemel en aarde moeten bewegen om een integratieprogramma voor Molukkers in te voeren. Toen de SP eind jaren 80 voorstelde om nieuwkomers (gastarbeiders) te verplichten tot integratie om problemen in de toekomst te voorkomen, werd dat voorstel door links en rechts op de meest weerzinwekkende wijze weggehoond. Toen gastarbeiders werden gezocht om slecht betaald en vuil werk te doen waarvoor geen Nederlanders waren te vinden (er was een zwaar overspannen arbeidsmarkt, vrijwel zonder werklozen) kwamen alleen de laagstopgeleiden in aanmerking. Ik noem maar een paar factoren die van invloed zijn op het keuzeproces, en die vrijheid en verantwoordelijkheid in een ander dan gebruikelijk licht plaatsen. Al met al mag wel worden gesteld, dat terzake integratie de overheid compleet, maar dan ook helemaal totaal, heeft gefaald. Met als hoogtepunt het overhevelen van integratie naar de vrije markt. En over het onderwijs: die zaak is zo ingewikkeld geworden, met name door de lumpsum-regelingen, dat het een no-gozone is. Daar mogen bestuurders geld voor leerlingen of leerkrachten vrijwel ongestraft besteden aan god mag weten wat. Kortom, integratie op eigen kracht is voor velen onmogelijk en de overheid laat hen stikken. Of gebruikt hen als piespaal. Goed voor de electorale winst.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2019 - 17:57

Arib arriveerde als 15-jarige. Nog een jaartje later dus. Afgestudeerd in de sociologie. Aan haar Nederlands is te horen dat ze het op latere leeftijd heeft geleerd maar het is verder prima. Als analfabete volwassene een tweede taal moeten leren is dat een uitdaging, maar ook dat kan wel.

M7
M710 mei 2019 - 5:45

Misschien even nadenken alvorens er allerlei theorieën bij te slepen : taalachterstand ! Je kind elke dag een verhaaltje voorlezen is een betere oplossing dan de schuld van die taal achterstand maar bij iets / ergens anders neer te leggen . En wanneer je zelf de taal onvoldoende meester bent , is er vast een aardige buurvrouw / buurman / vrijwilliger te vinden , die dat voorlezen van je kind voor je wil doen . Ervan uitgaande dat de meeste ouders het beste voor hun kinderen willen , zou ik verwachten dat zij er ook alles aandoen om die taalachterstand / leerachterstand op te lossen . Maar misschien heb ik te hoge verwachtingen van hee verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders zelf .

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201910 mei 2019 - 18:29

DanielleDefoe: Dat van Arib wist ik niet

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 mei 2019 - 22:13

VliegendeHollander2019 10 mei 2019 at 20:29 Arib was wel zelf naar school geweest in Marokko dacht ik. Maar de hele omgeving was analfabeet. Zij heeft een interessant boek geschreven waarin ze vertelt hoe ze in Rotterdam in een Marokkaanse wijk terecht kwam die een stuk conservatiever was dan het Casablanca van haar jeugd. De werkeloosheid in de jaren 80 verergerde dat nog.

Extra belegen
Extra belegen8 mei 2019 - 14:24

Taalachterstanden beginnen thuis. Praat Nederlands met je kind, lees Nederlands met je kind, kijk Nederlandse tv met je kind. Ik merk het op mijn werk bij Turkse collega's. Hun Nederlands is bedroevend, ondanks het feit dat ze in overgrote mate in Nederland geboren zijn, uit ouders die in Nederland geboren zijn. Wanneer je echter direct overschakelt op het Turks, thuis enkel Turkse media beluisterd of bekijkt, dan leidt daar inderdaad je Nederlands onder, en gaan je kinderen met een achterstand starten op Nederlandse scholen.

10 Reacties
LaBou
LaBou 8 mei 2019 - 16:27

"...dan leidt daar inderdaad je Nederlands onder..." Dat maakt hier niets uit. Ook autochtonen hebben moeite met het verschil tussen leiden en lijden.

Satya
Satya8 mei 2019 - 16:50

Klopt. Ik ben thuis met Engels opgegroeid de eerste jaren en slecht Nederlands keek wel Nederlandse tv. Mn ouders deden wel hun best en bij mn zusje en broertje was het Engels al zo'n beetje verdwenen. Swahili heb ik op vakanties geleerd en omdat ik het graag wou leren maar het initiatief is van mij gekomen.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2019 - 21:06

Zolang het verschil tussen tussen "leiden en lijden" uit de context valt af te leiden is er weinig aan de hand. Het belang van spellen wordt overschat.

LaBou
LaBou 9 mei 2019 - 14:15

"Het belang van spellen wordt overschat." Vooral door degene die daar moeite mee hebben.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2019 - 18:07

ook linguisten zijn er niet vreselijk mee bezig, iedereen maakt ze

LaBou
LaBou 9 mei 2019 - 20:02

Zeker. Maar dat betekent nog niet dat we maar wat aan moeten rotzooien met taal. Dat doen linguïsten ook niet.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2019 - 20:59

"Dat doen linguïsten ook niet." klopt, ik doe mijn best.

Extra belegen
Extra belegen10 mei 2019 - 7:12

Ja, ik ben maar een eenvoudige fabrieksarbeider en maak inderdaad wel eens spel- of stijlfouten. Vervolgens komen er dan reacties op. Reacties niet op de inhoud van wat ik schrijf (behoudens Satya), maar over die ene fout. Lekker gemakkelijk om de inhoud van mijn schrijven (waar een zeer belangrijke reden voor leer- en taalachterstanden wordt beschreven) te negeren. Goedkoop scoren feitelijk. Liever zou ik echter inhoudelijke reacties zien.

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201910 mei 2019 - 18:31

@Extra belegen: dat doen mensen die niet op de voor hen confronterende inhoud willen ingaan; typisch elitair-links

LaBou
LaBou 13 mei 2019 - 5:27

Belegen, wat laat misschien maar toch: als je anderen verwijt slecht Nederlands te spreken moet in dat verwijt extra opletten voor taalfouten, anders komt het nogal "dom" over. Inhoudelijk klopte het wel.

Proletarier
Proletarier8 mei 2019 - 13:19

Wacht bedoel je dat het uitmaakt waar je wieg staat of je succes hebt in het leven? Hoeveel open deuren schoppen we vandaag in? In een eerder artikel las ik dat Trump een oplichter is, die zag ik ook niet aankomen... ;-)

Oki Doki
Oki Doki8 mei 2019 - 12:23

Zolang je maar niet ergens aan verslaafd raakt dan komt het uiteindelijk altijd wel goed. Ik zie 't in mijn eigen omgeving, dat de verslaafden zo'n beetje de enige groep is waarmee het uiteindelijk definitief verkeerd afloopt. Het kan even duren misschien maar als je gewoon je best blijft doen kun je altijd genoeg bereiken.

5 Reacties
LaBou
LaBou 8 mei 2019 - 16:29

"Het kan even duren misschien maar als je gewoon je best blijft doen kun je altijd genoeg bereiken" Dus al die mensen die uiteindelijk niets bereiekkn doen gewoon hun best niet genoeg.

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander20198 mei 2019 - 20:08

@LaBou We leven nu eenmaal in een meritocratie. In een meritocratie kom je verder in het leven door eigen inspanning. Je kunt je niet meer verschuilen achter het dubbeltje dat nooit geen kwartje wordt.

LaBou
LaBou 9 mei 2019 - 5:30

En dat, mijn beste Hollander, is dus gewoon gelul. Je weet ook wel dat er heel veel kan gebeuren waar je geen invloed op hebt waardoor jouw dubbeltje geen kwartje wordt. Al was het alleen maar dat die kwartjes dat dubbeltje niet moeten.

VliegendeHollander2019
VliegendeHollander201910 mei 2019 - 18:35

@Labou: ik ben van 1957. Mijn ouders hadden net zoals 90% van hun generatie weinig meer dan lagere school en konden hun kinderen niet echt helpen. Toch hebben veel van mijn generatiegenoten hun kansen gegrepen en hoofdzakelijk op eigen kracht een positie in de maatschappij verworven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 mei 2019 - 22:41

VliegendeHollander2019 10 mei 2019 at 20:35 Vooral de moeders hadden vaak alleen lagere school, en zouden meer gekund hebben als hun ouders dat nuttig hadden gevonden. Plenty verhalen over broers die mochten doorleren en zussen waar geen geld voor was. Die achterstand is inmiddels geheel ingelopen. Ik ken nog wat dames die de 90 haalden acht jaar lagere school hadden gehad, foutloos nederlands schreven en de krant lazen met een loep.

BramJ
BramJ8 mei 2019 - 11:57

Je zou ook kunnen stellen dat mensen met taal- en leerachterstanden en gedragsproblemen massaal in arme wijken komen te wonen. Ik vraag me af of oorzaak en gevolg hier niet wordt omgedraaid. Zo kwam vandaag ook een onderzoek naar buiten waarbij geconcludeerd werd dat goedbetaalde bazen beter presteren dan minder betaalde. Hierbij kun je je ook afvragen of het niet zo is dat goed presterende bazen beter betaald worden dan minder presterende ipv andersom. https://nos.nl/artikel/2283693-goedbetaalde-baas-presteert-beter-tot-bepaalde-hoogte.html

1 Reactie
Oki Doki
Oki Doki8 mei 2019 - 12:11

Anyhoe, hoog tijd er iets aan te doen dus.

JohnVKR
JohnVKR8 mei 2019 - 11:51

Belangrijk om wel de nuance aan te brengen dat het merendeel van de onderwijzers en schooldirecteuren die zijn ondervraagd autochtoon Nederlands zijn. De vooroordelen van veel van hen zijn onderdeel van het probleem. Om die reden zien we dat niet alleen witte scholen vaak beter presteren dan gemengde scholen, maar ook zwarte scholen met zwarte leerkrachten geregeld beter presteren dan gemengde scholen. Juist de combinatie witte leerkracht met gemengde school is vaak (niet altijd) een probleem. De negatieve gevolgen van de (vaak onbewuste) vooroordelen van autochtone leerkrachten ten opzicht van leerlingen met een allochtone achtergrond wordt zwaar onderschat.

6 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r8 mei 2019 - 12:07

Zo dat is nogal een boude bewering. Kun je ook verwijzen naar bronnen? Ik heb namelijk sterk het idee dat de leerlingen de onderwijzer niet respecteren, mogelijk ook vanwege huidskleur.

Satya
Satya8 mei 2019 - 13:23

'Ik heb namelijk sterk het idee dat de leerlingen de onderwijzer niet respecteren, mogelijk ook vanwege huidskleur.' Zou jij mij dan kunnen laten weten wat jouw bron is en dat het die leerlingen om de huidskleur van de leraar gaat.

JohnVKR
JohnVKR8 mei 2019 - 13:44

@Ch0k3r Er zijn islamitische scholen die aantoonbaar beter presteren dan gemengde scholen. In Engeland worden sommige Afrikaanse kinderen naar een privéschool in Ghana gestuurd omdat het op de gemengde scholen in Engeland fout gaat. Na hun middelbare schoolopleiding komen ze weer terug naar Engeland om hoger onderwijs te volgen. In de Verenigde Staten ontstaan African American scholen met African American leerkrachten omdat zij de African American kinderen zonder vooroordelen onderwijs geven. Wees niet verbaasd wanneer er in de toekomst ook in ons land niet alleen islamitische scholen zijn maar ook scholen voor de Afro-community. Het ideaalbeeld is gemengd. Maar de praktijk is dat de onbewuste vooroordelen vaak negatief uitpakken voor Turkse, Marokkaanse of andere allochtone leerlingen. Op welke scholen hebben de Syriëgangers gezeten? Tot nu toe heb ik alleen maar verhalen gelezen van Syriëgangers die op een gemengde school hebben gezeten, niet op een islamitische school.

Dutchball
Dutchball8 mei 2019 - 13:57

Of het nou aan vooroordelen van de leraar of van de leerlingen liggen, kan me wel indenken dat cultuur een verschil maakt. Geldt natuurlijk ook op socio-economisch vlak. Een leraar uit een kakkersnest zal mogelijk veel minder goed presteren in een arbeidersbuurt dan een leraar die zelf dat millieu goed kent.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2019 - 7:55

Hoogleraar Jaap Dronkers, deed een secundaire analyse op data uit het internationale PISA onderzoek naar schoolprestaties van 15-jarigen en kwam zo tot de conclusie dat kinderen in homogene groepen beter leren dan in heterogene omdat docenten daar te veel moeten "schakelen". Dat onderzoek was niet gebaseerd op Nederlandse gegevens. Daar kan niet zomaar uit worden afgeleid dat leerlingen in Nederlandse "gemengde"scholen slechter presteren dan in "witte"of "zwarte" . Artikelen nav zijn inaugurele rede in 2010 zijn oa. te vinden in de Volkskrant. https://www.

Ch0k3r
Ch0k3r9 mei 2019 - 8:49

@Satya Heb ik niet, daarom geef ik aan dat ik het idee heb (persoonlijke ervaringen van vroeger op school en verhalen van anderen). JohnVKR brengt het echter als feit dat de vooroordelen van de onderwijzers het probleem zijn. @JohnVKR Dat er meer extreem gelovigen radicaliseren in het openbaar onderwijs verbaast me geenzins. Dat is volgens mij te wijten aan het in aanraking komen met dingen die niet in de religie voorkomen, of zelfs de religie tegenspreken. Die leerlingen komen tussen 2 werelden in te staan. Heb ook documentaires gezien over Islamitisch onderwijs in het VK. Wat die kinderen daar geleerd wordt valt precies in het straatje van de Islam. Evolutietheorie wordt of niet onderwezen, of compleet verkeerd. Is overigens ook een probleem van andere religieuze scholen, heb ook genoeg christenen gesproken die christelijk onderwijs volgden en echt de grootst mogelijke bullshit te horen kregen aldaar. "Maar de praktijk is dat de onbewuste vooroordelen vaak negatief uitpakken voor Turkse, Marokkaanse of andere allochtone leerlingen. " Lijkt me eerder een wisselwerking, zoals Dutchball ook aangeeft.

korheiden2
korheiden28 mei 2019 - 11:18

Zeker, lager opgeleide ouders kunnen remmend werken op de opleiding van hun kinderen. Ik lees in bovenstaand niets over ouders die thuis nauwelijks Nederlands spreken, want 'dat leren ze maar op school'. In Denemarken doen ze er wat aan : 'Deense achterstandskinderen verplicht naar kinderopvang. In Denemarken is een omstreden wet aangenomen: kinderen vanaf 1 jaar die opgroeien in een achterstandswijk moeten verplicht 25 uur per week naar de kinderopvang. Als ouders geen gebruik maken van het gratis aanbod, verliezen ze hun kinderbijslag'. Ik denk dat deze maatregel, hoewel omstreden, zou helpen.

2 Reacties
frankie48
frankie488 mei 2019 - 13:04

Beste Kor, Wij hebben toch juist voor kinderen die om welke reden dan ook een taal-leerachterstand hebben de mogelijkheid gecreëerd om die op vierjarige leeftijd naar school te laten gaan. Dat extra leerjaar was toch al bedoeld om die achterstand weg te gaan werken, maar als ze dan toch pas naar school worden gestuurd met een achterstand als de leerplicht ingaat op vijfjarige leeftijd, dan laat de politiek hier toch een steek vallen, één waar goedwillende ouders met kinderen constant het slachtoffer van gaan worden.

korheiden2
korheiden29 mei 2019 - 8:01

@frankie48 : Je zegt het goed. De mogelijkheid is gecreëerd om met vier naar school te gaan, maar met vijf is een kind pas leerplichtig. Het is zoals verschillende anderen stellen : zolang er thuis niet of gebrekkig Nederlands wordt gesproken is - ook op vierjarige leeftijd - de taalachterstand al gigantisch groot. Daarom denk ik dat de Denen goed bezig zijn. Het zijn de ouders waar alles begint.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2019 - 10:42

"Daarvoor is vanuit de overheid meer geld nodig." dat lijkt mij niet per definitie de meest voor de hand liggende oplossing. Zeker niet als dat geld aan maatregelen wordt uitgegeven waarvan niet bekend is of ze ook effectief zijn ter bestrijding van taal- & leerachterstanden in het primair onderwijs. Maatregelen die plausibel lijken hoeven het niet te zijn. Kinderen hebben hun ouders niet voor het kiezen en complexe thuissituaties zijn moeilijk te voorkomen. De Noren hebben groot vertrouwen in kwalitatief goede voor iedereen toegankelijke kinderopvang vanaf jonge leeftijd.

5 Reacties
Satya
Satya8 mei 2019 - 13:24

Is dat vertrouwen terecht?

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2019 - 14:28

Ik denk het wel, maar het is lastig te onderzoeken omdat er al al zo'n kleine 85% kinderen van 1-2 jaar oud naar de opvang gaan. Als kinderen niet naar de barnehage gaan is dat vaak vanwege bijzondere redenen zoals ziekte.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2019 - 14:31

PS gemengde groepen zijn beter dan speciale klasjes voor kansarme kinderen.

Satya
Satya8 mei 2019 - 17:45

Ik denk dat gemengd goed is, je zult het effect denk ik hebben dat de kansarme zich gaat optrekken. Natuurlijk zal dit naar vermogen zijn.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2019 - 10:44

Het bij velen heersende idee dat je eerst je "moedertaal" moet beheersen voor je een volgende taal kunt leren is onzin. Zo jong mogelijk aan Noors leren beginnen is het beste maar ook de barnehage is geen panacee. Kenmerken van de ouders blijven een rol spelen.

hminkema
hminkema8 mei 2019 - 10:04

Definieer 'taalachterstand'. Heeft de zwakste 25% van de leerlingen op het gebied van taal per definitie een 'taalachterstand'? Dat zou een beroerde definitie zijn. Van elke populatie die op een bepaalde kwantitatieve variabele verdeeld is (taal, rekenen, hardlopen, geschiedenis, intelligentie, lengte, gewicht) bestaat een 'laagste 25%'. Het is onzin om de 25% kleinste leerlingen een 'groeiachterstand' aan te praten. Zo is het even onzinnig om de 25% zwakste rekenaars van een klas, of van een school, of van Nederland, een 'rekenachterstand' aan te smeren. Het woord 'achterstand' suggereert dat er iets is misgegaan: de kinderen met een 'taalachterstand' zijn zwakker in taal dan ze "eigenlijk" hadden moeten zijn. Als ik een betalingsachterstand heb, betekent dit dat ik iets "had moeten" betalen wat ik niet heb gedaan. De zwakste 25% reken- of taalvaardige kinderen een 'achterstand' aanwrijven betekent dat mensen nalatig zijn geweest: de leerlingen zelf, of hun ouders, of de school. Maar ook op een hagelwit gymnasium met allemaal hoogopgeleide ouders is er een "25% zwakste leerlingen". Achterstand? Misgegaan? Nalatig? Ik wil de conclusie van dit onderzoek best geloven, en die biedt ook niks nieuws buiten wat we al lang, zelfs al héél lang weten. Schoolprestaties zijn gerelateerd aan sociale achtergrond. Tjonge. Verschillen in sociale achtergrond zijn voor een groot deel bepalend van wat 'onderwijskansen' worden genoemd. Dus niet elk kind met intelligentie X heeft een even grote kans op de havo, of op het gymnasium, of op de universiteit. Geen vernieuwend inzicht, dunkt me. Verder is dit geen wetenschappelijk onderzoek. Een klantenbelevingsbureautje in de Amsterdamse Pijp heeft een hoop leerkrachten een e-mail gestuurd met het verzoek een webenquêtetje van een paar minuten in te vullen. De ABN-Amrobank was zo lief om daar wat tegenaan te smijten. Er komt een kleurig rapportje uit dat je via de website van Kinderpostzegels kunt downloaden. Verantwoording van het onderzoek: nog geen half A4'tje. Een hbo-scriptiestudent kan dit beter. Maar goed, het kan allemaal weer in de krant.

10 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens8 mei 2019 - 12:04

@ hminkema Jij schrijft: Van elke populatie die op een bepaalde kwantitatieve variabele verdeeld is (taal, rekenen, hardlopen, geschiedenis, intelligentie, lengte, gewicht) bestaat een ‘laagste 25%’. Ik snap best dat voor mensen met sympathieën voor het FvD en andere extreem rechtse clubjes een tekst als deze voorzien moet worden van kritisch commentaar. Maar doe dat dan goed. Van alle leerjaren van het lager onderwijs en daarna het VMBO zijn de eindtermen van het leerjaar per vak op papier gezet. Er is dus duidelijk wat de norm is en een leerraar of docent houdt de vorderingen per leerling bij. Nu zijn er verschillende leerlingvolgsystemen dus het is lastig om data te leveren die vergelijkbaar inzicht geven, maar omdat een docent wel iets in zijn algemeenheid kan zeggen over de vorderingen in zijn klas is dit onderzoekje niet per definitie irrelevant. Het kans bestaat dat het onderzoek niet wetenschappelijk is, maar dat zijn de schrijfsels en uitspraken van Baudet ook niet altijd. Dat maakt toch dat deze constatering dat er een flinke groep kinderen niet de vereiste eindtermen en overgangstermen haalt zorgen baart. Niet voor iedereen, als je zelf een universitaire of Hbo-opleiding hebt maakt het niet uit. Er moet tenslotte ook iemand zijn die de struiken in de tuin snoeit en tijdens feestjes zorgt voor bier en bitterballen. Maar de economie eist ook van mensen op de lagere treden van de maatschappelijke ladder steeds meer theoretische kennis en vaardigheden. Dus om het een beetje gezellig te houden is het prettig als dit gewone volk uiteindelijk minimaal MBO-2 haalt, zoals de EU heeft bepaald, maar liever nog MBO 3/4. En dat lijkt gezien dit artikeltje zeker niet gehaald te worden. Want een dergelijke achterstand in het basis onderwijs halen ze later nooit meer in.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2019 - 12:50

Verschillen tussen scholen zijn dan ook voor een ruime 90% te verklaren uit leerling factoren.

DanielleDefoe
DanielleDefoe8 mei 2019 - 12:59

Onderzoekers van (oa.) de RUG en de UvA doen al decennia onderzoek naar effectieve scholen. Tenslotte is de resterende 10% die aan schoolfactoren kan worden toegeschreven nog steeds belangrijk. Geen tijd om de recente literatuur op te zoeken. De bank organiseert ook een symposium.

DaanOuwens
DaanOuwens8 mei 2019 - 17:47

@ DanielleDefoe Dat scholen die ik beschreef en die excellente school werden zie je niet terug in de onderzoeken. Ik denk bijvoordeeld aan een school voor voortgezet onderwijs in Rotterdam Zuid waar in twee jaar tijd het onderwijsniveau van bedroevend naar excellent ging en een basisschool in Rotterdam Feyenoord. Over die school voor voortgezet onderwijs heeft de toenmalige rector ook een boek geschreven maar het zit niet meer in mijn parate kennis en google vindt het niet. Maar punt is dat dit soort zaken meestal onder de radar plaatsvindt. Dan heb je niet zo veel aan die standaard onderzoeken.

José
José9 mei 2019 - 5:26

@DaanOuwens Bedoel je Eric van ‘t Zelfde die het boek Superschool geschreven heeft? Tegenlicht volgde hem een aantal jaren geleden: https://www.vpro.nl/speel~VPWON_1202268~superschool-tegenlicht~.html En voor wie geïnteresseerd is nog een artikel over de grote segregatie in het basisonderwijs. ‘De segregatie in het Nederlandse basisonderwijs overtreft die van de scherpst gesegregeerde steden in de VS en het Verenigd Koninkrijk.’ https://decorrespondent.nl/8271/arme-en-rijke-kinderen-zitten-steeds-minder-vaak-bij-elkaar-in-de-klas-en-daar-is-wat-aan-te-doen/307570095657-8664cc16

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2019 - 8:19

Voor Eric van ‘t Zelfde zie ook : https://onderwijs.cnvconnectief.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Schooljournaal_pdfs/SJ14_18-19.pdf Zijn focus lag op "veiligheid" in de school. Duidelijke regels over wat wel en niet kan, welke sancties er op staan en wie ze uitvoert.

DanielleDefoe
DanielleDefoe9 mei 2019 - 8:30

PS een interview nav zijn boek en zijn ideeen over de school voor kinderen van twee tot achttien. https://profielen.hr.nl/2015/schooldirecteur-van-t-zelfde-kwetsbaar-product-hoor-een-kind/

hminkema
hminkema9 mei 2019 - 21:34

@DaanOuwens: Vriendelijk verzoek om je kletsica over 'sympathieën voor het FvD' bij je te houden. Op de man spelen doe je maar bij je kleine broertje - of je grote als je durft - maar niet bij mij. Bovendien slaat je kwinkslag nergens op: ik stem al mijn leven lang PvdA of linkser. Mijn kritiek op dit simpele 'onderzoek' is dan ook niet links of rechts, maar gewoon kritiek. Dat de conclusies al overbekend waren, is niet links of rechts. Dat de methode onwetenschappelijk is en nauwelijks verantwoording krijgt, is niet links of rechts. Dat het woord 'achterstand' een dubieuze suggestie wekt, is ook al niet links of rechts. Dan jouw eigen bijdrage. Die deugt niet, want je hebt geen verstand van wat je schrijft. Je twee beweringen "Van alle leerjaren .... op papier gezet" en "Er is dus duidelijk wat de norm is", zijn klinkklare onzin. Voor het hele basisonderwijs geldt, bij wet bepaald, een beperkte set kerndoelen (geen eindtermen) en voor geen van die kerndoelen zijn 'normen' vastgesteld. Het is dus onzin te suggereren dat elke meester X van school Y weet dat eind leerjaar 4 bij elkaar 76% van zijn leerlingen een score van 27 moet hebben bepaald op een of andere Cito-toets. Echt gevaarlijke kletsica. Scholen zijn goddank geen extern gestuurde toetsfabrieken, met vast verordonneerde productieresultaten. Jij hebt gewoon *gefantaseerd* dat dit zo werkt, maar helaas pindakaas, het is (gelukkig) niet zo. Leuk nog dat je schrijft 'doe dat dan goed'. Een nuttig advies, dunkt me. Zouden meer mensen zich moeten aantrekken. Dan fantaseer je er nog bij 'een flinke groep' leerlingen dat 'de eindtermen en de overgangstermen' niet zou halen. Je noemt het zelfs heel chic een 'constatering'. Maar het is nonsens, en niemand in dit onderzoek 'constateert' wat jij roept. Leraren kunnen zeker hun zorgen uiten over kinderen die in het algemeen niet goed kunnen meekomen op school of belemmeringen ondervinden bij het leren; maar dat dit resulteert in het 'niet halen' van algemeen geldende 'normen' (overgangsnormen? welke 'overgang'?) is weer uit de lucht gegrepen. Er zijn scholen waar 80% van de kinderen in groep 8 naar het vmbo gaat; de ouders van deze leerlingen zijn zelf vaak laagopgeleid. Er zijn ook scholen waar 80% van de kinderen naar het havo en vwo gaat. Die hebben meestal hoogopgeleide ouders. Het verschil in uitstroom is niet zomaar een sterkte of zwakte van de school, maar wordt vooral veroorzaakt door het verschil in leerling- (en ouder-) populatie. Het is dan ook onzin om aan elke school dezelfde algemene 'normen' te stellen. Bovendien geldt: hoe goed alle scholen met veel achterstandsleerlingen ook hun best doen, hoe geweldig ze ook lesgeven, er blijft altijd een 25% scholen over met de 'laagste' CITO-scores. Gaan we dan, in de wetenschap dat dit nooit verandert, nooit veranderen kán, elk jaar opnieuw die 25% laagst scorende scholen in de ban doen? En waarom laten we dan de 25% laagst scorenden van de groep scholen met hoogopgeleide ouders met rust? Die halen altijd nog een CITO-score tussen de 535 en 540; voor de Inspectie geen vuiltje aan de lucht. Nee, de kern van dit ABN-AMRO-onderzoek is niet dat er een bepaald percentage onder enige (niet-bestaande) 'norm' zou scoren. Het belang zit hem voor mij in de aanbevelingen die docenten doen, en die we óók allang kennen. Zorg voor kleinere klassen, meer individuele aandacht, minder bureaucratie en rompslomp zodat de kostbare tijd echt gebruikt kan worden voor het onderwijs zelf. Daar voeg ik dan nog aan toe: geef de hoogste prioriteit aan het oplossen van het lerarentekort. Want ook met kleinere klassen en meer tijd moet de kwaliteit echt komen van de man of vrouw voor de klas. Gaan we interen op diens vereiste talenten en deskundigheid, dan kan iedereen het verder shaken.

madbako
madbako10 mei 2019 - 9:04

@hminkema 9 mei 2019 at 23:34 @DaanOuwens: Mijn kritiek op dit simpele ‘onderzoek’ is dan ook niet links of rechts, maar gewoon kritiek. Sjappoo Minkema. U vertelt een prima onderbouwt verhaal wat geheel juist is. Dat onderzoek is inderdaad buitengewoon discutabel. Doet mij denken aan reclames waarin gesteld wordt dat het merendeel der vrouwen baat hebben bij Aloe Vera. Dan zie je in kleine lettertjes staan: Onderzoek gehouden onder 24 vrouwen uit het Gooi. Zo moet je het onderzoek van dit burootje ook zien.

DanielleDefoe
DanielleDefoe10 mei 2019 - 10:11

De laatste generatie kerndoelen is op alle basisscholen ingevoerd. Deze kerndoelen zijn globaal met als voordeel "dat ze veel ruimte bieden voor eigen keuzes, prioriteiten en profilering van de school. De keerzijde is dat ze weinig houvast bieden." Het SLO heeft Tussendoelen & Leerlijnen (TULE) voor het primair onderwijs ontwikkeld, maar die zijn niet "verplicht". De kerndoelen zijn te vinden op de web site van de overheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje

DaanOuwens
DaanOuwens8 mei 2019 - 10:02

Niet echt verrassend. In Rotterdam Zuid, met 260.000 inwoners het grootste getto van Nederland, zijn de schoolresultaten op het lager onderwijs en voortgezet onderwijs veel lager dan elders, ook elders in Rotterdam. Het beleid dat hierop wordt gevoerd is weinig succesvol. Ik zie meer PR dan resultaten https://www.nprz.nl/ Echter soms springt er ineens een school uit. De leerlingen doen het duidelijk beter, van het lager onderwijs stromen kinderen door naar meer perspectief vol voortgezet onderwijs, vaak ook weer buiten de wijk. Als je gaat kijken naar de oorzaak is het onveranderlijk goed management, enthousiast vaak jong team, ouders die betrokken zijn bij de school en zelf vaak aanwezig zijn en goede samenwerking met aansluitende voorzieningen. De omvang de klassen, het ondersteunend personeel en de administratie doen er minder toe. Ik heb dit zowel bij het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs gezien. Maar het blijft logisch mensen die hun vak verstaan, resultaten willen boeken en er energie in stoppen boeken succes. Dat is overal zo ook in het onderwijs. Wat mij betreft krijgen die docenten die echt willen en werkzaam zijn op dit soort scholen gewoon 15% extra salaris, een huis en een sport abonnement. En docenten die liever minder uitdaging hebben krijgen dat niet. Die kunnen gewoon les geven aan kinderen die minder problemen hebben.

1 Reactie
VliegendeHollander2019
VliegendeHollander20198 mei 2019 - 20:11

Rotterdam-Zuid, resultaat van 40 jaar PvdA wanbeleid.

Sam V
Sam V8 mei 2019 - 9:34

Dit is de omgekeerde wereld. De problematiek komt voort uit de thuissituatie en de oplossing ligt bij de scholen? Nee, de oplossing ligt bij de ouders, niet bij de maatschappij. Het zijn de ouders die een stabiele thuissituatie kunnen creëren, het zijn de ouders die taallessen hadden kunnen volgen en het zijn de ouders die meer betrokkenheid met buurt en maatschappij hadden kunnen tonen.

3 Reacties
Ch0k3r
Ch0k3r8 mei 2019 - 12:09

@Sam V Nee joh. Dat die ouders dat niet gedaan hebben is de schuld van de overheid omdat we ze daar niet voldoende bij begeleid hebben. Want eigen verantwoordelijkheid bestaat niet bij kansarme groepen...

Oki Doki
Oki Doki8 mei 2019 - 12:39

Als jij een kind onder je hoede neemt dan ben je toch verantwoordelijk voor de opvoeding eigenlijk. Het kind moet naar school en kan dan niet door de ouders opgevoed worden, zeker niet als de ouders ook nog eens werken. Een kind moet gewoon opgevoed worden iedere dag, de hele dag, en dat kun je gewoon niet nalaten als het kind op school zit. Het is eigenlijk heel raar dat een kind gedwongen wordt naar school te gaan waar vervolgens de opvoeding stopt en waar het kind alleen nog maar opgeleid wordt om het bedrijfsleven te dienen. Als het er goed op aankomt zou je de kinderen net zo goed meteen aan het werk kunnen zetten als hetgeen wat de kinderen op school leren alleen maar bedoeld is om het bedrijfsleven te dienen. Een kind zou ook binnen het bedrijf een opleiding kunnen doen bij wijze van spreke. Dat is toch eigenlijk geen werkbare situatie. En dat terwijl het voor het bedrijfsleven en de economie ook alleen maar beter zou zijn als kinderen volwaardig worden opgevoed en dat de kinderen zichzelf ontplooien en gebalanceerd door het leven gaan zonder allemaal problematiek dat voorkomen had kunnen worden.

Satya
Satya8 mei 2019 - 13:39

Ch0k3r Als jij ziet dat bepaalde ouders hun kinderen weinig kansen bieden vind ik de vraag zeer interessant of je daar als maatschappij iets tegenover kunt stellen wat die kinderen misschien meer kansen geeft. Als kind heb je je ouders niet voor het kiezen en als dat van die waardeloze figuren zijn die verslaaft zijn of totaal niet geïnteresseerd in hun kinderen dan ben ik voor steun bij de ontwikkeling mocht dit nodig en mogelijk zijn. Ik ben niet voor overheidsbemoeienis bij de opvoeding maar waar de school iets kan betekenen, direct doen.