Joop

Leefbaar droomt van etnische registratie door politie

  •    •  
02-11-2019
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
110 keer bekeken
  •  
politie
Veel van de ideeën van Leefbaar Rotterdam staan haaks op fundamentele mensenrechten
Deze week kreeg Tanya Hoogwerf van Leefbaar Rotterdam zowel in De Telegraaf als in het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’ uitgebreid de ruimte om het initiatiefvoorstel van haar partij om de autochtone oudere ‘beter te beschermen’ te bespreken. Allemaal in het kader van ‘we moeten problemen bespreekbaar maken en aanpakken’. Weet je, dat ga ik bij deze eens doen.
Dit is namelijk niet de eerste en vast ook niet de laatste keer dat Leefbaar Rotterdam cijfers uit een rapport bewust verkeerd gebruikt om racistische partijstandpunten te promoten. De cijfers die Tanya Hoogwerf gebruikt komen uit een rapport van Bureau Beke. Dat rapport heeft als ondertitel: Kenmerken van de doelgroep van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en strategieën voor een beter doelgroep bereik. Wat blijkt uit dit rapport? Het Schadefonds bereikt lang niet alle slachtoffers, sterker nog ze bereiken slechts een derde van de beoogde doelgroep. De mensen die het schadefonds weten te vinden zijn voor het merendeel witte, of zoals Leefbaar Rotterdam dit zegt autochtone, Nederlanders. Bijzonder smerig om de cijfers uit dit rapport op deze manier te gebruiken en zo bewust een onjuist beeld van ‘de feiten’ te presenteren.
Op grond van deze onjuiste gegevens pleit Tanya Hoogwerf voor meer ‘openheid’ bij de aanpak. Om het probleem (waarvan we kunnen vaststellen dat het dus feitelijk niet in deze vorm bestaat) doelgericht te kunnen bestrijden. Wat er op neerkomt dat Leefbaar Rotterdam over wil gaan op het etnisch registreren. Het gaat hier dus niet meer alleen om etnisch profileren, wat al schadelijk genoeg is. Dit gaat nog vele malen verder dan dat. Juist ook bij mensen die in Nederland geboren zijn wil ze de etnische afkomst vastleggen. Het is dus niet alleen walgelijk wat hier gebeurt, het is een gevaarlijke stap op een route waarvan wij weten welke kant die opgaat.
Leefbaar Rotterdam wil namelijk dat de Rotterdamse politie, het korps dat zich zou moeten richten op niet langer intensief etnisch profileren en geen onnodig geweld gebruiken naar voornamelijk niet-witte verdachten, van iedere verdachte de etniciteit vast gaat leggen. Het is niet de eerste keer dat Leefbaar met een dergelijk voorstel komt, vorig jaar vroeg Tanya Hoogwerf ook al aan de gemeenteraad om meer te kijken naar etniciteit binnen criminaliteit. Gelukkig is men daar toen niet in meegegaan. Ik ga ervan uit dat ook deze keer het voorstel ferm van de hand gewezen zal worden.
Maar dit is dus wel wat Leefbaar Rotterdam consequent doet. Lekker de boel op scherp zetten en inspelen op de onderbuik van Rotterdam. Het is voor iedereen die het wil zien al jaren duidelijk dat Leefbaar Rotterdam de stad graag zoveel mogelijk wil verdelen. Deze partij wil angst zaaien bij Rotterdammers en grijpt elke kans aan om openlijk racistisch te kunnen zijn. Alsof er in Rotterdam nog niet genoeg problemen zijn.
Veel van de ideeën van Leefbaar Rotterdam staan haaks op fundamentele mensenrechten. De politiek van Leefbaar is gebaseerd op het structureel uitsluiten van grote groepen mensen in onze samenleving. Dat terwijl Leefbaar Rotterdam zelf de afgelopen jaren weinig tot niets gedaan heeft om bijvoorbeeld het nummer één probleem in deze stad, de armoede, aan te pakken. Men maakt zich wel druk over het behouden van de racistische karikatuur Zwarte Piet maar lijkt er niet van wakker te liggen dat in 1 op de 4 gezinnen met jonge kinderen niet eens voldoende geld is om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten.
Ook hebben ze er niet voor gezorgd dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor mensen met een laag- of middeninkomen. Leefbaar Rotterdam maakt er geen geheim van dat ze een ‘gezondere’ mix willen in de stad. Ze bedoelt dan dat er meer kapitaalkrachtige bewoners moeten komen wonen. Maar dat lost de problemen van mensen die minder te besteden hebben niet op. Die problemen verschuift Leefbaar gewoon naar andere delen van de stad of liever nog naar buiten de stad.
De dagelijkse praktijk is dat in Rotterdam inmiddels, naar een plan van Leefbaar, wijken ‘gezuiverd’ worden door arme bewoners weg te jagen en ervoor zorgen dat ze een terugkeer naar deze wijken niet kunnen betalen. Rotterdam heeft in de periode dat Leefbaar Rotterdam aan het roer stond duizenden sociale huurwoningen gesloopt en geen nieuwe sociale huurwoningen terug laten bouwen. Hetzelfde Leefbaar Rotterdam lanceerde afgelopen jaar wel een plan om te verhinderen dat statushouders nog langer voorrang krijgen op een woning. In plaats van verantwoording nemen voor hun eigen beleid is het namelijk veel makkelijker om vluchtelingen de schuld van het tekort aan sociale en betaalbare huurwoningen te geven.
Leefbaar Rotterdam, de partij van Pim Fortuyn die ook al voorrang willen geven aan ‘echte’ Nederlanders door middel van etnische registratie. Een partij die verdeeldheid, haat en onjuiste informatie gebruikt om witte superioriteit in stand te houden. Iets dat in Rotterdam, de stad met 173 nationaliteiten, best een uitdaging is. Maar ze doen erg hun best!
Vorig jaar stond ik met Rotterdam BIJ1 te protesteren voor club Annabel. Voor de gemeenteraadsverkiezingen had Leefbaar namelijk een verbond gesloten met het FvD en hield daar een bijeenkomst. Een partij die naast fascistisch ook openlijk racistisch is. Een groep bezorgde Rotterdammers wilde door middel van dit protest aangeven dat de grens van wat toelaatbaar is voor hen echt was bereikt. Te vaak beroepen mensen zich op de vrijheid van meningsuiting als vrijbrief tot het spuien van de meest racistische bagger. Een misvatting, want racisme is geen mening maar een strafbaar feit! Artikel 1 van de Grondwet is daar heel duidelijk over: discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.
Wij stonden daar omdat we niet langer wilde toekijken hoe structureel racisme en extreemrechtse ideeën Rotterdam vergiftigen en onleefbaar maken. Omdat wij ons zichtbaar en hoorbaar tegen haat, uitsluiting, racisme en fascisme. Sinds de samenwerking is gezocht met het FvD doet men bij Leefbaar Rotterdam geen enkele moeite meer om hun racistische ideeën te verbergen. Het meest trieste is nog dat ze dit soort uitspraken kunnen doen zonder dat het een golf van verontwaardiging losmaakt. We zijn er blijkbaar al aan gewend geraakt, het is ‘normaal’ geworden.
Rotterdam verdient echt zoveel beter dan koude, meest rechtse haatpolitiek. We hebben hier al jaren van verrechtsing van de stad, groeiende tweedeling, polarisatie, groeiende armoede en het wegbezuinigen van welzijn en zorg achter de kiezen. Wat mij betreft is Rotterdam dan ook klaar voor een echt links antwoord, een socialere blik op de stad en zijn bewoners en vooral een linkse visie op samenleven. Pas dan wordt de stad leefbaar voor alle Rotterdammers!
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (81)

Vlaggenroof
Vlaggenroof5 nov. 2019 - 18:50

Net zoals je partijen hebt die opkomt voor de allochtone Nederlander, heb je partijen die opkomen voor de autochtone Nederlander. Op zich niet zo heel vreemd toch :s ?

Karingin
Karingin4 nov. 2019 - 10:17

"De wetgever heeft registratie van etnische persoonsgegevens in beginsel verboden. Dit verbod is neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op het verbod zijn enkele in de Wbp omschreven uitzonderingen mogelijk. Indien organisaties etnische gegevens willen registreren om bepaalde maatschappelijke problemen aan te pakken, dan zullen zij aan de strenge criteria van de uitzonderingsgronden in de wet moeten voldoen. De uitzonderingen op het verbod van registratie van etnische gegevens gelden voor enkele zeer specifieke doeleinden (zoals voorkeursbeleid). Daarnaast bepaalt de wet dat registratie van etniciteit toegestaan kan zijn als het noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang. In dat laatste geval is vereist dat de mogelijkheid tot registratie van etnische gegevens óf uitdrukkelijk wordt geregeld in een wet óf het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor het specifieke geval ontheffing heeft verleend. In alle gevallen moet eerst de vraag worden beantwoord of het probleem niet met andere, minder ingrijpende, middelen te bestrijden is." https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/registratie-van-etnische-gegevens-slechts-bij-hoge-uitzondering-mogelijk-%C2%A0

3 Reacties
Ruud_W
Ruud_W4 nov. 2019 - 20:02

Ach weet u... Van alle problemen is het zwarte Piet probleem het kleinst,de meest problematische zijn bv de religie invloeden en de discriminatie effecten die hier uit voortvloeien,toch legt men de meetlat liever langs de witte Hollander en zijn rechtse gedachte.

OlavM
OlavM5 nov. 2019 - 0:36

@ Karingin: Zo is dat. Goed deze link hier te plaatsen.

Karingin
Karingin5 nov. 2019 - 17:37

Potlood? Wat wil je nou zeggen? Dat de slechtse Nederlander een gemarginaliseerd groepje is dat constant de maat wordt genomen? Ga kleuren man, veel beter.

Libertain
Libertain4 nov. 2019 - 8:06

("Dit is namelijk niet de eerste en vast ook niet de laatste keer dat Leefbaar Rotterdam cijfers uit een rapport bewust verkeerd gebruikt om racistische partijstandpunten te promoten.") De normale conclusie hierop is dat LeefbaarRotterdam een racistsiche partij is met dergelijke doeleinden. Het volgende punt dan is het gemak waarmee de media de buhne klakkeloos aan de roeptoeters van racisme en discriminatie zonder enige mogelijke kritiek blijven bieden. Dit maakt ook iets uit voor het algemeen beeld van onze media.

quatsch
quatsch4 nov. 2019 - 3:35

De laatste 60 jaar hebben we in Nederland een aantal golven van emigratie gekend. In willekeurige volgorde: Italianen, Spanjaarden, noord Afrikanen, Turken, Surinamers, Antillianen, Polen. Ze hadden allemaal met elkaar gemeen, dat de media -enige jaren na aankomst- dagelijks negatief over hen ging berichten. Het was Fortuyn, die destijds de denkbeelden van de media politiek verwoordde. Gelijk werd de man de rol van Messias toegedicht. Een man die voor politieke vernieuwing zou zorgen! Een man van statuur, die desalniettemin de koosnaam Pimmetje kteeg toegedicht. Na zijn dood, dachten de media een opvolger te hebben gevonden in Wilders. Ze voerden hem ten tonele en hielden hem in de luwte, al naar gelang hun goeddunken. Maar Geert voldeed.niet! Geert is niet intellectueel genoeg, om de rol van Fortuyn over te nemen! Hij krijgt dus nu niet meer dezelfde aandacht als voorheen. Maar gelukkig voor de media diende een andere messias - in de gedaante van- doctor Baudet zich aan. Na de initiële hype, zal men hem ook laten vallen. Zijn verstandelijke vermogens vallen nl. in het niet bij zijn ego. En hier zie je het manco van de hedendaagse democratie. Het zijn niet burgers die vrijelijk kunnen kiezen, maar het zijn de media die bepalen welke opties je hebt.

Break on through
Break on through4 nov. 2019 - 2:56

Walgelijke zet weer van Leefbaar. Fortuyn zou zich omdraaien in z'n graf. Zaken als etnisch profileren en registreren hebben we ook nog nooit geprobeerd in Europa natuurlijk.... Tjonge jonge, volgende stap is een verplicht opgenaaid merkteken op je kleding natuurlijk en wil Leefbaar in onderhandeling met de N.S. en andere transporteurs om deze en gene af te voeren....

mariamaria2
mariamaria23 nov. 2019 - 22:13

Als je registreert dat blanke vrouwen tussen de 80 en 85 jaar oud in groepsverband structureel drugs verhandelen, dan heb je als rechercheur narcotica iets meer oog en oor rondom een bejaardentehuis ipv rondom een kinderdagverblijf. Meten is weten; registreren zorgt dat je gerichter kunt anticiperen. Niets mis met het vastleggen van feiten.

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens4 nov. 2019 - 18:15

@ mariamaria Jij schrijft: Meten is weten; registreren zorgt dat je gerichter kunt anticiperen. Niets mis met het vastleggen van feiten. Het verbouwen van softdrugs is iets dat vooral gebeurd in armere wijken waar mensen wonen met maximaal MBO. Nu we dat weten zetten we de leverantie van stroom dat op rantsoen. Iedere avond stroom voor de TV en 1 lampje en meer niet. Meten is weten en weten in handelen. Er is niets mis met het vastleggen van feiten.

Karingin
Karingin5 nov. 2019 - 17:35

Haha goeie Daan.

mariamaria2
mariamaria26 nov. 2019 - 22:38

@Daan Wat een vreemde redenatie. Jij snapt duidelijk de werking van het strafrecht niet.

Audio
Audio3 nov. 2019 - 21:06

Racisme is strafbaar in Nederland. Hieruit volgt dat opmerkingen en gedragingen die niet strafbaar zijn, ook geen racisme kunnen zijn. Dit is een legalistische benadering maar dat is in een rechtstaat de enige mogelijke benadering. Als iets dat niet strafbaar is, toch door iemand als racistisch wordt ervaren, kan hij een aanklacht indienen maar die zal niet gehonoreerd worden. Een goed voorbeeld is ZP. Het enige wat voor de klager overblijft is proberen mensen te overtuigen dat hun woorden en/of gedragingen kwetsend zijn. Of hij moet de Tweede Kamer zover zien te krijgen dat de wet wordt aangepast. Meer smaken zijn er niet.

Lantaarnpaal
Lantaarnpaal3 nov. 2019 - 17:06

Etnisch profileren lost ook niks op. We weten wel dat daders van criminele activiteiten vaak een niet-westerse achtergrond hebben. Daar zijn ook redenen voor aan te wijzen. Taalachterstand, gevangen tussen 2 culturen, niet mee kunnen komen op school door allerlei oorzaken, om er een paar te noemen. Je zult dus de oorzaken van crimineel gedrag aan moeten pakken. Overigens ben ik niet zo naïef om te denken dat er ook een categorie is die nooit zal willen deugen. Nogmaals, etnisch profileren is geen oplossing en ik heb sterk de indruk dat het Tanya Hoogwerf meer bedoeld is om haar achterban te pleasen dan naar een oplossing te zoeken.

BramJ
BramJ3 nov. 2019 - 17:01

"Rotterdam over wil gaan op het etnisch registreren. Het gaat hier dus niet meer alleen om etnisch profileren, wat al schadelijk genoeg is. Dit gaat nog vele malen verder dan dat." Dit is niet waar. Etnisch profileren is erger dan etnisch registeren. Het eerste dient geen enkel doel, het tweede wel. Registratie creëert bruikbare data, waardoor een gerichtere aanpak mogelijk is. Het gebeurt dan ook al jaren door het CBS: https://longreads.cbs.nl/integratie-2018/criminaliteit/

Buitenstaander
Buitenstaander3 nov. 2019 - 16:41

Oke, ik neem aan dat mevrouw Salome net zo haar buik vol heeft van berovingen, bedreigingen met vuurwapens, plofkraken etc. Dus het doel is daders op te sporen en te berechten. Dan is data verzamelen een belangrijk hulpmiddel. Veel daders zijn of NLder of hebben een dubbele nationaliteit. Nationaliteit is blijkbaar geen differentieerder. Is het dan niet 'handig' om bij het zoeken naar werkelijke oorzaken waarom sommige mensen 'in de fout gaan' te kijken of hun achtergrond een medeoorzaak is. Dus ook etniciteit? Kan ook zijn dat idd alleen autochtone NLders constant in de fout gaan, en dan is dat dus ook relevant. Waarom toch altijd dat spastische om de roze olifant in de kamer heenlopen. Als het zo is dat etniciteit een oorzakelijk verband heeft met misdaad, dan gaan we die mensen gericht helpen.

9 Reacties
Luneau
Luneau3 nov. 2019 - 17:21

Is etniciteit dan een oorzaak van crimineel gedrag? Dat bijv het blokkeren van snelwegen alleen gedaan wordt door etnische Friezen? Of mensen plegen berovingen, omdat ze een Marokkaanse achtergrond hebben en niet omdat ze misschien in armoede leven? Fraude pleegt men, omdat men een blanke Nederlander is?

DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2019 - 21:04

@ Norm Jij schrijft: Dus het doel is daders op te sporen en te berechten. Dus jij gaat er van uit dat de daders allemaal allochtoon zijn en dat er geen autochtone daders zijn. En jij schrijft: Als het zo is dat etniciteit een oorzakelijk verband heeft met misdaad, dan gaan we die mensen gericht helpen. Ik snap niet eens hoe je een dergelijke tekst kan opschrijven. Dit is nu exact plat en dom racisme. Je kan zelf toch ook wel bedenken dat etniciteit geen oorzakelijk verband kan hebben met criminaliteit, tenzij je dat niet wil vanwege je eigen racistische motieven. De roze olifant is het taboe op het mensen racist noemen die racistische uitspraken doen.

Audio
Audio3 nov. 2019 - 21:12

@Norm Ik denk dat je gelijk hebt: extreme criminaliteit rechtvaardigt een onconventionele aanpak. Ik zag ooit een documentaire over veelplegers die uitgezet waren naar Marokko. Ze hadden overal schijt aan, maar dat vonden ze erg.

OlavM
OlavM3 nov. 2019 - 23:03

@ Norm: Dat is toch echt "een beetje dom", Norm, en dat zeg ik niet gauw. Etniciteit als zodanig heeft uiteraard nooit een "oorzakelijk verband" met misdaad. Wat wél b.v. geconstataerd zou kunnen worden, is, dat in een stadsdeel waarin voor het overgrote deel niet-witte mensen wonen, daders van "kleine, dagelijkse" vormen van criminaliteit voor het grootste deel waarschijnlijk niet-witte mensen zullen zijn. Kwestie van zeer eenvoudige statistiek. Ook als wordt geconstateerd, dat in verband met historische, sociale en culturele factoren een bevolkingssegment met een specifieke etnische achtergrond meer dan gemiddeld vertegenwoordigd is in dadergroepen van bepaalde misdrijven, bestaat geen "oorzakelijk verband" tussen etniciteit als zodanig en misdaad. Duidelijk toch?

Sam V
Sam V4 nov. 2019 - 6:41

@OlavM Maar dat doet niets af aan het mogelijke nut van registratie. Het gaat er niet om of etniciteit een rechtstreeks “oorzakelijk verband” heeft met misdaad. Het gaat er om of registratie van etniciteit helpt in het bestrijden van de misdaad. Daarvoor wil je inzicht hebben in de achtergrond van de misdadiger. We registreren wel geslacht en leeftijd. Er zit toch ook geen “oorzakelijk verband” tussen geslacht en misdaad of leeftijd en misdaad? Een combinatie van factoren geeft wel inzicht in de achtergrond van de misdadigers op basis waarvan tot gerichte maatregelen kan worden gekomen.

OlavM
OlavM5 nov. 2019 - 0:22

@ Sam V: [Maar dat doet niets af aan het mogelijke nut van registratie.] Het gaat nu niet om registratie in het algemeen, maar op basis van etniciteit. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling, zeker als er geen oorzakelijk verband bestaat met het doel waarvoor een specifieke dataverzameling wordt aangelegd. Of is het registreren van b.v. de seksuele voorkeur (voor zover mogelijk) ook ineens "nuttig" zodat we meer te weten komen over "de achtergrond van misdadigers"? Registratie van etniciteit heeft geen enkele relevantie voor het bestrijden van misdaad. Nutteloos dus, en gevaarlijk. We weten hoe het vroeger gegaan is met registratie van Joden. En ooit gehoord van wetgeving inzake privacybescherming?

OlavM
OlavM5 nov. 2019 - 0:32

@ Sam V: En lees eens de tekst goed die hierboven wordt geciteerd door: Karingin 4 november 2019 at 11:17

Sam V
Sam V5 nov. 2019 - 14:07

@OlavM Dat de huidige wetgeving registratie van etniciteit moeilijker heeft gemaakt, wil niet zeggen dat het niet nuttig kan zijn. Alleen is er voor gekozen privacy of het gevaar van discriminatie hoger te plaatsen dan inzicht in de achtergrond van wat er feitelijk gebeurt. Er is namelijk wel degelijk een niet onderbouwde redenering op te houden dat etniciteit en misdaad aan elkaar gelinkt kunnen worden. Bijvoorbeeld uit cultuur- en integratieaspecten. Alleen die is nu suggestief en daarmee moeten we dat niet doen. Maar dat komt omdat we het niet registreren. Zonder kennis lossen we het echter niet op.

Karingin
Karingin5 nov. 2019 - 17:33

Sam: Die wet is niet voor nix. Als je dit soort zaken gaat registreren komen we in een glijdende schaal. Je ziet nu al om de haverklap dat de overheid misbruik maakt van verzamelde data. Want als er ergens een database is, en een of andere instantie ziet er brood in, ook al is de data niet verzameld met het doel waar zij het voor wil gebruiken, dan doen ze dat gewoon - tegen de wet hè! De overheid houdt zich stelselmatig niet aan haar eigen wetten. Als een PVV of FvD aan de macht zou komen, is helemaal 't hek van de dam. Je zag 't ook bij Trump, vrijwel meteen na zijn aantreden heeft hij geprobeerd een database aan te leggen van de politieke voorkeuren van kiezers. Is hem gelukkig niet gelukt, maar je kunt je wel voorstellen hoe zo'n database zou ingrijpen in de democratie, maar óók in de levens van mensen. Dus nee. Gewoon nee. Olav heeft gelijk, het is levensgevaarlijk.

MountEverest
MountEverest3 nov. 2019 - 13:57

"Leefbaar Rotterdam maakt er geen geheim van dat ze een ‘gezondere’ mix willen in de stad. Ze bedoelt dan dat er meer kapitaalkrachtige bewoners moeten komen wonen. Maar dat lost de problemen van mensen die minder te besteden hebben niet op. Die problemen verschuift Leefbaar gewoon naar andere delen van de stad of liever nog naar buiten de stad." Dit is de enige manier om de problemen in bijvoorbeeld Zuid op te lossen en had al rond 1980 in gang gezet moeten worden.

5 Reacties
WiebeI
WiebeI3 nov. 2019 - 14:59

Inderdaad. Is al jaren in vele gemeentes een beproefd concept. Ook wijken met huurwoningen. Mengen met koopwoningen. Niks nieuws onde de zon en onnodig te framen als “zuiveringen”.

DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2019 - 15:23

@ MountEverest Jij schrijft: Dit is de enige manier om de problemen in bijvoorbeeld Zuid op te lossen en had al rond 1980 in gang gezet moeten worden. Weer de gebruikelijke onzin. Rotterdam Zuid is een enorme wijk met veel werkloosheid en laaggeschoolden. Rond 1970 was er in Rotterdam een overvloed aan banen voor deze groep. Die banen zijn verdwenen. In de haven werkten destijds meer dan 200.000 mensen. En daar omheen was ook veel laaggeschoolde werkgelegenheid. Nu zijn het er vermoedelijk net 50.000 maar wellicht nog minder het Rotterdamse Haven bedrijf heeft wat veel fantasie bij het verzinnen van data. Echter die bevolkingssamenstelling is er nog steeds. Die hebben wel deels een andere etnische achtergrond gekregen. Maar het probleem is exact hetzelfde als destijds. De realiteit is dat er voor 50.000 tot 60.000 rotterdammers geen werk is. Die zitten of in de bijstand, de WW, de IOAW of rouleren van het ene slecht betaalde uitzendbaantje naar het andere. Accepteer dat de wereld er tegenwoordig zo uitziet en gun die mensen een menswaardig bestaan. Op bijstandsniveau met de mogelijkheid bij te verdienen. Voor een normale betaalde baan van 2300 tot 2400 bruto per maand is deze groep kansloos. En hou op met mensen dingen voor te liegen zoals jij impliciet doet in jouw tekst. Als deze groep in 1980 naar de Havo was gegaan gevolgd door een HBO hadden ze inderdaad nu een baan gehad. Helaas waren zij daar destijds niet toe in staat. En veel van hun kinderen nu nog steeds niet.

mariamaria2
mariamaria23 nov. 2019 - 22:17

@Daanouwens Wat is er mis met bij- cq omscholing? De schoonmaakindustrie zit te springen om mensen. Er zijn heel veel monteurs nodig op ieder vlak, zie hier op het industrieterrein grote spandoeken met "wil jij mijn collega worden?" Maar ja, dan moet je er wel wat voor doen!

DaanOuwens
DaanOuwens4 nov. 2019 - 11:29

@ mariamaria Jij schrijft: De schoonmaakindustrie zit te springen om mensen. Er zijn heel veel monteurs nodig op ieder vlak, De schoonmaak industrie biedt mensen onvolledige banen op tijdelijke basis. Dat is de reden waarom ze niets aan mensen kunnen komen. Het inkomen bedraagt nog geen 700 euro per maand. Daar kunnen mensen niet van leven. Monteurs hebben een MVO 4 kwalificatie nodig en vaak, zeker in de Rotterdamse haven voor het onderhoud een flinke hoeveelheid werkervaring. De Rotterdamse werklozen krijgen geen 4 jarige opleidingen aangeboden. Nog los van de vraag of er in Rotterdam Zuid veel werklozen zijn die een dergelijke opleiding zouden kunnen behalen. Mensen willen van alles doen om uit de bijstand te komen en zelf een fatsoenlijk inkomen te verdienen. Maar er moet wel sprake zijn van intelligent beleid om succes te boeken en niet van domme kreten. Je zou je eerst eens in het onderwerp moeten verdiepen voordat je dit soort teksten vol onterechte verwijten schrijft.

mariamaria2
mariamaria26 nov. 2019 - 22:49

@Daan Altijd maar weer redeneren vanuit de apatische zieligheidsgedachte. Achteroverleunend wachten tot de overheid wat voor je doet. Er is niets mis met een baan in de schoonmaak aanvullend met een bijstandsuitkering. Al was het alleen maar voor het gevoel van eigenwaarde en een extra regel op je CV. Met iets beginnen levert uiteindelijk meer op dan met niets op de bank te zitten

Sonic2
Sonic23 nov. 2019 - 13:26

Het komt eigenlijk door 2002. Fortuyn werd dood geschoten. Fortuyn werd gedemoniseerd. Fortuyn was goed en Paars had alleen maar voor puinhopen gezorgd. Fortuyn was de eerste die dit ter sprake kwam en Fortuyn kwam voor de kleine man op. En als je het daarmee oneens was dan moet je je muil houden. Hoe durf je het gore lef te hebben om Fortuyn te bekritiseren. Dan moet je wel extreem links zijn. Fortuyn was in werkelijkheid een extreme neoliberaal. Die inderdaad mensen hun sociale huurwoning wilde uitschoppen, omdat hij de middenklasse plek wilde geven om weer in de stad te wonen. Wat ook hierboven al werd beschreven. Fortuyn was zeer lichtgeraakt, dus dat die LPF toestanden er met Fortuyn ook waren geweest is wel duidelijk. Fortuyn was absoluut niet de eerste die met immigratie problematiek op orde kwam. Fortuyn wilde de WAO streng hervormen. Als je kanker had dan had je geen plaats in de WAO. https://www.trouw.nl/nieuws/wisselende-reacties-op-plannen-fortuyn~bf16ddfb/ Fortuyn wilde marktwerking in de zorg. Omdat uiterst rechts op zeer grove wijze elke vorm van kritiek op Fortuyn in de kiem smoort en alles op demonisering gooit, kunnen dit soort thema's niet bespreekbaar gemaakt worden. De moord op Fortuyn was vreselijk. Voor de rest wordt over alles wat die man wilde en alles wat hij deed gelogen. Verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Maar een normaal debat is niet mogelijk, want je demoniseert dan. Dansen op het graf van Fortuyn. Maar diezelfde fout blijft elke keer opnieuw gemaakt worden. Wilders sneed tijdens Rutte 1 ook in de bijstand, PGB, wet werken naar vermogen. Baudet en FvD hebben helemaal niets met de kleine man. Trump deelt vooral belasting verlagingen uit aan rijken. En dan heb je het nog niet eens over de culturele thema's. Hierboven beschreven. En het wordt nu echt eens tijd dat we rechts radicale "verlossers" eens duiden hoe ze zijn. Maar dat schijnt een bijeffect van een moord te zijn. Dat je nalatenschap hevig overdreven wordt. Net als dat Kennedy ineens een hele goede president geweest zou zijn. Geen enkele historicus noemt Kennedy een hele goede president. Duid Fortuyn en zijn opvolgers nu eens zoals ze zijn. Dat zal al heel wat schelen.

2 Reacties
Ruud_W
Ruud_W3 nov. 2019 - 20:40

Wat is er mis mee om de midden inkomens,die uit een stad vertrokken is terug te halen om in de stad een betere balans te creëren? Mensen met een klein inkomen krijgen bijvoorbeeld geen individuele huursubsidie meer, maar de sociale woningbouwvereniging stelt hen in staat tegen een redelijke huur te wonen.' Kort samengevat komt het afschaffen van de individuele huursubsidie ten gunste van de overheid en het verlagen van de huren voor de lage inkomens ten laste van corporaties. Wat is er mis met deze stelling van hem?

Ruud_W
Ruud_W3 nov. 2019 - 21:03

Daar stelt Fortuyn tegenover dat hij terug wil ‘naar het systeem, van objectsubsidie aan de sociale-woningbouwvereniging ()’. Kortom, woningcorporaties krijgen subsidie voor de bouw van sociale (huur)woningen. Daarmee worden zij geacht de stichtingskosten zover drukken dat de kostprijshuur is op te brengen. Dat is een illusie. Zelfs wanneer de stichtingskosten tot de helft worden terugbracht kom je op huren uit die door de laagste inkomens niet zijn op te brengen. Dat ligt er maar helemaal aan waar en hoe je de doelgroep wil onderbrengen.

JohnVKR
JohnVKR3 nov. 2019 - 12:06

Leefbaar Rotterdam is een racistische partij. De partij wordt gesteund door Fidan Ekiz, vriendin van Tanya Hoogwerf. Fidan Ekiz is de lieveling van de VARA, Omroep WNL, en de NPO en schrijft voor het rechts-extremistische TPO online van Jan Dijkgraaf. Deze dame gaat straks Eva Jinek als talkshowhost opvolgen. Geeft aan hoe diep onze Nederlandse Publieke Omroep inmiddels is gezakt. De NPO moet daarom inmiddels als verloren worden beschouwd. Willen we een inclusieve samenleving, dan is de NPO daarin helaas geen bondgenoot meer m

7 Reacties
JohnVKR
JohnVKR3 nov. 2019 - 12:07

Leefbaar Rotterdam is een racistische partij. De partij wordt gesteund door Fidan Ekiz, vriendin van Tanya Hoogwerf. Fidan Ekiz is de lieveling van de VARA, Omroep WNL, en de NPO en schrijft voor het rechts-extremistische TPO online van Jan Dijkgraaf. Deze dame gaat straks Eva Jinek als talkshowhost opvolgen. Geeft aan hoe diep onze Nederlandse Publieke Omroep inmiddels is gezakt. De NPO moet daarom inmiddels als verloren worden beschouwd. Willen we een inclusieve samenleving, dan is de NPO daarin helaas geen bondgenoot meer.

tempest
tempest3 nov. 2019 - 12:21

Van wat ik van Fidan Ekiz op tv heb gezien, is ze anders best scherp en weet ook goed provocatieve onderwerpen aan te kaarten. Vanuit tv-productie perspectief alle twee heel belangrijk om de aandacht vast te houden. Maakt het dan echt uit wat haar persoonlijke politieke opvattingen zijn en met wie ze vrienden is? Ik vermoed dat de NPO allang blij is een extra streepje achter enkelen van de diversiteits hokjes te kunnen zetten: vrouw, check, niet-westerse afkomst: check.

JohnVKR
JohnVKR3 nov. 2019 - 14:04

@tempest "Ik vermoed dat de NPO allang blij is een extra streepje achter enkelen van de diversiteits hokjes te kunnen zetten: vrouw, check, niet-westerse afkomst: check." Exact. Dat is de enige motivatie. Inclusiviteit interesseert de NPO geen fuck. Het gaat erom dat ze met één dame meteen twee vinkjes kunnen zetten. Kunnen ze tegen de minister zeggen dat ze aan de doelstellingen voldoen. En ondertussen kijkt de meerderheid in enkele van onze grote steden allang niet meer naar de NPO: te wit, te institutioneel racistisch. De NPO = de witte superioriteit van de Angela de Jong's van deze wereld. "Maakt het dan echt uit wat haar persoonlijke politieke opvattingen zijn en met wie ze vrienden is?" Als deze vrienden racistisch zijn en haar favoriete politieke partij racistisch is, maakt dat wel degelijk wat uit. De NPO is een door de Nederlandse overheid gefinancierde omroep. Als racistische denkbeelden daar bewust of onbewust doorklinken, is dat een uiterst gevaarlijke ontwikkeling. Dat is namelijk in totale tegenspraak met de sociale cohesie die onze overheid zegt na te streven.

Buitenstaander
Buitenstaander3 nov. 2019 - 16:45

@John Altijd weer die dooddoener …..dan ben je racistisch… hou nou eens op met dat zielige gedoe. Als Leefbaar racistisch was, dan was het verboden. Punt uit. Kom nou eens met echte argumenten.

JohnVKR
JohnVKR3 nov. 2019 - 17:56

@norm. Zoals de VN rapporteur racisme onlangs over ons land zei: het feit dat racisme bij wet verboden is, is nu juist het probleem. Er is immers een groot verschil tussen volgens de letter van de wet racistisch handelen en racistisch denken. Dat racistische denken, bewust of onbewust, is niet strafbaar, maar maakt dat je in ons land wit moet denken en handelen om een goede maatschappelijke positie voor jezelf te verwerven.

tempest
tempest3 nov. 2019 - 20:56

@JohnVKR “En ondertussen kijkt de meerderheid in enkele van onze grote steden allang niet meer naar de NPO: te wit, te institutioneel racistisch. “ Die groep keek dat vermoedelijk toch al nooit, de satelliet bood uitkomst, nu het internet. Dat is precies het probleem van het migratiebeleid geweest: veel en veel te geconcentreerd in enkele wijken in onze grote steden. Het is zo scheef gegroeid dat de NPO nooit zal aanvoelen dat het die wijken weerspiegelt. Dat probleem ligt niet aan de NPO maar aan ons migratiebeleid. Landelijk heeft iets van 13 procent een niet-westerse achtergrond, dat is dus een mooi streefgetal, maar die wijken zitten daar ver, ver boven. Ben wel met je eens dat de NPO aansluiting op de samenleving mist, maar juist op regionale schaal. NPO is te veel randstedelijk gericht en dan specifiek Amsterdam. Die groepen zijn echt krankzinnig oververtegenwoordigd, waardoor de andere gebieden in Nederland eigenlijk nauwelijks zichtbaar is en we veel meer op Amerika zijn gericht dan bijvoorbeeld Duitsland. Eigenlijk zou er ook een talkshow vanuit Maastricht, Enschede en Groningen horen te worden uitgezonden, dat maakt het voor mensen in een andere regio ook makkelijker om mee te doen.

Audio
Audio3 nov. 2019 - 21:15

" Dat racistische denken, bewust of onbewust, is niet strafbaar, maar maakt dat je in ons land wit moet denken en handelen om een goede maatschappelijke positie voor jezelf te verwerven." Dat lijkt me vrij normaal in een land dat voor 85% wit is. "When in Rome, do as the Romans do".

Karingin
Karingin3 nov. 2019 - 11:46

Dom wijf. Dit mag gewoon niet. Punt.

Auslander
Auslander3 nov. 2019 - 11:08

“racisme is geen mening maar een strafbaar feit” Als racisme strafbaar dient te zijn, dan iedere andere ideologie, religie of denkwijze ook verboden moet zijn. Het racisme hoort inderdaad bij de “meningen” en hoort van hetzelfde vrijheden genieten dan alle andere meningen. Wat bij racisme verboden en dus strafbaar is, het handelen daaraan van derden is, oftewel de racistische discriminatie. Want de discriminatie van een ander, anders dan racisten zelf, is inherent aan racisme. Dat is wat ook in artikel 1 van de grondwet geregeld is. Dat de racistische discriminatie van migranten en gekleurde mensen in Nederland, en dus het artikel 1 praktisch niet plaatsvindt ligt aan de “witte” identitaire samenstelling van de meerderheid en het feit dat dit racisme door de eeuwen heen institutioneel verankerd is in Nederland. Wat LR betreft, zijn ze niet alleen racistisch maar ook zijn met politieke racistische discriminatie van niet witten bezig. Racisme in politiek is aan zich niks anders dan discriminatie. Er is geen overlapping tussen racisme als mening met racisme als politiek, zelfs als deze politiek over geen macht voor realisatie beschikt. LR, PVV en FvD dienen volgens artikel 1 niet bestaan in Nederland. Maar ja… ze dragen hetzelfde “witte identiteit” als (bijna) alle andere politieke partijen.

1 Reactie
Auslander
Auslander3 nov. 2019 - 12:52

Correctie: "Dat HET BESTRAFFEN VAN de racistische discriminatie van migranten en gekleurde mensen in Nederland, en dus het artikel 1 praktisch niet plaatsvindt ligt aan de “witte” identitaire samenstelling van de meerderheid en het feit dat dit racisme door de eeuwen heen institutioneel verankerd is in Nederland."

Peterrr2
Peterrr23 nov. 2019 - 11:07

Het was wel goed geweest als Sandra Salome in haar verhaal ook het voorstel van Nevin Ozutok mee had genomen. Zij wil ook wat registreren, namelijk wie er kritiek hebben op de islam. Als je het ene niet wil, dan wil je het andere toch ook niet. Of de kritiek van Sandra Salome terecht is of niet maakt me niet zoveel uit, het is wel een beetje eenzijdig op deze manier.

Sam V
Sam V3 nov. 2019 - 11:05

Ageren tegen een boodschap zonder zelf met een alternatief voor het probleem te komen is niet sterk. Sterker nog, het probleem wordt genegeerd. Daarentegen wordt de boodschapper zwart gemaakt. Ronduit zwak. Een oplossing van een probleem begint met kennis. Alleen door kennis over de oorzaken en gevolgen van het probleem, kan je succesvol en structureel komen tot een oplossing voor het probleem. Misschien dat Leefbaar komt met een te rigide vorm van kennisvergaring, maar dat is in ieder geval meer dan mevrouw Salome doet. Zij biedt nul, niks, nada en helemaal geen alternatief en blijft bij grote algemeenheden als aanpak armoede (wat heeft dat met dit probleem te maken), een socialere blik en linkse visie. Het probleem van geweldsmisdrijven met een grote impact op mensen totaal negerend en geen eigen ideeën gevend, is mevrouw Salome vooral bezig met polariseren en tweespalt zaaien. Kom dan toch met gerichte voorstellen vanuit kennis.

Robert Follon
Robert Follon3 nov. 2019 - 10:51

Volgens mij is Rotterdam net zo min gebaat bij BIJ1 als bij Leefbaar, van beide 'kampen' heeft de stad niets te verwachten.....

tempest
tempest3 nov. 2019 - 9:52

Leefbaar verwijten verdeeldheid te zaaien in de samenleving en ondertussen actief bij BIJ1. Iets met pot verwijt de ketel... Ja, armoede is nog steeds een probleem in Rotterdam, maar in de periode van Leefbaar is er in Rotterdam ook ontzettend veel verbeterd. Ik moet nog zien wat het huidige college ervan gaat bakken. Overal huidskleur er met de haren bijslepen om de ander als racist weg te zetten komt niet erg sterk over.

pietjansen
pietjansen3 nov. 2019 - 8:40

Ik begrijp even iets niet. Wat is het gebruik van het woord "witte", zoals in dit artikel, anders dan "etnisch profileren"?

DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2019 - 7:13

Ik heb de afgelopen jaren een groot aantal gemeenteraadsvergaderingen en commissievergaderingen in Rotterdam meegemaakt. In de commissie waar de sociale zekerheid aan de orde kwam zat Tanya Hoogwerf, daar heb ik enkele tientallen malen bijgezeten en nog vaker heb ik delen van deze vergaderingen gevolgd via de website. Kortom ik heb mijn informatie uit de eerste hand. Ik heb tientallen keren gezien dat Hoogwerf wakker schrikt als zich een kans voordoet etnische minderheden aan de schandpaal te nagelen. Het enige dat zij uitdraagt is plat dom racisme. Het is een walgelijke vrouw. Etnische profilering is een onderwerp dat Leefbaar al jarenlang propagandeert met als doel beleid te voeren op de etniciteit van Rotterdammers. Die visie op de stad sloopt een gezamenlijke samenleving. Als namelijk iedere Rotterdammer door de overheid eerst wordt beoordeeld op zijn of haar afkomst en dan pas op zijn gedrag of probleem heb je racisme tot overheidsbeleid verheven. Dat is waar Leefbaar voor gaat. Dat is ook de reden waarom zij na de verkiezingen als grootste partij niet in het college zitten. Kortom dit stukje van Sandra Salome is helemaal terecht. En zij drukt zich nog bijzonder vriendelijk uit.

2 Reacties
Buitenstaander
Buitenstaander3 nov. 2019 - 16:52

@Daan Mee eens, als eerst etniciteit komt als beoordelings criterium en dan pas gedrag of probleem, dan heb je een punt. Maar dan draaien we het om, Daan: we gaan eerst gedrag en probleem bestuderen, en dan checken we of er ook een relatie is met etniciteit, dan wel, omdat we overtredingen willen voorkomen?

DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2019 - 17:01

@ Norm Jij schrijft: Maar dan draaien we het om, Daan: we gaan eerst gedrag en probleem bestuderen, en dan checken we of er ook een relatie is met etniciteit, dan wel, omdat we overtredingen willen voorkomen? Je gaat achteraf etniciteit gebruiken als verklaring of motief voor een misdrijf. Wat denk je zelf? Racistisch of niet? Overtredingen kan je bijvoorbeeld voorkomen door alle mannen na 5 uur niet meer op straat te laten lopen. Dan kunnen zij geen vrouwen aanranden. Onderzoek leert dat de meeste verkrachters mannen zijn. Dat is jouw manier van denken. Het wordt rustig op straat zo.

Andy JPL
Andy JPL3 nov. 2019 - 5:38

Wat ik mij afvraag is waarom etnisch profileren zo slecht is. Want... op het moment dat we aangeven dat mensen met een migratie achtergrond het in Nederland slechter hebben dan mensen zonder migratie achtergrond en dat mensen met een niet westerse migratie achtergrond het 't slechts hebben, dan zijn deze uitspraken niet mogelijk zonder dat er etnisch geprofileerd is, of de uitspraken zijn zonder bewijzen. Bij het uitzoeken van problemen en de daarbij behorende oplossingen te vinden moet er goed getroubleshoot worden. Bij het troubleshooten hoort het verzamelen van informatie. Hoe completer de informatie is, hoe gerichter de oplossing zal zijn. Dit geldt ook voor het oplossen van problemen met mensen. Als er inzichtelijk is dat er problemen zijn met een groep jeugd van tussen de 15 en 18 jaar, dat deze alleen maar rondhangen, zich vervelen en vervelend tegen anderen zijn.... dan zouden we een oplossing aan kunnen bieden dat deze groep jongeren een soort van activiteitencentrum krijgen waardoor deze niet meer zomaar rondhangen, zich vervelen en vervelend tegen anderen zijn. Dat is dan wel geen etnisch profileren, maar je zou kunnen zeggen dat dit wel discriminerend is omdat je profileert op leeftijd. Dit zelfde geldt voor etnisch profileren, of profileren op geslacht. Bij dat laatste zouden we zonder profileren op geslacht niet kunnen inzien dat vrouwen worden achtergesteld in de arbeidsmarkt en het leuke is.... zonder etnisch profileren zouden we nooit weten dat mensen met "vreemde" niet Nederlandse namen, minder kans hebben op de arbeidsmarkt waardoor de deze problemen niet kunnen aanpakken. Het probleem zit er dan ook niet in het etnisch profileren, maar wat er met deze gegevens wordt gedaan en zolang wij profileren gebruiken om problemen in kaart te brengen en gerichter naar oplossingen kunnen gaan zoeken waardoor Nederland voor iedereen weer wat leefbaarder wordt, dan zie ik er zeker geen kwaad in.

1 Reactie
Luneau
Luneau3 nov. 2019 - 17:35

Wat draagt etnisch registreren danwel profileren bij in deze kwestie? Is etniciteit de oorzaak van crimineel gedrag? Geen enkel onderzoek wijst daarop. Je bent geen fraudeur, omdat je blanke Nederlander bent, je bent geen beroven, omdat je van Marokkaanse afkomst bent, je bent geen wereldheerschappij aan het nastreven, omdat je Joods bent. Socio-economische omstandigheden zijn eerder een graadmeter voor het voorspellen van crimineel gedrag. Etniciteit registreren doet dus niets om welk probleem dan ook te voorkomen.

Frits Jansen
Frits Jansen3 nov. 2019 - 1:02

Van vrienden van Marokkaanse afkomst hoor ik dat ze zich al jaren om de haverklap moeten legitimeren, terwijl mij dat als bleke blonde Hollander zelden overkomt.

Hanvander Horst
Hanvander Horst2 nov. 2019 - 22:21

Dit is mijn commentaar op de inzichten van Tanya Hoogwerf, gepubliceerd op een Rotterdamse site http://vandaagenmorgen.nl/nieuws/8413-hoe-tanya-hoogwerf-de-sharia-naar-rotterdam-brengt.html

Greendutch
Greendutch2 nov. 2019 - 21:58

@sandrasalomé er zijn zoveel vragen te stellen bij het waarom er wereldwijd een enorme opkomst is van rechtse partijen en regeringsleiders, ik snap er niets van waarom mensen zo wantrouwend en hatelijk zijn tegenover andere mensen alleen maar omdat ze ze niet kennen. het is goed dat u ons hiervan op de hoogte stelt. waar ik woon hebben we niet altijd in de gaten hoe het in de stad is. iedereen kan begrijpen dat juist in havensteden mensen vanuit allerlei landen komen en dus ook blijven wonen als het aantrekkelijk is op een of andere manier. men hoeft maar verliefd te worden of zo. juist in zulke grote steden moeten sociale regeringen hebben, met oog voor mensen, waardoor begrip getoond wordt en verbreidt. ik hoop dat we snel een antwoord vinden op rechts nationalisme want er zijn zoveel andere problemen die aandacht nodig hebben en waarvoor we met allemaal samen moeten werken. ik wens u succes met uw strijd en hoop meer te horen. in allerlei soorten van wantoestanden zijn sprekers en goede journalisten nodig die de waarheid aan het licht brengen.

I am Legion
I am Legion2 nov. 2019 - 21:14

Beste mevrouw Salome. Aan valse voorstellingen van zaken houd ik ook niet en nog minder als dit verbonden wordt met huidskleur en verwijten. U gaat volledig voorbij aan het feit dat het beeld wat gevormd is van de bereikte doelgroep gestoeld is op door Beke benaderde respondenten die volgens een voorselectie behoorden tot een groep die een beroep op het Schadefonds hadden gedaan. Van de groep van oorspronkelijk 100.000 burgers bleek 1,9% uit een voorscreening tot de doelgroep te behoren (1900 dus), daarvan vulden 847 een toegestuurd vragenformulier van Beke in, wat dus niet dezelfde groep is die een beroep deed op het fonds, en is met 46 van hen een verdiepend gesprek gevoerd. Dart die 847 mensen een dergelijk vragenformulier retourneerden beïnvloedt de samenstelling alleen al. Veel lager opgeleide mensen en mensen die de Nederlandse taal minder machtig zijn zullen minder vaak reageren. Zo kan die groep van 847 dus zomaar minder vaak zwarten of lichtgetinten zijn dan witten. Ik heb zelf liever met westerse achtergrond of niet-westerse achtergrond maar u heeft het liever met deze termen naar ik begrijp. Maar om een indicatie voor deze groep te geven viel mij het op het raadplegen van nieuwssites (80%), en nieuwsbrieven lezen (73%). Het is niet onredelijk aan te nemen dat het hier dus voor een groot deel om hoger opgeleiden gaat die eerder responderen op een dergelijk verzoek. Het Schadefonds bereikt een derde van de beoogde doelgroep. Dat is correct. Maar dan komt u; "De mensen die het schadefonds weten te vinden zijn voor het merendeel witte" Het Beke-rapport geeft aan dat van de 847 respondenten 87% autochtoon was. Dat is dus een percentage van een door een filter gekomen groep. Dezelfde hindernis van opleidingsgraad en sommige vaardigheden die maakt dat een deel van de niet-westerse mensen net als autochtone lager opgeleiden die potentieel tot de doelgroep behoren om aanspraak te maken op het fonds maakt nog meer dat zij niet zo snel zullen behoren tot de respondentengroep. U wordt witheet van autochtonen waar anderen het zwart voor de ogen wordt van niet-westerse mensen. U onderscheidt zich niet zo heel sterk van hen.

3 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2019 - 7:03

@ I am Legion Jij schrijft: Het is niet onredelijk aan te nemen dat het hier dus voor een groot deel om hoger opgeleiden gaat die eerder responderen op een dergelijk verzoek. Dat is het wel. Er is namelijk geen enkele onderbouwing voor deze aanname.

I am Legion
I am Legion3 nov. 2019 - 14:05

@Daan De 874 uit een veel grotere groep die een beroep deden op het fonds zijn mensen die zich erdoor onderscheiden dat ze uit eigen beweging daarnaast een vragenformulier van Beke invulden en worden nog nader gekenmerkt door het feit dat ze in hoge mate nieuwssites raadplegen (80%), en nieuwsbrieven lezen (73%). Lijkt me een stevige onderbouwing dat het veelal hoger opgeleiden zijn die de moeite namen te responderen. Daarmee "kleuren" ze het onderzoek stevig.

DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2019 - 16:57

@ I am Legion Jij schrijft: Lijkt me een stevige onderbouwing dat het veelal hoger opgeleiden zijn die de moeite namen te responderen. Dat het jou iets lijkt komt omdat de uitkomst jou aanspreekt. Als onderbouwing zegt het helemaal niets.

Mat C.H. Visser
Mat C.H. Visser2 nov. 2019 - 21:13

Het electoraat van Leefbaar bestaat gewoon uit laagopgeleide xenofobe tokkies.

3 Reacties
TwoTone
TwoTone2 nov. 2019 - 22:21

@ mat ch visser Citaat uit de volkskrant met een bn-er uit Rotterdam: “Er is onvrede over mensen die hier de laatste veertig jaar zijn komen wonen, met andere kleding, gewoonten en gebruiken. Bepaalde mensen maken zich daar druk over, en de enige die er iets over zegt, is die lul van een Wilders. Waarom houdt verder iedereen zijn mond? Dat begrijp ik niet. Natúúrlijk is er onvrede over die allochtonen. Die zijn indertijd in de arbeiderswijken komen wonen, en de arbeiders mochten vervolgens de multiculturele samenleving uit gaan vinden.” Dat klinkt al genuanceerder dan uw kretologie.

tempest
tempest3 nov. 2019 - 10:00

Tuurlijk, en alle Trump aanhangen zijn een basket of deplorables. Precies dit soort negatieve generalisaties overtuigd geen mens.

Karingin
Karingin4 nov. 2019 - 10:08

Dat Trump-aanhangers basket-cases zijn lijkt me wel duidelijk.

Joop den Uil
Joop den Uil2 nov. 2019 - 21:13

juist wat mevrouw Salome omschrijft heeft ervoor gezorgd dat Leefbaar Rotterdam stemmen krijgt. Dat zal alleen maar hoger worden. Ik zie niet in wat het probleem nu precies is.

RaymondenJoop
RaymondenJoop2 nov. 2019 - 20:55

Pas dan wordt de stad leefbaar voor alle Rotterdammers! Nu in het nieuws, alle zakkenrollers die gearresteerd zijn door de politie van a'dam blijken van allochtone afkomst. 750 arrestaties. Hierdoor krijgt een partij als Leefbaar bestaansrecht met dubieuze argumenten. Je mag wmb Leefbaar afkeuren (en terecht), maar alleen afkeuren brengt geen oplossing voor het probleem. En met cherrypicking aan beide zijden schieten we ook r##t op. Aan de ene kant erkennen en aan de andere kant zero-tolerance. Bij crimineel gedrag ben je af, met wat voor kleur ook

5 Reacties
DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2019 - 9:34

@ RaymondenJoop Jij schrijft: Nu in het nieuws, alle zakkenrollers die gearresteerd zijn door de politie van a’dam blijken van allochtone afkomst. Wat wil je nu hieraan afkeuren? Dat alle zakkenrollers van allochtone afkomst zijn? Of dat alle allochtonen zakkenrollers zijn? De eerste bewering is onzin en onwaar, de tweede is racistisch en onwaar. Dat is het probleem met het extreem rechtse gedachtegoed het lost niets op en het maakt de hele samenleving kapot. Verder heeft het ook weinig zin om mensen met extreem rechtse ideeën aan te spreken want ze zijn te stom of niet bereid om kritisch naar hun eigen denkbeelden te kijken.

tempest
tempest3 nov. 2019 - 12:06

@DaanOuwens Tja, uit vele cijfers blijkt dat mensen met een migratie achtergrond in Nederland oververtegenwoordigd zijn als het gaat om contact met de politie rond verschillende delicten. Dit is enkel een voorbeeld dat dat beeld bevestigd. Die constatering is niet racistisch, en zou ook niet politiek moeten zijn. Maar als je over de oorzaak gaat speculeren wordt het snel negatief generaliseren en dan kruipen sommigen wel dicht tegen racistische dingen aan. Moet je daarom dit soort cijfers maar niet bijhouden? Dat lijkt me nu juist heel dom om te doen. Dan verlies je problemen uit het oog en precies dat wegkijkgedrag zie ik als de oorzaak dat begin deze eeuw populistische partijen in Nederland opkwamen. Maar het blijft moeilijk, want als je aan een “oplossing” gaat werken heb je meestal ook een conclusie getrokken over de oorzaak van het probleem en daar gaat altijd nuance verloren.

RaymondenJoop
RaymondenJoop3 nov. 2019 - 14:44

Nre Daan, ik laat me door jou niets aan praten Het is een constatering en daar niets mee doen is kwalijk

DaanOuwens
DaanOuwens3 nov. 2019 - 17:03

@ RaymondenJoop Jij schrijft: Het is een constatering en daar niets mee doen is kwalijk Het is een constatering dat racisten meestal witte mannen zijn, daarmee niets doen is kwalijk. Laten we dus alle witte mannen hun vrijheid van meningsuiting ontnemen.

RaymondenJoop
RaymondenJoop4 nov. 2019 - 13:31

@Daan Wie zegt dat je niks aan racisme moet doen? Ik niet Wederom stemmingmakerij om je eigen gelijk te halen

MountEverest
MountEverest2 nov. 2019 - 20:36

De problemen in Rotterdam-Zuid dateren van ver voordat Leefbaar in 2002 in de raad kwam. Door veertig jaar PvdA wanbeleid is Rotterdam-Zuid veranderd in een groot ghetto. Je kunt erin berusten dat dat zo is. Je kunt deze slechte ontwikkeling ook proberen te doorbreken door de wijken diverser te maken door mensen uit de middenklasse aan te trekken. Dat betekent heel concreet slechte woningen afbreken en nieuwe woningen bouwen voor verschillende groepen.

4 Reacties
Greendutch
Greendutch2 nov. 2019 - 21:44

maar dan moeten wel álle groepen er weer een plaats krijgen

tempest
tempest3 nov. 2019 - 9:57

Die “gezondere mix” van inwoners in een wijk is inderdaad een heel terecht punt van Leefbaar en heeft niets met racisme te maken, maar letterlijk met leefbaarheid. Ik mag hopen dat het huidige college hier ook werk van maakt.

MountEverest
MountEverest3 nov. 2019 - 13:04

Het is voor linkse mensen heel moeilijk toegeven dat Rotterdam-Zuid door het beleid van de PvdA in een onleefbaar ghetto is veranderd. Dat kan ik goed begrijpen. Ik heb persoonlijk niets met Rotjeknorrr, er is nu eenmaal maar een stad in NL en dat is Mokum. Het was een opmerking van een kunstenaar die mij erop attendeerde dat Rotterdam sinds 2002 weer swung heeft. Het is nu de place to be voor de jeugd. Soms is het nodig om na jaren zachte heelmeesters, over te gaan op een harde aanpak. Dus groepen aanpakken die overlast geven, of dat nu voetbal-hooligans, Marokkaanse-Nederlandse straatbendes of Erdogan-aanhangers zijn. Dat kan door preventief fouilleren, jeugdbendes oprollen en flink straffen, inzet van bureau "Halt!", meer blauw op straat en als het nodig is de ME.

MountEverest
MountEverest3 nov. 2019 - 13:45

Zoals bekend was de Bijlmer een complete mislukking en lange tijd zelfs de gevaarlijkste plaats van Nederland. Totdat de Amsterdamse gemeenteraad besloot om de meeste flats af te breken en de wijk grotendeels opnieuw op te bouwen. Er was toen helaas geen plaats meer voor een deel van de oorspronkelijke bewoners. Dat zelfde gebeurt ook al in Rotterdam-Zuid: sloop van slechte en en nieuwbouw van duurdere woningen, zodat er weer een meer gemêleerde bevolking ontstaat. Deze ontwikkeling is ook gunstig voor de mensen onderin die samenleving.

Willem D2
Willem D22 nov. 2019 - 20:30

Ik heb begrepen dat er in Rotterdan het verleden een vrij succesvol Antillianen beleid is gevoerd. Er lijkt mij niets racistisch aan als je nu bijhoudt welke daders en slachtoffers dubbele nationaliteiten hebben.

2 Reacties
Greendutch
Greendutch2 nov. 2019 - 21:45

dan begrijp je racisme niet

Willem D2
Willem D23 nov. 2019 - 15:10

@Greendutch Daar ben ik inderdaad te dom voor.