Logo Joop
De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Leden van de PvdA moeten zich uitspreken over de omarming van CETA

  •  
28-07-2022
  •  
leestijd 5 minuten
  •  
2285 keer bekeken
  •  
32103229533_bd3b9b0527_k

© cc-foto: campact

Dinsdag 12 juli werd er in de Eerste Kamer over CETA gestemd. De PvdA, die zich via ledencongres en in de Tweede Kamer tegen het verdrag had opgesteld, stemde in de senaat vóór het verdrag. Zes leden gingen op eigen houtje tegen de wens in van de ledendemocratie. Er zouden verzachtende omstandigheden kunnen zijn, zoals dat de partij weinig tot geen uitspraken heeft gedaan over dit onderwerp, of dat er een lang proces van duiding vooraf gegaan was aan dit besluit. Echter, van beide was totaal geen sprake van. Twee dagen voor de stemming pas maakte de fractie bekend, tegen de wens van de partijleden in, vóór het handelsverdrag met Canada te stemmen.

Op 11 juni, een maand voor de stemming, heeft de partij een motie aangenomen die breekt met de 'Derde Weg' en het neoliberalisme. Het eerste komt neer op het idee dat we met kapitalisme meer rijkdom voor iedereen kunnen realiseren, het tweede omvat het idee dat er naar zoveel mogelijk liberalisering en marktwerking gestreefd moet worden, met als gevolg dat het belang voor winst boven het belang van mensen gaat.

CETA is een verdrag dat de belangen van het grootkapitaal waarborgt, dat meer rechten geeft aan grote bedrijven om hun eigen belangen te beschermen. Belangen waar landen langs democratische weg aan zouden kunnen tornen. Denk hierbij aan een energiebedrijf als UNIPER en hoe zij van de Nederlandse staat een schadevergoeding eist wegens het sluiten van de kolencentrales die op hun beurt ons, de burgers, schaden met hun uitstoot. CETA creëert een extra mogelijkheid voor dit soort claims. Vooral voor Noord-Amerikaanse bedrijven die deze mogelijkheid nu nog niet hebben.

Deze CETA-rechten staan los van de afspraken over duurzaamheid en arbeidsrechten. Ook bestaat dit recht alleen voor bedrijven, waarbij de kosten van dit systeem ervoor zorgen dat met name bedrijven die veel kapitaal hebben hier gebruik van kunnen maken. Voor het MKB bestaat deze mogelijkheid alleen in theorie.

Het is dus geen eerlijk verdrag. Nog oneerlijker is dat NGO’s niet van hetzelfde recht gebruik kunnen maken. Hen rest alleen de optie om via de Europese Commissie een klacht in te dienen over mogelijke schendingen van duurzaamheidsafspraken. De afspraken gemaakt in CETA leveren in dat opzicht veel meer bescherming van het grootkapitaal op dan de bescherming van de belangen van duurzaamheid en arbeidersrechten.

Kortom, bedrijven krijgen er veel rechten bij ten koste van de tegenmacht van NGO’s die opkomen voor de belangen van arbeiders en klimaat. Een eerlijke strijd zal het nooit zijn als een bedrijf zich niet aan afspraken houdt en NGO’s daar wat tegen willen doen. In die zin tast het ook de wereldwijde democratische rechtsorde aan. Immers, wat als landen door de nodige maatregelen te treffen om de klimaatcrisis tegen te gaan voor het arbitrage hof gedaagd worden? Zitten politici hierop te wachten? Zullen ze de vrees voor mogelijke schadevergoedingen (zoals UNIPER hierboven eist van Nederland) zwaarder laten wegen dan het landsbelang? Zeker voor minder rijke landen een terechte vraag.

Het gehele verdrag vergroot meer de, al reeds te grote, macht van het grootkapitaal ten koste van onze rechten en democratie. Al met al een erg neoliberaal verdrag. Toen PvdA-Senator Ruud Koole tijdens het debat over dit verdrag zei dat het juist anti-neoliberaal was leverde dat hem, terecht, veel hoongelach op. Ook werd het argument opgebracht dat we in deze tijden van internationale crisis juist voor dit verdrag moeten zijn, omdat we internationaal solidair moeten zijn. Met dat laatste ben ik het helemaal mee eens. Internationale solidariteit is van groot belang, alleen zo kunnen we werken naar een wereld zonder oorlog. Maar dat gaat niet lukken als we aan onze democratie (laten) tornen en macht inleveren ten behoeve van het grootkapitaal. Het grootkapitaal dat alles op alles zet om meer kapitaal te vergaren ten koste van de mensen en leefbaarheid van onze planeet. Waarvan het allerminst zeker is dat de burgers van zowel de EU als Canada hiervan iets terugzien. De mogelijke toename van welvaartsongelijkheid en de toename in rechten en macht voor het grootkapitaal kan juist de internationale solidariteit aantasten. Bij volgende handelsverdragen zal de weerstand en het wantrouwen alleen maar groter worden, dat terwijl handelsverdragen zeker wel een positief effect kunnen hebben op ons allemaal en de internationale solidariteit, mits goed geregeld.

Het is maar de vraag of onze relatie met Canada geschaad zou worden door het verwerpen van dit verdrag. Het biedt juist een mogelijkheid voor betere verdragen waarbij de rechten van het MKB en de democratie veel beter worden beschermd. Ook heeft Canada meerdere handelsverdragen gesloten zonder zo’n eerdergenoemd claimsysteem en met een afdwingbare bescherming van milieu en arbeid. Dit laat zien dat voor Canada dit claimsysteem geen vereiste is voor handelsverdragen. Hier had tegengestemd kunnen worden.

Zo zijn er nog zat argumenten op te brengen om als progressieve en sociaaldemocratische arbeiderspartij tegen dit verdrag te stemmen. Dan heb ik nog niet eens het standpunt van de vakbonden, de arbeiders, erin meegenomen. FNV en CNP zijn faliekant tegen, ook CNV heeft zich tegen CETA uitgesproken. Milieuorganisaties en ook boeren zijn tegen dit verdrag. Het zegt wel iets als zoveel verschillende partijen zich verenigen tegen een verdrag.

Helaas is de uitslag nu permanent. Wat de leden ook doen, de stemming staat vast. CETA kan niet meer in Nederland gestopt worden, maar er is wel hoop in het buitenland. Een aantal landen hebben dit verdrag in de vriezer gezet (een tijdsdruk voor de PvdA was er dus ook niet). Hopelijk strandt het verdrag daar.

Ondertussen is het akelig stil vanuit de Eerste Kamer-fractie van de PvdA. Publiekelijk is er nog geen verklaring geweest voor de stemming, geen verantwoording naar de leden. Ook het bestuur en de Tweede Kamer-fractie blijven stil. Het lijkt erop dat ze het willen negeren, in de hoop dat hun besluit mak geaccepteerd wordt. Immers, wij, de leden, kunnen toch niets meer doen hiertegen?

Klopt. Maar we kunnen wel van ons laten horen. Dat moeten we ook massaal doen. Ik, als lid wiens vertrouwen is geschaad, heb dan ook een oproep gedaan aan de partij om dit najaar een Politieke Ledenraad te organiseren, of dit onderwerp als agendapunt op te nemen bij een Ledenraad: CETA en het besluit van de PvdA-Senatoren. Tijdens deze Ledenraad kunnen de senatoren zich verantwoorden over hun besluit en kunnen de leden zich daar over uitspreken.

De brief waarin ik daartoe oproep is hier te vinden: Ter aanvraag van CETA als agendapunt op de Politieke Ledenraad dit najaar. Er zijn 750 handtekeningen nodig.

cc-foto: campact 

Delen:

Praat mee

onze spelregels.

avatar
0/1500
Bedankt voor je reactie! De redactie controleert of je bericht voldoet aan de spelregels. Het kan even duren voordat het zichtbaar is.

Reacties (78)

Marri2
Marri229 jul. 2022 - 20:16

too little , too late.

Alfred Blokhuizen
Alfred Blokhuizen29 jul. 2022 - 16:31

Als GroenLinks lid heb ik het knap moeilijk met dat besluit van de PvdA. Er is een diepe wens tot samenwerking, zelfs fusie.... althans zo lijkt het. Het besluit van de PvdA om geen rekening te houden met de samenwerkingspartner GroenLinks is tekenend en zorgwekkend. Wat mij betreft zet dit mogelijkheden tot intensieve samenwerking op een zeeg laag pitje! Ceta is slecht voor ons allemaal, omdat het rechtspraak ook grotendeels buitenspel zet.

1 Reactie
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa30 jul. 2022 - 9:22

De PVDA zit in een identiteitscrisis. Ze willen én een neoliberale machtspartij zijn, zoals de VVD. én ze willen een hippe, linkse oppositiepartij zijn. Dat kan niet. Uiteindelijk leidt dat tot een scheuring. Veel mensen zitten in dezelfde spagaat, in hun persoonlijke leven. Ze hekelen de neoliberale dynamiek, maar ze willen er ook niet voor onder doen. Ze haten het spelletje, maar ze willen het wel spelen en dan willen ze winnen. Ergens snap ik deze verwarring wel.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert29 jul. 2022 - 16:22

Op deze vroege vrijdagavond wil ik David Michels bedanken voor zijn opvallend actieve en ook hoffelijke deelname aan ons debat over zijn betoog. Zijn bijdragen laten namelijk dat zien waar hij voor zegt te staan: een sterke motivatie om de Partij van de Arbeid te inspireren tot het inslaan van een authentiek sociaaldemocratische koers. En die is bitter hard nodig. Want het huiveringwekkend reactionaire beleid onder leiding van de VVD heeft al zo vele Nederlanders zware schade en groot verdriet toegebracht. (een beknopte opsomming van al die ellende zou voor mij toch gauw tien berichten van elk 1500 worden op deze locatie gaan opeisen; en laten we wel wezen: wie geen last heeft van amnesie kan die hele litanie onderhand wel dromen)

Pater
Pater29 jul. 2022 - 15:23

Ik zou bijna lid worden van ede PvdA om die oproep te kunnen ondersteunen. De 1e K.fractie van de PvdA heeft een keus tégen de linksere opstelling van de PvdA van de laatste jaren gemaakt; het risico van beschadiging van de samenwerking met GL was voor Koole geen nadeel maar een voordeel.

Pietje Puk139
Pietje Puk13929 jul. 2022 - 14:38

1 Volgend jaar hebben we verkiezingen voor de provinciale staten. Als NIEMAND PvdA stemt, zijn die 6 verraders in de eerste kamer hun lucratieve baantje kwijt (30.000 per jaar voor 1 dag in de week werken). 2 Na 40 jaar afbraak politiek, stemde vorig jaar bijna 80 % op een liberale partij. Blijkbaar wil de bevolking weer terug naar 200 jaar geleden. Het is overduidelijk dat men de slavernij weer terug wil en arbeiders die sterven van de honger als ze weer eens ontslagen worden vanwege de een of andere crisis. Maar.......dat is toch democratie? Alleen verbaas ik mij steeds weer dat al die rechtse stemmers zo vaak op het Malieveld staan te demonstreren. Dus, zullen we de protesterende boeren eens uitleggen dat zij toch helemaal ZELF VVD en CDA stemden?

1 Reactie
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa30 jul. 2022 - 9:25

Dus, zullen we de protesterende boeren eens uitleggen dat zij toch helemaal ZELF VVD en CDA stemden? Vooral CDA, was vroeger heel erg op hand van de boeren. De boeren kregen zelfs subsidie etc. Daarnaast zijn boeren ook niet bepaalt arm. Het zijn in feite rijke ondernemers. Maar goed, nu gaat dat dus veranderen. Althans, dat wilt men in Den Haag

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin29 jul. 2022 - 12:57

“Het eerste komt neer op het idee dat we met kapitalisme meer rijkdom voor iedereen kunnen realiseren, “ Geachte heer Michels, van het kapitalisme komen we niet zomaar af in een geglobaliseerde wereld, de verknopingen zijn dermate dat het verdraaid lastig wordt dat te ontwarren, de burger kijkt naar de overheid in onmacht naar alles wat die overheid over hen heen stort, politiek consumentisme viert hoogtij, met de pvda als hoofdprijs, bij het minste en geringste steekt er een storm van verontwaardiging op terwijl ze zelf geen vin verroeren, ik heb daarbij een activistische consument voor ogen, daarvoor is solidariteit van essentieel belang, een voorbeeld: Stel dat bekend wordt dat een bepaald bedrijf de werknemers slecht behandelt en onderbetaalt, komt op een zwarte lijst en wordt massaal geboycot, wij de consument zijn in wezen oppermachtig binnen m.n. het kapitalisme en kunnen veel afdwingen, je moet er wel wat voor doen en over hebben, wij kunnen zeggen Round Up gewassen, vreten we niet, CETA of het oprekken van EU regels ten gunste van CETA ten spijt.

7 Reacties
David Michels
David Michels29 jul. 2022 - 14:58

Dat het bestaat en onderdeel is van de huidige wereld betekent niet dat je het in de hand moet werken als je er op ideologisch niveau juist tegen moet zijn (of is het niet iedereen bekend dat sociaaldemocraten in principe horen te streven naar een wereld waar we weg doen met het kapitalisme?).

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa29 jul. 2022 - 15:29

Michels Sociaal democratie was/is niet eens tegen het kapitalisme en markten. Men wilt het alleen temperen, met een staat. Men wilt het in banen leiden. Een staat, zou bijvoorbeeld huisvesting en gezondheidszorg moeten garanderen. Maar, voor de rest zou er wel ruimte zijn voor vrije markten. Het is niet zo, dat de staat de gehele economie in bezit heeft. Marxisme/leninisme, wilt het kapitalisme echt helemaal geschiedenis maken. Men wilt een wereld zonder markten. Dit geld voor sociaal democratie niet.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa29 jul. 2022 - 15:37

wij de consument zijn in wezen oppermachtig binnen m.n. het kapitalisme en kunnen veel afdwingen Ja, maar dit zegt de VVD dus ook. Prima, maar dit is geen sociaal democratisch verhaal. Het idee dat individuen het zelf moeten oplossen en anders maar niet. Ethisch consumentisme, zou de wereld kunnen redden. Links gelooft dat niet. Sociaal democratie zegt: Markten en kapitalisme, leiden tot crisis, onstabiliteit, radicalisering, onderdrukking, vervuiling en uiteindelijk revolutie. Daarom moeten die markten dus getemperd, getemd worden. Zodat ze wél betekenis hebben. Sociaal democraten willen kapitalisme hervormen, niet vernietigen. Als je kapitalisme/neoliberalisme niet eens wilt hervormen, ben je geen sociaal democraat....

EUpiet
EUpiet29 jul. 2022 - 21:12

@Baloemparoempaloempa Beste Baloemparoempaloempa. Het mooie van de sociaaldemocratie is nu juist het gematigde karakter er van. Ook de economische insteek zoals die vanaf 1945 tot 1980 leidend was, keynesiaans embedded liberalisme. Werkelijk een verademing ten opzichte van het economisch denken wat daarna kwam, het neoliberalisme wat een enorme wissel heeft getrokken op het klimaat en het milieu. Maar ook de sociaaldemocratie is een vorm van liberalisme, alleen een liberalisme waarin mens, natuur en milieu centraal staan. De economie ten dienste aan, niet alles ten dienste aan de economie. Embedded liberalism zoals dat deftig in de boekjes staat. Niet overigens dat we in een perfecte wereld leefden tot de jaren 80. Verre van dat. Ook toen was er vervuiling, oorlogen en de rest van de ellende die wij als mensen weten te veroorzaken. Maar er was wel de gedachte en het voornemen dat er meer was dan de markt. Meer dan de belangen en de macht van het kapitaal. Daarom is het stuk van de heer David Michels ook zo hoopgevend. Een echte ommekeer in het denken en goed beargumenteerd. Velen zijn de heer Michels ook voor gegaan, Piketty om maar iemand te noemen maar ook Merijn Oudenampsen. En dat is veel waard. Dat overal op links mensen dat beginnen in te zien. Er is nog een lange weg te gaan, de tegenstand is bitter maar ik ben er van overtuigd dat de sociaaldemocratie wat ik als enig alternatief zie weer aan kracht gaat winnen.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin30 jul. 2022 - 0:33

“Dat het bestaat en onderdeel is van de huidige wereld betekent niet dat je het in de hand moet werken als je er op ideologisch niveau juist tegen moet zijn (of is het niet iedereen bekend dat sociaaldemocraten in principe horen te streven naar een wereld waar we weg doen met het kapitalisme?).” Ik suggereer ook niet dat je het in de hand moet werken, het systeem bestaat al, je kan op verschillende manieren naar politiek kijken, als de kunst van het haalbare, je kan ook een ideaalbeeld nastreven, het één hoeft het ander niet uit te sluiten, ik huldig de stelling wat de één meer verdient dan de ander de/een ander voor moet werken, er is echter geen haar op mijn hoofd die denkt dat het binnen afzienbare tijd zal veranderen, ik geef wel aan dat burgers als consument het systeem kunnen “bijsturen” omdat we van de politiek zoals het er nu voorstaat weinig hebben te verwachten.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa30 jul. 2022 - 9:59

Precies EU Piet We zagen dat marxisme faalde, in de USSR We zien nu dat neoliberalisme haar beloftes helemaal niet kan waarmaken Dan kunnen we dus een stapje terug doen en het Keynesiaanse liberalisme weer herintroduceren. Ik denk niet dat het de enige weg is. Er zijn vele wegen. Wel is het een weg, een optie. Hoe ik Picketty begreep : ongebreideld kapitalisme zoals we het nu kennen, het neoliberalisme, gáát gewoon aan zichzelf ten onder. Het gaat namelijk extreme ongelijkheid creëren en daarmee gaat het zichzelf ontwrichten. Iets dat we nu al een beetje zien, de manier waarop de mensen zich vervreemd voelen van de politiek en niet meer stemmen en radicaler worden etc. Picketty is voor het liberalisme en de markt en eigenlijk ook kapitalisme. Daarin is hij dus geen marxist. Hij zegt dat het kapitalisme alleen kan, als zij tegen zichzelf beschermd wordt. Niet een heel radicale stellingname, wat mij betreft. Het is alsof je zegt: je kan in dit zwembad wel zwemmen, als het maar niet te koud en niet te warm is. Zoiets.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa30 jul. 2022 - 10:07

Bhagwandi als de kunst van het haalbare, je kan ook een ideaalbeeld nastreven Wie bepaalt wat het 'haalbare' is? Stef Blok? Ik streef geen ideaalbeeld na. Ik wil heel voorzichtig de mogelijkheden aftasten, voor zover dat binnen mijn bereik ligt, voor zover het voor mij begrijpelijk is. Want, ergens heb je hier een punt. Het nastreven van allerlei politieke utopieën, vergezichten, kan ongeloofwaardig zijn. ik geef wel aan dat burgers als consument het systeem kunnen “bijsturen” omdat we van de politiek zoals het er nu voorstaat weinig hebben te verwachten. Dat burgers via ethische consumentisme het systeem kunnen veranderen, is wel een vrij optimistische stellingname. En een heel erg neoliberale, zoals ik al eerder zei. De rationele consument, weet altijd wat goed voor hem/haar en de wereld is. De neoliberale dogmatiek. omdat we van de politiek zoals het er nu voorstaat weinig hebben te verwachten. Daarmee stap je dus uit de sociaal democratische traditie/theorie. De sociaal democratie wilde via de politiek dingen veranderen. Dat wil jij niet, jij wilt dat het via de markt en via consumentisme gebeurt. Dus, je kleur is blauw, niet rood. En je reageert meteen woedend, als mensen je hierop wijzen, omdat je jezelf liever ziet als 'links'. Maar je snapt niet wat links is.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin29 jul. 2022 - 12:23

Er zijn zeker ook haken en ogen aan het CETA verdrag, als dat betekent dat onze agro-fascisten een toontje lager gaan zingen mogen er van mij nog een paar komen, in die zin ben ik niet al te scrupuleus.

5 Reacties
David Michels
David Michels29 jul. 2022 - 15:26

De boeren die ik de maandag voor het debat heb gesprokken hebben terechte zorgen en vallen niet echt onder de noemer "agro-fascist". Is ook wel een lekkere houding natuurlijk: Als het kut is voor mensen die ik stom vind, dan maakt het niet uit of het ook kut is voor mij.

Gimli1955
Gimli195529 jul. 2022 - 15:32

@David Bedankt voor je uiteenzetting, ik vind het ook een erg kortzichtig en eenzijdige blik en volgens mij staat die houding haaks op de sociaal democratie, waar je de zwakkeren hoort te beschermen door de willekeur en macht van het kapitaal. Hoe grover de benamingen en beschuldigingen, hoe zwakker de overtuigingskracht. Dan heb je geen inhoudelijke en onderbouwde argumenten en dan ga je onterechte vergelijkingen trekken met mensen, waar je het niet mee eens bent.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin30 jul. 2022 - 0:37

[De boeren die ik de maandag voor het debat heb gesprokken hebben terechte zorgen en vallen niet echt onder de noemer "agro-fascist".] Ongetwijfeld, met agro-fascisten bedoel ik boeren die we op de snelweg zien, die iedere tegemoetkoming afwijzen aan het algemene belang, als ze nou met strontkarren naar de RABO bank reden had ik er begrip voor kunnen opbrengen, de rechter en de Raad van State zijn glashelder. “Is ook wel een lekkere houding natuurlijk: Als het kut is voor mensen die ik stom vind, dan maakt het niet uit of het ook kut is voor mij.” Zo simpel en primitief ben ik ook weer niet, dat is voor mij eerder een kwestie van door de hond of de kat gebeten worden, CETA is voor een groot deel sedert 2017 in werking, Ploumen heeft de nodige aanpassingen weten te bewerkstelligen, het verdrag is nog geen voldongen feit, als het wordt afgewezen zal er opnieuw onderhandeld moeten worden, wat de overwegingen zijn geweest van de 1e kamer fractie weet ik niet precies, naar ik begrijp moet er nog een verklaring komen om de interne vrede te bewaren, we zullen zien.

wittecisnoot
wittecisnoot30 jul. 2022 - 11:27

@Raymond Bhagwandin Ik loop me rot te ergeren aan mede EU sceptici die ineens Putin geweldig vinden omdat Putin en de EU overhoop liggen. Wat ik ook tegen de EU heb, wat veel is, valt echter in het niets bij wat ik tegen Putin heb. De vijand van mijn vijand is niet automatisch mijn vriend. Als jij vindt dat grote bedrijven de belastingbetaler voor het gercht mogen slepen omdat die belastingbetaler zijn democratische rechter gebruikt: prima. Ook als je dat vind om een paar boeren dwars te zitten. Maar ga dan niet klagen als ineens jij mede als belastingbetalende stemgerechtige, geraakt wordt. Verder is Ceta geen voldongen feit: ja, nu pas dankzij de PvdA. Als er dapperder volksvertegenwoordigers hadden gezeten, dan had er inderdaad opnieuw onderhandeld moeten worden. Prima, ik heb niets tegen handelen met Canada maar wel tegen hoe bedrijven de democratie kunnen aanklagen. Onze volksvertegenwoordigers hadden hier naar toe kunnen werken maar PvdA...

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin30 jul. 2022 - 14:24

“De vijand van mijn vijand is niet automatisch mijn vriend.” Dat zal van geval tot geval verschillen zoals je zelf aangeeft, in dit geval loopt het dusdanig de spuigaten uit terwijl de overheid geen poot uitsteekt om deze terreur een halt toe te roepen roept wanhoop op, als de overheid laten we het netjes zeggen proportioneel zou handhaven had ik die koppeling niet gemaakt, als er niet gebouwd kan worden en geen enkele tegemoetkoming van de agro-fascisten mag worden verwacht dan word ik inderdaad minder scrupuleus al weet ik dat boosheid niet altijd even goede oplossingen geeft. “Als jij vindt dat grote bedrijven de belastingbetaler voor het gercht mogen slepen omdat die belastingbetaler zijn democratische rechter gebruikt: prima.” Daar ben ik zeker niet voor, grote bedrijven hebben enorme voordelen in het gunstige vestigingsklimaat wahalla van Rutte, de beurs, een nederlandse uitvinding vind ik de grootste vloek van de kapitalistische wereld, maar welke democratische rechten bedoel je als het de meerderheid niet interesseert of kan overzien. “Onze volksvertegenwoordigers hadden hier naar toe kunnen werken maar PvdA...” De 2e kamerfractie is tegen, de 1e kamer voor, komt inderdaad niet zo vaak (meer) voor, ik heb het één en ander gelezen over de beweegredenen van Koole, ik weet niet precies hoe de nadelen van het verdrag zijn gewogen tegenover de voordelen, als jij het weet mag je het zeggen.

Eric Minnens
Eric Minnens29 jul. 2022 - 12:03

Exit PvdA Ik kreeg weer hoop Met Attje Kuiken. Zij liet mij rode rozen ruiken. Die hoop taait nu af met Ruud Koole. Ik stem niet langer op halve zolen.

Bertus Buizer
Bertus Buizer29 jul. 2022 - 11:10

Eens met David Michels. Ruud Koole en Mei li Vos van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer zijn de weg kwijt. Begrijpen zij niet meer hoe de wereld in elkaar steekt en wat nodig is voor duurzame landbouw? Hopelijk stemmen voldoende andere EU-landen nog tegen CETA. Kijk op buizeradvies.nl voor mijn pleidooi aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de minister van Natuur en Stikstof: "Alle landbouw is uiterlijk in 2050 ecologisch verantwoorde landbouw zoals biologische landbouw en (biologische) regeneratieve landbouw, inclusief natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw." https://sustainablefoodsupply.org/wp-content/uploads/2022/07/CETA-handelsverdrag-is-ongewenst-reactie-dd-11-juli-2022-van-b-buizer-op-artikel-op-Joop_nl-BNNVARA-8-juli-2022.pdf

Wilma3
Wilma329 jul. 2022 - 10:39

Heel goed initiatief! Heb me hier scheel aan geërgerd. Je gaat bijna denken dat mensen omgekocht worden om anders te stemmen dan wat de partij wil. Ik ben lid maar twijfel aan mijn lidmaatschap sinds het moment dat de PvdA bekend maakte samen met de VVD in een regering te gaan zitten en zorgen dat CETA wordt aangenomen is weer een aanzet tot het vaarwel zeggen de partij en naar de SP over te stappen. Helaas is de SP tegen Europa. Ik ben heel teleurgesteld.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa29 jul. 2022 - 9:48

Punt is ook een beetje... Derde weg PVDAers zeggen nu dat CETA en neoliberaal beleid 'nou eenmaal praktisch is' en dat dit is 'hoe de wereld nou eenmaal werkt' Prima, dat je zo denkt. Maar waarom wordt je dan niet gewoon D66/VVD lid? Ook 'pragmatische neoliberalen'. Het is alsof de PVDD zegt : we zijn voor de bio-industrie, want we moeten pragmatisch blijven. Een derde weg PVDD, die hun groene agenda liet varen. Dat zou ook niemand meer serieus nemen.

4 Reacties
drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert29 jul. 2022 - 12:59

(deel I van II) @ Baloemparoempaloempa - je schrijft: 'Derde weg PVDAers zeggen nu dat CETA en neoliberaal beleid 'nou eenmaal praktisch is' en dat dit is 'hoe de wereld nou eenmaal werkt' . Ik weet niet of dit een algemene parafrase van jou is, of dat dit letterlijk gezegd werd door PvdA-politici. Dit laat onverlet dat je hier iets van groot en historisch belang aan de orde stelt. Het zit hem vooral in dat 'nou eenmaal'. 'De wereld is nu eenmaal zo'. 'Het is nu eenmaal niet anders'. Denk erbij: 'de overheid is nu eenmaal geen geluksmachine'. Friedrich von Hayek, één van de grondleggers van het neoliberale gedachtengoed, die beriep zich op een 'natural order', een natuurlijke staat van zijn van de mensen en hun samenlevingen. Ook wel: de 'spontaneous order' genoemd. En alleen door onbeteugelde marktwerking zou deze ordening van de maatschappij gegarandeerd kunnen worden. Deregulering en privatisering zouden strikte voorwaarden zijn. Het zijn bizarre ideeën. Met sociale rechtvaardigheid, met vreedzaamheid, met ethiek en moraal hebben ze niets te maken, en wetenschappelijk zijn ze allerminst. Hayeks dogmatiek leidt tot onrecht, misstanden, onderdrukking, excessieve rijkdom en extreme misère en armoede. De speciale waanzin in dit schema zit hem erin dat hoe de uitkomst ook zijn mag: het neoliberalisme leidt toch tot de beste van alle mogelijke werelden. Want de uitgangspunten zijn de beste van alle mogelijke principes.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert29 jul. 2022 - 13:14

(deel II van II) @ Baloemparoempaloempa - Je zou wensen dat meer mensen in de politiek zulke overwegingen goed tot zich door laten dringen. Een diehard-neoliberaal zal ook bij de meest barre uitkomsten van zijn toegepaste ideologie erin volharden dat 'de wereld nu eenmaal zo is'. Want zijn beginselen zijn de beste. Punt. Iemand met gevoel zou zeggen: het ís zo, maar zo zou het helemaal niet moeten zijn. Alleen een gecertificeerd malloot zonder geweten zou juichen bij de praktische en dramatische consequenties die verbonden zijn aan zijn doctrine. Friedrich Hayek was lovend over het Chili van Augusto Pinochet, waar een team van economen uit de Chicago School of Economics adviezen aan de dictatoriale regering gaf. Over de zegeningen van de werking van totaal vrije markten. Over de gemartelde en de vermoorde Chilenen, slachtoffers van dat regime, hoorde je noch Hayek, noch Milton Friedman.

Eric Minnens
Eric Minnens29 jul. 2022 - 14:15

@drs Queyncken Ach wat treurig voor deze (von) Hayek. Hij stierf in 1992, bijna 93 jaar oud. En heeft dus de huidige grote bloeiperiode van het neoliberalisme niet mogen meemaken... (Zielig hoor... Al heeft hij zich tijdens Pinochet en Videla natuurlijk wel een tijdje kunnen verkneuteren...) (#ironie)

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa29 jul. 2022 - 15:46

de wereld nu eenmaal zo is Dat is wat iedere dogmatische ideologie zegt. Ook is er inderdaad niets 'wetenschappelijks' aan neoliberalisme. Het is gebouwd op allerlei aannames en vooronderstellingen. Deze video is interessant. voor Bhagwandi https://www.youtube.com/watch?v=8dqrzKmKKT4 Een bepaalde neoliberaal breekt het ministerie van wonen af en zegt vervolgens : de wereld is nou een maal zo. Nee, jij breekt een ministerie af, daarom is de wereld nu zo...Het is niet zo, dat dit ministerie vanuit het niets verdween. Het is niet 'spontaan ontstaan' allemaal. Neoliberalen doen alsof hun wereld 'heel spontaan' is, maar dat is niet zo. Het is geheel geconstrueerd

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2022 - 7:08

Ik ga dus niet meer stemmen. Hoe vaak kan de PvdA je nog bedriegen?

4 Reacties
Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin29 jul. 2022 - 12:18

"Ik ga dus niet meer stemmen. Hoe vaak kan de PvdA je nog bedriegen?" Grijs gedraaid, tot op de draad versleten want ze doen niet wat je wilt, zoo verongelijkt.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa29 jul. 2022 - 15:17

Dat een partij doet wat je wilt, is meestal wel een reden om op ze te stemmen, toch? Of moet je op partijen stemmen, die alleen dat doen wat je niet wilt ? Goed idee?

Gimli1955
Gimli195529 jul. 2022 - 15:39

@Raymond Waarom zou je op een partij stemmen, die iets anders voor de verkiezingen zegt dan er na. Waarbij zelfs een deel iets anders besluit dan een ander deel, dat is toch gewoon onbetrouwbaar en ongeloofwaardig en ja dat is volkomen terecht verongelijkt en Minoes heeft helemaal gelijk. De PvdA liegt en bedriegt, dat hebben ze al gedaan in 2012-2016 en dat doen ze nu weer. Het voordeel van de democratie is dat je niet op partijen hoeft te stemmen, die onbetrouwbaar zijn en ongeloofwaardig. Als het grijs gedraaid is, dan geldt het nog steeds en is het bij de aanhangers nog steeds niet geland. Je kiest de partij die voor een groot deel je als persoon vertegenwoordigd en als dat niet meer gebeurt, dan stem je op een andere partij, die dat mogelijk wel doet. Zo werkt de democratie, en als je geen partij meer vertrouwt dan stem je niet. Ook dat is je recht als kiezer.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin31 jul. 2022 - 2:11

“Waarom zou je op een partij stemmen, die iets anders voor de verkiezingen zegt dan er na.” Het antwoord is ontroerend simpel Gimli, we hebben geen 1 partij stelsel zoals in Noord-Korea, hier gaat alles in een grote pot, er wordt stevig geroerd en voila, een dampend regeer akkoord, wat ik niet kan begrijpen is dat ik je nog moet uitleggen hoe het hier werkt..

Phantom3
Phantom329 jul. 2022 - 6:54

Maar Dijsselbloem heeft wel een mooi baantje gekregen.

C@io1
C@io129 jul. 2022 - 6:21

Waarom duurde het schrijven van dit stuk zo verdomd lang door iemand welk uit komt v de club zelve, moesten er eerst er ideeen opgedaan worden of census gepleegd? Had binnen 2 dagen klaar moeten liggen na die stemming v een insider binnen de vereniging op deze inhoud en mening. Trouwens wel congruent die inhoud en mening.

1 Reactie
David Michels
David Michels29 jul. 2022 - 14:56

Ik heb helaas ook nog veel andere dingen te doen en verzwarende persoonlijke omstandigheden. De oproep die je aan het einde van mijn opiniestuk vind heb ik wel al eerder gedaan. Het schrijven van dit stuk deed ik ook al eerder, maar wilde het ook nog laten keuren door wat anderen met meer kennis van zaken. Toen dat eenmaal gebeurd was en ik de nodige aanpassingen had kunnen maken, zat er helaas al wat meer tijd tussen. Dat anderen het niet eerder deden, dat is buiten mijn macht om. Ik heb in ieder geval alles gedaan wat ik kon.

pahan
pahan29 jul. 2022 - 5:02

Ik ga me er niet meer druk om maken. Het was niet referendabel, dus het is geregeld en bekrachtigd door mensen die het beste met ons voor hebben en er erg veel verstand van hebben. Wat wil je nu nog bereiken met een handtekening?

2 Reacties
David Michels
David Michels29 jul. 2022 - 7:32

Ik wil de gang van zaken bespreken. Ik vind het een raar iets dat je als partij jarenlang tegen bent, je kort van tevoren ook een motie aanneemt in de Tweede Kamer dat zich tegen CETA uitspreekt en op een ledencongres een motie dat breekt met neoliberaal beleid en je als senatoren dan tegen de wens en richting van de partij in gaat. Nu hebben ze die staatsrechtelijke vrijheid zeker, maar ik vind dat je dan als partij best kritisch naar je vertegenwoordigers mag kijken en zo'n besluit moet kunnen bespreken.

pahan
pahan30 jul. 2022 - 16:44

David, Kan het resultaat zijn dat de goedkeuring weer ingetrokken wordt dan?

Jozias2
Jozias228 jul. 2022 - 22:32

Ging wat mis met plaatsen: Volgens sommigen hier een goed onderbouwd stuk maar feitelijk een staatsrechtelijke en democratisch gezien een farce. Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen niet alleen een handvol actieve leden van een partij maar ook de niet actieve leden en de niet leden die op de partij hebben gestemd. Die laatste categorie is meestal het allergrootst. Daarnaast vervullen volksvertegenwoordigers op basis van het vierjarig mandaat hun kiezers zonder last of ruggespraak. Leuk zo’n congres maar congressen kopen geen straaljagers (om er maar een uit de oude doos te gebruiken) en sluiten geen handelsverdragen. Bij de volgende verkiezing mag u er weer wat van vinden en de PvdA hier op afrekenen.

1 Reactie
David Michels
David Michels29 jul. 2022 - 7:36

Het enige wat ik wil is een ledenvergadering zodat we kunnen bespreken als leden wat er is gebeurd, dat de senaatfractie zich kan verantwoorden naar de leden in een gesprek waarom ze tegen de partijlijn in zijn gegaan, daar is niets ondemocratisch aan. Dat is juist democratisch en past bij de ledendemocratie van onze partij.

Jozias2
Jozias228 jul. 2022 - 22:29

Volgens sommigen hier een goed onderbouwd stuk maar feitelijk een staatsrechtelijke en democratisch gezien een farce. Volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen niet alleen een handvol actieve leden van een partij maar ook de niet actieve leden

Jopie666
Jopie66628 jul. 2022 - 21:10

De PvdA fractie in de eerste kamer is zelfstandig en mag zelf beslissingen nemen los van wat de Tweede Kamer doet en de leden vinden. Zo werkt politiek en als dit je niet bevalt zoek een partij op waar ze de kont likken van de alwetende leider.

5 Reacties
David Michels
David Michels28 jul. 2022 - 22:07

Ik ben het helemaal met je eens dat zij die vrijheid hebben. Echter, het lijkt mij niet gewenst dat de senatoren die een partij vertegenwoordigen tegen de lijn van de partij handelen. Daar mag best een gesprek over gevoerd worden en kritiek op geleverd worden. Zeker als de partij al jaren tegen is en er zonder overleg opeens anders wordt gestemd.

EUpiet
EUpiet29 jul. 2022 - 0:52

Beter zou dan zijn dat de eerste kamer fractie van de PvdA aansluit bij de VVD. Dan kunnen ze helemaal doen waar ze zin in hebben los van wat de leden en de tweede kamer fractie er van vinden. Wel zo duidelijk bij de verkiezingen voor de provinciale staten. Een stem op de PvdA is een stem op de VVD. Overigens denk ik niet dat de tweede kamer fractie echt tegen was maar electoraal gezien was het voordeliger om tegen te stemmen. Ze hadden toch geen meerderheid.

Jozias2
Jozias229 jul. 2022 - 8:25

@david Je zegt: “Echter, het lijkt mij niet gewenst dat de senatoren die een partij vertegenwoordigen tegen de lijn van de partij handelen.“ Daar gaat het mis. Senatoren vertegenwoordigen niet hun partij, noch de leden. Senatoren en andere volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen de kiezer. We willen toch meer dualisme ipv fractie discipline of vinden we dat alleen wenselijk bij coalitiefracties?

Mokker
Mokker29 jul. 2022 - 8:37

Ja ze mogen inderdaad zelfstandig kiezen, en daarmee de kont van Mark Rutte likken.

David Michels
David Michels29 jul. 2022 - 15:32

@Jozias Ze vertegenwoordigen niet alleen de kiezer, maar eigenlijk alle Nederlanders. Echter, zijn ze wel afgevaardigden van een partij dus kan de kiezer (en de rest van Nederland) verwachten dat deze afgevaardigden in lijn stemmen met de ideologie, waarden en standpunten van die partij. En dualisme is inderdaad goed. Je hoort mij volgens mij niet pleiten dat ze dit helemaal niet mogen doen. Ik zeg dat het niet gewenst is (wat logisch is) en dat als het wel gebeurd er over gesproken moet worden en er ook kritiek op mag zijn. Wat ik hoop te bereiken met mijn opiniestuk en oproep is dan ook dat wij als leden een gesprek gaan voeren waarbij deze volksvertegenwoordigers hun besluit goed kunnen onderbouwen, iets wat je niet doet met een klein stuk in een krant twee dagen voor de stemming. Zoiets hoor je van tevoren goed uit te kunnen leggen aan je achterban.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa28 jul. 2022 - 21:03

Dat zeg ik toch. PVDA = de VVD/D66. Prima dat je een VVD bent, maar doe dan niet links. Ga dan niet socialistje spelen Je kan proberen de PVDA weer links te maken (trekken aan een dood paard), maar je kan ook gewoon SP lid worden, als je wel links bent als PVDAer zijnde.

Gentleman
Gentleman28 jul. 2022 - 20:15

Zo ken ik de PvdA weer, links lullen en rechts stemmen. Dat is de reden dat ik sinds Wim Kok niet meer op de PvdA gestemd heb. Waar is de nieuwe den Uyl?

3 Reacties
David Michels
David Michels28 jul. 2022 - 20:21

Geef mij even de tijd.

oproerkraaier
oproerkraaier28 jul. 2022 - 20:26

Deze reactie is verwijderd

spelregeltoerist2
spelregeltoerist228 jul. 2022 - 21:07

Wim Kok viel toch ook voor de afgod die Mammon wordt genoemd? Neem aan dat jij gestopt bent die partij te stemmen toen hij voor multinationals ging werken…

EUpiet
EUpiet28 jul. 2022 - 19:09

Moedig en goed onderbouwd stuk Blij dat er nog PvdAers zijn die onderkennen dat de PvdA sinds begin jaren 90 de derde weg en het neoliberalisme heeft omarmd. En dat daarmee de sociaal democratie enorme schade is toegebracht. En dat Koolen en de rest van de fractie in de eerste kamer met een stem voor CETA recht tegen tegen de afspraak ingaan die op het PvdA congres is genomen om de derde weg en het neoliberalisme vaarwel te zeggen. Moedig, omdat de oude krachten binnen de PvdA nog heel sterk zijn. Moedig omdat onderbouwde kritiek op de PvdA van dezelfde strekking heel vaak resulteert in persoonlijke aanvallen en zelfs beledigingen. Dank dus voor dit schrijven waar ik als ex PvdAer helemaal achter sta. En ik hoop ook dat het in andere landen tegengehouden wordt. De verwachting is van wel maar de druk op regeringen is enorm.

8 Reacties
David Michels
David Michels28 jul. 2022 - 22:10

Dankjewel voor je mooie reactie. Ik blijf mij inzetten voor de sociaaldemocratische idealen en merk gelukkig dat heel veel leden mij goed begrijpen en er zelf ook soortgelijke gedachtes over hebben. Hopelijk kan je ooit dat "ex" weer achterwege laten.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin29 jul. 2022 - 0:59

“Moedig en goed onderbouwd stuk Blij dat er nog PvdAers zijn die onderkennen dat de PvdA sinds begin jaren 90 de derde weg en het neoliberalisme heeft omarmd. En dat daarmee de sociaal democratie enorme schade is toegebracht.” Nou Piet je wordt hier op je wenken bediend, een kinderhand is gauw gevuld, in kringen als de sp denken ze dat geld uit de hemel valt, je hoeft er niets voor te doen, geld moet je eerst verdienen voor je het kan uitgeven voor al die sociale noden, geen geld, geen sociaal vangnet, daarbij heb je in een democratie als de onze ook rekening te houden met andere partijen, iets dat in jouw kringen stelselmatig wordt vergeten, de derde weg is een uitstekende vorm binnen ons coalitie bestel om tenminste een vangnet te kunnen onderhouden, dat is iets anders dan neoliberalisme omarmen of sociaal democratie schade toebrengen, dat is binnen de gegeven omstandigheden het beste eruit slepen, pragmatisme m.a.w. “En dat Koolen en de rest van de fractie in de eerste kamer met een stem voor CETA recht tegen tegen de afspraak ingaan die op het PvdA congres is genomen om de derde weg en het neoliberalisme vaarwel te zeggen.” Andermaal blijkt dat je geen snars begrijpt van ons politieke bestel, de 1e kamer maakt een eigen afweging, nou is dat ongehoord in partijen als de sp maar zo werkt het echt. “Moedig, omdat de oude krachten binnen de PvdA nog heel sterk zijn.” Ik vind er niets moedigs aan, als je dat hier neer plempt is succes verzekerd. wordt vervolgd.

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin29 jul. 2022 - 1:02

vervolg “Moedig omdat onderbouwde kritiek op de PvdA van dezelfde strekking heel vaak resulteert in persoonlijke aanvallen en zelfs beledigingen.” Ah de bekende slachtoffer rol, allemaal door de pvda, ik zou bijna medelijden met je krijgen. “Dank dus voor dit schrijven waar ik als ex PvdAer helemaal achter sta.” Het zijn net ex rokers, voor zover het klopt wat je zegt, ik vind het overigens vermakelijk hoe je je in het stof wentelt om je dankbaarheid te tonen, het moet wel functioneel zijn.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2022 - 7:01

" Blij dat er nog PvdAers zijn die onderkennen dat de PvdA sinds begin jaren 90 de derde weg en het neoliberalisme heeft omarmd. " Maakt dat wat uit dan? Waarom zou je ergens blij om zijn als er toch niet naar je geluisterd wordt. Enige juiste in dit geval, na zoveel anderen gevallen is constateren dat je bij de verkeerde partij zit.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa29 jul. 2022 - 8:14

Hoe agressief die retoriek van die Bhagwandi weer is. De beledigingen vliegen je om de oren. Derde weg, is gewoon neoliberalisme. Derde weg PVDAers, zijn het soort van PVDAers die eigenlijk graag dicht bij de macht zitten. Dicht bij het geld. De PVDAers in maatpakken, die in (cryptische) ambtelijke taal praten, omdat dat 'competent' overkomt. En alles dat tegen je neoliberale verhaal in gaat, is natuurlijk 'het populisme' en 'de tokkies' en 'de PVV'. Toch, Bhagwandi ? Ik was toch ook 'de PVV' ? Ik heb veel meer respect voor D66 en VVD, omdat zij hun neoliberalisme gewoon erkennen. Ze zijn niet zo hypocriet als de PVDA. PVDA is gewoon niets. Niet neoliberaal, geen machtspartij, geen oppositiepartij en geen linkse partij.

EUpiet
EUpiet29 jul. 2022 - 8:46

@Bhagwandin, Zie daar de oude garde van de PvdA die zonder zelfreflectie vol toorn persoonlijke en beledigende aanvallen opent op de vermeende tegenstander. Zo vaak en overdreven dat het obsessief begint te worden. Meneer Bhagwandin, ik ga niet meer in op uw persoonlijke aanvallen of beledigingen. Dat is zonde van mijn tijd. Ik wens u veel succes met uw schrijfsels die voor mij de moeite van het lezen niet waard zijn.

EUpiet
EUpiet29 jul. 2022 - 9:17

Dank David. In 1978 lid geworden toen ik Den Uyl hoorde spreken op een congres in Hilversum. Half jaren 90 afgehaakt toen de golf van privatiseringen werd ingezet door Paars. Daarna vanaf het begin betrokken geweest bij de Piratenpartij omdat in mijn ogen de overheid IT misbruikt om zaken niet aan het licht te laten komen. Zie laatstelijk nog de SMSjes. Maar ouder tapes gewist, foto's kwijt enz. Als ITer was voor mij de keuze op de Piraten na de PvdA heel logisch. Helaas hebben we nooit een zetel gehaald. Sociaal democratie draag ik een enorm warm hart toe, of dat nu van de SP, PvdA, PvdD en andere partijen afkomt. Daarom doet het me deugd om weer een onvervalst sociaal democratisch geluid te horen. Ik heb het congres ook gevolgd waarbij die motie werd aangenomen. Was ik heel blij mee. Daarom heel veel succes toegewenst en ik hoop dat je bereikt dat de PvdA weer een partij wordt waar veel mensen zich in kunnen herkennen. Dan misschien word ik ook wel weer lid. Maar als oudere zal ik niet meer echt actief zijn ;-)

Raymond Bhagwandin
Raymond Bhagwandin29 jul. 2022 - 12:16

“Zie daar de oude garde van de PvdA die zonder zelfreflectie vol toorn persoonlijke en beledigende aanvallen opent op de vermeende tegenstander.” Hoe durf je het woord zelfreflectie in je mond te nemen, dit is het ultieme voorbeeld van geen zelfreflectie, op het brutale af. “Zo vaak en overdreven dat het obsessief begint te worden.” Men hoeft maar op je naam te klikken en je valt door de mand, hebben we het al over een gebrek aan zelfreflectie gehad? “Meneer Bhagwandin, ik ga niet meer in op uw persoonlijke aanvallen of beledigingen.” Des te beter, dat zal me niet weerhouden je neer te zetten voor wat je in mijn ogen bent, een manipulator, met een schrijnend gebrek aan zelfreflectie en vals, rede is macht.

Anders54
Anders5428 jul. 2022 - 18:21

Het is tragisch te zien dat links door het blijven steunen van multinational neoliberalisme en oorlogspolitiek zichzelf om zeep helpt. Zo wordt uiteindelijk de weg geeffend voor uiterst rechts.

2 Reacties
David Michels
David Michels28 jul. 2022 - 22:10

Mee eens, en daarom houd ik mij ook niet stil.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa29 jul. 2022 - 10:11

Zo wordt uiteindelijk de weg geëffend voor uiterst rechts. Hier heb je een punt. Er is een neoliberale hegemonie. Een geglobaliseerde, multinationale neoliberale hegemonie. In theorie zou links (social democratie) daar dan op moeten reageren, met een ander verhaal. Men zou een plausibel alternatief neer moeten zetten. Maar, dit deed 'links' niet. 'Links' werd een meeloper van dit neoliberalisme. En, dit leidde dat er ruimte was voor een andere oppositiebeweging. Die beweging werd FVD, Weltschmerz en wat jullie 'wappie' noemen. Kortom, nationalistische, conservatie, of populistische bewegingen. Volgens vele van jullie 'fascistisch', maar dat vind ik een groot woord.

Mokker
Mokker28 jul. 2022 - 18:11

De ommezwaai van de PvdA naar pro-kapitalisme is heel opmerkelijk. Vraag die voorstemmers eens of ze de laatste tijd niet per ongeluk vergeten zijn een prive-kadootje van een Canadese diplomaat te melden, misschien een appartementje of zo?

Joop  den Uil
Joop den Uil28 jul. 2022 - 17:55

Niets mis met Ceto, als je weet waar het over gaat. Heb echter niet de indruk dat dat het geval is bij velen.

3 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers28 jul. 2022 - 22:04

Het gaat over bovenrechten en instituties geven aan globale grootfirmas, die de machten van nationale democratien en bonden en burgers relatief en definitief ondergeschikt maken. Het stukje boven kun je lezen. Ontwikkelingen vanaf nu gaan dus vormen onder die nieuwe grond wetten en verhoudingen. En niet meer zoals de oude grond wetten mogenlijk maakten. Die vroegere aannames en verworvendheden zijn nu als langzaam afbrokkellende stukjes geschiedenis. Het lijkt dat ze er nog zijn maar ze zijn nu fossiellen aan het vergaan.

Mokker
Mokker29 jul. 2022 - 6:16

Als je CETA zelf al niet kunt spellen... Europese landen kunnen door bedrijven voor de rechter worden gesleept voor schadevergoedingen, omdat ze hun goederen die niet aan EU regels voldoen hier niet mogen verkopen. Bijvoorbeeld voedsel dat met hier verboden bestrijdingsmiddelen of hormonen is behandeld. Leg me maar uit waarom dat helemaal geen probleem is.

Gio Servas
Gio Servas29 jul. 2022 - 6:18

Ceto is een zeemonster. De dochter van Gaia en Pontus, maar we hebben het hier over CETA. Dat is ook een monster. Gedeeltelijk niet zo heel erg slecht, maar het ontneemt landen een stukje soevereiniteit en zorgt ervoor dat grote multinationals meer macht hebben en niet gestoort kunnen worden in hun winstjacht. Ook niet als het gaat om het klimaat of het welzijn van de burgers.

Mr Ed
Mr Ed28 jul. 2022 - 17:43

Op het moment dat een ledenvergadering van een partij bepaalt wat senatoren gaan stemmen kan de eerste kamer gesloten worden. het heeft dan geen enkele toegevoegde waarde meer (voor zover die er nu nog is).

2 Reacties
Paul Spijkers
Paul Spijkers28 jul. 2022 - 22:09

Zo absoluut is het nu ook weer niet. Senatoren zijn geen koningen, maar wel vertegenwoordigers.

David Michels
David Michels28 jul. 2022 - 22:15

Dan begrijp je mijn oproep niet. Ik wil het hebben over het tegen de wens van de partij in acteren, gebaseerd op ontwikkelingen welke niet geheel zeker/duidelijk zijn en wat echt beter besproken/beargumenteerd had kunnen worden. Ik wil ook dat de senatoren op de ledenvergadering zichzelf verantwoorden. Dan kunnen wij als leden ons ook uitspreken of hun verantwoording voldoende is, of begrijpelijk. Als zij echt geloven in hun standpunt en gelijk hebben, dan zouden ze dat goed moeten kunnen verdedigen.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert28 jul. 2022 - 17:00

David Michels biedt een aardig overzicht - en het is absurd dat een 'corporation' tegelijk als één rechtspersoon kan gelden, én kan beschikken over een legertje aalgladde hoogbetaalde advocaten. Elke individuele burger mag tegen een aldus gedefiniëerde rechtspersoon een aanklacht inbrengen, aangifte doen - maar voor de rechter zal die burger het pleit vrijwel altijd verliezen. Dat spreekt voor zich. In de Verenigde Staten heb je nog de 'class action', waarbij veel gewone mensen samen een rechtszaak tegen een groot bedrijf kunnen beginnen - maar dat kost zoveel moeite, tijd, en dus ook geld. Het blijft onrechtvaardig, dat hele zieke systeem. Een grote firma die een ander land kan aanklagen? Dan zijn we in het rijk van de psychoses beland, dames en heren. David Michels brengt nog verschil aan tussen 'De Derde Weg' en het neoliberalisme. Ik zie het niet. Het begrip 'The Third Way' was niets anders dan een semantisch spelletje om het aartsreactionaire karakter van het neoliberalisme te verdoezelen. Tony Blair speelde er mooi weer mee. Helaas had hij succes. Een Derde Weg suggereert dat er ook nog sociaaldemocratische elementen behouden zullen worden. Daar is totaal niets van gebleken. David Michels besluit hoopvol. Ik kan die hoop niet delen. Het CETA-besluit van de PvdA in de senaat was voor mij de druppel die de emmer deed overlopen, en hoe - ik stem niet meer op de Partij van de Arbeid, binnenkort niet en daarna ook niet.

8 Reacties
TruusenArie
TruusenArie28 jul. 2022 - 17:18

Helemaal mee eens, na bijna 50 jaar stemmen en slikken op de PvdA is de maat nu vol en stem ook niet meer op die partij

Jansen7
Jansen728 jul. 2022 - 21:04

Precies, altijd naar de decision makers kijken. Ook het CDA toont eens in de zoveel tijd een sociaal gezicht, kwade tongen beweren dat dat om electrorale redenen is ;-)

David Michels
David Michels28 jul. 2022 - 22:13

Dankjewel voor je mooie reactie. Ik ben het eens met je stelling dat er weinig verschil is tussen de "Derde Weg" en het "Neoliberalisme". Anderen kijken daar weer anders naar, dus vond het belangrijk het op te splitsen. Ik denk ook dat er "derdeweggers" zijn die niet in (willen) zien dat het zo nauw met elkaar verbonden is. Ik besluit inderdaad hoopvol, ik snap dat je daar niet in kan delen. Ik hoor helaas van veel anderen dat het ook voor hen de laatste druppel is. Hopelijk komt er een moment dat je wel weer op de PvdA kan stemmen, dan wel dat de PvdA samen regeert met een partij waar jij je wel in kan vinden.

drs. H.C. Queyncken Tollaert
drs. H.C. Queyncken Tollaert29 jul. 2022 - 5:32

@ TruusenArie, en Jansen7 - dank voor jullie instemmende reacties, die stel ik bijzonder op prijs. Tja, dat CDA... ik zie niets van het Nieuwe Testament terug in die partij. Ze gaat dan wel temidden van alle sociale misère in ons land periodiek 'herbronnen'. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat dit neerkomt op een gezellig samenzijn ergens in een luxueuze omgeving, en dat de bron in kwestie er eentje is die onuitputtelijk dure rode wijn aanlevert.

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2022 - 7:06

Hoe vaak laat je je bedriegen?

Minoes&tuin
Minoes&tuin29 jul. 2022 - 7:31

Ik heb het al opgegeven toen de PvdA zei; Als je Rutte niet wil, stem dan PvdA. Dat was de allerlaatste keer dat ik me na Kok weer heb laten vangen. Een vos verliest wel zijn haren maar niet zijn streken, doet het hier wederom goed. Toch was ik weer woedend.Blijkbaar gaat het me nog steeds aan het hart. Er blijft niet veel over nl. om op te stemmen. Bij1 bleef misschien een optie maar heb ze de laatste tijd te weinig gezien.

David Michels
David Michels29 jul. 2022 - 15:35

@Minoes Ik, gelukkig met heel veel andere gedreven leden, doe mijn best om de partij echt links te houden en weer de ideologische veren terug te laten groeien. Dat kost tijd, maar ik vind het dat waard. De geschiedenis en de kernwaarden van de partij en de sociaaldemocratie passen perfect bij mij. Dus hoewel ik het niet eens ben met dit besluit heb ik wel het gevoel dat ik bij de juiste partij zit. Al vraagt het op dit soort momenten wel extra energie om echt gemotiveerd te blijven.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa30 jul. 2022 - 10:16

Michels Ik vind het wel grappig, wat je doet. Proberen om de PVDA weer links te maken. De partijtop van de PVDA, zal het je niet in dank afnemen haha. Straks worden ze niet meer uitgenodigd, op de feestjes van de miljardairs etc. Straks moeten ze bij de SP borrel aanschuiven, waar ze veel minder dure wijnen hebben staan hehehe