Joop

Laurens Buijs, homofobie, woke en de zogenoemde crisis van de academie

  •    •  
27-02-2023
  •  
leestijd 4 minuten
  •  
14415 keer bekeken
  •  
foruminsidelaurensbuijs

© Screenshot: Forum Inside

In NRC verscheen op 25 februari een artikel waarin de affaire Laurens Buijs wordt besproken. Hoewel in dat artikel ook critici, zowel zijn collega’s als zijn studenten, de ruimte kregen, is het stuk is mijn ogen geen voorbeeld van goede journalistiek, met name omdat er gewoon te weinig onderzoek is gedaan naar Buijs' academische achtergrond. Een aantal punten moet hier wel echt besproken worden, want dit kan zo niet verder. Ik focus in dit artikel op mijn eigen ervaringen met Buijs. Hoewel ik ook kritisch ben over zijn opvattingen over Covid en vaccinatie ga ik daar in dit stuk niet op in.

Laurens Buijs heeft in 2008-2009 voor zijn masterscriptie onderzoek gedaan naar anti-homogeweld. Dat was interessant - het resultaat was een boekje, geschreven samen met Jan Willem Duyvendak en Gert Hekma, waarin het belangrijkste argument is dat anti-homogeweld niet kan worden begrepen als simpelweg een effect van culturele en religieuze diversiteit. Het argument dat hij toen maakte was juist dat andere factoren, zoals straatcultuur en sociaaleconomische achtergrond van daders een meer belangrijke rol speelden. Dat "de Islam" een fundamentele rol speelde in de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens in de cijfers wees hij toen nog van de hand. Nu zegt hij het tegenovergestelde.

Samen met mij en andere wetenschappers heeft hij in de jaren 2010 - 2012 die ideeën verder ontwikkeld. Met hem heb ik een aantal artikelen geschreven waarin we onze kritiek op culturalistische en racistische verklaringen van anti-homogeweld en homofobie verder uitwerkten. In 2011 was Buijs onderdeel van het team dat een grote, internationale UvA-conferentie organiseerde over seksueel nationalisme. Zijn enige peer-reviewed internationale publicatie, in het tijdschrift Sexualities, ook weer geschreven met Duyvendak en Hekma, gaat verder op die lijn. Dat is een prima, afgewogen stuk, waar Buijs ingaat op het debat over seksueel nationalisme en de culturalisering van burgerschap etc. Nu zegt hij het tegenovergestelde. Hij blijkt nu terug te zijn gekomen op zijn opvattingen - drie jaar geleden kondigde hij aan dat hij onderzoek ging doen naar de rol van de Islam in anti-homogeweld.

Het probleem is dat het onduidelijk blijft of Buijs daadwerkelijk onderzoek doet naar de rol van de Islam in anti-homogeweld - hij beweert wel steeds dat hij dat doet en dat er allerlei baanbrekende publicaties aankomen. Maar we krijgen niks te lezen. Buijs is geen religie-wetenschapper, dus de vraag is of hij geschikt is voor dit soort onderzoek. Daarbij komt dat er sinds juni 2020, toen hij beweerde dat “de Islam vrijwel zeker een rol speelt” in anti-homogeweld, hij nog geen enkel argument voor die stelling heeft aangeleverd. Dat hij de afgelopen jaren plotseling de Islam als religie aanwijst als oorzaak van anti-homogeweld staat in scherp contrast met zijn eerdere opvattingen. Dat mag natuurlijk - maar als wetenschapper moet je je dan wel serieus en kritisch verhouden tot je eerdere werk. Dat gebeurt niet - en dat is vanuit wetenschappelijk oogpunt problematisch. Ondertussen heeft hij die notie - die bijdraagt aan een toch al niet al te prettig sociaal-politiek klimaat vis-a-vis Nederlandse moslims - wel succesvol de publieke sfeer ingebracht.

Dan over zijn opvattingen over “non-binair”. Toen in 2021 Raven van Dorst "uit de kast" kwam als non-binair schreef Buijs op Facebook dat hij trots op hun was. Hij vroeg zich af, ik parafraseer hier, want ik ben al lang geleden geblokt: "Hoe moeilijk zal het voor de Nederlandse samenleving zijn om deze geweldige verandering te accepteren." Een jaar later begon hij langzamerhand een volstrekt ander standpunt in te nemen - een standpunt dat vooral wetenschappelijk zeer problematisch is. Op basis van een zeer selectieve lezing van het wetenschappelijk werk over non-binaire gevoelens en identiteiten betoogt hij dat deze altijd, in alle gevallen, "bullshit" zijn. Hij beledigt mensen ook persoonlijk en wordt door studenten en collega’s op dit punt als agressief en bedreigend ervaren.

Iedereen die zich heeft verdiept in de kwestie van gender - en vooral de historische transformatie van genderidentiteit - weet dat zijn opvattingen onzinnig zijn. Gender is een sociale en historische constructie - dat is geen “mening” zoals enkele verdedigers van Buijs betogen - maar de realiteit. Dat is ook uitstekend wetenschappelijk onderbouwd. De reden dat mensen in de wetenschappelijke wereld hem op dit vlak niet serieus nemen is niet omdat hij "gecanceld" wordt, maar omdat hij een vals en onwetenschappelijk perspectief presenteert - om vervolgens de mensen die het met hem niet eens zijn weg te zetten als extremisten.

Het spijt me om dit te moeten zeggen - ik ken Laurens al lang, ik heb hem ooit als een goede kennis beschouwd en we waren kamergenoten op de UvA. Ik realiseerde me pas hoe slecht het met zijn intellectuele ontwikkeling ging toen hij mij opeens een "systeemknecht" noemde: "altijd al geweest, maar in een rood jasje". Ik denk dat het heel belangrijk is om goed zicht te krijgen op zijn emotionele en intellectuele ontwikkeling - zie ook een van zijn laatste tweets over Koopmans, die nog net geen oproep tot geweld is. Pas op, zou ik willen zeggen tegen mensen op de UvA.

Paul Mepschen is universitair docent antropologie op University College Utrecht.

Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (84)

Arend Wortel
Arend Wortel26 apr. 2023 - 8:48

Mijn speculatie: Buijs is al tijdens de covidperiode in de ban geraakt van complottheorieën en is vervolgens waarschijnlijk ingepalmd door extreemrechts. Ik denk dat zijn hele publieke meltdown en overstap naar alt-right al in die periode is bekokstoofd. Het is niet toevallig dat hij 'plotseling' dikke maatjes was met Paul Cliteur en Thierry Baudet ("de enigen die naar mijn verhaal wilden luisteren!") en ook niet dat hij bij ON zat en publiekelijk sympathiseerde met Willem Engel. Ik heb op twitter zijn meltdown vanaf het begin meegemaakt, en volgens mij is het één grote, zorgvuldig geplande show, bedoeld om zoveel mogelijk ophef en media-exposure te creëren. Op ontslag bij de UvA stuurde hij al vanaf het begin bewust aan, wild om zich heen slaand, waarschijnlijk om zich maximaal in de slachtofferrol te kunnen wentelen. Hij houdt nog steeds graag de schijn op dat hij links is, maar ik denk dat hij al veel langer extreemrechtse sympathieën heeft, gevoed door de complottheorieën waar hij gevoelig voor bleek. Heel benieuwd in welke rol hij binnenkort opduikt, nadat de UvA afscheid van hem heeft genomen. Ook die nieuwe baan lag waarschijnlijk al van tevoren vast. Hopelijk voor hem heeft hij zich niet gecommitteerd aan Ongehoord Nederland.

Henny Plat
Henny Plat1 mrt. 2023 - 20:06

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 mrt. 2023 - 18:01

https://www.nrc.nl/nieuws/2023/03/01/verwijten-aan-het-adres-van-non-binairen-hoorden-homoseksuelen-vroeger-ook-a4158390

Kit2
Kit228 feb. 2023 - 10:52

Beiden zijn exponenten van de neergang van een instituut, ooit een top 100 universiteit en nu in peilloze diepte op de Shanghai lijst vann universiteiten, omdat nu eenmaal pro- en contra-woke beide geen ingangen zijn om waardevrij onderzoek te doen. Wederzijds cancellen is geen wetenschap, maar intellectuele incontinentie. Niemand neemt jullie rommel wereldwijd nog serieus. Opheffen en helemaal opnieuw beginnen.

khuat
khuat28 feb. 2023 - 10:52

Gender is een sociale en historische constructie. Als dat waar is, is gender dus inderdaad niet veel anders dan mode, want ook hoe we ons kleden is immers een sociale en historische constructie.

EenMening3
EenMening327 feb. 2023 - 23:19

Laurens Buijs heeft zichzelf in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Het lijkt erop dat de arbeidsverhoudingen danig verstoord zijn. Los daarvan moet de UvA ervoor waken dat ze zich niet mee laat slepen in het, uit de VS geïmporteerde, woke gebeuren. Als medewerkers een collega vanwege zijn mening proberen te cancellen, moeten die aangepakt worden. Er moet ook geen ruimte zijn voor safe spaces (PNI). Als je die nodig meent te hebben, hoor je niet op de uni thuis. De UvA heeft al decennia de naam extreem links te zijn. De lange mars door de instituties in de jaren '70, zou geresulteerd hebben in de overname van bepaalde faculteiten door marxisten. Als dat echt zo is, biedt dit de mogelijkheid om tot in lengte van dagen alleen gelijkgestemde mensen te benoemen en dito promovendi aan te trekken.

1 Reactie
Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa1 mrt. 2023 - 21:39

Precies. Veel van mijn docenten hadden totaal andere ideeën dan ik. Ideeën die ik zelfs totaal bizar vind. Maar dat is geen redenen om ze te cancelen, of te intimideren Je volgt hun les voor de kennis die ze hebben. Niet omdat je geïnteresseerd bent in hun mening, of levensstijl

Luc Vermeersch
Luc Vermeersch27 feb. 2023 - 17:13

"De inhoud van deze reactie voldoet niet aan de spelregels. Het is niet (langer) mogelijk om te reageren."

agnar123
agnar12327 feb. 2023 - 15:42

Citaat: "Gender is een sociale en historische constructie - dat is geen “mening” zoals enkele verdedigers van Buijs betogen - maar de realiteit." Naar mijn mening is dit evident onjuist. Je geslacht is biologisch en hormonaal bepaald. In de derde en vierde maand van de zwangerschap wordt de hypothalamus gevormd met ingebakken seksuele programma's. Daar kun je heel weinig aan veranderen. De meeste mensen worden dan als vrouw of als man geboren. Een klein deel heeft daarop variaties: Geslachtsorganen van de ene kant, programma's van de andere kant, of vele variaties daar op. Hoe mensen reageren op de gender-identiteit van anderen, is wel sociaal-cultureel bepaald. Toen IJsland heidens was, in de negende eeuw, was cross-dressing acceptabel. Toen de Christenen het voor het zeggen kregen, werd het wettelijk verboden. (Omdat sommige heidense priesters en priesteressen aan cross-dressing deden.) Het Jodendom, het Christendom en de Islam spelen een bedenkelijke rol bij de discriminatie en soms het vermoorden van mensen met een alternatieve gender identiteit. God heeft de mens geschapen. Het behaagt God om sommige mensen als homo or transseksueel te scheppen. Vermoedelijk om de goedgelovigen te testen. Als de goedgelovigen de alternatieven afwijzen of vermoorden, is dat impliciet kritiek op God en dus godslastering. Oeps!

2 Reacties
Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 18:37

"Citaat: [Gender is een sociale en historische constructie - dat is geen “mening” zoals enkele verdedigers van Buijs betogen - maar de realiteit.] Naar mijn mening is dit evident onjuist. Je geslacht is biologisch en hormonaal bepaald. In de derde en vierde maand van de zwangerschap wordt de hypothalamus gevormd met ingebakken seksuele programma's. Daar kun je heel weinig aan veranderen." 1. Je haalt geslacht en gender door elkaar. 2. Uitgebreid onderzoek toont aan dat er niet alleen meer dan 2 geslachten zijn, maar dat er bij sommige mensen in het hoofd een ander 'programma' draait dan bij mensen die zich met hun geslacht identificeren.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 18:39

" De meeste mensen worden dan als vrouw of als man geboren." Qua geslacht ja. Maar niet allemaal en niet allemaal met een gender identiteit die aansluit op hun geslacht. "Een klein deel heeft daarop variaties: Geslachtsorganen van de ene kant, programma's van de andere kant, of vele variaties daar op." Dus is het niet zo simpel als alleen man of vrouw. "Hoe mensen reageren op de gender-identiteit van anderen, is wel sociaal-cultureel bepaald. Toen IJsland heidens was, in de negende eeuw, was cross-dressing acceptabel. Toen de Christenen het voor het zeggen kregen, werd het wettelijk verboden. (Omdat sommige heidense priesters en priesteressen aan cross-dressing deden.) Het Jodendom, het Christendom en de Islam spelen een bedenkelijke rol bij de discriminatie en soms het vermoorden van mensen met een alternatieve gender identiteit. God heeft de mens geschapen. Het behaagt God om sommige mensen als homo or transseksueel te scheppen. Vermoedelijk om de goedgelovigen te testen. Als de goedgelovigen de alternatieven afwijzen of vermoorden, is dat impliciet kritiek op God en dus godslastering. Oeps!" Er zijn meerdere voorbeelden van mensen uit de geschiedenis en verschillende culturen die een andere genderidentiteit hebben dan cis identificerende mensen. Dat geloven mensen graag beperken op basis van hun theologische sprookjes is algemeen bekend.

Middenman
Middenman27 feb. 2023 - 14:18

Als Gender een sociale en historische constructie is, dan zijn de huidige opvattingen over gender en genderneutraliteit dat ook. Mooi, dan kunnen we die discussie afronden. Want dat betekent dat er verschillende meningen over kunnen en mogen zijn en we elkaar niet hoeven te bestrijden.

4 Reacties
Zandb
Zandb27 feb. 2023 - 16:11

Middenman Elke mening is even waardevol? Alsof bv wetenschappelijk onderzoek er niet toe zou doen?

Middenman
Middenman28 feb. 2023 - 10:42

@Zandb - mening en wetenschap zijn twee verschillende dingen wat mij betreft. Sociale en culturele ontwikkelingen kun je achteraf wetenschappelijk bestuderen en duiden, maar de wetenschap bepaalt die ontwikkelingen niet. Heeft er uiteraard wel invloed op, maar het is niet d enige factor. Als iemand biologisch een man is, maar zich vrouw of non-binair voelt, dan moeten we dat respecteren. Maar niet proberen dat gevoel wetenschappelijk goed of af te keuren. Over dingen die niet wetenschappelijk aan te tonen zijn mogen we inderdaad een mening hebben, mits het niet discriminerend is of anderszins in strijd met de wet of het fatsoen. Tegelijkertijd moeten we de wetenschap ook niet heilig verklaren. Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek kunnen gestuurd worden, bijvoorbeeld door commerciële sponsoren. En de wetenschap zal zelf erkennen dat inzichten bijgesteld moeten kunnen worden op basis van nieuw onderzoek. Wetenschap is geen religie.

Volrin
Volrin28 feb. 2023 - 14:53

"Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek kunnen gestuurd worden, bijvoorbeeld door commerciële sponsoren. En de wetenschap zal zelf erkennen dat inzichten bijgesteld moeten kunnen worden op basis van nieuw onderzoek. Wetenschap is geen religie." Wetenschap is een methode. Als wetenschappelijk onderzoek gestuurd wordt is dat geen falen van de wetenschap, maar van de mensen die het onderzoek doen.

Middenman
Middenman28 feb. 2023 - 15:35

@Volrin - zeker waar. Wetenschappers zijn ook gewoon mensen. Maar het is uiteindelijk wel slecht voor het vertrouwen in de wetenschap en daarom heel kwalijk. En het gebeurt helaas meer dan we denken. En niet alleen vanwege commerciële overwegingen.

zeeman aan wal
zeeman aan wal27 feb. 2023 - 11:28

"Gender is een sociale en historische constructie". Daar zullen biologen mogelijk anders over denken. Of is 'gender' dan iets anders dan 'geslacht'.?

14 Reacties
Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 12:00

Ja, dat zijn twee verschillende dingen. Heel simplistisch gezegd, geslacht is wat tussen je benen zit en gender is je beleving (zit dus in je hoofd).

Marinus C.
Marinus C.27 feb. 2023 - 12:36

Geslacht is trouwens ook niet echt duidelijk gescheiden. Zo heb je bijvoorbeeld mensen die genetisch man (XY) zijn, maar er uit zien als vrouwen. Ook zijn er naast XY en XX nog ander mogelijkheden. XXY, XYY, XXYY etc.

GeenProbleem
GeenProbleem27 feb. 2023 - 12:59

@Volrin Helemaal mee eens, maar dat wat er tussen je benen zit gaat bepalen wat je biologisch bent. Dat wat tussen je benen zit gaat bepalen of je wel of geen kinderen kunt baren.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 13:20

@GeenProbleem "@Volrin Helemaal mee eens, maar dat wat er tussen je benen zit gaat bepalen wat je biologisch bent. Dat wat tussen je benen zit gaat bepalen of je wel of geen kinderen kunt baren." Je kunt deze irrelevante slagzin eindeloos blijven herhalen, het zal niet veranderen dat geslacht niet bepaald wordt door je vermogen om kinderen te baren.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa27 feb. 2023 - 13:45

Zeeman aan wal Gender is niet je sekse. Gender is meer het gedrag en de kleding, waarvan men vind dat dit bij deze sekse past Dus, ik ben man, want ik heb XY chromosomen. Maar, dat staat los van gender. Gender is bijvoorbeeld het idee dat ik stropdassen moet dragen en biefstukken moet eten. Gender is een culturele constructie. Een cultureel ideaalbeeld, zou je kunnen zeggen. Dat een persoon XX chromosomen heeft, maakt haar een vrouw. Dat zij hakken draagt en lippenstift, is puur cultureel en dus is het gender Marinus. Er zijn ook andere sekses, zoals XYY etc. Alleen dit komt heel weinig voor

Marinus C.
Marinus C.27 feb. 2023 - 13:55

@GeenProbleem Mensen met Androgeenongevoeligheidssyndroom zijn genetisch man, maar hebben vaak wel alle uiterlijke kenmerken van een vrouw en vaak wordt pas bij volwassenheid ontdekt wordt dat ze genetisch XY zijn en testikels op de plaats van "hun" eierstokken hebben etc. Mensen bij wie het AOS niet volledig is, zijn meen ik interseks, wat zoveel betekend dat je niet duidelijk aan de pretorganen kunt zien of het geslacht man of vrouw is. Het lijkt me vrij basale beschaafdheid om die mensen zelf te laten bepalen of ze man, vouw dan wel "Andrs nl..." zijn. En sinds gelijkheid een ding is, heft verder ook iedereen dat recht.

omaoeverloos
omaoeverloos27 feb. 2023 - 14:35

"Daar zullen biologen mogelijk anders over denken. " Ik als bioloog houd me meestal verre van deze discussies, maar voor deze keer dan. Normaliter is er in de natuur geen plaats voor afwijkend uiterlijk of gedrag.

DanielleDefoe
DanielleDefoe27 feb. 2023 - 15:29

@Oma Als de vraag aan een anthropoloog zou worden gesteld dan zou je waarschijnlijk te horen krijgen dat homo sapiens relatief flexibel is vergeleken met andere primaten.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 15:45

"Ik als bioloog houd me meestal verre van deze discussies, maar voor deze keer dan. Normaliter is er in de natuur geen plaats voor afwijkend uiterlijk of gedrag." Juist wel, dat is een van de mogelijke oorzaken voor evolutie: afwijkend gedrag of uiterlijk dat een voordeel geeft tegenover de oudere varianten.

Bert van der Neut
Bert van der Neut27 feb. 2023 - 21:31

@Volrin, Juist wel, dat is een van de mogelijke oorzaken voor evolutie: afwijkend gedrag of uiterlijk dat een voordeel geeft tegenover de oudere varianten. Je niet kunnen voortplanten is geen voordeel en wordt door de natuur ook niet zo gezien. Afwijkingen in de natuur zijn voor bijna 100% ten dode opgeschreven.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 feb. 2023 - 10:23

Evolutionaire processen kosten tijd al kan het ook vrij snel gaan. Momenteel ontwikkeld de stadsvos zich tot een ondersoort met kleinere hersenen (sic!) en een kortere snuit met bredere kaken dan de plattelandsvos.

DanielleDefoe
DanielleDefoe28 feb. 2023 - 10:25

ontwikkelt

Volrin
Volrin28 feb. 2023 - 14:56

@Bert "@Volrin, Juist wel, dat is een van de mogelijke oorzaken voor evolutie: afwijkend gedrag of uiterlijk dat een voordeel geeft tegenover de oudere varianten. Je niet kunnen voortplanten is geen voordeel en wordt door de natuur ook niet zo gezien. Afwijkingen in de natuur zijn voor bijna 100% ten dode opgeschreven. " Twee onjuiste aannames. 1. Evolutie gaat over de voortgang van de soort, niet het individu. Dat een beperkt aantal leden van een soort zich niet voortplant is helemaal geen hindernis voor de voortgang van de soort of de evolutie. 2. Afwijkingen zijn helemaal niet bijna 100% ten dode opgeschreven.

Bert van der Neut
Bert van der Neut28 feb. 2023 - 21:24

@Volrin, 1. Evolutie gaat over de voortgang van de soort, niet het individu. Dat een beperkt aantal leden van een soort zich niet voortplant is helemaal geen hindernis voor de voortgang van de soort of de evolutie. Als dat de dominante variant zou worden zeker wel. Daarom voorkomt de natuur dat. Je kunnen voortplanten is voorwaarde nummer 1 bij elke soort. 2. Afwijkingen zijn helemaal niet bijna 100% ten dode opgeschreven. Jazeker wel. Kans op overleven met een afwijking is zo goed als nul. Dat de soort "mens" een list heeft verzonnen laat dat onverlet.

Satya
Satya27 feb. 2023 - 11:12

Kan Buijs niet serieus nemen, wie met pvv-ers optrekt wil een door haat geleide maatschappij.

7 Reacties
IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk27 feb. 2023 - 12:52

"Kan Buijs niet serieus nemen, wie met pvv-ers optrekt wil een door haat geleide maatschappij. " Ah guilty-by-association dus. Hetzelfde soort redeneringen dat men een andere partijen verwijt te doen.

MG1968-2
MG1968-227 feb. 2023 - 14:38

@IHAG Kan Baudet niet serieus nemen, wie met erkenbrand optrekt wil een ... maatschappij. Kan de zwarte weduwe (god verwierpe haar ziel) want wie met Hitler heult wil een... maatschappij. Kan Buijs niet serieus nemen, wie met pvv-ers optrekt wil een door haat geleide maatschappij. Allemaal niks te maken met guilty-by-association. Buijs wordt niet het gedrag van de pvv'ers verweten maar zijn eigen gedrag. Buijs is geen natuurlijk deel en/of onvrijwillig deel van de pvv noch één van zijn familieleden. Hij kiest ervoor. Die keuze kun je hem toerekenen.

FelixFlex
FelixFlex27 feb. 2023 - 15:05

Satya, had even op de Twitter tijdlijn van Buijs gekeken, dan had je gezien dat hij de laatste keer BIJ1 heeft gestemd!

Woeki Hypo
Woeki Hypo27 feb. 2023 - 15:54

@ MG1968-2, 27 feb. 2023 - 15:38, "Die keuze kun je hem toerekenen." Daar ben ik principieel tegen of dat vraag ik me af. Zeker niet in een (Westerse) maatschappij en wereld, de huidige, waar de vrijheid van meningsuiting en wetenschap onder (maximale) druk staat. Ook bij (institutioneel) Progressief en Links (van hoogopgeleiden). Deze politieke groep maakt volgens mij tegenwoordig veel en veel te veel wetenschappelijke en filosofische fouten. Woeki Hypo is gematigd liberaal.

Satya
Satya27 feb. 2023 - 16:10

"Ah guilty-by-association dus." Nope. Puur op zijn gedrag gebaseerd. Hij zoekt ze op. Is dat lastig om te zien? "Buijs is geen natuurlijk deel en/of onvrijwillig deel van de pvv noch één van zijn familieleden. Hij kiest ervoor. Die keuze kun je hem toerekenen." Precies dat. Klagen over totalitair gedrag op een universiteit wat jou persoonlijk raakt, om daarna met de partij die boeken wil verbieden en religie en de rechtsstaat wil vervangen door een politiestaat tegen die totalitair universiteit te strijden geeft enkel aan dat Buijs totalitair is. Grappig dat Woekie dat even komt verdedigen met z'n zondebok gejank.

MG1968-2
MG1968-227 feb. 2023 - 16:33

@woeki Dat maakt het nog steeds geen gba zoals Ihag dat betoogd. En als buys die keuze niet is toe te rekenen dan niemand. Of ooit iemand verantwoordelijk voor gedrag. Tis dan niet eens zijn of haar gedrag. Je kruistocht is dus van generlei waarde want inherent ongericht en evenzeer aan je zelf geadresseerd. Zonder dat je dat door had overigens. Waarbij weer blijkt dat zelfs vanuit de grootste onzin de eindconclusie waar kan zijn. Je argumentvorm was origineel ten tijde van het vk-forum. Lang gelee alweer. Het wordt sleets. Zou graag de echte woeki zien argumenteren in plaats van dit vorm boven inhoud truukje. Zie er naar uit.

Woeki Hypo
Woeki Hypo1 mrt. 2023 - 16:50

@ MG1968-2, 27 feb. 2023 - 17:33, Ik zie, dat (sommige) mensen hier en elders (negatieve of anti) retoriek (op een persoon of een groep) boven logica stellen. Daarom trekken veel mensen (ook deskundigen) zich terug uit het publieke debat, een intentie van censoren. Zo verdwijnt onze democratie. Lezers kunnen jouw reactie eventueel zelf analyseren en hun conclusies trekken. Als ze daar hulp bij nodig hebben, dan wil ik ze wel helpen. Anders laat ik jouw retoriek hier voor wat het is. En reageer ik een andere keer, wanneer ik iets merkwaardigs zie. Woeki Hypo.

Jozias2
Jozias227 feb. 2023 - 10:59

Ik weet niet wat de auteur hier nu precies mee wil zeggen. Natuurlijk kun je hetgeen Buijs zegt op inhoud en als onderdeel van een wetenschappelijke discussie betwisten. Dat is helemaal niet het punt of hij wel of niet gelijk heeft. Hij schreef in zijn opiniestuk daar over: “Ik vind het natuurlijk geen probleem als men het in de academische arena met mij oneens is; dat is juist onderdeel van een gezond academisch debat.“ Het punt wat hij probeert te maken, en daar gaat dit artikel volgens mij niet over, is dat dat academische debat helemaal niet meer mogelijk is volgens hem. Er zijn standpunten, vragen of onderzoeken bij voorbaat niet meer mogelijk is omdat er een bepaalde moraal zou heersen en als dat ter discussie stelt dan wordt je daar op aangevallen en niet op inhoudelijke gronden.

19 Reacties
stokkickhuysen
stokkickhuysen27 feb. 2023 - 11:43

En het punt dat anderen maken is dat hij niet meedoet aan het wetenschappelijke debat, omdat hij geen wetenschappelijke inbreng heeft. Ik kan niet met een hockeystick in mijn hand staan klagen dat ze me niet mee laten voetballen.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 12:01

"Het punt wat hij probeert te maken, en daar gaat dit artikel volgens mij niet over, is dat dat academische debat helemaal niet meer mogelijk is volgens hem. " Maar elke keer dat hij zo'n stuk schrijft bewijst hij dus juist het tegendeel. Hij kan dit soort dingen gewoon verkondigen, zonder censuur en zonder dat hij zijn baan kwijtraakt.

Jozias2
Jozias227 feb. 2023 - 12:16

@volrin Nu staat zijn baan wel degelijk ter discussie. Uit het artikel in nrc blijkt ook dat hij geen les meer mocht geven en dat er al een vervanger was aangetrokken. Dat hij zich op Twitter of in het nrc kan uiten zegt niets over de academische vrijheid om dat in de uva te doen.

Jozias2
Jozias227 feb. 2023 - 12:17

@stockickhuysen De kritiek nav zijn opiniestuk was niet op basis van de kwaliteit van zijn wetenschappelijke inbreng maar vanwege de onwenselijkheid daarvan.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 13:21

@Jozias "@volrin Nu staat zijn baan wel degelijk ter discussie. Uit het artikel in nrc blijkt ook dat hij geen les meer mocht geven en dat er al een vervanger was aangetrokken. Dat hij zich op Twitter of in het nrc kan uiten zegt niets over de academische vrijheid om dat in de uva te doen. " Er is een verschil tussen academische vrijheid en ongefundeerde onverdraagzaamheid tegenover transgender mensen. Daarnaast kan hij zijn menig gewoon blijven verkondigen. Zelfs al zei hij ontslagen worden.

vakman2
vakman227 feb. 2023 - 13:43

Nee, man - dat wetenschappelijk debat niet meer op grond van een 'bepaalde' moraal, is en door extreemrechts verzonnen waanidee om wtenschappers en intelectuelen verdacht te maken (gebeurde overigens ook in de 30er jaren). Letterlijk gaat het artikel daar ook op in, namelijk: " Gender is een sociale en historische constructie - dat is geen “mening” zoals enkele verdedigers van Buijs betogen - maar de realiteit. Dat is ook uitstekend wetenschappelijk onderbouwd. De reden dat mensen in de wetenschappelijke wereld hem op dit vlak niet serieus nemen is niet omdat hij "gecanceld" wordt, maar omdat hij een vals en onwetenschappelijk perspectief presenteert - om vervolgens de mensen die het met hem niet eens zijn weg te zetten als extremisten." Buijs wordt dus niet 'gecanceld' op basis van normen en waarden. Buijs wordt terecht gecanceld omdat hij zich niet houdt aan de wetenschappelijke methodiek; wat inhoud dat hij nog steeds van alles en nog wat mag beweren. Maar dat hij in zijn rol als wetenschapper, op basis van argumenten zoals dat hoort in de wetenschap, dus niet serieus genomen hoeft te worden...

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa27 feb. 2023 - 14:14

Het onderzoeken of homogeweld te maken heeft met de islam, is al 'problematisch' Als iets onderzoeken al 'problematisch' is, dan spreek je niet meer van een academische cultuur, dan spreek je niet meer van wetenschap Wat is de relatie tussen de islam en homo's anno 2023 ? Het lijkt mij dat dat iets is dat we zouden moeten kunnen onderzoeken.... Als wetenschappers zaken niet meer mogen onderzoeken, omdat de uitkomst 'kwetsend' zou kunnen zijn, dan bestaat wetenschap niet meer De academie gaat niet over jouw gevoelens. Als uit onderzoek blijkt dat mannen vaker gewelddadig zijn dan vrouwen, dan zou dat mij als man misschien ook kunnen 'kwetsen'. Maar dat veranderd niets aan de uitkomst van het onderzoek

Zandb
Zandb27 feb. 2023 - 16:13

Jozias Had het daar dan maar bij gelaten: "Ik weet niet wat de auteur hier nu precies mee wil zeggen."

Minoes&tuin
Minoes&tuin27 feb. 2023 - 17:35

Volrin Dat denk ik niet.... Hij vindt non-binair onzin. Dat mag hij niet zeggen omdat het niet- wetenschappelijk zou zijn. (Ik vraag me overigens zelf af hoe je wetenschappelijk kunt bewijzen dat het geen onzin is) Mensen klagen dat ze zich 'onveilig' voelen als..... Ze willen een safe-space.... en hij wordt om die reden geweerd en onheus benaderd, zowel door studenten als collega's. Dat gaat zo op meerdere punten. Hij mag daarnaast niet zeggen dat de uitkomst van een onderzoek naar homo-geweld uitwijst dat vooral Marokkanen zich daaraan schuldig maken. Dat wordt dan weer opgevat als discriminatie van Marokkanen. Dat is wat ik erover begrepen heb. Over dat alles mag vervolgens dus geen debat gevoerd worden omdat dat debat niet een wetenschappelijk debat zou zijn. Zoiets. Hij krijgt geen ruimte voor debat omdat studenten/mensen zich constant gekwetst voelen en klagen over het niet hebben van een safe space etc..etc... Kortom; Hij voelt zich uitgekotst en gehinderd in het 'vrije' debat over dit alles.

Adaestuo
Adaestuo27 feb. 2023 - 19:20

De ontwikkelingen en bevindingen in de neurowetenschappen laten zien dat het allemaal veel meer is dan wat er tussen de benen huist. Een mooie inleiding is een boek uit 2019: 'The Gendered Brain' Geschreven door Gina Rippon. Het handelt over de hardnekkige mythes aangaande sekseverschillen in het brein en gedrag. Hoofdzakelijk is de inhoud van het boek gericht op alle onzin die er bestaat over de rol die vrouwen wordt opgelegd en een welbepaalde gedrag die als sociaal wenselijk/vereist wordt beschouwd. Maar het is goede leesvoer voor mensen die echt heel graag wat verder dan tussen de benen willen kijken.

Zandb
Zandb28 feb. 2023 - 7:34

Minoes U zegt: "Hij vindt non-binair onzin. Dat mag hij niet zeggen omdat het niet- wetenschappelijk zou zijn." Ik denk dat het volgende bedoeld wordt: Ik mag gerust beweren dat de aarde plat is maar als ik dat niet 'wetenschappelijk' kan onderbouwen, dan hoort zo'n bewering niet in de wetenschap thuis. Voor zoiets als "binair onzin vinden" of ".... de uitkomst van een onderzoek naar homo-geweld uitwijst dat vooral Marokkanen zich daaraan schuldig maken." geldt hetzelfde. (Wat dat laatste betreft: Hoe wetenschappelijk mag je dat onderzoek noemen? Dat is dan de vraag. (Ik bedoel, stel u voor dat mijn onderzoek zou uitwijzen dat de relativiteitstheorie onzin is.)

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 feb. 2023 - 13:23

Zandbergen Je geeft weer een onzin argument. Ik heb gevraagd/gezegd of non-binair dan wel wetenschappelijk bewezen is bijvoorbeeld! Dat onderzoek naar homo-geweld heeft hijzelf gedaan. Ik ga niet over de beoordeling ergens van. Ik heb tegenover binair, non-binair gezet en gevraagd of non-binair wel wetenschappelijk bewezen is. Hier gaat het over wel dan niet wetenschappelijk bewezen zijn en/of mening van beiden of.... etc...... Ga dan niet zeuren over een aarde die niet plat is omdat bewezen is dat die niet plat is en dit twee totaal verschillende grootheden zijn. Die aarde kan zichtbaar gemaakt worden en kan überhaupt bewezen worden, het is geen begrip nl. Iets is dus op zich niet wetenschappelijk bewezen omdat het volgens mensen zou bestaan.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 feb. 2023 - 13:25

Zandbergen Aanvulling: Ik geef overigens enkel zijn struikelpunten weer en reactie daarop.

Minoes&tuin
Minoes&tuin28 feb. 2023 - 13:48

Zandbergen Ik heb het over wat hij vindt, waar het over gaat en de wetenschappelijke vrijheid tot debat, ook of juist al is de uitkomst voor sommigen controversieel. Zou dit niet zo zijn heb je amper of nooit debat nodig. De vraag is m.i. wanneer m.b.t. dit onderwerp er iets wetenschappelijk bewezen is cq. kan zijn. Daar kunnen 'soms' meningen over verschillen denk ik. Als dat laatste niet zou zijn zouden er m.i. nooit debatten zijn over de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, de interpretatie daarvan. Overigens schrijf ik nog steeds over waar hij zegt dat het over gaat. Hij is zelf homo-seksueel, misschien daarom de interesse voor het onderzoek naar geweld tegen homoseksuelen dat hij zelf verricht heeft. Maar uiteindelijk gaat het erover dat de uitkomsten van, de interpretatie van... de studenten en andere leraren niet aanstaan omdat zij zich gekwetst zouden voelen, niet 'veilig' en zij hem daarop persoonlijk afrekenen i.p.v. in debat te gaan.

stokkickhuysen
stokkickhuysen28 feb. 2023 - 13:55

Nee Jozias. Mevrouw bracke verwoordt het juist: 'De universiteit, vindt Bracke, is geen marktplaats waar iedereen maar wat kan roepen. „Waar we het wél over moeten hebben zijn de zaken die open liggen, de grijze zones, de twijfels. En die zijn er natuurlijk als het over gender gaat. Het debat daarover wordt hier gewoon gevoerd, maar wel binnen de contouren van de wetenschappelijke literatuur.”' En dus niet zoals Buijs dat doet, zich beroepen op zijn wetenschappel;ijk werk dat nog moet volgen (maar waarvan hij blijkbaar de uitkomst al weet).

Volrin
Volrin28 feb. 2023 - 14:59

@Minoes Volrin Dat denk ik niet.... Hij vindt non-binair onzin. Dat mag hij niet zeggen omdat het niet- wetenschappelijk zou zijn." Dat is het ook niet. En hij mag het wel zeggen, maar net zoals hij dat mag zeggen, mogen anderen hem er op wijzen dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is. Vrijheid van meningsuiting en wetenschappelijk debat werken twee kanten uit. "(Ik vraag me overigens zelf af hoe je wetenschappelijk kunt bewijzen dat het geen onzin is) " Dat is de bewijslast omdraaien. Hij zegt dat het onzin is, dan is het aan hem om dat aan te tonen, of te erkennen dat het slechts zijn mening is en niet een wetenschappelijke conclusie. "Mensen klagen dat ze zich 'onveilig' voelen als..... Ze willen een safe-space.... en hij wordt om die reden geweerd en onheus benaderd, zowel door studenten als collega's. Dat gaat zo op meerdere punten. " Nogmaals, net zoals hij de vrijheid heeft zijn mening over transgender onderwerpen te delen, hebben de anderen de vrijheid om hun mening over hem te delen. Inclusief hun eventuele mening dat hij ongeschikt voor zijn werk is. Of hij dan daadwerkelijk ontslagen moet worden is een andere vraag.

Volrin
Volrin28 feb. 2023 - 15:02

@Minoes "Hij mag daarnaast niet zeggen dat de uitkomst van een onderzoek naar homo-geweld uitwijst dat vooral Marokkanen zich daaraan schuldig maken." Bron? Volgens welke wet of universitaire regel niet? "Dat wordt dan weer opgevat als discriminatie van Marokkanen." Omdat hij geen causaal verband aan kan tonen. Alleen een correlatie, terwijl er andere correlaties zijn (zie het artikel waar wij beiden op reageren) die een betere verklaring geven dan het land waar zij of hun ouders geboren zijn. "Dat is wat ik erover begrepen heb. Over dat alles mag vervolgens dus geen debat gevoerd worden omdat dat debat niet een wetenschappelijk debat zou zijn." Nogmaals, bron? Waar zegt de auteur van dit artikel, de Nederlandse wet, of het reglement van de universiteit dat die discussie niet gevoerd mag worden? "Zoiets. Hij krijgt geen ruimte voor debat omdat studenten/mensen zich constant gekwetst voelen en klagen over het niet hebben van een safe space etc..etc... " Dat is typisch snowflake gedrag waar hij anderen van beschuldigd. Hij kan het niet hebben dat andere mensen hun vrije mening gebruiken om zijn vrije mening te bekritiseren. "Kortom; Hij voelt zich uitgekotst en gehinderd in het 'vrije' debat over dit alles. " Maar hij wordt niet gehinderd. Hij kan nog steeds vrij zij meningen uiten. Hij kan er alleen niet tegen dat hij daar kritiek op krijgt.

Zandb
Zandb1 mrt. 2023 - 7:13

Minoes Als u niet kunt of wilt zien, dat het hier om een wetenschapper gaat, die in een wetenschappelijke context een uitspraak doet en daar wetenschappelijk op afgerekend wordt (en wil worden), dan maar niet.

Minoes&tuin
Minoes&tuin1 mrt. 2023 - 14:16

Zandbergen Ik weet wel degelijk dat het hier om een wetenschapper gaat, en over wetenschappelijk onderzoek in deze. Ik ben nu enkel op zoek of er ook fysieke zaken zijn, onderzoeken die non-binair aangeven/vast kunnen stellen op fysieke gronden, of het nu chromosomen, hormonen en/of wat ook zijn. (gedurende de ontwikkeling of later) Dat weet ik alleen nog steeds niet en kan het niet direct ergens vinden, heb ook niet overal toegang, Ik weet dat er op alle identiteitsvlakken wel fysieke onderzoeken zijn gedaan maar kan zelf niets vinden over eventuele fysieke (bewijsbare) verschillen in dit geval. Voor mij is dit nog niet zolang een begrip. Vraag me nog steeds af of het nu fysiek aantoonbaar of een gevoel is en expressie. Ik kon echter op dit onderwerp m.b.t. de UVA niets anders zeggen dan wat Buys zei. Meer was ook niet de bedoeling. Er bestaat overigens wel degelijk zoiets bij onderzoeken als interpretatie van gegevens of 'het gegeven' Daar behoef je niet zo over te vallen. Vraag of is het misschien gewoon een gegeven dat veel mensen zich zo 'voelen' en wordt het derhalve onder expressie geschaard. Daarnaast kan ik me ook wel gewoon voegen in mijn antwoorden naar wat Joop en reageerders wensen, dat is niet zo moeilijk. Echter dat past me niet.

Sam V
Sam V27 feb. 2023 - 9:15

Wel grappig dat gender als een sociale constructie wordt getypeerd. Dan is het namelijk afhankelijk van normen en waarden. Elke kritiek op het genderdenken is dan ook gerechtvaardigd vanuit normen en waarden. Het is namelijk niet geconstrueerd vanuit een objectiveerbare waarde als gelijkheid. Als ik mij voortaan als boom identificeer, betekent dat immers niet dat de maatschappij zich dan aan mij moet aanpassen of dit moet faciliteren. Ik kan nog steeds gelijk behandeld worden als mens in de maatschappij waarbij een deel objectiveerbare onderscheiden in mensen (leeftijd, geslacht, e.d.) worden erkent om de maatschappij harmonieus te laten functioneren. Het probleem zit hier dan ook in het opdringen van specifieke normen en waarden alsof het een automatisch gevolg is van universele normen en waarden. De wetenschap kan dan wel verklaren waar het vandaan komt maar daarmee is het nog niet per se wenselijk voor de maatschappij en zeker niet elke maatschappij. Wellicht is de heer Buijs wel tot dat besef gekomen.

11 Reacties
Martin van der Linde
Martin van der Linde27 feb. 2023 - 10:18

Sam, gender is een sociaal construct. De gangbare indeling man/vrouw is daar het bewijs van. Die is arbitrair, je kijkt alleen naar fysieke kenmerken. Maar als zelfs biologen en artsen zeggen dat er meer is, dat er meer factoren een rol spelen in de determinatie van geslacht en identiteit en dat onderbouwen met biologische verklaringen, dan moeten we wel constateren dat het opdringen van een radicale opdeling in m/v aan alle kanten tekort schiet. En dat het veel verder gaat dan normen en waarden. Of een samenleving in staat is dat inzicht te volgen is een kwestie van normen en waarden.

GeenProbleem
GeenProbleem27 feb. 2023 - 10:30

@Martin Vraag eens aan een arts of een man zonder baarmoeder en eileiders zwanger kan worden?

Jozias2
Jozias227 feb. 2023 - 10:43

@martin Als het waar is wat u zegt dan zou je onderzoek kunnen doen op een begraafplaats en aan de hand van de overblijfselen onderzoek kunnen doen naar de biologische waarden. Wat denkt u dat u dan aantreft behalve man/ vrouw?

stokkickhuysen
stokkickhuysen27 feb. 2023 - 11:22

@Geenprobleem Misschien is de vraag of je zwanger kunt worden niet het juiste criterium om te zien of je wel of geenv rouw bwent. Ik geloof nou juist dat dat precies het punt is dat je maar heel trots blijft missen.

Marinus C.
Marinus C.27 feb. 2023 - 11:57

Even kijken: Het in volkomen duidelijk dat de natuur spontaan mensen produceert die niet helemaal goed in te delen zijn als man of vrouw. Het is ook volkomen duidelijk dat (delen van) de mensheid hier al eeuwen, zo niet millennia lang van op de hoogte is, gezien het bestaan van derde (t.e.m. soms wel zevende) genders e.d. Tenslotte is het volkomen duidelijk dat zelfs wat op domrechts doorgaat voor de onwrikbaar indeling van de mensheid in man en vrouw best wel arbitrair is en tevens nogal veranderlijk. Rechtsmensjes hoeven ook niet bang te zijn dat hen iets opgedrongen wordt. Dat is puur projectie van de eigen neiging om LHBTIQA-mensen zaken op te dringen (en erger). Als je stopt met ons je reactionair-christelijke genderpuurheidswaanideeën door de strot te rammen, heb je verder geen last van ons. "aLs iK MiJ VoOrTaAn aLs bOoM IdEnTiFiCeEr" Niets illustreert de geestelijke armoede van dom-rechts als het feit dat dat slag al een decennium op dit "grapje" moet teren. Het bewijst ook niets. Normale mensen, dus mensen die geen last hebben van, ik noem maar iets, pathologisch-rechtse bemoeizucht, interesseert het namelijk geen flikker als je jezelf een boom vindt.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 12:03

@GeenProbleem "@Martin Vraag eens aan een arts of een man zonder baarmoeder en eileiders zwanger kan worden?" Vraag eens aan bioloog met expertise op het gebied van geslacht, of het hebben van een baarmoeder, eileiders of zwanger kunnen worden, bepaald of iemand een vrouw is of niet.

GeenProbleem
GeenProbleem27 feb. 2023 - 12:56

@volrin 'Vraag eens aan bioloog met expertise op het gebied van geslacht, of het hebben van een baarmoeder, eileiders of zwanger kunnen worden, bepaald of iemand een vrouw is of niet.' Iemand die geboren is met een baarmoeder en eileiders is een vrouw, hoe en wat die persoon zich daarna voelt of wil voelen staat daar los van. Iemand die geboren is zonder baarmoeder en eileiders maar met een penis of teelballen kan niet zwanger worden (tenzij baarmoeder/eileider transplantatie, maar zover zijn we nog niet). En ja je hebt uitzonderingen....

GeenProbleem
GeenProbleem27 feb. 2023 - 12:58

@marinus 'Normale mensen, dus mensen die geen last hebben van, ik noem maar iets, pathologisch-rechtse bemoeizucht, interesseert het namelijk geen flikker als je jezelf een boom vindt. ' Sorry, maar wie ben jij om te bepalen waar mensen wel of geen mening over mogen hebben?

IkHebAltijdGelijk
IkHebAltijdGelijk27 feb. 2023 - 13:02

"Rechtsmensjes hoeven ook niet bang te zijn dat hen iets opgedrongen wordt. Dat is puur projectie van de eigen neiging om LHBTIQA-mensen zaken op te dringen (en erger). Als je stopt met ons je reactionair-christelijke genderpuurheidswaanideeën door de strot te rammen, heb je verder geen last van ons. " Klinkt als datgene zelf doen dat een ander verweten wordt.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 13:26

@GeenProbleem "@volrin 'Vraag eens aan bioloog met expertise op het gebied van geslacht, of het hebben van een baarmoeder, eileiders of zwanger kunnen worden, bepaald of iemand een vrouw is of niet.' Iemand die geboren is met een baarmoeder en eileiders is een vrouw, hoe en wat die persoon zich daarna voelt of wil voelen staat daar los van." Onjuist. Er worden mannen met een baarmoeder en eileiders. https://www.indiatoday.in/india/story/up-man-born-with-uterus-and-fallopian-tubes-gets-operated-at-faridabad-amrita-hospital-2339358-2023-02-25 Maar blijf vooral koppig tegen de feiten ingaan. U zet alleen uzelf er mee voor schut. Geslacht wordt niet bepaald door organen, maar door chromosomen. En daar zijn niet alleen meer variaties in dan man of vrouw, maar ook variaties die er van de buitenkant uit zien als het een, maar chromosoom gezien toch wat anders zijn. "En ja je hebt uitzonderingen...." Dus u erkent dat uw absolute claim dat mannen geen baarmoeder en/of eileiders kunnen hebben onzin is? Dat iets minder vaak voorkomt betekend niet dat het niet bestaat, niet echt of onnatuurlijk is.

Sam V
Sam V28 feb. 2023 - 20:04

@ Martin van der Linde Ik begrijp uw redenatie wel, maar dat zou dan toch leiden tot een maatschappij waar alles wat de mens aangaat arbitrair wordt? Het zou dan voor ieder mens anders zijn in hoeverre geslacht/gender, leeftijd, intelligentie, etc. van toepassing is op een situatie. Of het leidt tot een situatie waar niets meer arbitrair is omdat niets meer als onderscheid wordt gehanteerd. Dat is mij 100 stappen te snel.

Dubro
Dubro27 feb. 2023 - 9:10

Mr Buijs komt op mij over als iemand die graag de boel overdrijft om veel aandacht in de media te krijgen. Zijn ommezwaai qua standpunten komt op mij niet heel integer over. Echter, een docent willen cancelen omdat je persoonlijk beledigd bent door hetgeen wat hij verteld in zijn colleges is een regelrechte schande. Je hebt niks te zoeken op een universiteit wanneer dat de mentaliteit is. Val hem aan op zijn onwetenschappelijkheid, mocht die er zijn. Buiten dat beweren maar weinig mensen dat niemand zich daadwerkelijk anders kan voelen dan het geslacht waarin iemand geboren is. De vraag is alleen: In hoeverre moet de maatschappij daarin mee gaan? Daarin vliegen de genderideologen compleet uit de bocht. Zij zijn uiteindelijk degene die in de discussie gender en geslacht door elkaar halen of als hetzelfde zien. Mensen die kritisch hierop zijn erkennen wel dat er zoiets is als gender, maar dat geslacht uiteindelijk de basis moet zijn van maatschappelijke indeling.

4 Reacties
TanteJuut
TanteJuut27 feb. 2023 - 10:29

Door geslacht/sekse als basis te nemen in plaats van sociale rol (gender) kun je mensen determineren tot fysieke eigenschappen voor het maken van de maatschappelijke indeling. Je hebt een geslacht en je bent je geslacht. Kan ik respecteren. Zelf prefereer ik de indeling naar de sociale geslachtsrol (gender) omdat dat meer recht doet aan de variatie binnen de menselijke soort en de vrijheid van expressie. Je hebt een geslacht, en je hebt de keuze van expressie. Waarom slechts 98-99% erkennen als je 100% kunt erkennen. Zolang niemand mij goed kan overtuigen van het 'opdringen', de 'bedreiging', de 'ideologie' en het 'uitgummen van bestaande genders' blijf ik bij dit standpunt.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 12:04

"De vraag is alleen: In hoeverre moet de maatschappij daarin mee gaan? Daarin vliegen de genderideologen compleet uit de bocht. Zij zijn uiteindelijk degene die in de discussie gender en geslacht door elkaar halen of als hetzelfde zien. " Kun je daar eens concrete voorbeelden van geven, met uitleg hoe dat schadelijk zou zijn voor de maatschappij?

Marinus C.
Marinus C.27 feb. 2023 - 14:20

Een van de meer destructieve conservatieve en reactionaire waanideeën, is dat de maatschappij in zal storten als de seksualiteit, genderexpressie en romantische aantrekkingskracht van derden niet gecontroleerd en gereguleerd wordt. Deze ziekelijk neiging tor controleren en reguleren wordt vervolgens onterecht op normale mensen geprojecteerd en tegelijkertijd ineens wel als onwenselijk gezien.

Baloemparoempaloempa
Baloemparoempaloempa27 feb. 2023 - 14:36

Marinus Je hebt gelijk dat rechts vaak panisch doet over 'het huwelijk' en 'feminisme' etc Zij verlangen terug naar de jaren vijftig. Sommige rechtse mannen verlangen zelfs naar een soort van kalifaat toestand, maar dan een christelijke versie daarvan Maar niet iedereen die kritiek heeft op woke, doet dat vanuit reactionaire/altrigh/manosphere sentimenten. Die denkfout maakt links te vaak. Dat ik kritiek heb op Bij1, maakt mij nog geen FVD aanhanger

Rechtse   Bal
Rechtse Bal27 feb. 2023 - 8:54

afrekening op universitair niveau ? onderzoek uit 2009 kan best eens door voortschrijdend inzicht een andere kant opschieten.

1 Reactie
MG1968-2
MG1968-227 feb. 2023 - 10:07

Aangezien je niet op de aangedragen argumenten in dit stuk ingaat kan het welhaast niet zo zijn dat je zelf geloofd dat voortschrijdend inzicht hier van toepassing is. Je wilt dat wel geloven. Maar je hebt er geen enkele aanleiding voor om dat aan te nemen of argument om het te beargumenteren. Want anders had je ze opgeschreven.

TanteJuut
TanteJuut27 feb. 2023 - 8:25

Is hij nu inconsequent of juist flexibel van geest en/of onderhevig aan voortschrijdend/terugwerkend inzicht? Zijn non-binaire 'kritiek' richt zich, in mijn ogen, meer op sekse dan op deze genderexpressie an sich. Moord en brand schreeuwen, nog cancellen is niet de oplossing. Dit gesprek is nog lang niet uitgekristalliseerd.

Angelos
Angelos27 feb. 2023 - 8:00

Het stuk over dhr. Buijs waar ik al een tijdje op aan het wachten was.

Pera71
Pera7127 feb. 2023 - 7:36

Behalve de punten die hier worden genoemd bracht Buijs de volksgezondheid in gevaar door zijn leugens over corona. De afgelopen maanden is hij verder geradicaliseerd en in het kamp van ongehoord terechtgekomen. Doet mee aan de hetze tegen Koopmans en medewetenschappers, is tegen de verderdiging van Oekraine, verdedigt de fakkeldreigers. Figuren zoals hij horen niet thuis op de universiteit. De hele bruine zuil zou uit het maatschappelijk leven moeten worden geëlimineerd, uiteraard met legale middelen. Arbeidsrechtelijk valt het bijvoorbeeld niet onder goed werknemerschap om schadelijke leugens over volksgezondheid te verspreiden. En de wetten tegen nazisymboliek en holocaustontkenning kunnen worden toegepast op degenen die nu Rusland steunen.

5 Reacties
A little bit of sunshine
A little bit of sunshine27 feb. 2023 - 8:50

@Pera, "uit het maatschappelijk leven moeten worden geëlimineerd", en zo ook de hele christelijke zuil, en de islamitische zuil, de hele rechtse zuil, etc. Totdat de samenleving overblijft die Pera zou willen hebben. Misschien een enkeltje Rusland of Noord-Korea, daar passen ze dit soort technieken erg succesvol toe.

GeenProbleem
GeenProbleem27 feb. 2023 - 9:38

Welke gedachtes wil je nog meer verbieden? 'Arbeidsrechtelijk valt het bijvoorbeeld niet onder goed werknemerschap om schadelijke leugens over volksgezondheid te verspreiden.' Zoals de 'lableak' theorie? Die geen theorie is? En waar Koopmans zich heeft laten ringeloren door de Chinezen? 'WASHINGTON—The U.S. Energy Department has concluded that the Covid pandemic most likely arose from a laboratory leak, according to a classified intelligence report recently provided to the White House and key members of Congress.' https://www.wsj.com/articles/covid-origin-china-lab-leak-807b7b0a ' uiteraard met legale middelen' Fijn dat je dat nog even moet benadrukken..

MG1968-2
MG1968-227 feb. 2023 - 10:48

@GeenProbleem "Zoals de 'lableak' theorie? Die geen theorie is?" Niemand heeft ooit gezegd dat het geen theorie was. Andere waren (en zijn nog steeds) waarschijnlijker. "En waar Koopmans zich heeft laten ringeloren door de Chinezen?" Laat jij je nou misleiden door het amerikaanse Energy department of weet je dat het ook daar maar één (low-profile?) 'standpunt' is en er nogal wat meer over te vertellen is. Dat wist je. Laat dat na. Want je wilt dat mensen dit als de juiste theorie gaan zien. Tsk... Zie naast jou link o.a. ook: https://www.nytimes.com/2023/02/26/us/politics/china-lab-leak-coronavirus-pandemic.html

GeenProbleem
GeenProbleem27 feb. 2023 - 11:32

@MG1968 ‘Laat jij je nou misleiden door het amerikaanse Energy department of weet je dat het ook daar maar één (low-profile?) 'standpunt' is en er nogal wat meer over te vertellen is. ‘ Over het algemeen heb ik meer vertrouwen in de Amerikaanse overheid + WSJ dan in de Chinezen en de WHO. ‘ Niemand heeft ooit gezegd dat het geen theorie was.’ Jawel hoor, veel mensen werden weggezet als wappies en conspiracy theorists. De WHO (en daarmee Koopmans) hebben zich laten ringeloren door de Chinezen.

MG1968-2
MG1968-227 feb. 2023 - 12:12

@GeenProbleem "Over het algemeen heb ik meer vertrouwen in de Amerikaanse overheid + WSJ dan in de Chinezen en de WHO. " Het is niet het standpunt van de amerikaanse overheid. Verre van. Het is het standpunt van één der departments dat dit standpunt instrumenteel (als belanghebbende) kan inzetten. De andere delen van de amerikaanse overheid zijn het daar niet mee eens. "Jawel hoor, veel mensen werden weggezet als wappies en conspiracy theorists." Voor mensen die deze theorie als enige mogelijke waarheid omarmde gold dat en geld dat nog steeds. Ik zou zeggen. Lees ook gewoon de stukken waarnaar je zelf linkt of die je aangereikt worden. Alhoewel het ook gewoon je manier van werken kan zijn: blijven herhalen wat jij wilt dat mensen geloven, ook al weet je dat het onzin is. Het past wel.

Kira68
Kira6827 feb. 2023 - 7:25

Wat een onzin. Anders denken mag niet he. Jongen, meisje 2 soorten biologisch gezien. Met af en toe een uitzondering er tussen.

3 Reacties
Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 12:06

"Anders denken mag niet he. Jongen, meisje 2 soorten biologisch gezien. Met af en toe een uitzondering er tussen. " Dus u erkent dat er meer is dan jongen en meisje. Dat andere opties minder vaak voorkomen maakt niet dat ze niet bestaan, natuurlijk of echt zijn.

GeenProbleem
GeenProbleem27 feb. 2023 - 12:57

@volrin Dat zijn medische uitzonderingen.

Volrin
Volrin27 feb. 2023 - 13:27

@GeenProbleem "@volrin Dat zijn medische uitzonderingen." Nee, natuurlijk voorkomende varianten. En nogmaals dat het uitzonderingen zijn maakt ze niet minder echt, laat staan dat ze niet bestaan.