Joop

Laten we ons geluk niet verspelen, een eeuw na de Eerste Wereldoorlog

  •    •  
11-11-2018
  •  
leestijd 3 minuten
  •  
81 keer bekeken
  •  
6336800753_80670fb5b3_z
Nationalistische ideologieën en dromen van etnische homogeniteit zijn nachtmerries, zo heeft de twintigste eeuw ons geleerd
Dit weekend komt keihard binnen hoeveel geluk mijn generatie heeft gehad. Volgend jaar word ik zeventig en nooit heb ik in levensgevaar verkeerd. Dat is een heel verschil met mijn vader, die in het kader van de Arbeidsinzet naar Duitsland was gestuurd en daar zware bombardementen overleefde, onder andere  op Düsseldorf en op het Oostenrijkse vliegveld Bad Voslau. Dat hij dit door moest maken, was een gevolg van de Eerste Wereldoorlog, die wel wordt aangeduid als de moedercatastrofe.
Mazzel Dit weekend wordt hij in de landen om ons heen uitgebreid herdacht: tien miljoen soldaten verloren het leven, jonge mannen in de kracht van hun leven. Dan zijn de burgerslachtoffers – van honger, van ontbering van genocide – niet meegeteld en evenmin de twintig miljoen mensen die bezweken aan de epidemie van de Spaanse griep. Het virus kreeg extra kansen omdat zoveel bevolkingen door vier jaar oorlog verzwakt waren en omdat zoveel soldaten op een kluitje zaten en elkaar aanstaken.
Dat hebben ik en al mijn leeftijdgenoten in dit land nooit mee hoeven maken. En de generaties na ons ook niet. President Macron van Frankrijk en bondskanselier Merkel van Duitsland herdenken de slachtoffers gezamenlijk en dat accentueert onze enorme mazzel.
De tien miljoen soldaten die aan de fronten crepeerden, werden het vuur ingestuurd voor vaderland en vaak ook vorst. Nationalisme was de ideologische drijfveer van het eindeloze moorden. Toen in 1917 de Verenigde Staten zich in de oorlog mengden, formuleerde president Wilson een oorlogsdoel, dat later als basis werd aangenomen voor een duurzame vrede: het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren. Uitgangspunt: elk volk heeft recht op een eigen staat. Multinationale staten zoals Oostenrijk-Hongarije of het Ottomaanse Rijk zijn volkerengevangenissen die moeten worden opgebroken. Dat is na 1918 ook gebeurd. Probleem: volkeren bewonen zelden uitsluitend aaneengesloten territoria.
Om etnisch homogene staten te scheppen, zijn grootscheepse etnische zuiveringen nodig. Of minderheden dienen hun taal, hun cultuur en hun identiteit op te geven. Na de wapenstilstand in 1918 ging het moorden dan ook door. En haast alle nieuw ontstane zogenaamde nationale staten kenden aanzienlijke minderheden, die zich onderdrukt en achtergesteld achtten. Extreem nationalisme was de lont in het kruitvat van de Tweede Wereldoorlog, die in ieder geval door Duitsland werd gezien als een rassenstrijd waaruit het eigen superieure Herrenvolk als dominant tevoorschijn diende te komen terwijl het parasitaire joodse ras diende te worden uitgeroeid en de Slavische volkeren vanwege hun inherente minderwaardigheid op zijn best een leven in dienstbaarheid werd gegund.
Daar zijn ik en mijn generatiegenoten en iedereen in Nederland die jonger is dan wij aan ontsnapt. We zijn niet het vuur in gestuurd. We waren veilig en omdat Nederland onderdeel uitmaakt van West-Europa ook nog vrij van politieke onderdrukking. Dat is een enorm voorrecht. Onverdiend want het verenigde Europa dat ons dit tijdperk van vrede beschoren heeft, is opgebouwd door mensen die de tweede wereldoorlog en de daarop volgende onderdrukking door het Sovjetimperium wél aan den lijve hebben meegemaakt. Ze hadden leergeld betaald en daarom schiepen ze structuren die Merkel en Macron nu in staat stellen om samen de doden van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Omdat zij de vloek van de etnische eenheidsstaat overstegen zijn.
Nationalistische ideologieën Dat is des te meer reden om te waken tegen de wederopstanding van nationalistische ideologieën en dromen van etnische homogeniteit. Dat zijn namelijk nachtmerries, zo heeft de  twintigste eeuw ons geleerd. Ze brengen rivaliteit, ze brengen dood, ze brengen verdrukking. Ze brengen etnische zuivering. Dat hebben we gezien daar waar zulke ideologieën inderdaad de overhand kregen: op de Balkan, in het voormalig Joegoslavië, in de Oekraïne en de Kaukasus.
Denk ook aan Catalonië. Als dat land zijn onafhankelijkheid herwint, ontstaat er een Spaanstalige minderheid van pakweg twee miljoen personen. Dat is geen oplossing van een probleem. Dat creëert alleen maar meer haat en verdeeldheid. Voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren is ruimte nodig in een groter geheel. Een zogenaamde nationale staat is alleen maar beknellend en leidt in veel gevallen tot ongelukken. Laten we de mazzel van onze generaties in hemelsnaam niet verspelen.
Cc-foto: OliBac

Meer over:

opinie
Delen:

Praat mee

Heb je een vraag, suggestie of wil je gewoon iets kwijt? Dat kan hier. Lees onze spelregels.

avatar

Reacties (38)

Joop Schouten
Joop Schouten12 nov. 2018 - 15:00

'De vraag is of de principes van zelfbeschikking der volkeren en volkssoevereiniteit op den duur zullen gaan botsen op het behoud van territoriale integriteit.' Volgen de Wet van Murphy wel... Ik geloof niet meer in fysieke grenzen noch in een gecentraliseerde staat. Beide zijn obstakels die zelfgekozen vriendschappen en handelen in de weg staan.

Sonic2
Sonic212 nov. 2018 - 11:46

De eerste wereldoorlog werd veroorzaakt door nationalisme. Althans een belangrijk onderdeel ervan. De wissels werden verkeerd gezet zo rond 1890. Toen werd Otto von Bismarck min of meer gedwongen om afstand te doen van zijn macht. Von Bismarck voerde realpolitik en stelde zich terug houdend op. Na dat Von Bismarck weg was, kregen nationalisten het voor het zeggen. De Duitse vloot werd uitgebreid. De retoriek naar andere landen werd opgevoerd. De spanning groeide. Haffner heeft dat overigens ook in zijn boek al beschreven Natuurlijk was er de moord. Natuurlijk zaten er ook andere spanningen over. Natuurlijk speelde 1871 ook nog enigszins mee. De hoofdreden is echter de draai die het Duitse keizerrijk in 1890 maakte. Nationalisme is ook een ziekte. En iedereen die het steunt, zit politiek gezien op het verkeerde pad. En Hitler was natuurlijk precies hetzelfde. Een nationalist, populist en demagoog. Een liberaal of sociaal democraat was niet Polen binnen gevallen. Het zijn alleen nationalisten zoals Poetin en Hitler die menen dat een bepaald deel van een ander land tot de zijne toe behoort. Ik zeg niet dat je helemaal niet vaderlandlievend mag zijn. Erken alleen gewoon eens dat nationalisme leidt tot irritatie, onbegrip en boosheid bij de rest van de wereld. Jouw winst is in de zwart witte wereld van nationalisten altijd het verlies van de ander. Je ziet dat zelfde patroon ook met de Brexit. Die Engelse nationalisten denken echt dat de EU gedwongen alles uit hun handen moeten laten vallen. Dat ze moeten ondertekenen wat de Brexiteers willen alleen omdat de Brexiteers in de campagne leugens hebben verteld over de Brexit. Zo werkt het niet. Net als met een Nexit. Natuurlijk gaat het buitenland moeilijk doen. Natuurlijk gaan ze onze dan slechte onderhandelingspositie uitbuiten. Het is ook altijd opmerkelijk dat als we aan gevaarlijk nationalisme altijd denken aan WO 2. Wilders, Baudet kunnen geen nazi's zijn immers, want ze stoppen geen moslims in een concentratiekamp. Ook het nationalisme van verschillende mogendheden in de eerste wereldoorlog kan leiden tot drama's.

1 Reactie
LaBou
LaBou 12 nov. 2018 - 15:51

Misschien moet je dit boek eens lezen: http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2014/08/06/de-groote-klassenoorlog-1914-1918-geen-classy-maar-class-affair. Het waren niet alleen de Duitsers maar ook de Fransen, de Engelsen en de Russen. En ze hadden allemaal hetzelfde doel.

Auslander
Auslander12 nov. 2018 - 10:48

Een verhaal die wel klopt maar een conclusie die het streken van verhaal zelf tegenspreekt. EU is geen alternatief voor de nationale staten maar een concurrent daarvan. Het succes van EU als geheel (in welke vorm dan ook) is nauw verbonden met het verwijderen van de huidige op etnische bases gebouwde nationale staten. Maar de voorlopers en de huidige leiders van de EU hebben geen verklarende staatkundige visie behalve de huidige (nationale/etnische) staten om de EU anders gaan/kunnen inrichten. Het resultaat is dat de eenheid van EU enkel gepaard kan gaan met een raciale verklaring van de eenheid van Europese volkeren of een technocratisch aanpak (zoals Macron het gisteren verwoordde). Het laatste leidt juist naar meer protectionistisch (nationalistisch) streven om de technocratische (neoliberale) EU tegen te aan. En het eerste leidt naar het ontkennen van diversiteit onder Europese bevolking en een valse raciale eenheidsmentaliteit. Voorlopig zijn de migranten en gekleurde burgers de dupe ervan, maar het tij zal zeker keren en zich gaan richten tegen de kleinere bevolkings- en etnische groepen van de EU zelf. Han vd Horst geeft hiervoor geen oplossing maar prijst de technocratische (neoliberale) alternatief, dus de huidige gang van zaken binnen de EU. De “nationalistische ideologieën en dromen van etnische homogeniteit” zijn gewoon chauvinisme, maar een andere eenheid (die de diversiteit als basis van de staat(sten) afwijst) kan alleen een raciale uitleg van “eigen volk” en de rest ons aanbieden, het racisme dus. Ze zijn een en hetzelfde koek uit de pan van Europa!

DaanOuwens
DaanOuwens12 nov. 2018 - 10:47

@ Gadfly Jij schrijft: Ik heb moeite met de automatische koppeling die Han lijkt te maken tussen het heroplevende nationalisme en het streven naar monoculturen. Dat is merkwaardig. Want dat is namelijk exact waar een heel groot deel van jouw tekst bijdragen op neer komen. Nationalisme en een monocultuur. Exact dat wat Van der Horst beschrijft. Lijkt mij dus dat zijn artikel over jou gaat.

2 Reacties
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 nov. 2018 - 17:35

@ Daan Ouwens Dan heb je helaas bar weinig van mijn bijdragen begrepen. Ik beschouw mijzelf helemaal niet als bovengemiddeld nationalistisch, ben wel zeer gehecht aan onze soevereiniteit.

DaanOuwens
DaanOuwens12 nov. 2018 - 23:02

@ Gadfly Jij schrijft: ben wel zeer gehecht aan onze soevereiniteit. Dus bovengemiddeld nationalistisch.

Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 nov. 2018 - 7:56

Ik heb moeite met de automatische koppeling die Han lijkt te maken tussen het heroplevende nationalisme en het streven naar monoculturen. Dit gaat alleen op voor een aantal voormalige Oostblok-landen, maar niet voor de W-Europese landen. In mijn beleving moeten de oorzaken voor een revival van patriottische/nationalistische sentimenten vooral gezocht worden in het Europese project en het huidige disfunctioneren van de EU. Ik weet het is op dit forum vloeken in de [linkse] kerk maar er wordt door de politieke elite heel anders gedacht over de toekomst van de EU dan de meerderheid van de verontruste EU-burgers. Zij willen geen politieke unie of een "ever closer Union" maar zien desondanks dat de Europese trein doordendert [ ik weet het, een slechte metafoor] en er nauwelijks naar hen wordt geluisterd. Zij maken zich terecht zorgen over de Brusselse centralisatiezucht en het gemak waarmee nationale politici onze autonomie sluipenderwijs uithollen. Dit is, samen met het falende Europese immigratie- en veiligheidsbeleid, de brandstof voor de populistische bewegingen. Gek genoeg vormt het te hoge ambitieniveau van de Timmermansen en de Verhofstadts de grootste bedreiging van de stabiliteit op ons continent.

1 Reactie
Dubbelgedopte snijboon
Dubbelgedopte snijboon12 nov. 2018 - 7:59

voor de stabiliteit

DaanOuwens
DaanOuwens11 nov. 2018 - 22:18

Ik geloof niet zo veel meer in het verhaal van Van der Horst. Volgens mij is het gebaseerd dat de situatie uit het verleden de richting gaat bepalen in de toekomst. Ik denk dat de wereld af koerst op verschillende belangrijke trendbreuken. Dus heeft terug kijken weinig zin. Er valt dan weinig te leren van het verleden. Wat ik wel mooi vind zijn de zinnen over Catalonië aan het eind van zijn betoog. Al die mensen die de straat op gaan voor een onafhankelijk Catalonië hebben er geen enkel probleem mee de Spaanse minderheid te onderdrukken. Dat ziet Van der Horst heel goed. Kortom zowel Madrid als Catalonië hebben vuile handen. Achteraf gezien had voor Joegoslavië vele doden eerder een oplossing gevonden kunnen worden. Namelijk door de etnische zuivering te accepteren en desnoods als VN uit te voeren. Dat komt omdat ik ontken dat mensen over het algemeen verstandige, empathische tolerante wezens zijn. Ik denk dat haat en afkeer veel sterkere motivatoren zijn voor een groot deel van de mensen. Trump laat dat zien in de VS, Erdogan in Turkije, de nieuwe regering in Italië en ga maar door. De meerderheid van de bevolking is helemaal niet tolerant, verstandig en empathisch. Catalonië had er voor moeten kiezen de Spaanse minderheid een eigen land aan te bieden. De Britten moeten dat aanbieden aan de Schotten en Londen. Dan kunnen mensen een goede afweging maken. Bij welk land en welke groep horen zij thuis, waar kiezen ze zelf voor. Duidelijk mag zijn dat die ontwikkeling ook het einde van de natiestaat zal betekenen. Lijkt mij prima, ook Nederland heeft een zwaar verdeelde en gepolariseerde bevolking. Weg met Groningen of Limburg en laat de mensen zelf kiezen. Dan gaat het niet meer om plat nationalisme maar ook het soort samenleving waarin mensen willen leven. En dat is toch waar het uiteindelijk om gaat.

henk-alexander
henk-alexander11 nov. 2018 - 20:22

Han, duidelijk verhaal. Alleen een opmerking n.a.v. de volgende tekst: ‘(…)Denk ook aan Catalonië. Als dat land zijn onafhankelijkheid herwint, ontstaat er een Spaanstalige minderheid van pakweg twee miljoen personen. Dat is geen oplossing van een probleem. Dat creëert alleen maar meer haat en verdeeldheid. Voor het zelfbeschikkingsrecht der volkeren is ruimte nodig in een groter geheel. (…)’ Niet alleen v.w.b. Catalonië. In Kosovo voelt de Servische minderheid zich niet senang tussen een Albanese meerderheid; geldt ook in zekere mate voor de Russische minderheid in Oekraïne en de Baltische staten. Schuurt het zelfbeschikkingsrecht der volkeren niet met dat van de territoriale integriteit? In de voormalige koloniale gebieden zijn soevereine staten gevormd (m.n. Afrika, Midden-Oosten) die door het centrale bestuur met moeite (soms repressief geweld) bij elkaar te houden zijn. Tijdens de dekolonisatie hebben coalities van verschillende etnische en culturele groepen onafhankelijkheid verworven. Maar wel binnen één staatsverband waarvan de grens veelal door de kolonisator is vastgelegd. Een proces dat doorgaat. En zelfs na het einde van de Koude Oorlog 1.0 naar het Europese continent lijkt te zijn overgeslagen - begonnen met de desintegratie van Joegoslavië en de Sovjet-Unie. Sinds kort zelfs aangegrepen door autochtone bevolkingsgroepen van de oude koloniale mogendheden. Zelfbeschikking en soevereiniteit blijken dus niet alleen weggelegd te zijn voor gekoloniseerde volkeren. De vraag is of de principes van zelfbeschikking der volkeren en volkssoevereiniteit op den duur zullen gaan botsen op het behoud van territoriale integriteit.

Hiltermann
Hiltermann11 nov. 2018 - 20:02

Het zijn steeds weer de Trumps en de Macrons, die Jan soldaat de oorlog in sturen. Dan wordt er ook nog bij gezegd voor volk en vaderland. De Trumps en de Macrons zitten veilig thuis en houden zich verre van het slagveld. Waarop is de hoogmoed gebaseerd dat conflicten in landen als Afghanistan beslecht kunnen worden door de inzet van westerse troepenmachten? Noem een conflict waarbij de VS de afgelopen 50 jaar betrokken was dat een blijvende vrede heeft opgeleverd. Zelfoverschatting en onbegrip hebben steeds weer geleid tot bloedvergieten zonder dat het enige verbetering heeft opgeleverd.

tempest
tempest11 nov. 2018 - 16:59

Joegoslavië was toch een soort multi-nationale staat? Juist best raar dat men die staat vormde terwijl de intentie was om dit soort staten op te breken. Ik ga toch eens naleven hoe dat zat. Maar ja, België is ook niet opgesplitst. Wat betreft Catalonië zie je ook weer hoe lastig dit soort dingen zijn. De republiek Catalonië is nooit erkent, dus men is het al niet eens of het gebied ooit onafhankelijk is geweest. Met alleen al een bewoording als “onafhankelijkheid herwint” kies je partij stook je het nationalistische vuurtje.

1 Reactie
Kilted
Kilted11 nov. 2018 - 22:37

Inderdaad... Maar Catalonië heeft wel degelijk een eigen identiteit, eigen taal, eigen cultuur. En daar zijn ze zeker trots op. En je zal er hoe dan ook iets mee moeten. Hetzelfde geldt overigens ook voor Baskenland en nog enkele andere regio's in Spanje. Het blijft inderdaad moeilijk, niet alleen in Spanje. in de UK hebben een aantal scholieren dit jaar geen examen kunnen doen in hun Schots-Keltische moedertaal, simpelweg omdat er geen leerkrachten zijn die de taal op VWO-nivo kunnen geven. Er was welgeteld één sollicitant voor de positie, maar die had een Canadees paspoort en kreeg van de Schotse overheid weliswaar de baan, maar van de landelijke overheid geen verblijfsvergunning/werkvisum. Tja, het is een klein taalgebied, dus het aanbod zal nooit groot worden. Maar het is wel een officiële taal in Schotland. Maar door velen in Schotland werd het toch gezien als 'Schotlandje pesten', ongeacht welke redenen liggen achter het niet afgeven van het werkvisum.

Minoes&tuin
Minoes&tuin11 nov. 2018 - 13:50

Het anders behandeld worden van Catalonië door 'Madrid' vanwege een nog steeds bestaand 'onderhuids' Franquisme in de bevolking alsmede de politiek (PP) is mede de oorzaak m.b.t. Catalonië. Dat heeft dus feitelijk nog steeds twee kanten denk ik. De democratie is daar veel jonger en uiteindelijk is nog steeds niet goed verankerd in wetten. Er is nog steeds veel onderhuids leed en daardoor vijandschap. Het zou m.i,. beter zijn de regio's wettelijk gelijk te schakelen en minder te decentraliseren. Nu zijn er te grote verschillen tussen de regio's in zowat alles. Daarom ben ik ook niet zo blij met de decentralisaties die in Nederland hebben plaatsgevonden waardoor niet iedereen ergens in gelijke mate recht op heeft. Dat schept allemaal precedenten voor onvrede en strijd. Met de terugkomst van het feodalisme komt ook het facisme weer tevoorschijn. Laten we wel eerlijk zijn. Begint Nederland niet steeds meer op Amerika te lijken. Zolang de oorlog in het buitenland gevoerd wordt hebben wij er geen enkel probleem mee er gewoon aan mee te doen, een ander in oorlog te storten zoals Irak. Gebaseerd op een leugen van een zogenaamde 'betrouwbare' partner. En gaan we niet steeds verder. Begint de 'koude' oorlog niet opnieuw met alle daarbijbehorende retoriek? Ik geloof er niet meer zo hard in dat we leren van de geschiedenis. Ik kan niets tegenhouden, ik heb geen enkele macht. Zelfs onze overheden hebben dat niet meer, die hebben ze al lang uit handen gegeven aan het bedrijfsleven. Dat is wat ik bedoel met het nieuwe feodalisme. Ben ik nu te pessimistisch? Ik denk het niet, ik houd mijn hart vast. Wie hoorde ik nog zeggen; Als je de druk te hoog opvoert krijg je een explosie. Ik weet het niet helemaal Han. Het zijn op alle fronten roerige tijden. Het zijn al lang geen vredesmissies meer waar 'we' ons mee bezighouden. Ik weet dan ook niet zo goed hoe ik dit alles moet duiden.

4 Reacties
Minoes&tuin
Minoes&tuin11 nov. 2018 - 13:51

en is uiteindelijk...

ton14024
ton1402411 nov. 2018 - 21:02

Geschift? Is dat een redelijke benaming voor deze spagaat?

Kilted
Kilted11 nov. 2018 - 23:09

[ Het zou m.i,. beter zijn de regio’s wettelijk gelijk te schakelen en minder te decentraliseren. ] Ik heb een uitdaging voor je.. Bel Easyjet, boek een stedentripje Barcelona - voor die €29,95 hoef je het niet te laten - koop een krukje en dan ga je op Plaça de Catalunya op dat krukje staan en verkondigen dat je vindt dat het Catalaanse bestuur maar een deel van haar bevoegdheden terug moet geven aan Madrid. Als je langer dan 30min. op dat krukje kan blijven staan zonder gemolesteerd te worden, betaal ik je die €29.95 terug. Maar ik wil een eerlijke kans geven. Je mag met hetzelfde krukje ook naar Edinburg vliegen - moet ook kunnen voor zo'n bedrag - en dan ga in Princess Street uitleggen waarom jij vindt dat ze in Schotland maar weer netjes naar Londen moeten gaan luisteren. Je zal de er de regerende Scottish National Party een goede dienst mee bewijzen. Het streven naar Schotse onafhankelijkheid wordt er alleen sterker door. Ben je helemaal stoer zet je je krukje neer in Buchanan Street in Glasgow. Dat heeft wel als voordeel voor mij dat ik mijn geld in mijn zak kan houden, want ik vermoed dat je verwachte levensduur tot onder de 5 min. zal dalen. Deal?

Minoes&tuin
Minoes&tuin13 nov. 2018 - 7:24

Kilted Je hebt me niet begrepen blijkbaar of ik begrijp jou niet. Misschien ben ik niet duidelijk geweest, dat kan. Maar jij denkt dat het beter is als een PP die zetelt in de centrale regering in Madrid, aan de macht is, zoals dat was, kan beslissen dat Baskenland bijvoorbeeld meer zelfbestuur krijgt, meer rechten of andere rechten krijgt dan Catalonië? Jij denkt dat als overal verschillende regels gelden, andere centrale en onderhandelbare wettelijke regels vanuit partijpolitiek belang vanuit die centrale regering, dat dat goed is? Ga ook eens kijken in een arme streek als Extremadura en de haat van de PP tegen de Catalanen. Ik heb de Catalanen hier verdedigd. Ik bedoel juist dat ze dezelfde rechten en vrijheden behoren te hebben als die bijvoorbeeld aan Baskenland zijn toegekend. Het gaat er mij niet om hoeveel vrijheid je de regio's geeft maar dat dezelfde vrijheid voor iedere regio in gelijke mate moet gelden. Nu is hetzelfde probleem in Spanje dat de rechtsstaat en de politiek teveel verweven zijn, de rechters niet onafhankelijk zijn en niet zelden partijpolitiek benoemd. Dat werkt nl. in alles door. Dat zou iedereen, ook Europa te denken moeten geven. Alles heeft twee kanten en alles staat en/of valt met gelijke rechten en onafhankelijke rechtspraak. Dat is een voorwaarde voor vrede. Het is juist belangrijk dat je qua rechten op essentiële punten, geen verschil maakt en de rechtsstaat gewaarborgd moet zijn, dat is m.i. nu niet. De ene regio heeft ander 'centraal gereguleerd' recht dan de ander. Dat recht is steeds opnieuw onderhandelbaar. Hoe dat verder ingevuld moet worden daar heb ik geen mening over, dat is aan hen. Het kan niet zo zijn dat je als aanhanger van Franco en je in de centrale regering in Madrid de macht hebt, je Baskenland andere bevoegdheden en vrijheden geeft bijvoorbeeld dan Catalonië. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Daar komen m.i. problemen van. Iedereen weet dat de PP waarin veel Franco-aanhangers zitten, Catalonië wil treffen. Dat staat n.b. met zoveel woorden in haar programma. Als jij denkt dat dat bijdraagt aan vrede dan zeg het maar. Daar ging het mij over en daar gaat het hier over.

[verwijderd]
[verwijderd]11 nov. 2018 - 11:53

--- Dit bericht is verwijderd —

1 Reactie
Satya
Satya11 nov. 2018 - 21:55

Hoezo racisme of nationalisme? Ik lees het niet.

Rechtse Bal
Rechtse Bal11 nov. 2018 - 10:27

mooi artikel; laten we naast de 2e WO ook nooit de eerste WO vergeten ; de vertoonde wreedheid toen is niet te vangen in een links of rechts plaatje.

korheiden2
korheiden211 nov. 2018 - 10:07

Zeker hebben de rassentheorieën van de nazi's bijgedragen aan het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog, maar een zeker zo grote oorzaak, zo niet grotere, was het verdrag van Versailles met voor Duitsland vernederende en dure bepalingen. Ook de enorme geldontwaarding in de jaren twintig, met enorme werkloosheid, maakte de roep om een sterke man groter. We mogen ons inderdaad gelukkig prijzen met nu al 78 jaar vrede in ons deel van de wereld. Vrede is nooit vanzelfsprekend en er moeten altijd offers voor worden gebracht. Maar het moet ons niet verhinderen problemen te benoemen. Vaak wordt gezegd dat de moslims van nu de joden van toen zijn. Deze vergelijking gaat behoorlijk mank, terwijl wereldwijd de joden het nog steeds moeilijk hebben, net zoals christenen in totalitaire staten.

2 Reacties
JvanDeventer
JvanDeventer11 nov. 2018 - 13:00

U schrijft een paar aanvechtbare dingen op. De nazi's hebben hun oorlogen niet gevoerd vanwege hun rassentheoriën, maar om "Volksduitsers" binnen te halen, hun "Lebensraum" te vergroten en strategische bedreigingen (bv van de kant van Rusland) het hoofd te bieden. De oorlog bood wél de kans om hun afschuwelijke rassenhobbies uit te leven en dat deden ze dan ook. Ergens in 1943 werd het ook de nazi's wel duidelijk dat ze die oorlog zouden verliezen. De Jodenmoord kwam juist toen op gang, en ik heb de indruk dat dat voor een deel een wraakoefening was. Hitler kon de oorlog niet winnen, maar hij kon nog wel de Joden uitmoorden. Verder schrijft u dat er "offers" voor de vrede moeten worden gebracht. Wat voor offers? Ik heb nog nooit iets geofferd, net zo min als de meeste Nederlanders en ik ken al mijn hele leven vrede. Misschien bedoelt u de levens van degenen die in de oorlog zijn gesneuveld. Maar voor het handhaven van de vrede zie ik niet meer offers dan dat wat nodig is om geen ruzie met je buren te krijgen.

korheiden2
korheiden211 nov. 2018 - 22:03

@JvanDeventer : 'De nazi’s hebben hun oorlogen niet gevoerd vanwege hun rassentheoriën, maar om “Volksduitsers” binnen te halen, hun “Lebensraum” te vergroten en strategische bedreigingen (bv van de kant van Rusland) het hoofd te bieden.' Daar ben ik het volledig mee eens. Maar Hitler kon aan de macht komen, mede door de vernederende vredesvoorwaarden van Versailles en de enorme werkloosheid in de jaren 20. Met offers voor de vrede bedoel ik te zeggen dat het dus gewoon geld mag kosten. We hebben defensie decennia lang uitgekleed en ik vind dat we toch minstens moeten voldoen aan de 2%-norm van de NAVO.

frankie48
frankie4811 nov. 2018 - 9:48

Dus in de praktijk ziet uw een kleine soevereine staat die alle rechten respecteert en die een groot gevoel voor samenwerking heeft, niet echt zitten? Grote economische machtsblokken democratisch of niet zijn volgens u een garantie op veiligheid en vrede?

JvanDeventer
JvanDeventer11 nov. 2018 - 9:46

Je kunt moeilijk ontkennen dat doorgedraaid nationalisme veel ellende heeft veroorzaakt. Maar je hebt nationalisme en nationalisme. De ene soort cultiveert misplaatste superioriteit en streeft naar overheersing van andere volken. De andere soort is niet meer dan brave vaderlandsliefde, zonder ook maar de minste bedreiging voor de buren. Nederland was rond de eeuwwisseling volledig naar een uiterste doorgeslagen. Alles wat maar voorzichtig rook naar vaderlandsliefde was verdacht, het Nederlands moest door het Engels worden vervangen, de grenzen bestonden niet meer en het begrip staatsburger betekende zo goed als niets meer. Praten over het Nederlandse belang was weerzinwekkend egoïsme. Eigenlijk kon dit land wel worden opgeheven. Het liefst was Nederland opgegaan in de VS, maar de EU was een mooie tweede keuze. In hoeverre Nederland nu al een bondsstaat van Duitsland is, mag de lezer zelf bepalen. Tegenwoordig is er een lichte kentering gaande. Ik geloof niet dat er Nederlandse plannen zijn om de buurlanden aan te vallen (en zo ja, waarmee dan wel?). Ook is er, ondanks de bekende beschuldigingen aan de bekende adressen, geen plan om medeburgers het land uit te werken. Dat betekent echter niet dat elke aardbewoner maar tot Nederlands staatsburger benoemd kan worden. Wat mij betreft mag de herwaardering van Nederland en het Nederlands nog wel even zo doorgaan. Van de EU verwacht ik in elk geval geen enkel heil.

3 Reacties
Bouwman2
Bouwman211 nov. 2018 - 13:08

Ik mag toch hopen, meneer van Deventer, dat u van morgen goed naar de President van de Republiek hebt geluisterd? Het onderscheid dat u maakt tussen nationalisme en doorgedraaid nationalisme is een artificiële poging om nationalisme van de plaats te trekken. Nationalisme en chauvinisme zijn twee verschillende begrippen. Als u vraagt hoe ik kijk naar het Poolse of het Hongaarse nationalisme dat verder gaat dan kan ik daar natuurlijk niet voluit mee instemmen.Maar het is wel te begrijpen en in te voelen. Men oordeelt maar kent de geschiedenis van Polen en Hongarije niet goed genoeg. Beide landen zitten in een fase. van de geschiedenis (van identiteitsvorming) die wij hier in Nederland al lang achter de rug hebben. Maar bovendien, ze denken er niet aan om hun verzekering voor vrede & welvaart bij de EU op te zeggen. Dus als u tijd heeft, luistert u even naar wat Herman van Rompuy over de EU zegt. Dat wil ik Tom nog even antwoord geven op de vraag of in Groningen het nationalisme de kopt opsteekt en wat als dat zo is wat ik daarvan zou vinden? Nou Tom dat lijkt me een hypothetische vraag. Een deel van de Groningers is angstig en boos. Of dat nationalistisch is, ik weet dat niet. Daar heb ik geen mening over. dat is zo. Ik ben niet degene die hen gerust kan stellen of kalmeren moet. Waar zie je me voor aan, Tom? Bovendien ik heb nog niemand voor afscheiding horen spreken. Panta rei, of zoals de vriendin altijd zegt: we zullen het later wel zien.

Tom5
Tom511 nov. 2018 - 14:19

@Bouwman, Panta Rei, Alles Stroomt, of zoals uw vriendin zegt: we zullen het later wel zien, nou veel plezier dan maar achter de dijken/gordijnen.

JvanDeventer
JvanDeventer11 nov. 2018 - 15:05

@Bouwman De EU als vredestichter is een mythe die inderdaad nog door veel mensen wordt aangehangen. Welke oorlog is er voorkomen / beëindigd door Juncker, Barroso, Delors, Santer of Prodi? Wanneer heeft Verhofstadt ingegrepen? Welk dreigend gewapend conflict hebben Schumann en Monnet bezworen? Waarom was er geen oorlog in Europa tussen 1945 en 1955 (oprichting EGKS)? Waarom was in 1992 de EU nodig om de vrede te handhaven terwijl die toch al jarenlang door de EEG gegarandeerd werd (volgens de aanhangers van de mythe)? Met welke machtsmiddelen voorkomt de EU die steeds dreigende oorlogen? Enzovoort, enzovoort.

Outsider2
Outsider211 nov. 2018 - 9:29

Meestal kan ik mij vinden in uw artikelen, maar deze keer voel ik me geroepen toch een aantal kanttekeningen te plaatsen. U heeft gelijk als we slechts kijken naar een klein gebiedje in de wereld, waar Nederland toe behoort, dat vrede en een relatieve vrijheid kent. Echter vanuit dit gebiedje zijn na WO II toch een paar wrede oorlogen gevoerd, bijvoorbeeld in Indonesie en is een permanente (economische) oorlog gaande voor zekerstelling van onze welvaart en rijkdom ten koste van de welstand van anderen met uitbuiting, honger en armoede en wederom oorlog als gevolg.

Bouwman2
Bouwman211 nov. 2018 - 9:27

Er valt geen speld tussen te krijgen,mensen leren niet van het verleden. Dat is de tragiek van de historicus. De gelijkenis met het interbellum is treffend. Dancing on the edge of the vulcano.En opnieuw zijn de joden de zondebok. Wederom zie je mensen in drommen achter de sterke man aangaan. Luister naar Hendrik Marsman. Die niet alleen Denkend aan Holland maakte maar ook Weimar schreef En ook de volgende versregels: Volk, ik ga zinken als mijn lied niet klinkt; Ik moet verdrogen als gij mij niet drinkt; Verzwelg mij,smeek ik-maar zij drinken niet; Wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet. Voor het leren vergeten zorgen de scholen. ( En anders de Onderwijsraad wel.)

1 Reactie
JvanDeventer
JvanDeventer11 nov. 2018 - 11:32

Bouwman, u heeft een overdreven beeld van wat scholen vermogen. Heeft u zelf alles onthouden van wat u op school heeft geleerd? En heeft u zelf de opvattingen van uw docenten zonder meer overgenomen?

Tom5
Tom511 nov. 2018 - 9:18

Even een vraag: Zou je het vreemd vinden als er in de provincie Groningen Nationalistische gevoelens zouden ontstaan, of daaraan gelieerd gedrag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat daar aan te doen?

3 Reacties
Ozon
Ozon11 nov. 2018 - 18:51

Tom Ja ik zou het wel vreemd vinden. Als het eerder was geweest had ik het nog gesnapt (“ons gas”), maar voor nu vreemd. Zonder gas te weinig inkomsten om zelf goed de broek op te houden. Er wonen in de hele provincie Groningen natuurlijk ook niet echt veel mensen: net wat meer dan DH, maar minder dan steden A’dam en R’dam. Wat er aan te doen? Zeggen: veel plezier er mee & succes!

JannesJ2
JannesJ212 nov. 2018 - 4:33

Tom, dat is al gaande. 'Soldiers of Odin' als "burgerwacht" en bijvoorbeeld 'broederschap noord" of hoe dat groepje jong-volwassenen zich ook noemt. Regio Winschoten/ Veendam/ Stadskanaal (en tussenliggende dorpen, zoals de beide Pekela's ) kent nogal wat nazi's, jong en oud. Sterker nog: er zat een nazikroeg in Veendam (zie: https://kafka.nl/nazikroegen-in-nederland/ ). Overigens aangedreven door iemand die bij moord betrokken was in de jaren '90.

Tom5
Tom512 nov. 2018 - 9:05

@JannesJ Dank je snapt hem, het is wie zaait zal oogsten, de Groninger Volksaard o.a. geschapen door het landschap (het vlakke land), maakt dat veel gevoelens naar de diepte verdwijnen en in de vezels gaan zitten. Maar ze zitten er wel, als er maar lang genoeg doorgaat met kleineren en wegkijken wordt de verstokte communist een kille strijder, al of niet in symbiose met mede gekwetsten.

ton14024
ton1402411 nov. 2018 - 8:59

Sovjetimperium noemen maar niets over de koude oorlog? Laakbaar.